Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006 ΕΤΟΣ 8ο / ΑΡ. Φ. 194 / ΤΙΜΗ 0,90

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006 ΕΤΟΣ 8ο / ΑΡ. Φ. 194 / ΤΙΜΗ 0,90"

Transcript

1 Ἀντιφωνητὴς Βασιλεύει, ἀλλ οὐκ αἰωνίζει Ἅδης τοῦ γένους τῶν βροτῶν. Σὺ γὰρ τεθείς ἐν τάφῳ κραταιέ, ζωαρχικῇ παλάμῃ τά τοῦ θανάτου κλεῖθρα διεσπάραξας ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006 ΕΤΟΣ 8ο / ΑΡ. Φ. 194 / ΤΙΜΗ 0,90 Ἐκτροχιασµένος Κεµαλισµός κατά Ποµάκων καί ὄχι µόνο! Ὁ καθ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΤΖΕΗΜΣ) ΠΕΤΡΑΣ Ὁ Ἅδης ἐπικράνθη συναντήσας σοὶ κάτω. Ἐπικράνθη. καὶ γὰρ κατηργήθη. Ἐπικράνθη. καὶ γὰρ ἐνεπαίχθη. Ἔλαβε σῶµα καὶ Θεὸν περιέτυχεν. Ἔλαβεν γῆν καὶ συνήντησεν οὐρανῷ. Ἔλαβεν ὅπερ ἔβλεπε καὶ πέπτωκεν ὅθεν οὐκ ἔβλεπε. Ποῦ σου, θάνατε, τὸ κέντρον; Ποῦ σου, Ἅδη, τὸ νίκος; Ἀνέστη Χριστὸς. καὶ σὺ καταβέβλησαι. Ἀνέστη Χριστὸς. καὶ πεπτώκασι δαίµονες. Ἀνέστη Χριστὸς. καὶ νεκρὸς οὐδεὶς ἐν τῷ µνήµατι Ἰωάννης Χρυσόστοµος Στίς ἀρχές τοῦ Ἀπρίλη κυκλοφόρησε στήν ὀρεινή Ξάνθη ἕνα κείµενο πρός ὑπογραφή ἀπό ἰµάµηδες, µέλη σχολικῶν ἐφοριῶν καί τοπικούς ἄρχοντες, µέ εὐθεῖες ἀπειλές γιά ὅσους ἀρνοῦνταν νά τό πράξουν. Δέν θά ἀναδηµοσιεύσουµε φυσικά ὅλο τό ἄθλιο κείµενο, µόνο ἐπισηµαίνουµε κάποια σηµεῖα του: Τήν «ὅποια βελτίωση» σέ ζητήµατα πού ἀφοροῦν τήν «Τουρκική Μουσουλµανική Μειονότητα» τήν ἀποδίδει στίς εὐρωπαϊκές πιέσεις, µιλᾶ γιά τήν «µητρική» τουρκική γλῶσσα σέ ἀντίθεση µέ τήν «ἀνύπαρκτη» (ποµακική, µά δέν τήν κατονοµάζει ποτέ), γιά τήν τεχνητή ταυτότητα πού θίγει τίς εὐαισθησίες τῶν «Τούρκων» τοῦ βουνοῦ, ζητᾶ αὐτόνοµη ἐκπαίδευση, καταγγέλει ἄτοµα καί φορεῖς πού ἀναλαµβάνουν ὑπονοµευτικές τοῦ τουρκισµοῦ πρωτοβουλίες καί... ἀπειλεῖ ὅτι ἄν αὐτές δέν «παρεµποδιστοῦν» (!), τότε «οἱ Τοῦρκοι τῆς δυτικῆς Θράκης ἴσως ἀκολουθήσουν καί διαφορετικούς δηµοκρατικούς τρόπους ἀγώνα»! σέ ἀποκλειστική συνέντευξη (2ο µέρος) στόν «Ἀντιφωνητή»! Τό παγκόσµιο σκηνικό µέ τήν µατιά τοῦ µεγάλου Ἑλληνοαµερικανοῦ διανοούµενου, συνοδίτη τῶν ὅπου γῆς καταπιεσµένων, προσφέρει µιά ἐπαναστατική ἀνάγνωση τοῦ διεθνοῦς γίγνεσθαι (Στή σελίδα 5) Ἡ ὥρα τῶν Κούρδων κ α ί στήν Τουρκία Τί γίνεται στό τουρκοκρατούµενο Κουρδιστάν σήµερα; Ἡ συνέντευξη τοῦ δηµάρχου τοῦ Ντιαρµπακὶρ (Ἄµεντ) Ὀσµὰν Μπαϊντεµὶρ στὸν δηµοσιογράφο τῆς «Μιλλιὲτ» (1-4-06) Τζὰν Ντουντάρ φωτίζει ἐπαρκῶς τήν κατάσταση: Ἡ Τουρκία πού ξέραµε τελειώνει! -Τί συµβαίνει; - Αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ δὲν ἤθελε ἡ Ἄγκυρα. Μιά κοινωνικὴ ἔκρηξη. Γιὰ νὰ ἀντιληφθεῖ κάποιος αὐτὰ ποὺ ἔγιναν πρέπει νὰ ὑπολογίσει καὶ τὰ γεγονότα τοῦ Σέµντινλι, τὶς σχέσεις µὲ τὴν Ε.Ε., καὶ τοὺς νόµους τοῦ ἐκδηµοκρατισµοῦ. Κάποιοι οἱ ὁποῖοι ἀνησύχησαν ἀπὸ τὶς ἀλλαγὲς ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ ἔγιναν ἀπὸ πολίτες, θέλησαν νὰ φέρουν τὴν ἔνταση καὶ προκάλεσαν τὸ Σέµντινλι. Τὸ ἴδιο χέρι χτύπησε τὶς ἑστίες (ὅπου µένουν οἱ δηµόσιοι ὑπάλληλοι) ἀλλὰ καὶ τὸ βιβλιοπωλεῖο στὸ Σέµντινλι. Ἀκολούθως ἔγινε στρατιωτικὴ ἐπιχείρηση στὴν περιοχὴ Μπίνγκιολ. -Ὑπάρχει δηλαδὴ ἕνα πολεµικὸ λόµπι; -Ὁπωσδήποτε. Προσπαθοῦν νὰ ἐπαναφέρουν τὴν κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης, νὰ φέρουν νέο ἀντιτροµοκρατικὸ νόµο, νὰ σταµατήσουν τὴν διαδικασία ἐκδηµοκρατισµοῦ καὶ τὴν πορεία πρὸς τὴν ΕΕ. Νὰ πάρουν πάλι στὰ χέρια τους τὶς ἁρµοδιότητες ποὺ εἶχαν παλιά. Καὶ ἡ κατάσταση πλέον εἶναι σοβαρή. Χάκκαρι, πρόσφατα ἐπεισόδια Κοντεύουν στὸν στόχο τους. -Ἡ συµπεριφορὰ τῶν Ἀρχῶν; -Τὶς δυὸ πρῶτες µέρες µαζὶ µὲ τὸν ὑποδιοικητὴ τῆς Ἀσφάλειας ἠρεµήσαµε τοὺς ἀνθρώπους Τὴν τρίτη µέρα ὅµως, σὰν κάποιος νὰ πάτησε ἕνα κουµπὶ, ἡ συµπεριφορὰ τῆς Ἀσφάλειας ἄλλαξε. -Στὴν διάρκεια τῶν ἐπεισοδίων ἐπαινέσατε τοὺς διαδηλωτές. -Ἀπὸ µία συνοµιλία 40 λεπτῶν ποὺ εἶχα µαζὶ τους, πῆραν µία φράση καὶ µὲ καταδίκασαν. Κι ὅµως ἐκείνη ἡ συνοµιλία ἐξασφάλισε τὴν ἤρεµη διάλυση τῶν διαδηλωτῶν. Ἐγὼ δὲν εἶµαι ἀστυνοµικὸς νὰ τοὺς διαλύσω µὲ τὸ ζόρι, πῆγα νὰ τοὺς πείσω καὶ τοὺς ἔπεισα. Ἂν κάποιοι πιστεύουν πὼς «παίρνοντάς µου τὸ κεφάλι» θὰ ἔρθει ἡ εἰρήνη στὴ χώρα, ἂς ἔρθουν νὰ µοῦ τὸ πάρουν. -Ἡ παράνοµη ὀργάνωση (ΡΚΚ) προσπαθεῖ νὰ φέρει ἀποτέλεσµα καίγοντας καὶ καταστρέφοντας. -Τὰ δίκαια αἰτήµατα δὲν πετυχαίνονται µὲ αἷµα καὶ βία. Ἐπειδὴ ὅµως ἐκεῖνοι κατέβασαν κάποια τζάµια δὲν σηµαίνει ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ πυροβοληθοῦν. Στὸ Παρίσι εἴχαµε ἐπίσης κοινωνικὴ ἔκρηξη. Σὲ µιὰ νύχτα ἔκαψαν χίλια αὐτοκίνητα. Καὶ αὐτὸ ἦταν ἀδίκηµα ἀλλὰ οὔτε ἕνας δὲν σκοτώθηκε. Σὲ ἐµᾶς γιὰ ποιὸ λόγο νὰ σκοτωθοῦνε ἀπὸ σφαῖρες ἀστυνοµικῶν παιδιὰ 6-9 χρονῶν ; -Καὶ ἡ ὀργάνωση ὅµως δὲν θὰ πρέπει νὰ χρησιµοποιεῖ τὰ παιδιὰ ὡς ἀσπίδα. -Αὐτὸ δὲν ξέρω ἂν συµβαίνει. Διότι καὶ αὐτὰ τὰ παιδιὰ τὰ µεγάλωσαν ὀργισµένες οἰκογένειες. Τὸ πρόβληµα εἶναι βαθύτερο ἀπὸ ὅτι φαίνεται Τὸ πρόβληµα µπορεῖ νὰ λυθεῖ µόνο ἂν κοιτάξουµε τὶς ρίζες του. -Ἀναφέρατε τὴν φράση «Νὰ µήν ἔχουµε ἄλλες ἀπώλειες». -Οἱ ὑπεύθυνοί του κράτους δὲν λένε πὼς Χάσαµε ἀνθρώπους ; Οἱ µισοὶ ἐξ αὐτῶν δὲν ἦταν µέλη τῆς ὀργάνωσης ; Προφανῶς θεωροῦν καὶ τὴν ἀπώλειά τους ὡς κοινὸ βάσανό µας. Γιατί λοιπὸν ὅταν τὸ λέω ἐγὼ δηµιουργεῖται πρόβληµα; -Πῶς θὰ ἔρθει ἡ λύση; - Γιὰ 70 χρόνια θερίζουν αὐτὸ ποὺ σπέρνουν. Ἂν λυνόταν ἔτσι, ὥς τώρα θὰ εἶχε λυθεῖ. Ὅµως δὲν θέλουν νὰ τὸ δοῦνε. Γιὰ µία ἀκόµη φορά πᾶνε σὲ πόλεµο, πυροδοτώντας ὁ ἕνας τήν ὀργή τοῦ ἄλλου. -Τί χρειάζεται νὰ γίνει; -Νὰ ἐναντιωθοῦµε στὰ λάθη. Ὄχι ὅµως µονόπλευρα. Αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι ζοῦν δυτικὰ πρέπει νὰ ἔρθουν στὴν θέση τῶν γονιῶν ποὺ ἔχασαν τὸ µικρὸ παιδὶ τους ἐδῶ Σ αὐτὴν τὴ πόλη τὸ 60% εἶναι ἄνεργοι. Ἐγὼ εἶµαι γέννηµα θρέµµα αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων. Ξέρω τί σηµαίνει πείνα. Ὅταν ἤµουν µικρὸς ἦταν µέρες ποὺ δὲν εἴχαµε ἕνα κοµµάτι ψωµί. Ὅµως αὐτὸς ὁ λαὸς δὲν ἦταν ἔτσι, µᾶς φτώχυναν ἄλλοι. -Μερικὲς φορές σᾶς ἀντιµετωπίζουν περισσότερο σὰν ἡγέτη τῆς ὀργάνωσης παρὰ σὰν δήµαρχο. -Ὁ λόγος εἶναι ὅτι δὲν ἐκπροσωποῦνται στὸ κοινοβούλιο. Μακάρι νὰ ἐκπροσωποῦνταν ἐκεῖ καὶ νὰ ἀντιµετωπιζόµουν µόνο ὡς δήµαρχος. -Ἔγιναν βήµατα ἐκδηµοκρατισµοῦ στὴν περιοχή. -Καὶ µάλιστα πολὺ σηµαντικά. Ὅταν ὅµως αὐτὰ δίνονται µὲ τὸ σταγονόµετρο καὶ κάνουν τὸν δικαιοῦχο νὰ µετανιώσει, τότε χάνουν τὸ νόηµά τους. Γιὰ ποιὸν λόγο δὲν µποροῦν νὰ γίνουν ἐκποµπὲς στὰ κουρδικὰ ὅπως γίνονται στὰ τουρκικά; -Ποῦ πηγαίνουµε; -Ἔχω δυὸ ἀνησυχίες. Ἡ πρώτη εἶναι ὁ κίνδυνος ἐπέκτασης τῶν ἐνόπλων συγκρούσεων. Φοβᾶµαι πὼς θὰ ἐπιφέρει ἐντονότερα ἀποτελέσµατα ἀπὸ αὐτὰ τοῦ παρελθόντος. Τὴν τελευταία ἑβδοµάδα σκοτώθηκαν σχεδὸν 30 ἄνθρωποι, οἱ µισοὶ πολίτες. Κάτι ἄλλο ποὺ µὲ κάνει νὰ ἀνατριχιάζω εἶναι ὅτι ἔχουν ἀρχίσει νὰ παγώνουν οἱ σχέσεις µεταξὺ Τούρκων καὶ Κούρδων. Ἂν µεταξὺ ἀνθρώπων ὑπάρξει παρεξήγηση εἶναι κάτι ποὺ βελτιώνεται εὔκολα, ἀλλὰ µεταξὺ λαῶν αὐτὸ εἶναι δύσκολο. Δὲν πρέπει νὰ τὸ ἐπιτρέψουµε.

2 2 ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ : Το εξπρές της διαπλοκής Στις 30/3/2006 το Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων Θεσσαλονίκης καταδίκασε τον Βασίλη Χρηστίδη σε οκτώ χρόνια φυλάκιση. Πρόκειται για τον «καναλάρχη», που µέσω του τηλεοπτικού του σταθµού και του τηλεπαιχνιδιού «Photo Fault» κερδοσκοπούσε εξαπατώντας τους τηλεθεατές. Η υπόθεση είναι γνωστή: οι τηλεθεατές καλούνταν να εντοπίσουν τις διαφορές ανάµεσα σε δύο εικόνες. Οι διαφορές ήταν πάντα πασιφανέστατες, σχεδόν γελοίες. Όλως παραδόξως όµως, όσοι «επικοινωνούσαν» µε την εκποµπή αδυνατούσαν να τις εντοπίσουν! Ο τηλεθεατής «τσίµπαγε»: έσπευδε να τηλεφωνήσει στους αριθµούς υψηλής χρέωσης ώστε να «κερδίσει», µόνο που δεν «έπιανε» γραµµή ποτέ! Έτσι τα τηλέφωνα των τηλεθεατών υπερχρεώνονταν, ενώ οι συγγενείς του Χρηστίδη που απασχολούσαν τις γραµµές συνέχιζαν τις απίθανες και µόνιµα λανθασµένες απαντήσεις τους! Η καταδίκη του Χρηστίδη µοιάζει να αποκαθιστά την δικαιοσύνη, εγείρεται ωστόσο δικαιολογηµένα το ερώτηµα: ήταν όντως µόνος του στο στήσιµο της απάτης; Καταρχάς αξίζει να σηµειώσουµε ότι πέρα από τον ίδιο, το δικαστήριο επέβαλε ποινές φυλάκισης τεσσάρων ετών στη σύζυγο και την αδελφή του, καθώς και στην υπεύθυνη της εταιρίας που χε τα πνευµατικά δικαιώµατα. Ας ξεκινήσουµε όµως από την ίδια την υπερασπιστική γραµµή του Χρηστίδη: κατ αυτόν, την ευθύνη για όσους δεν κατόρθωναν να τηλεφωνήσουν την είχαν οι εταιρίες που διαχειρίζονταν τις τηλεφωνικές γραµµές! Παράλογο; Προφανώς οι εταιρίες που διαχειρίζονταν τις γραµµές θα πρεπε να τις διαθέτουν στο σύνολο των τηλεθεατών. Το ζητούµενο είναι πώς γινόταν ν απασχολούν τις γραµµές συνεχώς οι συγγενείς του Χρηστίδη. Μήπως κάθονταν δίπλα στο τηλέφωνο και µε το που έκλεινε η µία γραµµή, τηλεφωνούσαν αµέσως για να προλάβουν την επόµενη; Είναι ολοφάνερο πως η οργάνωση της απάτης δεν µπορεί να ευοδωθεί χωρίς τη σύµπραξη των τηλεφωνικών εταιριών. Ήδη ο εισαγγελέας της δίκης ζήτησε τη διερεύνηση των ευθυνών του Ραδιοτηλεοπτικού Συµβουλίου, της Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, των εταιριών που διαθέτουν τους αριθµούς «090», ή στη σύγχρονή τους µορφή «90», και του Ο.Τ.Ε.. Το Ποντιακό ζήτηµα σήµερα Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΟΗΕ Το θέµα είναι πως ακόµη κι αν αποδειχτεί ότι στην απάτη δεν συµµετείχαν όλοι όσοι τέθηκαν υπό έρευνα από τον εισαγγελέα, ωστόσο ηθική ευθύνη για την υπερχρέωση των πολιτών και την εξαπάτησή τους έχουν όλοι οι προηγούµενοι φορείς, µα πολύ περισσότερο, σε τελική αναγωγή, η ίδια η πολιτεία. Αναφορικά µε το Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο, βρισκόµαστε για µία ακόµη φορά µπροστά στην αδυναµία των ελεγκτικών µηχανισµών να λειτουργήσουν προληπτικά κι αποτρεπτικά, προστατεύοντας τον πολίτη. Όταν τα συγκεκριµένα τηλεπαιχνίδια προβάλλονται για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, όταν η πλειοψηφία των τηλεθεατών γνωρίζει ότι για να «πιάσεις γραµµή» θα πρέπει να χεις την τύχη του Γκαστόνε Ντακ, όταν οι ερωτήσεις για τους τηλεθεατές είναι προκλητικά γελοίες, αναρωτιέται κανείς πώς γίνεται αυτά τα προγράµµατα, που από µακριά µυρίζουν σαπίλα κι απάτη, να αφήνουν αδιάφορους τους ελεγκτικούς µηχανισµούς ώστε να διαιωνίζεται η προβολή τους. Ποιος ζηµιώνεται τελικά απ αυτές τις εκποµπές ή, σωστότερα, ποιος κερδοσκοπεί εις βάρος αθώων θυµάτων, παιδιών, ηλικιωµένων ή άλλων ευκολόπιστων στις σειρήνες των «δώρων»; Μόνο ο κάθε Χρηστίδης; Ακριβώς αντίστοιχη είναι η ηθική ευθύνη της Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών. Ο γραπτός κυρίως Τύπος «βουίζει» κατά καιρούς για τις µεθοδεύσεις αυτών των προγραµµάτων, µα κανείς δεν ανησυχεί που η επιδιωκόµενη επικοινωνία απ τους τηλεθεατές µε τις εν λόγω εκποµπές δεν επιτυγχάνεται. Εφόσον κάποιες εταιρίες επικοινωνίας αδυνατούν να εκπληρώσουν τον στόχο τους, φέρνοντας σε επαφή τους τηλεθεατές µε τα συγκεκριµένα τηλεπαιχνίδια, δεν θα πρεπε να επανεξετάσει, επιτέλους, κάποια επίσηµη αρχή τις άδειες λειτουργίας όσων ανέλαβαν το αντίστοιχο έργο αλλά δεν το εκπληρώνουν; Όµως καί στην περίπτωση αυτή «δεν κουνιέται φύλλο», κανείς δεν ελέγχει, όλοι είναι ευτυχισµένοι και «εις υγείαν των κορόιδων»! Ο ρόλος των εταιριών που διαθέτουν τις γραµµές «90» φαίνεται να είναι ο πλέον ύποπτος. Πέρα από την ίδια την καταγγελία του Χρηστίδη, που δεν δείχνει διατεθειµένος να «µαρτυρήσει» µόνος κι άρχισε ήδη να υποδεικνύει τους συνεργάτες του αποποιούµενος τις ευθύνες του, η ίδια η κοινή λογική, όπως σηµειώσαµε και παραπάνω, µάς οδηγεί στο συµπέρασµα πως είναι αδύνατο να Είναι γεγονός ότι το Ποντιακό ζήτημα παρέμεινε για χρόνια στο περιθώριο. Με την κοινή ένταξη της Ελλάδας και της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ το 1952, το Ποντιακό αποτέλεσε μέρος του ευρύτερου αποσιωπημένου εθνικού ζητήματος η περίοδος της εθνικοφροσύνης, της λήθης, αποτελεί μία χρονική φάση, κατά την οποία σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες εθνικές αποδιαρθρώσεις, Κωνσταντινούπολη με τον διωγμό του 1955 (και του 1964), Κύπρος με τις συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου, κατάρρευση των ιστορικών κοινοτήτων του εξωελλαδικού ελληνισμού (Ρουμανία, Αίγυπτος), μετατροπή ενός θέματος δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Βόρειος Ήπειρος) σε εσωτερικό ζήτημα της ψυχροπολεμικής αντιπαράθεσης, αδιαφορία και ολιγωρία για ένα ζωντανό κομμάτι του Ελληνισμού, τους Πόντιους. Η χούντα συνέχισε την ίδια πολιτική για το ζήτημα, την ώρα που απέσυρε τη μεραρχία από την Κύπρο και προωθούσε τις πολιτικές «περί ελληνοτουρκικής φιλίας ή /και ομοσπονδίας». Η ενασχόληση με το Ποντιακό εντείνεται στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν η έλευση των Ποντίων από την ΕΣΣΔ, δημιούργησε μία πίεση στον ελλαδικό χώρο και στο Ποντιακό κίνημα, με αποτέλεσμα να τεθεί το αίτημα της αναγνώρισης της γενοκτονίας. Το 1994 η Βουλή των Ελλήνων αναγνωρίζει την 19η Μάιου, ημέρα που αποβιβάστηκε το 1919 στη Σαμψούντα ο Κεμάλ για να συνεχίσει τις μαζικές δολοφονίες, ως ημέρα μνήμης των και πλέον Ελλήνων που δολοφονήθηκαν. Η Βουλή οργανωθεί τέτοια «επιχείρηση» χωρίς «τεχνική» υποστήριξη. Αν, λοιπόν, οι συγγενείς του Χρηστίδη µονοπωλούσαν τις κλήσεις φλυαρώντας συνέχεια στα τηλέφωνα του τηλεπαιχνιδιού µε τις απίθανες απαντήσεις τους, προφανώς το πετύχαιναν µε τη συνδροµή των εταιριών που τους επέτρεπαν να κρατούν τις γραµµές συνεχώς κατειληµµένες. Αν όµως η υπόθεση Χρηστίδη είναι µία µόνο περίπτωση, η γενικότερη και συνεχιζόµενη λειτουργία των γραµµών «90» αποτελεί τη µεγαλύτερη πρόκληση. Κι αυτό γιατί, ακόµη κι αν η λειτουργία τους σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν «εκτροχιάζεται» καθόλου απ το γράµµα του νόµου, ωστόσο η ίδια η λειτουργία, µε τους όρους που πραγµατοποιείται, είναι εντελώς απαράδεκτη. Πρόκειται ολοκάθαρα για επιχείρηση κερδοσκοπίας µε υψηλότατα κέρδη. Οι υποτιθέµενοι όροι προστασίας των πολιτών στην ουσία δεν τους προστατεύουν, κι αναφέροµαι κυρίως στην δήθεν ασφαλιστική δικλείδα του δεκαπεντάλεπτου, µετά την πάροδο του οποίου η τηλεφωνική γραµµή «πέφτει», για προστασία τάχα του πολίτη. Μόνο που ο πολίτης, περιµένοντας άδικα τόση ώρα, συνήθως επιχειρεί να ξανατηλεφωνήσει, και η διαδικασία επαναλαµβάνεται ατέρµονα χωρίς αποτέλεσµα. Όταν, λοιπόν, οι συνθήκες είναι οι παραπάνω, και παρά το σκάνδαλο που ήδη ξέσπασε µε το «Photo Fault», οι γραµµές «90» εξακολουθούν να «βασιλεύουν» µέσω των πάµπολλων «εταιριών» που τις χρησιµοποιούν για εύκολο κέρδος (στα κυριακάτικα φύλλα συχνά διαφηµίζονται εταιρίες που µας προτρέπουν να «κερδίσουµε» τηλεφωνώντας στα «90»), γίνεται αντιληπτό πως κανείς δεν επιθυµεί πραγµατικά την προστασία του πολίτη. Κι εδώ ακριβώς ερχόµαστε στην ηθική ευθύνη του Ο.Τ.Ε. και κατ επέκταση της ίδιας της πολιτείας, που είναι η µεγαλύτερη όλων: ακόµη κι αν ο Ο.Τ.Ε. δεν έχει καµία ανάµειξη σε ό,τι αφορά το ρόλο του στη λειτουργία ή τον έλεγχο των γραµµών «90», είναι ωστόσο υπόλογος, ως αποδέκτης κερδών που προέρχονται απ την αφαίµαξη πολιτών µε µειωµένες αντιστάσεις. Μεγαλύτερος δε υπόλογος είναι η ίδια η πολιτεία, που νοµοθετεί κατά τρόπο προκλητικό, ώστε να κερδοσκοπούν οι εν λόγω εταιρίες αλλά µαζί τους και η ίδια, εφόσον καί ο Ο.Τ.Ε. κερδίζει αλλά καί τα κέρδη όλων φορολογούνται προς όφελος του κρατικού µηχανισµού µα εις βάρος των πολιτών. Έτσι, οι γραµµές υψηλής αναλαμβάνει με το νόμο να συνεισφέρει σε όλες τις διαστάσεις του Ποντιακού. Εισαγωγή του Ποντιακού στην πολιτική ατζέντα, αναγνώριση του εγκλήματος από την Τουρκία, διεθνοποίηση, αποκατάσταση των Ποντίων της ΕΣΣΔ. Η συνέχεια όμως επανέφερε στην μνήμη των παλαιότερων Ποντίων την πολιτική της δεκαετίας του Αντί για αναγνώρισηδιεθνοποίηση, υπονόμευση και αποσιώπηση στο όνομα της από τα πάνω επιβληθείσης ελληνοτουρκικής φιλίας. Μίας ελληνοτουρκικής φιλίας που εισάγει στην Ελλάδα τον κεμαλικό σωβινισμό και επεκτατισμό. Το βιβλίο του Μιχάλη Χαραλαμπίδη, το οποίο έρχεται στην έκτη έκδοση να συμπληρώσει και άλλα κείμενα του συγγραφέα, αναλύει και αυτήν την πορεία του Ποντιακού ζητήματος, το οποίο μάλιστα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στο ΟΗΕ, από την τουρκική πλευρά. Πλευρά η οποία προσπαθεί αμήχανα και με σπασμωδικές κινήσεις να αποτρέψει την ροή των πραγμάτων σε διεθνές επίπεδο, δίνοντας την εντύπωση της ένοχης που προσπαθεί να κρυφτεί, πέφτοντας ταυτόχρονα σε χιλιάδες αντιφάσεις. Το βιβλίο περιλαμβάνει όλες τις παρεμβάσεις του συγγραφέα για το Ποντιακό ζήτημα στα Ηνωμένα Έθνη ( 1998, το 2002 και το 2004), στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (1998), καθώς και την παρέμβασή του στις Βρυξέλλες το 2004, μαζί με ευρωβουλευτές και οργανώσεις από όλη την Ευρώπη. χρέωσης, που κάποτε εµφανίστηκαν από το πουθενά, εξακολουθούν να πληθαίνουν, επεκτεινόµενες µάλιστα σε όλο και περισσότερες υπηρεσίες που µέχρι πρότινος προσφέρονταν µε αστική χρέωση, ενώ το όλο θέµα «κουκουλώνεται» «γλυκά-γλυκά» απ τα περισσότερα µέσα ενηµέρωσης, καθώς µάλιστα πολλές εταιρίες που χρησιµοποιούν τις γραµµές αυτές ανήκουν στα ίδια(!), πέραν του ότι και αυτά τις χρησιµοποιούν στα διάφορα τηλεπαιχνίδια τους ή γίνονται αποδέκτες κερδών από τις διαφηµίσεις τους, αποκαλύπτοντάς µας µε τη στάση τους µία απ τις εµφανέστερες περιπτώσεις διαπλοκής. Κάπως έτσι, άλλωστε, η υπόθεση Χρηστίδη δεν «περπάτησε» αρκετά στα δελτία ειδήσεων, παρόλο που ειδήσεις ασήµαντες «σέρνονται» σ αυτά για εβδοµάδες. Το εξπρές της διαπλοκής σφυρίζει επανειληµµένα κι εκκωφαντικά στις τηλεφωνικές γραµµές υψηλής χρέωσης, µα κανείς απ όσους κωφεύουν δεν επιθυµεί ειλικρινά να το ακούσει Γιάννης Στρούµπας Ὁ Γ.Γ. τῆς Περιφέρειας Ἀν. Μακεδονίας Θράκης κ. Μιχάλης Ἀ. Ἀγγελόπουλος, εὔχεται ἀπό καρδιᾶς, σὲ ὅλες καὶ ὅλους, Καλό Πάσχα Καλή Ἀνάσταση Ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ πίστη ἄς εἶναι ἡ πυξίδα µας, γιὰ ἕνα καλύτερο καὶ δηµιουργικό µέλλον. Ἀ ν τ ι φ ω ν η τ ή ς Δεκαπενθήµερο Πανθρακικό Ἔντυπο Γνώµης Διεύθυνση: Καραθεοδωρῆ 15, (ΕΥΡΙΔΙΚΗ 4), , Κοµοτηνή Τηλέφωνο: Τηλεοµοιότυπο: Ἠλ. διεύθυνση: Κωδικός 1380 Ἔκδοση τοῦ σωµατείου ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ Ὑπεύθυνος κατά τόν νόµο: Καραΐσκος Κώστας Συντάσσεται ἀπό ἐπιτροπή Ἐκτύπωση: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. Ἐτήσια συνδροµή: Ἰδιωτῶν 22 Ἐξωτερικοῦ, συλλόγων, ὀργανισµῶν, κλπ: 44 Ἀριθµοί λογαριασµῶν: EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ KΥΠΡΟΥ

3 ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ Ἀνα-γνώσεις Κατά διακοµµατικῆς διαπλοκῆς καὶ µὲ ὀνόµατα! Ὁ Μιχάλης Καϊταντζίδης στήν «Ἐλευθεροτυπία» (14-4) γιά µία ἀπό τίς ἐλάχιστες περιπτώσεις ὅπου κάποιος γαλάζιος πῆγε κάποιον ἰσχυρό νά ἀγγίξει: «Γαλάζια διαπλοκή, υπουργού και γ.γ. Ανάπτυξης, µε τον Μυτιληναίο και συγκροτήµατα Τύπου περιγράφει ο καρατοµηθείς πρώην πρόεδρος της ΕΗ Ιωάννης Παλαιοκρασσάς, µε το πολυσέλιδο υπόµνηµά του στον εισαγγελέα Πρωτοδικών. Με αυτό στοιχειοθετούνται, σύµφωνα µε το συντάκτη του, τα όσα ανέφερε και κυρίως υπαινίχθηκε µε την επιστολή παραίτησής του από πρόεδρος της ΕΗ. Την επιστολή οι υπουργοί Ανάπτυξης και Οικονοµίας απέστειλαν στον εισαγγελέα, ο οποίος µε τη σειρά του ζήτησε επιπλέον στοιχεία από τον καταγγέλλοντα. Το υπόµνηµα (συνοδεύεται από 43 έγγραφα και αντίγραφα δηµοσιευµάτων), που κατά την άποψή του επιβεβαιώνει τις καταγγελίες του, βάλλει κατά ενός συστήµατος διαπλοκής που το ονοµάζει «διαπλοκή στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας». Οπως λέει, αυτό λειτουργεί «ως άτυπος και αφανής µηχανισµός προώθησης οικονοµικών συµφερόντων ορισµένων επιχειρηµατιών, µε τη συνεργασία κρατικών παραγόντων και ΜΜΕ, που τη στηρίζουν είτε µε δηµοσιεύµατα είτε µε συγκάλυψη και σιωπή». Από πλευράς κράτους και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, ως εµπλεκόµενους κατονοµάζει το υπουργείο Ανάπτυξης και δευτερευόντως το υπουργείο Οικονοµίας, τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, το διαχειριστή του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και τη ΕΗ. Από επιχειρηµατικής πλευράς, τη ΜΕΤΚΑ του οµίλου Μυτιληναίου και από πλευράς ΜΜΕ, τις εφηµερίδες «Βήμα», «Νέα» και δευτερευόντως το «Εθνος», µε βάση τον αριθµό των σε βάρος του δηµοσιευµάτων. Επιπλέον δε, αναφέρεται στη συµµετοχή του γιου του εκδότη του «Βήµατος», του Παναγιώτη Ψυχάρη, µαζί µε τον Ευάγγελο Μυτιληναίο και δηµοσιογράφο της ίδιας εφηµερίδας στη µετοχική σύνθεση της εταιρείας που ελέγχει το site «reporter.gr». Η άποψη που υποστηρίζει ο πρώην πρόεδρος της ΕΗ, και σύµφωνα µε τον ίδιο στοιχειοθετείται από τα όσα περιγράφει, συνοψίζεται στο ότι η ΕΗ, από το 2000 και µετά, από τότε δηλαδή που επικεφαλής της τοποθετήθηκαν από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το δίδυµο Παπούλια - Νέζη, επιχειρείται να χρησιµοποιηθεί ως η δηµόσια επιχείρηση που: * Θα τροφοδοτεί µε τον µεγαλύτερο όγκο παραγγελιών εταιρείες συµφερόντων Μυτιληναίου * θα αναλάβει το οικονοµικό βάρος των ιδιωτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής * µε τη σταδιακή της απαξίωση, θα καταλήξει, κατά το µεγαλύτερο µέρος της, στα χέρια του Μυτιληναίου. (...) Τα βέλη του ο Ιωάννης Παλαιοκρασσάς, εκτοξεύει πρωτίστως κατά του ηµήτρη Σιούφα και του γ.γ. του υπουργείου, Νίκου Στεφάνου. Περιγράφει τον τρόπο που, κατά την άποψή του, «στήνονταν» οι διαγωνισµοί, τις εξελίξεις που υπήρξαν µε τις παραποµπές και σε µία περίπτωση καταδίκη της Ελλλάδας από το Ευρωπαϊκό ικαστήριο και επιπλέον για τον τρόπο λειτουργίας της απελευθερωµένης αγοράς, µε τις ιδιωτικές µονάδες ηλεκτροπαραγωγής, που θα τις «πληρώνει» η ΕΗ µε 60 εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο, για τα επόµενα 12 χρόνια. (...) Είµαι πεπεισµένος ότι ο βασικός λόγος της αντίθεσης του Υπουργού προς το πρόσωπό µου ήταν ότι δεν ήµουν πειθήνιο όργανο της πολιτικής συµβιβασµού µε τα συµφέροντα της ιαπλοκής. Ο ίδιος µου είχε πει χαρακτηριστικά ότι η ΕΗ δεν θα ησυχάσει αν δεν τα βρουν µεταξύ τους οι Μυτιληναίος και Κοπελούζος. Σ αυτό αντέτεινα ότι εγώ αντιλαµβάνοµαι ότι ο ρόλος µου είναι να προασπίζοµαι τα συµφέροντα της ΕΗ και όχι να ασχολούµαι µε συµβιβασµούς συµφερόντων τρίτων. (...) Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα ήταν η προαγωγή του ιευθυντή της ΜΚΘ κ. Α. Μιζάν, που κατά την τεκµηριωµένη άποψή µου ευθύνεται για όλες σχεδόν τις Υποθέσεις, οι οποίες έχουν οδηγηθεί στην Ελληνική ή την Ευρωπαϊκή ικαιοσύνη, σε Γενικό ιευθυντή, µε πραξικοπηµατική Συνεδρίαση του.σ., παρά τη δηλωµένη αντίθεσή µου. (...) Η στήριξη της παρούσας πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΝ προς τον κ. Νέζη έφτασε µέχρι του σηµείου να προτιµήσει να στηρίξει τα συµφέροντα αυτού, αντί των συµφερόντων του Ελληνικού ηµοσίου και να στείλει Απαντητικό Υπόµνηµα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο είχε υπαγορευθεί από τους προσωπικούς του ικηγόρους κ.κ. Ι και Η. Μανιάτη, Η. Αναγνωστόπουλο και Χρ. Αργυρόπουλο. Και αυτό παρ όλο ότι είχα υποδείξει στον Υπουργό Ανάπτυξης εγγράφως Σχέδιο Απάντησης, που είχα συµφωνήσει µε τις Βρυξέλλες, για να µπει η Υπόθεση στο Αρχείο. Το αποτέλεσµα βέβαια ήταν η απόρριψη του Υποµνήµατος του ΥΠΑΝ και Απόφαση του Κολεγίου των Επιτρόπων της Ε.Ε. να προσφύγει στο ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Προκειµένου να διατηρηθεί ανέπαφο το σύστηµα της ιαπλοκής, το ΥΠΑΝ απέδιδε µεγάλη σηµασία στα ΜΜΕ, µε στόχο τον επηρεασµό της κοινής γνώµης. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούσε επιλεκτικώς µερικούς δηµοσιογράφους, ως επί το πλείστον του αντιπολιτευόµενου την Κυβέρνηση Τύπου, προκειµένου να προωθούν, µε το αζηµίωτο, τις θέσεις του ΥΠΑΝ και να προβάλλουν τα επιτεύγµατα της πολιτικής ηγεσίας του. Οι ίδιοι εχρησιµοποιούντο και για την πολιτική εξόντωση όσων αντιστέκονταν στα σχέδια της ιαπλοκής. Είναι χαρακτηριστικό ότι µε την οµολογηµένη από τη ιευθύντρια Επικοινωνίας της ΕΗ κ. Μπέσκου, ευλογία του ΥΠΑΝ, ετοιµαζόταν διετής Σύµβαση ιαφήµισης Κύρους ύψους ευρώ, µε εταιρεία που είχε πάρει ήδη 11 απευθείας αναθέσεις τα προηγούµενα 4 χρόνια! Η Σύµβαση αυτή ήταν µεταξύ των 7 Υποθέσεων, που κατήγγειλα στις στην Εισαγγελική Αρχή και έτσι µαταιώθηκε από το.σ. της ΕΗ και αντικαταστάθηκε από µία καλοκαρινή καµπάνια εξοικονόµησης ενέργειας ύψους µόλις ευρώ µε συνέπεια την εξοικονόµηση ευρώ για τη ΕΗ!! Ετσι φτάσαµε στο σηµείο, σύµφωνα µε τα όσα τεκµηριώνονται στο Υπόµνηµα αυτό, οι εισηγήσεις των Υπηρεσιών της ΕΗ και του ιευθύνοτος Συµβούλου της, αποφάσεις του.σ. της Επιχείρησης, γνωµοδοτήσεις και αποφάσεις της ανεξάρτητης Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας, διαγωνισµοί του ΕΣΜΗΕ και τέλος ακόµη και Νόµοι του Ελληνικού Κράτους, να έχουν κοινή συνισταµένη την εξυπηρέτηση των συµφερόντων της ιαπλοκής! Φτάσαµε δυστυχώς στο σηµείο η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΝ, στο πρόσωπο του Γ. Γραµµατέα Ανάπτυξης, να υποστηρίζει µε Υποµνήµατά της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσεις, που υπαγορεύονταν από τα προσωπικά συµφέροντα του κ. Νέζη και όχι από το συµφέρον του Ελληνικού ηµοσίου, ή ακόµη και της ΕΗ. Φτάσαµε επίσης στο τραγελαφικό σηµείο να δικάζεται, µετά από αυτεπάγγελτο δίωξη, το προηγούµενο.σ. της ΕΗ για απιστία σε βαθµό (sic) πληµµελήµατος σε βάρος της Επιχείρησης και η ΕΗ να είναι παρούσα µε νοµικούς του Νοµικού Τµήµατος ως συνηγόρους των κατηγορουµένων αλλά απούσα, ως πολιτική αγωγή!!! Πράγµα που επίσης πρέπει ποινικώς να διερευνηθεί...» Τό δάσος αὐτό τῶν γερανῶν πού βλέπετε, εἶναι στή Βαγδάτη, δίπλα στίς ὄχθες τοῦ Τίγρη. Ὡστόσο δέν σηµατοδοτεῖ ἀκριβῶς αὐτό πού θά ἤλπιζε κανείς (ἀναστήλωση τῆς Τέστ πολιτικῆς νοηµοσύνης Ἡ φωλιά τοῦ Κτήνους Στό σηµερινό τέστ τοῦ «Ἀντιφωνητῆ» τίθεται τό ἑξῆς πρόβληµα: Ἔχετε δύο µέλη τοῦ ἀµερικανικοῦ Κογκρέσου (µέ τά στοιχειώδη βιογραφικά τους) καί δύο παραπτώµατα (µέ τίς ἐπιπτώσεις τους). Ἐσεῖς καλεῖστε νά τά ἀντιστοιχίσετε στά πρόσωπα, µέ γνώµονα τήν πολιτική σας κατάρτιση (ναί, καί ἐφάµιλλη τῆς ἀµοιβάδας νά εἶναι θά ἀποδειχθεῖ ἀρκετή). Ἔχουµε λοιπόν καί λέµε: Ἡ Σύνθια Μακ Κίννεη εἶναι νέγρα, ἐκλέγεται στήν Ἀτλάντα ἐπί δεκαετίες µέ τό Δηµοκρατικό Κόµµα, χαίρει τεράστιας ἐκτίµησης στόν κόσµο, κόντρα στή θέληση ὅλου τοῦ κατεστηµένου (καί τοῦ ἰδίου τοῦ κόµµατός της). Ἀ µ φ ι σ β ή τ η σ ε τήν ἐπίσηµη παπαριά γιά τά γεγονότα τῆς 11ης Σεπτεµβρίου (µέ Μπίν Λάντεν καί τέτοια) καί τήν ἐκλογή τοῦ καθυστερηµένου τό 2000 µέ τήν ἀπάτη στή Φλόριδα. Ἐνδιαφέρεται ἐνεργά γιά τόν Τρίτο Κόσµο καί καταδίκασε τήν ἰσραηλινή πολιτική ἔναντι τῶν Παλαιστινίων. Τό 2002 σέ µιά πρωτοφανή διαδικασία, καί µέ χρήµατα τῆς Ἀµερικανοϊσραηλινῆς Ἐπιτροπῆς (AIPAC), ἔχασε τή θέση της στό Κογκρέσο, µά ἐπανῆλθε θριαµβευτικά πρό διετίας. Ὁ Τόµ Λάντος εἶναι Οὑγγροεβραῖος, ἐκλέγεται µέ τό Δηµοκρατικό Κόµµα στήν Καλιφόρνια, καί αὐτοσυστήνεται ὡς «ὁ µόνος ἐπιζῶν τοῦ Ὁλοκαυτώµατος πού ἔχει ἐκλεγεῖ στό Κογκρέσο». Λύνει καί δένει στήν Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Κογκρέσου, βαφτίζοντας τήν ἰσραηλινή πολιτική «ἀµερικανική» (στό Ἰσραήλ ἀπό τό 1956 µετέβη περίπου 60 φορές). Τό 1991 ἦταν αὐτός πού κουβάλησε στό Κογκρέσο τήν κόρη τοῦ Κουβετιανοῦ πρέσβη γιά νά παραστήσει τή νοσοκόµα πού «εἶδε τούς Ἰρακινούς στρατιῶτες νά πετοῦν ἀπό τίς θερµοκοιτίδες τά βρέφη στό πάτωµα» (ἀπάτη πού ἐπηρρέασε σηµαντικά τήν διεθνή κοινή γνώµη καί ἄν καί ξεσκεπάστηκε, ὁ Λάντος ποτέ δέν τήν χρεώθηκε). 2006: Στήν εἴσοδο τοῦ Καπιτωλίου ὁ µπάτσος δέν ἀναγνωρίζει (;!) ἕνα µέλος τοῦ Κογκρέσου καί τό γραπώνει µέ ἀγένεια. Δέχεται µιά σπρωξιά καί τό κάνει µεῖζον ζήτηµα στά δικαστήρια, ὅπου ἡ συγγνώµη πού κερδίζει δέν κλείνει τήν ὑπόθεση. Τά ΜΜΕ διασύρουν τόν/τήν δράστη, παρουσιάζοντας µόνο τήν ἄποψη τοῦ µπάτσου καί ἀποσιωπώντας τόν ἀντίλογο τοῦ/τῆς γερουσιαστοῦ, πού κινδυνεύει νά ὑποστεῖ σοβαρότατες συνέπειες. 2000: Στούς δρόµους τῆς Οὐάσινγκτον, µέλος τοῦ Κογκρέσου ὁδηγώντας πατάει τό πόδι τοῦ 13χρονου µαθητῆ Owen Sanderson. Χωρίς κἄν νά κατέβει ἀπό τό αὐτοκίνητο, πάει νά φύγει ἀφήνοντας τό παιδί νά σφαδάζει στό πεζοδρόµιο ἀλλά ἐπεµβαίνουν οἱ δάσκαλοι κόβοντας τόν δρόµο τοῦ αὐτοκινήτου. Ὁ µπάτσος ἐπεµβαίνει ἀπειλώντας τούς... δασκάλους µέ σύλληψη ἄν δέν παραµερίσουν, κι αὐτοί παίρνουν τά νούµερα τοῦ αὐτοκινήτου πού ἔφερε τά διακριτικά τοῦ Κογκρέσου. Ὁ δράστης λέει ψέµµατα στίς ἐφηµερίδες γιά τό συµβάν καί τελικά καταδικάζεται σέ πρόστιµο δολαρίων! Τί λέτε λοιπόν; χώρας, ἀνάπτυξη, κτλ). Πρόκειται γιά τήν κατασκευή τῆς νέας Ἀµερικάνικης Πρεσβείας, τῆς µεγαλύτερης στόν κόσµο (312 στρέµµατα!) σέ ἔκταση πού παραχώρησε τό ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν τῆς δωσίλογης ἰρακινῆς «Κυβέρνησης». Τό κόστος τοῦ ἔργου ἀναµένεται νά φτάσει τό 1 δισ. δολάρια, οἱ ἀνάδοχοι εἶναι µυστικοί (καί κατά τό πλεῖστον Ἀµερικανοί καί Κουβετιανοί) καί ἡ νέα Πρεσβεία θά διαθέτει αὐτονοµία ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας καί ὕδρευσης σέ σχέση µέ τήν πόλη. Κυβερνεῖο πραγµατικό τῆς Κατεχόµενης χώρας, µέ ὅλη τήν σηµειολογία παρούσα... Κάτω τά χέρια ἀπ τόν ἀγωγό, σκυλάραπα! Ὁ καηµένος ὁ πρόεδρας τοῦ Τσάντ, Ἰντρίς Ντεµπύ, ἔχοντας χρόνια τώρα ὑπηρετήσει (ὡς νέγρος, κανονικά) τά ἀφεντικά, µέ στρατιωτική συνεργασία, ἀµερικανούς ἐκπαιδευτές στόν στρατό του, κτλ, πίστεψε πώς µποροῦσε νά κερδίσει λίγους πόντους στήν ἁλυσίδα πού εἶναι δεµένος ὁ λαιµός του. Εἶπε λοιπόν νά βάλει κανένα φραγκάκι στήν τσέπη τῆς ἐξαθλιωµένης του χώρας φορολογώντας τό πετρέλαιο τοῦ ἀγωγοῦ τῆς Exxon-Mobil πρός τό Καµερούν. Ἡ ἰδέα µᾶλλον δέν ἔτυχε ἐνθουσιώδους ὑποδοχῆς στήν Παγκόσµια Τράπεζα τοῦ ἀρχισιωνιστῆ Γούλφοβιτς. Καί γιά νά µήν µείνει καµµία ἀµφιβολία στόν Ντεµπύ, ἀντάρτες ἀπό τό γειτονικό Σουδάν ἐπιτέθηκαν στήν πρωτεύουσά του Τζαµένα! Ἄ, καί βρῆκαν κι ἕνα σενάριο γιά νά τόν συνδέσουν µέ τήν «γενοκτονία στό Νταρφούρ»! Ἐδῶ βρέ παλληκάρι µου φάγανε τόν Τζών Γκάραγκ στό Σουδάν, πού στήριζαν τό ἀντάρτικό του ἐπί χρόνια, µόλις ὁ τελευταῖος ζήτησε λίγα ψίχουλα γιά τόν τόπο του. Ἐσένα θ ἄφηναν, πού ἔχεις καί καλές σχέσεις µέ τούς Γάλλους;! Ἄλλοι τόποι, ἄλλα ἤθη... Πρίν µιά δεκαετία, γειτονική µας χώρα (δέν ἔχει νά κάνει µ αὐτήν, θά µποροῦσε νά εἶναι ὁποιαδήποτε, π.χ. ἡ Κόστα Ρίκα), εἶχε διεκδικήσει λόγοις καί ἔργοις τήν ἑλληνικότητα κάποιων νησιῶν µας (Ἴµια, Λάµια, κάτι τέτοιο...). Ἡ ἀντίδραση τῶν ἀπογόνων τοῦ Λεωνίδα καί τοῦ Μεγαλέξανδρου ἦταν µία ἐντερική ἐκκένωση σέ κυβερνητικό ἐπίπεδο, καί µία µεγάλη ἀνακούφιση ἀπό πλευρᾶς λαοῦ πού διασώθηκε ἡ εἰρήνη (καί ἡ ἀµέριµνη φραπεδιά). Ἔκτοτε σιωπή καί λησµονιά - µάλιστα πρόσφατα κόψαν καί τό ἐπίδοµα τοῦ βοσκοῦ πού εἶχε τό κοπάδι του στό νησί, µόνη ἄσκηση κυριαρχίας ἐπ αὐτοῦ! Σέ κάποια ἄλλα µέρη τοῦ κόσµου, ὡστόσο, σέ ἀκριβῶς παρόµοια ζητήµατα, οἱ ἀντιδράσεις διαφέρουν. Καί γιά νᾶχετε µία γεύση, ρίξτε µιά µατιά στόν ἀνωτέρω εἰκονιζόµενο Κορεάτη πού µέ τόν δικό του τρόπο διαµαρτύρεται ἔξω ἀπό τήν ἰαπωνική πρεσβεία γιά τήν διεκδίκηση τῶν νήσων Τόγκο ἀπό τό Τόκυο...

4 4 ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ Ἐκδήλωση χαµηλοῦ προφίλ καί ὑψηλῆς σηµασίας Πραγµατοποιήθηκε στὴν Ξάνθη στὶς 12 Ἀπριλίου, στὴν αἴθουσα «Λίλιαν Βουδούρη», µὶα πολὺ ὄµορφη καὶ ζεστὴ ἐκδήλωση ποὺ ὀργάνωσε ἡ ΝΕΛΕ Ξάνθης γιὰ τὰ Τµήµατα µάθησης τῶν Τσιγγάνων (µουσουλµάνων) κατοίκων τοῦ Δροσεροῦ µὲ τὴν στήριξη τοῦ Ἰδρύµατος Θρακικῆς Τέχνης καὶ Παράδοσης. Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε µὲ τὴν ἀνάγνωση χαιρετισµοῦ τῆς Προέδρου τοῦ διοικητικοῦ συµβουλίου Ξαναβρίσκοντας τὰ παιδιὰ τοῦ ιόνυσου Εἴχαµε τὴν εὐκαιρία καὶ τὴν τύχη νὰ βρεθοῦµε σὲ µία πολὺ ὡραία, σχεδὸν * τέλεια ἐκδήλωση στὴ Σταυρούπολη τῆς Ξάνθης. Μὲ τὸν εὑρηµατικὸ καὶ πρωτότυπο τίτλο «ξαναβρίσκοντας τὰ παιδιὰ τοῦ ιόνυσου», ὁ ῆµος Σταυρούπολης, τὸ ηµοτικὸ Συµβούλιο Νεολαίας καὶ ἡ ΜΚΟ τοῦ ήµου Club 21, διοργάνωσαν σὲ µία πανέµορφη τοποθεσία, δίπλα στὸν Μακεδονικὸ τάφο µία ἐκδήλωση γιὰ τὴ δηµιουργία ἑνὸς ἀµπελώνα τῆς περιοχῆς. Ὁ Μητροπολίτης Ξάνθης Παντελεήµων εὐλόγησε τὰ κλήµατα ποὺ ἔφερε ὁ Μιχάλης Χαραλαµπίδης ἀπὸ τοὺς ἀµπελῶνες τῆς Καλαβρίας καὶ τῆς Ἀπουλίας τῆς Νότιας Ἰταλίας, καὶ στὴ συνέχεια µίλησαν ὁ ήµαρχος Σταυρούπολης, ὁ βουλευτὴς Ξάνθης Π. Σγουρίδης, ἐκπρόσωποι τῶν βουλευτῶν τοῦ νοµοῦ, τῆς νοµαρχιακῆς αὐτοδιοίκησης, τοῦ Ἐπιµελητηρίου Ξάνθης, ὁ Κώστας Ζουράρις καὶ ὁ Μιχάλης Χαραλαµπίδης ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὴ σηµαντικὴ αὐτὴ πρωτοβουλία, τονίζοντας τὴ συµβολικὴ ἀλλὰ καὶ οὐσιαστικὴ διάστασή της. Στὴ συνέχεια οἱ παρευρισκόµενοι κατευθύνθηκαν στὸν εἰδικὰ διαµορφωµένο χῶρο, ἐκτάσεως 40 περίπου στρεµµάτων ὅπου φυτεύτηκαν τὰ κλήµατα, ἐνῶ ἀµέσως µετά οἱ διοργανωτὲς εἶχαν φροντίσει γιὰ τοῦ ἱδρύµατος κ. Βιργινίας Τσουδεροῦ. Κατόπιν, παίρνοντας τὸ λόγο ἡ κ. Κλεοπάτρα Πεταλᾶ, ὑπεύθυνη τῆς ΝΕΛΕ, ἀνέλυσε τοὺς στόχους τῶν δράσεων στὸ Δροσερὸ, προχωρώντας καὶ σὲ µιὰ συνολικὴ ἀποτίµηση τῶν ἀποτελεσµάτων τῶν προγραµµάτων τοῦ Α ἐξαµήνου τοῦ Οἱ ὑπεύθυνοι τῶν παραπάνω προγραµµάτων, Κυκλοφοριακῆς Ἀγωγῆς Ἀνθυπαστυνόµος κ. Μπαλεστράβος, Ἀγωγῆς Ὑγείας κ. Χαρανᾶ, Ἐκµάθησης Μουσικῶν Ὀργάνων κ. Ἀβραµίδης καὶ Θεάτρου κ. Μπότσιος, προχώρησαν σὲ ἀναφορὲς γιὰ τὶς δράσεις τῶν προγραµµάτων καὶ κατέθεσαν τὶς ἀπόψεις καὶ τὶς ἐµπειρίες τους. Ἀκολούθησε θεατρικὴ παράσταση - διασκευὴ τῆς «ΕΙΡΗΝΗΣ» τοῦ Ἀριστοφάνη ἀπὸ τοὺς µικροὺς καὶ πολὺ ταλαντούχους ἠθοποιοὺς ἀπὸ τὸ Δροσερὸ ποὺ ἐνθουσίασε ἀλλὰ καὶ συγκίνησε τὸ πολυπληθὲς κοινό. Τὴν ἐκδήλωση τίµησαν µὲ τὴν παρουσία τους, µεταξὺ ἄλλων, ἡ ἀντιδήµαρχος κ. Α. Τζόλα, ἡ ὑπεύθυνη Τουριστικῆς Προβολῆς τῆς Νοµαρχίας Ξάνθης κ. Π. Στάντσιου καὶ ὁ Ἀστυνοµικὸς Διευθυντὴς κ. Ι. Χριστοφορίδης. τὸ γεῦµα µὲ ψάρι Κυριακὴ τῶν Βαΐων γάρ - καὶ κρασί, ἐνῶ τὴν ἐκδήλωση ἔντυσε µὲ τή µοναδική φωνή του ὁ Θρακιώτης καλλιτέχνης Χρόνης Ἀηδονίδης. Ἀπὸ τὴν ἐκδήλωση φύγαµε σαφῶς πιὸ αἰσιόδοξοι, τόσο γιὰ τὴν θαυµάσια αὐτὴ πρωτοβουλίατὸ κρασὶ πλέον ἀγκαλιάζει πολλοὺς ἀνθρώπους - ὅσο καὶ γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι σὲ µία σχεδὸν ἄγνωστη περιοχὴ τῆς Θράκης ὑπάρχουν ἄνθρωποι, καὶ κυρίως πολλοὶ νέοι, ποὺ ἀγαποῦν τὸν τόπο τους καὶ φροντίζουν γιὰ τὸ µέλλον του(ς). Φ.Μ. * Τό «σχεδόν» ἀφορᾶ κάτι πολύ συγκεκριµένο: Τήν πρόσκληση στήν ἐκδήλωση τοῦ... Τούρκου Προξένου Κοµοτηνῆς (παρέστη ὁ ὑποπρόξενος)! Ἔλεος, κ. δήµαρχε καί ἄλλοι συντοπίτες, ἀφῆστε καί κάτι νά συµβεῖ στή Θράκη χωρίς νά «νοµιµοποιηθεῖ» ἀπό τήν παρουσία τοῦ ξένου διπλωµάτη... Σ χ ό λ ι α π τ ε ρ ό ε ν τ α Γιά τά παιδιά τῆς γενναίας Ἐλευθερίας Φουρτουλάκη πού θυσιάστηκε γιά χάρη τοῦ Κουρδικοῦ ἀγώνα - καί ὅλα τά κόµµατα καί τά ΜΜΕ ἀποσιώπησαν τήν τραγική της θυσία - ὁ πρώην βουλευτής Ἕβρου Χρῆστος Κηπουρός προτείνει κάτι σηµαντικό, ἀπό πρακτικῆς µά καί ἠθικῆς ἀπόψεως: Τά πολιτικά κόµµατα νά ἀναλάβουν τίς σπουδές τῶν δύο ὀρφανῶν παιδιῶν τῆς Ἐλευθερίας. Ὅταν τό ἄγος τῆς 15ης Φεβρουαρίου 1999 σπιλώνει ἀκόµη τή χώρα µας µέ τόν ρόλο τοῦ κουκουλοφόρου τῆς ΜΙΤ, εἶναι ὄντως τό λιγότερο πού µποροῦµε νά κάνουµε θεσµικά ὡς ἀναγνώριση τῆς συγκινητικῆς αὐτοθυσίας µιᾶς ἁπλῆς Ἑλληνίδας πού ἦρε τίς ἁµαρτίες τῶν κυβερνώντων. Μεγάλη Τρίτη βράδυ, στό κεντρικό δελτίο εἰδήσεων τοῦ TRT International, οἱ Τοῦρκοι εἶχαν ρεπορτάζ ἀπό τήν ἑλληνική Θράκη µέ θέµα τήν «ἀλλοίωση τῆς πληθυσµιακῆς της σύνθεσης», σέ βάρος τῆς «τουρκικῆς µειονότητας». Ἐντάξει, δέν εἶναι τίποτε πρωτότυπο αὐτό γενικά, ἀλλά θέλουµε νά ἐπισηµάνουµε κάτι συγκεκριµένο: Στό ρεπορτάζ µιλοῦσαν τουρκόφωνοι πρόσφυγες (µᾶλλον ἀπό τίς Σάπες), καί νά «τί ὡραῖα τούρκικα µιλοῦν οἱ νεήλυδες», νά κι «ἕνα τούρκικο τραγούδι πού τραγουδάει ἡ κυρία», κτλ. Καλό θά εἶναι οἱ ἄνθρωποι - εἰδικά οἱ τουρκόφωνοι Τσαλκαλῆδες, πού εἶναι φανατικότεροι Ἕλληνες ὅλων µας - νά προσέχουν ὅταν µιλοῦν σέ τούρκικα µέσα γιατί ἡ εἰκόνα πού βγαίνει εἶναι ἐντελῶς ἄλλη ἀπό αὐτήν πού ἰσχύει καί οἱ ἴδιοι θά ἤθελαν... Πρίν λίγο καιρό ( ) ἐπισηµαίναµε τήν κωµική ἀνακοίνωση τοῦ Συνδέσµου Βιοµηχάνων Ροδόπης ὅπου εὐχαριστοῦσε ἐπωνύµως σύµβουλο τῆς Περιφέρειας ΑΜ-Θ γιά τήν παρέµβασή του ὥστε νά τοποθετηθοῦν ταχυδροµικά κουτιά στήν Βιοµηχανική Περιοχή Κοµοτηνῆς (ἤ, γιά νά εἴµαστε ἀκριβέστεροι, νά... δροµολογηθεῖ ἡ τοποθέτησή τους!). Πρόσφατα πάλι διαβάσαµε σέ ὅλον τόν τοπικό Τῦπο εὐχαριστία ἐπιστολή τοῦ βιοµήχανου Γ. Νικολαΐδη πρός τόν γ.γ. τῆς Περιφέρειας γιά τό ἀµέριστο ἐνδιαφέρον του, κτλ, κτλ. Τί νά πεῖ κανείς; Ὅτι, ἀσχέτως τοῦ τί συνέβη, δέν ἐπιτρέπεται νά ἐκτίθεται µέ τέτοιον τρόπο ἡ διοίκηση; Ὅταν εἶναι ἀνάγκη νά ἐπισηµαίνεις καί τό τί εἶναι ἄκοµψο ἤ φαιδρό, σηµαίνει ὅτι χάθηκε ἐντελῶς ἡ δυνατότητα ἐπικοινωνίας στήν κοινωνία µας. Στίς 9 Ἀπριλίου ἡ ὀνοµαζόµενη «Τουρκική Ἕνωση Ξάνθης» διοργάνωσε ἐκλογές ἀπό τίς ὁποῖες προέκυψε νέο διοικητικό συµβούλιο. Ἀξίζει νά δεῖ κανείς τά ὀνόµατα τῶν µελῶν τοῦ νέου Δ.Σ. γιά νά καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Εἶναι τά ἴδια πρόσωπα πού φωτογραφίζονται παντοῦ, σέ κάθε ἐκδήλωση φανατισµοῦ στά ποµακοχώρια, οἱ ἴδιοι πού διαµαρτύρονται γιά παραβιάσεις ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων στά στηµένα «ἐπιστηµονικά» συνέδρια διαφόρων φορέων πού ἀσχολοῦνται µέ µειονοτικά ζητήµατα (ΚΕΜΟ κλπ), οἱ ἴδιοι πού γράφουν καί διακινοῦν τίς προξενοφυλλάδες στή Θράκη. Γιά ὅσους δέν τούς γνωρίζουν, παραθέτουµε τή νέα σύνθεση. Θαυµάστε διοικητικό συµβούλιο: Χικµέτ Τζεµίλογλου (πρόεδρος), Ὀζάν Ἀχµέτογλου (ἀντιπρόεδρος), Μουσταφά Τράµπα (γενικός γραµµατέας), Σαλή Μπέλτσο (ταµίας), Χουσεΐν Μεχµέτ Οὐστά (µέλος), Ρεϊχάν Χατζηιµπράµ (µέλος), Σεριφέ Μουσταφάογλου (µέλος). Ὑποψήφιοι Ἐλεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς: Φερούχ Τζαφέρογλου, Ἐρκάν Ρουσέν, Ἰλάι Βελίογλου, Ἀχµέτ Ἰµάµ. Καί τί ἔργο θά ἐπιτελέσουν τώρα οἱ ἀνωτέρω κύριοι σέ ἕνα ἀνύπαρκτο (διαλυµένο µέ ἀµετάκλητη δικαστική ἀπόφαση) σωµατεῖο; Μά... τό ἴδιο πού θά ἐπιτελοῦσαν καί ἀσχέτως τῆς διάλυσης: τόν ἐκτουρκισµό - ἐκκεµαλισµό τοῦ µουσουλµανικοῦ πληθυσµοῦ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΜΑΚΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (Ξάνθη, εκδόσεις Σπανίδη, 2006) Η συγκέντρωση σε ένα τόµο έξι κειµένων σχετικά µε τους µετασχηµατισµούς της ταυτότητας των Ποµάκων στα τελευταία 100 χρόνια στοχεύει στο να συνοψίσει έναν τεράστιο όγκο της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά µε το θέµα αυτό και να συµβάλλει στην αναζήτηση κοινών συνισταµένων µέσα από συγκλίσεις και αποκλίσεις έξι διαφορετικών ερευνητών που κινούνται στο χώρο της ιστορίας, της λαογραφίας, της κοινωνιολογίας, της γλωσσολογίας και της κοινωνικής ανθρωπολογίας. Κοινή αφετηρία των έξι συγγραφέων του βιβλίου αποτελεί η προσέγγιση του ζητήµατος µέσα από σύγχρονες οπτικές γωνίες, συµβάλλοντας στην απεµπλοκή του από την εθνικιστική ιστοριογραφία του παρελθόντος αλλά και από τις ισοπεδωτικές µεταµοντέρνες εθνογραφίες που αγνοούν τον χώρο της Θράκης και θεωρητικολογούν χωρίς ανάλυση των ιστορικοκοινωνικών δεδοµένων. Αυτό βέβαια δεν συνεπάγεται οµοιόµορφη αντιµετώπιση. Αντίθετα, τα κείµενα του βιβλίου διαφέρουν µεταξύ τους τόσο ως προς το µέγεθος και τη µορφή όσο και ως προς τη θεµατολογία και τον προσανατολισµό τους. Το κείµενο του Παναγιώτη Παπαδηµητρίου αποτελεί µια σηµαντική ιστορική εισαγωγή που καλύπτει χρονικά την περίοδο από την ίδρυση του βουλγαρικού κράτους µέχρι το 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο. Καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα αναφορών τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βουλγαρία, ο Π. Παπαδηµητρίου προσδιορίζει αναλυτικά τόσο το πεδίο έρευνας όσο και τις πολλαπλές διακυµάνσεις της ποµακικής ταυτότητας, περιγράφοντας το πέρασµα από τις σχέσεις συνύπαρξης των εθνοτικών οµάδων κατά το 19ο αιώνα στη διαµόρφωση των εθνικών κρατών στα Βαλκάνια. Στο κείµενο του Θεοφάνη Μαλκίδη, αναλύεται ο ρόλος που διαδραµάτισαν οι µεταβολές στις ελληνοτουρκικές σχέσεις στην εξέλιξη της ταυτότητας των Ποµάκων της ελλαδικής Θράκης από το 1930 µέχρι σήµερα. Ο Θ. Μαλκίδης προσπαθεί να αναδείξει τους κυριότερους παράγοντες που επηρέασαν την ποµακική ταυτότητα σε συνάρτηση µε τις επίσηµη κρατική πολιτική και τη διείσδυση του τουρκικού εθνικισµού στη Θράκη. Συνέχεια στη σελίδα 5 «Μέσα ἀπό τό βλέμμα τοῦ συγγραφέα ὑπάρχει τό ὅραμα μιᾶς ἄλλης Θράκης, πού δέν κλαίει πιά τή μοίρα της καί πού διεκδικεῖ τά δικαιώματά της, μιᾶς ἄλλης Μαύρης Θάλασσας πού πρέπει νά ζήσει τόν θάνατό της γιά v ἀνθίσει καί πάλι ἡ Pωμανία μας...» ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΑΝΙ Η, Θερµοπυλῶν καί Πλάτωνος 11, Ξάνθη τηλ. & τ/o:

5 ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ Ὁ ἑλληνοαµερικανός καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΤΖΕΗΜΣ) ΠΕΤΡΑΣ σέ ἀποκλειστική συνέντευξη στόν «Ἀντιφωνητή»! Ὁ Δηµἠτρης (Τζέηµς) Πέτρας εἶναι ὁµότιµος καθηγητής κοινωνιολογίας στό Πανεπιστήµιο Μπίνχαµπτον τῆς Νέας Ὑόρκης. Εἶναι γνωστός παγκοσµίως γιά τήν (50χρονη!) ἰδεολογική του δράση κατά τοῦ ἰµπεριαλισµοῦ καί τήν ὑποστήριξή του στά κινήµατα τῶν ἀκτηµόνων ἀγροτῶν τῆς Βραζιλίας καί τῶν ἀνέργων ἐργατῶν στήν Ἀργεντινή. Ἔχει γράψει ἀµέτρητα ἄρθρα καί 63 (!) βιβλία πού µεταφράστηκαν σέ 18 γλῶσσες. Δηµοσιεύουµε σήµερα τό δεύτερο µέρος ἀπό τήν ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρουσα συνέντευξη πού µᾶς παραχώρησε ὁ ἀειθαλής ἐπαναστάτης καί διακεκριµένος συµπατριώτης µας, πού τιµᾶ διεθνῶς τήν Ἑλλάδα µέ τήν συνεπή του στράτευση ὑπέρ τῶν ἀδυνάτων καί τήν µοναδικά τολµηρή - ὅπως θά διαπιστώσετε - γλῶσσα ἀληθείας πού σέ κανέναν δέν χαρίζεται. - Κύριε καθηγητά, κάτι γιά τήν ἴδια τήν Ἀµερική. Παρότι βλέπουµε τήν προτεραιότητα τῆς σιωνιστικῆς ἀτζέντας, ὑπάρχουν κάποιες τρέχουσες ὑποθέσεις πού δείχνουν ἀντίρροπες δυνάµεις: ἡ ὑπόθεση κατασκοπείας AIPAC - Φράνκλιν, ἡ σύλληψη καί καταδίκη τοῦ Ἀµπράµωφ, ἡ ἀποκάλυψη καί παραίτηση τοῦ Σκοῦτερ Λίµπυ, ἡ µελέτη τῶν Γουώλτ - Μιρσχάιµερ κτλ δείχνουν σάν µάχες ἑνός ἐσωτερικοῦ πολέµου. - Ναί, µπορεῖτε νά πεῖτε ὅτι ἡ ἀντίσταση στήν αὐξανόµενη δύναµη τοῦ σιωνισµοῦ ἀρχίζει νά ἀναδύεται ἀλλά, κάτι ἐντυπωσιακό, ἡ περισσότερη ἀντίσταση δέν προέρχεται ἀπό τήν Ἀριστερά, γιατί οἱ σιωνιστές τήν ἔχουν φιµώσει στό θέµα τῆς ἰσχύος τους στίς ΗΠΑ καί τῆς κριτικῆς στό Ἰσραήλ. Ἡ Ἀριστερά, εἰδικά ἡ σοσιαλδηµοκρατική καί φιλελεύθερη Ἀριστερά τῶν ΗΠΑ εἶναι ἀπολύτως δειλή στό νά ἐγείρει τέτοια ζητήµατα, πόσο µᾶλλον νά δράσει σέ σχέση µέ αὐτά. Ἔτσι ἔχουµε παράγοντες στόν κρατικό µηχανισµό, είδικά τό FBI, ἀκόµη καί τήν CIA, µά καί ἀξιωµατούχους τοῦ Στρατοῦ νά εἶναι πολύ ἐχθρικοί στή χρήση τῆς ἀµερικανικῆς ἰσχύος πρός ἐξυπηρέτηση τοῦ Ἰσραήλ. Εἶναι πολύ ἐνοχληµένοι ἀπό τήν τεράστια διείσδυση τῆς Μοσάντ στή χώρα καί τήν δυνατότητά της νἀ χαράζει τήν µεσανατολική πολιτική τῶν ΗΠΑ. Ἔχουµε λοιπόν αὐτές τίς ὑποθέσεις, ὅπως τήν δίκη τοῦ Σκοῦτερ Λίµπυ πού εἶναι πρόσωπο - κλειδί τοῦ Τσέινι κι ἀπό τούς κύριους συντελεστές τῆς προπαγάνδας καί τῶν πλαστῶν ντοκουµέντων πού διοχετεύτηκαν πρός τόν Μπούς κι ὁδήγησαν στόν πόλεµο κατά τοῦ Ἰράκ. Ἔχουµε τήν δίκη τοῦ Ἄµπραµωφ πού δικάζεται γιά τήν ἐξαγορά µελῶν τοῦ Κογκρέσου ὄχι µόνο γιά διαφθορά κι ἀπάτες µά καί γιά τήν διοχέτευση ἑκατοµµυρίων δολαρίων στό Ἰσραήλ. Ἔχουµε ἐπίσης τήν πολύ σηµαντική δίκη δύο πολύ ὑψηλά ἱστάµενων στελεχῶν τῆς AIPAC, κατηγορούµενων γιά κατασκοπεία ὑπέρ τοῦ Ἰσραήλ σέ συνεργασία µέ κατάσκοπο µέσα Ντάγκλας Φέηθ στό Πεντάγωνο, τόν κ. Φράνκλιν, ὁ ὁποῖος θά καταθέσει ἐναντίον τους. Ὡστόσο χρειάζεται πολλή προσοχή. Ἡ σιωνιστική ἐπίθεση στά ΜΜΕ εἶναι τεράστια καί ὅλες οἱ µεγάλες ἐφηµερίδες θέτουν ἐρωτήµατα γιά τήν δίωξη τῶν δύο συνεργατῶν τῆς ἰσραηλινῆς πρεσβείας. Ἡ Οὐάσινγκτον Πόστ ζήτησε τήν ἀπαλλαγή τους ἀπό τίς κατηγορίες καί - κάτι σηµαντικό - ὁ δικαστής ἀρχίζει νά ὑποκύπτει στήν σιωνιστική πίεση καί ἀµφισβητεῖ τή νοµική βάση τοῦ κατηγορητηρίου κατά τῶν δύο σιωνιστῶν - καθόλου καλός οἰωνός ἐνῷ ἡ ὑπόθεση συνεχίζεται. Ἤδη ἡ ὑπόθεση ἀναβλήθηκε γιά τόν Μάιο καί ἡ πολιτική πίεση ἴσως ὑποχρεώσει τόν δικαστή νά κλείσει τήν ὑπόθεση ἤ νά ἀπορρίψει τό κατηγορητήριο. - Καί κάτι γιά τήν πολιτική κατάσταση στήν Ἑλλάδα. Γνωρίζετε ὅτι µετά ἀπό δυό δεκαετίες κυριαρχίας τοῦ ΠαΣοΚ ἡ χώρα ἔχει µία συντηρητική κυβέρνηση. Ὁ κόσµος σέ ὅλη τήν Εὐρώπη δείχνει κουρασµένος ἀπό τά µεταλλαγµένα κόµµατα τῆς Ἀριστερᾶς. Ἐσεῖς εἴχατε ἔρθει στήν Ἑλλάδα µέ πρόσκληση τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου µά γρήγορα φύγατε ἀπογοητευµένος. - Αὐτόν τόν καιρό διαβάζω µία θαυµάσια ἀνάλυση τοῦ διάσηµου Βρετανοῦ καθηγητῆ Μάρκ Μαζάουερ γιά τήν περίοδο τῆς γερµανικῆς Κατοχῆς στήν Ἑλλάδα καί τήν Ἀντίσταση. Σέ κάποιο σηµεῖο ἀναφερεται ὁ Γεώργιος Παπανδρέου πού ἀρνήθηκε νά συνδεθεῖ µέ ὁποιανδήποτε ὁµάδα ἀντίστασης στούς ναζί, στάθηκε παράµερα καί ἡ µόνη του δραστηριότητα ἦταν ἡ παροχή πληροφοριῶν στίς βρετανικές ὑπηρεσίες. Αὐτή ἡ παράδοση συνεργασίας τῶν Παπανδρέου µέ τόν δυτικό ἰµπεριαλισµό δέν ἔληξε µέ τήν Συµφωνία τῆς Βάρκιζας τό Ὅταν συναντήθηκα µὲ τόν Ἀνδρέα Παπανδρέου τό 1976 στή Ρώµη, µοῦ εἶπε πολλά. Μέ κάλεσε νά παραδώσω σεµινάρια µαρξισµοῦ σέ στελέχη τοῦ ΠαΣοΚ. Στήν πραγµατικότητα ἔκανα σεµινάρια µαρξισµοῦ στόν ἴδιον - ἰδιαίτερα µαθήµατα! - καί ὀφείλω νά πῶ ὅτι δέν εἶχα µεγάλη ἐπιτυχία. Τόν Δεκέµβρη τοῦ 1981 µέ κάλεσε µετά τήν ἐκλογική του νίκη νά µιλήσουµε γιά θέµατα κυβερνητικά. Μιλήσαµε γιά τήν περίπτωση τοῦ Ἀλλιέντε, γιά τό ζήτηµα τοῦ κράτους, κτλ. Δέν ἤµουν ἀπολύτως ἱκανοποιηµένος ἀλλά ἤλπιζα ὅτι θά δηµιουργήσει συνθῆκες εὐνοϊκές γιά τήν Ἀριστερά, τά συνδικάτα καί τόν µαζικό ἀγώνα. Ἔτσι συµφώνησα νά ἀναλάβω τήν διεύθυνση τοῦ Κέντρου Μεσογειακῶν Μελετῶν καί ἐπίσης νά εἶµαι προσωπικός του σύµβουλος σέ θέµατα διεθνῶν σχέσεων. Ὅσο ἤµουν στήν Ἑλλάδα λειτούργησα ὡς πολιτικός σύµβουλος καί δηµιουργήσαµε προγράµµατα γιά συνδικαλιστικά στελέχη στή ΔΕΗ, στή µεταλλοβιοµηχανία, κτλ. Τό 1983 τό 70% τῆς Ἑλληνικῆς βιοµηχανίας ἦταν ὑπερχρεωµένη στό Κράτος. Παρότι ὁ Παπανδρέου εἶχε µιά πλειοψηφία 60% στό Κοινοβούλιο, συνυπολογίζοντας τό ΚΚΕ, ἀρνήθηκε ὁποιαδήποτε νοµοθετική πρωτοβουλία γιά κοινωνικοποίηση αὐτῆς τῆς ὑπερχρεωµένης ἰδιωτικῆς βιοµηχανίας. Ὅταν τόν ρώτησα γιατί, µοῦ εἶπε «οἱ ἐργάτες θά διαλύσουν τίς βιοµηχανίες». Τοῦ ἀπάντησα ὅτι οἱ βιοµήχανοι τίς εἶχαν ἤδη διαλύσει, καί χειρότερα δέν γινόταν, ἄλλωστε ἔτσι θά δινόταν κι ἕνα περιεχόµενο στό σύνθηµά του γιά «κοινωνικοποίηση». Μοῦ ἀπάντησε «νά περιµένουµε νά λήξει ἡ οἰκονοµική κρίση καί τότε νά προχωρήσουµε». Εἶπα «ἔχουµε τήν οἰκονοµική κρίση πού ἐπέτρεψε τήν ἐκλογή σου». Ἔγιναν κάποια βήµατα: στούς χαµηλούς µισθούς, στήν Ὑγεία, στά Πανεπιστήµια, κυρίως στήν ἀτµόσφαιρα γιά κοινωνική αὐτοοργάνωση, εἰδικά τό Γρήγορα ὅµως κατάλαβα ὅτι µέ τόν Παπανδρέου δέν θά γινόταν καµµία κοινωνικοποίηση στήν Οἰκονοµία. Ἀνακάλυψα ὅτι παρά τίς συζητήσεις µας, τίς ὁποῖες παρακολουθοῦσε µέ τό σηµειωµατάριο στό χέρι, τήν ἑβδοµαδιαία συνάντησή µας ἀκολουθοῦσε ἐκείνη µέ τόν Ἀµερικανό πρέσβη µέ τόν ὁποῖον συζητοῦσε τήν πολιτική του ἀτζέντα. Χρησιµοποιοῦσε πολλές ἀπό τίς ἰδέες πού κουβεντιάζαµε ὡς ἀριστερό καµουφλάζ στήν ἀρχόµενη δεξιά στροφή του. Σκέφτηκα ὅτι ἀφήνοντας κατά µέρος τόν σοσιαλισµό θά µπορούσαµε νά προωθήσουµε τούς κοινωνικούς ἀγῶνες. Κι αὐτό ὅµως ἔφτασε στά ὅριά του στίς ἀρχές τοῦ Εἶδα ὅτι τό ἐργατικό κίνηµα χειραγωγεῖτο ἀπό τούς ἡγέτες τοῦ ΠαΣοΚ στή ΓΣΕΕ πού εἶχε χάσει τήν αὐτονοµία της καί ἦταν περισσότερο ἱµάντας µετάδοσης τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς. Ἀριστεροί ἡγέτες στά συνδικάτα πιέζονταν ἀπό τό κόµµα. Εἶχα συζητήσεις µέ τόν Φλωράκη πού µέ ρώτησε τή γνώµη µου γιά τόν Παπανδρέου καί τοῦ ἀπάντησα µέ εἰλικρίνεια ὅτι εἶναι ἕνας ἀξιόπιστος σοσιαλδηµοκράτης πού ὅµως κάποια στιγµή θά στρίψει δεξιά. Τό 1984 ὁ Παπανδρέου βρισκόταν σέ διαβουλεύσεις µέ τό Διεθνές Νοµισµατικό Ταµεῖο καί ὑπέγραψε µυστική συµφωνία γιά περιοριστική πολιτική ἀµέσως µετά τίς ἐκλογές τοῦ Ἀµέσως µέ τήν ἐφαρµογή τῆς πολιτικῆς αὐτῆς ὁ ἴδιος ὁ Παπανδρέου ἔδιωξε ἀπό τό κόµµα τούς συνδικαλιστές πού διαφώνησαν µέ τήν νέα πολιτική. Τότε παραιτήθηκα στέλνοντάς του µία ἐπιστολή στήν ὁποία κατέληγα λέγοντας ὅτι τό κοινωνικό κίνηµα στήν Ἑλλάδα εἶναι πολύ µεγαλύτερο ἀπό ὁποιοδήποτε ἄτοµο. Συµπερασµατικά ἔβλεπα νά κινεῖται σέ πορεία µέ ζίγκ ζάγκ µά πρός τά δεξιά. - Γνωρίζετε βέβαια ὅτι τό ΠαΣοΚ ἐκείνων τῶν ἡµερῶν ἦταν πολύ ἀριστερό σέ σχέση µέ τό σηµερινό τῶν Κώστα Σηµίτη - Γιώργου Παπανδρέου. Τί γνώµη ἔχετε σχετικά; - Ὅσον ἀφορᾶ τόν Γιῶργο Παπανδρέου, ἡ εἰκόνα πού ἀποκόµισα ἦταν ὅτι πρόκειται γιά µιά πολύ ἀδύναµη προσωπικότητα, µέ ἀπόλυτη ἄγνοια σέ ὁλόκληρα ζητήµατα ἀναφορικά µέ τόν ἰµπεριαλισµό καί πολύ συνδεδεµένος µέ τόν φιλελευθερισµό. Ὅµως ὁ µεγαλύτερος ἀνταγωνιστής µου ὅσο ἤµουν στήν Ἑλλάδα ἦταν ὁ τότε ὑπουργός Γεωργίας κ. Σηµίτης. Σέ συνάντησή µας στό γραφεῖο του διαφωνήσαµε γιά τό ἄν ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἐξαρτηµένη χώρα - ὅπως ἐγώ ὑποστήριζα - καί συγκρίσιµη µέ τίς χῶρες τοῦ Τρίτου Κόσµου, καί ἀντέτεινε ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι µιά εὐρωπαϊκή χώρα µέ στρατηγικό συµφέρον τήν ἐνσωµάτωσή της στήν δυτική Εὐρώπη, κτλ. Τοῦ εἶπα ὅτι ἄν µοῦ βρεῖ µία δυναµική µεγάλη ἑλληνική βιοµηχανία, ἄν µοῦ δείξει Εὐρωπαίους πού νά θέλουν συνεργασία µέ ἑλληνικές κρατικές ἐπιχειρήσεις καί νά συνδιαµορφώνουν στρατηγική ἀνάπτυξης σέ µιά βάση ἰσότητας, θά συµφωνοῦσα. «Ἀπό τή στιγµή πού τή χὠρα τήν ἐκµεταλλεύονται οἰκονοµικά οἱ ξένοι σέ συνεργασία µέ τήν ντόπια ὀλιγαρχία, τό σχῆµα σας δέν ἔχει σχέση µέ τήν πραγµατικότητα», τοῦ εἶπα. Μοῦ ἦταν ξεκάθαρο πώς ὁ Σηµίτης ἡγεῖτο τῆς δεξιᾶς πτέρυγας τοῦ ΠαΣοΚ, µέ προσανατολισµό στήν νατοϊκή - ἀµερικανικοευρωπαϊκή ἔνταξη, παρά τά µακροπρόθεσµα στρατηγικά προβλήµατα µιᾶς τέτοιας ἐπιλογῆς γιά µιά ὑπανάπτυκτη χώρα σάν τήν Ἑλλάδα. Γιά ἕνα διάστηµα προσπάθησα νά δουλέψω µέ µιά µικρή ὁµάδα πρώην συνδικαλιστῶν (Πιπεργιᾶς, Κοκκινοβασίλης...) καί τόν πρώην ὑπουργό Οἰκονοµίας Γ. Ἀρσένη (πῆγα στό ἱδρυτικό συνέδριο τοῦ κόµµατός του). Ὅµως ὁ Ἀρσένης ἦταν µετά βίας ἕνας κεϋνσιανός καί ἀπό τούς συνδικαλιστές κανένας δέν εἶχε ἡγετική φυσιογνωµία, δέν εἶχαν ἰδέα γιά τά περί ἵδρυσης κόµµατος καί οἱ περισσότεροι γύρισαν στό ΠαΣοΚ µέ σκυµένο τό κεφάλι. Τό ΠαΣοΚ ἔκτοτε κινήθηκε στήν κατεύθυνση πού ἔδειξε ὁ Σηµίτης, µάλιστα πολύ πέρα ἀπό τήν σοσιαλδηµοκρατία, στή φιλελεύθερη ἀτζέντα, ἀκολουθώντας τήν πορεία τῶν ἄλλων σοσιαλδηµοκρατικῶν κοµµάτων τῆς Ἰσπανίας, τῆς Πορτογαλίας, τῆς Ἰταλίας, τῆς Γαλλίας. Γιά νά φτάσουµε στόν Γιῶργο Παπανδρέου πού ἐνσαρκώνει τά χειρότερα χαρακτηριστικά αὐτῆς τῆς ἱστορίας. Ἕνας ἡγέτης ἄκρως συνδεδεµένος µέ τίς ΗΠΑ, ὅπως ὁ παπποῦς του. Συνεργάστηκαν µέ τούς Ἀµερικανούς, εἶναι ὑπεύθυνοι γιά τήν παράδοση τοῦ Ὀτζαλάν στήν Ἀφρική, πολύ βαθειά µπλεγµένοι στήν ὑπονόµευση τῆς θέσης τῆς Κύπρου καί στόν βοµβαρδισµό τῆς Γιουγκοσλαβίας τή στιγµή πού ὁ ἑλληνικός λαός ἦταν σέ ποσοστό 95% ἐναντίον τῆς πολιτικῆς αὐτῆς. Μποροῦµε λοιπόν συµπερασµατικά νά ποῦµε ὅτι ἀπό τόν καιρό πού ἤµουν ἐγώ ἐκεῖ, τό ΠαΣοΚ ἐξελίχτηκε ἀπό µιά λαϊκιστική πολιτική τῶν 80 σέ ἕνα φιλελεύθερο κόµµα καί µεταλλάχθηκε περαιτέρω σέ πελάτη τοῦ ἰµπεριαλισµοῦ, µέ βαθειές, πολύ ἐκτεταµένες ρίζες στήν διαφθορά. Νοµίζω ὅτι πέρα ἀπό τήν δεξιά στροφή τοῦ ΠαΣοΚ εἶναι ἡ βαθειά διαφθορά, εἰδικά τό πρότζεκτ τῶν Ὀλυµπιακῶν Ἀγώνων πού δηµιούργησε µία οἰκονοµική ἔρηµο πού θά βαρύνει τήν Ἑλλάδα γιά πολλά χρόνια. Ἦταν µιά βαθειά ἠθική ἐκφύλιση πού ἔφερε πίσω τήν δεξιά Νέα Δηµοκρατία. Σκεφθεῖτε τό 1981 ὅταν ἡ Δεξιά ἔχασε τίς ἐκλογές, ἦταν ἀπολύτως χωρίς ἠθικό, πολύ ἀδύναµη καί µειοψηφική. Τό ΠαΣοΚ ἦταν πού τῆς ἐπέτρεψε νά ἀνασυγκροτηθεῖ καί νά ξανακερδίσει ἐφόσον δέν ἄγγιξε τήν βάση τῆς Οἰκονοµίας καί τῶν ΜΜΕ. Τό ΠαΣοΚ σήµερα εἶναι νοµίζω αὐτό πού ἔλεγε ὁ Γεώργιος Παπανδρέου: ὀ ἀρχηγός καί οἱ πελάτες. - Βλέπετε νά ὑπάρχει ἐλπίδα γιά τόν ἑλληνικό λαό πού δείχνει νά µήν ἔχει καµµία ἐπιλογή τόσο στόν τοµέα τῆς Οἰκονοµίας ὅσο καί τῶν διεθνῶν σχέσεων; - Ἐλπίδα γιά µένα στήν Ἑλλάδα τοῦ σήµερα εἶναι οἱ ἀπεργιακές κινητοποιήσεις, οἱ νέοι, ἡ νέα γενιά τῶν διανοουµένων, τά διεθνῆ κινήµατα ἀλληλεγγύης, κάποιες δράσεις τῶν µικρῶν κοµµάτων τῆς Ἀριστερᾶς. Νοµίζω ὅτι ὑπάρχει ἕνα µεγάλο ὑπόγειο ρεῦµα, ὅµως τό πρόβληµα εἶναι ὁ κατακερµατισµός, κάτι πού βλέπω καί στήν Λατινική Ἀµερική καί ἀλλοῦ. Ἄν µπορεῖτε νά ἐπανενώσετε ὅλα τά ἀριστερά κινήµατα, τά κοινοτικά ραδιόφωνα καί τά τοπικά ΜΜΕ, τήν Ἀριστερά τῆς ἀλληλεγγύης καί τοῦ συνδικαλισµοῦ, σέ ἕνα ἐθνικό µέτωπο, νοµίζω ὅτι θά µποροῦσατε νά ἔχετε ἕνα 25% τοῦ ἐκλογικοῦ σώµατος κι ἕναν πρωταγωνιστή στήν κοινωνική προοπτική τῆς χώρας. Εἶναι µία πρόκληση στήν ὁποία ἡ ἴδια ἡ Ἀριστερά πρέπει νά ἀπαντήσει στό ἄµεσο µέλλον. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΜΑΚΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Συνέχεια από τη σελίδα 4 Το τρίτο κείµενο ανήκει στη Φωτεινή Τσιµπιρίδου. Πρόκειται, µπορούµε να πούµε, για ένα κείµενο «κλασικό» που πρωτοδηµοσιεύτηκε το 2000 αλλά διατηρεί την επικαιρότητά του ως προς την περιγραφή της διαµόρφωσης της µειονοτικής ταυτότητας αλλά και της αµφισηµίας των πολλαπλών ταυτοτήτων των «ανθρώπων του βουνού». Με το ζήτηµα της ποµακικής ταυτότητας ασχολείται και η Κατερίνα Μάρκου δίνοντας έµφαση στην ορολογία που έχει χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει τους µουσουλµάνους της Θράκης. Βασισµένη σε επιτόπια έρευνα στους Ποµάκους της Θράκης, η Κ. Μάρκου επιχειρεί να θίξει τον καθοριστικό ρόλο της µητρικής γλώσσας αλλά και των εκπαιδευτικών θεσµών στη συγκρότηση της ποµακικής ταυτότητας και της στάσης των Ποµάκων απέναντι στις άλλες εθνοπολιτιστικές οµάδες που συνυπάρχουν στη Θράκη. Με τις πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις της θεσµοθετηµένης τριγλωσσίας στην εκπαίδευση των Ποµάκων ασχολείται και η όµνα Μιχαήλ. Ειδικότερα, η. Μιχαήλ θεωρεί πως η χρήση της µητρικής γλώσσας από τους Ποµάκους ενισχύει την αίσθηση της ταυτότητάς τους. Επίσης, αναφερόµενη στις συνέπειες που έχει η απαξίωση της µητρικής γλώσσας από το επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα, επισηµαίνει τις µαθησιακές δυσκολίες που συναντούν οι τρίγλωσσοι Ποµάκοι µαθητές ως προς την πρόσκτηση βασικών δεξιοτήτων. Το τελευταίο κείµενο του βιβλίου, γραµµένο από τον Νικόλαο Κόκκα, αναφέρεται στους Ποµάκους του βουλγαρικού τµήµατος της Ροδόπης. Ο Ν. Κόκκας παρουσιάζει τις σχέσεις των Ποµάκων της βουλγαρικής Ροδόπης µε το βουλγαρικό κράτος, τις πολιτικές αφοµοίωσης που ακολουθήθηκαν κατά το παρελθόν καθώς και τις κυρίαρχες στάσεις των Ποµάκων της Βουλγαρίας απέναντι στην ιστορία τους. Το βιβλίο συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσµα επιστηµονικών απόψεων αναφορικά µε τους Ποµάκους, κι αποτελεί µια ουσιατική συνεισφορά στην βιβλιογραφία περί µειονοτικών ταυτοτήτων στην Ελλάδα.

6 6 ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ Κοινωνικό Φόρουµ καί Μειονότητα Μηδέν ἀπό µηδέν = µηδέν Στὴν ἐκδήλωση ποὺ πραγµατοποιήθηκε τὴν Παρασκευὴ 12-4 στὴν αἴθουσα τῆς πρώην Τουρκικῆς Νεολαίας Κοµοτηνῆς ὀργανωτὴς ἦταν τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινωνικὸ Φόρουµ καὶ θέµα Τὰ προβλήµατα τῆς Τουρκοµουσουλµανικῆς µειονότητας. Ἡ αἴθουσα ἦταν γεµάτη ἀλλὰ ὄχι ἀπὸ νεολαία. Συντονιστὴς τῆς ἐκδήλωσης ὁ τ. βουλευτὴς τοῦ Συνασπισµοῦ Μουσταφά Μουσταφά καὶ ὁ ὁποῖος ἦταν καί ὁ µόνος ποὺ µιλοῦσε καὶ στὶς δυὸ γλῶσσες - καθὼς φαίνεται οἱ ἑλληνόφωνοι ἀκροατὲς ἔπρεπε νὰ πάρουν ἀµέσως τὸ µήνυµα τοῦ ποῦ βρίσκονται... Πρῶτος µίλησε ὁ κ. Μανταδάκης ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Φόρουµ. Ἀνέφερε γιὰ τὶς διαδηλώσεις στὸ Σηάτλ, τὴν Γένοβα καὶ προσεχῶς στὴν Ἀθήνα, τὸν Ντὲ Βιλπὲν κ.ἄ. Ὅλα καλὰ καὶ ὡραῖα ἀλλά ἐντελῶς ἄσχετα µὲ τὸ θέµα. Προφανῶς χωρὶς τήν παραµικρή σχέση µὲ τὸν χῶρο Β ι β λ ι ο - π ρ ο τ ά σ ε ι ς «Σχέδιο Ἀνάν», Ἄγγελος Μ. Συρῖγος Το Σχέδιο Ανάν δεν πρέπει να θεωρηθεί περιπτωσιακή αντιµετώπιση ενός χρόνιου περιφερειακού προβλήµατος. Παρά την καταψήφισή του στο δηµοψήφισµα της 24ης Απριλίου 2004, δεν θα εγκαταλειφθεί εύκολα από τις δυνάµεις εκείνες οι οποίες το συνέθεσαν. Εποµένως, επιβάλλεται η γνώση του αλλά και η γνώση των τυχόν οµοιοτήτων και παρεκκλίσεων που παρουσιάζει σε σχέση µε τη διεθνή πρακτική σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Με αυτά τα δεδοµένα στο βιβλίο του δρ. Άγγελου Συρίγου (λέκτορας διεθνούς δικαίου στό Πάντειο) εξετάζονται: - Η στρατηγική και οι θέσεις της ελληνικής και της τουρκικής πλευράς για το Κυπριακό µετά το 1974 και οι προτάσεις για επίλυση µεταξύ Η προσπάθεια δηµιουργίας, διά του Σχεδίου Ανάν, ενός προτύπου για τη διακυβέρνηση πολυεθνοτικών κοινωνιών που εξέρχονται από κρίσεις. - Οι βασικές παράµετροι του Σχεδίου Ανάν, µε κριτήριο αντίστοιχα διεθνή παραδείγµατα και την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα εξετάζονται οι συνθήκες εγγυήσεως, οι βρετανικές βάσεις, οι έποικοι, οι περιουσίες, η αποστρατιωτικοποίηση και ο ρόλος του Δικαστηρίου στο πολιτειακό σύστηµα. καί τά ζητήµατα τῆς Θράκης, ἦταν φανερὸ ὅτι τὸν κουβάλησε ὥς ἐδῶ ἡ «συντροφικὴ» ὑποχρέωση (ἤ ἀλληλεγγύη). Ἀντίθετα, ὁ δεύτερος ὁµιλητὴς καί γνωστός δικηγόρος τῆς δικαστικῶς διαλυµένης «Τουρκικῆς Ἕνωσης Ξάνθης» Ὀρχάν Χατζηιµπρὰµ ἦταν ἁπλᾶ σὰν τὸ ψάρι στὸ νερό. Μιλώντας µόνο στὰ ἑλληνικὰ ἀναφέρθηκε κυρίως στοὺς ἀνιθαγενεῖς καὶ στὸ πάγιο αἴτηµά ἐπιστροφῆς τῆς ἰθαγένειας σὲ αὐτοὺς ποὺ τὴν ἔχασαν µὲ βάση τὸ (καταργηµένο πλέον) ἄρθρο 19. Στὸ τέλος τῆς ὁµιλίας του δήλωσε πὼς «τὸ ἑλληνικὸ κράτος δὲν θὰ πρέπει νὰ περιµένει ἀγάπη ἀπὸ ἐµᾶς (τοὺς µειονοτικούς) µέχρι νὰ ἀλλάξει. Κάποτε ἴσως θὰ τὸ ἀγαπήσω ἂν ἀλλάξει. Ὅµως µέχρι τότε Καὶ αὐτὸ ἂς τὸ µάθουν ἔτσι ὅπως εἶναι. ὲν ξεκαθάρισε βέβαια ἂν τὸ ἑλληνικὸ κράτος πρέπει νὰ ἀγαπήσει καὶ αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι συνήθως µἡ ἔχοντας ἄλλο τρόπο βιοπορισµοῦ γίνονται ἰµάµηδες, χοτζάδες ἢ δηµοσιογράφοι µέ κύρια δουλειά τους νά ξερνᾶνε σὲ κάθε λέξη τους τουρκισµό. Κι ἐδῶ ποὺ τὰ λέµε ἂν ὁ πατέρας σου π.χ. πουλάει φυλακτὰ (γιὰ νὰ σὲ ἀγαπήσει ἡ κοπέλα κτλ) ἢ ἐσὺ χρωστᾶς σὲ ὅλη τὴν Κοµοτηνὴ ἀπό τή µόνη φορά πού δοκίµασες νά δουλέψεις, ἔ, καλύτερα ἴσως νὰ τὸ παίζεις «δηµοσιογράφος». Καὶ νὰ οἱ δεξιώσεις, νά τὰ ταξίδια, νὰ οἱ συµµετοχὲς σὲ συνέδρια καὶ συλλόγους κ.ἄ. Ἀλλὰ ὄχι καὶ - Οι πραγµατικές συνθήκες µέσα στις οποίες θα χρειαστεί να εφαρµοστεί το όποιο σχέδιο επιλύσεως του Κυπριακού και γίνεται σύγκριση µε την περίοδο , κατά την οποία οι δύο κοινότητες λειτούργησαν σε ενιαίο κράτος. - Η διαδοχή συνέχεια του κράτους και η λεγόµενη «ταϊβανοποίηση» των κατεχοµένων. - Ο τρόπος που το Κυπριακό τίθεται ως ιστορική συνέχεια µέσα σε ένα παγκόσµιο σύστηµα που αλλάζει και ο βαθµός που ανταποκρίνεται το Σχέδιο Ανάν σε κάτι τέτοιο. - Τα όρια και οι λύσεις που έχει θεωρητικώς, αλλά και πρακτικώς ο ελληνισµός στη διάθεσή του για την επίλυση του Κυπριακού προβλήµατος. «Ἡ ἐξόντωση τοῦ µισητοῦ λιονταριοῦ», Ἰάκωβος Ζ. Ἀκτσόγλου Ἀπό τίς ἐκδόσεις Τσουκάτου κυκλοφόρησε τό βιβλίο τοῦ Ἰάκωβου Ἀκτσόγλου, λέκτορα στό Τµήµα Παρευξεινίων Χωρῶν τοῦ ΔΠΘ, µέ τίτλο «Ἡ ἐξόντωση τοῦ µισητοῦ λιονταριοῦ» (ἐµπνευσµένο ἀπό τόν πίνακα τοῦ Gérôm στό ἐξώφυλλο). Πρόκειται γιά πρωτότυπη, ἐρευνητική ἐργασία τοῦ συγγραφέα πάνω στό θέµα τῶν διαδοχικῶν διωγµῶν (4 ἐπάλληλους κύκλους διακρίνει ὁ Ι.Α.) πού ὑπέστη ὁ ἑλληνισµός τῆς Ἀνατολῆς ἀπό τούς Τούρκους στή διάρκεια τοῦ 20οῦ αἰώνα. Βασίζεται σέ πλῆθος ντοκουµέντων, ποικίλων προελεύσεων (συχνά τουρκικῆς - ὀθωµανικῆς) τά νὰ µᾶς διδάσκεις πολυπολιτισµικότητα καὶ ἀνθρώπινα δικαιώµατα!... «Στίς νέες συνθῆκες ποιὲς εἶναι οἱ ἀπαντήσεις τῆς ἑλληνικῆς διοίκησης στὰ προβλήµατα τῆς τουρκοµουσουλµανικῆς µειονότητας;» Αὐτὴ ἦταν µία ἀπὸ τὶς φράσεις τοῦ τρίτου ὁµιλητῆ κ. Σταµάτη Σακκελίωνα. Τὸν ὅρο «ἑλληνικὴ διοίκηση» ὁ «κεντροαριστερός» δηµοσιογράφος τὸν ἀνέφερε τοὐλάχιστον τρεῖς φορές. Πῶς λέµε «βουλγαρικὴ διοίκηση», «ιασυµµαχικὴ διοίκηση», ἒ, νὰ, κάπως ἔτσι καταλήγουµε καὶ στὴν ἑλληνική. Ἀπορῶ γιατί δὲν χρησι- µοποίησε τὸν ὅρο διοίκηση τῶν Ρωµιῶν... Στὴν ὁµιλία του ζήτησε νὰ κλείσει ἡ ΕΠΑΘ, νὰ ἱδρυθεῖ στὸ ΠΘ τµῆµα Τουρκικῆς Ἱστορίας καὶ Φιλολογίας, νὰ ἐκλέγονται οἱ µουφτῆδες, νὰ µποῦνε τὰ τουρκικὰ ὡς κατ ἐπιλογὴν µάθηµα στὰ δηµόσια γυµνάσια, καὶ νὰ ἀποδοθεῖ ἡ ἰθαγένεια στὶς περιπτώσεις τοῦ ἄρθρου 19. Ὄχι, δὲν ζήτησε νὰ µπεῖ στὴν πρασιὰ µπροστὰ ἀπὸ τὸ ΙΚΑ τὸ ἄγαλµα τοῦ ἔφιππου Κεµάλ Γενικὰ, παρὰ τὴν πληρότητα τῆς αἴθουσας ἦταν µία µᾶλλον ἄχρωµη, ὑπηρεσιακὴ σχεδὸν ἐκδήλωση χωρὶς παλµό Αὐτὸ δὲν θὰ πρέπει νὰ πέρασε ἀπαρατήρητο ἀπὸ τὴν προϊστάµενη τῶν τουρκοφρόνων Ἀρχὴ, ἐκπρόσωπος τῆς ὁποίας παρίστατο. Ἂν δηλαδὴ ἡ ἀπήχηση περιορίζεται σὲ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἄµεσο ἢ ἔµµεσο ὑλικὸ συµφέρον, τότε τὸ «µαγαζὶ» µᾶλλον δὲν πάει καλά. Παρόντες στὴν ἐκδήλωση γιὰ τὴν τουρκοµουσουλµανικὴ µειονότητα ἦταν ὁ ἀντινοµάρχης Π. Γρηγορόπουλος καὶ ὁ ὑποψήφιος δήµαρχος. αµιανός. Μ.Κ. ὁποῖα φωτίζουν τήν τραγική εἰκοσαετία µέ τρόπο ἀναµφίλεκτο καί ἀποκαλυπτικό. Ἕνα µεγάλο πλῆθος ψηφίδων πού συνθέτουν τό σκηνικό ἐξάλειψης τῆς ἀνατολικῆς παραµέτρου τοῦ ἑλληνισµοῦ. Χαρακτηριστικά καί τά δύο κείµενα γιά τό τουρκικό µποϋκοτάζ κατά τῶν Ρωµηῶν τοῦ Σηµαντική ἡ ἔκδοση, µπορεῖ νά συµπληρώσει τίς γενικές µας γνώσεις γιά τό πῶς φτάσαµε στόν ἀφελληνισµό τῆς Μικρασίας. «Ἡ ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας», Σαράντος Καργάκος Ἐννιά χρόνια µετά τήν πρώτη της δηµοσίευση στόν «Οἰκονοµικό Ταχυδρό- µο» ἡ ἱστορική µελέτη τοῦ Σαράντου Καργάκου πού γράφτηκε ὡς ἀπάντηση στό µακεδονολογικό µυθολόγηµα τοῦ «ἱστορικοῦ» J. Bacid παραµένει ἀξεπέραστη. Μέ τήν «εὐκαιρία» τοῦ µισελληνικοῦ (καί σαφῶς στρατευµένου) πονήµατος τοῦ Ἀµερικανοῦ καθηγητῆ, ὁ Σ.Κ. συγκέντρωσε ὅλα ἐκεῖνα τά τεκµήρια - ἀπό κάθε ἐπιστηµονικό πεδίο καί κάθε ἐποχή - πού κονιορτοποιοῦν µέχρις γελοιοποιήσεως τά ψευτοµακεδονικά φληναφήµατα. Τό βιβλίο (πού περιέχει καί ἀγγλική περίληψη) πρέπει ὄχι µόνο νά διαβαστεῖ ἀπό ὅλους τούς Ἕλληνες ἀλλά καί νά διαδοθεῖ ὅπου χρειάζεται ἐπιχειρηµατολογία γιά τό αὐτονόητο πού ἐµεῖς οἱ ἴδιοι καταστήσαµε - µέ τήν ἄγνοια, τήν ἀβελτηρία καί τήν ἀδιαφορία µας - ἀµφιλεγόµενο: Τήν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας. ΣΑΡΚΙ ΥΠΝΩΣΑΣ ΩΣ ΘΝΗΤΟΣ Νὺξ ἀφεγγὴς ἦν ἐκείνη καὶ φαεινῶς φαίνουσα, ὅτε ἐνεὸν κατέστη τὸ τλησίπνουν γένος. Τὸ νεῦσαν πρὸς γεώδη καὶ χαµαιτυπίαν ἐνδεδυµένόν ποτε, τὸ τοῦ θανάτου κράτει δεδουλωµένον, τὸ τὴν ζοφαλγίαν ἀγάφθεγκτον ἐν µυχοῖς συντηροῦν, τὸ ἀµφιφανεῖ φθορῇ πεπτός, τὸ τῇ βακχείᾳ του Ἅδου πάλαι παραδοθέν, τὸ πέδαις κραταιαῖς δεδεµένον καὶ τῷ ἄλγει πικρῶς στενάζον, τὸ ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐξανδραποδισθὲν καὶ ἐν τῇ δουλείᾳ γοερῶς ὀλοφυρόµενον, τὸ ζόφῳ ταῖς αὐτοῦ φρεσὶ τετρωµένον, τὸ δὲ ἔρεβος ἐν ἑαυτῷ ἐπὶ αἰώνας αἰώνων ἐνέχον ἀγχιβαθῶς ἐπιµανέν. Τοῦ δὲ Λόγου σταυρωθέντος τὲ καὶ ἀναστάντος, πῦρ καινουργέον ἐλήλυθεν. Πῦρ ἄρρητον, φαῖνον, ζέον, τῆκον, µανικόν, ἀελίῳ ἀδήριτον. Καὶ καινουργέον ὄν, τὰ πάντα καινὰ ἐποίησεν Νὺξ ἀφεγγὴς ἦν ἐκείνη καὶ φαεινῶς φαίνουσα, ὅτε τρόµῳ ἀπηνεῖ ἀµφιδονέοντι τὰ χθόνια ἐκλυδωνίσθη, θεωροῦντα γυµνὸν ἐπὶ τοῦ ξύλου κρεµάµενον, Ὂν ἦλθεν ἐφ ἡµᾶς ἔρωτι µανικῷ κινηθείς. Καὶ ἐξέστη, ἐξέστη τὰ σύµπαντα, τὴν τῶν πάντων Αἰτίαν καθορῶντα τὰ πάντα προσειµένην, ἵνα τὴν ἐν ἡµῖν πόρνην ἐκ βυθοῦ ἀναγάγῃ καὶ δόξῃ κραταιᾷ περιβαλῶν ζωώσῃ εἰς τὸν αἰώνα. Ὅτι ὁ Ὑπὲρ Νοῦν ἀνόµοις χερσὶν ἐνεπαίχθη καὶ ἐν τῷ Κρανίῳ ἀνυψώθη καὶ ἐτάφη ὡς θνητός. Ἄπνους κατετέθη ἐν σπηλαίῳ ὁ Ἀθάνατος καὶ κατεκλίθη ὡς νεκρὸς ἐν πληγαῖς καὶ µώλωψιν ὁ ἐν τῇ δρακὶ περιέχων τὰ σύµπαντα. Ἀπηνῶς ἔπαθεν ὁ Ἀπαθὴς καὶ σινδόνῃ ὡς ἐν σπαργάνοις περιεβλήθη ὁ περιβάλλων τὸν οὐρανὸν ἐν νεφέλαις. Ὁ ἐπὶ πτερύγων ἀνέµων περιπατῶν ὡς νέκυς ἐθεάθη κατακείµενος καὶ ὁ Ἀχώρητος παντὶ ὑπὸ γῆν ἐσφραγίσθη. Καὶ εἰς θάνατον φυσίζοον ὁ Ἀείρυτος κατέδυ, ὁ αὐτὸς τὸ πάλαι ἀγχίβροτος γεγώς, ἵνα τὸ ἀνθρώπειον ἀγχίθεον ἀναδύσῃ Ἀλλ ἦν τὸ φάος - καὶ τὸ φάος φαῖνον φαεινῶς τὰ ἐρέβη διεσκόρπισεν. Καί, εἰ καὶ ὁ Λόγος ὅλος ἦν ἐν τῷ Ἅδῃ, τῶν Ἄνω οὐδόλως ἀπῆν. Καὶ ἑνώσας πάλιν τὰ ἔχθει διεστῶτα, ἀνέστη, τὰ τοῦ Κευθµῶνος σκυλεύσας βασίλεια καὶ τὰ τοῦ πολεµίου κλεῖθρα διασπαράξας καὶ ἀφθαρτίσας τὸ βροτεῖον. Ἀνέστη ὁ Ἀπερινόητος, ὁ ἐν ὑψίστοις οἰκῶν καὶ ἐν τοῖς κατωτάτοις κατελθών, ὁ Ἀΐδιος ὧν καὶ θνήσκων ἑκών, ὁ Πρὸ τῶν Αἰώνων γεννηθείς καὶ τὴν πόρνην ἐρασθείς καὶ ἐπιποθήσας ἐκ τοῦ βορβόρου ταύτην ἀναρρύσασθαι καὶ πάλιν ἐς παρθένον µεταµεῖψαι Θαρσείτω τοίνυν τὸ γένος τῶν βροτῶν. Μηδεὶς θρηνείτω σήµερον καὶ µηδεὶς ὀδυρέσθω. Ὅτι ὁ Ἅδης ἐπικράνθη καὶ κατηργήθη καὶ σήµερον νεκρὸς οὐδεὶς ἐν τῷ µνήµατι. Ἡ νύξ τηλέφωτος, τὰ δὲ ἐρέβη τηλαυγῆ Σήµερον ἠγέρθη ὁ Ἀναπεσών Νεκτάριος Δαπέργολας

7 ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ Κινητό τηλέφωνο καί παιδιά Χρήση, εξάρτηση, πρόληψη Του Παναγιώτη Α. Μπούρδαλα* Συχνὰ ἐπανέρχεται στὸ προσκήνιο τὸ θέµα τῆς ἀσφάλειας τῶν κινητῶν τηλεφώνων καὶ ἰδιαίτερα τῆς χρήσης τους ἀπὸ τὰ παιδιά. Βρετανοὶ ἐρευνητὲς ἔχουν συµβουλεύσει ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 2005 τοὺς γονεῖς νὰ µἢν ἀφήνουν τὰ παιδιά τους νὰ χρησιµοποιοῦν τὰ κινητά, παρὰ µόνο ὅταν εἶναι µεγάλη ἀνάγκη. Ὡς βασικὴ αἰτία θεωροῦνται οἱ πιθανοὶ κίνδυνοι ποὺ ἐνέχει ἡ χρήση τῶν κινητῶν τηλεφώνων καὶ οἱ ὁποῖοι συχνὰ παραβλέπονται. Εἶναι πιὰ δυστυχῶς τόσο πολὺ διαδεδοµένη ἡ χρήση τῶν κινητῶν τηλεφώνων στὰ παιδιὰ κυρίως τῶν πόλεων, γιὰ πολλοὺς λόγους, ὥστε πιὰ σὲ λίγα χρόνια θὰ θεωρηθοῦν ὡς πραγµατικὰ «πειραµατόζωα» γιὰ τὶς συνέπειες ἀπὸ τὴν ὑπερβολικὴ τουλάχιστον χρήση τους. Συνειδητὰ δὲν θὰ ἀναφερθῶ σὲ πραγµατικὲς ἢ φανταστικὲς διευκολύνσεις ποὺ προσφέρουν. Ἀπὸ ἔρευνες σὲ ἀναπτυγµένες χῶρες θὰ σᾶς ἀναφέρω µερικὰ στοιχεῖα: «Τὰ παιδιὰ στὸ σχολεῖο ἀποκτοῦν κινητὸ τηλέφωνο µόνα τους, µὲ χρήµατα ἀπὸ τὸ χαρτζιλίκι τους, εἴτε τοὺς τὸ παρέχουν οἱ γονεῖς τους. Παρατηρεῖται τὸν τελευταῖο καιρὸ µία τάση τῶν γονιῶν νὰ ἀγοράζουν κινητὰ τηλέφωνα στὰ παιδιά τους ἀπὸ µικρὴ ἡλικία - µόλις τελειώσουν τὸ δηµοτικὸ!!! γιὰ νὰ ἔχουν ὅπως ἰσχυρίζονται ἄµεση «ἐπικοινωνία» µἀζί τους. Ἔτσι λοιπὸν τὸ 96% τῶν παιδιῶν ἔχει ἐξοικειωθεῖ στὴν ἰδέα τοῦ κινητοῦ τηλεφώνου, ἐνῶ ἀποτελεῖ τὸν πιὸ διαδεδοµένο τρόπο ἐπικοινωνίας µεταξὺ τῶν ἐφήβων. Καρτοκινητὸ διαθέτει ποσοστὸ ποὺ φτάνει τὸ 62%, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι νέοι ἔχουν σύνδεση σὲ «πακέτο» τῆς οἰκογένειας, ἐνῶ εἶναι πολὺ λιγότεροι ὅσοι πληρώνουν µόνοι τους σύνδεση. Στὴ Νορβηγία, ὕστερα ἀπὸ τὴν ἔρευνα, προέκυψε ὅτι τὸ 100% τῶν παιδιῶν ἡλικίας ἄνω τῶν 14 ἐτῶν εἶναι κάτοχοι κινητοῦ τηλεφώνου, ἐνῶ ἐξίσου συγκλονιστικὸ εἶναι καὶ τὸ ποσοστὸ παιδιῶν κατόχων κινητοῦ τηλεφώνου στὸ Hong - Hong ἡλικίας κάτω τῶν 13 ἐτῶν, ποὺ φτάνει τὸ 25% τοῦ συνόλου τῶν χρηστῶν κινητῶν τηλεφώνων. Μάλιστα στὴν συγκεκριµένη ἔρευνα βρέθηκαν καὶ κάτοχοι παιδιὰ µέχρι καὶ 6 ἐτῶν. Οἱ ἐρευνητὲς γιὰ τὴν Εὐρώπη ὑπολογίζουν γιὰ τὸ 2005 ὅτι τὸ 40% τῶν νέων 15 ἕως 19 ἐτῶν ἦταν συνδροµητὲς κινητῆς τηλεφωνίας. Τὴν ἴδια ὥρα, γνωστὴ ἑταιρεία τηλεπικοινωνιῶν στὴν Ἀµερική, προγραµµατίζει νὰ προωθήσει µία νέα ὑπηρεσία στὰ κινητὰ τηλέφωνα, στοχεύοντας τὸ προσεχὲς ἔτος στὴν ἀγοραστικὴ ὁµάδα τῶν νέων ποὺ ὑπολογίζεται νὰ ξοδέψει 100 δισεκατοµµύρια δολάρια» (1). Θὰ ἀναφέρω τέσσερις περιπτώσεις ἀρνητικῶν συνεπειῶν µὲ ἐλάχιστες παρατηρήσεις, ὥστε νὰ διευκολυνθεῖ ὁ διάλογος κατόπιν: 1. Ἡ παραπέρα µείωση τῶν προσωπικῶν καὶ συλλογικῶν σχέσεων τῶν παιδιῶν τῶν πόλεων. «Τὸ κινητὸ τηλέφωνο εἶναι πράγµατι ἀναπόσπαστο ἐργαλεῖο γιὰ τοὺς ἐφήβους. Τὰ µηνύµατα ἀποτελοῦν ἕνα τρόπο ἔκφρασής τους, ἐνῶ τὸ κινητὸ καθορίζει, ὅπως ἰσχυρίζονται τὸ κοινωνικὸ status, σύµφωνα µὲ τὶς µελέτες. Τὰ διαφηµιστικὰ µηνύµατα ποὺ προωθοῦνται τοὺς παρακινοῦν νὰ προµηθεύονται τὰ τελευταῖα µοντέλα κινητῶν, ἀλλιῶς δὲν εἶναι ἀποδεκτοί.. Τὰ SMS ἔχουν ἀσκήσει βαθειὰ ἐπίδραση στὸν τρόπο ἐπικοινωνίας µεταξὺ τῶν ἐφήβων, ἐνῶ ἡ ἑπόµενη ἐπανάσταση στὰ SMS φαίνεται νὰ εἶναι τὰ ἀλληλοδραστικὰ µηνύµατα (µορφὴ chat µέσω κινητοῦ τηλεφώνου) δηλαδὴ συνεχόµενη ἐπικοινωνία µηνυµάτων χωρὶς διακοπή.» Στὴν ἴδια ἔρευνα ἀναφέρεται ὅτι: «ὅτι ὁ ἀριθµὸς τῶν γραπτῶν µηνυµάτων ποὺ στέλνουν τὰ παιδιὰ - νέοι, µηνιαίως κυµαίνεται ἀπὸ 100 µέχρι 160 µηνύµατα. Ἐπειδὴ στὴ πλειοψηφία τους, τὰ παιδιὰ αὐτῶν τῶν ἡλικιῶν µέχρι 16 ἐτῶν, χρησιµοποιοῦν καρτοκινητά σὲ ποσοστὸ ποὺ ξεπερνᾶ τὸ 90%, ἡ δαπάνη τους ὑπολογίζεται σὲ 7 κάρτες ἀνανέωσης χρόνου ὁµιλίας τὸν µήνα ἀξίας 5 ἢ 6 = 35 µὲ 42!! Τὰ µηνύµατα ἔχουν κατακλύσει τὰ τελευταῖα χρόνια τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀσία, καὶ εἶναι πάρα πολὺ δηµοφιλῆ κυρίως µεταξὺ τῶν νέων. Στὶς Ἡνωµένες Πολιτεῖες ἡ δραστηριότητα ἦταν περιορισµένη µέχρι τὸ 2002, ὁπότε καὶ ἔγινε ἡ µεγάλη αὔξηση στὴν χρήση τῶν κινητῶν τηλεφώνων. Οἱ νέοι ἡλικίας 10 ἕως 14 ἐτῶν ἀντιπροσωπεύουν τὸ µέλλον γιὰ τὶς κινητὲς ὑπηρεσίες. Αὐτὴ ἡ ὁµάδα θέλει τὸ κινητό τους νὰ διαθέτει τηλεόραση καὶ mp3, νὰ παρέχει πρόσβαση στὸ Διαδίκτυο καὶ στὴν πράξη νὰ λειτουργεῖ ὡς ἕνα πλῆρες ὀπτικοαουστικὸ σύστηµα (τηλεόραση, ὑπολογιστής, στερεοφωνικὸ κτλ). Οἱ µελωδίες καὶ τὰ mp3 στὸ κινητὸ ἀντικαθιστοῦν τὴν ἀγορὰ CD singles στὴν Μεγάλη Βρετανία.» Στὸ σηµεῖο αὐτὸ θὰ ἤθελα νὰ σηµειώσω καὶ τὴ χρήση τους σὲ ἄλλα ἐπίπεδα. Ἔχει δηλαδὴ µετατραπεῖ καὶ σὲ µέσο διασκέδασης, ἀφοῦ τὰ παιδιὰ κάνουν συχνὰ ἀνταλλαγὲς ἤχων, εἰκόνων, φωτογραφιῶν, παιχνιδιῶν κτλ. Ὅλες αὐτὲς οἱ δυνατότητες ὅµως ἀπορροφοῦν χρόνο καὶ ἐνέργεια, ποὺ θὰ µποροῦσαν νὰ διαθέσουν σὲ δραστηριότητες πιὸ ἐποικοδοµητικὲς καὶ ὠφέλιµες γιὰ αὐτά. Νὰ ἀναφέρω π.χ. τὶς πρόσωπο µὲ πρόσωπο συναντήσεις, τὶς καλλιτεχνικὲς καὶ ἀθλητικές, τὴν ἀγορὰ καὶ µελέτη βιβλίων καὶ φυσικὰ τὸ παιχνίδι. 2. Ἡ ἐξάρτηση ἀπὸ ἕνα ἀκόµη µηχάνηµα, ποὺ λειτουργεῖ ὡς «ἐνδιάµεσο» στὴν «ἐπικοινωνία» τῶν παιδιῶν µεταξύ τους, ἀλλὰ καὶ µὲ τοὺς γονεῖς τους ἢ ἄλλα κοντινά τους πρόσωπα, µὲ ἐπιπτώσεις στὴν προσωπικὴ καὶ συλλογική τους συνείδηση. Ἀπὸ τὴν ὅλο καὶ συνεχῶς αὐξηµένη χρήση καὶ κατάχρηση, τὰ παιδιὰ ὁδηγοῦνται σὲ ἐξάρτηση ἀπὸ τὸ µικρό, ἀλλὰ «θαυµατουργό» αὐτὸ µηχανηµατάκι. Πρώτη ἐπίπτωσή του; Ἡ ἀλλοίωση τῆς ἀντίληψης, τοῦ νοήµατος καὶ τῆς χρήσης τοῦ χρόνου στὴ προσωπικὴ καὶ συλλογικῆς τους ζωή. Ἐρευνητὲς ἐπισηµαίνουν ὅτι: «Οἱ νέοι πλέον ἔχουν πάψει νὰ ἀναπτύσσουν τὴν ἱκανότητα προγραµµατισµοῦ τοῦ χρόνου τους. Στηρίζονται στὴν δυνατότητα ἐντοπισµοῦ τους ὁποιαδήποτε στιγµὴ µέσω τοῦ κινητοῦ καὶ ἔτσι δὲν κάνουν κανένα χρονοπρογραµµατισµό, ἀλλὰ οὔτε προσανατολισµό. Ἔχουν ἀδυναµία ἐπίσης στὴν ἀξιολόγηση τοῦ χρόνου τους ἐνῶ ὅταν ἀποκτήσουν κινητὸ µὲ σύνδεση ἢ ἔχουν κινητὸ µὲ σύνδεση ἀπὸ τὴν οἰκογένεια, δὲν µποροῦν νὰ ἀξιολογήσουν τὸν χρόνο χρήσης!» Οἱ παλιὲς γενιὲς εἶχαν τὴν αἴσθηση τοῦ χρόνου µέσα ἀπὸ τὴν σχέση τους µὲ τὸ φῶς τοῦ κοινοῦ γιὰ ὅλους ἥλιου, ἀφοῦ ζοῦσαν, ἔπαιζαν ἢ ἐργάζονταν κυρίως στὴ φύση καὶ τὴ γειτονιά. Τὰ παιδιὰ τοῦ κινητοῦ ἐξαρτῶνται πιὰ ἀπὸ ἕνα ἀµέτρητο πλῆθος ἀτοµικῶν µηχανηµάτων. Πρᾶγµα ποὺ τὰ διαπαιδαγωγεῖ σὲ µιὰ τελείως ἀτοµικὴ αἴσθηση καὶ χρήση τοῦ χρόνου, ἄρα καὶ τῆς ζωῆς. Κατὰ τὴ γνώµη µου ἡ ἐξάρτηση αὐτὴ τείνει νὰ ἐξατοµικεύσει σὲ ἀκραῖο ἐπίπεδο τὶς συνειδήσεις τῶν παιδιῶν-χρηστῶν, σὲ τέτοιο σηµεῖο, ὥστε ἡ δηµιουργία διαπροσωπικῆς καὶ συλλογικῆς συνείδησης θὰ χρειάζεται πιὰ νέους καὶ ἰσχυροὺς τρόπους, ποὺ θὰ ἀχρηστεύουν τὴ διαπαιδαγώγηση τοῦ κινητοῦ. Ἡ παραγωγὴ ἑποµένως στὶς νέες συνθῆκες τέτοιων παιδαγωγικῶν καὶ πολιτισµικῶν δυνατοτήτων εἶναι ἕνα πεδίο ἀρκετὰ ἑλκυστικὸ καὶ συναρπαστικὸ γιὰ ὅσες καὶ ὅσους ἀπὸ ἐµᾶς δὲν ἔχουµε ἀλλοιωθεῖ συνειδησιακὰ ἀνεπανόρθωτα. 3. Οἱ πιθανὲς ἐπιπτώσεις στὴν ὑγεία τους, κυρίως στὰ εὐαίσθητα ὄργανα τοῦ κορµιοῦ (ἐγκέφαλος, καρδιά, γεννητικὰ ὄργανα). Εἶναι ἀλήθεια πὼς ὅλα τὰ µηχανήµατα ποὺ λειτουργοῦν µὲ ἠλεκτροµαγνητικὰ πεδία καὶ κύµατα, ἔχουν µπεῖ στὸ στόχαστρο τὰ τελευταῖα εἴκοσι χρόνια παγκόσµια. Τὰ κινητὰ τηλέφωνα ἔχουν τὴν ἰδιαιτερότητα νὰ εἶναι ταυτόχρονα δέκτες, ἀλλὰ καὶ ποµποὶ τέτοιων ἀόρατων κυµάτων. Τὸ πρόβληµα ἐντοπίζεται σὲ δυὸ ἐπίπεδα. Τὸ πρῶτο εἶναι ἡ ἀτοµικὴ τοῦ χρήση καὶ οἱ ἐπιπτώσεις στὸν ἴδιο τὸ χρήστη (ἐνεργητικὴ χρήση). Ἡ συχνὴ κοντινή του ἀπόσταση ἀπὸ τὸν ἐγκέφαλο καὶ ἡ µακρόχρονη τοποθέτησή του σὲ µέρη κοντὰ στὴν καρδιὰ ἢ στὰ γεννητικὰ ὄργανα, θεωρεῖται κατ ἀρχὴν ἐπισφαλής. Τὸ δεύτερο εἶναι ἡ συλλογικὴ χρήση ἢ ἡ συλλογικὴ ἑτοιµότητα γιὰ χρήση σὲ κλειστοὺς χώρους, ὅπως π.χ. εἶναι ἡ σχολικὴ αἴθουσα. Ἔχουµε σκεφτεῖ πόσα κινητὰ εἶναι ἀνοικτὰ µέσα σὲ µία αἴθουσα διδασκαλίας ἐπὶ ὧρες, ὅταν γίνεται µάθηµα; Προσωπικὰ θὰ τὸ συσχετίσω µὲ τὸ παθητικὸ κάπνισµα σὲ κλειστοὺς χώρους, ὅταν καπνίζουν πολλοὶ ταυτόχρονα. Ἡ διαφορὰ εἶναι ὅτι ὁ καπνὸς εἶναι ἄµεσα αἰσθητός, ἐνῶ οἱ ἀκτινοβολίες ἀόρατες Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἔρευνες δὲν ἔχουν ἀποδείξει ὅτι ἡ χρήση τῶν κινητῶν τηλεφώνων προκαλεῖ βλάβες, ὡστόσο, τὰ µέχρι στιγµῆς εὑρήµατα ἔχουν προκαλέσει ἔντονες ἀνησυχίες. «Ἔρευνα ποὺ διεξήχθη ἀπὸ Βρετανοὺς ἐπιστήµονες ἔδειξε ὅτι ἡ ὑπερβολικὴ χρήση κινητῶν τηλεφώνων εἶναι ἐπιβλαβὴς γιὰ τὴν ὑγεία τῶν παιδιῶν. Συγκεκριµένα, στοὺς ἐφήβους, ἐπειδὴ ὁ ἐγκέφαλός τους καὶ τὸ νευρικό τους σύστηµα δὲν ἔχει πλήρως ἀναπτυχθεῖ, ὑποστηρίζεται ὅτι ὑπάρχουν κίνδυνοι γιὰ τὴν ὑγεία τους ἀκριβῶς γιατί εἶναι πιὸ εὐάλωτοι ἀπὸ τοὺς ἐνήλικες. Ἐνῶ τὰ παιδιὰ ἐπειδὴ ἔχουν µικρότερο ἐγκέφαλο, λεπτότερο κρανίο καὶ ὑψηλότερους ἱστοὺς παραγωγικότητας ἀπὸ τοὺς µεγάλους, δέχονται µεγαλύτερη ἐνέργεια ἀπὸ τὰ κινητὰ τηλέφωνα σὲ ἀντίθεση µὲ τοὺς ἐνήλικες.» Μία ἄλλη (2) ἔρευνα θεωρεῖ ὅτι: «ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπάρχει διχογνωµία στὴν ἐπιστηµονικὴ κοινότητα σχετικὰ µὲ τὸ ἂν τὰ κινητὰ εἶναι ἐπικίνδυνα. Ἔρευνες ποὺ ἔχουν πραγµατοποιηθεῖ σὲ διάφορες χῶρες δείχνουν ὅτι ἡ χρήση κινητῶν αὐξάνει τοὺς κινδύνους ἐµφάνισης ὄγκων καὶ ἐπηρεασµοῦ τοῦ DNA. Τὴν ἴδια ὥρα, καθησυχαστικοὶ ἐµφανίζονται ἄλλοι ἐπιστήµονες οἱ ὁποῖοι ἐκτιµοῦν ὅτι τὰ κινητὰ τηλέφωνα εἶναι ἀσφαλῆ στὴ χρήση τους.» Τὸ τραγικὸ εἶναι ὅτι στὸ ζήτηµα αὐτὸ τὰ παιδιὰ ἔχουν τρεῖς τουλάχιστον παράγοντες «ἐναντίον» τους: α. Τὴν συλλογικὴ ἄγνοια, τὴ δική τους, τῶν γονιῶν καὶ τῶν ἐκπαιδευτικῶν. β. Τὴν ὑποταγὴ στὴν τεράστια δύναµη τόσο στὶς διαφηµιστικὲς καµπάνιες τῶν ἰδιωτικῶν πιὰ ἑταιριῶν παραγωγῆς καὶ κατανάλωσης κινητῆς τηλεφωνίας, ὅσο καὶ τῆς µεγάλης κοινωνικῆς πίεσης ἀπὸ τὸ περιβάλλον ποὺ ἔχει παραδοθεῖ στὸ µηχάνηµα. γ. Τὴν ἐπίκτητη ἐξάρτηση χιλιάδων παιδιῶν, ὥστε νὰ µἡ µπορεῖ νὰ κάνει κάτι πιὰ ἡ πρόληψη γι αὐτά, ἀλλὰ µόνο ἡ θεραπεία 4. Οἱ οἰκονοµικὲς ἐπιπτώσεις καὶ ἡ ἀνακατανοµὴ τῶν ἀγοραστικῶν ἐνδιαφερόντων τους. Ἤδη ἀναφέρθηκα πλαγίως σ αὐτὸν τὸν τοµέα. Θὰ ἤθελα ἁπλᾶ νὰ κάνω µερικὲς ἀκόµα ἐπισηµάνσεις. Τὸ πρόβληµα ἀφορᾶ κυρίως τέσσερις κατηγορίες παιδιῶν. Ἡ πρώτη εἶναι αὐτὰ ποὺ οἱ γονεῖς τους ἔχουν µεγάλες οἰκονοµικὲς δυνατότητες, ὁπότε τὸ πρόβληµά τους ἑστιάζεται στὴν ἐξάρτησή τους καὶ ἑποµένως στὴν ἀκόµη µεγαλύτερη ἀλλοίωση τῆς προσωπικῆς καὶ κοινωνικῆς τους συνείδησης. Ἡ δεύτερη ἀφορᾶ τὰ παιδιὰ µεσαίων κοινωνικῶν στρωµάτων, ποὺ πέρα ἀπὸ τὴν ἐξάρτηση, ἔχουν διαταραχὴ µιᾶς φυσιολογικῆς παιδαγωγικῆς χρήσης τῶν ἐξόδων τους σὲ καταλληλότερα ἀγαθὰ γιὰ τὴν ἡλικία τους. Ἡ τρίτη ἀφορᾶ τὰ παιδιὰ ποὺ δὲν ἔχουν τὴν οἰκονοµικὴ δυνατότητα γιὰ τέτοια «πολυτελή» καταναλωτικὴ συµπεριφορά. Αὐτὰ τὰ παιδιὰ ἔχουν ἕναν ἀκόµη λόγο γιὰ ἀντικοινωνικὴ συµπεριφορὰ καὶ ἑποµένως «πρόοδο» σὲ ἄλλες πρόσφορες ἐξαρτήσεις, ὅπως τὰ ναρκωτικὰ καὶ τὸ ντόπινκ. Ἡ τέταρτη ἀφορᾶ τὰ παιδιὰ συνειδητοποιηµένων γονιῶν, ποὺ ἀγωνίζονται σ αὐτὴ τὴ φάση ἐνάντια σὲ τεράστια διαφηµιστικὰ συµφέροντα καὶ ἐνάντια σὲ καταναλωτικὲς συνήθειες τῆς πλειοψηφίας τῶν παιδιῶν, ποὺ ἔχουν ἀνάγκη τεράστιας παιδαγωγικῆς καὶ κοινωνικῆς στήριξης, ὥστε νὰ µήν ἐµφανίσουν «στερητικὰ σύνδροµα». Μὲ ἀποτέλεσµα νὰ εἶναι ἡ «ἐσχάτη πλάνη, χείρων τῆς πρώτης». Ἀπὸ τὴν µικρὴ αὐτὴ ἀνάλυση, γίνεται ὁρατὴ ἡ ἀνάγκη τῆς πρωτογενοῦς πρόληψης (3), δηλαδὴ µιᾶς συλλογικῆς προσπάθειας σὲ πολλὰ ἐπίπεδα, µὲ στόχο τόσο τὴν ἀποφυγὴ αὐτῆς τῆς κατάχρησης καὶ ἐξάρτησης τῶν παιδιῶν τοῦ στενοῦ µας περιβάλλοντος, ὅσο καὶ τὴν µείωση τῶν πιθανοτήτων γιὰ τὰ παιδιὰ τῆς διπλανῆς, ἀλλὰ καὶ κάθε πόρτας. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (1) gecontentid=48&tabid=43, (2) scnews1769.html, (3). php?article.234, * Ὁ Παναγιώτης Α. Μπούρδαλας εἶναι ἀντιπρόεδρος τοῦ Συλλόγου Πρόληψης Ἐνηµέρωσης Κατά Ἐξαρτησιογόνων Οὐσιῶν στόν Δῆµο Μεσσάτιδος Ἀχαΐας κι ἀντιπρόεδρος τῆς Α ΕΛΜΕ Ἀχαΐας. Τό κείµενο εἶναι ἀπό πρόσφατη σχετική ὁµιλία του ( ). Ì ðéíåëéýò Óïῦ öïõóêþíïõí ôü öáíôáóéáêü ìý ôßò äéáöçìßóåéò ἀëëü óôü ôýëïò ὁ ñüëïò ðïý êáëåῖóáé íü ðáßîåéò åἶíáé ἀíüëïãïò ìý ôü ðïñôïöüëé óïõ. ὙðÜñ ïõí êé ïἱ Ἀðüêñéåò âýâáéá!... «Åἶ å ãåìßóåé ìéü ðßóôá ìý ñåìüëéá ôïῦ ἀñìüíé...» Ïἱ öïéôçôéêýò ðïëéôéêýò íåïëáῖåò äéïñãáíþíïõí ðïëéôéóôéêýò âñáäõýò óý óêõëüäéêá, Ðïῦ ἀëëïῦ; Ὁ ðéôóéñéêüò ëýåé: «äýí èýëù ἄëëï éüíé...» Ἄ ðáéäüêé ìïõ, ὅôáí ìåãáëþóåéò ôü éüíé ôῆò ðáéäéêῆò ἡëéêßáò äýí èü ôü îáíüâñåéò! Ðïëý äéáëïãßæåôáé êåῖíïò ὁ ìïíá üò. Öáßíåôáé ὁ äáßìïíüò ôïõ èἆíáé ìåãüëïò! Äüí ÓÜíôóï - VRiZÙ Íôïõ Ãéáêáìðüóï ðáýëá Âïõëôóßäçò SUMO FUNDO ÌðáìðáôæéÜí

8 8 ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ Ἀντιφωνήµατα Ἡ κληρονοµιὰ τοῦ Σηµίτη Οἱ ὀπαδοὶ τῆς τροµοκρατικῆς ὀργάνωσης ὀργάνωσαν διαδήλωση ἐνάντια στὴν Τουρκία στὶς Βρυξέλλες. Ἔφεραν µαζί τους σύµβολα καὶ σηµαῖες τῆς ἀναγνωρισµένης ἀπὸ τὴν Τουρκία, τὶς Η.Π.Α. καὶ τὴν Ε.Ε. τροµοκρατικῆς ὀργάνωσης τοῦ ΡΚΚ καὶ ζήτησαν τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ Ὀτζαλάν. Στὴν διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης ἔβαλαν παιδιὰ νὰ λένε τραγούδια ἐνῷ στόχος καὶ διαφόρων συνθηµάτων ἔγινε καὶ ἡ Ἑλλάδα ποὺ δὲν προστάτεψε τὸν ἀρχηγὸ τῆς τροµοκρατικῆς ὀργάνωσης. (15-4, ἐφ. Νέτγκαζετε) 2,5 χιλιετίες µετά τήν Ἀντιγόνη... Ἐκπρόσωποι τῆς Ἕνωσης Ἀνθρωπίνων ικαιωµάτων (IHD) ἀνέφεραν πὼς ἄρχισε πλέον νὰ ἐφαρµόζεται αὐτὸ ποὺ εἶχαν ὑπονοήσει ὁ Ὑπουργὸς ικαιοσύνης καὶ ὁ κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος (νὰ µὴν θάβονται δηλαδὴ οἱ ΡΚΚάδες ἀπὸ τὶς οἰκογένειές τους). Σὲ συνέντευξη τύπου ποὺ ἔδωσαν στὸ Ντιαρµπακὶρ µίλησε ὁ ἀδερφὸς τοῦ σκοτωθέντος Ὀζγκοὺρ Καγιά, Μαχὶρ Καγιά, ὁ ὁποῖος ἀνέφερε: Μᾶς πῆραν δεῖγµα αἵµατος γιὰ ἐπιβεβαίωση καὶ µᾶς εἶπαν πὼς θὰ ἀπαντήσουν σὲ 15 µέρες. Χωρικοὶ ὅµως ποὺ ἦταν στὴν περιοχὴ τῶν συγκρούσεων µᾶς εἶπαν πὼς τοὺς ἔθαψαν µαζικὰ σὲ ἕνα λάκκο. Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς IHD, Μ.Π., εἶπε τὰ ἑξῆς: Κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἐπεισοδίων τοῦ Ντιαρµπακὶρ ὁ ὑπουργὸς ικαιοσύνης εἶχε πεῖ πὼς πλέον δὲν θὰ παραδίδονται τὰ σώµατα τῶν ΡΚΚάδων στὶς οἰκογένειές τους. Θεωροῦµε πὼς πλέον ἄρχισε ἡ ἐφαρµογὴ αὐτοῦ τοῦ µέτρου. (20-4, ἐφ. Μιλλιέτ) Βάν: Ὁ τολµητίας ἐξοντώθηκε Τὸ.Σ. τῆς Ἕνωσης ικαστῶν καὶ Εἰσαγγελέων ἀποφάσισε τὴν ἀπόλυση τοῦ εἰσαγγελέα τῆς πόλεως Βάν, Φερχὰτ Σαρίκαγια (ὁ ὁποῖος εἶχε ἑτοιµάσει τὸ κατηγορητήριο γιὰ τὴν ὑπόθεση Σέµντινλι) καὶ µέχρι τὴν ὁριστικοποίηση τῆς ἀπόφασης τὸν ἔθεσε σὲ διαθεσιµότητα. Ἐπίσης ἀποφάσισε τὴν ἀποστολὴ ἄλλου ἐπιθεωρητῆ γιὰ νὰ ἐξετάσει τοὺς προϊστάµενους του στὴν πόλη, Κεµὰλ Κατσάν καὶ Ἰµπραήµ Ὀζέρ. Σύµφωνα µὲ τὸ ἄρθρο 69 ποὺ ἐπικαλέστηκε ἡ Ἕνωση ικαστῶν καὶ Εἰσαγγελέων ἡ ποινὴ αὐτὴ ἐπιβάλλεται ἀκόµα καὶ ἂν δὲν πρόκειται γιὰ ἀδίκηµα ἀλλὰ γιὰ πρόκληση ζηµίας στὴν τιµὴ καὶ τὴν ὑπόληψη τοῦ ἐπαγγέλµατος. (20-4, ἐφ. Χουριέτ) (Σ.Σ.: Τόλµησε νὰ ἀναφέρει τὸ ὄνοµα τοῦ ἀρχηγοῦ Στρατοῦ Μπουγιουκανὶτ σὲ δικογραφία µὲ σκοτεινές ὑποθέσεις, ἄρα...) Εὐρωπαϊκή Τουρκία γιά τίς γυναῖκες... Ὅταν ἡ 24χρονη Ν.Α. ἀπὸ τὸ Ντιαρµπακὶρ ἀνέφερε στὸν ἀρραβωνιαστικό της ὅτι δὲν εἶναι παρθένα ὁ ἀρραβώνας χάλασε. Ἀκολούθως τὴν πῆραν ὁ πατέρας της καὶ ὁ ἀδερφός της καὶ τὴν µετέφεραν σὲ ἕνα µέρος κοντὰ στὸ νεκροταφεῖο ὅπου καὶ ἄρχισαν νὰ συνοµιλοῦνε. Ἐνῶ µιλοῦσαν ὁ ἀδερφὸς της τὴν µαχαίρωσε στὸ ἰσχίο. Πέφτοντας τραυµατισµένη κάτω ἡ κοπέλα, δέχτηκε καὶ ἕναν πυροβολισµὸ ἀπὸ τὸν πατέρα της. Ἀκολούθως ὁ ἀδελφός της τὴν µετέφερε στὶς Πρῶτες Βοήθειες ὅπου παρὰ τὶς προσπάθειες τῶν γιατρῶν ὑπέκυψε. Πρὶν ὑποκύψει ἀνέφερε πὼς Ὁ πατέρας µου µὲ πυροβόλησε. (21-4, ἐφ. Νέτγκαζετε)...καί γιά τούς ἄνδρες. ύσκολες στιγµὲς ἔζησε τὸ φωτοµοντέλο Τουγµπὰ Ὀζάι ὅταν προσεκλήθη νὰ συµµετάσχει στὰ ἐγκαίνια ἑνὸς µαγαζιοῦ. Λόγω ἀµέλειας τῶν ὀργανωτῶν τῆς ἐκδήλωσης ἡ κοπέλα βρέθηκε περικυκλωµένη ἀπὸ πολλοὺς θαυµαστές της. Ἡ ἴδια δήλωσε πὼς Ὁ ἕνας µὲ τραβοῦσε ἀπὸ τὸ χέρι µου ὁ ἄλλος ἀπὸ ἀλλοῦ. (24-4, Κανάλι TGRT) (Σ.Σ.: Ἡ εἰκόνα ὅµως, ἀψευδὴς µάρτυς, ἔδειξε τὴν καηµένη τὴν κοπέλα νὰ οὐρλιάζει καθὼς δὲν καταλάβαινε ποιὸς πρῶτα τῆς ἔβαζε χέρι ) Μ.Κ. «Πρόθυµος» νά ενἶαι ὁ κλῶος σου σύλκα µύαρη, ἄι σχιίτρ! Τό ἴδιο χιτλερικό σενάριο πού εἴδαµε στό Ἰράκ, ξαναπαίζεται µπροστά στά µάτια µας, ἀκόµα πιό ξεδιάντροπα, µέ τό Ἰράν. Μόνη διαφορά: ἡ ἀπουσία ἀντιδράσεων (τί ἔγινε κεῖνο τό εἰρηνιστικό κίνηµα, παιδιά;) Ἡ Κατοχή τῆς Παλαιστίνης συνεχίζεται, τά ἰσραηλινά ἐγκλήµατα τό ἴδιο, ἡ διεθνής πίεση κατά τῆς ὑπερψηφισθείσης Χαµάς ἐπίσης, ἡ διεθνής βοήθεια κόπηκε µαχαίρι Κι ἄν ἕνα παιδί µπεῖ σ ἕνα καφέ γιά νά διασκεδάσει σέ κοµµατάκια τό κορµί του (ἥρωας ἀθάνατος ὁ Σαλή Χαµίντ!), διαγωνίζονται σέ καταδίκες οἱ Φαρισαῖοι! Στίς 18 Ἀπριλίου κλείσαν 10 χρόνια ἀπό τήν κτηνωδία τῆς Κανά µέ τά 102 θύµατα: Γυναικόπαιδα πού προσέφυγαν στό στρατόπεδο τοῦ ΟΗΕ καί βοµβαρδίστηκαν ἀπό τά ἰσραηλινά µαχητικά. Κι ὅλη ἡ γῆ µούγκα... Κατά τόν Observer (9-4), τό ἐπίσηµο πόρισµα τῶν βρετανικῶν Ἀρχῶν ΔΕΝ συσχετίζει τίς βοµβιστικές ἐπιθέσεις τῆς 7ης Ἰουλίου στόν ὑπόγειο µέ Ἀλ Κάιντα καί Μπίν Λάντεν Ντάξει, δέν λένε πώς οἱ ἴδιοι οἱ πράκτορές τους τἄκαναν ὅλα, ἀλλά πάντως ντράπηκαν νά γράψουν καί χοντράδες γιά ὀργανώσεις - φαντάσµατα καί µυθικά προσώπατα Δηµόσια ἐπιστολή 6 ἀπόστρατων στρατηγῶν ζητᾶ παραίτηση τοῦ Ράµσφελντ. Ὁ πρώην διευθυντής τῆς NSA ἀποδοµεῖ τά παραµύθια τοῦ Μπούς καί ζητᾶ ἄµεση ἀπόσυρση ἀπό τό Ἰράκ. Οἱ ἄλλοι ὅµως τόν χαβά τους... ΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ Σὲ µία ἐποχὴ ποὺ ὁ Κοπρώνυµος Ὑπερατλαντικὸς Μεγαλοφασίστας (σὲ σύµπνοια ἀγαστὴ µὲ τὸ ὑλακτοῦν µεσανατολικὸ φαιοπράσινο Βδέλυγµα τῆς Ἐρηµώσεως), χωρὶς νὰ τηρεῖ πιὰ ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια οὔτε κἄν τὰ προσχήµατα, σπεύδει ἐµµανῶς νὰ ἰσοπεδώσει ὁλόκληρη τή Γῆ, βυσσοδοµώντας µέσα στὰ ἐκµαυλισµένα οἰκονοµικὰ του ὑπερῶα καὶ στὰ ὑπόγεια σιωνιστικά του χαµαιτυπεῖα τὰ σχέδια γιὰ τὴ σύνθλιψη πάντων τῶν ἐθνῶν µέσα σ ἐκεῖνο τὸ βρωµερὸ ξερατό, ποὺ ἀποκαλεῖ Νέα Τάξη Πραγµάτων Σὲ µία ἐποχὴ πού, πλὴν τοῦ Μεγάλου Ἐπιβήτορα, ἀνάλογο ρόλο ἀναζητοῦν καὶ οἱ ὑστερικὲς ξεπεσµένες Μεγαλοκοπέλες τῆς Ἐγγὺς Ἑσπερίας (ὡς ἑκάστη ἀσφαλῶς δύναται), µὲ πλέον ὁρατὴ φυσικὰ ἀνάµεσά τους τὴν πάλαι ποτὲ παροιµιωδῶς ἀδίστακτη καὶ αἱµοσταγὴ ἀποικιακὴ αὐτοκρατορία, µπροστὰ στὴν ὁποία βεβαίως ἀκόµη καὶ τὸ Τρίτο Ράιχ ὠχριᾶ (ἐκεῖνο ἄλλωστε µία πενταετία µόνο κράτησε, ἐνῶ ἐτούτη ἀπ τὴ Μεσόγειο µέχρι τὴν Αὐστραλία βίασε καὶ µατοκύλισε ἐπὶ αἰῶνες λαοὺς καὶ λαούς) Αὐτὴ λοιπὸν τὴν ἐποχὴ - στὴν πιὸ σκληρὴ φάση τοῦ Καιροῦ τῶν Φονιάδων καὶ µέσα στὸν σκοτεινότερο πολιτικὸ καὶ πνευµατικὸ Μεσαίωνα ποὺ γνώρισε ποτὲ ὁ πλανήτης - κάθε µεµονωµένη πράξη ἀντίστασης, ἀκόµη κι ἡ πιὸ µικρὴ ἄρνηση ὑποταγῆς, ἀποτελεῖ τηλαυγὴ ἡλιαχτίδα ποὺ παρηγορεῖ καὶ ζεσταίνει. Ὁ κάθε φτωχοδιάβολος ποὺ ἀντιστέκεται στὸ Ἰρὰκ ἢ ζώνει τὸ κορµὶ του µ ἐκρηκτικὰ στὴν Παλαιστίνη, ἀποτελεῖ φάος φαῖνον φαεινῶς (κι ἄς µᾶς συγχωρήσει ὁ Θεὸς γιὰ τὴν ἡδονὴ ποὺ αἰσθανόµαστε κάθε φορὰ ποὺ τὰ αἱµοχαρῆ ζόµπι στοιβάζουν οἰκεῖα πτώµατα στὶς νεκρόκασσές τους - καθὼς σ ἐκεῖνο τὸ σηµεῖο διαστροφῆς δυστυχῶς µᾶς κατάντησαν)! Ἀποτελεῖ µαρτυρία περὶ τοῦ ὅτι οἱ Μῆδοι τελικὰ ἴσως καὶ νὰ διαβοῦνε - ἀλλὰ πάντως ὄχι µὲ τὸν ὑγιεινὸ περίπατο ποὺ ὀνειρεύονταν Τέτοια µαρτυρία ὑπῆρξε βεβαίως τὸν Ὁ Σβατσενέγκερ καθιέρωσε στήν Καλιφόρνια ἑβδοµάδα µνήµης τῆς Ἀρµενικῆς Γενοκτονίας (23-29/4). Κοίτα πού ἔκανε καί κάτι σωστό ὁ Ἄρνι!... Τίς «πρῶτες πυραµίδες τῆς Εὐρώπης», λέει, ἀνακαλύπτουν ἔξω ἀπό τό Σεράγεβο. Καλά, τόσο ἀγράµµατοι; Δέν ξέρουν τίς δικές µας στήν Πελοπόννησο (Λυγουριό - Ἑλληνικό); Κοντολύσσα καί Μπακογιάννη σέ µιά συνάντηση ὅπου - ναί, ἀλήθεια! - ἐκπροσωπεῖτο καί ἡ Ἑλλάδα. Νοµίζω ἀπό τήν δεύτερη (χωρίς νά παίρνω ὅρκο...) Κράτησα µιά φωτογραφία τῆς συνάντησης. Κι ὅποιος ξανά τολµήσει νά µοῦ µιλήσει γιά ποσόστωση τῶν γυναικῶν, γιά τό ἄλλο µισό τοῦ οὐρανοῦ στήν πολιτική καί τέτοια, θά τοῦ τήν κολλήσω στή µάπα Πάντως ἀπό τίς διαδηλώσεις ἐναντίον τῆς ἀµερικανίδας τό µόνο πού ἔδειξαν τά βοθροκάναλα ἦταν οἱ λεηλασίες τῶν ἀναρχικῶν. Ὅλοι οἱ ἄλλοι σάν νά µήν ὑπῆρχαν Τουρκική διείσδυση στήν αἰγαιακή ἀκτοπλοΐα; Ἄντε, νά τό δοῦµε κι αὐτό, ὅσα κατείχαµε ἐπί Τουρκοκρατίας νά τά χάσουµε ἐπί Ἑλληνεζοκρατίας... Τί ἔγινε ρέ σεῖς µέ τίς λίστες τῶν δηµοσιογράφων πού τἄπαιρναν γιά νά διαµορφώνουν φιλοαµερικάνικη (καί φιλοκυβερνητική) κοινή γνώµη γιά Κόσοβα, Ἀνάν κτλ; Βεβαίως ἔκπληξη θά ἦταν νά µήν ὑπάρχει τέτοια λίστα. Γοῦστο θά εἶχε ὅµως νά ἀκουγόταν κανένα (πασίγνωστο) ὄνοµα Παρήγορο σηµάδι οἱ καλές σχέσεις µας µέ τή Βουλγαρία, ὅπως φάνηκε καί µέ τό πρόσφατο πρωθυπουργικό ταξίδι. Τώρα προπέρσινο Ἀπρίλη καὶ τὸ ΟΧΙ τοῦ εὐαρίθµου λαοῦ στὸ χυδαῖο Ἀνανοκόπρισµα. Σφαλιάρα ὀνειρικὴ στὰ µοῦτρα τοῦ καλοµαθηµένου Ἡγεµόνα, τῶν σφουγγοκωλαρίων ἰθαγενῶν τοποτηρητῶν του καὶ τῶν γελοίων ἐγχρώ- µων θεραπαινίδων του. Μαρτυρία τιµῆς καὶ φάρος τηλέφωτος, ὁδηγῶν τοὺς ἐν σκότει. Τί κι ἂν εἶχε παρουσιαστεῖ ὡς ιέξοδος τὸ Ἀποφώλιον; Τί κι ἂν διαφηµίστηκε ἡ Κατάλυσις ὡς Λύσις; Τί κι ἂν ὅλα τὰ ὄρνια εἶχαν πετάξει πάλι χαµηλὰ κύκλωθεν κύκλω, ἀπειλώντας καὶ ἐκβιάζοντας; Τί κι ἂν αἱ ἡµέτεραι ἀνθυποπαλλακίδες εἶχαν σπεύσει παντὶ τῷ τρόπῳ παρέχοντες ὕδωρ καὶ γῆν; Τί κι ἂν γιουσουφάκια ροδαλὰ καὶ Χατζηαβάτηδες χαµαιπετεῖς ἔγιναν ξανὰ ἕνα µεταξύ τους καὶ µὲ τὸ χῶµα; Καὶ τί κι ἂν ἁπαξάπαντες οἱ ἀγελαῖοι κονδυλοφόροι τοῦ «ρεαλισµοῦ» καὶ τῆς θυµηδίας ἐξέµεσαν καὶ πάλιν ὄξος καὶ χολήν, ἐµπαίζοντες ἐµµανῶς καὶ ἀπηνῶς ἐκµυκτηρίζοντες θύµησες κι αἰσθήµατα καὶ δάκρυα; Οὐδὲν ἐποίησαν ἐν τέλει! Γιατί ἡ Ἄρνηση ὑπῆρξε συντριπτικὴ καὶ τὸ ράπισµα ἀνελέητο Καὶ δὲν ἔχει ἀσφαλῶς τόση σηµασία ποιοὶ ἦταν οἱ λόγοι ποὺ τοὺς ὁδήγησαν ἐκεῖ. Εἴτε ἦταν ὁ φόβος τους γιὰ τὸ ἀβέβαιο µέλλον ποὺ κατοχύρωνε τὸ Ἔκτρωµα, εἴτε ἦταν ἡ αἴσθηση τοῦ Χρέους ἀπέναντι στὴν Ἱστορία τους καὶ τοὺς Νεκρούς τους, εἴτε ἦταν κι ἡ ἀπροθυµία τους νὰ ξεβολευτοῦν ἀπὸ τὴν οἰκονοµική τους εὐµάρεια (ὅπως εἶχαν σπεύσει βεβαίως νὰ προκαταλάβουν δυσφηµίζοντες τὴν Ἀπόφασιν - καὶ γιὰ µία ἀκόµη φορὰ µὴ βουλόµενοι συνιέναι - οἱ «ἔγκυροι» κατουρογλεῖφτες «ἀναλυτές» τῶν 8.30), εἴτε κι ὅλα αὐτὰ µαζί, µικρὴ σηµασία ἔχει! εκτὰ ὅλα τὰ ἐλατήρια, ἀπὸ τὰ πιὸ ὑψηλὰ ὡς καὶ τὰ πιὸ ταπεινά, κατὰ πῶς ὁρίζει ἐξάλλου καὶ τὸ ζοφοπυριγενὲς ἀµφίδυµον τοῦ καθ ἡµᾶς Ἔθους (Καὶ - νὰ σᾶς πῶ τὴν ἀλήθεια - γιὰ µένα δὲν ἔχει τελικὰ τόση σηµασία οὔτε καὶ τὸ ἀναµφίβολο γεγονὸς ὅτι ἡ Ἄρνηση ΕΝ ὁδήγησε στὴν καταστροφὴ ποὺ προανήγγελλον σάκῳ καὶ σποδῶ οἱ ἀφασικὲς Κασσάνδρες τῆς ἐκσυγχρονιστικῆς ἀγέλης, ἀλλὰ ἀντιθέτως δικαιώθηκε ἀπὸ τὴ ἄν λυθεῖ καί κανένα διµερές θέµα (Ἕβρος, κάθετοι ἄξονες...), ἀκόµα καλύτερα Πάντως ἐµεῖς συνεχίζουµε νά δυσπιστοῦµε στά περί γενικοῦ ὀφέλους ἀπό τήν διάνοιξη (ξεκινάει φέτος) τῆς διόδου πρός τό Κίρτζαλι. Μακάρι νά ἔχει δίκιο ὁ Εὐριπίδης, ἀλλά... Ὁ Πρόεδρος τῆς Δηµοκρατίας ἦρθε στό Σουφλί γιά Πάσχα λόγῳ τῶν σεναρίων γιά Ε/Τ ὄξυνση στή Θράκη ἤ ἦταν ἄσχετο; Ρωτᾶ τόν ὑπουργό Ὑγείας ὁ βουλευτής µας Ἰλχάν Ἀχµέτ, ἄν θά διοριστοῦν διερµηνεῖς στά νοσοκοµεῖα γιά τούς µειονοτικούς πού ἀγνοοῦν τήν ἑλληνική γλῶσσα Ὅµως κανονικά τό ἴδιο ἐνδιαφέρον θά πρέπει νά ἐπιδείξει ὅλη ἡ κοινωνία. Ἔχεις π.χ. ἕνα κωλάδικο κι ἔρχεται ἕνας τουρκόφωνος πελάτης. Τί θά πεῖ στήν κοπέλα; Δέν εἶναι προφανής ἡ ἀνάγκη µεταφραστῆ; Ἤ πάει π.χ. ὁ ἴδιος ἄτυχος µειονοτικός στό προποτζίδικο. Πῶς θά πληροφορηθεῖ γιά τά νέα συστήµατα στό Στοίχηµα; Ποῦ θά ξέρει ἄν ἡ Λάνς παίζει αὔριο πλήρης ἤ ὄχι; Τό διαβάσαµε στόν «Ἐπενδυτή» ἀπό βουλευτή τοῦ ΠαΣοΚ: Ὅτι ἡ διπλωµατία µας τῆς Ὑγείας, µέ ὅπλα σάν τό νοσοκοµεῖο Ἀλεξ/πολης, θά τσακίσει τήν Τουρκιά Ἤ µερικοί ἔχουν µπερδέψει ὁριστικά τήν πραγµατικότητα µέ τήν προπαγάνδα (τους) ἤ θαρροῦν ὅτι ἡ γείτων εἶναι... Νέα Γουϊνέα καί θά ζηλέψει τά ἑλληνικά νοσοκοµεῖα Μεγάλο τό ἔργο (φέτος καί σέ συνεργασία µέ σχολεῖα τῆς Κοµοτηνῆς) τῆς ἐναλλακτικῆς κοινότητας Πελίτι (τοῦ Π. Σαϊτανούδη) πού πασχίζει γιά τή διάσωση τῶν ντόπιων ποικιλιῶν φρούτων καί λαχανικῶν Καί ἡ νέα µας διεύθυνση ἀλληλογραφίας: Κ. Καραθεοδωρῆ 15 (ΕΥΡΙΔΙΚΗ 4), Κοµοτηνή. Ὅλα τ ἄλλα ὅπως τά ξέρετε µετέπειτα ἐξέλιξη τῶν πραγµάτων. Ἀκόµη καὶ στὴν καταστροφὴ νὰ ὁδηγοῦσε, τὸ συµπέρασµα ταυτὸν ἂν εἴη. Καθότι βεβαίως ὁ ὑποφαινόµενος δὲν προβαίνει σὲ πολιτικὲς ἀναλύσεις τούτη τὴ στιγµή. Τὶς πολιτικὲς ἀναλύσεις τὶς ἔχει καθ ὁλοκληρίαν χεσµένες. υὸ λόγια ἁπλῶς ἐπεπόθησε νὰ γράψει γιὰ τὴν ἀχθοστάλακτον χαρµονὴν τοῦ «στῶµεν καλῶς». Γιὰ τὴν ζήδωρον σχιζοφρένειαν τοῦ «ἐλευθερία ἢ θάνατος». Γιὰ τὴν πυρίδακνον µωρίαν τοῦ «ζῶ πεθαίνοντας, θανάτω θάνατον πατήσας». Καὶ ὡς ἐκ τούτου, γιὰ τὸ τηλαυγὲς «διὰ τοῦ θανάτου τὴν ζωὴν κατέσχον - κι ἐσᾶς τοὺς ραγιάδες µὲ τὴ real politik σας, σᾶς γράφω ὅλους στὰ παπάρια µου». Σφόδρα γε τε καὶ ἀνυπερθέτως) Ἐκεῖνο λοιπὸν ποὺ κυρίως ἔχει σηµασία εἶναι τελικὰ ἡ ἴδια ἡ λέξη ποὺ ἀκούστηκε τότε ἀπὸ τὸ στόµα τοῦ εὐαρίθµου λαοῦ. Ἡ λέξη καθ ἑαυτήν. Μία λέξη ποὺ κοντεύαµε πιὰ νὰ τὴν ξεχάσουµε καὶ γι αὐτό, ὅταν τὴν ξανακούσαµε, ἀναθαρρήσαµε, τὴ ρουφήξαµε ὡς ζήδωρον πνοήν, ἦρθε καὶ χάιδεψε τρυφερὰ τ αὐτιά µας. Καὶ ἔτσι, καῖπερ λαὸς ἐκπεσῶν, καῖπερ λαὸς ἀσυστόλων καὶ πεσµένων κώλων, σίγουρα ξανανοιώσαµε πολλὰ µέσα µας τὴν ὥρα ποὺ οἱ ἕτεροι Συνέλληνες ἔστρεφαν γυµνὰ τὰ δικά τους ὀπίσθια, ὑψώνοντάς τα στὸν ἀέρα εἰς χαιρετισµὸν ὑπερήφανον ἀριστοφανείου εἰδῆς καὶ περιπαικτικὰ κουνώντας τα µπρὸς στὰ ἔκπληκτα βλέµµατα τοῦ ἐνεοῦ ἀγελαίου συρφετοῦ τῆς Νέας Τάξης. Κι ἦταν ἀλήθεια πανσθενὴς ἡ λαγνεία τοῦ καθορᾶν κατ ἐκείνη τὴ στιγµὴ ραπιζοµένους τοὺς Ἀφέντες, εἴτα δὲ καὶ τὶς σπασµωδικὲς ἀντιδράσεις τους ἀπὸ τὸν κόλαφο ποὺ δέχτηκε ἡ πολύπλαγκτος ἑωσφορική τους ἔπαρση Ἦταν ἀληθινὰ ἕνα πραγµατικὸ πανηγύρι! Κι ἂς µὴ λύθηκε ἀκόµη τὸ Κυπριακό, γιὰ τὸ ὁποῖο ὡστόσο οὕτως ἢ ἄλλως τὸ ξέρουµε ὅτι ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωὴν - ἂν ὑπάρξει ποτὲ - θὰ εἶναι στενὴ καὶ τεθλιµµένη. Τουλάχιστον ὅµως ἔκλεισε ἡ ἑτέρα ὁδός: ἡ εὐρεία - καὶ ἀπάγουσα συνεπῶς εἰς τὴν ἀπώλειαν Εἰς πολλὰ ἔτη λοιπόν, ἀδελφοί! Καλά σας γενέθλια! Καὶ καλὸ δρόµο Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 2.1 Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη κατά την χρονική περίοδο Φεβρουαρίου έως και Ιουνίου του 2003. Ο συνολικός αριθµός των ευρωπαίων πολιτών που απάντησε

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

(συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08)

(συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08) (συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08) Φ.Κ.: ας επιστρέψουμε τώρα στο μεγάλο θέμα της ημέρας σε παγκόσμια κλίμακα, της Αμερικάνικές προκριματικές εκλογές. Πήραμε

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΤΟΥ) ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ, ΚΟΜΜΑΤΑ κ.α.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΤΟΥ) ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ, ΚΟΜΜΑΤΑ κ.α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΤΟΥ) ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ, ΚΟΜΜΑΤΑ κ.α.) Α) Με διαφάνεια και δηµοσιότητα: Ναι στη συµµετοχή και στα

Διαβάστε περισσότερα

Σας µεταφέρω τον χαιρετισµό του Προέδρου µας, Γ. Παπανδρέου και σας εύχοµαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας.

Σας µεταφέρω τον χαιρετισµό του Προέδρου µας, Γ. Παπανδρέου και σας εύχοµαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας. , Σας µεταφέρω τον χαιρετισµό του Προέδρου µας, Γ. Παπανδρέου και σας εύχοµαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας. Τα Συνέδρια αποτελούν την κορυφαία διαδικασία για όλα τα κόµµατα. Μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα Ώρα Μέσο Δημοσιογράφος Ημερομηνία Ραδιόφωνο ΣΚΑΪ

Ημέρα Ώρα Μέσο Δημοσιογράφος Ημερομηνία Ραδιόφωνο ΣΚΑΪ Ημέρα Ώρα Μέσο Δημοσιογράφος Ημερομηνία Δευτέρα 14:00 πμ Ραδιόφωνο ΣΚΑΪ Κατερίνα Ακριβοπούλου 14/05/2007 Κατερίνα Ακριβοπούλου: Τον αντίκτυπο του σκανδάλου των ομολόγων στην κοινή γνώμη καταγράφει το βαρόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

Στη σύλληψη του διευθυντή του ομίλου Παραπολιτικά προχώρησαν 15 αστυνομικοί με πολιτικά, σύμφωνα με πληροφορίες, συνοδευόμενοι από εισαγγελέα.

Στη σύλληψη του διευθυντή του ομίλου Παραπολιτικά προχώρησαν 15 αστυνομικοί με πολιτικά, σύμφωνα με πληροφορίες, συνοδευόμενοι από εισαγγελέα. Στο Αυτόφωρο Μονομελές θα παρουσιαστούν σήμερα για να δικαστούν για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης ο εκδότης των "Παραπολιτικών" Γιάννης Κουρτάκης και ο Διευθυντής του Ομίλου Παναγιώτης Τζένος.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βιογραφικό σημείωμα Ο Πολυμέρης Βόγλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπόνησε τη διατριβή του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική Υπάρχουν τριβές αλλά από ζήλο... Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ «Είμαι ικανοποιημένος από τη δεκαεννιάμηνη πορεία της κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική»

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» 3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON PARK 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ 1 Αγαπητέ κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Καταρχάς, βασική προϋπόθεση για το κλείσιμο μιας συνάντησης είναι να έχουμε εξακριβώσει και πιστοποιήσει ότι μιλάμε με τον υπεύθυνο που λαμβάνει μια απόφαση συνεργασίας ή επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ;

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; 1 Οµιλία Νίκου Αδαµόπουλου προέδρου σωµατείου εργαζοµένων στην ηµερίδα για την ανακύκλωση στο ήµο Νέας Ιωνίας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; Κύριε δήµαρχε, κτλ. Ευχαριστούµε που µας καλέσατε να

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο TRT-Türk 20/6/2009. Στον Aliser Delek

Συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο TRT-Türk 20/6/2009. Στον Aliser Delek Συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο TRT-Türk 20/6/2009 Στον Aliser Delek ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις υπάρχουν διαφορετικά θέματα. Ένα από τα πρώτα είναι η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης

Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης 1. Εισαγωγή στη διαμεσολάβηση (30 ) Στόχοι Να εντοπίσουν παρακολουθήσουν τη διαδικασία διαμεσολάβησης. Διαδικασία Έχουμε από πριν καλέσει δυο μέλη (ένα αγόρι Α και ένα κορίτσι

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω αγγλικά. Είναι ένας τρόπος για να προσπαθήσω να γεφυρώσω το χάσμα επικοινωνίας που υπάρχει συνήθως όταν χρησιμοποιούμε

Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω αγγλικά. Είναι ένας τρόπος για να προσπαθήσω να γεφυρώσω το χάσμα επικοινωνίας που υπάρχει συνήθως όταν χρησιμοποιούμε Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω αγγλικά. Είναι ένας τρόπος για να προσπαθήσω να γεφυρώσω το χάσμα επικοινωνίας που υπάρχει συνήθως όταν χρησιμοποιούμε διαφορετικές γλώσσες. Η γλώσσα των επιχειρηματιών είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη

ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη Ημερομηνία 25/2/2015 Μέσο Συντάκτης Link diastixo.gr Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης http://diastixo.gr/sinentefxeis/xenoi/3524-william-landay ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη Δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

25η Έκθεση της ΔΟΔ για τους βίαιους θανάτους δημοσιογράφων και εργαζομένων στα ΜΜΕ

25η Έκθεση της ΔΟΔ για τους βίαιους θανάτους δημοσιογράφων και εργαζομένων στα ΜΜΕ Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/02/2016 25η Έκθεση της ΔΟΔ για τους βίαιους θανάτους δημοσιογράφων και εργαζομένων στα ΜΜΕ Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΔΟΔ) δημοσιοποίησε την 25 η έκθεση για τους βίαιους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 8-9 Δεκεμβρίου 2016 Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

Ιβήριδος 9, T.K Θεσσαλονίκη, τηλ.: , fax:

Ιβήριδος 9, T.K Θεσσαλονίκη, τηλ.: , fax: Ιβήριδος 9, T.K. 54351 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310 903721 Email επικοινωνίας: anestis_anastasiadis@yahoo.gr, axmetaloulis@gmail.com Ιστοσελίδα: www.loutropoleis.com 6948948426 Προέδρου Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Μηλιός, Συνέντευξη στα Επίκαιρα 28/07/2012

Γιάννης Μηλιός, Συνέντευξη στα Επίκαιρα 28/07/2012 Γιάννης Μηλιός, Συνέντευξη στα Επίκαιρα 28/07/2012 1. Κατά τα φαινόμενα, οι δανειστές θα τραβήξουν στα άκρα τον χρηματοδοτικό στραγγαλισμό της χώρας, με μη καταβολή της δανειακής δόσης. Δημιουργείται ένα

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΑΕΑ 15/10/ ΔΣΕ

ΠΕΑΕΑ 15/10/ ΔΣΕ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΕΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΙΝΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ, ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΞΕ Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο τύπου της ΔΟΔ για την ετήσια έκθεση σχετικά με τις δολοφονίες δημοσιογράφων κα εργαζομένων στα ΜΜΕ το 2015

Δελτίο τύπου της ΔΟΔ για την ετήσια έκθεση σχετικά με τις δολοφονίες δημοσιογράφων κα εργαζομένων στα ΜΜΕ το 2015 Ημερομηνία Ανάρτησης: 01/01/2016 Δελτίο τύπου της ΔΟΔ για την ετήσια έκθεση σχετικά με τις δολοφονίες δημοσιογράφων κα εργαζομένων στα ΜΜΕ το 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στο τέλος ενός φονικού χρόνου η ΔΟΔ ζητεί

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου - Έλα - πέρασες μια φορά ε; Σε είδα σε μια στιγμή αλλά δεν ήμουν βέβαιος, δεν με είδες; - πέρασα με το αμάξι και έκανα

Διαβάστε περισσότερα

Αφ ενός στην ανάγκη περιορισμού και ελέγχου των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και η ιδία ως περιοχή.

Αφ ενός στην ανάγκη περιορισμού και ελέγχου των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και η ιδία ως περιοχή. Ομιλία Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. Γ. Βασιλείου στην ανοικτή σύσκεψη-παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 2020+ Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου 25-5-2015 Σας καλωσορίζουμε σε μια ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Καλαντζής στη ΝΕΤ: «Να γίνει δημοψήφισμα για το αποτέλεσμα της επαναδιαπραγμάτευσης του Μνημονίου»

Γιώργος Καλαντζής στη ΝΕΤ: «Να γίνει δημοψήφισμα για το αποτέλεσμα της επαναδιαπραγμάτευσης του Μνημονίου» 1 Γιώργος Καλαντζής στη ΝΕΤ: «Να γίνει δημοψήφισμα για το αποτέλεσμα της επαναδιαπραγμάτευσης του Μνημονίου» ΕΚΠΟΜΠΗ: ΕΚΛΟΓΕΣ 2012 στη ΝΕΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/6/2012 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Κώστας Μουσουρούλης (Βουλευτής

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3. Ικανότητα ανάληψης δράσης.

Μέρος 3. Ικανότητα ανάληψης δράσης. Μέρος 3. Ικανότητα ανάληψης δράσης. - 2 - Συσσωρευµένη γνώση και ικανότητες Ευαισθητοποίηση και αξιολόγηση της ατοµικής ικανότητας ανάληψης δράσης. Κοινωνική δεξιότητα Ικανότητα εκµάθησης Μεθοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν

Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα Από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν Λοιπόν, ήθελα να µιλήσω για δυο πράγµατα που νοµίζω δεν συνδέονται πάντα αλλά, πραγµατικά θα τους άξιζε µια σύνδεση. Το ένα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

«Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε»

«Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» «Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» της Άννας Κουππάνου Στις σελίδες που ακολουθούν υπάρχουν δραστηριότητες σχετικά με το βιβλίο: «Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» Οι δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Eισαγωγή. H μεγαλύτερη ανακάλυψη της γενιάς μου είναι το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τη ζωή του αλλάζοντας τη συμπεριφορά του.

Eισαγωγή. H μεγαλύτερη ανακάλυψη της γενιάς μου είναι το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τη ζωή του αλλάζοντας τη συμπεριφορά του. Eισαγωγή H μεγαλύτερη ανακάλυψη της γενιάς μου είναι το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τη ζωή του αλλάζοντας τη συμπεριφορά του. Oυίλιαμ Tζέϊμς Όποτε βρισκόμαστε αντιμέτωποι με άσχημα νέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να ξεκαθαρίσουμε κάποια ζητήματα. Θα ξεκινήσω από

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη «Η Ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ Εμπειρίες από την εισδοχή άλλων Βαλκανικών κρατών»

Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη «Η Ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ Εμπειρίες από την εισδοχή άλλων Βαλκανικών κρατών» ΟΜΙΛΙΑ Βουλευτή β Αθηνών, πρώην Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη Στο συνέδριο του ΚΕΠΠ με θέμα: «Η Ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ Εμπειρίες από την εισδοχή άλλων Βαλκανικών κρατών» Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛΕΞΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ. Δεν αντέχει η Κύπρος. άλλες καριέρες Να φιλτράρουμε το εθνικό

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛΕΞΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ. Δεν αντέχει η Κύπρος. άλλες καριέρες Να φιλτράρουμε το εθνικό ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛΕΞΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ Δεν αντέχει η Κύπρος άλλες καριέρες Να φιλτράρουμε το εθνικό μας συμφέρον μέσα από το πραγματικό συμφέρον της Κύπρου Πατρίδα μας είναι η Κύπρος και όχι το κόμμα ή η προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας.

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. Φωνή δυνατή. Φωνή

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στο LEGACY MAGAZINE

Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στο LEGACY MAGAZINE Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στο LEGACY MAGAZINE 1) Κύριε Λυγερέ, παρά την δυσχερή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Κύπρος, επικρατεί ακόμα μια νότα αισιοδοξίας λόγω των υδρογονανθράκων... Με

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

I N T E R V I E W S 1 3 / 1 2 / Ο Γιούνας Γιούνασον θέλει να πηδήξεις από το παράθυρο και να εξαφανιστείς

I N T E R V I E W S 1 3 / 1 2 / Ο Γιούνας Γιούνασον θέλει να πηδήξεις από το παράθυρο και να εξαφανιστείς I N T E R V I E W S 1 3 / 1 2 / 2 0 1 6 Ο Γιούνας Γιούνασον θέλει να πηδήξεις από το παράθυρο και να εξαφανιστείς ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ Μιλήσαμε με τον συγγραφέα του best seller των 10 εκατομμυρίων αντιτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ. Εργασία της μαθήτριας Έλλης Βελέντζα για το πρόγραμμα ΣινΕφηβοι

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ. Εργασία της μαθήτριας Έλλης Βελέντζα για το πρόγραμμα ΣινΕφηβοι Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ Εργασία της μαθήτριας Έλλης Βελέντζα για το πρόγραμμα ΣινΕφηβοι Ο πόλεμος του Βιετνάμ(1965-1975) ήταν η μεγαλύτερη ένοπλη σύγκρουση μεταξύ Δύσης και Ανατολής κατά την διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ MP SECTOR HEAD OF DEVELOPMENT & COMPETITION, NEW DEMOCRACY PARTY Investment Energy Summit Greece, Cyprus, Israel Re-designing the European energy map ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» Θεσσαλονίκη, 9 Δεκεμβρίου 2010

ΗΜΕΡΙΔΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» Θεσσαλονίκη, 9 Δεκεμβρίου 2010 ΗΜΕΡΙΔΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» Θεσσαλονίκη, 9 Δεκεμβρίου 2010 Εισήγηση του Προέδρου της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών, κ. Απόστολου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΥΧΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΤΥΧΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΤΥΧΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Πιάσε το χέρι μου»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Πιάσε το χέρι μου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δεκελείας 97 Νέα Φιλαδέλφεια Τ.Κ. 14341 Τηλ.: 213 2049012 fax. 213 2049006

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς των νέων ιδεών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Φορείς των νέων ιδεών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Δ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ- ΔΙΧΑΣΜΟΣ (1909-1922) 1. Το κόμμα των φιλελευθέρων 1. Πριν τις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910 κανένα ΜΕΓΑΛΟ κόμμα δεν υποστήριζε τις μεταρρυθμίσεις που προτάθηκαν το 1909/1910 Φορείς των νέων

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στο συνέδριο "Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές" (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Ομιλία στο συνέδριο Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Ομιλία στο συνέδριο "Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές" (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλητής: Κώστας Χριστοφορίδης, Πρόεδρος Συλλόγου Ιµβρίων Αναγόρευση κ. Μιχάλη Μαυρόπουλου σε Επίτιµο Πρόεδρο του Παναγιότατε, Αξιότιµοι Προσκεκληµένοι, Το δεύτερο πρόσωπο που θα τιµήσουµε σήµερα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ Όλο και πιο συχνά κάνει την εµφάνισή

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Απρίλιος Απρίλ 200 ιος 2008 Έρευνα 1-3/4

Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Απρίλιος Απρίλ 200 ιος 2008 Έρευνα 1-3/4 Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Απρίλιος 2008 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 1 έως και 3 Απριλίου 2008. Τύπος έρευνας: Tηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως απατήθηκαν οι Απόστολοι; (β μέρος)

Μήπως απατήθηκαν οι Απόστολοι; (β μέρος) Μήπως απατήθηκαν οι Απόστολοι; (β μέρος) +Επισκόπου Νικοπόλεως Μελετίου Η θεωρία των ψευδαισθήσεων α. Η θεωρία Σύμφωνα με την θεωρία αυτή, οι μυροφόρες γυναίκες έπεσαν θύματα παραίσθησης ή ψευδαίσθησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει να σας πω ότι στο αρχείο μου έχω έγγραφη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ ΣΤΗΝ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ» ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

Συμπολίτισσες και Συμπολίτες

Συμπολίτισσες και Συμπολίτες Συμπολίτισσες και Συμπολίτες Ήδη έχουν ειπωθεί αρκετά. Τη δύσκολη κατάσταση που περνάει ο λαός την γνωρίζουμε όλοι. Ξεθεμελιώνονται δικαιώματα και κατακτήσεις για τις οποίες έχει χυθεί πολύ αίμα. Για μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, πρώτα-πρώτα να διευκρινίσουμε τα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, πρώτα-πρώτα να διευκρινίσουμε τα Κύριε συνάδελφε, πρώτα-πρώτα να διευκρινίσουμε τα οικονομικά θέματα που αφορούν τους εν ενεργεία υπαλλήλους του ΕΚΕΨΥΕ. Έχουν αποδεσμευτεί τα χρήματα από το Υπουργείο Οικονομικών. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Κ.ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ (Πρόεδρος ιεθνούς ιαφάνειας Ελλάς ): Κύριε Συντονιστά, κύριοι Πρόεδροι των Εργοληπτικών Οργανώσεων, κύριε καθηγητά, κύριε Πρόεδρε του

Κ.ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ (Πρόεδρος ιεθνούς ιαφάνειας Ελλάς ): Κύριε Συντονιστά, κύριοι Πρόεδροι των Εργοληπτικών Οργανώσεων, κύριε καθηγητά, κύριε Πρόεδρε του Κ.ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ (Πρόεδρος ιεθνούς ιαφάνειας Ελλάς ): Κύριε Συντονιστά, κύριοι Πρόεδροι των Εργοληπτικών Οργανώσεων, κύριε καθηγητά, κύριε Πρόεδρε του Επιµελητηρίου, αγαπητέ Λέανδρε Ρακιτζή, σας καληµερίζω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ Όλο

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING. Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly. Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων

Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING. Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly. Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων 1 Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων Αθήνα --- ευτέρα 16 Σε τεµβρίου 2013 2 Κύριε ήµαρχε, Κυρία Πρόεδρε του

Διαβάστε περισσότερα

ή Δημοκρατία ή Κεμαλισμός

ή Δημοκρατία ή Κεμαλισμός ή Δημοκρατία ή Κεμαλισμός Χρήστος Κηπουρός Ένα τμήμα της αφίσας του Reyen Dirken, 1947, -All our colours to the Mast Poster- Χρήστος Κηπουρός Μαυρομιχάλη 13 Διδυμότειχο 68.300 xkipuros@otenet.gr Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΌ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ ΙΟΎΛΙΟΣ 2015

1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΌ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ ΙΟΎΛΙΟΣ 2015 7.16 1 Τι Πιστεύουν οι Έλληνες για τη Δημοκρατική Συμμετοχή & τους Θεσμούς Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ιούλιος 16 2 Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Επόμενη είναι η έβδομη. με αριθμό 709/ επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Επόμενη είναι η έβδομη. με αριθμό 709/ επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Επόμενη είναι η έβδομη με αριθμό 709/28-3-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας κ. Ελευθερίου Αυγενάκη προς τον Υπουργό Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Κύριε συνάδελφε, επειδή είμαστε σε μία εποχή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Κύριε συνάδελφε, επειδή είμαστε σε μία εποχή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, επειδή είμαστε σε μία εποχή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πολλαπλώς κρίσιμη, έχει σημασία να κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετά από δέκα χρόνια διαπραγµατεύσεις και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης (12-13 εκεµβρίου 2002), η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Κας. ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Κας. ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κας. ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Στην Έναρξη του Εθνικού Διαλόγου Παιδείας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 Κύριε Πρωθυπουργέ,

Διαβάστε περισσότερα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα ΣΤ τάξη Δημοτικού Σχολείου Μακρυγιάλου 2009-2010 1 Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα άγρια

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 17 o Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας Ενέργεια & Ανάπτυξη 2012 30-31 Οκτωβρίου 2012 Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα Έντιμε Κύριε Υπουργέ, Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ 7.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήµανε ένα σύνολο δράσεων προτεραιότητας που είναι απαραίτητες για την προώθηση των στόχων που έθεσε η ιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Όταν φεύγουν τα σύννεφα μένει το καθαρό

Όταν φεύγουν τα σύννεφα μένει το καθαρό Ημερομηνία 9/6/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://plusmag.gr/ Αλεξάνδρα Παναγοπούλου http://plusmag.gr/article/%cf%84%ce%b1%ce%bd_%cf%86%ce%b5%ce%b3%ce%bf%cf %85%CE%BD_%CF%84%CE%B1_%CF%83%CE%BD%CE%BD%CE%B5%CF%86%CE%B1_%CE%B

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΟΣΑ ΣΤΟ 19 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE: THE COMEBACK? GREECE: HOW RESILIENT? ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλος των χαμένων ευκαιριών.

Ο κύκλος των χαμένων ευκαιριών. Ο κύκλος των χαμένων ευκαιριών. Κύριε πρόεδρε σας είναι γνωστό ότι η ιδρυση της σχολής βιοιατρικής του πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Λάρισα αναβάλλεται για το μέλλον. Κατά πόσο πιστεύεται ότι αποτελεί για

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 2014 Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο: 1.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην πολιτική ζωή της Κύπρου 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

1 Η δημιουργία ενός Πιλότου-Ηγέτη

1 Η δημιουργία ενός Πιλότου-Ηγέτη Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 15 Εισαγωγή... 17 1 Η δημιουργία ενός Πιλότου-Ηγέτη... 23 2 Η Ματιά του Πιλότου... 33 3 Η επίγνωση της κατάστασης... 43 4 Η δύναμη του σχεδιασμού... 59 5 Στο απόγειο της τεχνολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας

Μνημόνιο Συνεργασίας Μνημόνιο Συνεργασίας Για τη δημιουργία διαδημοτικού δικτύου συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Κρήτης και νήσων Αιγαίου σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 27 Μαρτίου 2009 Μνημόνιο Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Συνέργειες Αποβλήτων και Πόρων προς την κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα και στις Μεσογειακές Χώρες»

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Συνέργειες Αποβλήτων και Πόρων προς την κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα και στις Μεσογειακές Χώρες» ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Συνέργειες Αποβλήτων και Πόρων προς την κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα και στις Μεσογειακές Χώρες» Εισήγηση ΠΑΝΔΟΙΚΟ Θέμα: Η Κυκλική Οικονομία με την Πολυγωνική Λογική

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στη «Χώρα της Κυριακής» Συνέντευξη Τηλέμαχου Χυτήρη στη «Χώρα της Κυριακής»

Συνέντευξη στη «Χώρα της Κυριακής» Συνέντευξη Τηλέμαχου Χυτήρη στη «Χώρα της Κυριακής» Συνέντευξη στη «Χώρα της Κυριακής» Συνέντευξη Τηλέμαχου Χυτήρη στη «Χώρα της Κυριακής» Σε παρεξήγηση οφείλεται η όποια συζήτηση γίνεται για την μονιμότητα στον δημόσιο τομέα, δηλώνει ο Τηλέμαχος Χυτήρης,

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20 Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015-22:20 Από τη Μαίρη Γκαζιάνη «Μέσω της μυθοπλασίας, αποδίδω τη δικαιοσύνη που θα ήθελα να υπάρχει» μας αποκαλύπτει η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡHΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Α Αθηνών Αξίζω

ΧΡHΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Α Αθηνών Αξίζω ΧΡHΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Α Αθηνών Αξίζω ένα καλύτερο µέλλον Δικαιούµαι µία παιδεία, εφόδιο ζωής Ψάχνω για δουλειά µε βάση το βιογραφικό µου και όχι τις γνωριµίες Επιθυµώ ευκαιρίες, στήριξη και υγιή ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Καταρχήν να ευχηθώ στο νέο Προεδρείο ότι καλύτερο και πιστεύω ότι όλοι εδώ, πέραν των εργαζομένων ΠΟΕ ΟΤΑ και του ΕΔΣΝΑ, ήρθαμε ως

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Καταρχήν να ευχηθώ στο νέο Προεδρείο ότι καλύτερο και πιστεύω ότι όλοι εδώ, πέραν των εργαζομένων ΠΟΕ ΟΤΑ και του ΕΔΣΝΑ, ήρθαμε ως Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Καταρχήν να ευχηθώ στο νέο Προεδρείο ότι καλύτερο και πιστεύω ότι όλοι εδώ, πέραν των εργαζομένων ΠΟΕ ΟΤΑ και του ΕΔΣΝΑ, ήρθαμε ως αυτοδιοικητικοί και όχι κομίζοντας κανείς καμία άλλη ταυτότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Εισπράττουµε περί τα 40 δις ευρώ το χρόνο και ξοδεύουµε περί τα 60. Κατ' αναλογία είναι σαν να βγάζω 1.000 ευρώ το µήνα και να χαλάω 1.500.

Εισπράττουµε περί τα 40 δις ευρώ το χρόνο και ξοδεύουµε περί τα 60. Κατ' αναλογία είναι σαν να βγάζω 1.000 ευρώ το µήνα και να χαλάω 1.500. Αφού κανείς από τους επίσηµους φορείς δεν βγαίνει επιτέλους να πει την πολυπόθητη αλήθεια στον ελληνικό λαό αποφάσισα να το κάνω εγώ. Ξέρετε η αλήθεια στα οικονοµικά δεν είναι ούτε θέσφατο, ούτε κρυφή

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Χατζηδάκης: Δεν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία - Πλήρης συνέντευξη

Κ. Χατζηδάκης: Δεν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία - Πλήρης συνέντευξη Κ. Χατζηδάκης: Δεν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία - Πλήρης συνέντευξη [04.11.2013] «Δεν θα αλλάξουν ο νόμος Κατσέλη και ο νόμος 4161 για τους ενήμερους δανειολήπτες. Αυτό σημαίνει ότι κανένας φτωχός άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα