Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας."

Transcript

1 Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance

2

3 Τι έιναι η Βιοµάζα Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Α.Π.Ε. και αποτελεί µία ιδιαίτερα αποδοτική επιχειρηµατική δραστηριότητα. Η ενέργεια και η ηλεκτροπαραγωγή, παραγόµενη από βιοµάζα είναι η πιο διαδεδοµένη πηγή παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος σε πολλές χώρες του εξωτερικού τόσο της Ευρώπης όσο και της Αµερικής. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας. Σταθµοί µε Στερεή Βιοµάζας για ηλεκτροπαραγωγή Με τη µέθοδο της αεριοποίησης και χρήση αγροτικών δασικών υπολειµµάτων. Σταθµοί µε Ρευστή Βιοµάζα για ηλεκτροπαραγωγή Με τη µέθοδο της Καύσης ΜΕΚ,και χρήση χρησιµοποιηµένων ελαίων τηγανέλαια. Συµπαραγωγοί σταθµοί Με Στερεή ή και Ρευστή Βιοµάζα για ηλεκτροπαραγωγή και παραγωγή θερµότητας.. Σταθµοί παραγωγής Βιοαερίου για ηλεκτροπαραγωγή Με τη µέθοδο της αναερόβιας χώνεψης µε χρήση κτηνοτροφικών Ζωικών και γεωργικών υπολειµµάτων. Σταθµοί παραγωγής Βιοντίζελ. Υβριδικοί σταθµοί για ηλεκτροπαραγωγή και παραγωγή Βιοντίζελ.

4 Οι επιχειρήσεις Βιοµάζας Βιοαερίου διατηρούν το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον λόγω: Των υψηλών οικονοµικών αποδόσεων και του χαµηλού επιχειρηµατικού ρίσκου. Του εφικτού κόστους εγκατάστασης για έργα από 100 & έως 500kw και από µικροµεσαία επιχειρηµατικά κεφάλαια. Του ευνοϊκού επενδυτικού κλίµατος µέσω επιχορηγήσεων µε κεφάλαιο για την υλοποίηση της µονάδας από το Νέο Επενδυτικό Νόµο, καθώς & των κεφαλαίων κίνησης του σταθµού µέσω δανεισµού από το ΕΤΕΑΝ Των ευνοϊκών όρων χρηµατοδότησης µε χαµηλά επιτόκια δανεισµού. Δυνατότητα δανειοδότησης και από Hedge Funds για µεγάλα έργα άνω των 2 εκ. ευρώ. Την πλήρη δανειοδότηση της επιχείρησης µε 100% χρηµατοδότησή του µε ευνοϊκά επιτόκια δανεισµού 3,7%. Τις κλειδωµένες τιµές πώλησης του ηλεκτρικού ρεύµατος µε 20 έτη µε συµβόλαια αγοράς από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Την ευρεία γκάµα & εύκολα διαθέσιµη και προσβάσιµη πρώτη ύλη, για την εκµετάλλευση της σε σταθµούς Βιοµάζας και Βιοαερίου.

5 Σταθµός Βιοµάζας Οικονοµικά Κίνητρα Το επιχειρηµατικό σχέδιο βασίζεται στη προστιθέµενη αξία που έχει η εγκατάσταση της µονάδας βιοµάζας, η οποία βασίζεται: Στην 24ωρη, 350 ηµέρες το χρόνο λειτουργία και ανεξάρτητα των καιρικών συνθηκών, µε σκοπό την συνεχή παραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργιάς της µονάδας. Το συµβόλαιο αγοράς του ρεύµατος είναι 20ετής διάρκειας, µε εγγυηµένες τιµές από την ΔΕΔΔΗΕ και ανέρχεται σε 0,180 /kwh Μ.Ε. ή σε 0,198 /kwh Χ.Ε.. Την δηµιουργία µιας θέσης εργασίας για 20έτη, όσο δηλαδή διαρκεί το συµβόλαιο πώλησης της παραγόµενης ενέργειας. Ο συµβολισµός Μ.Ε. αφορά τις µονάδες βιοµάζας που υλοποιούνται µε επιχορήγηση, ενώ αντίστοιχα ο Χ.Ε χωρίς επιχορήγηση κεφαλαίων

6 Σταθµός Βιοµάζας 100 kw µε αγροτικά υπολείµµατα Με το προτεινόµενο επιχειρηµατικό σχέδιο Επένδυση, δύναται να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας: α. από φυτική βιοµάζα ή αγροτικά υπολείµµατα ή ενεργειακές καλλιέργειες µε τη µέθοδο της αεριοποίησης στερεή βιοµάζα β. από τη καύση µεταχειρισµένων φυτικών ελαίων π.χ. τηγανέλαια σε µηχανέςεσωτερικήςκαύσηςμ.ε.κ Το προτεινόµενο έργο αφορά µικρές µονάδες ισχύος kw: α. µε τη διαχείριση και ενεργειακή αξιοποίηση της βιοµάζας που προκύπτει ως απόβλητο / υποπροϊόν από επιλεγµένες αγροτικές πρωτογενείς και δευτερογενείς δραστηριότητες στην περιοχή του έργου, είτε β. µε τη συλλογή διαχείριση και αξιοποίηση της βιοµάζας που προκύπτει ως απόβλητο των φυτικών ελαίων τηγανέλαια.

7 Σταθµός Βιοµάζας 100 kw µε αγροτικά υπολείµµατα Οικονοµικά στοιχεία της επιχείρησης Σταθµός Βιοµάζας µε αγροτικά υπολείµµατα 100 kw Η µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα λειτουργεί ώρες/έτος από τις ώρες του έτους, και οι υπολειπόµενες ώρες ισόποσες µε 15 εργάσιµες ηµέρες αφορούν τους χρόνους συντήρησης και τους χρόνους παύσης της µηχανής βάση του δυναµικού της απόδοσης τους ηµερήσια κάθε 300 ώρες λειτουργίας θα γίνεται αλλαγή λαδιών µηχανής για 3 4 ώρες. Ο σταθµός θα χρησιµοποιεί ετησίως περίπου τόνους πρώτης ύλης, αναλόγως της θερµογόνου δύναµης, όπως από ενεργειακά φυτά, καρπούς, πυρηνόξυλο, αγροτικά υπολείµµατα κτλ διαµορφώνεται και η τελική ποσότητα της αναγκαίας πρώτης ύλης. Το συνολικό κόστος της επένδυσης κυµαίνεται από έως και περιλαµβάνει όλε στις κατασκευαστικές δαπάνες και τον ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό, ήτοι 2,8 /W 3,6 /W Για Σταθµό ισχύος 1000kw οι συνολικές ετήσιες αποδόσεις προ φόρων ανέρχεται στο ποσό των ετησίως * Για την επένδυση που θα επιχορηγηθεί από τον Νέο Επενδυτικό Νόµο η τιµή αγοράς του ρεύµατος από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ανέρχεται σε 0,180 /kwh, & για επένδυση που δεν θα επιχορηγηθεί από τον Νέο επενδυτικό νόµο η τιµή της αγοράς του ρεύµατος από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ανέρχεται σε 0,198 /kwh..

8 Σταθµός Βιοµάζας 200 kw τηγανέλαια Περιγραφή Μονάδας Βιοµάζας 200kW µε Φυτικά Έλαια Τηγανέλαια Σκοπός του σχεδιασµού της µονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος από τηγανέλαια, είναι η µονάδα να είναι σε λειτουργία 24 ώρες το 24ωρο, επτά 7 ηµέρες την εβδοµάδα κατά τη διάρκεια του έτους. Υπολογίζεται ότι από τις 365 ηµέρες, 15 περίπου ηµέρες θα διακόπτεται η παραγωγική διαδικασία για λόγους συντήρησης. Το βασικό τµήµα της εγκατάστασης αποτελείται από την ηλεκτρογεννήτρια δηλαδή µία µηχανή εσωτερικής καύσηςμεκ η οποία καίει το χρησιµοποιηµένο λάδι και από µία γεννήτρια που παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Το ενδεικτικό συνολικό κόστος εγκατάστασης ανέρχεται από έως και σε αυτό το ποσό πρέπει να προστεθούν και οι όροι σύνδεσης που ανέρχονται στις επιπλέον. Η µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα λειτουργεί ώρες/έτος. Η απαιτούµενη ποσότητα από τηγανέλαια για την λειτουργία της µηχανής, εξαρτάται από την θερµογόνο δύναµη των τηγανελαίων. Η µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα χρησιµοποιεί ετησίως περίπου 346 tn/ 400 tn ετησίως πρώτης ύλης χρησιµοποιηµένα φυτικά έλαια τηγανέλαια. Ενδεικτικά, η πρώτη ύλη αγοράζεται από 250 /tn ή 300$/tn και επιβαρύνεται από ΕΦΚ ο οποίος ανέρχεται σε 330 /tn. Η προµήθεια των αναγκαίων ποσοτήτων τηγανελαίων, γίνεται από ευρωπαϊκές χώρες και συνοδεύεται από συµβολαιογραφική πράξη στην οποία διασφαλίζονται οι ποσότητες, η ποιότητα και η τιµή.

9 Σταθµός Βιοµάζας 200 kw τηγανέλαια Χαρακτηριστικά οικονοµικά στοιχεία του σταθµού Βιοµάζας 200kW Τηγανέλαια α. Ο σταθµός θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια kwh/έτος, εφόσον δεν έχει πάρει επιχορήγηση για την εγκατάσταση, παραγόµενη ενέργεια και θα πωλείται στον ΑΔΜΗΕ µε σταθερή τιµολόγηση 0,198 /kwh για µη επιδοτούµενες µονάδες από τον νέο επενδυτικό νόµο, και θα αποφέρει Μικτά έσοδα από την πώληση Η/Ρ που ανέρχονται στο ποσό από ετησίως β. Για την επένδυση που θα επιχορηγηθεί από τον Νέο Επενδυτικό Νόµο η τιµή αγοράς του ρεύµατος από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ανέρχεται σε 0,180 /kwh και θα αποφέρει Μικτά έσοδα από την πώληση Η/Ρ που ανέρχονται σε ετησίως Το κόστος παραγωγής και λειτουργίας ανέρχεται συνολικά ετησίως στις ήτοι /έτος για την αγορά πρώτης ύλης πλέον ΕΦΚ* και /έτος για τα λοιπά λειτουργικά κόστη, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους ενοικίου γης και εκτός του εργατικού κόστους κ.τ.λ Οπότε, η επένδυση των 200kW θα έχει αποφέρει προ φόρων µεικτά έσοδα ποσού α. από ετησίως για µονάδα που δεν έχει λάβει επιχορήγηση από τα νέο επενδυτικό νόµο β. από ετησίως για µονάδα που έχει λάβει επιχορήγηση από τα νέο επενδυτικό νόµο

10 Έργο µε το κλειδί στο χέρι Η TETRIS Built Environment αναλαµβάνει και παρέχει turn key solutions σε Σταθµούς Βιοµάζας, ως κάτωθι: Έχει δεσµεύσει γήπεδα σε περιοχές όπου είναι δυνατή η χωροθέτηση νέων Σταθµών Βιοµάζας και µπορεί να αναλάβει την διερεύνηση υπάρχουσας ιδιόκτητης γης ή την εύρεση κατάλληλης γης σε συνεργασία µε τον επενδυτή και σε περιοχές της δικής του επιλογής Συντάσσει ολοκληρωµένη τεχνική µελέτη και καταθέτει το αίτηµα για έκδοση όρων σύνδεσης από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Εκπονεί πλήρως εξειδικευµένες µελέτες τόσο για την εφαρµογή των µηχανολογικών σχεδίων όσο και για την περιβαλλοντική αδειοδότηση Εκπονεί οικονοµοτεχνική µελέτη και διαχειρίζεται το αίτηµα υπαγωγής του έργου σε επιχορήγηση. Το έργο δύναται να επιχορηγηθεί και να ωφεληθεί από το ισχυρό οικονοµικό κίνητρο της επιχορήγησης κεφαλαίου µέσω του Νέου Επενδυτικού Νόµου, µε ποσοστό επιχορήγησης έως 45%. Εκπονεί µελέτη βιωσιµότητας της επένδυσης επιχείρησης, έτσι ώστε ο επενδυτής να πετύχει οικονοµία κλίµακας έργου µειώνοντας αισθητά τα κόστη της κατασκευής, της προµήθειας του εξοπλισµού, της πρώτης ύλης καθώς και το χρόνο απόσβεσης της επένδυσης

11 Έργο µε το κλειδί στο χέρι Εξασφαλίζει την χρηµατοδότηση της επένδυσης επιχείρησης, έτσι ώστε η επένδυση να πραγµατοποιηθεί µε πλήρη χρηµατοδότηση και έως 100% από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που συγχρηµατοδοτούν ενεργειακά έργα και επιχειρήσεις Αναλαµβάνει πλήρως την συντήρηση και διαχείριση του σταθµού Προµηθεύει τον σταθµό µε πρώτη ύλη χρησιµοποιηµένα έλαια εισαγόµενα από χώρες της Ευρώπης και µε παράδοση στο σταθµό. Η εταιρεία µας εκπονεί έρευνα αγοράς µετά από αίτηµα του επενδυτή, ώστε να σας διευκολύνει στην δηµιουργία δικτύου δικών σας προµηθευτών που θα σας εξασφαλίζουν την κατάλληλη πρώτη ύλη. Επιπλέον, συντάσσει πλήρη µελέτη βιωσιµότητας για την απόκτηση πρώτης ύλης είτε µέσω αυτοπαραγωγής µε καλλιέργεια ενεργειακών φυτών µε υψηλή θερµογόνο δύναµη για σταθµούς στερεής Βιοµάζας, είτε µέσω αγοράς ή συλλογής φθηνής πρώτης ύλης, καθως και για τους επωφελείς τρόπους διάθεσης της παραγόµενης θερµότητας από την µονάδα

12 Οι Υπηρεσίες µας Η Tetris Built Environment προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις και αναλαµβάνει υπεύθυνα: Εξεύρεση δέσµευση της κατάλληλης Γής Μελέτη Αδειοδότηση Ένταξη σε επενδυτικά προγράµµατα επιδότησης 100% Χρηµατοδότηση ευνοϊκοί όροι δανεισµού Προµήθεια & Εγκατάσταση εγγυηµένου τεχνολογικού εξοπλισµού Ποιοτική Κατασκευή Σταθµού Στήριξη και εκπαίδευση για τη Λειτουργία των Σταθµών Εξειδικευµένη συντήρηση των µονάδων πανελλαδικά Προµήθεια της πρώτης ύλης µε παράδοση στο έργο.

13 Βιοµάζα Με εκτίµηση Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance

Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία

Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία Συµπαραγωγό επένδυση Συµπαραγωγό επιχείρηση : Σταθµό Βιοµάζας µε Θερµοκήπιο Υδροπονίας & Φ/Β Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο... Επενδύσεις στα Φωτοβολταϊκά Συστήματα WIND WATER SOLAR BIOMASS Μία νέα αγορά στην χώρα μας σε ανοδική πορεία και οι προοπτικές της. Τα Φ/Β συστήματα αποτελούν την πιο

Διαβάστε περισσότερα

** Βιοµηχανικά MSW(organic) οργανικά απόβλητα ** ΑΣΑ Sew(οργανικά) * Λυµατολάσπη. * Reduction of odour nuisance. Sanitation.

** Βιοµηχανικά MSW(organic) οργανικά απόβλητα ** ΑΣΑ Sew(οργανικά) * Λυµατολάσπη. * Reduction of odour nuisance. Sanitation. IEE Project BiogasIN Information Material for biogas investors/farmers in Greece Υλικό πληροφόρησης για επενδυτές βιοαερίου/αγρότες στην Ελλάδα D.3.8.4, WP3 Σιούλας Κωνσταντίνος Τµήµα Περιβάλλοντος και

Διαβάστε περισσότερα

IEE Project BiogasIN Information Material for financing bodies in Greece Υλικό πληροφόρησης για χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς στην Ελλάδα D.3.6.4, WP3 Σιούλας Κωνσταντίνος Τµήµα Περιβάλλοντος και Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

D.5.5, WP 5. Dominik Rutz. Erik Ferber. WIP Renewable Energies. Sylvensteinstr. 2

D.5.5, WP 5. Dominik Rutz. Erik Ferber. WIP Renewable Energies. Sylvensteinstr. 2 IEE Έργο BiogasIN Τρόποι χρηµατοδότησης έργων βιοαερίου D.5.5, WP 5 Dominik Rutz Erik Ferber WIP Renewable Energies Sylvensteinstr. 2 81369 Μόναχο, Γερµανία Φεβρουάριος, 2011 1 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Παραδοτέο D9 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου:

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου... Επενδυτικές Ευκαιρίες σε Μονάδες Βιοαερίου. - Βασικά στοιχεία για το Βιοαέριο - Οι Βασικές Πρώτες Ύλες για την λειτουργία μονάδας και εργοστασίου παραγωγής - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΙΧΑΛΑΡΗΣ ΑΜ: ΔΟ 12616 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Επιμέλεια Σύνταξης Τάσος

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση έργων βιοαερίου

Χρηματοδότηση έργων βιοαερίου Χρηματοδότηση έργων βιοαερίου Κωνσταντίνος Σιούλας Περιβαλλοντολόγος, MSc Yπεύθυνος έργου BiogasIN για το ΚΑΠΕ Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών Δ/νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Αριθμός Συμβολαίου IEE/09/848

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2014 4 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΣΕΒ έχει θέσει επανειλημμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΕΒΕΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΜΑΥΡΙΔΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Δεκέμβριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1. Ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική της Κύπρου... 6 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ...6

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Κόστους-Οφέλους

Mελέτη Κόστους-Οφέλους Mελέτη Κόστους-Οφέλους «Μελέτη, κατασκευή, συγχρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου παραχώρησης των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων εντός των Ο.Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Αττικής» Εργοδότης:

Διαβάστε περισσότερα

REnInvest Group Βιοαέριο- Μια σηµαντική εναλλακτική µορφή ενέργειας. Πτολεµαΐδα - Ιούλιος 2012

REnInvest Group Βιοαέριο- Μια σηµαντική εναλλακτική µορφή ενέργειας. Πτολεµαΐδα - Ιούλιος 2012 REnInvest Group Βιοαέριο- Μια σηµαντική εναλλακτική µορφή ενέργειας Πτολεµαΐδα - Ιούλιος 2012 Εταιρικό προφίλ Η ίδρυση της REnInvest το 2004 υλοποιεί την επιθυµία µιας οµάδας επαγγελµατιών του χώρου να

Διαβάστε περισσότερα

Ας δείξουμε το δρόμο σε όλους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ας δείξουμε το δρόμο σε όλους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ας δείξουμε το δρόμο σε όλους Εφόσον οι Ευρωπαίοι «φίλοι μας» δε μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και απλά συνεχίζουν να προσβάλλουν την Εθνική μας αξιοπρέπεια, χωρίς ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΑΝ ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΕΙΤΕ Δρ. Ευάγγελος Τσιμπλοστεφανάκης

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΑΝ ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΕΙΤΕ Δρ. Ευάγγελος Τσιμπλοστεφανάκης ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΑΝ ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΕΙΤΕ Δρ. Ευάγγελος Τσιμπλοστεφανάκης Φωτοβολταϊκά συστήματα Το Φωτοβολταϊκό Φαινόμενο Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο πρωτοανακαλύφθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών.

Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών. Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών. Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάκος Γεώργιος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Αλεξάκος Γεώργιος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 5 ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ... 5 1.1. Γενικά στοιχεία για τα φωτοβολταϊκά συστήματα... 5 1.2. Ιστορικό των Φωτοβολταϊκών συστημάτων... 8 1.3. Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

η πράσινη ενέργεια έχει την ταυτοτητά μας

η πράσινη ενέργεια έχει την ταυτοτητά μας η πράσινη ενέργεια έχει την ταυτοτητά μας η εταιρεία H «on green» αποτελεί ανεξάρτητο εξειδικευμένο κλάδο της FRG Α.Ε. και δραστηριοποιείται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Απευθύνεται σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα

Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα... Επενδυτικές Ευκαιρίες και Προοπτικές Ανάπτυξης. - Αξιοποιήστε τις ενεργειακές καλλιέργειες - Πουλήστε την παραγόμενη ενέργεια στη ΕΗ - Μειώστε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10 1. Πρόλογος....................... 3 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο...... 4 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα..................... 10 4. Προοπτικές για την ανάπτυξη των Ενσωματωμένων σε

Διαβάστε περισσότερα

Υψος Επένδυσης : 22.500.000. Όνομα Φορέα της επένδυσης: GREEN ALLIANCE Α.Ε. Τίτλος εισήγησης:

Υψος Επένδυσης : 22.500.000. Όνομα Φορέα της επένδυσης: GREEN ALLIANCE Α.Ε. Τίτλος εισήγησης: Όνομα Φορέα της επένδυσης: GREEN ALLIANCE Α.Ε Τίτλος εισήγησης: Επιφανειακής ΙΔΡΥΣΗ ΥΑΛΟΦΡΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ των 100 στρεμμάτων με παράλληλη αξιοποίηση της Γεωθερμίας και εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών.

Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών. Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών. Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα