Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία"

Transcript

1 Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία

2

3 Συµπαραγωγό επένδυση Συµπαραγωγό επιχείρηση : Σταθµό Βιοµάζας µε Θερµοκήπιο Υδροπονίας & Φ/Β Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Α.Π.Ε. και αποτελεί µία ιδιαίτερα ελκυστική επιχειρηµατική ευκαιρία. Ο σταθµός Βιοµάζας στην έξοδο του παράγει ηλεκτρική ενέργεια καθώς και θερµότητα. Η αξιοποίηση στο µέγιστο της λειτουργίας ενός σταθµού Βιοµάζας από τον οποίο παράγεται τόσο η ηλεκτρική ενέργεια όσο και η θερµική ενέργεια, δύναταιναγίνει µετηνδηµιουργίακαιπαράλληλη λειτουργία µιας µονάδας θερµοκηπίου µε υδροπονία,και στο οποίο είναι άµεσα χρήσιµη η θερµότητα ώστε να παράγει σε χαµηλό παραγωγικό κόστος και υψηλής ποιότητος ανταγωνιστικά γεωργικά προϊόντα. Η Επένδυση πραγµατοποιείται σε αυτοτελής µονάδεςεπιχειρήσεις τριών φάσεων : Θερµοκήπιο δυο στρεµµάτων και έως 4 στρέµµατα µε Υδροπονία Σταθµός Βιοµάζας 200kw µε χρήση χρησιµοποιηµένων ελαίων. Φ/Β σταθµού ισχύος 20kw net metering Η κάθε αυτοτελή µονάδα ανήκει αποκλειστικά στον κάθε επιχειρηµατία, στον οποίο ανήκουν και τα έσοδα από την εκµεταλλεύσιµη ηλεκτρική ενέργεια καθώς και από την πώληση του γεωργικού κηπευτικού προϊόντος.

4 Υδροπονικό Θερµοκήπιο Θερµοκήπιο µε Υδροπονία Η Υδροπονία είναι η επιστήµη καλλιέργειας χωρίς χώµα καλλιέργεια σε Νερό και αποτελεί λύση στην ανάγκη για παραγωγή µεγάλης ποσότητας προϊόντων υψηλών προδιαγραφών ιδιαίτερα ανταγωνιστικών και στην εξαγωγή, µε χαµηλό κόστος παραγωγής και µεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, η οποία αποτελεί πλέον µία αναγνωρισµένη µέθοδο καλλιέργειας ποσοτικών και ποιοτικών προϊόντων

5 Τι είναι η υδροπονία Η υδροπονία συγκαταλέγεται στις πλέον φιλικές προς το περιβάλλον µεθόδους καλλιέργειας. Τα φυτά µπορεί να αναπτύσσονται και να ωριµάζουν ταχύτερα Να έχουν µεγαλύτερη παραγωγή, Ο όρος υδροπονία hydroponics προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις ύδωρ και πόνηµα. Η τεχνική της υδροπονίας ήταν γνωστή τόσο στους Βαβυλώνιους Κρεµαστοί Κήποι της Βαβυλώνας, όσο και στους Αζτέκους Επιπλέοντες Κήποι.

6 Θερµοκήπιο µε υδροπονική µέθοδο

7 Σταθµός Βιοµάζας Ο Σταθµός Βιοµάζας µε καύση µεταχειρισµένων ελαίων Ο σταθµός Βιοµάζας αποτελείται από ένα τροποποιηµένο πετρελαιοκινητήρα ειδικής κατασκευής ο οποίος συνδέεται µε µια ηλεκτρογεννήτρια. Ο τροποποιηµένος πετρελαιοκινητήρας κάνει απευθείας καύση χρησιµοποιηµένων ελαίων τηγανέλαια,και δηµιουργεί ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος Η/Ζ το οποίο στην έξοδο της µονάδας έχει ως αποτέλεσµα τη συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού. Ο σταθµός Βιοµάζας που όπως προαναφέραµε αποτελείται από ένα πετρελαιοκινητήρα και µια ηλεκτρογεννήτρια µαζί µε όλους τους ηλεκτρολογικούς αυτοµατισµούς, είναι εγκατεστηµένος σε στεγανό ηχοµονωτικό container και καταλαµβάνει ελάχιστο χώρο. O Εξοπλισµός του Σταθµού βιοµάζας 200kw, κατασκευάζεται και συναρµολογείται στη Γερµάνια ή Γαλλία και είναι εξολοκλήρου ευρωπαϊκής προελεύσεως.

8 Η Εγκατάσταση Φωτοβολταικών ισχύος 20KW µε NET METERING στο Θερµοκήπιο. Το net metering είναι η ανάπτυξη Φωτοβολταικών συστηµάτων από αυτοπαραγωγούς, για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους και στη προκείµενη για τη κάλυψη των αναγκών του δροσισµού στο θερµοκήπιο από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβρη, µε εφαρµογή ενεργειακού συµψηφισµού. Το NET METERING επιτρέπει στον καταναλωτή Καλλιεργητή να καλύψει ένα σηµαντικό µέρος των ίδιο καταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει το δίκτυο της Δεδδηε, µηδενίζοντας έτσι τα λειτουργικά κόστη της εγκατάστασης του θερµοκηπίου για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο θερµοκήπιο.

9 Οικονοµικά Κίνητρα Έκαστος ο επενδυτής θα ωφεληθεί από κρατικούς πόρους επιχορήγησης µέσω του Νέου Αναπτυξιακού Νόµου στο 45% του συνολικού κόστους του έργου, καθώς & άλλων Επενδυτικών προγραµµάτων επιχορήγησης ΕΣΠΑ, Μέτρο 123 α προκειµένου να υλοποιήσει το συµπαραγωγό έργο. Το υπολειπόµενο του έργου ποσό καλύπτεται ως κάτωθι : α µε ίδια συµµετοχή σε κεφάλαιο ίσο µε 10% έως το 25% του συνολικού προϋπολογισµού της επένδυσης δηλαδή από και άνω, και διαµορφώνεται ανάλογα του προγράµµατος επιδότησης στο οποίο ο επενδυτής επιθυµεί να υπαχθεί προκειµένου να ωφεληθεί την επιχορήγηση. β µε δανεισµό και µε ευνοϊκό επιτόκιο 3.6% από το ΕΤΕΑΝ για το 100% του κόστους έργου, ή µε άτοκο δανεισµό από το ΤΕΠΙΧ για το υπόλοιπό 15% του έργου στην περίπτωση επιδότησης από Το νέο Αναπτυξιακό Νόµο. Συνεπώς µε ιδία κεφάλαια κάνουµε επένδυση και µας αποφέρει από το πρώτο έτος και για είκοσι έτη τοποσό των /ετησια προ φόρων κέρδη.

10 Στο προσεχές µέλλον θα δίνεται η δυνατότητα σε Μικροµεσαίες επιχειρήσεις,να δανειοδοτούνται µε ευνοϊκούς Όρους µέσω της εθνικής αναπτυξιακής τράπεζας η οποία θεωρείται ένα σηµαντικό βήµα για την επιτυχή ολοκλήρωση των αναπτυξιακών και επενδυτικών στόχων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πράσινη ενέργεια, σε φιλικές προς το περιβάλλον δράσεις στην καλλιέργεια,δηµιουργούν θέσεις εργασίας και έχουν ανταγωνιστικό εξαγωγικό προϊόν.

11 Οικονοµικά µεγέθη της επένδυσης. Ενδεικτικά ένα στρέµµα παραδοσιακής υπαίθριας καλλιέργειας ντοµάτας θα αποδώσει 7 10 τόνους ανά στρέµµα/έτος, και µια υδροπονική καλλιέργεια θα αποδώσει πάνω από 40tn τόνους /έτος / στρέµµα και φτάνει ως και πάνω από 60tn/έτος/στρέµµα. Παίρνοντας ως δεδοµένο τη µέση τιµή πώλησης της ντοµάτας για το 2014 από τον παραγωγό προς τη λιανική πώληση η οποία ανήλθε στο ένα ευρώ το κιλό 1 /kg,τα ελάχιστα προβλεπόµενα έσοδα από απλή υδροπονική καλλιέργεια συµβατική ντοµάτα σε θερµοκήπιο δυο 2 στρεµµάτων ντοµάτας υπολογίζονται από /έτος και δύναται να ξεπεράσουν και τις /έτος.

12 Οικονοµικά µεγέθη της επένδυσης. Ενδεικτικά ένα στρέµµα παραδοσιακής υπαίθριας καλλιέργειας ντοµάτας θα αποδώσει7 10τόνουςανάστρέµµα/έτος,καιµια υδροπονικήκαλλιέργειαθααποδώσειπάνωαπό40tn τόνους /έτος/στρέµµακαι φτάνει ως και πάνω από 60tn/έτος/στρέµµα. Παίρνοντας ως δεδοµένο τη µέση τιµή πώλησης της ντοµάτας για το 2014 από τον παραγωγό προς τη λιανική πώληση η οποία ανήλθε στο ένα ευρώ το κιλό 1 /kg,τα ελάχιστα προβλεπόµενα έσοδα από απλή υδροπονική καλλιέργεια συµβατική ντοµάτα σε θερµοκήπιο δυο 2 στρεµµάτων ντοµάτας υπολογίζονται από /έτος και δύναται να ξεπεράσουν και τις /έτος. Η µονάδα Βιοµάζας ισχύος 200 kw θα λειτουργεί ώρες/έτος και παράγει ηλεκτρική ενέργεια ίση µε KWh/έτος και η οποία από την πώληση της θα αποφέρει έσοδα προ φόρων /έτος για µονάδα που έχει λάβει επιχορήγηση από τον Επενδυτικό Νόµο & /έτος για µονάδα που ΔΕΝ έχει λάβει επιχορήγηση από τον Επενδυτικό Νόµο. Η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια από το Σταθµό Βιοµάζας δίνεται προς πώληση στη ΔΕΔΔΗΕ, η οποία την αγοράζει για 20 έτη µε εγγυηµένη τιµή στα 0,198 /KWh για µονάδα που ΔΕΝ έχει λάβει επιχορήγηση από τον Επενδυτικό Νόµο, και στα 0,180 /KWh για µονάδα που έχει λάβει επιχορήγηση από τον Επενδυτικό Νόµο, ΦΕΚ /4/2014. Η δηµιουργία και εγκατάσταση του Συµπαραγωγικού έργου Θερµοκήπιο δύο 2 στρεµµάτων µε Υδροπονία και Σταθµό Βιοµάζας 200kw & Φ/Β ισχύος 20kw ανέρχεται µε το «κλειδί στο χέρι» σε εύρος κόστους από turn key solution ήτοι: α κόστος θερµοκηπίου µε υδροπονία σε µια µέση τιµή κατασκευής από / στρέµµα και άνω, β το κόστος σταθµού Βιοµάζας 200kw µε µέση τιµή εγκατάστασης από και άνω γ κόστος εγκατάστασης Φωτοβολταικών ισχύος 20kw µε µέση τιµή 1,5 ευρώ /watt.

13 Γιατί Εμάς Αναλαµβάνουµε υπεύθυνα την εξεύρεση κατάλληλης γης για την χωροθέτηση και λειτουργία της επένδυσης. Αναλαµβάνουµε πλήρως την αδειοδότηση του σταθµού έως την υπογραφή της σύµβασης σας µε το ΛΑΓΗΕ. Αναλαµβάνουµε πλήρως την αδειοδότηση του θερµοκηπίου. Αναλαµβάνουµε την σύνταξη πλήρους οικονοµοτεχνικής Μελέτης για την Προώθηση τους αιτήµατός για υπαγωγή σε επενδυτικό πρόγραµµα επιδότησης. Αναλαµβάνουµε την στήριξη του αιτήµατος δανειοδότησης για 100% χρηµατοδότηση της επένδυσης µε ευνοϊκό επιτόκιο. Αναλαµβάνουµε την πλήρη υλοποίηση του έργου,κατασκευή και Παράδοση έργου σε θέση λειτουργίας turn key solution. Προµήθεια και παράδοση στο έργο της πρώτης ύλης σε χαµηλό κόστος. Κατάθεση και στήριξη αιτήµατος για την χρηµατοδότηση 100% του κεφαλαίου κίνησης της επιχείρησης σας. Αναλαµβάνουµε τη πλήρη Διαχείριση της Μονάδας και συντήρηση του σταθµού Βιοµάζας µε ειδικευµένο επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό. Αναλαµβάνουµε την συµβουλευτική υποστήριξη και το προωθητικό Marketing των προϊόντων σε εγχώριες και ευρωπαϊκές αγορές.

14 Διαχείριση της επένδυσης Διαχείριση και Εποπτεία της Επιχείρησης από την TETRIS Πέραν της τεχνικής µελέτης Κατασκευής και Εγκατάστασης του Θερµοκηπίου και του σταθµού Βιοµάζας η εταιρεία µας οργανώνει και λειτουργεί οµάδα Διαχείρισης και παρακολούθησης των συµπαραγωγικών έργων. Επισηµαίνεται ότι το συµπαραγωγό έργο θερµοκήπιο µε υδροπονία και µονάδα βιοµάζας στο σύνολο του απαιτεί συντήρηση, παρακολούθηση και διαχείριση. Ειδικότερα ένα συµβόλαιο διαχείρισης του έργου είναι τριετούς διάρκειας ανανεώσιµο, και περιλαµβάνει το στάδιο από την προµήθεια της πρώτης ύλης στο σταθµό Βιοµάζας, την µεταφόρτωση της, την παρουσία εργάτη στη µονάδα, τη συντήρηση της µηχανής, την 24ωρη παρακολούθηση του σταθµού από ηλεκτρολόγο µηχανικό, καθώς και τη παρακολούθηση των καλλιεργειών από εξειδικευµένο γεωπόνο και καλλιεργητικό προσωπικό, συλλογή και φόρτωση, πιστοποίηση των παραγόµενων προϊόντων έως το στάδιο της προώθησης του προϊόντος στη πώληση µε εισαγωγή τους σε γνώστες αλυσίδες supermarket εγχώριες και του εξωτερικού. Είµαστε κοντά σας σε κάθε βήµα της επένδυσής σας, από τη Μελέτη, τη χρηµατοδότηση,την υλοποίηση της επένδυσής και την λειτουργία της επιχείρησης σας. Με ειδικευµένους οικονοµολόγους και µηχανικούς καθώς και πιστοποιηµένους τεχνικούς, σας στηρίζουµε καθ όλη τη διαδικασία αδειοδότησης και χρηµατοδότησης της επένδυσης έως και τη κατασκευή και λειτουργία του έργου σας, µε Τurn key solution.

15 Μαζί σχεδιάζουµε την Ανάπτυξη της επιχείρησης σας, Είµαστε κοντά σας σε κάθε Βήµα της επένδυσης σας. Με εκτίμηση Tetris Built Environment

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο... Φωτοβολταϊκά Συστήματα Συμψηφισμού - Net Metering WIND WATER SOLAR BIOMASS Τι είναι το Net Metering. Το net metering, είναι μια συμφωνία που σας επιτρέπει να συμψηφίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγήτρια: Ελπίδα Τσακίρη (Α.Μ: 761) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διπλωματική Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού Save the EARTH: Counsellors and Advisors on Renewable Energy sources Απασχόληση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) - Επισκόπηση και Παραδείγματα Περιγραφών Επαγγελμάτων - Εγχειρίδιο για συμβούλους

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών.

Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών. Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών. Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Σε έναν από τους πλέον νευραλγικούς. Παγκόσμια δύναμη και στην «πράσινη» ενέργεια η Ελλάδα. Το 2011 στη

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Σε έναν από τους πλέον νευραλγικούς. Παγκόσμια δύναμη και στην «πράσινη» ενέργεια η Ελλάδα. Το 2011 στη ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 KYΡIAKH 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Παγκόσμια δύναμη και στην «πράσινη» ενέργεια η Ελλάδα Σε έναν από τους πλέον νευραλγικούς τοµείς της ελληνικής οικονοµίας εξελίσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά και Δημοτικά κτήρια Net metering / Μελλοντικές επιδιώξεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Φωτοβολταϊκά και Δημοτικά κτήρια Net metering / Μελλοντικές επιδιώξεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Φωτοβολταϊκά και Δημοτικά κτήρια Net metering / Μελλοντικές επιδιώξεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Παρουσίαση: α) Ιωάννης Κ. Φαλέκας. Αντιδήμαρχος Τραϊανούπολης / Ενέργειας και Φυσικών πόρων Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ - NET METERING

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ - NET METERING ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ - NET METERING ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πρόγραμμα του Ενεργειακού Συμψηφισμού δεν απευθύνεται σε επενδυτές, οι οποίοι αποσκοπούν να κερδίσουν χρήματα μέσω της παραγωγής ενέργειας από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ EIΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ Ίος Κυκλάδων: τηλ-fax: 22860 92254, e-mail:info@aegean-energy.gr, www.aegean-energy.gr / Γραφείο Αθήνας: τηλ. 210 8848055 ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ο δ ε λ τ ι ο - o k t ω β ρ ι ο σ 2 0 0 9 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης Νοέμβριος 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (29-213) ΦΒ4 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 19 ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι, Αττικής Τ: 210 6603 320, F: 210 6603 301-2, http://www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα : ΟΡΘ. ΧΡ ΕΝΩΣΕΩΣ 34-36 121 34 Περιστέρι Τηλ. 210 5740408 210 5785440-210 5777111 Fax: 210 5777666 E-Mail: gram2@uce.gr http://www.uce.

Έδρα : ΟΡΘ. ΧΡ ΕΝΩΣΕΩΣ 34-36 121 34 Περιστέρι Τηλ. 210 5740408 210 5785440-210 5777111 Fax: 210 5777666 E-Mail: gram2@uce.gr http://www.uce. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την εγκατάσταση και χρηµατοδότηση των φωτοβολταϊκών συστηµάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών. Α. Φωτοβολταϊκό Σύστηµα 1. Τι είναι το Φωτοβολταϊκό Σύστηµα; Φωτοβολταϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Αφήστε τον ήλιο να λάµψει! Κίνητρα για την ανάπτυξη των ηλιακών συστηµάτων στην Ελλάδα

Αφήστε τον ήλιο να λάµψει! Κίνητρα για την ανάπτυξη των ηλιακών συστηµάτων στην Ελλάδα Αφήστε τον ήλιο να λάµψει! Κίνητρα για την ανάπτυξη των ηλιακών συστηµάτων στην Ελλάδα 11-09-2001 Τη στιγµή που το 40% της ενέργειας καταναλώνεται τελικά στον κτιριακό τοµέα, δεν υπάρχουν ακόµη επαρκή

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης

Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc ΚΑΠΕ, Τµήµα Κτηρίων gmarko@cres.gr, 2106603286, 6974757500

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, και συγκεκριμένα στο κλάδο ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ σας ενημερώνουμε, ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, δύναται να υπαχθούν προς

Διαβάστε περισσότερα

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών Σοφοκλής Πιταροκοίλης Μέλος ΔΣ ΣΕΦ 1 Ιουλίου 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011 ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011 ΤΙ ΑΦΟΡΑ: Το Πρόγραμμα για τη «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ, συνολικού

Διαβάστε περισσότερα

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1 Εισαγωγή 3 2 Το νέο κοινοτικό πλαίσιο 4 3 Τι ισχύει σήμερα στην Ελλάδα 7 4 Προτάσεις για την ενίσχυση των φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 1. Ψηφίσθηκαν οι αλλαγές στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 & στον Αναπτυξιακό 3299/2004 από τη Βουλή των Ελλήνων,

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Κύπρος. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης

BUILD UP Skills Κύπρος. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης BUILD UP Skills Κύπρος Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης Ιούλιος, 2012 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής φέρουν οι συγγραφείς. Δεν εκφράζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα