Σειρά Προϊόντων. ThyssenKrupp Bauservice. Νέα, καινοτόμα προϊόντα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σειρά Προϊόντων. ThyssenKrupp Bauservice. Νέα, καινοτόμα προϊόντα."

Transcript

1 TK Νέα, καινοτόμα προϊόντα. Σειρά Προϊόντων Συστήματα αντιστήριξης τάφρων Συστήματα οριζόντιας διάτρησης Σύστημα προκατασκευασμένων δρόμων εργοταξίου για ασταθή εδάφη Συμπληρωματικά προϊόντα A company of ThyssenKrupp Services ThyssenKrupp Bauservice

2 Πίνακας περιεχομένων Συστήματα αντιστήριξης τάφρων E+S...4 Γραμμική αντιστήριξη...4 Γραμμική αντιστήριξη στο κέντρο πόλεων...5 Κιβώτια βαρέως τύπου...6 Γραμικά κιβώτια...7 Κιβώτια μεσαίου τύπου...8 Κιβώτια ελαφρού τύπου...9 Υποδοχέας πασσαλοσανίδων...10 Συστήματα αντιστήριξης τάφρων Krings...11 Παράλληλη αντιστήριξη...11 KS KS KVL...14 Αντιστήριξη αλουμινίου...15 Υποδοχέας πασσαλοσανίδων KKP...16 Υδραυλικό σύστημα έμπηξης πασσαλοσανίδων DPV...17 Συστήματα οριζόντιας διάτρησης...18 Σύστημα προκατασκευασμένων δρόμων εργοταξίου για ασταθή εδάφη...19 Αρπάγη σωλήνων RG 2500 / RG Προωθητής σωλήνων SZ Διαχωριστής γαιών Terra-Star...22 Αυτο-ανατρεπόμενο εμπορευματοκιβώτιο...22 NADO, αυτόματος ταχυσύνδεσμος υδραυλικών σωλήνων υψηλής πίεσης για μηχανήματα έργων...23 Επικοινωνία...24 Αυτό το φυλλάδιο προϊόντων περιέχει μόνο μια επιλογή προϊόντων από την εκτενή σειρά μας. Για να δείτε περαιτέρω προϊόντα και να λάβετε αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό μας Εγχειρίδιο και στον ιστοχώρο Emunds+Staudinger Στις μέρες μας, οι απαιτήσεις για σύγχρονα συστήματα αντιστήριξης ποικίλλουν από το ένα εργοτάξιο στο άλλο. Γι αυτό το λόγο οι εμπεριστατωμένες ειδικές συμβουλές μας, μοναδικά προσαρμοσμένες για κάθε εργοτάξιο, είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Τελικά η επιτυχία ενός έργου, εξαρτάται πάρα πολύ από την επιλογή της μεθόδου αντιστήριξης. Η μίσθωση συστημάτων αντιστήριξης αποδεικνύεται συχνά η πιό οικονομική προσέγγιση και χάρη στην εκτενή σειρά εξοπλισμού προς μίσθωση που διαθέτουμε, είμαστε πάντα ικανοί να παρέχουμε το κατάλληλο σύστημα αντιστήριξης, για μεγάλα αλλά και μικρά έργα. 2 3

3 Νέο! Η γραμμική αντιστήριξη επιτρέπει πλέον αποτελεσματικές εργασίες σε βάθη από 10 έως 12m. Νέα, εξόχως μακριά πλαίσια. Γραμμική αντιστήριξη - καμία σύγκριση. Γραμμική αντιστήριξη Με τη γραμμική αντιστήριξη το έδαφος παραμένει αδιατάρακτο χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στα παρακείμενα κτίρια και την κυκλοφοριακή ροή. Αντί των μόνιμα τοποθετημένων αντηρίδων, οι άκαμπτες κυλιόμενες αντηρίδες του συστήματος γραμμικής αντιστήριξης διατηρούν τις αποστάσεις των οδηγών κατά συνέπεια και των πλαισίων αντιστήριξης μέσα στο όρυγμα. Μ αυτό τον τρόπο, το πλάτος του ορύγματος παραμένει απολύτως ομοιόμορφο σε όλα τα στάδια κατασκευής. Η γραμμική αντιστήριξη είναι κατάλληλη για σκυροδέτηση και μπορεί ευέλικτα να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα τεχνικά έργα. Με την επιλογή της μονάδας κυλιόμενων οδηγών E+S U, μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερο ελεύθερο ύψος εργασίας. Νέο! Η γραμμική αντιστήριξη επιτρέπει πλέον αποτελεσματικές εργασίες σε βάθη από 10 έως 12m. Αγωγοί εντός, κυκλοφοριακό εκτός. Γραμμική αντιστήριξη στο κέντρο πόλεων Κατά τη διάρκεια έργων εντός κατοικοιμένων περιοχών που απαιτούν διάνοιξη ορυγμάτων, πρέπει να δοθεί προσοχή στα δίκτυα κοινής ωφέλειας που διασχίζουν εγκάρσια το όρυγμα. Παράλληλα είναι ουσιαστικό να μην διαβιβάζονται δονήσεις στο έδαφος έξω από το όρυγμα λόγω της ύπαρξης κατοικιών εκατέρωθεν και της παράλλης όδευσης δρόμων ή σιδηροδρομικών γραμμών. Το νέο σύστημα δομημένων πασσαλοσανίδων για κατοικημένες περιοχές μπορεί να συνδυαστεί με τα εξαρτήματα του γραμμικού συστήματος αντιστήριξης της E+S (με τις αντηρίδες, τους οδηγούς και τα μεγάλα πλαίσια αντιστήριξης) για την εύκολη παράκαμψη δικτύων κοινής ωφέλειας που διασχίζουν την τάφρο. Αυτό συνεπάγεται μείωση του κόστους με παράλληλη αύξηση της απόδοσης. Μήκος μονάδας Μήκος γραμμικού οδηγού Ύψος πλαισίου 2,25 m - 6,50 m (2,13 m - 6,38 m)* 5,13 m - 9,13 m (4,13 m)* 1,32 m / 2,32 m Μήκος μονάδας Μήκος γραμμικού οδηγού Ύψος υποδοχέα πασσαλοσανίδων 3,70 m (3,88 m - 4,13 m)* 5,13 m - 9,13 m (4,13 m)* 1,00 m * Σε παρένθεση οι τιμές για το σύστημα του μονού κυλιόμενου οδηγού * Σε παρένθεση οι τιμές για το σύστημα του μονού κυλιόμενου οδηγού Συστήματα αντιστήριξης τάφρων E+S Συστήματα αντιστήριξης τάφρων E+S 4 5

4 Ελεύθερο ύψος αγωγών μέχρι 3.50m! Συμπαγή και ικανά για μεγάλες διαμέτρους αγωγών. Κιβώτια βαρέως τύπου Τα κιβώτια αντιστήριξης βαρέως τύπου (Magnum) της E+S έχουν κατακτήσει μια κυριάρχη θέση στην αγορά για την αποδοτική τοποθέτηση σωλήνων με ιδιαίτερα μεγάλη διατομή ή μεγάλο μήκος. Αυτό που διακρίνει τα εν λόγω κιβώτια αντιστήριξης είναι οι εντυπωσιακές προδιαγραφές λειτουργίας τους όπως βάθος αντιστήριξης μέχρι 6,00 m και πλάτος σκάμματος πάνω από 4,70 m, με ελεύθερο πλάτος εργασίας μέχρι 2,46 m. Γραμικά κιβώτια Το σύστημα γραμμικής (Linear) αντιστήριξης με κιβώτια της E+S είναι ένας συνδυασμός αντιστήριξης με οδηγούς και αντιστήριξης με κιβώτια. Χάρη στη δυνατότητα κάθετης μετακίνησης του κυλιόμενου βραχίονα (αρχή λειτουργίας του συστήματος γραμμικής αντιστήριξης) η αντιστήριξη είναι εξαιρετικά ευπροσάρμοστη και έτσι κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών εργοταξιακών απαιτήσεων. Όπως όλα Ο τέλειος συνδυασμός κιβωτίων αντιστήριξης και κυλιόμενων οδηγών. τα συστήματα κιβωτίων της E+S, το Γραμμικό σύστημα κιβωτίων μεταφέρεται και παρέχεται πλήρως συναρμολογημένο έτσι ώστε μόνο οι βραχίονες επέκτασης απομένει να εγκατασταθούν για να επιτύχουν το επιθυμητό πλάτος ορύγματος. 2,00 m - 6,84 m 3,40 m / 3,70 m / 4,00 m / 4,50 m 3,15 m / 4,00 m 3,00 m 1,32 m / 2,00 m 1,32 m / 2,00 m 2,00 m / 2,46 m 1818 kg kg 2656 kg kg 6 Συστήματα αντιστήριξης τάφρων E+S Συστήματα αντιστήριξης τάφρων E+S7

5 Ασυναγώνιστα μεταξύ των συστημάτων στήριξης παρειών. Κιβώτια μεσαίου τύπου Δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία σειρά προϊόντων στη μεσαία κατηγορία που να συγκρίνεται με τη σειρά της E+S. Οι συγκεκριμένες διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού αυτού του συστήματος αντιστήριξης το καθιστούν κατάλληλο για γενικής χρήσης και ποικίλες εφαρμογές. Στη μεσαία κατηγορία - σωλήνες εξωτερικής διάμετρου μέχρι 1,45 m - τα κιβώτια αυτά με ύψος βασικού πλαισίου 2,60 m έχουν καταστεί ένα προϊόν με υψηλές διεθνείς πωλήσεις. Όσο διαφορετικό και να είναι το μέγεθος ενός συστήματος αντιστήριξης, όλα τα κιβώτια της κατηγορίας μιας μονάδας - από τα ελαφρού τύπου μέχρι τα βαρέως τύπου, χρησιμοποιούν ένα και το αυτό σύστημα αντηρίδων. Μικρό μέγεθος, μεγάλη απόδοση. Κιβώτια ελαφρού τύπου Με ύψη βασικού πλαισίου από 1,6 έως 2,4 m, τα συστήματα αυτά καλύπτουν ολόκληρο το εύρος κατασευής δικτύων σε κατοικημένες περιοχές. Χρησιμοποιούνται κυρίως για την τοποθέτηση σωλήνων και καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας, αερίου και ύδρευσης. Η συμβατότητα των κρίσιμων δομικών συστατικών αυτού του μικρού κιβωτίου το καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμο. Η γραμμική αντιστήριξη ελαφρού τύπου είναι το μικρότερο και ελαφρύτερο κιβώτιο τάφρων στη σειρά προϊόντων της E+S και μπορεί να συνεργαστεί με επικαθήμενη μονάδα για χρήση σε μεγαλύτερα βάθη. 2,00 m - 4,50 m 2,00 m - 4,50 m 2,60 m 1,60 m / 1,95 m / 2,25 m / 2,40 m 1,32 m / 2,00 m 0,96 m / 1,32 m 1,45 m 0,81 m / 1,16 m / 1,19 m / 1,34 m 1285 kg kg 745 kg kg 8 Συστήματα αντιστήριξης τάφρων E+S Συστήματα αντιστήριξης τάφρων E+S9

6 Νέο! Μονάδες κυλιόμενων οδηγών Krings U για μεγάλες διατομές αγωγών. Nέο! Μακρύτερα πλαίσια για κυλιόμενους οδηγούς μήκους 7,00m για μεγαλύτερα βάθη. Το ευέλικτο σύστημα για το ιστορικό κέντρο πόλεων. Υποδοχέας πασσαλοσανίδων Ο υποδοχέας πασσαλοσανίδων λειτουργεί ως βάση εγκατάστασης και ζεύξης πασσαλοσανίδων. Χρησιμοποιείται ιδιαίτερα σε ορύγματα που διασχίζονται από μεγάλους αριθμούς σωλήνων και καλωδίων όπου είναι ακατάλληλη η αντιστήριξη μεγάλης επιφάνειας. Υπάρχουν διαθέσιμα ποικίλα βασικά μήκη υποδοχέων, προσαρμοσμένα στη διατομή και το πλάτος των πασσαλοσανίδων. Γλιστρώντας σε μεγάλα βάθη. Παράλληλη αντιστήριξη Το υψηλής αντοχής σύστημα αντιστήριξης PV για σκληρές απαιτήσεις σε μια έκδοση που αντέχει ιδιαίτερα τις καταπονήσεις και εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς κραδασμούς, απλοποιεί τις διαδικασίες με την τοποθέτηση κάθετα κυλιόμενων βραχιόνων στη θέση που απαιτείται για βέλτιστη στατικότητα. Οι βραχίονες αυτοί κρατούν τους οδηγούς κύλισης απολύτως παράλληλους. Αυτό σημαίνει ότι οι βραχίονες και τα πλαίσια γλιστρούν ομαλά με μικρές τριβές. Αυτή η αρχή λειτουργίας αποζημειώνει την επένδυση ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης των αντιστηρίξεων. Τα πλαίσια μπορούν να εξαχθούν με ευκολία ακόμη και από μεγάλα βάθη. Με την επιλογή της μονάδας κυλιόμενων οδηγών Krings U, μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερο ελεύθερο ύψος εργασίας. Βάθος αντιστήριξης έως 7,00 m (έως 4,00 m)* 3,40 m / 3,63 m / 4,03 m Rohrdurchlasshöhe Ύψος υποδοχέα πασσαλοσανίδων 0,97 m Μήκος πλαισίου 2,00 m - 7,00 m Βάθος αντιστήριξης Ύψος πλαισίου 1,30 m / 2,40 m * Σε παρένθεση οι τιμές για το σύστημα του μονού κυλιόμενου οδηγού Συστήματα αντιστήριξης τάφρων E+S Συστήματα αντιστήριξης τάφρων Krings 10 11

7 Το πλέον χρησιμοποιούμενο κιβώτιο τάφρου KS 100 Το KS 100 είναι ένα εύχρηστο κιβώτιο αντιστήριξης για κάθε εργασία αντιστήριξης που μπορεί να προκύψει μέχρι ένα μέγιστο βάθος τάφρου 5,2 m. Είναι το πλέον χρησιμοποιημένο κιβώτιο αντιστήριξης τάφρων παγκοσμίως. Η ευκολία χρήσης του με τις αμέτρητες παραλλαγές από την άποψη του πλάτους εκσκαφής, του βάθους εφαρμογής, τη διαθεσιμότητα και το τυποποιημένο ελεύθερο ύψος εργασίας (μέχρι 1,56 m) επιτρέπουν όλες τις ρυθμίσεις μέσα στις μέγιστες διαστάσεις που προδιαγράφονται. Όταν χρησιμοποιείται σε βάθη εκσκαφής έως 4,00 m η απόδοσή του είναι η βέλτιστη. Οι αντηρίδες της μονάδας είναι συμβατές με όλα τα συστήματα αντιστήριξης κιβωτίων και τα συστήματα κυλιόμενων οδηγών. Το KS 100 είναι επίσης διαθέσιμο σε μια γωνιακή έκδοση για την κατασκευή φρεατίων. και ο μικρός του αδερφός. KS 60 Το KS 60 της σειράς ελαφρών κιβωτίων, έχει σχεδιαστεί και κατασκευασεί για να ικανοποιήσει τα κριτήρια της μεγάλης φόρτισης, του μικρού βάρους και της μέγιστης ασφάλειας. Αυτά τα χαρακτηριστικά, καθιστούν τη σειρά κιβωτίων αντιστήριξης Krings KS 60 ιδανική για οποιεσδήποτε απαιτήσεις αντιστήριξης σε αστικό περιβάλλον και δη στο ιστορικό κέντρο πόλεων. Είναι κατάλληλα για χρήση σε βάθη τάφρων μέχρι 3,70m. Το μικρό τους βάρος, εξασφαλίζει ευκολία χειρισμού σε συνθήκες εργοταξίου. Το πλάτος της μονάδας μπορεί να μεταβληθεί, χρησιμοποιώντας σταθερές προεκτάσεις. Το KS 60 χρησιμοποιεί αντηρίδες που είναι κοινές για τα συστήματα κιβωτίων και τα συστήματα κυλιόμενων οδηγών. 2,00 m - 4,00 m 2,40 m / 2,60 m 1,30 m 1,51 m / 1,56 m 2,00 m - 3,50 m 2,00 m / 2,40 m 1,00 m / 1,30 m 0,99 m / 1,36 m 1398 kg kg 1004 kg kg 12 Συστήματα αντιστήριξης τάφρων Krings Συστήματα αντιστήριξης τάφρων Krings 13

8 Nέο! Υποδοχέας-KVL για χρήση των αντηρίδων των μονάδων KS 60 / KS 100. Αντιστήριξη τάφρων ο εύκολος τρόπος. KVL Αυτό το μικρό χαλύβδινο κιβώτιο τάφρων έχει ειδικά φτιαχτεί για εφαρμογές αντιστήριξης στο κέντρο πόλεων. Το ιδανικό βάθος τάφρων για αυτό το σύστημα είναι από 1,50 m μέχρι 3,00 m. Τα Miniboxes είναι μια πολύ καλή λύση για την τοποθέτηση και τη συντήρηση δικτύων αερίου, ύδρευσης, τηλεφώνου και ηλεκτρικής ενέργειας και για τη δημιουργία των συνδέσεων παροχών. Τα κιβώτια αυτά επιτρέπουν το χειρισμό τους με μικρούς εκσκαφείς. Παρά το μικρό βάρος του, το κιβώτιο είναι αρκετά ισχυρό ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με τη μέθοδο σκάβω και τραβώ και με την εναλλακτική μέθοδο της τοποθέτησης σε προεκσκαφή. Μικρό, ελαφρύ και εύχρηστο. Αντιστήριξη αλουμινίου Οι ελαφρού τύπου αντιστηρίξεις αλουμινίου είναι το ιδανικό σύστημα αντιστήριξης για τάφρους μέχρι 3 m βάθος σε περιοχές του κέντρου πόλεων. Χρησιμοποιείται για όλες τις τυπικές εργασίες αντιστήριξης και για την τοποθέτηση ηλεκτρικών καλωδίων και σωλήνων αερίου και ύδρευσης, για τη συντήρηση αγωγών και φρεατίων καθώς και για επισκευές και επιθεωρήσεις. Χρησιμοποιούνται επίσης στους σταθμούς έναρξης και υποδοχής αγωγών, για την τοποθέτηση σωλήνων με διάτρηση. Οι ελαφρού τύπου αντιστηρίξεις αλουμινίου διακρίνονται γαι το μικρό βάρος τους και ως εκ τούτου για τον εύκολο χειρισμό τους. 2,00 m - 3,50 m 1,50 m / 2,00 m / 2,40 m 0,50 m / 1,00 m 0,91 m - 3,00 m 0,72 m / 0,97 m / 1,30 m 0,50 m 489 kg kg 29 kg kg 14 Συστήματα αντιστήριξης τάφρων Krings Συστήματα αντιστήριξης τάφρων Krings 15

9 Ιδανικό για κάθε διασταυρούμενο εμπόδιο. Υποδοχέας πασσαλοσανίδων KKP Ο υποδοχέας πασσαλοσανίδων της Krings είναι μια γρήγορη και οικονομικώς αποδοτική μέθοδος καθώς και μια πρακτική και απαραίτητη προσθήκη στη χρήση συστημάτων αντιστήριξης χάλυβα για εκτεταμένες επιφάνειες σε αστικές περιοχές όπου τα σκάμματα διασταυρώνονται συχνά με τις γραμμές υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Αυτό το δοκιμασμένο σύστημα αντιστήριξης επιτρέπει στα ειδάλλως δύσκολα προβλήματα που προκύπτουν με τη διασταύρωση των δικτύων κοινής ωφέλειας στις αστικές περιοχές να ξεπεραστούν αποτελεσματικά. Ένα ιδιαίτερα ικανό σύστημα αντιστήριξης αφ εαυτού ή όταν ενσωματώνεται ως τμήμα ενός μεγαλύτερου συστήματος αντιστήριξης Krings, ο υποδοχέας πασσαλοσανίδων Krings αντιπροσωπεύει μια οικονομικώς αποδοτική, ευέλικτη και πρακτική λύση στα προβλήματα αντιστήριξης. Επιτυγχάνωντας μεγάλα βάθη με ελάχιστες δονήσεις και παραμορφώσεις. Υδραυλικό σύστημα έμπηξης πασσαλοσανίδων DPV Το υδραυλικό σύστημα έμπηξης πασσαλοσανίδων έχει αναπτυχθεί για την κατασκευή και την επισκευή των υπόγειων γραμμών κοινής ωφελείας στις στενές οδούς, οι οποίες διασταυρώνονται με τις παροχές γειτονικών κτιρίων ή σε τοποθεσίες του κέντρου πόλεων όπου οι εκσκαφές και οι διακοπές της κυκλοφορίας πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο. Το υδραυλικό σύστημα αντιστήριξης είναι κατάλληλο εκεί όπου απαιτείται μια χωρίς δονήσεις μέθοδος όπως σε παλαιά παραδοσιακά πετρόχτιστα κτίρια. 2,83 m - 4,07 m 0,48 m / 1,00 m Αριθμός πασσαλοσανίδων 14 τεμ. KD 4 / KD 6 Ελεύθερο πλάτος εργασίας έως 3,65 m Βάθος αντιστήριξης Βάθος ορύγματος Βάθος αντιστήριξης Δύναμη πίεσης Αριθμός πασσαλοσανίδων 5,50 m / 6,70 m 7,65 t / 9,00 t 14 τεμ. / 18 τεμ. 16 Συστήματα αντιστήριξης τάφρων Kringsv Συστήματα αντιστήριξης τάφρων Krings 17

10 Διάτρηση εδάφους. Συστήματα οριζόντιας διάτρησης Στη διαδικασία διάτρησης, οι αγωγοί προωθούνται ταυτόχρονα με το τρυπάνι ενώ παράλληλα αφαιρείται το χώμα της διάτρησης. Η τεχνική αυτή είναι μια οικονομική εναλλακτική λύση σε σχέση με τα ανοιχτά σκάμματα, όταν πρόκειται για την κατασκευή δικτύων ακαθάρτων σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Η εν λόγω χωρίς εκσκαφή μέθοδος αποτρέπει τις επίγειες δονήσεις και τις παραμορφώσεις που διαβιβάζονται στο περιβάλλον έδαφος και στην επιφάνεια. Κρίνεται ιδανική όταν δρόμοι, πεζοδρόμια, κήποι ή σιδηροδρομικές γραμμές πρέπει να διασχιστούν χωρίς εκσκαφή. Σύστημα διάτρησης BPU 200 BPU 400 BPU 800 BPU 1200 BPU 1600 Δύναμη προώθησης [kn] Δύναμη εξόλκησης [kn] Πίεση λειτουργίας [bar] Ροπή [Nm] Μήκος βασικής μονάδας 1,9 m 2,5 m 3,1 m 5,9 m 6,1 m Πλάτος βασικής μονάδας 0,9 m 1,2 m 1,8 m 2,1 m 2,4 m [kg] Σύστημα προκατασκευασμένων δρόμων εργοταξίου για ασταθή εδάφη Η χρήση του σύγχρονου Συστήματος Εργοταξιακών Δρόμων δημιουργεί νέες τεχνικές και οικονομικές ευκαιρίες για εκείνους που εμπλέκονται σε κατασκευαστικά έργα. Το Σύστημα Εργοταξιακών Δρόμων είναι σε θέση να αντέξει υψηλά φορτία. Τα συνήθη εργοταξιακά μηχανήματα μπορούν να εγκαταστήσουν και ακολούθως να απομακρύνουν το σύστημα. Απαιτείται ελάχιστη επιφανειακή δοαμόρφωση και με τη βοήθεια του απλού σχεδιασμού και των ειδικών στοιχείων σύνδεσης ο χρόνος εγκατάστασης και απομάκρυνσης περιορίζεται στο ελάχιστο. Πρόβλημα βατότητας; Ξεπεράστε το! Μήκος 2340 mm Πλάτος 3800 mm Ύψος 160 mm 869 kg Επιφάνεια 8,892 m² Μέγιστο φορτίο 12 tn αξονικό φορτίο 18 Συστήματα οριζόντιας διάτρησης Σύστημα προκατασκευασμένων δρόμων εργοταξίου για ασταθή 19 εδάφη

11 Οικονομία και ασφάλεια με την αρπάγη σωλήνων. Αρπάγη σωλήνων RG 2500 / RG 5000 Οι αρπάγες σωλήνων Krings με το αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμό τους έχουν ένα πιστοποιημένο ιστορικό επιτυχιών όσο αφορά στον ασφαλή χειρισμό και την τοποθέτηση σωλήνων όλων των ειδών. Η λογική των δύο διαθέσιμων εκδόσεων είναι βασισμένη στον απλούστατο τρόπο λειτουργίας με αυτόματη ανύψωση. Οι βραχίονες των αρπάγων ασφαλίζουν αυτόματα μετά την ανύψωση του φορτίου. Ένας αξόπιστος μηχανισμός κλειδώματος αποτρέπει την τυχαία απελευθέρωση του φορτίου συμβάλλοντας στην ενεργό ασφάλεια. Αρπάγη σωλήνων, τύπος βραχίονα RK I / RG2500, τύπος βραχίονα 50 RK I / RG2500, τύπος βραχίονα 80 RK II / RG5000, τύπος βραχίονα 90 RK II / RG5000, τύπος βραχίονα 125 RK II / RG5000, τύπος βραχίονα 150 Εξωτερική διάμετρος Φ 275 mm mm 590 mm mm 700 mm mm 1090 mm mm 1300 mm mm Προωθητής σωλήνων SZ 10 Όλα τα βασικά λειτουργικά μέρη είναι τοποθετημένα πάνω σε ένα κινητό όχημα που συνδέεται με άξονα υποδοχής στο σωλήνα. Το πιστοποιημένο πρότυπο διπλής πένσας του προωθητή σωλήνων διατηρεί το συρματόσχοινο έλξης συνεχώς τεντωμένο. Ο χειρισμός της μηχανής έλξης μπορεί να γίνει και με τηλεχειρισμό. Δύναμη εφελκυσμού Μήκος εφέλκυσης Απαιτούμενο μονοπάτι εργασίας (διαδρομή) Κινητήρας Διάμετρος σωλήνα Συρματόσχοινο έλξης Παροχή ισχύος (μπαταρία) Πίεση λειτουργίας Η έξυπνη κίνηση με τη μηχανή έλξης αγωγών. 100 kn (συμπεριλαμβάνονται οι τριβές) Απεριόριστο 500 mm 1,3 kw rpm - 12 V 800 mm mm 20 m - 75 m 12 V / 170 Ah 160 bar 20 Συμπληρωματικά προϊόντα Συμπληρωματικά προϊόντα 21

12 Διαχωριστής γαιών Terra-Star Terra-Star, διαχωριστής γαιών για επεξεργασία προιόντων εκσκαφής. Με την βοήθεια του διαχωριστή γαιών Terra- Star, τα προιόντα εκσκαφής υποβάλλονται σε επεξεργασία για την άμεση επανεπίχωση. Το γεγονός αυτό παράγει σημαντικά οικονομικά οφέλη, δεδομένου ότι τα προιόντα εκσκαφής δεν ειναι απαραίτητο να μεταφερθούν και αποθηκευτούν σε χώρο εκτός του εργοταξίου με υψηλό κόστος. Αυτο-ανατρεπόμενο εμπορευματοκιβώτιο Η χρήση του αυτο-ανατρεπόμενου εμπορευματοκιβωτίου σε μια ευρεία ποικιλία βιομηχανικών εφαρμογών, πιστοποιεί την προσαρμοστικότητά του στη μεταφορά ογκωδών ή υγρών αγαθών. Για να ξεφορτώσει το περιεχόμενο του εμπορευματοκιβωτίου, ο οδηγός πρέπει μόνο να οδηγήσει το εμπορευματοκιβώτιο με το μπροστινό μέρος απέναντι στο πλευρικό όριο ενός φορτηγού ή ενός άλλου μεγαλύτερου εμπορευματοκιβωτίου συλλογής. Το μέγιστο φορτίο των διαθέσιμων μοντέλων είναι περίπου kg. Τύπος I II III IV Περιεχόμενα [l] NADO αυτόματος ταχυσύνδεσμος υδραυλικών σωλήνων υψηλής πίεσης για μηχανήματα έργων 1 Με την αυτόματη ζεύξη των υδραυλικών σωλήνων υψηλής πίεσης, μπορείτε να μεγιστοποιήσετε την απόδοση του εκσκαφέα σας. 2 Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, ένα νέο εργαλείο είναι έτοιμο για δράση. Σε δευτερόλεπτα αλλάζετε εξάρτημα εργασίας στην πούμα του μηχανήματός σας γρήγορα, αξιόπιστα και καθαρά. Συνέπεια αυτής της γρήγορης διαδικασίας αντικατάστασης είναι η σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους του εργοταξίου Συμπληρωματικά προϊόντα Συμπληρωματικά προϊόντα 23

13 ES PP GR Διανομή στην Ελλάδα Thita Krings Hellas S.A. Tripoleos Nafplio Τηλέφωνο: Φαξ: Επικοινωνία ThyssenKrupp Bauservice GmbH Ottostr Hückelhoven - Baal, GERMANY Τηλέφωνο: Φαξ: Το τεχνικό περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές. A company of ThyssenKrupp Services ThyssenKrupp Bauservice TK

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παραμετρική Διερεύνηση μέτρων υποστήριξης οδικής σήραγγας με αριθμητικό προσομοίωμα Μεταπτυχιακή Διατριβή Ντιούδη Αντωνία

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρτήματα Φορτωτή. Γκάμα Προϊόντων

Προσαρτήματα Φορτωτή. Γκάμα Προϊόντων Προσαρτήματα Φορτωτή Γκάμα Προϊόντων 2 Φορτωτής Bobcat + Bob-Tach : ο συνδυασμός που κερδίζει Οικοδομικές εργασίες 3-7 Κατεδαφίσεις 8-9 Χωματουργικές εργασίες 10-13 Γεωργία 14-15 Εκχιονισμός 16-17 Δασοκομία

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανική επεξεργασία σκυροδέματος.

Βιομηχανική επεξεργασία σκυροδέματος. Σκυρόδεμα επαγγελματικής ποιότητας: Ασφαλείς διαδικασίες, σταθερά αποτελέσματα, καθαρές λύσεις. Η βιομηχανική κατασκευή σκυροδέματος απαιτεί ασφάλεια, επαναληψιμότητα, υπολογίσιμες δαπάνες και αξιόπιστους

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρτήματα Φορτωτή. Σειρά προϊόντων

Προσαρτήματα Φορτωτή. Σειρά προϊόντων Προσαρτήματα Φορτωτή Σειρά προϊόντων 2 Φορτωτής Bobcat + Bob-Tach : ο συνδυασμός που κερδίζει Οικοδομικές εργασίες 3-7 Κατεδαφίσεις 8-9 Χωματουργικές εργασίες 10-13 Γεωργία 14-15 Εκχιονισμός 16-17 Δασοκομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»...52 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ...53 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ 54 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»...52 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ...53 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ 54 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ..5 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ.5 ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ 6 ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ. 9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: <<ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ>>

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: <<ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ>> Α.Τ. Ε. Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΕΚΠAIΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΧΑΡΑΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

GEONFLEX - GEONDUR. ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò HDPE

GEONFLEX - GEONDUR. ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò HDPE GEONFLEX - GEONDUR ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò HDPE 2 Πρωτοπορία φιλικά προς το περιβάλλον για όλο τον κύκλο ζωής τους GEOΝFLEX - GEOΝDUR ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ GEOΝFLEX - GEOΝDUR 0 ΓΕΓΟΝΌΤΑ 07 08 09 ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

GEONFLEX - GEONDUR. ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò HDPE ãéá õðüãåéá äßêôõá

GEONFLEX - GEONDUR. ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò HDPE ãéá õðüãåéá äßêôõá GEONFLEX - GEONDUR ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò HDPE ãéá õðüãåéá äßêôõá 2 Πρωτοπορία 05 ΓΕΓΟΝΌΤΑ 07 GEOΝFLEX - GEOΝDUR 08 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ GEOΝFLEX - GEOΝDUR 09 ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ 11 ΠΕΔΊΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ 12 ΟΔΗΓΊΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα σωλήνων τεχνολογίας Flowtite. Τεχνικά χαρακτηριστικά PDF-VERSION!

Συστήματα σωλήνων τεχνολογίας Flowtite. Τεχνικά χαρακτηριστικά PDF-VERSION! Συστήματα σωλήνων τεχνολογίας Flowtite Τεχνικά χαρακτηριστικά 1 Διαδικασία παραγωγής 3 2 Πολυστρωματική επικόλληση σωλήνα 4 3 Οφέλη του προϊόντος 4 Χαρακτηριστικά & οφέλη... 4 4 Εφαρμογές 5 5 Πρότυπα απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Atego. Κατασκευαστικός τομέας. 7,5 16 τόνοι.

Το νέο Atego. Κατασκευαστικός τομέας. 7,5 16 τόνοι. Το νέο Atego. Κατασκευαστικός τομέας. 7,5 16 τόνοι. Το νέο Atego. Ένας γνήσιος επαγγελματίας στον κατασκευαστικό τομέα. Περιεχόμενα Αξία 6 7 Χρήσεις 8 15 Καμπίνα, εξοπλισμός 10 11 Κινητήρες, κιβώτιο

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Atego. Διανομές. 6,5 16 τόνοι.

Το νέο Atego. Διανομές. 6,5 16 τόνοι. Το νέο Atego. Διανομές. 6,5 16 τόνοι. Το νέο Atego. Το νέο σημείο αναφοράς στις διανομές. Περιεχόμενα Αξία 6 7 Χρήσεις 8 17 Καμπίνα, εξοπλισμός 10 13 Κινητήρες, κιβώτιο ταχυτήτων 14 15 Οδηγική άνεση,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟ ΟΠΟΛΗ, ΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟ ΟΠΟΛΗ, ΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟ ΟΠΟΛΗ, ΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων. Συνθετικά Προϊόντα GRP ǀ Ανάγλυφες Επιφάνειες ǀ Πύλες Ασφαλείας ǀ Συστήματα Σιδηροδρόμων ǀ Εύκαμπτες Μπάρες Κρούσης

Κατάλογος Προϊόντων. Συνθετικά Προϊόντα GRP ǀ Ανάγλυφες Επιφάνειες ǀ Πύλες Ασφαλείας ǀ Συστήματα Σιδηροδρόμων ǀ Εύκαμπτες Μπάρες Κρούσης Κατάλογος Προϊόντων Συνθετικά Προϊόντα GRP ǀ Ανάγλυφες Επιφάνειες ǀ Πύλες Ασφαλείας ǀ Συστήματα Σιδηροδρόμων ǀ Εύκαμπτες Μπάρες Κρούσης Περιεχόμενα Εταιρικό Προφίλ Αντιολισθητικά 03-04 - 05 Επίπεδα φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήματα εκσκαφέων. Σειρά προϊόντων

Εξαρτήματα εκσκαφέων. Σειρά προϊόντων Εξαρτήματα εκσκαφέων Σειρά προϊόντων 2 Η προσαρμοστικότητα στα χέρια σας Τα συστήματα ταχείας προσάρτησης Bobcat αυξάνουν την προσαρμοστικότητα του εκσκαφέα σας σας επιτρέπουν να αλλάζετε εξαρτήματα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Σπαστές Βιομηχανικές Πόρτες Μεγαλύτερη ασφάλεια με την πρωτοποριακή ανθρωποθυρίδα

Σπαστές Βιομηχανικές Πόρτες Μεγαλύτερη ασφάλεια με την πρωτοποριακή ανθρωποθυρίδα ΝΕΟ: Πόρτες ASP / ASR με αόρατες ενώσεις πάνελ Στα συνήθη πλαστικά τζάμια, τα γδαρσίματα και τα κατάλοιπα καθαρισμού είναι αναπόφευκτα. Μόνιμα καλή ορατότητα με τα τζάμια DURATEC της Hörmann Σπαστές Βιομηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Κεφάλαιο 1 ο. Εισαγωγή. 1.1 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Κεφάλαιο 1 ο. Εισαγωγή. 1.1 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας Κεφάλαιο 1 ο Εισαγωγή 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας Η ανταγωνιστικότητα των δομικών έργων σε οικονομικό επίπεδο αποτελεί πάγιο στόχο, ο οποίος εξυπηρετεί τόσο ιδιωτικά, όσο και δημοσιονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Unimog U 20. Τεχνολογία και επιδόσεις.

Το Unimog U 20. Τεχνολογία και επιδόσεις. Το Unimog U 20. Τεχνολογία και επιδόσεις. Το Unimog της Mercedes-Benz. Ένα όχημα σε δική του κλάση. Όπου τα φορτηγά με κίνηση σε όλους τους τροχούς, ή και τα τρακτέρ, δεν μπορούν να προχωρήσουν παραπέρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ» DESIGN LIFT-RISE BUILDINGS ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΜ: 34121

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία φορτοεκφορτώσεων Υδραυλικές ράμπες, φυσούνες, συστήματα βιομηχανικών πορτών όλα από μία πηγή

Τεχνολογία φορτοεκφορτώσεων Υδραυλικές ράμπες, φυσούνες, συστήματα βιομηχανικών πορτών όλα από μία πηγή // ΝΕO: Σύστημα DOBO και βοηθητικό σύστημα Docking από τη Hörmann Τεχνολογία φορτοεκφορτώσεων Υδραυλικές ράμπες, φυσούνες, συστήματα βιομηχανικών πορτών όλα από μία πηγή 2 Η τεχνογνωσία του ειδικού 4-5

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού Save the EARTH: Counsellors and Advisors on Renewable Energy sources Απασχόληση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) - Επισκόπηση και Παραδείγματα Περιγραφών Επαγγελμάτων - Εγχειρίδιο για συμβούλους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΑΡΠΟΥΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ & ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΜΑΣ

ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ & ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΜΑΣ ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ & ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΜΑΣ Ανελκυστήρας Gen2Σ ενεργειακής κλάσης Α. Οηγεί την Ιοιότητα ανέλκυσης σε ανώτερο ειίιεο. 9 ια μια Ιράσινη Ιοιότητα ιαρόμων ειιλέξτε τη νέα γενιά συστημάτων Προϊόντα OTIS

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη

Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη για νεόδμητες Το Daikin Altherma προσφέρει δύο συστήματα χαμηλών θερμοκρασιών τα οποία παρέχουν και τα δύο θέρμανση και ψύξη και τα οποία περιλαμβάνουν σύστημα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

Οι ειδικοί στην σπορά ακριβείας. Πνευματική σπαρτική μηχανή με διπλούς δίσκους. www.monosem.com

Οι ειδικοί στην σπορά ακριβείας. Πνευματική σπαρτική μηχανή με διπλούς δίσκους. www.monosem.com Οι ειδικοί στην σπορά ακριβείας Πνευματική σπαρτική μηχανή με διπλούς δίσκους www.monosem.com GR PLUS ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ NG PLUS Πρωτοεμφανιζόμενη την δεκαετία του 70 στις Η.Π.Α, η ιδέα της γραμμικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναζωογονήστε την ατμόσφαιρα στο περιβάλλον σας

Αναζωογονήστε την ατμόσφαιρα στο περιβάλλον σας 2011 MULTI V. Αναζωογονήστε την ατμόσφαιρα στο περιβάλλον σας Οικολογικός σχεδιασμός και μείωση των εκπομπών CO2 χάρη στην υψηλή ενεργειακή απόδοση Στο σημερινό σύγχρονο κόσμο, οι βέλτιστες συνθήκες ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος. Για όλες τις εποχές ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΕΣΗΣ. Θέρμανση. Κλιματισμός. Εφαρμοσμένα συστήματα. Ψύξη

Κατάλογος. Για όλες τις εποχές ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΕΣΗΣ. Θέρμανση. Κλιματισμός. Εφαρμοσμένα συστήματα. Ψύξη Κατάλογος Για όλες τις εποχές ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΕΣΗΣ Θέρμανση Κλιματισμός Εφαρμοσμένα συστήματα Ψύξη ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Με την ειδική τεχνολογία inverter της Daikin και την καινοτόμο

Διαβάστε περισσότερα