ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ. στη ιοίκηση Επιχειρήσεων MBA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Υπεύθυνος Καθηγητής : κ. Τσιότρας Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο : Τζίµας Ευάγγελος Αριθµός Μητρώου : M 03/10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ i

2 Στους γονείς µου, Στέφανο και Αλέκα και στην αδερφή µου Τάνια ii

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στον κ. Γεώργιο Τσιότρα, Καθηγητή του τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, επιβλέποντα της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, για την πολύτιµη συνδροµή και την αµέριστη συµπαράστασή του καθ όλη την διάρκεια εκπόνησής της. iii

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της διπλωµατικής εργασίας αποτελεί η ποιότητα στα συστήµατα εναλλακτικών µορφών ενέργειας µε έµφαση στα φωτοβολταϊκά πάρκα. Αρχικά γίνεται αναφορά στα είδη των εναλλακτικών µορφών ενέργειας όπου δίνεται έµφαση στην ηλιακή ενέργεια, αναλύονται τα φωτοβολταϊκά συστήµατα και παρουσιάζονται τα µέρη από τα οποία αποτελούνται. Στη συνέχεια αναφέρονται κάποιοι κρίσιµοι παράγοντες που έχουν να κάνουν µε το σχεδιασµό και την κατασκευή των φωτοβολταϊκών πάρκων και συστηµάτων, όπου παρατίθεται και µια µελέτη περίπτωσης ενός φωτοβολταϊκού πάρκου στα Χανιά Κρήτης και αποτιµώνται κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά του που κρίνουν την απόδοση και ποιότητά του. Η διπλωµατική συνεχίζει παρουσιάζοντας κάποιους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα και την απόδοση των φωτοβολταϊκών πάρκων και συστηµάτων. Εκεί αναφέρονται το διάγραµµα ροής ενέργειας φ/β πάρκου, κάποιοι δείκτες αξιολόγησης του φ/β συστήµατος και παρατίθεται µια µελέτη περίπτωσης όπου αναλύεται η απόδοση ενός φ/β πάρκου. Επίσης, αναφέρονται συστήµατα ποιότητας, όπως το ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS κ.ά. Τέλος παρουσιάζεται η ποιότητα και τα συστήµατα που την πιστοποιούν σε άλλες εναλλακτικές µορφές ενέργειας, πέραν της ηλιακής. Λέξεις Κλειδιά : Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας, Συστήµατα, Ποιότητα, Φωτοβολταϊκά Πάρκα, Απόδοση, Πιστοποίηση iv

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αφιερώσεις...ii Ευχαριστίες..iii Περίληψη.iv Πίνακας περιεχοµένων.v Πίνακας εικονογραφήσεων...viii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γενικά Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Μεθοδολογία Αιολική Ενέργεια Γεωθερµική Ενέργεια Υδροηλεκτρική Ενέργεια Βιοενέργεια (βιοµάζα) Ηλιακή Ενέργεια Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Φωτοβολταϊκή γεννήτρια Κατασκευή στήριξης Συστήµατα µετατροπής ισχύος Ηλεκτρονικά συστήµατα ελέγχου, προστασίας και λοιπά στοιχεία...15 v

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ποιότητα κατασκευής Φυσικοί παράµετροι και τεχνικά χαρακτηριστικά Η ισχύς του πάρκου Μελέτη περίπτωσης : Φωτοβολταϊκό πάρκο στα Χανιά Κρήτης Επιλογή της τοποθεσίας εγκατάστασης του Φ/Β συστήµατος Προσανατολισµός των Φ/Β πλαισίων Προβλήµατα σκιασµών Στατική µελέτη και υλικά στήριξης...25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση ιάγραµµα Ροής Ενέργειας Φωτοβολταϊκού Πάρκου είκτες Αξιολόγησης του Φωτοβολταϊκού Συστήµατος Μελέτη περίπτωσης : Ανάλυση απόδοσης φωτοβολταϊκού πάρκου στο νησί της Κρήτης Το φωτοβολταϊκό πάρκο Ανάλυση του συστήµατος...34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Επιθεώρηση και πιστοποίηση έργων κατασκευής φωτοβολταϊκών συστηµάτων Πιστοποίηση σε όλες τις φάσεις κατασκευής ενός φ/β συστήµατος Πιστοποίηση ποιότητας γραµµής παραγωγής φ/β πλαισίων..41 vi

7 4.4 Περιπτώσεις εταιρειών και συστήµατα πιστοποίησης Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001: Πιστοποίηση συστηµάτων αυτόµατης παρακολούθησης του ήλιου..47 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πιστοποίηση ποιότητας σε αιολικά πάρκα Επιλογή τοποθεσίας αιολικού πάρκου Ποιότητα ισχύος αιολικού πάρκου Αξιοπιστία αιολικής ενέργειας Εταιρείες και οργανισµοί πιστοποίησης αιολικής ενέργειας Ποιότητα και βιοµάζα Ποιότητα και γεωθερµική ενέργεια Ποιότητα και υδροηλεκτρική ενέργεια..58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...60 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 64 vii

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ Κατάλογος Σχηµάτων Σχήµα 1.1 : Οι εναλλακτικές µορφές ενέργειας...11 Σχήµα 1.2 : Φωτοβολταϊκό Πάρκο..12 Σχήµα 2.1 : Υποδοµή στήριξης φωτοβολταϊκών κυψελών..20 Σχήµα 2.2 : Γενική διάταξη φ/β πάρκου και κυκλωµάτων..22 Σχήµα 2.3 : Γραφική απεικόνιση της κλίσης (β) και της αζιµούθιας γωνίας (γ) ενός φ/β πλαισίου που βρίσκεται στο Βόρειο ηµισφαίριο...23 Σχήµα 3.1 : ιάγραµµα ροής ενέργειας του διασυνδεδεµένου φ/β πάρκου 27 Σχήµα 3.2 : Το φ/β πάρκο µε τα πάνελ να έχουν γωνία 30 και προσανατολισµό προς το Νότο 34 Σχήµα 3.3 : Σχηµατικό κυκλωµατικό διάγραµµα του φ/β συστήµατος..34 viii

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1.1 Γενικά Η έννοια της βιώσιµης ή αειφόρου ανάπτυξης διατυπώθηκε από την παγκόσµια επιτροπή για το περιβάλλον και την ανάπτυξη ως εξής [4] : βιώσιµη είναι η ανάπτυξη η οποία πληροί τις προϋποθέσεις για την ικανοποίηση των αναγκών της σηµερινής γενιάς χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των µελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. Η δυνατότητα για βιώσιµη ανάπτυξη είναι υπαρκτή όσο υπάρχουν ανανεώσιµοι πόροι συµπεριλαµβανοµένων και των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και αξιοποιούνται στο µέγιστο δυνατό βαθµό. Η χρησιµοποίηση των υδρογονανθράκων ως βασική πηγή ικανοποίησης των ενεργειακών αναγκών, έχει να κάνει σε µεγάλο βαθµό µε το ότι η τεχνολογία της καύσης στην οποία στηρίζεται η αξιοποίηση του ενεργειακού περιεχοµένου αυτών, προϋπήρχε εδώ και πολλά χρόνια και η τεχνολογική εξέλιξή της ήταν πιο προσιτή σε ότι έχει να κάνει µε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας [1]. Προκειµένου να υπάρξει εµπορική εκµετάλλευση του ενεργειακού περιεχοµένου των ΑΠΕ πρέπει να υπάρχει ένα πολύ πιο ανεπτυγµένο επίπεδο τεχνολογίας, το οποίο δεν είχε αναπτυχθεί κατά την περίοδο την οποία η κυριαρχία των υδρογονανθράκων επικρατούσε ως κύρια πηγή ενέργειας ( µέσα 18 ου αρχές 20 ου αιώνα). Από τα προηγούµενα εξαίρεση αποτελεί η υδροηλεκτρική ενέργεια που αποτέλεσε την πηγή ενέργειας των πρώτων σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εµπορική διάθεση και ως σήµερα κατέχει σηµαντική θέση στο κοµµάτι της κάλυψης των ενεργειακών αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια (19% παγκόσµιων αναγκών). Κάθε πηγή που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ανανεώνεται µέσω φυσικών φαινοµένων µόνιµου κύκλου µπορεί να περιλαµβάνεται στην ευρύτερη έννοια των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Πρόκειται για καθαρές µορφές ενέργειας, πολύ φιλικές στο περιβάλλον, που δεν αποδεσµεύουν υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα ή τοξικά και ραδιενεργά απόβλητα όπως οι υπόλοιπες πηγές ενέργειας που χρησιµοποιούνται ευρέως. Παράλληλα για την εκµετάλλευσή τους δεν απαιτείται κάποια ενεργητική παρέµβαση όπως εξόρυξη, άντληση ή καύση αλλά απλώς η εκµετάλλευση της ήδη υπάρχουσας 1

10 ροής ενέργειας στη φύση. Αυτό σηµαίνει πως πρόκειται για ανεξάντλητες πηγές ενέργειας που βασίζονται σε διάφορες φυσικές διαδικασίες όπως : Ο ήλιος, ο άνεµος, οι υδατοπτώσεις, η βιοµάζα, η γεωθερµία κ.α. Ένα από τα κύρια πλεονεκτήµατα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε) βρίσκεται στο γεγονός ότι συµβάλλουν στην ενεργειακή ανεξαρτησία από τους ενεργειακούς πόρους οι οποίοι µπορούν να εξαντληθούν, µε ελάχιστες περιβαλλοντικές συνέπειες και ταυτόχρονα αποτελούν εγχώρια πηγή ενέργειας, συµβάλλοντας στη µείωση της εξάρτησης από το εισαγόµενο πετρέλαιο και ταυτόχρονα ενισχύουν την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού. Ως θετικά στοιχεία των Α.Π.Ε. αναφέρουµε τα εξής : ίνουν τη δυνατότητα σε χωρικά αποµονωµένες περιοχές (πχ νησιά) να καλύπτουν τις ενεργειακές τους ανάγκες µειώνοντας ταυτόχρονα τις απώλειες από την µεταφορά. Ανεξαρτητοποίηση από τους ενεργειακούς πόρους οι οποίοι εξαντλούνται. Είναι εγχώριες πηγές ενέργειας, συνεισφέροντας έτσι στην εθνική ενεργειακή ανεξαρτητοποίηση. εν επηρεάζονται από το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον ειδικότερα των τιµών. Επενδύοντας σε Α.Π.Ε. δηµιουργούνται σε τοπικό επίπεδο νέες θέσεις εργασίας. Μπορούν να δράσουν σαν πόλος ανάπτυξης για την τοπική ανάπτυξη και εστία αναζωογόνησης υποβαθµισµένων οικονοµικά περιοχών. Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής είναι να παρουσιαστούν οι διάφορες µορφές εναλλακτικής ενέργειας και να εξεταστεί η ποιότητα µέσα από τα συστήµατα που τις αφορούν µέσα από µελέτες περιπτώσεων και σχετικές εταιρείες που ασχολούνται µε την ποιότητα σε αυτά τα συστήµατα εναλλακτικών µορφών ενέργειας. 2

11 1.2 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Η ποιότητα στα συστήµατα εναλλακτικών µορφών ενέργειας και στα φωτοβολταϊκά συστήµατα αποτελεί ένα αντικείµενο που έχει να κάνει βασικά µε τις εταιρείες οι οποίες ασχολούνται µε τέτοιου είδους συστήµατα αλλά και διάφορους φορείς ή οργανισµούς των οποίων το αντικείµενο είναι οι εναλλακτικές µορφές ενέργειας και ότι έχει να κάνει µε αυτές. Έτσι στην παρούσα διπλωµατική εργασία αντλήθηκαν αρκετά στοιχεία από ιστοσελίδες εταιρειών ή οργανισµών που ασχολούνται είτε µε κατασκευή φωτοβολταϊκων πάρκων (πχ. η εταιρεία Enfoton Solar Ltd, η Eco Energia Α.Ε, η Solar Cells Hellas κ.α.) είτε µε κάποια άλλη µορφή εναλλακτικής ενέργειας (πχ. Γεωθερµικές Αντλίες Θερµότητας, Cyprus Energy Agency) και ο στόχος ήταν να µελετηθεί πώς η κάθε εταιρεία ή οργανισµός εξασφάλιζε την ποιότητα των συστηµάτων αυτών. Σύµφωνα µε το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ, 2009) κάποιες από τις φυσικές παραµέτρους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν το σχεδιασµό και την κατασκευή ενός φ/β πάρκου, που αποτελούν κριτήριο για την ποιοτική κατασκευή του µπορεί να είναι : Η θέση και οι κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής του πάρκου, η µορφολογία του εδάφους του (ανάγλυφο, φυσικά εµπόδια), η ισχύς του πάρκου, ο τύπος των συλλεκτών (ισχύς, τάση και ένταση εξόδου, διαστάσεις), ο τύπος των µετατροπέων (inverter), δηλαδή η ισχύς και η τάση εισόδου εξόδου τους, οι αγωγοί µεταφοράς της ισχύος και τα έργα υποδοµής. Επίσης, σύµφωνα µε το Τµήµα Φ/Β Συστηµάτων και ιεσπαρµένης Παραγωγής, ιεύθυνση ΑΠΕ, ΚΑΠΕ, 2009, για να είναι εφικτή η µεγιστοποίηση της ενεργειακής παραγωγικότητας των Φ/Β πλαισίων, θα πρέπει να επιτυγχάνεται η βέλτιστη εκµετάλλευση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας. Οι Tomas R. και Fordham M. αναφέρουν όσον αφορά την ισχύ του φ/β πάρκου ότι εφόσον η διαθέσιµη έκταση δεν µας περιορίζει, η επιλογή του µεγέθους της ισχύος είναι καθαρά θέµα µεγέθους επένδυσης απόσβεσης και έτσι αποτελεί αντικείµενο ουσιαστικά οικονοµοτεχνικής µελέτης ενώ οι Antonio Luque και Steven Hegedus (2003) αναφέρουν ότι η ποιότητα ενός φωτοβολταϊκού πάρκου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την απόδοσή του που έχει να κάνει µε την ποιότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων, βάσεων στήριξης αλλά και πολλών άλλων παραγόντων. 3

12 Ο Καγκαράκης Κ. (1992) κάνει αναφορά ότι η ισχύς του φ/β πάρκου καθορίζεται µε βάση τη διαθέσιµη επιφάνεια κάλυψης αλλά και από καθαρά τεχνικά κριτήρια. Στην ποιότητα της βιοµάζας και την τηλεθέρµανση αναφέρεται ο Makrigiannis G. (2003). Οι P.Romanos και N.Hatziargyriou (2009) αναφέρουν ότι η εκτιµώµενη απόδοση της φ/β εγκατάστασης, που έχει άµεση σχέση µε την ποιότητά της, ισούται µε τον λόγο της προσπίπτουσας ακτινοβολίας στα φ/β πλαίσια προς την παραγόµενη ενέργεια ακριβώς µετά τον αντιστροφέα. Όσον αφορά την υδροηλεκτρική ενέργεια και τους υδροστροβίλους, οι Β. Λαµπρόπουλος και Μ. Κορνάρος (2004) αναφέρουν ότι κάποια από τα στοιχεία που κρίνουν την ποιότητα των µικρών υδροηλεκτρικών σταθµών (ΜΥΗΣ) είναι οι βαθµοί απόδοσης των υδροστροβίλων και η διάρκεια ζωής των υδροηλεκτρικών έργων που αποτελούν δύο χαρακτηριστικούς δείκτες για την ενεργειακή αποτελεσµατικότητα και την τεχνολογική ωριµότητα των ΜΥΗΣ. Ο Ackerman Th. (2005) αναφέρει για την ποιότητα στα αιολικά πάρκα ότι η επιλογή της τοποθεσίας για ένα αιολικό πάρκο είναι πολύ σηµαντική και επηρεάζει σηµαντικά την απόδοση του πάρκου. Όσο καλύτερα επιλεγεί η τοποθεσία τόσο αυξάνονται και οι πιθανότητες για αυξηµένη απόδοση κάτι που δείχνει και την ποιοτική λειτουργία του αιολικού πάρκου. Πολλά στοιχεία αντλήθηκαν επίσης από την ιστοσελίδα της εταιρείας TUV Austria Hellas η οποία έχει ως στόχο την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών µε την µορφή Τεχνικών Ελέγχων, Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων. Η εταιρεία χρησιµοποιεί το Σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008 αλλά και άλλα για να εγγυάται την ποιότητα των φ/β συστηµάτων και των συστηµάτων εναλλακτικών µορφών ενέργειας. Στην σελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής αναφέρεται ότι η βέλτιστη επιλογή της τοποθεσίας εγκατάστασης µιας ανεµογεννήτριας σε σχέση µε το διαθέσιµο αιολικό δυναµικό είναι καθοριστικής σηµασίας για την τελική ποιότητα του αιολικού πάρκου. Στην διπλωµατική αυτή εργασία παρατίθενται επίσης και επιστηµονικά στοιχεία ή µελέτες περιπτώσεων που έχουν να κάνουν µε την ποιότητα σε φωτοβολταϊκά πάρκα που αντλήθηκαν από δηµοσιευµένες εργασίες όπως η µελέτη του συνδεδεµένου φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κρήτη των Ε. Κυµάκη, Σ. Καλυκάκη και Μ. Παπάζογλου ( Performance analysis of a grid connected photovoltaic park on the island of Crete, 2009), όπου αναλύονται οι πτυχές που διασφαλίζουν την 4

13 ποιότητα σε ένα φ/β πάρκο. Εδώ βλέπουµε ότι µέσα στους παράγοντες για την αξιολόγηση της ποιότητας ενός φ/β πάρκου είναι και οι είκτες Αξιολόγησης του Φωτοβολταϊκού Συστήµατος (Ηλιακό κλάσµα, Απόδοση σειράς, Τελική απόδοση, Απώλειες συστήµατος, Απόδοση αναφοράς, Απώλειες ακτινοβολίας, Λόγος απόδοσης). Τέλος, γενικά στοιχεία που φάνηκαν χρήσιµα στην περαιτέρω έρευνα για την προσέγγιση της ποιότητας στα συστήµατα εναλλακτικών µορφών ενέργειας και τα φ/β πάρκα αντλήθηκαν από την Κλαδική Μελέτη της ICAP 2009 για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. 1.3 Μεθοδολογία Στην παρούσα διπλωµατική εργασία το κυριότερο και βασικότερο µέρος της προσπάθειας ήταν η βιβλιογραφική έρευνα. Οι πηγές επελέγησαν σύµφωνα µε την καταλληλότητά τους όσον αφορά στην προσέγγιση της ποιότητας και των διαδικασιών που την αφορούν στα συστήµατα εναλλακτικών µορφών ενέργειας και τα φ/β πάρκα. Παρατίθενται συστήµατα αποτίµησης της ποιότητας, µελέτες περιπτώσεων εταιρειών που τα χρησιµοποιούν και γίνεται µια προσπάθεια προσέγγισης της ποιότητας στις εναλλακτικές µορφές ενέργειας σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Το κύριο µέσο αναζήτησης ήταν το διαδίκτυο µέσω ανοιχτών µηχανών αναζήτησης για περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία, συγγράµµατα και επιστηµονικά άρθρα. Επίσης ένα ακόµα µέσο αποτέλεσαν και οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες µε συνδροµή. Η βιβλιογραφία περιέχει ξένες αλλά και ελληνικές πηγές. 1.4 Αιολική Ενέργεια Ένας από τους πιο γρήγορα αναπτυσσόµενους ενεργειακούς τοµείς είναι και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε την εκµετάλλευση της αιολικής ενέργειας. Η αιολική ενέργεια αποτελεί µια άλλη µορφή ηλιακής ενέργειας. Υπάρχει η εκτίµηση ότι µεταξύ 1% - 3% της ηλιακής ενέργειας που φτάνει στη γη µετατρέπεται σε αιολική ενέργεια. Στην χώρα µας και σε πειραµατικό στάδιο λειτουργούν γεννήτριες 5

14 3000 KW, ενώ για µείωση κόστους δηµιουργούνται αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος µέχρι 40 MW [1]. Υπάρχει δε και η εµπειρία δηµοτικών αιολικών πάρκων, όπου ο δήµος παράγει µόνος του την ηλεκτρική ενέργεια. Για την εκµετάλλευση της αιολικής ενέργειας χρησιµοποιούνται ειδικές διατάξεις που εκθέτουν έναν δροµέα (πτερωτή τύπου έλικας, µε ένα ή περισσότερα πτερύγια) στο ρεύµα του ανέµου, λαµβάνοντας έτσι µέρος της κινητικής ενέργειάς του µε αποτέλεσµα την περιστροφική κίνηση του δροµέα. Οι διατάξεις αυτές λέγονται αεροκινητήρες ή ανεµογεννήτριες και µε τη χρήση τους η αιολική ενέργεια µετατρέπεται σε περιστροφική κίνηση του δροµέα του αεροκινητήρα και του άξονά του και έχουµε παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος. Μια από τις σηµαντικότερες οικονοµικά εφαρµογές των ανεµογεννητριών είναι η σύνδεσή τους στο ηλεκτρικό δίκτυο µιας χώρας. Έτσι, ένα αιολικό πάρκο, δηλαδή µια συστοιχία πολλών ανεµογεννητριών, εγκαθίσταται και λειτουργεί σε µία περιοχή µε υψηλό αιολικό δυναµικό και διοχετεύει το σύνολο της παραγωγής του στο ηλεκτρικό σύστηµα. Οι ανεµογεννήτριες µπορούν βέβαια να λειτουργούν και αυτόνοµα, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε περιοχές που δεν ηλεκτροδοτούνται. Η αιολική ενέργεια χρησιµοποιείται συνηθέστερα : i) Για παραγωγή ηλεκτρισµού σε περιοχές συνδεδεµένες στο δίκτυο για την κάλυψη ιδίων αναγκών ή για την πώληση του ρεύµατος στην εταιρεία εκµετάλλευσης του δικτύου (ανεξάρτητη παραγωγή). ii) Για παραγωγή ηλεκτρισµού σε περιοχές που δεν είναι συνδεδεµένες στο δίκτυο, για λειτουργία είτε µόνες τους µε συσσωρευτές (stand alone) ή σε συνδυασµό µε σταθµό ηλεκτροπαραγωγής µε ντίζελ (diesel Windgenerator autonomous system). 1.5 Γεωθερµική Ενέργεια Η θερµοκρασία στον πυρήνα της γης είναι µεταξύ C. Ακόµα και σε βάθος µερικών χιλιοµέτρων η θερµοκρασία του εδάφους διαµορφώνεται περίπου στους 250 C. Κατά µέσο όρο για κάθε 36m έχουµε αύξηση της θερµοκρασίας κατά 1 C [1]. Περιοχές υψηλού γεωθερµικού δυναµικού χαρακτηρίζονται αυτές στις οποίες, µέσω ρηγµάτων στο φλοιό της γης έχουµε την παρουσία υλικού από τον 6

15 πυρήνα της γης σε σχετικά µικρό βάθος από την επιφάνεια, µε αποτέλεσµα είτε την παρουσία επιφανειακών γεωθερµικών πηγών (Ισλανδία) ή την δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε ταµιευτήρες γεωθερµικής ενέργειας. Η ενέργεια που εξέρχεται από το εσωτερικό της γης προς την επιφάνειά της λέγεται γεωθερµική ενέργεια. Αυτή η ανεξάντλητη ενέργεια της γης µπορεί να εξορυχτεί µε δύο τρόπους : i) χρησιµοποιώντας ένα µέσο µεταφοράς το οποίο υπάρχει στο υπέδαφος µε µορφή ατµού ή ζεστού νερού ii) στη συνέχεια προωθείται στην επιφάνειά του, ψύχεται και υπό φυσιολογικές συνθήκες επιστρέφει πάλι πίσω στο υπέδαφος. Στη δεύτερη περίπτωση στέλνεται αρχικά νερό µε πίεση στο βάθος και κατόπιν θερµαινόµενο µεταφέρεται προς τα πάνω. ιακρίνεται ανάλογα µε την θερµοκρασία των ρευστών ή των ξηρών πετρωµάτων σε χαµηλής, µέσης και υψηλής ενθαλπίας. Η γεωθερµική ενέργεια χαµηλής και µέσης ενθαλπίας βρίσκει εφαρµογές στη γεωργία (θερµοκήπια), στη θέρµανση χώρων, ενώ η γεωθερµική ενέργεια υψηλής ενθαλπίας προσφέρεται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας [2]. Όταν χρησιµοποιείται η γεωθερµία για ηλεκτροπαραγωγή παρουσιάζονται απίστευτα πλεονεκτήµατα καθώς η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι µονάχα ανεξάντλητη αλλά και πιο διαθέσιµη καθώς οι συµβατικοί σταθµοί παράγουν ηλεκτρική ενέργεια κατά το 65-75% του έτους, σε αντιδιαστολή µε το 90% του έτους που την παράγουν οι σταθµοί παραγωγής γεωθερµικής ενέργειας. Επιπλέον οι αντλίες γεωθερµικής ενέργειας µπορούν να χρησιµοποιηθούν οπουδήποτε. Εξαιτίας των προχωρηµένων τεχνικών άντλησης µπορούν να καταλάβουν περιορισµένη επιφάνεια γης σε σχέση µε τους παραδοσιακούς σταθµούς ορυκτών καυσίµων και να έχουν ελάχιστες επιπτώσεις κατά την διάνοιξη πηγαδιών. Στις µη ηλεκτρικές χρήσεις της γεωθερµίας συγκαταλέγονται : η θέρµανση οικιών, η θέρµανση θερµοκηπίων, η θέρµανση σε µονάδα αναερόβιας διάσπασης απορριµµάτων, η παραγωγή ψύχους κ.α. Όταν χρησιµοποιείται αντλία θερµότητας για την παροχή θέρµανσης σε οικία, η εξοικονόµηση χρηµάτων για ηλεκτρική ενέργεια µπορεί να υπερβεί το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήµατος, ενώ όταν εφαρµόζεται στη γεωργία (πχ θερµοκήπια), το κόστος θέρµανσης µπορεί να περικοπεί µέχρι και κατά 80%. 7

16 Η εκµετάλλευση γεωθερµικής ενέργειας µε θερµοαντλίες µπορεί να γίνει παντού και όχι µόνο σε µέρη που έχουµε γεωθερµία υψηλής ενθαλπίας. Σε βάθη m οι θερµοκρασίες είναι C και δίνουν τη δυνατότητα εκµετάλλευσης της γεωθερµικής ενέργειας. Πλεονεκτήµατα της οµαλής γεωθερµίας χαµηλής ενθαλπίας είναι ότι είναι σχεδόν παντού διαθέσιµη σε όλη τη διάρκεια του χρόνου µε σταθερή παροχή. Η εγκατάσταση για εκµετάλλευση δεν έχει σηµαντικές απαιτήσεις και δεν δηµιουργεί προβλήµατα. Οι θερµοκρασίες γύρω στους 25 C προσφέρονται για την παραγωγή τόσο ζεστού όσο και ψυχρού νερού, δηλαδή για την ψύξη και την θέρµανση των χώρων. Ανάλογα µε το είδος της Γεωθερµίας έχουµε και την εκµετάλλευση. Χαρακτηριστικά µπορούµε να αναφέρουµε την Ελβετία, όπου λειτουργούσαν µέχρι το 1990, 5000 γεωθερµικές αντλίες βάθους m και το γεωθερµικό έργο στο Riehen το οποίο βασίζεται σε γεώτρηση βάθους 1547 m και η θερµική ενέργεια χρησιµοποιείται για τις ανάγκες σε ζεστό νερό 1000 κατοίκων. 1.6 Υδροηλεκτρική Ενέργεια Χωρίς να προσµετρούνται οι µεγάλοι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί της ΕΗ σε σύγκριση µε τα περισσότερα κράτη της Ε.Ε. η Ελλάδα είναι αισθητά πίσω σε µικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθµούς. Όµως το 2004 παρουσιάσαµε τη µεγαλύτερη αύξηση µεταξύ των κρατών µελών. Ένα πλήρες υδροηλεκτρικό σύστηµα περιλαµβάνει την πηγή ύδατος, τη σωλήνωση όδευσης του ύδατος από την πηγή στον υδροστρόβιλο, το σύστηµα ελέγχου/ρύθµισης της ροής, τον υδροστρόβιλο, τη γεννήτρια ρεύµατος, το ρυθµιστή της γεννήτριας και τέλος τις καλωδιώσεις για τη µεταφορά/διανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας [4]. Ακόµη µπορούµε να διακρίνουµε δύο συστήµατα : Τα ελεύθερα συστήµατα δίχως αποθήκευση και τα µεγαλύτερα συστήµατα όπου εφαρµόζεται αποθήκευση µε φράγµα. Τα εργοστάσια παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι εγκατεστηµένα σε περιοχές µε τρεχούµενο νερό (φράγµατα κοιλάδων, λίµνες, ποτάµια) και εκµεταλλεύονται τη ροή ενός ποταµού ή καναλιού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η κινητική και δυναµική ενέργεια της ροής του νερού µετατρέπεται σε 8

17 µηχανική ενέργεια περιστροφής και στη συνέχεια σε ηλεκτρική ενέργεια. Από την συνολική εκάστοτε ροή, ένα σταθερό τµήµα δεν αξιοποιείται αλλά παρακάµπτει το στρόβιλο ώστε να διασώζεται σε αυτό ο ιχθυοπληθυσµός του υδατορεύµατος. Η εγκατεστηµένη ισχύς των µικρών Υδροηλεκτρικών Σταθµών παρουσίασε εντυπωσιακή αύξηση σε ποσοστό 57% από τη στιγµή που ιδιώτες επενδυτές, η ΕΗ και η αυτοδιοίκηση µπορούν να σχεδιάσουν και να πραγµατοποιήσουν µικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθµούς µε σύνθετη αξιοποίηση τόσο στην παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας αλλά και στην Αγροτική και Τουριστική εκµετάλλευση. Το τελευταίο διάστηµα δίνεται βάρος στα µικρά υδροηλεκτρικά, τα οποία συµβάλλουν όχι µόνο σε συνεχή ή εποχιακή παραγωγή ενέργειας, αλλά και στην ύδρευση, άρδευση και επανατροφοδότηση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων έχει τελικά άµεσο αντίκτυπο στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας. Επιπλέον : Η χρήση υδροηλεκτρικών δεν απελευθερώνει ρύπους. Η µετατροπή σε ηλεκτρική ενέργεια γίνεται σε υψηλό βαθµό. εν έχουµε απόδοση θερµότητας στο περιβάλλον. 1.7 Βιοενέργεια (βιοµάζα) Ως βιοµάζα χαρακτηρίζεται η ανανεώσιµη ενεργειακή πηγή που προέρχεται από οργανική ύλη. Αυτή η οργανική ύλη περιλαµβάνει το ξύλο, τα υπολείµµατα από αγροτικές και δασικές δραστηριότητες, τα υπολείµµατα από τις αγροτικές βιοµηχανίες, τα προϊόντα ενεργειακών καλλιεργειών, καθώς και κάθε άλλο υλικό που διαθέτει οργανικό φορτίο, όπως είναι τα υπολείµµατα κτηνοτροφικών οµάδων και ύλες από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού. Σκοπός της ενεργειακής αξιοποίησης της βιοµάζας είναι η παραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού. Ανάλογα µε την εκάστοτε διαθέσιµη πρώτη ύλη επιλέγεται και η κατάλληλη διεργασία για τη βέλτιστη ενεργειακή της αξιοποίηση. Οι διεργασίες που είναι διαθέσιµες για την ενεργειακή αξιοποίηση της βιοµάζας διακρίνονται σε δύο κατηγορίες : τις θερµοχηµικές και τις βιοχηµικές. Η πρώτη 9

18 κατηγορία περιλαµβάνει την καύση, την αεριοποίηση και την πυρόλυση. Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει την αναερόβια χώνευση και την αλκοολική ζύµωση. Η βιοµάζα αποτελεί µία σηµαντική, ανεξάντλητη και φιλική προς το περιβάλλον πηγή ενέργειας, η οποία είναι δυνατόν να συµβάλει σηµαντικά στην ενεργειακή επάρκεια, αντικαθιστώντας τα συνεχώς εξαντλούµενα αποθέµατα ορυκτών καυσίµων. Η χρήση της ως πηγή ενέργειας δεν είναι νέα. Σε αυτήν εξάλλου συγκαταλέγονται τα καυσόξυλα και οι ξυλάνθρακες που µέχρι το τέλος του περασµένου αιώνα κάλυπταν το 97% των ενεργειακών αναγκών της χώρας µας. Η βιοµάζα συνήθως χρησιµοποιείται για την κάλυψη αναγκών θερµότητας σε γεωγραφικές εφαρµογές ή την τηλεθέρµανση πόλεων παράγοντας ταυτόχρονα ηλεκτρική ενέργεια. Επιπλέον µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε βιοµάζα για: θέρµανση θερµοκηπίων και κτηνοτροφικών µονάδων. Θέρµανση σε παραγωγικές µονάδες που βρίσκονται κοντά σε βιοµαζικούς ενεργειακούς πόρους. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στους τόπους παραγωγής. Κάλυψη αναγκών τηλεθέρµανσης, τηλεψύξης χωριών, πόλεων που βρίσκονται κοντά στους τόπους παραγωγής. Μειονέκτηµα αποτελεί η απαιτούµενη έκταση, αφού µία µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοµάζα ισχύος 20 MW απαιτεί περίπου στρέµµατα καλλιεργήσιµης γης [3]. Στον ελλαδικό χώρο ξεχωρίζουν η Τηλεθέρµανση της Κοινότητας Νυµφασίας στην Αρκαδία µε καύση Βιοµάζας και η αντικατάσταση πετρελαίου στα εκκοκκιστήρια των Γεωργικών συνεταιρισµών Φαρσάλων και Γιαννιτσών. Στα πλαίσια της χρήσης ενέργειας από Βιοµάζα εντάσσεται και η ενεργειακή αξιοποίηση των Απορριµµάτων κυρίως των ηµοτικών στερεών απορριµµάτων ( ΣΑ). Η επεξεργασία τους έως σήµερα γίνεται µε: α) υγειονοµική ταφή, β) µηχανική ανάκτηση, γ) λιπασµατοποίηση, δ) καύση. Ηλεκτρική Ενέργεια µπορεί να παραχθεί από την καύση των απορριµµάτων, τα οποία όµως έχουν µικρή θερµογόνο δύναµη και µπορούν να χαρακτηριστούν φτωχά καύσιµα. Ένα πετυχηµένο ευρωπαϊκό παράδειγµα ενεργειακής αξιοποίησης των απορριµµάτων είναι το «Θερµικό εργοστάσιο παραγωγής Ενέργειας» HKW Saudreuth στην Νυρεµβέργη. Εκεί παράγεται ρεύµα και θερµότητα για τηλεθέρµανση χρησιµοποιώντας τον ατµό από την καύση σκουπιδιών. Κάθε χρόνο εξοικονοµούνται έτσι 400 εκατοµµύρια KWh που αντιστοιχούν σε ενέργεια που παράγετε από περίπου τόνους λιγνίτη. 10

19 Σχήµα 1.1 : Οι εναλλακτικές µορφές ενέργειας 1.8 Ηλιακή Ενέργεια Υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες που µπορούν να δεσµεύσουν την ηλιακή ακτινοβολία και να την µετατρέψουν σε κατάλληλη ενέργεια να αξιοποιηθεί είτε σε επίπεδο ηλεκτροπαραγωγής είτε στον οικιακό τοµέα για παραγωγή ηλεκτρισµού ή απλά για θέρµανση νερού και άλλες οικιακές χρήσεις. Ανάλογα µε την µετατροπή της ηλιακής ενέργειας για τελική χρήση της, τα συστήµατα αξιοποίησής της διακρίνονται στα : Α) Τα Ενεργητικά ηλιακά συστήµατα : Αυτά µετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε θερµότητα και ενσωµατώνονται κυρίως στις κατασκευές κτιρίων. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο σε οικιακές χρήσεις όσο και σε βιοµηχανικές χρήσεις για την εξυπηρέτηση των θερµικών φορτίων του χειµώνα. Β) Τα Παθητικά ηλιακά και υβριδικά συστήµατα που αφορούν αρχιτεκτονικές λύσεις όπου χρησιµοποιούνται κάποια κατάλληλα δοµικά υλικά για την µεγιστοποίησης της απευθείας εκµετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας για θέρµανση, κλιµατισµό ή φωτισµό στα κτίρια. Γ) Τα Φωτοβολταϊκά συστήµατα που χρησιµοποιούνται για την άµεση µετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά σε επίπεδο ηλεκτροπαραγωγής. 11

20 Σχήµα 1.2 : Φωτοβολταϊκό Πάρκο Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα µετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια κατευθείαν σε ηλεκτρική ενέργεια. Ένα φωτοβολταϊκό σύστηµα αποτελείται από ένα ή περισσότερα πάνελ (ή πλαίσια ή κρύσταλλα) φωτοβολταϊκών στοιχείων ή κυψέλες, µαζί µε τις απαραίτητες συσκευές και διατάξεις για τη µετατροπή της ηλιακής ενέργειας στην επιθυµητή µορφή. Η παραγωγή της ηλιακής ενέργειας επιτυγχάνεται µε τη χρήση υλικών (ηµιαγώγιµων) τα οποία έχουν την ιδιότητα να απορροφούν φωτόνια του ηλιακού φωτός απελευθερώνοντας ηλεκτρόνια (φωτοηλεκτρικό φαινόµενο). Η ροή των ελεύθερων αυτών ηλεκτρονίων συνεπάγεται τη δηµιουργία ηλεκτρικού ρεύµατος-ηλεκτρικής τάσης [5]. Το φωτοβολταϊκό στοιχείο είναι συνήθως τετράγωνο, µε πλευρά mm. υο τύποι πυριτίου χρησιµοποιούνται για την δηµιουργία φωτοβολταϊκών στοιχείων, το άµορφο και το κρυσταλλικό πυρίτιο, ενώ το κρυσταλλικό πυρίτιο διακρίνεται σε µονοκρυσταλλικό ή πολυκρυσταλλικό. Το άµορφο και το κρυσταλλικό πυρίτιο παρουσιάζουν τόσο πλεονεκτήµατα όσο και µειονεκτήµατα, και κατά τη µελέτη του φωτοβολταϊκού συστήµατος γίνεται η αξιολόγηση των ειδικών συνθηκών εφαρµογής (κατεύθυνση και διάρκεια ηλιοφάνειας, τυχόν σκιάσεις κτλ.) 12

21 ώστε να επιλεγεί η κατάλληλη τεχνολογία. Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα µπορούν να τοποθετηθούν στις οροφές υπαρχόντων κτιρίων, σε οποιοδήποτε ανοικτό ιδιόκτητο και περιφραγµένο χώρο (Φωτοβολταϊκά Πάρκα), σε ανοιχτούς χώρους πάρκινγκ ως σκίαστρα, ως δοµικά συστατικά νέων κτιριακών κατασκευών σύµφωνα µε την ήδη υπάρχουσα διεθνή εµπειρία και ως «αρχιτεκτονικές παρεµβάσεις» σε στάδια, πάρκα, πλατείες. Στο εµπόριο διατίθενται φωτοβολταϊκά πάνελ σε διάφορες τιµές ονοµαστικής ισχύος, ανάλογα µε την τεχνολογία και τον αριθµό των φωτοβολταϊκών κυψελών που τα αποτελούν. Έτσι, για παράδειγµα, ένα πάνελ 36 κυψελών µπορεί να έχει ονοµαστική ισχύ 70-85W, ενώ µεγαλύτερα πάνελ µπορεί να φτάσουν και τα 200W ή και παραπάνω. Εκτός από το πυρίτιο χρησιµοποιούνται και άλλα υλικά για την κατασκευή των πάνελ όπως κάδµιο µε τελλούριο (Cd-Te) και ο ινδοδισεληνιούχος χαλκός. Σε αυτές τις κατασκευές η µορφή του στοιχείου διαφέρει σηµαντικά από αυτή του κρυσταλλικού πυριτίου και έχει συνήθως τη µορφή λωρίδας πλάτους µερικών χιλιοστών και µήκους αρκετών εκατοστών. Ένα τυπικό φωτοβολταϊκό σύστηµα συνδεδεµένο στο δίκτυο ισχύος 1 κιλοβάτ παράγει κατά µέσο όρο κιλοβατώρες το χρόνο, ανάλογα µε την ηλιοφάνεια της περιοχής, και αποτρέπει κατά µέσο όρο κάθε χρόνο την έκλυση 1450 κιλών διοξειδίου του άνθρακα, όσο δηλαδή θα απορροφούσαν δυο στρέµµατα δάσους. Αποτελείται από τα εξής επιµέρους υποσυστήµατα: 1. Φωτοβολταϊκή γεννήτρια 2. Κατασκευή στήριξης 3. Συστήµατα µετατροπής ισχύος 4. Ηλεκτρονικά συστήµατα ελέγχου, προστασίας και λοιπά στοιχεία Φωτοβολταϊκή γεννήτρια Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια αποτελούνται συνήθως από 30 µε 36, ερµητικά σφραγισµένα φωτοβολταϊκά στοιχεία µέσα σε ειδική διαφανή πλαστική ύλη, των 13

22 οποίων η µπροστινή όψη προστατεύεται από ανθεκτικό γυαλί χαµηλής περιεκτικότητας σε οξείδιο του σιδήρου. Η κατασκευή αυτή, που δεν ξεπερνά σε πάχος τα 4 µε 5 χιλιοστά, τοποθετείται συνήθως σε πλαίσιο αλουµινίου, όπως τα τζάµια των κτιρίων. Τα στοιχεία εσωτερικά είναι διασυνδεδεµένα σε σειρά ή παράλληλα, ανάλογα µε την εφαρµογή. Η κατασκευή µιας γεννήτριας κρυσταλλικού πυριτίου µπορεί να γίνει και από ερασιτέχνες, µετά την προµήθεια των στοιχείων. Το κόστος είναι απίθανο να είναι χαµηλότερο από την αγορά έτοιµης γεννήτριας, καθώς η προµήθεια ποιοτικών στοιχείων είναι αρκετά δύσκολη Κατασκευή στήριξης Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια προκειµένου να τοποθετηθούν στο σηµείο εγκατάστασής τους εφοδιάζονται µε ειδικές κατασκευές. Οι κατασκευές αυτές στήριξης πρέπει να πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια, όπως αντοχή στα φορτία που προέρχονται από το βάρος των πλαισίων και τους τοπικούς ανέµους, να µη προκαλούν σκιασµό στα πλαίσια, να επιτρέπουν την προσέγγιση στα πλαίσια, αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίζουν την ασφάλειά τους. Σε εφαρµογές όπου τα φωτοβολταϊκά πλαίσια ενσωµατώνονται σε κτιριακές δοµές, τότε απαιτείται καλή συναρµογή µε τα δοµικά στοιχεία Συστήµατα µετατροπής ισχύος Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια παράγουν συνεχές ρεύµα ενώ τα φορτία καταναλώνουν εναλλασσόµενο ρεύµα. Για την µετατροπή της ισχύος στα φωτοβολταϊκά συστήµατα χρησιµοποιούνται συνήθως αναστροφείς συνεχούς σε εναλλασσόµενο (DC/AC). Σκοπός των συστηµάτων µετατροπής ισχύος είναι η κατάλληλη ρύθµιση των χαρακτηριστικών του παραγόµενου ρεύµατος, ώστε να καταστεί δυνατή η τροφοδοσία των διαφόρων καταναλώσεων. Ο αναστροφέας είναι ένα ηλεκτρονικό κύκλωµα που µετατρέπει τη συνεχή τάση σε εναλλασσόµενη. Είναι δυνατόν να υπάρχει ως αυτόνοµη ηλεκτρονική συσκευή ή ως βαθµίδα άλλης ηλεκτρονικής συσκευής. Ως αυτόνοµη συσκευή 14

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ /04/2013 ΓΑΛΟΥΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εισαγωγή Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι μία συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Εισαγωγή στις ήπιες μορφές ενέργειας Χρήσεις ήπιων μορφών ενέργειας Ηλιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Π. Γκουλιάρας, Ηλεκτρολόγος μηχανικός Δ. Γκουλιάρας, Υδραυλικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα

Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Business Unit: CON No of Pages: 6 Authors: AR Use: External Info Date: 01/03/2007 Τηλ.: 210 6545340, Fax: 210 6545342 email: info@abele.gr - www.abele.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα Ηλιακή ενέργεια Είναι η ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο και αξιοποιείται μέσω τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται τη θερμική και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του ήλιου με χρήση μηχανικών μέσων για τη

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Δέσποινα Δημητρακοπούλου Μαρία Καραγκούνη Δημήτρης Κασβίκης Θανάσης Κατσαντώνης Νίκος Λουκαδάκος

ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Δέσποινα Δημητρακοπούλου Μαρία Καραγκούνη Δημήτρης Κασβίκης Θανάσης Κατσαντώνης Νίκος Λουκαδάκος ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Δέσποινα Δημητρακοπούλου Μαρία Καραγκούνη Δημήτρης Κασβίκης Θανάσης Κατσαντώνης Νίκος Λουκαδάκος ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αιολική Ενέργεια Βιομάζα Γεωθερμική Ενέργεια Κυματική Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Νικόλαος Χ. Πλακούτσης ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Project Τμήμα Α 3 Ενότητες εργασίας Η εργασία αναφέρετε στις ΑΠΕ και μη ανανεώσιμες πήγες ενέργειας. Στην 1ενότητα θα μιλήσουμε αναλυτικά τόσο για τις ΑΠΕ όσο και για τις μη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Σπουδαστές: ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων καθηγητής: ΒΕΡΝΑΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Ενέργεια & Περιβάλλον Το ενεργειακό πρόβλημα (Ι) Σε τι συνίσταται το ενεργειακό πρόβλημα; 1. Εξάντληση των συμβατικών ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Από που προέρχονται τα αποθέµατα του πετρελαίου. Ποια ήταν τα βήµατα σχηµατισµού ; 2. Ποια είναι η θεωρητική µέγιστη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

κατοικίες) και Επιχειρηµατικός τοµέας (µικρές ή πολύ µικρές επιχειρήσεις)

κατοικίες) και Επιχειρηµατικός τοµέας (µικρές ή πολύ µικρές επιχειρήσεις) Τιείναι; Είναι Ειδικό πρόγραµµα για την ενίσχυση της εγκατάστασης Φ/Β συστηµάτων ισχύος µέχρι 10 KWp σε νόµιµα υφιστάµενες κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για κατοικία ή τη στέγαση µικρών

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωθερμική ενέργεια είναι η ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της Γης. Η θερμότητα αυτή προέρχεται από δύο πηγές: από την θερμότητα του

Η γεωθερμική ενέργεια είναι η ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της Γης. Η θερμότητα αυτή προέρχεται από δύο πηγές: από την θερμότητα του Η γεωθερμική ενέργεια είναι η ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της Γης. Η θερμότητα αυτή προέρχεται από δύο πηγές: από την θερμότητα του αρχικού σχηματισμού της Γης και από την ραδιενεργό διάσπαση

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 1: Ελευθέριος Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Κατανόηση βασικών αρχών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Ομιλητές: Ι. Νικολετάτος Σ. Τεντζεράκης, Ε. Τζέν ΚΑΠΕ ΑΠΕ και Περιβάλλον Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι ΑΠΕ προκαλούν συγκριτικά τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν 1 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Eίναι οι ενεργειακές πηγές (ο ήλιος, ο άνεμος, η βιομάζα, κλπ.), οι οποίες υπάρχουν σε αφθονία στο φυσικό μας περιβάλλον Το ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Επιστηµονικό Τριήµερο Α.Π.Ε από το Τ.Ε.Ε.Λάρισας.Λάρισας 29-30Νοεµβρίου,1 εκεµβρίου 2007 Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Θεόδωρος Καρυώτης Ενεργειακός Τεχνικός Copyright 2007

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ Ενότητες Εργαστηρίου ΑΠΕ Ι και Ασκήσεις Ενότητα 1 - Εισαγωγή: Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά κελιά. «Τεχνολογία, προσδιορισµός της απόδοσής, νοµικό πλαίσιο»

Φωτοβολταϊκά κελιά. «Τεχνολογία, προσδιορισµός της απόδοσής, νοµικό πλαίσιο» Φωτοβολταϊκά κελιά «Τεχνολογία, προσδιορισµός της απόδοσής, νοµικό πλαίσιο» Το ενεργειακό πρόβληµα ιατυπώθηκε πρώτη φορά τη δεκαετία του 1950, και αφορούσε την εξάντληση των ορυκτών πηγών ενέργειας. Παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα site: ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε

Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε Δρ. Γρηγόρης Οικονομίδης Υπεύθυνος Τεχνικής Yποστήριξης ΚΑΠΕ Η χρηματοδότηση Το ΠΕΝΑ υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εργασία από παιδιά του Στ 2 2013-2014 Φυσικές Επιστήμες Ηλιακή Ενέργεια Ηλιακή είναι η ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο. Για να μπορέσουμε να την εκμεταλλευτούμε στην παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας Ενότητα 3 (γ): Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά συστήματα, διαστασιολόγηση και βασικοί υπολογισμοί, οικονομική ανάλυση. Αν. Καθηγητής Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HELIOS NATURA HELIOS OIKIA HELIOSRES ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Κολοκοτρώνη 9 & Γκίνη 6 15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Tel. (+30) 210 6893966 Fax. (+30) 210 6893964 E-Mail : info@heliosres.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις Ερωτήσεις Για Τα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήµατα 1. Γιατί να επιλέξει κανείς Φωτοβολταϊκά Συστήµατα; Προσφέρουν υψηλή και εγγυηµένη απόδοση Έχουν ελάχιστη συντήρηση και εν γένει ενασχόληση µετά την

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα της εργασίας είναι Η αξιοποίηση βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

(1/13) ηλεκτρικής ενέργειας, προορισµένα για οικιακές χρήσεις (Off-grid domestic)

(1/13) ηλεκτρικής ενέργειας, προορισµένα για οικιακές χρήσεις (Off-grid domestic) (1/13) Αυτόνοµα Συστήµατα: 1. Μη συνδεµένα µε το κεντρικό δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, προορισµένα για οικιακές χρήσεις (Off-grid domestic) 2. Μη συνδεµένα µε το κεντρικό δίκτυο (Off-grid nondomestic),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ηλιακός θερµοσίφωνας αποτελεί ένα ενεργητικό ηλιακό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τεχνολογιών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια

Ανάπτυξη τεχνολογιών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ και ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΓΕΤ με ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Αν δεν πιστεύετε τις στατιστικές, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας. Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι, καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

TECHNODYNE. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ»

TECHNODYNE. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ» TECHNODYNE Ε.Π.Ε. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ» ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1 Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1. Γιατί να επιλέξετε τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα; Προσφέρουν υψηλή και εγγυημένη απόδοση Απαιτούν ελάχιστη συντήρηση και εν γένει ενασχόληση μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 5: Ελευθέριος Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Περιεχόμενα ενότητας Σχεδιασμός ΦΒ Πάρκων Χωροθέτηση - Διαμορφώσεις χώρων Σκιάσεις Ηλεκτρομηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Βιοκλιµατικός σχεδιασµός α. κατοικίας και β. οικισµού 16 κατοικιών, µε κατάλληλες βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στον περιβάλλοντα χώρο τους ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εισαγωγή Άνθρωπος και ενέργεια Σχεδόν ταυτόχρονα με την εμφάνιση του ανθρώπου στη γη,

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις ΦωτοβολταΙκών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας Απευθείας κατανάλωση Εφεδρική λειτουργία Αυτόνομο Σύστημα 10ΚWp, Αίγινα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μορφές Ενέργειας

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μορφές Ενέργειας ΕΝΤΟ ΚΕΦΛΙΟ Μορφές Ενέργειας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αµετάβλητη στο ανώτατο στρώµατηςατµόσφαιρας του

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές ενέργειας - Πηγές ζωής

Πηγές ενέργειας - Πηγές ζωής Πηγές ενέργειας - Πηγές ζωής Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2014 Παράγει ενέργεια το σώμα μας; Πράγματι, το σώμα μας παράγει ενέργεια! Για να είμαστε πιο ακριβείς, παίρνουμε ενέργεια από τις

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα

Φωτοβολταϊκά συστήματα Φωτοβολταϊκά συστήματα από την Progressive Energy 1 Ήλιος! Μια τεράστια μονάδα αδιάκοπης παραγωγής ενέργειας! Δωρεάν ενέργεια, άμεσα εκμεταλλεύσιμη που πάει καθημερινά χαμένη! Γιατί δεν την αξιοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

13/9/2006 ECO//SUN 1

13/9/2006 ECO//SUN 1 13/9/2006 ECO//SUN 1 ECO//SUN H µεγαλύτερη εταιρία Ανανεώσιµων Πηγών ενέργειας Πάντα µπροστά στην τεχνολογία Ηµεροµηνίες σταθµοί 1996: Έτος ίδρυσης 2002: ECO//SUN ΕΠΕ 2006: 10 χρόνια ECO//SUN Η ECO//SUN

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.) Ο ήλιος Ο άνεμος Η Γη (υπέδαφος) Τα νερά (επιφανειακά ή υπόγεια) ΟΙ Α.Π.Ε. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ: ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εργασία στο μάθημα Οικολογία για μηχανικούς Παπαλού Ελευθερία Α.Μ. 7483 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Α εξάμηνο έτος 2009-2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ηλιακή ενέργεια και φωτοβολταϊκά 2.

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ Την εργασία επιμελήθηκαν οι: Αναστασοπούλου Ευτυχία Ανδρεοπούλου Μαρία Αρβανίτη Αγγελίνα Ηρακλέους Κυριακή Καραβιώτη Θεοδώρα Καραβιώτης Στέλιος Σπυρόπουλος Παντελής Τσάτος Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Χανιά, 22 και 23 Μαΐου 2009 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 10-02-2010

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 10-02-2010 Από : Ηµ/νία : 10-02-2010 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Π. Γκουλιάρας,. Γκουλιάρας, Φ. Γκουλιάρας, Compel Solar, 5 ο χλµ. Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα Αδαλόγλου Βαγγέλης Μαρκούδης Ευαγγελία Σκρέκα Γιώργος Στρακίδης Σωτήρης Τσολακίδης

Χριστίνα Αδαλόγλου Βαγγέλης Μαρκούδης Ευαγγελία Σκρέκα Γιώργος Στρακίδης Σωτήρης Τσολακίδης Χριστίνα Αδαλόγλου Βαγγέλης Μαρκούδης Ευαγγελία Σκρέκα Γιώργος Στρακίδης Σωτήρης Τσολακίδης Οι ανεπανόρθωτες καταστροφές που έχουν πλήξει τον πλανήτη μας, έχουν δημιουργήσει την καθυστερημένη άλλα αδιαμφισβήτητα

Διαβάστε περισσότερα

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός 2η Ημερίδα Γεωθερμίας Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ Εμμανουήλ Σταματάκης Δρ. Χημικός Μηχανικός Τομέας Τεχνολογιών ΑΠΕ & Υδρογόνου email: mstamatakis@cres.gr Το έργο Το έργο «Πράσινο Νησί Αϊ Στράτης» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σημερινή εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα «Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Α.Π.Ε. ή με Α.Π.Ε.;» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΒΑΛΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΒΑΛΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΒΑΛΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2011-2012 Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Ενότητα 1: Εισαγωγή Σπύρος Τσιώλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΈΡΓΟ ΕΠΕ 3.4.9. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δρ Δημήτρης Μακρής ZiMech engineers 54642 Θεσσαλονίκη Τ +30 2310 839039 Ε email@zimech.com www. zimech.com ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα;

Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα; Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα; Κατ αρχήν το πρόβληµα της ενέργειας είναι διεθνές, µεγάλο και θα συνεχίσει να υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικιακές στέγες έως 10 KWp

Παρουσίαση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικιακές στέγες έως 10 KWp Παρουσίαση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικιακές στέγες έως 10 KWp Η Χριστόπουλος Ενεργειακή μελετά, κατασκευάζει και τοποθετεί ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ υψηλής ποιότητας σε πάρκα, επαγγελματικές στέγες και

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΗΓΕΣ ΖΩΗΣ; ΤΜΗΜΑ Β1

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΗΓΕΣ ΖΩΗΣ; ΤΜΗΜΑ Β1 ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΗΓΕΣ ΖΩΗΣ; ΤΜΗΜΑ Β1 Σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι να διερευνήσουμε αν ο αέρας ο ήλιος το νερό μπορούν να αποτελέσουν τις ενεργειακές λύσεις για την ανθρωπότητα για το παρόν και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη http://www.circleofblue.org/waternews/2010/world/water-scarcity-prompts-different-plans-to-reckon-with-energy-choke-point-in-the-u-s/ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β2Β 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Π.Ε. ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΚΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΒΗΕ Greek Solar Industry

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές προκλήσεις για χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ

Ευρωπαϊκές προκλήσεις για χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ Ευρωπαϊκές προκλήσεις για χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 24 Ιουνίου 2016 Ημερίδα: «Εφαρμογές της Αβαθούς Γεωθερμίας και Ηλιακής Ενέργειας στα Θερμοκήπια»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα κριτηρίου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα