ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015"

Transcript

1 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ , , ,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δωρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά Αποδοχές ειδικού συνεργάτη, ειδικού συµβούλου ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ , , ,52 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 3.595, , , Ετησια εισφορά στο ΤΕΑ Υ & ΤΠ Υ Ετήσια εισφορά στον Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΕΑ Υ (75%) Ετήσια εισφορά στον Τοµέα Πρόνοιας ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠ Υ (25%) ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ,00 905,28 905,28 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων ,28 905, Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 1.00 Σελίδα 1 από 55 Προοδευτικό :

2 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες 4.998,00 µε την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελµατία ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ , , , Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο , , ,30 Ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 Κ Κ) Εξοδα αντιµισθίας ηµάρχου (άρθρο 92 Ν. 3852/10) Εξοδα αντιµισθίας Αντιδηµάρχων (άρθρο 92 Ν , , , /10) Εξοδα αντιµισθίας Προέδρου.Σ (άρθρο 92 Ν /10) Εξοδα κίνησης προέδρων Τοπικών Συµβουλίων (άρθρο Ν.2539/97) Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και , , ,92 των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτική εισφορά αιρετών υπέρ ΤΕΑ Υ 1.473,84 491,28 491, Εργοδοτική εισφορά αιρετών υπέρ ΟΠΑ 935,76 311,92 311, Εργοδοτική εισφορά αιρετών υπέρ ΙΚΑ 5.810, , , Εργοδοτική εισφορά αιρετών υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ 1.559,04 668,16 668, Εργοδοτική εισφορά αιρετών υπέρ ΤΑΠΓΤΕ εφάπαξ 1.109,22 351,16 351, ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Λοιπές αµοιβές τρίτων απάνες αποµαγνητοφώνησης πρακτικών.σ. και Οικονοµικής Επιτροπής ΕΞΟ Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ , , Λοιπά έξοδα βεβαίωση και είσπραξης , , Προµήθεια του ΤΠ& , ,14 Σελίδα 2 από 55 Προοδευτικό :

3 Προµήθεια µεταφοράς πιστώσεων - καταθέσεων βάσει 20 διατραπεζικού συστήµατος ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , , Ταχυδροµικά τέλη , , Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη ,78 756,78 εσωτερικού Κινητή Τηλεφωνία ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ,58 187, ΦΟΡΟΙ ,58 187, Φόροι τόκων ,58 187, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α , , ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟ Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Εκδηλώσεις εθνικών εορτών Εκδηλώσεις τοπικών εορτών ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και 2.40 ηλεκτρονικά µέσα ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ , ,76 Σελίδα 3 από 55 Προοδευτικό :

4 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών , ,76 αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ , , ,22 ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ , , ,22 ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ , , , ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ , , ,22 ΠΡΟΣΩΠΑ Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , , Απόδοση ποσών λειτουργικών δαπανών στις σχολικές , , ,22 επιτροπές Απόδοση ποσών σχολικών τροχονόµων ,00 592, Απόδοση σε ΝΠ του Ν 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.) Ετήσια τακτική επιχορήγηση ΝΠ " ηµοτικός Οργανισµός Πολιτισµού, Αθλητισµού, Περιβάλλοντος και Παιδείας Τεµπών" ( ΟΠΑΠΕΠΤ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , Εισφορά υπερ Φορέα ιαχείρησης Στερεών ,44 Αποβλήτων (ΦΟΣ Α) άρθρο 104 παρ. 4 του ν 3852/ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Σελίδα 4 από 55 Προοδευτικό :

5 Προαιρετικές εισφορές ΝΠ Συµµετοχή στο πρόγραµµα κουνουποκτονίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων Προγραµµατική Σύµβαση µε ΕΥΑ Τεµπών για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας µέσω παροχών του ήµου ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α , , Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης , , Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων Χρήσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός , , , Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων υπηρεσίας ιοικητικής , , ,81 και Οικονοµικής Υπηρεσίας Τακτικές αποδοχές µόνιµων υπαλλήλων των ΚΕΠ , , , Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για 5.221,60 359,60 359,60 εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ , , ,43 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός , , ,03 Σελίδα 5 από 55 Προοδευτικό :

6 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός , , , Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός ΚΕΠ Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για ,40 190,40 εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ , , ,61 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση , , ,81 ηµοσίου ικαίου Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ , , , Εργοδοτική εισφορά στον Τοµέα Επικουρικής , , ,79 Ασφάλισης ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΕΑ Υ Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ για τους 9.063, , ,78 υπαλλήλους των ΚΕΠ Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΚΥ , , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ ΤΕΑ Υ των 2.127,60 886,50 709,20 υπαλλήλων των ΚΕΠ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση , , ,80 αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Αορίστου Χρόνου , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Αορίστου Χρόνου , , ,00 ΚΕΠ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Σελίδα 6 από 55 Προοδευτικό :

7 Αµοιβές Λογιστών ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ,00 ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου , Αµοιβές λογιστικών εταιρειών Αµοιβές εταιρειών ορκωτών λογιστών , Αµοιβές εταιρειών µηχανογραφικών υπηρεσιών ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό 2.00 οδών,πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισµού ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ 9.75 ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου Συντήρηση κι επισκευή κτιρίων ακινήτων της Ε 15 Αµπελακίων Συντήρηση κι επισκευή κτιρίων ακινήτων της Ε 1.20 Μακρυχωρίου Συντήρηση κι επισκευή κτιρίων ακινήτων της Ε Νέσσωνος 50 Σελίδα 7 από 55 Προοδευτικό :

8 Συντήρηση κι επισκευή κτιρίων ακινήτων της Ε 1.00 Γόννων Συντήρηση κι επισκευή κτιρίων ακινήτων της Ε Κάτω 1.30 Ολύµπου Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 5.50 εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση και επισκευή εξοπλισµού Η/Υ (εργασίες 2.50 hardware CPV 503) Εργασία συντήρησης software CPV Συντήρηση κλιµατιστικών ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ,91 351, ΦΟΡΟΙ ,91 351, Λοιποί φόροι ,91 351, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Παράβολα τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 30 υπαλλήλων ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , , ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ ,50 Σελίδα 8 από 55 Προοδευτικό :

9 Προµήθεια βιβλίων κ.λ.π Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και ,50 πολλαπλών εκτυπώσεων Προµήθεια εξοπλισµού πάσης φύσεως φωτοτυπικών & ,50 εκτυπωτικών µηχανηµάτων CPV Προµήθεια εντύπων ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού CPV & CPV Προµήθεια λοιπών ειδών υγειεινής και καθαριότητας 5.60 CPV 249, CPV 243, CPV 337 & CPV ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ , , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 719,55 µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό , , , ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Μεταφορικά µέσα Έπιπλα Σκεύη Προµήθεια και τοποθέτηση επίπλων Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά Προµήθεια εξοπλισµού Η/Υ και εκτυπωτών CPV Προµήθεια (CPV 480) και τοποθέτηση (CPV 722) πακέτων λογισµικού 5.00 Σελίδα 9 από 55 Προοδευτικό :

10 ΕΡΓΑ , ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ,76 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΥ απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης ,76 κτιρίων ΟΤΑ Εσωτερική διαρρύθµιση ηµοτικού Καταστήµατος 7.216,66 Μακρυχωρίου απάνες Ανακατασκευής σκεπής στο ηµοτικό ,10 Κατάστηµα Κρανιάς λόγω εκτάκτων καιρικών φαινοµένων ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , , ,75 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός , , , Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Παιδικών Σταθµών , , ,75 Συκουρίου - Μακρυχωρίου Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων των ΚΑΠΗ , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ , , ,45 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός , , , Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός , , ,45 Σελίδα 10 από 55 Προοδευτικό :

11 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ , , ,84 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός , , , Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός , , , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ , , ,12 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση , , ,97 ηµοσίου ικαίου Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ 8.539, , , Εργοδοτική εισφορά στον Τοµέα Επικουρικής 2.509,20 936,66 780,55 Ασφάλισης ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΕΑ Υ Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ , , , Εργοδοτική εισφορά υγειονοµικής περίθαλψης Ν , , , / Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση , , ,40 αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ , , , Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 4.377, , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ 4.377, , , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α 1.00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 1.00 Σελίδα 11 από 55 Προοδευτικό :

12 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 672, ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ 672, Λοιπά έξοδα τρίτων 672, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό 2.00 οδών,πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 495,00 165, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 495,00 165, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ,05 ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου , Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Ε Γόννων 5.265, Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Ε 6.00 Μακρυχωρίου Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Κάτω 6.00 Ολύµπου Συντήρηση κτιρίων ακινήτων της Ε Μακρυχωρίου ( ΚΑΠΗ + 1 Παιδικός Σταθµός) Συντήρηση κτιρίων ακινήτων της Ε Νέσσωνος ( Παιδικός Σταθµός + 1 Βιβλιοθήκη) Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Ε 5.50 Νέσσωνος Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 50 Σελίδα 12 από 55 Προοδευτικό :

13 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Παράβολα τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων ΕΞΟ Α ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθµών Μακρυχωρίου και Νέσσωνος Προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες του Κοινωνικού 1.00 Παντοπωλείου ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , , ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ Προµήθεια βιβλίων κ.λ.π Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προµήθεια αντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 1.50 πολλαπλών εκτυπώσεων Προµήθεια εξοπλισµού πάσης φύσεως φωτοτυπικών & 1.00 εκτυπωτικών µηχανηµάτων CPV Προµήθεια εντύπων Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3.50 Σελίδα 13 από 55 Προοδευτικό :

14 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού CPV & CPV Προµήθεια λοιπών ειδών υγειεινής και καθαριότητας 2.80 CPV 249, CPV 243, CPV 337 & CPV ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ , , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 1.335,50 µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό , , , ΥΛΙΚΟ 80 ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Προµήθεια λοιπού υλικού Προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού Προµήθεια παιχνιδιών ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 1.00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 50 εξοπλισµού ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Υλικά Φαρµακείου ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια και τοποθέτηση αρδευτικού συστήµατος γηπέδου Πυργετού Σελίδα 14 από 55 Προοδευτικό :

15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΠΟΡΑΣ 5.00 ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕ ΟΥ ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΕΡΓΑ , , , ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ 6.794, , ,49 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΥ απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης 6.794, , ,49 κτιρίων ΟΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΣΕ 1.596, , ,97 ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΤΚ ΡΑΨΑΝΗΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ιαµόρφωση των εκπαιδευτηρίων στην ΤΚ Ραψάνης 5.198, , , ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ,55 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης , ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ,55 ΑΙΓΑΝΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 60 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 60 ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νοµικά 60 πρόσωπα Συµµετοχή του ήµου στο " ιαδηµοτικό ίκτυο 60 Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ" ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ , , ,64 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , ,98 Σελίδα 15 από 55 Προοδευτικό :

16 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός , , , Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ , , ,84 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός , , , Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ , , ,00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός , , , Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός , , , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ , , ,95 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση , , ,95 ηµοσίου ικαίου Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ , , ,55 Σελίδα 16 από 55 Προοδευτικό :

17 Εργοδοτική εισφορά στον Τοµέα Επικουρικής 4.623, , ,40 Ασφάλισης ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΕΑ Υ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση , , ,78 αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ , , , Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού , , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ , , , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ,40 113,40 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και 3.20 ένστολου προσωπικού) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού ,40 113,40 προσωπικού) Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) ,40 113, ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 70 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε 70 συνέδρια και σεµινάρια ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ 4.92 ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου Εργασίες υποστήριξης για την ανάπτυξη συστήµατος 4.92 εφαρµογής τιµών ενιαίου τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ , Λοιπά έξοδα τρίτων , απάνη εναπόθεσης απορριµµάτων στο ΧΥΤΑ ,66 Σελίδα 17 από 55 Προοδευτικό :

18 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών,πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Εργασία καθαρισµού παραλίας Εργασία πλύσης κι απολύµανσης κάδων απορριµµάτων 6.00 του ήµου Τεµπών Εργασία συντήρησης ηλεκτρολογικού υλικού του δικτύου φωτισµού Ε Νέσσωνος Εργασία συντήρησης ηλεκτρολογικού υλικού του δικτύου φωτισµού Ε Κάτω Ολύµπου Εργασία συντήρησης ηλεκτρολογικού υλικού του δικτύου φωτισµού Ε Γόννων Εργασία συντήρησης ηλεκτρολογικού υλικού του 3.00 δικτύου φωτισµού Ε Αµπελακίων Εργασία συντήρησης ηλεκτρολογικού υλικού του 9.00 δικτύου φωτισµού Ε Μακρυχωρίου Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) Σελίδα 18 από 55 Προοδευτικό :

19 απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΓΚΩ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ.Ε.ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΓΚΩ ΩΝ 4.00 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ.Ε.ΝΕΣΣΩΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΓΚΩ ΩΝ 3.00 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ.Ε.ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΓΚΩ ΩΝ 3.00 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ.Ε.ΓΟΝΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΓΚΩ ΩΝ 1.05 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 1.367, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1.367, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.167, Παράβολα τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ 1.167, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων κεταφορικών µέσων 60 (καύσιµα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.) ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ηµοσίευση προκηρύξεων ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , , ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 50 πολλαπλών εκτυπώσεων Σελίδα 19 από 55 Προοδευτικό :

20 Προµήθεια εντύπων ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5.035, Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού CPV & CPV Προµήθεια λοιπών ειδών υγειεινής και καθαριότητας 995,00 CPV 249, CPV 243, CPV 337 & CPV ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ , , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση , , ,47 µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές 2.387,05 ανάγκες ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Ε Νέσσωνος Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Ε Κάτω Ολύµπου Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Ε Γόννων Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Ε Αµπελακίων Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Ε Μακρυχωρίου ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Υλικά φαρµακείου ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Σελίδα 20 από 55 Προοδευτικό :

21 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια κάδων απορριµµάτων Προµήθεια εργαλείων ΕΡΓΑ , ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ,64 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΥ απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης ,64 κτιρίων ΟΤΑ ιαµόρφωση αµαξοστασίου του ήµου Τεµπών , ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) 3.300,34 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εγκαταστάσεις Ηλ/σµού κοινής χρήσης 3.300, Επέκταση δικτύου δηµοτικού φωτισµού από οικία 3.300,34 Καράνη Ζήση έως Πνευµατικό Κέντρο Γόννων στην ΤΚ Γόννων ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ , , ,03 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 3.879, , , Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός 3.879, , , Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός 3.879, , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , , ,73 Σελίδα 21 από 55 Προοδευτικό :

22 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός , , , Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ , , ,40 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός , , , Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός , , , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ 9.985, , ,62 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση 660,95 660,95 660,95 ηµοσίου ικαίου Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ 536,35 536,35 536, Εργοδοτική εισφορά στον Τοµέα Επικουρικής 124,60 124,60 124,60 Ασφάλισης ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΕΑ Υ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση 4.620, , ,07 αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ 4.620, , , Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 4.704, , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ 4.704, , , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Προοδευτικό : Σελίδα 22 από 55

23 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 2.016, Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών,πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας 2.016, ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ 8.253,30 ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 8.253,30 εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Εργασίες καθαρισµού περιβάλλοντος χώρου αντλιοστασίων και υδραγωγείων Εργασία συντήρησης αρδευτικών & υδρευτικών δικτύων Ε Αµπελακίων Εργασία συντήρησης υδρευτικών δικτύων Ε Κάτω Ολύµπου Εργασίες απόφραξης αγωγών αποχέτευσης ήµου Τεµπών Ηλεκτρολογικές εργασίες συντήρησης αντλιοστασίων Εργασίες συντήρησης φραγµάτων άρδευσης Σελίδα 23 από 55 Προοδευτικό :

24 Εργασία χηµικών και µικροβιολογικών εξετάσεων 8.253,30 ύδρευσης Εργασία συντήρησης αρδευτικών δικτύων Ε Νέσσωνος Εργασία συντήρησης αρδευτικών & υδρευτικών δικτύων Ε Μακρυχωρίου Εργασία συντήρησης αρδευτικών & υδρευτικών δικτύων Ε Γόννων Συντήρηση και επίβλεψη Βιολογικού Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση και επισκευή εξοπλισµού Η/Υ (εργασίες hardware CPV 503) ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Παράβολα τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 2.332, , , ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Σελίδα 24 από 55 Προοδευτικό :

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7-ΤΚ 15772 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2014 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προτεινόµενος

Διαβάστε περισσότερα

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόµενος Εγκεκριµµένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 16.097.004,65 5.641.279,95

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ 0 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 16.646,27 6 ΧΡΗΣΗΣ 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 253 ΚΚ) 20.000,00 20.000,00 17.272,79 3.859,66 0116 Μισθώµατα δηµοτικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο..Σ.Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2015 06/08/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικού Ετους 2002

Οικονοµικού Ετους 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός Εξόδων Οικονοµικού Ετους 2002 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 200-0. - ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α -01. - -011. - απάνες εκλεγµένων αρχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2002 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2002-31/12/2002

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2002 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2002-31/12/2002 Σελίδα : 1 από 174-0 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α -01-011 απάνες εκλεγµένων αρχόντων -011.1- Εξοδα παράστασης Προέδρου -011.1-001 ΕΞΟ Α ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΟΥ -011.1-002 ΕΞΟ Α ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -011.1-003

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 2537/09-03-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το 4/2015 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2013 Βούλα, Μάρτιος 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 12 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης 1. Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 30, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα 2011 2014 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Δεκέμβριος 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής Μετά την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα