ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Ιωάννη Σάκου Καθηγητή Σμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Υυσικού Περιβάλλοντος Παραρτήματος Δράμας Σ.Ε.Ι.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Ιωάννη Σάκου Καθηγητή Σμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Υυσικού Περιβάλλοντος Παραρτήματος Δράμας Σ.Ε.Ι."

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Ιωάννη Σάκου Καθηγητή Σμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Υυσικού Περιβάλλοντος Παραρτήματος Δράμας Σ.Ε.Ι. Καβάλας ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Σάκος Ημερομηνία γέννησης: 13 Μαΐου 1955 Σόπος γέννησης: Νεοχώρι Αρναίας Φαλκιδικής Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί Διεύθυνση κατοικίας: 1) Περσεφόνης 16 Σ.Κ Δράμα και 2) Φαλκιδικής 14 Σ.Κ Θεσσαλονίκη Διεύθυνση εργασίας: Σμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Υυσικού Περιβάλλοντος Δράμας, ΣΕΙ Καβάλας, 1 ο χιλ. Επαρχιακής οδού Δράμας- Καλαμπακίου, Δράμα Σηλ.-Υαξ Εργασίας /60429, Οικίας και ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΩ 1. Δασική Οικολογία 2. Εφαρμοσμένη Δασοκομική 3. Δασοκομία πόλεων ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΑ Οικοφυσιολία φύτρωσης δασικών σπόρων, Δασικά Υυτώρια, Αναδασώσεις, Καλλιέργεια δάσους, Αποκατάσταση υποβαθμισμένων δασικών εκτάσεων, Μεταπυρική αναγέννηση βλάστησης σε μεσογειακά οικοσυστήματα. ΩΡΕ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΟΤ ΠΟΤΔΑΣΕ Δευτέρα,Σρίτη και Σετάρτη ΠΟΤΔΕ ΠΣΤΦΙΟ Σμήματος Δασολογίας και Υυσικού Περιβάλλοντος της Γεωτεχνικής χολής του Α.Π.Θ (1979) ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ Δασολογικής χολής του Albert Ludwigs Universität Freiburg, Γερμανία (1986) ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ Γερμανικά, Αγγλικά 1

2 ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΗΝ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Σμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Υυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Σ.Ε.Ι. Καβάλας από 1987 έως σήμερα ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 1. Οικοφυσιολογική συμπεριφορά των σπόρων του κέδρου. Υορέας Φρηματοδότησης: Τπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Σεχνολογίας ( ). 2. Έρευνα προδιαγραφών και διαδικασιών συλλογής σπόρων και μοσχευμάτων αυτοφυούς χλωρίδας για την αποκατάσταση τοπίου της Εγνατίας Οδού. Υορέας Φρηματοδότησης: Εγνατία Οδός Α.Ε. ( ). 3. Κριτήρια καταλληλότητας δασικών σπόρων και φυτευτικού υλικού για αναδασώσεις και αστικό πράσινο. Υορέας Φρηματοδότησης: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (ΑΡΦΙΜΗΔΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ( ). ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 1. υλλογή αποθήκευση έλεγχος και διάθεση σπόρων για τις φυτεύσεις της Εγνατίας Οδού. Υορέας Φρηματοδότησης: Εγνατία Οδός Α.Ε. ( ). 2. Έρευνα και οργάνωση πειραματικών εφαρμογών, επίβλεψη εκτελέσεως αυτών και συστηματική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής για την εγκατάσταση ξυλωδών φυτών με τη μέθοδο της υδροσποράς στα πρανή της Εγνατίας Οδού. Υορέας Φρηματοδότησης: Εγνατία Οδός Α.Ε. ( ). 3. Έρευνα μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου Δράμας. Υορέας Φρηματοδότησης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας ( ). 4. ΜEDMOND Tools for evaluation investment in the mountain Mediterranean areas. An integrated sustainable Framework. 5th Framework, DG-Research (QLRT )( ). 5. GOVERNET: Governance models for sustainable integrated rural development and multifunctional agriculture; networking and dissemination on the web INTERREG III B CASES, Contract No: 2B083 ( ). 6. Αξιοποίηση επιπτώσεων έργων για βιώσιμη ανάπτυξη και διαχείριση ορεινών περιοχών ύστημα υποστήριξης απόφασης. Υορέας Φρηματοδότησης: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (ΑΡΦΙΜΗΔΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ( ). 7. Ανάπτυξη διασυνοριακής εκπαίδευσης συνεργασίας σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος των περιοχών Δράμας Smolyan με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Interreg IIIA/Phare CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ( ). 8. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTEREGG IIIB (Ελλάδα-Κύπρος-ικελία). Project "ManagMed" Integrated Development and Management of Natura 2000 Protected Areas Through Innovative Techniques in East Mediterranean ( ). 9. RURNER (Ευρωπαϊκό) 10. Life (Ευρωπαϊκό) ΟΡΓΑΝΩΗ ΤΝΕΔΡΙΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΗ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ Μέλος της οργανωτικής επιτροπής της 1ης Επιστημονικής υνάντησης Δασολόγων Ανατολικής Μακεδονίας που οργάνωσε το ΓΕΩΣ.Ε.Ε (Παράρτημα Αν. Μακεδονίας) στις 15/12/

3 Πρόεδρος της επιστημονικής - οργανωτικής επιτροπής και επιμέλεια έκδοσης πρακτικών της επιστημονικής ημερίδας με θέμα: Επιλογή φυτικών ειδών για δασώσεις, αναδασώσεις και βελτιώσεις αστικού και φυσικού τοπίου. Δράμα, 6/6/2003. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου Seed Ecology 2004 (Rhodes Island, Greece, April 29-May 4, 2004). Μέλος της οργανωτικής και επιστημονικής καθώς και κριτής εργασιών του 12ου Πανελλήνιου Δασολογικού υνεδρίου (Δράμα 2-5 Οκτωβρίου 2005). Μέλος της οργανωτικής επιτροπής Επιστημονικής Διημερίδας του Σμήματος Αρχιτεκτονικής Σοπίου Δράμας, ΣΕΙ Καβάλας (Δράμα, ). ΑΛΛΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ-ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Προϊστάμενος του Σμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Υυσικού Περιβάλλοντος Δράμας και αναπληρωτής Δ/ντής της.σε.γ του Σ.Ε.Ι. Καβάλας από έως Advisory Editor του ejournal of International Research Publications, Issue Ecology (Science Invest Bourgas, Boulgaria). Κριτής στο διεθνές περιοδικό Journal of Environmental Biology. ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ - ΤΓΓΡΑΥΙΚΟ ΕΡΓΟ Διατριβές 1. Takos, I Ökophysiologische Untersuchungen zu Jahresrhythmus und Bilanz von Wachstum, Wasserverbrauch und Produktivität des Wasserverbrauchs mehrerer Nadelbaumarten. Dissertation, Universität Freiburg. ε Διεθνή Περιοδικά μετά από κρίση 2. Takos, I Vergleichende Untersuchungen zur Gestaltung des Wasserhaushaltes von Koniferen an Sommertagen bei optimaler Wasserversorgung I. Tagesverlauf. (The water status in conifers on warm clear summer days under conditions of optimal irrigation. I. Diurnal Curve). Allg. Forst u. J. Ztg. 158, Takos, I Vergleichende Untersuchungen zur Gestaltung des Wasserhaushaltes von Koniferen an Sommertagen bei optimaler Wasserversorgung. II. Nachtverlauf. (The water status in conifers on warm clear summer days under conditions of optimal irrigation. II. Noctural Curve). Allg. Forst u. J. Ztg. 161, Takos I Seed dormancy in Bay Laurel (Laurus nobilis L.). New Forests 21: Takos, I. and Σh. Μerou Effect of storage and treatment on germination of Cedrus deodara Loud. and Cedrus libani A. Rich. Silvae Genetica 50 (5-6): Takos I. and G. Eftymiou Germination results on dormant seeds of fifteen tree species autumn sown in a northern Greek nursery. Silvae Genetica 52, 2: Takos, Ι., G. Varsamis, Th. Merou and E. Konstantinidou Relationship between germination and electrical conductivity of Pinus brutia und Pinus pinea seeds. E-journal of International Research Publications (www.ejournalnet.com). Issue Ecology, Volume 1, Pages

4 8. Papadopoulos, A., I. Takos and D. Emmanouloudis The sorption of water vapour of elm wood chemically modified with acetic or maleic anhydride. E- journal of International Research Publications (www.ejournalnet.com). Issue Technomat and Infotel, Volume 1, Pages Emmanouloudis, D., Myronidis, D., Panilas, S. and Takos I Identification of the climate change effect on Nestos Delta (N. Greece) by using remote sensing, water analysis and GIS Techniques. E-journal of International Research Publications (www.ejournalnet.com). Issue Ecology, Volume 2, Pages Takos I., Varsamis, G., Avtzis, D., Galatsidas, Sp., Merou, Th., Avtzis, N The effect of defoliation by Cameraria ohridella Deschka and Dimic (Lepidoptera: Gracillariidae) on seed germination and seedling vitality in Aesculus hippocastanum. Fortest Ecology and Management 255 (3-4): Konstantinidou, E., Takos, I. and Th. Merou Desiccation and storage behavior of Laurus nobilis L. seeds. European Forest Journal 127 (2): Th. Merou Th., I. Takos, Chr. Alexiou and G. Varsamis Effect of water stress on seed germination, fresh weight and viability of the annual legume Medicago disciformis L. E-journal of International Research Publications (www.ejournalnet.com). Issue Ecology, Volume 2, Pages Varsamis, G., I. Takos and Th.Merou Relationship between electrical conductivity, field germination and seedling survival in Picea abies (l.) Karsten seeds. Ecology & Safety. Intrnational Scientific Publications, Vol. 2, Part 1, pp Grigoriadis N., Sp. Galatsidas and I. Takos Post fire ground coverage in the urban forest of Thessaloniki, 10 years after fire. Ecology & Safety. Intrnational Scientific Publications, Vol. 2, Part 1, pp Kazana, V., A. Kazaklis, I. Takos, Th. Merou, D. Emmanouloudis, M. Lazaridou, N. Avtzis and A. Boutsimea Integrated sustainable development at the local level: The governet experience for mountainous areas. Ecology & Safety. Intrnational Scientific Publications, Vol. 2, Part 1, pp Grigoriadis N, Sp. Galatsidas and I. Takos Post fire regeneration conditions in the urban forest of Thessaloniki, 10 years after fire. Journal of International Scientific Publication: Ecology and Safety, Volume 3, Part 1, pp Kazana, V., A. Kazaklis, I. Takos,,Th. Merou and A. Boutsimea Assessing risk impacts in Natura 2000 areas: the case of Frakton forest in Greece. Journal of International Scientific Publication: Ecology and Safety, Volume 3, Part 1, pp ε Εθνικά Περιοδικά μετά από κρίση 18. Κωνσταντινίδου, Ε., Ι. Σάκος και Θ. Μέρου Μέθοδοι και διαδικασίες ελέγχου δασικών σπόρων. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα. ειρά ΙΙ,, Σόμος 14, Σεύχος 3/2003, σελ Παϊταρίδου, Δ., Ι. Σάκος και Κ. Ραδόγλου Πιστοποίηση πολλαπλασιαστικού υλικού στην Ελλάδα. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα ειρά II, Σόμος 18, Σεύχος 2/2007, σελ ε υλλογικούς Σόμους 4

5 20. Σάκος, Ι Ο λήθαργος των σπόρων της Ευγενούς Δάφνης (Laurus nobilis L.). Επιστημονική Επετηρίδα του Σμήματος Δασολογίας & Υυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. Σόμος ΛΗ/1, σελ ε Πρακτικά Διεθνών υνεδρίων 21. Emmanouloudis, D., I. Takos, Th. Merou and E. Filippidis The contribution of watershed management to the integrated flood protection of Athens basin. An example: the torrent of Chalandri. Proceedings of the third International Conference on Ecosystems and Sustainable Development III, pp In: Y. Villacampa, C.A. Brebbia and J-L. Uso (eds). Series: Advances in Ecological Sciences Vol 10, 848 p. Wit Press, ISBN: Gatzogiannis, S., I. Takos, K. Koletsos and N. Gounaris New approach to Registration and Analysis of the Information in the Organization of Sustainable Forest Production. Proceedings of the International Conference: FOREST RESEARCH: A Challenge for an Intergrated European Approach. Volume I. Edited by K. Radoglou NAGREF Forest Research Institute, Thessaloniki, August Page Takos, I., E. Konstantinidou and Th. Merou Effect of stratification and scarification on germination of Christ s thorn (Paliurus spina cristi Mill.) and oriental hornbeam (Carpinus orientalis Mill.) seeds. Proceedings of the International Conference: FOREST RESEARCH: A Challenge for an Intergrated European Approach. Volume I. Edited by K. Radoglou NAGREF Forest Research Intitute, Thessaloniki, August Page Emmanouloudis, D., I. Takos and I. Spanos Evolution of erosive process after a watershed fire: An Example: Prinos torrent, Thassos island, Greece. Proceedings of the Third International Conference on Computer Simulation in Risk Analysis and Hazard Mitigation: Risk Analysis III June 2002 Sintra, Portugal. Organised by Wessex Institute of Technology, UK. Edited by C. A. Brebbia Wit Press, Southampton, Boston, pp ISBN: Merou Th., I.Takos & E. Konstantinidou Effect of treatments and collection time on seed germination and germination rate of of Albizia julibrissin Durazz seeds. Proceedings of the 2002 Annual Meeting of IUFRO (Research Group for Seed Physiology and Technology) Tree Seeds 2002, Chania, Crete, Sep , Edited by C. A. Thanos, T. L. Beardmore, K. F. Connor and E. L. Tolentino pp Takos I., E. Konstantinidou & Th. Merou The effect of desiccation on the seed germination of Laurus nobilis. Proceedings of the 2002 Annual meeting of IUFRO (Research Group for Seed Physiology and Technology) Tree Seeds Chania, Crete, Sep , Edited by C. A. Thanos, T. L. Beardmore, K. F. Connor and E. L. Tolentino pp Grigoriadis N., V. Zygoura, G. Efthymiou and I. Takos Evaluation of the restoration in burnt down periurban forest of Thessaloniki. Pross. of the 2nd International Conference on Ecological Protection of the Planet Earth. 5-6 June, 2003, Sofia, Bulgaria pp Efthymiou G, Takos I and Spanos I International Conference. Restoration of a riparian forest in a protected area. Proceedings of the VII International Conference: Protection and Restoration of the Environment. Mykonos, Greece, June 28-July 1, 2004, pp

6 29. Takos, I The protection of natural environment of mount Athos under the frame of the global cultural heritage. Proceedings of the 16th International Symposium ECOLOGY Organized by Bulgarian Academy of Science, Union of Scientists in Bulgaria. Bourgas 4 8 June 2007, pp Bakaloudis, D., Chr. Vlachos, Th.. Merou, Vas. Botzorlos & I. Takos The effect of two road categories on wildlife in dadia-lefkimi-soufli national park, north-eastern Greece. Proceedings of the 16th International Symposium ECOLOGY Organized by Bulgarian Academy of Science, Union of Scientists in Bulgaria. Bourgas 4 8 June 2007, pp Gkaraveli, A., I. Takos and An. Papadopoulos Forest ecology and mapping of natural ecosystems using GIS and spatial data. Proceedings of the 16th International Symposium ECOLOGY Organized by Bulgarian Academy of Science, Union of Scientists in Bulgaria. Bourgas 4 8 June 2007, pp Merou, Th., I. Takos, G. Varsamis and Ch. Alexiou Effect of water stress on seed germination and viability of Vicia craca. Proceedings of the 16th International Symposium ECOLOGY Organized by Bulgarian Academy of Science, Union of Scientists in Bulgaria. Bourgas 4 8 June 2007, pp Kazana, V., A. Kazaklis, Th. Merou, I. Takos Fyzzy Multi-Criteria Modeling for Ompact Assessment in the Context of Sustainable Forest Management: A Greek Case Study. European Forest Institute (EFI). Edited by M. Palahi, Y. Birot, F. Bravo and E. Gorriz, No 57, pp ε Πρακτικά Εθνικών υνεδρίων 34. Σάκος, Ι Μέτρα προώθησης της έρευνας στα Σεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Η περίπτωση του Σμήματος Δασοπονίας Δράμας). Διημερίδα με θέμα "Βελτίωση των σπουδών στα τμήματα Δασοπονίας". Πρακτικά διημερίδας, σελ Δράμα επτεμβρίου Γρηγοριάδης Ν., I. Ισπικούδης, Ι. Σάκος, Α. Κυριακίδης, Ι. Ζεμπέκης, Θ. Καραμπατζάκης και Ν. Δίτσιος Σουριστική αξιοποίηση και ανάπτυξη περιοχής Ελατιάς (Καρά-Ντερέ) στο Νομό Δράμας. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Δασολογικού υνεδρίου, σελ Φανιά 6-8 Απριλίου Σάκος, Ι. και Θ. Μέρου Φειρισμός του υλικού σποράς δασοπονικών ειδών κατάλληλων για αναδασώσεις στα πλαίσια εφαρμογής του κανονισμού Ε.Ο.Κ. 2080/92. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Δασολογικού υνεδρίου, σελ Καρδίτσα Οκτωβρίου Μέρου, Θ. και Ι. Σάκος Η τεχνική αποθήκευσης σπόρων των σπουδαιότερων δασοπονικών ειδών και η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους για την παραγωγή φυτευτικού υλικού. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Δασολογικού υνεδρίου, σελ Καρδίτσα Οκτωβρίου Εμμανουλούδης, Δ., Ι. Σάκος και Ε. Υιλιππίδης Αξιοποίηση νερών χειμμαρικών ρευμάτων σε σχιστολιθικές λεκάνες έντονα ξηροθερμικών περιοχών. Ένα παράδειγμα: Αιγιαλή Ν. Αμοργού. Πρακτικά υνεδρίου «Σεχνολογίες Αρχιπελάγους» σελ Σ.Ε.Ι. Πειραιά Σμήμα Αυτοματισμού. Πειραιάς, Οκτωβρίου Σάκος, Ι. και Π. Λεφάκης Δασοκομικά - Οικονομικά προβλήματα της διαχείρισης των καστανωτών του Αγίου Όρους. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Δασολογικού υνεδρίου, σελ Αλεξανδρούπολη, 6-8 Απριλίου Εμμανουλούδης Δ., Κ. Κολέτσος και Ι. Σάκος Υαινόμενα επιφανειακής διάβρωσης και μικροολισθήσεων σε δασικούς δρόμους. Μηχανισμοί δημιουργίας και μέθοδοι προστασίας. Ένα παράδειγμα: Δάσος Νταμπίζ Αρναίας. 6

7 Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Δασολογικού υνεδρίου, σελ Αλεξανδρούπολη 6-8 Απριλίου Σάκος, Ι Ηλεκτρονική τράπεζα σπόρων ξυλωδών φυτών. Πρακτικά επιστημονικής διημερίδας «Υυτευτικό Τλικό Δασικών Ειδών», σελ Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών (Ε.Θ.Ι.ΑΓ.Ε), Ιανουαρίου 1999, Θεσσαλονίκη. 42. Σάκος, Ι., Κ. Κολέτσος, Ε. Υιλιππίδης και Δ. Εμμανουλούδης 2001: κοπιμότητα και οικολογικές επιπτώσεις από την κατασκευή φράγματος πολλαπλών σκοπών με τη χρήση τεχνικών τρισδιάστατης οπτικοποίησης στην περιοχή Ι. Μ. Ιβήρων Αγίου Όρους. Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Δασολογικού υνεδρίου, σελ Κοζάνη, Οκτωβρίου Εμμανουλούδης, Δ., Ε. Υιλιππίδης και Ι. Σάκος Οι υδάτινοι πόροι ως μέσον αγροτικής, τουριστικής και ενεργειακής ανάπτυξης στον χώρο της περιφέρειας της Ηπείρου. Πρακτικά 1ου διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου :Οι προοπτικές ανάπτυξης των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών της Ευρώπης, σελ ΣΕΙ Ηπείρου, Πρέβεζα, Μαϊου Σάκος, Ι., Ε. Κωνσταντινίδου και Θ. Μέρου Έλεγχος βιωσιμότητας σπόρων με βιοχημική μέθοδο και με τη μέθοδο εξαγωγής εμβρύου. Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Δασολογικού υνεδρίου, σελ Σρίπολη Μαϊου Εμμανουλούδης Δ., Ε. Υιλιππίδης, Ι. Σάκος, Α. Σσιούκας, και Α. Ματζαβέλας Αποκατάσταση αισθητικού υδρόβιου δάσους Απολλωνίας με άρδευση από εξωχειμαρρικές δεξαμενές υδρομάστευσης. Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Δασολογικού υνεδρίου, σελ Σρίπολη Μαϊου Σάκος, Ι Εκλογή αυτόχθονων και ξενικών ειδών στην Ελλάδα. Πρακτικά Ημερίδας με θέμα: Επιλογή Υυτευτικού Τλικού για Αναδασώσεις Δασώσεις και Βελτιώσεις Αστικού και Υυσικού Σοπίου. Δράμα 6 Ιουνίου ελ Ευθυμίου, Γ, Π. Πολύζου, Μ. Κατριτζιδάκης και Ι. Σάκος Επιλογή φυτικών ειδών για την εγκατάσταση βλάστησης στις διαταραγμένες περιοχές της Εγνατίας οδού. Πρακτικά Ημερίδας με θέμα: Επιλογή Υυτευτικού Τλικού για Αναδασώσεις Δασώσεις και Βελτιώσεις Αστικού και Υυσικού Σοπίου. Δράμα 6 Ιουνίου ελ Σάκος Ι., Θ. Μέρου, Ε. Κωνσταντινίδου και Γ. Βαρσάμης Διερεύνηση της δυνατότητας αποθήκευσης των ανορθόδοξων σπόρων της ευγενούς δάφνης (Laurus nobilis L.). 12 ο Πανελλήνιο Δασολογικό υνέδριο. 2-5 Οκτωβρίου, Δράμα. 49. Σσακαλδήμη Μ., Α. πυριδοπούλου, Ι. Δελληγιαννοπούλου και Ι. Σάκος Καταγραφή της βλάστησης και των προβλημάτων που εμφανίζουν τα δένδρα στα πάρκα της Αλεξανδρούπολης. 12 ο Πανελλήνιο Δασολογικό υνέδριο. 2-5 Οκτωβρίου, Δράμα. 50. Σάκος Ι ΑΓΙΟΝ ΟΡΟ: Σο Υυσικό Σοπίο ως στοιχείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Πρακτικά Επιστημονικής Διημερίδας με θέμα «Υυσικό Σοπίο». Σμήμα Αρχιτεκτονικής Σοπίου.ΣΕ.Γ. Δράμας ΣΕΙ Καβάλας, Δράμα Μάιος 2006, σελ Σάκος Ι., Γ. Βαρσάμης, Θ. Μέρου, Ε. Κωνσταντινίδου και. Φ. Αλεξίου χέση μεταξύ ηλεκτρικής αγωγιμότητας και φυτρωτικότητας σπόρων Φαλεπίου και Μαύρης Πεύκης. 13 ο Πανελλήνιο Δασολογικό υνέδριο. Οκτ. 2007, Καστοριά. Περιλήψεις σε Πρακτικά Διεθνών υνεδρίων 52. Mantzanas Κ, Platis P, Ispikoudis Ι, Takos Ι, G. Brofas G and V. Papanastasis V Establishment of woody species by hydro-seeding in roadcut slopes of Egnatia high way. International Meeting on Seeds and 7

8 Environmental. Seed Ecology Rhodes, Greece, April 29 - May 4, 2004). Book of Abstracts, P. 136.(Poster) 53. Takos Ι, Avtzis Ν, Galatsidas S and Avtzis D Impact of leaf miner (Cameraria ohridella Deschka and Dimic) on field germination and seedling vitality of Aesculus hippocastanum L.International Meeting on Seeds and Environmental. Seed Ecology Rhodes, Greece, April 29 - May 4, Book of Abstracts, P. 181 (Poster). 54. Ραδόγλου Κ., Υωτέλη Μ.Ν., Φαλυβόπουλος Γ., Ευθυμίου Γ. και Ι. Σάκος Επίδραση διάρκειας αποθήκευσης σπόρου και εποχής σποράς στη ζωτικότητα φυτευτικού υλικού πεύκης. Πρακτικά 29 ου Επιστημονικού υνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Καβάλα, Μαίου ελ Δημοσιευμένες σε Εθνικά Περιοδικά 55. Σάκος, Ι Ρύπανση: Τπαρξιακός κίνδυνος για το δάσος. Δασικά Φρονικά, Φρόνος 27ος, Αρ. Υ. 1-2, σελ Βιβλία, Διδακτικές ημειώσεις 56. Σάκος, Ι Μαθήματα Βοτανικής II ( Εισαγωγή στη συστηματική των σπερματοφύτων & Δενδρολογία κωνοφόρων και άλλων γυμνοσπέρμων). Διδακτικές σημειώσεις, σελ. 98, Σ.Ε.Ι. Δράμας. 57. Σάκος, Ι Εργαστηριακά μαθήματα Βοτανικής II (Κλείδες προσδιορισμού των σπουδαιότερων γυμνοσπέρμων). Διδακτικές σημειώσεις, σελ. 37, Σ.Ε.Ι. Δράμας. 58. Σάκος, Ι. 1992: Εργαστηριακά μαθήματα Δασοκομικής Ι. Διδακτικές σημειώσεις, σελ. 60, Σ.Ε.Ι. Δράμας Σάκος, Ι. και Θ. Μέρου Σεχνολογία σπόρων ξυλωδών φυτών. Εκδόσεις Art of Text, σελ. 181, Θεσσαλονίκη. ISBN Σάκος, Ι Δασική Οικολογία. Διδακτικές σημειώσεις Δασοκομικής Ι, σελ. 150, Σ.Ε.Ι. Δράμας. 61. Σάκος, Ι πόροι ξυλωδών φυτών (CD-ROM). Agrosilva Corp., Θεσσαλονίκη. ISBN Κωνσταντινίδου Ε., Ευθυμίου, Γ. και Ι. Σάκος, Εργαστηριακές ασκήσεις Δασοκομικής, Σ.Ε.Ι. Δράμας. 63. Σάκος, Ι Σεχνικός Οδηγός υλλογής και Ποιοτικού Ελέγχου πόρων για δασοπονικούς και καλλωπιστικούς σκοπούς. ελ.64, ΣΕΙ Καβάλας (IBBN: ). Εκθέσεις Ερευνητικών Προγραμμάτων 64. Kazana, V, Kazaklis, A, Avtzis, N., Boutsimea, A, Georgiou, K., Gerofoka,P., Emmanouloudis, D., Kazazou, A., Merou, T., Lazaridou, M., Takos, I. (2005). Analysis of spatial, socio-economic and institutional impacts: The Halkidiki study area. GOVERNET WP3 Report, Veneto Region, Mestre, Italy. 65. Kazana, V. and Kazaklis, A., Boutsimea, A, Georgiou, K., Apostolidou, E., Avtzis, N., Emmanouloudis, D., Merou, T., Lazaridou, M., Takos, I. (2006). Operational Governance Models of rural development through cooperation/competion: The Halkidiki study area. GOVERNET WP4 Report, Veneto Region, Mestre, Italy. 8

9 66. Kazana,V., Kazaklis, A., Takos, I., Merou, T., Emmanouloudis, D., Avtzis, N., Lazaridou, M., Apostolidou, E., Partalidou, M., Vafiadis, M., Vardakis, G., Boutsimea, A., Georgiou, K. (2007). Models Simulation and Validation: GOVERNET Final WP5 Report, Veneto Region, Mestre, Italy. Άλλες δημοσιεύσεις 67. Σάκος Ι.,. Βέργος, Ε. Ελευθεριάδου, Ν. Ελευθεριάδης, A. Ρούμπος, X. Σουρλακίδης, Γ. Φατζηφιλιππίδης, Ε. Βαλιάντζα, Α. Μπέλτσου, Ν. Σζώρτζη και Ι. ταθακόπουλος ύνταξη προδιαγραφών και διαδικασιών συλλογής σπόρων και μοσχευμάτων ειδών αυτοφυούς χλωρίδας για την αποκατάσταση τοπίου της Εγνατίας Οδού. ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. Θεσσαλονίκη, σελ Σάκος, Ι., Β. Παπαναστάσης, Π. Πλατής, Ι. Ισπικούδης και Γ. Μπρόφας Εγκατάσταση ξυλωδών φυτών με τη μέθοδο της υδροσποράς σε γαιώδη πρανή της Εγνατίας Οδού. Training Workshop on Environmental Terms Application Issues in Major Highways Projects. Egnatia Odos A.E., Thessaloniki 7th 11th May Σάκος Ι., Γρ. Φατζηφιλιππίδης και Γαβ. πύρογλου Δυνατότητα παραγωγής φυταρίων με υπαίθριες φθινοπωρινές σπορές για τις φυτεύσεις στα πρανή της Εγνατίας Οδού. Training Workshop on Environmental Terms Application Issues in Major Highways Projects. Egnatia Odos A.E., Thessaloniki 7th 11th May Σάκος, Ι Ανάδειξη και προστασία της Ελληνικής Υύσης.. Εφημερίδα της Οικολογική Κίνησης Δράμας. Αρ. φύλλου 100, σελ.4-6 και αρ. φύλλου 101, σελ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ. Μάρτιος 2011

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ. Μάρτιος 2011 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μάρτιος 2011 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Τάκος Ημερομηνία γέννησης: 13 Μαΐου 1955 Τόπος γέννησης: Νεοχώρι Αρναίας Χαλκιδικής Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Γεωτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ, το έτος 1980.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Γεωτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ, το έτος 1980. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Θεοδώρα Μέρου Ημερομηνία γέννησης: 3 Φεβρουαρίου 1955 Τόπος γέννησης: Κοζάνη Διεύθυνση εργασίας: Τμήμα Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Επώνυμο : Μέρου 2. Όνομα : Θεοδώρα 3. Ημερομηνία και τόπος γέννησης : Κοζάνη, 3-2-1955 4. Υπηκοότητα : Ελληνική 5. Εκπαίδευση : Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος ΊΔΡΥΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΕΜΜΑΝΟΥΛΟΥΔΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 25 Ιουλίου 1959

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΕΜΜΑΝΟΥΛΟΥΔΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 25 Ιουλίου 1959 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΣΠΟΥΔΕΣ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ Μάρτιος 2011 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Διεύθυνση: ΤΕΙ Καβάλας Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσ. Περιβάλλοντος Δράμας 1 ο km Δράμας - Μικροχωρίου 66100 Δράμα Τηλ. : 2521

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΡΘΑ Γ. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Γεωπόνος, Ph.D. Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Δρ. Ιωάννης Ραυτογιάννης

Βιογραφικό. Δρ. Ιωάννης Ραυτογιάννης Δρ. Ιωάννης Ραυτογιάννης Βιογραφικό Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Λαμίας, 36100, Καρπενήσι. Τηλ: 22370-25063, Fax: 22370-24035, e-mail: rafto@teilam.gr, yannisraftoyannis@gmail.com.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Σπουδές και επαγγελματική εμπειρία

Βιογραφικό. Σπουδές και επαγγελματική εμπειρία Βιογραφικό Δρ. Ιωάννης Ραυτογιάννης Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας, Δημοκρατίας 3, Καρπενήσι, 36100. Τηλ: 22370-25063, Fax: 22370-24035

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινή θέση Βαθμίδα: Καθηγήτρια στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, του Παραρτήματος Δράμας, του ΤΕΙ Καβάλας

Σημερινή θέση Βαθμίδα: Καθηγήτρια στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, του Παραρτήματος Δράμας, του ΤΕΙ Καβάλας 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Επώνυμο: Όνομα συζύγου: Πατρώνυμο: Τόπος γέννησης: Μάρθα Λαζαρίδου -Αθανασιάδου Σάββας Αθανασιάδης Γεώργιος Κιλκίς Έτος γέννησης: 1951 Ιθαγένεια Υπηκοότητα: Ελληνική Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ Δασολόγος, Ph.D. Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τ.Ε.Ι.

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ Δασολόγος, Ph.D. Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ Δασολόγος, Ph.D. Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Καβάλας Δράμα, Οκτώβριος 2012 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Επώνυμο: Πατρώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. (Ημερομηνία ενημέρωσης: 20 Ιουνίου 2011) Νεοφύτου Δούκα 11, Τ.Κ. 544 54, Θεσσαλονίκη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. (Ημερομηνία ενημέρωσης: 20 Ιουνίου 2011) Νεοφύτου Δούκα 11, Τ.Κ. 544 54, Θεσσαλονίκη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Ημερομηνία ενημέρωσης: 20 Ιουνίου 2011) Ονοματεπώνυμο: MΙΧΑΗΛ Σ. ΒΡΑΧΝΑΚΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 17 Οκτωβρίου 1964 Τόπος γέννησης: Χανιά Κρήτης Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, με 2

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: Χατζηφιλιππίδης ΟΝΟΜΑ: Γρηγόριος Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΟΝΟΛ. & ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 28.06.1949 Σέρρες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης Δασολογική Σχολή. Έτος λήψης πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΑΧΝΑΚΗ (28 Μαΐου 2014) Προσωπικές πληροφορίες Ονοματεπώνυμο Υπηκοότητα ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΑΧΝΑΚΗΣ Ελληνική Ημερομηνία γέννησης 17/10/1964 Ιδιότητα Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΔΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΔΗΣ Βιογραφικό Σημείωμα Παρούσα Θέση: Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Γεωγραφίας Λόφος Πανεπιστημίου 811 00 Μυτιλήνη Tηλ. 22510-36436 Fax 22510-36439

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΕΡΓΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΕΡΓΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΕΡΓΟΥ Α. Ατοµικά στοιχεία - Σπουδές Ονοµατεπώνυµο: ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΕΡΓΟΣ Όνοµα πατέρα: Γεώργιος Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αγάπη Γρεβενών,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ Σ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ Σ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ Σ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγήτρια ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγήτρια ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση εργασίας Καλλιόπη Ραδόγλου του Μιχαήλ Καθηγήτρια Δασικής Οικοφυσιολογίας ΦΕΚ. 1065/12.12.2011τΓ Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πολυτεχνική Σχολή Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΙΚΗΤΑΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πολυτεχνική Σχολή Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΗΤΑΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πολυτεχνική Σχολή Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2014 Ονοματεπώνυμο ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Νικήτας Α. Μυλόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Δ.Π.Θ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Δ.Π.Θ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Δ.Π.Θ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 I.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Έτος γέννησης: 1966 Τόπος γέννησης: Έδεσσα Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επίκουρος Καθηγητής Φυσιολογίας Φυτών Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επίκουρος Καθηγητής Φυσιολογίας Φυτών Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επίκουρος Καθηγητής Φυσιολογίας Φυτών Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΘΗΝΑ, 2006

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Χ. Κ Ο Υ Τ Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Δ Η Σ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Χ. Κ Ο Υ Τ Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Δ Η Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Χ. Κ Ο Υ Τ Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Δ Η Σ Καθηγητής Δ. Π. Θ. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Σπουδές Σταδιοδρομία Γεννήθηκα στην Κομοτηνή το 1949. Τελείωσα τις γυμνασιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Επώνυμο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ονομα: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ονομα πατρός: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 21 Ιουνίου 1942 Οικογενειακή κατάσταση: Εγγαμος, δύο παιδιά. Προσόντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

ΙΙ. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα ΙΙ. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Γενικές Πληροφορίες: Επώνυμο: Δημητρίου Όνομα: Ηλίας Πατρώνυμο: Ιωάννης Ημερομηνία γεννήσεως: 26/9/1973 Τόπος γεννήσεως: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος Ξένες Γλώσσες:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα καθ. Δ. Χριστοδουλάκη

Βιογραφικό σημείωμα καθ. Δ. Χριστοδουλάκη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής Δημήτριος Κ. Χριστοδουλάκης Προσωπικά στοιχεία Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατέρα: Έτος και τόπος γέννησης: Υπηκοότητα: Οικογ. κατάσταση: Aκαδημαϊκή θέση: Γνωστικό αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ευπραξίας (Αίθρας) Μαριά Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Πολυτεχνείου Κρήτης - Δικηγόρου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ευπραξίας (Αίθρας) Μαριά Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Πολυτεχνείου Κρήτης - Δικηγόρου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ευπραξίας (Αίθρας) Μαριά Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Πολυτεχνείου Κρήτης - Δικηγόρου Σεπτέμβριος 2013 1. ΓENIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Ευπραξία (Αίθρα) Μαριά - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD)

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) -Υποψήφιος Διδάκτορας στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). -Μεταπτυχιακό στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΪΡΑΖΙΔΗ, Ph.D. Δασολόγου Περιβαλλοντολόγου, Α.Π.Θ. Διδάκτορα Βιολογίας, Α.Π.Θ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΪΡΑΖΙΔΗ, Ph.D. Δασολόγου Περιβαλλοντολόγου, Α.Π.Θ. Διδάκτορα Βιολογίας, Α.Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΪΡΑΖΙΔΗ, Ph.D. Δασολόγου Περιβαλλοντολόγου, Α.Π.Θ. Διδάκτορα Βιολογίας, Α.Π.Θ. A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Όνομα: Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος Όνομα πατέρα: Σταύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Μάριου Τρίγκα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Μάριου Τρίγκα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Μάριου Τρίγκα ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 Β. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (προπτυχιακών & μεταπτυχιακών) 1 Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 Γ1. Επαγγελματική προϋπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ Χ & Ε Μ Α Ρ Τ Ι Ν Η Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ Χ & Ε Μ Α Ρ Τ Ι Ν Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ Χ & Ε Μ Α Ρ Τ Ι Ν Η Σ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ: 2695024940 ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6972406764 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 2695024948 E-MAIL: Kάλβου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ν. Παπαμανώλης, Βιογραφικό Σημείωμα 1. Ατομικά Στοιχεία: Όνομα: Τόπος και ημερ/νία γέννησης: Οικ. κατάσταση: Δ/νση κατοικίας: URL: Τηλ.: E-mail: Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα