ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ (1830-2007)"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ( ) H σύσταση και εκμετάλλευση των κοιτασμάτων του υπεδάφους είναι ένα από τα σημαντικότερα γεωφυσικά-γεωοικονομικά δεδομένα, τα οποία προκαθορίζουν την υποδομή πάνω στην οποία στηρίζεται η βιομηχανία μίας χώρας και κατά συνέπεια η οικονομική της ανάπτυξη. Στην Ελλάδα η ποιότητα των μεταλλευμάτων της είναι όχι μονάχα καλή από άποψη ανάλυσης των φυσικών χαρακτηριστικών τους, αλλά παρουσιάζεται σαν η πιο κατάλληλη για ειδικές βιομηχανικές χρήσεις. Για τα σπουδαιότερα, μάλιστα, μεταλλεύματά μας οι ειδικοί γνωματεύουν ότι τα αποθέματά μας π.χ. σε λευκόλιθο, χρωμίτη και χρωμιούχα σιδηροξείδια ανέρχονται το λιγότερο σε δεκάδες εκατομμύρια τόνους. Το μαγγάνιο, το αντιμόνιο, ο χρωμίτης, το νικέλιο, ο ψευδάργυρος, η βαρυτίνη, ο αρίστης ποιότητος ελληνικός λευκόλιθος, είναι πρώτες μεταλλευτικές ύλες κατάλληλες για να παραχθούν τα προϊόντα εκείνα της μεταλλουργίας (κράματα, κατοπτρικός σίδηρος, χρωμιοχάλυβας, πυρίμαχοι πλίνθοι, νικελιοχάλυβες, νεάργυρος, ντουραλουμίνιο, μαγνήσιο, ορείχαλκος κ.ά.) που η χρησιμότητά τους, με την πρόοδο της τεχνικής και τις ολοένα πιο σύνθετες και πλατειές εφαρμογές της, στη μηχανουργία είναι τεράστια. Στην Ελλάδα ο τομέας της μεταλλουργίας ακολούθησε τη δική του αυτόνομη πορεία, καθώς η όλη λειτουργία και ανάπτυξή του καθοριζόταν με κριτήριο τη λύση που κάθε φορά δινόταν από τη νομοθεσία: δηλαδή ποιος πρέπει να είναι ο ιδιοκτήτης του μεταλλείου, ορυχείου ή λατομείου, ο ιδιοκτήτης της γης; Αυτός που το ανακάλυψε ή το κράτος; Η απάντηση ήταν κάθε φορά συνάρτηση των πολιτικών και κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, οι οποίες επικρατούσαν στη χώρα τη δεδομένη στιγμή Γεωργάκης, Ν., «Το θεσμικό πλαίσιο της χώρας για τον ορυκτό πλούτο,», Πρακτικά 1 ου Συνεδρίου Τεχνικού Επιμελητηρίου: Ελληνικός Ορυκτός πλούτος, Αθήνα Μαίου

2 Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Μανσόλας 696 : «Η περί ορυκτών εν γένει ή η περί μεταλλείων, ορυχείων και λατομείων βιομηχανία διέπεται από όλως ειδικούς νομοθετικούς κανονισμούς, σκοπούντας να συμβιβάσουν αφενός μεν το δικαίωμα της ιδιωτικής ιδιοκτησίας μετά του γενικού συμφέροντος της Επικράτειας και αφετέρου να εξασφαλίσωσιν την διατήρησιν του μεταλλουργικού πλούτου του τόπου». Επίσης, η μη πλήρης οργανική σύνδεση του τομέα των μεταλλείων-ορυχείων με την εγχώρια βιομηχανία, οι ιδιαιτερότητές του καθώς και η διαφορετική περιοδολόγηση της εξέλιξής του, συνηγορούν στο να εξετάζεται ανεξάρτητα από τον τομέα της βιομηχανίας. Άλλωστε, οι σχέσεις του μεταλλευτικού τομέα, ο οποίος εργάζεται αποκλειστικά για τις εξαγωγές, με την υπόλοιπη βιομηχανία είναι ελάχιστες, αφού λείπει εντελώς ο τομέας της πρωτογενούς παραγωγής. Η πρώτη περίοδος της ιστορίας εκμετάλλευσης του ελληνικού ορυκτού πλούτου αρχίζει με την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους και τελειώνει με την κατάργηση του Μεταλλευτικού Κώδικα Χ του και την αντικατάστασή του από το Nόμο ΓΦΚΔ του Η πρόσφατα απελευθερωμένη Ελλάδα ήταν τότε ένα είδος «παρθένας γης», ελκυστική για τους ονειροπόλους ή και τους τυχοδιώκτες, για τους δυτικότροπους μεταρρυθμιστές που αναζητούσαν πεδίο δράσης, ή ακόμα και για κάποιους επιχειρηματίες ή τεχνίτες, οι οποίοι επιθυμούσαν, από φιλοπατρία, να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τόπου. 696 Μανσόλας, Α., Πολιτειογραφικαί πληροφορίαι περί Ελλάδος, Αθήνα 1867, σελ. 123 (Επανέκδοση). 697 O νόμος Χ του 1861 αποτέλεσε, μαζί με τους τροποποιητικούς και συμπληρωματικούς του νόμους, το νομικό καθεστώς των ελληνικών μεταλλείων ως το 1910, οπότε καταργήθηκαν όλοι από το νόμο ΓΦΚΔ. Σύμφωνα με το νόμο Χ (βλ. ό.π., Σ.Μ.Ε., Ο ελληνικός ορυκτός πλούτος, σελ ): «τα μεταλλεία παραχωρούνταν, κατά την κρίση της Διοίκησης, στον πιο κατάλληλο εκμεταλλευτή. Το σύστημα αυτό, αν και θεωρητικά εμφανίζεται σωστό απέτυχε στη χώρα μας, γιατί τα μεταλλεία παραχωρούνταν όχι στους πιο ικανούς εκμεταλλευτές, αλλά στους κομματάρχες και στους φίλους τους. Η αποτυχία του μάλιστα, ήταν τόση, ώστε το 1882, επί Χαριλάου Τρικούπη, ψηφίσθηκε ο νόμος 980, που καθιέρωσε την έκδοση ειδικού νόμου για κάθε παραχώρηση μεταλλείου, πράγμα το οποίο είχε συνέπεια ν ανασταλεί η μεταλλευτική δραστηριότητα. Αργότερα ο νόμος ΓΦΚΔ καθιερώνει την αρχή της προτεραιότητας, σύμφωνα με την οποία στον πρώτο αιτητή χορηγείται αποκλειστικό δικαίωμα: α) για μεταλλευτικές έρευνες και β) για τη μεταλλειοκτησία, όχι όμως κατά μετάλλευμα -που ήταν το σύστημα όπως καθόριζε ο νόμος Χ - αλλά πάνω σε όλα τα μεταλλεύματα του χώρου του μεταλλείου, εκτός από τα πολύτιμα μέταλλα. Ο νόμος αυτός εξαφάνισε τα άτοπα του προηγούμενου, αλλά με την αυστηρή εφαρμογή της προτεραιότητας που καθιέρωσε, έφτασε στο αντίθετο άκρο. Τα μεταλλεία άρχισαν να περιέρχονται σε πρόσωπα, που στερούνταν τ απαραίτητα προσόντα, προπάντων τα οικονομικά μέσα για την εκμετάλλευσή τους, πράγμα που επίσης απέβαινε σε βάρος της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Το μειονέκτημα τούτο ήρθαν να περιορίσουν ο νόμος 4029/1959 «Περί αργούντων μεταλλείων», ο Μεταλλευτικός Κώδικας (Ν.Δ. 210/1973) [ ] ο νόμος 274 «Περί τροποποιήσεως του Μεταλλευτικού Κώδικος» [ ] και το Ν.Δ. 274/76». 698 Κυριακόπουλος, Π., «Φορείς Μεταλλευτικής δραστηριότητας», Πρακτικά 1 ου Συνεδρίου Τεχνικού Επιμελητηρίου: Ελληνικός Ορυκτός πλούτος, Αθήνα Μαίου

3 Βασικός στόχος του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους, μετά την Οθωνική κατοχή, ήταν η δημιουργία μιας ανεξάρτητης εθνικής οικονομίας. Η επίτευξη του στόχου αυτού θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί πάνω σε δυο άξονες: αρχικά με την ανοικοδόμηση της χώρας από τα ερείπια που είχε αφήσει ο κατακτητής και στη συνέχεια με την οικονομική ανάπτυξη, μέσω εφαρμογής των νέων τεχνολογικών και οργανωτικών μεθόδων που είχαν εφαρμοσθεί στη Δύση, ιδιαίτερα στον τομέα των εξορυκτικών και μεταλλευτικών εργασιών. Τα πρώτα χρόνια το Ελληνικό Κράτος φαίνεται να εκμεταλλεύεται, κατά κανόνα για λογαριασμό του, τα κοιτάσματα του υπεδάφους του 699. Ανέθεσε, λοιπόν, την εκπόνηση ειδικών μεταλλευτικών μελετών αλλά και επιτόπιων ερευνών σε ξένους, αρχικά ειδικούς 700 και αργότερα, μετά το 1850, το Υπουργικό Συμβούλιο «την επιθεώρησιν και περιγραφήν των ανακαλυφθέντων επωφελών ορυκτών» την εμπιστεύθηκε σε Έλληνες εμπειρογνώμονες 701. Η μη ύπαρξη, όμως, κάποιου κώδικα και πολιτικής από τη μεριά του Κράτους, άφηνε ανεξέλεγκτες τις λαθραίες εξορύξεις σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ και άλλες εγγενείς αδυναμίες επιβράδυναν συνολικά τη σχηματοποίηση του βιομηχανικού φαινομένου στη χώρα μας: «Η Ελλάς πλουτεί παντοειδών ορυκτών των πλείστων των οποίων δεν υπάρχει εισέτι ακριβώς γνώσις, η εξόρυξις όμως αυτών έσεται έτι λίαν δυσχερής λόγω της ελλείψεως των αναγκαίων γνώσεων, των απαιτούμενων αδρών δαπανών και των δυσκολιών της συγκοινωνίας 702». Παράλληλα, στη διάρκεια του 19 ου αι., η βιομηχανία της ηπειρωτικής Ευρώπης, ευνοημένη από τη βελτίωση των μέσων μεταφοράς, την ανακάλυψη νέων πηγών ενέργειας ή την ταχύτατη αύξηση των διαθέσιμων πολύτιμων μετάλλων, έφθασε στο «στάδιο της ωριμότητας». Όλες οι χώρες της ευρωπαϊκής «περιφέρειας» συμμετείχαν στη γενικευμένη αυτή κίνηση, η καθεμιά με το δικό της τρόπο. Στα Βαλκάνια, το κυρίαρχο εδώ φαινόμενο, που ήταν η κατάκτηση της ανεξαρτησίας και η δημιουργία των εθνικών κρατών - διαδικασία που έγινε ανυποχώρητη πια στο τέλος της δεκαετίας του συμπορεύτηκε με τις απαρχές κάποιας λιγότερο ή περισσότερο αισθητής οικονομικής ανάπτυξης. Έτσι, λοιπόν, τα φαινόμενα που παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα την περίοδο 699 Λαμψίδης, Γ., «Νεοελληνικοί χρόνοι, Ελληνικός Ορυκτός Πλούτος», Πρακτικά 1 ου Συνεδρίου Τεχνικού Επιμελητηρίου: Ελληνικός Ορυκτός πλούτος, Αθήνα Μαΐου ΓΑΚ (Γενικά Αρχεία του Κράτους), Οθωνικό Αρχείο, Υπουργείο Στρατιωτικών, Σειρά Μβ, φακ Ό.π., φακ Μανσόλας, ό.π., σελ

4 αυτή, αποτελούν τμήμα μιας τάσης πολύ ευρύτερης, η οποία ξεπερνά κατά πολύ τα εθνικά σύνορα 703. Αν βέβαια πρέπει να δώσουμε μια χρονολογία γέννησης στην ελληνική μεταλλευτική βιομηχανία, αυτή είναι η δεκαετία του Δεν πρόκειται, φυσικά, για τη χρονολογία γέννησης των πρώτων εργοστασίων. Εργοστάσια υπήρχαν στη χώρα πολύ πριν την περίοδο αυτή. Αλλά, όπως λέει ο Francois Crouzet, «ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη και μερικά εργοστάσια δεν κάνουν εκβιομηχάνιση» 704. Ο «πυρετός» των μεταλλευτικών εταιρειών, γύρω στα , δεν έδωσε παρά λίγα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Από τις 29 εταιρείες που ιδρύθηκαν τότε, η μεγάλη πλειονότητα έμεινε στα χαρτιά. Μόνο 4 ή 5 επιχείρησαν να αξιοποιήσουν τα δικαιώματα εκμετάλλευσης κοιτασμάτων που είχαν εξασφαλίσει. Στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 1870 έγιναν εξερευνήσεις κοιτασμάτων, σχηματίστηκαν εταιρείες και συγκεντρώθηκαν τα πρώτα κεφάλαια: αιτήσεις παραχωρήσεων κατατέθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών από το 1867 ως το 1875, ενώ έγιναν, τελικά, 359 παραχωρήσεις κοιτασμάτων που αντιστοιχούσαν περίπου σε 2 εκατομμύρια στρέμματα 705. Στη συνέχεια, πολλές από τις πρώτες αυτές εταιρείες συγχωνεύτηκαν ή εκχώρησαν τα δικαιώματά τους σε νέες επιχειρήσεις, οι οποίες ιδρύθηκαν κυρίως μεταξύ 1880 και 1882, τον καιρό της έκδηλης εκείνης επιχειρηματικής «υπερθέρμανσης», και με σημαντική συμμετοχή ξένων επενδυτών. Κατά γενικό κανόνα, η δραστηριότητα όλων σχεδόν των νέων και συχνά ευκαιριακών επιχειρήσεων δεν απέκτησε κάποια συστηματικότητα, παρά μόνον από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1880 και κυρίως κατά την επόμενη δεκαετία, όταν άρχισε ο τομέας στο σύνολό του να αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς 706. Για την εθνική οικονομία αρχίζει τότε μια νέα περίοδος που εκτείνεται ως τα μέσα της δεκαετίας του 1890, όταν ξεσπούν ανοιχτά οι λανθάνουσες μέχρι τότε κρίσεις: κρίση δημοσιονομική (πτώχευση του κράτους, 1893), κρίση αγροτική (υπερπαραγωγή και κατάρρευση του εμπορίου της σταφίδας, 1892) 707. Τα εργατικά ατυχήματα στα εργοστάσια τροφοδοτούν τακτικά την ειδησεογραφία του τύπου της εποχής. Μολαταύτα, ο πρώτος νόμος δεν επρόκειτο να ψηφισθεί παρά μόνο το 703 Αγριαντώνη, ό.π. σελ Moraitinis, P., La Grece telle gu elle est, Firmin-Didot, Παρίσι 1877, σελ Αγριαντώνη, ό.π., σελ Ό.π., σελ Ό.π., σελ

5 1901 και δεν αφορούσε παρά αποκλειστικά τους μεταλλωρύχους. Εργατική νομοθεσία, άξια του ονόματος αυτού, άρχισε να εφαρμόζεται μόνο μετά από μια δεκαετία 708. Το 1909 γίνονται τα πρώτα βήματα στην ανάπτυξη βαριάς βιομηχανίας στην Ελλάδα. Το άνοιγμα της αγοράς χημικών λιπασμάτων για τη γεωργία δημιουργεί τα ερείσματα για τη πρώτη εταιρεία του είδους: «η Ανώνυμος Εταιρεία Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων» με συμμετοχή του «Ελληνικού Πυριτιδοποιείου». Ο μεταλλευτικός τομέας περιορίζεται, με ολοένα και σαφέστερο τρόπο, στην απλή εξόρυξη και εξαγωγή μεταλλευμάτων σε ακατέργαστη μορφή. Εμφανίζονται, επίσης, βιομηχανίες «καθ όλα εμβόλιμες», δηλαδή εντελώς ξένες προς τα φυσικά προϊόντα του τόπου (όπως οι βιομηχανίες χαρτιού και γυαλιού) 709. Μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους και τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο η παραγωγή μεταλλευμάτων αυξάνει και δημιουργούνται νέες εταιρίες με νέες εκμεταλλεύσεις 710. Ενδεικτικά αναφέρονται: Η εταιρεία «Λοκρίς», η οποία ήδη από το 1910 είχε ανακαλύψει τα νικελιούχα μεταλλεύματα της Λάρυμνας. Η εταιρεία «Αλλατίνη» στη Γερακινή Χαλκιδικής για λευκόλιθο. Η «Α.Ε. Επιχειρήσεων εν Ελλάδι», με δραστηριότητα στη Μήλο για θειάφι, στο Μαντούδι της Εύβοιας για λευκόλιθο και στην Κύμη για λιγνίτες. Η «Γαλλική Εταιρεία Σερίφου και Σπηλιαλέζας» για σιδηρομετάλλευμα στη Σέριφο. Η «Αγγλοελληνική Εταιρεία» λευκόλιθου στην Εύβοια. Η «Γαλλο-Οθωμανική» εταιρεία των μεταλλείων της Κασσάνδρας για σιδηροπυρίτη, της οποίας το 1920 τα δικαιώματα απέκτησε η «Α.Ε. Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων». Η «Μεταλλευτική Ένωσις Δομοκού» για χρωμίτες. Στη διάρκεια του Μεσοπολέμου η ελληνική οικονομία προσανατολισμένη στην ανάπτυξη των βιομηχανιών παραγωγής, κυρίως, των ειδών κατανάλωσης, που στηρίζονταν στον προστατευτισμό και τη μονοπωλιακή εκμετάλλευση της εσωτερικής αγοράς από ορισμένα μεγαλοβιομηχανικά συγκροτήματα, πραγματοποιούσε στις ειδικές αυτές συνθήκες παραγωγής τέτοια υπερκέρδη, τα οποία επέτρεπαν στη ντόπια βιομηχανία και τις 708 Ό.π., σελ Ό.π., σελ Τσιραμπίδης, Ε. Ανανίας, Ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδος, Εκδόσεις Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη 2005, σελ

6 τράπεζες να συγκεντρώνουν γύρω από αυτούς τους κλάδους τα κεφάλαιά τους με υψηλό ποσοστό κέρδους και υψηλό επιτόκιο. Οι μεταλλευτικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (μεταφορές, φως, νερό, παραγωγικά έργα κ.ά.), ο έλεγχος των δημόσιων οικονομικών (δημόσια έσοδα, εταιρεία υπεγγύων προσόδων), η αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών βρίσκονταν στην εξουσία του ξένου κεφαλαίου. Στη χώρα αναπτυσσόταν μια βιομηχανία, που η βάση της σε μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα, συχνά δε και πρώτες ύλες (εριουργία κ.λ.π.) βρίσκονταν στο εξωτερικό ή στα χέρια του ξένου κεφαλαίου (ενέργεια) 711. Η ελληνική βιομηχανία παρουσίαζε, έτσι, την αντίφαση που παρουσιάζουν οι οικονομίες των εξαρτημένων και αποικιακών κρατών, όπου το ξένο κεφάλαιο αναπτύσσει μονάχα τους κλάδους που του χρειάζονται, είτε για προμήθειες πρώτων υλών είτε ως αγωγοί μετασχηματισμού και διάθεσης στην αγορά της εξαρτημένης χώρας των προϊόντων της δικής του βιομηχανίας. Σίγουρα, ο ρόλος της εξαρτημένης οικονομίας είναι ρόλος εμπορικός, μεσιτικός στην πλατιά έννοια, ακόμα και όταν μετασχηματίζει μισοτελειωμένα προϊόντα της ξένης βιομηχανίας. Για αυτό και στη χώρα μας αναπτύχθηκε η εξορυκτική βιομηχανία, που αντί να έχει επακόλουθο την ανάπτυξη μεταλλουργικής βιομηχανίας, χρησιμοποιήθηκε από το ξένο κεφάλαιο με μοναδικό σκοπό να προμηθεύει προνομιακά και φτηνά (εξευτελιστικό μεροκάματο του Έλληνα μεταλλωρύχου) την πρώτη ύλη στην ξένη βιομηχανία. Ο ελληνικός λευκόλιθος, όπως όλες οι πολύτιμες ύλες του υπεδάφους της χώρας μας, χρησιμοποιήθηκε αντιοικονομικά και αντιεπιστημονικά. Όχι μόνο δεν δημιουργήθηκε βιομηχανία μαγνήσιου στην Ελλάδα για την καλύτερη αξιοποίηση του λευκόλιθου, σύμφωνα με τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, αλλά και η εξαγωγή του στο εξωτερικό, σαν πρώτη ύλη, γινόταν με τους χειρότερους όρους για την ελληνική οικονομία. Αρκεί να επισημάνουμε ότι, ενώ ο λευκόλιθος στο εμπόριο πουλιέται είτε με τη μορφή της «διπύρου μαγνησίας» ή της «καυστικής μαγνησίας», ο λευκόλιθος που πουλιόταν προπολεμικά στο εξωτερικό από τη χώρα μας ήταν κατά το 80% ακατέργαστος (ωμός) και μονάχα κατά το 20% κατεργασμένος και ψημένος «πεφρυγμένος»-σε δίπυρη 711 Μπάτσης, Δημήτριος, Η βαρειά βιομηχανία στην Ελλάδα, εκδόσεις Κέδρος (τέταρτη έκδοση-α έκδοση 1947), Αθήνα Μάιος 2001, σελ. 35. Η μελέτη αυτή αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό και αξιόλογο δείγμα της αριστερής επιστημονικής σκέψης της περιόδου. Σύμφωνα με αυτήν, η αναπτυξιακή διαδικασία με άξονα τη βαριά βιομηχανία θα γινόταν με την κεντρική παρέμβαση του κράτους. Το μοντέλο προέβλεπε την πλήρη καθετοποίηση της παραγωγής και την αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της χώρας, με σκοπό την ικανοποίηση της εσωτερικής αγοράς, ενώ τονιζόταν η δυνατότητα της ελληνικής βιομηχανίας να αναπτυχθεί στη βάση μιας ισχυρής εσωτερικής κεφαλαιακής συσσώρευσης. 276

7 μαγνησία 712. Με άλλα λόγια, η πρώτη ύλη δεν περνούσε ούτε από το προστάδιο της κατεργασίας για την κατοπινή βιομηχανοποίηση, αλλά πήγαινε ολότελα ακατέργαστη σαν μετάλλευμα στο εξωτερικό για να βιομηχανοποιηθεί εκεί ολοκληρωτικά. Η ζημιά της εθνικής οικονομίας με τέτοιο ξεπούλημα της πολύτιμης και αναντικατάστατης αυτής πρώτης μεταλλευτικής ύλης είναι ανυπολόγιστη. Δεκάδες χιλιάδες τόνοι μαγνήσιο θα είχαν παραχθεί από το λευκόλιθο που βγήκε ακατέργαστος στη ξένη αγορά, για να βιομηχανοποιηθεί (κατά μεγάλο ποσοστό) εκεί με ηλεκτρενέργεια σε μαγνήσιο. Μπορούμε να δούμε σε αριθμούς πόσο χαμηλά διατηρούνταν η οικονομική και παραγωγική δράση της χώρας, αν συγκρίνουμε την τιμή του μαγνήσιου στη διεθνή αγορά, η οποία ήταν δραχμές ο τόνος 713 προπολεμικά και δραχμές (σε τιμές 1942) στην Αμερική 714. Βέβαια, η μέση τιμή (ΦΟΜΠ) «των λευκόλιθων» που εξήγαμε τότε στο εξωτερικό και η οποία ήταν κατά τόνο: δρχ. για τη δίπυρη μαγνησία, για την ψημένη και μόλις 600 δραχμές για τον ακατέργαστο λευκόλιθο 715. Αλλά, ακόμη, και αν πάρουμε τις τιμές του 1940, οι οποίες ήταν κατά ένα μικρό ποσοστό μεγαλύτερες για τις κατηγορίες του λευκόλιθου που πουλήθηκε στο εξωτερικό, βλέπουμε ότι για χιλιάδες περίπου τόνους ακατέργαστου λευκόλιθου αντιστοιχούσαν 77 εκατομμύρια δραχμές. Σε αυτές πρέπει να προσθέσουμε άλλα 68 εκατομμύρια για 23 χιλιάδες τόνους κατεργασμένου λευκόλιθου σε «πεφρυγμένη» και δίπυρη μαγνησία. Δηλαδή συνολικά 123 χιλιάδες τόνοι, τουλάχιστον, ακατέργαστου και μισοκατεργασμένου λευκόλιθου πουλήθηκαν για το ποσό των 145 εκατομμυρίων δραχμών 716. Αν τώρα υπολογίσουμε ότι με το ποσό αυτό του λευκόλιθου (ακετέργαστος λευκόλιθος τόνοι περίπου) και την ηλεκτρενέργεια των υδατοπτώσεών μας θα μπορούσαμε από μια ανεπτυγμένη βιομηχανία μαγνησίου να παράγουμε το χρόνο , τουλάχιστον, τόνους από το μέταλλο αυτό, θα δημιουργούσαμε προϊόν - με τη μέση τιμή που έχει στην διεθνή αγορά - αξίας το λιγότερο δραχμών (ίσον δρχ./τ Χ τ. μαγνήσιου). Αλλά και στην πρώτη περίοδο λειτουργίας μεταλλουργίας μαγνήσιου στη χώρα μας, η παραγωγή του οποίου θα κυμαινόταν γύρω 712 Παράρτημα: Π.9.: Πιν Κουβέλης, Π., Βιομηχανικαί δυνατότητες και ενεργειακή πολιτική εν Ελλάδι, Αθήνα 1945, σελ. 63, ο οποίος υπολογίζει σε 650 δολλάρια κατά τόνο την τιμή του μαγνήσιου. 714 Κισκύρας, Δ., «Ο ορυκτός μας πλούτος και οι δυνατότητες ανάπτυξης της βαρειάς βιομηχανίας στην Ελλάδα», «Ανταίος», αριθ. 9 και 10, 1945, σελ Μπάτσης, ό.π., σελ Ό.π. 277

8 στους τόνους, πάλι θα είχαμε προϊόν αξίας 800 εκατομμυρίων δραχμών τουλάχιστον 717. Η πραγματικά κολοσσιαία αυτή διαφορά σε βάρος της ελληνικής οικονομίας οφείλεται και ειδικότερα στο εξευτελιστικό επίπεδο τιμής της εργατικής δύναμης στη χώρα μας, ιδιαίτερα δε του έλληνα μεταλλωρύχου. Ακόμα, οφείλεται στο ότι ο ελληνικός λευκόλιθος εξαγόταν, μέχρι τα μέσα του 20 ού αιώνα, ακατέργαστος κατά το μεγαλύτερό του μέρος (80%) 718. Αποδεικνύεται, λοιπόν, σε γενικές γραμμές η τεράστια οικονομική σημασία που θα είχε για την εκβιομηχάνιση της χώρας μας και τη δημιουργία βαριάς βιομηχανίας η ίδρυση μεταλλουργίας μαγνήσιου, με πρώτη ύλη το λευκόλιθο ή το μαγνησίτη. Δυστυχώς, και στην περίπτωση αυτή η αντιπαραγωγική, μονοπωλιακή και παρασιτική δράση του ντόπιου κεφαλαίου όσο και ο ανασταλτικός ρόλος του ξένου κεφαλαίου (και ιδιαίτερα εκείνου που είχε τοποθετηθεί σε μεταλλευτικές επιχειρήσεις) λειτούργησαν ανασταλτικά στην ανάπτυξη ντόπιας μεταλλουργίας, βασιζόμενης στην κατεργασία της μεταλλευτικής πρώτης ύλης του λευκόλιθου. Το ξένο κεφάλαιο στην Ελλάδα παίρνοντας από τη χώρα μας ακατέργαστο λευκόλιθο σαν πρώτη ύλη με εξαιρετικά «ευνοϊκούς» όρους για παραγωγή μαγνησίου και κατασκευή πυρίμαχων τούβλων, είχε κάθε λόγο να εμποδίσει την ίδρυση ντόπιας βιομηχανίας κατεργασίας της πρώτης αυτής ύλης. Ακόμα, το ξένο κεφάλαιο είχε συμφέρον να διατηρήσει το προνόμιο της αποκλειστικής εξαγωγής και του μισοκατεργασμένου λευκόλιθου με τη μορφή της δίπυρης μαγνησίας. Το προνόμιο αυτό είχε η «Αγγλοελληνική Εταιρεία», η οποία είχε εγκαταστάσεις επεξεργασίας στη Βόρεια Εύβοια. Μέχρι το Β Παγκόσμιο Πόλεμο η ελληνική κοινωνία, στο σύνολό της, δεν αποδέχτηκε το Βιομηχανικό φαινόμενο, δεν επένδυσε στις δικές της προοπτικές, δεν πίστεψε στα πλεονεκτήματά του, ούτε φάνηκε διατεθειμένη να υποστεί και τους εξαναγκασμούς του. Έχουμε, ίσως, να κάνουμε με μια κοινωνία υπερβολικά (παθολογικά) προσηλωμένη στη συγκυρία (επειδή ωφελήθηκε συχνά από αυτήν) και επομένως ξένη προς την υπομονή και επιμονή, τη μακροπρόθεσμη δέσμευση και συστηματικότητα, την οποία απαιτούν τα βιομηχανικά έργα. Η οικοδόμηση της βαριάς βιομηχανίας προϋπέθετε ότι θα έπαυε η αποικιακή εκμετάλλευση του ελληνικού ορυκτού πλούτου, ο οποίος εξαγόταν ως ακατέργαστη πρώτη 717 Ό.π., σελ Όσο για τα έξοδα παραγωγής μαγνήσιου σημειώνουμε ότι, με τους χειρότερους όρους, δεν ξεπερνούν το 40% της τιμής του στη διεθνή αγορά. 718 Ό.π. Μονάχα τόνοι δίπυρης μαγνησίας πουλήθηκαν στο εξωτερικό το 1940, ενώ ο ακατέργαστος λευκόλιθος τον ίδιο χρόνο πουλήθηκε σε ποσότητα τόνων. 278

9 ύλη στο εξωτερικό. Χρειαζόταν να εγκαταλειφθεί και πραγματικά -όχι μόνο φραστικά- ο οικονομικός φιλελευθερισμός και εν ανάγκη το κράτος να προχωρούσε στην «εθνικοποίηση ολόκληρου του μεταλλευτικού πλούτου» και στην απαγόρευση της εξαγωγής ακατέργαστων μεταλλευμάτων 719. Το 1945, όταν η Ελλάδα εξέρχεται από τον πόλεμο εντελώς κατεστραμμένη, αρχίζει μια προσπάθεια ανασυγκρότησης, η οποία προετοιμάζει το έδαφος για τη σημαντικότερη περίοδο της νεότερης ελληνικής μεταλλευτικής ιστορίας, την περίοδο Οι οργανισμοί και οι μηχανισμοί ανασυγκρότησης (A.M.A.G. 720, Σχέδιο Marshall και η U.N.R.R.A. 721 ) πείθονται για τη σημασία και την αξία του ελληνικού ορυκτού πλούτου και βοηθούν. Εκείνοι, όμως, που είναι πραγματικά τολμηροί και πρωτοπόροι είναι οι Έλληνες μεταλλευτές, οι οποίοι αναβιώνουν τη μετάλλευση από τις στάχτες της. Επιχειρηματίες όπως ο Μποδοσάκης, Σκαλιστήρης, Πόρτολος, Ηλιόπουλος, Μπάρλου κ.ά., έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξή της. Ο λευκόλιθος (μαγνησίτης), ο βωξίτης και το σιδηρονικέλιο αποτέλεσαν τον κορμό της μεταλλευτικής βιομηχανίας στην Ελλάδα, κατά την περίοδο της ακμής της, τις δεκαετίες 60 και 70. Την ίδια περίοδο γίνονται εκτεταμένες και επιστημονικά οργανωμένες έρευνες από κρατικούς, αλλά και ιδιωτικούς φορείς, με αποτέλεσμα την αύξηση των αποθεμάτων. Γίνονται συστηματικές επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την ίδρυση νέων μεταλλευτικών και μεταλλουργικών εγκαταστάσεων. Δημιουργείται πολύ αξιόλογο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό. Συγκροτούνται νέες μεγάλες μεταλλευτικές και μεταλλουργικές επιχειρήσεις, όπως το «Αλουμίνιο της Ελλάδος» και η «Λάρκο». Μεταξύ 1965 και 1976 οι επενδύσεις επταπλασιάζονται, ενώ η παραγωγή μεταλλευμάτων αυξάνει κατά 263%. Στα τελικού βαθμού επεξεργασίας προϊόντα, μεταξύ αυτών η καυστική και δίπυρη μαγνησία, η παραγωγή μεταξύ 1967 και 1976 αυξάνει κατά 153% 722. Η πρόσφατη περίοδος (1980-σήμερα) είναι περίοδος της μεγάλης κάμψης, αλλά και της μεγάλης ανακατάταξης και αναπροσαρμογής της ελληνικής μετάλλευσης. Κραταιά μεταλλευτικά συγκροτήματα, όπως το «Συγκρότημα Σκαλιστήρη», που αποτελούσαν ένα τεράστιο κομμάτι της συνολικής μεταλλευτικής παραγωγής, κλείνουν. Νέες δυσμενείς 719 Τουρνάκης, Ι., «Η σημασία του ορυκτού μας πλούτου δια την εθνικήν άμυναν και το οικονομικόν μέλλον της χώρας», Νέα Πολιτική, 1938, σελ A.M.A.G.: American Mission for Aid to Greece - Αμερικανική Οικονομική Αποστολή στην Ελλάδα. 721 U.N.R.R.A.: United Nations Relief and Rehabilitation Administration - Διοίκηση Αρωγής και Αποκατάστασης Ηνωμένων Εθνών. 722 Τσιραμπίδης, ό.π. σελ

10 συνθήκες δημιουργούνται. Στις διεθνείς αγορές γίνονται θεμελιακές αλλαγές με την ανάδυση νέων παραγωγών χωρών φτηνού κόστους (Κίνα). Τα αποτελέσματα του μακροχρόνιου ανταγωνισμού της ελληνικής δίπυρης μαγνησίας με την αντίστοιχη κινέζικη ήταν δραματικά. Ένας ανταγωνισμός αθέμιτος πολλές φορές που οδήγησε σε δραστική μείωση των τιμών και του όγκου των ελληνικών εξαγωγών 723. Προβλήματα ανταγωνιστικότητας υπήρχαν και με τα φθηνότερα τουρκικά προϊόντα μαγνησίτη και μετά τις αρχές της δεκαετίας του 90 και με το μαγνησίτη από την Αυστραλία ( τόνοι/χρόνο) 724. Συνάμα διαμορφώθηκε μια καινούργια πραγματικότητα για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των παγκόσμιων τάσεων για την προστασία του, με αποτέλεσμα τη δέσμευση τεράστιων εκτάσεων, όπου κάθε ερευνητική προσπάθεια ήταν απαγορευτική. Παρόλα αυτά, οι περιορισμένες σε συγκεκριμένες θέσεις ελληνικές μεταλλευτικές επιχειρήσεις, αφού προσαρμόστηκαν υποδειγματικά στη νέα πραγματικότητα, αναπτύχθηκαν δυναμικά και κατέλαβαν υψηλές θέσεις στην παγκόσμια αγορά Παράρτημα: Π.9.: Πίν Ό.π. 725 Χαρακτηριστική περίπτωση στο χώρο της ελληνικής μαγνησιούχου βιομηχανίας αποτελεί σήμερα η εταιρεία «Ελληνικοί Λευκόλιθοι». Ιδρυμένη από το 1959 διαθέτει τα ορυχεία της στη Γερακινή Χαλκιδικής, όπου ο κρυπτοκρυσταλλικός λευκόλιθος λαμβάνεται με ανοικτή επιφανειακή εκμετάλλευση. Η επεξεργασία περιλαμβάνει θρυμματισμό, ταξινόμηση και πύρωση. Ειδικότερα, το εξορυσσόμενο υλικό θρυμματίζεται σε θραύσματα και ταξινομείται σε τέσσερα κλάσματα: <12 mm, mm, mm και mm. Το <12 mm υλικό σωρεύεται ως στείρο. Τα τρία αδρομερέστερα κλάσματα περνούν από οπτικούς διαλογείς για την απομάκρυνση των φεμικών (κυρίως σερμπεντινικών) θραυσμάτων. Στη συνέχεια, το υλικό υποβάλεται σε πλύση, παραπέρα θρυμματισμό μέχρι < 30 mm και διαχωρισμό. Ο καθαρός, πλέον, μαγνησίτης πυρώνεται σε περιστρεφόμενους οριζόντιους ή κάθετους κλιβάνους και μετατρέπεται σε καυστική ή δίπυρη MgO σε δύο ξεχωριστές μονάδες. Τα βασικά μονολιθικά πυρίμαχα παράγονται σε ένα σύγχρονο και πλήρως αυτοματοποιημένο εργοστάσιο με ετήσια ικανότητα παραγωγής τόνων. Η συνολική ετήσια παραγωγή των πυρωμένων προϊόντων της εταιρείας είναι τόνοι, το 96% των οποίων εξάγεται. Οι εξαγωγές προς την Ε.Ε. αποτελούν το 90%, προς τις Η.Π.Α. το 6,5%, ενώ το υπόλοιπο καλύπτει άλλες ευρωπαϊκές χώρες, χώρες της Μέσης Ανατολής και την Αυστραλία. Η εταιρεία «Ελληνικοί Λευκόλιθοι», μοναδική σήμερα παραγωγός μαγνησίας στην Ελλάδα, αποτελεί τη μεγαλύτερη εξαγωγική επιχείρηση μαγνησίας στην Ε.Ε. και τη μεγαλύτερη σε πωλήσεις καυστικής μαγνησίας παγκοσμίως. Παρά τον έντονο ανταγωνισμό από την Κίνα και τη μεγάλη αύξηση των ναύλων, η εταιρεία, η οποία διαθέτει και πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001, συνεχίζει την ανάπτυξή της με βελτιώσεις στην παραγωγική της διαδικασία, εξειδικεύσεις τελικών προϊόντων μαγνησίας, επιλεγμένες εμπορικές συνεργασίες με εξειδικευμένους πελάτες, βελτίωση των δομών λειτουργίας (σε παραγωγή, πωλήσεις και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού) και τέλος, με την παράλληλη δραστηριοποίησή της, παραγωγικά και εμπορικά, σε χώρες του εξωτερικού. Επίσης, σημαντικό στοιχείο εξέλιξης αποτελεί η λειτουργία της νέας μονάδας Electromag, η οποία παράγει προϊόντα σημαντικής προστιθέμενης αξίας, τα οποία προορίζονται για χρήση στα ηλεκτρικά θερμαντικά στοιχεία, βλ. ό.π., σελ και 280

ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς Η µεταλλευτική δραστηριότητα του Βωξίτη στην Ανατολική Στερεά. Ιστορική διαδροµή Βιωσιµότητα και προοπτικές Κ. Αργύρης- Ζ. Γεωργιάννης- Θ. Μαργωµένος- Ν. Σακελλάρης- Χ. Σιαφάκας-

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ. «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ. «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη» Η σημασία του εξορυκτικού κλάδου για την ελληνική οικονομία Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ Περιήγηση ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Το μεταλλευτικό συγκρότημα τοποθετείται Ανατολικά του Οικισμού Λιμεναρίων ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 385

ΠΗΓΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 385 ΠΗΓΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 385 386 ΠΗΓΕΣ 1. Ανέκδοτες Αρχειακές Πηγές και Μαρτυρίες 1.1. Αρχεία και Φάκελοι ανέκδοτων εγγράφων Tοπικό Αρχείο Δήμου Ελυμνίων (ΤΑΛ): Φάκελος: Μεταλλεία Ορυχεία: Υποφάκελοι: Φ. 6 (1852-1884)

Διαβάστε περισσότερα

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Συμβατικές πηγές ενέργειας Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε ενεργειακές πηγές, όπως ο λιγνίτης (Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη). Βρίσκεται στη 2η θέση στα λιγνιτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση πηγών πλούτου της χώρας: Ορυκτός πλούτος

Αξιοποίηση πηγών πλούτου της χώρας: Ορυκτός πλούτος Αξιοποίηση πηγών πλούτου της χώρας: Ορυκτός πλούτος Βασίλης Νικολετόπουλος Σωματείο Αξιότης 12.2.13 1 Ορισμοί: Ορυκτές πρώτες ύλες ΟΠΥ Μεταλλεύματα μέταλλα Βιομηχανικά ορυκτά οξείδια, άλλα Λατομικά ορυκτά

Διαβάστε περισσότερα

3 rd International Forum Mineral Resources in Greece A Driving Force For Economic Development Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία

3 rd International Forum Mineral Resources in Greece A Driving Force For Economic Development Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία 3 rd International Forum Mineral Resources in Greece A Driving Force For Economic Development Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία Ομιλία Καθ. Γιάννη Μανιάτη, Γραμματέα Κ.Ο. ΠΑ.ΣΟ.Κ. «ΟΡΥΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Β. Α) Ομάδα Α: Θεματικά αντικείμενα για ανέργους Τεχνίτες του τομέα Β της οικονομίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Β. Α) Ομάδα Α: Θεματικά αντικείμενα για ανέργους Τεχνίτες του τομέα Β της οικονομίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Β Α) Ομάδα Α: Θεματικά αντικείμενα για ανέργους Τεχνίτες του τομέα Β της οικονομίας i. Παραγωγική διαδικασία στη βιομηχανική επεξεργασία των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΔΕΛΑΣΟΥΔΑ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΜΗΜΑ:Β1 2010 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: «Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

ΜΑΡΙΑ ΔΕΛΑΣΟΥΔΑ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΜΗΜΑ:Β1 2010 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: «Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» ΜΑΡΙΑ ΔΕΛΑΣΟΥΔΑ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΜΗΜΑ:Β1 2010 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: «Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» Σελίδα 1 από 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΟΡΙΣΜΟΣ 2.Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ&ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ&ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ&ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ Κ.Θ.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Οι ανθρώπινες κοινωνίες υπάρχουν και εξαρτώνται απόλυτα από τα φυσικά, χημικά και βιολογικά συστήματα του πλανήτη. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Γ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ EURIMAC

ΜΕΡΟΣ Γ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ EURIMAC ΜΕΡΟΣ Γ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ EURIMAC Νικητίδου Μαρία (ερωτήσεις συνέντευξης) Πριτσίνη Φιλίππα - Χουβαρδά Σουλτάνα (συνέντευξη) Τελλίδου Ναταλία Ιωακειµίδης Βασίλης (φωτογραφίες) Κουρουκελέσης Νικόλας Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012 Αριθ. Πρωτ.:8259/ΓΠ1933 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βόλου στη

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος που κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους και τους εκμεταλλεύεται παραγωγικά για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΣΜΕ. Βόλος Παρασκευή 10 Νοεµβρίου 2006. «Σηµασία εφαρµογής του Κώδικα Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης στην Ελληνική Μεταλλεία»

ΗΜΕΡΙ Α ΣΜΕ. Βόλος Παρασκευή 10 Νοεµβρίου 2006. «Σηµασία εφαρµογής του Κώδικα Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης στην Ελληνική Μεταλλεία» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Μ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ - ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟ. 3062/2002 Ο ΟΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 10 & ΡΗΓΙΛΛΗΣ - ΑΘΗΝΑ 10674 - τηλ. 210-7215900-902-903 - fax 210-7215950

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες Μεταλλευτικές Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προτεινόμενες Μεταλλευτικές Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Προτεινόμενες Μεταλλευτικές Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δημήτρης Μελάς Αν. Καθηγητής Φυσικής Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ MUSTAFA OSMAN ISMAIL ALAMIN MINISTER OF INVESTMENT, REPUBLIC OF SUDAN TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE «Europe and the Arab World: Strengthening political, business

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου Θέμα Α1 Να σημειώσετε στο τέλος κάθε πρότασης Σ (Σωστό) αν θεωρείτε ότι η πρόταση είναι σωστή ή Λ(Λάθος) αν

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επεξεργάζεται και εκδίδει κάθε δύο χρόνια τον Κατάλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν πλήρη οδηγό των παραγωγικών, µεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ορυκτές Π ρώτες Ύλες: Μέλλον, ανάγκες, ευκαιρ ίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ορυκτές Π ρώτες Ύλες: Μέλλον, ανάγκες, ευκαιρ ίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ορυκτές Π ρώτες Ύλες: Μέλλον, ανάγκες, ευκαιρ ίες Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧ. ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι (Περιοδεία) Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ H Πρακτική άσκηση I περιλαμβάνεται στα υποχρεωτικά μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΕΚ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΕΚ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΕΚ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ανά ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ από 23.5.2013 έως 4.6.2013 Περιφέρεια Επωνυμία Εταιρείας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ - ΘΡΑΚΗΣ Παραγωγική Διαδικασία στη Βιομηχανική Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η δυναμική της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων για την ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας

Η δυναμική της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων για την ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας 4 th International Forum Mineral resources in Greece: A Driving force for Economic Development Η δυναμική της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων για την ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας Ρεβ. Μπατμάνογλου

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης

Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης Η ενοποίηση λογισμικών στις επιχειρήσεις εξόρυξης αποτελεί το κλειδί για την αυξημένη παραγωγικότητα Ενώ ο τομέας των φυσικών πόρων συνεχίζει να αναπτύσσεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ Γ ΚΠΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΓΜΕ 2003 2008: «Ολοκληρωμένη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα 6, rue St. Fulgence, Notre Dame Tunis 1082 Tel. +216 71 288411-846632 Fax +216 71 789518

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο διοργανώνεται με τη συνεργασία Κυπριακών και Ελλαδικών φορέων. 20-22 Νοεμβρίου 2014. Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, Λευκωσία

Το συνέδριο διοργανώνεται με τη συνεργασία Κυπριακών και Ελλαδικών φορέων. 20-22 Νοεμβρίου 2014. Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, Λευκωσία ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ Το συνέδριο διοργανώνεται με τη συνεργασία Κυπριακών και Ελλαδικών φορέων 20-22 Νοεμβρίου 2014 Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Η Nexans ανακοινώνει τη νέα μορφή διακυβέρνησης και την επιτάχυνση των στρατηγικών ενεργειών που θα δρομολογήσουν το μέλλον

Η Nexans ανακοινώνει τη νέα μορφή διακυβέρνησης και την επιτάχυνση των στρατηγικών ενεργειών που θα δρομολογήσουν το μέλλον Δελτίο Τύπου Η Nexans ανακοινώνει τη νέα μορφή διακυβέρνησης και την επιτάχυνση των στρατηγικών ενεργειών που θα δρομολογήσουν το μέλλον Παρίσι, 1 Οκτωβρίου 2014 Η μακροπρόθεσμη προοπτική για τη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εισαγωγή στην Αρχειονομία 1 ο Μάθημα Μια πρώτη ματιά... Κοινωνία της Πληροφορίας Η Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται ως η εποχή της πληροφορίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ...

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ... Πίνακας Περιεχομένων ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ... 3 1. Αιτήματα ανά Γραφείο ΟΕΥ...3 2. Αιτήματα ανά Γεωγραφική Περιοχή...4 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 6 3. Αιτήματα ανά

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας.

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας. Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Τι έιναι η Βιοµάζα Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική»

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» 3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON PARK 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ 1 Αγαπητέ κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών Σοφοκλής Πιταροκοίλης Μέλος ΔΣ ΣΕΦ 1 Ιουλίου 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

1. Να διερευνήσετε τους λόγους για τους οποίους η οικονοµία της Ελλάδας, πολλές δεκαετίες µετά την ανεξαρτησία της, εξακολουθεί να είναι αρχαϊκή.

1. Να διερευνήσετε τους λόγους για τους οποίους η οικονοµία της Ελλάδας, πολλές δεκαετίες µετά την ανεξαρτησία της, εξακολουθεί να είναι αρχαϊκή. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Να διερευνήσετε τους λόγους για τους οποίους η οικονοµία της Ελλάδας, πολλές δεκαετίες µετά την ανεξαρτησία της, εξακολουθεί να είναι αρχαϊκή. 2. Σε ποιο µοντέλο (πρότυπο)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΥΣΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΥΣΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΒΡΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΥΣΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΒΡΟΥ ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ELDORADO GOLD CORPORATION - OPERATIONS - Olympias Project, Makedonia, Greece Skouries Project, Makedonia, Greece Stratoni Project, Makedonia, Greece Perama Hill

Διαβάστε περισσότερα

EXPOLINK 07. «Το. φυσικό αέριο στην Ελλάδα» ΗΜΕΡΙΔΑ. επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007

EXPOLINK 07. «Το. φυσικό αέριο στην Ελλάδα» ΗΜΕΡΙΔΑ. επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007 EXPOLINK 07 ΗΜΕΡΙΔΑ Σύγχρονες εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα και επιπτώσεις στο περιβάλλον Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007 «Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα» Σπύρος Παλαιογιάννης Χημικός, ΜΒΑ Αντιπρόεδρος ΙΕΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Δρ. Ντίνο Νικολάου: Η ανακάλυψη στην Αίγυπτο μπορεί να ανοίξει παράθυρο ευκαιρίας για την Ελλάδα και την Κύπρο

Συνέντευξη με τον Δρ. Ντίνο Νικολάου: Η ανακάλυψη στην Αίγυπτο μπορεί να ανοίξει παράθυρο ευκαιρίας για την Ελλάδα και την Κύπρο Συνέντευξη με τον Δρ. Ντίνο Νικολάου: Η ανακάλυψη στην Αίγυπτο μπορεί να ανοίξει παράθυρο ευκαιρίας για την Ελλάδα και την Κύπρο 07 09 2015 08:03 Συνέντευξη στο ENERGYPRESS για την ανακάλυψη του κοιτάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες. Λιγνίτης Εθνικό Καύσιμο. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης

Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες. Λιγνίτης Εθνικό Καύσιμο. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες Εισήγηση του Νομάρχη Κοζάνης Γιώργου Δακή Λιγνίτης Εθνικό Καύσιμο Νομός Κοζάνης η Ενεργειακή Καρδιά της Ελλάδος Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης Λιγνίτης Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών : Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδ. Έτος: 2008-09 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη στην ημερίδα «ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ και Προσδοκίες - ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ;».

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη στην ημερίδα «ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ και Προσδοκίες - ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ;». Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη στην ημερίδα «ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ και Προσδοκίες - ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ;». 25 Ιουνίου 2014 Venue Centre, Columbia Plaza, Λεμεσός Έντιμε Υπουργέ Ενέργειας, Εμπορίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 Επισκόπηση της κινεζικής οικονομίας 2 Διμερείς οικονομικές σχέσεις Ελλάδας Κίν 3 Προοπτικές 4 Οδηγός επιχειρείν 1 Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές Οικονομική διπλωματία και οικονομική κρίση Στόχοι, στρατηγική, συγκρότηση & οργάνωση της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας Επιπτώσεις οικονομικής κρίσης στις εξαγωγές Βασικά προβλήματα Χρήστος Φαρμάκης

Διαβάστε περισσότερα

Case study, κατασκευή ΜΥΗΕ στην Αριδαία Πέλλας Σύντοµη ιστορική αναδροµή Η ανάπτυξη των ΜικρώνΥδροηλεκτρικών ήρθε ως φυσική συνέχεια των υδρόµυλων. Το πρώτο υδροηλεκτρικό κατασκευάστηκε κατά τη γερµανική

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 24/4/2015 Mineral Resources in Greece. Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι,

Παρασκευή 24/4/2015 Mineral Resources in Greece. Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι, Παρασκευή 24/4/2015 Mineral Resources in Greece Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι, Δεν ήρθα από τις Βρυξέλλες, όπως είπε ο κ. Πρόεδρος, για να σας πω αυτά που εσείς σίγουρα γνωρίζετε πολύ καλύτερα από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΌ ΤΗ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΟΝ. Γ. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕΗ Α.Ε. Αύγουστος 09

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΕ

ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΕ 1 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΝΩΣΗ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. (ΕΙΡΜΑ-EUROPEAN INDUSTRIAL RESEARCH MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης Copyright 2013 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ιωάννης Πασπαλιάρης, Καθηγητής, Τομέας Μεταλλουργίας Γεώργιος Ν. Παναγιώτου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΕΦΑ Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου άρχισε τις εργασίες της τον Νοέμβριο του 2009. Το 100% των μετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

aγρoterra #14 Αγροτικές εξαγωγές Τα προϊόντα-πρωταγωνιστές τού αύριο Πλήρης οδηγός για την αλόη και η ελληνική εμπειρία 14/09/2013

aγρoterra #14 Αγροτικές εξαγωγές Τα προϊόντα-πρωταγωνιστές τού αύριο Πλήρης οδηγός για την αλόη και η ελληνική εμπειρία 14/09/2013 π ε ρ ι ο δ ι κ η ε κ δ ο σ η τ η ς ε φ η μ ε ρ ι δ α σ ε π ε ν δ υ τ η σ aγρoterra #14 14/09/2013 Μάρκετινγκ Εξάγεις; Χτίσε τον «μύθο» των προϊόντων σου Καλλιέργειες Λαχανικά: Μπορούμε να γίνουμε ο κήπος

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2 η Ημερίδα Έργου ENERGY WASTE Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 8-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Επιμέλεια Έκδοσης Χριστάκης Χριστοφή, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. 13/5/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. Με αφορμή εμπεριστατωμένη μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Γ Μαντάς Κωνσταντίνος Συντονιστής, Κατσίκης Γιώργος Γραμματέας, Καρακώστα Χρυσάνθη Γραμματέας, Μαργέλου Κατερίνα Ερευνήτρια, Κιτσικόπουλος

Ομάδα Γ Μαντάς Κωνσταντίνος Συντονιστής, Κατσίκης Γιώργος Γραμματέας, Καρακώστα Χρυσάνθη Γραμματέας, Μαργέλου Κατερίνα Ερευνήτρια, Κιτσικόπουλος Ομάδα Γ Μαντάς Κωνσταντίνος Συντονιστής, Κατσίκης Γιώργος Γραμματέας, Καρακώστα Χρυσάνθη Γραμματέας, Μαργέλου Κατερίνα Ερευνήτρια, Κιτσικόπουλος Θάνος Ερευνητής, Λαμπρυνιάδης Γιάννης - Ερευνητής Τα περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Επιβολή δασμών στα φωτοβολταϊκά panels κινεζικής προέλευσης

Επιβολή δασμών στα φωτοβολταϊκά panels κινεζικής προέλευσης Αθήνα, 20 Μαΐου 2013 Επιβολή δασμών στα φωτοβολταϊκά panels κινεζικής προέλευσης Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών εκφράζει την αντίθεσή του στην επιβολή δασμών σε φωτοβολταϊκά panels κινεζικής προέλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό και η κατασκευαστική επιχείρηση

Ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό και η κατασκευαστική επιχείρηση Ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό και η κατασκευαστική επιχείρηση «Ελληνικό Αλουμίνιο 2011» 14-15 Οκτωβρίου Κεραμίδας Νίκος Αρχιτέκτονας Μηχανικός I.U.A.V. Ανταγωνισμός: έτοιμο εισαγόμενο κούφωμα Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την Κίνα (Λ.Δ. Κίνας, Χόνγκ Κόνγκ. Μακάο,

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS)

INCOFRUIT - (HELLAS) Αριθ. Πρωτ. 251/ Σελ 1 Αθήνα 16.4,2008 1 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Κε Συνάδελφε Θέµα: Ενηµερωτικό δελτίο για την αγορά αγροτικών προϊόντων στη Γερµανία Παραθέτουµε συνηµµένα το πρώτο ενηµερωτικό δελτίο µε ειδήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Key Points. μαρμάρων, γρανιτών & λοιπών διακοσμητικών. Κεφαλαιοποίηση: 11,4 εκατ. Κύκλος Εργασιών 2005 (Ε): 14,2 εκατ. ΕΑΤ 2005 (Ε): 753 χιλ.

Key Points. μαρμάρων, γρανιτών & λοιπών διακοσμητικών. Κεφαλαιοποίηση: 11,4 εκατ. Κύκλος Εργασιών 2005 (Ε): 14,2 εκατ. ΕΑΤ 2005 (Ε): 753 χιλ. Περιεχόμενα 1. ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 6. ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 7. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 8. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ 9. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: επάλληλα δικαιώματα επί της γης, εκδοτικό δικαίωμα, Μεγάλη Ιδέα.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: επάλληλα δικαιώματα επί της γης, εκδοτικό δικαίωμα, Μεγάλη Ιδέα. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ /Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/9/2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: επάλληλα δικαιώματα επί της γης, εκδοτικό δικαίωμα, Μεγάλη Ιδέα. (ΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Παραγωγή, ιαχείριση και Επεξεργασία της Βιοµάζας για την Παραγωγή Βιοκαυσίµων Συµβουλές Μελέτες Εφαρµογές Κατασκευές Αυγεροπούλου 1 173 42 Άγ. ηµήτριος Αττική Τηλ.: 210 9915300, 210 9939100 Fax: 210 9960150

Διαβάστε περισσότερα

young people in agriculture remains stable. Brussels: Eurostat, Statistics in Focus, Theme 5-7/2002.

young people in agriculture remains stable. Brussels: Eurostat, Statistics in Focus, Theme 5-7/2002. Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα είναι κατά κύριο λόγο οικογενειακές επιχειρήσεις, 1 με σχεδόν ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών, και μικρό ποσοστό μισθωτής απασχόλησης. Σύμφωνα με στοιχεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. Problems, possibilities and perspectives in cultivating citrus fruits in

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. Problems, possibilities and perspectives in cultivating citrus fruits in ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Problems, possibilities and perspectives in cultivating citrus fruits in Crete. ΛΕΥΤΕΡΗΣ Γ. ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Παρά την υφιστάµενη κρίση, οι κλάδοι τροφίµων και ποτών είναι κερδοφόροι και µε συνεχή ανάπτυξη.

Παρά την υφιστάµενη κρίση, οι κλάδοι τροφίµων και ποτών είναι κερδοφόροι και µε συνεχή ανάπτυξη. Θεσσαλονίκη, 2 Νοεµβρίου 2009 Κυρίες και Κύριοι, Οι κλάδοι τροφίµων και ποτών από τους σηµαντικότερους κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας - αποτέλεσαν για σειρά ετών σηµείο αναφοράς της παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μα τι είναι ποια αυτή. Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή. Επιχειρηµ ατικότητα & Περιβάλλον

Μα τι είναι ποια αυτή. Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή. Επιχειρηµ ατικότητα & Περιβάλλον Μα τι είναι ποια αυτή η Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή Η έννοια της επιχειρηµατικότητας είναι πολυδιάστατη και µπορεί να εµφανίζεται σε διάφορα πλαίσια (οικονοµικά ή µη)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ Agrino. 1969 Δημιουργία του σήματος Agrino Τυποποίηση στη χάρτινη συσκευασία.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ Agrino. 1969 Δημιουργία του σήματος Agrino Τυποποίηση στη χάρτινη συσκευασία. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ Agrino 1955 Ίδρυση της εταιρείας με έδρα το Αγρίνιο. 1962 Κατασκευή του πρώτου εργοστασίου στο Αγρίνιο. 1969 Δημιουργία του σήματος Agrino Τυποποίηση στη χάρτινη συσκευασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Ααπριλίου 2015. Αξιότιμοι,

Αθήνα, 7 Ααπριλίου 2015. Αξιότιμοι, Αθήνα, 7 Ααπριλίου 2015 Αξιότιμοι, Είναι γεγονός ότι το ελληνικό επιχειρείν διανύει μια από τις πιο δύσκολες περιόδους του την τελευταία πενταετία. Επικρατεί μεγάλη ανασφάλεια αλλά και ακούμε κι ωραίες

Διαβάστε περισσότερα

1924-2014 90 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ

1924-2014 90 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ 1924-2014 90 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ιστορικό Αφιέρωμα ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Βασιλέως Γεωργίου 10 & Ρηγίλλης, 106 74 Αθήνα, Ελλάδα T: 210 7215900-902

Διαβάστε περισσότερα

«Λευτέρης Παπαγιαννάκης: Ένας διακριτικός και επίμονος σκαπανέας για μια βιώσιμη

«Λευτέρης Παπαγιαννάκης: Ένας διακριτικός και επίμονος σκαπανέας για μια βιώσιμη «Λευτέρης Παπαγιαννάκης: Ένας διακριτικός και επίμονος σκαπανέας για μια βιώσιμη οικονομία και κοινωνία της γνώσης» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία

Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία

Διαβάστε περισσότερα

Το ενεργειακό πρόβλημα συνειδητοποιήθηκε όταν εμφανίστηκε η ενεργειακή κρίση του 1973.

Το ενεργειακό πρόβλημα συνειδητοποιήθηκε όταν εμφανίστηκε η ενεργειακή κρίση του 1973. Το ενεργειακό πρόβλημα συνειδητοποιήθηκε όταν εμφανίστηκε η ενεργειακή κρίση του 1973. Η συνειδητοποίηση του προβλήματος ήταν αποτέλεσμα : - του περιορισμού άντλησης και συνεπώς των ποσοτήτων διάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Τ. Ξενοκώστας Προέδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Economist 2012 03/07/2012 www.onexcompany.com

Παναγιώτης Τ. Ξενοκώστας Προέδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Economist 2012 03/07/2012 www.onexcompany.com Παναγιώτης Τ. Ξενοκώστας Προέδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Economist 2012 03/07/2012 www.onexcompany.com Μπορούμε να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε ένα Τεχνολογικό Επιχειρηματικό Κέντρο παραγωγής βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar ΣΤΟΧΟΣ μας είναι ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ κάθε ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΕΡΓΟ. phoenix solar ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Δέσμευση. Διάταξη Έργου

Περιβαλλοντική Δέσμευση. Διάταξη Έργου Αρχαιολογικοί χώροι και πολιτιστική κληρονομιά Για το σχεδιασμό του Έργου, ζητήθηκε επίσημα η άποψη της αρμόδιας εφορείας αρχαιοτήτων ώστε να προσδιοριστεί εάν υπάρχουν χώροι πολιτιστικής ή αρχαιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών. Από την εποχή της ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική συνεργασία UCB και Pharmathen για την προώθηση των προϊόντων αλλεργίας

Στρατηγική συνεργασία UCB και Pharmathen για την προώθηση των προϊόντων αλλεργίας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στρατηγική συνεργασία UCB και Pharmathen για την προώθηση των προϊόντων αλλεργίας Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014. Μία νέα στρατηγική συμμαχία δημιουργείται στην ελληνική φαρμακευτική αγορά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα