Προϋποθέσεις τοποθέτησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προϋποθέσεις τοποθέτησης"

Transcript

1 Τεχνικές πληροφορίες Προϋποθέσεις τοποθέτησης για διαφορετικούς σχεδιασμούς των σταθμών TRNSFORMER OMPT STTION 500S/630S/800S/900S/ 1000S/1250S/1600S/1800S Περιεχόμενο Ο Transformer ompact Station αποτελεί το ιδανικό συνδετικό στοιχείο μεταξύ κεντρικού μετατροπέα και δικτύου μέσης τάσης. Αυτές οι προϋποθέσεις τοποθέτησης σάς παρέχουν υποστήριξη κατά το σχεδιασμό φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με μετατροπείς Sunny entral και τον Transformer ompact Station. Το έγγραφο αυτό ισχύει για τα εξής προϊόντα: Transformer ompact Station 500S Transformer ompact Station 800S Transformer ompact Station 1000S Transformer ompact Station 1600S Transformer ompact Station 630S Transformer ompact Station 900S a) Transformer ompact Station 1250S Transformer ompact Station 1800S a) a) μόνο για τη Γερμανία TS-S-TI-el-30 Έκδοση 3.0 GR

2 Διαστάσεις Οι εκδόσεις είναι εξειδικευμένες για την εκάστοτε χώρα, πιθανόν δε να διαφέρουν από τις εικονιζόμενες συσκευές. 1 Διαστάσεις 1.1 Εξωτερικές διαστάσεις Οι εξωτερικές διαστάσεις των προσαρμοσμένων στην εκάστοτε χώρα εκδόσεων του σταθμού είναι διαφορετικές και παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. Οι απεικονίσεις των κατόψεων παρέχονται στο κεφάλαιο 1.2 «Κάτοψη», σελίδα 4. Λάβετε υπόψη τις ιδιαιτερότητες των εκδόσεων των σταθμών, εάν έχετε παραγγείλει την επιλογή «Μετασχηματιστής μέσης τάσης με άμορφο πυρήνα». SM SM Εικόνα 1: Διαστάσεις του Transformer ompact Station Χώρα, έκδοση Έκδοση από σκυρόδεμα Έκδοση από χάλυβα 800S/900S TS 1000S/1250S/ 1600S/1800S Διάταξη ζεύξης μέσης τάσης [mm] [mm] [mm] Αρ. κάτοψης DE (έκδ. 1) X X X I X X a) X III X X X II DE (έκδ. 2) X X b) I X X b ) X II X X /X II DE, GR X X /X II X X /X II TS-S-TI-el-30 2/22

3 Διαστάσεις Χώρα, έκδοση Έκδοση από σκυρόδεμα Έκδοση από χάλυβα 800S/900S TS 1000S/1250S/ 1600S/1800S Διάταξη ζεύξης μέσης τάσης [mm] [mm] [mm] Αρ. κάτοψης Z X X I X X X II X X /X II ES X X X /X IV FR X X /X III X X /X II G, RO, X X /X II GR (έκδ. 1) X X /X II IT, GR X X X I (έκδ. 2) X X X X II UK X X c) /X II X X d) /X V U X e) X X /X II a) TS 800S στην επιλογή παραγγελίας μετασχηματιστή μέσης τάσης με άμορφο πυρήνα: παράδοση στο κτίριο σταθμού του TS 1000S/1250S/1600S/1800S b) 800S στην επιλογή παραγγελίας μετασχηματιστή μέσης τάσης με άμορφο πυρήνα: παράδοση στο κτίριο σταθμού του TS 1000S/1250S/1600S/1800S c) 800S/1000S/1250S d) μόνο TS 1600S e) με βάση σκυροδέματος στο κτίριο του σταθμού TS-S-TI-el-30 3/22

4 Διαστάσεις 1.2 Κάτοψη Αρ. κάτοψης Κάτοψη Αρ. κάτοψης Κάτοψη 1) 3) I 2) II E 1) Πόρτα διαθέσιμη μόνο για DE (έκδ. 1) (800S/900S). 2) Πόρτες διαθέσιμες μόνο για DE (έκδ. 1), IT, GR (έκδ. 2). 4) 3) Πόρτα υπάρχει μόνο στην G, GR (Παρ. 1), UK. 4) Πόρτα υπάρχει μόνο στην DE (Παρ. 2), Z, IT, GR (Παρ. 2), G, GR (Παρ. 1), FR. III D IV V E Μετασχηματιστής D Διάταξη ζεύξης χαμηλής τάσης a) Διάταξη ζεύξης μέσης τάσης E Μετασχηματιστής αυτοτροφοδοσίας, προαιρετικός b) Πλευρά χαμηλής τάσης: Διάταξη ζεύξης χαμηλής τάσης Μετασχηματιστής αυτοτροφοδοσίας, προαιρετικός ommunit, προαιρετικά a) Η διάταξη ζεύξης χαμηλής τάσης τοποθετείται αποκλειστικά στο 800S για FR στο χώρο της διάταξης ζεύξης μέσης τάσης. b) Ο μετασχηματιστής αυτοτροφοδοσίας τοποθετείται αποκλειστικά στο 800S/1000S/1250S/ 1600S για UK στο χώρο της διάταξης ζεύξης μέσης τάσης. TS-S-TI-el-30 4/22

5 Διέλευση καλωδίων 2 Διέλευση καλωδίων Για τα καλώδια προς τις διατάξεις ζεύξης χαμηλής και μέσης τάσης προβλέπονται σχετικές διελεύσεις στον Transformer ompact Station. Χώρα, έκδοση DE (έκδ. 1, 2), Z DE, GR ES FR G, RO, GR (έκδ. 1) IT, GR (έκδ. 2) a) UK U Συμπαγής σταθμός μετασχηματιστή 800S/900S/1000S/ 1250S/1600S/1800S για έκδοση από σκυρόδεμα 800S/900S/1000S/ 1250S/1600S/1800S για έκδοση από χάλυβα 800S TS 1000S/1250S/ 1600S 800S TS 1000S/1250S/ 1600S 800S/1000S/1250S/ 1600S 800S/1000S/1250S/ 1600S 800S/1000S Διέλευση καλωδίων, πλευρά χαμηλής τάσης Αναλόγως του τρόπου κατασκευής μέσω οπών στο διαχωριστή καλωδίων (στη βάση) Αναλόγως του τρόπου κατασκευής μέσω οπών στο διαχωριστή καλωδίων (στη βάση) Διέλευση καλωδίων, πλευρά μέσης τάσης 2 Hauff HSI 150 Αναλόγως του τρόπου κατασκευής μέσω οπών στο διαχωριστή καλωδίων (στη βάση) 3 Roxtec R Roxtec R Roxtec R Roxtec R UG KD UG KD-150 Αναλόγως του τρόπου κατασκευής μέσω οπών στο διαχωριστή καλωδίων (στη βάση) 2 UG KD-150 Αναλόγως του τρόπου 3 Hauff HSI 150 κατασκευής μέσω οπών στο διαχωριστή καλωδίων (στη βάση) 4 Hauff HSI Hauff HSI UG KD UG KD-150 TS 1250S/1600S 6 UG KD UG KD S/1000S/1250S/ 1600S Αναλόγως του τρόπου κατασκευής μέσω βιδωτών οπών στο διαχωριστή καλωδίων (στη βάση) Αναλόγως του τρόπου κατασκευής μέσω βιδωτών οπών στο διαχωριστή καλωδίων (στη βάση) a) Τα καπάκια συστήματος προς τις διελεύσεις των καλωδίων σε αυτούς τους σταθμούς Transformer ompact Station υπάρχουν στο παραδοτέο υλικό. TS-S-TI-el-30 5/22

6 Διέλευση καλωδίων Για τις αναφερόμενες διελεύσεις καλωδίων πρέπει να διατεθούν ανάλογα καπάκια συστήματος από τον πελάτη. Αυτό δεν ισχύει για τις διελεύσεις καλωδίων με οπές εκ κατασκευής στο διαχωριστή καλωδίων (στη βάση) και για τον Transformer ompact Station για την Ιταλία και την Ελλάδα (έκδοση 2). Παραδείγματα για διελεύσεις καλωδίων SM SM SM SM Εικόνα 2: Θέση Παραδείγματα για διελεύσεις καλωδίων σε σταθμούς Transformer ompact Station Περιγραφή Διελεύσεις καλωδίων χωρίς καπάκια συστήματος στις πλευρές χαμηλής και μέσης τάσης Διελεύσεις καλωδίων με καπάκια συστήματος στις πλευρές χαμηλής και μέσης τάσης Διελεύσεις καλωδίων χωρίς καπάκια συστήματος στην πλευρά χαμηλής και με καπάκια συστήματος στην πλευρά μέσης τάσης TS-S-TI-el-30 6/22

7 Στο χώρο τοποθέτησης 3 Στο χώρο τοποθέτησης 3.1 Γενικές υποδείξεις Xημικά ενεργό περιβάλλον Η SM Solar Technology G εγγυάται την τοποθέτηση κοντά στη θάλασσα (5 km απόσταση από τη θάλασσα) μόνο στην επιλογή «Χρήση σε χημικά δραστικό περιβάλλον». H SM Solar Technology G συνιστά αυτήν την επιλογή και για την τοποθέτηση από 5 km μέχρι 50 km από τη θάλασσα. Υδροφόρος ορίζοντας Κατά την τοποθέτηση, λάβετε υπόψη τον υδροφόρο ορίζοντα προκειμένου να εξασφαλίσετε την ευστάθεια του σταθμού Transformer ompact Station. Αποστράγγιση Για την προστασία του Transformer ompact Station και των μετατροπέων από εισροή νερού, θα πρέπει να προβλέπεται από τον πελάτη ένα σύστημα αποστράγγισης. Αποστάσεις Κατά την τοποθέτηση του σταθμού Transformer ompact Station σε φωτοβολταϊκή εγκατάσταση μεγάλης κλίμακας πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες αποστάσεις: Απόσταση ασφαλείας mm από εύφλεκτα αντικείμενα Ελάχιστες αποστάσεις σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις πυροπροστασίας Ελάχιστες αποστάσεις για εξειδικευμένες εκδόσεις χωρών του σταθμού Transformer ompact Station (βλ. κεφάλαιο 3.2 «Ελάχιστες αποστάσεις», σελίδα 8) Κατά την τοποθέτηση λάβετε υπόψη τη θέση των κεντρικών μετατροπέων ως προς το σταθμό Transformer ompact Station (βλ. κεφάλαιο 3.4 «Παραδείγματα τοποθέτησης», σελίδα 12). TS-S-TI-el-30 7/22

8 Στο χώρο τοποθέτησης 3.2 Ελάχιστες αποστάσεις Οι ελάχιστες αποστάσεις που αντιστοιχούν στην κάτοψη του δικού σας Transformer ompact Station, αναγράφονται στον πίνακα και πρέπει πάντοτε να τηρούνται. I II III IV V Εικόνα 3: Ελάχιστες αποστάσεις για διάφορους σταθμούς Transformer ompact Μετασχηματιστής Διάταξη ζεύξης μέσης τάσης Πλευρά χαμηλής τάσης Χώρα, έκδοση Έκδοση από σκυρόδεμα Έκδοση από χάλυβα 800S/900S TS 1000S/1250S/ 1600S/1800S Διάταξη ζεύξης μέσης τάσης Κάτοψη Ελάχιστη απόσταση 1 [mm] Ελάχιστη απόσταση 2 [mm] Ελάχιστη απόσταση 3 [mm] Ελάχιστη απόσταση 4 [mm] DE (έκδ. 1) X X I X X I X X a) X III X X X II DE (έκδ. 2) X X b) I X X b ) X II X X /X II DE, GR X X X /X II Z X X I X X X II X X /X II ES X X X /X IV FR X X /X III X X /X II G, RO, X X /X II GR (έκδ. 1) X X /X II TS-S-TI-el-30 8/22

9 Στο χώρο τοποθέτησης Χώρα, έκδοση Έκδοση από σκυρόδεμα Έκδοση από χάλυβα 800S/900S TS 1000S/1250S/ 1600S/1800S Διάταξη ζεύξης μέσης τάσης Κάτοψη Ελάχιστη απόσταση 1 [mm] Ελάχιστη απόσταση 2 [mm] Ελάχιστη απόσταση 3 [mm] Ελάχιστη απόσταση 4 [mm] IT, X X X I GR (έκδ. 2) X X X X II UK X X c) /X II X X d) /X V U X e) X X /X II a) TS 800S στην επιλογή παραγγελίας μετασχηματιστή μέσης τάσης με άμορφο πυρήνα: παράδοση στο κτίριο σταθμού του TS 1000S/1250S/1600S/1800S b) 800S στην επιλογή παραγγελίας μετασχηματιστή μέσης τάσης με άμορφο πυρήνα: παράδοση στο κτίριο σταθμού του TS 1000S/1250S/1600S/1800S c) 800S/1000S/1250S d) μόνο TS 1600S e) με βάση σκυροδέματος στο κτίριο του σταθμού TS-S-TI-el-30 9/22

10 SUNNY ENTRL 800P SUNNY ENTRL 800P SUNNY ENTRL 800P SM Solar Technology G Στο χώρο τοποθέτησης 3.3 Μήκος καλωδίων Μπορείτε να παραγγείλετε από την SM Solar Technology G προσυναρμολογημένα καλώδια σύνδεσης στα ακόλουθα μήκη: 5 m 7,5 m 10 m 15 m Μέγιστο μήκος καλωδίου μεταξύ Sunny entral και Transformer ompact Station Το μέγιστο μήκος καλωδίου μεταξύ των σημείων σύνδεσης στον Sunny entral και στην πλευρά χαμηλής τάσης του Transformer ompact Station είναι 15 m. Κατά τον υπολογισμό του απαιτούμενου μήκους καλωδίων λάβετε υπόψη τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ του Sunny entral και του Transformer ompact Station (βλέπε κεφάλαιο 3.2 «Ελάχιστες αποστάσεις», σελίδα 8). Η SM Solar Technology G συνιστά την τήρηση της μέγιστης απόστασης Α, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα, μεταξύ των σημείων σύνδεσης του Sunny entral και του Transformer ompact Station κατά τη σχεδίαση του χώρου τοποθέτησης. Λάβετε υπόψη τις θέσεις 1, 2 και 3 της εξόδου των καλωδίων στην πλευρά χαμηλής τάσης του Transformer ompact Station. Οι θέσεις και τα διαθέσιμα μήκη σετ καλωδίων για τις εξειδικευμένες εκδόσεις χωρών του Transformer ompact Station παρατίθενται στον πίνακα της σελίδας 11. SM SM Συνολικό μήκος καλωδίου Απόσταση a) 5m 1,5m 7,5m 4m 10 m 6,5 m 15 m 11,5 m a) Κατά τον υπολογισμό της μέγιστης απόστασης λάβετε υπόψη την ακτίνα κάμψης των καλωδίων. Στοιχεία για τις ακτίνες των καλωδίων παρέχονται στα δελτία τεχνικών στοιχείων των καλωδίων (κατόπιν αίτησης). TS-S-TI-el-30 10/22

11 Στο χώρο τοποθέτησης Στις εξειδικευμένες εκδόσεις χωρών του Transformer ompact Station διατίθενται τα παρακάτω μήκη σετ καλωδίων. Χώρα, έκδοση Έκδοση από σκυρόδεμα Έκδοση από χάλυβα 800S/900S TS 1000S/1250S/ 1600S/1800S Διάταξη ζεύξης μέσης τάσης Θέση εξόδου του καλωδίου Συνολικό μήκος καλωδίου 5m 7,5m 10m 15m DE (έκδ. 1) X X X 2 X X X X X a) X 2 X X X X X X X 1 X X X DE (έκδ. 2) X X b) /X 2 X X X X X X /X 2 X X X DE, GR X X X /X 2 X X X Z X X /X 2 X X X X X X /X 2 X X X ES X X X /X 2 X X X FR X X /X 3 X X X X X X /X 2 X X X G, RO, X X /X 2 X X X X GR (έκδ. 1) X X /X 2 X X X IT, GR (έκδ. 2) X X X 2 X X X X X X X X 2 X X X UK X X c) /X 1 X X X X X d) /X 2 X X X U X e) X X /X 2 X X a) TS 800S στην επιλογή παραγγελίας μετασχηματιστή μέσης τάσης με άμορφο πυρήνα: παράδοση στο κτίριο σταθμού του TS 1000S/1250S/1600S b) 800S στην επιλογή παραγγελίας μετασχηματιστή μέσης τάσης με άμορφο πυρήνα: παράδοση στο κτίριο σταθμού του TS 1000S/1250S/1600S c) 800S/1000S/1250S d) μόνο TS 1600S e) με βάση σκυροδέματος στο κτίριο του σταθμού TS-S-TI-el-30 11/22

12 Στο χώρο τοποθέτησης 3.4 Παραδείγματα τοποθέτησης Η SM Solar Technology G συνιστά την τοποθέτηση του Transformer ompact Station και των κεντρικών μετατροπέων όπως παρουσιάζεται στην εικόνα. Δεν επιτρέπεται, οι κεντρικοί μετατροπείς να τοποθετούνται με την έξοδο αέρα στραμμένη απευθείας στον Transformer ompact. Τότε υπάρχει κίνδυνος, οι κεντρικοί μετατροπείς να διακόπτουν τη λειτουργία τροφοδοσίας λόγω αύξησης της θερμοκρασίας. Εικόνα 4: Δυνατότητα τοποθέτησης του Transformer ompact Station και των κεντρικών μετατροπέων (παραδείγματα) Σύμβολο Σημασία θερμός απαγόμενος αέρας TS-S-TI-el-30 12/22

13 Στο χώρο τοποθέτησης 3.5 Θεμέλια και έδαφος θεμελίωσης Το όρυγμα και το θεμέλιο κατασκευάζονται από τον πελάτη σύμφωνα με το σχέδιο θεμελίωσης. Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: Οι εξωτερικές εγκαταστάσεις γείωσης πληρούν τις προδιαγραφές του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου ή του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου διανομής. Η περιοχή εργασίας γύρω από τα θεμέλια είναι τουλάχιστον 500 mm. Τα γωνιακά σημεία του ορύγματος πρέπει να φέρουν σημάνσεις. Το υλικό της εκσκαφής τοποθετείται με τρόπο που δεν ενοχλεί το φορτηγό κατά τη μεταφορά. Επίπεδη διαμόρφωση του εδάφους θεμελίωσης. Βαθμός συμπίεσης του εδάφους θεμελίωσης: 98%. Συμπίεση εδάφους: για την έκδοση από σκυρόδεμα: 150 kn/m 2 για την έκδοση από χάλυβα: 70 kn/m 2 για την έκδοση από χάλυβα με βάση σκυροδέματος (TS για U): 48 kn/m 2 Η επιφάνεια έδρασης του σταθμού πρέπει να κατασκευασθεί από υλικό που δεν περιέχει πέτρες, δεν έχει αιχμηρές ακμές και μπορεί να συμπιεσθεί, π.χ. από λιθοτρίμματα με οριζόντια διαστρωμένη στρώση άμμου ή οριζόντια πλάκα γκρομπετόν. Σε περίπτωση λιθόστρωσης γύρω από το σταθμό πρέπει να χρησιμοποιηθεί αρμός 30 mm. Οι ειδικές για κάθε χώρα προϋποθέσεις για το θεμέλιο και το έδαφος θεμελίωσης παρέχονται στον πίνακα του κεφαλαίου 3.6 «Σχέδιο θεμελίωσης», σελίδα 14. TS-S-TI-el-30 13/22

14 Στο χώρο τοποθέτησης 3.6 Σχέδιο θεμελίωσης F G SM D E Εικόνα 5: Διαστάσεις του θεμελίου Χώρα, έκδοση Έκδοση από σκυρόδεμα Έκδοση από χάλυβα 800S/900S TS 1000S/1250S/ 1600S/1800S Διάταξη ζεύξης μέσης τάσης Α: Ύψος εδάφους θεμελίωσης [mm] : Βάθος ορύγματος του θεμελίου [mm] [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] DE (έκδ. 1) X X X X X a) X X X X DE X X b) (έκδ. 2) X X b ) X X X /X DE, GR X X X /X Z X X X X X X X /X ES X X X /X FR X X /X X X /X G, X X /X RO, GR (έκδ. 1) X X /X TS-S-TI-el-30 14/22

15 Στο χώρο τοποθέτησης Χώρα, έκδοση Έκδοση από σκυρόδεμα Έκδοση από χάλυβα 800S/900S TS 1000S/1250S/ 1600S/1800S Διάταξη ζεύξης μέσης τάσης Α: Ύψος εδάφους θεμελίωσης [mm] : Βάθος ορύγματος του θεμελίου [mm] [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] IT, GR X X X (έκδ. 2) X X X X UK X X c) /X X X d) /X U X e) X X /X a) TS 800S στην επιλογή παραγγελίας μετασχηματιστή μέσης τάσης με άμορφο πυρήνα: παράδοση στο κτίριο σταθμού του TS 1000S/1250S/1600S b) 800S στην επιλογή παραγγελίας μετασχηματιστή μέσης τάσης με άμορφο πυρήνα: παράδοση στο κτίριο σταθμού του TS 1000S/1250S/1600S/1800S c) 800S/1000S/1250S d) μόνο TS 1600S e) με βάση σκυροδέματος στο κτίριο του σταθμού TS-S-TI-el-30 15/22

16 Παράδοση 4 Παράδοση 4.1 Μεταφορική εταιρεία Η μεταφορά και η εκφόρτωση συντονίζονται από τη μεταφορική εταιρεία. Η μεταφορική εταιρεία συμφωνεί με τον υπεύθυνο του εργοταξίου την ημέρα παράδοσης και τη διαδικασία εκφόρτωσης, κατά κανόνα 3 εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης. 4.2 Γενικές υποδείξεις Πριν από την παράδοση, απομακρύνετε όλα τα εμπόδια, όπως φράκτες, ηλεκτρικές καλωδιώσεις, δένδρα ή παρόμοια κωλύματα που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τη διέλευση του φορτηγού. Αν δεν πληρούνται οι συνθήκες του περιβάλλοντος χώρου, απαιτείται μεγαλύτερος γερανός. Το τελικό μέγεθος του γερανού μπορεί να καθοριστεί ύστερα από επιτόπια εξέταση του εργοταξίου. Η παράδοση και η εκφόρτωση περιλαμβάνονται στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Πρόσθετες δαπάνες κατά την παράδοση μπορούν να προκύψουν, εάν απαιτηθούν οι ακόλουθες πρόσθετες εργασίες: εργασίες διευθέτησης της οδικής κυκλοφορίας, όπως κλείσιμο δρόμων, αστυνομική συνοδεία ή συναφή μέτρα επιπλέον γερανός μεγαλύτερης εμβέλειας επιπρόσθετος ελκυστήρας για μεγαλύτερες κλίσεις πλάκες εδάφους ή παρόμοιο υλικό στήριξης γερανού TS-S-TI-el-30 16/22

17 Παράδοση 4.3 Διαδρομή Η παράδοση πραγματοποιείται με γερανοφόρο φορτηγό. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: Διαδρομή: σκυρόστρωτη Κλίση: μέγ. 4% Πλάτος: ελάχ. 3,5 m Απόσταση από το έδαφος: 0,25 m Η διαδρομή πρέπει να ενδείκνυται για φορτηγό όχημα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Χώρα, έκδοση DE, Z, G, GR (έκδ. 1), RO Έκδοση του Transformer ompact Station Βάρος, μέγιστο [t] χωρίς ρυμούλκα με ρυμούλκα Φορτίο αξόνων, μέγιστο [t] 4.4 Έδαφος στο χώρο τοποθέτησης: Το έδαφος στο χώρο τοποθέτησης πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Στεγνό Συμπιεσμένο Επίπεδο Σκυρόστρωτο Μήκος, μέγιστο [m] χωρίς ρυμούλκα με ρυμούλκα Πλάτος, μέγ. [m] Σκυρόδεμα ,5 5 Ύψος, μέγ. [m] DE, GR Χάλυβας 17, ,4 4 ES Σκυρόδεμα FR Σκυρόδεμα IT, GR Σκυρόδεμα (έκδ. 2) UK Σκυρόδεμα 40 2,5 4,5 U Χάλυβας 42,5 32 2,4 4,3 TS-S-TI-el-30 17/22

18 Παράδοση 4.5 Εκφόρτωση Παραλλαγή 1 Το φορτηγό με το γερανό τοποθετεί τον Transformer ompact Station στο όρυγμα επί του θεμελίου. Χώρα, έκδοση DE (έκδ. 1, 2), Z a) μέγιστη ακτίνα Έκδοση Συμπαγής σταθμός μετασχηματιστή [mm] a) Σκυρόδεμα 800S/900S/ 1000S/1250S/1600S/1800S [mm] DE, GR Χάλυβας 800S/900S μέγ TS 1000S/1250S/1600S/ μέγ S IT, GR (έκδ. 2) Σκυρόδεμα 800S/1000S/ S/1600S UK Σκυρόδεμα 800S/1000S/ S/1600S U Χάλυβας 800S/1000S/ 1250S/1600S TS-S-TI-el-30 18/22

19 Παράδοση Παραλλαγή 2 Ο γερανός που έχει εγκατασταθεί δίπλα στο φορτηγό, τοποθετεί τον Transformer ompact Station στο όρυγμα επί του θεμελίου. Χώρα, έκδοση Έκδοση Συμπαγής σταθμός μετασχηματιστή DE (έκδ. 1) Σκυρόδεμα 800S/ 900S/1000S/1250S/ 1600S/1800S DE (έκδ. 2), Z Σκυρόδεμα 800S/ 900S/1000S/1250S/ 1600S/1800S ES Σκυρόδεμα 800S/ 1000S/1250S/1600S FR Σκυρόδεμα 800S/ 1000S/1250S/1600S G, RO, GR (έκδ. 1) Σκυρόδεμα 800S/ 1000S/1250S/1600S UK Σκυρόδεμα 800S/ 1000S/1250S/1600S [mm] a) [mm] [mm] a) μέγιστη ακτίνα TS-S-TI-el-30 19/22

20 Χρώμα 5 Χρώμα Στέγη Γκρι RL 7004 Βάση Σκούρο γκρι RL 7005 Εξωτερικά τοιχώματα Λευκό RL 9016 Πόρτες/πλέγματα εξαερισμού Γκρι/Φυσικό αλουμίνιο RL 7004 Τα χρώματα των εξειδικευμένων εκδόσεων χωρών του Transformer ompact Station ενδέχεται να αποκλίνουν από τα περιγραφόμενα. 6 Υποδείξεις εγκατάστασης Διατομές αγωγών Η σύνδεση αποκαθίσταται σύμφωνα με την τεκμηρίωση της διάταξης ζεύξης μέσης τάσης και του μετασχηματιστή. Λάβετε υπόψη τις αναφερόμενες στην τεκμηρίωση διατομές αγωγών για τη σύνδεση. Γείωση του Transformer ompact Station Ο Transformer ompact Station και οι κεντρικοί μετατροπείς πρέπει να ενταχθούν στην ισοδυναμική σύνδεση και να συνδεθούν στο ίδιο δυναμικό γείωσης. Οι εξωτερικές εγκαταστάσεις γείωσης πρέπει να γίνονται με ευθύνη του πελάτη σύμφωνα με τις προδιαγραφές του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου ή του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου διανομής. Σύνδεση καλωδίων μεταξύ Sunny entral και Transformer ompact Station Η SM Solar Technology G συνιστά τους ακόλουθους τύπους καλωδίων: Ευρώπη ÖLFLEX TRFO3x3x1x240mm² Αυστραλία OLEX 4 x 3 x 1 x 240 mm² Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Τεχνική πληροφορία «Σετ καλωδίων - Απαιτήσεις και τοποθέτηση των καλωδίων μεταξύ Sunny entral P και Transformer ompactstation» στην ιστοσελίδα TS-S-TI-el-30 20/22

21 Υποδείξεις εγκατάστασης Σχηματικό διάγραμμα συνδεσμολογίας του Transformer ompact Station για όλες τις χώρες εκτός της Γαλλίας στο παράδειγμα του Transformer ompact Station 1600S με διάταξη ζεύξης μέσης τάσης Διάταξη ζεύξης χαμηλής τάσης E Διάταξη ζεύξης μέσης τάσης Κατανεμητής επικοινωνιών, προαιρετικός F Εξωτερική γείωση Διεπαφή επικοινωνίας G Μετασχηματιστής αυτοτροφοδοσίας, προαιρετικός D Μετασχηματιστής Η Υποδιανομέας σταθμού TS-S-TI-el-30 21/22

22 Υποδείξεις εγκατάστασης Σχηματικό διάγραμμα συνδεσμολογίας του Transformer ompact Station για τη Γαλλία στο παράδειγμα του Transformer ompact Station 1600S με διάταξη ζεύξης μέσης τάσης Διάταξη ζεύξης χαμηλής τάσης E Μετασχηματιστής αυτοτροφοδοσίας, προαιρετικός Μετασχηματιστής F Υποδιανομέας σταθμού Διάταξη ζεύξης μέσης τάσης G Ενδασφάλιση D Εξωτερική γείωση TS-S-TI-el-30 22/22

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Τεχνικές πληροφορίες Σημαντικές υποδείξεις για τη μεταφορά και την τοποθέτηση για SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Περιεχόμενα Χάρη στο μικρών διαστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τοποθέτησης της SolarWorld για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε επίπεδες στέγες. Σχεδιασμός και εφαρμογή.

Σύστημα τοποθέτησης της SolarWorld για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε επίπεδες στέγες. Σχεδιασμός και εφαρμογή. Σύστημα τοποθέτησης της SolarWorld για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε επίπεδες στέγες. Σχεδιασμός και εφαρμογή. 08/2011 www.solarworld.com Δοκιμασμένη ποιότητα Απλά έξυπνα Με το σύστημα τοποθέτησης σε

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Τεχνική περιγραφή SI5048-TB-TGR110340 TBGR-SI5048 Έκδοση 4.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR084410 98-2009310 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό 6304 454 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο 63043970.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxM-IGR091711 98-2006311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις... 4.

Διαβάστε περισσότερα

VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 885 600 GR 2 VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1... Πληροφορίες και υποδείξεις ασφαλείας... 5 2... Γενική επισκόπηση... 7 2.1....Περιγραφή συστήματος... 7 2.2... Τρόπος λειτουργίας... 8 2.3...

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP SSMxx-21-IA-BS-JP-el-20 98-117100.03 Έκδοση 2.0 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSMxx-21-BS / SSMxx-21-BS-JP είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα 150/200/300 l. Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB220-1V / FCC220-1V FCB220-2V / FCC220-2V. Οδηγίες εγκατάστασης

Σύστημα 150/200/300 l. Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB220-1V / FCC220-1V FCB220-2V / FCC220-2V. Οδηγίες εγκατάστασης 7 747 005 076.00-.RS Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB0-V / FCC0-V Σύστημα 50/00/00 l Οδηγίες εγκατάστασης 6 70 804 548 (0/08) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα ЕреоЮгзуз ухмвьлщн кбй хрпдеяоейт буцблеябт...............................

Διαβάστε περισσότερα

Combi (E) CP plus ready. Οδηγίες τοποθέτησης

Combi (E) CP plus ready. Οδηγίες τοποθέτησης Combi (E) CP plus ready Οδηγίες τοποθέτησης Combi (E) CP plus ready 2 1 3 6 4 5 Παράδειγμα εγκατάστασης 1 Στοιχεία χειρισμού (αναλογικά/ ψηφιακά) 2 Αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος 3 Αναρρόφηση αέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ενεργειακό τζάκι KA 306 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643537 (12/2000) GR Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις ασφαλείας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X..

Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X.. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X.. Έκδοση 11/2008

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-EMU KM1300... + NU911...

Wilo-EMU KM1300... + NU911... Wilo-EMU KM1300... + NU911... 4ηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Νο παραγγελίας: σειριακός αριθµός template TMPRWLEER WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Combi 4 (E) / Combi 6 (E) Οδηγίες τοποθέτησης

Combi 4 (E) / Combi 6 (E) Οδηγίες τοποθέτησης Combi 4 (E) / Combi 6 (E) Οδηγίες τοποθέτησης Combi 4 E / Combi 6 E Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Παράδειγμα εγκατάστασης...3 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους κινδύνους.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ Οκτώβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon 210 66 65 552 Επιτοίχιος λέβητας αερίου VUW GR 242/3-3B VUW GR 242/3-5B VUW GR 282/3-3B VUW GR 282/3-5B VUW

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Α.Μ. 3224) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα