ΑΔΑ: ΒΛ457ΛΡ-ΛΣ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛ457ΛΡ-ΛΣ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2013 ΘΕΜΑ 2 ο : «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό (Συζήτηση-προτάσεις επί της σχετικής Κ.Υ.Α.)» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Γεωργία Κόκκαλη-Κουβέλη ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Αγγέλης Αθανάσιος 2. Κίτσιος Γεώργιος 3. Κολυνδρίνη ωροθέα 4. Σούρλας Πέτρος 5. Ψαχούλας Ορέστης 6. Βαγενά Αγγελική 7. Καπέλος Γεώργιος 8. Μητσιούλης ηµήτριος 9. Τσαλίκη Νερατζούλα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ- ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4o / Συνήλθε στις 19 Ιουλίου 2013 και ώρα 12:00 π.µ ηµέρα Παρασκευή στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακού Συµβουλίου) η Περιφερειακή Επιτροπή Κοινωνικής Συνοχής, Πολιτισµού Παιδείας- ια βίου Μάθησης, Απασχόλησης & Τουρισµού, µετά από την έγγραφη πρόσκληση µε αριθµό 13/ της Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 164 παρ. 1 του Ν.3852/2010 και την απόφαση 15/2/ για τη σύσταση της Περιφερειακής Επιτροπής. Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Γεωργία Κόκκαλη-Κουβέλη Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Συνοχής, Πολιτισµού Παιδείας- ια βίου Μάθησης, Απασχόλησης & Τουρισµού, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό (Συζήτηση-προτάσεις επί της σχετικής Κ.Υ.Α.)». Μετά την αρχική ενηµέρωση της Περιφερειακής Συµβούλου κας Τσαλίκη Νερατζούλας, η επιτροπή κατέληξε: Προτάσεις επί του Σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό Σχετικά µε το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης τροποποίησης του ισχύοντος (ΦΕΚ 1138/Β/2009) Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό, καθώς και τα σχετικά Παραρτήµατά του, θα θέλαµε να επισηµάνουµε τα εξής: 1

2 1) Οριοθέτηση περιοχών χάρτης «Βασικών κατευθύνσεων χωρικής οργάνωσης του τουρισµού». εν αναφέρεται η κλίµακα του χάρτη «Βασικών κατευθύνσεων χωρικής οργάνωσης του τουρισµού», που συνοδεύει το σχέδιο ΚΥΑ, ο οποίος ταυτόχρονα είναι δυσανάγνωστος και δηµιουργεί σηµαντικές αµφιβολίες ως προς τις προτεινόµενες κατευθύνσεις. Αυτό αναγνωρίζεται στο ίδιο το κείµενο και συγκεκριµένα στο Άρθρο 4, όπου αναφέρεται: «Οι κατηγορίες περιοχών του παρόντος άρθρου απεικονίζονται διαγραµµατικά µε ενδεικτικό τρόπο στο συνηµµένο χάρτη «Βασικών κατευθύνσεων χωρικής οργάνωσης του τουρισµού». Η ακριβής οριοθέτησή τους θα γίνει στο πλαίσιο του υποκείµενου σχεδιασµού µε εξειδίκευση των κατευθύνσεων του παρόντος Ειδικού Πλαισίου. Μέχρι την ολοκλήρωση του καθορισµού των περιοχών αυτών, για την αδειοδότηση τουριστικών δραστηριοτήτων σε περιοχές, για τις οποίες δεν προκύπτει µε σαφήνεια η κατηγορία του εθνικού χώρου στην οποία εντάσσονται, τα όρια των κατηγοριών του εθνικού χώρου θεωρούνται ότι εκτείνονται µέχρι τα όρια των ηµοτικών Ενοτήτων του ν. 3852/2010. Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου οι ηµοτικές Ενότητες θεωρούνται ότι ανήκουν σε εκείνη την κατηγορία χώρου, στην οποία εµπίπτουν κατά το µεγαλύτερο τµήµα του». Με δεδοµένο ότι οι διαδικασίες θεσµοθέτησης του υποκείµενου σχεδιασµού σε επίπεδο ΓΠΣ και ΣΧΟΑΑΠ είναι εξαιρετικά αργές και σε πολλές περιπτώσεις ατελέσφορες, ενώ τα Περιφερειακά πλαίσια είναι σε φάση εκπόνησης, η παραποµπή της οριοθέτησης των περιοχών σε αυτά ουσιαστικά ακυρώνει τα οριζόµενα στην παρούσα ΚΥΑ. Και πάλι αναγνωρίζοντας την αδυναµία της παραπάνω πρότασης, τελικά επιλέγεται το επίπεδο των ηµοτικών Ενοτήτων του ν. 3852/2010, δηλαδή των πρώην Καποδιστριακών ήµων, των οποίων όµως τα όρια δεν εµφανίζονται καν στον εν λόγω χάρτη, ενώ είναι αδύνατον να υπολογιστεί σε ποιά κατηγορία χώρου εµπίπτουν κατά το µεγαλύτερο τµήµα τους. Με αυτά τα δεδοµένα η συγκεκριµένη διάταξη, αν ισχύσει, θα οδηγήσει σε πλήρη αναστολή των τουριστικών αδειοδοτήσεων. Προτείνουµε την επανασχεδίαση του χάρτη µε ξεκάθαρη αποτύπωση των περιοχών και των κατηγοριών που ανήκουν καθώς και την ρητή διατύπωση των σηµείων ενδιαφέροντος µε ταυτόχρονη προσθήκη εκείνων που παραλείπονται, όπως θα αναλυθεί στα επόµενα σηµεία. 2)Κατηγοριοποίηση του εθνικού χώρου Η κατηγοριοποίηση του εθνικού χώρου που αναφέρεται στο Άρθρο 4 γίνεται βάσει κριτηρίων έντασης και είδους της τουριστικής ανάπτυξης, γεωµορφολογικών χαρακτηριστικών, και ευαισθησίας των πόρων (περιβαλλοντικών και πολιτιστικών). Με αυτά τα δεδοµένα µια περιοχή µπορεί ανήκει ταυτόχρονα σε δύο ή και στις τρεις κατηγορίες. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό δηµιουργεί ασάφειες σχετικά µε τους επιτρεπόµενους όρους δόµησης Για την περίπτωση του Πηλίου, παραδείγµατος χάριν που µεγάλο τµήµα αυτού ανήκει ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερες από τις εξής κατηγορίες (Α2) Αναπτυσσόµενες τουριστικά περιοχές, (Β2) Πόλοι εντατικής ανάπτυξης ειδικών µορφών τουρισµού (.2.) Παράκτιος χώρος, (Ε) Ορεινές περιοχές, (Ζ) Περιοχές του Εθνικού Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών, (Ι) Περιοχές ιδιαίτερου χαρακτήρα πρέπει να υπάρξουν σαφέστερες κατευθύνσεις για τις προδιαγραφές και τους όρους δόµησης των τουριστικών καταλυµάτων. Για τα ξενοδοχεία 3 αστέρων της κατηγορίας Α2 (αναπτυσσόµενες τουριστικά) στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών περιοχές προτείνεται η ελάχιστη επιφάνεια των γηπέδων να µειωθεί από 2

3 20 σε 15 στρέµµατα (Πήλιο, Σποράδες). 3) (Γ2)Τουρισµός µε σκάφη αναψυχής Το Ειδικό Πλαίσιο περιλαµβάνει κατευθύνσεις και κριτήρια για τη χωρική διάρθρωση, οργάνωση και ανάπτυξη του τουρισµού στον ελληνικό χώρο και των αναγκαίων προς τούτο υποδοµών. Μεταξύ άλλων καθορίζει περιοχές και τους αντίστοιχους όρους δόµησης τουριστικών καταλυµάτων, αλλά και δίνει κατευθύνσεις χωροθέτησης υποδοµών ειδικών - εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Πιο συγκεκριµένα στο Άρθρο 6: ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και στο σηµείο Γ2. α και β, ορίζει τα εξής: «α. ιαµόρφωση Ζωνών Ναυσιπλοΐας Αναψυχής σε όλο το θαλάσσιο εύρος της χώρας, όπως αυτές αποτυπώνονται στο Παράρτηµα, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της Απόφασης αυτής ως εξής: - Ζ.Ν,Α. 1: Θερµαϊκός-Βόρειες Σποράδες - Ζ.Ν.Α. 2: Θρακικό πέλαγος-βόρειο Αιγαίο...κλπ Στον χάρτη που είναι αναπόσπαστο Παράρτηµα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αποτυπώνονται ενδεικτικά τα σηµεία των «βέλτιστων (µε κριτήρια περιβαλλοντικά, τουριστικά, δηµοσιονοµικά και οικονοµικά) γεωγραφικών θέσεων για χωροθέτηση τουριστικών λιµένων µε γνώµονα την ιδανική διασπορά τους». Επισηµαίνουµε την έλλειψη καθορισµού του Παγασητικού κόλπου, αλλά και γενικότερα των ακτών των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Λάρισας, ως Ζωνών Ναυσιπλοΐας Αναψυχής στο εν λόγω Πλαίσιο. Με δεδοµένο ότι η ισχύς του Πλαισίου ορίζεται σε 12 χρόνια, πιστεύουµε ότι ο αποκλεισµός της δυνατότητας δηµιουργίας τουριστικών λιµένων, θα στερήσει από την περιοχή µας πολλές αναπτυξιακές δυνατότητες. Προτείνουµε την εξής διατύπωση για την τροποποίηση της Ζ.Ν.Α 1, ώστε να συµπεριλάβει τις ως άνω περιοχές. - Ζ.Ν,Α. 1: Θερµαϊκός - Παγασητικός- Παράλια Π.Ε. Λάρισας και Μαγνησίας - Βόρειες Σποράδες Ταυτόχρονα ζητούµε να διευκρινιστεί ποιά είναι η διαφορά των «Ενδεικτικών θέσεων Τουριστικών Λιµένων (Μαρίνες)»του συνηµµένου χάρτη µε που σηµαίνονται στο υπόµνηµα κόκκινη κουκκίδα και των «Ενδεικτικών θέσεων προτάσεων Τουριστικών Λιµένων» που σηµαίνονται στο υπόµνηµα πορτοκαλί κουκκίδα. Να διευκρινιστεί αν το λιµάνι του Βόλου αποτυπώνεται στο χάρτη που παρέχεται στον ιστότοπο της διαβούλευσης και αν δίνονται κατευθύνσεις για την ανάπτυξη µαρίνας σε αυτό. Είναι προφανές ότι αν αυτό δεν συµβαίνει πρέπει να αποκατασταθεί άµεσα. 4) (Ε2) Χιονοδροµικός Τουρισµός Θα πρέπει να προστεθεί στον χάρτη που συνοδεύει την ΚΥΑ η ένδειξη για το χιονοδροµικό Κέντρο στο Περτούλι, καθώς και για χιονοδροµικό τουρισµό στον ορεινό όγκο της ΠΕ Καρδίτσας θέση Καραµανώλη. Επίσης τα παραπάνω, καθώς και τα σηµειωµένα στον χάρτη χιονοδροµικά, στα οποία περιλαµβάνεται το Χιονοδροµικό Κέντρο Πηλίου να αναφερθούν ρητά στο κείµενο και σε σχετικό εδάφιο. Επίσης στη συγκριτική αποτύπωση Ειδικού Πλαισίου Τουρισµού και Περιφερειακού Πλαισίου αναφορικά µε τα υφιστάµενα χιονοδροµικά κέντρα και τους γύρω οικισµούς να διορθωθεί και να διευκρινιστεί ότι στην Περιφέρεια Θεσσαλίας λειτουργούν τα χιονοδροµικά κέντρα Πηλίου και Περτουλίου. 3

4 Στις στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης για ον χιονοδροµικό τουρισµό, πρέπει να προστεθεί ο στόχος της διεύρυνσης της εποχικότητας της λειτουργίας των χιονοδροµικών κέντρων µε : Ειδικά κίνητρα για την ανάπτυξη αθλητικών ορεινών δραστηριοτήτων (π.χ. πεζοπορία, ορειβασία, ιππασία, ποδήλατο βουνού κλπ) Ειδικά κίνητρα για να λειτουργήσουν ως προπονητικά κέντρα και κέντρα ειδικών αθλητικών δραστηριοτήτων, εµπλουτίζοντας το αντικείµενό τους µε αντίστοιχες δράσεις και διευρύνοντας τον εκ των πραγµάτων περιορισµένο χρόνο λειτουργίας τους. 5) (ΣΤ) Ιαµατικός και θεραπευτικός τουρισµός Στον χάρτη που συνοδεύει την ΚΥΑ δεν εµφανίζονται ιαµατικές πηγές στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ωστόσο λόγω των εδαφών της, υπάρχει πληθώρα διάσπαρτων ιαµατικών πηγών. Αρκετές από τις ιαµατικές πηγές είναι αξιοποιηµένες και καταγεγραµµένες από τον ΕΟΤ, το οποίο σηµαίνει ότι διαθέτουν υποτυπώδεις υποδοµές. Οι σηµαντικότερες ιαµατικές πηγές στην Περιφέρεια είναι: τα λουτρά Σµοκόβου, της Καΐτσας, ρανίτσας, της Σουλαντάς, της Μπράβας, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, Κόκκινο Νερό στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, Αλιθαράκι, Βροµονέρι, Λόγκο, Τρόποι, Στάµπα και Πλαστήρα στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων,. Οι πηγές αυτές είναι κατάλληλες για ρευµατικές, αρθριτικές, δερµατικές, γυναικολογικές παθήσεις καθώς και παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος. Στην πλειοψηφία τους παραµένουν αναξιοποίητες εκτός από λίγες περιπτώσεις όπως τα λουτρά Σµοκόβου, Καΐτσας, στην Π.Ε. Καρδίτσας. Συνεπώς προτείνουµε οι κυριότερες πηγές να αναφερθούν ρητά και να απεικονιστούν χαρτογραφικά. 6) Στις περιπτώσεις που προβλέπονται κίνητρα για την αναβάθµιση ή κατασκευή καταλυµάτων να συµπεριληφθούν και τα ενοικιαζόµενα δωµάτια, διαµερίσµατα και επαύλεις µε σκοποί την ποιοτική τους αναβάθµιση. 7) Στις ειδικές και τεχνικές υποδοµές δεν προτείνονται συγκεκριµένες δράσεις και κίνητρα για θέµατα ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών. 8) Για τα ξενοδοχεία 3 αστέρων της κατηγορίας Λ2 (αναπτυσσόµενες τουριστικά) στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών περιοχές προτείνεται η ελάχιστη επιφάνεια των γηπέδων να µειωθεί από 20 σε 15 στρέµµατα (Πήλιο, Σποράδες). Για την περίπτωση του Πηλίου, που µεγάλο τµήµα αυτού ανήκει ταυτόχρονα στην κατηγορία Λ2 (αναπτυσσόµενες τουριστικά) και στην Ι (Ιδιαίτερα και αξιόλογα τοπία), πρέπει να υπάρξουν σαφέστερες κατευθύνσεις για τις προδιαγραφές των τουριστικών καταλυµάτων). Για την κατηγορία ΣΤ (Ορεινές περιοχές) απαγόρευση της δόµησης τουριστικών καταλυµάτων έξω από τη ζώνη των 500 µ. από τα όρια τους (αφορά στο όρος της Οθρεως). 9) Το παρόν Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό η µελέτη του και η διατύπωση απόψεων επ αυτού χρήζει περαιτέρω διευκρινήσεων και διορθώσεων, στα πλαίσια µιας ευρύτερης διαβούλευσης. Προτείνεται να δοθεί παράταση του χρόνου διαβούλευσης ώστε να ενηµερωθούν όλοι οι συναρµόδιοι φορείς και να µελετηθούν οι Πίνακες που δεν εµφανίζονται στην ιστοσελίδα διαβούλευσης του Εδικού Πλαισίου. 4

5 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ- ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 164 παρ. 1 & 4 του Ν.3852/2010, την υπ αρ. 15/2/ απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου «περί εκλογής µελών της Περιφερειακής Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής, Πολιτισµού Παιδείας- ια βίου Μάθησης, Απασχόλησης & Τουρισµού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, την υπ αριθµ. 831/ απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισµού Γραµµατέως της Περιφερειακής Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής, Πολιτισµού Παιδείας- ια βίου Μάθησης, Απασχόλησης & Τουρισµού και µετά την εισήγηση καθώς και διαλογικής συζήτησης µεταξύ των µελών. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την αποστολή των ως άνω προτάσεων στον αρµόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Περιβαλλοντικής Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Καλαφάτη Σταύρο, µε την παράκληση να ληφθούν υπ όψιν οι προτάσεις της επιτροπής και ιδίως η προοπτική να δοθεί παράταση του χρόνου διαβούλευσης της συγκεκριµένης ΚΥΑ µε όλους τους συναρµόδιους φορείς και να συζητηθεί στο Περιφερειακό Συµβούλιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 7 Η Πρόεδρος της Η Γραµµατέας Τα µέλη της Περιφερειακής Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφερειακής Επιτροπής Αντιπεριφερειάρχης Επιτροπής Γεωργία Κόκκαλη-Κουβέλη Μπουτκάρου Αθηνά Αγγέλης Αθανάσιος Λάρισα 19/07/2013 Κίτσιος Γεώργιος Κολυνδρίνη ωροθέα Σούρλας Πέτρος Ψαχούλας Ορέστης Βαγενά Αγγελική Καπέλος Γεώργιος Μητσιούλης ηµήτριος Τσαλίκη Νερατζούλα 5

ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Μηλεών Π.Ε. Μαγνησίας (πρώην Δήμος Μηλεών )

ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Μηλεών Π.Ε. Μαγνησίας (πρώην Δήμος Μηλεών ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ... 9 Π.1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ... 11 Π.1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-02-2015 Αριθµ. Πρωτ: 161 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΘΕΜΑ 16ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Αθήνα α.π. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Αθήνα α.π. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα α.π. ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού.

Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού. Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. Μανουσάκη Φαντάκη Ανθούλα Γραμματέας

3. Μανουσάκη Φαντάκη Ανθούλα Γραμματέας ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο Σήμερα 13 Ιουνίου 2007 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 συνήλθε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων στην αίθουσα συνεδριάσεων του μετά την υπ αριθμό 360/7-6-2007 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 23-12-2011 Αριθμ. Πρωτ: 1867 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011 ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 11-4-2014 Αριθµ. Πρωτ: 404 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΘΕΜΑ 24 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού.

Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού. Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στις 29 Ιουλίου 2013 ζητήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 12098/16-07-2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 12098/16-07-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 12098/16-07-2015 -------- ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθµός Απόφασης: 199/2015 ΘΕΜΑ: ηµόσια διαβούλευση επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ37ΛΡ-ΙΦ1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 24-10-2013

ΑΔΑ: ΒΛΛ37ΛΡ-ΙΦ1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 24-10-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 24-10-2013 Αριθµ. Πρωτ: 1642 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013 ΘΕΜΑ 22 ο : Εισήγηση σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-8-2014 Αριθµ. Πρωτ: 1001 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΘΕΜΑ 14 ο : Εισήγηση σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-8-2014 Αριθµ. Πρωτ: 1008 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΘΕΜΑ 21 ο : Εισήγηση επί της «Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 277/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 277/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 277/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 16/26-06-2015 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 23-12-2011 Αριθμ. Πρωτ: 1845 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011 ΘΕΜΑ 1 ο : Γνωμοδότηση επί του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος οι: Παρόντες. 1. Τσολακάκης Σταμάτιος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Πρόεδρος

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος οι: Παρόντες. 1. Τσολακάκης Σταμάτιος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Πρόεδρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Σάμος, 06-10-2015 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 26153 Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου, 83100 Σάμος Πληροφορίες: Στ. Τσολακάκης Τηλ: 6972808394 FAX: 22730 24401 E-mail: stsolakakis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών)

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 9 Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ... 11 Α.1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ... 11 α. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Σύμφωνα με το απ./ οικ 168646/6.6.13 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διαβιβάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2.1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2.1.1. Στρατηγικές Επενδύσεις Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) 2.1.1.1. Ο νόμος 3894/2010 Ο νόμος 3894/2010 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

µε το χαρακτήρα τους, οι κατευθύνσεις που περιλαµβάνονται αναφέρονται σε έναν ή περισσότερους χρονικούς ορίζοντες.

µε το χαρακτήρα τους, οι κατευθύνσεις που περιλαµβάνονται αναφέρονται σε έναν ή περισσότερους χρονικούς ορίζοντες. 4. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΦΕΚ 151/Τ.Α.Α.Π./2009) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Οι στόχοι 1 του ΕΠΧΣΑΑ για τη βιοµηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-8-2014 Αριθµ. Πρωτ: 1003 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΘΕΜΑ 16 ο : Εισήγηση σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

8.2.2 Εκτίµηση και αξιολόγηση σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε

8.2.2 Εκτίµηση και αξιολόγηση σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...3 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...8 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...9 3.1 Εισαγωγή...9 3.2 Σκοπιµότητα του Πλαισίου...9 3.3 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α....5 Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 Π.1.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ...9

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 147. Τηλέφωνο : 2108662412 Θαλού 9 FAX : 2108662024 10558 Αθήνα ΚΟΙΝ.: ΩΣ ΠΙΝ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 147. Τηλέφωνο : 2108662412 Θαλού 9 FAX : 2108662024 10558 Αθήνα ΚΟΙΝ.: ΩΣ ΠΙΝ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αρ. πρωτ. οικ. 32821/965 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΠΕΡ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 15/3/2012 Αρ. Πρωτ. Π

Βόλος, 15/3/2012 Αρ. Πρωτ. Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, 15/3/2012 Αρ. Πρωτ. Π ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Μικρασιατών 81 383 33 Βόλος Τηλ. 24213 56825 email: nikmoschos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Πρεβελάκη & Γρεβενών 71202 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ. 2810.301442 Fax 2810.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Πρεβελάκη & Γρεβενών 71202 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ. 2810.301442 Fax 2810. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Πρεβελάκη & Γρεβενών 71202 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ. 2810.301442 Fax 2810.281128 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση ιοίκησης Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17 Ταχ.κωδ. :117

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή Επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 4-4-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ορθή Επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 4-4-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ορθή Επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 4-4-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Η Πρόεδρος ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Του Περιφερειακού Συµβουλίου Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Υπουργείο Πολιτισμού Τουρισμού δίνει κατ αρχήν έμφαση στην ανάγκη εναρμόνισης του Ειδικού Πλαισίου με το υφιστάμενο και

Διαβάστε περισσότερα