ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ"

Transcript

1 ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά ,91 με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,41 εκάστη και τιμή διάθεσης 0,50 ανά μετοχή με αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 1 παλαιά μετοχή. ιευκρινίζεται ότι για την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης, επομένως εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ, ΜΟΝΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΟI ΕΚ ΟΣΗΣ Equities Η ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού ελτίου είναι η

2 ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά ,91 με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,41 εκάστη και τιμή διάθεσης 0,50 ανά μετοχή με αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 1 παλαιά μετοχή. ιευκρινίζεται ότι για την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης, επομένως εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ, ΜΟΝΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΟI ΕΚ ΟΣΗΣ Equities Η ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού ελτίου είναι η

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ PRO-FORMA ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Φορολογικός Έλεγχος Εταιρείας Φορολογικός Έλεγχος Ενοποιούμενων Εταιρειών ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Αναδιατυπώσεις Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών Χρήσεων Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Χρήσεων Αναδιατυπώσεις Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Περιόδου Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Περιόδου Επιλεγμένες pro-forma Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Xρήσεων και περιόδου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σύνοψη Ιστορικό Επισκόπηση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Αντικείμενο Δραστηριότητας Κατανομή Εσόδων ανά Λειτουργικό Τομέα Χρήσεων και περιόδου Τομείς, Τμήματα και Κλινικές Επιστημονικά και Διαγνωστικά Τμήματα

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.8 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ Επενδύσεις Ομίλου Χρήσεων Επενδύσεις περιόδου Κυριότερες Επενδύσεις που βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης Επενδύσεις που σκοπεύει να πραγματοποιήσει η Εκδότρια ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ Ή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Διοικητικές Άδειες Σήματα ΑΚΙΝΗΤΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ενσώματα Πάγια Μισθώσεις Ακινήτων Μηχανολογικός εξοπλισμός Μεταφορικά Μέσα Εμπράγματες Ασφάλειες ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Σημαντικές Συμβάσεις ΥΓΕΙΑ Σημαντικές Συμβάσεις ΛΗΤΩ Σημαντικές Συμβάσεις ΜΗΤΕΡΑ Σημαντικές Συμβάσεις Y-LOGIMED Σημαντικές Συμβάσεις HYGEIA HOSPITAL TIRANA ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Όμιλος ΜARFIN INVESTMENT GROUP Όμιλος ΥΓΕΙΑ Πληροφορίες για τις Συμμετοχές της Εταιρείας ΟΜΙΛΟΣ ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε OΜΙΛΟΣ GENESIS HOLDING Α.S ΗYGEIA HOSPITAL TIRANA ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Εισαγωγή Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Κατάστασης Συνολικών Εσόδων Ομίλου Χρήσεων Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Ομίλου για την των Χρήσεων Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Ταμειακών Ροών Χρήσεων Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες για τις μεταβολές των Ενοποιημένων Ιδίων Κεφαλαίων των χρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Κατάστασης Συνολικών Εσόδων Ομίλου περιόδου Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Ομίλου για την

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Ταμειακών Ροών περιόδου Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες για τις μεταβολές των Ενοποιημένων Ιδίων Κεφαλαίων της περιόδου σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του ΑΤΥΠΕΣ (PRO-FORMA) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Αναγκαιότητα σύνταξης ενοποιημένων pro-forma χρηματοοικονομικών πληροφοριών Βασικές λογιστικές πολιτικές και παραδοχές κατάρτισης των άτυπων (pro-forma) Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή Άτυπες (pro-forma) χρηματοοικονομικές πληροφορίες Στοιχεία άτυπου (pro-forma) Ισολογισμού της , της και της Στοιχεία άτυπης (pro-forma) Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης των περιόδων , και Συνοδευτικές επεξηγηματικές σημειώσεις Ανάλυση των άτυπων (pro-forma) χρηματοοικονομικών πληροφοριών Προσαρμογές για την κατάρτιση των pro-forma χρηματοοικονομικών πληροφοριών του Ομίλου ΥΓΕΙΑ για την περίοδο που έληξε την Προσαρμογές για την κατάρτιση των pro-forma χρηματοοικονομικών πληροφοριών του Ομίλου ΥΓΕΙΑ για την ετήσια περίοδο που έληξε την Προσαρμογές για την κατάρτιση των pro-forma χρηματοοικονομικών πληροφοριών του Ομίλου ΥΓΕΙΑ για την ετήσια περίοδο που έληξε την ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ Πηγές Κεφαλαίων Ρευστότητα και Ταμειακές Ροές Διαχείριση Διαθεσίμων Περιορισμοί στη Χρήση Κεφαλαίων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Αμοιβές Μελών Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών Διεταιρικές Συναλλαγές Ομίλου ΥΓΕΙΑ για τις χρήσεις Διεταιρικές Συναλλαγές Ομίλου ΥΓΕΙΑ κατά την περίοδο ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Διοικητικό Συμβούλιο Επιτροπές Εταιρική Διακυβέρνηση Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου Δηλώσεις μελών Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων καθώς και Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών Αμοιβές και Οφέλη

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.22 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου ΜΕΤΟΧΟΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δήλωση για την Επάρκεια Κεφαλαίου Κίνησης Ίδια Κεφάλαια και Χρέος ΛΟΓΟΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ Αποκοπή Δικαιώματος Διαδικασία Άσκησης Δικαιώματος Προτίμησης Δικαιώματα Προεγγραφής Προθέσεις Βασικών Μετοχών ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Γενικά Δικαιώματα Μετόχων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (DILUTION) ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

7 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παρόν ενημερωτικό δελτίο (στο εξής το «Ενημερωτικό Δελτίο») αφορά στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής το «ΥΓΕΙΑ» ή η «Εταιρεία») με Δημόσια Προσφορά, υπέρ των παλαιών μετόχων της με αναλογία 1 νέας κοινής, ονομαστικής μετοχής για κάθε 1 παλαιά μετοχή, ονομαστικής αξίας 0,41 και τιμή έκδοσης 0,50 (εφεξής η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου» ή η «Αύξηση») και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»). Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα αποτελεί εισαγωγή του Ενημερωτικού Δελτίου. Συνεπώς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του για επένδυση σε κινητές αξίες στην εξέταση του Ενημερωτικού Δελτίου στο σύνολό του. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ασκείται ενώπιον αλλοδαπού δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί με τα έξοδα μετάφρασης μέρους ή του συνόλου του Ενημερωτικού Δελτίου πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το Περιληπτικό Σημείωμα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασής του και ζήτησαν την κοινοποίησή του σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 3401/2005, αποδίδεται αστική ευθύνη μόνον εφόσον το εν λόγω Σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια όταν διαβάζεται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, έχει συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Ν. 3401/2005. Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα περιλαμβάνει τη συνοπτική περιγραφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας, της Διοίκησης, των μετοχών, της μετοχικής σύνθεσης, των όρων της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και της χρήσης των εσόδων της, καθώς και των χρηματοοικονομικών πληροφοριών της Εταιρείας και των θυγατρικών και συγγενών της εταιρειών που ενοποιούνται από την Εταιρεία (εφεξής ο «Όμιλος ΥΓΕΙΑ» ή ο «Όμιλος») (βλέπε ενότητα 1.2 «Οργανωτική Διάρθρωση») καθώς και συνοπτικά στοιχεία για τους παράγοντες κινδύνου, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 9, και 12 του Ν. 3401/2005 καθώς και του άρθρου 25 του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 1.1 Σύντομο Ιστορικό και Επιχειρηματική Δραστηριότητα Το ΥΓΕΙΑ αποτελεί ένα σύγχρονο ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελληνική επικράτεια. Ιδρύθηκε το 1970 από ιατρούς, που ως επί το πλείστον ήταν καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκτοτε δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Στα πλαίσια αυτά το ΥΓΕΙΑ διαθέτει μια σειρά από άρτια εξοπλισμένες κλινικές, διαγνωστικά και επιστημονικά εργαστήρια καθώς και εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, καλύπτοντας σχεδόν όλες τις ανάγκες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Η Εταιρεία είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης με Αρ.Μ.Α.Ε /06/B/86/14 και εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό μητρώου Η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Επιπλέον η Εταιρεία ως ιδιωτική κλινική υπάγεται και στις διατάξεις του Π.Δ. 235/2000 που εμπεριέχει ειδικές ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών. 6

8 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Η Εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 4 και Λεωφόρου Κηφισίας στο Μαρούσι, ενώ οι διοικητικές της υπηρεσίες στεγάζονται στη Λεωφ. Καποδιστρίου 30 & Πεντελικού στο Μαρούσι. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι Οι μετοχές της είναι εισηγμένες στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ διαθέτει συνολικά 6 νοσοκομεία στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Αλβανία με άδειες συνολικής δυναμικότητας κλινών με συνολικά 69 χειρουργικές αίθουσες, 39 αίθουσες τοκετών και 11 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας με 120 κλίνες. Συγκεκριμένα ο Όμιλος διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό του τα νοσοκομεία «Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ», «ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ, ΓΥΝΑΙ- ΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ», «ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΗΤΩ», «ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΛΕΜΕΣΟΥ», «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣ- ΜΟΣ ΠΑΦΟΥ» και «HYGEIA HOSPITAL TIRANA ShA». Στο χώρο της πρωτοβάθμιας παροχής υγείας ο Όμιλος έχει παρουσία μέσω του Κέντρου Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής «ΑΛΦΑ LAB ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΝΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ Α.Ε.», του Διαγνωστικού Κέντρου «BIO-CHECK INTERNATIONAL ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» στο κέντρο της Αθήνας και του «ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» στο Περιστέρι. Επίσης, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ επεκτείνεται στον κλάδο τραπεζών βλαστοκυττάρων με τη δημιουργία το 2008 της θυγατρικής «STEM-HEALTH HELLAS Α.Ε.». Τέλος, μέσω των θυγατρικών εταιρειών «Y-LOGIMED Α.Ε.» και «Y-PHARMA Α.Ε.» δραστηριοποιείται στην εμπορία υγειονομικού και ειδικού υλικού καθώς και στην εμπορία φαρμάκων ενώ μέσω της θυγατρικής «ΑΝΙΖ Α.Ε.» δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση κυλικείων εστιατορίων. Σημειώνεται ότι, από την η εταιρεία «Y-PHARMA Α.Ε.» βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης και η δραστηριοποίηση στη διαχείριση φαρμάκων θα γίνεται πλέον από την «Y-LOGIMED Α.Ε.». Η Εταιρεία την απασχολούσε υπαλλήλους ενώ ο Όμιλος Εκτός από το μόνιμο προσωπικό, η Εταιρεία απασχολεί και ομάδα επιστημονικών συνεργατών, η οποία απαρτίζεται κυρίως από ιατρούς, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι των διαφόρων διαγνωστικών τμημάτων που έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια. Σημειώνεται ότι, ο όμιλος MIG κατέχει συνολικά 48,61% (άμεσα 15,91% και έμμεσα 32,70% μέσω της θυγατρικής του εταιρείας «MARFIN CAPITAL S.A.») του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και επιπλέον έχει τον έλεγχο των αποφάσεων του Δ.Σ. Ως εκ τούτου, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου MIG. 1.2 Οργανωτική Διάρθωση Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ την : 7

9 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. Ελλάδα Υπηρεσίες υγείας Ολική Άμεση-Έμμεση 98,56% Α.Ε. ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ελλάδα Συμμετοχή στην εταιρεία ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. Ολική Άμεση 100,00% ΛΗΤΩ Α.Ε. Ελλάδα Υπηρεσίες υγείας Ολική Έμμεση 87,39% ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ελλάδα Συμμετοχή στην εταιρεία ΛΗΤΩ Α.Ε. Ολική Έμμεση 87,34% ΑΛΦΑ - LAB Ελλάδα Υπηρεσίες υγείας Ολική Έμμεση 87,39% HYGEIA HOSPITAL - TIRANA ShA. Αλβανία Υπηρεσίες υγείας Ολική Άμεση 80,00% VALLONE Co Ltd Κύπρος Επενδυτικές υπηρεσίες Ολική Άμεση-Έμμεση 100,00% ΧΡΥΣΑΦΙΛΙΩΤΙΣΣΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΤΔ Κύπρος Επενδυτικές υπηρεσίες Ολική Έμμεση 64,57% ΧΡΥΣΑΦΙΛΙΩΤΙΣΣΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΜΕΣΣΟΥ "ΑΧΙΛΛΕΙΟ" ΛΤΔ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΛΤΔ Κύπρος Εκμετάλλευση ακινήτων και εξοπλισμού Ολική Έμμεση 65,76% Κύπρος Υπηρεσίες υγείας Ολική Έμμεση 65,76% Κύπρος Επενδυτικές υπηρεσίες Ολική Άμεση 100,00% ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΛΤΔ Κύπρος Υπηρεσίες υγείας Ολική Έμμεση 60,00% ΑΚΕΣΟ ΚΤHΜΑΤΙΚΗ ΛΤΔ Κύπρος Επενδυτικές υπηρεσίες Ολική Έμμεση 60,00% ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΤΔ Κύπρος Επενδυτικές υπηρεσίες Ολική Έμμεση 60,00% STEM HEALTH Α.Ε. STEM HEALTH HELLAS Α.Ε. Y-LOGIMED Α.Ε. LOGIMED Sh.p.k. Y-PHARMA Α.Ε. ΑΝΙΖ Α.Ε. BIO-CHECK INTERNATIONAL ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Αλβανία Ελλάδα Ελλάδα Ιατρική τεχνολογία βλαστοκυττάρων Ιατρική τεχνολογία βλαστοκυττάρων Εισαγωγή - Εμπορία και Εφοδιασμός Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Εισαγωγή - Εμπορία και Εφοδιασμός Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Εμπορία φαρμακευτικών ειδών και ειδών ιατρικής γενικής χρήσεως Εκμετάλλευση κυλικείων εστιατορίων Ολική Άμεση 50,00% Ολική Έμμεση 74,28% Ολική Άμεση 100,00% Ολική Έμμεση 100,00% Ολική Άμεση 85,00% Ολική Άμεση 70,00% Ελλάδα Υπηρεσίες υγείας Ολική Έμμεση 100,00% 8

10 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ελλάδα Υπηρεσίες υγείας Ολική Έμμεση 49,00% Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και οι οποίες έχουν επισκοπηθεί από την ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.». 1.3 Διοικητικά, Διαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη Το υφιστάμενο Δ.Σ. του ΥΓΕΙΑ έχει εκλεγεί και συγκροτήθηκε σε σώμα από το από Δ.Σ. της Εταιρείας: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Κωνσταντίνος Σταύρου Ανδρέας Βγενόπουλος Αρετή Σουβατζόγλου Γεώργιος Ευστρατιάδης Κομνηνός-Αλέξιος Κομνηνός Σωτήριος Γουγουλάκης Αναστάσιος Κυπριανίδης Χρήστος Μαρουδής Βασίλειος Σεϊτανίδης Γεώργιος Ζαχαρόπουλος Ευάγγελος Δεδούλης Αλέξανδρος Εδιπίδης Μελέτιος Μουστάκας ΙΔΙΟΤΗΤΑ Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος Διευθύνουσα Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, η θητεία του Δ.Σ. αρχίζει από τη χρονολογία της εκλογής του και λήγει κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση του χρόνου της εξόδου του, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των δύο (2) ετών. Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας ως Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη θεωρούνται η Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Αρετή Σουβατζόγλου, ο Γενικός Διευθυντής κ. Ανδρέας Καρταπάνης, ο Οικονομικός Διευθυντής κ. Παντελής Δημόπουλος και ο Εμπορικός Διευθυντής κ. Αντώνης Βουκλαρής. Ως εποπτικά όργανα της Εταιρείας έχουν οριστεί η Εκτελεστική Επιτροπή, η Επιτροπή Ελέγχου και ο Εσωτερικός Ελεγκτής. 9

11 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Εκτελεστική Επιτροπή απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη: Αρετή Σουβατζόγλου Ανδρέας Βγενόπουλος Κωνσταντίνος Σταύρου Γεώργιος Κουλούρης Κομνηνός - Αλέξιος Κομνηνός Γεώργιος Πολίτης Λεωνίδας Παπαδόπουλος Πρόεδρος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από τα εξής μέλη: Αναστάσιο Κυπριανίδη Αλέξανδρο Εδιπίδη Μελέτιο Μουστάκα Πρόεδρος Μέλος Μέλος Τέλος καθήκοντα Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας έχει αναλάβει ο κ. Γεράσιμος Μπελεβώνης. Σύμφωνα με Δήλωση της Εταιρείας εκτός του Δ.Σ., της Εκτελεστικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ελέγχου, του Εσωτερικού Ελεγκτή και των προαναφερθέντων Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών, δεν υφίστανται άλλα Διοικητικά, Διαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη. 1.4 Μετοχική Σύνθεση Κατά την το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείτο σε κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές. Με βάση το μετοχολόγιο της οι δικαιούχοι μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου άνω του 5% σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, ήταν οι ακόλουθοι: ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΜΑRFΙΝ CΑΡΙΤΑL SΑ ,70% ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ,26% MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ,91% Ευρύ επενδυτικό κοινό ,13% Σύνολο ,00% Πηγή: Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα κατά την , μεγαλύτερος μέτοχος του ΥΓΕΙΑ, είναι η MΙG της οποίας το συνολικό άμεσο και έμμεσο ποσοστό ανέρχεται σε 48,61%. Η Εταιρεία δηλώνει ότι δε γνωρίζει την ύπαρξη κάποιας συμφωνίας η εφαρμογή της οποίας στο μέλλον θα μπορούσε να επιφέρει αλλαγές στον έλεγχο της Εταιρείας. Επισημαίνεται ότι η MIG, η οποία κατέχει άμεσα και έμμεσα ποσοστό 48,61% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δήλωσε προς την Εταιρεία ότι προτίθεται αφενός να συμμετάσχει στην προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ασκώντας το σύνολο των δικαιωμάτων προτίμησης που της αναλογούν, αφετέρου να διατηρήσει το 10

12 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρεία (i) μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και την εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών και ii) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την έναρξη διαπραγμάτευσης αυτών. Επιπλέον, η MIG δήλωσε προς την Εταιρεία ότι επιθυμεί, ασκώντας το δικαίωμα προεγγραφής, να αποκτήσει (άμεσα και έμμεσα) αναλογικά, σύμφωνα με τις δηλώσεις όλων των παλαιών μετόχων, πρόσθετες πέραν των αναλογουσών σε αυτήν μετοχές που τυχόν μείνουν αδιάθετες και μέχρι του συνόλου αυτών χωρίς να αναλάβει σχετική δέσμευση ούτε ως προς την εξάσκηση ούτε ως προς τον αριθμό των μετοχών. Σημειώνεται ότι η κα. Αρβανίτη, κάτοχος του 5,26% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε δήλωση σχετικά με την πρόθεσή της να συμμετάσχει ή μη στην παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. 1.5 Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες χρήσεων και περιόδου Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις χρήσεις που παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο προέρχονται από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις 2009 και 2010, οι οποίες συντάχθησαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Παραρτήματος Ι της ενότητας 20.1 του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2009 έχουν ελεγχθεί από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Μανόλη Μιχαλιό (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) και Νίκο Ιωάννου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.», (Ζεφύρου 56 & Αγίων Αναργύρων, Παλαιό Φάληρο, Αθήνα, τηλ ) και έχουν εγκριθεί με την από Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Μανόλη Μιχαλιό (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.», (Ζεφύρου 56 & Αγίων Αναργύρων, Παλαιό Φάληρο, Αθήνα, τηλ ) και έχουν εγκριθεί με την από Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2008 που παρουσιάζονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο είναι αυτά που δημοσιεύονται ως συγκριτικά στοιχεία στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009, ενώ τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2009 που παρουσιάζονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο είναι αυτά που δημοσιεύονται ως συγκριτικά στοιχεία στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης Σημειώνεται ότι, τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας για τις χρήσεις 2008 και 2009 που αναλύονται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2008 και 2009, αντίστοιχα, διαφέρουν από αυτά που αναλύονται ως συγκριτικά στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2009 και 2010, λόγω αναμορφώσεων. Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και της Κατάστασης Ταμειακών Ροών του Ομίλου ΥΓΕΙΑ για την τριετία : 11

13 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά σε χιλ.) Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων ( ) ( ) ( ) Μικτό Κέρδος Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) (Εγκύκλιος Αρ Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) (2.512) Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) (4.446) Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (81.522) Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (87.107) Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου μετά από φόρους (91.217) Κατανεμημένα σε: Ιδιοκτήτες της μητρικής (79.548) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (77.561) από διακοπείσες δραστηριότητες - (1.759) (1.987) Μη ελέγχουσες συμμετοχές (229) (5.039) (11.669) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (229) (3.440) (9.545) από διακοπείσες δραστηριότητες - (1.599) (2.123) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων (91.614) Σημ: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για τις χρήσεις 2009 και 2010, οι οποίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.». Τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2008 είναι αυτά που δημοσιεύονται ως συγκριτικά στοιχεία στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009, ενώ τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2009 είναι αυτά που δημοσιεύονται ως συγκριτικά στοιχεία στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε το 2010 σε χιλ. μειωμένος κατά 11,19% σε σχέση με το 2009 κυρίως λόγω της απόφασης του Ομίλου να απορροφήσει το ΦΠΑ ύψους 11% που επιβλήθηκε στις ιατρικές υπηρεσίες από την 1η Ιουλίου 2010 και του εντεινόμενου ανταγωνισμού στον μαιευτικό κλάδο. Tο 2009 ο Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε σε χιλ. έναντι χιλ. το 2008 σημειώνοντας αύξηση κατά 19,47% κυρίως λόγω της ενοποίησης θυγατρικής στην Κύπρο («ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙ- ΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΛΤΔ») και την Τουρκία («GENESIS HOLDING A.S.») καθ όλη τη διάρκεια της χρήσης 2009 σε αντίθεση με το 2008 όπου ενοποιήθηκαν για έξι και ένα μήνα, αντίστοιχα. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ΥΓΕΙΑ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους χιλ. το 2010, έναντι κερδών ύψους χιλ. το 2009 και χιλ. το Οι κυριότεροι λόγοι που οδήγησαν σε αρνητικό EBITDA είναι οι ζημιές από τις θυγατρικές εταιρείες στην Τουρκία και την Κύπρο ύψους χιλ., τα μειωμένα περιστατικά του μαιευτικού κλάδου του Ομίλου λόγω του ανταγωνισμού και της οικονομικής κρίσης, καθώς και η απορρόφηση του ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Οι ενοποιημένες ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε χιλ. κατά τη χρήση 2010 έναντι κερδών ύψους χιλ. τη χρήση 2009 και κερδών ύψους 12

14 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ χιλ. τη χρήση Οι ζημιές οφείλονται κυρίως στην απομείωση μέρους της υπεραξίας των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου, ύψους χιλ., στην επιβολή έκτακτης εισφοράς ύψους χιλ., στις ζημιές που σημείωσαν οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου στην Τουρκία και την Κύπρο ύψους χιλ. καθώς και στα μειωμένα περιστατικά του μαιευτικού κλάδου του Ομίλου λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού και της οικονομικής κρίσης. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε χιλ.) Μη κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού Στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων Υποχρεώσεις συνδεδεμένες με στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση Σύνολο Υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σημ: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για τις χρήσεις 2009 και 2010, οι οποίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.». Τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2008 είναι αυτά που δημοσιεύονται ως συγκριτικά στοιχεία στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009, ενώ τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2009 είναι αυτά που δημοσιεύονται ως συγκριτικά στοιχεία στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε χιλ.) Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (653) Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (58.078) (59.121) (38.491) Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( ) Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ( ) Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου σπό συνεχιζόμενες δραστηριότητες Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου σπό διακοπείσες δραστηριότητες Σημ: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για τις χρήσεις 2009 και 2010, οι οποίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.». Τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2008 είναι αυτά που δημοσιεύονται ως συγκριτικά στοιχεία στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009, ενώ τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2009 είναι αυτά που δημοσιεύονται ως συγκριτικά στοιχεία στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης

15 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οι ακόλουθες χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται από τις δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο , οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές και έχουν εγκριθεί με την από συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και της Κατάστασης Ταμειακών Ροών του Ομίλου ΥΓΕΙΑ για την περίοδο : ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ KATAΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά σε χιλ.) Πωλήσεις Κόστος πωληθέντων ( ) ( ) Μικτό Κέρδος Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) (Εγκύκλιος Αρ Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (13.249) Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (4.438) (13.731) Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (9.878) (20.808) Κατανεμημένα σε: Ιδιοκτήτες της μητρικής από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (3.301) (10.990) από διακοπείσες δραστηριότητες (2.713) (6.244) Μη ελέγχουσες συμμετοχές από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (1.137) (2.741) από διακοπείσες δραστηριότητες (2.728) (833) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων (10.316) (20.414) Σημ: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και οι οποίες έχουν επισκοπηθεί από την ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλο επιχειρήσεων Α.Ε.». Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για την περίοδο ανήλθε σε χιλ. μειωμένος κατά 14,56% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του Η μείωση αυτή προήλθε κυρίως λόγω της απόφασης του Ομίλου να απορροφήσει τον ΦΠΑ στις υπηρεσίες υγείας που επιβλήθηκε στην Ελλάδα από την 1η Ιουλίου 2010, ύψους 11%, αλλά και στην πτώση των περιστατικών του μαιευτικού κλάδου του Ομίλου λόγω του εντεινόμενου ανταγωνισμού. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος δεν απορρόφησε την περαιτέρω αύξηση του ΦΠΑ κατά 2% (13%) από Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ΥΓΕΙΑ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε κέρδη ύψους χιλ. την περίοδο , έναντι κερδών ύψους χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του Οι κυριότεροι 14

16 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 λόγοι που οδήγησαν σε μείωση του EBITDA είναι η απορρόφηση από τον Όμιλο του ΦΠΑ στις υπηρεσίες υγείας, τα μειωμένα περιστατικά του μαιευτικού κλάδου του Ομίλου λόγω ανταγωνισμού, καθώς και η έναρξη λειτουργίας του νέου νοσοκομείου στα Τίρανα. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε ζημία χιλ. την περίοδο έναντι ζημιάς χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ KATAΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε χιλ.) Μη κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού Κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού Στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων Υποχρεώσεις συνδεδεμένες με στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση Σύνολο Υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και οι οποίες έχουν επισκοπηθεί από την ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.». ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε χιλ.) Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (7.363) Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (21.073) Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (61) Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου σπό συνεχιζόμενες δραστηριότητες Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου σπό διακοπείσες δραστηριότητες Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και οι οποίες έχουν επισκοπηθεί από την ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.». 15

17 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1.6 Συνοπτικές pro-forma Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Χρήσεων και περιόδου Οι ακόλουθες χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται από τις άτυπες (pro-forma) χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις χρήσεις καθώς και για την περίοδο , οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και εγκρίθηκαν με την από συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Επί των άτυπων (pro-forma) ανέλεγκτων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών πληροφοριών έχει συνταχθεί Έκθεση Βεβαίωσης από την Ορκωτή Ελέγκτρια-Λογίστρια κα Ελπίδα Λεωνίδου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» (Ζεφύρου 56, Παλαιό Φάληρο, Αθήνα, τηλ ). Οι άτυπες (pro-forma) ενοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για επεξηγηματικούς λόγους και μόνο. Ειδικότερα, καταρτίστηκαν για να παρέχουν πληροφορίες για το πώς θα διαμορφώνονταν τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας υπόψη τις κατάλληλες προσαρμογές που θα επέφεραν τα εξής γεγονότα: (1) Πώληση της συμμετοχής του Ομίλου ΥΓΕΙΑ στην «GENESIS HOLDING S.A.» (50%) από Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη συναλλαγή ανακοινώθηκε στις και ολοκληρώθηκε στις (2) Πώληση της συμμετοχής του Ομίλου στην εταιρεία «STEM HEALTH UNIREA S.A.» από Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη συναλλαγή πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του (3) Ενοποίηση της εταιρείας «BIO-CHECK INTERNATIONAL ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» από την Σημειώνεται ότι ο Όμιλος εξαγόρασε το 70% της BIO-CHECK τον Ιούνιο του 2009 και το υπόλοιπο 30% τον Ιανουάριο του (4) Εξαγορά του 49% της «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. (Primary Care)» από Σημειώνεται ότι, ο Όμιλος απέκτησε το 49% της Primary Care τον Ιούλιο του ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ PRO-FORMA ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε χιλ.) Πωλήσεις Μικτό κέρδος Έξοδα διοίκησης (23.705) (32.894) (13.750) Έξοδα διάθεσης (4.456) (6.053) (2.816) Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) (10.484) (10.498) (7.155) Καθαρά κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (60.101) (13.249) Φόρος εισοδήματος (13.312) (6.429) (482) Καθαρά κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (66.531) (13.731) Κατανεμημένα σε: Ιδιοκτήτες της μητρικής (61.271) (10.990) Μη ελέγχουσες συμμετοχές (877) (5.260) (2.741) Πηγή: Μη ελεγμένες pro-forma Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ομίλου, οι οποίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. για τις χρήσεις και την περίοδο και για τις οποίες έχει συνταχθεί έκθεση βεβαίωσης ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας-Λογίστριας. 16

18 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ PRO-FORMA ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (ποσά σε χιλ.) Μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργτικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων Σύνολο Υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σημ: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται στο ότι ο παραπάνω πίνακας περιλαμβάνει μόνο επιλεγμένους λογαριασμούς του Ισολογισμού. Πηγή: Μη ελεγμένες pro-forma Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ομίλου, οι οποίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. για τις χρήσεις και την περίοδο και για τις οποίες έχει συνταχθεί έκθεση βεβαίωσης ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας-Λογίστριας. Ο pro-forma κύκλος εργασιών για τη χρήση 2010 ανήλθε στα χιλ έναντι χιλ. το 2009 παρουσιάζοντας μείωση 12,9%. Οι pro-forma ζημίες προ φόρων το 2010 ανέρχονται σε χιλ., έναντι κερδών χιλ. το Η παραπάνω μείωση οφείλεται κυρίως στην απομείωση μέρους της υπεραξίας των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου, στην απορρόφηση από τον Όμιλο του ΦΠΑ που επιβλήθηκε στις υπηρεσίες υγείας από καθώς και στα μειωμένα περιστατικά του μαιευτικού κλάδου του Ομίλου λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού. Τέλος, οι pro-forma ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε χιλ. το 2010, έναντι κερδών χιλ.το Πληροφορίες σχετικά με τις Μετοχές της Εταιρείας Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες, κοινές, ονομαστικές, αδιαίρετες, με δικαίωμα ψήφου, ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και μεταβιβάσιμες και έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Καταστατικού του ΥΓΕΙΑ και του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η μετοχή του ΥΓΕΙΑ διαπραγματεύεται στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του Χ.Α. (ticker ΥΓΕΙΑ). Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Number) της μετοχής του ΥΓΕΙΑ είναι GRS Αρμόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άυλων μετοχών είναι η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (στο εξής Ε.Χ.Α.Ε.), Λεωφ. Αθηνών 110, Αθήνα. Όλες οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται σε Ευρώ και μονάδα διαπραγμάτευσης είναι η 1 μετοχή. 17

19 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1.8 Συνοπτικά Στοιχεία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Η Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατά την από συνεδρίασή της αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των εβδομήντα δύο εκατομμυρίων εκατόν τριών χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών του ευρώ ,91 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία μιας (1) νέας μετοχής για κάθε μια (1) παλαιά μετοχή (εφεξής η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»). Συνολικά θα εκδοθούν έως εκατόν εβδομήντα πέντε εκατομμύρια οχτακόσιες εξήντα μία χιλιάδες εξακόσιες πενήντα μία ( ) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα ενός λεπτών του ευρώ ( 0,41) και τιμή διάθεσης πενήντα λεπτών του ευρώ ( 0,50) ανά μετοχή (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης»). Συνοπτικά τα στοιχεία της αύξησης είναι τα ακόλουθα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Αριθμός Υφισταμένων Μετοχών Έκδοση Νέων Μετοχών: με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 1 παλαιά Σύνολο Μετοχών μετά την Αύξηση Ονομαστική Αξία Μετοχής 0,41 Τιμή Διάθεσης ανά Μετοχή 0,50 Συνολικά Κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (1) ,50 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ,91 (1) Εφόσον η αύξηση καλυφθεί πλήρως Οι μετοχές που θα προκύψουν από την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα έχουν δικαίωμα στα κέρδη της Εταιρείας σε κάθε οικονομική της χρήση, περιλαμβανόμενης και της τρέχουσας χρήσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Περαιτέρω, η ως άνω Γενική Συνέλευση αποφάσισε, όπως οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν συνεπεία της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η τιμή διάθεσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με την παράγραφο του Κανονισμού του Χ.Α. Ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η 2η εργάσιμη ημέρα που προηγείται της Ημερομηνίας Προσδιορισμού των δικαιούχων (record date). Η Ημερομηνία Προσδιορισμού των Δικαιούχων για τη συμμετοχή στην παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα ορισθεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας, τηρουμένων των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας. Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (εφεξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής οι «Δικαιούχοι»): 1. Όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετοχών της Ε.Χ.Α.Ε. μετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. κατά την εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης, όπως αυτή θα καθορισθεί και ανακοινωθεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας, 18

20 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 2. Όσοι αποκτήσουν Δικαιώματα Προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. Στους ασκήσαντες πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης, παρέχεται δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών στην τιμή διάθεσης (εφεξής το «Δικαίωμα Προεγγραφής») χωρίς περιορισμό ανώτατου αριθμού μετοχών. Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των μετοχών, είτε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα καταστήματα των τραπεζών MARFIN EGNATIA και EFG EUROBANK με την υποβολή έγγραφης δήλωσης και την ταυτόχρονη καταβολή, σε μετρητά ή δέσμευση ποσού λογαριασμού που τηρείται στις MARFIN EGNATIA και EFG EUROBANK, του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις αδιάθετες μετοχές για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προεγγραφής. Οι ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής θα ικανοποιηθούν εάν προκύψουν αδιάθετες μετοχές μετά από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης. Αν ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης των προεγγραφέντων επενδυτών, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών που έχουν ζητήσει και μέχρι την εξάντληση της ζήτησης. Σε περίπτωση που μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και των δικαιωμάτων προεγγραφής παραμείνουν αδιάθετες μετοχές, αυτές θα διατεθούν από το Δ.Σ. της Εταιρείας κατά την κρίση του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.8 του Κ.Ν.2190/1920 άλλως το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920. Η εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας έχει εγκριθεί με την υπ αριθμ. Κ2/5562 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. την και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. αρ. φύλλου 5579/ Οι συνολικές δαπάνες έκδοσης (δικαιώματα υπέρ Ε.Χ.Α.Ε., τέλος υπέρ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διαφημιστικές καταχωρήσεις, παροχή δικτύου πιστωτικού ιδρύματος για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, εκτύπωση και διανομή του Ενημερωτικού Δελτίου, ανακοινώσεις στον Τύπο, αμοιβές συμβούλων) εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των χιλ. περίπου, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή των Συμβούλων Έκδοσης «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και «EUROBANK EFG EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (εφεξής οι «Σύμβουλοι Έκδοσης»). Ο Σύμβουλος Έκδοσης «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» καθώς και τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία και επισημαίνεται ότι δεν έχουν συμφέροντα τα οποία δύναται να επηρεάσουν σημαντικά την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση: α) της αμοιβής ύψους 10 χιλ. που θα λάβει η «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD», υποκατάστημα Ελλάδος «MARFIN ΕΓΝΑ- ΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ» (εφεξής η MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ), για υπηρεσίες δικτύου που θα παρέχει στην Εταιρεία κατά τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, β) την τραπεζική σχέση που διατηρεί τόσο η «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με τον Όμιλο αναφορικά με δανειακές συμβάσεις ύψους χιλ. την όσο και η «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ» με τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ σε επίπεδο χρηματοδότησης με δανειακές συμβάσεις ύψους χιλ. την , γ) της αμοιβής ύψους 100 χιλ. που θα λάβει η «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Έκδοσης και δ) τις αμοιβές που λαμβάνει η «ΕΠΕΝΔΥΤΙ- ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» σε περιοδικά διαστήματα για υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής. Ο Σύμβουλος Έκδοσης «EUROBANK EFG EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.» καθώς και τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία και επισημαίνεται ότι δεν έχουν συμφέροντα τα οποία δύναται να επηρεάσουν σημαντικά την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση: α) της αμοιβής ύψους 5 χιλ. που θα λάβει η «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.» για υπηρεσίες δικτύου που θα παρέχει στην Εταιρεία κατά 19

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΤΤΙCA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ KAI ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΕΚ ΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2.017.475 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας EUROMEDICA στο Χ.Α. EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας EUROMEDICA στο Χ.Α. EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 7.500.000 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 1.600.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 17.3.2006

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. IMAKO MHNTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. IMAKO MHNTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. IMAKO MHNTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.666.667 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.946.589 ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΥΨΟΥΣ 19.995.575,10,

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ KAI THN ΕΚ ΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιευκρινίζεται ότι, για την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου υπάρχει µερική και υπό όρους εγγύηση κάλυψης

ιευκρινίζεται ότι, για την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου υπάρχει µερική και υπό όρους εγγύηση κάλυψης ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε ηµόσια Προσφορά σύµφωνα µε την απόφαση της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 23 ης Μαΐου 2007 και την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΕ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

SCIENS ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 101.678.119 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 6

1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 6 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑTA ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ BIOMHXANIKH ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. FOLLI FOLLIE GROUP ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ # 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ # 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ # 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» λόγω της συγχώνευσης µε

Διαβάστε περισσότερα