Nilfisk C Nilfisk C Nilfisk C X-TRA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 120.5 X-TRA"

Transcript

1 Nilfisk C Nilfisk C Nilfisk C X-TRA Үхειριδιο οδηуιων

2 Printed in China Copyright 2010 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S

3 Ευρετήριο 1 Προφυλάξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις Περιγραφή Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα πλύσης υψηλής πίεσης Λειτουργία του μηχανήματος πλύσης υψηλής πίεσης Πεδία Εφαρμογής και Μέθοδοι Λειτουργίας Μετά την χρησιμοποίηση του μηχανήματος πλύσης υψηλής πίεσης Συντήρηση Ανίχνευση Βλαβών Περισσότερες πληροφορίες Δήλωση Συμμόρφωσης Ε.Ε Προφυλάξεις Ασφαλείας και Προειδοποιήσεις Σύμβολα που χρησιμοποιούνται για τη σημείωση των οδηγιών Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα πλύσης υψηλής πίεσης για πρώτη φορά, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. Οι οδηγίες που αφορούν στην ασφάλεια και σημειώνονται με το σύμβολο αυτό πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων για τους ανθρώπους. Το σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται για τη σημείωση οδηγιών που αφορούν στην ασφάλεια, οι οποίες πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή τυχόν ζημιάς του μηχανήματος και της λειτουργίας του. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει συμβουλές και οδηγίες που διευκολύνουν την εργασία και εξασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία. Μην αφήνετε τα παιδιά ή ενηλίκους που δεν έχουν διαβάσει το εγχειρίδιο με τις οδηγίες, να χειρίζονται το μηχάνημα Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άλλα άτομα δίχως βοήθεια ή επίβλεψη εφόσον οι σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές τους ικανότητες δεν τους επιτρέπουν να την χρησιμοποιούν με ασφάλεια. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Πριν θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημά σας, παρακαλούμε ελέγξτε το προσεκτικά για τυχόν ελαττώματα. Σε περίπτωση που βρεθούν ελαττώματα, μην το χρησιμοποιήσετε και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nilfi sk. Ελέγχετε ιδιαιτέρως: Η μόνωση του ηλεκτρικού καλωδίου θα πρέπει να μην παρουσιάζει καμία ζημιά και να μην έχει ρωγμές. Αν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει ζημιές, θα πρέπει να το αντικαταστήσετε από κάποιον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nilfi sk. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Τα ρεύματα υψηλής πίεσης που εκτινάσσονται ενδέχεται να είναι επικίνδυνα. Μην στρέφετε ποτέ το ρεύμα νερού προς ρούχα ή υποδήματα την ώρα που τα φοράτε εσείς ή άλλα άτομα. Μην επιχειρείτε ποτέ να καθαρίσετε ρούχα ή υποδήματα ενώ τα φοράτε εσείς ή άλλα άτομα. Κρατήστε το βραχίονα ψεκασμού σταθερά με τα δύο χέρια. Στο βραχίονα ψεκασμού ασκείται μια 3

4 ώθηση, μεγέθους έως 16,4 N, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Ο χειριστής και κάθε άτομο που βρίσκεται κοντά στο σημείο καθαρισμού θα πρέπει να προσέχει ώστε να προστατεύεται από τυχόν απορρίμματα που εκτοπίζονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Να φοράτε προστατευτικά ματογυάλια και προστατευτικά ρούχα κατά τη λειτουργία. Η παρούσα συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση με καθαριστικές ουσίες που παρέχονται ή συνιστώνται από την Nilfisk. Η χρήση άλλων καθαριστικών ουσιών ή χημικών ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς την ασφάλεια της συσκευής. Προκειμένου να διασφαλίζετε την ασφάλεια της συσκευής, να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αυθεντικά ανταλλακτικά της Nilfi sk ή εγκεκριμένα από αυτήν. Οι σωλήνες υψηλής πιέσεως, τα εξαρτήματα και οι σύνδεσμοι είναι σημαντικά για την ασφάλεια της συσκευής. Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα εξαρτήματα και τους συνδέσμους που συνιστώνται από την Nilfisk. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε περίπτωση που ένα καλώδιο τροφοδοσίας ή σημαντικά μέρη της συσκευής έχουν καταστραφεί, π.χ. η διάταξη ασφαλείας, ο σωλήνας υψηλής πιέσεως και η λαβή ψεκασμού. Η συσκευή προορίζεται για καθαρισμό αυτοκινήτων, κήπων, κτλ. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα προστατευτικά μέσα κατά του θορύβου. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το μηχάνημα σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές. 4 Δεν επιτρέπεται ο καθαρισμός με χρήση υψηλής πίεσης σε επιφάνειες που περιέχουν αμίαντο. Αυτό το μηχάνημα πλύσης υψηλής πίεσης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 0 C. Μην αφήνετε ποτέ οποιοδήποτε άτομο να κάθεται κάτω από το μηχάνημα, όταν αυτό έχει στερεωθεί στον τοίχο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανεπαρκή καλώδια επέκτασης μπορεί να είναι επικίνδυνα. Τα καλώδια θα πρέπει πάντα να έχουν ξετυλιχτεί πλήρως από τους κυλίνδρους, ώστε να αποφευχθεί τυχόν υπερθέρμανση. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται καλώδιο επέκτασης, το βύσμα και η πρίζα θα πρέπει να είναι αδιάβροχα και να συμμορφώνονται με τις παρακάτω προδιαγραφές αναφορικά με το μήκος και τις διαστάσεις του καλωδίου. 1,0 mm² μέγιστο 12,5 m 1,5 mm² μέγιστο 20 m 2,5 mm² μέγιστο 30 m Σε περίπτωση που το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο συντήρησης αυτού ή από κατάλληλα ειδικευμένο άτομο προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος. Οι συνδέσεις των καλωδίων πρέπει να διατηρούνται στεγνές και σε απόσταση από το έδαφος. Σύνδεση κεντρικής παροχής Για τη σύνδεση του μηχανήματος πλύσης υψηλής πίεσης στην ηλεκτρική εγκατάσταση, πρέπει να τηρούνται τα εξής: Συνδέετε το μηχάνημα μόνο σε εγκατάσταση που διαθέτει σύνδεση γείωσης. Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Συστήνεται οπωσδήποτε η χρήση τροφοδοσίας ρεύματος στο μηχάνημα, η οποία θα περιλαμβάνει διάταξη παραμένοντος ρεύματος (GFCI). Σύνδεση νερού Σύνδεση στο δημόσιο κεντρικό δίκτυο σύμφωνα με τους κανονισμούς. Το παρόν πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης επιτρέπεται να συνδεθεί μόνο με το δίκτυο πόσιμου νερού, στο οποίο πρέπει να έχει τοποθετηθεί κατάλληλος απομονωτής αναστροφής ροής, Τύπου BA κατά EN Ο απομονωτής αναστροφής ροής μπορεί να παραγγελθεί με τον κωδικό Το μήκος του ελαστικού σωλήνα ανάμεσα στον απομονωτή αναστροφής ροής και το πλυστικό υψηλής πίεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 μέτρα για την απορρόφηση τυχόν ακραίων τιμών πίεσης (ελάχ. διάμετρος ½ ίντσα). Η λειτουργία με αναρρόφηση (για παράδειγμα, από στέρνα βρόχινου νερού) γίνεται χωρίς απομονωτή αναστροφής ροής. Συνιστώμενο σύστημα αναρρόφησης: Εφόσον έχει ρεύσει νερό διαμέσου της βαλβίδας BA, το νερό αυτό δεν θεωρείται πλέον πόσιμο. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Χρησιμοποιείτε μόνο νερό που δεν περιέχει προσμίξεις. Αν υπάρχει κίνδυνος ροής άμμου στο νερό

5 εισαγωγής (π.χ. από δικό σας πηγάδι), θα πρέπει να τοποθετήσετε στο μηχάνημα πρόσθετο φίλτρο. Επισκευή και συντήρηση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πρέπει πάντα να αφαιρείτε το βύσμα από την πρίζα πριν εκτελέσετε κάποιαεργασία συντήρησης στο μηχάνημά σας. Διατάξεις ασφαλείας Διάταξη κλειδώματος στο πιστόλι ψεκασμού (7a) (Συμβουλευτείτε την απεικόνιση στο τέλος του εγχειριδίου): Το πιστόλι ψεκασμού διαθέτει μια διάταξη κλειδώματος. Όταν η γλωττίδα είναι ενεργοποιημένη, το πιστόλι ψεκασμού δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αισθητήρας θερμότητας: Ένας αισθητήρας θερμότητας προστατεύει το μοτέρ έναντι υπερφόρτωσης. Το μηχάνημα θα ξεκινήσει ξανά ύστερα από λίγα λεπτά, όταν ο αισθητήρας κρυώσει. Διάταξη ασφάλειας πίεσης Μία ενσωματωμένη υδραυλική βαλβίδα ασφαλείας προστατεύει το σύστημα από την υπερβολική πίεση. 5

6 2 Περιγραφή 2.1 Εφαρμογή Το παρόν μηχάνημα πλύσης υψηλής πίεσης έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση σε: - Αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, σκάφη, τροχόσπιτα, τρέιλερ, πλάκες πεζοδρομίων ή δρόμων, ξύλινες επιφάνειες, επιφάνειες με τούβλα, ψησταριές, έπιπλα κήπου, χλοοκοπτικά μηχανήματα Η Ενότητα 5 περιγράφει τη χρήση του μηχανήματος πλύσης υψηλής πίεσης για τις διάφορες εργασίες καθαρισμού. Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα πλύσης υψηλής πίεσης μόνο για τους σκοπούς οι οποίοι περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Οι προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να τηρούνται ώστε να αποφεύγεται η τυχόν ζημιά του μηχανήματος, της επιφάνειας που καθαρίζεται ή κάποιος σοβαρός τραυματισμός. 2.2 Στοιχεία λειτουργίας και εξέταση μοντέλου Συμβουλευτείτε την απεικόνιση στο τέλος του εγχειριδίου. 1 Διακόπτης εκκίνησης / στάσης λειτουργίας 2 Είσοδος νερού (με φίλτρο) 3 Σύνδεση υψηλής πίεσης 4 Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης 5 Ηλεκτρικό καλώδιο 6 Βραχίονας ψεκασμού τύπου Click & Clean 7 Πιστόλι ψεκασμού με κλείδωμα 8 Ακροφύσιο Click & Clean Tornado PR 9 Ακροφύσιο Click & Clean Powerspeed 10 Ψεκαστήρας αφρού Click & Clean 11 Εργαλείο καθαρισμού ακροφυσίου 12 λαβής βαγονιού 13 Έλικτρο για τον εύκαμπτο σωλήνα (προαιρετικό) 14 Άγκιστρο για τον εύκαμπτο σωλήνα 15 Ετικέτα μοντέλου 16 Προειδοποιήσεις 17 Καλώδιο γάντζο Προδιαγραφές: Δείτε την ετικέτα μοντέλου (15) του μηχανήματος. Στάθμη πίεσης ήχου μετρούμενη σύμφωνα με το ISO 3744, Οδηγία ΕΟΚ 2000/14/ΕΟΚ: C 120.3/C 125.3: L pa = 78 db(a), L WA = 92 db(a). C X-TRA: L pa = 71,3 db(a), L WA = 87 db(a). Η τιμή κραδασμών χειρός / βραχίονα κατά ISO 5349 είναι < 2,5 m/s 2. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος αλλαγής των προδιαγραφών. 6

7 3 Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα πλύσης υψηλής πίεσης 3.1 Τοποθέτηση λαβής βαγονιού και άγκιστρου σωλήνα 1. Τοποθετήστε τη λαβή (12) του βαγονιού στο μηχάνημα. 2. Τοποθετήστε το άγκιστρο του σωλήνα (14). 3.2 Τοποθέτηση της λαβής του έλικτρου για τον εύκαμπτο σωλήνα (μοντέλα με έλικτρο για τον εύκαμπτο σωλήνα) 1. Τοποθετήστε τη λαβή (12) του βαγονιού στο μηχάνημα. 2. Τοποθετήστε το καρούλι σωλήνα για την λαβή (13). 3.3 Τοποθέτηση του κατόχου γάντζ (C X-TRA) Συνδέστε καλώδιο γάντζο (17) στο μηχάνημα. 7

8 3.4 Τοποθέτηση του ταχυ συνδέσμου 1. Βιδώστε τον ταχυσύνδεσμο σφιχτά πάνω στην είσοδο του νερού (2). Σημείωση: Το φίλτρο εισόδου πρέπει να τοποθετείται πάντα στο σωλήνα εισόδου νερού για την συγκράτηση άμμου, αλάτων και άλλων προσμίξεων, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στις βαλβίδες της αντλίας. Προσοχή: Σε περίπτωση που δεν τοποθετήσετε το φίλτρο, ακυρώνεται η ισχύς της εγγύησης. 3.5 Συναρμογή του σωλήνα υψηλής πίεσης στο πιστόλι ψεκασμού Τοποθετήστε το σωλήνα υψηλής πίεσης (4) στο πιστόλι ψεκασμού (7). Αποσυνδέστε τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης, πατώντας το άγκιστρο (A). 8

9 4 Λειτουργία του μηχανήματος πλύσης υψηλής πίεσης 4.1 Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης 1. Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης στην έξοδο (3). 4.2 Τοποθέτηση του βραχίονα ψεκασμού και Click & Clean ακροφυσίων. Ωθήστε το βραχίονα ψεκασμού (6) μέσα στο πιστόλι ψεκασμού (7) και βιδώστε το. μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απομάκρυνση των ακαθαρσιών. 2. Προσαρτήστε το ακροφύσιο. 7 6 Σημείωση: Ο βραχίονας ψεκασμού (6) διαθέτει ένα ενσωματωμένο ακροφύσιο χαμηλής πίεσης, το οποίο Προειδοποίηση: Κατά την προσάρτηση των ακροφυσίων Click & Clean, η γλωττίδα στην πλευρά του βραχίονα ψεκασμού θα πρέπει να βγει προς τα έξω πάλι. Σημείωση: Το ακροφύσιο Tornado PR και ο ψεκαστήρας αφρού διαθέτουν μια περιστρεφόμενη ασφάλεια, η οποία πρέπει να είναι τοποθετημένη μέσα στην οπή του βραχίονα ψεκασμού Click & Clean. Πιέστε τη γλωττίδα για να αποσπάσετε το ακροφύσιο Click & Clean. 9

10 4.3 Σύνδεση νερού Ένας συνηθισμένος λαστιχένιος σωλήνας κήπου 1/2" μήκους από 10 m έως 25 m είναι κατάλληλος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύνδεση στο δημόσιο κεντρικό δίκτυο σύμφωνα με τους κανονισμούς. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Χρησιμοποιείτε μόνο νερό που δεν περιέχει προσμίξεις. Αν υπάρχει κίνδυνος ροής άμμου στο νερό εισόδου (π.χ. από δικό σας πηγάδι), θα πρέπει να τοποθετήσετε στο μηχάνημα πρόσθετο φίλτρο. 1. Αφήστε το νερό να ρέει μέσα από τον εύκαμπτο σωλήνα νερού, πριν τον συνδέσετε στο μηχάνημα, για να αποτρέψετε τυχόν διείσδυση άμμου και ακαθαρισιών στο μηχάνημα. Σημείωση: Ελέγξτε αν το φίλτρο είναι τοποθετημένο στο σωλήνα εισόδου νερού και και βεβαιωθείτε ότι δεν είναι φραγμένο. 2. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα νερού στην παροχή του νερού με τη βοήθεια του ταχυσυνδέσμου (είσοδος νερού, μέγιστη πίεση: 10 bar, μέγιστη θερμοκρασία: 40 C). 3. Ανοίξτε τη ροή του νερού. 4.4 Ξεκινήστε και σταματήστε τη λειτουργία του μηχανήματος (όταν έχει συνδεθεί σε μια παροχή νερού) Στο βραχίονα ψεκασμού ακείται μια ώθηση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας - για το λόγο αυτό πρέπει πάντα να τον κρατάτε σταθερά με τα δύο χέρια. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το ακροφύσιο πρέπει να είναι στραμμένο προς το έδαφος. 1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι στην κατακόρυφη θέση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην τοποθετείται το μηχάνημα σε γρασίδι μεγάλου ύψους! 2. Αποδεσμεύστε την ασφάλιση της σκανδάλης. 3. Ενεργοποιήστε την σκανδάλη του πιστολιού ψεκασμού και αφήστε τη ροή νερού μέχρι να διαφύγει όλος ο αέρας από τον εύκαμπτο σωλήνα νερού. 4. Γυρίστε τον διακόπτη εκκίνησης/στάσης λειτουργίας (1) στη θέση I. 5. Ενεργοποιήστε την σκανδάλη του πιστολιού ψεκασμού. Ρυθμίζετε πάντα την απόσταση και επομένως την πίεση του ακροφυσίου προς την επιφάνεια, η οποία πρόκειται να καθαριστεί. Μην καλύπτετε το μηχάνημα όταν αυτό βρίσκεται σε λειτουργία. Σημείωση: Αν αφήσετε το μηχάνημα ή δεν το χρησιμοποιείτε για 5 λεπτά, πρέπει να το θέσετε εκτός λειτουργίας μέσω του διακόπτη εκκίνησης/στάσης λειτουργίας O (1): 1. Γυρίστε τον διακόπτη εκκίνησης/στάσης λειτουργίας (1) στη θέση O. 2. Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα. 3. Κλείστε την παροχή του νερού και ενεργοποιήστε την σκανδάλη για να εκτονώσετε την πίεση του μηχανήματος. 4. Κλειδώστε το πιστόλι ψεκασμού. Όταν αποδεσμεύετε την σκανδάλη του πιστολιού ψεκασμού, το μηχάνημα 10

11 σταματά αυτόματα. Το μηχάνημα θα ξεκινήσει πάλι, όταν ενεργοποιήσετε ξανά το πιστόλι ψεκασμού. 4.5 Ξεκινήστε τη λειτουργία του μηχανήματος (όταν συνδέεται σε ανοικτά δοχεία (κατάσταση λειτουργίας αναρρόφησης)) Το μηχάνημα πλύσης μπορεί να λαμβάνει νερό από μια δεξαμενή βρόχινου νερού, για παράδειγμα. Ο εύκαμπτος σωλήνας για την παροχή του νερού δεν πρέπει να είναι πολύ μακρύς, περίπου 5m. Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή νερού δεν είναι τοποθετημένη σε επίπεδο χαμηλότερο από το μηχάνημα. 1. Τοποθετήστε το άλλο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα νερού στη δεξαμενή νερού. Χρησιμοποιήστε ένα εξωτερικό φίλτρο αν το νερό περιέχει ακαθαρσίες. 2. Γυρίστε τον διακόπτη εκκίνησης/στάσης λειτουργίας (1) στη θέση I. 3. Ενεργοποιήστε την σκανδάλη του πιστολιού ψεκασμού και αφήστε τη ροή νερού μέχρι να διαφύγει ο αέρας από τον εύκαμπτο σωλήνα νερού και την αντλία. 4. Τοποθετήστε το βραχίονα ψεκασμού και το ακροφύσιο 4.6 Ρύθμιση πίεσης στο ακροφύσιο TORNADO PR- Υψηλή πίεση Højtryk Η πίεση μπορεί να ρυθμιστεί στο ακροφύσιο TORNADO PR. Χαμηλή Lavtryk πίεση 11

12 5 Πεδία εφαρμογής και μέθοδοι λειτουργίας 5.1 Γενικά Αποτελεσματικός καθαρισμός υψηλής πίεσης επιτυγχάνεται αν ακολουθούνται ορισμένες οδηγίες, σε συνδυασμό με τη δική σας προσωπική εμπειρία σε ειδικές εργασίες καθαρισμού. Τα εξαρτήματα και τα απορρυπαντικά, όταν επιλέγονται σωστά, μπορούν να αυξήσουν την απόδοση του μηχανήματος πλύσης. Παρακάτω δίνονται ορισμένες βασικές πληροφορίες για τον καθαρισμό Απορρυπαντικό και αφρός Αφρός ή απορρυπαντικό θα πρέπει να εφαρμόζονται πάνω σε στεγνές επιφάνειες, έτσι ώστε η χημική ουσία να έρχεται σε άμεση επαφή με την ακαθαρσία. Τα απορρυπαντικά εφαρμόζονται από κάτω προς τα πάνω, για παράδειγμα πάνω στο αμάξωμα ενός αυτοκινήτου, προκειμένου να αποφευχθεί ο σχηματισμός υπερκαθαρών περιοχών όπου το απορρυπαντικό συσσωρεύεται σε μεγαλύτερη συγκέντρωση και ρέει προς τα κάτω. Αφήστε το απορρυπαντικό να δράσει για μερικά λεπτά πριν ξεπλύνετε, αλλά μην το αφήσετε ποτέ να στεγνώσει πάνω στην επιφάνεια που καθαρίζετε. Σημείωση: Είναι σημαντικό το απορρυπαντικό να μην στεγνώσει. Διαφορετικά η επιφάνεια που καθαρίζεται μπορεί να καταστραφεί Μηχανική δράση Προκειμένου να διασπάσετε σκληρές στρώσεις ακαθαρσίας, μπορεί να χρειαστεί πρόσθετη μηχανική δράση. Ειδικές βούρτσες πλυσίματος προσφέρουν αυτή την συμπληρωματική δράση για τη διάσπαση των δύσκολων ακαθαρσιών (ιδιαίτερα στο πλύσιμο αυτοκινήτων). 12

13 5.2 Τυπικά πεδία εφαρμογής Παρακάτω δίνεται μια περιγραφή για πολλές εργασίες καθαρισμού οι οποίες μπορούν να γίνουν με το μηχάνημα πλύσης υψηλής πίεσης της Nilfi sk σε συνδυασμό με εξαρτήματα και απορρυπαντικά. Εργασία Αυτοκίνητο Ζάντες, αλουμινίου Πλάκες πεζοδρομίου, δάπεδα τσιμέντου και άλλες σκληρές επιφάνειες Έπιπλα κήπου, ξύλο Επιφάνειες με τούβλα, Ξύλινες επιφάνειες Υδρορροή Καθαρισμός σωλήνων αποχέτευσης, εξόδων, σωλήνων καθόδου, κλπ Σκουριά, χρώμα Θερμοκήπιο Εργαλεία κήπου, χλοοκοπικό μηχάνημα Εξαρτήματα Click & Clean Ακροφύσιο αυτοκινήτου, αυτόματη βούρτσα, ακροφύσιο για το κάτω μέρος του οχήματος, Ψεκαστήρας αφρού, Car Combi Cleaner Βούρτσα για ζάντες, αυτόματο ακροφύσιο, διαχυτήρας Alu Cleaner Powerspeed Ακροφύσιο, Stone & Wood Cleaner, Patio Cleaner Καθαριστικό Ξύλου Βούρτσα κήπου Powerspeed Ακροφύσιο, Stone & Wood Cleaner, Patio Cleaner Ακροφύσιο για το κάτω μέρος του αυτοκινήτου Καθαριστικό σωλήνων Εξοπλισμός υδροβολής / αμμοβολής Ακροφύσιο Tornado PR,βούρτσα, Stone & Wood Cleaner Ακροφύσιο Tornado PR, ακροφύσιο Powerspeed, προσαρμογέα μεταβλητής γωνίας, Metal Cleaner Μέθοδος καθαρισμού 1. Απλώστε το Car Combi Cleaner με τον ψεκαστήρα αφρού. Πάντα ξεκινάτε από κάτω και συνεχίζετε προς τα πάνω. Αφήστε το Σύνθετο Καθαριστικό να δράσει για τουλάχιστον 5 min. 2. Πλύνετε το αυτοκίνητο με το ακροφύσιο αυτοκινήτου, το οποίο έχει βελτιστοποιηθεί για τον γρήγορο και απαλό καθαρισμό βερνικωμένων επιφανειών (το ρεύμα του εκτινάσσεται έχει μεγαλύτερο πλάτος και δεν είναι τόσο απότομο). Ξεκινήστε στην μπροστινή πλευρά του αυτοκινήτου και συνεχίστε προς τα πίσω για να αποτρέψετε τυχόν διείσδυση του νερού στο καλούπι της πόρτας. 3. Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα για να αφαιρέσετε τον υμένα που δημιουργείται από το δρόμο, ο οποίος δεν αφαιρείται με το ακροφύσιο. Αν το αυτοκίνητο είναι πολύ βρώμικο, επανα λάβετε την εφαρμογή του Σύνθετου Καθαριστικού Αυτοκινήτου. 4. Προσαρτήστε το ακροφύσιο για το κάτω μέρος του οχήματος και καθαρίστε το κάτω μέρος και τις καμάρες των τροχών. 5. Απομακρύνετε το νερό από την επιφάνεια του αυτοκινήτου με το ξέστρο της βούρτσας αυτοκινήτου. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλοι οι κόκκοι άμμου, κλπ πριν χρησιμοποιήσετε το ξέστρο. Σκουπίστε με ένα πετσί τα σημεία όπου δεν μπορεί να φτάσει το ξέστρο. Απλώστε το Alu Cleaner με έναν διαχυτήρα. Αφήστε το να δράσει για 5 min περίπου και πλύνετε με τη βούρτσα για ζάντες. Για ατσάλινες ζάντες, χρησιμοποιήστε το Car Combi Cleaner. Χρησιμοποιήστε έναν ψεκαστήρα αφρού και πλύνετε με τη βούρτσα για ζάντες. Προσέχετε! Το ρεύμα υψηλής πίεσης που εκτινάσσεται μπορεί να καταστρέψει τα ελαστικά. Πλύνετε με κατεύθυνση προς τα έξω ή αντίστοιχη. Σε επιφάνειες με βρύα ή άλγη μπορείτε να ξεκινήσετε απλώνοντας το Stone & Wood Cleaner, με τον ψεκαστήρα αφρού. Πλύνετε πριν στεγνώσει το σαπούνι. Μια άλλη πιο αποτελεσματική και ταχύτερη μέθοδος είναι η χρήση του Καθαριστικού.Patio Cleaner. Έτσι θα αποφύγετε επίσης τις πιτσιλιές. Απλώστε το Καθαριστικό Ξύλου και πλύνετε πριν στεγνώσει. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα κήπου για να απομακρύνετε την ακαθαρσία. Ίδια μέθοδος όπως και για τις πλάκες πεζοδρομίου, αλλά προσέχετε - τυχόν κακές ενώσεις και το ξύλο μπορούν να καταστραφούν από την υψηλή πίεση. Μπορείτε να επιλέξετε μόνο να χρησιμοποιήσετε ακροφύσιο Tornado. Ρυθμίστε την απόσταση (πίεση) ανάλογα με την ποιότητα των ενώσεων και του ξύλου. Το Καθαριστικό Patio Cleaner μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης σε κατακόρυφες επιφάνειες. Πλύνετε την υδρορροή με το ακροφύσιο. Πλένετε πάντα προς τα κάτω. Προσέχετε να μην ψεκάζετε κάτω από την οροφή. Ωθήστε το καθαριστικό σωλήνων κατά ½ m (στην ένδειξη) μέσα σε σωλήνα ή αποχέτευση και ενεργοποιήστε την σκανδάλη της λαβής ψεκασμού. Η στροφή του ανοίγματος του ακροφυσίου προς τα πίσω θα σπρώξει το καθαριστικό μέσα στο σωλήνα. Το ακροφύσιο θα διασπάσει το υλικό φραγής και θα ξεπλύνει την ακαθαρσία με ροή προς τα πίσω. Τοποθετήστε τον εξοπλισμό υδροβολής / αμμοβολής και η σκουριά και το χρώμα απομακρύνονται γρήγορα και αποτελεσματικά. Προσέχετε ώστε να μην καταστρέψετε την επιφάνεια που καθαρίζετε. Πλύνετε χρησιμοποιώντας την υψηλή πίεση και ίσως μια βούρτσα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Stone & Wood Cleaner και Ξύλου για να απομακρύνετε τα βρύα και την άλγη. Ξεπλύνετε και απομακρύνετε τις χειρότερες ακαθαρσίες με το ακροφύσιο. Απλώστε το Metal Cleaner με τον ψεκαστήρα αφρού και αφήστε το να δράσει για 5 min περίπου. Πλύνετε με το ακροφύσιο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προσαρμογέα μεταβλητής γωνίας για δυσπρόσιτα σημεία, ώστε να αποφύγετε την εκτίναξη σταγόνων. 13

14 6 Μετά την χρησιμοποίηση του μηχανήματος πλύσης υψηλής πίεσης 6.1 Φύλαξη του μηχανήματος πλύσης Το μηχάνημα θα πρέπει να φυλάσσεται σε χώρο χωρίς πάγο! Η αντλία, ο εύκαμπτος σωλήνας και τα εξαρτήματα θα πρέπει πάντα να αδειάζουν, πριν από την φύλαξη, ως εξής: 1. Σταματήστε το μηχάνημα (γυρίστε τον διακόπτη εκκίνησης/στάσης λειτουργίας (1) στη θέση O ) και αφαιρέστε το λάστιχο και το εξάρτημα. 2. Εκκινήστε ξανά το μηχάνημα και ενεργοποιήστε την σκανδάλη. Αφήστε το μηχάνημα σε λειτουργία, μέχρι να μην εξέρχεται πλέον νερό από το πιστόλι ψεκασμού. 3. Σταματήστε το μηχάνημα, βγάλτε το βύσμα από την πρίζα και τυλίξτε τον εύκαμπτο σωλήνα και το καλώδιο. 4. Τοποθετήστε τη λαβή ψεκασμού, τα ακροφύσια και τα άλλα εξαρτήματα στις θήκες του μηχανήματος. Σε περίπτωση που το μηχάνημα παγώσει, από λάθος, πρέπει να ελέγξετε για τυχόν ζημιά. ΜΗΝ ΘΕΤΕΤΕ ΠΟΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΑΓΩΜΕΝΟ. Τυχόν ζημιές από πάγο δεν καλύπτονται από την εγγύηση! 6.2 Τύλιγμα του ηλεκτρικού καλωδίου και του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης C C C C C X-TRA C X-TRA Για να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα, το ηλεκτρικό καλώδιο και ο εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης θα πρέπει πάντα να τυλίγονται προσεκτικά. Τυλίξτε το ηλεκτρικό καλώδιο και ο εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης πάνω στα αντίστοιχα άγκιστρα. Ενσωματωμένο κλιπάκι για εύκολη στήριξη. Το μηχάνημα πλύσης υψηλής πίεσης εκδίδεται σε δύο μοντέλα: A) με άγκιστρο για τη φύλαξη του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης (14) - B) με έλικτρο για τον εύκαμπτο σωλήνα (13), όπου ο σωλήνας ωθείται μέσα στο έλικτρο και στη συνέχεια τυλίγεται. 14

15 6.3 Φύλαξη των εξαρτημάτων C C C X-TRA Τα τυπικά εξαρτήματα (πιστόλι ψεκασμού, βραχίονας ψεκασμού, ακροφύσια και ψεκαστήρας αφρού) μπορούν να φυλαχθούν στο μηχάνημα πλύσης υψηλής πίεσης. Το εργαλείο καθαρισμού ακροφυσίου μπορούν επίσης να φυλαχθούν πάνω στο μηχάνημα. 6.4 Σ τερέωση στον τοίχο Το μηχάνημα πλύσης υψηλής πίεσης μπορεί να στερεωθεί σε Απλά στερεώστε το άγκιστρο τοίχου πάνω σε ανθεκτικό τοίχο, πάνω στο ειδικό άγκιστρο τοίχο. Προσαρμόστε το μήκος τοίχου (προαιρετικό). στις βίδες και το μέγεθος των διατάξεων στερέωσης στον τύπο του τοίχου. Πάνω στο άγκιστρο τοίχου μπορεί να στερεωθεί η βούρτσα κήπου/ζαντών (a) ο ψεκαστήρας αφρού (b), η βούρτσα Click & Clean (c) και. ακροφύσια Click & Clean (d). Σημείωση: Για το προϊόν αυτό, το άγκιστρο τοίχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη φύλαξη. Σημαντικό: Η δυναμικότητα του άγκιστρου τοίχου έχει μέγιστη τιμή 30 kg. 15

16 7 Συντήρηση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αποσυνδέετε πάντα το βύσμα του ρεύματος από την πρίζα, πριν από τις εργασίες συντήρησης ή καθαρισμού. Για να εξασφαλίσετε μια μεγάλη και χωρίς προβλήματα διάρκεια ζωής του μηχανήματος, ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές: Ξεπλένετε τον εύκαμπτο σωλήνα νερού, τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης, το βραχίονα ψεκασμού και τα εξαρτήματα, πριν από την τοποθέτησή τους. Καθαρίζετε τους συνδέσμους από σκόνη και άμμο. Βεβαιωθείτε ότι η κίνηση της γλωττίδας στο βραχίονα ψεκασμού Click & Clean δεν παρεμποδίζεται από τυχόν σκόνη ή άμμο. Ξεπλύνετε σύμφωνα με την ανάγκη. Ξεπλύνετε το προσάρτημα ψεκασμού του απορρυπαντικού μετά τη χρήση. Καθαρίστε τα ακροφύσια. Οποιαδήποτε εργασία επισκευής θα πρέπει να γίνεται πάντα σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο, με αυθεντικά ανταλλακτικά. 7.1 Καθαρισμός του φίλτρου εισόδου του νερού filter Καθαρίζετε το φίλτρο εισόδου νερού ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μία φορά το μήνα ή πιο συχνά, ανάλογα με τη χρήση. Ξεσφίξτε προσεκτικά το φίλτρο με ένα κατσαβίδι και καθαρίστε το. Βεβαιωθείτε ότι δεν υποστεί καμία αλλοίωση, πριν το τοποθετήσετε ξανά. Το φίλτρο εισόδου πρέπει να τοποθετείται πάντα μέσα στο σωλήνα εισόδου νερού για την συγκράτηση άμμου, αλάτων και άλλων προσμίξεων, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στις βαλβίδες της αντλίας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που δεν τοποθετήσετε το φίλτρο, ακυρώνεται η ισχύς της εγγύησης. 16

17 7.2 Καθαρισμός του ακροφυσίου Σε περίπτωση φραγής του ακροφυσίου, θα δημιουργηθεί πολύ μεγάλη πίεση στην αντλία. Για το λόγο αυτό απαιτείται ο άμεσος καθαρισμός του. 1. Σταματήστε τη λειτουργία του μηχανήματος και αποσυνδέστε το ακροφύσιο. 2. Καθαρίστε το ακροφύσιο. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το εργαλείο καθαρισμού (10) θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν το ακροφύσιο έχει αφαιρεθεί! 3. Ξεπλύνετε το ακροφύσιο με αντίθετη ροή νερού. 7.3 Καθαρισμός των οπών αερισμού του μηχανήματος vents Το μηχάνημα θα πρέπει να διατηρείται καθαρό έτσι ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη δίοδος αέρα ψύξης μέσα από τις οπές αερισμού 7.4 Λίπανση των συνδέσμων Για να εξασφαλιστεί η εύκολη σύνδεση και ότι τα o-rings δεν θα στεγνώσουν, οι σύνδεσμοι θα πρέπει να λιπαίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 17

18 8 Ανίχνευση Βλαβών Για την αποφυγή περιττών απογοητεύσεων, θα πρέπει να ελέγχετε τα ακόλουθα, πριν επικοινωνήσε με το κέντρο εξυπηρέτησης της Nilfisk: Πρόβλημα Αιτία Συνιστώμενη ενέργεια Το μηχάνημα δεν Το μηχάνημα δεν είναι Συνδέστε το μηχάνημα στην πρίζα. τίθεται σε λειτουργία συνδεδεμένο στην πρίζα Ελαττωματική πρίζα. Δοκιμάστε μια άλλη πρίζα. Η ασφάλεια έχει καεί Αλλάξτε ασφάλεια. Θέστε εκτός λειτουργίας άλλα μηχανήματα. Ελαττωματικό καλώδιο Δοκιμάστε χωρίς το καλώδιο επέκτασης. επέκτασης Διακυμάνσεις στην πίεση Άντληση αέρα αναρρόφησης Βεβαιωθείτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες και οι συνδέσεις είναι αεροστεγείς. Βαλβίδες βρώμικες, Καθαρίστε και αντικαταστήστε ή φθαρμένες απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο Nilfi sk ή κολλημένες Nilfi sk. Φθαρμένες στεγανοποιήσεις Καθαρίστε και αντικαταστήστε ή αντλίας απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο Nilfisk. Ασταθής λειτουργία Χαμηλή τάση ή Ενεργοποιήστε την σκανδάλη του πιστολιού του μοτέρ χαμηλή θερμοκρασία ψεκασμού. Η λειτουργία του Η ασφάλεια έχει καεί Αλλάξτε ασφάλεια. Θέστε εκτός λειτουργίας μηχανήματος άλλα μηχανήματα. σταματά Λανθασμένη τάση κεντρικής Βεβαιωθείτε ότι η τάση της κεντρικής παροχής παροχής αντιστοιχεί στις προδιαγραφές που αναγράφονται στην ετικέτα μοντέλου. Αισθητήρας θερμότητας Αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει για πέντε ενεργοποιημένος λεπτά Μερικώς φραγμένο ακροφύσιο Καθαρίστε το ακροφύσιο (δείτε ενότητα 7.2) Η ασφάλεια καίγεται Πολύ μικρή ασφάλεια Χρησιμοποιήστε εγκατάσταση με μεγαλύτερη κατανάλωση ρεύματος από αυτή του μηχανήματος. Μπορείτε να δοκιμάστε χωρίς το καλώδιο επέκτασης. Λειτουργία Αέρας στον εύκαμπο σωλήνα Αφήστε το μηχάνημα να λειτουργήσει μηχανήματος με εισόδου ή στην αντλία με ανοικτή σκανδάλη μέχρι να ανακτηθεί διακυμάνσεις η κανονική πίεση λειτουργίας. Ανεπαρκής παροχή Βεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού αντιστοιχεί του κεντρικού δικτύου νερού στις προδιαγραφές (δείτε την ετικέτα μοντέλου) NB! Αποφύγετε τη χρήση λεπτών εύκαμπτων σωλήνων, μεγάλου μήκους (ελάχ. 1/2") Μερικώς φραγμένο ακροφύσιο Καθαρίστε το ακροφύσιο (δείτε ενότητα 7.2) Φραγμένο φίλτρο νερού Καθαρίστε το φίλτρο (δείτε ενότητα 7.1) Εύκαμπτος σωλήνας Ισιώστε τον εύκαμπτο σωλήνα. συνεστραμμένος Το μηχάνημα συχνά Στην αντλία ή στο πιστόλι Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο ξεκινά και σταματά ψεκασμού υπάρχει διαρροή Γραφείο Εξυπηρέτησης της Nilfi sk. μόνο του Το μηχάνημα ξεκινά, Η αντλία ή οι εύκαμπτοι Περιμένετε μέχρι η αντλία / οι εύκαμπτοι αλλά σωλήνες ή το εξάρτημα σωλήνες ή το εξάρτημα να ξεπαγώσουν. δεν εξέρχεται νερό έχουν παγώσει Δεν υπάρχει παροχή νερού Συνδέστε το νερό εισόδου. Φραγμένο φίλτρο νερού Καθαρίστε το φίλτρο (δείτε ενότητα 7.1) Ακροφύσιο φραγμένο Καθαρίστε το ακροφύσιο (δείτε ενότητα 7.2) Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε προβλήματα διαφορετικά από τα παραπάνω, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Nilfi sk. 18

19 9 Περισσότερες πληροφορίες 9.1 Επανακύκλωση υλικών συσκευής Η άχρηστη συσκευή θα πρέπει να αποσυρθεί αμέσως. 1. Τραβήξτε το βύσμα δικτύου και κόψτε το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης. Μην πετάτε ηλεκτρικές συσκευές σε οικιακά απορρίμματα! Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/E.Κ. περί παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, οι μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να αποσύρονται για οικολογική επανακύκλωση. Αν έχετε απορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη διοίκηση της κοινότητάς σας ή στην πλησιέστερη αντιπροσωπεία. 9.2 Συνθήκες εγγύησης Η Nilfi sk παρέχει εγγύηση για τα μηχανήματα πλύσης υψηλής πίεσης για 2 χρόνια. Αν το μηχάνημα πλύσης υψηλής πίεσης που διαθέτετε ή τα εξαρτήματά του αποσταλούν για επισκευή, πρέπει να εσωκλείεται ένα αντίγραφο της απόδειξης αγοράς. Επισκευές που καλύπτονται από την εγγύηση πραγματοποιούνται υπό τις ακόλουθες συνθήκες: τα ελαττώματα αποδίδονται σε ατέλειες ή ελαττώματα υλικών ή εργασιών κατασκευής. (φθορά, σχισίματα καθώς και ακατάλληλη χρήση δεν καλύπτονται από την εγγύηση). οι οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου έχουν τηρηθεί σχολαστικά. δεν έχει πραγματοποιηθεί ή επιχειρηθεί επισκευή από άλλον εκτός από προσωπικό συντήρησης εκπαιδευμένο από τη Nilfi sk. έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο αυθεντικά εξαρτήματα. το προϊόν δεν έχει υποστεί κακομεταχείριση, όπως κτυπήματα, συγκρούσεις ή πάγωμα. έχει χρησιμοποιηθεί μόνο νερό χωρίς ακαθαρσίες. το μηχάνημα πλύσης υψηλής πίεσης δεν έχει χρησιμοποιηθεί για ενοικίαση ούτε έχει χρησιμοποιηθεί εμπορικά με κάποιον άλλο τρόπο. Οι επισκευές που υπόκεινται στην εγγύηση περιλαμβάνουν αντικατάσταση των ελαττωματικών μερών, εκτός από την συσκευασία και την αποστολή/μεταφορά. Επιπλέον, αναφερόμαστε στη νομοθεσία πωλήσεων του κράτους σας. Το μηχάνημα θα πρέπει να αποσταλεί σε ένα από τα κέντρα εξυπηρέτησης του οργανισμού Nilfi sk μαζί με την περιγραφή/τον προσδιορισμό της βλάβης. Οι επισκευές που δεν καλύπτονται από τις συνθήκες της εγγύησης θα τιμολογούνται. (δηλαδή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε Αιτίες οι οποίες αναφέρονται στην ενότητα Διάγραμμα Ανίχνευσης Βλαβών του εγχειριδίου). 19

20 9.3 Εξαρτήματα Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά εξαρτήματα. Click & Clean Ακροφύσιο αυτοκινήτου Click & Clean Ακροφύσιο για κάτω από το πλαίσιο nozzle Ειδικό ακροφύσιο για βερνικωμένες επιφάνειες. Βέλτιστη απόσταση: cm. Ειδικό ακροφύσιο με γωνία 90 για το κάτω μέρος του αυτοκινήτου και τις καμάρες των τροχών. Ενσωματωμένη βάση οδήγησης. Click & Clean Προσαρμογέας μεταβλητής γωνίας Click & Clean Βούρτσες Προσαρμόζεται σε γωνίες 0-90 για καλύτερη θέση και για καθαρισμό των δυσπρόσιτων σημείων, για παράδειγμα βαρέλια ή κάτω πλευρά του χλοοκοπτικού μηχανήματος. Ταιριάζει σε όλα τα ακροφύσια. Για αυτοκίνητα και άλλες επιφάνειες. Διαθέσιμες σε πολλά σχήματα. Εύκαμπτος σωλήνας επέκτασης Βραχίονας ψεκασμού για το κάτω μέρος του αυτοκινήτου spray lance Καθαριστικό για αποχετεύσεις και σωλήνες Εύκαμπτος σωλήνας επέκτασης μήκους 7 m που αυξάνει το φάσμα εργασίας. Ειδικός βραχίονας ψεκασμού για το πλύσιμο του κάτω μέρους του αυτοκινήτου σας. Σωλήνας καθαρισμού μήκους 15 m για τον καθαρισμό σωλήνων και αποχετεύσεων. εξοπλισμό υδροβολής / αμμοβολής Για την απομάκρυνση χρώματος και σκουριάς. Η άμμος διατίθεται από καταστήματα κάντο μόνος σου. Καθαριστικό Πεζοδρομίου Εξοπλισμός για γρήγορο καθαρισμό πλακών για πεζοδρομίων / δρόμων. Βούρτσα κήπου Περιστρεφόμενη βούρτσα για τον καθαρισμό ξύλινων επιφανειών Βούρτσα για ζάντες Περιστρεφόμενη βούρτσα για τον καθαρισμό ζαντών. Άγκιστρο για τον τοίχο Για την ανάρτηση του μηχανήματός σας στον τοίχο Περιστρεφόμενη βούρτσα Για αυτοκίνητα και άλλες επιφάνειες. Κιτ αναρρόφησης νερού Για την απομάκρυνση μεγάλων ποσοτήτων νερού από λιμνούλες κήπων. 20

21 Απορρυπαν ικά Stone & Wood Cleaner Plastic Cleaner Metal Cleaner Car Combi Cleaner Alu Cleaner Oil & Grease Cleaner Wood Cleaner Για πλακόστρωτες επιφάνειες, επιφάνειες με τούβλα και ξύλο. Κατάλληλο για βρύα και άλγη. Για πλαστικά και συνθετικά υλικά, όπως έπιπλα κήπου. Για καθαρισμό μετάλλων όπως εργαλεία κήπου. Για αυτοκίνητα, κλπ. Με κερί καθαρισμού. Για επιφάνειες από αλουμίνιο. Εφαρμόζεται με διαχυτήρα. Για τον καθαρισμό λιπών και ελέαιων σε κινητήρες, για παράδειγμα. Εφαρμόζεται με διαχυτήρα. Για τον καθαρισμό ξύλινων επιφανειών συμπεριλαμβανομένων των ξύλινων επίπλων κήπου. 10 Δήλωση Συμμόρφωσης Ε.Ε. Δήλωση Συμμόρφωσης της Ε.Ε. Προϊόν: Τύπος: Περιγραφή: Μηχάνημα Πλύσης Υψηλής Πίεσης Nilfisk C , C , C X-TRA 230 V 1~, 50 Hz - IP X5 Ο σχεδιασμός της μονάδας αντιστοιχεί στους ακόλουθους σχετικούς κανονισμούς: Ισχύοντα εναρμονισμένα πρότυπα: Ισχύοντα εθνικά πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές: Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EACP Οδηγία Μηχανημάτων Ε.Ε. Οδηγία Χαμηλής Τάσης Ε.Ε. Οδηγία EMV E.E. EN IEC Nilfi sk Division of Nilfi sk-advance A/S Industrivej 1 DK-9560 Hadsund Hadsund, /42/EC 2006/95/EC 2004/108/EG 21

22 11

23 HEAD QUARTER DENMARK Nilfi sk-advance Group Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Tel.: (+45) sk-advance.com SALES COMPANIES ARGENTINA Nilfi sk-advance srl. Edifi cio Central Park Herrera 1855, Offi ce 604 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.: (+54) AUSTRALIA Nilfi sk-advance 48 Egerton St. P.O. Box 6046 Silverwater, N.S.W Tel.: sk-advance.com.au AUSTRIA Nilfi sk-advance GmbH Metzgerstrasse Bergheim bei Salzburg Tel.: sk-advance.com BELGIUM Nilfi sk-advance n.v-s.a. Riverside Business Park Boulevard Internationalelaan 55 Bâtiment C3/C4 Gebouw Bruxelles 1070 Tel.: (+32) sk-advance.com CANADA Nilfi sk-advance 240 Superior Boulevard Mississauga, Ontario L5T 2L2 Tel.: (+1) CHILE Nilfi sk-advance de Chile San Alfonso 1462 Santiago Tel.:(+56) sk-advance.com CHINA Nilfi sk-advance (Suzhou) Building 18, Suchun Industrial Estate Suzhou Industrial Park Suzhou Tel.: (+86) CZECH REPUBLIC Nilfi sk-advance VGP Park Horní Počernice Do Čertous 1/ Praha 9 Tel.: (+420) DENMARK Nilfi sk-advance A/S Industrivej Hadsund Tel.: sk-advance.com FINLAND Nilfi sk-advance Oy Ab Piispantilankuja Espoo Tel.: sk.com FRANCE Nilfi sk-advance 26 Avenue de la Baltique Villebon sur Yvette Courtabouef Cedex Tel.: (+33) sk-advance.com GERMANY Nilfi sk-alto Division of Nilfi sk-advance AG Guido-Oberdorfer-Str Bellenberg Tel.: (+49) sk-alto.com GREECE Nilfi sk-advance SA 8, Thoukididou str Argiroupolis Tel.: nilfi HOLLAND Nilfi sk-advance Versterkerstraat AN Almere Tel.: (+31) sk-advance.com HONG KONG Nilfi sk-advance Ltd. Room 2001 HK Worsted Mills Industrial Building Wo Tong Tsui Street Kvai Chung Tel.: (+852) HUNGARY Nilfi sk-advance Kereskedelmi Kft. II. Rákóczi Ferenc út Szigetszentmiklos-Lakihegy Tel: (+36) sk-advance.hu INDIA Nilfi sk-advance India Limited 349, Business Point, No 201,2nd fl oor, above Popular Car World, Western Express High way, Andheri ( East), Mumbai Tel.: (+91) IRELAND Nilfi sk-advance 1 Stokes Place St. Stephen s Green Dublin 2 Tel.: (+35) ITALY Nilfi sk-advance SpA Strada Comunale della Braglia, Guardamiglio (LO) Tel.: sk-advance.it JAPAN Nilfi sk-advance Inc Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku Yokohama, Tel.: (+81) KOREA Nilfi sk-advance Kumwon B/D 3F, 471-4, Gunja-Dong Gwangjin-Ku Tel.: (+82) MALAYSIA Nilfi sk-advance Sdn Bhd Sd 14, Jalan KIP 11 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara Kuala Lumpur Tel.: (+603) MEXICO Nilfi sk-advance de Mexico, S. de R.L. de C.V. Prol. Paseo de la Reforma 61, 6-A2 Col. Paseo de las Lomas Mexico, D.F. Tel: (switchboard) NEW ZEALAND Nilfi sk-advance Danish House 6 Rockridge Avenue Penrose, Auckland 1135 Tel.: (+64) NORWAY Nilfi sk-advance AS Bjørnerudveien Oslo Tel.: (+47) sk.com POLAND Nilfi sk-advance Sp. Z.O.O Pruszków ul. 3-go MAJA 8 Tel.: PORTUGAL Nilfi sk-advance Sintra Business Park Zona Industrial Da Abrunheira Edifi cio 1, 1 A P Sintra Tel.: sk-advance.com RUSSIA Нилфиск-Эдванс Москва Вятская ул. 27, стр. 7 Россия Tel.: (+7) sk.ru SINGAPORE Nilfi sk-advance Pte. Ltd. 40 Loyang Drive Singapore Tel.: (+65) SPAIN Nilfi sk-advance S.A. Torre D Ara Paseo del Rengle, 5 Pl Mataró Tel.: (+3) sk-dvance.com SWEDEN Nilfi sk-advance Sjöbjörnsvägen Stockholm Tel.: (+46) sk.com SWITZERLAND Nilfi sk-advance Ringstrasse 19 Kircheberg/Industri Stelzl 9500 Wil Tel.: (+41) sk-advance.com TAIWAN Nilfi sk-advance Taiwan Branch 1F, No. 193, sec. 2, Xing Long Rd. Taipei Tel.: (+88) THAILAND Nilfi sk-advance Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Ladyao, Jatuchak, Bangkok Tel.: (+66) TURKEY Nilfi sk-advance Profesional Temizlik Ekipmanlari Tic. A/S. Necla Cad. No. 48 Yenisahra / Kadiköy Istanbul Tel.: (+90) sk-advance.com UNITED KINGDOM Nilfi sk-advance Ltd. Unit 24 Hilllside Business Park Kempson Way Bury St. Edmunds Suffolk IP32 7EA Tel.: (+49) sk-advance.com UNITED ARAB EMIRATES Nilfi sk-advance Middle East Branch SAIF-Zone P.O. Box Sharjah Tel.: (+971) USA Nilfi sk-advance Inc st Avenue North Plymouth, MN Tel.: (+1) VIETNAM Nilfi sk-advance Representative Offi ce No. 51 Doc Ngu Str. Ba Dinh Dist. Hanoi Tel.: (+04) nilfi

Nilfisk P 130.2/150.2/160.2 Үхειριδιο οδηуιων

Nilfisk P 130.2/150.2/160.2 Үхειριδιο οδηуιων Nilfisk P 130.2/150.2/160.2 Үхειριδιο οδηуιων Printed in China Copyright 2013 Nilfisk-Advance A/S Ευρετήριο Nilfisk P 130.2 / P 150.2 / P 160.2 1 Προφυλάξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις...3 2 Περιγραφή...6

Διαβάστε περισσότερα

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Үхειριδιο οδηуιων Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Ευρετήριο 1 Προφυλάξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις...3 2 Περιγραφή...5 3 Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA

Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA Үхειριδιο οδηуιων 128303204 c Printed in China Copyright 2010 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας

Διαβάστε περισσότερα

Printed in China Copyright 2008 Nilfisk-ALTO

Printed in China Copyright 2008 Nilfisk-ALTO POSEIDON 1-20 XT Operating Instructions...3-13 Betriebsanleitung...14-26 Notice d utilisation...27-39 Gebruiksaanwijzing...40-51 Istruzioni sull uso...52-62 Driftsinstruks...63-73 Bruksanvisning...74-84

Διαβάστε περισσότερα

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions Operating Instructions 107400337 C psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Περιεχόμενα Σήμανση υποδείξεων 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

POSEIDON 5 107146555 B

POSEIDON 5 107146555 B 107146555 B 15 14 13 12 1 2 3 11 10 9 4 5 6 7 8 17 16 Περιεχόμενα Σήμανση υποδείξεων 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας 2 Περιγραφή 3 Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία...338...338 2.1 Χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-19 X Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-19 X Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT POSEIDON 2-19 X POSEIDON 2-21, 2-21 XT POSEIDON 2-24, 2-24 XT POSEIDON 2-28, 2-28 XT Instruction manual... 3-8 Manual de Instrucciones... 9-14 Manual de Instruções... 15-20 γχειριδιο οδηγιων... 21-27 Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

Operating instructions NEPTUNE E

Operating instructions NEPTUNE E Operating instructions NEPTUNE E 301002408 C 1 2 3 4 5 22 6 7 21 8 20 19 18 9 10 11 17 301002352 psi bar 12 13 14 15 16 Περιεχόμενα 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας 2 Περιγραφή 3 Πριν από την πρώτη θέση

Διαβάστε περισσότερα

107402584 C. Instructions for use (Original instruction) GD 930

107402584 C. Instructions for use (Original instruction) GD 930 107402584 C Instructions for use (Original instruction) Brugsanvisning Betriebsanleitung Mode d emploi GD 930 Instrucciones de USO 1 1. To open 2. Dust bag 3. Hose connection 4. Tools 4 5. Suction control

Διαβάστε περισσότερα

CONTRACTOR DIESEL. Үхειριδιο οδηуιων

CONTRACTOR DIESEL. Үхειριδιο οδηуιων CONTRACTOR DIESEL Үхειριδιο οδηуιων Συγχαρητήρια! Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας ONTRACTOR DIESEL. Είμαστε βέβαιοι τι θα εκπληρώσει τις προσδοκίες σας. Για καλ τερα αποτελέσματα και ασφαλή χρησιμοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

107402570 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5 BATTERY MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107402570 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5 BATTERY MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107402570 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI GD 5 BATTERY INSTRUCCIONES DE USO English... 08 Deutsch... 13 Français... 18 Nederlands... 23 Italiano...

Διαβάστε περισσότερα

ATTIX 30 / BATT / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC. Οδηγίες λειτουργίας. um_attix30-40-50_2008-08-01_el

ATTIX 30 / BATT / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC. Οδηγίες λειτουργίας. um_attix30-40-50_2008-08-01_el TTIX 30 / BTT / PC / XC TTIX 40 / PC / XC TTIX 50 / PC / XC Οδηγίες λειτουργίας um_attix30-40-50_2008-08-01_el TTIX 30-40-50 Περιεχόμενα 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας 2 Περιγραφή 3 Πριν από τη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Gebruikershandleiding... 3-10 Manuale di istruzioni... 11-18 Manual de Instrucciones... 19-26 Manual de Instruções... 27-34

Gebruikershandleiding... 3-10 Manuale di istruzioni... 11-18 Manual de Instrucciones... 19-26 Manual de Instruções... 27-34 SPEED 4050 X-TRA www.alto-online.com NL I E P GR FIN PL CZ H TR Gebruikershandleiding... 3-10 Manuale di istruzioni... 11-18 Manual de Instrucciones... 19-26 Manual de Instruções... 27-34 γχειριδιο οδηγιων...

Διαβάστε περισσότερα

CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER

CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER ES PT IT EL Manual de Instrucciones... 1-18 Manual de Instruções... 19-36 Manuale di istruzioni... 37-54 γχειριδιο οδηγιων... 55-72 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Να διαβάσετε αυτ το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Nilfisk ALTO P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk ALTO P 130.1/150.1/160.1 X-TRA

Nilfisk ALTO P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk ALTO P 130.1/150.1/160.1 X-TRA Nilfisk ALTO P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk ALTO P 130.1/150.1/160.1 X-TRA 24-02-2006 EN ES PT PL CS HU TR RU SK Instruction manual... 3-8 Manual de Instrucciones... 9-15 Manual de Instruções... 16-22 γχειριδιο

Διαβάστε περισσότερα

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14 1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 ( ) 7 3 8 B 12 13 4 9 A 14 ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Αυτό το πλυντήριο είναι προορισμένο αποκλειστικά για την πλύση φορτίων από άπλυτα ρούχα σε ποσότητες που συνηθίζονται στα ιδιωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Για να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τις δυνατότητες της νέας σας συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήστη και φυλάξτε τις σε ευπρόσιτο μέρος για μελλοντική αναφορά. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

BR755, BR855 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/08 revised 2/13 FORM NO. 56041740. Models: 56601014(BR755), 56601015(BR855), 56601016(BR755C)

BR755, BR855 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/08 revised 2/13 FORM NO. 56041740. Models: 56601014(BR755), 56601015(BR855), 56601016(BR755C) 12/08 revised 2/13 FORM NO. 56041740 A-Español B-Português C-Italiano D-ΕλληvÈκά Models: 56601014(BR755), 56601015(BR855), 56601016(BR755C) BR755, BR855 INSTRUCTIONS FOR USE D-2 / Ελληvıκά ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

BR1100S, BR1300S INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 6/11 FORM NO. 56041975. Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης

BR1100S, BR1300S INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 6/11 FORM NO. 56041975. Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης 7/10 revised 6/11 FORM NO. 56041975 A-Español B-Português C-Italiano D-ΕλληvÈκά Models: 56413006(BR1100S), 56413007(BR1100S C / w/sweep system) 56413010(BR1300S), 56413011(BR1300S C / w/sweep system) Instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά τη χρήση του πλυντηρίου πιάτων, λαμβάνετε τις παρακάτω προφυλάξεις: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΙΩΣΗ Η συσκευή αυτή πρέπει να γειώνεται.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: προορίζονται για τον ειδικευμένο τεχνικό που θα αναλάβει την εγκατάσταση, τη σύνδεση και την δοκιμή της συσκευής.

Περιεχόμενα. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: προορίζονται για τον ειδικευμένο τεχνικό που θα αναλάβει την εγκατάσταση, τη σύνδεση και την δοκιμή της συσκευής. Περιεχόμενα 1. Υποδείξεις ασφάλειας και οδηγίες χρήσης 2 2. Εγκατάσταση και σύνδεση 5 3. Περιγραφή χειριστηρίων 9 4. Οδηγίες χρήσης 14 5. Καθαρισμός και συντήρηση 24 6. Αντιμετώπιση προβλημάτων 28 Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗ Αυτό το πλυντήριο ρούχων προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για χρήση με ρούχα κατάλληλα για πλύσιμο και στύψιμο σε πλυντήριο ρούχων στις συνήθεις ποσότητες για νοικοκυριά. Τηρείτε τις οδηγίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Αυτό το πλυντήριο είναι προορισμένο αποκλειστικά για την πλύση φορτίων από άπλυτα ρούχα σε ποσότητες που συνηθίζονται στα ιδιωτικά νοικοκυριά. Να τηρείτε τις οδηγίες που παρέχονται στις

Διαβάστε περισσότερα

VE 17P-EU VE 17HDP-EU VE 17DSP-EU VE 17HSP-EU

VE 17P-EU VE 17HDP-EU VE 17DSP-EU VE 17HSP-EU Οδηγίες λειτουργίας Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης VE 17P-EU VE 17HDP-EU VE 17DSP-EU VE 17HSP-EU Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com VF72309EU (1) 2012-04-10 Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

πλυντήριο Eγχεıρίδıo oδηγıώv

πλυντήριο Eγχεıρίδıo oδηγıώv πλυντήριο Eγχεıρίδıo oδηγıώv Αγαπητέ πελάτη, Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν τοποθετήσετε ή χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων σας. Οι οδηγίες που ακολουθούν έχουν σκοπό να αποτρέψουν

Διαβάστε περισσότερα

SR 1601 D3 / LPG3 / P3

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 SR 1601 D3 / LPG3 / P3 MANUAL DE USO INSTRUCCIONES ORIGINALES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ MANUALE OPERATORE ISTRUZIONI ORIGINALI MANUAL DO UTILIZATOR INSTRUÇÕES ORIGINAIS 33019216 Edition 3 2010-09

Διαβάστε περισσότερα

Nilfisk Cyclone. Οδηγίες χρήσης Γνήσιες οδηγίες. 10/09 FORM NO. 56041818 Ελληvıκά. Printed in USA MODEL: 56380676

Nilfisk Cyclone. Οδηγίες χρήσης Γνήσιες οδηγίες. 10/09 FORM NO. 56041818 Ελληvıκά. Printed in USA MODEL: 56380676 Nilfisk Cyclone Οδηγίες χρήσης Γνήσιες οδηγίες MODEL: 56380676 10/09 FORM NO. 56041818 Ελληvıκά Printed in USA 2 / Ελληvıκά ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Σύμβολα προφυλάξεων και προειδοποιήσεων... 3 Συστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: προορίζονται για τον ειδικευμένο τεχνικό που θα αναλάβει την εγκατάσταση, τη σύνδεση και την δοκιμή της συσκευής.

Περιεχόμενα. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: προορίζονται για τον ειδικευμένο τεχνικό που θα αναλάβει την εγκατάσταση, τη σύνδεση και την δοκιμή της συσκευής. Περιεχόμενα 1. Υποδείξεις ασφάλειας και οδηγίες χρήσης 2 2. Εγκατάσταση και σύνδεση 5 3. Περιγραφή χειριστηρίων 9 4. Οδηγίες χρήσης 16 5. Καθαρισμός και συντήρηση 26 6. Αντιμετώπιση προβλημάτων 30 Σας

Διαβάστε περισσότερα