Σειρά Προϊόντων. ThyssenKrupp Bauservice. Νέα, καινοτόμα προϊόντα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σειρά Προϊόντων. ThyssenKrupp Bauservice. Νέα, καινοτόμα προϊόντα."

Transcript

1 TK Νέα, καινοτόμα προϊόντα. Σειρά Προϊόντων Συστήματα αντιστήριξης τάφρων Συστήματα οριζόντιας διάτρησης Σύστημα προκατασκευασμένων δρόμων εργοταξίου για ασταθή εδάφη Συμπληρωματικά προϊόντα A company of ThyssenKrupp Services ThyssenKrupp Bauservice

2 Πίνακας περιεχομένων Συστήματα αντιστήριξης τάφρων E+S...4 Γραμμική αντιστήριξη...4 Γραμμική αντιστήριξη στο κέντρο πόλεων...5 Κιβώτια βαρέως τύπου...6 Γραμικά κιβώτια...7 Κιβώτια μεσαίου τύπου...8 Κιβώτια ελαφρού τύπου...9 Υποδοχέας πασσαλοσανίδων...10 Συστήματα αντιστήριξης τάφρων Krings...11 Παράλληλη αντιστήριξη...11 KS KS KVL...14 Αντιστήριξη αλουμινίου...15 Υποδοχέας πασσαλοσανίδων KKP...16 Υδραυλικό σύστημα έμπηξης πασσαλοσανίδων DPV...17 Συστήματα οριζόντιας διάτρησης...18 Σύστημα προκατασκευασμένων δρόμων εργοταξίου για ασταθή εδάφη...19 Αρπάγη σωλήνων RG 2500 / RG Προωθητής σωλήνων SZ Διαχωριστής γαιών Terra-Star...22 Αυτο-ανατρεπόμενο εμπορευματοκιβώτιο...22 NADO, αυτόματος ταχυσύνδεσμος υδραυλικών σωλήνων υψηλής πίεσης για μηχανήματα έργων...23 Επικοινωνία...24 Αυτό το φυλλάδιο προϊόντων περιέχει μόνο μια επιλογή προϊόντων από την εκτενή σειρά μας. Για να δείτε περαιτέρω προϊόντα και να λάβετε αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό μας Εγχειρίδιο και στον ιστοχώρο Emunds+Staudinger Στις μέρες μας, οι απαιτήσεις για σύγχρονα συστήματα αντιστήριξης ποικίλλουν από το ένα εργοτάξιο στο άλλο. Γι αυτό το λόγο οι εμπεριστατωμένες ειδικές συμβουλές μας, μοναδικά προσαρμοσμένες για κάθε εργοτάξιο, είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Τελικά η επιτυχία ενός έργου, εξαρτάται πάρα πολύ από την επιλογή της μεθόδου αντιστήριξης. Η μίσθωση συστημάτων αντιστήριξης αποδεικνύεται συχνά η πιό οικονομική προσέγγιση και χάρη στην εκτενή σειρά εξοπλισμού προς μίσθωση που διαθέτουμε, είμαστε πάντα ικανοί να παρέχουμε το κατάλληλο σύστημα αντιστήριξης, για μεγάλα αλλά και μικρά έργα. 2 3

3 Νέο! Η γραμμική αντιστήριξη επιτρέπει πλέον αποτελεσματικές εργασίες σε βάθη από 10 έως 12m. Νέα, εξόχως μακριά πλαίσια. Γραμμική αντιστήριξη - καμία σύγκριση. Γραμμική αντιστήριξη Με τη γραμμική αντιστήριξη το έδαφος παραμένει αδιατάρακτο χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στα παρακείμενα κτίρια και την κυκλοφοριακή ροή. Αντί των μόνιμα τοποθετημένων αντηρίδων, οι άκαμπτες κυλιόμενες αντηρίδες του συστήματος γραμμικής αντιστήριξης διατηρούν τις αποστάσεις των οδηγών κατά συνέπεια και των πλαισίων αντιστήριξης μέσα στο όρυγμα. Μ αυτό τον τρόπο, το πλάτος του ορύγματος παραμένει απολύτως ομοιόμορφο σε όλα τα στάδια κατασκευής. Η γραμμική αντιστήριξη είναι κατάλληλη για σκυροδέτηση και μπορεί ευέλικτα να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα τεχνικά έργα. Με την επιλογή της μονάδας κυλιόμενων οδηγών E+S U, μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερο ελεύθερο ύψος εργασίας. Νέο! Η γραμμική αντιστήριξη επιτρέπει πλέον αποτελεσματικές εργασίες σε βάθη από 10 έως 12m. Αγωγοί εντός, κυκλοφοριακό εκτός. Γραμμική αντιστήριξη στο κέντρο πόλεων Κατά τη διάρκεια έργων εντός κατοικοιμένων περιοχών που απαιτούν διάνοιξη ορυγμάτων, πρέπει να δοθεί προσοχή στα δίκτυα κοινής ωφέλειας που διασχίζουν εγκάρσια το όρυγμα. Παράλληλα είναι ουσιαστικό να μην διαβιβάζονται δονήσεις στο έδαφος έξω από το όρυγμα λόγω της ύπαρξης κατοικιών εκατέρωθεν και της παράλλης όδευσης δρόμων ή σιδηροδρομικών γραμμών. Το νέο σύστημα δομημένων πασσαλοσανίδων για κατοικημένες περιοχές μπορεί να συνδυαστεί με τα εξαρτήματα του γραμμικού συστήματος αντιστήριξης της E+S (με τις αντηρίδες, τους οδηγούς και τα μεγάλα πλαίσια αντιστήριξης) για την εύκολη παράκαμψη δικτύων κοινής ωφέλειας που διασχίζουν την τάφρο. Αυτό συνεπάγεται μείωση του κόστους με παράλληλη αύξηση της απόδοσης. Μήκος μονάδας Μήκος γραμμικού οδηγού Ύψος πλαισίου 2,25 m - 6,50 m (2,13 m - 6,38 m)* 5,13 m - 9,13 m (4,13 m)* 1,32 m / 2,32 m Μήκος μονάδας Μήκος γραμμικού οδηγού Ύψος υποδοχέα πασσαλοσανίδων 3,70 m (3,88 m - 4,13 m)* 5,13 m - 9,13 m (4,13 m)* 1,00 m * Σε παρένθεση οι τιμές για το σύστημα του μονού κυλιόμενου οδηγού * Σε παρένθεση οι τιμές για το σύστημα του μονού κυλιόμενου οδηγού Συστήματα αντιστήριξης τάφρων E+S Συστήματα αντιστήριξης τάφρων E+S 4 5

4 Ελεύθερο ύψος αγωγών μέχρι 3.50m! Συμπαγή και ικανά για μεγάλες διαμέτρους αγωγών. Κιβώτια βαρέως τύπου Τα κιβώτια αντιστήριξης βαρέως τύπου (Magnum) της E+S έχουν κατακτήσει μια κυριάρχη θέση στην αγορά για την αποδοτική τοποθέτηση σωλήνων με ιδιαίτερα μεγάλη διατομή ή μεγάλο μήκος. Αυτό που διακρίνει τα εν λόγω κιβώτια αντιστήριξης είναι οι εντυπωσιακές προδιαγραφές λειτουργίας τους όπως βάθος αντιστήριξης μέχρι 6,00 m και πλάτος σκάμματος πάνω από 4,70 m, με ελεύθερο πλάτος εργασίας μέχρι 2,46 m. Γραμικά κιβώτια Το σύστημα γραμμικής (Linear) αντιστήριξης με κιβώτια της E+S είναι ένας συνδυασμός αντιστήριξης με οδηγούς και αντιστήριξης με κιβώτια. Χάρη στη δυνατότητα κάθετης μετακίνησης του κυλιόμενου βραχίονα (αρχή λειτουργίας του συστήματος γραμμικής αντιστήριξης) η αντιστήριξη είναι εξαιρετικά ευπροσάρμοστη και έτσι κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών εργοταξιακών απαιτήσεων. Όπως όλα Ο τέλειος συνδυασμός κιβωτίων αντιστήριξης και κυλιόμενων οδηγών. τα συστήματα κιβωτίων της E+S, το Γραμμικό σύστημα κιβωτίων μεταφέρεται και παρέχεται πλήρως συναρμολογημένο έτσι ώστε μόνο οι βραχίονες επέκτασης απομένει να εγκατασταθούν για να επιτύχουν το επιθυμητό πλάτος ορύγματος. 2,00 m - 6,84 m 3,40 m / 3,70 m / 4,00 m / 4,50 m 3,15 m / 4,00 m 3,00 m 1,32 m / 2,00 m 1,32 m / 2,00 m 2,00 m / 2,46 m 1818 kg kg 2656 kg kg 6 Συστήματα αντιστήριξης τάφρων E+S Συστήματα αντιστήριξης τάφρων E+S7

5 Ασυναγώνιστα μεταξύ των συστημάτων στήριξης παρειών. Κιβώτια μεσαίου τύπου Δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία σειρά προϊόντων στη μεσαία κατηγορία που να συγκρίνεται με τη σειρά της E+S. Οι συγκεκριμένες διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού αυτού του συστήματος αντιστήριξης το καθιστούν κατάλληλο για γενικής χρήσης και ποικίλες εφαρμογές. Στη μεσαία κατηγορία - σωλήνες εξωτερικής διάμετρου μέχρι 1,45 m - τα κιβώτια αυτά με ύψος βασικού πλαισίου 2,60 m έχουν καταστεί ένα προϊόν με υψηλές διεθνείς πωλήσεις. Όσο διαφορετικό και να είναι το μέγεθος ενός συστήματος αντιστήριξης, όλα τα κιβώτια της κατηγορίας μιας μονάδας - από τα ελαφρού τύπου μέχρι τα βαρέως τύπου, χρησιμοποιούν ένα και το αυτό σύστημα αντηρίδων. Μικρό μέγεθος, μεγάλη απόδοση. Κιβώτια ελαφρού τύπου Με ύψη βασικού πλαισίου από 1,6 έως 2,4 m, τα συστήματα αυτά καλύπτουν ολόκληρο το εύρος κατασευής δικτύων σε κατοικημένες περιοχές. Χρησιμοποιούνται κυρίως για την τοποθέτηση σωλήνων και καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας, αερίου και ύδρευσης. Η συμβατότητα των κρίσιμων δομικών συστατικών αυτού του μικρού κιβωτίου το καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμο. Η γραμμική αντιστήριξη ελαφρού τύπου είναι το μικρότερο και ελαφρύτερο κιβώτιο τάφρων στη σειρά προϊόντων της E+S και μπορεί να συνεργαστεί με επικαθήμενη μονάδα για χρήση σε μεγαλύτερα βάθη. 2,00 m - 4,50 m 2,00 m - 4,50 m 2,60 m 1,60 m / 1,95 m / 2,25 m / 2,40 m 1,32 m / 2,00 m 0,96 m / 1,32 m 1,45 m 0,81 m / 1,16 m / 1,19 m / 1,34 m 1285 kg kg 745 kg kg 8 Συστήματα αντιστήριξης τάφρων E+S Συστήματα αντιστήριξης τάφρων E+S9

6 Νέο! Μονάδες κυλιόμενων οδηγών Krings U για μεγάλες διατομές αγωγών. Nέο! Μακρύτερα πλαίσια για κυλιόμενους οδηγούς μήκους 7,00m για μεγαλύτερα βάθη. Το ευέλικτο σύστημα για το ιστορικό κέντρο πόλεων. Υποδοχέας πασσαλοσανίδων Ο υποδοχέας πασσαλοσανίδων λειτουργεί ως βάση εγκατάστασης και ζεύξης πασσαλοσανίδων. Χρησιμοποιείται ιδιαίτερα σε ορύγματα που διασχίζονται από μεγάλους αριθμούς σωλήνων και καλωδίων όπου είναι ακατάλληλη η αντιστήριξη μεγάλης επιφάνειας. Υπάρχουν διαθέσιμα ποικίλα βασικά μήκη υποδοχέων, προσαρμοσμένα στη διατομή και το πλάτος των πασσαλοσανίδων. Γλιστρώντας σε μεγάλα βάθη. Παράλληλη αντιστήριξη Το υψηλής αντοχής σύστημα αντιστήριξης PV για σκληρές απαιτήσεις σε μια έκδοση που αντέχει ιδιαίτερα τις καταπονήσεις και εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς κραδασμούς, απλοποιεί τις διαδικασίες με την τοποθέτηση κάθετα κυλιόμενων βραχιόνων στη θέση που απαιτείται για βέλτιστη στατικότητα. Οι βραχίονες αυτοί κρατούν τους οδηγούς κύλισης απολύτως παράλληλους. Αυτό σημαίνει ότι οι βραχίονες και τα πλαίσια γλιστρούν ομαλά με μικρές τριβές. Αυτή η αρχή λειτουργίας αποζημειώνει την επένδυση ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης των αντιστηρίξεων. Τα πλαίσια μπορούν να εξαχθούν με ευκολία ακόμη και από μεγάλα βάθη. Με την επιλογή της μονάδας κυλιόμενων οδηγών Krings U, μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερο ελεύθερο ύψος εργασίας. Βάθος αντιστήριξης έως 7,00 m (έως 4,00 m)* 3,40 m / 3,63 m / 4,03 m Rohrdurchlasshöhe Ύψος υποδοχέα πασσαλοσανίδων 0,97 m Μήκος πλαισίου 2,00 m - 7,00 m Βάθος αντιστήριξης Ύψος πλαισίου 1,30 m / 2,40 m * Σε παρένθεση οι τιμές για το σύστημα του μονού κυλιόμενου οδηγού Συστήματα αντιστήριξης τάφρων E+S Συστήματα αντιστήριξης τάφρων Krings 10 11

7 Το πλέον χρησιμοποιούμενο κιβώτιο τάφρου KS 100 Το KS 100 είναι ένα εύχρηστο κιβώτιο αντιστήριξης για κάθε εργασία αντιστήριξης που μπορεί να προκύψει μέχρι ένα μέγιστο βάθος τάφρου 5,2 m. Είναι το πλέον χρησιμοποιημένο κιβώτιο αντιστήριξης τάφρων παγκοσμίως. Η ευκολία χρήσης του με τις αμέτρητες παραλλαγές από την άποψη του πλάτους εκσκαφής, του βάθους εφαρμογής, τη διαθεσιμότητα και το τυποποιημένο ελεύθερο ύψος εργασίας (μέχρι 1,56 m) επιτρέπουν όλες τις ρυθμίσεις μέσα στις μέγιστες διαστάσεις που προδιαγράφονται. Όταν χρησιμοποιείται σε βάθη εκσκαφής έως 4,00 m η απόδοσή του είναι η βέλτιστη. Οι αντηρίδες της μονάδας είναι συμβατές με όλα τα συστήματα αντιστήριξης κιβωτίων και τα συστήματα κυλιόμενων οδηγών. Το KS 100 είναι επίσης διαθέσιμο σε μια γωνιακή έκδοση για την κατασκευή φρεατίων. και ο μικρός του αδερφός. KS 60 Το KS 60 της σειράς ελαφρών κιβωτίων, έχει σχεδιαστεί και κατασκευασεί για να ικανοποιήσει τα κριτήρια της μεγάλης φόρτισης, του μικρού βάρους και της μέγιστης ασφάλειας. Αυτά τα χαρακτηριστικά, καθιστούν τη σειρά κιβωτίων αντιστήριξης Krings KS 60 ιδανική για οποιεσδήποτε απαιτήσεις αντιστήριξης σε αστικό περιβάλλον και δη στο ιστορικό κέντρο πόλεων. Είναι κατάλληλα για χρήση σε βάθη τάφρων μέχρι 3,70m. Το μικρό τους βάρος, εξασφαλίζει ευκολία χειρισμού σε συνθήκες εργοταξίου. Το πλάτος της μονάδας μπορεί να μεταβληθεί, χρησιμοποιώντας σταθερές προεκτάσεις. Το KS 60 χρησιμοποιεί αντηρίδες που είναι κοινές για τα συστήματα κιβωτίων και τα συστήματα κυλιόμενων οδηγών. 2,00 m - 4,00 m 2,40 m / 2,60 m 1,30 m 1,51 m / 1,56 m 2,00 m - 3,50 m 2,00 m / 2,40 m 1,00 m / 1,30 m 0,99 m / 1,36 m 1398 kg kg 1004 kg kg 12 Συστήματα αντιστήριξης τάφρων Krings Συστήματα αντιστήριξης τάφρων Krings 13

8 Nέο! Υποδοχέας-KVL για χρήση των αντηρίδων των μονάδων KS 60 / KS 100. Αντιστήριξη τάφρων ο εύκολος τρόπος. KVL Αυτό το μικρό χαλύβδινο κιβώτιο τάφρων έχει ειδικά φτιαχτεί για εφαρμογές αντιστήριξης στο κέντρο πόλεων. Το ιδανικό βάθος τάφρων για αυτό το σύστημα είναι από 1,50 m μέχρι 3,00 m. Τα Miniboxes είναι μια πολύ καλή λύση για την τοποθέτηση και τη συντήρηση δικτύων αερίου, ύδρευσης, τηλεφώνου και ηλεκτρικής ενέργειας και για τη δημιουργία των συνδέσεων παροχών. Τα κιβώτια αυτά επιτρέπουν το χειρισμό τους με μικρούς εκσκαφείς. Παρά το μικρό βάρος του, το κιβώτιο είναι αρκετά ισχυρό ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με τη μέθοδο σκάβω και τραβώ και με την εναλλακτική μέθοδο της τοποθέτησης σε προεκσκαφή. Μικρό, ελαφρύ και εύχρηστο. Αντιστήριξη αλουμινίου Οι ελαφρού τύπου αντιστηρίξεις αλουμινίου είναι το ιδανικό σύστημα αντιστήριξης για τάφρους μέχρι 3 m βάθος σε περιοχές του κέντρου πόλεων. Χρησιμοποιείται για όλες τις τυπικές εργασίες αντιστήριξης και για την τοποθέτηση ηλεκτρικών καλωδίων και σωλήνων αερίου και ύδρευσης, για τη συντήρηση αγωγών και φρεατίων καθώς και για επισκευές και επιθεωρήσεις. Χρησιμοποιούνται επίσης στους σταθμούς έναρξης και υποδοχής αγωγών, για την τοποθέτηση σωλήνων με διάτρηση. Οι ελαφρού τύπου αντιστηρίξεις αλουμινίου διακρίνονται γαι το μικρό βάρος τους και ως εκ τούτου για τον εύκολο χειρισμό τους. 2,00 m - 3,50 m 1,50 m / 2,00 m / 2,40 m 0,50 m / 1,00 m 0,91 m - 3,00 m 0,72 m / 0,97 m / 1,30 m 0,50 m 489 kg kg 29 kg kg 14 Συστήματα αντιστήριξης τάφρων Krings Συστήματα αντιστήριξης τάφρων Krings 15

9 Ιδανικό για κάθε διασταυρούμενο εμπόδιο. Υποδοχέας πασσαλοσανίδων KKP Ο υποδοχέας πασσαλοσανίδων της Krings είναι μια γρήγορη και οικονομικώς αποδοτική μέθοδος καθώς και μια πρακτική και απαραίτητη προσθήκη στη χρήση συστημάτων αντιστήριξης χάλυβα για εκτεταμένες επιφάνειες σε αστικές περιοχές όπου τα σκάμματα διασταυρώνονται συχνά με τις γραμμές υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Αυτό το δοκιμασμένο σύστημα αντιστήριξης επιτρέπει στα ειδάλλως δύσκολα προβλήματα που προκύπτουν με τη διασταύρωση των δικτύων κοινής ωφέλειας στις αστικές περιοχές να ξεπεραστούν αποτελεσματικά. Ένα ιδιαίτερα ικανό σύστημα αντιστήριξης αφ εαυτού ή όταν ενσωματώνεται ως τμήμα ενός μεγαλύτερου συστήματος αντιστήριξης Krings, ο υποδοχέας πασσαλοσανίδων Krings αντιπροσωπεύει μια οικονομικώς αποδοτική, ευέλικτη και πρακτική λύση στα προβλήματα αντιστήριξης. Επιτυγχάνωντας μεγάλα βάθη με ελάχιστες δονήσεις και παραμορφώσεις. Υδραυλικό σύστημα έμπηξης πασσαλοσανίδων DPV Το υδραυλικό σύστημα έμπηξης πασσαλοσανίδων έχει αναπτυχθεί για την κατασκευή και την επισκευή των υπόγειων γραμμών κοινής ωφελείας στις στενές οδούς, οι οποίες διασταυρώνονται με τις παροχές γειτονικών κτιρίων ή σε τοποθεσίες του κέντρου πόλεων όπου οι εκσκαφές και οι διακοπές της κυκλοφορίας πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο. Το υδραυλικό σύστημα αντιστήριξης είναι κατάλληλο εκεί όπου απαιτείται μια χωρίς δονήσεις μέθοδος όπως σε παλαιά παραδοσιακά πετρόχτιστα κτίρια. 2,83 m - 4,07 m 0,48 m / 1,00 m Αριθμός πασσαλοσανίδων 14 τεμ. KD 4 / KD 6 Ελεύθερο πλάτος εργασίας έως 3,65 m Βάθος αντιστήριξης Βάθος ορύγματος Βάθος αντιστήριξης Δύναμη πίεσης Αριθμός πασσαλοσανίδων 5,50 m / 6,70 m 7,65 t / 9,00 t 14 τεμ. / 18 τεμ. 16 Συστήματα αντιστήριξης τάφρων Kringsv Συστήματα αντιστήριξης τάφρων Krings 17

10 Διάτρηση εδάφους. Συστήματα οριζόντιας διάτρησης Στη διαδικασία διάτρησης, οι αγωγοί προωθούνται ταυτόχρονα με το τρυπάνι ενώ παράλληλα αφαιρείται το χώμα της διάτρησης. Η τεχνική αυτή είναι μια οικονομική εναλλακτική λύση σε σχέση με τα ανοιχτά σκάμματα, όταν πρόκειται για την κατασκευή δικτύων ακαθάρτων σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Η εν λόγω χωρίς εκσκαφή μέθοδος αποτρέπει τις επίγειες δονήσεις και τις παραμορφώσεις που διαβιβάζονται στο περιβάλλον έδαφος και στην επιφάνεια. Κρίνεται ιδανική όταν δρόμοι, πεζοδρόμια, κήποι ή σιδηροδρομικές γραμμές πρέπει να διασχιστούν χωρίς εκσκαφή. Σύστημα διάτρησης BPU 200 BPU 400 BPU 800 BPU 1200 BPU 1600 Δύναμη προώθησης [kn] Δύναμη εξόλκησης [kn] Πίεση λειτουργίας [bar] Ροπή [Nm] Μήκος βασικής μονάδας 1,9 m 2,5 m 3,1 m 5,9 m 6,1 m Πλάτος βασικής μονάδας 0,9 m 1,2 m 1,8 m 2,1 m 2,4 m [kg] Σύστημα προκατασκευασμένων δρόμων εργοταξίου για ασταθή εδάφη Η χρήση του σύγχρονου Συστήματος Εργοταξιακών Δρόμων δημιουργεί νέες τεχνικές και οικονομικές ευκαιρίες για εκείνους που εμπλέκονται σε κατασκευαστικά έργα. Το Σύστημα Εργοταξιακών Δρόμων είναι σε θέση να αντέξει υψηλά φορτία. Τα συνήθη εργοταξιακά μηχανήματα μπορούν να εγκαταστήσουν και ακολούθως να απομακρύνουν το σύστημα. Απαιτείται ελάχιστη επιφανειακή δοαμόρφωση και με τη βοήθεια του απλού σχεδιασμού και των ειδικών στοιχείων σύνδεσης ο χρόνος εγκατάστασης και απομάκρυνσης περιορίζεται στο ελάχιστο. Πρόβλημα βατότητας; Ξεπεράστε το! Μήκος 2340 mm Πλάτος 3800 mm Ύψος 160 mm 869 kg Επιφάνεια 8,892 m² Μέγιστο φορτίο 12 tn αξονικό φορτίο 18 Συστήματα οριζόντιας διάτρησης Σύστημα προκατασκευασμένων δρόμων εργοταξίου για ασταθή 19 εδάφη

11 Οικονομία και ασφάλεια με την αρπάγη σωλήνων. Αρπάγη σωλήνων RG 2500 / RG 5000 Οι αρπάγες σωλήνων Krings με το αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμό τους έχουν ένα πιστοποιημένο ιστορικό επιτυχιών όσο αφορά στον ασφαλή χειρισμό και την τοποθέτηση σωλήνων όλων των ειδών. Η λογική των δύο διαθέσιμων εκδόσεων είναι βασισμένη στον απλούστατο τρόπο λειτουργίας με αυτόματη ανύψωση. Οι βραχίονες των αρπάγων ασφαλίζουν αυτόματα μετά την ανύψωση του φορτίου. Ένας αξόπιστος μηχανισμός κλειδώματος αποτρέπει την τυχαία απελευθέρωση του φορτίου συμβάλλοντας στην ενεργό ασφάλεια. Αρπάγη σωλήνων, τύπος βραχίονα RK I / RG2500, τύπος βραχίονα 50 RK I / RG2500, τύπος βραχίονα 80 RK II / RG5000, τύπος βραχίονα 90 RK II / RG5000, τύπος βραχίονα 125 RK II / RG5000, τύπος βραχίονα 150 Εξωτερική διάμετρος Φ 275 mm mm 590 mm mm 700 mm mm 1090 mm mm 1300 mm mm Προωθητής σωλήνων SZ 10 Όλα τα βασικά λειτουργικά μέρη είναι τοποθετημένα πάνω σε ένα κινητό όχημα που συνδέεται με άξονα υποδοχής στο σωλήνα. Το πιστοποιημένο πρότυπο διπλής πένσας του προωθητή σωλήνων διατηρεί το συρματόσχοινο έλξης συνεχώς τεντωμένο. Ο χειρισμός της μηχανής έλξης μπορεί να γίνει και με τηλεχειρισμό. Δύναμη εφελκυσμού Μήκος εφέλκυσης Απαιτούμενο μονοπάτι εργασίας (διαδρομή) Κινητήρας Διάμετρος σωλήνα Συρματόσχοινο έλξης Παροχή ισχύος (μπαταρία) Πίεση λειτουργίας Η έξυπνη κίνηση με τη μηχανή έλξης αγωγών. 100 kn (συμπεριλαμβάνονται οι τριβές) Απεριόριστο 500 mm 1,3 kw rpm - 12 V 800 mm mm 20 m - 75 m 12 V / 170 Ah 160 bar 20 Συμπληρωματικά προϊόντα Συμπληρωματικά προϊόντα 21

12 Διαχωριστής γαιών Terra-Star Terra-Star, διαχωριστής γαιών για επεξεργασία προιόντων εκσκαφής. Με την βοήθεια του διαχωριστή γαιών Terra- Star, τα προιόντα εκσκαφής υποβάλλονται σε επεξεργασία για την άμεση επανεπίχωση. Το γεγονός αυτό παράγει σημαντικά οικονομικά οφέλη, δεδομένου ότι τα προιόντα εκσκαφής δεν ειναι απαραίτητο να μεταφερθούν και αποθηκευτούν σε χώρο εκτός του εργοταξίου με υψηλό κόστος. Αυτο-ανατρεπόμενο εμπορευματοκιβώτιο Η χρήση του αυτο-ανατρεπόμενου εμπορευματοκιβωτίου σε μια ευρεία ποικιλία βιομηχανικών εφαρμογών, πιστοποιεί την προσαρμοστικότητά του στη μεταφορά ογκωδών ή υγρών αγαθών. Για να ξεφορτώσει το περιεχόμενο του εμπορευματοκιβωτίου, ο οδηγός πρέπει μόνο να οδηγήσει το εμπορευματοκιβώτιο με το μπροστινό μέρος απέναντι στο πλευρικό όριο ενός φορτηγού ή ενός άλλου μεγαλύτερου εμπορευματοκιβωτίου συλλογής. Το μέγιστο φορτίο των διαθέσιμων μοντέλων είναι περίπου kg. Τύπος I II III IV Περιεχόμενα [l] NADO αυτόματος ταχυσύνδεσμος υδραυλικών σωλήνων υψηλής πίεσης για μηχανήματα έργων 1 Με την αυτόματη ζεύξη των υδραυλικών σωλήνων υψηλής πίεσης, μπορείτε να μεγιστοποιήσετε την απόδοση του εκσκαφέα σας. 2 Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, ένα νέο εργαλείο είναι έτοιμο για δράση. Σε δευτερόλεπτα αλλάζετε εξάρτημα εργασίας στην πούμα του μηχανήματός σας γρήγορα, αξιόπιστα και καθαρά. Συνέπεια αυτής της γρήγορης διαδικασίας αντικατάστασης είναι η σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους του εργοταξίου Συμπληρωματικά προϊόντα Συμπληρωματικά προϊόντα 23

13 ES PP GR Διανομή στην Ελλάδα Thita Krings Hellas S.A. Tripoleos Nafplio Τηλέφωνο: Φαξ: Επικοινωνία ThyssenKrupp Bauservice GmbH Ottostr Hückelhoven - Baal, GERMANY Τηλέφωνο: Φαξ: Το τεχνικό περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές. A company of ThyssenKrupp Services ThyssenKrupp Bauservice TK

Alpha Green Αβεε. Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Υ Σ Α. Υπόγεια Συστήματα Απορριμμάτων

Alpha Green Αβεε. Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Υ Σ Α. Υπόγεια Συστήματα Απορριμμάτων Alpha Green Αβεε Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Υ Σ Α Υπόγεια Συστήματα Απορριμμάτων Πλεονεκτήματα Υπόγεια συστήματα απορριμμάτων Ποιότητα ζωής Ευελιξία Άνοιγμα του κάδου απόρριψης στο βέλτιστο ύψος Μείωση κακοσμίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Arocs Loader. Το νέο Arocs Grounder.

Το νέο Arocs Loader. Το νέο Arocs Grounder. Το νέο Arocs Loader. Το νέο Arocs Grounder. Κορυφαία ισχύς για υψηλές απαιτήσεις. Το Arocs Loader και το Arocs Grounder. Για ιδιαίτερα υψηλό ωφέλιμο φορτίο και ακραία φορτία. Με το Arocs Loader και το

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήματα εκσκαφέων. Σειρά προϊόντων

Εξαρτήματα εκσκαφέων. Σειρά προϊόντων Εξαρτήματα εκσκαφέων Σειρά προϊόντων 2 Η προσαρμοστικότητα στα χέρια σας Τα συστήματα ταχείας προσάρτησης Bobcat αυξάνουν την προσαρμοστικότητα του εκσκαφέα σας σας επιτρέπουν να αλλάζετε εξαρτήματα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη δύναμη σε μικρό μέγεθος.

Μεγάλη δύναμη σε μικρό μέγεθος. Μεγάλη δύναμη σε μικρό μέγεθος. Expert Universal Easy New Compact Generation Easy Universal Expert Η νέα γενιά Compact κρουστικών δραπάνων της Bosch. Είτε πρόκειται για το Easy, το Universal ή το Expert

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Quargo ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Quargo ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ σειρά Quargo Quargo QUARGO, Ο ΑΚΟΥΡΑΣΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ Ευέλικτο, συμπαγές και αξιόπιστο: Το Quargo είναι το πιο ανταγωνιστικό επαγγελματικό όχημα που υπάρχει σήμερα στην αγορά. Το Quargo

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το σκυρόδεµα αποτελείται από τσιµέντο, αµµοχάλικα, νερό, και

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τοποθέτησης

Προϋποθέσεις τοποθέτησης Τεχνικές πληροφορίες Προϋποθέσεις τοποθέτησης για διαφορετικούς σχεδιασμούς των σταθμών TRNSFORMER OMPT STTION 500S/630S/800S/900S/ 1000S/1250S/1600S/1800S Περιεχόμενο Ο Transformer ompact Station αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Γερανογέφυρα αλουμινίου, στατική, μέγιστο φορτίο 1.000 kg και 1.500 kg

Γερανογέφυρα αλουμινίου, στατική, μέγιστο φορτίο 1.000 kg και 1.500 kg Γερανογέφυρα αλουμινίου, στατική, μέγιστο φορτίο 1.000 kg και 1.0 kg Μήκος φορέα (ολικό) Μήκος φορέα (καθαρή απόσταση) Ύψος πλευρικού πλαισίου Πλάτος πλευρικού πλαισίου Ολικό ύψος Σημείο ανάρτησης στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις για αυλόπορτες και γκαραζόπορτες!

Λύσεις για αυλόπορτες και γκαραζόπορτες! Λύσεις για αυλόπορτες και γκαραζόπορτες! Ανακαλύψτε την αυτοματοποιημένη κίνηση! Η εταιρία Somfy, ένας μεγάλος κατασκευαστής πολλών εφαρμογών γύρω από την αυτοματοποιημένη κίνηση στο σπίτι και στα κτίρια,

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Ευρεία γκάμα για συγκεκριμένες ανάγκες κουρμπαρίσματος και διαμόρφωσης άκρων. Ποιότητα που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Τύπος μοντέλων Σελίδα Κουρμπαδόροι Υδραυλικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

> Σκελετός κατά 60 cm μεγαλύτερος από το ύψος του πλατύσκαλου. > Σκελετός από αλουμίνιο > Σκαλιά και πλατύσκαλο από χάλυβα

> Σκελετός κατά 60 cm μεγαλύτερος από το ύψος του πλατύσκαλου. > Σκελετός από αλουμίνιο > Σκαλιά και πλατύσκαλο από χάλυβα ALIUM ΣΚΛΕΣ Οικιακές και επαγγελματικές Οικιακή σκάλα ALIUM > Σταθερές αλλά ελαφριές (αλουμίνιο) > Άνετο πλατύσκαλο από ατσάλι με ενσωματωμένο αντιολισθητικό πλαστικό > Οι άκρες των σκαλιών και του πλατύσκαλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε 18.03.20. Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ

Ε 18.03.20. Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Ε 18.03.20 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ. ΔΓ/4333.423 / 19-2-2009 Απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑΣ 3 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ: 63 Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΕΛ.: 210 27 91 067, 210 27 92 419, FAX: 210 27 92 419,

ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑΣ 3 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ: 63 Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΕΛ.: 210 27 91 067, 210 27 92 419, FAX: 210 27 92 419, E ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΥΠΟΥ BUS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑΣ 3 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ: 63 Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΕΛ.: 210 27 91 067, 210 27 92 419, FAX: 210 27 92

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμένοι για επαγγελματίες. Οι κυκλοφορητές με την υψηλότερη απόδοση στον κόσμο: Wilo-Stratos PICO και Wilo-Stratos. Έντυπο προϊόντων.

Σχεδιασμένοι για επαγγελματίες. Οι κυκλοφορητές με την υψηλότερη απόδοση στον κόσμο: Wilo-Stratos PICO και Wilo-Stratos. Έντυπο προϊόντων. Σχεδιασμένοι για επαγγελματίες. Οι κυκλοφορητές με την υψηλότερη απόδοση στον κόσμο: Wilo-Stratos PICO και Wilo-Stratos. Έντυπο προϊόντων. Με την υψηλότερη απόδοση. Με πιστοποίηση TÜV. Κυκλοφορητές υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

GEONFLEX - GEONDUR. ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò HDPE

GEONFLEX - GEONDUR. ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò HDPE GEONFLEX - GEONDUR ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò HDPE 2 Πρωτοπορία φιλικά προς το περιβάλλον για όλο τον κύκλο ζωής τους GEOΝFLEX - GEOΝDUR ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ GEOΝFLEX - GEOΝDUR 0 ΓΕΓΟΝΌΤΑ 07 08 09 ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300 Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300 Κορυφαία κατηγορία - Εργαστείτε όπωςοι επαγγελματίες. Ιδανικός εξοπλισμός για κάθε περίπτωση: οι κορυφαίες σκούπες της εταιρείας μας με μέγιστη ισχύ, μεγάλο κάδο και

Διαβάστε περισσότερα

Η εύκολη λύση καθαρισμού για το σπίτι και τον ελεύθερο χρόνο

Η εύκολη λύση καθαρισμού για το σπίτι και τον ελεύθερο χρόνο Χρόνος δράσης Χρόνος διασκέδασης Η εύκολη λύση καθαρισμού για το σπίτι και τον ελεύθερο χρόνο Make it your home. Τακτοποιήστε το σπίτι σας με τη σειρά πλυντικών υψηλής πίεσης AQT. Αντιμετωπίστε ένα μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. Ε. Π. Ε.

ΡΕΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. Ε. Π. Ε. Το εργοστάσιο SPINNER έχει έδρα την Γερµανία είναι το µεγαλύτερο Ευρωπαϊκών προδιαγραφών µε εµπειρία από το 1950 σε κατασκευή αυτόµατων (CNC) τόρνων δυο αξόνων, τριών αξόνων, τύπου revolver µε επικλινές

Διαβάστε περισσότερα

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP Φτιαγμένο στα μέτρα της δουλειάς σας. Φτιαγμένο στα μέτρα της πόλης σας. Ο κατάλληλος σύμμαχος για τη δουλειά σας, το νέο Doblò Work Up είναι η ιδανική λύση για όσους χρειάζονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τμήμα Λειτουργίας Εγκαταστάσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

940 SM - Ενισχυμένος μηχανισμός

940 SM - Ενισχυμένος μηχανισμός * ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 940 SM - Ενισχυμένος μηχανισμός 2.000.000 κινήσεις Eγγυημένη απόδοση καλής λειτουργίας Μονόφυλλη, Δίφυλλη & Τηλεσκοπική, Συνεχής λειτουργία. * Κανένας φόβος για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ST 006 ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ Μπουλόνι αγκύρωσης σε μορφή βίδας που προσδένει την κατασκευή, χωρίς να γίνονται ορατές οι αλυσίδες (ενώνονται κάτω από την κατασκευή). Με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 5 10 KG. work. don t play. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Η τριετής εγγύηση της Metabo Καταχώρηση: www.metabo.com/xxl

ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 5 10 KG. work. don t play. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Η τριετής εγγύηση της Metabo Καταχώρηση: www.metabo.com/xxl ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 5 10 KG ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. work. don t play. Η τριετής εγγύηση της Metabo Καταχώρηση: www.metabo.com/xxl ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ, ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΚΟΥΡΑΣΗ. Στις πιο σκληρές δουλειές τα καταφέρνουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις

Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις Αξιόπιστοι λέβητες με μέγιστη ενεργειακή απόδοση B O I L E R S Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις Δεδομένου ότι η αγορά είναι περισσότερο από ποτέ περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη ενώ παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά 5GL. Τρακτέρ χαμηλού προφίλ 57 kw (75 hp) 65 kw (85 hp) (97/68 EC)

Σειρά 5GL. Τρακτέρ χαμηλού προφίλ 57 kw (75 hp) 65 kw (85 hp) (97/68 EC) Σειρά 5GL Τρακτέρ χαμηλού προφίλ 57 kw (75 hp) 65 kw (85 hp) (97/68 EC) 2 Τρακτέρ σειράς 5GL Επισκόπηση 5G Χαμηλού προφίλ Μια καινούργια λύση από την John Deere Μπορεί να είναι μικρό σε μεγεθος και ευέλικτο,

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Μάρκος Νόβακ Γεωλόγος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικής Γεωλογίας Γεωμηχανική και Δομητική Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ARV WISENT. New technology from Flensburg

ARV WISENT. New technology from Flensburg New technology from Flensburg ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ARV WISENT... 4-5 Θάλαμος διακυβέρνησης Τεχνικά δεδομένα Διαστάσεων Τεχνικά δεδομένα Βαρών... 6 Τεχνικά δεδομένα Απόδοσης Τεχνικά δεδομένα Συστήματος τροφοδότησης...

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων Αλυσοκινήσεις Πλεονεκτήματα ακριβής σχέση μετάδοση λόγω μη ύπαρξης διολίσθησης, η συναρμολόγηση χωρίς αρχική πρόταση επειδή η μετάδοση δεν βασίζεται στην τριβή καθώς επίσης και ο υψηλός βαθμός απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 38 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 38 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 38 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ XR ΝΕΑ ΥΨΗΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Σχεδιασμένες για να αποθηκεύουν περισσότερη ενέργεια - παρέχοντας στα XR εργαλεία μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΕΣ : ECF TFA TFB

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΕΣ : ECF TFA TFB ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΕΣ : ECF TFA TFB ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ECF ECF/542 : 0.5 m 3 /h 1.6 m 3 /h Χρονική ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ, Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προφόρτιση:

Διαβάστε περισσότερα

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης Πάνω από 91,5% ΚΑΘΑΡΗ Απόδοση! Συμπαγές μέγεθος - ιδανικοί όταν ο χώρος είναι πολύτιμος Για εγκατάσταση κλειστού ή ανοικτού κυκλώματος καύσης Καυστήρες αυτόματης ανάφλεξης με κλείδωμα και επαναφορά κλειδώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

K 4 Silent. K 4 Silent, 1.637-350.0, 2015-05-30

K 4 Silent. K 4 Silent, 1.637-350.0, 2015-05-30 Τέλος πια στα μπερδεμένα λάστιχα και στους κόμπους! Το K4 Silent προσφέρει το λάστιχο PremiumFlex με σύστημα που αποτρέπει το σχηματισμό κόμπων και γυρισμάτων του λάστιχου. Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 39 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 39 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 39 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ BRUSHLESS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟΥ SDS-PLUS 18V ΜΕ ΔΥΝΑΤΗ ΛΑΞΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΥΣ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ. ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή Το SELFAC της KAOUSSIS είναι η κλασική εκδοχή του κλειστού απορριμματοδέκτη με συμπιεστή, του κοινώς λεγόμενου press container, που εξασφαλίζει τη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ

ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ VII ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ Περιεχόμενα 116 1.1. Ελαφρού τύπου πριόνια ταινίας 117 1.2. Ημιαυτόματα πριόνια με υδραυλικό φρένο 118 1.3. Ημιαυτόματα, υδραυλικά πριόνια 120 2. Εξοπλισμός για πριόνια

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελουργικός Πάσσαλος

Αμπελουργικός Πάσσαλος Αμπελουργικός Πάσσαλος Προδιαγραφές Προϊόντος Αναβ: 01,Ημερ/νία Φύλλου 12.04.2009 Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο εκδίδεται από την ΠΑΝΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. σε συνέχεια των αιτήσεων από τους πελάτες μας, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή ενός συστήματος αντιστήριξης: Γεωτεχνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

fischer Solar-fix Απλό, γρήγορο, ολοκληρωμένο! Σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων

fischer Solar-fix Απλό, γρήγορο, ολοκληρωμένο! Σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων fischer Solar-fix Απλό, γρήγορο, ολοκληρωμένο! Σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων fischer Solar-fix Σύστημα στήριξης Με προσυναρμολογημένα μέρη Γρήγορο, εύκολο και αξιόπιστο Με προσυναρμολημένα μέρη

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΥΘΙΖOΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ. work. don t play.

TO NEO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΥΘΙΖOΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ. work. don t play. TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΥΘΙΖOΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ work. don t play. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ Είναι νέα. Είναι δυνατή. Και δεν φοβάται κανένα είδος εργασίας. Η βυθιζόμενη αντλία πολλών δυνατοτήτων TPS 16000 S Combi

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Νέα καινοτομία από την κορυφαία εταιρεία στον

Δελτίο Τύπου. Νέα καινοτομία από την κορυφαία εταιρεία στον Δελτίο Τύπου Νέα καινοτομία από την κορυφαία εταιρεία στον Ιούλιος, 2014 κλάδο της τεχνολογίας : H Bosch λανσάρει τέσσερα δισεκατομμύρια αισθητήρες MEMS. Τεχνολογία κλειδί για το διαδίκτυο των αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

πάντοτε το σωστό εργαλείο.

πάντοτε το σωστό εργαλείο. Θέλετε ακόμα περισσότερες ιδέες; Επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση www.bosch.gr και πάρτε ιδέες γύρω από τη διακόσμηση και το σχεδιασμό του σπιτιού σας. Εδώ δε θα βρείτε μόνο συμβουλές και τεχνάσματα για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Έκδοση 01/2012 ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Mounting the sun's power www.profilodomi.gr Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ Αναπτύσσοντας καινοτομίες Η ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ δημιουργήθηκε και λειτουργεί από στελέχη που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ Ένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης των ηλεκτρικών κινητήρων για την κίνηση οχημάτων είναι η εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια της πέδησης (φρεναρίσματος) του οχήματος.

Διαβάστε περισσότερα

FUHR FUHR MULTISAFE. Αυτόμ ατη προστασία για αίσθηση ασφάλειας. Ο αυτόματος μηχανισμός κλειδώματος, που δεν αντιγράφεται

FUHR FUHR MULTISAFE. Αυτόμ ατη προστασία για αίσθηση ασφάλειας. Ο αυτόματος μηχανισμός κλειδώματος, που δεν αντιγράφεται Αυτόμ ατη προστασία για αίσθηση ασφάλειας Ο αυτόματος μηχανισμός κλειδώματος, που δεν αντιγράφεται FUHR Αυξημένη ασφάλεια και ευκολία για μονόφυλλες και δίφυλλες πόρτες από προφίλ αλουμινίου, ξύλου και

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Το Κ2 ενσωματώνει δύο τροχούς ομαλής κύλισης, πιστόλι με σκανδάλη, ένα λάστιχο υψηλής πίεσης 4μ, λόγχη ψεκασμού, ένα μπεκ για δύκολους ρύπους, και φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία από τους ρύπους.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Το Κ2 ενσωματώνει δύο τροχούς ομαλής κύλισης, πιστόλι με σκανδάλη, ένα λάστιχο υψηλής πίεσης 4μ, λόγχη ψεκασμού, ένα μπεκ για δύκολους ρύπους, και φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία από τους ρύπους.

Διαβάστε περισσότερα

E08 Εκσκαφέας. ιαστάσεις. http://www.bobcatnet-esa.com/xdoc/xspecs/excavators/loadxml.html?xmlname=excava... Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm

E08 Εκσκαφέας. ιαστάσεις. http://www.bobcatnet-esa.com/xdoc/xspecs/excavators/loadxml.html?xmlname=excava... Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm Σελίδα 1 από 9 Copyright 2000-2008 Bobcat Europe E08 Εκσκαφέας A4BP 11001 A4BP 99999 28/01/2008 ιαστάσεις Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm (A) Ύψος λεπίδας 220 mm (B) Απόσταση, υπερκατασκευή από γραµµή εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Art.-Nr. 1799-18 D E P GB F GR Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Instruction manual Cordless screwdriver/drill

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Σεπτέμβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι όψεις του Δημαρχείου Αργυρούπολης επί της οδού Κύπρου 68 χρήζουν άμεσης επισκευής (αποκατάσταση επιχρισμάτων και ελαιοχρωματισμοί). Το μόνιμο προσωπικό του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: Προϋπ 660.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Για Ford. Περισσότεροι χώροι για τον τεχνικό κλάδο και την παροχή υπηρεσιών.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Για Ford. Περισσότεροι χώροι για τον τεχνικό κλάδο και την παροχή υπηρεσιών. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για Ford Περισσότεροι χώροι για τον τεχνικό κλάδο και την παροχή υπηρεσιών. Η έξυπνη οργάνωση του ωφέλιμου χώρου Tο μεταβλητό σύστημα καθιστά αποτελεσματικότερη τη μεταφορά υλικών και

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκες και τις απαιτήσεις σας µε το σωστό τρόπο.

ανάγκες και τις απαιτήσεις σας µε το σωστό τρόπο. ΔΕΛΤΑ - ΖΗΤΑ Ε.Π.Ε. περιεχόµενα ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ GG20 ΚΛΑΣΕΩΣ Α15 4 ΣΧΑΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ GG20 ΚΛΑΣΕΩΣ Α15 4 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ GJS 500/7 ΚΛΑΣΕΩΣ Β125 5 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ GJS 500/7 ΚΛΑΣΕΩΣ C250 6 ΣΧΑΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας. Διεύθυνση ΑΠΕ

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας. Διεύθυνση ΑΠΕ Tροποποίηση περιοριστικών όρων υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου www.cres.gr Απλούστευση διαδικασίας χορήγησης αδειών 2 Άρθρο 4 «Περιοριστικοί όροι» Σε περίπτωση ανόρυξης γεώτρησης ή κατασκευής ορύγματος

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Αντλίες Αποστράγγισης & Λυμάτων ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Οι σειρές ASTRA, ARGO αποτελούν μία ολοκληρωμένη επιλογή αντλιών με σκοπό την εύκολη σε χρήση και παράλληλα ποιοτική οικιακή εφαρμογή. Η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας Μηνιαία έκδοση Νοέμβριος 2012 τεύχος 64 Μονάδες θέρμανσης με κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα Υδρόψυκτοι Ψύκτες Νερού με τεχνολογία inverter Οι υδρόψυκτες μονάδες νερού 30XW-V/ 30XWHV αποτελούν μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

FELCO 820. Ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος. Μία εξατομικευμένη, ολοκληρωμένη λύση www.felco820.com

FELCO 820. Ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος. Μία εξατομικευμένη, ολοκληρωμένη λύση www.felco820.com FELCO 820 Ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος Μία εξατομικευμένη, ολοκληρωμένη λύση www.felco820.com FELCO 820 Μία εξατομικευμένη, ολοκληρωμένη λύση Πλήρως σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ελβετία, στη Watch

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ALOUSYSTEM. Alousystem 100inox

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ALOUSYSTEM. Alousystem 100inox ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ALOUSYSTEM Alousystem 100inox Το σύστημα αλουμινίου Alousystem 100inox αποτελεί ένα από τα πιο αξιόπιστα συρόμενα συστήματα της αγοράς. Διαθέτει ανοξείδωτο οδηγό για ομαλή, αθόρυβη και χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ημιαυτόματοι σπειροτόμοι

Ημιαυτόματοι σπειροτόμοι Ημιαυτόματοι σπειροτόμοι REMS Unimat 75 REMS Unimat 77 for Professionals Μέγιστη οικονομία Μεμονωμένη παραγωγή και παραγωγή σε σειρά Εύκολος χειρισμός Μικρός χρόνος ανανέωσης εξοπλισμού Μπουλόνια Σωλήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία πεπιεσμένου αέρα

Εργαλεία πεπιεσμένου αέρα Εργαλεία πεπιεσμένου αέρα Πριν το εργαλείο Ο πεπιεσμένος αέρας είναι πηγή ενέργειας για τα αεροεργαλεία η οποία επηρεάζει άμεσα την απόδοσή τους Μετρήσεις μπορούν να γίνουν στον εργασιακό χώρο για να ρυθμίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Touareg Hybrid Οδηγός συμπεριφοράς υβριδικού συστήματος

Touareg Hybrid Οδηγός συμπεριφοράς υβριδικού συστήματος Touareg Hybrid Οδηγός συμπεριφοράς υβριδικού συστήματος Πίνακας περιεχομένων 1 Συμπεριφορά υβριδικού συστήματος σε διαφορετικές θέσεις του επιλογέα ταχυτήτων...3 2 Συμπεριφορά του αυτοκινήτου στην επιτάχυνση...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ 13.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση 2014

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ 13.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνή καλύµατα καθισµάτων

ιεθνή καλύµατα καθισµάτων ιεθνή καλύµατα καθισµάτων Κατασκευασµένο από σκληρό ανθεκτικό νάιλον ύφασµα. εν απορροφά λάδι γράσο και νερό. Μπορεί να πλυθεί. ιαθέσιµο σε 7 διαφορετικά χρώµατα και 2 συνδιασµούς χρωµάτων Τα καλύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Νέα γραναζωτή κλειδαριά πολλών σημείων για πόρτες αλουμινίου με σώμα πάχους 15,5 mm

Νέα γραναζωτή κλειδαριά πολλών σημείων για πόρτες αλουμινίου με σώμα πάχους 15,5 mm PPP Νέα γραναζωτή κλειδαριά πολλών σημείων για πόρτες αλουμινίου με σώμα πάχους 5,5 mm 5,5 mm ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ Ο μηχανισμός με γρανάζια ελαχιστοποιεί την απαιτούμενη δύναμη και διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Yutaki S80 Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80 o C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 o C. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΑΣ RAUPIANO PLUS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ. www.rehau.gr

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΑΣ RAUPIANO PLUS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ. www.rehau.gr ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΑΣ RAUPIANO PLUS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ www.rehau.gr ΠΡΟΪΟΝ: RAUPIANO PLUS Ενισχυμένη ηχοπροστασία για μεγάλα κτίρια RAUPIANO PLUS είναι το σύστημα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ» «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 204 ΥΔΡΑΥΛΙΚΆ... 208 ΕΞΏΛΚΕΥΣΗ... 2 203 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΉ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ - Συλλογή ιδανική για μετακινούμενη συντήρηση. - 24 τεμ. - Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 22 Άρθρο : ΟΙΚ 64.18.ΝΣ Κάδος απορριμμάτων ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Kάδος απορριμμάτων ενδεικτικού τύπου OCEAN από χυτό αλουμίνιο (πάχους 4,5mm), με επιφάνεια ανοδιωμένη, καρθρεπτίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρώντας στο µμέλλον. Υπερυψωµμένα Δάπεδα

Προχωρώντας στο µμέλλον. Υπερυψωµμένα Δάπεδα Προχωρώντας στο µμέλλον Υπερυψωµμένα Δάπεδα 2 Πάντοτε ένα βήµμα µμπροστά σε ποιότητα Η UNIFLAIR ειδικεύεται στην κατασκευή, τη βιοµμηχανική παραγωγή και την πώληση υπερυψωµμένων δαπέδων, συστηµμάτων κλιµματισµμού

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

NEA monteλα ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WÜRTH MASTER

NEA monteλα ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WÜRTH MASTER NEA monteλα ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WÜRTH MASTER ΕΡΓΑΛΕΙΑ WÜRTH MASTER Δημιουργούμε συνεχώς νέα, καινοτόμα προϊόντα Βραβευμένα προϊόντα προσφέρουν έξυπνες λύσεις, άριστη εργονομία, συνεχώς αυξανόμενη αποδοτικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα H Εταιρία 5-9 Πέργολα Star 10-15 Πέργολα Magna Star 16-21 Πέργολα Mega 23-27 Πέργολα Arch 28-33 Πέργολα Top Star 34-39 Πέργολα Persa

Περιεχόμενα H Εταιρία 5-9 Πέργολα Star 10-15 Πέργολα Magna Star 16-21 Πέργολα Mega 23-27 Πέργολα Arch 28-33 Πέργολα Top Star 34-39 Πέργολα Persa ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Περιεχόμενα H Εταιρία 5-9 Πέργολα Star 10-15 Πέργολα Magna Star 16-21 Πέργολα Mega 23-27 Πέργολα Arch 28-33 Πέργολα Top Star 34-39 Πέργολα Persa 40-45 Κάθετη Κασετίνα Star 46-49

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar Ηλιακός Συλλέκτης EasySolar. ΓΕΝΙΚΑ: Ο συλλέκτης EasySolar ή ηλιακός θερμοσίφωνας είναι μια συσκευή που απορροφά τη θερμική ενέργεια του ήλιου και το μετατρέπει σε αξιοποιήσιμη θερμότητα. Η θερμότητα συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑΛΑΜΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑΛΑΜΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Απευθύνεται σε μελετητές: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τασκούδης Χρήστος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δομικά υλικά

Τασκούδης Χρήστος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δομικά υλικά Εξαρτήματα για προφίλ αλουμινίου Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1889 και από τότε έχει κατακτήσει ηγετική θέση στην παραγωγή εξαρτημάτων για πόρτες και παράθυρα από προφίλ αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

VIII ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Βοηθητικός εξοπλισμός. Περιεχόμενα. 1. Συσκευές φίλτρων-εξαερισμού 124 2. Μετρητές συγκόλλησης 127

VIII ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Βοηθητικός εξοπλισμός. Περιεχόμενα. 1. Συσκευές φίλτρων-εξαερισμού 124 2. Μετρητές συγκόλλησης 127 VIII ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα 1. Συσκευές φίλτρων-εξαερισμού 124 2. Μετρητές συγκόλλησης 127 123 1. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ-ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ Ώμοι αναρρόφησης MOSTAIR n Όι ωμοι αναρρόφησης MOST χαρακτηρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία:

Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία: ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία: Από το σκοπό για τον οποίο γίνεται η εγκατάσταση της γείωσης. Από την αντίσταση

Διαβάστε περισσότερα