1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ"

Transcript

1 ΤΑΥΤΕΚΩ Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλισης, Μητρώου και Παροχών σε Χρήμα ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ Τμήμα Μητρώου Τηλ & FAX: Site: 1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Σύμφωνα με τις Καταστατικές Διατάξεις του Τομέα (Ιδρυτικός Νόμος 271/76 ΦΕΚ48/76 ΤΑ): 1. Οι υπό του ΙΚΑ Συνταξιοδοτούμενοι, τέως Υπάλληλοι των Τραπεζών Μελών του Τομέα, υπάγονται υποχρεωτικώς εις την ασφάλιση του Ταμείου. 2. Η Ασφαλιστική Ικανότητα, μετά την οριστική αποχώρηση από την Τράπεζα, ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ, (για όσους δεν συνταξιοδοτούνται). Για τη συνέχιση χωρίς διακοπή της ασφάλισης, μετά την αποχώρηση από την εργασία, ο προς συνταξιοδότηση Ασφαλισμένος πρέπει: Α1) Συνταξιοδότηση από ΚΥΡΙΟ ΦΟΡΕΑ (ΙΚΑ) Γήρατος, Αναπηρική κλπ. 1. Πριν τη μετάβαση στον ΚΥΡΙΟ ΦΟΡΕΑ, για τη διαδικασία της ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, παραλαμβάνετε ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ από το Τμήμα Μητρώου, ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΚΑ, για την παρακράτηση και απόδοση της αναλογούσας εισφοράς (4%), υπέρ ΕΟΠΥΥ, με Ασφαλιστικό Φορέα (Βιβλιάριο Ασθενείας) το ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (Κώδικας Κράτησης Ασθένειας 12 - ). Με την ανωτέρω Επιστολή και μετά την συνταξιοδότησή σας δεν θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα στο μέλλον, με την Ασφαλιστική σας Ικανότητα μέσω του Συστήματος ΑΤΛΑΣ, για θέματα Παροχών μέσω ΕΟΠΥΥ, τυχόν Νοσηλείας ή χρήση της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης Παραπεμπτικού, καθώς η Ασφαλιστική σας Ικανότητα, θα αντιστοιχεί στο Βιβλιάριο Ασθενείας του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, το οποίο και θα έχετε στην κατοχή σας. Η Επιστολή πρέπει να παραλαμβάνεται υποχρεωτικά από τους Ασφαλισμένους και σε περιπτώσεις διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης. 2. Η ανωτέρω επιστολή εκδίδεται σε δύο πρωτότυπα, τα οποία υποβάλλονται μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά στο ΙΚΑ, για την έκδοση της Απόφασης Συνταξιοδότησης. 3. Το ΙΚΑ υπογράφει για την παραλαβή στο δεύτερο πρωτότυπο και εν συνεχεία ο Ασφαλισμένος το επιστρέφει στον Τομέα. 4. Η ημερομηνία έναρξης παρακράτησης εισφοράς από το ΙΚΑ, είναι αυτή που καθορίζει και τη συνέχιση ασφάλισης στον Τομέα, ως Συνταξιούχου πλέον. 1

2 5. ΠΡΟΣΟΧΗ: επειδή οι ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ Αποφάσεις Συνταξιοδότησης συνήθως εκδίδονται πέραν των 6 μηνών, ο Ασφαλισμένος θα πρέπει να ζητά κατά την υποβολή της Αίτησης Συνταξιοδότησής του στο ΙΚΑ, να του εκδοθεί ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ (εκδίδεται εντός 3 μηνών), αντίγραφο της οποίας θα προσκομίσει άμεσα στο Τμήμα Μητρώου (μαζί με το Βιβλιάριο Ασθενείας), για την αλλαγή Κατηγορίας Ασφαλισμένου (από εν Ενεργεία σε Συνταξιούχο), με σκοπό την ΙΣΧΥ της Ασφαλιστικής Ικανότητας. Στην συνέχεια θα καταθέσει στο Τμήμα Μητρώου, όταν εκδοθεί, και την Οριστική Απόφαση Συνταξιοδότησης. 6. Μετά την έκδοση της Οριστικής Απόφασης Συνταξιοδότησης, αντίγραφό της προσκομίζεται (υποχρεωτικά) άμεσα στο Τμήμα Μητρώου του Τομέα (μαζί με το Βιβλιάριο Ασθενείας), για την αλλαγή Κατηγορίας Ασφαλισμένου (από εν Ενεργεία σε Συνταξιούχο), έστω και εάν έχει προηγηθεί η Προσωρινή Απόφαση, με σκοπό την ΙΣΧΥ της Ασφαλιστικής Ικανότητας. Σε κάθε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης Προσωρινής ή Οριστικής Απόφασης Συνταξιοδότησης (λόγω διαδοχικής Ασφάλισης, εξαγοράς Ενσήμων, εξαγοράς χρόνου Στρατού, Σπουδών κλπ) εντός του 6μηνου από την αποχώρηση από την Τράπεζα (και μέχρι αυτή να εκδοθεί και να προσκομισθεί στο Τμήμα Μητρώου), εναλλακτικά ο ασφαλισμένος δύναται να προσκομίσει ΒΕΒΑΙΩΣΗ από το ΙΚΑ ότι έχει υποβάλλει Αίτηση για Απονομή Σύνταξης, της οποίας δεν εξεδόθη ακόμα η σχετική απόφαση και ότι: α) θα δικαιωθεί συντάξεως από.. ή β) έχει θεμελιώσει δικαίωμα για σύνταξη ή γ) πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις για σύνταξη. Α2) Συνταξιοδότηση από ΕΙΔΙΚΟ (Προσυνταξιοδοτικό / Επικουρικό) ΤΑΜΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ Στην περίπτωση άμεσης θεμελίωσης Δικαιώματος Καταβολής Σύνταξης, αμέσως μετά από την αποχώρηση από την Τράπεζα, από ΕΙΔΙΚΟ (Προσυνταξιοδοτικό / Επικουρικό) ΤΑΜΕΙΟ, και εφ όσον ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ταυτόχρονα Αίτηση για Συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ, η παρακράτηση της αναλογούσας εισφοράς (4%) για τον Κλάδο Ασθένειας για τη συνέχιση της ασφάλισης, αρχίζει από την ημερομηνία της θεμελίωσης του δικαιώματος της καταβολής της Σύνταξης και όχι μετά την παρέλευση του εξαμήνου, από την αποχώρηση από την Τράπεζα. 1. Προσκομίζει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ Βεβαίωση Θεμελίωσης Δικαιώματος Καταβολής Σύνταξης του Ειδικού Ταμείου, στην οποία αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης παρακράτησης της εισφοράς (4%). Σε περίπτωση καθυστέρησης έκδοσης Απόφασης Συνταξιοδότησης και Βεβαίωσης της παρακράτησης του 4% (πέραν του 6μηνου), προσκομίζεται η πρώτη απόδειξη καταβολής του Βοηθήματος Επικουρικής Προσυνταξιοδοτικού, στην οποία εμφανίζεται η παρακράτηση της εισφοράς, για τον Κλάδο Ασθένειας. 2. Κατά την υποβολή των σχετικών εγγράφων στο Ειδικό (Προσυνταξιοδοτικό / Επικουρικό) Ταμείο για Συνταξιοδότηση, συνυποβάλλεται αίτηση του Ασφαλισμένου για την παρακράτηση της αναλογούσας εισφοράς (4%) για τον Κλάδο Ασθένειας. 3. Ασφαλισμένοι προερχόμενοι από την Τράπεζα Πίστεως, συνταξιοδοτούμενοι αρχικά ΜΟΝΟΝ από το ΕΤΑΤ (πρώην Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως), προσκομίζουν συμπληρωμένο το ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ που τους παραδίδει το ΕΤΑΤ το οποίο απευθύνεται στον Τομέα. 2

3 4. Η Βεβαίωση ή το Ειδικό Έντυπο προσκομίζεται ΑΜΕΣΩΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ (μαζί με το Βιβλιάριο Ασθενείας), για την αλλαγή Κατηγορίας Ασφαλισμένου (από εν Ενεργεία σε Συνταξιούχο), με σκοπό την ΙΣΧΥ της Ασφαλιστικής Ικανότητας. Σε κάθε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης Απόφασης και Βεβαίωσης Συνταξιοδότησης με παράλληλη παρακράτηση εισφοράς 4% για τον Κλάδο Ασθένειας, εντός του 6μηνου από την αποχώρηση από την Τράπεζα (και μέχρι αυτή να εκδοθεί και να προσκομισθεί στο Τμήμα Μητρώου), εναλλακτικά ο Ασφαλισμένος δύναται να προσκομίσει ΒΕΒΑΙΩΣΗ ότι έχει υποβάλλει Αίτηση για Απονομή Σύνταξης, της οποίας δεν εξεδόθη ακόμα η σχετική απόφαση και ότι: α) θα δικαιωθεί συντάξεως από.. ή β) έχει θεμελιώσει δικαίωμα για σύνταξη ή γ) πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις για σύνταξη. Α3) Συνταξιούχοι σε Αναστολή (από Κύριο ή Προσυνταξιοδοτικό / Επικουρικό Φορέα) Για τους Ασφαλισμένους οι οποίοι, μετά την αποχώρησή τους από την Τράπεζα εμπίπτουν σε αυτή την Κατηγορία, η ασφάλισή τους στον Τομέα, διακόπτεται μετά την παρέλευση του εξαμήνου. Εφόσον το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα της συνέχισης της ασφάλισης, με την καταβολή ολοκλήρου του ποσού της εισφοράς ( 4%), από αυτούς τους ίδιους (Αυτασφάλιση), προσκομίζοντας την Απόφαση Συνταξιούχου σε Αναστολή, που αναφέρει την χρονική διάρκεια της Αναστολής και το ποσό της Συντάξεως. Οι ενδιαφερόμενοι, δεν πρέπει να έχουν αποκτήσει, εν τω μεταξύ, δικαίωμα Ασφάλισης, σε άλλο Ασφαλιστικό Φορέα. Η Αυτασφάλιση αρχίζει και διακόπτεται πάντα από την ημερομηνία υποβολής της αντίστοιχης αίτησης. Β.ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Β1) Αποχώρηση Χωρίς Συνταξιοδότηση Αυτασφάλιση βάσει Π.Δ.180 αρ.2 (20ετία) Για τους ασφαλισμένους που αποχωρούν από την Τράπεζα, χωρίς να έχουν άμεσα δικαίωμα Συνταξιοδότησης, η ασφάλιση τους ισχύει μόνο για έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία αποχώρησης. Μετά την παρέλευση των έξι (6) μηνών, η λήξη της ασφάλισης επέρχεται τόσο για τον Άμεσα Ασφαλισμένο, όσο και για τα Μέλη που τυχόν έχει ασφαλίσει. Η ασφάλιση μετά τους έξι (6) μήνες, μπορεί να συνεχιστεί, εφόσον έχουν συμπληρώσει είκοσι (20) έτη τουλάχιστον, συνεχούς Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε συμμετέχουσα στο Ταμείο Τράπεζα. Οι ενδιαφερόμενοι, δεν πρέπει να έχουν αποκτήσει εν τω μεταξύ, δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο Ασφαλιστικό Φορέα και εφόσον επιθυμούν τη συνέχιση της Aσφάλισης (Αυτασφάλιση) μετά την παρέλευση του Εξαμήνου που δικαιούνται, καταβάλλουν οι ίδιοι των σύνολο των εισφορών (Εργοδότου και ασφαλισμένου). Για τον υπολογισμό των εισφορών, απαιτείται τα τελευταίο Εκκαθαριστικό της Mισθοδοσίας σας (τελευταίος μήνας εργασίας). 3

4 Δικαίωμα παροχών έχουν, οι ασφαλισμένοι μετά την πάροδο τριμήνου από την ημερομηνία Αίτησης Υπαγωγής στην Αυτασφάλιση, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ, Η ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ. Η Αυτασφάλιση αρχίζει και διακόπτεται πάντα από την ημερομηνία υποβολής της αντίστοιχης Αίτησης. Β2) Εφόσον ζητηθεί, η παραίτηση του δικαιώματος συνέχισης της ασφάλισης, πριν από την λήξη του ανωτέρω εξαμήνου, όπως π.χ. για την ένταξη στην ασφάλιση άλλου Φορέα (από ΙΔΙΟ δικαίωμα και όχι για ασφάλιση ως Προστατευόμενο Μέλος), ο ασφαλισμένος προσκομίζει στον Τομέα: 1. Αίτηση (Άμεσα Ασφαλισμένου) με την οποία ζητείται, η απασφάλιση από τον Τομέα και η έκδοση σχετικής βεβαιώσεως, εφόσον το επιθυμεί. 2. Το Βιβλιάριο Ασθενείας, προκειμένου να ακυρωθεί. 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 που δηλώνει: «Δεν επιθυμώ να κάνω χρήση του υπολοίπου του Εξαμήνου, από την ημερομηνία αποχώρησης μου από την Τράπεζα, το οποίο δικαιούμαι». Όταν ο Άμεσα Ασφαλισμένος δεν παρίσταται, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του, στην αίτηση και στην Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86. Β3) Για τις περιπτώσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ από την Τράπεζα, η Ασφαλιστική Ικανότητα ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΑΣ και το Βιβλιάριο Ασθενείας του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ σύμφωνα με τις Καταστατικές Διατάξεις του Τομέα, από την ημερομηνία αποχώρησης από την Τράπεζα (εφόσον δεν ακολουθεί Άμεση Συνταξιοδότηση). Η Ασφαλιστική Κάλυψη, που τυχόν συμπεριλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου, αφορά Ασφάλιση που παρέχει η Τράπεζα, μέσω Ιδιωτικής Ασφαλιστικής ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Β4) Για την ασφαλιστική ικανότητα Πρώην υπαλλήλων, με την ιδιότητα: Α) Επιδοτούμενων Ανέργων Β) Ανέργων 29-55ετών, συμβουλευτείτε την Ανακοίνωση Νο.182/ , στο site του Τομέα στις Έκτακτες Ανακοινώσεις. 2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Στις περιπτώσεις προσωρινής διακοπής της εργασίας στην Τράπεζα, όπως: 1. Άδεια Άνευ Αποδοχών 2. Γονική Άδεια Άνευ Αποδοχών 3. Σπουδαστική Άδεια Άνευ Αποδοχών 4. Στράτευση 5. Διακοπή Μισθοδοσίας Παύει αυτομάτως το δικαίωμα ασφάλισης στον Τομέα, για την χρονική περίοδο, που ορίζεται η διακοπή της εργασίας. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις 2 και 3 (Γονική Άδεια Άνευ Αποδοχών και Σπουδαστική Άδεια Άνευ Αποδοχών) οι Ασφαλισμένοι εφόσον το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα της συνέχισης της Ασφάλισης, με την 4

5 καταβολή ολοκλήρου του ποσού της εισφοράς, από αυτούς τους ίδιους (Αυτασφάλιση). ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙA (Σε Προσωρινή ή Οριστική Διακοπή Εργασίας) Σε περίπτωση Προσωρινής ή Οριστικής Διακοπής Εργασίας και σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.1 εδ.β ΠΔ.554/ΦΕΚ 182/ΤΑ 77 του Καταστατικού του Ταμείου, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ΠΔ 276/ΦΕΚ 49/ΤΑ 82 <<Ασφαλισμένος που διατελεί σε περίθαλψη οποιασδήποτε φύσεως και αποβάλλει για οποιονδήποτε λόγο την ιδιότητα του Ασφαλισμένου, δικαιούται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την γνώμη της Υγειονομικής Υπηρεσίας, να συνεχίσει τη θεραπεία, που έχει αρχίσει μέχρι την αποθεραπεία του και εφόσον δεν έχει υπαχθεί για υγειονομική περίθαλψη σε άλλο Φορέα>>. Αναφορικά με τις προϋποθέσεις εφαρμογής, της άνω Καταστατικής Διάταξης, πρέπει ο Ασφαλισμένος να επικοινωνήσει με το Τμήμα Μητρώου. ΠΡΟΣΟΧΗ Σε κάθε περίπτωση Προσωρινής ή Οριστικής Διακοπής Εργασίας: Απαγορεύεται η οποιασδήποτε μορφή χρήσης των παροχών από τον Τομέα (παροχές σε Χρήμα / ΤΑΥΤΕΚΩ παροχές σε Είδος / ΕΟΠΥΥ) Το Βιβλιάριο Ασθενείας, μετά την παρέλευση του εξαμήνου, επιστρέφεται άμεσα και χωρίς καθυστέρηση στον Τομέα, προκειμένου να ακυρωθεί και να επιστραφεί στον Άμεσα Ασφαλισμένο. Η παρακράτηση, καθώς και η χρήση του Βιβλιαρίου Ασθενείας, το οποίο ανήκει στην κυριότητα του Ταμείου, αποτελεί παράνομη πράξη και διώκεται ποινικά. Ο Τομέας επιφυλάσσεται ρητά κάθε δικαιώματός του, Αστικής ή Ποινικής φύσεως. 5

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ OKTΩΒΡΙΟΣ 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΛ. 3 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡ. ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2014 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10 106 79 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.196 ΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.196 ΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ----------------------------- ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ-ΑΜΕΡ.ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. Χ Α Ρ. ΤΡ Ι Κ Ο Υ Π Η 6-8-10 106

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών.

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/2.9.98 τ.α) σχετικά με τη «Ρύθμιση εργασιοικών

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 29 ΕΩΣ 55 ΕΤΩΝ

Α. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 29 ΕΩΣ 55 ΕΤΩΝ ΘΕΜΑ: α) Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων ηλικίας από 29 έως 55 ετών β) Τροποποίηση της βάσης υπολογισμού των εισφορών που καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ για τους μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΕ Α.Ε. Μαρούσι, 14. 11. 2013 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αριθμ.: 427/ Δ. 1343. Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΟΤΕ Α.Ε. Μαρούσι, 14. 11. 2013 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αριθμ.: 427/ Δ. 1343. Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΟΤΕ Α.Ε. Μαρούσι, 14. 11. 2013 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αριθμ.: 427/ Δ. 1343. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης στον ΟΤΕ. Αποσκοπώντας στην προσαρμογή του αριθμού του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡ. ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2011 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10 106 79 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 27/5/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 27/5/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 27/5/2014 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. ΓΕΝ.ΔΙ.ΠΑΡ/175/753305 Οργανισμός Ασφάλισης O.A.E.E. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης

Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου Η απόλυση των υπαλλήλων μπορεί να γίνει είτε με προειδοποίηση είτε αμέσως χωρίς προειδοποίηση. Εγκυρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) - Λειτουργία και διάρθρωση Ταμείου - Εγγραφή Νέου Μέλους ΤΕΕ στο ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ) - Εγγραφή Εργοληπτών Δ.Ε. στο ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ) - Τομείς ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αύξηση προσωρινής σύνταξης, Βελτίωση όρων συνταξιοδότησης αγροτών, Ρύθμιση τραπεζικών επιδοτούμενων δανείων πρώην ΟΕΚ, Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιο τρόπο; Πότε; & Πώς;

Με ποιο τρόπο; Πότε; & Πώς; ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Με ποιο τρόπο; Πότε; & Πώς; Ενημερωθείτε για θέματα που σας αφορούν! Tα κρυφά μπόνους για άμεση συνταξιοδότηση. Πως μπορούν να βγουν νωρίτερα στην σύνταξη οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειδικοί χρόνοι ασφάλισης Συνοπτική παρουσίαση. 3 1. Γενικά. 8 2. Ασφάλιση κατά τον χρόνο ασθένειας..... 8 3. Οφειλόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20/3/2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ14/3/432146. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4

Αθήνα, 20/3/2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ14/3/432146. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ : ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ TMHMA : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ.4. Περίοδος λειτουργίας των καταλυμάτων

Ζ.4. Περίοδος λειτουργίας των καταλυμάτων Καταλύματα - Αδειοδότηση: Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ξενοδοχεία όλων των λειτουργικών μορφών και τάξεων, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ...5 Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014 ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ14/5/825151 Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων ΠΡΟΣ: Αποδέκτες του Πίνακα Α Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)).

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) Τμήμα Εσόδων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ6/1/8858/31-1-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ74691Ω2-ΝΚΧ. Αρ. Πρωτ. 15120/20-02-2014. ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις και ΚΠΑ2 του Οργανισµού

ΑΔΑ: ΒΙΕ74691Ω2-ΝΚΧ. Αρ. Πρωτ. 15120/20-02-2014. ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις και ΚΠΑ2 του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΑΕ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης

Διαβάστε περισσότερα

20537/752/18-10-2010 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ.1663/τεύχος Β/19-10-2010)

20537/752/18-10-2010 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ.1663/τεύχος Β/19-10-2010) Ε.Κ.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδικό τριετές Πρόγραµµα ενίσχυσης εργοδοτών µε επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Σορβόλου 24, 116 36 Αθήνα Τηλ.: 210 9241993-6 Fax: 210 9241986 E-mail: admin@kethea.gr http://www.kethea.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων;

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων; Ποιος θεωρείται παλαιός και ποιος νέος ασφαλισμένος; Παλαιός ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά.

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά. Αρ. Πρωτ. 83065/06-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Να συμπληρωθεί από Παιδίατρο)

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Να συμπληρωθεί από Παιδίατρο) ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Να συμπληρωθεί από Παιδίατρο) Ονοματεπώνυμο : --------------------------------------------------------------------------------------- Ημερομηνία γέννησης :---------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ν 4093/2012: ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ

Ν 4093/2012: ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ Ν 4093/2012: ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ 2013-16:Συντάξεις,Αποδοχές,Εργατικά,ΝΕΟΣ ΚΒΣ,Αποκρατ/σεις,Φάρμακα,Καύσιμα κλπ (583593) Αρθρο Πρώτο παρ.ια Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 21 Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/36/484559 ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα