Aθήνα, 10 Απριλίου Αρ.πρωτ.: /08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ"

Transcript

1 Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: /08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου, αρνούµενο να αποδεχθεί τις υποδείξεις µας, συντάσσουµε το παρόν πόρισµα, σύµφωνα το άρθρο 4 του Ν.3094/03. Τα περιστατικά της εν λόγω αναφοράς που περιήλθαν εν γνώσει του ΣτΠ έχουν ως εξής: Α. Ιστορικό 1. Η κυρία *** είναι ελληνίδα υπήκοος, η οποία έχει τελέσει γάµο µε τον κύριο ***, Αιγύπτιο υπήκοο, στην Πρεσβεία της Αιγύπτου στην Αθήνα, στις Ο κύριος ***y υπέβαλε στις αίτηση χορήγησης άδειας διαµονής στην Ελλάδα ως σύζυγος ελληνίδας, η οποία απορρίφθηκε από την ιεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Αττικής, µε την αρ.πρωτ / απόφαση, διότι ο εν λόγω αλλοδαπός δεν κατείχε θεώρηση εισόδου για την Ελλάδα. Κατά της συγκεκριµένης απόφασης κύριος *** υπέβαλε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του αρµόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, η οποία δεν έχει συζητηθεί ακόµη. 3. Κατόπιν τούτου ο κύριος *** αποχώρησε από την Ελλάδα και, προκειµένου να µπορέσει να υποβάλει εκ νέου αίτηση για χορήγηση σε αυτόν άδειας διαµονής ως σύζυγος Ελληνίδας, ζήτησε θεώρηση εισόδου από το ελληνικό Προξενείο Καϊρου, το οποίο του την αρνήθηκε, µε την αιτιολογία ότι δεν δικαιολογούσε τον χρόνο παραµονής του και/ή δεν διέθετε απαιτούµενους πόρους διαβίωσης του στην Ελλάδα (σύµφωνα µε την επίσηµη µετάφραση του τυποποιηµένου εγγράφου στα αραβικά µε αριθµό 2428/ , που δόθηκε στον ενδιαφερόµενο από το ελληνικό Προξενείο Καϊρου). Β. ιαµεσολαβητική Παρέµβαση του ΣτΠ

2 Από την επικοινωνία (αρχικά τηλεφωνική και εν συνεχεία γραπτή, βλ. παρακάτω) της Αρχής µας µε το προξενείο Καϊρου, στο πλαίσιο διερεύνησης της υποβληθείσας αναφοράς προέκυψαν περαιτέρω τα ακόλουθα: 1. Το προξενείο Καΐρου απέρριψε το αίτηµα του κυρίου *** για την χορήγηση θεώρησης µε την ανωτέρω τυπική αιτιολογία, ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3386/2005 προβλέπεται ότι: «Οι αποφάσεις απόρριψης αιτηµάτων χορήγησης θεώρησης εισόδου, που λαµβάνονται από τις διπλωµατικές και προξενικές αρχές, δεν χρήζουν ειδικής αιτιολογίας, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις ακόλουθες κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών και υπό την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων δηµόσιας τάξης και ασφάλειας» και ότι ανάµεσα στις προβλεπόµενες κατηγορίες είναι οι υπήκοοι τρίτων χωρών, µέλη οικογένειας Ελληνα, όπως στην συγκεκριµένη περίπτωση ο σύζυγος της αναφεροµένης. Με το µε αριθ.πρωτ. 2015/ έγγραφό του ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήµανε προς την αρµόδια προξενική αρχή ότι η απόφαση άρνησης χορήγησης θεώρησης εισόδου στον σύζυγο της αναφεροµένης φαίνεται να στερείται νόµιµης αιτιολογίας σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3386/2005. Επίσης ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήµανε ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 61 του ίδιου νόµου, στο οποίο ορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση δελτίου διαµονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, µέλη οικογένειας Ελληνα ή πολίτη άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε., εκτός από τους λόγους δηµόσιας τάξης και ασφάλειας δεν προβλέπονται για τους αλλοδαπούς συζύγους Ελλήνων οικονοµικές ή άλλες προϋποθέσεις προκειµένου να χορηγηθεί σε αυτούς ή να ανανεωθεί η σχετική άδεια διαµονής τους στη χώρα. 2. Στο απαντητικό του έγγραφο (µε αρ.πρωτ. 619/541/ΑΣ222/ ), το προξενείο Καϊρου προέβαλε τον ισχυρισµό ότι στην άρνηση της χορήγησης θεώρησης στον σύζυγο της αναφεροµένης από την προξενική αρχή συνετέλεσε τόσο η απορριπτική απόφαση της αρµόδιας ιεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Αττικής, λόγω του γεγονότος ότι αυτός δεν κατείχε θεώρηση εισόδου κατά τον χρόνο κατάθεσης του αιτήµατός του, όσο και η φερόµενη ως σκόπιµη, κατά το προξενείο, απόκρυψη του συγκεκριµένου γεγονότος κατά την διάρκεια της αυτοπρόσωπης συνέντευξης του ενώπιων της αρµόδιας προξένου. Τα ανωτέρω σε συνδυασµό µε την δικαστική αµφισβήτηση της ανωτέρω απόφασης της Περιφέρειας Αττικής συνιστούν, κατά το ελληνικό προξενείο Καΐρου, τεκµήρια του προσχηµατικού χαρακτήρα του σκοπού που επικαλείται ο κ. *** για την είσοδό του στην Ελλάδα. Στο σηµείο αυτό αξίζει να επισηµανθεί ότι οι προαναφερόµενοι λόγοι, 2

3 που αφορούν την απόρριψη του αιτήµατος του κυρίου *** είναι εντελώς διαφορετικοί από αυτούς που εγγράφως κοινοποιήθηκαν στον αιτούντα από το προξενείο. Στη συνέχεια η Αρχή µας, µε νέο έγγραφό της προς το προξενείο (αρ.πρωτ. 2015/ ), επεσήµανε ότι οι λόγοι, οι οποίοι αναφέρονταν στο απαντητικό έγγραφο του προξενείου δεν δύνανται να στοιχειοθετήσουν λόγο απαγόρευσης εισόδου στην Ελλάδα διότι δεν εµπίπτουν στους προβλεπόµενους στο άρθρο 8 παρ. 2 του νόµου 3386/05. Ταυτόχρονα ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήµανε το γεγονός της ύπαρξης νόµιµου γάµου ανάµεσα στην κυρία *** και τον κύριο ***, η εγκυρότητα του οποίου δεν έχει αµφισβητηθεί από τις αρµόδιες αρχές, και κάλεσε το προξενείο να εναρµονίσει, στην συγκεκριµένη περίπτωση, τη στάση του µε το κατοχυρωµένο από το Ελληνικό Σύνταγµα έννοµο αγαθό της προστασίας της οικογενειακής ζωής (άρθρο 21 σε συνδ, µε το άρθρο 9 παρ. 1). 3. Με το αρ.πρωτ. 619/1015/ΑΣ363/ έγγραφο του προξενείου Καΐρου προβλήθηκε νέος λόγος, αναγόµενος στον αδιευκρίνιστο τρόπο εισόδου του κυρίου *** στην Ελλάδα πριν την τέλεση του γάµου του µε την κυρία ***. Επιπλέον µε το έγγραφό του αυτό το Προξενείο Καϊρου πρότεινε να προσφύγει το ζεύγος στην Ελληνική ικαιοσύνη, ως µοναδικό τρόπο ανατροπής της άρνησής του να χορηγήσει θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα στον κύριο ***. 4. Όπως ήδη αναφέρθηκε, σκοπός των διατάξεων του Ν. 3386/2005 για την χορήγηση θεώρησης εισόδου (άρθρο 8 παρ. 1) και την χορήγηση άδειας διαµονής στους αλλοδαπούς συζύγους Ελλήνων (άρθρο 61) είναι η προστασία της οικογενειακής ζωής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Σύνταγµα και την Ευρωπαϊκή Σύµβαση ικαιωµάτων του Ανθρώπου (άρθρο 8) και µόνο κατ εξαίρεση οι αρµόδιες αρχές επιτρέπεται να αρνηθούν την χορήγηση θεώρησης εισόδου ή άδειας διαµονής σε σύζυγο Έλληνα πολίτη. Σύµφωνα, επίσης, µε την πάγια νοµολογία των ελληνικών δικαστηρίων, παράλληλα µε την προστασία της οικογενειακής ζωής και του θεσµού του γάµου, από το ισχύον Σύνταγµα και ειδικότερα από την θεµελιώδη ελευθερία ανάπτυξης της προσωπικότητας (άρθρο 5, παρ.1), απορρέει επίσης και η προστασία του συνταγµατικής ελευθερίας των Ελλήνων πολιτών να νυµφεύονται αλλοδαπούς (βλ. σχετικά ΣτΕ 485/1999, 1700/2003, 2063/2003, 2921/2003 κ.α.). Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η διάταξη του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 3386/2005 πρέπει να ερµηνεύεται υπό το πρίσµα των άρθρων 5 παρ. 1, 9 παρ. 1 και 21 παρ. 1 του Συντάγµατος από την οποία συνάγεται το δικαίωµα των Ελλήνων 3

4 πολιτών που αποκτούν συζύγους αλλοδαπούς, να εξασφαλίζουν κοινή µε αυτούς διαβίωση στην Ελλάδα, εκτός εάν την απόρριψη του αιτήµατος επιβάλλουν συγκεκριµένοι και επιτακτικοί λόγου δηµοσίου συµφέροντος (πρβλ. ΣτΕ 1906/2003). Κατά την έννοια δε των σχετικών διατάξεων, ερµηνευόµενων σύµφωνα µε το Σύνταγµα από την νοµολογία των διοικητικών δικαστηρίων, εφόσον υφίσταται γάµος ελληνίδας ή έλληνα πολίτη µε αλλοδαπό ή αλλοδαπή και υπάρχει πραγµατική συµβίωση των συζύγων στην Ελλάδα, η ιοίκηση υποχρεούται να ικανοποιεί το αίτηµα περί χορηγήσεως αδείας παραµονής στην Χώρα του αλλοδαπού συζύγου, εκτός εάν την απόρριψη του αιτήµατος επιβάλλουν συγκεκριµένοι και επιτακτικοί λόγου δηµοσίου συµφέροντος. 5. Για τους λόγους που προαναφέραµε κρίνουµε ότι είναι ανεπαρκής ο τρόπος αιτιολόγηση της απόρριψης του αιτήµατος του κυρίου ***, για χορήγηση θεώρησης εισόδου, από το ελληνικό Προξενείο Καΐρου και ως αποτέλεσµα αυτού προσβάλλεται το συνταγµατικά κατοχυρωµένο πλέγµα δικαιωµάτων της κυρίας *** και του συζύγου της. 6. Τέλος, τόσο από τους χειρισµούς της αρµόδιας προξενικής αρχής, όσο και από την προαναφερθείσα σχετική αλληλογραφία στο πλαίσιο διερεύνησης της µε αρ. πρωτ. 2015/2008 αναφοράς, διαπιστώθηκε η απροθυµία της αρµόδιας προξενικής αρχής να προσαρµόσει την στάση της σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Συνηγόρου του Πολίτη, υποδείξεις που συνίστανται στην παροχή νόµιµης και επαρκούς αιτιολόγησης της απάντησης στο αίτηµα του κυρίου *** για την χορήγηση εισόδου στην Ελλάδα, και του σεβασµού του αγαθού της οικογενειακής ζωής του συγκεκριµένου ζεύγους. Με τιµή Ανδρέας Τάκης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη Γνωστοποίηση (άρθρο 4 παρ. 6 Ν. 3094/2003) Κυρία Θεοδώρα Μπακογιάννη Υπουργό Εξωτερικών, Βασ. Σοφίας Αθήνα 4

5 Κοινοποιείται 1. Γ4 ιεύθυνση Υπουργείου Εξωτερικών Βασ. Σοφίας Αθήνα 2. General Consul of Greece Greek Consulate 14, Emad El-Din Street, Downtown Cairo Egypt 3. Κυρία *** *** *** Πληροφορίες: ηµήτρης Χορµοβίτης Τηλ: Φαξ:

ΘΕΜΑ: Απόρριψη αιτήµατος χορήγησης θεώρησης εισόδου σε µέλος οικογένειας Έλληνα και γενικότερα ζητήµατα λειτουργίας του Γενικού Προξενείου Μαριούπολης

ΘΕΜΑ: Απόρριψη αιτήµατος χορήγησης θεώρησης εισόδου σε µέλος οικογένειας Έλληνα και γενικότερα ζητήµατα λειτουργίας του Γενικού Προξενείου Μαριούπολης Αθήνα, 23 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ. Φ. ***/1/2010 Πληροφορίες: Μαρία Βουτσίνου ήµητρα Μυτιληναίου Τηλ: 210 7289609, 803 Φαξ: 210 7289643 Προς Πρέσβη της Ελλάδας στην Ουκρανία Greek Embassy in Ukraine 10 Panfilovtsev

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια παραµονής για οικογενειακή συνένωση

Άδεια παραµονής για οικογενειακή συνένωση Άδεια παραµονής για οικογενειακή συνένωση 1. Σύζυγοι έλληνα ή πολίτη κράτους µέλους ΕΕ : στις περιπτώσεις αυτές έχει παρατηρηθεί να µην τηρείται η νόµιµη διαδικασία όσον αφορά τη διαπίστωση έγκυρου γάµου

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου xna Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Δελτίο διαμονής πολίτη τρίτης χώρας που είναι σύζυγος πολίτη χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστές:

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση της Εθνικής Συµµετοχής επισήµανση των κυριότερων γεγονότων από όλα τα τµήµατα της Μελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία που µπορεί να

Επισκόπηση της Εθνικής Συµµετοχής επισήµανση των κυριότερων γεγονότων από όλα τα τµήµατα της Μελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία που µπορεί να Κατάχρηση του δικαιώµατος για οικογενειακή επανένωση: γάµοι συµφέροντος και ψευδείς δηλώσεις πατρότητας Εθνική Συµµετοχή: Ελλάδα Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης 2012 1 ΜΕΛΕΤΗ Ε Μ 2012 Κατάχρηση του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 158/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 158/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 158/2013 Σελίδα 1 I. Η καταγγελία ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 158/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης astiki.katastasi@cityofathens.gr 2. Κύριο *** *** Κοινοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 19/2012. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Κυρία *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 19/2012. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Κυρία *** Κοινοποίηση Διαµεσολάβηση 19/2012 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 19/2012 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Κυρία *** Διευθύντρια της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης Τµήµα Ιθαγένειας Δηµοτολογίων Τµηµατάρχη Τµήµατος Ιθαγένειας,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 Α.Π.: 4174

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 Α.Π.: 4174 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ. 10563,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΙΙ. 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΙ. 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ Στην προκειµένη περίπτωση, εκδούσα την προσβαλλόµενη πράξη αρχή είναι ο εδρεύων στις Σέρρες Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Άρνηση χορήγησης στοιχείων σχετικών µε την αποκατάσταση της βλάβης του οδοστρώµατος κατόπιν θανατηφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ικαίωµα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάµου

ικαίωµα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάµου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ (άρθρο 4 παρ. 6 ν. 3094/2003) ικαίωµα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάµου (Αναφορές υπ αρ. πρωτ. 3875/2004 & 18331/2004, πόρισµα της 25.7.2007) Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού

Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ Άρθρο 103, παρ.9 του Συντάγµατος, Νόµος 3094/2003 (ΦΕΚ Α 10/22.01.2003) Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 4, Παράγραφος 6 ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΝΟ ΕΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2009 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/5740/29-09-2009 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

To ζήτηµα της διαπίστωσης της ανηλικότητας των ασυνόδευτων ανηλίκων

To ζήτηµα της διαπίστωσης της ανηλικότητας των ασυνόδευτων ανηλίκων 6 Οκτωβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ****/49832/2014 Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», Άρθρο 3 5) To ζήτηµα της διαπίστωσης της ανηλικότητας των

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιευμένη στην Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2000, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή.

Δημοσιευμένη στην Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2000, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή. Υπόθεση Abdulaziz, Cabales & Balkandali κατά Ηνωμένου Βασιλείου 1 Σεβασμός του δικαιώματος στην οικογενειακή ζωή Απαγόρευση διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου, φυλής και γέννησης στο πλαίσιο του σεβασμού

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική έκθεση προτάσεων. προς το Υπουργείο Εσωτερικών

Συνοπτική έκθεση προτάσεων. προς το Υπουργείο Εσωτερικών Συνοπτική έκθεση προτάσεων προς το Υπουργείο Εσωτερικών Ιούλιος 2012 Αθήνα, 25 Ιουλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1000.2/26607/2012 Προς τον Υπουργό Εσωτερικών Κύριο Ευριπίδη Στυλιανίδη Σταδίου 27 101 83 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν.

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν. ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: ****/2003 Καταβολή από το ΙΚΑ εξόδων κηδείας που ολοκληρώνεται µε αποτέφρωση Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαρία Μητροσύλη Ειδική Επιστήµονας: Κωνσταντίνα Πρεβεζάνου Λέξεις-

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την απλούστερη, λειτουργικότερη και δίκαιη υλοποίηση της πολιτικής του ν. 2910/2001

Προτάσεις για την απλούστερη, λειτουργικότερη και δίκαιη υλοποίηση της πολιτικής του ν. 2910/2001 Προτάσεις για την απλούστερη, λειτουργικότερη και δίκαιη υλοποίηση της πολιτικής του ν. 2910/2001 1 Αδυναµία εµπρόθεσµης κατάθεσης αίτησης για άδεια εργασίας και παραµονής για λόγους ανωτέρας βίας Έως

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Δικαστήριο: Τόπος: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Περίληψη Αλλοδαποί - Εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων

Διαβάστε περισσότερα

(σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 1248/2015)

(σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 1248/2015) Η αρχή της αναλογικότητας και το δικαίωμα ακρόασης, με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο, στο πλαίσιο απέλασης αλλοδαπού τρίτης χώρας, κατ εφαρμογή του άρ. 76 ν. 3386/2005 (σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 1248/2015) Η

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας, ΔρΝ Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη

Επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας, ΔρΝ Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας, ΔρΝ Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη ΕΣΔΑ άρθρο 8, Διεθνής Σύμβ. Καθεστ. Προσφ. (ν.δ. 3989/59) άρθρο 25.1, Διεθνές Σύμφ. Οικ. Κοιν. Μορφ. Δικαιωμ.

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΩΝ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΣΤΑ ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΤΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΩΝ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΣΤΑ ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΤΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 4, Παράγραφος 6) Θέµα: ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΩΝ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΣΤΑ ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. Το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο για την είσοδο, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια (ν.

ΙΙΙ. Το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο για την είσοδο, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια (ν. 68 ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ πράξη, να γίνει αποφασιστική, να υπήρχαν τα εχέγγυα της δίκαιης κρίσης, του ελέγχου και της ισότιµης πρόσβασης των αλλοδαπών στη χορήγηση της σχετικής άδειας. ΙΙΙ. Το ισχύον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α 212) Ν.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α 212) Ν. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α 212) Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ Α 57) Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α 42) Ν. 3613/2007

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Άρνηση χορήγησης επιδοµάτων αναπηρίας σε εξ Αλβανίας οµογενείς. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη:. Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΠΡΩΤΟ Τμήμα ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΠΡΩΤΟ Τμήμα ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟ Τμήμα ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Αίτησης αρ. 21713/06 του Iftikhar ABBASI εναντίον της Κύπρου Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα