Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Μεταπτυχιακή Εργασία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Μεταπτυχιακή Εργασία"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακή Εργασία «ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» Συγγραφέας: Σαρουσαββίδης Μιχαήλ Επιβλέπων: ρ. Ασηµόπουλος Νικόλαος Μάρτιος 2008 Κοζάνη

2 Copyright Σαρουσαββίδης Μιχαήλ, 2008 Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights reserved. Η έγκριση της µεταπτυχιακής εργασίας από το Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ µέρους του Τµήµατος. 2

3 Ευχαριστίες Εκφράζω τις ευχαριστίες µου στον καθηγητή κ. ρ. Ασηµόπουλο Νικόλαο, για τα σηµαντικά του σχόλιά στη διαδικασία συγγραφής της παρούσας εργασίας και ιδιαίτερα στη δοµή της. Θερµά ευχαριστήρια απευθύνω σε όλους όσους δέχτηκαν να δώσουν πολύτιµες πληροφορίες δίνοντάς µου τη δυνατότητα διεκπεραίωσης αυτής της εργασίας. Επίσης ευχαριστώ την οικογένεια µου και την κοπέλα µου που υπήρξαν στήριγµα όλα αυτά τα χρόνια. 3

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ανάγκη µεταδόσεως ιατρικών πληροφοριών, µε εικόνες, δεδοµένα και φωνή εξ αποστάσεως, µέσω διαφόρων τηλεπικοινωνιακών µέσων, έχει αναγνωριστεί προ πολλού. Το θέµα αποκτά νέο ενδιαφέρον εξαιτίας της προόδου που έχει επιτευχθεί στην τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Το παρόν άρθρο παρουσιάζει την Τηλεϊατρική και αποσκοπεί µε τρόπο σαφή και απλό να ενηµερώσει τον αναγνώστη για το τι είναι η τηλεϊατρική και ποιες είναι οι εφαρµογές της. Αρχικά, αναφέρονται ο ορισµός και ο σκοπός της Τηλεϊατρικής. Στη συνέχεια, αναλύεται η δικτυακή υποδοµή που απαιτείται για την υλοποίηση των εφαρµογών της τηλεϊατρικής καθώς και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας και µεταφοράς δεδοµένων µεταξύ αυτής. ABSTRACT The need το transmit medical information with images, data and voice from distance via telecommunications has come to our knowledge from ages. The topic has new interest because of the progress in technology of telecommunications and information systems. The current article presents Telemedicine and it aims to inform the reader in a simple way about what Telemedicine is and where it can be used. Firstly, the paper presents the definition and the purpose of Telemedicine. Afterwards, is analyzed the network infrastructure that is required for the concretisation of applications of telemedicine as well as the protocols of communication and transport of data between this. 4

5 Περιεχόµενα Εισαγωγή Ορισµός Ανάγκη ύπαρξης της Τηλεϊατρικής Η Ισότητα στην πρόσβαση και Τηλεϊατρική Η Ποιότητα υπηρεσιών και Τηλεϊατρική Οι δηµογραφικές µεταβολές και η Τηλεϊατρική Η βελτίωση του κλινικού αποτελέσµατος χάρη στην Τηλεϊατρική Η Έρευνα και τεχνολογία στην Τηλεϊατρική Ο Έλεγχος δαπανών των υπηρεσιών υγείας και Τηλεϊατρική Επιχειρηµατικές δυνατότητες και Τηλεϊατρική Εφαρµογές της Τηλεϊατρικής Τηλεδιάγνωση και Τηλεσυµβουλευτική Τηλεραδιολογία ιαχείριση Ψηφιακής Εικόνας Παρουσίαση Εικόνας ίκτυα ιερµηνεία Τεχνικές απεικόνισης Υπολογιστική τοµογραφία (CT) Απεικόνιση µαγνητικού συντονισµού (MRI) Τοµογραφία εκποµπής ποζιτρονίου (P.E.T.) Τηλεακτινολογία PACS Picture Archiving and Communications Systems PACS και Τηλε-ακτινολογία Προτυπο ACR Ψηφιακή Αποθήκευση Εικόνων στο σύστηµα PACS Τηλεκαρδιολογία Βασικές Απαιτήσεις Τηλεκαρδιολογικής Εφαρµογής Τηλεπαθολογία Βασικές Απαιτήσεις Τηλεδερµατολογία Τεχνικές Τηλεοφθαλµολογία Τηλεχειρουργική Τηλεδιάσκεψη και Τηλεκπαίδευση Υποστήριξη ιακοµιστικών Σταθµών Κατ Όικον Περίθαλψη Ενδονοσοκοµιακά Συστήµατα Αυτοµατοποιηµένα συστήµατα νοσοκοµείου Λαπαροενδοσκοπική Χειρουργική Χειρουργώντας από την οθόνη Λαπαρονεδοσκοπική χειρουργική και Robot Βασικές έννοιες της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας Ιατρική απεικόνιση Πλεονεκτήµατα της Τηλεϊατρικής Οφέλη για το γιατρό Οφέλη για τον πολίτη

6 4.3 Οφέλη από τη χρήση της Τηλεϊατρικής στον Ελλαδικό χώρο Η ικτυακή Υποδοµή στην Ελλάδα για την εξυπηρέτηση εφαρµογών Τηλεϊατρικής ίκτυο HELLASPAC ίκτυο HELLASOM ίκτυο ISDN EURO-ISDN Υπηρεσίες του ISDN ίκτυο HELLASSTREAM ίκτυο VPN Τεχνικό Περιβάλλον Τερµατικός Εξοπλισµός Ιατρικός εξοπλισµός κατάλληλος για εφαρµογές Τηλεϊατρικής Ποιότητα Ιατρικών Στοιχείων Αρχές που πρέπει να ικανοποιούνται Το πρότυπο DICOM Βασικές Έννοιες Τι είναι το DICOM Το DICOM Σήµερα Μελλοντικές προοπτικές του προτύπου Συµπεράσµατα Ανάπτυξη της Τηλεϊατρικής στην Ελλάδα Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Το Ελληνικό Πρόγραµµα Τηλεϊατρικής Οι στόχοι του προγράµµατος Συνεργασίες προς επέκταση προσφεροµένων υπηρεσιών Αποτελέσµατα Το πρόγραµµα VSAT Πρόγραµµα Τηλεκαρδιολογίας ΤΑΛΩΣ Το έργο HERMES Το πρόγραµµα MEDASHIP Το έργο ΑΣΠΑΣΙΑ (Ασκληπιείο Πάρκο Αθηνών: Σύνθεση Ιδεωδών & Ανάπτυξης) Πρόγραµµα VODAFONE Επίλογος Βιβλιογραφία

7 Εισαγωγή Ένα από τα βασικότερα κεφάλαια στην ιστορία της Ιατρικής, που αποτέλεσε και την αφορµή της ραγδαίας εξέλιξής της κατά τους τελευταίους αιώνες, ήταν η σύνδεσή της µε την τεχνολογία. Με τον όρο «Ιατρική Τεχνολογία» λοιπόν, εννοούµε όλα εκείνα τα τεχνολογικά επιτεύγµατα αλλά και την ανάπτυξη παράλληλα τεχνολογικής γνώσης, που έχουν σαν σκοπό τη διάγνωση και τη θεραπεία διαφόρων παθολογικών καταστάσεων και δηµιουργήθηκαν για να εξυπηρετήσουν την ιατρική επιστήµη. Με βάση τον παραπάνω ορισµό, η ιατρική τεχνολογία θα µπορούσε να χωριστεί, όπως άλλωστε και η ίδια η ιατρική επιστήµη, στους εξής περαιτέρω τοµείς: α. Απεικονιστική (Ακτινογραφία, Αξονικός τοµογράφος, Μαγνητικός τοµογράφος, Υπέρηχοι, Καρδιογράφηµα, Ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα, Αγγειογραφία, Σπινθηρογράφηµα) β. ιαγνωστική (Τηλεϊατρική, Υπολογιστική διαγνωστική) γ. Θεραπευτική (Ακτινοθεραπεία, Τεχνολογία φαρµακευτικών ουσιών, Μικροχειρουργική, Ροµποτική χειρουργική, Απινιδωτής, Βιοϋλικά) Με τον όρο «απεικονιστική» ιατρική, και κατά συνέπεια «απεικονιστική ιατρική τεχνολογία», εννοούµε την αναπαράσταση φυσικών οντοτήτων ή φυσικών µεγεθών και ακολουθιών πάνω σε κατάλληλα µέσα. Αντίστοιχα, µε τον όρο «διαγνωστική», εννοούµε τη χρήση τεχνολογικών µέσων στη διάγνωση και διαφορική διάγνωση κλινικών καταστάσεων, ενώ τέλος, «θεραπευτική», είναι η τεχνολογία που αποσκοπεί στη θεραπεία των ασθενειών και την παράταση του χρόνου ζωής. Η Τηλεϊατρική έχει αναπτυχθεί αλµατωδώς τα τελευταία 20 µε 30 χρόνια. Η ιστορία της όµως είναι αρκετά παλιά. Σκοπός µας πέρα από την καταγραφή της ιστορικής διαδροµής, είναι η εύρεση των κινήτρων εµπειριών που ώθησαν τους επιστήµονες στο να αναζητούν τα οφέλη που προκύπτουν από την τηλεϊατρική. Από την αρχή η τηλεϊατρική ορίστηκε ως η επιστήµη της εφαρµοσµένης ιατρικής από απόσταση. Ο όρος αυτός περιλαµβάνει τόσο την διάγνωση, την θεραπεία αλλά και την εκπαίδευση σε θέµατα ιατρικής και τεχνολογίας κυρίως ανειδίκευτων ιατρών. Σε µια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην Αµερική µέχρι το 1995 το 47% των ερευνητικών εργασιών (τηλεϊατρικής) αφορούσαν την τηλεραδιολογία, το 9% την τηλεπαθολογία, το 7% την τηλεψυχιατρική και το 37% την γενική ιατρική. Μόνο το διάστηµα υπήρχαν 636 αναφορές µε τον τίτλο Τηλεϊατρική. Τα νούµερα αυτά δείχνουν την αλµατώδη ανάπτυξη του κλάδου. Η ιστορία της τηλεϊατρικής ξεκινά από την δεκαετία του 70. Άρχισε να αναπτύσσεται όµως µε την εµφάνιση των υπολογιστικών συστηµάτων την δεκαετία του 80 1

8 και κυρίως την δεκαετία του 90 ταυτόχρονα µε την αλµατώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας των δικτύων αλλά και την ταυτόχρονη ανάπτυξη πολλών τηλεϊατρικών εφαρµογών (τηλεραδιολογία, τηλεπαθολογία, τηλεδερµατολογία). Ακόµα και σήµερα είµαστε στην φάση ανάπτυξης της τηλεϊατρικής. Στόχοι για το απώτερο µέλλον είναι η ευρύτατη χρήση της, µιας και οι γεωγραφικές, οι οικονοµικές και οι επιστηµονικές συνθήκες την ευνοούν. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά οι πρώτες εφαρµογές τηλεϊατρικής: Το 1906: Ιατρική διάγνωση εξ αποστάσεως µέσω τηλεφώνου, µε µετάδοση φωνοκαρδιογραφήµατος και ήχων αναπνοής, από τον Einthoven (εφευρέτη του Ηλεκτροκαρδιογραφήµατος). Το 1920: Ιατρικές συµβουλές στα πλοία µε σήµατα Morse (Σουηδία, Παν/κό Νοσοκοµείο Gothenburg). Το 1960: Τηλεµετρία βιοσηµάτων αστροναυτών µέσω µονόδροµης µικροκυµατικής ζεύξης και επικοινωνία ήχου και εικόνας µέσω αµφίδροµης µικροκυµατικής ζεύξης. Η αµφίδροµη αυτή επικοινωνία ουσιαστικά υλοποιεί ένα κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης µεγάλων αποστάσεων (NASA, Η.Π.Α.). Το 1967: H πρώτη εφαρµογή τηλεϊατρικής µε αλληλεπίδραση ιατρού-ασθενή (Βοστόνη, ΗΠΑ). Μεταφορά ακτινολογικής εξέτασης σε video monitor, συζήτηση ιατρού-ακτινολόγου µέσω τηλεφωνικής γραµµής (Αεροδρόµιο Logan-Γενικό Νοσοκοµείο Μασαχουσέτης). Το 1976: Τηλεϊατρική µέσω Καναδέζικου δορυφόρου (Hermes), Παρακολούθηση βιοσηµάτων σε ασθενή στο Βόρειο Οντάριο. Το 1988: Ολοκλήρωση τηλεϊατρικών υπηρεσιών µέσω τηλεπαθολογίας, τηλεακτινολογίας, τηλεκπαίδευσης. Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων Τηλεϊατρικής στην Ελλάδα, στη µορφή που παρουσιάζονται σήµερα έχουν κυρίως την αφετηρία τους στις πρωτοβουλίες του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών από το Σήµερα έχουν αναπτυχθεί σηµαντικές εφαρµογές στον δηµόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τοµέα, πράγµα που επιβεβαιώνει τις δυνατότητες που προσφέρονται και τις θετικές επιπτώσεις που µπορεί να έχει η Τηλεϊατρική, στη παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας. 2

9 1. Ορισµός Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια όλο και δυνατότερη σχέση ανάµεσα στην ιατρική επιστήµη και την πληροφορική καθώς και µε τις νέες τεχνολογίες γενικότερα. Η σχέση αυτή δεν ήταν πάντοτε και η καλύτερη δυνατή ακόµα και σε περιπτώσεις όπου η τεχνολογία εµφανώς µπορούσε να αποτελέσει εργαλείο στα χέρια των γιατρών. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι δεν κατάλαβαν από την αρχή την χρησιµότητα αυτής της σχέσης και έτσι δεν την εµπιστεύτηκαν, διότι στις ιατρικές σχολές δεν υπήρχαν τεχνολογικά µαθήµατα. Εποµένως δεν υπήρχε κάποιο κίνητρο για την ενασχόληση τους µε τις νέες τεχνολογίες. Αντίστοιχα η επιστήµη δεν ήταν πάντα αξιόπιστη στον κρίσιµο τοµέα της ιατρικής. Σοβαρό µειονέκτηµα αποτελούσε για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα επίσης η απουσία ενός οργανισµού που θα προσέγγιζε τα θέµατα της υγείας από την πλευρά της πληροφορικής. Τέλος σοβαρό µειονέκτηµα αποτελούσε το γεγονός ότι δεν υπήρχε η σχετική νοµοθεσία σε έναν τόσο ευαίσθητο τοµέα όπως αυτός της υγείας. Μια έκφανση της σχέσης της ιατρικής µε την επιστήµη της πληροφορικής αποτελεί η Τηλεϊατρική. Η Τηλε ιατρική, σύνθετη λέξη από τους όρους Τήλε που σηµαίνει µακριά και την ιατρική, σηµαίνει προσφορά ιατρικών υπηρεσιών από απόσταση. Είναι κοινώς αποδεχτό ότι σε όλο τον κόσµο, οι άνθρωποι που ζουν σε περιφερειακές και αποµακρυσµένες περιοχές έχουν πρόβληµα γρήγορης πρόσβασης σε υψηλής εξειδίκευσης ιατρικά κέντρα, τα οποία είναι επανδρωµένα µε πολύ καλά εκπαιδευµένους και εξειδικευµένους ιατρούς. Στην Ελλάδα, η ανισότητα της υγειονοµικής περίθαλψης που απολαµβάνουν οι κάτοικοι των αστικών κέντρων σε σχέση µε την επαρχία συνεχώς αυξάνεται και οι κάτοικοι των αποµακρυσµένων περιοχών έχουν πρόσβαση σε κάποιο αγροτικό γιατρό ή κέντρο υγείας αλλά πρέπει να ξοδέψουν σηµαντικό χρόνο και χρήµατα για να τύχουν εξειδικευµένης ιατρικής φροντίδας, η έλλειψη της οποίας σε κρίσιµα περιστατικά µπορεί να αποβεί µοιραία. Η πρόοδος της τεχνολογίας στον τοµέα της επικοινωνίας ήταν η βάση για την ανάπτυξη της τηλεϊατρικής. Η Τηλεϊατρική είναι ένα πολύπλοκο σύστηµα το οποίο δεν περιορίζεται µόνο στην µετάδοση κάποιων ιατρικών πληροφοριών από, σε κάποιο αποµακρυσµένο µέρος, ούτε περιορίζεται απλά στην εκπαίδευση των ανειδίκευτων ιατρών που βρίσκονται στα µέρη αυτά σε κάποια θέµατα που άπτονται του ιατρικού ή κάποιου τεχνολογικού αντικειµένου. Είναι ένα ευρύτερο ζήτηµα που συσχετίζει την επιστήµη της ιατρικής, την επιστήµη της πληροφορικής, την τεχνολογία των δικτύων καθώς και διάφορες οικονοµικές µελέτες για την βιωσιµότητα και το οικονοµικό όφελος που προκύπτει από ένα τέτοιο έργο καθώς και την επιστήµη της νοµικής τους νοµικούς δηλαδή κανόνες που διέπουν ένα τέτοιο εγχείρηµα. Τηλεϊατρική είναι η άσκηση και η παροχή ιατρικών υπηρεσιών από απόσταση, µε τη χρήση της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Η τηλεϊατρική χρησιµοποιεί ηλεκτρονικά µηνύµατα για τη 3

10 µεταφορά ιατρικών δεδοµένων (π.χ. ακτινογραφίες, εικόνες υψηλής ευκρίνειας, ιατρικούς φακέλους, τηλεδιάσκεψη) από ένα µέρος σε ένα άλλο µέσω του διαδικτύου (Internet) ή µέσω Intranet, PC, δορυφόρων, µηχανηµάτων για τηλεδιάσκεψη ή ακόµα και τηλεφώνων. Γίνεται προσπάθεια από τους χρήστες της τηλεϊατρικής να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας ώστε µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος σε χρήµατα και χρόνο να παρέχουν υψηλού επιπέδου εξειδικευµένη φροντίδα ακόµα και στους αποµακρυσµένους πολίτες µηδενίζοντας τις αποστάσεις και εξαλείφοντας το αίσθηµα της αβεβαιότητας. Συµπεραίνετε ότι µε την τηλεϊατρική είναι δυνατή η εικονική συνάντηση ασθενών και γιατρών σε πραγµατικό χρόνο, η διάγνωση, η χορήγηση ιατρικών συνταγών και οδηγιών, η αντιµετώπιση των περιστατικών χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του γιατρού και του ασθενή. Η ύπαρξή της τηλεϊατρικής αναδεικνύεται ιδιαίτερα σηµαντική σε χώρες που δεν υπάρχει ένα πλήρες αποκεντρωµένο σύστηµα υγείας µε αποτέλεσµα οι πολίτες της περιφέρειας να στερούνται τις ιατρικές υπηρεσίες λόγω έλλειψης νοσοκοµειακής υποδοµής όπως για παράδειγµα στην Ελλάδα. Μία τηλεϊατρική µονάδα συγκροτείται από έναν υπολογιστή, ένα µόντεµ, µία οθόνη, µία web camera και ειδικό λογισµικό, που υποστηρίζει την αποστολή και τη λήψη ιατρικών δεδοµένων (κειµένου, ήχου και εικόνας), µέσω των γραµµών του τηλεφώνου. Η υπηρεσία της Τηλεϊατρικής παρέχει ένα σύστηµα διαχείρισης και διακίνησης ιατρικών πληροφοριών (καρδιογραφήµατα, υπερηχογραφήµατα, τοµογραφίες, κλπ.) µε πλήθος εφαρµογών στους τοµείς διάγνωσης, θεραπείας και εκπαίδευσης των ιατρών. Άρτια εκπαιδευµένοι γιατροί µπορούν να δώσουν λύση σε σηµαντικά προβλήµατα υγείας παρέχοντας τις ιατρικές τους γνώσεις µε τη µορφή διάγνωσης, δεύτερης γνώµης ή συµβουλευτικής οδηγίας κάνοντας χρήση προηγµένων συστηµάτων παροχής τηλεµατικών υπηρεσιών. Απώτερος στόχος της τηλεϊατρικής είναι να συµβάλει αποφασιστικά στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας και στην πιο ορθολογική διαχείριση πόρων προς όφελος του πολίτη. Παράλληλα µπορεί να προσφέρει ευρύ φάσµα εφαρµογών (αιµατολογία, ακτινολογία, νευρολογία, χειρουργική κτλ.). Επιπλέον µπορεί να βοηθήσει στην παραµονή ιατρών και υγειονοµικού προσωπικού σε γεωγραφικά αποµονωµένες περιοχές, εξασφαλίζοντας συνεχή εκπαίδευση από απόσταση και συνεργασία µε άλλους ιατρούς. Η ανάπτυξή της πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια, η εµπιστευτικότητα, η αξιοπιστία και το απόρρητο των τηλεϊατρικών υπηρεσιών και εφαρµογών. Έτσι οι κύριοι στόχοι της Τηλεϊατρικής είναι: 4

11 Η Μεταφορά της πληροφορίας και όχι του ασθενή. Η Καλύτερη ποιότητα και ευκολία πρόσβασης στις υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης. Η Καλύτερη πληροφορία στους ασθενείς. Η Ιατρική εµπειρογνωµοσύνη να είναι διαθέσιµη σε όλους ανεξάρτητα από τη τοποθεσία του ασθενή. Μεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και παραγωγικότητα των υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης. Γρηγορότερες και ασφαλέστερες αποφάσεις για θεραπεία, µέσω της µεταφοράς ιατρικών εικόνων και της εύκολης πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο. Η Τηλεϊατρική χρησιµοποιεί τηλεµατικές τεχνολογίες δηλαδή συνδυασµό υπολογιστών και επικοινωνιών (Σχ. 1.1), προκειµένου να υποστηριχτούν οι ιατρικές υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας. Το 1936 αποδείχτηκε από τον Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών Σκεύο Ζερβό ότι ήταν δυνατό να προσφέρονται Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής σε κάθε σηµείο της Ελλάδας, ακόµα και στα επιβατηγά πλοία που πήγαιναν στη Νέα Υόρκη, Σχήµα 1.1 : Τηλεµατικές Τεχνολογίες 5

12 Τηλεϊατρική λοιπόν γενικότερα είναι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως µέσω της χρήσης τηλεπικοινωνιών και για να επιτευχθεί αυτό είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική µεταφορά ιατρικών δεδοµένων µαζί µε τα οποία µπορούν να αποστέλλονται, µονόδροµα ή αµφίδροµα και συνοδευτικά δεδοµένα, οπως φωνή (audio) και κινούµενη εικόνα (video). Τέτοια ιατρικά δεδοµένα µπορεί να είναι: Βιοσήµατα (ηλεκτρικά και µη), δηλαδή in vivo µετρήσεις: Είναι δυνατή σήµερα η µετάδοση οποιουδήποτε in vivo σήµατος, καθώς αυτά λαµβάνουν τη µορφή πολυκάναλων µονοδιάστατων καταγραφών µε απαιτήσεις δειγµατοληψίας στις οποίες αρκετά εύκολα µπορεί να ανταποκριθεί η υπάρχουσα τηλεπικοινωνιακή υποδοµή. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα τέτοιων σηµάτων αποτελούν τα σήµατα τα οποία παρακολουθούν ζωτικές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισµού όπως Ηλεκτροκαρδιογραφήµατα, µετρήσεις Θερµοκρασίας, Αρτηριακής πίεσης, Ρυθµού αναπνοής κ.α. Εργαστηριακές αναλύσεις, δηλαδή in vitro µετρήσεις όπως Αιµατολογικές, Κυτταρολογικές, Μικροβιολογικές κ.α. Εικόνες δισδιάστατες 2D ή τρισδιάστατες 3D που παράγονται από απεικονιστικές διατάξεις όπως Ακτινογραφίες, Αξονικές και Μαγνητικές τοµογραφίες, Υπερηχογραφήµατα, Αγγειογραφήµατα, Εικόνες µικροσκοπίου κ.α. εδοµένα ιατρικού φακέλου του εξεταζόµενου όπως Προσωπικά στοιχεία, Ιστορικό ασθενειών, παλαιότερες αναλύσεις και εξετάσεις. 6

13 2. Ανάγκη ύπαρξης της Τηλεϊατρικής Οι κυριότερες ανάγκες που καλύπτουν οι εφαρµογές της τηλεϊατρικής είναι αναφορικά οι εξής: Αποµακρυσµένες περιοχές µε χαµηλή ποιότητα παροχής ιατρικών υπηρεσιών Ναυσιπλοΐα Κατ οίκον νοσηλεία Επείγοντα περιστατικά Μονάδες τουρισµού υγείας Συµβουλευτικές µονάδες προς ιατρούς Τηλεκπαίδευση Κάλυψη σπανίων ειδικοτήτων Οµογενοποίηση των ιατρικών υπηρεσιών Το ερώτηµα που πρέπει να διερευνηθεί είναι αν υπάρχει πράγµατι ανάγκη για υπηρεσίες Τηλεϊατρικής. Οι παράγοντες που υποδεικνύουν την ανάπτυξη υπηρεσιών Τηλεϊατρικής είναι: Η ισότητα στην πρόσβαση, Η ποιότητα υπηρεσιών, Οι δηµογραφικές µεταβολές, Η βελτίωση του κλινικού αποτελέσµατος, Η έρευνα & τεχνολογία, Ο έλεγχος δαπανών των υπηρεσιών υγείας, Οι επιχειρηµατικές δυνατότητες, 7

14 2.1 Η Ισότητα στην πρόσβαση και Τηλεϊατρική Από την καθηµερινή πρακτική υποδεικνύεται ότι όλοι οι πολίτες δεν έχουν ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές µπορεί να είναι υγείας, εκπαίδευσης, άθλησης, πολιτισµού, οικονοµικής φύσεως, αναψυχής, πληροφόρησης καθώς και ενηµέρωσης. Οι λόγοι µπορεί να είναι γεωγραφικοί, περιβαλλοντικοί, οικονοµικοί, εκπαιδευτικοί, υγείας και άλλοι. Οι προσπάθειες όλων των κοινωνιών σήµερα εστιάζονται στην πρόσβαση του πολίτη και δυνατότητα αξιοποιήσεως όλων των ευκαιριών που εµφανίζονται και προσφέρονται. Στη σηµερινή πραγµατικότητα κάνει την εµφάνιση του ένας νέος σύµµαχος του ανθρώπου: «οι τηλεµατικές τεχνολογίες». Οι νέες τεχνολογίες πρόκειται να προσφέρουν νέες δυνατότητες στους πολίτες και χάρις σ αυτές οι αποστάσεις εκµηδενίζονται και οι υπηρεσίες είναι δυνατό να προσφέρονται σε οποιοδήποτε σηµείο και αν βρίσκεται ο πολίτης και ανεξάρτητα από την ώρα όπου επιζητούνται. Αυτό όµως δεν µπορεί να συµβεί από τη µια µέρα στην άλλη και δεν πρόκειται να είναι άµεσα διαθέσιµες σε όλους. Η πορεία όµως έχει ήδη αρχίσει και πολλές κοινωνίες επωφελούνται από τις νέες αυτές κατακτήσεις του ανθρωπίνου πνεύµατος. 8

15 2.2 Η Ποιότητα υπηρεσιών και Τηλεϊατρική Οι απαιτήσεις για ποιότητα στις υπηρεσίες αυξάνονται όσο το βιοτικό επίπεδο µιας χώρας βελτιώνεται, ενώ παράλληλα εντείνονται και οι πιέσεις για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητάς τους. Σύµφωνα µε τον ορισµό της «ποιότητας στις υπηρεσίες» του ιεθνούς Οργανισµού Προτυποποιήσεως (ISO International Standardization Organization) «ποιότητα είναι αυτό που ικανοποιεί τον πελάτη χρήστη». Οι Υπηρεσίες Υγείας δεν εξαιρούνται από τους γενικούς κανόνες που αφορούν τις υπηρεσίες και την παροχή τους. Οι ιδιαιτερότητες που υπάρχουν µας οδηγούν στο ασφαλές συµπέρασµα ότι οι υπηρεσίες Υγείας έχουν και πρόσθετους ηθικούς, δεοντολογικούς, κοινωνικούς και νοµικούς λόγους για να είναι αποδεκτής και εγγυηµένης ποιότητας. Η ποιότητα των υπηρεσιών καθορίζεται πάντοτε από ορισµένες ιδιότητες που έχουν ή πρέπει να έχουν. Με την προϋπόθεση ότι οι υπηρεσίες έχουν σχεδιαστεί κατάλληλα, οι πλέον σηµαντικές είναι: η διαθεσιµότητά τους και η πρόσβαση σε αυτές η αποδοχή τους η δυνατότητα χρήσεώς τους, σε σχέση µε τις δαπάνες που συνεπάγονται η δυνατότητα ελέγχου Στα πλαίσια του ΕΣΥ, η διαθεσιµότητα των υπηρεσιών και η πρόσβαση σε αυτές φαίνεται ότι µειώνεται ραγδαία µε την αύξηση της απόστασης κατοικίας και εργασίας από τις µεγάλες δευτεροβάθµιες ή τριτοβάθµιες µονάδες και γίνεται δύσκολη λόγω των καιρικών συνθηκών και των δυνατοτήτων µεταφοράς των ασθενούντων. Η διαθεσιµότητα τους, επίσης, είναι διαφορετική για τις διάφορες ώρες της ηµέρας. Ορισµένες φορές καθίσταται σχεδόν αδύνατη από µια σειρά παραγόντων όπως η πυκνότητα κυκλοφορίας, οι δύσκολες καιρικές συνθήκες, οι µαζικές µετακινήσεις σε περιόδους διακοπών. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι εξαιρετικής σηµασίας ο χρόνος απόκρισης σε συγκεκριµένο αίτηµα, η ανταπόκριση από το ενδεδειγµένο επίπεδο του συστήµατος και η εγκυρότητα της απόκρισης. εδοµένου ότι η Τηλεϊατρική δεν εξαρτάται από την απόσταση, οµάδες ειδικών µπορούν να επιληφθούν του περιστατικού, ακόµα και αν οι ειδικοί βρίσκονται σε διαφορετικά σηµεία. Οι χρόνοι επικοινωνίας είναι εξαιρετικά µικροί και ελεγχόµενοι και συµπεραίνεται ότι η Τηλεϊατρική µπορεί να συµβάλλει αποτελεσµατικά στην ποιότητα των υπηρεσιών Υγείας, διότι οι εναλλακτικές λύσεις είναι πολύ περιορισµένες και η συνεπαγόµενη δαπάνη σχεδόν απαγορευτική. 9

16 2.3 Οι δηµογραφικές µεταβολές και η Τηλεϊατρική Στην σηµερινή εποχή επικρατούν έντονες δηµογραφικές µεταβολές. Χαρακτηριστικά της εποχής είναι η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, οι θετικές εξελίξεις στις βασικές επιστήµες και στις επιστήµες της Υγείας, η βελτίωση των υποδοµών και των συνθηκών υγιεινής, η βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου, η ευκολία πληροφόρησης και η διαθεσιµότητα πολλών και ποικίλων πληροφοριών επιστηµονικά τεκµηριωµένων και η ευκολία πρόσβασης σε αυτές από όλο και µεγαλύτερα τµήµατα του πληθυσµού. Οι εξελίξεις αυτές έχουν ως συνέπεια τη µείωση των γεννήσεων και η αύξηση του χρόνου ζωής. Για παράδειγµα στην Ελλάδα δείκτης γονιµότητας είναι 1,29 για γυναίκες από 15 έως 49 ετών (σύµφωνα µε στοιχεία του έτους 1999) και ο µέσος χρόνος ζωής για µεν τις γυναίκες 75 έτη για δε τους άνδρες τα 72. Αυτό σηµαίνει ότι οι ανάγκες για την κάλυψη των αναγκών σε υπηρεσίες Υγείας και ιδιαίτερα ιατρικές αυξάνονται µε τον χρόνο, ενώ ο αριθµός των ατόµων που είναι διατεθειµένα να ενταχθούν στο σύστηµα παροχής των σχετικών υπηρεσιών, µειώνεται. Επί πλέον ο αριθµός των ατόµων που είναι διατεθειµένος να εργαστεί σε ένα τέτοιο περιβάλλον, µειώνεται διότι η ενασχόληση στις υπηρεσίες υγείας προϋποθέτει ιδιαίτερες ιδιότητες και αποδοχή εργασίας σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό περιβάλλον, εν δυνάµει επικίνδυνο. Παράλληλα οι νέες αντιλήψεις που επικρατούν σχετικά µε τις πλέον κατάλληλες συνθήκες θεραπείας ασθενών οφείλονται µερικώς και στις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και οι επιστηµονικές εξελίξεις. Έτσι λοιπόν το σπίτι θεωρείται το πλέον κατάλληλο περιβάλλον για τον ασθενή και την αντιµετώπιση των προβληµάτων τους (ονοµάζεται και κατ οίκον νοσηλεία), ακόµα και σε περιπτώσεις που κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο στο παρελθόν εφόσον βέβαια, η παραµονή µακριά από τις ιατρικές µονάδες συνδυάζεται µε τις δυνατότητες διασύνδεσης, επισκεψιµότητας, αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και άλλων. Προφανώς οι τηλεµατικές τεχνολογίες βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των εξελίξεων αυτών και φαίνεται να είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για την αλλαγή διαδικασιών και διεργασιών στην αντιµετώπιση προβληµάτων Υγείας. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλές εφαρµογές και υπηρεσίες που καλύπτουν ευρύ φάσµα αναγκών, µε ιδιαίτερη αποτελεσµατικότητα στην αντιµετώπιση και διαχείριση χρονίως πασχόντων. 10

17 2.4 Η βελτίωση του κλινικού αποτελέσµατος χάρη στην Τηλεϊατρική Το κλινικό αποτέλεσµα εξαρτάται πρώτα απ όλα από τις γνώσεις των επαγγελµατιών υγείας και την εµπειρία που διαθέτουν. Εξαρτάται ακόµα από τις σύγχρονες εξειδικευµένες συσκευές που βρίσκονται στη διάθεσή τους, και φυσικά από τις δυνατότητες επικοινωνίας µε άλλο εξειδικευµένο προσωπικό και τράπεζες πληροφοριών. Παλιότερα αλλά ακόµα και σήµερα οι τράπεζες πληροφοριών ήταν τα βιβλία και οι βιβλιοθήκες. Σήµερα τείνουν να αντικατασταθούν από ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες αµέσου πρόσβασης, από οποιοδήποτε σηµείο διαθέτει στοιχειώδη τηλεµατική υποδοµή. Παράλληλα η αντιµετώπιση περιστατικών από οµάδες ειδικών, είναι δυνατόν να αντικαταστήσουν τον ένα µόνο επαγγελµατία υγείας, ο οποίος επιλαµβάνεται του περιστατικού, ειδικότερα σε περιβάλλοντα πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. Η αντικατάσταση αυτή είναι σήµερα εφικτή χάρις στις δυνατότητες τηλεσυνεδρίας. Τα ίδια ισχύουν και για τη κάλυψη των αναγκών σε συνεχιζόµενη επαγγελµατική εκπαίδευση και εξειδίκευση. Οι δραστηριότητες αυτές παρέχονται σήµερα εξ αποστάσεως στο σηµείο που βρίσκεται ο ενδιαφερόµενος. 2.5 Η Έρευνα και τεχνολογία στην Τηλεϊατρική Οι εφαρµογές που θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως Τηλεϊατρική είναι πάρα πολλές και άρχισαν ουσιαστικά αµέσως µετά την εφεύρεση του τηλεφώνου. Έλαβαν νέες διαστάσεις χάρις στην εξέλιξη των προσωπικών υπολογιστών από τη δεκαετία του 1980 και εντεύθεν και τις εξαιρετικές πρόσφατες καινοτοµίες στον τοµέα των επικοινωνιών. Σηµαντική ώθηση δόθηκε από τα πέντε «Προγράµµατα Πλαίσιο» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που άρχισαν να υλοποιούνται από το τέλος της δεκαετίας του 1980 η οποία χρηµατοδότησε ερευνητικά ανταγωνιστικά έργα µε σκοπό την ανάδειξη των ερευνητικών διαστάσεων σε θέµατα τηλεµατικής στη υγεία (Τηλεϊατρική) και τη δηµιουργία περιβάλλοντος για το σχεδιασµό και υλοποίηση υπηρεσιών µε τη βοήθεια των τηλεµατικών τεχνολογιών στην υγεία και πρόνοια. Οι ερευνητικές διαστάσεις εξακολουθούν να προκαλούν το ενδιαφέρον των φορέων που ασχολούνται µε την έρευνα και την τεχνολογία σε θέµατα όπως η επεξεργασία σηµάτων και εικόνων, οι επικοινωνιακές λύσεις για τη αποστολή και λήψη τεραστίων όγκων δεδοµένων και πληροφοριών, τα θέµατα ασφάλειας και ακεραιότητας των δεδοµένων και πληροφοριών, τα θέµατα αποθήκευσης και ανάκλησης, τα µεγάλα συστήµατα διαχείρισης, οι νέες µορφές υπηρεσιών όπως η κατ οίκον νοσηλεία, η διαχείριση χρονίως πασχόντων από απόσταση και άλλα, και το ενδιαφέρον αυτό πρόκειται να παραµείνει 11

18 ιδιαίτερα έντονο µέχρις ότου ο όρος Τηλεϊατρική να παύσει ουσιαστικά να υφίσταται διότι οι σχετικές διεργασίες και διαδικασίες θα ενσωµατωθούν στη καθηµερινή πρακτική. 2.6 Ο Έλεγχος δαπανών των υπηρεσιών υγείας και Τηλεϊατρική Λόγω των δηµογραφικών µεταβολών, των αυξηµένων απαιτήσεων των χρηστών, της αύξησης των εν γένει δαπανών για την απασχόληση εξειδικευµένου προσωπικού και άλλων παραγόντων, οι δαπάνες για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών κυρίως αλλά και των υπηρεσιών υγείας βαίνουν αυξανόµενες, µε ρυθµούς που προκαλούν το δέος των υπεύθυνων, των οποίων ο στόχος πρέπει να είναι ο έλεγχος των δαπανών και όχι ο περιορισµός τους, εφόσον αυτή είναι και η στρατηγική που ακολουθείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικές µελέτες έχουν καταλήξει στο συµπέρασµα ότι παρά το υψηλό αρχικό κόστος των σχετικών επενδύσεων, οι τηλεµατικές τεχνολογίες προσφέρουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις για τον έλεγχο των δαπανών. εν είναι λοιπόν τυχαίο που σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα συστήµατα υγείας υποστηρίζονται πλέον από εκτεταµένα τηλεµατικά δίκτυα και πληθώρα εφαρµογών. Οι τηλεµατικές τεχνολογίες που επιστρατεύονται για την αντιµετώπιση ιατρικών προβληµάτων και των προβληµάτων υγείας, υποβοηθούν το έργο των επαγγελµατιών υγείας. Έτσι η ικανότητα αξιοποιήσεως των τεχνολογιών για την προσφορά υπηρεσιών στους ασθενείς, αλλά και στους επαγγελµατίες υγείας, η ενασχόληση δηλαδή µε την Τηλεϊατρική ή την τηλεµατική στην υγεία αποτελεί υποχρέωση των επαγγελµατιών υγείας προς όφελος των ασθενών και των ιδίων. Ο έλεγχος των δαπανών µπορεί να ελεγχθεί µέσω των τηλεµατικών τεχνολογιών, λαµβάνοντας υπόψη ότι όλες οι πληροφορίες και τα δεδοµένα που παράγονται ή αξιοποιούνται για την αντιµετώπιση ενός περιστατικού, καταγράφονται µε ηλεκτρονικό τρόπο. Η καταγραφή επιτρέπει την ανάλυση και την αξιολόγηση και κατά συνέπεια την αντιστοίχηση µε δείκτες αποτελεσµατικότητας, αποδοτικότητας και δαπανών. 12

19 2.7 Επιχειρηµατικές δυνατότητες και Τηλεϊατρική Ο τοµέας της Υγείας είναι από τους τελευταίους που αξιοποίησαν τις τηλεµατικές τεχνολογίες. Άλλοι τοµείς υπήρξαν περισσότερο ανοιχτοί στις καινοτοµίες και ένας από αυτούς που πρωτοστάτησαν στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών είναι ο τοµέας των οικονοµικών δραστηριοτήτων και κυρίως οι τράπεζες. εδοµένου ότι η παροχή υπηρεσιών υγείας µπορεί να καλυφθεί τόσο από τον δηµόσιο όσο και τον ιδιωτικό τοµέα, αναµένονται να εµφανιστούν σηµαντικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Παρά την αντίθεση πολλών ακόµα και στην ιδέα των επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών στο τοµέα της υγείας, από φορείς που έχουν ως βάση το κέρδος, δεν µπορεί να παραγνωρίσει κανείς τη σηµασία της κερδοφόρου επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας είτε από το δηµόσιο είτε τον ιδιωτικό τοµέα. Ίσως αυτός ο παράγων να είναι και το πλέον αντιπροσωπευτικό και αποτελεσµατικό κριτήριο της βιωσιµότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών. Η Τηλεϊατρική είναι ουσιαστικά «υποβοηθούσες τεχνολογίες» και όχι νέος κλάδος της ιατρικής, οπότε ότι η οργάνωση και παροχή για παράδειγµα κατ οίκον νοσηλείας, θα αποτελέσει αντικείµενο εντόνου ανταγωνισµού µεταξύ δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων. Επίσης ανταγωνιστικό θα είναι και το περιβάλλον της πρωτοβάθµιας φροντίδας για την αντιµετώπιση εποχιακών αναγκών, µε κύρια δραστηριότητα τη κάλυψη των αναγκών των ατόµων που βρίσκονται σε διακοπές. 13

20 3. Εφαρµογές της Τηλεϊατρικής Η τηλεϊατρική έχει ξεκινήσει από την εποχή που ακόµη και η ασύρµατη επικοινωνία δεν είχε εφευρεθεί. Μέχρι την δεκαετία του 1980 αφορούσε κατά κύριο λόγο την χρήση αναλογικών τηλεπικοινωνιακών τεχνικών, όπου αναλογικά σήµατα πληροφορίας µεταδίδονταν µε τεχνικές αναλογικής διαµόρφωσης. Οι εφαρµογές αυτές, οι οποίες περιλάµβαναν συνήθως µικροκυµατικές ζεύξεις για την αµφίδροµη ή µονόδροµη µετάδοση τηλεοπτικών σηµάτων, παρουσίαζαν υψηλό κόστος αλλά και µειωµένο εύρος εφαρµογών και έτσι δεν έγινε δυνατή η ευρεία χρήση τέτοιων συστηµάτων. Η αλµατώδης εξέλιξη όµως, από την δεκαετία του 1980 και µετά, της τεχνολογίας των Η/Υ και συνακόλουθα των ψηφιακών τηλεπικοινωνιών έδωσε καινούργια ώθηση στην ιδέα της τηλεϊατρικής. Έτσι λοιπόν σήµερα µεγάλο µέρος της τεχνολογίας της τηλεϊατρικής αφορά την µετάδοση ψηφιακών σηµάτων µε τεχνικές διαµόρφωσης είτε αναλογικές είτε ψηφιακές. Εφόσον λοιπόν η πλειονότητα των σύγχρονων εφαρµογών τηλεϊατρικής χρησιµοποιεί ως αρχικά δεδοµένα, δεδοµένα τα οποία παράγονται είτε από Η/Υ είτε από αυτόνοµες διατάξεις ψηφιοποίησης, προκύπτει µία δυσκολία οριοθέτησης της τηλεϊατρικής σε σχέση µε την ιατρική πληροφορική. Μπορούµε να ορίσουµε την Ιατρική Πληροφορική σαν το βιοϊατρικό κλάδο που µελετά εφαρµογές της πληροφορικής και συναφών επιστηµών στην ιατρική µε σκοπό την βελτιστοποίηση των διαδικασιών: ιατρικής ανακάλυψης, µετάδοσης και διδασκαλίας της ιατρικής γνώσης, καταγραφής, αποθήκευσης, ανάκλησης και µετάδοσης των ιατρικών δεδοµένων, και λήψης ιατρικών αποφάσεων, άσκησης ιατρικών παρεµβάσεων και οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας. Η Ιατρική Πληροφορική έχει κατά συνέπεια περιεχόµενο βασικής έρευνας, κλινικής ιατρικής, και οργάνωσης υπηρεσιών υγείας. Τα τελευταία πέρα από τα πλαίσια του σχεδιασµού και εφαρµογής πληροφοριακών συστηµάτων αποτελεί µια ολοκληρωµένη, αναλυτική, και ορθολογιστική µέθοδο προσέγγισης της ιατρικής έρευνας και πράξης. Με τον όρο ιατρική πληροφορική λοιπόν, αναφερόµαστε στο σύνολο τον πληροφοριακών τεχνολογιών (συστήµατα Η/Υ, βάσεις δεδοµένων, λογισµικό, εφαρµογές πολυµέσων, κ.λ.π.), που χρησιµοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών υγείας και στην ιατρική εκπαίδευση. Με τον όρο τηλεϊατρική αναφερόµαστε στην χρήση των τηλεπικοινωνιών για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης. Λόγω του γεγονότος ότι οι περισσότερες τηλεϊατρικές εφαρµογές συµπεριλαµβάνουν και στηρίζονται στην χρήση στοιχείων ιατρικής πληροφορικής, η διάκριση τους είναι συχνά δύσκολη. 14

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ηλεκτρονική Υγεία Τι είναι; Η πληροφορική Υγείας (healthcare

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τ.Ε.Ι Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μανωλούδης Ιωσήφ Ροΐδης Χρήστος 1.Τι είναι η Τηλεϊατρική Η Χρήση Η/Υ και των δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές ακτινοβολιών : Κεφάλαιο 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπλογιστικός Αξονικός Τοµογράφος

Υπλογιστικός Αξονικός Τοµογράφος Υπλογιστικός Αξονικός Τοµογράφος Υπολογιστικός Αξονικός Τοµογράφος Η Υπολογιστική Τοµογραφία ή Αξονική Τοµογραφία, έχει διεθνώς επικρατήσει από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων Computed Tomography. Θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... iii 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ... 11 1.1 Η αρχιτεκτονική von Neumann... 11 1.2 Περιφερειακές συσκευές...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... iii 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ... 11 1.1 Η αρχιτεκτονική von Neumann... 11 1.2 Περιφερειακές συσκευές... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... iii 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ... 11 1.1 Η αρχιτεκτονική von Neumann... 11 1.2 Περιφερειακές συσκευές... 12 1.2.1 Συσκευές εισόδου δεδομένων (input devices)12 1.2.1.1 Το πληκτρολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Δρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Δημήτρης Κουτσούρης Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Παρεμφερείς Όροι Τηλε-Ιατρική (Tele-Medicine) Αφορά κυρίως ασθενείς Τηλε-Υγεία (Tele-Health) Αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ. Λία Ε. Μουλοπούλου Καθηγήτρια Ακτινολογίας Διευθύντρια Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ. Λία Ε. Μουλοπούλου Καθηγήτρια Ακτινολογίας Διευθύντρια Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Λία Ε. Μουλοπούλου Καθηγήτρια Ακτινολογίας Διευθύντρια Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Μία ιατρική ειδικότητα που χρησιμοποιεί απεικονιστικές μεθόδους για να

Διαβάστε περισσότερα

Όμως πώς θα ορίζαμε την έννοια πληροφορία; Πώς την αντιλαμβανόμαστε;

Όμως πώς θα ορίζαμε την έννοια πληροφορία; Πώς την αντιλαμβανόμαστε; 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πληροφορία αποτελεί το βασικό εργαλείο άσκησης της ιατρικής επιστήμης. Η διάγνωση, η θεραπεία, η πρόληψη και η διοίκηση της υγείας βασίζονται στην απόκτηση, διαχείριση και επεξεργασία της

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθ. Αλέξανδρος Ρήγας Εξάμηνο: 9 ο

Διδάσκων: Καθ. Αλέξανδρος Ρήγας Εξάμηνο: 9 ο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητικής Θεωρίας Διδάσκων: Καθ. Αλέξανδρος Ρήγας Εξάμηνο:

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Ελπινίκη Παπαγεωργίου Σημειώσεις Παρουσίαση : Μελέτη της απαγωγής βιοϊατρικού σήματος, εφαρμογή σε θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ SPECT

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ SPECT ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ SPECT ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Εισαγωγή Πυρηνική Ιατρική: διαγνωστικές και θεραπευτικές διαδικασίες που απαιτούν την εισαγωγή ραδιενέργειας στον οργανισμό με ενδοφλέβια ένεση,

Διαβάστε περισσότερα

Βιοπληροφορική και Πολυµέσα. Ειρήνη Αυδίκου Αθήνα

Βιοπληροφορική και Πολυµέσα. Ειρήνη Αυδίκου Αθήνα Βιοπληροφορική και Πολυµέσα Αθήνα 1.2.2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πως σχετίζεται µε τα Πολυµέσα 2. Τι είναι η Βιοπληροφορική 3. Χρήσεις 4. Συµπεράσµατα 5. Βιβλιογραφία Βιοπληροφορική και Πολυµέσα 2 1. Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Ηλεκτρονική Υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Ηλεκτρονική Υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Ηλεκτρονική Υγεία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς

HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση ιδάσκων: Kώστας Μαριάς 7. Υπολογιστική τοµογραφία Η ανάγκη απεικόνισης στις 3- ιαστάσεις Στην κλασική ακτινολογία η τρισδιάστατη ανθρώπινη ανατοµία προβάλλεται πάνω στο ακτινογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Ηλεκτρονική υγεία & τηλεϊατρική

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Ηλεκτρονική υγεία & τηλεϊατρική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Ηλεκτρονική υγεία & τηλεϊατρική Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗMΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σπύρος Παναγιωτάκης ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2009 Πληροφορική της υγείας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΉΣ ΣΤΗΛΗΣ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΨΗΛΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΉΣ ΣΤΗΛΗΣ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΨΗΛΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΉΣ ΣΤΗΛΗΣ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΨΗΛΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Δρ. Π. Κωνσταντινίδης Η Μαγνητική Τοµογραφία της σπονδυλικής στήλης αποτελεί εδώ και χρόνια την κορυφαία µέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗMΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α Β C D E F G ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ονοµατεπώνυµό σας Α.Μ.: ΧΧΧΧ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2011 Εισαγωγή στην Πληροφορική - 2 - Εξέταση Εργαστηρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Επικοινωνίες δεδομένων»

«Επικοινωνίες δεδομένων» Εργασία στο μάθημα «Διδακτική της Πληροφορικής» με θέμα «Επικοινωνίες δεδομένων» Αθήνα, Φεβρουάριος 2011 Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των Τηλεπικοινωνιών Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των

Διαβάστε περισσότερα

HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση. Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς. Σημειώσεις II: Πυρηνική Ιατρική

HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση. Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς. Σημειώσεις II: Πυρηνική Ιατρική HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις II: Πυρηνική Ιατρική Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 Πυρηνική Ιατρική Εισαγωγή Η Πυρηνική Ιατρική είναι κλάδος της ιατρικής που

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της Ποιότητας και Περιστολή της Δαπάνης Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Χειρόγραφος Ιατρικός

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές της Φασµατοσκοπίας NMR

Βασικές αρχές της Φασµατοσκοπίας NMR Βασικές αρχές της Φασµατοσκοπίας NMR Φώτης Νταής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Κρήτης, Τµήµα Χηµείας Φασµατοσκοπία NMR Ο Πυρηνικός µαγνητικός Συντονισµός (NMR) είναι ένα φαινόµενο που συµβαίνει όταν πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες. Θεματική Ενότητα 10: Μελέτη του Εγκεφάλου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες. Θεματική Ενότητα 10: Μελέτη του Εγκεφάλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες Θεματική Ενότητα 10: Μελέτη του Εγκεφάλου Θεματική Ενότητα 10: Στόχοι: Η εισαγωγή των φοιτητών στις μεθόδους μελέτης του εγκεφάλου. Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Kλινικές Mελέτες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1Τι είναι οι κλινικές μελέτες είναι σημαντικές; > Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό σας για οποιαδήποτε και άλλη γιατί πληροφορία ή διευκρίνηση χρειάζεστε

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων Ενότητα # 1: Εισαγωγή Καθηγητής Γιώργος Τζιρίτας Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων Γιώργος Τζιρίτας Τμήμα Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ιέγερση πυρήνων να εφαρµόζεται κάθετα προς το Β 0 B 1 = C * cos (ω o

ιέγερση πυρήνων να εφαρµόζεται κάθετα προς το Β 0 B 1 = C * cos (ω o ιέγερση πυρήνων Όταν η µαγνήτιση βρίσκεται στον άξονα, τότε λέµε ότι το σύστηµα των σπιν βρίσκεται στην κατάσταση θερµικής ισορροπίας Για να διεγερθούν οι πυρήνες πρέπει να απορροφήσουν ενέργεια από κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Επικοινωνίες δεδομένων»

«Επικοινωνίες δεδομένων» Εργασία στο μάθημα «Διδακτική της Πληροφορικής» με θέμα «Επικοινωνίες δεδομένων» Αθήνα, Φεβρουάριος 2011 Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των Τηλεπικοινωνιών Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΦΥΣΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Στο ακτινολογικό τμήμα παράγονται εικόνες Οι εικόνες περιέχουν σε διαφορετικό βαθμό πληροφορίες: ανατομίας λειτουργίας Διάφορες απεικονιστικές μέθοδοι παράγουν εικόνες με διαφορετικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

την εφαρµογή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων που επιδρούν στην ιατρική.

την εφαρµογή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων που επιδρούν στην ιατρική. E-MEDICINE Τι είναι η e-medicine Medicine; (Ο όρος ) ηλεκτρονική ιατρική (e-medicine) περιγράφει την εφαρµογή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων που επιδρούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από :

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από : 1. Gantry 2. Ακτινολογική λυχνία 3. Γεννήτρια Aκτίνων -Χ 4. Εξεταστική Τράπεζα 5.

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

«ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» ΔΡΟΓΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΚΟΤΣΙΛΙΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ

ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ 2 ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ Κατά κανόνα, η διάγνωση µιας συγγενούς καρδιοπάθειας γίνεται στη βρεφική ηλικία, αν και αρκετές περιπτώσεις µπορούν να διαγνωσθούν σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΚΟΥΠΠΑΡΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΚΟΥΠΠΑΡΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΚΟΥΠΠΑΡΗ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σημειώσεις από τα μαθήματα Φαρμακευτικής Ανάλυσης του καθηγητή κ. Ιωάννη Κουντουρέλλη ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 12 13 Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών Εισαγωγή Τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής ζωής στον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) Διάταξη ανιχνευτικού συστήματος PET Αριθμός δακτυλίων ανιχνευτών Διάμετρος δακτυλίων,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία επεµβατικής Ακτινολογίας στην Καρδιολογία

Τεχνολογία επεµβατικής Ακτινολογίας στην Καρδιολογία 37 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Β ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Ακτινοπροστασία σε εφαρµογές επεµβατικής Καρδιολογίας Τεχνολογία επεµβατικής Ακτινολογίας στην Καρδιολογία Π. Ι. Παπαγιάννης Επ. Καθ. Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1ο Τυπική καμπύλη δόσης επιβίωσης για καρκινικά και υγιή κύτταρα μετά από ακτινοβόληση:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Τηλεματική

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Τηλεματική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Τηλεματική Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΝΟΥΚΛΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Η χρήση ακτίνων-χ και ραδιοϊχνηθετών συνηθίζεται: Στην Ιατρική:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Διαχείριση χρόνιων πασχόντων με συστήματα τηλεματικής Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η τηλειατρική ως εργαλείο για την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για τον πλυθησμό της νησιωτικής Ελλάδας

Η τηλειατρική ως εργαλείο για την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για τον πλυθησμό της νησιωτικής Ελλάδας Η τηλειατρική ως εργαλείο για την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για τον πλυθησμό της νησιωτικής Ελλάδας Χαράλαμπος I. Πλάτσης Υποδιοικητής 2 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου Επιχειρησιακός

Διαβάστε περισσότερα

Patient Information Sheet (Greek) - Πληροφοριακό Φύλλο Ασθενών MRI - Magnetic Resonance Imaging Μαγνητική Τοµογραφία (MRI)

Patient Information Sheet (Greek) - Πληροφοριακό Φύλλο Ασθενών MRI - Magnetic Resonance Imaging Μαγνητική Τοµογραφία (MRI) Patient Information Sheet (Greek) - Πληροφοριακό Φύλλο Ασθενών MRI - Magnetic Resonance Imaging Μαγνητική Τοµογραφία (MRI) 1. Τι είναι η Μαγνητική Τοµογραφία; Η Μαγνητική Τοµογραφία (MRI) είναι µια προηγµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία στην Ιατρική

Η Τεχνολογία στην Ιατρική Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Η Τεχνολογία στην Ιατρική Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β2 pc27

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Τηλε-εργασία εργασία - Έννοια

Τηλε-εργασία εργασία - Έννοια Τηλε-εργασία Τηλε-εργασία εργασία - Έννοια Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή αξιοποιείται στη παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια εργασιακών δραστηριοτήτων από απόσταση Η τηλε-εργασία πραγματοποιείται : Είτε από το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π

ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π Εργασία του µαθητή Μελίδη Λουκά ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα 2 Πρόλογος. 3 Γενικά Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυμοσύνη και Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

Εγκυμοσύνη και Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Εγκυμοσύνη και Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Υπάρχουν περιπτώσεις που μια μέλλουσα μητέρα χρειάζεται να υποβληθεί σε κάποια ιατρική διαγνωστική εξέταση ή θεραπεία με ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Επίσης, δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 1: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΕΦ. 1: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 ΚΕΦ. 1: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 15 Εισαγωγή 17 Η Δομή του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 17 Λογισμικό (Software) 29 Διαδίκτυο (Internet) 32 Intranet 32

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής

Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής Δημήτριος Σωτηρίου Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Περιεχόμενα Τι είναι η Τηλεϊατρική; 2 Η Τηλεϊατρική στην Ελλάδα Error! Bookmark not defined. Σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΚΤΥΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ MESH NETWORKS ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΚΤΥΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ MESH NETWORKS ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΚΤΥΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ MESH NETWORKS ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ Σ. ΜΠΕΝΑΚΗ Επ. Καθηγητή Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση Έκδοση αναθεωρημένη ISBN 960-90471-0-6 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Εργαστήριο 1 ο : Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος (ΗΙΦ) Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6)

Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6) Αντικαθιστώντας το r με r n, έχουμε: Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6) Αντικαθιστώντας n=1, βρίσκουμε την τροχιά με τη μικρότερη ακτίνα n: Αντικαθιστώντας την τελευταία εξίσωση στη 2.6, παίρνουμε: Αν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Ημερίδα Η Συμβολή των Ερευνητικών Κέντρων στην Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία Τετάρτη,, 1 Απριλίου 2009 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Η συμβολή της αναπτυχθείσας τεχνογνωσίας

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2: Πυρηνική Σταθερότητα, σπιν & μαγνητική ροπή

Διάλεξη 2: Πυρηνική Σταθερότητα, σπιν & μαγνητική ροπή Διάλεξη 2: Πυρηνική Σταθερότητα, σπιν & μαγνητική ροπή Πυρηνική Σταθερότητα Ο πυρήνας αποτελείται από πρωτόνια και νετρόνια τα οποία βρίσκονται συγκεντρωμένα σε έναν πάρα πολύ μικρό χώρο. Εύκολα καταλαβαίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Στόχοι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Στόχοι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Στόχοι Τι είναι ένα πληροφοριακό σύστηµα; Ποιος είναι ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον; Οι βασικές προκλήσεις στην διοίκηση Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών 1. Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να είναι σύστημα σάρωσης πολλαπλών κασετών που

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας ιδάσκων: Αναγνωστόπουλος Χρήστος Αρχές συµπίεσης δεδοµένων Ήδη συµπίεσης Συµπίεση εικόνων Αλγόριθµος JPEG Γιατί χρειαζόµαστε συµπίεση; Τα σηµερινά αποθηκευτικά µέσα αδυνατούν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΦΑΣΜΑΤΑ 1 H-NMR. Επίκουρος καθηγητής Ν. Αλιγιάννης

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΦΑΣΜΑΤΑ 1 H-NMR. Επίκουρος καθηγητής Ν. Αλιγιάννης ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΦΑΣΜΑΤΑ 1 -NMR Επίκουρος καθηγητής Ν. Αλιγιάννης Εισαγωγή Η φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού NMR (Nuclear Magnetic Resonance) αποτελεί ένα είδος

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ. 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 7.1. 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά 9.2.32.1 Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις μιας μεταβλητής) 5 0 9.2.04.1 Γραμμική Άλγεβρα 4 0 9.4.31.1 Φυσική Ι (Μηχανική) 5 0 3.4.01.1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ψυχολογία με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες

Εισαγωγή στην Ψυχολογία με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στην Ψυχολογία με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες Μελέτη του εγκεφάλου Διδάσκουσα: Επίκ. Καθ. Γεωργία Α. Παπαντωνίου Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΕΒΕ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΕΒΕ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΕΒΕ Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα βιβλία που έχουν γραφεί από τακτικά μέλη της Ακτινολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας και απευθύνονται στους συνάδελφους απεικονιστές. Τα βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - Φυσιολογία

Ανατομία - Φυσιολογία ΦΥΣΙΟ ΠΝΕΥΜΩΝ Ανατομία - Φυσιολογία Φυσιολογική α/α Ακτινοανατομία Ακτινοανατομία Αγγειογραφία πνευμονικών αρτηριών Β ρ ο γ χ ο γ ρ α φ ί α Πύκνωση Αντικατάσταση του αέρα των κυψελίδων από υλικό, συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παιδιατρική υπολογιστική τομογραφία: Μέθοδοι ιατρικής απεικόνισης και τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΚΑΙ ΥΛΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΚΑΙ ΥΛΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΚΑΙ ΥΛΗΣ Όταν οι ακτίνες Χ περνούν μέσα από την ύλη (πχ το σώμα του ασθενή) μπορεί να συμβεί οποιοδήποτε από τα 4 φαινόμενα που αναλύονται στις επόμενες σελίδες. Πρέπει να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα.

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Μαρία Φωτουλάκη Επίκουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μελετάμε τις νοητικές λειτουργίες;

Πώς μελετάμε τις νοητικές λειτουργίες; Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Διάλεξη 2 Ερευνητικές μέθοδοι της Γνωστικής Ψυχολογίας Πέτρος Ρούσσος Πώς μελετάμε τις νοητικές λειτουργίες; Πειραματική γνωστική ψυχολογία Μελέτη των νοητικών λειτουργιών φυσιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης

Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις I: Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 Α. Εισαγωγή στην Κλασική Ακτινολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινογραφία θώρακος. Ενότητα 3: Εργαστηριακές εξετάσεις. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής

Ακτινογραφία θώρακος. Ενότητα 3: Εργαστηριακές εξετάσεις. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Ακτινογραφία θώρακος Ενότητα 3: Εργαστηριακές εξετάσεις Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Σκοποί ενότητας Ανάλυση της ακτινολογικής εξέτασης του θώρακα Φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. Φονταρά Σοφία, Ιατρός Ακτινολόγος Πανεπιστημιακός Υπότροφος Ά Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. Φονταρά Σοφία, Ιατρός Ακτινολόγος Πανεπιστημιακός Υπότροφος Ά Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Φονταρά Σοφία, Ιατρός Ακτινολόγος Πανεπιστημιακός Υπότροφος Ά Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Η πρώτη ακτινογραφία μέλους ανθρώπινου σώματος. Είναι το χέρι της κυρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευαιθησιομετρία Sensitometry ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-6

Ευαιθησιομετρία Sensitometry ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-6 Ευαιθησιομετρία Sensitometry ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-6 Ακτινοβολία Χ και φιλμ Οι ακτίνες- X προκαλούν στο ακτινολογικό φιλμ κατανομή διαφορετικών ΟΠ επειδή Η ομοιόμορφη δέσμη που πέφτει πάνω στο ΑΘ εξασθενεί σε

Διαβάστε περισσότερα

Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουµε την κατανοµή των κατοίκων του νοµού ανά ηλικία.

Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουµε την κατανοµή των κατοίκων του νοµού ανά ηλικία. Κεφάλαιο 5 Αγροτικά ιατρεία, Κέντρο υγείας και Νοσοκοµείο του νοµού Ευρυτανίας 4. Η πληθυσµιακή σύσταση του νοµού. Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουµε την κατανοµή των κατοίκων του νοµού ανά ηλικία. 99

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα :

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα : Εισαγωγικά Τα δορυφορικά δίκτυα επικοινωνίας αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Οι δορυφόροι παρέχουν τη δυνατότητα κάλυψης μεγάλων γεωγραφικών περιοχών. Η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θέµα Εργασίας: «Η έννοια της ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας. Αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από τα ηµόσια Νοσοκοµεία στην Ελλάδα και προτάσεις για τη

Διαβάστε περισσότερα

HENRE QUESTIONNAIRE Sub-Group CPD Pilot Study 1) Εσύ, ο/η τεχνολόγος ακτινολόγος a) Σε ποια χώρα εργάζεσαι ως τεχνολόγος ακτινολόγος;...

HENRE QUESTIONNAIRE Sub-Group CPD Pilot Study 1) Εσύ, ο/η τεχνολόγος ακτινολόγος a) Σε ποια χώρα εργάζεσαι ως τεχνολόγος ακτινολόγος;... «Αγαπητέ συνάδελφε, Με πρωτοβουλία των επαγγελματικών συλλόγων ΤΑ των χωρών-μελών της Ε.Ε. σχεδιάστηκε ερωτηματολόγιο προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία που θα μας καθοδηγήσουν στην ανάπτυξη ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Φ.Ν. Σκοπούλη Καθηγήτρια τον Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών συστηματικός ερυθηματώδης λύκος θεωρείται η κορωνίδα των αυτοάνοσων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ Οι όζοι του θυρεοειδούς είναι συχνοί και αποτελούν το συχνότερο ενδοκρινολογικό πρόβλημα σε πολλές χώρες. Οι πιθανότητες ότι κάποιος θα ανακαλύψει έναν τουλάχιστον όζο θυρεοειδούς είναι 1 στις 10 ενώ σε

Διαβάστε περισσότερα