Ελληνικός Κόµβος Επαγρύπνησης για ένα Ασφαλέστερο ιαδίκτυο Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνικός Κόµβος Επαγρύπνησης για ένα Ασφαλέστερο ιαδίκτυο Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής"

Transcript

1 Ελληνικός Κόµβος Επαγρύπνησης για ένα Ασφαλέστερο ιαδίκτυο Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Προτάσεις σχετικές µε το θέµα «Ηλεκτρονικό παιχνίδι και Internet Café» όπως κατατέθηκαν στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων, στις 19 Μαρτίου 2008

2 O Ελληνικός Κόµβος Επαγρύπνησης για ένα Ασφαλέστερο ιαδίκτυο Ο Ελληνικός Κόµβος Επαγρύπνησης για ένα Ασφαλέστερο ιαδίκτυο υπάγεται στο πρόγραµµα πλαίσιο Safer Internet Plus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος του Κόµβου και της αντίστοιχης εκστρατείας Safer Internet είναι να αφυπνίσει όλους τους Έλληνες και να τους ενηµερώσει για τους τρόπους µε τους οποίους µπορούν να προστατευθούν οι ίδιοι αλλά και να προστατεύσουν αποτελεσµατικά τα παιδιά τους από τους κινδύνους που εγκυµονούν από τη µη ορθή χρήση των διαδραστικών τεχνολογιών, όπως είναι το ιαδίκτυο και το κινητό τηλέφωνο. Αυτό επιτυγχάνεται µε την υλοποίηση πλειάδας πολυµορφικών εκδηλώσεων και δράσεων που δροµολογούνται σε διετή βάση. Οι δράσεις εναρµονίζονται µε τα αποτελέσµατα των ερευνών του Ευρωβαρόµετρου όπως και Εθνικών ερευνών που αφορούν στο ιαδίκτυο και στην κινητή τηλεφωνία, τη γνώση ή άγνοια των κινδύνων και τη σωστή χρήση του, έτσι ώστε οι ενέργειες που υλοποιούνται να έχουν το µέγιστο αποτέλεσµα. Πυρήνα της εκστρατείας στην Ελλάδα αποτελεί ο ιστοχώρος ο οποίος απευθύνεται σε µικρούς και µεγάλους παρέχοντας πληροφορίες και ενηµερωτικό υλικό για ένα ευρύ φάσµα θεµάτων που σχετίζονται µε την ασφαλή χρήση του ιαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων. Ο Ελληνικός Κόµβος συνεργάζεται στενά µε άλλους 26 Εθνικούς Κόµβους στην Ευρώπη 1, µαζί µε τους οποίους συνθέτει το Πανευρωπαϊκό ίκτυο Εθνικών Κόµβων Insafe (www.saferinternet.org). Επίσης, συνεργάζεται στενά µε την ανοιχτή γραµµή επικοινωνίας SafeLine (www.safeline.gr), η οποία έχει ως πρωταρχικό στόχο να παράσχει ένα σηµείο επικοινωνίας για τους χρήστες που επιθυµούν την καταγγελία παράνοµου ή επιβλαβούς περιεχοµένου που βρίσκουν στο ιαδίκτυο. Η SafeLine είναι µέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσµου Παρόχων Ανοικτών Γραµµών για το Ίντερνετ Inhope (www.inhope.gr). Τα δίκτυα Insafe, Inhope καθώς και όλοι οι εθνικοί κόµβοι και οι ανοιχτές γραµµές επικοινωνίας τελούν υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εµπειρία προβληµατισµοί Ο Ελληνικός Κόµβος Επαγρύπνησης για ένα Ασφαλέστερο ιαδίκτυο, µέσα από την εµπειρία του και την καθηµερινή του επαφή µε το Ελληνικό κοινό, θεωρεί ότι στην επίτευξη της ασφάλειας των διαδραστικών µέσων µπορούν να συµβάλουν οι παρακάτω δράσεις: ράσεις που αφορούν στα (ποινικά και άλλα) αδικήµατα που τελούνται µέσω των µέσων. ράσεις για την διασφάλιση της υγείας και ευηµερίας ανηλίκων και ενηλίκων. ράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη της «ικανότητας στη χρήση των µέσων». Ο Ελληνικός Κόµβος αναλαµβάνει δράσεις που στοχεύουν στην ενηµέρωση και αφύπνιση του ελληνικού κοινού για τη σηµασία της «ικανότητας στη χρήση των µέσων». Έχει όµως ως στόχο του, από το 2009 και µετά, και µε τη στενή συνεργασία της Μονάδας Εφηβικής Υγείας της β Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, να ασχοληθεί πολύ στενά µε το θέµα της υγείας των νέων σε σχέση µε τη χρήση του ιαδικτύου. 1 Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχία, ανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερµανία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεµβούργο, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωµένο Βασίλειο, Πολωνία, Ρουµανία. Ελληνικός Κόµβος Επαγρύπνησης για ένα Ασφαλέστερο ιαδίκτυο Σελ. 2

3 Ηλεκτρονικό παιχνίδι & Internet Café Σύµφωνα µε στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 2 σχετικά µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών για το έτος 2007, η πλειοψηφία των παιδιών ετών που κατά το α τρίµηνο του 2007 έκανε χρήση του ιαδικτύου, είχε πρόσβαση από το χώρο του σχολείου ή από την κατοικία του. Ωστόσο, το 27,8% των παιδιών απέκτησε πρόσβαση από άλλους χώρους, το 99,8% των οποίων αποτελούν τα Internet Café. Τα Internet Café επισκέπτονται κατά 71,8% αγόρια και κατά 28,2% κορίτσια. Σύµφωνα µε την έρευνα, το 70,5% των νέων ηλικίας ετών χρησιµοποιεί το ιαδίκτυο, κυρίως, για παιχνίδια, µουσική και κατέβασµα εικόνων, καταλαµβάνοντας την πρώτη θέση στους λόγους πρόσβασης στο ιαδίκτυο. Και για το έτος 2008 τα στοιχεία καταδεικνύουν την ευρεία χρήση των καταστηµάτων παροχής υπηρεσιών ιαδικτύου από τους ανήλικους. Σύµφωνα µε την έρευνα του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας 3 που δηµοσιεύθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2008, το 21% των παιδιών ηλικίας ετών χρησιµοποίησε το ιαδίκτυο τους τελευταίους τρείς µήνες από κάποιο Internet Café. Σύµφωνα µε την έρευνα, το 67% των παιδιών αυτών των ηλικιών χρησιµοποιεί το ιαδίκτυο για να παίξει ή να κατεβάσει παιχνίδια, φωτογραφίες, κ.λπ., καταλαµβάνοντας και πάλι την πρώτη θέση στους λόγους χρήσης του ιαδικτύου 4. Από την καθηµερινή επαφή του Ελληνικού Κόµβου µε τους εκπαιδευτικούς γινόµαστε συχνά δέκτες παραπόνων τους για το γεγονός ότι απέναντι από τα σχολεία έχουν ανοίξει Internet Café, µε αποτέλεσµα, µετά την λήξη του µαθήµατος πολλοί µαθητές να µην πηγαίνουν καν στα σπίτια τους. Μέσω των εθνικών κόµβων που απαρτίζουν το δίκτυο Insafe, πληροφορηθήκαµε ότι στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχει νοµοθεσία που να αφορά στα καταστήµατα παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες και δράσεις: α) Βέλγιο Από 1 Μαρτίου 2007, στο Βέλγιο ισχύει νόµος που αφορά στα ωράρια λειτουργίας των εµπορικών καταστηµάτων, µε ειδική αναφορά στα καταστήµατα παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, στα οποία υπάγονται και τα Internet Café (βλ. παράρτηµα). Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία αυτή, τα Internet Café δεν επιτρέπεται να ανοίγουν πριν τις 5 π.µ. και θα πρέπει να κλείνουν το αργότερο στις 8 µ.µ., εκτός και εάν η τοπική αυτοδιοίκηση έχει λάβει διαφορετική απόφαση. 2 Έρευνα χρήσης τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας από τα νοικοκυριά, έτους Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος. Το ελτίο Τύπου της έρευνας είναι διαθέσιµο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: %20Τεχνολογίες%20Πληροφόρησης%20και%20Επικοινωνίας%20από%20τα%20Νοικοκυριά&year=2007 & 3 Έρευνα για τη χρήση των νέων τεχνολογιών από τα παιδιά, έτους Παρατηρητήριο για την ΚτΠ. Η έρευνα είναι διαθέσιµη στη διεύθυνση: 4 Τα στοιχεία αυτά προστέθηκαν µετά την κατάθεση των προτάσεων στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής, ειδικά για την συνεδρίαση του Συνηγόρου του Πολίτη, στις 30 Οκτωβρίου Ελληνικός Κόµβος Επαγρύπνησης για ένα Ασφαλέστερο ιαδίκτυο Σελ. 3

4 β) Νορβηγία / Ισλανδία Ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη κόµβων της Σκανδιναβίας. Στη Νορβηγία δεν υπάρχει νοµοθετικό πλαίσιο καθώς δεν τίθεται ζήτηµα σχετικά µε τα Internet Café, τα οποία είναι πολύ λίγα. Αντίθετα, υπάρχει πλειάδα καταστηµάτων που προσφέρουν δωρεάν πρόσβαση στο ιαδίκτυο, όπως εστιατόρια ή συµβατικές καφετέριες. Στη Νορβηγία το 60% των παιδιών µεταξύ 8 και 18 ετών έχουν τον δικό τους υπολογιστή. Η πρόσβαση στο ιαδίκτυο γίνεται δε, σχεδόν κατ αποκλειστικότητα, από το σπίτι (σε ποσοστό 98%). Οι Ισλανδοί συνάδελφοι, επισηµαίνουν ότι ούτε στη χώρα τους υπάρχει σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο καθώς τα Internet Café δεν είναι πολύ διαδεδοµένα, αφού η οικιακή πρόσβαση στο ιαδίκτυο αγγίζει το 100%. Το καθεστώς των παραπάνω χωρών µας δείχνει, ότι η σχεδόν 100% διείσδυση του ιαδικτύου στα νοικοκυριά (µέσω φθηνών ευρυζωνικών συνδέσεων) και η αντιµετώπισή του ως ένα αγαθό δηµοσίως προσβάσιµο είναι καταλυτικός παράγοντας στην εξοικείωση και εποµένως στην ορθή χρήση του. γ) Ισπανία Ο Ισπανικός κόµβος ξεκίνησε µια καµπάνια µε τίτλο «Cibercentro amigo» (φιλικό Internet Café). Μέσω της καµπάνιας αυτής ο κόµβος απονέµει µια «σφραγίδα ποιότητας» σε όσα Internet Café έχουν ξεχωριστούς υπολογιστές για τα παιδιά, µε εγκατεστηµένα συστήµατα φιλτραρίσµατος, αλλά και σε όσα Internet Café έχουν διαµορφώσει ένα σηµείο ενηµέρωσης για τα ζητήµατα ασφάλειας. Η καµπάνια στέφθηκε µε επιτυχία. Ήδη ως αποτέλεσµα, η τοπική κυβέρνηση της περιοχής Ριόχα υποχρέωσε όλα τα Internet Café της περιοχής να ενταχθούν στην καµπάνια. Πριν την έναρξη της καµπάνιας διεξήχθη εις βάθος έρευνα για τα Internet Café. Τα αποτελέσµατά της είναι πολύ σηµαντικά: 69% των παιδιών ετών επισκέπτονται τα καταστήµατα αυτά για να παίξουν ηλεκτρονικά παιχνίδια. 15% των παιδιών πηγαίνουν για να επισκεφθούν ιστοσελίδες µε πορνογραφικό περιεχόµενο, 9% για να επισκεφθούν σελίδες µε πολύ βίαιο περιεχόµενο και 6% για σελίδες µε ρατσιστικό και ξενοφοβικό περιεχόµενο. Η έρευνα συµπεραίνει ότι 15-20% των παιδιών επισκέπτονται σελίδες µε παράνοµο ή επιβλαβές για αυτά περιεχόµενο. ύο ακόµη πολύ σηµαντικά στοιχεία είναι ότι το 64% των παιδιών παραδέχεται ότι στα Internet Café δεν υπάρχει κανένας έλεγχος από ενηλίκους ενώ οι το 72% λέει ότι δεν υπάρχουν εγκατεστηµένα φίλτρα περιεχοµένου. Θεωρούµε ότι τα παραπάνω δεδοµένα δεν είναι πολύ µακριά από την ελληνική πραγµατικότητα. Η πρόταση του Κόµβου Ο Ελληνικός Κόµβος θεωρεί ότι στην Ελλάδα πρέπει να διαµορφωθεί θεσµικό πλαίσιο που θα καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας των καταστηµάτων που προσφέρουν πρόσβαση στο ιαδίκτυο, τα γνωστά ως Internet Café. Το θεσµικό πλαίσιο πρέπει να καθορίζει µε σαφήνεια το ωράριο λειτουργίας των καταστηµάτων αυτών τη στιγµή που σήµερα στην Ελλάδα τα περισσότερα Internet Café λειτουργούν επί 24ώρου βάσεως. Επίσης, οι προσπάθειες για φθηνή ευρυζωνική σύνδεση σε όλη την επικράτεια πρέπει να ενταθούν, καθώς, όπως σε άλλες χώρες θα µπορέσουν να παρέχουν φθηνή και (ευχής έργον) δωρεάν σύνδεση στο ιαδίκτυο προς όλους τους Έλληνες πολίτες µέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση, σε κέντρα νέων, σε δηµόσιες βιβλιοθήκες, αλλά Ελληνικός Κόµβος Επαγρύπνησης για ένα Ασφαλέστερο ιαδίκτυο Σελ. 4

5 ακόµα και σε εστιατόρια ή συµβατικές καφετέριες, έτσι ώστε το ιαδίκτυο να αποτελέσει ευρέως προσβάσιµο αγαθό, κάτι που συµβαίνει σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον, εκτός του ωραρίου πρέπει να ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε την πρόσβαση των ανηλίκων και τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρονται. Θα πρέπει να βρεθεί ένας αποτελεσµατικός τρόπος υποχρεωτικού ηλικιακού ελέγχου και να καθοριστούν ξεχωριστοί υπολογιστές για τους ανήλικους επισκέπτες στους οποίους θα υπάρχουν εγκατεστηµένα συστήµατα φιλτραρίσµατος περιεχοµένου. Επιπλέον, στους χώρους για τους ανηλίκους θα πρέπει να υπάρχει µεγαλύτερος έλεγχος από κάποιον ενήλικο ώστε να µπορεί άµεσα να αντιµετωπιστεί υπεύθυνα οποιοδήποτε πρόβληµα ή ατυχές περιστατικό προκύψει. Τέλος, θεωρούµε ότι η διεξαγωγή µιας αντίστοιχης έρευνας όπως αυτής του Ισπανικού Κόµβου θα έδινε τις κατευθυντήριες γραµµές για τις παραπάνω προτεινόµενες δράσεις. Ο ρόλος της οικογένειας Τα αποτελέσµατα της πρώτης ποιοτικής έρευνας του Ευρωβαρόµετρου 5 γύρω από την γνώση της ασφαλούς χρήσης του ιαδικτύου από παιδιά έδειξαν ότι η χρήση του ιαδικτύου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το οικογενειακό περιβάλλον. Στην έρευνα, τα Ελληνόπουλα δήλωσαν ότι αποφεύγουν να απευθυνθούν στους γονείς τους σε περίπτωση προβλήµατος οι οποίοι τις περισσότερες φορές δεν είναι εξοικειωµένοι µε τη τεχνολογία γιατί φοβούνται ότι θα τους επιβάλλουν (αναίτια κατά τη γνώµη τους) ακόµη αυστηρότερους κανόνες και περιορισµούς στη χρήση του ιαδικτύου. Έτσι, προτιµούν να συζητούν τέτοια προβλήµατα µε τους φίλους τους. Τα αποτελέσµατα αυτά µας δείχνουν για µια ακόµη φορά πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να καταλάβουµε όλοι µας ότι, πέρα από τον ρόλο της Πολιτείας, πρέπει και εµείς οι ίδιοι ως γονείς, εκπαιδευτικοί, αλλά και ως Έλληνες πολίτες να αναλάβουµε δράση και να συνεισφέρουµε ενεργά στην επίτευξη του στόχου. εν επιτρέπεται εν έτει 2008 να θεωρούµε τον υπολογιστή ή το ιαδίκτυο «δαίµονα τον καιρών» ή «µη αναγκαίο εργαλείο», τη στιγµή που τα παιδιά µας ζουν και µεγαλώνουν κοντά στη τεχνολογία. Επίσης, δεν µπορούµε εµείς οι ίδιοι να αποδοκιµάζουµε τα Internet Café και από την άλλη να αφήνουµε το παιδί µας ώρες ολόκληρες σε τέτοιους χώρους, επειδή εκείνη τη στιγµή µας εξυπηρετεί, ή µε την αιτιολογία ότι «έτσι ξέρουµε πού είναι», ή γιατί έτσι έχουµε ελεύθερο χρόνο για εµάς. Ο ρόλος της οικογένειας στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού, στην ανάδειξη της κριτικής σκέψης, στην απόκτηση σωστής συµπεριφοράς απέναντι στον συνάνθρωπο, είτε στον φυσικό είτε στους εικονικούς κόσµους, είναι καταλυτικός. Και, ας έχουµε πάντα στο νου µας ότι οι δράσεις µας, είτε του Ελληνικού Κόµβου Επαγρύπνησης για ένα Ασφαλέστερο ιαδίκτυο, είτε οποιουδήποτε άλλου φορέα, δεν µπορούν να λύσουν προβλήµατα µέσα στην οικογένεια που προϋπήρχαν του µέσου, και τα οποία πολλοί γονείς ως εύκολη λύση αποδίδουν, τώρα, στην τεχνολογία. Αυτό είναι αποκλειστική υποχρέωση και δικαίωµα του γονέα. 5 Η αναλυτική έκθεση για την Ελλάδα είναι διαθέσιµη στη διεύθυνση Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε την περίοδο 4-5/2007 µέσω συνεντεύξεων µε παιδιά ηλικίας 9-10 και ετών, που προέρχονταν από τα 27 κράτη µέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ισλανδία. Ελληνικός Κόµβος Επαγρύπνησης για ένα Ασφαλέστερο ιαδίκτυο Σελ. 5

ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΒ ΣΥΝΟ ΟΣ Α ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Κατά την Α' Τακτική Σύνοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ Ι ΚΑΙ INTERNET - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ. Καριπίδης Νίκος Υπεύθυνος ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ ράµας

ΠΑΙ Ι ΚΑΙ INTERNET - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ. Καριπίδης Νίκος Υπεύθυνος ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ ράµας ΠΑΙ Ι ΚΑΙ INTERNET - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Καριπίδης Νίκος Υπεύθυνος ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ ράµας Το διαδίκτυο αποτελεί σήµερα µια απτή πραγµατικότητα η οποία µας ανοίγει την πόρτα της

Διαβάστε περισσότερα

SafeLine. Ραγδαία αύξηση αριθμού των καταγγελιών το 2010...2. Καταγγελίες που έλαβε η SafeLine...2. Περιεχόμενο καταγγελιών...2

SafeLine. Ραγδαία αύξηση αριθμού των καταγγελιών το 2010...2. Καταγγελίες που έλαβε η SafeLine...2. Περιεχόμενο καταγγελιών...2 Ραγδαία αύξηση αριθμού των το 2010.........................2 Καταγγελίες που έλαβε η SafeLine............2 Περιεχόμενο....................2 Πώς να κάνετε μια καταγγελία.............2 Διασφάλιση ανωνυμίας.......................2

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2011. www.eukidsonline.net. Sonia Livingstone, Leslie Haddon, Anke Görzig και Kjartan Ólafsson, με τα μέλη του δικτύου EU Kids Online

Ιανουάριος 2011. www.eukidsonline.net. Sonia Livingstone, Leslie Haddon, Anke Görzig και Kjartan Ólafsson, με τα μέλη του δικτύου EU Kids Online Η οπτική των παιδιών στην Ευρώπη Βασικά ευρήματα και συστάσεις για τη χάραξη πολιτικών από την έρευνα EU Kids Online σε παιδιά ηλικίας 9-16 ετών και τους γονείς τους σε 25 ευρωπαϊκές χώρες Ιανουάριος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω να σερφάρω. δημιουργικά και με ασφάλεια. Τα πρώτα βήματα

Μαθαίνω να σερφάρω. δημιουργικά και με ασφάλεια. Τα πρώτα βήματα Μαθαίνω να σερφάρω δημιουργικά και με ασφάλεια Τα πρώτα βήματα Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΑΡΧΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΗΓΩΝ Κ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία της ιδιωτικής μας σφαίρας στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης Facebook

Προστασία της ιδιωτικής μας σφαίρας στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης Facebook Προστασία της ιδιωτικής μας σφαίρας στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης Facebook Πώς μπορούμε να ελέγχουμε και να ρυθμίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα μας μέσα από τις οθόνες του Facebook Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΣΔ. Καριπίδης Νίκος Υπεύθυνος ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ Δράμας

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΣΔ. Καριπίδης Νίκος Υπεύθυνος ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ Δράμας ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΣΔ Καριπίδης Νίκος Υπεύθυνος ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ Δράμας Το διαδίκτυο αποτελεί σήμερα μια απτή πραγματικότητα η οποία μας ανοίγει την πόρτα της γνώσης, της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας ενώ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Φορέας Υλοποίησης Έργου: Ινστιτούτο Don Milani (IT) Περίοδος Αναφοράς: 1 Νοεµβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μπρίκα Ελένη Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Χ. Κωνσταντοπούλου Μέλη τριµελούς :. Μπούσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MASTER IN INFORMATION SYSTEMS (MIS) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «INTERNET BANKING - ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Χάρτης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ηλικιωμένων που χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα και βοήθεια

Ευρωπαϊκός Χάρτης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ηλικιωμένων που χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα και βοήθεια Ευρωπαϊκός Χάρτης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ηλικιωμένων που χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα και βοήθεια EUSTaCEA project, Daphne III programme Συνοδευτικός Οδηγός ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2 Συνοδευτικός Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η αναφορά και το συνοδευτικό διαδραστικό CD έχουν συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρησιακό Σχέδιο ράσης για την Ένταξη των Ροµά Φεβρουάριος 2015 -ΣΧΕ ΙΟ-

Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρησιακό Σχέδιο ράσης για την Ένταξη των Ροµά Φεβρουάριος 2015 -ΣΧΕ ΙΟ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιχειρησιακό Σχέδιο ράσης για την Ένταξη των Ροµά Φεβρουάριος 2015 -- ΕΥ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΜΟ Α.Ε. - Οµάδα Υποστήριξης ράσεων Ειδικών Οµάδων Πληθυσµού Φεβρουάριος 2015

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Φροντίζοντας για την ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο

Φροντίζοντας για την ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο Φροντίζοντας για την ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο Με τη στήριξη της: ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA A. Πώς να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό για γονείς σελ. 4 B. Οδηγίες για γονείς και κηδεμόνες σελ. 5 1. Η ασφάλεια φέρνει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα «Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα» Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, 105 59, Αθήνα Τηλ.: +302103313080, Fax: +302103313086 URL: http://www.observatory.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο ARTS εντάσσεται στο πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνιστική και βιώσιµη ανάπτυξη

Το έργο ARTS εντάσσεται στο πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνιστική και βιώσιµη ανάπτυξη ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ Το έργο ARTS εντάσσεται στο πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνιστική και βιώσιµη ανάπτυξη www.rural-transport.net

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για τo Νέο Λύκειο

Πρόταση για τo Νέο Λύκειο Πρόταση για τo Νέο Λύκειο 2 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή 5 2. Η σημερινή κατάσταση 6 2.1 Οι υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό του Λυκείου σήμερα 6 2.2 Πρόγραμμα σπουδών Αποτελέσματα 8 3. Οι αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργική και ασφαλής χρήση του διαδικτύου από νέους και νέες έως 18 ετών

Δημιουργική και ασφαλής χρήση του διαδικτύου από νέους και νέες έως 18 ετών ΕΡΕΥΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δημιουργική και ασφαλής χρήση του διαδικτύου από νέους και νέες έως 18 ετών Πανελλαδική εμπειρική έρευνα σε μαθητές/μαθήτριες γυμνασίων και λυκείων Καταγραφή-διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Αλλάζουμε Παιδεία Αλλάζουμε την Ελλάδα ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Πρόταση για τo Νέο Λύκειο 2 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΚΟΣΤΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗ Πάνος Πασιαρδής Πάρις Νεάρχου Νεοφύτα Έµπορα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 2 Α. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 1. Υπουργού Εσωτερικών, ηµοσίας Τάξης & Αποκέντρωσης κ. Προκόπη Παυλόπουλου...

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπη Έκδοση Ημερίδας με θέμα:

Έντυπη Έκδοση Ημερίδας με θέμα: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έντυπη Έκδοση Ημερίδας με θέμα: Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας: Υπεύθυνος Διάλογος για την Έγκυρη Ενημέρωση & την Προστασία των Πολιτών Θεσσαλονίκη, 30 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές Διονύσης Μπαλούρδος,

Διαβάστε περισσότερα