ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ"

Transcript

1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μπέτζιος Γεώργιος ιπλ. Μηχανολόγος - ιπλ. Οικονοµολόγος Μηχανικός ΕΗ/ ΠΝ/ΚΗΜΕ Λ. Συγγρού Αθήνα, e mail : 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι µέχρι σήµερα προσπάθειες αξιοποίησης της Αιολικής Ενέργειας στα αυτόνοµα δίκτυα των νησιών, δεν ξεπέρασαν ποσοστά της τάξης του 10%. Αυτό οφείλεται σε ποικίλες δυσκολίες συνεργασίας των πετρελαϊκών µονάδων µε τις Α/Γ ιδιαίτερα όταν τα φορτία είναι χαµηλά. Η αλλαγή των ρόλων µεταξύ πετρελαϊκών µονάδων και Α/Γ που κατέστησε τις Α/Γ βασική πηγή ενέργειας και τις πετρελαϊκές µονάδες εφεδρικές έσπασε το φράγµα των εµποδίων αυτών και άνοιξε νέες προοπτικές ριζικής αναµόρφωσης των ενεργειακών συστηµάτων των αυτόνοµων δικτύων. Το πρώτο έξυπνο υβριδικό σύστηµα του είδους αυτού που άλλαξε την φιλοσοφία των ενεργειακών συστηµάτων των νησιών λειτουργεί ήδη στην Κύθνο από τον Ιούνιο του 2000 µε σηµαντική αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ. Στο στάδιο της µελέτης βρίσκονται ήδη τα υβριδικά συστήµατα της δεύτερης γενιάς τα οποία χρησιµοποιούν µεθόδους ενδιάµεσης αποθήκευσης ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό αναµένεται περαιτέρω σηµαντική αύξηση της οικονοµικής διείσδυσης της Αιολικής Ενέργειας στα αυτόνοµα δίκτυα. 2. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Η µετατροπή της χηµικής ενέργειας των καυσίµων σε Ηλεκτρική Ενέργεια (Η/Ε) µε τη µέθοδο της καύσης συνδέεται, όπως είναι γνωστό, µε µεγάλες θερµικές απώλειες που φθάνουν το 70%. Επιπροσθέτως λόγω των στιγµιαίων διακυµάνσεων της ζήτησης, των τεχνικών ελαχίστων των πετρελαϊκών µονάδων, της ανάγκης κάλυψης άεργου ισχύος κλπ, οι συνολικές απώλειες της παραδοσιακής αυτής µεθόδου ιδιαίτερα στα αυτόνοµα ενεργειακά συστήµατα των νησιών, είναι πολύ µεγαλύτερες µε αποτέλεσµα ένα µικρό µέρος της αρχικής ενέργειας του καυσίµου να µετατρέπεται σε ωφέλιµη Η/Ε. Στην ουσία µε τη µέθοδο της καύσης "σπαταλάµε" τη χηµική ενέργεια του καυσίµου, µετατρέποντας την κυρίως σε θερµικές απώλειες, επιβαρύνουµε το περιβάλλον µε διάφορους ρύπους για να πάρουµε στο τέλος και λίγη χρήσιµη Η/Ε. Κάτω από αυτές τις συνθήκες αυξάνεται δραµατικά το κόστος παροχής Η/Ε στα αυτόνοµα δίκτυα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το 1998 στα Αντικύθηρα το συνολικό κόστος παραγωγής Η/Ε ήταν 762 δρχ/kwh ενώ το κόστος µόνο καυσίµου των αεροστροβίλων για κάλυψη αιχµών της ζήτησης στην Κρήτη κυµαίνεται από 40,0-76,0 δρχ/kwh και σε άλλα µικρότερα νησιά είναι ακόµη υψηλότερο. Αποτέλεσµα της κατάστασης αυτής είναι η υψηλή ετήσια ζηµιά της ΕΗ από την παροχή Η/Ε στα νησιά, που σε σύνολο GWh περίπου (Κρήτη GWh, Ρόδος 472 GWh και υπόλοιπα νησιά GWh) για το 1998 ήταν 70 δισ. δρχ. Η ζηµιά αυτή θα αυξάνεται συνεχώς όσο συνεχίζεται η λειτουργία πετρελαϊκών µονάδων και ιδιαίτερα η χρήση ενεργοβόρων αεριοστροβίλων. Ήδη το 2001 η ζηµιά έφτασε τα 115 δισ. δρχ. Οι προσπάθειες ευρύτερης αξιοποίησης των ΑΠΕ και ιδιαίτερα της Αιολικής Ενέργειας, στα αυτόνοµα δίκτυα των νησιών, παρά το γεγονός του θαυµάσιου Αιολικού υναµικού που επικρατεί στην περιοχή τον Αιγαίου, δεν είχαν µέχρι σήµερα τα επιθυµητά αποτελέσµατα, διότι από την αρχή της εγκατάστασής τους έγινε προσπάθεια προσαρµογής της λειτουργίας των Α/Γ στις ιδιαιτερότητες των πετρελαϊκών µονάδων των ΑΣΠ. Έτσι, οι Α/Γ έπαιζαν βοηθητικό ρόλο µε συνέπεια η οικονοµική διείσδυση των παραδοσιακών Α/Γ στα νησιά, οι οποίες χρησιµοποιούν ασύγχρονες γεννήτριες σταθερών στροφών µέχρι σήµερα να µένει σε ποσοστά κάτω του 10%. Αυτό συµβαίνει διότι οι Α/Γ αυτές είναι ανελαστικές στην λειτουργία τους και λόγω των

2 στιγµιαίων διακυµάνσεων της ισχύος τους δυσχεραίνουν σε µεγάλο βαθµό την συνεργασία τους µε τα αυτόνοµα δίκτυα ιδιαίτερα τις περιόδους µειωµένης ζήτησης. Επιπλέον, η εγκατάσταση παραδοσιακών Α/Γ µεγάλου σχετικά µεγέθους από ιδιώτες επενδυτές στα νησιά επιδεινώνει ακόµη περισσότερο την συνεργασία τους µε τα αυτόνοµα δίκτυα λόγω των σχετικά αυξηµένων στιγµιαίων διακυµάνσεων της ισχύος τους, βλέπε διάγραµµα 1, και έχει σαν συνέπεια να κάνει τη λειτουργία των πετρελαϊκών µονάδων ακόµη πιο αντιοικονοµική (αυξηµένη ειδική κατανάλωση, µεγαλύτερη καταπόνηση του εξοπλισµού, συχνότερες βλάβες, παροχή σχετικά µεγαλύτερης αέργου ισχύος λόγω µείωσης της ενεργού ισχύος τους κλπ.). Από τεχνικής πλευράς όλα δείχνουν ότι οι πετρελαϊκές µονάδες έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια και τις δυνατότητες οικονοµικότερης παροχής Η/Ε στα αυτόνοµα δίκτυα. Η εξήγηση είναι απλή και βρίσκεται στο γεγονός του χαµηλού βαθµού απόδοσης της µεθόδου µετατροπής της χηµικής ενέργειας του καυσίµου σε Η/Ε και των άλλων δυσχερειών που προαναφέρθηκαν. Αυτός είναι εξάλλου και ο λόγος που οι πετρελαϊκοί σταθµοί µε τα σηµερινά δεδοµένα δεν αποσβένονται ποτέ. Κατά συνέπεια κάθε προσπάθεια βελτίωσης της συνεργασίας των Α/Γ µε τις πετρελαϊκές µονάδες ή προσαρµογής της λειτουργίας τους σε αυτές µε διατήρηση του κυρίαρχου ρόλου των πετρελαϊκών µονάδων στα αυτόνοµα συστήµατα των νησιών δεν θα είχε επιτυχία. Έπρεπε λοιπόν να αναζητηθούν άλλες µέθοδοι ριζικής αντιµετώπισης της ανορθόδοξης και ενεργοβόρου αυτής εξέλιξης. 3. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ Φυσικό επακόλουθο της πολύχρονης εµπειρίας και των εξειδικευµένων γνώσεων από τη µια µεριά που αποκτήθηκαν σταδιακά και είναι συσσωρευµένες στο διάσπαρτο στελεχιακό δυναµικό της ΕΗ και της συστηµατικής ανάλυσης των παραπάνω προβληµάτων, εµποδίων και οικονοµικών λειτουργικών στοιχείων από την άλλη ήταν η έρευνα, η ανάπτυξη και η εφαρµογή κατάλληλων για κάθε περίπτωση υβριδικών συστηµάτων. Βασικό κριτήριο σχεδιασµού των συστηµάτων αυτών ήταν η εξασφάλιση ευστάθειας στο δίκτυο όταν διακόπτεται η λειτουργία όλων των πετρελαϊκών µονάδων. Με λίγα λόγια οι Α/Γ έπρεπε να γίνουν βασική πηγή ενέργειας. Επιπλέον η χρήση Α/Γ µεταβλητών στροφών µε δυνατότητα ταχείας ρύθµισης ενεργού και παροχή άεργου ισχύος τους λύνει τα προβλήµατα στην πηγή τους πριν δηλαδή παρουσιαστούν και συµβάλει καθοριστικά στην εξασφάλιση ευστάθειας του δικτύου. Έτσι αποφεύγονται επενδύσεις πρόσθετου εξοπλισµού αντιστάσεων απόρριψης φορτίου και το κυριότερο δυσάρεστα για τους καταναλωτές µεταβατικά φαινόµενα και αστάθειας του δικτύου. Στις περιπτώσεις τέλος που είναι δυνατό να προσαρµοστεί η στοχαστική εµφάνιση της Αιολικής Ενέργειας στη ζήτηση µέσω ενδιάµεσης µεσοπρόθεσµης (της τάξης µερικών 24ώρων) αποθήκευσης ενέργειας (π.χ. µπαταρίες για µικρά συστήµατα, λιµνοδεξαµενές και παραγωγή υδρογόνου για µεγαλύτερα κλπ.) τότε η οικονοµική διείσδυση της Αιολικής Ενέργειας στα αυτόνοµα δίκτυα µπορεί να ξεπεράσει ποσοστά της τάξης του 90%. Υβριδικά συστήµατα ΑΠΕ του είδους αυτού που προέκυψαν σαν αποτέλεσµα πολυετών προσπαθειών και αναζητήσεων είναι το αντικείµενο της εν λόγω εργασίας και περιγράφονται συνοπτικά στην συνέχεια. 3.1 Περιγραφή Υβριδικού Συστήµατος Κύθνου. Στην Κύθνο λειτουργούσαν µέχρι τον Ιούνιο του 2000 ο πετρελαϊκός σταθµός ισχύος kw, το Α/Π ισχύος 165 kw και ο Φ/Β σταθµός ισχύος 100 kwp. Στο νέο υβριδικό σύστηµα ενσωµατώθηκε ο παραπάνω εξοπλισµός και επιπλέον : Μια πρόσθετη Α/Γ ισχύος 500 kw, περιστρεφόµενος πυκνωτής 600 kva, ειδικές µπαταρίες χωρητικότητας 400 kwh, µετατροπείς συνεχούς-εναλλασσόµενου και εναλλασσόµενου συνεχούς ρεύµατος 500 kw

3 m/s (DC/AC και AC/DC), αντιστάσεις απόρριψης φορτίου 500 kw (αρχικά ήταν 150 kw και στα µέσα Ιουνίου αυξήθηκε στα 500 kw) και σύστηµα εποπτικού ελέγχου και διαχείρισης ισχύος. ιάγρ.1: Επιρροή διακυµάνσεων ισχύος της Α/Γ 500kW σταθερών στροφών στην λειτουργία της πετρελαϊκής µονάδας ισχύος 430 kw. ιάγρ.2: Σχηµατική παράσταση λειτουργίας του υβριδικού συστήµατος της Κύθνου µε κάλυψη των αναγκών του νησιού 100 % από ΑΠΕ. (Πετρελαϊκές µονάδες εκτός λειτουργίας Τη φροντίδα για την ευστάθεια του διχτύου που µέχρι τότε την είχαν οι πετρελαϊκές µονάδες του ΤΣΠ αναλαµβάνουν στο νέο σύστηµα, για όσο χρονικό διάστηµα αυτές θα είναι εκτός λειτουργίας, ο περιστρεφόµενος πυκνωτής (ρύθµιση ενεργού και άεργου ισχύος και σταθερότητα τάσης) και ο µετατροπέας συνεχούς-εναλλασσόµενου ρεύµατος (σταθερότητα συχνότητας). Με τον τρόπο αυτό, και αυτή είναι η καινοτοµία του συστήµατος, καθίσταται πλέον περιττή η παράλληλη µε τις Α/Γ λειτουργία πετρελαϊκών µονάδων, όταν το φορτίο του νησιού είναι µικρότερο από ή ίσο µε την Η/Ε που παράγεται από τις Α/Γ και το Φ/Β σταθµό. Έτσι ενώ µε το παλαιό σύστηµα το δίκτυο της Κύθνου πολλές φορές δεν µπορούσε να απορροφήσει την ενέργεια, που ήταν δυνατό να παραχθεί από τις 5 Α/Γ και το Φ/Β σταθµό συνολικής ισχύος 265 kw, τώρα ανάλογα µε τις ανεµολογικές συνθήκες, θα είναι σε θέση να απορροφά ενέργεια από τις ΑΠΕ µέχρι 765 και το κυριότερο µε το νέο σύστηµα αντιστράφηκαν οι όροι και αντί των Α/Γ βγαίνουν πλέον εκτός λειτουργίας οι πετρελαϊκές µονάδες. Η διείσδυση των ΑΠΕ αναµένεται να είναι κατά µέσο όρο πάνω από 25% και αν αυξηθεί η ισχύς των Α/Γ στα 1500kW θα ξεπεράσει το 50% έναντι 10% περίπου που ήταν µέχρι σήµερα, ενώ στις περιπτώσεις που οι ανάγκες της ζήτησης καλύπτονται από τις ΑΠΕ, όπως αυτό φαίνεται σχηµατικά στο διάγραµµα 2, είναι 100% αφού διακόπτεται η λειτουργία όλων των πετρελαϊκών µονάδων. 50,25 Συχνότητα Hz Τάση σε V 50 49, Μέση ταχύτητα ανέµου στο ύψος της ατράκτου: 8,22 m/s ταχύτητα ανέµου m/s m/s :04 1:04 2:04 3:04 4:04 5:04 6:04 7:04 8:04 9:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04 22:04 23: Ντήζελ ΑΠ ΦΒ Μ ετατροπ έας A πορριπτόµ ενο Ντήζελ : 274,4 MWh 67,0% Φ/Β : 10,2 MWh 2,5% Α/Γ:Ωφέλιµη : 124,8MWh 30,5% (Απορριπτόµενη: 16MWh) kw Ισχύς σε kw ) ιαγρ.3. Σύνθεση φορτίου υβριδικού συστήµατος Κύθνου την και διακοπή λειτουργίας της Α/Γ 500 kw (11:40) ιαγρ.4. Σύνθεση φορτίου υβριδικού συστήµατος Κύθνου τον Οκτώβριο του 2000

4 Στην κατάσταση αυτή το σύστηµα λειτούργησε µέχρι 12 ώρες για αρκετές φορές βλέπε π.χ. διάγραµµα 3 που δείχνει την σύνθεση φορτίου του συστήµατος της Κύθνου την και την διακοπή λειτουργίας των πετρελαϊκών µονάδων από 03:10 µέχρι 11:00 περίπου. Σηµειώνεται ότι η διείσδυση των ΑΠΕ στο σύστηµα της Κύθνου έφτασε τους πρώτους µήνες λειτουργίας του µέχρι 33%, βλέπε διάγραµµα 4 που δείχνει την σύνθεση φορτίου του συστήµατος τον Οκτώβριο του Από το Νοέµβριο του 1999 µέχρι τον Ιούνιο του 2000 το σύστηµα λειτουργούσε µε περιορισµένη ισχύ (στα 300 kw) της Α/Γ των 500 kw λόγω των µεγάλων στιγµιαίων διακυµάνσεων της εν λόγω Α/Γ που διαταράσσουν την εύρυθµη λειτουργία των πετρελαιοµηχανών (βλέπε ιάγραµµα 1). Το πρόβληµα αντιµετωπίστηκε οριστικά µε την επαύξηση των αντιστάσεων απόρριψης φορτίου στα 500 kw τον Ιούνιο του 2000 και το σύστηµα µπήκε σε πλήρη λειτουργία. Τώρα άρχισαν να φαίνονται και στην πράξη η αξιοπιστία και οι πραγµατικές δυνατότητες των υβριδικών συστηµάτων και άνοιξε επιτέλους ο δρόµος ευρύτερης εφαρµογής τους στα υπόλοιπα νησιά µας. 3.2 Εµπειρίες Λειτουργίας του Υβριδικού Συστήµατος Κύθνου. Με την έναρξη λειτουργίας του το έξυπνο υβριδικό σύστηµα παραγωγής IPS (Intelligent Power System) της Κύθνου έδειξε ότι ανταποκρίνεται πλήρως στις βασικές προσδοκίες και απαιτήσεις. Με λίγα λόγια πέτυχε ο κύριος στόχοs να καταστήσει την Αιολική Ενέργεια βασική πηγή ενέργειας και τις πετρελαϊκές µονάδες εφεδρικές, βελτιώθηκε σηµαντικά την ευστάθεια του δικτύου και κατά συνέπεια η ποιότητα της παρεχόµενης ισχύος και γενικά αναβαθµίστηκε σηµαντικά ολόκληρο το ενεργειακό σύστηµα του νησιού. Όπως ήταν όµως αναµενόµενο, στην αρχή παρουσιάστηκαν και ορισµένες δυσλειτουργίες ή καταστάσεις που µε την πάροδο του χρόνου βελτιώθηκαν ή βρίσκονται υπό παρακολούθηση. Πιο συγκεκριµένα τα βασικότερα πλεονεκτήµατα του είναι : Η αλλαγή των ρόλων µεταξύ Α/Γ και πετρελαϊκών µονάδων είναι πλέον γεγονός και παρουσιάζεται κάθε φορά όταν η ζήτηση του νησιού είναι ίση ή µικρότερη από την παροχή των ΑΠΕ. Μέχρι σήµερα είχαµε αρκετές περιπτώσεις που η διακοπή λειτουργίας των πετρελαϊκών µονάδων διήρκησε µέχρι 12 ώρες βλέπε π.χ. διάγραµµα 3. Η αξιοπιστία του συστήµατος είναι εξαιρετικά µεγάλη. Αρκεί να αναφερθεί µόνο το περιστατικό της όταν κατά την 11:30 έπεσε η ασφάλεια µίας φάσης του δικτύου µέσης τάσης και διακόπηκε απότοµα η λειτουργία της Α/Γ 500 kw µε ονοµαστικό φορτίο την στιγµή που το φορτίο του νησιού ήταν 700 kw περίπου. Το σύστηµα διαχειρίστηκε την ανωµαλία αυτή χωρίς καµία αναταραχή στην τροφοδοσία του νησιού, βλέπε διάγρ. 3. Η ευστάθεια του δικτύου (σταθερότητα συχνότητας και τάσης) και κατά συνέπεια η ποιότητα της παρεχόµενης ισχύος είναι σηµαντικά βελτιωµένες. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οι διακυµάνσεις της συχνότητας και της τάσης κυµαίνονται µεταξύ 49,85-50,1 Hz και V αντίστοιχα, βλέπε διάγραµµα 3. Οι τιµές αυτές είναι καλύτερες και από αυτές του Εθνικού ικτύου. Με το νέο σύστηµα επιτυγχάνεται οικονοµικότερη λειτουργία των πετρελαϊκών µονάδων διότι αυτές φορτίζονται πλέον µε σταθερότερο φορτίο και πλησίον της χαµηλότερης ειδικής κατανάλωσης καυσίµου. Αυτά σε γενικές γραµµές είναι τα πλεονεκτήµατα του πρώτου υβριδικού συστήµατος όπως αυτό εγκαταστάθηκε τελικά στην Κύθνο. Το σύστηµα αυτό όµως όπως λειτουργεί σήµερα έχει ορισµένα βασικά µειονεκτήµατα όπως π.χ.:

5 Ο συγκεκριµένος τύπος της µεγάλης Α/Γ 500 kw σταθερών στροφών παρουσιάζει µεγάλες διακυµάνσεις της ενεργού ισχύος, διότι δεν έχει δυνατότητα ταχείας ρύθµισης της ισχύος όπως απαιτείται από το σύστηµα. Αποτέλεσµα της κατάστασης αυτής είναι οι βυθίσεις της τάσης στην γραµµή µέσης τάσης όπου είναι συνδεδεµένη η Α/Γ, έντονα µεταβατικά φαινόµενα και κίνδυνος γενικής διακοπής σε κρίσιµες καταστάσεις απότοµων διακυµάνσεων της ισχύος βλέπε π.χ. διάγραµµα 1 και η απόρριψη της ενέργειας αιχµής και της περίσσιας ενέργειας σε αντιστάσεις. Είναι ήδη ευρέως γνωστό ότι Α/Γ µεταβλητών στοφών αντιµετωπίζουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προβλήµατα αυτά και ως εκ τούτου µόνο Α/Γ του είδους αυτού επιβάλλεται να υιοθετούνται σε αυτόνοµα συστήµατα. (βλέπε και. 4.1) Η καθυστέρηση εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήµατος για πάνω από 8 χρόνια από το χρόνο έναρξης σχεδιασµού του και 5 χρόνια περίπου από την ηµέρα που ήταν έτοιµο για εγκατάσταση έχουν σαν αποτέλεσµα την δραστική µείωση της διείσδυσης των ΑΠΕ από 50% που είχε προϋπολογιστεί το 1992 στο 25-30%. Αυτό οφείλεται κύρια στην αύξηση της ελάχιστης κατανάλωσης του νησιού την χειµερινή περίοδο από kw περίπου (ελάχιστη - µέγιστη) που ήταν το 1993 σε kw που ήταν το Έτσι ενώ για το 1995 αναµένονταν διακοπές λειτουργίας των πετρελαϊκών µονάδων µερικών ηµερών τώρα οι διακοπές αυτές περιορίζονται µόνο µέχρι 12 ώρες. Η οικονοµική λειτουργία του συστήµατος περιορίζεται επιπροσθέτως λόγω εµφάνισης και αυξηµένου αριθµού περιπτώσεων αναγκαστικής ενάρξεως λειτουργίας µιας πετρελαϊκής µονάδας όταν υπάρχει έλλειψη κάλυψης ζήτησης µερικών µόνο kw από ΑΠΕ. Το πρόβληµα στις περιπτώσεις αυτές είναι ιδιαίτερα οξύ διότι η πετρελαϊκή µονάδα λόγω τεχνικών ελαχίστων πρέπει να λειτουργεί µε πρόσθετο φορτίο το οποίο αφαιρείται από τις Α/Γ και απορρίπτεται (σπαταλάται) στις αντιστάσεις απόρριψης φορτίου. Βλέπε π.χ. διαγρ.3 στις περίπου. Η έλλειψη βραχυχρόνιας (π.χ. της τάξης των 24 ωρών) ενδιάµεσης αποθήκευσης ενέργειας περιορίζει σηµαντικά την οικονοµική διείσδυση της Αιολικής Ενέργειας στο νησί και κατά συνέπεια την οικονοµικότερη λειτουργία του ενιαίου συστήµατος. Μειονεκτήµατα και δυσλειτουργίες του είδους αυτού αναµένεται να αντιµετωπιστούν ικανοποιητικά στο σχεδιαζόµενο υβριδικό σύστηµα της Ικαρίας, αν αξιοποιηθούν σωστά η µέχρι σήµερα πολύτιµες εµπειρίες βλέπε παράγραφο 4.2. Με την χρήση υβριδικών συστηµάτων σε αναπτυσσόµενες περιοχές που δεν έχουν ακόµη ρεύµα επιτυγχάνονται ευθύς εξαρχής δύο βασικοί στόχοι ήτοι οικονοµική αξιοποίηση των ΑΠΕ και ορθολογική χρήση ενέργειας διότι οι χρήστες Η/Ε δεν έχουν συνηθίσει ακόµη στην σπατάλη ενέργειας. 4. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ. Από τα παραπάνω προκύπτει άµεση ανάγκη ανάπτυξης και εγκατάστασης κατάλληλων για κάθε περίπτωση υβριδικών συστηµάτων ΑΠΕ για την κάλυψη ηλεκτρικών αναγκών σε αυτόνοµα δίκτυα. Οι µπαταρίες που χρησιµοποιούνται στο σύστηµα της Κύθνου για την αντιµετώπιση στιγµιαίων διακυµάνσεων της ισχύος της Α/Γ και του φορτίου, είναι κατάλληλες για ενδιάµεση αποθήκευση ενέργειας σε µικρές αυτόνοµες µονάδες και για αυτόνοµα δίκτυα σχετικά µικρού µεγέθους. Όσο όµως αυξάνεται το φορτίο ενός δικτύου τόσο περιορίζονται και οι δυνατότητες χρήσης µπαταριών. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να αναζητηθούν άλλοι τρόποι αποθήκευσης ενέργειας όπως π.χ. παραγωγή υδρογόνου, αντλησιοταµιευτήρες κλπ.. Αντλησιοταµιευτήρες αντλούν νερό τις ώρες µειωµένης ζήτησης από ένα ταµιευτήρα που βρίσκεται χαµηλά και το στέλνουν σε ένα δεύτερο ταµιευτήρα που βρίσκεται ψηλότερα. Το νερό αυτό διοχετεύεται σε υδροστρόβιλους τις ώρες αιχµών στη ζήτηση και παράγει Η/Ε. Λόγω της ανακύκλωσης του νερού που γίνεται σε ένα

6 τέτοιο σύστηµα δεν απαιτείται η συνεχής ροή του. Με την λειτουργία των αντλησιοταµιευτήρων εξοµοιώνονται ηµερήσιες διακυµάνσεις στη καµπύλη ζήτησης και διευκολύνονται οι θερµικές µονάδες να λειτουργούν µε περίπου σταθερό φορτίο (φορτίο βάσης) όπως επιβάλλεται. Βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των υβριδικών συστηµάτων είναι η επιλογή κατάλληλων Α/Γ (τύπος και µέγεθος), επιλογή κατάλληλων θέσεων που θα εγκατασταθούν τόσο τα Α/Π όσο και οι αντλησιοταµιευτήρες και τέλος εξασφάλιση σωστής λειτουργίας όλων των εµπλεκοµένων στο σύστηµα Πηγών Ενέργειας έτσι ώστε ανά πάσα στιγµή να υπάρχει συνολικά οικονοµικό αποτέλεσµα. Σύµφωνα µε την εµπειρία που αποκτήθηκε µέχρι σήµερα τα υβριδικά συστήµατα της δεύτερης γενιάς επιβάλλεται να έχουν τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: Να δίνουν προτεραιότητα στις ΑΠΕ έτσι ώστε, σε περιπτώσεις επάρκειάς τους, που καλύπτεται η ζήτηση, να διακόπτεται η λειτουργία των πετρελαϊκών µονάδων και όχι των Α/Γ, όπως γίνεται σήµερα (αντιστροφή των ρόλων µεταξύ Α/Γ και πετρελαϊκών µονάδων). Να έχουν δυνατότητα ενδιάµεσης αποθήκευσης ενέργειας για κάλυψη αναγκών τουλάχιστον ενός 24ώρου και µέσω σωστής διαχείρισης να εξασφαλίζουν την οικονοµική λειτουργία των πετρελαϊκών µονάδων και του ενιαίου συστήµατος. Να χρησιµοποιούν Α/Γ φιλικές στα αυτόνοµα δίκτυα (π.χ. Α/Γ µεταβλητών στροφών που εξασφαλίσουν περιορισµό των στιγµιαίων διακυµάνσεων ισχύος, παροχή άεργων, σταθεροποίηση χαρακτηριστικών δικτύου κλπ). Κατά συνέπεια υβριδικά συστήµατα µε την έννοια αυτή είναι Ενεργειακά Συστήµατα που συνδυάζουν τη βέλτιστη συνεργασία διαφόρων Πηγών Ενέργειας µε στόχο τη µεγιστοποίηση της οικονοµικής διείσδυσης των ΑΠΕ και την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίµων στα συστήµατα αυτά. Υβριδικά Συστήµατα του είδους αυτού είναι κατάλληλα για εφαρµογή σε περιπτώσεις κάλυψης καθαρά ηλεκτρικών αναγκών ανεξάρτητα από το µέγεθος του αυτόνοµου δικτύου (από αυτόνοµες µονάδες οικιακής χρήσης µέχρι µεγάλα νησιά). Οι περιπτώσεις που περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια µαζί µε το σύστηµα της Κύθνου δίνουν µια εικόνα των δυνατοτήτων ευρύτερης αξιοποίησης των ΑΠΕ µε υβριδικά συστήµατα. 4.1 Τo Υβριδικό Σύστηµα της Γαύδου. Η Γαύδος µαζί µε τα Αντικύθηρα ήταν τα πρώτα νησιά που κατά την διάρκεια εγκατάστασής των αυτόνοµων Φ/Β σταθµών το 1986 γεννήθηκε η ιδέα συνεργασίας Α/Γ και Φ/Β µονάδος σε ένα συνδυασµένο σύστηµα που σε αντίθεση µε τους αυτόνοµους Φ/Β σταθµούς θα έπρεπε να έχει χαµηλές δαπάνες εγκατάστασης, να καλύπτει σε συνεχή βάση τη ζήτηση και να έχει χαµηλό κόστος παροχής Η/Ε. Τόσο τα Αντικύθηρα, όσο και περισσότερο η Γαύδος έχουν προταθεί επανειληµµένα από το τέλος της δεκαετίας τον 1980 για την εγκατάσταση υβριδικών συστηµάτων χωρίς δυστυχώς αποτέλεσµα µέχρι σήµερα. Η τελευταία πρόταση για εγκατάσταση στη Γαύδο ενός έξυπνου υβριδικού συστήµατος έγινε τον Αύγουστο του Σύµφωνα µε οικονοµοτεχνική µελέτη που βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας η εγκατάσταση ενός υβριδικού συστήµατος για την Γαύδο είναι η πλέον ενδεδειγµένη λύση διότι: είναι οικονοµικότερο από οποιαδήποτε άλλη λύση τόσο από πλευράς επένδυσης όσο και κυρίως από πλευράς λειτουργικού κόστους. Καλύπτει σε συνεχή βάση τις ανάγκες του νησιού. Προσφέρει δωρεάν την περίσσεια ενέργεια (η οποία αλλιώς θα «καίγεται» σε αντιστάσεις) για χρήση σε εγκαταστάσεις εξασφάλισης πόσιµου νερού και λειτουργίας βιολογικού καθαρισµού που έχει άµεση ανάγκη το νησί. Ο υπό συζήτηση προγραµµατισµός εγκατάστασης δευτέρου απλού Φ/Β σταθµού στην Γαύδο (ο πρώτος λειτουργεί ήδη από το 1987) δεν είναι τεχνικά δόκιµη λύση, διότι πέραν του υψηλού

7 κόστους επένδυσης δεν είναι δυνατόν να καλύπτει συνεχώς τις ανάγκες του νησιού και στην ουσία θα καταλήξει στην αναγκαιότητα εγκατάστασης και πετρελαϊκού σταθµού. Θα γίνει δηλαδή το αντίθετο από αυτό που µε τόσους κόπους και καθυστερήσεις επιτεύχθηκε στην Κύθνο. 4.2 Το Υβριδικό Σύστηµα της Ικαρίας. Η κατασκευή προ εξαετίας περίπου µιας λιµνοδεξαµενής στο νησί από το Υπουργείο Γεωργίας χωρητικότητας 1x10 6 m 3 σε υψόµετρο µάλιστα 720 µέτρων και το υψηλό κόστος της παρεχόµενης από συµβατικά καύσιµα Η/Ε σε συνδυασµό µε την συνολική κατανάλωση του νησιού ήταν οι βασικοί παράγοντες που συντέλεσαν στην επιλογή της Ικαρίας για µελέτη και εγκατάσταση του πρώτου υβριδικού συστήµατος µε κύριο χαρακτηριστικό τη µεσοπρόθεσµη (για µερικά 24ωρα) αποθήκευση Η/E υπό µορφή δυναµικής ενέργειας του νερού. Οι ανάγκες Η/Ε του νησιού καλύπτονται σήµερα από τον ΑΣΠ συνολικής ισχύος kw και από το Α/Π συνολικής ισχύος 385 kw (7 Α/Γ των 55 kw η καθεµία). Με στοιχεία τον 1999 η µέγιστη αιχµή της ζήτησης ήταν το καλοκαίρι kw ενώ το χειµώνα η ελάχιστη κατανάλωση έπεσε στα 540 kw περίπου και η ετήσια κατανάλωση του νησιού ήταν MWh. Παρά το γεγονός ότι η εγκατεστηµένη ισχύς των Α/Γ είναι µικρή, (κάτω από το 7% του µέγιστου φορτίου) τις νυχτερινές ώρες της χειµερινής περιόδου η απορρόφηση της συνολικής ισχύος των Α/Γ δηµιουργεί προβλήµατα στις πετρελαϊκές µονάδες του ΑΣΠ µε αποτέλεσµα µέρος των Α/Γ να τίθεται εκτός λειτουργίας. Έτσι η διείσδυση της Αιολικής Ενέργειας στο σηµερινό σύστηµα της Ικαρίας δεν ξεπερνά το 8%. Από προκαταρκτικές µελέτες που έγιναν κατά καιρούς από το 1994 και µετά την κύρια σύµφωνα µε την τελευταία εµπεριστατωµένη και άρτια από όλες τις πλευρές διπλωµατική εργασία [6] προσδιορίστηκαν επακριβώς και τεκµηριωµένα τα µεγέθη και έγινε προσέγγιση των δαπανών του πρόσθετου βασικού εξοπλισµού. Τα κύρια χαρακτηριστικά του προτεινόµενου υβριδικού συστήµατος της Ικαρίας έχουν ως εξής : Συνολική ισχύς Α/Π υφισταµένου + νέου ( ) σε kw : Ισχύς υδροστροβίλων (1 x x 1.400) σε kw : Ισχύς αντλιοστασίου 10 αντλίες των 160 kva η κάθε µία : Χωρητικότητα υφιστάµενης λιµνοδεξαµενής σε m 3 x 10 3 : Χωρητικότητα δύο πρόσθετων λιµνοδεξαµενών σε m 3 x 10 3 η κάθε µία : 60 Συνολικές δαπάνες επένδυσης υβριδικού συστήµατος σε εκ. δρχ. : Επιδότηση 40% σε εκ δρχ. : Αναµενόµενη ζήτηση Η/Ε ενεργειακού συστήµατος Ικαρίας για το έτος 2002 σε ΜWh : Ετήσια αναµενόµενη ωφέλιµη µετατροπή Η/Ε Α/Π σε ΜWh : Ποσοστό διείσδυσης ΑΠΕ (Αιολικής και υδραυλικής) επί της % : 88 Συνολικό κόστος ενέργειας υβριδικού συστήµατος Ικαρίας σε δρχ./kwh : 17,1 Κόστος καυσίµου υφιστάµενου πετρελαϊκού σταθµού έτους 1999 σε δρχ./kwh: 29,0 Ετήσιο όφελος από την λειτουργία του υβριδικού συστήµατος Ικαρίας το έτος 2002 σε εκ. δρχ. : 262 Ετήσιο όφελος από την λειτουργία του υβριδικού συστήµατος Ικαρίας το έτος 2010 σε εκ. δρχ. : 392 Με τα ανεµολογικά στοιχεία του 1995, τα φορτία του νησιού το 1998 και την αναµενόµενη αύξηση της ζήτησης του 2002 διαµορφώνεται η ετήσια κατανοµή φορτίων που παρουσιάζεται στο διάγραµµα 5. Στο ίδιο διάγραµµα παρουσιάζεται και η ανακύκλωση του νερού µεταξύ των δυο προσθέτων λιµνοδεξαµενών. Σε αντίθεση µε µεµονωµένες Α/Γ που λειτουργούν σε αυτόνοµα δίκτυα το υβριδικό σύστηµα της Ικαρίας, µέσου των λιµνοδεξαµενών ενδιάµεσης αποθήκευσης ενέργειας προσφέρει εγγυηµένη ισχύ. Αυτό σηµαίνει ότι είναι δυνατό να καταστεί περιττή η εγκατάσταση µιας εκ των δυο πετρελαϊκών µονάδων ισχύος 4-5,5 MW και προϋπολογιζόµενης δαπάνης 1,25 δις δρχ. η κάθε µια. Στην περίπτωση αυτή εξοικονοµούνται σηµαντικές δαπάνες επένδυσης και µειώνεται το κόστος παραγωγής Η/Ε για το 2002 από το υβριδικό σύστηµα από 17,1 δρχ/kwh στις 11,5

8 δρχ/kwh. Το ετήσιο όφελος στην περίπτωση αυτή θα είναι 397 εκ. δρχ. για το 2002 και 501εκ. δρχ. για το ιευκρινίζεται ότι για λόγους οικονοµικότερης λειτουργίας του συστήµατος στο έργο συµπεριλαµβάνονται τρεις λιµνοδεξαµενές ήτοι: η υπάρχουσα συν δυο πρόσθετες ( m 3 η κάθε µια). ιαγρ. 5: Κατανοµή φορτίου και ανακύκλωση του νερού στις δυο λιµνοδεξαµενές 6000m3 για το έτος ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Όταν, πριν από 20 περίπου χρόνια, ξεκίνησαν αξιόλογες προσπάθειες ανάπτυξης των ΑΠΕ στη χώρα µας κανείς δεν περίµενε να δει τις ΑΠΕ και ιδιαίτερα την Αιολική Ενέργεια να εξελίσσονται σε τέτοιο βαθµό ώστε στα νησιά και γενικότερα στα αυτόνοµα διασυνδεδεµένα δίκτυα να είναι ανταγωνιστικές µε το πετρέλαιο. Αυτό είναι πλέον δεδοµένο και δεν µπορεί να αµφισβητηθεί τουλάχιστο από σοβαρούς ανθρώπους µε σχετικές γνώσεις. Τα πρώτα χρόνια ενασχόλησης µε το αντικείµενο των ΑΠΕ ήταν αναµενόµενο και εύλογο να γίνουν λάθη, να υπάρξουν αδυναµίες και παραλήψεις, να παρουσιαστούν αστοχίες, βλάβες και τεχνικά προβλήµατα κλπ. Όλα αυτά εξηγούνται λόγω αρχικών απειριών και έλλειψης εξειδικευµένων γνώσεων και γενικότερα ευρύτερης εξοικείωσης µε τις ιδιαιτερότητες των νέων τεχνολογιών πράγµατα που καλύφθηκαν ή ξεπεράστηκαν σε ικανοποιητικό βαθµό από τους περισσότερους σιγά-σιγά µε το χρόνο. Σήµερα όµως µετά από τόσα χρόνια συσσωρευµένων εµπειριών και εξειδικευµένων γνώσεων είναι αδιανόητο να χρειάζεται να εξηγεί κανείς τα αυτονόητα. Πιο συγκεκριµένα: Στο έξυπνο υβριδικό σύστηµα της Κύθνου, όπως προαναφέραµε στο κεφάλαιο 3.1, καταφέραµε και καθιερώσαµε την Αιολική Ενέργεια σαν πηγή ενέργειας βάσης. Με τον τρόπο αυτό το εισαγόµενο πετρέλαιο και οι πετρελαϊκές µονάδες των ενεργειακών συστηµάτων των νησιών παίρνουν πλέον εφεδρικό ρόλο. Αυτό είναι µία σηµαντική κατάκτηση και σηµαίνει απλά ότι όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές η ζήτηση του νησιού σε Η/Ε καλύπτεται 100% από τις ΑΠΕ. Με την εφαρµογή αυτή, που θεωρείται τοµή στην παραπέρα εξέλιξη των ενεργειακών συστηµάτων των νησιών, αλλάζουν πλέον τα δεδοµένα. Σύµφωνα µε τα παραπάνω είναι αυτονόητο ότι η Αιολική Ενέργεια αρχίζει να παίζει κυρίαρχο ρόλο στο χώρο των νησιών, διότι απλά πέραν όλων των άλλων πλεονεκτηµάτων της, εγχώρια, άφθονη, µη αναλώσιµη, µηδενική επίπτωση σε όλα τα είδη µόλυνσης του περιβάλλοντος, µηδενική εκποµπή αερίων θερµοκηπίου κλπ. είναι και σηµαντικά οικονοµικότερη από το πετρέλαιο. Αυτό αποδείχτηκε στο υβριδικό σύστηµα της Κύθνου παρά το γεγονός ότι έγιναν εκτεταµένες

9 προσθήκες και προσαρµογές εξοπλισµού, πολλές από τις οποίες σε ένα νέο εξ αρχής σχεδιασµένο σύστηµα είναι δυνατόν να αποφευχθούν. Έτσι καθίσταται η όλη επένδυση σηµαντικά οικονοµικότερη. Με την έννοια αυτή είναι αδιανόητο στη Γαύδο να εγκατασταθεί σήµερα ένα απλό σύστηµα Φ/Β σταθµού χωρίς Α/Γ όπως σχεδιάστηκε και προκηρύχθηκε πρόσφατα από τη ΕΜΕ. Το γεγονός αυτό καθιστά την όλη επένδυση τεχνικά ξεπερασµένη, οικονοµικά ασύµφορη και το κυριότερο άνευ ουσιαστικής αξίας και συνεισφοράς για τους κατοίκους της Γαύδου, διότι δεν αντιµετωπίζει οριστικά κανένα από τα τρία βασικά προβλήµατα του νησιού που είναι : Η παροχή επαρκούς και φθηνής Η/Ε, η εξασφάλιση πόσιµου νερού και η αντιµετώπιση του προβλήµατος βιολογικού καθαρισµού. Αντιθέτως η εγκατάσταση ενός έξυπνου υβριδικού συστήµατος µε κύρια πηγή ενέργειας τις Α/Γ όπως αποδείχθηκε στην Κύθνο αντιµετωπίζει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο από όλες τις απόψεις τα τρία παραπάνω βασικά προβλήµατα του νησιού, διότι διαθέτει στο νησί άφθονη και φθηνή Η/Ε. Αρνητικά παραδείγµατα σαν αυτό της Γαύδου, τα οποία θα µπορούσαν να αποφευχθούν, διότι είχαν έγκαιρα επισηµανθεί υπάρχουν δυστυχώς πολλά. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η περίπτωση της Κρήτης όπου σε ένα κατάλληλα σχεδιασµένο Υ/Η έργο µε αντλισιοταµιευτήρες θα µπορούσε να αποθηκεύεται η περικοπτώµενη σήµερα Η/Ε των Α/Γ της τάξης των MWh/χρόνο και να χρησιµοποιείται τις ώρες αιχµής στη ζήτηση αντί να σπαταλάται πετρέλαιο στους αεροστρόβιλους καθώς επίσης και η περίπτωση του Υβριδικού συστήµατος της Ικαρίας. Τονίζεται µε ιδιαίτερη έµφαση στο σηµείο αυτό, ότι αν στην Ικαρία δεν εγκατασταθεί από την αρχή η ελάχιστη απαιτούµενη ισχύς Α/Γ, που µε τα σηµερινά δεδοµένα ανέρχεται σε 5,5 µε 6,0 MW τότε το έργο θα είναι λειτουργικά ασύµφορο, διότι απλά η ενέργεια των Α/Γ δεν θα φτάνει να λειτουργεί το αντλητικό συγκρότηµα και κυρίως δεν θα επαρκεί να καλύπτει 100% τις ανάγκες του νησιού για να σβήνει ο πετρελαϊκός σταθµός. Τα παραπάνω σχολιάζονται όχι µε πρόθεση αναζήτησης και απόδοσης ευθυνών, αλλά κύρια για την πρόληψη παρόµοιων ή χειρότερων καταστάσεων και την ευρύτερη συνειδητοποίηση ότι κάποτε και στην Ελλάδα µας πρέπει να κατανοήσουµε ότι δεν αρκεί µόνο να εξηγούµε τα απλά και αυτονόητα, τα οποία πολλές φορές είναι δύσκολα στη σύλληψη, αλλά να τα εφαρµόζουµε. 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η αιολική ενέργεια αποτελεί σήµερα για τα νησιά µας µία άφθονη και εξαιρετικά φθηνή πηγή ενέργειας που µε κατάλληλο συνδυασµό µε ΥΗΣ και ενδιάµεση αποθήκευση Η/Ε σε λιµνοδεξαµενές µπορεί να λύσει καυτά υπαρκτά προβλήµατα των νησιών και να αποτελέσει κυριολεκτικά µοχλό περαιτέρω ανάπτυξης τους, αν χρησιµοποιηθεί σωστά. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. Παύλος Ε. Σαντορίνης "Περί της εν Ελλάδι χρησιµοποιήσεως της ενέργειας πνοής ανέµου ως κινητήριου δυνάµεως", Αθήνα 1960, Τεχνικά χρονικά (τεύχος Νοεµβρίου - εκεµβρίου 1960). 2. Κλεάνθης Ελευθεράτος "Μελέτη ηλεκτροδότησης Νήσου Κρήτης, περίοδος ", ΕΗ Ε. 42 σελ G. Betzios "Wind Energy perspectives through hybrid systems" Ρroc. of the 5th European Wind Energy Association Conference, Oct. 1994, Thessaloniki Greece Oral Session Vol. ΙΙ pg Dr. L. Papayannakis "Developing decision-making support tools for the utilization οf Renewable Energies in integrated systems of the Local Level (DRILL). Final Report JOU2-CT March D. Christakis TEI Herakliou Gr., M Psofogianakis PPC. Greece, Reduction of electricity cost by pumpstorage unit in Crete island, 31 st Universities Power Engineering Conference 1996 Vol.1 pg Πέτρος Θεοδωρόπουλος, διπλωµατική εργασία ΕΜΠ «Μοντελοποίηση και διαστασιολόγηση υβριδικού συστήµατος Εφαρµογή στην Ικαρία», Φεβρ

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. EEN HELLAS S.A. (EDF( group) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100MW 90,1MW Αιολικά Πάρκα 100 MW Aνάστροφο Αντλησιοταμιευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις ΦωτοβολταΙκών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας Απευθείας κατανάλωση Εφεδρική λειτουργία Αυτόνομο Σύστημα 10ΚWp, Αίγινα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ασφάλεια στο απομονωμένο σύστημα της

Ενεργειακή ασφάλεια στο απομονωμένο σύστημα της Ενεργειακή ασφάλεια στο απομονωμένο σύστημα της Κύπρου Δρ Χρ. Χριστοδουλίδης Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2012, Ηράκλειο, Κρήτη Ενότητες Στοιχεία Ηλεκτρικού Συστήματος της Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΕΡΙΦΟ

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΕΡΙΦΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΕΡΙΦΟ Μαντάς Ζήσιμος-Δανιήλ Υποψ. Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Μπέτζιος Γεώργιος Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις Επάρκειας - Οικονομικότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος στα Αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα. Ισίδωρος Βιτέλλας Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών

Απαιτήσεις Επάρκειας - Οικονομικότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος στα Αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα. Ισίδωρος Βιτέλλας Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών Απαιτήσεις Επάρκειας - Οικονομικότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος στα Αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα. Ισίδωρος Βιτέλλας Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών Παραγωγή στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 36 Θερμικοί MW Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

, 24 2009 NUR-MOH A.E.

, 24 2009 NUR-MOH A.E. Κανόνες Λειτουργίας Ηλιοθερµικών Σταθµών στη Νησιωτική Ελλάδα Αλέξης Φωκάς Κοσµετάτος Ηµερίδα ΠΣΧΜ ΕΜΠ, 24 Νοεµβρίου 2009 Πίνακας Περιεχοµένων Συνοπτική παρουσίαση της ηλιοθερµικής τεχνολογίας Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Α. Ζαμπέλη, Οικονομολόγος Σ. Πανταβού, Μηχ/νος Μηχ/κος Η παρουσίαση με μια ματιά Εθνικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικό πρόγραμμα με μονάδα αφαλάτωσης και παραγωγή υδρογόνου από ΑΠΕ στην Ίο

Πιλοτικό πρόγραμμα με μονάδα αφαλάτωσης και παραγωγή υδρογόνου από ΑΠΕ στην Ίο Πιλοτικό πρόγραμμα με μονάδα αφαλάτωσης και παραγωγή υδρογόνου από ΑΠΕ στην Ίο Γιώργος Κάραλης, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Μάνος Ζούλιας, Δρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Γενικά (χαρακτηριστικά και ανάγκες νησιών)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. M. Θ. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. M. Θ. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. M. Θ. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αρ. Μελέτης: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΟ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις European Sustainable Energy Week, 15-19 June 2015 Δρ. Χρίστος Ε. Χριστοδουλίδης Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ. Ασηµακόπουλος, Α. Καρταλίδης και Γ. Αραµπατζής Σχολή Χηµικών Μηχανικών, ΕΜΠ Ηµερίδα ProDES 9 Σεπτεµβρίου 2010 Υδροδότηση Κυκλάδων και ωδεκανήσων Προβληµατική κάλυψη αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Ο τοµέας της ενέργειας συνιστά σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η σηµερινή περίοδος αποτελεί τµήµα µίας µακράς µεταβατικής φάσης προς την «οικονοµία χαµηλού

Διαβάστε περισσότερα

Χώρα, Ίος 840 01, Κυκλάδες Τηλ.: 22860 92450 Fax: 22860 92254 info@dafni.net.gr. Αμοργός: Ενεργειακή Κατάσταση, Προοπτικές, Προτεραιότητες

Χώρα, Ίος 840 01, Κυκλάδες Τηλ.: 22860 92450 Fax: 22860 92254 info@dafni.net.gr. Αμοργός: Ενεργειακή Κατάσταση, Προοπτικές, Προτεραιότητες Χώρα, Ίος 840 01, Κυκλάδες Τηλ.: 22860 92450 Fax: 22860 92254 info@dafni.net.gr Αμοργός: Ενεργειακή Κατάσταση, Προοπτικές, Προτεραιότητες Δομή Παρουσίασης Παρούσα κατάσταση Δυναμικό - Αιτήσεις Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της Λειτουργίας Υβριδικών Σταθμών σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιωτικά Συστήματα

Ανάλυση της Λειτουργίας Υβριδικών Σταθμών σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιωτικά Συστήματα Ανάλυση της Λειτουργίας Υβριδικών Σταθμών σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιωτικά Συστήματα Ε. Καραμάνου (1), Στ. Παπαευθυμίου, Στ. Παπαθανασίου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε.

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Χαράλαμπος Κουκλίδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κωνσταντίνος Γκουραμάνης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Άμπετ Νάτσε, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πέτρος Κολιός, Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

2ο Εθνικό Συνέδριο: Σχέδιο ράσης Σηµαντικής ιείσδυσης των ΑΠΕ σε Νησιωτικά ίκτυα

2ο Εθνικό Συνέδριο: Σχέδιο ράσης Σηµαντικής ιείσδυσης των ΑΠΕ σε Νησιωτικά ίκτυα Σχέδιο ράσης Σηµαντικής ιείσδυσης των ΑΠΕ σε Νησιωτικά ίκτυα Στάθης Τσελεπής ΚΑΠΕ, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 19ο χλµ. Λ. Μαραθώνα, 19009, Πικέρµι, Αττική Τηλ. 6039900, Fax 6039905 e-mail stslep@cres.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Παραγωγής µαζί µε την Αίτηση Σύνδεσης Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ 23 Ιουνίου 21 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Χωρίς όραμα για το μέλλον Χωρίς όραμα και σοβαρή αναπτυξιακή προοπτική για τα φωτοβολταϊκά, αλλά και για άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ, είναι δυστυχώς το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Του Γιάννη Βουρδουµπά ΤΕΙ Κρήτης Τµήµα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος Ρωµανού 3, Χαλέπα, 73133 Χανιά E-mail: gboyrd@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αδειοδοτική ιαδικασία ΦΒ Άδεια Παραγωγής ή Εξαίρεση ή Απαλλαγή Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων.

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων. 1 Spyrou Lambrou Str, Achillion 1, Flat 702, 1082, Agioi Omologites, Nicosia, Cyprus Tel: +357 22 427 077 Fax: +357 22 427 087 e-mail: enquiries@energysavecy.com 15/11/2012 Hotel Αξιότιµε κύριε, ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ιονύσης Παπαχρήστου, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. /2007 Έγκριση Μεθοδολογίας για τον Προσδιορισµό του Περιθωρίων Ανάπτυξης Σταθµών ΑΠΕ σε Κορεσµένα ίκτυα, Σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS Με την απόκτηση της εταιρείας Newave Energy, καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) με βάση της την Ελβετία, η ΑΒΒ έχει

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Κωνσταντίνος Ξήχειλος Αν. Διευθυντής Υπηρεσίας Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015 Γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής Κάραλης Γιώργος, Δρ Περιβολάρης Γιάννης, Δρ Ράδος Κώστας, Αν. Καθ. Εισηγητής: Κάραλης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ηλεκτροδότηση των νησιών και την. Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ΡΑΕ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ηλεκτροδότηση των νησιών και την. Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ΡΑΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στρατηγικές επιλογές για την ηλεκτροδότηση των νησιών και την αξιοποίηση των ΑΠΕ που διαθέτουν Νίκος Μπουλαξής, Δρ. Ηλ. Μηχανικός Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Δομή παρουσίασης Νέα ενεργειακά δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες Τ.Ε.Ι. Πάτρας - Εργαστήριο Η.Μ.Ε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες ΜΕΡΟΣ 2 ο Καθ Σωκράτης Καπλάνης Υπεύθυνος Εργαστηρίου Α.Π.Ε. Τ.Ε.Ι. Πάτρας kaplanis@teipat.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Επιστηµονικό Τριήµερο Α.Π.Ε από το Τ.Ε.Ε.Λάρισας.Λάρισας 29-30Νοεµβρίου,1 εκεµβρίου 2007 Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Θεόδωρος Καρυώτης Ενεργειακός Τεχνικός Copyright 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Γιάννης Βουρδουμπάς ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα κτίρια των ξενοδοχείων στην

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ENERGY SUMMIT GREECE, CYPRUS, ISRAEL

INVESTMENT ENERGY SUMMIT GREECE, CYPRUS, ISRAEL INVESTMENT ENERGY SUMMIT GREECE, CYPRUS, ISRAEL Market structure Impact of increased penetration of renewable energy sources Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου Γιώργος Σιαμμάς Πρόεδρος Email:info@cera.org.cy

Διαβάστε περισσότερα

(550C, 150bar) MWh/MW

(550C, 150bar) MWh/MW Κανόνες Λειτουργίας Ηλιοθερµικών Σταθµών στη Νησιωτική Ελλάδα Αλέξης Φωκάς-Κοσµετάτος 4 ο Εθνικό Συνέδριο RENES 11 Μαϊου 2010 Πίνακας Περιεχοµένων Συνοπτική παρουσίαση της ηλιοθερµικής τεχνολογίας Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

οποία όταν συνδέονται µε µία πηγή τάσης ηµιτονοειδούς µορφής άγουν ρεύµα µη ηµιτονοειδούς µορφής. Το φαινόµενο αυτό έχει ως αποτέλεσµα

οποία όταν συνδέονται µε µία πηγή τάσης ηµιτονοειδούς µορφής άγουν ρεύµα µη ηµιτονοειδούς µορφής. Το φαινόµενο αυτό έχει ως αποτέλεσµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Η προσέγγιση βάσει της τεχνογνωσίας της SEMAN Α.Ε. Η µη γραµµική φύση των σύγχρονων ηλεκτρικών φορτίων καθιστά συχνά αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα

Φωτοβολταϊκά συστήματα Φωτοβολταϊκά συστήματα από την Progressive Energy 1 Ήλιος! Μια τεράστια μονάδα αδιάκοπης παραγωγής ενέργειας! Δωρεάν ενέργεια, άμεσα εκμεταλλεύσιμη που πάει καθημερινά χαμένη! Γιατί δεν την αξιοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Αφαλάτωση με χρήση αιολικής ενέργειας στη Μήλο

Αφαλάτωση με χρήση αιολικής ενέργειας στη Μήλο Αφαλάτωση με χρήση αιολικής ενέργειας στη Μήλο Ολοκληρωμένη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος λειψυδρίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος international technological applications

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Ατζέντα Διεθνείς τάσεις Επενδυτική πρόταση της Ελλάδας Προοπτικές Invest in Greece: Οι υπηρεσίες μας Διεθνείς τάσεις Σημαντικές επενδύσεις σε ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΑΝΕΜΟΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Η AIR-SUN A.E.B.E δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό και Ηλιακό δυναμικό και επεκτείνεται στο χώρο των ενεργειακών και περιβαλλοντικών τεχνολογιών γενικότερα. Το

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ

ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ Χ. Κορωναίος, Κ. Νερούτσος,. Σαββόπουλος, Ν. Μουσιόπουλος Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

PowerServices Κ. Αρβανίτη 9, 14452 Μεταµόρφωση Τ.2102841084 F. 2102848676 e-mail:. info@powerservices.gr

PowerServices Κ. Αρβανίτη 9, 14452 Μεταµόρφωση Τ.2102841084 F. 2102848676 e-mail:. info@powerservices.gr PowerServices Κ. Αρβανίτη 9, 14452 Μεταµόρφωση [Power] Τ.2102841084 F. 2102848676 e-mail:. info@powerservices.gr Έλεγχος συστηµάτων UPS και των συσσωρευτών τους, νέες τεχνικές εξοικονόµησης ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες Τ.Ε.Ι. Πάτρας - Εργαστήριο Η.Μ.Ε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες ΜΕΡΟΣ 3 ο Καθ Σωκράτης Καπλάνης Υπεύθυνος Εργαστηρίου Α.Π.Ε. Τ.Ε.Ι. Πάτρας kaplanis@teipat.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΕΣΑΗ. Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011

Παρουσίαση ΕΣΑΗ. Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011 Παρουσίαση ΕΣΑΗ Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011 Μανώλης Κακαράς, Γενικός Διευθυντής ΕΣΑΗ, Καθηγητής ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής ΙεράΟδός 75, 11855 Αθήνα e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» Διαμαντής Βαχτσιαβάνος Διευθύνων Σύμβουλος EUPHORES WORKSHOP, 5 Δεκ 2013, Βουλή των Ελλήνων Προκλήσεις στις Πολιτικές των ΑΠΕ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 11% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ 85% Φεβρουάριος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 18% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 78% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Μάρτιος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός 2η Ημερίδα Γεωθερμίας Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ Εμμανουήλ Σταματάκης Δρ. Χημικός Μηχανικός Τομέας Τεχνολογιών ΑΠΕ & Υδρογόνου email: mstamatakis@cres.gr Το έργο Το έργο «Πράσινο Νησί Αϊ Στράτης» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες.

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 202-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή 2 3 4 5 6 Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα»

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Ν. Δρόσος Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Δικτύου (ΔΔΔ) Διοργανωτής:

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμισμένο κόστος παραγωγής ενέργειας (LCOE) από Φ/Β στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο

Σταθμισμένο κόστος παραγωγής ενέργειας (LCOE) από Φ/Β στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο Σταθμισμένο κόστος παραγωγής ενέργειας (LCOE) από Φ/Β στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο Γεώργιος Χ. Χριστοφορίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Εισαγωγή (1) Έως και

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε

Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε Δρ. Γρηγόρης Οικονομίδης Υπεύθυνος Τεχνικής Yποστήριξης ΚΑΠΕ Η χρηματοδότηση Το ΠΕΝΑ υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα των Νησιών

Συστήµατα των Νησιών ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ υνατότητες και Προοπτικές Ανάπτυξης ΑΠΕ στα Αυτόνοµα Ηλεκτρικά Συστήµατα των Νησιών Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π Ειδικός Επιστήµων ΡΑΕ 1 Αυτόνοµα ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών

Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Με το κόστος θέρμανσης να ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο, η βασική αυτή ανάγκη έχει γίνει δυστυχώς πολυτέλεια για τους περισσότερους. Η αύξηση των τιμών ενέργειας οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Απασχόλησης στον Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Προοπτικές Απασχόλησης στον Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Προοπτικές Απασχόλησης στον Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Χρήστος Πρωτογερόπουλος Δρ Μηχ. Μηχανικός Γεν. Δ/ντής Phoenix Solar ΕΠΕ SonnenStrom Πειραιάς, 6 Μαΐου 2010 Electricidad Solar Elettricità

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η Schneider Electric & η Καυκάς σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση για τις. Off Grid Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Κατοικίες & Εμπορικά Κτίρια

Η Schneider Electric & η Καυκάς σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση για τις. Off Grid Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Κατοικίες & Εμπορικά Κτίρια Η Schneider Electric & η Καυκάς σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση για τις Off Grid Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Κατοικίες & Εμπορικά Κτίρια New Hotel, 21 Ιανουαρίου 2014 1 Ποιά είναι η Schneider

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HELIOS NATURA HELIOS OIKIA HELIOSRES ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Κολοκοτρώνη 9 & Γκίνη 6 15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Tel. (+30) 210 6893966 Fax. (+30) 210 6893964 E-Mail : info@heliosres.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου, Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Δ/νων Σύµβουλος ΔΕΗ Χαρτοφυλάκιο σταθµών παραγωγής ιασυνδεδεµένο Σύστηµα Υ/Η ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 96/2007 Καθορισµός περιοχών µε κορεσµένα δίκτυα, προσδιορισµός περιθωρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ανάγκες τουριστικού κλάδου σε ενέργεια Κατανάλωση Ενέργειας Το 75%

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 07/12/2012 Προς: Κοινοπ/ση: Θέμα: ΥΠΕΚΑ - Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Κίνητρα για επενδύσεις υψηλών αποδόσεων σε κτιριακές εγκαταστάσεις Παράδειγμα διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ονομαστικής ισχύος 10 kwp Βριλήσσια, Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά Στέλιος Λουμάκης Πρόεδρος ΣΠΕΦ Ηλεκτροπαραγωγική δυναμικότητα και ζήτηση

Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά Στέλιος Λουμάκης Πρόεδρος ΣΠΕΦ Ηλεκτροπαραγωγική δυναμικότητα και ζήτηση Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά Στέλιος Λουμάκης Πρόεδρος ΣΠΕΦ Ηλεκτροπαραγωγική δυναμικότητα και ζήτηση Ημερίδα ΑΠΘ για το Net Metering Νοέμβριος 2013 Ταυτότητα ΣΠΕΦ Ταυτότητα ΣΠΕΦ 1. Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

26 Ιουνίου 2014. Ξενοδοχείο Athinais, αίθουσα Leontius Ώρα έναρξης: 11:00

26 Ιουνίου 2014. Ξενοδοχείο Athinais, αίθουσα Leontius Ώρα έναρξης: 11:00 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Ενεργειακή διαχείριση κτιρίων Η λύση της meazon Ανάπτυξη δικτύου συνεργατών meazon» Μέτρηση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και εξ αποστάσεως διαχείριση της λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα site: ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό

Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό Μεταρρυθμίσεις με το Βλέμμα στο Μέλλον - Κύκλος ανοιχτών συζητήσεων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Δημήτρης Παπακανέλλου, Επικεφαλής Συμβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΕΡΑ Γ.Ε. Κουτζούκος ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Γ. Καμπούρης Η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ Η επιτυχής υλοποίηση της πολιτικής της ΕΕ για την ενέργεια και

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων. Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ. Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα. Επίπεδοι Συλλέκτες

Χρήση Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων. Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ. Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα. Επίπεδοι Συλλέκτες Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Χρήση Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Πλεονεκτήματα Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ Επέκταση κολυμβητικής περιόδου από τον Απρίλιο μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα