ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ (1830-2007)"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ( ) H σύσταση και εκμετάλλευση των κοιτασμάτων του υπεδάφους είναι ένα από τα σημαντικότερα γεωφυσικά-γεωοικονομικά δεδομένα, τα οποία προκαθορίζουν την υποδομή πάνω στην οποία στηρίζεται η βιομηχανία μίας χώρας και κατά συνέπεια η οικονομική της ανάπτυξη. Στην Ελλάδα η ποιότητα των μεταλλευμάτων της είναι όχι μονάχα καλή από άποψη ανάλυσης των φυσικών χαρακτηριστικών τους, αλλά παρουσιάζεται σαν η πιο κατάλληλη για ειδικές βιομηχανικές χρήσεις. Για τα σπουδαιότερα, μάλιστα, μεταλλεύματά μας οι ειδικοί γνωματεύουν ότι τα αποθέματά μας π.χ. σε λευκόλιθο, χρωμίτη και χρωμιούχα σιδηροξείδια ανέρχονται το λιγότερο σε δεκάδες εκατομμύρια τόνους. Το μαγγάνιο, το αντιμόνιο, ο χρωμίτης, το νικέλιο, ο ψευδάργυρος, η βαρυτίνη, ο αρίστης ποιότητος ελληνικός λευκόλιθος, είναι πρώτες μεταλλευτικές ύλες κατάλληλες για να παραχθούν τα προϊόντα εκείνα της μεταλλουργίας (κράματα, κατοπτρικός σίδηρος, χρωμιοχάλυβας, πυρίμαχοι πλίνθοι, νικελιοχάλυβες, νεάργυρος, ντουραλουμίνιο, μαγνήσιο, ορείχαλκος κ.ά.) που η χρησιμότητά τους, με την πρόοδο της τεχνικής και τις ολοένα πιο σύνθετες και πλατειές εφαρμογές της, στη μηχανουργία είναι τεράστια. Στην Ελλάδα ο τομέας της μεταλλουργίας ακολούθησε τη δική του αυτόνομη πορεία, καθώς η όλη λειτουργία και ανάπτυξή του καθοριζόταν με κριτήριο τη λύση που κάθε φορά δινόταν από τη νομοθεσία: δηλαδή ποιος πρέπει να είναι ο ιδιοκτήτης του μεταλλείου, ορυχείου ή λατομείου, ο ιδιοκτήτης της γης; Αυτός που το ανακάλυψε ή το κράτος; Η απάντηση ήταν κάθε φορά συνάρτηση των πολιτικών και κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, οι οποίες επικρατούσαν στη χώρα τη δεδομένη στιγμή Γεωργάκης, Ν., «Το θεσμικό πλαίσιο της χώρας για τον ορυκτό πλούτο,», Πρακτικά 1 ου Συνεδρίου Τεχνικού Επιμελητηρίου: Ελληνικός Ορυκτός πλούτος, Αθήνα Μαίου

2 Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Μανσόλας 696 : «Η περί ορυκτών εν γένει ή η περί μεταλλείων, ορυχείων και λατομείων βιομηχανία διέπεται από όλως ειδικούς νομοθετικούς κανονισμούς, σκοπούντας να συμβιβάσουν αφενός μεν το δικαίωμα της ιδιωτικής ιδιοκτησίας μετά του γενικού συμφέροντος της Επικράτειας και αφετέρου να εξασφαλίσωσιν την διατήρησιν του μεταλλουργικού πλούτου του τόπου». Επίσης, η μη πλήρης οργανική σύνδεση του τομέα των μεταλλείων-ορυχείων με την εγχώρια βιομηχανία, οι ιδιαιτερότητές του καθώς και η διαφορετική περιοδολόγηση της εξέλιξής του, συνηγορούν στο να εξετάζεται ανεξάρτητα από τον τομέα της βιομηχανίας. Άλλωστε, οι σχέσεις του μεταλλευτικού τομέα, ο οποίος εργάζεται αποκλειστικά για τις εξαγωγές, με την υπόλοιπη βιομηχανία είναι ελάχιστες, αφού λείπει εντελώς ο τομέας της πρωτογενούς παραγωγής. Η πρώτη περίοδος της ιστορίας εκμετάλλευσης του ελληνικού ορυκτού πλούτου αρχίζει με την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους και τελειώνει με την κατάργηση του Μεταλλευτικού Κώδικα Χ του και την αντικατάστασή του από το Nόμο ΓΦΚΔ του Η πρόσφατα απελευθερωμένη Ελλάδα ήταν τότε ένα είδος «παρθένας γης», ελκυστική για τους ονειροπόλους ή και τους τυχοδιώκτες, για τους δυτικότροπους μεταρρυθμιστές που αναζητούσαν πεδίο δράσης, ή ακόμα και για κάποιους επιχειρηματίες ή τεχνίτες, οι οποίοι επιθυμούσαν, από φιλοπατρία, να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τόπου. 696 Μανσόλας, Α., Πολιτειογραφικαί πληροφορίαι περί Ελλάδος, Αθήνα 1867, σελ. 123 (Επανέκδοση). 697 O νόμος Χ του 1861 αποτέλεσε, μαζί με τους τροποποιητικούς και συμπληρωματικούς του νόμους, το νομικό καθεστώς των ελληνικών μεταλλείων ως το 1910, οπότε καταργήθηκαν όλοι από το νόμο ΓΦΚΔ. Σύμφωνα με το νόμο Χ (βλ. ό.π., Σ.Μ.Ε., Ο ελληνικός ορυκτός πλούτος, σελ ): «τα μεταλλεία παραχωρούνταν, κατά την κρίση της Διοίκησης, στον πιο κατάλληλο εκμεταλλευτή. Το σύστημα αυτό, αν και θεωρητικά εμφανίζεται σωστό απέτυχε στη χώρα μας, γιατί τα μεταλλεία παραχωρούνταν όχι στους πιο ικανούς εκμεταλλευτές, αλλά στους κομματάρχες και στους φίλους τους. Η αποτυχία του μάλιστα, ήταν τόση, ώστε το 1882, επί Χαριλάου Τρικούπη, ψηφίσθηκε ο νόμος 980, που καθιέρωσε την έκδοση ειδικού νόμου για κάθε παραχώρηση μεταλλείου, πράγμα το οποίο είχε συνέπεια ν ανασταλεί η μεταλλευτική δραστηριότητα. Αργότερα ο νόμος ΓΦΚΔ καθιερώνει την αρχή της προτεραιότητας, σύμφωνα με την οποία στον πρώτο αιτητή χορηγείται αποκλειστικό δικαίωμα: α) για μεταλλευτικές έρευνες και β) για τη μεταλλειοκτησία, όχι όμως κατά μετάλλευμα -που ήταν το σύστημα όπως καθόριζε ο νόμος Χ - αλλά πάνω σε όλα τα μεταλλεύματα του χώρου του μεταλλείου, εκτός από τα πολύτιμα μέταλλα. Ο νόμος αυτός εξαφάνισε τα άτοπα του προηγούμενου, αλλά με την αυστηρή εφαρμογή της προτεραιότητας που καθιέρωσε, έφτασε στο αντίθετο άκρο. Τα μεταλλεία άρχισαν να περιέρχονται σε πρόσωπα, που στερούνταν τ απαραίτητα προσόντα, προπάντων τα οικονομικά μέσα για την εκμετάλλευσή τους, πράγμα που επίσης απέβαινε σε βάρος της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Το μειονέκτημα τούτο ήρθαν να περιορίσουν ο νόμος 4029/1959 «Περί αργούντων μεταλλείων», ο Μεταλλευτικός Κώδικας (Ν.Δ. 210/1973) [ ] ο νόμος 274 «Περί τροποποιήσεως του Μεταλλευτικού Κώδικος» [ ] και το Ν.Δ. 274/76». 698 Κυριακόπουλος, Π., «Φορείς Μεταλλευτικής δραστηριότητας», Πρακτικά 1 ου Συνεδρίου Τεχνικού Επιμελητηρίου: Ελληνικός Ορυκτός πλούτος, Αθήνα Μαίου

3 Βασικός στόχος του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους, μετά την Οθωνική κατοχή, ήταν η δημιουργία μιας ανεξάρτητης εθνικής οικονομίας. Η επίτευξη του στόχου αυτού θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί πάνω σε δυο άξονες: αρχικά με την ανοικοδόμηση της χώρας από τα ερείπια που είχε αφήσει ο κατακτητής και στη συνέχεια με την οικονομική ανάπτυξη, μέσω εφαρμογής των νέων τεχνολογικών και οργανωτικών μεθόδων που είχαν εφαρμοσθεί στη Δύση, ιδιαίτερα στον τομέα των εξορυκτικών και μεταλλευτικών εργασιών. Τα πρώτα χρόνια το Ελληνικό Κράτος φαίνεται να εκμεταλλεύεται, κατά κανόνα για λογαριασμό του, τα κοιτάσματα του υπεδάφους του 699. Ανέθεσε, λοιπόν, την εκπόνηση ειδικών μεταλλευτικών μελετών αλλά και επιτόπιων ερευνών σε ξένους, αρχικά ειδικούς 700 και αργότερα, μετά το 1850, το Υπουργικό Συμβούλιο «την επιθεώρησιν και περιγραφήν των ανακαλυφθέντων επωφελών ορυκτών» την εμπιστεύθηκε σε Έλληνες εμπειρογνώμονες 701. Η μη ύπαρξη, όμως, κάποιου κώδικα και πολιτικής από τη μεριά του Κράτους, άφηνε ανεξέλεγκτες τις λαθραίες εξορύξεις σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ και άλλες εγγενείς αδυναμίες επιβράδυναν συνολικά τη σχηματοποίηση του βιομηχανικού φαινομένου στη χώρα μας: «Η Ελλάς πλουτεί παντοειδών ορυκτών των πλείστων των οποίων δεν υπάρχει εισέτι ακριβώς γνώσις, η εξόρυξις όμως αυτών έσεται έτι λίαν δυσχερής λόγω της ελλείψεως των αναγκαίων γνώσεων, των απαιτούμενων αδρών δαπανών και των δυσκολιών της συγκοινωνίας 702». Παράλληλα, στη διάρκεια του 19 ου αι., η βιομηχανία της ηπειρωτικής Ευρώπης, ευνοημένη από τη βελτίωση των μέσων μεταφοράς, την ανακάλυψη νέων πηγών ενέργειας ή την ταχύτατη αύξηση των διαθέσιμων πολύτιμων μετάλλων, έφθασε στο «στάδιο της ωριμότητας». Όλες οι χώρες της ευρωπαϊκής «περιφέρειας» συμμετείχαν στη γενικευμένη αυτή κίνηση, η καθεμιά με το δικό της τρόπο. Στα Βαλκάνια, το κυρίαρχο εδώ φαινόμενο, που ήταν η κατάκτηση της ανεξαρτησίας και η δημιουργία των εθνικών κρατών - διαδικασία που έγινε ανυποχώρητη πια στο τέλος της δεκαετίας του συμπορεύτηκε με τις απαρχές κάποιας λιγότερο ή περισσότερο αισθητής οικονομικής ανάπτυξης. Έτσι, λοιπόν, τα φαινόμενα που παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα την περίοδο 699 Λαμψίδης, Γ., «Νεοελληνικοί χρόνοι, Ελληνικός Ορυκτός Πλούτος», Πρακτικά 1 ου Συνεδρίου Τεχνικού Επιμελητηρίου: Ελληνικός Ορυκτός πλούτος, Αθήνα Μαΐου ΓΑΚ (Γενικά Αρχεία του Κράτους), Οθωνικό Αρχείο, Υπουργείο Στρατιωτικών, Σειρά Μβ, φακ Ό.π., φακ Μανσόλας, ό.π., σελ

4 αυτή, αποτελούν τμήμα μιας τάσης πολύ ευρύτερης, η οποία ξεπερνά κατά πολύ τα εθνικά σύνορα 703. Αν βέβαια πρέπει να δώσουμε μια χρονολογία γέννησης στην ελληνική μεταλλευτική βιομηχανία, αυτή είναι η δεκαετία του Δεν πρόκειται, φυσικά, για τη χρονολογία γέννησης των πρώτων εργοστασίων. Εργοστάσια υπήρχαν στη χώρα πολύ πριν την περίοδο αυτή. Αλλά, όπως λέει ο Francois Crouzet, «ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη και μερικά εργοστάσια δεν κάνουν εκβιομηχάνιση» 704. Ο «πυρετός» των μεταλλευτικών εταιρειών, γύρω στα , δεν έδωσε παρά λίγα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Από τις 29 εταιρείες που ιδρύθηκαν τότε, η μεγάλη πλειονότητα έμεινε στα χαρτιά. Μόνο 4 ή 5 επιχείρησαν να αξιοποιήσουν τα δικαιώματα εκμετάλλευσης κοιτασμάτων που είχαν εξασφαλίσει. Στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 1870 έγιναν εξερευνήσεις κοιτασμάτων, σχηματίστηκαν εταιρείες και συγκεντρώθηκαν τα πρώτα κεφάλαια: αιτήσεις παραχωρήσεων κατατέθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών από το 1867 ως το 1875, ενώ έγιναν, τελικά, 359 παραχωρήσεις κοιτασμάτων που αντιστοιχούσαν περίπου σε 2 εκατομμύρια στρέμματα 705. Στη συνέχεια, πολλές από τις πρώτες αυτές εταιρείες συγχωνεύτηκαν ή εκχώρησαν τα δικαιώματά τους σε νέες επιχειρήσεις, οι οποίες ιδρύθηκαν κυρίως μεταξύ 1880 και 1882, τον καιρό της έκδηλης εκείνης επιχειρηματικής «υπερθέρμανσης», και με σημαντική συμμετοχή ξένων επενδυτών. Κατά γενικό κανόνα, η δραστηριότητα όλων σχεδόν των νέων και συχνά ευκαιριακών επιχειρήσεων δεν απέκτησε κάποια συστηματικότητα, παρά μόνον από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1880 και κυρίως κατά την επόμενη δεκαετία, όταν άρχισε ο τομέας στο σύνολό του να αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς 706. Για την εθνική οικονομία αρχίζει τότε μια νέα περίοδος που εκτείνεται ως τα μέσα της δεκαετίας του 1890, όταν ξεσπούν ανοιχτά οι λανθάνουσες μέχρι τότε κρίσεις: κρίση δημοσιονομική (πτώχευση του κράτους, 1893), κρίση αγροτική (υπερπαραγωγή και κατάρρευση του εμπορίου της σταφίδας, 1892) 707. Τα εργατικά ατυχήματα στα εργοστάσια τροφοδοτούν τακτικά την ειδησεογραφία του τύπου της εποχής. Μολαταύτα, ο πρώτος νόμος δεν επρόκειτο να ψηφισθεί παρά μόνο το 703 Αγριαντώνη, ό.π. σελ Moraitinis, P., La Grece telle gu elle est, Firmin-Didot, Παρίσι 1877, σελ Αγριαντώνη, ό.π., σελ Ό.π., σελ Ό.π., σελ

5 1901 και δεν αφορούσε παρά αποκλειστικά τους μεταλλωρύχους. Εργατική νομοθεσία, άξια του ονόματος αυτού, άρχισε να εφαρμόζεται μόνο μετά από μια δεκαετία 708. Το 1909 γίνονται τα πρώτα βήματα στην ανάπτυξη βαριάς βιομηχανίας στην Ελλάδα. Το άνοιγμα της αγοράς χημικών λιπασμάτων για τη γεωργία δημιουργεί τα ερείσματα για τη πρώτη εταιρεία του είδους: «η Ανώνυμος Εταιρεία Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων» με συμμετοχή του «Ελληνικού Πυριτιδοποιείου». Ο μεταλλευτικός τομέας περιορίζεται, με ολοένα και σαφέστερο τρόπο, στην απλή εξόρυξη και εξαγωγή μεταλλευμάτων σε ακατέργαστη μορφή. Εμφανίζονται, επίσης, βιομηχανίες «καθ όλα εμβόλιμες», δηλαδή εντελώς ξένες προς τα φυσικά προϊόντα του τόπου (όπως οι βιομηχανίες χαρτιού και γυαλιού) 709. Μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους και τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο η παραγωγή μεταλλευμάτων αυξάνει και δημιουργούνται νέες εταιρίες με νέες εκμεταλλεύσεις 710. Ενδεικτικά αναφέρονται: Η εταιρεία «Λοκρίς», η οποία ήδη από το 1910 είχε ανακαλύψει τα νικελιούχα μεταλλεύματα της Λάρυμνας. Η εταιρεία «Αλλατίνη» στη Γερακινή Χαλκιδικής για λευκόλιθο. Η «Α.Ε. Επιχειρήσεων εν Ελλάδι», με δραστηριότητα στη Μήλο για θειάφι, στο Μαντούδι της Εύβοιας για λευκόλιθο και στην Κύμη για λιγνίτες. Η «Γαλλική Εταιρεία Σερίφου και Σπηλιαλέζας» για σιδηρομετάλλευμα στη Σέριφο. Η «Αγγλοελληνική Εταιρεία» λευκόλιθου στην Εύβοια. Η «Γαλλο-Οθωμανική» εταιρεία των μεταλλείων της Κασσάνδρας για σιδηροπυρίτη, της οποίας το 1920 τα δικαιώματα απέκτησε η «Α.Ε. Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων». Η «Μεταλλευτική Ένωσις Δομοκού» για χρωμίτες. Στη διάρκεια του Μεσοπολέμου η ελληνική οικονομία προσανατολισμένη στην ανάπτυξη των βιομηχανιών παραγωγής, κυρίως, των ειδών κατανάλωσης, που στηρίζονταν στον προστατευτισμό και τη μονοπωλιακή εκμετάλλευση της εσωτερικής αγοράς από ορισμένα μεγαλοβιομηχανικά συγκροτήματα, πραγματοποιούσε στις ειδικές αυτές συνθήκες παραγωγής τέτοια υπερκέρδη, τα οποία επέτρεπαν στη ντόπια βιομηχανία και τις 708 Ό.π., σελ Ό.π., σελ Τσιραμπίδης, Ε. Ανανίας, Ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδος, Εκδόσεις Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη 2005, σελ

6 τράπεζες να συγκεντρώνουν γύρω από αυτούς τους κλάδους τα κεφάλαιά τους με υψηλό ποσοστό κέρδους και υψηλό επιτόκιο. Οι μεταλλευτικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (μεταφορές, φως, νερό, παραγωγικά έργα κ.ά.), ο έλεγχος των δημόσιων οικονομικών (δημόσια έσοδα, εταιρεία υπεγγύων προσόδων), η αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών βρίσκονταν στην εξουσία του ξένου κεφαλαίου. Στη χώρα αναπτυσσόταν μια βιομηχανία, που η βάση της σε μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα, συχνά δε και πρώτες ύλες (εριουργία κ.λ.π.) βρίσκονταν στο εξωτερικό ή στα χέρια του ξένου κεφαλαίου (ενέργεια) 711. Η ελληνική βιομηχανία παρουσίαζε, έτσι, την αντίφαση που παρουσιάζουν οι οικονομίες των εξαρτημένων και αποικιακών κρατών, όπου το ξένο κεφάλαιο αναπτύσσει μονάχα τους κλάδους που του χρειάζονται, είτε για προμήθειες πρώτων υλών είτε ως αγωγοί μετασχηματισμού και διάθεσης στην αγορά της εξαρτημένης χώρας των προϊόντων της δικής του βιομηχανίας. Σίγουρα, ο ρόλος της εξαρτημένης οικονομίας είναι ρόλος εμπορικός, μεσιτικός στην πλατιά έννοια, ακόμα και όταν μετασχηματίζει μισοτελειωμένα προϊόντα της ξένης βιομηχανίας. Για αυτό και στη χώρα μας αναπτύχθηκε η εξορυκτική βιομηχανία, που αντί να έχει επακόλουθο την ανάπτυξη μεταλλουργικής βιομηχανίας, χρησιμοποιήθηκε από το ξένο κεφάλαιο με μοναδικό σκοπό να προμηθεύει προνομιακά και φτηνά (εξευτελιστικό μεροκάματο του Έλληνα μεταλλωρύχου) την πρώτη ύλη στην ξένη βιομηχανία. Ο ελληνικός λευκόλιθος, όπως όλες οι πολύτιμες ύλες του υπεδάφους της χώρας μας, χρησιμοποιήθηκε αντιοικονομικά και αντιεπιστημονικά. Όχι μόνο δεν δημιουργήθηκε βιομηχανία μαγνήσιου στην Ελλάδα για την καλύτερη αξιοποίηση του λευκόλιθου, σύμφωνα με τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, αλλά και η εξαγωγή του στο εξωτερικό, σαν πρώτη ύλη, γινόταν με τους χειρότερους όρους για την ελληνική οικονομία. Αρκεί να επισημάνουμε ότι, ενώ ο λευκόλιθος στο εμπόριο πουλιέται είτε με τη μορφή της «διπύρου μαγνησίας» ή της «καυστικής μαγνησίας», ο λευκόλιθος που πουλιόταν προπολεμικά στο εξωτερικό από τη χώρα μας ήταν κατά το 80% ακατέργαστος (ωμός) και μονάχα κατά το 20% κατεργασμένος και ψημένος «πεφρυγμένος»-σε δίπυρη 711 Μπάτσης, Δημήτριος, Η βαρειά βιομηχανία στην Ελλάδα, εκδόσεις Κέδρος (τέταρτη έκδοση-α έκδοση 1947), Αθήνα Μάιος 2001, σελ. 35. Η μελέτη αυτή αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό και αξιόλογο δείγμα της αριστερής επιστημονικής σκέψης της περιόδου. Σύμφωνα με αυτήν, η αναπτυξιακή διαδικασία με άξονα τη βαριά βιομηχανία θα γινόταν με την κεντρική παρέμβαση του κράτους. Το μοντέλο προέβλεπε την πλήρη καθετοποίηση της παραγωγής και την αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της χώρας, με σκοπό την ικανοποίηση της εσωτερικής αγοράς, ενώ τονιζόταν η δυνατότητα της ελληνικής βιομηχανίας να αναπτυχθεί στη βάση μιας ισχυρής εσωτερικής κεφαλαιακής συσσώρευσης. 276

7 μαγνησία 712. Με άλλα λόγια, η πρώτη ύλη δεν περνούσε ούτε από το προστάδιο της κατεργασίας για την κατοπινή βιομηχανοποίηση, αλλά πήγαινε ολότελα ακατέργαστη σαν μετάλλευμα στο εξωτερικό για να βιομηχανοποιηθεί εκεί ολοκληρωτικά. Η ζημιά της εθνικής οικονομίας με τέτοιο ξεπούλημα της πολύτιμης και αναντικατάστατης αυτής πρώτης μεταλλευτικής ύλης είναι ανυπολόγιστη. Δεκάδες χιλιάδες τόνοι μαγνήσιο θα είχαν παραχθεί από το λευκόλιθο που βγήκε ακατέργαστος στη ξένη αγορά, για να βιομηχανοποιηθεί (κατά μεγάλο ποσοστό) εκεί με ηλεκτρενέργεια σε μαγνήσιο. Μπορούμε να δούμε σε αριθμούς πόσο χαμηλά διατηρούνταν η οικονομική και παραγωγική δράση της χώρας, αν συγκρίνουμε την τιμή του μαγνήσιου στη διεθνή αγορά, η οποία ήταν δραχμές ο τόνος 713 προπολεμικά και δραχμές (σε τιμές 1942) στην Αμερική 714. Βέβαια, η μέση τιμή (ΦΟΜΠ) «των λευκόλιθων» που εξήγαμε τότε στο εξωτερικό και η οποία ήταν κατά τόνο: δρχ. για τη δίπυρη μαγνησία, για την ψημένη και μόλις 600 δραχμές για τον ακατέργαστο λευκόλιθο 715. Αλλά, ακόμη, και αν πάρουμε τις τιμές του 1940, οι οποίες ήταν κατά ένα μικρό ποσοστό μεγαλύτερες για τις κατηγορίες του λευκόλιθου που πουλήθηκε στο εξωτερικό, βλέπουμε ότι για χιλιάδες περίπου τόνους ακατέργαστου λευκόλιθου αντιστοιχούσαν 77 εκατομμύρια δραχμές. Σε αυτές πρέπει να προσθέσουμε άλλα 68 εκατομμύρια για 23 χιλιάδες τόνους κατεργασμένου λευκόλιθου σε «πεφρυγμένη» και δίπυρη μαγνησία. Δηλαδή συνολικά 123 χιλιάδες τόνοι, τουλάχιστον, ακατέργαστου και μισοκατεργασμένου λευκόλιθου πουλήθηκαν για το ποσό των 145 εκατομμυρίων δραχμών 716. Αν τώρα υπολογίσουμε ότι με το ποσό αυτό του λευκόλιθου (ακετέργαστος λευκόλιθος τόνοι περίπου) και την ηλεκτρενέργεια των υδατοπτώσεών μας θα μπορούσαμε από μια ανεπτυγμένη βιομηχανία μαγνησίου να παράγουμε το χρόνο , τουλάχιστον, τόνους από το μέταλλο αυτό, θα δημιουργούσαμε προϊόν - με τη μέση τιμή που έχει στην διεθνή αγορά - αξίας το λιγότερο δραχμών (ίσον δρχ./τ Χ τ. μαγνήσιου). Αλλά και στην πρώτη περίοδο λειτουργίας μεταλλουργίας μαγνήσιου στη χώρα μας, η παραγωγή του οποίου θα κυμαινόταν γύρω 712 Παράρτημα: Π.9.: Πιν Κουβέλης, Π., Βιομηχανικαί δυνατότητες και ενεργειακή πολιτική εν Ελλάδι, Αθήνα 1945, σελ. 63, ο οποίος υπολογίζει σε 650 δολλάρια κατά τόνο την τιμή του μαγνήσιου. 714 Κισκύρας, Δ., «Ο ορυκτός μας πλούτος και οι δυνατότητες ανάπτυξης της βαρειάς βιομηχανίας στην Ελλάδα», «Ανταίος», αριθ. 9 και 10, 1945, σελ Μπάτσης, ό.π., σελ Ό.π. 277

8 στους τόνους, πάλι θα είχαμε προϊόν αξίας 800 εκατομμυρίων δραχμών τουλάχιστον 717. Η πραγματικά κολοσσιαία αυτή διαφορά σε βάρος της ελληνικής οικονομίας οφείλεται και ειδικότερα στο εξευτελιστικό επίπεδο τιμής της εργατικής δύναμης στη χώρα μας, ιδιαίτερα δε του έλληνα μεταλλωρύχου. Ακόμα, οφείλεται στο ότι ο ελληνικός λευκόλιθος εξαγόταν, μέχρι τα μέσα του 20 ού αιώνα, ακατέργαστος κατά το μεγαλύτερό του μέρος (80%) 718. Αποδεικνύεται, λοιπόν, σε γενικές γραμμές η τεράστια οικονομική σημασία που θα είχε για την εκβιομηχάνιση της χώρας μας και τη δημιουργία βαριάς βιομηχανίας η ίδρυση μεταλλουργίας μαγνήσιου, με πρώτη ύλη το λευκόλιθο ή το μαγνησίτη. Δυστυχώς, και στην περίπτωση αυτή η αντιπαραγωγική, μονοπωλιακή και παρασιτική δράση του ντόπιου κεφαλαίου όσο και ο ανασταλτικός ρόλος του ξένου κεφαλαίου (και ιδιαίτερα εκείνου που είχε τοποθετηθεί σε μεταλλευτικές επιχειρήσεις) λειτούργησαν ανασταλτικά στην ανάπτυξη ντόπιας μεταλλουργίας, βασιζόμενης στην κατεργασία της μεταλλευτικής πρώτης ύλης του λευκόλιθου. Το ξένο κεφάλαιο στην Ελλάδα παίρνοντας από τη χώρα μας ακατέργαστο λευκόλιθο σαν πρώτη ύλη με εξαιρετικά «ευνοϊκούς» όρους για παραγωγή μαγνησίου και κατασκευή πυρίμαχων τούβλων, είχε κάθε λόγο να εμποδίσει την ίδρυση ντόπιας βιομηχανίας κατεργασίας της πρώτης αυτής ύλης. Ακόμα, το ξένο κεφάλαιο είχε συμφέρον να διατηρήσει το προνόμιο της αποκλειστικής εξαγωγής και του μισοκατεργασμένου λευκόλιθου με τη μορφή της δίπυρης μαγνησίας. Το προνόμιο αυτό είχε η «Αγγλοελληνική Εταιρεία», η οποία είχε εγκαταστάσεις επεξεργασίας στη Βόρεια Εύβοια. Μέχρι το Β Παγκόσμιο Πόλεμο η ελληνική κοινωνία, στο σύνολό της, δεν αποδέχτηκε το Βιομηχανικό φαινόμενο, δεν επένδυσε στις δικές της προοπτικές, δεν πίστεψε στα πλεονεκτήματά του, ούτε φάνηκε διατεθειμένη να υποστεί και τους εξαναγκασμούς του. Έχουμε, ίσως, να κάνουμε με μια κοινωνία υπερβολικά (παθολογικά) προσηλωμένη στη συγκυρία (επειδή ωφελήθηκε συχνά από αυτήν) και επομένως ξένη προς την υπομονή και επιμονή, τη μακροπρόθεσμη δέσμευση και συστηματικότητα, την οποία απαιτούν τα βιομηχανικά έργα. Η οικοδόμηση της βαριάς βιομηχανίας προϋπέθετε ότι θα έπαυε η αποικιακή εκμετάλλευση του ελληνικού ορυκτού πλούτου, ο οποίος εξαγόταν ως ακατέργαστη πρώτη 717 Ό.π., σελ Όσο για τα έξοδα παραγωγής μαγνήσιου σημειώνουμε ότι, με τους χειρότερους όρους, δεν ξεπερνούν το 40% της τιμής του στη διεθνή αγορά. 718 Ό.π. Μονάχα τόνοι δίπυρης μαγνησίας πουλήθηκαν στο εξωτερικό το 1940, ενώ ο ακατέργαστος λευκόλιθος τον ίδιο χρόνο πουλήθηκε σε ποσότητα τόνων. 278

9 ύλη στο εξωτερικό. Χρειαζόταν να εγκαταλειφθεί και πραγματικά -όχι μόνο φραστικά- ο οικονομικός φιλελευθερισμός και εν ανάγκη το κράτος να προχωρούσε στην «εθνικοποίηση ολόκληρου του μεταλλευτικού πλούτου» και στην απαγόρευση της εξαγωγής ακατέργαστων μεταλλευμάτων 719. Το 1945, όταν η Ελλάδα εξέρχεται από τον πόλεμο εντελώς κατεστραμμένη, αρχίζει μια προσπάθεια ανασυγκρότησης, η οποία προετοιμάζει το έδαφος για τη σημαντικότερη περίοδο της νεότερης ελληνικής μεταλλευτικής ιστορίας, την περίοδο Οι οργανισμοί και οι μηχανισμοί ανασυγκρότησης (A.M.A.G. 720, Σχέδιο Marshall και η U.N.R.R.A. 721 ) πείθονται για τη σημασία και την αξία του ελληνικού ορυκτού πλούτου και βοηθούν. Εκείνοι, όμως, που είναι πραγματικά τολμηροί και πρωτοπόροι είναι οι Έλληνες μεταλλευτές, οι οποίοι αναβιώνουν τη μετάλλευση από τις στάχτες της. Επιχειρηματίες όπως ο Μποδοσάκης, Σκαλιστήρης, Πόρτολος, Ηλιόπουλος, Μπάρλου κ.ά., έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξή της. Ο λευκόλιθος (μαγνησίτης), ο βωξίτης και το σιδηρονικέλιο αποτέλεσαν τον κορμό της μεταλλευτικής βιομηχανίας στην Ελλάδα, κατά την περίοδο της ακμής της, τις δεκαετίες 60 και 70. Την ίδια περίοδο γίνονται εκτεταμένες και επιστημονικά οργανωμένες έρευνες από κρατικούς, αλλά και ιδιωτικούς φορείς, με αποτέλεσμα την αύξηση των αποθεμάτων. Γίνονται συστηματικές επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την ίδρυση νέων μεταλλευτικών και μεταλλουργικών εγκαταστάσεων. Δημιουργείται πολύ αξιόλογο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό. Συγκροτούνται νέες μεγάλες μεταλλευτικές και μεταλλουργικές επιχειρήσεις, όπως το «Αλουμίνιο της Ελλάδος» και η «Λάρκο». Μεταξύ 1965 και 1976 οι επενδύσεις επταπλασιάζονται, ενώ η παραγωγή μεταλλευμάτων αυξάνει κατά 263%. Στα τελικού βαθμού επεξεργασίας προϊόντα, μεταξύ αυτών η καυστική και δίπυρη μαγνησία, η παραγωγή μεταξύ 1967 και 1976 αυξάνει κατά 153% 722. Η πρόσφατη περίοδος (1980-σήμερα) είναι περίοδος της μεγάλης κάμψης, αλλά και της μεγάλης ανακατάταξης και αναπροσαρμογής της ελληνικής μετάλλευσης. Κραταιά μεταλλευτικά συγκροτήματα, όπως το «Συγκρότημα Σκαλιστήρη», που αποτελούσαν ένα τεράστιο κομμάτι της συνολικής μεταλλευτικής παραγωγής, κλείνουν. Νέες δυσμενείς 719 Τουρνάκης, Ι., «Η σημασία του ορυκτού μας πλούτου δια την εθνικήν άμυναν και το οικονομικόν μέλλον της χώρας», Νέα Πολιτική, 1938, σελ A.M.A.G.: American Mission for Aid to Greece - Αμερικανική Οικονομική Αποστολή στην Ελλάδα. 721 U.N.R.R.A.: United Nations Relief and Rehabilitation Administration - Διοίκηση Αρωγής και Αποκατάστασης Ηνωμένων Εθνών. 722 Τσιραμπίδης, ό.π. σελ

10 συνθήκες δημιουργούνται. Στις διεθνείς αγορές γίνονται θεμελιακές αλλαγές με την ανάδυση νέων παραγωγών χωρών φτηνού κόστους (Κίνα). Τα αποτελέσματα του μακροχρόνιου ανταγωνισμού της ελληνικής δίπυρης μαγνησίας με την αντίστοιχη κινέζικη ήταν δραματικά. Ένας ανταγωνισμός αθέμιτος πολλές φορές που οδήγησε σε δραστική μείωση των τιμών και του όγκου των ελληνικών εξαγωγών 723. Προβλήματα ανταγωνιστικότητας υπήρχαν και με τα φθηνότερα τουρκικά προϊόντα μαγνησίτη και μετά τις αρχές της δεκαετίας του 90 και με το μαγνησίτη από την Αυστραλία ( τόνοι/χρόνο) 724. Συνάμα διαμορφώθηκε μια καινούργια πραγματικότητα για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των παγκόσμιων τάσεων για την προστασία του, με αποτέλεσμα τη δέσμευση τεράστιων εκτάσεων, όπου κάθε ερευνητική προσπάθεια ήταν απαγορευτική. Παρόλα αυτά, οι περιορισμένες σε συγκεκριμένες θέσεις ελληνικές μεταλλευτικές επιχειρήσεις, αφού προσαρμόστηκαν υποδειγματικά στη νέα πραγματικότητα, αναπτύχθηκαν δυναμικά και κατέλαβαν υψηλές θέσεις στην παγκόσμια αγορά Παράρτημα: Π.9.: Πίν Ό.π. 725 Χαρακτηριστική περίπτωση στο χώρο της ελληνικής μαγνησιούχου βιομηχανίας αποτελεί σήμερα η εταιρεία «Ελληνικοί Λευκόλιθοι». Ιδρυμένη από το 1959 διαθέτει τα ορυχεία της στη Γερακινή Χαλκιδικής, όπου ο κρυπτοκρυσταλλικός λευκόλιθος λαμβάνεται με ανοικτή επιφανειακή εκμετάλλευση. Η επεξεργασία περιλαμβάνει θρυμματισμό, ταξινόμηση και πύρωση. Ειδικότερα, το εξορυσσόμενο υλικό θρυμματίζεται σε θραύσματα και ταξινομείται σε τέσσερα κλάσματα: <12 mm, mm, mm και mm. Το <12 mm υλικό σωρεύεται ως στείρο. Τα τρία αδρομερέστερα κλάσματα περνούν από οπτικούς διαλογείς για την απομάκρυνση των φεμικών (κυρίως σερμπεντινικών) θραυσμάτων. Στη συνέχεια, το υλικό υποβάλεται σε πλύση, παραπέρα θρυμματισμό μέχρι < 30 mm και διαχωρισμό. Ο καθαρός, πλέον, μαγνησίτης πυρώνεται σε περιστρεφόμενους οριζόντιους ή κάθετους κλιβάνους και μετατρέπεται σε καυστική ή δίπυρη MgO σε δύο ξεχωριστές μονάδες. Τα βασικά μονολιθικά πυρίμαχα παράγονται σε ένα σύγχρονο και πλήρως αυτοματοποιημένο εργοστάσιο με ετήσια ικανότητα παραγωγής τόνων. Η συνολική ετήσια παραγωγή των πυρωμένων προϊόντων της εταιρείας είναι τόνοι, το 96% των οποίων εξάγεται. Οι εξαγωγές προς την Ε.Ε. αποτελούν το 90%, προς τις Η.Π.Α. το 6,5%, ενώ το υπόλοιπο καλύπτει άλλες ευρωπαϊκές χώρες, χώρες της Μέσης Ανατολής και την Αυστραλία. Η εταιρεία «Ελληνικοί Λευκόλιθοι», μοναδική σήμερα παραγωγός μαγνησίας στην Ελλάδα, αποτελεί τη μεγαλύτερη εξαγωγική επιχείρηση μαγνησίας στην Ε.Ε. και τη μεγαλύτερη σε πωλήσεις καυστικής μαγνησίας παγκοσμίως. Παρά τον έντονο ανταγωνισμό από την Κίνα και τη μεγάλη αύξηση των ναύλων, η εταιρεία, η οποία διαθέτει και πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001, συνεχίζει την ανάπτυξή της με βελτιώσεις στην παραγωγική της διαδικασία, εξειδικεύσεις τελικών προϊόντων μαγνησίας, επιλεγμένες εμπορικές συνεργασίες με εξειδικευμένους πελάτες, βελτίωση των δομών λειτουργίας (σε παραγωγή, πωλήσεις και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού) και τέλος, με την παράλληλη δραστηριοποίησή της, παραγωγικά και εμπορικά, σε χώρες του εξωτερικού. Επίσης, σημαντικό στοιχείο εξέλιξης αποτελεί η λειτουργία της νέας μονάδας Electromag, η οποία παράγει προϊόντα σημαντικής προστιθέμενης αξίας, τα οποία προορίζονται για χρήση στα ηλεκτρικά θερμαντικά στοιχεία, βλ. ό.π., σελ και 280

Ο Ελληνικός ορυκτός πλούτος

Ο Ελληνικός ορυκτός πλούτος Ο Ελληνικός ορυκτός πλούτος Οι πρώτες ύλες που υπάρχουν στο υπέδαφος μιας χώρας αποτελούν τον ορυκτό της πλούτο. Ο ορυκτός πλούτος περιλαμβάνει τα μεταλλεύματα, ορυκτά καύσιμα και τα προϊόντα λατομείου.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση της ελληνικής εξορυκτικής βιομηχανίας, του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων και των εταιρειών μελών του

Συνοπτική παρουσίαση της ελληνικής εξορυκτικής βιομηχανίας, του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων και των εταιρειών μελών του Συνοπτική παρουσίαση της ελληνικής εξορυκτικής βιομηχανίας, του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων και των εταιρειών μελών του Παραγωγή ενέργειας Τσιμεντοβιομηχανία Κατασκευές Βιομηχανία αλουμινίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς Η µεταλλευτική δραστηριότητα του Βωξίτη στην Ανατολική Στερεά. Ιστορική διαδροµή Βιωσιµότητα και προοπτικές Κ. Αργύρης- Ζ. Γεωργιάννης- Θ. Μαργωµένος- Ν. Σακελλάρης- Χ. Σιαφάκας-

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ. «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ. «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη» Η σημασία του εξορυκτικού κλάδου για την ελληνική οικονομία Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ορυκτός πλούτος παρούσα κατάσταση και προοπτικές ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ορυκτός πλούτος παρούσα κατάσταση και προοπτικές ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ορυκτός πλούτος παρούσα κατάσταση και προοπτικές ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η σημασία του εξορυκτικού κλάδου για την ελληνική οικονομία Ο ελληνικός ορυκτός πλούτος αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Ελληνικός Ορυκτός Πλούτος-σημασία-προοπτικές, θέσεις και βασικά αιτήματα»

«Ο Ελληνικός Ορυκτός Πλούτος-σημασία-προοπτικές, θέσεις και βασικά αιτήματα» «Ο Ελληνικός Ορυκτός Πλούτος-σημασία-προοπτικές, θέσεις και βασικά αιτήματα» του κ. Χρ. Καβαλόπουλου, Γεν. Δν/ντή ΣΜΕ «Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες της ΕΕ που διαθέτει σημαντικό ορυκτό πλούτο, τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς

ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς Η μεταλλευτική δραστηριότητα του Βωξίτη στην Ανατολική Στερεά. Ιστορική διαδρομή Βιωσιμότητα και προοπτικές Κ. Αργύρης- Ζ. Γεωργιάννης- Θ. Μαργωμένος- Ν. Σακελλάρης- Χ. Σιαφάκας-

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12 - Η ωρίμανση της βιομηχανικής επανάστασης

Ενότητα 12 - Η ωρίμανση της βιομηχανικής επανάστασης Ενότητα 12 - Η ωρίμανση της βιομηχανικής επανάστασης Ιστορία Γ Γυμνασίου Αίθουσα με μηχανές στο εργοστάσιο Chemnitz του Richard Hartmann (1868) Η ωρίμανση της βιομηχανικής επανάστασης Εκβιομηχάνιση οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΙ ΗΡΟΝΙΚΕΛΙΟΥ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΙ ΗΡΟΝΙΚΕΛΙΟΥ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΙ ΗΡΟΝΙΚΕΛΙΟΥ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ρ Ιωάννης Κοντός Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός ΛΑΡΚΟ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ ΓΕΝΙΚΑ 1963: Ίδρυση της εταιρίας από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Χημικά στοιχεία που παρουσιάζουν ορισμένες κοινές φυσικοχημικές ιδιότητες και (στη συνηθισμένη θερμοκρασία) είναι βασικά όλα στερεά, εκτός από τον υδράργυρο που είναι υγρό. ΜΕΤΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ Περιήγηση ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Το μεταλλευτικό συγκρότημα τοποθετείται Ανατολικά του Οικισμού Λιμεναρίων ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

TEE - Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες

TEE - Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες TEE - Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες Η ΟΙΤΗ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ «ΓΚΙΩΝΑ» Η ΟΙΤΗ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ «ΓΚΙΩΝΑ» Η Γκιώνα έχει μετατραπεί σε κρανίου τόπο! Γίνονται,, με την ανοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 385

ΠΗΓΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 385 ΠΗΓΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 385 386 ΠΗΓΕΣ 1. Ανέκδοτες Αρχειακές Πηγές και Μαρτυρίες 1.1. Αρχεία και Φάκελοι ανέκδοτων εγγράφων Tοπικό Αρχείο Δήμου Ελυμνίων (ΤΑΛ): Φάκελος: Μεταλλεία Ορυχεία: Υποφάκελοι: Φ. 6 (1852-1884)

Διαβάστε περισσότερα

Μια δεύτερη ζωή για πρώην βιομηχανικούς χώρους (brownfields)

Μια δεύτερη ζωή για πρώην βιομηχανικούς χώρους (brownfields) Μια δεύτερη ζωή για πρώην βιομηχανικούς χώρους (brownfields) Πρώην βιομηχανικός χώρος: έχει πάψει να λειτουργεί αλλά η ρύπανση που προκάλεσε μπορεί να έχει πάψει να υπάρχει στην ατμόσφαιρα και στα επιφανειακά

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλευτική Οικονομία

Μεταλλευτική Οικονομία Μεταλλευτική Οικονομία Ενότητα 5: Φορολόγηση μεταλλευτικών εταιρειών Δ. Καλιαμπάκος - Δ. Δαμίγος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του συνδυασμού επιπέδων και ελικοειδούς πλυντηρίου στο οικονομικό αποτέλεσμα της τήξης του αργυρίτη

Ο ρόλος του συνδυασμού επιπέδων και ελικοειδούς πλυντηρίου στο οικονομικό αποτέλεσμα της τήξης του αργυρίτη Κ. Γ. Τσάιμου Αρχαιολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Ε.Μ.Π. Ο ρόλος του συνδυασμού επιπέδων και ελικοειδούς πλυντηρίου στο οικονομικό αποτέλεσμα της τήξης του αργυρίτη TΑ ΜΕΤΑΛΛΕYΜΑΤΑ που εκμεταλλεύτηκαν

Διαβάστε περισσότερα

1. Το έδαφος και το υπέδαφος 2. Ιδιότητες της ύλης 3. Καταστάσεις της ύλης 4. Ουσίες και μείγματα 5. Διαχωρισμός μειγμάτων στις συστατικές τους

1. Το έδαφος και το υπέδαφος 2. Ιδιότητες της ύλης 3. Καταστάσεις της ύλης 4. Ουσίες και μείγματα 5. Διαχωρισμός μειγμάτων στις συστατικές τους 2. Ιδιότητες της ύλης 3. Καταστάσεις της ύλης 4. Ουσίες και μείγματα 5. Διαχωρισμός μειγμάτων στις συστατικές τους ουσίες 13 Μάθημα 1 Η ΥΛΗ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Το έδαφος και το υπέδαφος Έδαφος Υπέδαφος Η ζωή άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία Νίκος Βέττας

Η συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία Νίκος Βέττας Η συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία Νίκος Βέττας Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, ΟΠΑ Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ (http://www.aueb.gr/users/vettas, vettas@iobe.gr, www.iobe.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Τα ορυκτά και η σημασία τους στην καθημερινότητά μας

Τα ορυκτά και η σημασία τους στην καθημερινότητά μας Συνέντευξη Τύπου Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) Τα ορυκτά και η σημασία τους στην καθημερινότητά μας Ευθύμιος Ο. Βιδάλης, Πρόεδρος ΣΜΕ Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2008 Γιατί ΓΥΡΩΓΥΡΩΟΛΑ; Παγκόσμιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Χωρικού Σχεδιασμού. 4 ο Μάθημα Χωροθέτηση οικονομικών δραστηριοτήτων

Θεωρία Χωρικού Σχεδιασμού. 4 ο Μάθημα Χωροθέτηση οικονομικών δραστηριοτήτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 4 ο Μάθημα Χωροθέτηση οικονομικών δραστηριοτήτων Εισήγηση: Γρηγόρης Καυκαλάς Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλευτική Οικονομία

Μεταλλευτική Οικονομία Μεταλλευτική Οικονομία Ενότητα 1: Εισαγωγή Δ. Καλιαμπάκος - Δ. Δαμίγος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Cretive Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για μία εθνική υπόθεση, την αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου της χώρας μας.

Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για μία εθνική υπόθεση, την αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου της χώρας μας. Κυρίες και κύριοι, Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για μία εθνική υπόθεση, την αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου της χώρας μας. Μία πλουτοπαραγωγική πηγή πολλών δισεκατομμυρίων, που η Ελλάδα του χθες,

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης της βιομηχανίας υλικών στην Ελλάδα

Προοπτικές ανάπτυξης της βιομηχανίας υλικών στην Ελλάδα 0. Εισαγωγή Προοπτικές ανάπτυξης της βιομηχανίας υλικών στην Ελλάδα Το θέμα που προτείνεται για μελέτη εδώ, είναι τεράστιο και δε μπορεί να αναπτυχθεί ικανοποιητικά σε μια και μόνη εργασία. Αποτελεί δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Συμβατικές πηγές ενέργειας Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε ενεργειακές πηγές, όπως ο λιγνίτης (Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη). Βρίσκεται στη 2η θέση στα λιγνιτικά

Διαβάστε περισσότερα

BIOMHXANIKH ΑΝΑΠΤΥΞΗ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Click to edit Master subtitle style Βλυσίδης Απόστολος Καθηγητής ΕΜΠ

BIOMHXANIKH ΑΝΑΠΤΥΞΗ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Click to edit Master subtitle style Βλυσίδης Απόστολος Καθηγητής ΕΜΠ BIOMHXANIKH ΑΝΑΠΤΥΞΗ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Click to edit Master subtitle style Βλυσίδης Απόστολος Καθηγητής ΕΜΠ Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης επιχειρησιακών ευκαιριών. Βαθμός πολιτικού κινδύνου. Βαθμός ανταγωνισμού

Δείκτης επιχειρησιακών ευκαιριών. Βαθμός πολιτικού κινδύνου. Βαθμός ανταγωνισμού Κριτήρια επιλογής αγορών του εξωτερικού Δείκτης επιχειρησιακών ευκαιριών Συσχέτιση ζήτησης με: 1) μέγεθος πληθυσμού 2) ρυθμό μεταβολής του πληθυσμού 3) πληθυσμιακή δομή 4) γεωγραφική κατανομή (αστική,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση πηγών πλούτου της χώρας: Ορυκτός πλούτος

Αξιοποίηση πηγών πλούτου της χώρας: Ορυκτός πλούτος Αξιοποίηση πηγών πλούτου της χώρας: Ορυκτός πλούτος Βασίλης Νικολετόπουλος Σωματείο Αξιότης 12.2.13 1 Ορισμοί: Ορυκτές πρώτες ύλες ΟΠΥ Μεταλλεύματα μέταλλα Βιομηχανικά ορυκτά οξείδια, άλλα Λατομικά ορυκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ποιες είναι οι πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες της Ελλάδας Μη μεταλλικά ορυκτά Τα προϊόντα της βιομηχανίας μη μεταλλικών ορυκτών εξυπηρετούν την οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. 9 Απριλίου 2013

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. 9 Απριλίου 2013 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 9 Απριλίου 2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ : ανέπτυξε ένα πρότυπο σύμφωνα με το οποίο διέκρινε 5 στάδια οικονομικής ανάπτυξης, από τα οποία υποστήριξε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚA ΣΗΜΕIΑ EΡΕΥΝΑΣ RASS

ΒΑΣΙΚA ΣΗΜΕIΑ EΡΕΥΝΑΣ RASS ΒΑΣΙΚA ΣΗΜΕIΑ EΡΕΥΝΑΣ RASS Περίοδος έρευνας: 16-20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟυ 2017 1 ΒΑΣΙΚA ΣΗΜΕIΑ Δείγμα 1.501 ΠΟΛΙΤων EΡΕΥΝΑΣ RASS ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: 16-20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ EΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα καταγράφει:

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία αξίας και πλούτου με την αξιοποίηση των

Δημιουργία αξίας και πλούτου με την αξιοποίηση των Δημιουργία αξίας και πλούτου με την αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της χώρας ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Αθήνα, 07/06/2017 Αθανάσιος Κεφάλας Πρόεδρος, Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270. 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΤΕΕ, 8/11/2013 Ηλεκτρική ενέργεια, βιομηχανία, ανταγωνισμός,ανάπτυξη. Εισηγητής : Ζητούνης Θεόδωρος, MMM Tεχνικός διευθυντής ομίλου ΓΙΟΥΛΑ

Ημερίδα ΤΕΕ, 8/11/2013 Ηλεκτρική ενέργεια, βιομηχανία, ανταγωνισμός,ανάπτυξη. Εισηγητής : Ζητούνης Θεόδωρος, MMM Tεχνικός διευθυντής ομίλου ΓΙΟΥΛΑ Ημερίδα ΤΕΕ, 8/11/2013 Ηλεκτρική ενέργεια, βιομηχανία, ανταγωνισμός,ανάπτυξη Εισηγητής : Ζητούνης Θεόδωρος, MMM Tεχνικός διευθυντής ομίλου ΓΙΟΥΛΑ 1 Εισαγωγή θέματα 1. Εξέλιξη της Ελληνικής βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

EC - EIE Programme - SEIPLED Project. WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

EC - EIE Programme - SEIPLED Project. WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: EC - EIE Programme - SEIPLED Project WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Προσέγγιση σε τοπικό επίπεδο Τοπικές συνθήκες Εμπόδια Συμβουλευτική Επιτροπή Στάδιο Σχεδιασμού Πρόγραμμα εργασίας 1. Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ Από την προβιομηχανική στη βιομηχανική εποχή. Η Βιομηχανική Επανάσταση στην Αγγλία. Η εξάπλωση της Βιομηχανικής Επανάστασης στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Από την προβιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία του Διεθνούς Εμπορίου

Η Θεωρία του Διεθνούς Εμπορίου Η Θεωρία του Διεθνούς Εμπορίου 1. Περιεχόμενα Κεφαλαίου Α. Εισαγωγικά: Οι κατευθύνσεις του Σύγχρονου Εμπορίου B. Η Παραδοσιακή Θεωρία του Διεθνούς Εμπορίου Οι Εμποροκράτες Adam Smith: Απόλυτο Πλεονέκτημα

Διαβάστε περισσότερα

3 rd International Forum Mineral Resources in Greece A Driving Force For Economic Development Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία

3 rd International Forum Mineral Resources in Greece A Driving Force For Economic Development Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία 3 rd International Forum Mineral Resources in Greece A Driving Force For Economic Development Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία Ομιλία Καθ. Γιάννη Μανιάτη, Γραμματέα Κ.Ο. ΠΑ.ΣΟ.Κ. «ΟΡΥΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ Μ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ - ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΔ. 3062/2002 ΟΔΟΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 10 & ΡΗΓΙΛΛΗΣ - ΑΘΗΝΑ 10674 - τηλ. 210-7215900-902-903 - fax 210-7215950

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές υπόγειας εκμετάλλευσης

Αρχές υπόγειας εκμετάλλευσης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Αρχές υπόγειας εκμετάλλευσης Ανδρέας Μπενάρδος Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. Θεμελιώδεις αρχές σχεδιασμού Ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Εντός δύο ετών υποβολή πλήρους και άρτιου Επενδυτικού Σχεδίου αξιοποίησης του μεταλλευτικού δυναμικού της περιοχής και με Μεταλλουργία Χρυσού

Εντός δύο ετών υποβολή πλήρους και άρτιου Επενδυτικού Σχεδίου αξιοποίησης του μεταλλευτικού δυναμικού της περιοχής και με Μεταλλουργία Χρυσού ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 1 1. Η Σύμβαση του 2004 Επαναλειτουργία Μεταλλείου (Μαύρων Πετρών, κάτω από την Στρατονίκη) Εντός δύο ετών υποβολή πλήρους και άρτιου Επενδυτικού Σχεδίου αξιοποίησης του μεταλλευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας από την Accenture υπό την αιγίδα του Καθοδηγώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό Ένας νέος τρόπος για ηγέτες κυβερνήσεων και επιχειρήσεων για να κατανοήσουν, να μετρήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομία. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης.

Ευρωπαϊκή Οικονομία. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης Ευρωπαϊκή Οικονομία Νίκος Κουτσιαράς σε συνεργασία με την Ειρήνη Τσακνάκη Πηγές- Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εθνικός Χωροταξικός Σχεδιασµός και Εξορυκτική Βιοµηχανία».

ΘΕΜΑ: «Εθνικός Χωροταξικός Σχεδιασµός και Εξορυκτική Βιοµηχανία». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΘΕΜΑ: «Εθνικός Χωροταξικός Σχεδιασµός και Εξορυκτική Βιοµηχανία». Σας µεταφέρω τον χαιρετισµό του Υπουργού Ανάπτυξης κ. ηµ. Σιούφα που λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας διαμορφώνουν νέα δεδομένα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά σιδήρου και χάλυβα στην Τουρκία 1

Η αγορά σιδήρου και χάλυβα στην Τουρκία 1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η αγορά σιδήρου και χάλυβα στην Τουρκία 1 Τουρκική παραγωγή Η Τουρκία είναι η 8η μεγαλύτερη παραγωγός χάλυβα παγκοσμίως. Παρά τις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (I)

Η ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (I) Η ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (I) 13/03/2017 Εισαγωγικά το µεταφορικό κόστος Ορυκτά Φυσικοί και οικονοµικοί περιορισµοί Αγροτικές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ: Λιγνιτωρυχείο Πτολεμαΐδας. Ο πλούτος του υπεδάφους της Ελληνικής γης

ΔΕΗ: Λιγνιτωρυχείο Πτολεμαΐδας. Ο πλούτος του υπεδάφους της Ελληνικής γης ΔΕΗ: Λιγνιτωρυχείο Πτολεμαΐδας Ο πλούτος του υπεδάφους της Ελληνικής γης Η εκμετάλλευση του λιγνίτη Ο λιγνίτης αποτελεί την κατεξοχήν ενεργειακή πρώτη ύλη της Ελλάδας και τη βάση των αναπτυξιακών

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] Η ΔΕΗ διαθέτει μια πολύ μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη,

[ 1 ] Η ΔΕΗ διαθέτει μια πολύ μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, [ 1 ] [ 1 ] >> Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. είναι σήμερα η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με περισσότερους από 7,5 εκατομμύρια πελάτες. Μέσα σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο: Το καύσιμο του μέλλοντος

Υδρογόνο: Το καύσιμο του μέλλοντος 26 Νοεμβρίου, 2008 Υδρογόνο: Το καύσιμο του μέλλοντος Βιώσιμο καύσιμο για τη μελλοντική αυτοκίνηση Ικανό να περιορίσει τις εκπομπές CO 2 από τον Ευρωπαϊκό τομέα οδικών μεταφορών πάνω από 50% μέχρι το 2050

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδηγόντας την ανάπτυξη: αγορές εναντίον ελέγχων. Δύο διαφορετικά συστήματα καθοδήγησης της ανάπτυξης εκ μέρους της αγοράς:

Καθοδηγόντας την ανάπτυξη: αγορές εναντίον ελέγχων. Δύο διαφορετικά συστήματα καθοδήγησης της ανάπτυξης εκ μέρους της αγοράς: Καθοδηγόντας την ανάπτυξη: αγορές εναντίον ελέγχων Δύο διαφορετικά συστήματα καθοδήγησης της ανάπτυξης εκ μέρους της αγοράς: 1) Το πρώτο σύστημα είναι η καπιταλιστική οικονομία ή οικονομία της αγοράς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Β. Α) Ομάδα Α: Θεματικά αντικείμενα για ανέργους Τεχνίτες του τομέα Β της οικονομίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Β. Α) Ομάδα Α: Θεματικά αντικείμενα για ανέργους Τεχνίτες του τομέα Β της οικονομίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Β Α) Ομάδα Α: Θεματικά αντικείμενα για ανέργους Τεχνίτες του τομέα Β της οικονομίας i. Παραγωγική διαδικασία στη βιομηχανική επεξεργασία των

Διαβάστε περισσότερα

3. Οικονομικές Πορτογαλίας-Ισπανίας

3. Οικονομικές Πορτογαλίας-Ισπανίας 3. Οικονομικές Πορτογαλίας-Ισπανίας 3.1 Εμπόριο Η Ισπανία είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Πορτογαλίας και ο όγκος των διμερών συναλλαγών αυξάνεται σταθερά κατά τα τελευταία έτη Η Πορτογαλία

Διαβάστε περισσότερα

Η εποχή του Διαφωτισμού

Η εποχή του Διαφωτισμού Ομαδική εργασία μαθητών Γ1 (12-01-2015) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η εποχή του Διαφωτισμού ΟΜΑΔΑ 1 Κωνσταντίνος Σταύρος Χρήστος - Γιάννης Εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τον 17 ο και 18 ο αιώνα Οικονομικές μεταβολές Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία της Εμπορικής Πολιτικής

Η Θεωρία της Εμπορικής Πολιτικής Η Θεωρία της Εμπορικής Πολιτικής Περιεχόμενα Κεφαλαίου Α. Το Περιεχόμενο της Εμπορικής Πολιτικής Οι Δασμοί στις Εισαγωγές Τα μη Δασμολογικά Μέσα Προστασίας Β. Προστατευτισμός ή Ελεύθερο Εμπόριο Τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης εκμεταλλεύσιμων

Χάρτης εκμεταλλεύσιμων Λ ιγνιτικό Κ έντρο υτικής Μ ακεδονίας Χρήστος Δαβάκος Διευθυντής ΛΚΔΜ ΔEH A.E./ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Χάρτης εκμεταλλεύσιμων Λιγνιτικών Κοιτασμάτων Δυτική Μακεδονία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 1 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες Μεταλλευτικές Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προτεινόμενες Μεταλλευτικές Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Προτεινόμενες Μεταλλευτικές Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δημήτρης Μελάς Αν. Καθηγητής Φυσικής Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης

Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης Η ενοποίηση λογισμικών στις επιχειρήσεις εξόρυξης αποτελεί το κλειδί για την αυξημένη παραγωγικότητα Ενώ ο τομέας των φυσικών πόρων συνεχίζει να αναπτύσσεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

E Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ

E Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ E Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ Αριθ. Πρωτ. 1531 Αθήνα 14-5-2013 ΩΡΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Π.Σ.) ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Νικόλαου Καραμούζη Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Eurobank EFG. στην εκδήλωση πελατών Corporate Banking.

Ομιλία κ. Νικόλαου Καραμούζη Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Eurobank EFG. στην εκδήλωση πελατών Corporate Banking. Ομιλία κ. Νικόλαου Καραμούζη Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Eurobank EFG στην εκδήλωση πελατών Corporate Banking με θέμα «Οι Νέες Πρωτοβουλίες της Eurobank EFG» Τετάρτη 1 Ιουλίου 2009 Grande

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΜΕ (ΚΛΕΙΣΤΗ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΜΕ (ΚΛΕΙΣΤΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΜΕ (ΚΛΕΙΣΤΗ) 22 ΜΑΙΟΥ 2017 Την 22 Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθαν σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΩΝ ΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΛΙΘΟΓΟΜΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ Βέργαδου Γεωργία Ζώμας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : Ιανουάριος 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : Ιανουάριος 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 12 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής μειώθηκε κατά 2,5%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΞΑΕ) (Foreign Direct Investment, FDI)

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΞΑΕ) (Foreign Direct Investment, FDI) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΞΑΕ) (Foreign Direct Investment, FDI) Οι ροές των ΞΑΕ καταγράφονται στο ισοζύγιο πληρωμών (ΙΠ) των χωρών υποδοχής. Διαφ. 11 Τα στοιχεία όμως του ΙΠ δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ο ρυκτές Πρώτες Ύ λ ες: Μέλλον, ανάγκες, ευκαιρίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ο ρυκτές Πρώτες Ύ λ ες: Μέλλον, ανάγκες, ευκαιρίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ο ρυκτές Πρώτες Ύ λ ες: Μέλλον, ανάγκες, ευκαιρίες Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

για τη βιομηχανία της πέτρας

για τη βιομηχανία της πέτρας Αδαμαντοφόρα εργαλεία για τη βιομηχανία της πέτρας 1 Πλεονεκτήματα της δέσμευσής μας προς τους πελάτες Από το 1937, η Diamant Boart είναι δεσμευμένη προς τους πελάτες της. Η δέσμευση αυτή σημαίνει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Γιάννη Τασιούλα, προέδρου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, στο σεμινάριο της ΠΣΟ για τον αμίαντο, στις 30.10.2013.

Ομιλία του Γιάννη Τασιούλα, προέδρου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, στο σεμινάριο της ΠΣΟ για τον αμίαντο, στις 30.10.2013. Ομιλία του Γιάννη Τασιούλα, προέδρου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, στο σεμινάριο της ΠΣΟ για τον αμίαντο, στις 30.10.2013. Αγαπητοί Σύντροφοι, Χαιρετίζω τις εργασίες του σημερινού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδρομή του συνεδρίου «Ενέργεια & Ανάπτυξη» που εφέτος. συμπληρώνει 17 χρόνια συνεχούς και συνεπούς οργάνωσης και

Η διαδρομή του συνεδρίου «Ενέργεια & Ανάπτυξη» που εφέτος. συμπληρώνει 17 χρόνια συνεχούς και συνεπούς οργάνωσης και Εισαγωγικά Σχόλια του Κ. Ν. Σταμπολή Αντιπρόεδρου και Γενικού Διευθυντή του ΙΕΝΕ στο17 0 Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2012» Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές, Εξοχότατοι κύριοι πρέσβεις, κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία,

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία, Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής και την Capital Link για αυτήν την πρωτοβουλία ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε μία χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΣΜΕ. Βόλος Παρασκευή 10 Νοεµβρίου 2006. «Σηµασία εφαρµογής του Κώδικα Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης στην Ελληνική Μεταλλεία»

ΗΜΕΡΙ Α ΣΜΕ. Βόλος Παρασκευή 10 Νοεµβρίου 2006. «Σηµασία εφαρµογής του Κώδικα Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης στην Ελληνική Μεταλλεία» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Μ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ - ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟ. 3062/2002 Ο ΟΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 10 & ΡΗΓΙΛΛΗΣ - ΑΘΗΝΑ 10674 - τηλ. 210-7215900-902-903 - fax 210-7215950

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία

Η συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια.

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια. Ν. Χατζηαργυρίου: «Έξυπνη προσαρμογή ή θάνατος;» Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Economist για το σημερινό Συνέδριο που έχει ως επίκεντρο ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2016 COM(2016) 690 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Προς μια ισχυρή εμπορική πολιτική της ΕΕ προς όφελος

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά προϊόντα, ταυτότητα και τουρισμός: Μια απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη - Σπύρ Παρασκευή, 27 Μαΐου :00

Τοπικά προϊόντα, ταυτότητα και τουρισμός: Μια απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη - Σπύρ Παρασκευή, 27 Μαΐου :00 Τοπικά προϊόντα, ταυτότητα και τουρισμός: Μια απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη - Σπύρ Η Ελλάδα ευνοείται από εγγενή γεωφυσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά και μακρόχρονες παραδόσεις, που από μόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΥΠΕΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ» , ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7

ΗΜΕΡΙΔΑ ΥΠΕΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ» , ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7 ΗΜΕΡΙΔΑ ΥΠΕΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ» 29.02.2012, ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7 Γιάννης Μανιάτης Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Η Μεταλλευτική

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος που κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους και τους εκμεταλλεύεται παραγωγικά για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα 6, rue St. Fulgence, Notre Dame Tunis 1082 Tel. +216 71 288411-846632 Fax +216 71 789518

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΔΕΛΑΣΟΥΔΑ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΜΗΜΑ:Β1 2010 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: «Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

ΜΑΡΙΑ ΔΕΛΑΣΟΥΔΑ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΜΗΜΑ:Β1 2010 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: «Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» ΜΑΡΙΑ ΔΕΛΑΣΟΥΔΑ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΜΗΜΑ:Β1 2010 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: «Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» Σελίδα 1 από 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΟΡΙΣΜΟΣ 2.Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πόροι και Διεθνές Εμπόριο. Το Υπόδειγμα των Heckscher Ohlin

Πόροι και Διεθνές Εμπόριο. Το Υπόδειγμα των Heckscher Ohlin Πόροι και Διεθνές Εμπόριο Το Υπόδειγμα των Heckscher Ohlin Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία, 2014 Το Υπόδειγμα Heckscher Ohlin Η θεωρία των Heckscher Ohlin υποθέτει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργαστηριακός Συνεργάτης: Σαββάκης Νικόλαος, M.Sc.-Μηχ., υπ. Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ Πιστοί στη δέσμευση μας για την προστασία του μοναδικού και ευαίσθητου περιβάλλοντος του νησιού μας και σύμφωνοι με τις αρχές της αειφόρους και βιώσιμης ανάπτυξης, εργαστήκαμε και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Μπροστά στην πρόκληση της Μεταλιγνιτικής περιόδο

Μπροστά στην πρόκληση της Μεταλιγνιτικής περιόδο + Δήμος Κοζάνης Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας Λευτέρης Ιωαννίδης Δήμαρχος Κοζάνη 12-2-16 Μπροστά στην πρόκληση της Μεταλιγνιτικής περιόδο + Το παρελθόν: Πρώτες μονάδες την δεκαετία του 1950. Αναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Προγράμματος: Quarry Resource Efficiency Demonstration Project Ακρωνύμιο: QuaResE (LIFE 11 ENV/CY/859 )

Τίτλος Προγράμματος: Quarry Resource Efficiency Demonstration Project Ακρωνύμιο: QuaResE (LIFE 11 ENV/CY/859 ) LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση Τίτλος Προγράμματος: Quarry Resource Efficiency Demonstration Project Ακρωνύμιο: QuaResE (LIFE 11 ENV/CY/859 ) Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα