ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Δυσλειτουργίες στην έκδοση διαβατηρίων από τις αστυνομικές αρχές, με βάση τον ν. 3103/2003» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Γενική επιμέλεια έκθεσης: Συνεργασία σε ειδικές ενότητες: Ανδρέας Τάκης Γιάννης Μόσχος Φωτεινή Παντελίδου, Μιχάλης Τσαπόγας Νοέμβριος 2006

2 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δυσλειτουργίες στην έκδοση διαβατηρίων από τις αστυνομικές αρχές, με βάση τον ν. 3103/2003 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Αξιοποιώντας και οργανώνοντας τις διαπιστώσεις του από την επεξεργασία δεκάδων αναφορών πολιτών από την αρχή του 2006, με τις οποίες επισημαίνονται δυσλειτουργίες στην έκδοση διαβατηρίων από τις αστυνομικές αρχές με βάση τον νόμο 3103/2003, ο Συνήγορος του Πολίτη συνέταξε και εκδίδει την προκείμενη Ειδική Έκθεση για το επίκαιρο και ακανθώδες αυτό θέμα, το οποίο αφορά, σε βάθος χρόνου, ολόκληρο τον πληθυσμό της χώρας. Παρά τις συντονισμένες προσπάθειες της Ελληνικής Αστυνομίας, ιδιαίτερα στο επίπεδο των τεχνικών μέσων, η έναρξη άσκησης της νέας αυτής αρμοδιότητάς της συνοδεύεται από φαινόμενα δυσλειτουργίας τα οποία προδίδουν ότι μέχρι στιγμής έχει δοθεί πολύ μεγαλύτερο βάρος στην ασφάλεια των διαβατηρίων απ όσο στον εξορθολογισμό της διαδικασίας, την αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών, την εγγύηση των δικαιωμάτων τους και την εφαρμογή πρακτικών χρηστής διοίκησης. Από τη διερεύνηση των σχετικών αναφορών και τις διενεργηθείσες αυτοψίες συνάγεται σημαντικός αριθμός προβλημάτων με πάγια χαρακτηριστικά, είτε πρακτικού-τεχνικού, είτε νομικού χαρακτήρα, ενώ εξ ίσου έντονα προβλήματα προξενεί η συστηματική διασταύρωση της διαδικασίας έκδοσης διαβατηρίων με μη συναφείς νομικές εκκρεμότητες ή με την ιδιαιτερότητα του προσωπικού καθεστώτος συγκεκριμένων κατηγοριών πολιτών. Μετά από αναλυτική παρουσίαση των επί μέρους προβλημάτων, η Έκθεση καταλήγει σε συγκεκριμένες εισηγήσεις για την επίλυση ή έστω την η άμβλυνσή τους. Έτσι, μεταξύ άλλων, προτείνονται: η δημιουργία συστήματος πιστοποίησης επαγγελματιών φωτογράφων, η τροποποίηση του λογισμικού για την εκτύπωση οποιουδήποτε γραμματικού χαρακτήρα ή συμβόλου, η εκ των προτέρων πλήρης ενημέρωση των αιτούντων για τα ισχύοντα σε σχέση με τη λατινική απόδοση ονοματεπωνύμων, η τροποποίηση του λογισμικού για τη δυνατότητα νέας επεξεργασίας αιτήσεων επί των οποίων έχει γίνει δεκτή ένσταση, η καθιέρωση καταλόγου εξυπηρέτησης πολιτών με προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα, η αναδιοργάνωση του συστήματος παραλαβής αιτήσεων από κατοίκους εξωτερικού, ο συμψηφισμός των καταβληθέντων παραβόλων που αντιστοιχούσαν στην υπολειπόμενη χρονική ισχύ των παλαιών διαβατηρίων, η επιβάρυνση του δημοσίου με το κόστος επανέκδοσης διαβατηρίου λόγω εσφαλμένης εγγραφής, η απεξάρτηση της έκδοσης διαβατηρίου από την παλαιότητα των δελτίων αστυνομικής ταυτότητας, η ρητή αναγραφή του δικαιώματος χορήγησης διαβατηρίου στις βεβαιώσεις που χορηγούνται στους ανυποτάκτους εξωτερικού, η εξακολούθηση χορήγησης διαβατηρίων στους ομογενείς Τουρκίας-Αλβανίας μέχρι την οριστική επίλυση του προβλήματός τους, ο περιορισμός της διασταύρωσης στοιχείων μόνο στον έλεγχο τυχόν ισχύουσας απαγόρευσης εξόδου. 2

3 Ι. Γενικές επισημάνσεις 1. Οι απαιτήσεις ασφάλειες, τα συνταγματικά τους όρια και τα νέα διαβατήρια Με τις διατάξεις του νόμου 3103/2003 «Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 23 α ) η αρμοδιότητα έκδοσης διαβατηρίων μετατέθηκε από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις της χώρας στην Ελληνική Αστυνομία. Όπως επισημαίνεται και στην οικεία αιτιολογική έκθεση, δύο ήταν οι βασικοί λόγοι που επέβαλαν την μεταφορά της αρμοδιότητας αυτής: (α) Η ουσιώδης αλλαγή του θεσμικού ρόλου των παλαιών νομαρχιών, με την μετατροπή τους από περιφερειακές υπηρεσίες του κράτους σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης β βαθμού. Έτσι, οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, απαλλαγμένες πλέον από τον φόρτο της διαδικασίας αυτής, μπορούν να διοχετεύσουν αποτελεσματικότερα τη δράση τους στη διαχείριση και προαγωγή των τοπικών υποθέσεων. (β) Ο δεύτερος και βασικότερος ωστόσο λόγος έγκειται στην σήμερα πλέον ιδιαίτερα πιεστική - ανάγκη για εξασφάλιση υψηλού βαθμού ασφάλειας των στοιχείων που αναγράφονται στο δημόσιο αυτό έγγραφο καθώς και της αναφοράς των στοιχείων αυτών στο πρόσωπο του δικαιούχου. Οι υψηλές αυτές απαιτήσεις ασφαλείας φαίνονται να απορρέουν με τη σειρά τους από τη γενικότερη αυξημένη ανάγκη για αποτελεσματικό έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης των προσώπων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι σημερινές προκλήσεις σε βάρος της δημόσιας ασφάλειας διεθνώς. Ως εκ τούτου, μεταξύ των πιεστικών λόγων που επέβαλαν την πρωτοβουλία για την ουσιώδη τροποποίηση της μέχρι προ τινος ισχύουσας διαδικασίας έκδοσης διαβατηρίων, πρέπει να συμπεριληφθούν και οι σχετικές δεσμεύσεις που ανέλαβε η χώρα μας στο πλαίσιο των διεθνών της σχέσεων, διμερών ή πολυμερών, για ένταση της ασφάλειας των ταξιδιωτικών εγγράφων που χορηγεί στους πολίτες της. Εν όψει της ιδιάζουσας αυτής μέριμνας για τη δημόσια ασφάλεια, η θεσμική αποστολή, η ειδική οργάνωση και η κεκτημένη εμπειρία της Ελληνικής Αστυνομίας την αναδεικνύουν ευλόγως στον φορέα δημόσιας εξουσίας που μπορεί να αναδεχθεί και να ασκήσει με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα την αρμοδιότητα έκδοσης των νέων ταξιδιωτικών τίτλων ασφαλείας. Πρέπει ωστόσο να υπογραμμισθεί ότι η απόσπαση της αρμοδιότητας αυτής από ένα αμιγώς πολιτικό όργανο του κράτους και η ανάθεσή της σε ένα οιονεί στρατιωτικά οργανωμένο σώμα ασφαλείας σηματοδοτεί με κρίσιμο και συμβολικό τρόπο ένα δυσοίωνο γεγονός διεθνούς εμβελείας: ότι η διασυνοριακή διακίνηση των προσώπων αποτελεί πρωτίστως ζήτημα δημόσιας ασφαλείας των χωρών διέλευσης και προορισμού. Παρά την ανησυχητική αυτή γενικότερη διάσταση του ζητήματος, οι διατάξεις του ν. 3031/2003, με τις προδιαγραφές ασφαλείας που ορίζουν, και την ανάθεση της σχετικής αρμοδιότητας έκδοσης των ταξιδιωτικών εγγράφων στην ΕΛ.ΑΣ., φαίνονται να αποβλέπουν στο να εξοπλίσουν τους πολίτες με ένα πραγματικά ασφαλές διαβατήριο που θα βοηθά τον κάτοχό του να ταξιδεύει απρόσκοπτα οπουδήποτε στον κόσμο. Για τον σκοπό αυτό, όπως έγινε γνωστό από ανακοινώσεις του αρμοδίου Υπουργείου Δημόσιας Τάξης αλλά και διαπιστώθηκε σε επίσκεψη του Συνηγόρου του Πολίτη στις εγκαταστάσεις της κεντρικής υπηρεσίας, 3

4 επιστρατεύτηκαν τα πλέον προηγμένα τεχνικά μέσα και λύσεις σε επίπεδο εγκαταστάσεων, μηχανικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού, ενώ επελέγησαν για τη στελέχωση των σχετικών υπηρεσιακών μονάδων έμπιστα στελέχη με κατάρτιση και εμπειρία. Έτσι, από την 1 η Ιανουαρίου 2006, με την κοινοποίηση των προδιαγραφών του εντύπου του νέου ασφαλούς διαβατηρίου και της διαδικασίας που θα πρέπει να ακολουθούν οι πολίτες για την χορήγησή του ξεκίνησε η εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου (ΚΥΑ 3021/22/10/ και ΚΥΑ 3021/22/19 α / με την οποία ορίζεται ότι η έναρξη ισχύος του νόμου 3103/03 αναβάλλεται μέχρι την 1 η Ιανουαρίου 2006) από την Ελληνική Αστυνομία. Ωστόσο, η αποτελεσματική παραγωγή του διοικητικού προϊόντος, εν προκειμένω, των υψηλής ασφαλείας νέων ταξιδιωτικών εγγράφων, δεν μπορεί να αποτελεί την μόνη ή, έστω, την επικρατούσα σε κάθε περίπτωση παράμετρο της σχετικής διοικητικής δράσης. Αυτονόητες παράμετροι πρέπει να θεωρούνται για την ΕΛ.ΑΣ., όπως και για κάθε άλλη κρατική αρχή, επειδή απορρέουν από το ίδιο το Σύνταγμά μας : (α) ο πλήρης σεβασμός των δικαιωμάτων των πολιτών και (β) η αρχή της χρηστής διοίκησης που επιβάλλει την κατά το δυνατόν ενεργό, θετική μέριμνα της διοίκησης προκειμένου κάθε πολίτης να μπορεί να ασκεί πραγματικά τα δικαιώματά του αλλά και να εκπληρώνει τα βάρη και τις υποχρεώσεις με τρόπο που εναρμονίζεται με την ιδιαιτερότητα (λ.χ. αναπηρία, αναλφαβητισμός, καταγωγή από άλλη χώρα, προχωρημένη ηλικία κ.α.) και τις πραγματικές δυνατότητές του (λ.χ. διαμονή στο εξωτερικό, ειδικό νομικό καθεστώς κ.α.). Θα ανέμενε λοιπόν κανείς ότι, εν προκειμένω, θα λαμβάνονταν υπ όψιν παράμετροι που θα απέβλεπαν στον εξορθολογισμό της διαδικασίας, την αποφυγή της γραφειοκρατίας και της ταλαιπωρίας του πολίτη και, βεβαίως, την εγγύηση των συνταγματικών δικαιωμάτων του. Επίσης, εύλογο θα ήταν να προηγηθεί η συνεργασία μεταξύ των φορέων που ήταν έως τότε αρμόδιοι για την έκδοση διαβατηρίων και αυτών που θα αναλάμβαναν εφεξής την αρμοδιότητα, ώστε να εντοπιστούν τα μέχρι τότε παθογενή στοιχεία και ελλείψεις της διαδικασίας και να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό τρόπο κατά την εφαρμογή της νέας διαδικασίας έκδοσης διαβατηρίων. 2. Τα προβλήματα, η δυσαρέσκεια των πολιτών και η εμπλοκή του Συνηγόρου του Πολίτη Σχεδόν αμέσως με την έναρξη εφαρμογής της νέας διαδικασίας έκδοσης διαβατηρίων, άρχισαν να υποβάλλονται στον Συνήγορο του Πολίτη, αναφορές με παράπονα πολιτών σχετικά με τη διαδικασία αυτή. Επίσης, το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών της Αρχής κατακλύσθηκε από σχετικά τηλεφωνήματα που δεν έχουν πάψει να συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Δεν έχουν πάψει επίσης να βλέπουν το φως της δημοσιότητας μέσω του ημερήσιου τύπου, έντυπου και ηλεκτρονικού, σωρεία περιστατικών ταλαιπωρίας πολιτών που επιδιώκουν να τους χορηγηθεί διαβατήριο καθώς και εκδηλώσεων έντονης δυσαρέσκειάς τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Αποκορύφωμα ίσως των περιστατικών που έλαβαν ευρεία δημοσιότητα στάθηκε η σύλληψη και κράτηση πανεπιστημιακού καθηγητή μέσα σε αστυνομικό κατάστημα, επειδή από την διασταύρωση των στοιχείων που υπέβαλε για την έκδοση του νέου διαβατηρίου του, διαπιστώθηκε η ύπαρξη εκκρεμούς σε βάρος του εντάλματος σύλληψης από το Το συμβάν αυτό μάλιστα προκάλεσε την προσωπική παρέμβαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης για την απόλυσή του συλληφθέντος. 4

5 Ευελπιστώντας αρχικά ότι μεγάλο μέρος των προβλημάτων αυτών οφειλόταν κατά κύριο λόγο στις δυσλειτουργίες που ευλόγως ανακύπτουν κατά την πρώτη εφαρμογή κάθε νέας σύνθετης διοικητικής διαδικασίας, ο Συνήγορος του Πολίτη προέβη στη διερεύνηση των αναφορών και παραπόνων πολιτών, περιοριζόμενος κατ αρχήν στην ανταλλαγή εγγράφων και τηλεφωνημάτων με την νεοσυσταθείσα αρμόδια Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο επίμονος ωστόσο χαρακτήρας των δυσλειτουργιών, που πιστοποιούσε τόσο ο αύξων αριθμός των περιερχομένων σε αυτόν παραπόνων όσο και ο ημερήσιος τύπος, υποχρέωσαν τον Συνήγορο του Πολίτη να διενεργήσει επιτόπια επίσκεψη στη Διεύθυνση Διαβατηρίων καθώς και σε ένα αστυνομικό τμήμα από τα ορισθέντα για την παραλαβή των αιτήσεων των πολιτών για έκδοση διαβατηρίου στην Αθήνα. Οι επισκέψεις αυτές αποσκοπούσαν να εντοπίσουν τα προβλήματα που έθεσαν υπ όψιν του Συνήγορου οι πολίτες με τις αναφορές τους. Από τη διερεύνηση των σχετικών παραπόνων και τις διενεργηθείσες επισκέψεις-αυτοψίες, προέκυψε ότι, πέρα από ορισμένα μεμονωμένα περιστατικά, δημιουργήθηκε πράγματι και εξακολουθεί εν πολλοίς να υφίσταται σημαντικός αριθμός προβλημάτων με πάγια χαρακτηριστικά. Τα προβλήματα αυτά μπορούν να ταξινομηθούν σε περισσότερες κατηγορίες. (α) Η πρώτη είναι αυτή των προβλημάτων που ανάγονται σε κατ αρχήν πρακτικού ή τεχνικού χαρακτήρα παραμέτρους (προδιαγραφές των ίδιων των νέων ταξιδιωτικών τίτλων, τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού, ελλιπής διευθέτηση των περιστάσεων υποβολής της αίτησης). Πιο συγκεκριμένα, τα βασικότερα προβλήματα αυτής της κατηγορίας ήταν: 1. Οι προδιαγραφές των φωτογραφιών 2. Η εκτύπωση του ονοματεπωνύμου 3. Η λατινική απόδοσή του σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 4. Η επεξεργασία των αιτήσεων που απορρίπτονται 5. Η εξυπηρέτηση με βάση αριθμούς προτεραιότητας 6. Η έκδοση διαβατηρίου στο εξωτερικό Το γεγονός ότι τα προβλήματα αυτά είναι τεχνικού ή πρακτικού χαρακτήρα δεν σημαίνει ότι δεν είναι επώδυνα για όσους τα υφίστανται ή δεν συνιστούν προσβολή δικαιωμάτων. Η ταλαιπωρία των πολιτών ή η υποχρεωτική επιβολή μιας ανεπιθύμητης γραφής των προσωπικών τους στοιχείων διαθέτουν εν προκειμένω και νομική σημασία. Οπωσδήποτε, όλα τα προβλήματα αυτά θα μπορούσαν να είχαν σε σημαντικό βαθμό αποφευχθεί ή, πάντως, σοβαρά αμβλυνθεί, εαν η συνολική οργανωτική πρωτοβουλία ή ορισμένες επί μέρους πτυχές της κινούνταν περισσότερο στην κατεύθυνση της χρηστής διοίκησης, έστω και εκ των υστέρων. (β) Η δεύτερη κατηγορία αποτελείται από προβλήματα νομικού χαρακτήρα, που απορρέουν από την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει ο νόμος, όπως η ίδια η διοίκηση με εξαιρετικά αμφισβητήσιμο τρόπο τον ερμηνεύει σε κάθε περίπτωση. Τα προβλήματα αυτά είναι: 1. Το παράβολο των παλαιών διαβατηρίων 2. Η χρέωση του «κακέκτυπου» διαβατηρίου 5

6 (γ) Τέλος υπάρχει και η ιδιαιτέρως σοβαρή κατηγορία των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πολίτες επ ευκαιρία της έκδοσης διαβατηρίου. Τα προβλήματα αυτά αναφύονται λόγω της διασταύρωσης της διαδικασίας της έκδοσης διαβατηρίων, μιας διαδικασίας που φέρει πολύ έντονα, όπως προαναφέρθηκε, το στοιχείο της μέριμνας για τη δημόσια ασφάλεια, με εκκρεμότητες που οι ενδιαφερόμενοι πολίτες ενδέχεται καλώς ή κακώς να έχουν με τον νόμο ή, ακόμη, με την ιδιαιτερότητα του προσωπικού καθεστώτος τους. Τέτοια προβλήματα αντιμετωπίζουν: 1. Όσοι διαθέτουν αστυνομικά δελτία ταυτότητας η ισχύς των οποίων έχει λήξει 2. Οι ανυπότακτοι εξωτερικού 3. Οι ομογενείς Τουρκίας, Αλβανίας 4. Οι υποκείμενοι σε έλεγχο δίωξης Η σοβαρότητα των προβλημάτων αυτής της κατηγορίας οφείλεται σε περισσότερους λόγους. Αφ ενός οι δυσχέρειες που προκαλεί η ίδια η διαδικασία έκδοσης διαβατηρίων έρχονται να επισωρευθούν στις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν, συχνά παράνομα και αδικαιολόγητα, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες λόγω κάποιας εκκρεμότητάς τους με τις αρχές της χώρας ή λόγω της ιδιαιτερότητας του καθεστώτος τους. Αφ ετέρου, η στάση των αστυνομικών αρχών που είναι αρμόδιες για την έκδοση των διαβατηρίων απέναντι στα συγκεκριμένα αυτά προβλήματα προβληματίζει γενικότερα σχετικά με το αν και πόσο συμβαδίζει με την υποχρέωσή τους για σεβασμό των δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων. * * * Αμέσως παρακάτω ακολουθεί η ανάπτυξη των προβλημάτων αυτών ανά κατηγορία, η εκτίμηση των παραμέτρων τους εν όψει της κείμενης νομοθεσίας και η διατύπωση προτάσεων και υποδείξεων που θα επέτρεπαν αφ ενός την επαναφορά σε μια αδιαμφισβήτητη νομιμότητα, όπου κρίνεται ότι υπάρχει απόκλιση από αυτήν, και, αφ ετέρου, την άμβλυνση της ταλαιπωρίας των εμπλεκομένων πολιτών και στελεχών της διοίκησης, όπου κάτι τέτοιο φαίνεται εφικτό. ΙΙ. Ανάπτυξη των επιμέρους προβλημάτων Α. Προβλήματα πρακτικού ή τεχνικού χαρακτήρα 1. Η φωτογραφία του διαβατηρίου (αναφ. 1517/06, 14596/06, 14858/06, 17241/06 ). Το πλέον προβεβλημένο από τον ημερήσιο Τύπο πρόβλημα της διαδικασίας είναι αυτό της (μη) αποδοχής από τη Δ/νση Διαβατηρίων των φωτογραφιών που προσκομίζουν οι πολίτες. Με την έναρξη ισχύος του νέου νόμου για την έκδοση διαβατηρίων από την ΕΛ.ΑΣ., προσδιορίσθηκαν αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές για τις φωτογραφίες διαβατηρίων, που αφορούν όχι μόνον αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά της φωτογραφικής λήψης και της εκτύπωσης, αλλά και, χάριν αυτόματης αναγνωρισιμότητας, την στάση και εμφάνιση του φωτογραφιζομένου. Αναμενόμενο σε ορισμένο βαθμό αποτέλεσμα, τουλάχιστον κατά τους πρώτους μήνες εφαρμογής της νέας διαδικασίας, ήταν να επιστρέφονται σωρηδόν οι αιτήσεις 6

7 που υποβάλλονταν, λόγω ακαταλληλότητας των φωτογραφιών που προσκομίζονταν, συχνά μάλιστα και περισσότερες της μιας φορές για τον ίδιο πολίτη. Βεβαίως, η ευθύνη, σε μεγάλο βαθμό, βάρυνε τους επαγγελματίες φωτογράφους που, παρότι κλήθηκαν εγκαίρως μέσω των φορέων συλλογικής επαγγελματικής εκπροσώπησής τους να εναρμονισθούν με τις σχετικές οδηγίες, δεν ανταποκρίθηκαν πάντοτε κατάλληλα. Οπωσδήποτε, το τελευταίο διάστημα, το πρόβλημα των φωτογραφιών έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό αλλά, πάντως δεν έχει εκλείψει και ούτε διαφαίνεται λύση του, στο άμεσο μέλλον τουλάχιστον. Όπως διαπίστωσε με τις επισκέψεις του ο Συνήγορος του Πολίτη, η αρχική κρίση για την καταλληλότητα των φωτογραφιών γίνεται από τα αστυνομικά όργανα παραλαβής των αιτήσεων για διαβατήρια. Όσο και αν αυξάνεται η εμπειρία των στελεχών αυτών στο συγκεκριμένο θέμα, έτσι ώστε να κρίνουν ουσιαστικότερα ποιες φωτογραφίες είναι κατάλληλες και ποιες όχι και όσο και αν προσαρμόζονται κάποιοι φωτογράφοι με τις απαιτούμενες προδιαγραφές, πάντοτε θα υπάρχει το ενδεχόμενο να μη γίνονται δεκτές οι φωτογραφίες πολιτών και να αναγκάζονται, κατ αυτόν τον τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι να επανέρχονται δυο και τρεις φορές ίσως, μέχρι να γίνει δεκτή φωτογραφία τους. Επί πλέον, δεν θα πρέπει να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο η παρέλευση του χρόνου να έχει και τα αντίθετα αποτελέσματα: να αμβλυνθεί δηλαδή η απαίτηση από την αστυνομία αλλά και η πρακτική από τους επαγγελματίες φωτογράφους της τήρησης των αυστηρών προδιαγραφών, ώστε πολίτες να αντιμετωπίζουν στο μέλλον προβλήματα αποδοχής των διαβατηρίων τους από αλλοδαπές αρχές. Το πρόβλημα φαίνεται εντονότερο για τους έλληνες κατοίκους εξωτερικού που επιχειρούν να ανανεώσουν το διαβατήριό τους στα οικεία προξενεία. Πολύ συχνά, οι φωτογραφίες που προσκομίζουν έχουν τυπωθεί από αλλοδαπούς φωτογράφους που δεν είναι ενήμεροι -ούτε έχουν υποχρέωση να είναι- των προδιαγραφών της Ελληνικής Αστυνομίας για τις φωτογραφίες των ελληνικών διαβατηρίων. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, οι ενδιαφερόμενοι έλληνες κάτοικοι εξωτερικού, εξαιτίας του προβλήματος στις προδιαγραφές των φωτογραφιών, να αναγκάζονται να προσέρχονται επανειλημμένα στις προξενικές αρχές, γεγονός που επιτείνει την ταλαιπωρία που υφίστανται ούτως ή άλλως οι ενδιαφερόμενοι, όπως επισημαίνεται και παρακάτω (υπό ΙΙ.6). Για τους πολίτες τουλάχιστον που κατοικούν στο εσωτερικό της χώρας (αλλά, με τη μεσολάβηση των κατά τόπους προξενικών αρχών, και για τους κατοίκους εξωτερικού) θα ήταν κάλλιστα δυνατή, από την έναρξη ακόμη της ισχύος του νόμου, η εγκαθίδρυση, σε συνεργασία της ΕΛ.ΑΣ. με τους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης του κλάδου των επαγγελματιών φωτογράφων, ενός επισήμου «συστήματος πιστοποίησης» για την παραγωγή φωτογραφιών διαβατηρίων. Οι ενδιαφερόμενοι φωτογράφοι θα μπορούν να εντάσσονται στο εν λόγω σύστημα, λ.χ. σε επίσημο κατάλογο πιστοποιημένων φωτογραφείων, που θα διατίθεται δωρεάν στο ευρύ κοινό, μετά από έλεγχο πλήρους ανταπόκρισης του εξοπλισμού τους και της πρακτικής τους στις απαιτούμενες προδιαγραφές της ΕΛ.ΑΣ. Η επιλογή πιστοποιημένου φωτογράφου, θα διασφάλιζε κατ αρχήν ότι οι φωτογραφίες των πολιτών που θα κατέφευγαν σε αυτόν θα γίνονταν δεκτές, χωρίς περαιτέρω δική τους ταλαιπωρία, ενώ τυχόν περιστατικά μη αποδοχής θα επέτρεπαν τον κατάλληλο καταλογισμό ευθύνης (λ.χ. αποζημίωση πελάτη, προσωρινή ή οριστική διαγραφή από τον κατάλογο συμβεβλημένων κ.ο.κ.) σε όσους, παρά την 7

8 πιστοποίησή τους, παραβίαζαν τις προδιαγραφές. Δεν φαίνεται μάλιστα να εγείρει ιδιαίτερα ζητήματα νομιμότητας το να αποδέχεται η ΕΛ.ΑΣ φωτογραφίες προερχόμενες αποκλειστικά από πιστοποιημένους φωτογράφους. 2. Εκτύπωση ιδιαίτερων ονοματεπωνυμικών στοιχείων (αναφ. 1873/06, 9474/06). Στη σύγχρονη κοινωνική ζωή, δεν είναι σπάνια η περίπτωση «διπλού» επωνύμου ή κυρίου ονόματος ή, ακόμη, επωνύμου που γράφεται με διαφορετικό, ιδιαίτερο τρόπο. Εύλογο θεωρείται επομένως, ότι ο πολίτης που φέρει ένα τέτοιο επώνυμο (ή κύριο όνομα) να αναμένει και αυτό αποτελεί μια νόμιμη προσδοκία και απαίτηση, που εγγυάται στο πρόσωπο του καθενός ο συνταγματικά επιβαλλόμενος σεβασμός της προσωπικότητάς του- ότι αυτό θα εμφανίζεται και στο διαβατήριό του όπως ακριβώς αναγράφεται στην αστυνομική του ταυτότητα και στις συναλλαγές του. Ωστόσο, το νέο ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης των διαβατηρίων φέρεται κατ αρχήν να αδυνατεί να αποδώσει ακριβώς αυτά τα ονοματεπώνυμα, επειδή, όπως μας επισημάνθηκε, αδυνατεί να εκτυπώσει ορισμένους γραμματικούς χαρακτήρες ή σύμβολα, όπως η παύλα ( - ). Το γεγονός αυτό προκαλεί κατάπληξη. Παλαιότερα, τα προγράμματα ηλεκτρονικής επεξεργασίας κειμένου δυσκολεύονταν να εμφανίσουν ειδικά γραμματικά στοιχεία. Σήμερα όμως, η σύγχρονη τεχνολογία δεν θέτει κανενός είδους παρόμοιο περιορισμό. Ο εκσυγχρονισμός του σχετικού λογισμικού, εαν πράγματι εκεί εδράζεται ο λόγος της αδυναμίας, είναι άμεσα επιβεβλημένος, καθότι αφ ενός συνδέεται ευθέως με την υποχρέωση σεβασμού του προσώπου του κάθε πολίτη, αφ ετέρου η αιτιολογία της μη επίδειξης του σεβασμού αυτού εν όψει ιδιαιτέρων ονοματεπωνυμικών στοιχείων παρίσταται εν όψει των συγχρόνων τεχνολογικών δυνατοτήτων, όλως αστήρικτη. (Σε διαβατήρια ξένων χωρών η δυνατότητα αυτή αποτελεί «κοινό τόπο», συνεπώς δεν είναι δυνατό να προβληθεί η τεχνική αδυναμία του ηλεκτρονικού συστήματος για την παράλειψη εύρεσης λύσης). 3. Λατινική απόδοσή ονόματος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 743 (αναφ. 1873/06, 9474/06, 13344/06, 15045/06) Συναφές θέμα αποτελεί και η απόδοση των ονοματεπωνυμικών στοιχείων του κατόχου διαβατηρίου με λατινική γραφή βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ 743 (άρθρο 5 1 της ΚΥΑ). Στην αίτηση για διαβατήριο, η λατινική απόδοση του ονοματεπωνύμου πρέπει να αναγράφεται στα αντίστοιχα πεδία κάτω από τα πεδία με το ελληνικό ονοματεπώνυμο. Ο πολίτης που επιθυμεί διαφορετική λατινική απόδοση του ονοματεπωνύμου του, πρέπει, εκτός από την αναγραφή της επιθυμητής λατινικής απόδοσης στο οικείο πεδίο, να να υποβάλει σχετικό, ήδη υφιστάμενο επίσημο έγγραφο, ως αιτιολογικό του προτεινόμενου τρόπου γραφής. Όμως, όπως διαπιστώθηκε, τόσο από τις αναφορές των πολιτών, αλλά και από την επίσκεψη στελεχών της Αρχής σε γραφείο διαβατηρίων της ΕΛ.ΑΣ., η αίτηση έκδοσης νέου διαβατηρίου συμπληρώνεται, συνήθως, από τα υπηρεσιακά αστυνομικά όργανα και όχι από τους ίδιους τους πολίτες. Καθώς προκύπτει, δεν ζητείται από (ή συμφωνείται με) τον πολίτη η με απόλυτη ακρίβεια επιθυμητή απόδοση στη λατινική των στοιχείων, καθώς θεωρείται ότι η κεντρική υπηρεσία, όπου εκτυπώνονται τα διαβατήρια, έχει την δυνατότητα να αποδώσει επακριβώς τον ζητούμενο τρόπο γραφής (Στις αναφορές τους προς τον Συνήγορο του Πολίτη, οι πολίτες υπογραμμίζουν ότι τα αστυνομικά όργανα τους διαβεβαίωναν ότι, όσον αφορά το 8

9 πρόβλημα, δεν πρέπει να σημανθεί κάτι ιδιαίτερο στην αίτηση και ότι η Υπηρεσία θα εκδώσει διαβατήριο με την ορθή και ζητούμενη λατινική γραφή). Ως αποτέλεσμα, η Δ/νση Διαβατηρίων δεν σχηματίζει ακριβή εικόνα του αιτήματος και η λατινική απόδοση των ονοματεπωνυμικών στοιχείων του πολίτη εκτυπώνεται εσφαλμένα (ή κατά τη μη επιθυμητή από τον πολίτη απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ). Συνέπεια της ως άνω διαδικασίας είναι ότι το αίτημα της κατά παρέκκλιση του προτύπου ΕΛΟΤ αναγραφής στη λατινική απόδοση των στοιχείων των πολιτών δεν ικανοποιείται και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες αρνούνται να παραλάβουν τα διαβατήριά τους και ζητούν να εκδοθούν νέα με την ορθή απόδοση. Η Δ/νση Διαβατηρίων της ΕΛΑΣ, όμως, προκειμένου να προβεί στην έκδοση νέου διαβατηρίου, απαιτεί την εκ νέου υποβολή παραβόλου διαβατηρίου (όχι της χρονικής ισχύος του), θεωρώντας ότι η ευθύνη (και άρα το κόστος του εντύπου διαβατηρίου) επιβαρύνει τον πολίτη. Η μέχρι σήμερα απάντηση της ΕΛΑΣ, σε σχετικά ερωτήματα της Αρχής, είναι ότι η συμπλήρωση της αίτησης γίνεται από τον αιτούντα, σύμφωνα και με το άρθρο 3 του ν. 2690/99, και, στην περίπτωση ακόμη που το έντυπο συμπληρώνεται από υπηρεσιακό όργανο, λόγω αδυναμίας του αιτούντος, αυτό γίνεται πάντοτε με τις κατάλληλες υποδείξεις του πολίτη, ο οποίος, αφού ελέγξει την αίτηση, την υπογράφει τελικώς, αποδεχόμενος έτσι την ακρίβεια των αναγραφομένων (βλ. σχετικά και παρακάτω, κεφάλαιο Β2, «Χρέωση κακέκτυπου διαβατηρίου»). Παρότι τίθεται από την Ελληνική Αστυνομία θέμα αμφισβήτησης των δηλώσεων των πολιτών που προσφεύγουν στον Συνήγορο του Πολίτη, ότι λαμβάνουν τις (προφορικές) διαβεβαιώσεις των αρμόδιων αστυνομικών ότι η λατινική απόδοση των στοιχείων τους θα είναι η επιθυμητή (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα υπάρχοντα δικαιολογητικά), η Αρχή θεωρεί ότι χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από την ΕΛ.ΑΣ. η εφαρμογή ή όχι του προτύπου ΕΛΟΤ στη λατινική απόδοση των ονοματεπωνυμικών στοιχείων των πολιτών, όπου θα λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη και το σχετικό επισυναπτόμενο στην αίτηση δικαιολογητικό. Η παραμικρή αμφιβολία ως προς την ορθή απόδοση των στοιχείων είναι προτιμότερο να καταλήγει σε επικοινωνία και συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο πολίτη ώστε να αποφεύγεται η εκτύπωση διαβατηρίου που θα ακυρωθεί αργότερα με χρέωση είτε της υπηρεσίας είτε του πολίτη. 4. Επεξεργασία αίτησης που απορρίφθηκε (αναφ. 3351/06, 16828/06). Όπως επίσης διαπιστώθηκε, το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης και επεξεργασίας αιτήσεων αδυνατεί να επεξεργαστεί εκ νέου αίτηση που είχε απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο και αναβιώνει κατόπιν αποδοχής προσφυγής κατά της απόρριψής της. Έτσι, εφόσον η προσφυγή γίνει δεκτή από την υπηρεσία, ο πολίτης εν προκειμένω υποχρεούται να προσέλθει εκ νέου στο οικείο αστυνομικό τμήμα και να καταθέσει νέα αίτηση, η οποία και λαμβάνει διαφορετικό αριθμό πρωτοκόλλου από την προηγούμενη αίτησή του. Η ταλαιπωρία και η επιβάρυνση που υφίσταται ο πολίτης είναι προφανής, ιδίως στην περίπτωση που ο πολίτης είναι κάτοικος εξωτερικού και πρέπει να ταξιδεύσει εκ νέου προς το οικείο προξενείο που θα παραλάβει την αίτησή του. Η Δ/νση Διαβατηρίων έχει απαντήσει στον Συνήγορο του Πολίτη, ότι, παρ όλο που κατανοεί την ταλαιπωρία που υφίσταται ο πολίτης, το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι τεχνικής φύσεως και δεν είναι δυνατόν αντιμετωπιστεί. 9

10 Ωστόσο, όπως συμβαίνει κατ αρχήν και σε κάθε άλλη περίπτωση απόρριψης αιτήματός του, έτσι και στην περίπτωση απόρριψης αιτήματος έκδοσης διαβατηρίου, εφόσον υποβληθεί προσφυγή η οποία γίνει δεκτή, η Διοίκηση προβαίνει στις ανάλογες ενέργειες οίκοθεν, χωρίς δηλ. να εξαρτά τις ενέργειές της από πρωτοβουλίες του ενδιαφερομένου. Τούτο δε, επιβάλλεται και από την αρχή της νομιμότητας ενώ αντίθετη επιλογή θα αναιρούσε το νόημα της διοικητικής ή δικαστικής προστασίας του διοικουμένου, αφού αυτός και μετά την αποδοχή της προσφυγής του από τη Διοίκηση ή τη Δικαιοσύνη δεν θα επετύγχανε την ικανοποίηση του αιτήματός του. Εξάλλου με την αποδοχή της προσφυγής η αρχική απορριπτική πράξη εξαφανίζεται, δεν υφίσταται δηλ. πλέον στο νομικό κόσμο και ως εκ τούτου το αρχικό αίτημα έκδοσης διαβατηρίου φέρεται ακόμα παρανόμως- να μην έχει ικανοποιηθεί, αφού μάλιστα έχει διαγνωστεί το σύννομον αυτού. Κατόπιν τούτων, Αρχή μας θεωρεί, ότι είναι ή πάντως πρέπει να καταστεί δυνατή η κατάλληλη τροποποίηση του λογισμικού του συστήματος επεξεργασίας των αιτήσεων διαβατηρίων, ώστε να μην οριστικοποιείται κάθε αίτηση παρά μόνον εφόσον έχει εξετασθεί και τυχόν προσφυγή σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος. Ή, σε κάθε περίπτωση, να οριστικοποιείται και να μην είναι δυνατόν να ακυρωθεί, στο τελευταίο στάδιο επεξεργασίας της, ακριβώς πριν από την εκτύπωση του διαβατηρίου. 5. Εξυπηρέτηση πολιτών με αριθμό προτεραιότητας (αναφ /06, 12101/06, 17274/06, ). Προσφάτως, διαπιστώνεται ότι σε ορισμένες υπηρεσίες έκδοσης διαβατηρίων, οι πολίτες αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα στην προμήθεια αριθμού προτεραιότητας. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες αυτές έχουν προϋπολογίσει χονδρικά τον αριθμό πολιτών που εκτιμούν ότι μπορούν να εξυπηρετήσουν ημερησίως (αναφέρεται αριθμός πολιτών) και εκδίδουν σημειώματα με αριθμό προτεραιότητας για εξυπηρέτηση μόνον μέχρι του προϋπολογισθέντος αριθμού. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες αναγκάζονται να προσέρχονται πολύ πρωινές ώρες, πολύ νωρίτερα του κανονικού ωραρίου λειτουργίας της υπηρεσίας, ώστε να προμηθευτούν τον αριθμό προτεραιότητας που θα τους επιτρέψει να εξυπηρετηθούν κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας. Όσοι πολίτες προσέλθουν αργότερα δεν εξυπηρετούνται και καλούνται να επανέλθουν την επόμενη μέρα και να επιδιώξουν να προμηθευτούν αριθμό προτεραιότητας με την ίδια διαδικασία. Ένας πολίτης μάλιστα έχει αναφέρει στην Αρχή μας ότι χρειάστηκε να προσέλθει στην υπηρεσία διαβατηρίων πέντε φορές χωρίς να κατορθώσει να προμηθευτεί τον απαραίτητο αριθμό προτεραιότητας. Περιπτώσεις αυξημένης προσέλευσης πολιτών για έκδοση διαβατηρίου είναι δυνατόν να παρατηρηθεί (και είχε ήδη διαπιστωθεί με το παλαιό καθεστώς έκδοσης διαβατηρίων) σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, όπως οι θερινοί μήνες, οι εορτές των Χριστουγέννων και Πάσχα κ.λπ. Κατά τις περιόδους αυτές, πολλοί περισσότεροι πολίτες επιθυμούν να ταξιδεύσουν στο εξωτερικό και για τον λόγο αυτό αυξάνεται και η προσέλευση του κοινού στα γραφεία διαβατηρίων. Κατά τις περιόδους αυτές, είναι δυνατόν να παρατηρηθεί αδυναμία του γραφείου διαβατηρίων να εξυπηρετήσει όλους τους πολίτες, λόγω του μεγάλου αριθμού τους. Επίσης, σε συνδυασμό με τις προαναφερθείσες συνθήκες, το πρόβλημα εξυπηρέτησης του κοινού μπορεί να γίνει εντονότερο εάν το προσωπικό που έχει ορισθεί στα γραφεία διαβατηρίων 10

11 για να εξυπηρετεί τους πολίτες είναι λιγοστό, εξ αιτίας του μειωμένου προσωπικού (λ.χ. λόγω αδειών εορτών). Η τήρηση σειράς προτεραιότητας, στις περιπτώσεις αυτές, αλλά και γενικότερα, σκοπό έχει να διορθώσει μια κατάσταση σύγχυσης και ανασφάλειας σχετικά με το ποιος πολίτης προηγείται και ποιος έπεται, καθώς είναι δύσκολο να διαπιστωθεί με άλλον τρόπο. Στην περίπτωση, όμως, που διαπιστώνεται ότι και με την λύση αυτή, οι πολίτες δεν εξυπηρετούνται αποτελεσματικά, προκύπτει ανάγκη επανεξέτασης της συνολικής διαδικασίας εξυπηρέτησης της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Λύσεις όπως η εποχική αύξηση του προσωπικού ή η τήρηση καταλόγου εξυπηρέτησης πολιτών (ο οποίος μπορεί να ενημερώνεται και τηλεφωνικά) είναι δυνατόν να ανακουφίσουν την υπηρεσία από το πρόβλημα και να παράσχουν την ασφάλεια και τη βεβαιότητα στον πολίτη ότι θα εξυπηρετηθεί την ημέρα ακριβώς που του ορίζεται να προσέλθει στην υπηρεσία. Στην περίπτωση, βέβαια, που το πρόβλημα δεν επιλύεται ούτε με τον τρόπο αυτόν, είναι αναγκαίος ο πλήρης ανασχεδιασμός της συνολικής διαδικασίας, με γνώμονα την βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη. 6. Έκδοση διαβατηρίου στο εξωτερικό (αναφ. 1248/06, 7406/06). Με το παλαιό νομοθετικό καθεστώς οι ελληνικές προξενικές αρχές είχαν τη δυνατότητα να εκδίδουν οι ίδιες τα διαβατήρια των ενδιαφερόμενων πολιτών. Με τον νόμο 3103/03, αφότου η αρμοδιότητα έκδοσης διαβατηρίων περιήλθε στην Ελληνική Αστυνομία, τα προξενεία παραλαμβάνουν μόνον τις αιτήσεις των πολιτών και τις προωθούν στη Δ/νση Διαβατηρίων της ΕΛ.ΑΣ με τους διπλωματικούς σάκους και μέσω των αρμοδίων Δ/νσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Ως υπηρεσίες παραλαβής έχουν ορισθεί 150 έμμισθες προξενικές αρχές ανά την υφήλιο αν και ορισμένων η λειτουργία δεν φαίνεται να έχει ενεργοποιηθεί (π.χ. στις Φιλιππίνες, όπου, με δεδομένο ότι πρόκειται για νησιωτικό σύμπλεγμα, εύλογα τίθεται το ερώτημα πού θα πρέπει να απευθυνθεί κάποιος για να προμηθευτεί ελληνικό διαβατήριο). Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους αυτοπροσώπως. Γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι οι έλληνες εξωτερικού, πολύ συχνά, πρέπει να μετακινηθούν σε άλλη πόλη, όπου υπάρχει έμμισθο ελληνικό προξενείο που παραλαμβάνει αιτήσεις για διαβατήριο. Η μετακίνηση, μάλιστα θα είναι διπλή, για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή του διαβατηρίου αργότερα, και πιθανότατα σε μακρινή απόσταση (ιδίως στις χώρες του λεγόμενου τρίτου κόσμου, όπως λ.χ. στη Ζάμπια, όπου ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απευθυνθεί στη γειτονική Ζιμπάμπουε). Στο άρθρο 3 2 της ΚΥΑ 3021/22/10β/ ορίζεται ότι «τα διαβατήρια εκδίδονται εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης στην κεντρική υπηρεσία έκδοσης διαβατηρίων( )». Επίσης στην ΚΥΑ 3021/22/10δ / ορίζεται (άρθρο 1 3) ότι «Οι Προξενικές Αρχές διαβιβάζουν τα δικαιολογητικά μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών». Η συναγόμενη απροσδιοριστία του χρόνου διαβίβασης των αιτημάτων στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης στην Ελλάδα, που διεκπεραιώνει τεχνικά τις αιτήσεις και εκδίδει εν τέλει τα αιτηθέντα διαβατήρια, δημιουργεί στους έλληνες που διαμένουν στην αλλοδαπή σοβαρή ανασφάλεια ως προς τον χρόνο παραλαβής του διαβατηρίου και αδυναμία προσωπικού σχεδιασμού των μετακινήσεών τους. 11

12 Εν προκειμένω, προκύπτει αδήριτη η ανάγκη : σαφούς ενημέρωσης των ελλήνων πολιτών, κατοίκων εξωτερικού, για την διαδικασία έκδοσης/ανανέωσης διαβατηρίων και προσδιορισμός, εαν όχι του ακριβούς απαιτούμενου χρόνου μέχρι την έκδοση του διαβατηρίου, τουλάχιστον αναφορά του μέσου χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Κατ αυτόν τον τρόπο, ο πολίτης θα έχει την ενημέρωση που θα του επιτρέψει να ρυθμίσει τα χρονικά περιθώρια, στα οποία θα μπορέσει να προμηθευτεί το διαβατήριό του χωρίς άσκοπη ταλαιπωρία. Β. Νομικά ζητήματα της διαδικασίας διεκπεραίωσης των αιτήσεων έκδοσης νέων διαβατηρίων 1. Παράβολο παλαιών διαβατηρίων (αναφ. 202/06, 329/06, 669/06, 1012/06, 1607/06, 2037/06, 2313/06, 2747/06, 5177/06, 7847/06, 14234/06, 14572/06, 16117/06, 16786/06,17120/06, 17360/06, 16786/06, 17838/06 ). Οι πολίτες που κατέθεσαν αίτηση για διαβατήριο με το νομικό καθεστώς που ίσχυε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005, προμηθεύτηκαν, στην πλειονότητά τους (τουλάχιστον όσοι είχαν καταθέσει σχετική αίτηση μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου 2005), διαβατήριο ισχύος πέντε ετών. Εντούτοις, ήδη με τον ν. 3103/2003, με τον οποίο περιήλθε η αρμοδιότητα έκδοσης διαβατηρίων στην Ελληνική Αστυνομία, προβλέφτηκε (άρθρο 1 7) ότι όλα τα διαβατήρια που θα είχαν εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (αυτά δηλαδή που εξέδιδαν οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις), θα έπαυαν να ισχύουν την 1 Ιανουαρίου (Το άρθρο 1 7 του ν. 3103/03 όριζε ως χρόνο λήξης των «παλαιών» διαβατηρίων την 1 Ιανουαρίου Με το άρθρο 5 του ν. 3243/04, η ανωτέρω προθεσμία μετατέθηκε την 1 Ιανουαρίου 2007). Κατ αυτόν τον τρόπο πλήθος πολιτών βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να έχει πληρώσει παράβολο για διαβατήριο ισχύος πέντε ετών και το διαβατήριό του να ισχύει στην πραγματικότητα για ένα χρόνο. Ο Συνήγορος του Πολίτη, θεωρεί ότι η διαδικασία αυτή εγείρει σοβαρά ερωτήματα όχι μόνον ως προς την συμβατότητά της με την αρχή της χρηστής διοίκησης, αλλά και ως προς τη νομιμότητα της οικονομικής επιβάρυνσης σημαντικού αριθμού πολιτών που ζήτησαν διαβατήριο ισχύος πέντε χρόνων, επιβαρύνθηκαν με το ανάλογο τίμημα, αλλά παρέλαβαν διαβατήριο που δεν θα ισχύει μετά την Τυχόν επίκληση του μη ανταποδοτικού χαρακτήρα της καταβολής παραβόλου για την έκδοση διαβατηρίου (επειδή λ.χ. αυτό αφορά την εξέταση της αίτησης ασχέτως της διάρκειας του εκδοθησομένου τίτλου) θα ήταν αλυσιτελής, δεδομένου ότι, στο πλαίσιο της μέχρι προσφάτως ισχύουσας διαδικασίας, προβλεπόταν η καταβολή μικρότερου παραβόλου για την έκδοση διαβατηρίων μικρότερης (ενός λ.χ. έτους) διάρκειας. Ο προβληματισμός αυτός επιτείνεται, εάν ληφθεί υπ όψιν ότι, με ενέργειες του τότε αρμόδιου για έκδοση διαβατηρίων Υπουργείου Εσωτερικών, δόθηκε η δυνατότητα, να μην υποστούν τη ζημία αυτή οι πολίτες που προέβησαν σε έκδοση διαβατηρίου τον Δεκέμβριο του Ο Συνήγορος του Πολίτη έθεσε, με έγγραφό του, το πρόβλημα του παράβολου υπ όψιν των αρμοδίων υπηρεσιών. Τόσο το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης όσο και το Υπουργείο Εσωτερικών απάντησαν αμέσως ότι είναι αναρμόδια. Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, με πρόσφατη απάντησή του ( ), θεωρεί ότι το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την έκδοση του ν μέχρι το χρόνο λήξης της ισχύος των «παλαιών» 12

13 διαβατηρίων, στις , ήταν αρκετό, ώστε το Υπουργείο Εσωτερικών να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Προτείνει δε, το αρμόδιο, πλέον, υπουργείο, Δημόσιας Τάξης, να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία για αντιμετώπιση του προβλήματος («δυνατότητα παράτασης της ημερομηνίας παύσης της ισχύος των ήδη εκδοθέντων διαβατηρίων από τις υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.»). Εντύπωση προκαλεί η ευκολία με την οποίαν τα υπουργεία, στα οποία απευθύνθηκε ο Συνήγορος του Πολίτη, έσπευσαν να απεκδυθούν κάθε ευθύνης επικαλούμενα αναρμοδιότητα επί του θέματος. Στάση που υποδηλώνει μειωμένη μέριμνα για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, η οποία, ως πολιτειακό καθήκον, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Συντάγματος, κάθε δημόσιας αρχής επιβάλλει τη συντονισμένη και ενιαία δράση όλων των κρατικών οργάνων, ιδίως εκεί όπου οι ανάγκες προστασίας άπτονται του πεδίου της καθ ύλην αρμοδιότητας περισσοτέρων Υπουργείων. Για τον λόγο αυτό, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι υφίσταται ακόμη περιθώριο (μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους, οπότε λήγει και η ισχύς των «παλαιών» διαβατηρίων), να αναζητηθεί κατάλληλη λύση, ώστε να μην επιβαρυνθούν αδίκως οι θιγόμενοι από τη ρύθμιση αυτή πολίτες, ο αριθμός των οποίων είναι υψηλός. 2. Χρέωση στον αιτούντα «κακέκτυπου» διαβατηρίου λόγω εσφαλμένων εγγραφών (αναφ. 1873/06, 1922/06). Σε κάθε δραστηριότητα που συνδιάζει πράξεις περισσοτέρων προσώπων και χρήση τεχνικού εξοπλισμού, είναι εύλογο ένα περιθώριο ανθρώπινου σφάλματος, αστοχίας των υλικών και δυσλειτουργίας των τεχνικών επινοημάτων. Επίσης, αναμενόμενο είναι σε τέτοιες περιπτώσεις να είναι αδύνατη η διαπίστωση του ποιος πράγματι ευθύνεται για το σφάλμα. Το ζήτημα που εγείρεται σε τέτοιες περιπτώσεις είναι το ποιος (πρέπει να) φέρει εξ αντικειμένου την ευθύνη για το κόστος που συνεπάγεται η επανόρθωση. Εν προκειμένω, ένας μη ευκαταφρόνητος αριθμός διαβατηρίων εκτυπώνεται με εσφαλμένα στοιχεία κατόχου, όπως λ.χ. το έτος γέννησης, το φύλο κ.ά. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να βαίνει μειούμενος όσο εξομαλύνεται με τον χρόνο η διαδικασία. Η στάση της Δ/νσης Διαβατηρίων της ΕΛ.ΑΣ. στο θέμα αυτό έγκειται, μέχρι σήμερα, στο να καταλογίζει το κόστος σε βάρος των ενδιαφερομένων πολιτων καθώς δεν διαπιστώνεται σφάλμα της υπηρεσίας. Η στάση αυτή παρίσταται εκ πρώτης όψεως δικαιολογημένη δεδομένου ότι το βάρος της ορθής συμπλήρωσης των πεδίων της αίτησης φέρει κατ αρχήν ο ίδιος ο αιτών, ο οποίος, υπογράφοντας την αίτηση, τεκμαίρεται ότι έχει ελέγξει την ορθότητα του περιεχομένου της. Εντούτοις, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε, ότι πολύ συχνά (ιδίως όταν πρόκειται για ηλικιωμένα άτομα και επιπλέον επειδή υπάρχει τεχνικό πρόβλημα στο πεδίο του Δήμου κατοικίας στα έντυπα των αιτήσεων), την αίτηση συμπληρώνει υπάλληλος του οικείου τμήματος διαβατηρίων της ΕΛ.ΑΣ παρουσία του πολίτη ο οποίος την υπογράφει, αφού την αναγνώσει και επαληθεύσει κατ αυτόν τον τρόπο την ορθότητα των στοιχείων του. Με τον τρόπο αυτό, υποστηρίζει η ΕΛ.ΑΣ, εξασφαλίζεται η ορθότητα των στοιχείων και φυσικά, η τυχόν παρείσφρηση λάθους βαρύνει τον πολίτη που δεν το επεσήμανε έγκαιρα. Με δεδομένες τις συνθήκες που επικρατούν κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης και κατάθεσης αίτησης διαβατηρίου, (συνήθως λιγοστό προσωπικό, που εργάζεται αδιάκοπα, πλήθος πολιτών που αναμένουν επί αρκετή ώρα έως ότου έρθει η σειρά τους, δυσκολία 13

14 συμπλήρωσης της αίτησης), πρέπει να θεωρείται φυσιολογική η μείωση της συγκέντρωσης και της προσοχής τόσο των αστυνομικών οργάνων όσο και των ενδιαφερομένων πολιτών, ιδίως όταν πρόκειται για ηλικιωμένους. Η παράλειψη επισήμανσης σφάλματος στα στοιχεία του αιτούντος στο έντυπο της αίτησης μετά την συμπλήρωσή του δεν πρέπει να θεωρείται απίθανη και να εναπόκειται σε υπαιτιότητα του πολίτη. Ούτε, βεβαίως, -πρέπει να- τίθεται θέμα ευθύνης του αστυνομικού οργάνου που παραλαμβάνει την αίτηση. Σφάλματα και παροράματα υπήρχαν και θα υπάρχουν σε όλα τα δημόσια έντυπα (στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως π.χ.). Μηχανισμοί διόρθωσης των λαθών αυτών υπάρχουν ή είναι δυνατόν να υπάρξουν, χωρίς να ζητείται η ευθύνη του πολίτη που, δίκην τιμωρίας, καλείται να ξαναπληρώσει το διαβατήριό του. Γ. Προβλήματα που ανακύπτουν επ ευκαιρία της έκδοσης νέου διαβατηρίου 1. Αδυναμία έκδοσης διαβατηρίου χωρίς προηγούμενη αντικατάσταση παλαιού δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (αναφ /06, 15806/06, 16256/06, 16897/06). Πολλοί πολίτες που επεδίωξαν την έκδοση νέου διαβατηρίου, προσερχόμενοι στα αρμόδια αστυνομικά τμήματα πληροφορήθηκαν ότι, προκειμένου να μπορέσουν να καταθέσουν αίτηση για έκδοση διαβατηρίου, οφείλουν να αντικαταστήσουν το «παλαιό» ή «λήξαν» δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς τους με νέο. Το πρόβλημα εμφανίζει δύο περαιτέρω ειδικότερες επιπλοκές: α. Η πρακτική αυτή δεν φαίνεται να ακολουθείται από όλες τις υπηρεσίες έκδοσης διαβατηρίων και για όλους τους πολίτες που κατέχουν «παλαιά» δελτία ταυτότητας, αλλά σποραδικά και επιλεκτικά. β. Σε ορισμένα αστυνομικά τμήματα η αντικατάσταση του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας γίνεται με προγραμματισμένη πρόσκληση του ενδιαφερόμενου σε ειδική συνάντηση («ραντεβού»), η οποία όμως προσδιορίζεται σε χρονικό διάστημα πέραν των δύο μηνών, με αποτέλεσμα ο πολίτης να στερείται διαβατηρίου κατά το συγκεκριμένο διάστημα και, φυσικά, να αδυνατεί να ταξιδέψει στο μεταξύ. Η σχετική νομοθεσία δεν είναι σαφής στο θέμα της αντικατάστασης των δελτίων αστυνομικής ταυτότητας. Στο ν.δ. 127/69 «Περί αποδεικτικής ισχύος των αστυνομικών ταυτοτήτων» (ΦΕΚ 29/α, άρθρο 4γ), προβλέπεται πράγματι η δεκαετής ισχύς των εκδιδομένων δελτίων, η ισχύς όμως της διάταξης παρέμενε σε εκκρεμότητα, καθώς συνδεόταν με την (μελλοντική) έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης, που ποτέ δεν εκδόθηκε. Ως αποτέλεσμα, ουδέποτε απαιτήθηκε από τους κατόχους αστυνομικών ταυτοτήτων να τις αντικαταστήσουν μετά την πάροδο δεκαετίας. Με την ΚΥΑ 3021/19/53/ «Τύπος, δικαιολογητικά, αρμόδιες υπηρεσίες και διαδικασία έκδοσης δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών», ορίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι το δελτίο ταυτότητας καθίσταται άκυρο «λόγω παρέλευσης δεκαετίας από την έκδοσή του» (άρθρο 5δ της ΚΥΑ). Ως συνέπεια της διάταξης αυτής θα ήταν δυνατό να θεωρηθεί ότι, αυτομάτως, με την έναρξη ισχύος της εν λόγω ΚΥΑ, όλα τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας των ελλήνων πολιτών, που έχουν υπερβεί την δεκαετία από την έκδοσή τους, καθίστανται άκυρα. Εν όψει του ζητήματος της ενδεχόμενης 14

15 αναδρομικής ισχύος της διάταξης, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, στο λήμμα «έκδοση δελτίου ταυτότητας (ερωτήσεις απαντήσεις)» αναγράφεται ότι η ως άνω διάταξη αφορά μόνον όσους έλληνες πολίτες εξέδωσαν αστυνομική ταυτότητα μετά την 1 η Νοεμβρίου 2005 (έναρξη ισχύος της ΚΥΑ). Δεν αφορά, επομένως, τους κατόχους παλαιότερων, ήδη εκδοθέντων με το προϊσχύσαν καθεστώς δελτίων αστυνομικής ταυτότητας. Από τις αναφορές, όμως, των πολιτών προς τον Συνήγορο του Πολίτη προκύπτει ότι πολλές υπηρεσίες διαβατηρίων εφαρμόζουν την διάταξη αυτή της ΚΥΑ και απαιτούν πράγματι την αντικατάσταση των δελτίων ταυτότητας. Καθώς η πρακτική της άρνησης δεν φαίνεται να στηρίζεται σε επίσημες οδηγίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και καθώς η εφαρμογή της (στο πλαίσιο άραγε σχετικής πολιτικής επιλογής του Υπουργείου;) φαίνεται μάλλον να εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια των διοικητών των αντίστοιχων υπηρεσιών (όπως άλλωστε φέρεται ότι δηλώθηκε σε αναφερόμενο στην Αρχή πολίτη), μόνον προβλήματα δημιουργούνται στους πολίτες που επιθυμούν να εκδώσουν διαβατήριο και είναι κάτοχοι παλαιών ταυτοτήτων. Προστίθεται επιπλέον ταλαιπωρία σε μια διαδικασία ήδη πολύπλοκη και δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος να μην μπορούν πολίτες να ταξιδεύσουν καν, εφόσον δεν μπορούν να προμηθευτούν, και αν ακόμη το επιθυμούν, νέο δελτίο ταυτότητας εγκαίρως. Η άμεση έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου για το θέμα αυτό θα επέτρεπε την ενιαία, επίσημη αντιμετώπιση της κατάστασης από τους προϊσταμένους των γραφείων διαβατηρίων. Εντούτοις, η πιθανή επικράτηση της άποψης να αντικαθίστανται εφεξής όλα τα παλαιά δελτία ταυτότητας, θα δημιουργούσε πρόβλημα τόσο στις υπηρεσίες έκδοσης διαβατηρίων, όσο και στα αστυνομικά τμήματα που τις εκδίδουν αλλά και στους ενδιαφερόμενους πολίτες, οι οποίοι θα έρχονταν αντιμέτωποι με το εξής απρόοπτο και δυσεπίλυτο πρόβλημα : να μην έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν εγκαίρως την αστυνομική ταυτότητά τους και, ως εκ τούτου, να μην μπορούν να ταξιδεύσουν. Το πρόβλημα θα μπορούσε να αποφευχθεί μερικώς τουλάχιστον, εαν απέφευγαν τα αρμόδια αστυνομικά τμήματα να απαιτήσουν, κατά την κατάθεση αίτησης για διαβατήριο, την προσκόμιση νέας ταυτότητας ενώ υφίσταται παλαιά. Μόνον κατά την αντικατάσταση του διαβατηρίου, θα ήταν έτσι αναγκαία η προσκόμιση της νέας ταυτότητας, ώστε ο πολίτης να έχει την χρονική ευχέρεια να προβεί στην αντικατάστασή της. Η παραπάνω ρύθμιση προϋποθέτει ότι το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης έχει αποφασίσει και θεσμοθετήσει ρητώς την αντικατάσταση των παλαιών αστυνομικών δελτίων ταυτότητας. 2. Διαβατήρια ανυποτάκτων εξωτερικού (1221/06, 3351/06, 4704/06, 16828/06). Σύμφωνα με αναφορές που έχουν κατατεθεί στην Αρχή μας, πολίτες, που έχουν χαρακτηριστεί ως ανυπότακτοι εξωτερικού, διαπίστωσαν ότι η Δ/νση Διαβατηρίων απέρριπτε τα αιτήματά τους για διαβατήριο, μολονότι οι ίδιοι κατέθεταν την προβλεπόμενη από το νόμο βεβαίωση, που επιτρέπει την έκδοση διαβατηρίου και για αυτούς. Όπως προέκυψε από την έρευνα που πραγματοποίησε ο Συνήγορος του Πολίτη με αφορμή τις αναφορές αυτές, δύο κυρίως λόγοι δημιούργησαν το πρόβλημα: Οι βεβαιώσεις που χορηγούσαν τα στρατολογικά γραφεία, δεν ανέγραφαν με αναλυτικό τρόπο τις οικείες περί ανυποτάκτων εξωτερικού διατάξεις και δεν ανέφεραν ρητώς ότι ο ενδιαφερόμενος πολίτης δικαιούται διαβατηρίου παρότι ανυπότακτος εξωτερικού. Ως αποτέλεσμα, η Δ/νση 15

16 Διαβατηρίων της ΕΛ.ΑΣ. προέβαινε στην «εν στενή εννοία» ερμηνεία της βεβαίωσης και απέρριπτε το αίτημα (τηρώντας λ.χ. κατά εσφαλμένη ερμηνεία την έκφραση «υπέχει στρατολογική υποχρέωση»). Παρομοίως, τυχόν εναλλακτική διατύπωση της στρατολογικής κατάστασης του ανυποτάκτου (π.χ. παρουσία του στη χώρα όντας ανυπότακτος εξωτερικού) οδηγούσε την ΕΛ.ΑΣ. στην απόρριψη του αιτήματος έκδοσης διαβατηρίου. Η στάση αυτή της ΕΛ.ΑΣ. κατέληγε σε έμμεση τιμωρία της κατηγορίας αυτής πολιτών, παρότι ο ίδιος ο νομοθέτης δεν το επιθυμούσε, καθώς είχε θεσπίσει το δικαίωμα χορήγησης διαβατηρίου στους ανυποτάκτους πολίτες κατοίκους εξωτερικού και, σε κάθε περίπτωση, σε ματαίωση μιας ευχέρειας που ο ίδιος ο νόμος τους παρέχει. Αν και, όπως φαίνεται, τα προβλήματα αυτά στην πλειονότητά τους επιλύθηκαν, τελικώς, με θετικό τρόπο για τους ανυπότακτους εξωτερικού, αυτό δεν έγινε χωρίς ταλαιπωρία εκ μέρους των ενδιαφερομένων (λ.χ. με καταθέσεις διοικητικών προσφυγών) ή χωρίς την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη και, πάντως, δεν πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι το φαινόμενο έχει πλήρως εξαλειφθεί. Το θέμα αποκτά μείζονα σπουδαιότητα, εαν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενοι διαβιούν συνήθως στο εξωτερικό και η επικοινωνία τους με την αρμόδια υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ είναι δυσχερής, στην περίπτωση που προκύψει το πρόβλημα έκδοσης διαβατηρίου λόγω της ανυποταξίας τους. 16

17 3. Διαβατήρια Ομογενών Τουρκίας Αλβανίας (διαβατήρια Ο.Τ.Α.) (αναφ. 2740/05, 3750/06, 4951/06). Με την 22/1976 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε να χορηγούνται διαβατήρια στους ομογενείς που κατάγονται από την Αλβανία και την Τουρκία. Τα διαβατήρια αυτά, πάντοτε διακριτά από αυτά των ελλήνων πολιτών (είτε ως προς το σχήμα χρώμα είτε με την προσθήκη κάποιας ειδικής σήμανσης), ίσχυαν αρχικά για συγκεκριμένα ταξίδια. Εκδίδονταν από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, μετά από έγκριση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Αργότερα, ο χρόνος ισχύος των διαβατηρίων αυτόν επεκτάθηκε στα πέντε έτη, αδιακρίτως αριθμού ταξιδιών ή χωρών που επισκέπτονται οι δικαιούχοι. Τον Νοέμβριο 1998, σε σύσκεψη που διενεργήθηκε σε επίπεδο γενικών γραμματέων, μεταξύ των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημόσιας Τάξης και Εξωτερικών αποφασίστηκε ότι, εφεξής, οι ως άνω ομογενείς θα μπορούν να εκδίδουν διαβατήριο ισχύος ενός έτους, εφόσον προηγουμένως έχουν καταθέσει αίτηση για πολιτογράφησή τους. Το διαβατήριο θα ανανεώνεται κάθε έτος, για όσο χρόνο εκκρεμεί η διαδικασία πολιτογράφησης των ενδιαφερομένων. Με τη μεταφορά της αρμοδιότητας έκδοσης διαβατηρίων των ελλήνων πολιτών στην ΕΛ.ΑΣ., το θέμα των διαβατηρίων Ο.Τ.Α. αντιμετωπίστηκε προσωρινά, καθώς με το Φ /4308/ έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ. Α., καθορίζεται ότι οι ομογενείς κάτοχοι διαβατηρίου Ο.Τ.Α. μπορούν να καταθέτουν αίτηση στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, για ανανέωση των διαβατηρίων τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006, οπότε η ισχύς τους λήγει, όπως θα συμβεί και με τα διαβατήρια των ελλήνων πολιτών που είχαν εκδοθεί από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Η παραπάνω ρύθμιση, δεν φαίνεται να λαμβάνει υπόψη της τυχόν νέες αιτήσεις, που θα κατατεθούν για πρώτη φορά από ομογενείς που δικαιούνται διαβατήριο Ο.Τ.Α. Κυρίως όμως δεν αποφαίνεται ως προς το μέλλον των διαβατηρίων Ο.Τ.Α., εάν δηλαδή, μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2006, θα εξακολουθήσει η Πολιτεία να χορηγεί διαβατήρια αυτής της κατηγορίας. Το ζήτημα αυτό αφορά το σύνολο των ομογενών αυτής της κατηγορίας, που δεν θα έχουν ακόμη λάβει τότε την ελληνική ιθαγένεια, δηλαδή τόσο όσους έχουν αιτηθεί την πολιτογράφησή τους, χωρίς αυτή να έχει ολοκληρωθεί (συνήθως λόγω καθυστέρησης της διεκπεραίωσης) όσο και αυτούς που δεν την έχουν ακόμη ζητήσει (ενδεχομένως επειδή δεν την επιθυμούν). Η μέχρι σήμερα διασφάλιση από τη χώρα μας της δυνατότητας των προσώπων αυτών να ταξιδεύουν με ειδικό ελληνικό ταξιδιωτικό τίτλο, δημιουργεί ήδη για λόγους χρηστής διοίκησης την απαράκαμπτη κατ αρχήν υποχρέωση της Ελλάδας να προνοήσει εγκαίρως για το επερχόμενο σε συντομότατο χρόνο πρόβλημα, εί δυνατόν σαφώς και δια της νομοθετικής οδού. 4. Έλεγχος διώξεων (αναφ. 2312/06, 10417/06, 13921/06). Κατά την κατάθεση αίτησης διαβατηρίου από τους πολίτες στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, ευλόγως γίνεται και πρέπει να γίνεται έλεγχος των στοιχείων του αιτούντος. Ο έλεγχος πρέπει να αφορά το εαν το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση είναι πράγματι αυτός που ισχυρίζεται, η ταυτοποίηση δηλαδή του αιτούντος με το πρόσωπο συγκεκριμένου έλληνα πολίτη, φορέα της συνταγματικής ελευθερίας της διασυνοριακής διακίνησης. Ωστόσο, ο έλεγχος που πραγματικά διεξάγεται κάθε φορά που καθένας μας υποβάλλει αίτηση νέου διαβατηρίου 17

18 υπερβαίνει κατά πολύ την εξακρίβωση των αναγκαίων νομίμων στοιχείων. Στην πραγματικότητα καταλαμβάνει πολλά περισσότερα και συγκεκριμένα αυτά που αναζητεί η διαδικασία της λεγόμενης «δικαστικής εξακρίβωσης», δηλαδή το αν για οποιονδήποτε λόγο αναζητείται ο αιτών από την αστυνομία. Δεδομένου ότι το αυτοπρόσωπο του αιτούντος αποτελεί κατ αρχήν προϋπόθεση της διαδικασίας, η ΕΛ.ΑΣ. διαθέτει μια ακαταμάχητη ευκαιρία υλοποίησης μιας κατά βάση άσχετης με την έκδοση διαβατηρίου όψης της κύριας αποστολής της, γι αυτό και την χρησιμοποιεί ευρέως για τη διευκόλυνσή της συλλαμβάνοντας και κρατώντας συστηματικά όσους έχουν σχετική εκκρεμότητα. Στην πράξη, αυτό έχει επιτευχθεί με διασύνδεση του αρχείου αιτήσεων διαβατηρίου με τα ηλεκτρονικά αρχεία καταζητουμένων (φυγόδικοι, ανεκτέλεστες ποινές κ.ο.κ.), τα οποία τηρούνται στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας δυνάμει του άρθρου 123 παρ. 11 π.δ. 141/91. Με την πληκτρολόγηση των στοιχείων του αιτούντα στο αρχείο διαβατηρίων, ενδεχόμενη εγγραφή του στο αρχείο καταζητουμένων εμφανίζεται στην οθόνη, οπότε διατάσσεται η σύλληψή του. Η πρακτική αυτή παρεμβαίνει δραστικά στο πεδίο της προσωπικής ελευθερίας του καθενός γι αυτό και πρέπει απαντήσει σε δύο επιμέρους κρίσιμα ζητήματα: (α) εαν οι εγγραφές στα αρχεία, με βάση τα οποία διενεργείται ο έλεγχος, είναι κατ αρχήν αξιόπιστες, (β) αν ο ίδιος ο έλεγχος είναι αδήριτα αναγκαίος και πρόσφορος για την εξυπηρέτηση της δημόσιας αποστολής της ΕΛ.ΑΣ., κυρίως όμως (γ) εαν η αποστολή της μπορεί να κατισχύει κατ αρχήν ζωτικών ελευθεριών των πολιτών. Αυτοί εν προκειμένω φαίνονται πως καλούνται να υποστούν προληπτικώς και αφηρημένα έναν έλεγχο που η έννομη τάξη μας φαίνεται να συγχωρεί (πρβλ. τις ρυθμίσεις του π.δ. 141/91 σχετικά με την χρήση της καταναγκαστικής προσαγωγής) μόνον σε περιπτώσεις όπου συντρέχουν ειδικά για συγκεκριμένο πρόσωπο υπόνοιες τέλεσης συγκεκριμένου αδικήματος. Είμαστε άραγε όλοι ύποπτοι για κάτι ή, έστω, αφηρημένα επικίνδυνοι; Η μεταχείριση αυτή, κατά την ΕΛ.ΑΣ., στηρίζεται στη νομοθετημένη υποχρέωση των αστυνομικών αρχών για «αναζήτηση και σύλληψη των καταδιωκομένων» (άρθρο 123 παρ. 1 π.δ. 141/91), και στη δυνατότητά τους να ελέγχουν «κάθε άτομο που απασχολεί τις Υπηρεσίες για οποιοδήποτε λόγο» (άρθρο 123 παρ. 12 π.δ. 141/91). Έτσι, η ΕΛ.ΑΣ. εμφανίζεται να έχει αποκτήσει δυνατότητα για τακτικό έλεγχο όλου σχεδόν του πληθυσμού, με αφορμή τη συγκυριακή μεταφορά αρμοδιότητας επί μιάς διοικητικής διαδικασίας η οποία μέχρι πρό τινος ανήκε σε άλλη υπηρεσία και μάλιστα Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προφανώς δεν μπορούσε να καταστεί αφορμή εξακρίβωσης δικαστικών εκκρεμοτήτων. Ωστόσο, υπό το πρίσμα γενικών αρχών δικαίου (αναλογικότητα, χρηστή διοίκηση) που διέπουν τη διοικητική δράση, δεν είναι αυτονόητα θεμιτή η σύζευξη ανάμεσα στην εθελούσια προσέλευση πολιτών για διεκπεραίωση διαδικασιών που τους αφορούν και στον έλεγχο ενδεχόμενων λόγων σύλληψής τους, άσχετων προς τη διαδικασία που οι ίδιοι επιδίωξαν να κινήσουν Υπόψη του Συνηγόρου του Πολίτη έχουν τεθεί ακόμη και ακραίες περιπτώσεις, όπως: η σύλληψη λόγω συνωνυμίας είτε εξ αιτίας της παράλειψης των δικαστικών αρχών να καταχωρίσουν λόγους εξάλειψης της ποινής ή της υποδικίας (απαλλαγή, παραγραφή) η εκκρεμότητα ανεκτέλεστης ερήμην καταδίκης λόγω εσφαλμένου χαρακτηρισμού του κατηγορουμένου ως «αγνώστου διαμονής», χωρίς δική του υπαιτιότητα η κράτηση επί 18

19 τριήμερο αργίας λόγω ασήμαντης χρηματικής ποινής και ούτω καθεξής. Με αφορμή τις περιπτώσεις αυτές, η Αρχή επεξεργάζεται προτάσεις για εναλλακτική διευθέτηση της άσκησης της αρμοδιότητας αυτής στο πλαίσιο της νομιμότητας, τις οποίες και θα απευθύνει στις υπηρεσίες του Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ. που είναι αρμόδιες για τη σύλληψη καταζητουμένων. Επί του παρόντος, στο πλαίσιο της παράθεσης προβλημάτων και προτάσεων που αφορούν ειδικά την έκδοση διαβατηρίων, ο Συνήγορος του Πολίτη αρκείται στην επισήμανση ότι, ακόμη και αν κριθεί νόμιμη η επίμαχη πρακτική διασύνδεσης των αρχείων και διασταύρωσης των στοιχείων (κάτι που κάθε άλλο παρά δεδομένο είναι), αυτή θα έπρεπε, πάντως, να λάβει τη δέουσα δημοσιότητα, ώστε οι προσερχόμενοι προς έκδοση διαβατηρίου να γνωρίζουν από πριν τη χρήση την οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες επιφυλάσσουν στα κατατιθέμενα στοιχεία. Θα ήταν, αντίθετα, απολύτως θεμιτή η ηλεκτρονική σύνδεση του αρχείου διαβατηρίων με το αρχείο απαγορεύσεων εξόδου (κατόπιν αποφάσεων δικαστικών ή στρατολογικών αρχών), δεδομένου ότι οι νομίμως εγγεγραμμένοι στο αρχείο αυτό δεν δικαιούνται διαβατήριο (άρθρο 1 παρ. 2γ π.δ. 25/2004). Παραδόξως, η διασύνδεση αυτή έχει καταστεί εφικτή μόνο σε κεντρικό επίπεδο, ενώ αν είχε προβλεφθεί σε επίπεδο αστυνομικού τμήματος θα αποφεύγονταν άσκοπες αιτήσεις. Πάντως, για το σημαντικό αυτό θέμα, ο Συνήγορος του Πολίτη σχεδιάζει να επανέλθει με ειδικότερη έκθεση. ΙΙΙ. Συνοπτικά συμπεράσματα και προτάσεις Δεδομένων των νέων προκλήσεων σε βάρος της δημόσιας ασφάλειας και της διεθνούς διάστασής τους, ο εκσυγχρονισμό του συστήματος έκδοσης ελληνικών διαβατηρίων με την ενσωμάτωση σε αυτόν υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας αποτελούσε πιεστική ανάγκη. Το διαβατήριο πρέπει όχι μόνο να επιτρέπει στον κάτοχό του να κυκλοφορεί νομίμως διασυνοριακά, αλλά και να του εξασφαλίζει ότι η ταυτότητά του δεν πρόκειται να αμφισβητηθεί και δεν πρόκειται να κινδυνεύσει ο ίδιος ή να στερηθεί κάποιο βασικό δικαίωμά του λόγω ασάφειας των στοιχείων αυτών ή λόγω μειωμένης αξιοπιστίας της επίσημης εγγύησής τους εκ μέρους της χώρας του. Όπως όμως υπογραμμίσθηκε προηγουμένως υπό Ι. 1., το δημόσιο συμφέρον της συλλογικής ασφάλειας, το αφηρημένο αίτημα για ένα πιο ασφαλές από ορισμένους κινδύνους περιβάλλον για όλους μας γενικότερα, δεν κατισχύει άνευ άλλου τινός των δικαιωμάτων μας και της πραγματικής δυνατότητας μας να τα ασκούμε εδώ και τώρα. Η υπάρχουσα εμπειρία και η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπουν τη δημιουργία της κατάλληλης υποδομής, ώστε ένα διαβατήριο να εκδίδεται με υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας και άψογη εκτύπωση που θα καλύπτει όλες τις επιβεβλημένες επί του παρόντος προδιαγραφές ασφαλείας. Επίσης, οι ίδιες παράμετροι της εμπειρίας και των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων επιτρέπουν να εξασφαλίζεται, στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, η αναγκαία προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, όπως και να αποφεύγεται η άσκοπη ταλαιπωρία τους, ιδίως όταν αυτή δεν υπήρχε με το προηγούμενο καθεστώς (όπως λ.χ. στην περίπτωση των διαβατηρίων των ελλήνων πολιτών, κατοίκων εξωτερικού). Η δεκάμηνη εμπειρία του νέου νομοθετικού πλαισίου για τα διαβατήρια επέτρεψε στον Συνήγορο του Πολίτη, να επισημάνει κενά, παραλείψεις και αποκλίσεις από τα επιβαλλόμενα, 19

20 τόσο σε επίπεδο τεχνικών προδιαγραφών και δυνατοτήτων του συστήματος έκδοσης των διαβατηρίων όσο και σε νομοθετικό επίπεδο. Πρόκειται για ζητήματα, οι επιπτώσεις των οποίων στους ενδιαφερόμενους πολίτες πιθανώς να φθάνουν μερικές φορές, όπως ιδίως στην περίπτωση του ελέγχου δίωξης, μέχρι και την προσβολή θεμελιωδών συνταγματικών δικαιωμάτων. Εαν θα έπρεπε να συναγάγει κανείς μια συνοπτική συμπερασματική διαπίστωση από τη λειτουργία της όλης διαδικασίας έκδοσης των νέων διαβατηρίων, αυτή θα ήταν η μονομερής έμφαση στη συλλογική ασφάλεια, ενδεχομένως ακόμη και σε βάρος των δικαιωμάτων των πολιτών, ιδίως εκεί όπου η υιοθέτηση εναλλακτικών μορφών διοικητικής δράσης θα είχε κόστος για τις αρμόδιες αρχές καθώς και η συχνή παράλειψη της ιδιαίτερης μέριμνας, που θα επέβαλλε η χρηστή διοίκηση, για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας και δαπάνης των πολιτών. Συνοψίζοντας την παραπάνω αναλυτική παρουσίαση των επί μέρους προβλημάτων που προέκυψαν από την διαδικασία έκδοσης των νέων διαβατηρίων, ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιμά ότι η επίλυση ή, σε κάθε περίπτωση, η άμβλυνσή τους είναι δυνατή, εφ όσον η Διοίκηση αναλάβει δράση στις ακόλουθες κατευθύνσεις: Φωτογραφίες διαβατηρίων: Δημιουργία συστήματος πιστοποίησης, στο οποίο θα εντάσσονται οι ενδιαφερόμενοι φωτογράφοι. Η δημοσίευση καταλόγου πιστοποιημένων φωτογράφων θα διευκολύνει την παροχή άρτιων υπηρεσιών, που θα τους απαλλάξουν από την ταλαιπωρία που θα υφίσταντο, εάν οι φωτογραφίες τους απορρίπτονταν. Εκτύπωση ονοματεπωνύμου : Τροποποίηση του λογισμικού εκτύπωσης διαβατηρίων, ώστε να εμφανίζεται στα διαβατήρια οποιοσδήποτε γραμματικός χαρακτήρας ή σύμβολο. Λατινική απόδοση: Να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην λατινική απόδοση των στοιχείων του αιτούντα (κατά παρέκκλιση ή όχι του προτύπου ΕΛΟΤ) και να σημειώνεται στην αίτηση, ακριβώς όπως επιθυμεί και δικαιούται ο πολίτης, με την παράθεση, ενδεχομένως, ξεχωριστής υπογραφής (μονογραφής) του, παραπλεύρως του πεδίου αναγραφής των στοιχείων σε λατινική γραφή. Κάθε δυσχέρεια απόδοσης στην λατινική των στοιχείων, να διευκρινίζεται στον πολίτη και να συμφωνείται μαζί του η οριστική απόδοσή τους, ώστε εάν αυτό δεν είναι εφικτό, ο πολίτης να αποσύρει την αίτησή του, μέχρι να διευθετηθεί το πρόβλημα, και να μην επιβαρυνθεί με το κόστος τυχόν επανεκδιδόμενου διαβατηρίου. Επεξεργασία αίτησης που απορρίφθηκε: Τροποποίηση του λογισμικού εκτύπωσης διαβατηρίων, ώστε να είναι δυνατή η εκ νέου επεξεργασία αίτησης που απορρίφθηκε αρχικά, αλλά έγινε τελικώς δεκτή ύστερα από προσφυγή του ενδιαφερόμενου. Εξυπηρέτηση πολιτών με αριθμό προτεραιότητας: Καθιέρωση καταλόγου εξυπηρέτησης πολιτών («ραντεβού»), στον οποίον οι πολίτες θα μπορούν να εγγράφονται και τηλεφωνικά. Θα ορίζεται, με τον τρόπο αυτόν, συγκεκριμένη ημέρα και ώρα προσέλευσης στον πολίτη, προκειμένου να καταθέσει την αίτησή του για έκδοση διαβατηρίου. Εναλλακτικά, ιδίως σε περιόδους αιχμής, να εξετασθεί το ενδεχόμενο εποχικής αύξησης του προσωπικού του γραφείου διαβατηρίου. Το πρόβλημα να παρακολουθείται καθ όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε εάν διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα 20

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης)

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδική Επιστήμονας : Καλλιόπη Στεφανάκη 1 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Μαίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: /11806/2011

Αθήνα, 13 Μαίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: /11806/2011 Αθήνα, 13 Μαίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 140406/11806/2011 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας Κλάδος Αστυνοµίας Ασφάλειας και Τάξης /νση ιαβατηρίων Χίου 8 161 21 Καισαριανή Θέµα :

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΗ ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

29 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 150118/23067/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Τηλ.: Φωτεινή Παντελίδου. Ιωάννης Μόσχος

29 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 150118/23067/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Τηλ.: Φωτεινή Παντελίδου. Ιωάννης Μόσχος Προς Υπουργείο Εξωτερικών Ε3 /νση ιοικητικών και ικαστικών Υποθέσεων Ακαδηµίας 3, 6 ος Όροφος 106 71 ΑΘΗΝΑ 29 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 150118/23067/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Φωτεινή Παντελίδου

Διαβάστε περισσότερα

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13-9-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3386/2005

Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3386/2005 Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3386/2005 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ. Στην παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 2910/2001, ορίζεται ότι για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου σε μέλη οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 Οδηγία ΟΔ78-2012-18 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης ή τους ΟΣΕΚΑ με προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου xna Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Δελτίο διαμονής πολίτη τρίτης χώρας που είναι σύζυγος πολίτη χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστές:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 17.12.2015 ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: 133724 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Προς: Ως Πίνακας Διανομής ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/373/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/373/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 21-01-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/373/21-01-2013 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα:

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: «Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω κεφαλαιακών ελέγχων») ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

απορριφθεί, ο αιτών δικαιούται να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης εντός ανατρεπτικής ηµεροµηνίας δέκα ηµερών από

απορριφθεί, ο αιτών δικαιούται να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης εντός ανατρεπτικής ηµεροµηνίας δέκα ηµερών από Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ:5733.1/07,19967.1/07,20170.1/07, 20235.1/07, 20311.1/07 474.1/08, &1436.1/07 Πληροφορίες: Β. Αναστασόπουλος: 210 7289 830 Μ. Βουτσίνου: 210 7289 609 Ε. Μάρκου: 210

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Ν.Α. ΑΣΤ. ΗΜ.ΚΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Ν.Α. ΑΣΤ. ΗΜ.ΚΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α / ) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α / ) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α /09-07-2015) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Άρθρο 8 Αντικατάσταση διατάξεων του Ν. 4251/2014 23. Το άρθρο 19 του Ν. 4251/2014 αντικαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Τηλ.: 210, 3635480 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Η υλοποίηση των άρθρων 1-3 του ν. 4320/2015 σχετικά με την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης

Θέμα: Η υλοποίηση των άρθρων 1-3 του ν. 4320/2015 σχετικά με την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης 26 Αυγούστου 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 203140/31742/2015 Πληροφορίες: Γιάννης Κωστής Χαράλαμπος Παπαδόπουλος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005)

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005) Βοηθός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 98/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης emp.anaptixis@ciytofathens.gr 2) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επίσκεψη Συνηγόρου του Πολίτη στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής

ΘΕΜΑ: Επίσκεψη Συνηγόρου του Πολίτη στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ. 2015/21.7.06 Προς: Γενικό Γραμματέα κ. Κωνσταντίνο Αιλιανό Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Στρατηγό κ. Αναστάσιο Δημοσχάκη ΘΕΜΑ: Επίσκεψη Συνηγόρου του Πολίτη στη Διεύθυνση Αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

1. κ. Ι. Γιαρέντη, Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 2. κ. Γ. Κόλλια, Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

1. κ. Ι. Γιαρέντη, Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 2. κ. Γ. Κόλλια, Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 07/07/2014 Προς: Κοινοποίηση: Θέμα: Σχετικά: 1. κ. Ι. Γιαρέντη, Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο ΑΔΜΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/681-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/2015

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/681-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/2015 Αθήνα, 12-02-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/681-1/12-02-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιουνίου & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1088 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιουνίου & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1088 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιουνίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:1058451/336/0015 & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1088 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.:Α7/1322 Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2016

Αρ. Πρωτ.:Α7/1322 Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ.:Α7/1322 Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2016 Προς: Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων - Υπουργό, κ. Χρήστο Σπίρτζη - Υφυπουργό Μεταφορών, κ. Νικόλαο Μαυραγάνη - Γεν. Γραμματέα Μεταφορών, κα Θεοπίστη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1042042 / 1398 / ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β ΠΟΛ. 1074 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις 3838/2010,ΦΕΚ Α 49/24.3.2010 Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 84100 Σύρος - τηλ. 6908 699550 6985 786604 / fax : 2281087046-2281082422 Email : symmhk@gmail.com http://www.architects-eng-cyclades.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Θέμα:

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Θέμα: Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέμα: Απόρριψη αιτήματος για χορήγηση άδειας διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας, σύζυγο πολίτη κράτους μέλους της Ε. Ένωσης, χωρίς νόμιμη αιτιολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αθήνα, 16 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ. 1971 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ «ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ελέγχετε τους Λογαριασμούς σας!

Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ελέγχετε τους Λογαριασμούς σας! Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας Ελέγχετε τους Λογαριασμούς σας! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Η από ένσταση της κυρίας ***** ********»

Θέμα: «Η από ένσταση της κυρίας ***** ********» 13 Νοεμβρίου 2008 Αριθμ. Πρωτ.: 18989/2006 Ειδικός Επιστήμονας: Γιάννης Κωστής 210 72 89 745 Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Περιφερειακό Υποκατάστημα ****** 1. Γραφείο Διευθύντριας 2. Τοπική Διοικητική Επιτροπή Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4603-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 135/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4603-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 135/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 30-09-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4603-1/30-09-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 135/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Πρόσβαση αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων σε Ι.Ε.Κ. (Αναφορά υπ αρ. πρωτ: 14976/2008) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστής: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ C 284/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.11.2009 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2009 αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την εξακρίβωση της γνησιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S

ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S Παράπονα Ιανουάριος 2016 ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S ιαχείριση διεθνών παραπόνων στη Llyd s: Καθοδήγηση για managing agents και τους εκπροσώπους τους Το παρόν σημείωμα οδηγιών παρέχει μια πρακτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις πιο συχνές εργασίες που μπορείτε ή πρέπει να κάνετε στο σχολείο μας και αφορούν μαθητές, γονείς και παλαιούς μαθητές. Α) Παραλαβή απολυτηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Νοέμβριος 2016 Ενημέρωση και Διαβούλευση των Εργοδοτουμένων Μαθησιακοί Στόχοι Ο Νόμος Πεδίο Εφαρμογής Καθορισμός κατώτατου αριθμού εργοδοτουμένων Περιεχόμενο ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ)

Α. ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ) ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την διαδικασία αντιμετώπισης: Α. Κατ'οίκον περιστατικών Β. Διαδικασία διαχείρισης περιστατικών που χρήζουν εξέτασης από BY.Ε. σε ΚΕ.Π.Α. που δεν λειτουργεί BYE Γ. Δικαστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΣΕ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ (άρθρο 25 παρ. 4 του ν.1975/1991 και άρθρο 8 παρ. 1 του π.δ. 61/1999) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

3. Επειδή η διαδικασία επικύρωσης αντιγράφων 1 και η διαδικασία απόδειξης γεγονότων ή στοιχείων που δεν αποδεικνύονται από την ταυτότητα,

3. Επειδή η διαδικασία επικύρωσης αντιγράφων 1 και η διαδικασία απόδειξης γεγονότων ή στοιχείων που δεν αποδεικνύονται από την ταυτότητα, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΠΟΛΙΤΗ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα