Σειρά Προϊόντων. ThyssenKrupp Bauservice. Νέα, καινοτόμα προϊόντα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σειρά Προϊόντων. ThyssenKrupp Bauservice. Νέα, καινοτόμα προϊόντα."

Transcript

1 TK Νέα, καινοτόμα προϊόντα. Σειρά Προϊόντων Συστήματα αντιστήριξης τάφρων Συστήματα οριζόντιας διάτρησης Σύστημα προκατασκευασμένων δρόμων εργοταξίου για ασταθή εδάφη Συμπληρωματικά προϊόντα A company of ThyssenKrupp Services ThyssenKrupp Bauservice

2 Πίνακας περιεχομένων Συστήματα αντιστήριξης τάφρων E+S...4 Γραμμική αντιστήριξη...4 Γραμμική αντιστήριξη στο κέντρο πόλεων...5 Κιβώτια βαρέως τύπου...6 Γραμικά κιβώτια...7 Κιβώτια μεσαίου τύπου...8 Κιβώτια ελαφρού τύπου...9 Υποδοχέας πασσαλοσανίδων...10 Συστήματα αντιστήριξης τάφρων Krings...11 Παράλληλη αντιστήριξη...11 KS KS KVL...14 Αντιστήριξη αλουμινίου...15 Υποδοχέας πασσαλοσανίδων KKP...16 Υδραυλικό σύστημα έμπηξης πασσαλοσανίδων DPV...17 Συστήματα οριζόντιας διάτρησης...18 Σύστημα προκατασκευασμένων δρόμων εργοταξίου για ασταθή εδάφη...19 Αρπάγη σωλήνων RG 2500 / RG Προωθητής σωλήνων SZ Διαχωριστής γαιών Terra-Star...22 Αυτο-ανατρεπόμενο εμπορευματοκιβώτιο...22 NADO, αυτόματος ταχυσύνδεσμος υδραυλικών σωλήνων υψηλής πίεσης για μηχανήματα έργων...23 Επικοινωνία...24 Αυτό το φυλλάδιο προϊόντων περιέχει μόνο μια επιλογή προϊόντων από την εκτενή σειρά μας. Για να δείτε περαιτέρω προϊόντα και να λάβετε αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό μας Εγχειρίδιο και στον ιστοχώρο Emunds+Staudinger Στις μέρες μας, οι απαιτήσεις για σύγχρονα συστήματα αντιστήριξης ποικίλλουν από το ένα εργοτάξιο στο άλλο. Γι αυτό το λόγο οι εμπεριστατωμένες ειδικές συμβουλές μας, μοναδικά προσαρμοσμένες για κάθε εργοτάξιο, είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Τελικά η επιτυχία ενός έργου, εξαρτάται πάρα πολύ από την επιλογή της μεθόδου αντιστήριξης. Η μίσθωση συστημάτων αντιστήριξης αποδεικνύεται συχνά η πιό οικονομική προσέγγιση και χάρη στην εκτενή σειρά εξοπλισμού προς μίσθωση που διαθέτουμε, είμαστε πάντα ικανοί να παρέχουμε το κατάλληλο σύστημα αντιστήριξης, για μεγάλα αλλά και μικρά έργα. 2 3

3 Νέο! Η γραμμική αντιστήριξη επιτρέπει πλέον αποτελεσματικές εργασίες σε βάθη από 10 έως 12m. Νέα, εξόχως μακριά πλαίσια. Γραμμική αντιστήριξη - καμία σύγκριση. Γραμμική αντιστήριξη Με τη γραμμική αντιστήριξη το έδαφος παραμένει αδιατάρακτο χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στα παρακείμενα κτίρια και την κυκλοφοριακή ροή. Αντί των μόνιμα τοποθετημένων αντηρίδων, οι άκαμπτες κυλιόμενες αντηρίδες του συστήματος γραμμικής αντιστήριξης διατηρούν τις αποστάσεις των οδηγών κατά συνέπεια και των πλαισίων αντιστήριξης μέσα στο όρυγμα. Μ αυτό τον τρόπο, το πλάτος του ορύγματος παραμένει απολύτως ομοιόμορφο σε όλα τα στάδια κατασκευής. Η γραμμική αντιστήριξη είναι κατάλληλη για σκυροδέτηση και μπορεί ευέλικτα να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα τεχνικά έργα. Με την επιλογή της μονάδας κυλιόμενων οδηγών E+S U, μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερο ελεύθερο ύψος εργασίας. Νέο! Η γραμμική αντιστήριξη επιτρέπει πλέον αποτελεσματικές εργασίες σε βάθη από 10 έως 12m. Αγωγοί εντός, κυκλοφοριακό εκτός. Γραμμική αντιστήριξη στο κέντρο πόλεων Κατά τη διάρκεια έργων εντός κατοικοιμένων περιοχών που απαιτούν διάνοιξη ορυγμάτων, πρέπει να δοθεί προσοχή στα δίκτυα κοινής ωφέλειας που διασχίζουν εγκάρσια το όρυγμα. Παράλληλα είναι ουσιαστικό να μην διαβιβάζονται δονήσεις στο έδαφος έξω από το όρυγμα λόγω της ύπαρξης κατοικιών εκατέρωθεν και της παράλλης όδευσης δρόμων ή σιδηροδρομικών γραμμών. Το νέο σύστημα δομημένων πασσαλοσανίδων για κατοικημένες περιοχές μπορεί να συνδυαστεί με τα εξαρτήματα του γραμμικού συστήματος αντιστήριξης της E+S (με τις αντηρίδες, τους οδηγούς και τα μεγάλα πλαίσια αντιστήριξης) για την εύκολη παράκαμψη δικτύων κοινής ωφέλειας που διασχίζουν την τάφρο. Αυτό συνεπάγεται μείωση του κόστους με παράλληλη αύξηση της απόδοσης. Μήκος μονάδας Μήκος γραμμικού οδηγού Ύψος πλαισίου 2,25 m - 6,50 m (2,13 m - 6,38 m)* 5,13 m - 9,13 m (4,13 m)* 1,32 m / 2,32 m Μήκος μονάδας Μήκος γραμμικού οδηγού Ύψος υποδοχέα πασσαλοσανίδων 3,70 m (3,88 m - 4,13 m)* 5,13 m - 9,13 m (4,13 m)* 1,00 m * Σε παρένθεση οι τιμές για το σύστημα του μονού κυλιόμενου οδηγού * Σε παρένθεση οι τιμές για το σύστημα του μονού κυλιόμενου οδηγού Συστήματα αντιστήριξης τάφρων E+S Συστήματα αντιστήριξης τάφρων E+S 4 5

4 Ελεύθερο ύψος αγωγών μέχρι 3.50m! Συμπαγή και ικανά για μεγάλες διαμέτρους αγωγών. Κιβώτια βαρέως τύπου Τα κιβώτια αντιστήριξης βαρέως τύπου (Magnum) της E+S έχουν κατακτήσει μια κυριάρχη θέση στην αγορά για την αποδοτική τοποθέτηση σωλήνων με ιδιαίτερα μεγάλη διατομή ή μεγάλο μήκος. Αυτό που διακρίνει τα εν λόγω κιβώτια αντιστήριξης είναι οι εντυπωσιακές προδιαγραφές λειτουργίας τους όπως βάθος αντιστήριξης μέχρι 6,00 m και πλάτος σκάμματος πάνω από 4,70 m, με ελεύθερο πλάτος εργασίας μέχρι 2,46 m. Γραμικά κιβώτια Το σύστημα γραμμικής (Linear) αντιστήριξης με κιβώτια της E+S είναι ένας συνδυασμός αντιστήριξης με οδηγούς και αντιστήριξης με κιβώτια. Χάρη στη δυνατότητα κάθετης μετακίνησης του κυλιόμενου βραχίονα (αρχή λειτουργίας του συστήματος γραμμικής αντιστήριξης) η αντιστήριξη είναι εξαιρετικά ευπροσάρμοστη και έτσι κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών εργοταξιακών απαιτήσεων. Όπως όλα Ο τέλειος συνδυασμός κιβωτίων αντιστήριξης και κυλιόμενων οδηγών. τα συστήματα κιβωτίων της E+S, το Γραμμικό σύστημα κιβωτίων μεταφέρεται και παρέχεται πλήρως συναρμολογημένο έτσι ώστε μόνο οι βραχίονες επέκτασης απομένει να εγκατασταθούν για να επιτύχουν το επιθυμητό πλάτος ορύγματος. 2,00 m - 6,84 m 3,40 m / 3,70 m / 4,00 m / 4,50 m 3,15 m / 4,00 m 3,00 m 1,32 m / 2,00 m 1,32 m / 2,00 m 2,00 m / 2,46 m 1818 kg kg 2656 kg kg 6 Συστήματα αντιστήριξης τάφρων E+S Συστήματα αντιστήριξης τάφρων E+S7

5 Ασυναγώνιστα μεταξύ των συστημάτων στήριξης παρειών. Κιβώτια μεσαίου τύπου Δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία σειρά προϊόντων στη μεσαία κατηγορία που να συγκρίνεται με τη σειρά της E+S. Οι συγκεκριμένες διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού αυτού του συστήματος αντιστήριξης το καθιστούν κατάλληλο για γενικής χρήσης και ποικίλες εφαρμογές. Στη μεσαία κατηγορία - σωλήνες εξωτερικής διάμετρου μέχρι 1,45 m - τα κιβώτια αυτά με ύψος βασικού πλαισίου 2,60 m έχουν καταστεί ένα προϊόν με υψηλές διεθνείς πωλήσεις. Όσο διαφορετικό και να είναι το μέγεθος ενός συστήματος αντιστήριξης, όλα τα κιβώτια της κατηγορίας μιας μονάδας - από τα ελαφρού τύπου μέχρι τα βαρέως τύπου, χρησιμοποιούν ένα και το αυτό σύστημα αντηρίδων. Μικρό μέγεθος, μεγάλη απόδοση. Κιβώτια ελαφρού τύπου Με ύψη βασικού πλαισίου από 1,6 έως 2,4 m, τα συστήματα αυτά καλύπτουν ολόκληρο το εύρος κατασευής δικτύων σε κατοικημένες περιοχές. Χρησιμοποιούνται κυρίως για την τοποθέτηση σωλήνων και καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας, αερίου και ύδρευσης. Η συμβατότητα των κρίσιμων δομικών συστατικών αυτού του μικρού κιβωτίου το καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμο. Η γραμμική αντιστήριξη ελαφρού τύπου είναι το μικρότερο και ελαφρύτερο κιβώτιο τάφρων στη σειρά προϊόντων της E+S και μπορεί να συνεργαστεί με επικαθήμενη μονάδα για χρήση σε μεγαλύτερα βάθη. 2,00 m - 4,50 m 2,00 m - 4,50 m 2,60 m 1,60 m / 1,95 m / 2,25 m / 2,40 m 1,32 m / 2,00 m 0,96 m / 1,32 m 1,45 m 0,81 m / 1,16 m / 1,19 m / 1,34 m 1285 kg kg 745 kg kg 8 Συστήματα αντιστήριξης τάφρων E+S Συστήματα αντιστήριξης τάφρων E+S9

6 Νέο! Μονάδες κυλιόμενων οδηγών Krings U για μεγάλες διατομές αγωγών. Nέο! Μακρύτερα πλαίσια για κυλιόμενους οδηγούς μήκους 7,00m για μεγαλύτερα βάθη. Το ευέλικτο σύστημα για το ιστορικό κέντρο πόλεων. Υποδοχέας πασσαλοσανίδων Ο υποδοχέας πασσαλοσανίδων λειτουργεί ως βάση εγκατάστασης και ζεύξης πασσαλοσανίδων. Χρησιμοποιείται ιδιαίτερα σε ορύγματα που διασχίζονται από μεγάλους αριθμούς σωλήνων και καλωδίων όπου είναι ακατάλληλη η αντιστήριξη μεγάλης επιφάνειας. Υπάρχουν διαθέσιμα ποικίλα βασικά μήκη υποδοχέων, προσαρμοσμένα στη διατομή και το πλάτος των πασσαλοσανίδων. Γλιστρώντας σε μεγάλα βάθη. Παράλληλη αντιστήριξη Το υψηλής αντοχής σύστημα αντιστήριξης PV για σκληρές απαιτήσεις σε μια έκδοση που αντέχει ιδιαίτερα τις καταπονήσεις και εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς κραδασμούς, απλοποιεί τις διαδικασίες με την τοποθέτηση κάθετα κυλιόμενων βραχιόνων στη θέση που απαιτείται για βέλτιστη στατικότητα. Οι βραχίονες αυτοί κρατούν τους οδηγούς κύλισης απολύτως παράλληλους. Αυτό σημαίνει ότι οι βραχίονες και τα πλαίσια γλιστρούν ομαλά με μικρές τριβές. Αυτή η αρχή λειτουργίας αποζημειώνει την επένδυση ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης των αντιστηρίξεων. Τα πλαίσια μπορούν να εξαχθούν με ευκολία ακόμη και από μεγάλα βάθη. Με την επιλογή της μονάδας κυλιόμενων οδηγών Krings U, μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερο ελεύθερο ύψος εργασίας. Βάθος αντιστήριξης έως 7,00 m (έως 4,00 m)* 3,40 m / 3,63 m / 4,03 m Rohrdurchlasshöhe Ύψος υποδοχέα πασσαλοσανίδων 0,97 m Μήκος πλαισίου 2,00 m - 7,00 m Βάθος αντιστήριξης Ύψος πλαισίου 1,30 m / 2,40 m * Σε παρένθεση οι τιμές για το σύστημα του μονού κυλιόμενου οδηγού Συστήματα αντιστήριξης τάφρων E+S Συστήματα αντιστήριξης τάφρων Krings 10 11

7 Το πλέον χρησιμοποιούμενο κιβώτιο τάφρου KS 100 Το KS 100 είναι ένα εύχρηστο κιβώτιο αντιστήριξης για κάθε εργασία αντιστήριξης που μπορεί να προκύψει μέχρι ένα μέγιστο βάθος τάφρου 5,2 m. Είναι το πλέον χρησιμοποιημένο κιβώτιο αντιστήριξης τάφρων παγκοσμίως. Η ευκολία χρήσης του με τις αμέτρητες παραλλαγές από την άποψη του πλάτους εκσκαφής, του βάθους εφαρμογής, τη διαθεσιμότητα και το τυποποιημένο ελεύθερο ύψος εργασίας (μέχρι 1,56 m) επιτρέπουν όλες τις ρυθμίσεις μέσα στις μέγιστες διαστάσεις που προδιαγράφονται. Όταν χρησιμοποιείται σε βάθη εκσκαφής έως 4,00 m η απόδοσή του είναι η βέλτιστη. Οι αντηρίδες της μονάδας είναι συμβατές με όλα τα συστήματα αντιστήριξης κιβωτίων και τα συστήματα κυλιόμενων οδηγών. Το KS 100 είναι επίσης διαθέσιμο σε μια γωνιακή έκδοση για την κατασκευή φρεατίων. και ο μικρός του αδερφός. KS 60 Το KS 60 της σειράς ελαφρών κιβωτίων, έχει σχεδιαστεί και κατασκευασεί για να ικανοποιήσει τα κριτήρια της μεγάλης φόρτισης, του μικρού βάρους και της μέγιστης ασφάλειας. Αυτά τα χαρακτηριστικά, καθιστούν τη σειρά κιβωτίων αντιστήριξης Krings KS 60 ιδανική για οποιεσδήποτε απαιτήσεις αντιστήριξης σε αστικό περιβάλλον και δη στο ιστορικό κέντρο πόλεων. Είναι κατάλληλα για χρήση σε βάθη τάφρων μέχρι 3,70m. Το μικρό τους βάρος, εξασφαλίζει ευκολία χειρισμού σε συνθήκες εργοταξίου. Το πλάτος της μονάδας μπορεί να μεταβληθεί, χρησιμοποιώντας σταθερές προεκτάσεις. Το KS 60 χρησιμοποιεί αντηρίδες που είναι κοινές για τα συστήματα κιβωτίων και τα συστήματα κυλιόμενων οδηγών. 2,00 m - 4,00 m 2,40 m / 2,60 m 1,30 m 1,51 m / 1,56 m 2,00 m - 3,50 m 2,00 m / 2,40 m 1,00 m / 1,30 m 0,99 m / 1,36 m 1398 kg kg 1004 kg kg 12 Συστήματα αντιστήριξης τάφρων Krings Συστήματα αντιστήριξης τάφρων Krings 13

8 Nέο! Υποδοχέας-KVL για χρήση των αντηρίδων των μονάδων KS 60 / KS 100. Αντιστήριξη τάφρων ο εύκολος τρόπος. KVL Αυτό το μικρό χαλύβδινο κιβώτιο τάφρων έχει ειδικά φτιαχτεί για εφαρμογές αντιστήριξης στο κέντρο πόλεων. Το ιδανικό βάθος τάφρων για αυτό το σύστημα είναι από 1,50 m μέχρι 3,00 m. Τα Miniboxes είναι μια πολύ καλή λύση για την τοποθέτηση και τη συντήρηση δικτύων αερίου, ύδρευσης, τηλεφώνου και ηλεκτρικής ενέργειας και για τη δημιουργία των συνδέσεων παροχών. Τα κιβώτια αυτά επιτρέπουν το χειρισμό τους με μικρούς εκσκαφείς. Παρά το μικρό βάρος του, το κιβώτιο είναι αρκετά ισχυρό ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με τη μέθοδο σκάβω και τραβώ και με την εναλλακτική μέθοδο της τοποθέτησης σε προεκσκαφή. Μικρό, ελαφρύ και εύχρηστο. Αντιστήριξη αλουμινίου Οι ελαφρού τύπου αντιστηρίξεις αλουμινίου είναι το ιδανικό σύστημα αντιστήριξης για τάφρους μέχρι 3 m βάθος σε περιοχές του κέντρου πόλεων. Χρησιμοποιείται για όλες τις τυπικές εργασίες αντιστήριξης και για την τοποθέτηση ηλεκτρικών καλωδίων και σωλήνων αερίου και ύδρευσης, για τη συντήρηση αγωγών και φρεατίων καθώς και για επισκευές και επιθεωρήσεις. Χρησιμοποιούνται επίσης στους σταθμούς έναρξης και υποδοχής αγωγών, για την τοποθέτηση σωλήνων με διάτρηση. Οι ελαφρού τύπου αντιστηρίξεις αλουμινίου διακρίνονται γαι το μικρό βάρος τους και ως εκ τούτου για τον εύκολο χειρισμό τους. 2,00 m - 3,50 m 1,50 m / 2,00 m / 2,40 m 0,50 m / 1,00 m 0,91 m - 3,00 m 0,72 m / 0,97 m / 1,30 m 0,50 m 489 kg kg 29 kg kg 14 Συστήματα αντιστήριξης τάφρων Krings Συστήματα αντιστήριξης τάφρων Krings 15

9 Ιδανικό για κάθε διασταυρούμενο εμπόδιο. Υποδοχέας πασσαλοσανίδων KKP Ο υποδοχέας πασσαλοσανίδων της Krings είναι μια γρήγορη και οικονομικώς αποδοτική μέθοδος καθώς και μια πρακτική και απαραίτητη προσθήκη στη χρήση συστημάτων αντιστήριξης χάλυβα για εκτεταμένες επιφάνειες σε αστικές περιοχές όπου τα σκάμματα διασταυρώνονται συχνά με τις γραμμές υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Αυτό το δοκιμασμένο σύστημα αντιστήριξης επιτρέπει στα ειδάλλως δύσκολα προβλήματα που προκύπτουν με τη διασταύρωση των δικτύων κοινής ωφέλειας στις αστικές περιοχές να ξεπεραστούν αποτελεσματικά. Ένα ιδιαίτερα ικανό σύστημα αντιστήριξης αφ εαυτού ή όταν ενσωματώνεται ως τμήμα ενός μεγαλύτερου συστήματος αντιστήριξης Krings, ο υποδοχέας πασσαλοσανίδων Krings αντιπροσωπεύει μια οικονομικώς αποδοτική, ευέλικτη και πρακτική λύση στα προβλήματα αντιστήριξης. Επιτυγχάνωντας μεγάλα βάθη με ελάχιστες δονήσεις και παραμορφώσεις. Υδραυλικό σύστημα έμπηξης πασσαλοσανίδων DPV Το υδραυλικό σύστημα έμπηξης πασσαλοσανίδων έχει αναπτυχθεί για την κατασκευή και την επισκευή των υπόγειων γραμμών κοινής ωφελείας στις στενές οδούς, οι οποίες διασταυρώνονται με τις παροχές γειτονικών κτιρίων ή σε τοποθεσίες του κέντρου πόλεων όπου οι εκσκαφές και οι διακοπές της κυκλοφορίας πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο. Το υδραυλικό σύστημα αντιστήριξης είναι κατάλληλο εκεί όπου απαιτείται μια χωρίς δονήσεις μέθοδος όπως σε παλαιά παραδοσιακά πετρόχτιστα κτίρια. 2,83 m - 4,07 m 0,48 m / 1,00 m Αριθμός πασσαλοσανίδων 14 τεμ. KD 4 / KD 6 Ελεύθερο πλάτος εργασίας έως 3,65 m Βάθος αντιστήριξης Βάθος ορύγματος Βάθος αντιστήριξης Δύναμη πίεσης Αριθμός πασσαλοσανίδων 5,50 m / 6,70 m 7,65 t / 9,00 t 14 τεμ. / 18 τεμ. 16 Συστήματα αντιστήριξης τάφρων Kringsv Συστήματα αντιστήριξης τάφρων Krings 17

10 Διάτρηση εδάφους. Συστήματα οριζόντιας διάτρησης Στη διαδικασία διάτρησης, οι αγωγοί προωθούνται ταυτόχρονα με το τρυπάνι ενώ παράλληλα αφαιρείται το χώμα της διάτρησης. Η τεχνική αυτή είναι μια οικονομική εναλλακτική λύση σε σχέση με τα ανοιχτά σκάμματα, όταν πρόκειται για την κατασκευή δικτύων ακαθάρτων σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Η εν λόγω χωρίς εκσκαφή μέθοδος αποτρέπει τις επίγειες δονήσεις και τις παραμορφώσεις που διαβιβάζονται στο περιβάλλον έδαφος και στην επιφάνεια. Κρίνεται ιδανική όταν δρόμοι, πεζοδρόμια, κήποι ή σιδηροδρομικές γραμμές πρέπει να διασχιστούν χωρίς εκσκαφή. Σύστημα διάτρησης BPU 200 BPU 400 BPU 800 BPU 1200 BPU 1600 Δύναμη προώθησης [kn] Δύναμη εξόλκησης [kn] Πίεση λειτουργίας [bar] Ροπή [Nm] Μήκος βασικής μονάδας 1,9 m 2,5 m 3,1 m 5,9 m 6,1 m Πλάτος βασικής μονάδας 0,9 m 1,2 m 1,8 m 2,1 m 2,4 m [kg] Σύστημα προκατασκευασμένων δρόμων εργοταξίου για ασταθή εδάφη Η χρήση του σύγχρονου Συστήματος Εργοταξιακών Δρόμων δημιουργεί νέες τεχνικές και οικονομικές ευκαιρίες για εκείνους που εμπλέκονται σε κατασκευαστικά έργα. Το Σύστημα Εργοταξιακών Δρόμων είναι σε θέση να αντέξει υψηλά φορτία. Τα συνήθη εργοταξιακά μηχανήματα μπορούν να εγκαταστήσουν και ακολούθως να απομακρύνουν το σύστημα. Απαιτείται ελάχιστη επιφανειακή δοαμόρφωση και με τη βοήθεια του απλού σχεδιασμού και των ειδικών στοιχείων σύνδεσης ο χρόνος εγκατάστασης και απομάκρυνσης περιορίζεται στο ελάχιστο. Πρόβλημα βατότητας; Ξεπεράστε το! Μήκος 2340 mm Πλάτος 3800 mm Ύψος 160 mm 869 kg Επιφάνεια 8,892 m² Μέγιστο φορτίο 12 tn αξονικό φορτίο 18 Συστήματα οριζόντιας διάτρησης Σύστημα προκατασκευασμένων δρόμων εργοταξίου για ασταθή 19 εδάφη

11 Οικονομία και ασφάλεια με την αρπάγη σωλήνων. Αρπάγη σωλήνων RG 2500 / RG 5000 Οι αρπάγες σωλήνων Krings με το αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμό τους έχουν ένα πιστοποιημένο ιστορικό επιτυχιών όσο αφορά στον ασφαλή χειρισμό και την τοποθέτηση σωλήνων όλων των ειδών. Η λογική των δύο διαθέσιμων εκδόσεων είναι βασισμένη στον απλούστατο τρόπο λειτουργίας με αυτόματη ανύψωση. Οι βραχίονες των αρπάγων ασφαλίζουν αυτόματα μετά την ανύψωση του φορτίου. Ένας αξόπιστος μηχανισμός κλειδώματος αποτρέπει την τυχαία απελευθέρωση του φορτίου συμβάλλοντας στην ενεργό ασφάλεια. Αρπάγη σωλήνων, τύπος βραχίονα RK I / RG2500, τύπος βραχίονα 50 RK I / RG2500, τύπος βραχίονα 80 RK II / RG5000, τύπος βραχίονα 90 RK II / RG5000, τύπος βραχίονα 125 RK II / RG5000, τύπος βραχίονα 150 Εξωτερική διάμετρος Φ 275 mm mm 590 mm mm 700 mm mm 1090 mm mm 1300 mm mm Προωθητής σωλήνων SZ 10 Όλα τα βασικά λειτουργικά μέρη είναι τοποθετημένα πάνω σε ένα κινητό όχημα που συνδέεται με άξονα υποδοχής στο σωλήνα. Το πιστοποιημένο πρότυπο διπλής πένσας του προωθητή σωλήνων διατηρεί το συρματόσχοινο έλξης συνεχώς τεντωμένο. Ο χειρισμός της μηχανής έλξης μπορεί να γίνει και με τηλεχειρισμό. Δύναμη εφελκυσμού Μήκος εφέλκυσης Απαιτούμενο μονοπάτι εργασίας (διαδρομή) Κινητήρας Διάμετρος σωλήνα Συρματόσχοινο έλξης Παροχή ισχύος (μπαταρία) Πίεση λειτουργίας Η έξυπνη κίνηση με τη μηχανή έλξης αγωγών. 100 kn (συμπεριλαμβάνονται οι τριβές) Απεριόριστο 500 mm 1,3 kw rpm - 12 V 800 mm mm 20 m - 75 m 12 V / 170 Ah 160 bar 20 Συμπληρωματικά προϊόντα Συμπληρωματικά προϊόντα 21

12 Διαχωριστής γαιών Terra-Star Terra-Star, διαχωριστής γαιών για επεξεργασία προιόντων εκσκαφής. Με την βοήθεια του διαχωριστή γαιών Terra- Star, τα προιόντα εκσκαφής υποβάλλονται σε επεξεργασία για την άμεση επανεπίχωση. Το γεγονός αυτό παράγει σημαντικά οικονομικά οφέλη, δεδομένου ότι τα προιόντα εκσκαφής δεν ειναι απαραίτητο να μεταφερθούν και αποθηκευτούν σε χώρο εκτός του εργοταξίου με υψηλό κόστος. Αυτο-ανατρεπόμενο εμπορευματοκιβώτιο Η χρήση του αυτο-ανατρεπόμενου εμπορευματοκιβωτίου σε μια ευρεία ποικιλία βιομηχανικών εφαρμογών, πιστοποιεί την προσαρμοστικότητά του στη μεταφορά ογκωδών ή υγρών αγαθών. Για να ξεφορτώσει το περιεχόμενο του εμπορευματοκιβωτίου, ο οδηγός πρέπει μόνο να οδηγήσει το εμπορευματοκιβώτιο με το μπροστινό μέρος απέναντι στο πλευρικό όριο ενός φορτηγού ή ενός άλλου μεγαλύτερου εμπορευματοκιβωτίου συλλογής. Το μέγιστο φορτίο των διαθέσιμων μοντέλων είναι περίπου kg. Τύπος I II III IV Περιεχόμενα [l] NADO αυτόματος ταχυσύνδεσμος υδραυλικών σωλήνων υψηλής πίεσης για μηχανήματα έργων 1 Με την αυτόματη ζεύξη των υδραυλικών σωλήνων υψηλής πίεσης, μπορείτε να μεγιστοποιήσετε την απόδοση του εκσκαφέα σας. 2 Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, ένα νέο εργαλείο είναι έτοιμο για δράση. Σε δευτερόλεπτα αλλάζετε εξάρτημα εργασίας στην πούμα του μηχανήματός σας γρήγορα, αξιόπιστα και καθαρά. Συνέπεια αυτής της γρήγορης διαδικασίας αντικατάστασης είναι η σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους του εργοταξίου Συμπληρωματικά προϊόντα Συμπληρωματικά προϊόντα 23

13 ES PP GR Διανομή στην Ελλάδα Thita Krings Hellas S.A. Tripoleos Nafplio Τηλέφωνο: Φαξ: Επικοινωνία ThyssenKrupp Bauservice GmbH Ottostr Hückelhoven - Baal, GERMANY Τηλέφωνο: Φαξ: Το τεχνικό περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές. A company of ThyssenKrupp Services ThyssenKrupp Bauservice TK

Alpha Green Αβεε. Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Υ Σ Α. Υπόγεια Συστήματα Απορριμμάτων

Alpha Green Αβεε. Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Υ Σ Α. Υπόγεια Συστήματα Απορριμμάτων Alpha Green Αβεε Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Υ Σ Α Υπόγεια Συστήματα Απορριμμάτων Πλεονεκτήματα Υπόγεια συστήματα απορριμμάτων Ποιότητα ζωής Ευελιξία Άνοιγμα του κάδου απόρριψης στο βέλτιστο ύψος Μείωση κακοσμίας

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Arocs Loader. Το νέο Arocs Grounder.

Το νέο Arocs Loader. Το νέο Arocs Grounder. Το νέο Arocs Loader. Το νέο Arocs Grounder. Κορυφαία ισχύς για υψηλές απαιτήσεις. Το Arocs Loader και το Arocs Grounder. Για ιδιαίτερα υψηλό ωφέλιμο φορτίο και ακραία φορτία. Με το Arocs Loader και το

Διαβάστε περισσότερα

Γερανογέφυρα αλουμινίου, κινητή, μέγιστο φορτίο 1.000 kg και 1.500 kg

Γερανογέφυρα αλουμινίου, κινητή, μέγιστο φορτίο 1.000 kg και 1.500 kg Μήκος φορέα (καθαρή απόσταση) Γερανογέφυρα αλουμινίου, κινητή, μέγιστο φορτίο 1.000 kg και 1.500 kg Μήκος φορέα (ολικό) Ωφέλιμο μήκος Περιοχή ρύθμισης Στήριγμα φορέα Πλάτος πλευρικού πλαισίου 290 Ολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΕΑΤΙΑ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΦΡΕΑΤΙΑ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΑ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 1 Ήταν μια απόλυτη πρωτοπορία, όταν το 1978 o HOFIT εφηύρε και κατασκεύασε τα φρεάτια πολυαιθυλενίου. Τώρα, περισσότερο από τριάντα έτη εμπειρίας είναι στη διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ Δήμου Φαιστού Προϋπολογισμός: 1.403.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Quargo ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Quargo ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ σειρά Quargo Quargo QUARGO, Ο ΑΚΟΥΡΑΣΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ Ευέλικτο, συμπαγές και αξιόπιστο: Το Quargo είναι το πιο ανταγωνιστικό επαγγελματικό όχημα που υπάρχει σήμερα στην αγορά. Το Quargo

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αυτόματος βραχίονας που καταργεί την χρήση του λεβιέ με πλήρη αυτόματες κινήσεις

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αυτόματος βραχίονας που καταργεί την χρήση του λεβιέ με πλήρη αυτόματες κινήσεις ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γενική περιγραφή Υπεραυτόµατος ξεµονταριστής µε εξελιγμένο βραχίονα εργαλείων (πιάτο νύχι) ο οποίος καταργεί εντελώς την χρήση του λεβίε, ιδανικός για ελαστικά φορτηγών, λεωφορείων, χωματουργικών

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Εκσυγχρονισμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού λιμανιού Επανομής

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός αυλάκωσης

Εξοπλισμός αυλάκωσης Εξοπλισμός αυλάκωσης Εργαλεία σχεδιασμένα να βελτιώνουν την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα για συστήματα πυρόσβεσης και άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ευρεία επιλογή μηχανικών και υδραυλικών μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη δύναμη σε μικρό μέγεθος.

Μεγάλη δύναμη σε μικρό μέγεθος. Μεγάλη δύναμη σε μικρό μέγεθος. Expert Universal Easy New Compact Generation Easy Universal Expert Η νέα γενιά Compact κρουστικών δραπάνων της Bosch. Είτε πρόκειται για το Easy, το Universal ή το Expert

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.schilling-fn.de Ελληνική Γκάμα προϊόντων Γερανογέφυρες αλουμινίου Διάφορα Παρελκόμενα Ειδικές κατασκευές

www.schilling-fn.de Ελληνική Γκάμα προϊόντων Γερανογέφυρες αλουμινίου Διάφορα Παρελκόμενα Ειδικές κατασκευές Ελληνική Γερανογέφυρες αλουμινίου Διάφορα Παρελκόμενα Ειδικές κατασκευές Γκάμα προϊόντων Γερανογέφυρες αλουμινίου Διάφορα Παρελκόμενα Ειδικές κατασκευές 1 2 Από τη σύνταξη Γεια σας!... από τη σύλληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το σκυρόδεµα αποτελείται από τσιµέντο, αµµοχάλικα, νερό, και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Ευρεία γκάμα για συγκεκριμένες ανάγκες κουρμπαρίσματος και διαμόρφωσης άκρων. Ποιότητα που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Τύπος μοντέλων Σελίδα Κουρμπαδόροι Υδραυλικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 2 *EU-I

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 2 *EU-I Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 2 *EU-I Η ισχυρή και ενεργιακά αποδοτική σκούπα πολλαπλών εφαρμογών MV2 περιλαμβάνει ένα ανθεκτικό και στιβαρό πλαστικό κάδο 12l και είναι η ιδανική συσκευή αρχικής κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τοποθέτησης

Προϋποθέσεις τοποθέτησης Τεχνικές πληροφορίες Προϋποθέσεις τοποθέτησης για διαφορετικούς σχεδιασμούς των σταθμών TRNSFORMER OMPT STTION 500S/630S/800S/900S/ 1000S/1250S/1600S/1800S Περιεχόμενο Ο Transformer ompact Station αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Γερανογέφυρα αλουμινίου, στατική, μέγιστο φορτίο 1.000 kg και 1.500 kg

Γερανογέφυρα αλουμινίου, στατική, μέγιστο φορτίο 1.000 kg και 1.500 kg Γερανογέφυρα αλουμινίου, στατική, μέγιστο φορτίο 1.000 kg και 1.0 kg Μήκος φορέα (ολικό) Μήκος φορέα (καθαρή απόσταση) Ύψος πλευρικού πλαισίου Πλάτος πλευρικού πλαισίου Ολικό ύψος Σημείο ανάρτησης στο

Διαβάστε περισσότερα

FELCO 801. www.felco801.com. Ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος. βιώστε την ταχύτητα

FELCO 801. www.felco801.com. Ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος. βιώστε την ταχύτητα FELCO 801 Ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος βιώστε την ταχύτητα www.felco801.com FELCO 801 Το ιδανικό εργαλείο για εντατική εργασία κλαδέματος 2 Κόβει γρήγορα, είναι ελαφρύ και εργονομικό. Το FELCO 801 είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήματα εκσκαφέων. Σειρά προϊόντων

Εξαρτήματα εκσκαφέων. Σειρά προϊόντων Εξαρτήματα εκσκαφέων Σειρά προϊόντων 2 Η προσαρμοστικότητα στα χέρια σας Τα συστήματα ταχείας προσάρτησης Bobcat αυξάνουν την προσαρμοστικότητα του εκσκαφέα σας σας επιτρέπουν να αλλάζετε εξαρτήματα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m²

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m² Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑΣ 3 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ: 63 Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΕΛ.: 210 27 91 067, 210 27 92 419, FAX: 210 27 92 419,

ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑΣ 3 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ: 63 Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΕΛ.: 210 27 91 067, 210 27 92 419, FAX: 210 27 92 419, E ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΥΠΟΥ BUS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑΣ 3 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ: 63 Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΕΛ.: 210 27 91 067, 210 27 92 419, FAX: 210 27 92

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΣΥΣΦΙΞΗ. Αρ. μοντέλων. Δυνατότητα mm. Τύπος. Σελίδα

ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΣΥΣΦΙΞΗ. Αρ. μοντέλων. Δυνατότητα mm. Τύπος. Σελίδα Πρέσες σύσφιξης Διαθέτουν αυτόματη ολοκλήρωση κύκλου για να διασφαλίζεται η ίδια αξιόπιστη, στεγανή σύνδεση κάθε φορά. Κατασκευασμένες με υψηλά στάνταρ για υψηλή ποιότητα και μεγάλη ανθεκτικότητα συνοδευόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελουργικός Πάσσαλος

Αμπελουργικός Πάσσαλος Αμπελουργικός Πάσσαλος Προδιαγραφές Προϊόντος Αναβ: 01,Ημερ/νία Φύλλου 12.04.2009 Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο εκδίδεται από την ΠΑΝΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. σε συνέχεια των αιτήσεων από τους πελάτες μας, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις για αυλόπορτες και γκαραζόπορτες!

Λύσεις για αυλόπορτες και γκαραζόπορτες! Λύσεις για αυλόπορτες και γκαραζόπορτες! Ανακαλύψτε την αυτοματοποιημένη κίνηση! Η εταιρία Somfy, ένας μεγάλος κατασκευαστής πολλών εφαρμογών γύρω από την αυτοματοποιημένη κίνηση στο σπίτι και στα κτίρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. Ε. Π. Ε.

ΡΕΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. Ε. Π. Ε. Το εργοστάσιο SPINNER έχει έδρα την Γερµανία είναι το µεγαλύτερο Ευρωπαϊκών προδιαγραφών µε εµπειρία από το 1950 σε κατασκευή αυτόµατων (CNC) τόρνων δυο αξόνων, τριών αξόνων, τύπου revolver µε επικλινές

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία ενός μύθου. Διαβαθμίσεις στην κινητή σιαγώνα που βοηθούν στην κατά προσέγγιση ρύθμιση του μεγέθους ανοίγματος για διάφορα μεγέθη σωλήνων.

Ανατομία ενός μύθου. Διαβαθμίσεις στην κινητή σιαγώνα που βοηθούν στην κατά προσέγγιση ρύθμιση του μεγέθους ανοίγματος για διάφορα μεγέθη σωλήνων. Οι σωληνοκάβουρες RIDGID είναι παγκοσμίως γνωστοί για την απαράμιλλη αντοχή τους και το λειτουργικό σχεδιασμό τους. Ο αυθεντικός σωληνοκάβουρας βαρέος τύπου, που απεικονίζεται παρακάτω, έχει κερδίσει την

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά 5GL. Τρακτέρ χαμηλού προφίλ 57 kw (75 hp) 65 kw (85 hp) (97/68 EC)

Σειρά 5GL. Τρακτέρ χαμηλού προφίλ 57 kw (75 hp) 65 kw (85 hp) (97/68 EC) Σειρά 5GL Τρακτέρ χαμηλού προφίλ 57 kw (75 hp) 65 kw (85 hp) (97/68 EC) 2 Τρακτέρ σειράς 5GL Επισκόπηση 5G Χαμηλού προφίλ Μια καινούργια λύση από την John Deere Μπορεί να είναι μικρό σε μεγεθος και ευέλικτο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP Φτιαγμένο στα μέτρα της δουλειάς σας. Φτιαγμένο στα μέτρα της πόλης σας. Ο κατάλληλος σύμμαχος για τη δουλειά σας, το νέο Doblò Work Up είναι η ιδανική λύση για όσους χρειάζονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ST 006 ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ Μπουλόνι αγκύρωσης σε μορφή βίδας που προσδένει την κατασκευή, χωρίς να γίνονται ορατές οι αλυσίδες (ενώνονται κάτω από την κατασκευή). Με

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn

COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn Οι compact μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcomp Ν παραδίδονται έτοιμες προς τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός αποθήκευσης RIDGID KNAACK

Εξοπλισμός αποθήκευσης RIDGID KNAACK Εξοπλισμός αποθήκευσης RIDGID KNAACK Πλήρης γκάμα χαλύβδινων αποθηκευτικών κατασκευών βαρέος τύπου πολλαπλών χρήσεων. Κορυφαία παγκοσμίως συστήματα στον κατασκευαστικό και βιομηχανικό τομέα. Ηλεκτροσυγκολλημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ηκατανόησητωνδιαδικασιώνκατάτηκαταπόνησηστρέψης, η κατανόηση του διαγράµµατος διατµητικής τάσης παραµόρφωσης η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

...create your space

...create your space MAE IN GERMANY...create your space ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Βογιατζόγλου Systems αντιπροσωπεύει τη γερμανική εταιρεία Element System, η οποία δίνει ευέλικτες και αισθητικά άρτιες λύσεις οργάνωσης & τακτοποίησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ

ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ KEIMENO ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ Υπάρχουν στην αγορά πολλά διαφορετικά γεωτρύπανα ανάλογα µε τη λειτουργία για την οποία προορίζονται.μερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ BTG. από 16,6 εώς 280 kw. Καυστήρες αερίου

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ BTG. από 16,6 εώς 280 kw. Καυστήρες αερίου Καυστήρες αερίου ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ BTG από 16,6 εώς 280 kw ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ BTG από 16,6 εώς 280 kw ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ τα κύρια χαρακτηριστικά των καυστήρων της σειράς BTG καταδεικνύουν πως οι συγκεκριµένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 KA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 25.6262.30 Συντήρηση αντλιοστασίων κλπ. 20.000,00 20.000,00 25.6264.30 Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπων αυτοματισμών. 40.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΕΣ : ECF TFA TFB

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΕΣ : ECF TFA TFB ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΕΣ : ECF TFA TFB ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ECF ECF/542 : 0.5 m 3 /h 1.6 m 3 /h Χρονική ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Τασκούδης Χρήστος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δομικά υλικά

Τασκούδης Χρήστος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δομικά υλικά Εξαρτήματα για προφίλ αλουμινίου Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1889 και από τότε έχει κατακτήσει ηγετική θέση στην παραγωγή εξαρτημάτων για πόρτες και παράθυρα από προφίλ αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Έκδοση 01/2012 ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Mounting the sun's power www.profilodomi.gr Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ Αναπτύσσοντας καινοτομίες Η ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ δημιουργήθηκε και λειτουργεί από στελέχη που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκες και τις απαιτήσεις σας µε το σωστό τρόπο.

ανάγκες και τις απαιτήσεις σας µε το σωστό τρόπο. ΔΕΛΤΑ - ΖΗΤΑ Ε.Π.Ε. περιεχόµενα ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ GG20 ΚΛΑΣΕΩΣ Α15 4 ΣΧΑΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ GG20 ΚΛΑΣΕΩΣ Α15 4 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ GJS 500/7 ΚΛΑΣΕΩΣ Β125 5 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ GJS 500/7 ΚΛΑΣΕΩΣ C250 6 ΣΧΑΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

> Σκελετός κατά 60 cm μεγαλύτερος από το ύψος του πλατύσκαλου. > Σκελετός από αλουμίνιο > Σκαλιά και πλατύσκαλο από χάλυβα

> Σκελετός κατά 60 cm μεγαλύτερος από το ύψος του πλατύσκαλου. > Σκελετός από αλουμίνιο > Σκαλιά και πλατύσκαλο από χάλυβα ALIUM ΣΚΛΕΣ Οικιακές και επαγγελματικές Οικιακή σκάλα ALIUM > Σταθερές αλλά ελαφριές (αλουμίνιο) > Άνετο πλατύσκαλο από ατσάλι με ενσωματωμένο αντιολισθητικό πλαστικό > Οι άκρες των σκαλιών και του πλατύσκαλου

Διαβάστε περισσότερα

ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 41 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 41 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 41 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΑΣ Ο ΕΞΥΠΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΤΑ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΝΕΟ Συνδέστε την έξυπνη συσκευή σας με τις νέες XR

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300 Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300 Κορυφαία κατηγορία - Εργαστείτε όπωςοι επαγγελματίες. Ιδανικός εξοπλισμός για κάθε περίπτωση: οι κορυφαίες σκούπες της εταιρείας μας με μέγιστη ισχύ, μεγάλο κάδο και

Διαβάστε περισσότερα

Ε 18.03.20. Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ

Ε 18.03.20. Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Ε 18.03.20 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ. ΔΓ/4333.423 / 19-2-2009 Απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος.

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος. Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος. Οι σύνθετες απαιτήσεις χρειάζονται απλές λύσεις. Ώστε να γίνει πιο εύκολη όχι μόνο η δουλειά αλλά και η λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 3.200

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 3.200 Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 3.200 Η νέα κατηγορία βάσης εντυπωσιάζει με τα νέα στοιχεία εξοπλισμού που πληρούν αυστηρά πρότυπα. Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μεγάλο κάδο, άνετη θέση στάθμευσης για

Διαβάστε περισσότερα

ARV WISENT. New technology from Flensburg

ARV WISENT. New technology from Flensburg New technology from Flensburg ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ARV WISENT... 4-5 Θάλαμος διακυβέρνησης Τεχνικά δεδομένα Διαστάσεων Τεχνικά δεδομένα Βαρών... 6 Τεχνικά δεδομένα Απόδοσης Τεχνικά δεδομένα Συστήματος τροφοδότησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑΝΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓKΥΡΩΣΕΩΝ.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑΝΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓKΥΡΩΣΕΩΝ. ΕΚΚΑΦ ΑΤΕΕ ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ 67-16675 ΓΛΥΦΑΔΑ, Tηλ. (+30) 210.96.33.385, Fax. (+30) 210.96.33.604, we b : ww w. ekkaf.gr ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑΝΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

K 4 Silent Edition Home

K 4 Silent Edition Home Το Κ4 Silent Home με την καινοτόμο αθόρυβη λειτουργία είναι αθόρυβο αφού λειτουργεί με κατά 50% χαμηλότερο επίπεδο θορύβου. Το πλυστικό μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με υδρόψυκτο κινητήρα και είναι κατάλληλο

Διαβάστε περισσότερα

FUHR FUHR MULTISAFE. Αυτόμ ατη προστασία για αίσθηση ασφάλειας. Ο αυτόματος μηχανισμός κλειδώματος, που δεν αντιγράφεται

FUHR FUHR MULTISAFE. Αυτόμ ατη προστασία για αίσθηση ασφάλειας. Ο αυτόματος μηχανισμός κλειδώματος, που δεν αντιγράφεται Αυτόμ ατη προστασία για αίσθηση ασφάλειας Ο αυτόματος μηχανισμός κλειδώματος, που δεν αντιγράφεται FUHR Αυξημένη ασφάλεια και ευκολία για μονόφυλλες και δίφυλλες πόρτες από προφίλ αλουμινίου, ξύλου και

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για εξειδικευμένους εγκαταστάτες/ψυκτικούς και μελετητές Κορυφαία ποιότητα στις συνήθεις εφαρμογές.

Πληροφορίες για εξειδικευμένους εγκαταστάτες/ψυκτικούς και μελετητές Κορυφαία ποιότητα στις συνήθεις εφαρμογές. Πληροφορίες για εξειδικευμένους εγκαταστάτες/ψυκτικούς και μελετητές Κορυφαία ποιότητα στις συνήθεις εφαρμογές. Ιδανική εφαρμογή των Yonos MAXO και Yonos MAXO-D. 02 Pioneering for You 03 «Ισχύς και απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές απόξεσης εδαφών

Μηχανές απόξεσης εδαφών ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 59 Μηχανές απόξεσης εδαφών Η απόξεση εδαφών Σε αρκετά δομικά και χωματουργικά έργα απαιτείται η μετακίνηση μεγάλου όγκου εδάφους έτσι ώστε να είναι δυνατή η πραγματοποίηση άλλων εργασιών,

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων Αλυσοκινήσεις Πλεονεκτήματα ακριβής σχέση μετάδοση λόγω μη ύπαρξης διολίσθησης, η συναρμολόγηση χωρίς αρχική πρόταση επειδή η μετάδοση δεν βασίζεται στην τριβή καθώς επίσης και ο υψηλός βαθμός απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι Μηχανές Ολοµέτωπης Κοπής - Τ.Β.Μ.. Καλιαµπάκος Επίκουρος Καθηγητής στοών και σηράγγων Η χρησιµοποίηση εκρηκτικών υλών για την θραύση του πετρώµατος έχει ως αποτέλεσµα τον επηρεασµό

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τοποθέτησης

Προϋποθέσεις τοποθέτησης Προϋποθέσεις τοποθέτησης για SUNNY CENTRAL 250, 250HE Περιεχόμενα Σε αυτό το έγγραφο περιγράφονται οι διαστάσεις, οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, οι ποσότητες εισερχόμενου και

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ALOUSYSTEM. Alousystem 100inox

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ALOUSYSTEM. Alousystem 100inox ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ALOUSYSTEM Alousystem 100inox Το σύστημα αλουμινίου Alousystem 100inox αποτελεί ένα από τα πιο αξιόπιστα συρόμενα συστήματα της αγοράς. Διαθέτει ανοξείδωτο οδηγό για ομαλή, αθόρυβη και χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με Συστήματα Αλουμινίου Europa

Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με Συστήματα Αλουμινίου Europa Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με Συστήματα Αλουμινίου Europa Κατηγορίες Κατασκευών Τα Συστήματα Αλουμινίου Europa πρωτοπορούν και στην αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων, με σειρές που ικανοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 240 λίτρων και 770 λίτρων πλαστικών για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Σ.Κ.Υ. & Ε.Ε. Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Προϋπολογισµός: 413.069,00 (συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΔΡ. ΜΗΧ. ΜΑΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργάτες μας είναι Γερμανικές Εταιρείες - Κατασκευαστές επαγγελματικού φωτισμού LED.

Συνεργάτες μας είναι Γερμανικές Εταιρείες - Κατασκευαστές επαγγελματικού φωτισμού LED. Συνεργάτες μας είναι Γερμανικές Εταιρείες - Κατασκευαστές επαγγελματικού φωτισμού LED. Τα προϊόντα που διαθέτουμε αναπτύσσονται σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών μας και βλέπουμε τους εαυτούς μας ως ηγέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η εύκολη λύση καθαρισμού για το σπίτι και τον ελεύθερο χρόνο

Η εύκολη λύση καθαρισμού για το σπίτι και τον ελεύθερο χρόνο Χρόνος δράσης Χρόνος διασκέδασης Η εύκολη λύση καθαρισμού για το σπίτι και τον ελεύθερο χρόνο Make it your home. Τακτοποιήστε το σπίτι σας με τη σειρά πλυντικών υψηλής πίεσης AQT. Αντιμετωπίστε ένα μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμένοι για επαγγελματίες. Οι κυκλοφορητές με την υψηλότερη απόδοση στον κόσμο: Wilo-Stratos PICO και Wilo-Stratos. Έντυπο προϊόντων.

Σχεδιασμένοι για επαγγελματίες. Οι κυκλοφορητές με την υψηλότερη απόδοση στον κόσμο: Wilo-Stratos PICO και Wilo-Stratos. Έντυπο προϊόντων. Σχεδιασμένοι για επαγγελματίες. Οι κυκλοφορητές με την υψηλότερη απόδοση στον κόσμο: Wilo-Stratos PICO και Wilo-Stratos. Έντυπο προϊόντων. Με την υψηλότερη απόδοση. Με πιστοποίηση TÜV. Κυκλοφορητές υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμοι στερέωσης για στέγες

Σύνδεσμοι στερέωσης για στέγες Σύνδεσμοι στερέωσης για στέγες Συστήματα Στερέωσης Στέγης άγκιστρα στέγης ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Με 3 θέσεις στερέωσης Αλουμίνιο (ΕΝ-AW-6082 T6) g Χαμηλό βάρος Ευελιξία χάριν της προσαρμοστικότητας σε ύψος και πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιόπιστοι λέβητες με μέγιστη ενεργειακή απόδοση B O I L E R S

Αξιόπιστοι λέβητες με μέγιστη ενεργειακή απόδοση B O I L E R S Αξιόπιστοι λέβητες με μέγιστη ενεργειακή απόδοση B O I L E R S Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις Δεδομένου ότι η αγορά ακολουθεί την πορεία της περιβαλλοντικής προστασίας και τα ενεργειακά κόστη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά οχήματα συλλέκτη

Ειδικά οχήματα συλλέκτη Ειδικά οχήματα συλλέκτη ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ VM00XT10 ΚΛΑΣΣΙΚΗ PNA/PNH 80 VM00XT10 ΚΛΑΣΣΙΚΗ PNA/PNH 80 VM2XT10 ΚΛΑΣΣΙΚΗ PGA 100 ΜΕΡΑ ΜΕ ΜΕΡΑ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ για ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ και

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με Συστήματα Αλουμινίου Europa

Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με Συστήματα Αλουμινίου Europa Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με Συστήματα Αλουμινίου Europa Κατηγορίες Κατασκευών Τα Συστήματα Αλουμινίου Europa πρωτοπορούν και στην αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων, με σειρές που ικανοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Εικ.1: BR151 σε διπλή έλξη μεταφοράς συρμού σιδηρομεταλλεύματος

Εικ.1: BR151 σε διπλή έλξη μεταφοράς συρμού σιδηρομεταλλεύματος Γενικά Σε συνέχεια της σειράς Ε50 οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι (DB) κατασκεύασαν από το 1973 έως το 1977 τη σειρά BR151. Ήταν πιο ισχυρή, γρηγορότερη και σημαντικά ελαφρύτερη από την πρόγονό της. Περίπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 5 10 KG. work. don t play. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Η τριετής εγγύηση της Metabo Καταχώρηση: www.metabo.com/xxl

ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 5 10 KG. work. don t play. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Η τριετής εγγύηση της Metabo Καταχώρηση: www.metabo.com/xxl ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 5 10 KG ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. work. don t play. Η τριετής εγγύηση της Metabo Καταχώρηση: www.metabo.com/xxl ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ, ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΚΟΥΡΑΣΗ. Στις πιο σκληρές δουλειές τα καταφέρνουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ, Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προφόρτιση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ 5 η Αναθεώρηση Στο Τιμολόγιο περιλαμβάνονται όλες οι βοηθητικές εργασίες που περιγράφονται στην παράγραφο 1 της Σύμβασης βοηθητικών

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή ενός συστήματος αντιστήριξης: Γεωτεχνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

940 SM - Ενισχυμένος μηχανισμός

940 SM - Ενισχυμένος μηχανισμός * ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 940 SM - Ενισχυμένος μηχανισμός 2.000.000 κινήσεις Eγγυημένη απόδοση καλής λειτουργίας Μονόφυλλη, Δίφυλλη & Τηλεσκοπική, Συνεχής λειτουργία. * Κανένας φόβος για

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμπαγούς μεγέθους ερπυστριοφόροι φορτωτές. Σειρά προϊόντων

Συμπαγούς μεγέθους ερπυστριοφόροι φορτωτές. Σειρά προϊόντων Συμπαγούς μεγέθους ερπυστριοφόροι φορτωτές Σειρά προϊόντων Μεγαλύτερη παραγωγικότητα, λιγότερος κόπος n Αυξήστε την ημερήσια παραγωγικότητά σας Το πλαίσιο κύλισης των συμπαγούς μεγέθους ερπυστριοφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα: Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντωτούς τροχούς.

Σχήμα: Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντωτούς τροχούς. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ένας οδοντωτός τροχός με ευθείς οδόντες, z = 80 και m = 4 mm πρόκειται να κατασκευασθεί με συντελεστή μετατόπισης x = + 0,5. Να προσδιοριστούν με ακρίβεια 0,01 mm: Τα μεγέθη της οδόντωσης h α,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Παρουσίαση συστημάτων για κάθετη πρόσβαση EN353-1

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Παρουσίαση συστημάτων για κάθετη πρόσβαση EN353-1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ Κείμενο παρουσίασης (poster) για το «1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας» του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά ΕΡΓΟ : Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Κ.Δροσιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προϋπ 500.000

Διαβάστε περισσότερα

Ultra-έξυπνες λύσεις για την εγκατάσταση

Ultra-έξυπνες λύσεις για την εγκατάσταση Σειρά καναλιών Ultra Ultra-έξυπνες λύσεις για την εγκατάσταση Σύστημα διαχείρισης καλωδίων Ιούλιος 2012 Η αποτελεσματική αξιοποίηση του χρόνου και του κόστους, ωφελεί εσάς και τους πελάτες σας Το Ultra

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

NT 35/1 Tact Bs. Η ιδανική σκούπα για αρτοποιεία

NT 35/1 Tact Bs. Η ιδανική σκούπα για αρτοποιεία Εύχρηστη μηχανή ξηρής-υγρής αναρρόφησης με ένα μοτέρ, αυτόματο σύστημα καθαρισμού των φίλτρων - ΤACT - και κάδο όγκου 35, κατάλληλη για κάθε τύπου εφαρμογές σε αρτοποιεία και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής.

Διαβάστε περισσότερα

HAWKER MODULAR CHARGERS KEEP ON GOING! ΑΚOΜΗ ΚΑΙ OΤΑΝ ΜEΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜAΔΑΣ ΛΕIΠΕΙ...

HAWKER MODULAR CHARGERS KEEP ON GOING! ΑΚOΜΗ ΚΑΙ OΤΑΝ ΜEΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜAΔΑΣ ΛΕIΠΕΙ... HAWKER MODULAR CHARGERS KEEP ON GOING! ΑΚOΜΗ ΚΑΙ OΤΑΝ ΜEΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜAΔΑΣ ΛΕIΠΕΙ... MODULAR: ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΥΨΗΛH ΑΠOΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑ Τα modules τα οποία απλά συνδέονται και λειτουργούν (plug

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδες καταστροφής ενέργειας διάτρητων πλακών

Βαλβίδες καταστροφής ενέργειας διάτρητων πλακών Βαλβίδες καταστροφής ενέργειας διάτρητων πλακών Στα περισσότερα υδραυλικά συστήματα είναι απαραίτητη η χρήση ρυθμιστικών βαλβίδων που σκοπό έχουν τον έλεγχο της παροχής ή της πίεσης υπό την επίδραση μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ

ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ VII ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ Περιεχόμενα 116 1.1. Ελαφρού τύπου πριόνια ταινίας 117 1.2. Ημιαυτόματα πριόνια με υδραυλικό φρένο 118 1.3. Ημιαυτόματα, υδραυλικά πριόνια 120 2. Εξοπλισμός για πριόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σκοποί και Στόχοι του Έργου. Χρήση Φυσικού Αερίου. Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων. Ασφάλεια. Εκτίμηση Κόστους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σκοποί και Στόχοι του Έργου. Χρήση Φυσικού Αερίου. Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων. Ασφάλεια. Εκτίμηση Κόστους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοποί και Στόχοι του Έργου Χρήση Φυσικού Αερίου Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων Ασφάλεια Εκτίμηση Κόστους Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Χάρτες Διαδρομή Σωληνώσεων ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα