ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1:ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ. 3.5 Ειδικές Πληθυσµιακές Οµάδες

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 1:ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ. 3.5 Ειδικές Πληθυσµιακές Οµάδες"

Transcript

1 3.5 Ειδικές Πληθυσµιακές Οµάδες Στις µη αστικές περιοχές, όπως είναι ο ήµος Μινώα Πεδιάδας, σηµειώνονται κάποιες επιπρόσθετες ιδιαιτερότητες που διαφοροποιούν τα δεδοµένα του καθηµερινού βίου και τις καταστάσεις που ανακύπτουν στην επαγγελµατική πορεία. Οι ιδιαιτερότητες αυτές έχουν να κάνουν µε τον αποκλεισµό από την αγορά εργασίας, ορισµένων κατηγοριών του πληθυσµού, όπως των γυναικών αλλά και των νέων. Ως Ειδικές πληθυσµιακές οµάδες του ήµου Μινώα Πεδιάδας, λόγω του αποκλεισµού τους κυρίως,από την αγορά εργασίας, µπορούν να χαρακτηριστούν οι Γυναίκες, οι Νέοι κάτω των 25 ετών και οι µετανάστες. 1 Η Ειδική πληθυσµιακή οµάδα :ΓΥΝΑΙΚΕΣ Στην ελληνική κοινωνία της υπαίθρου, ως επί το πλείστον αγροτική, κατά το παρελθόν καλλιεργούντανται η συλλογικότητα, προκειµένου να εξασφαλιστεί η επιβίωση. Στη σηµερινή εποχή, µε την τεχνολογική εξέλιξη που έχει σηµειωθεί και στον τοµέα της γεωργίας, απαιτείται εκπαίδευση και εξειδίκευση, στην οποία η γυναίκα σπάνια έχει πρόσβαση, µια και έχει αποκλειστεί από τις σχετικές µε την παραγωγή αποφάσεις. Η θέση της αγρότισσας σταδιακά επιδεινώνεται, ενώ η βελτίωση των συνθηκών ζωής στις µη αστικές περιοχές και ειδικότερα στις ορεινές,µειονεκτικές περιοχές, γίνεται µε εξαιρετικά αργούς ρυθµούς, µε αποτέλεσµα να µεγαλώνει το χάσµα µε τις συνθήκες που επικρατούν στα αστικά κέντρα. Η Ελληνίδα αγρότισσα µειονεκτεί τόσο στο εργασιακό επίπεδο, όσο και στο γενικότερο κοινωνικό. Ειδικότερα, η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών της υπαίθρου εξακολουθεί µέχρι και σήµερα να απασχολείται κατά κύριο λόγο στον αγροτικό τοµέα. Στην Ελλάδα, παρά τη µεγάλη κατανοµή πληθυσµού σε µη αστικά κέντρα και τα παρά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, έχουν γίνει λίγες έρευνες για τον πληθυσµό της υπαίθρου. Ειδικά όταν πρόκειται για ειδικές κοινωνικές οµάδες σε µη αστικές περιοχές, ο αριθµός των ερευνών περιορίζεται σηµαντικά. Η Κατάσταση στην Κρήτη Κάθε τοπική κοινωνία παρουσιάζει ιδιοµορφίες. Οι ανάγκες και τα προβλήµατα δεν είναι πάντα οµοιογενή. Ανάλογα µε την επιµέρους περιοχή υπάρχουν διαφορές, που εξαρτώνται π.χ. από τη φύση των οικονοµικών προϊόντων (και τη ζήτησή τους στην αγορά), το βιοτικό επίπεδο, τα χωροταξικά 92

2 δεδοµένα (βαθµός αποµόνωσης, εγγύτητα προς αστικά κέντρα) αλλά και από τα γενικότερα κοινωνικά δεδοµένα (φυσιογνωµία τοπικής κοινωνίας) 1. Στην Κρήτη 2, οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες είναι µεγάλες. Υπάρχει υπερσυγκέντρωση πληθυσµού και δραστηριοτήτων στο βόρειο τµήµα της Κρήτης, που είναι πιο ανεπτυγµένο και συγκεντρώνει τα αστικά κέντρα. Ο αστικός πληθυσµός καταλαµβάνει το 31% του συνολικού πληθυσµού της περιφέρειας. Από την άλλη, στις υπόλοιπες περιοχές σηµειώνεται χωρική διασπορά πληθυσµού και δραστηριοτήτων. Σε τοπικό επίπεδο έχουν διεξαχθεί ελάχιστες έρευνες για τις γυναίκες αποµακρυσµένων / ορεινών / µειονεκτικών / αγροτικών µη αστικών περιοχών, και µάλιστα όλες σε µικρή κλίµακα, ώστε οι τυχόν γενικεύσεις να είναι παρακινδυνευµένες. Από την άλλη πρέπει, να σηµειωθεί η δυσκολία διεξαγωγής κοινωνικής έρευνας σε χωριά µε αυστηρά επιστηµονικές µεθοδολογικές τεχνικές, γιατί δεν είναι συµβατές µε τον τρόπο επικοινωνίας που κυριαρχεί σ αυτές τις περιοχές. Με άλλα λόγια, είναι πολύ πιθανό να παρουσιαστεί µια επιφανειακή εικόνα της πραγµατικότητας. Στοιχεία Πέρα από την επεξεργασία των στοιχείων της ΕΣΥΕ (της 18 ης Μαρτίου 2001) παραθέτουµε τα πιο πρόσφατα στοιχεία που προέρχονται από µια έρευνα για γυναίκες από αποµακρυσµένες ορεινές περιοχές που έγινε από το Παράρτηµα Ηρακλείου του Κέντρου Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) το 2001, περιλαµβάνοντας δείγµα από όλους τους νοµούς 3 της Κρήτης. Έτσι, σ αυτήν την έρευνα εξασφαλίζεται η δυνατότητα γενίκευσης των πορισµάτων στην περιφέρεια. Το εκπαιδευτικό επίπεδο στις περιοχές αυτές εµφανίζεται χαµηλό. Σύµφωνα µε το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης , το 50,3% του ενεργού πληθυσµού της Κρήτης (έναντι του 38,1% της χώρας) έχει εκπαίδευση µέχρι και το δηµοτικό, το 32,3% έχει απολυτήριο γυµνασίου / λυκείου, ενώ το 16,5% έχει ανώτερες / ανώτατες σπουδές. Ειδικότερα, οι γυναίκες του δείγµατος είναι στη συντριπτική πλειοψηφία απόφοιτες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ενώ πάνω από το 50% είναι επιπέδου πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. 1 Για παράδειγµα αναφέρεται ότι στην ύπαιθρο της Κρήτης συγκεντρώνεται περίπου το 50% των θερµοκηπίων της χώρας. 2 Ο πληθυσµός της Κρήτης ανέρχεται στο 5,3% του συνολικού πληθυσµού της χώρας. 3 Στοιχεία από: Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), Παράρτηµα Ηρακλείου, ιερεύνηση Αναγκών και η Στάση για την Ισότητα των Γυναικών Που Ζουν σε Ορεινές Αποµακρυσµένες Περιοχές της Κρήτης, συγγραφή επιµέλεια Τσούρτου Β., Απελίδου Μ., Βαφειάδου Σ., Φοινίκη Α., Χατζηβασίλη Λ., Ηράκλειο

3 Εκπαιδευτικό επίπεδο Ποσοστό Μη απόφοιτες δηµοτικού 12% Απόφοιτες δηµοτικού 46% Απόφοιτες δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 32% Απόφοιτες ιδιωτικής σχολής 6% Απόφοιτες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Κάτοχοι Κάτω του 5% Μεταπτυχιακού Είναι κοινός τόπος ότι το εκπαιδευτικό επίπεδο έχει άµεση θετική σχέση µε την επαγγελµατική αποκατάσταση. Όσο υψηλότερο το µορφωτικό επίπεδο, τόσο µεγαλύτερες οι πιθανότητες για επαγγελµατική αποκατάσταση και για ικανοποιητικές προοπτικές επαγγελµατικής και µισθολογικής εξέλιξης. Έτσι αποδεικνύεται και στις γυναίκες του δείγµατος: όσο µεγαλύτερο το εκπαιδευτικό επίπεδο, τόσο µεγαλύτερη η αµειβόµενη απασχολησιµότητά τους. Με βάση τη διαπίστωση αυτή, και µε δεδοµένη την εκπαιδευτική στάθµη, όπως διαφαίνεται χαρακτηριστικά από τις γυναίκες του δείγµατος της έρευνας, είναι προφανή τα προβλήµατα απασχολησιµότητας που ανακύπτουν σε τέτοιου είδους περιοχές. Κύριος τοµέας απορρόφησης των γυναικών των ορεινών περιοχών είναι ο αγροτικός 4. Όσες εργάζονται στον αγροτικό τοµέα δεν αµείβονται για την εργασία τους, και παρά το γεγονός ότι εργάζονται πολλές ώρες τη µέρα, ακόµη και οι ίδιες δεν θεωρούν την απασχόλησή τους ως «εργασία». Βρίσκονται σε σύγχυση ως προς το ποια είναι η αµειβόµενη εργασία και αν θα πρέπει να αµείβονται ή όχι. Επίσης, δεν φαίνεται να έχουν κατανοήσει τη φύση της υπο- και της ηµιαπασχόλησης, ειδικά σε σχέση µε την πλήρη εργασία. Έχουν, τελικά, αδυναµία να κατανοήσουν αλλά και να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους σε εργασιακό επίπεδο. Όσο µεγαλύτερη η κοινωνική αποµόνωση στις περιοχές που διαµένουν, τόσο µεγαλύτερη η σύγχυση που έχουν για την εργασιακή τους κατάσταση. Η σύγχυση αυτή συναρτάται επίσης από την ηλικία και το εκπαιδευτικό επίπεδο: οι γυναίκες πιο ώριµης ηλικίας και χαµηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου έχουν πιο συγκεχυµένη αντίληψη σε κοινωνικά ζητήµατα που τις αφορούν. 4 Το 37,8% του συνόλου των εργαζόµενων στην Κρήτη απασχολείται στον πρωτογενή τοµέα. 94

4 Τουλάχιστον το ένα τρίτο των γυναικών της έρευνας δεν είναι ικανοποιηµένες από την εργασία τους. Οι γυναίκες που δουλεύουν στον αγροτικό τοµέα νιώθουν όµως περισσότερο την ανάγκη για εύρεση εργασίας συγκριτικά µε όσες ήδη κατέχουν αµειβόµενη εργασία ή ασχολούνται µε τα οικιακά. Το φάσµα της ανεργίας ή της φτώχειας συνιστούν καθηµερινή απειλή. Η εύρεση εργασίας αποτελεί αίτηµα κυρίως για: Να ενισχύσουν το εισόδηµα της οικογένειας. Να ανεξαρτητοποιηθούν και να αυτονοµηθούν. Όσο µεγαλύτερος ο βαθµός κοινωνικής αποµόνωσης στην περιοχή που διαµένουν, τόσο πιο έντονα εκφράζεται η ανάγκη για αυτονοµία. Την κοινωνική καταξίωση. Την απαλλαγή από τη ρουτίνα. Η αυτοαπασχόληση αποτελεί την κύρια εναλλακτική διέξοδο των γυναικών από τον αγροτικό τοµέα. Οι δυνατότητες έναρξης ατοµικής επιχείρησης είναι, ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις περιορισµένες 5. Από την άλλη, οι γυναικείοι συνεταιρισµοί και ο αγροτουρισµός είναι ακόµη κάτι το καινούριο για τα δεδοµένα της υπαίθρου της Κρήτης, και οι πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση λαµβάνονται µε αργά και διστακτικά βήµατα 6. Σε γενικές γραµµές, οι γυναίκες της έρευνας νιώθουν ότι αντιµετωπίζουν ανισότητα στην εργασία. Εντοπίζουν ακόµη µια σειρά περιοριστικών παραγόντων, όπως ότι νιώθουν σε µεγάλο βαθµό την έλλειψη υποστηρικτικού δικτύου για τα παιδιά και τους ηλικιωµένους. Ο ρόλος της µητρότητας έχει αρνητική επίδραση όχι µόνο στην εκπαιδευτική εξέλιξη της γυναίκας, αλλά και στην επαγγελµατική της πορεία. Οι νεότερες γυναίκες αντιµετωπίζουν συχνότερα το δίληµµα µεταξύ οικογένειας και επαγγελµατικής αποκατάστασης, ως συνέπεια της αλλαγής στην κοινωνική αντίληψή τους. Η έλλειψη αυτή πιθανότατα διαφαίνεται και σε συνάρτηση µε τη σταδιακή αλλαγή της αντίληψης για τη διευρυµένη δοµή της παραδοσιακής οικογένειας: η παραδοσιακή 5 Πολλοί λόγοι µπορεί να συντρέχουν: η περιορισµένη οικονοµική δυνατότητα, η ύπαρξη άλλης οµοειδούς επιχείρησης που καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής, η έλλειψη οικονοµικού ενδιαφέροντος στην έναρξη επιχείρησης σε µια τέτοια περιοχή µε όλους τους περιορισµούς που τη συνοδεύει κ.ά.. 6 Στην Ελλάδα άρχισαν να ιδρύονται γυναικείοι συνεταιρισµοί ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του Κατά τη δεκαετία του 80 η αύξησή τους ήταν ραγδαία: στις αρχές της δεκαετίας αριθµούσαν 10, ενώ στα τέλη κατέληξαν να είναι 50. Ο πρώτος γυναικείος αγροτικός συνεταιρισµός στην Κρήτη («Η Κρουσανιώτισσα») ιδρύθηκε το 1998 στον Κρουσώνα, µια ορεινή, αποµακρυσµένη περιοχή στο νοµό Ηρακλείου. Η διστακτικότητα για την ίδρυση συνεταιρισµού είναι ακόµη διάχυτη, πιθανόν εξαιτίας της νωπής ακόµα ανάµνησης της φυσιογνωµίας των παλαιότερων αγροτικών συνεταιρισµών, που κατέληξαν σε αποτυχία στις περισσότερες περιπτώσεις. 95

5 διευρυµένη οικογένεια δεν φαίνεται να λειτουργεί στον ίδιο βαθµό όπως στο παρελθόν στις κοινωνικά αποµονωµένες περιοχές, όπου οι άνθρωποι είναι πιο κλειστοί, πιθανόν λόγω του έντονου κοινωνικού ελέγχου που ασκείται κυρίως µέσω της κοινής γνώµης. Ήδη από τα πορίσµατα της έρευνας είναι φανερή η έντονη ανάγκη υποστήριξης και προσανατολισµού των γυναικών που διαβιούν σε ορεινές, αποµακρυσµένες, µειονεκτικές περιοχές κυρίως στο επαγγελµατικό πεδίο. Η καλή συµβουλευτική, σε συνδυασµό µε την ανάληψη καταλλήλων δράσεων, αναµένεται να συνδράµουν στην επίλυση του προβλήµατος αυτού. Η Κατάσταση στην Περιοχή του ήµου Μινώα Πεδιάδας H περιοχή, λόγω της γεωγραφικής αποµόνωσης, της ορεινότητας και της εγκατάλειψης των οικισµών της κατατάσσεται στις αποµακρυσµένες, ορεινές, µειονεκτικές,αγροτικές/µη αστικές περιοχές. Όσον αφορά τη συµµετοχή του γυναικείου πληθυσµού στον οικονοµικώς ενεργό πληθυσµό: Πίνακας 3.5.2:Πηγή επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ 2001 ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001 % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙ ΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣ ΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜ ΕΝΟΙ 2001 % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΟΕΠ ΑΝΕΡΓΟΙ 2001 % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΝΑ ΦΥΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ 2001 % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙ ΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣ ΜΟΥ ΕΛΛΑ Α , , , ,70 ΑΝ ΡΕΣ , , , ,69 ΓΥΝΑΙΚΕΣ , , , ,20 ΚΡΗΤΗ , , , ,90 ΑΝ ΡΕΣ , , ,48 ΓΥΝΑΙΚΕΣ , , , ,06 Ε , , , ,6 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 96

6 ΑΝ ΡΕΣ , , , ,1 ΓΥΝΑΙΚΕΣ , , , ,4 Ε ΘΡΑΨΑΝΟΥ , , , ,5 ΑΝ ΡΕΣ , , , ,4 ΓΥΝΑΙΚΕΣ , , , ,5 Ε ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ , , , ,8 ΑΝ ΡΕΣ , , , ,38 ΓΥΝΑΙΚΕΣ , , , ,6 ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ , , , ,8 ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΑΝ ΡΕΣ , , , ,4 ΓΥΝΑΙΚΕΣ , , , ,5 Γράφηµα % 90% 92,00% 80% 70% 60% 62,90% 63% 59,50% 50% 48,2% 51,80% 40% 30% 37,10% 37,00% 40,50% ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΑΝ ΡΕΣ 20% 10% 11,20% 10% ΓΥΝΑΙΚΕΣ 0% 11,70% 97

7 Παρατηρούµε επίσης ότι η κατάσταση για τον οικονοµικώς ενεργό γυναικείο πληθυσµό, ακολουθεί την τάση της Ελλάδας, αλλά και της Περιφέρειας Κρήτης. ηλαδή, οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και για το ήµο µας. Όσον αφορά τις Γραµµατικές Γνώσεις: Από τα στοιχεία της ΕΣΥΕ του 2001, προκύπτει ότι το µορφωτικό επίπεδο των γυναικών ηλικίας 10 ετών και άνω για την περιοχή του ήµου Μινώα Πεδιάδας, είναι πολύ κατώτερο του αντιστοίχου επιπέδου των γυναικών όχι µόνον αυτού της Χώρας αλλά και της Κρήτης. Αναλυτικότερα: Πίνακας 3.5.3:Πηγή επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ 2001 Πληθυσµός ήµου ηλικίας 10 ετών και άνω για το έτος 2001 ήµος Μινώα Πεδιάδας ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑ ΦΥΛΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Σύνολο Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις % % Κάτοχοι Μεταπτυχιακού ιδακτορικού ,26 0,062 Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών ,47 3,70 Πτυχιούχοι ΤΕΙ (ΚΑΤΕ ΚΑΤΕΕ) ,82 1,57 Πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών ,75 2,01 Απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης ,4 15,81 Τελείωσαν τη Γ τάξη Γυµνασίου ,18 10,40 Απόφοιτοι Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως ,32 42,33 εν τελείωσαν το ηµοτικό αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση Αγράµµατοι (µη γνωρίζοντες γραφή και ανάγνωση) Όσον αφορά τη διαφοροποίηση του ,75 14, ,00 9,67 εκπαιδευτικού επιπέδου σε σχέση µε το φύλο προκύπτουν τα εξής: Για τους κατόχους Μεταπτυχιακών τίτλων, πτυχιούχων Ανώτατων Σχολών, πτυχιούχων ΤΕΙ και Ανώτερων Σχολών τα ποσοστά συµµετοχής των γυναικών είναι σταθερά µικρότερα. 98

8 Αντιθέτως µεγαλύτερα είναι τα ποσοστά των γυναικών συγκρινόµενα µε αυτά των ανδρών για την κατηγορία των ατόµων που δεν τέλειωσαν τη στοιχειώδη εκπαίδευση. Το ποσοστό των γυναικών είναι 9,67% ή 866 άτοµα, ενώ αυτό των ανδρών είναι 3 % ή 284 άτοµα. Πολύ υψηλό σε σχέση µε αυτό των ανδρών είναι το ποσοστό των αγράµµατων γυναικών που δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση. Το ποσοστό των αγράµµατων γυναικών για την περιοχή του. Αρκαλοχωρίου είναι 10,2 % ή 489 άτοµα,ενώ αυτό των ανδρών είναι 2,9% ή 148 άτοµα. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι ο γυναικείος πληθυσµός δεν συµµετείχε αρκετά ενεργά στην παραγωγική διαδικασία. Αναλυτικότερα: Το 0,062% των γυναικών της περιοχής είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών είναι 0,26%.Για την Περιφέρεια Κρήτης τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 0,37% για τις γυναίκες και 0,63% για τους άνδρες. Το ποσοστό των γυναικών πτυχιούχων ΑΕΙ είναι 3,7% ενώ για την Περιφέρεια Κρήτης ανέρχεται στο 6,8%.Το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών πτυχιούχων ΑΕΙ για την περιοχή είναι 4,47%,ενώ για την Περιφέρεια Κρήτης είναι 6,9% γυναίκες της περιοχής του ήµου,είναι Απόφοιτες Μέσης Εκπαίδευσης ή ποσοστό 15,81%, ενώ για την Περιφέρεια Κρήτης το αντίστοιχο ποσοστό είναι 23,8%.Οι άνδρες της περιοχής που έχουν αποφοιτήσει από την Μέση Εκπαίδευση είναι πολύ περισσότεροι:1742 ή 18,4%. Τελείωσαν την Γ Γυµνασίου 932 γυναίκες ή ποσοστό 10,4%. Απόφοιτοι στοιχειώδους εκπαίδευσης είναι χιλιάδες γυναίκες ή ποσοστό 42,33% ενώ το ποσοστό των ανδρών που είναι απόφοιτοι στοιχειώδους εκπαίδευσης είναι υψηλότερο κατά 5 ποσοστιαίες µονάδες και ανέρχεται στο 47,32%, σύµφωνα µε την επεξεργασία των στοιχείων της απογραφής του έτους Οι γυναίκες που δεν τελείωσαν το ηµοτικό αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση είναι 1290 ή ποσοστό 14,4% για την περιοχή του ήµου µας και 9,88% για την Περιφέρεια Κρήτης. Για τους άνδρες το ποσοστό ανέρχεται στο 8,75% ή 828 άτοµα και 6,94% για την Περιφέρεια Κρήτης. Το 9,67% των γυναικών είναι Αγράµµατες µη γνωρίζοντες γραφή και Ανάγνωση, σε αντίθεση µε το ποσοστό 3% των αγράµµατων ανδρών. Παρατηρούµε ότι όσον αφορά τη γνώση γραφής και ανάγνωσης η διαφορά ανάµεσα στο γυναικείο και ανδρικό πληθυσµό κυµαίνεται στις 6, 5 99

9 ποσοστιαίες µονάδες. Για την Περιφέρεια Κρήτης ο αγράµµατος γυναικείος πληθυσµός ανέρχεται στα γυναίκες ή 4,7% ενώ το ποσοστό του ανδρικού πληθυσµού είναι 1,7% ή 4,621 άνδρες. Με την ανάλυση των στοιχείων του 2001,παρατηρούµε ότι οι γυναίκες της περιοχής του ήµου Μινώα Πεδιάδας, εµφανίζουν σηµαντικές αρνητικές αποκλείσεις από τις γυναίκες του Νοµού αλλά και της Κρήτης σε όλα τα επίπεδα της Εκπαίδευσης πάνω από την Γ Γυµνασίου. Ο γυναικείος πληθυσµός σε όλες τις κατηγορίες, από την επεξεργασία των στοιχείων του 2001, παρουσιάζει την ίδια χαµηλή συµµετοχή στην εκπαίδευση για την περιοχή. Πολύ υψηλό,είναι το επίπεδο Αγραµµάτων σε σχέση µε αυτό των συγκρίσιµων περιοχών και εξηγείται από το χαµηλό βοιωτικό επίπεδο των κατοίκων τα τελευταία χρόνια σε συνδυασµό µε τον συµπληρωµατικό ρόλο της παραγωγικής διαδικασίας που αποδίδονταν στην γυναίκα. Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ(2001) όσον αφορά στην οικογενειακή κατάσταση των γυναικών της περιοχής επί του συνόλου των γυναικών προκύπτουν τα παρακάτω: o Στο σύνολο του πληθυσµού του ήµου,ποσοστό 51,3% αποτελούν άνδρες και 48,6% γυναίκες. o Το σύνολο των άγαµων ατόµων για την περιοχή,είναι άτοµα ή ποσοστό 31,6 % µε αντίστοιχο ποσοστό για το γυναικείο πληθυσµό να ανέρχεται στο 27,1%, ενώ για τον ανδρικό στο 35,8%. o Το σύνολο των έγγαµων ατόµων είναι ή ποσοστό 57,6% µε αντίστοιχα ποσοστά για το γυναικείο πληθυσµό 58% ή χιλιάδες και το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες 59,8% o Χήρες χήροι ήταν άτοµα ή ποσοστό 8% µε αντίστοιχα ποσοστά για το γυναικείο πληθυσµό 13,1% ή άτοµα και ποσοστό ανδρών 3,1% ή 331 άτοµα. o Το σύνολο των διαζευγµένων για την περιοχή ήταν 280 µε ποσοστό 1,3%, µε αντίστοιχα ποσοστά για το γυναικείο πληθυσµό 1,6% και για τον ανδρικό 1,09%. Εντυπωσιακά µεγάλο είναι το ποσοστό χηρείας των γυναικών της περιοχής του ήµου,την τελευταία δεκαετία οι οποίες εάν λάβουµε υπόψη ότι στην πλειοψηφία τους ανήκουν στο οικονοµικά µη ενεργό κοµµάτι του πληθυσµού, συµπεραίνουµε ότι τα µοναδικά τους εισοδήµατα είναι γεωργικά ή /και η σύνταξη του αποθανόντος συζύγου. 100

10 Συµπερασµατικά για το γυναικείο πληθυσµό του ήµου Μινώα Πεδιάδας: Το ποσοστό συµµετοχής του γυναικείου πληθυσµού στην εκπαίδευση,είναι σε όλες τις βαθµίδες µικρότερο.εντύπωση προκαλεί η σηµαντική διαφοροποίηση στο ποσοστό των αγράµµατων γυναικών και ανδρών. Ποσοστό 9,67% των γυναικών είναι Αγράµµατες µη γνωρίζοντες γραφή και Ανάγνωση, σε αντίθεση µε το ποσοστό 3% των αγράµµατων ανδρών. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι επίσης η διαφοροποίηση του ποσοστού χηρείας ανάµεσα στον γυναικείο και ανδρικό πληθυσµό. Το ποσοστό χηρείας για το γυναικείο πληθυσµό ανέρχεται στο 13,1% ή άτοµα και ποσοστό ανδρών 3,1% ή 331 άτοµα. Η ανεργία ανάµεσα στον ανδρικό πληθυσµό και το γυναικείο πληθυσµό, όπως και στην Ελλάδα αλλά και την Περιφέρεια Κρήτης, είναι µεγαλύτερη και το ποσοστό των γυναικών που συµµετέχουν στον οικονοµικώς ενεργό πληθυσµό της περιοχής ανέρχεται στο 37,1% σε αντίθεση µε το 62,9 % των ανδρών. Τα παραπάνω στοιχεία και οι διαπιστώσεις καταδεικνύουν την αναγκαιότητα υποστήριξης των γυναικών των ορεινών, µειονεκτικών περιοχών και εφαρµογής ουσιαστικών και αποτελεσµατικών υποστηρικτικών παρεµβάσεων για να ενδυναµωθεί ο γυναικείος πληθυσµός του ήµου Μινώα Πεδιάδας. 2 Η Ειδική πληθυσµιακή οµάδα :ΝΕΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΩΣ 25 ΕΤΩΝ Από την αναλυτική επεξεργασία των παρακάτω πινάκων προκύπτουν τα εξής για τους άνεργους νέους κάτω των 25 ετών στην περιοχή του ήµου Μινώα Πεδιάδας : Το ποσοστό του οικ. Ενερ. Πληθυσµού των Νέων έως και 25 ετών, που συµµετέχει στο οικονοµικά ενεργό τµήµα του πληθυσµού του ήµου Μινώα Πεδιάδας, ανέρχεται σε 12,0 % για το 2001 και 17,56% το 1991, ποσοστό το οποίο µειώθηκε µέσα στη δεκαετία κατά π,5 εκατοστιαίες µονάδες. 101

11 Πίνακας 3.5.4: Οικονοµικώς ενεργός πληθυσµός στο ήµο σε σχέση µε τους νέους άνω των 25 ετών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΕΩΣ 25 ΕΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (Οικ. Ενεργού ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ Πλ.) Ε ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ , ,37 Ε ΘΡΑΨΑΝΟΥ , ,4 Ε ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ , ,6 ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ , ,0 Πηγή:ΕΛ. ΣΤΑΤ 2001 επεξεργασία στοιχείων Πίνακας 3.5.5:πηγή επεξεργασία στοιχείων ΕΛ. ΣΤΑΤ 2001 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ ΡΕΣ ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΝΕΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ(επί ΑΝΕΡΓΕΣ ΑΝΕΡΓΕΣ(επί ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ(επί τοις % των τοις εκατό τοις εκατό ανέργων) των ανέργων) των ανέργων) ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ,6% ,4% ,9% ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ,5% ,5% ,9% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ,9% ,9% ,4% ΕΛΛΑ Α ,7% ,05% ,18% 102

12 Πίνακας 3.5.6:Πηγή επεξεργασία στοιχείων ΕΛ. ΣΤΑΤ 2001 ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ % ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ % ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΤΩ ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 2001 ΤΩΝ 25 ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ,6% 23,8% ΠΕ ΙΑ ΑΣ Πηγή :επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ 2001 Συµπερασµατικά Οι νέοι άνεργοι ηλικίας κάτω των 25 ετών, είναι η οµάδα ηλικίας µε το µεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας στην περιοχή αφού συγκεντρώνουν ποσοστό 42,9% επί του συνολικού οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού του ήµου ( Για την Στατιστική Υπηρεσία νέοι άνεργοι θεωρούνται τα άτοµα ηλικίας από ετών.) Το συνολικό ποσοστό της οµάδας ηλικίας ετών επί του συνόλου των ανέργων του ήµου ανέρχεται στο 23,8%.Το αντίστοιχο ποσοστό για τους ανέργους της αµέσως επόµενης οµάδας ηλικιών για την περιοχή σε σχέση µε το συνολικά ενεργό πληθυσµό, δηλαδή οι νέοι από ετών, συγκεντρώνει ποσοστό ανεργίας 12,8%. Οι νέοι αυτοί συνήθως ασχολούνται µε τις αγροτικές εργασίες, βοηθώντας τους γονείς τους και εργάζονται εποχιακά σε διάφορες εργασίες. Τα παραπάνω στοιχεία και οι διαπιστώσεις καταδεικνύουν την αναγκαιότητα παρέµβασης και υποστήριξης των νέων ηλικίας ετών, προκειµένου να εφαρµοστούν κάποιες ουσιαστικές και αποτελεσµατικές υποστηρικτικές παρεµβάσεις και να µπορέσουν να εισαχθούν στην αγορά εργασίας 3 Η Ειδική πληθυσµιακή οµάδα:μεταναστεσ Σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής της ΕΛ. ΣΤΑΤ το 2001 οι αλλοδαποί κάτοικοι του ήµου Μινώα Πεδιάδας, ανέρχονται σε 758 άτοµα και αποτελούν το 6,95% του συνολικού πληθυσµού της περιοχής µας. 103

13 Πίνακας 3.5.9:Ποσοστό αλλοδαπών στο ήµο Mινώα Πεδιάδας για το έτος 2001 Σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής της ΕΣΥΕ το 2001 οι αλλοδαποί κάτοικοι του ήµου ανέρχονται σε άτοµα και αποτελούν το 4,5% του συνολικού πληθυσµού της περιοχής. ηµοτικη Ενότητα ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Χορηγηθείσες Ποσοστό ανά συνολικό ΠΕΡΙΟΧΗΣ άδειες το 2001 πληθυσµό κάθε ηµοτικής ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 2001 ενότητας Ε ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ,2 Ε ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ,9 Ε ΘΡΑΨΑΝΟΥ ,3 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΥ ,5 Πηγή: ΕΣΥΕ απογραφή 2001 Στην απογραφή των αλλοδαπών, σύµφωνα µε τα στοιχεία της 18 ης Μαρτίου 2011, οι αλλοδαποί στην Ελλάδα, το Νοµό Ηρακλείου, αλλά και το ήµο Μινώα Πεδιάδας, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Πίνακας :Ποσοστά αλλοδαπών για το έτος 2001 Περιοχή Πληθυσµός Αλλοδαποί Ποσοστό αλλοδαπών Ελλάδα ,5% Νοµός Ηρακλείου ,7% ήµος Μινώα ,5% Πεδιάδας Πηγή : ΕΛ.ΣΤΑΤ απογραφή 2001 Γράφηµα Ποσοστό αλλοδαπών 3,50% 4,50% Ελλάδα Νοµός Ηρακλείου 2,70% ήµος Mινώα Πεδιάδας 104

14 Το ποσοστό των αλλοδαπών στο σύνολο της χώρας ανέρχεται στο 3,5%. Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι οι αλλοδαποί αποτελούν το 2,7% των κατοίκων του Νοµού Ηρακλείου και το 4,5% των κατοίκων της περιοχής του ήµου. Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό σε σχέση µε το συνολικό της χώρας και οι κυριότεροι λόγοι συγκέντρωσης των αλλοδαπών είναι η απασχόλησή τους στον πρωτογενή τοµέα της περιοχής. Πίνακας : Κατανοµή αλλοδαπών ανά Νοµό στην Περιφέρεια Κρήτης Α/Α Νοµός Αριθµός Αιτήσεων 1 Λασιθίου Ηρακλείου Ρεθύµνου Χανίων Σύνολο Πηγή : ΕΛ.ΣΤΑΤ απογραφή 2001 Επειδή ο αριθµός των καταγεγραµµένων είναι µικρότερος του µισού του συνόλου των αλλοδαπών, εκτιµάται ότι στην Περιφέρεια Κρήτης ο αριθµός των αλλοδαπών είναι πάνω από άτοµα. Όπως βλέπουµε από τα παραπάνω στοιχεία, η συγκέντρωση του µεγαλύτερου αριθµού µεταναστών συγκεντρώνεται στους δήµους της ενδοχώρας. Τα προβλήµατα στην περιοχή του. Μινώα Πεδιάδας, είναι ιδιαίτερα έντονα, διότι: Η ύφεση που παρατηρείται στη γεωργία έχει δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα ανεργίας. Οι µικρές τοπικές, κλειστές και παραδοσιακές κοινωνίες, όπως είναι, δεν µπορούν να ανεχθούν την ύπαρξη τόσο µεγάλου αριθµού αλλοδαπών. Έτσι απαιτείται να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στη στήριξη των µεταναστών και του ντόπιου πληθυσµού στην περιοχή αυτή. Εθνικότητα Μεταναστών Η µεγάλη πλειοψηφία των µεταναστών είναι οικονοµικοί πρόσφυγες που προέρχονται από χώρες της Βαλκανικής και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 105

15 Η µαζική µετανάστευση από τις χώρες αυτές προέρχεται από οικονοµικά εξαθλιωµένα τµήµατα τα οποία αναζητούν εργασία για να επιβιώσουν. Στην µελέτη του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Απασχόληση που βασίστηκε στις αιτήσεις των αλλοδαπών για την απόκτηση Λευκής ή Πράσινης κάρτας καταλήγει στα παρακάτω συµπεράσµατα: Η πλειοψηφία των µεταναστών είναι άντρες Η συντριπτική πλειοψηφία έχουν χώρα προέλευσης την Αλβανία Το σύνολο σχεδόν των µεταναστών βρίσκεται στις παραγωγικές ηλικίες Το εκπαιδευτικό του επίπεδο δεν είναι χαµηλό Είναι νέοι στην ηλικία (το 40% είναι ηλικίας ετών) Η πλειοψηφία τους είναι παντρεµένοι Το σηµαντικότερο τµήµα των αλλοδαπών διαµένει για µακρύ χρονικό διάστηµα στην περιοχή το οποίο επέλεξαν για εργασία και σαν σηµαντικό αλλά απόµακρο αστικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου. Εκπαιδευτικό επίπεδο Το 49,16% είναι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, το 37,05% πρωτοβάθµιας, ενώ το 8,89% είναι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Οι γυναίκες, µε βάση τα στοιχεία, έχουν καλύτερη εκπαίδευση. Επίπεδο Πρωτοβάθµια ευτεροβάθµια Τριτοβάθµια εκπαίδευσης Ποσοστό 37,05% 49,16% 8,89% Ανδρών Ποσοστό 18% 65% 17% Γυναικών Το µορφωτικό επίπεδο των αλλοδαπών είναι αρκετά υψηλό αφού το 82% από αυτούς έχει τελειώσει ευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση. Περίπου τα 2/3 έχουν τελειώσει ευτεροβάθµια εκπαίδευση και το υπόλοιπο 1/3 ισόποσα κατανεµηµένα πρωτοβάθµια και τριτοβάθµια. 106

16 Εργασία στην Περιοχή του ήµου Αντικείµενο Α\ΘΜΙΑ \ΘΜΙΑ Τριτοβάθµια Ποσοστό εργασίας εκπαίδευση Εκπαίδευση εκπαίδευση ανά κλάδο Αγροτικές 0% 100% 0% 64% εργασίες Εργάτες 0% 71% 29% 12% 26% 61% 13% 15% Οικοδοµικέςτεχνικές εργασίες Τουριστικές 0% 100% 0% 1% εργασίες Άλλες εργασίες 20% 20% 60% 8% Γράφηµα ,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Αγροτικές εργασίες Εργάτες Οικοδοµικές-τεχνικές εργασίες Τουριστικές εργασίες Άλλες εργασίες Α\ΘΜΙΑ εκπαίδευση \ΘΜΙΑ Τριτοβάθµια εκπαιδευση Ποσοστό ανά κλάδο Εµφανής είναι η κυριαρχία στην απασχόλησή τους στον κλάδο των Αγροτικών εργασιών όπου απασχολείται το 64% των αλλοδαπών ενώ στους άλλους τοµείς και κλάδους είναι ισόποσα περίπου κατανεµηµένοι. Αίσθηση επίσης προκαλεί το γεγονός ότι το 29% των αποφοίτων τριτοβάθµιας 107

17 εκπαίδευσης απασχολούνται σαν εργάτες και οικοδόµοι ενώ το υπόλοιπο ποσοστό έχει αναπτύξει επιχειρηµατική δραστηριότητα ή ασκεί εξειδικευµένα επαγγέλµατα και σε κάποιες περιπτώσεις ανάλογα των προσόντων τους. Αρκετά µικρό είναι το ποσοστό των αλλοδαπών που απασχολείται µε τον τουρισµό, αφού δεν έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα στο ήµο µας. Σταθερή και µόνιµη εργασία έχει ένα σηµαντικό τµήµα (55%) των απασχολούµενων αλλοδαπών ενώ το υπόλοιπο 45% έχει περιοδική ή προσωρινή εργασία. Ο βασικός τρόπος αναζήτησης απασχόλησης των αλλοδαπών είναι: Οι πιάτσες εργασίας µε κυριότερες τις πλατείες της έδρες των δηµοτικών ενοτήτων. Η αναζήτηση µέσω γνωστών και οµοεθνών τους. Ο κύριος όγκος των ικανοποιηµένων από την παραµονή τους στην Ελλάδα είναι το τµήµα αυτών που διαµένει µαζί µε τις οικογένειές τους στην περιοχή. Το µεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς δηλώνει ότι θέλουν να αποκτήσουν την Ελληνική Ιθαγένεια αυτοί και τα παιδιά τους και προσδοκούν σε µόνιµη παραµονή τους στην χώρα. Σηµαντικό ποσοστό από αυτούς δηλώνει δυσαρέσκεια για κοινωνικούς λόγους (ρατσιστική συµπεριφορά) και αδυναµία κοινωνικής τους ένταξης στον τόπο υποδοχής. Το 50% δεν αισθάνεται ικανοποίηση από την παρούσα εργασία του και το άλλο 50% είναι ικανοποιηµένο µε την εργασία του.πρόκειται κυρίως για τους ασκούντες οικοδοµικές και τεχνικές εργασίες. Αποδοχές σε σχέση µε την εργασία τους Το 30% των εργαζοµένων αλλοδαπών δηλώνει ότι είναι ικανοποιηµένοι από τα έσοδά τους σε σχέση µε την εργασία τους. Το 28% των αλλοδαπών δηλώνει σχεδόν ικανοποιηµένο από τα έσοδά τους σε σχέση µε την εργασία του. Το 42% δεν είναι ικανοποιηµένο από τις αµοιβές του σε σχέση µε την εργασία τους και ο κύριος όγκος τους είναι απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που ασκεί χειρονακτικά επαγγέλµατα. 108

18 Στα βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν και τους δηµιουργούν κινδύνους αποκλεισµού κατατάσσουν: Την έλλειψη ικανότητας γραπτής επικοινωνίας που τους δηµιουργούν προβλήµατα διεκπεραίωσης και καθηµερινής τους συναλλαγής µε τις κρατικές υπηρεσίες. Την ρατσιστική συµπεριφορά αρκετών κατοίκων που τους δυσκολεύουν στην σύναψη οικογενειακών φιλικών σχέσεων απαραίτητων για την ενσωµάτωσή τους στην κοινωνία. Τις διαφορές στις αµοιβές σε σχέση µε τους ντόπιους που ασκούν ίδιο επάγγελµα. Το πρόβληµα της ασφάλισης που φαίνεται να αντιµετωπίζει το 25% των αλλοδαπών. 3.6 Πολιτιστική Υποδοµή και δραστηριότητες ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Το Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου λειτούργησε το έτος 1999 για πρώτη φορά, όπου στο χώρο του διοργανώνεται κάθε δυο χρόνια η Παγκρήτια Γεωργική Έκθεση Αρκαλοχωρίου και κατά καιρούς διοργανώνονται και άλλες εκθέσεις, όπως Εµπορική Έκθεση, Έκθεση κατοικίας κ.α. Μάλιστα το έτος 2007, έγιναν ενέργειες για την επέκταση του µε την προσθήκη νέου κτηρίου µε την ίδια χρήση. Στόχος της Γεωργικής και Εµπορικής έκθεσης,που οργανώθηκε για πρώτη φορά το 1993, είναι να παρουσιάσει µηχανήµατα και υπηρεσίες, ασφαλέστερες µεθόδους παραγωγής, καινοτοµίες και νέες τεχνολογίες που αφορούν αγρότες, κτηνοτρόφους και µελισσοκόµους. Η διοργάνωση έχει αµιγώς κλαδικό χαρακτήρα και σηµειώνει ρεκόρ συµµετοχών, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 200 παραγωγικές επιχειρήσεις από το χώρο της γεωργίας. Στο γεγονός αυτό συντέλεσε η κατασκευή του νέου, σύγχρονου, εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου του ήµου Αρκαλοχωρίου, το οποίο προσέφερε επιπλέον τετραγωνικά, αυξάνοντας τον συνολικό διαθέσιµο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο σε τετραγωνικά. Η πανελλήνιας εµβέλειας διοργάνωση προσεκλύκει κάθε διετία,περισσότερους από τους επισκέπτες. Πόλο έλξης αποτελούν και οι ηµερίδες που πραγµατοποιούνται στους χώρους του εκθεσιακού κέντρου παράλληλα µε την έκθεση. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων πραγµατοποιήθηκε το 2011 η 10 η Παγκρήτια Γεωργική Εµπορική Έκθεση, την οποία διοργάνωσε ο ήµος Μινώα Πεδιάδας για 109

19 10 συνεχή φορά. Η διοργάνωση έχει αποκλειστικά κλαδικό χαρακτήρα και προσελκύει παραγωγικές και αγροτικές επιχειρήσεις, οι οποίες συρρέουν από όλη τη χώρα για να συµµετάσχουν. Το επί χρόνια συστηµατικό έργο της ηµοτικής Αρχής, έχει αναδείξει την έκθεση σε θεσµό στα εκθεσιακά δρώµενα της Κρήτης και όλης της χώρας.το νέο υπερσύγχρονο εκθεσιακό - συνεδριακό κτίριο, αυξάνει τον διαθέσιµο εκθεσιακό χώρο κατά 1500 τµ. Η ζήτηση για συµµετοχή είναι ιδιαίτερα υψηλή και τώρα, µε τις νέες εγκαταστάσεις και την ανανέωση των ήδη υπαρχουσών, δόθηκε η δυνατότητα σε περισσότερες επιχειρήσεις να λάβουν µέρος και να παρουσιάσουν µηχανήµατα, νέες τεχνολογίες και εκθέµατα που αφορούν αποκλειστικά γεωργούς, µελισσοκόµους και κτηνοτρόφους. Σε αυτή τη διοργάνωση πανελλήνιας εµβέλειας, ο αριθµός των συµµετεχόντων, όπως και η επισκεψιµότητα, αυξάνονται µε ιδιαίτερα ταχείς ρυθµούς. Η έκθεση πραγµατοποιείται µε την στήριξη φορέων και του τοπικού οικονοµικού και κοινωνικού ιστού. Η Περιφέρεια Κρήτης, η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, το Επιµελητήριο Ηρακλείου, το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος - Παράρτηµα Ηρακλείου, καθώς και ο Σύλλογος Εµπόρων Βιοτεχνών Επαγγελµατιών Αρκαλοχωρίου συµπαραστέκονται στο ήµο Αρκαλοχωρίου, αναγνωρίζοντας τη σηµαντική συµβολή της Παγκρήτιας Γεωργικής Έκθεσης στην αναπτυξιακή πορεία όχι µόνο της Κρήτης, αλλά και της χώρας συνολικά. Ανάδοχος από το 2003 είναι η ΑΛΦΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ, η εταιρεία που, µε την πείρα 22 ετών που διαθέτει, λειτούργησε ως αρωγός στο έργο του ηµάρχου και συνέβαλλε ουσιαστικά στην αναβάθµιση της έκθεσης και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας του Αρκαλοχωρίου ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Το Ανοικτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου βρίσκεται στο νότιο άκρο της κωµόπολης του Αρκαλοχωρίου, σε µια περιοχή σύνθετης ανάπτυξης, η οποία αναδεικνύει το περιβάλλον µε µια σειρά από έργα, που µαζί µε το Θέατρο συνιστούν ένα πόλο έλξης επισκεπτών. υτικά και Β του Θεάτρου υπάρχει ένα άλσος µε πευκοειδή και εντός αυτού υπάρχει ένας ειδικά διαµορφωµένος χώρος µε διάφορα είδη πτηνών. ΒΑ και ανατολικά, βρίσκεται το Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου και νότια υπάρχουν αρχαιότητες µε Μινωικά και κλασσικά ευρήµατα. Στον χώρο αυτό συνδυάζονται οι άξονες πολιτισµός, φύση και ανάπτυξη. ίνεται µε αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα αναβάθµισης του πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής και κάθε χρόνο φιλοξενούνται στο Θέατρο αυτό αξιόλογες παραστάσεις. 110

20 3.6.3 ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΩΝ Στις Πολιτιστικές εκδηλώσεις του ήµου Μινώα Πεδιάδας,στη ηµοτική ενότητα Αρκαλοχωρίου, σηµαντικό ρόλο παίζει το Καρναβάλι Αρκαλοχωρίου που πραγµατοποιείται κάθε χρόνο. Η συµµετοχή των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών είναι µεγάλη κάθε χρόνο, µε σηµαντικό αριθµό πληρωµάτων. Την πανηγυρική ατµόσφαιρα συµπληρώνουν κάθε χρόνο οι εορταστικές εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται πριν και µετά τη λήξη της παρέλασης των πληρωµάτων. Στη ηµοτική ενότητα Θραψανού, επίσης πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο καρναβαλικές εκδηλώσεις µε πορεία αρµάτων αλλά και το έθιµο των κούλουµων. Στο Τοπικό διαµέρισµα Σκινιά,πραγµατοποιείται κάθε χρόνο το Σκινιανό καρναβάλι, µε µεγάλη επιτυχία και συµµετοχή των κατοίκων τους Τοπικού διαµερίσµατος και την οργάνωση έχει αποκλειστικά Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκινιά. Τέλος, στη ηµοτική ενότητα Καστελλίου λαµβάνει κάθε χρόνο, το έθιµο της λαµπαδηδροµία; Ή λαµπαδηφορίας. Σκοπός του εθίµου είναι να ξυπνήσει η γη από τη χειµερία νάρκη που έχει πέσει και να αρχίσει πάλι να γεννά, εξασφαλίζοντας την καρποφορία των χωραφιών και κατά συνέπεια την επιβίωση των κατοίκων. Οι µασκαράδες τριγυρνούν στους δόµους κρατώντας αναµµένους πυρσούς στα χέρια τους και προκαλούν θόρυβο µε µεταλλικά στοιχεία και κρόταλα, ευχόµενοι συγχρόνως χρόνια πολλά και καλή σοδειά και ευγονία ΙΕΘΝΗΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΤΖΙΡΙΤΕΙΟΣ ΡΟΜΟΣ Μια θεσµοθετηµένη πολιτιστική δραστηριότητα,που λαµβάνει χώρα κάθε έτος, αποτελεί ο ιεθνής Ηµιµαραθώνιος Παπατζιρίτειος δρόµος που πραγµατοποιείται στην µνήµη του ιερέα Παπα Τζιρίτη, Ευάρεστου Ταµιωλάκη που καταγόταν από τους Κασσάνους ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΝΙΟΥ Ο πολιτιστικός σύλλογος «ΙΝΙ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ», υλοποίησε την ανάγκη για την δηµιουργία ενός µουσείου, που παρουσιάζει την πλούσια και διαχρονική ιστορία της περιοχής. Αφορµή για την απόφαση αυτή αποτέλεσαν αφενός η δωρεά για το σκοπό αυτό της πατρικής οικίας από τον ποιητή Χριστόφορο Λιοντάκη, και αφετέρου η αρχαιολογική ανασκαφή που έχει ξεκινήσει στην περιοχή Κεφάλας Ινίου. Τα εγκαίνια του µουσείου έγιναν στις 26 Σεπτεµβρίου Στην τοποθεσία αυτή έχουν βρεθεί αξιόλογα αρχαιολογικά ευρήµατα όπως επιγραφές, αρχιτεκτονικά µέλη, µια πρωτοβυζαντινή τρίκλιτη Βασιλική εµβαδού 750τ.µ. που πιθανολογείται ότι ήταν ο επισκοπικός ναός της Αρκαδίας. 111

21 Η Κεφάλα ήταν µια από τις σηµαντικότερες κώµες των αρχαίων Αρκάδων και κατά τους Ελληνιστικούς και Ρωµαϊκούς χρόνους ήταν το πολιτικό και διοικητικό τους κέντρο. Έχουν βρεθεί πολλές επιγραφές οι οποίες φυλάσσονται στο µουσείο του Ηρακλείου. Μια από αυτές αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας του βαλανείου, δηλαδή ποιες ώρες λειτουργούσαν τα λουτρά για τους άνδρες και ποιες για τις γυναίκες και επίσης δίνει πληροφορίες για τα δηµόσια αξιώµατα της πόλης. Οι κάτοικοι της περιοχής άνοιξαν τις αποθήκες τους, τις κασέλες τους, την µνήµη τους για να δώσουν πολύτιµα οικογενειακά κειµήλια και εκθέµατα, καθώς και προσωπικές ιστορίες και βιώµατα από τα περασµένα µε συγκινητική προθυµία. Το µουσείο διαθέτει πολλά και αξιόλογα εκθέµατα. Ο ήµος χρηµατοδότησε την αναπαλαίωση του κτιρίου καθώς και τα έξοδα για τη συντήρηση και λειτουργία του. Πολύ σηµαντικό για το µουσείο είναι η δέσµευση του ηµάρχου για άµεση απαλλοτρίωση κάποιων ιδιοκτησιών, ώστε να συνεχίσει η σηµαντική αρχαιολογική ανασκαφή ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ Στο ήµο Μινώα Πεδιάδας, υφίστανται 55 Πολιτιστικοί Σύλλογοι και σωµατεία στα διάφορα δηµοτικά διαµερίσµατα, οι οποίοι µέσα από την ελληνική και κρητική παράδοση προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανή την πολιτιστική µας κληρονοµιά.οι κύριες δραστηριότητες που αναπτύσσουν αφορούν στη λειτουργία τµηµάτων εκµάθησης παραδοσιακών χορών, τραγουδιού και παραδοσιακών οργάνων και παραδοσιακών εκδηλώσεων. Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ε ΡΑ /ΝΣΗ-Τ.Κ. 1 Πολιτιστικός Σύλλογος Αγία Παρασκευή Αγία Παρασκευή «Αγίας Παρασκευής» 2 Πολιτιστικός Σύλλογος Αµαριανό Αµαριανό «Αµαριανού» 3 Πολιτιστικός Σύλλογος Αποστόλοι Αποστόλοι «Αποστόλων» 4 Εθελοντική Οµάδα Γυναικών «Η Σαµαρείτισσα» 112

22 5 Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχάγγελος Αρχάγγελος «Αρχαγγέλου» 6 Πολιτιστικός Σύλλογος Ασκοί Ασκοί «Ασκών» 7 Πολιτιστικός Σύλλογος Γεράκι Γεράκι Αργαστήρι» 8 Πολιτιστικός Σύλλογος ιαβαϊδέ ιαβαϊδέ «ιαβαϊδέ» 9 Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισµός Ευαγγελισµός «Ευαγγελισµού» 10 Πολιτιστικός Σύλλογος Καρουζανά Καρουζανά «Καρουζανών» 11 Μορφωτικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος «Κασταµονίτσας» Κασταµονίτσα Κασταµονίτσα 12 Πολιτιστικός Σύλλογος «Καστελλίου» 13 Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγού Λαγού «Λαγού» 14 Πολιτιστικός Σύλλογος Λιλιανό Λιλιανό «Λιλιανού» 15 Πολιτιστικός Σύλλογος Λύττος Λύττος «Λύττου» 16 Πολιτιστικός Σύλλογος Μαθιά Μαθιά «Ανεµόµυλους» 17 Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυθέα Πολυθέα «Πολυθέας» 18 Πολιτιστικός Σύλλογος Σµάρι Σµάρι 113

23 «Σµαρίου» 19 Εµπορικός Σύλλογος 20 Αγροτικός Σύλλογος 21 Αθλητικό Σωµατείο ωριέα 22 Πολιτιστικός Σύλλογος Θραψανού Θραψανό Θραψανό 23 Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωφόρων Ζωφόροι Ζωφόροι 24 Πολιτιστικός Σύλλογος Σαµπά Σαµπάς Σαµπάς 25 Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλατά Γαλατάς Γαλατάς 26 Πολιτιστικός Σύλλογος Ίνι - Μοναστηράκι 27 Πολιτιστικός Σύλλογος Λευκοχωρίου «Οι Λεύκες» Ίνι Λευκοχώρι Ίνι, Αρκαλοχώρι Λευκοχώρι,Αρκαλοχώρι 28 Πολιτιστικός Σύλλογος Σκινιά Σκινιάς Σκινιάς,Αρκαλοχώρι 29 Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Πουλιές Άνω Πουλιές Άνω Πουλιές,Αρκαλοχώρι 30 Πολιτιστικός Σύλλογος Κάτω Πουλιές Κάτω Πουλιές Κάτω Πουλιές,Αρκαλοχώρι 31 Πολιτιστικός Σύλλογος Παρτήρων Πάρτηρα Πάρτηρα 32 Πολιτιστικός Σύλλογος Φιλίππω Φιλίππω Φιλίππω 33 Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδερου Πατσίδερος Πατσίδερος 34 Πολιτιστικός Σύλλογος Γαρύπας Γαρύπα Γαρύπα, Αρκαλοχώρι 35 Πολιτιστικός Σύλλογος Νιπιδιτού Νιπιδιτός Νιπιδιτός,Αρκαλοχώρι 36 Πολιτιστικός Σύλλογος Ζήντας Ζήντα Ζήντα 37 Πολιτιστικός Σύλλογος Καραβάδου Καραβάδω Καραβάδω 38 Πολιτιστικός Σύλλογος Μαχαιράς Μαχαιρά Μαχαιρά,Αρκαλοχώρι 39 Σύλλογος Ενεργών Πολιτών Αρκαλοχωρίου Αρκαλοχώρι Αρκαλοχώρι,Αρκαλοχώρι 40 Αγροτικός Σύλλογος Αυλής Αυλή Αυλή,Αρκαλοχώρι 41 Πολιτιστικός Σύλλογος Αυλής Αυλή Αυλή Αρκαλοχώρι 42 Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουσοχωρίων Ρουσοχώρια Ρουσοχώρια, Αρκαλοχώρι 43 Πολιτιστικός Σύλλογος Χουµερίου Χουµέρι Χουµέρι 44 Πολιτιστικός Σύλλογος Πάνω Καστελλιανών 45 Πολιτιστικός Σύλλογος Κάτω Καστελλιανών «ΡΙΖΟΚΑΣΤΡΟ» Πάνω Καστελλιανά Κάτω Καστελλιανά Πάνω Καστελλιανά, Πύργος Κάτω Καστελλιανά Πύργος 114

24 46 Πολιτιστικός Σύλλογος Τσούτσουρα Τσούτσουρας Τσούτσουρας 47 Πολιτιστικός Σύλλογος ραπετίου ραπέτι ραπέτι 48 Πολιτιστικός Σύλλογος Παναγιάς Παναγιά Παναγιά Αρκαλοχώρι 49 Πολιτιστικός Σύλλογος Μπαδιά Μπαδιάς Μπαδιάς 50 Πολιτιστικός Σύλλογος Φαβριανών Φαβριανά Φαβριανά 51 Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγούτας Λαγούτα Λαγούτα Αρκαλοχώρι 52 Πολιτιστικός Σύλλογος Γασίου Γάσι Γάσι Αρκαλοχώρι 53 Πολιτιστικός Σύλλογος Τουρλωτής Τουρλωτή Τουρλωτή Αρκαλοχώρι 54 Πολιτιστικός Σύλλογος Χανδρού Χανδρού Χανδρού Αρκαλοχώρι 55 Θεατρική Οµάδα Μουσούτας Μουσούτα Μουσούτα Αρκαλοχώρι 115

25 3.7 ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Οι κυριότεροι αθλητικοί χώροι του ήµου, χωροθετούνται γύρω από τον οικισµό του Αρκαλοχωρίου. Στους υπόλοιπους οικισµούς, έχουν κατασκευαστεί γήπεδα ποδοσφαίρου, τα οποία διαθέτουν τις βασικές υποδοµές και τα οποία χρησιµοποιούνται από τις οµάδες που δραστηριοποιούνται στο ήµο. Οι υποδοµές αυτών των γηπέδων ποδοσφαίρου, περιλαµβάνουν τον αγωνιστικό χώρο (µε χώµα) και ένα µικρό χώρο αποδυτηρίων. Τα γήπεδα ποδοσφαίρου που υπάρχουν στο ήµο βρίσκονται στα ηµοτικά ιαµερίσµατα Νπιδιτού, Σκινιά, Γαρίπας, Παναγιάς. Από τα παραπάνω την καλύτερη κατάσταση εµφανίζει το γήπεδο που βρίσκεται στο ηµοτικό ιαµέρισµα της Γαρίπας. Μάλιστα, στο γήπεδο έχει τοποθετηθεί πλαστικός χλοοτάπητας και έχουν κατασκευαστεί χώροι αποδυτηρίων. Το γήπεδο αυτό χρησιµοποιείται από την οµάδα του Αρκαλοχωρίου (ΟΦΑ), η οποία αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία του τοπικού πρωταθλήµατος ποδοσφαίρου. Στον οικισµό του Αρκαλοχωρίου, έχουν κατά καιρούς αρκετοί αθλητικοί χώροι, τους οποίους διαχειρίζεται η ηµοτική Επιχείρηση του ήµου. Στους χώρους αυτούς περιλαµβάνονται: το κλειστό γυµναστήριο, το ανοικτό κολυµβητήριο, το ανοικτό γήπεδο µπάσκετ και τα γήπεδα που βρίσκονται περιµετρικά του κολυµβητηρίου. Το Ανοικτό Κολυµβητήριο Αρκαλοχωρίου, κατασκευάστηκε από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, εντός του προτεινόµενου πολεοδοµικού σχεδίου του οικισµού Αρκαλοχωρίου. ιαθέτει µία πισίνα ανοικτή, ολυµπιακών διαστάσεων, καθώς και χώρους αποδυτηρίων, γυµναστηρίου κα. Το κολυµβητήριο, περιλαµβάνεται στις εγκαταστάσεις που διαχειρίζεται το ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο Αρκαλοχωρίου, στο οποίο περιλαµβάνονται όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν στον οικισµό του Αρκαλοχωρίου. Η πισίνα του κολυµβητηρίου, χρησιµοποιείται κυρίως την περίοδο του καλοκαιριού, όπου και πραγµατοποιούνται καθηµερινά προγράµµατα γυµναστικής. Η χρήση της πισίνας τη χειµερινή περίοδο 116

26 είναι περιορισµένη, λόγω του υψηλού κόστους (σε ηλεκτρική ενέργεια) που απαιτείται για τη θέρµανση της. Μία εναλλακτική λύση, αποτελεί η χρήση της µικρότερης σε διαστάσεων πισίνας που κατασκευάστηκε το 2006, στα πλαίσια του Ειδικού Προγράµµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ). Η νέα κολυµβητική δεξαµενή κατασκευάστηκε στο χώρο δίπλα της υφιστάµενης πισίνας και έχει διαστάσεις 25µ Χ 6µ Χ 1,50µ. Αποτελείται από τρεις (3) διαδροµές και διαθέτει όλο τον απαραίτητο αγωνιστικό εξοπλισµό µε προδιαγραφές εγκεκριµένες από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. Η πισίνα έχει συνδεθεί µε το υφιστάµενο µηχανοστάσιο, οπότε έχει καταστεί λειτουργική και µπορεί να χρησιµοποιηθεί αντί της µεγάλης πισίνας. Περιµετρικά του χώρου του κολυµβητηρίου, έχει δηµιουργηθεί ένας χώρος, στον οποίο φιλοξενούνται διάφορες εγκαταστάσεις, οι οποίες χρησιµοποιούνται από τους κατοίκους του ήµου. Ειδικότερα στον ίδιο χώρο λειτουργούν, ανοικτά γήπεδα τέννις, βόλεϊ, µπάσκετ και γηπέδου ποδοσφαίρου 8Χ8. Η υπηρεσία του ηµοτικού Αθλητικού Κέντρου που είναι αρµόδια για τη διαχείριση του συγκεκριµένου χώρου, προσφέρει τη δυνατότητα πραγµατοποίησης µαθηµάτων εκµάθησης σε πολίτες, µε εξειδικευµένους γυµναστές. Επίσης, οι χώροι είναι ανοικτοί στη χρήση για το κοινό, ενώ κατά περιόδους πραγµατοποιούνται διάφορες αθλητικές εκδηλώσεις, όπως για παράδειγµα το πρωτάθληµα ποδοσφαίρου 8Χ8, µε ερασιτεχνικές οµάδες της περιοχής του ήµου. Το Κλειστό Γυµναστήριο Αρκαλοχωρίου,διαθέτει ένα γήπεδο µπάσκετ, το οποίο χρησιµοποιεί η οµάδα µπάσκετ του Αρκαλοχωρίου. ιαθέτει αποδυτήρια, κερκίδες και έναν ικανοποιητικό χώρο εξωτερικά, ο οποίος µπορεί να φιλοξενήσει αρκετό αριθµό αυτοκινήτων. Στο χώρο πραγµατοποιούνται, εκτός από αγώνες και διάφορες εκδηλώσεις σχετικές µε τον αθλητισµό, όπως σεµινάρια διαιτησίας, εκδηλώσεις χορού, κα. Άλλωστε είναι ο µοναδικός κλειστός χώρος, αυτής της µορφής που διαθέτει ο ήµος. Στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΛΛΑ Α 2004, το οποίο υλοποιήθηκε µε αφορµή την οργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων το 2004 στη χώρα µας, προβλεπόταν η κατασκευή σταδίου, εκτός των ορίων του πολεοδοµικού σχεδίου. Το στάδιο περιλαµβάνει την κατασκευή 8 διαδροµών στίβου, αγωνιστικού χώρου στο κέντρο, αποδυτήρια και κερκίδες. 117

27 Η µελέτη και τα κατασκευαστικά έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. Το συνολικό κόστος του έργου, ανέρχεται σε ,00 ευρώ. Ωστόσο, το έργο, παρά την έγκριση ένταξης δεν έχει έως σήµερα υλοποιηθεί, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιµες πιστώσεις. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ (1) ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΘΡΑΨΑΝΟΥ (υπό κατασκευή) Βρίσκεται κεντρικά στον οικισµό Θραψανού στην ίδια δηµοτική έκταση µε τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Η Α φάση κατασκευής του Κλειστού Γυµναστηρίου έχει ολοκληρωθεί, ενώ για την ολοκλήρωση του έχει υπογραφεί σχετική εργολαβική σύµβαση, που υλοποιείται και χρηµατοδοτείται από πόρους του Π..Ε.. Πρόκειται για κτιριακή εγκατάσταση συνολικής έκτασης περίπου 1100 m², χωρητικότητας 120 ατόµων, όπου περιλαµβάνονται αίθουσα αθλοπαιδιών και γυµναστικής, συγκρότηµα βοηθητικών χώρων (αποδυτήρια, γραφεία, ιατρείο) καθώς και κερκίδες για τους θεατές. (2) ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ Βρίσκεται κεντρικά στον οικισµό Θραψανού στην ίδια δηµοτική έκταση µε το Κλειστό Γυµναστήριο. Πρόκειται για ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5 (διαστάσεων 44mχ27m περίπου) και ένα γήπεδο καλαθοσφαίρισης/πετοσφαίρισης (διαστάσεων 30mχ20m περίπου) που κατασκευάστηκαν στα πλαίσια υλοποίησης του προγράµµατος Ελλάδα (3) ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ (έδρα Ανθεστίωνα ) Βρίσκεται νότια και φεύγοντας από τον οικισµό Θραψανού προς το Αρκαλοχώρι. Η κατασκευή του αγωνιστικού χώρου (διαστάσεων περίπου 101mχ55m, µε συνθετικό χλοοτάπητα 5ης γενιάς), η επισκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων (αποδυτήρια, κυλικείο, γραφείο/ιατρείο) και κερκίδων για τους θεατές έχουν ολοκληρωθεί και χρησιµοποιείται ως έδρα της τοπικής οµάδας του Ανθεστίωνα (4) ΓΗΠΕ Ο ΜΙΝΙ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΟΝΗΣ (υπό κατασκευή) Βρίσκεται κεντρικά στον οικισµό Βόνης. Πρόκειται για ένα µίνι γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5, διαστάσεων περίπου 40mχ20m, προορισµένο για την ντόπια νεολαία. 118

28 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 1. ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Πρόκειται για ένα γήπεδο ποδοσφαίρου διαστάσεων 96,00X60,00 µε συνθετικό χλοοτάπητα. Το γήπεδο βρίσκεται στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Ροβιθιώτης Καστελλίου, σε οικόπεδο επιφάνειας ,00τµ. Στο χώρο του οικοπέδου υπάρχουν και κερκίδες, αποδυτήρια καθώς και χώροι εξυπηρέτησης θεατών (κυλικείο, WC).Το γήπεδο χρησιµοποιείται ως έδρα του ωριέα, τοπικής οµάδας του Καστελλίου. 2. ΓΗΠΕ Ο 5Χ5 ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Πρόκειται για ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5, διαστάσεων 20,50X40,50 µε συνθετικό χλοοτάπητα. Το γήπεδο βρίσκεται στην περιοχή Κεφάλι κεντρικά στο. 3. ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΥΠΟΥ Τ11Β ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ (υπό µελέτη) Το έργο είχε δηµοπρατηθεί παλιότερα και η σύµβαση εκτέλεσης του, είχε υπογραφτεί στις Το έργο δεν κατέστη δυνατόν να ξεκινήσει λόγω καθυστέρησης της έκδοσης της οικοδοµικής του άδειας µε αποτέλεσµα να χαθεί η χρηµατοδότηση του και επίσης να µην ισχύει η µελέτη του µετά από τόσα χρόνια. Η οικοδοµική άδεια του κτιρίου εκδόθηκε στις Είναι έτοιµες οι στατικές και αρχιτεκτονικές µελέτες του γυµναστηρίου και υπολείπονται κάποιες επιπλέον ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες (µελέτη κλιµατισµού κλπ), τα ηλεκτροµηχανολογικά τεύχη δηµοπράτησης καθώς και να ολοκληρωθούν τα οικοδοµικά τεύχη δηµοπράτησης, προκειµένου να προχωρήσουµε σε ένταξη του έργου σε κάποιο πρόγραµµα χρηµατοδότησης. 119

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 Πειραιάς, 14 Ιουλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : 13/1/2012 ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : 13/1/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 Πειραιάς, 12 Απριλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Μάρτιος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος του Γιώργου Τσιάκαλου 25. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή 29

Πρόλογος του Γιώργου Τσιάκαλου 25. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή 29 Περιεχόµενα Πρόλογος του Γιώργου Τσιάκαλου 25 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή 29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κοινωνικός αποκλεισµός και εκπαίδευση Θεωρητικές προσεγγίσεις 30 1.1 Κοινωνικός αποκλεισµός 30 1.1.1 Η εκπαίδευση ως παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 Κατά το Τρίµηνο του 2015 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.641.682 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

2) Πρόσληψη υδρονοµέων άρδευσης και καθορισµός αρδευτικής περιόδου έτους Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης.

2) Πρόσληψη υδρονοµέων άρδευσης και καθορισµός αρδευτικής περιόδου έτους Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Πεδιάδας Τηλέφωνο: 2891340108 & 2891340138 Τηλεοµοιότυπο: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 23 03-2015 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Κερατσίνι και η ραπετσώνα µε αριθµούς.

Το Κερατσίνι και η ραπετσώνα µε αριθµούς. Το Κερατσίνι και η ραπετσώνα µε αριθµούς. ήµος Έδρα Περιφέρεια Περιφερειακή Ενότητα Γεωγραφικό ιαµέρισµα Νοµός Έκταση Κερατσινίου - ραπετσώνας Κερατσίνι Αττικής Πειραιάς Στερεά Ελλάδα Αττικής 9,326 τ.χλµ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Β. Η Υφιστάµενη Κατάσταση του Εθελοντισµού στην Ελλάδα

Ενότητα Β. Η Υφιστάµενη Κατάσταση του Εθελοντισµού στην Ελλάδα Ενότητα Β Η Υφιστάµενη Κατάσταση του Εθελοντισµού στην Ελλάδα 1. Οι Εθελοντικοί, Μη Κυβερνητικοί Οργανισµοί και η Εθελοντική Συµµετοχή στην Ελλάδα 1.1 Μία ιαχρονική Παρουσίαση Σύµφωνα µε τη µελέτη «Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ηµογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας στις περιφέρειες της Ελλάδας

ηµογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας στις περιφέρειες της Ελλάδας ηµογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας στις περιφέρειες της Ελλάδας Γιάννα Φαρσάρη, Περιβαλλοντολόγος, Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών, Ίδρυµα Τεχ νολογίας και Έρευνας Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει την Έρευνα Εργατικού Δυναμικοί για το Γ Τρίμηνο του 2016. Επισημαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 Κατά το Α Τρίμηνο του 2011 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.194.429

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου Μαντάνη 2

Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου Μαντάνη 2 Ρεκόρ επαγγελµατικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας πριν ακόµη από τη λήψη του πτυχίου τους! Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100- ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 4.1 : Eργασιακά χαρακτηριστικά Εργατικό δυναµικό (άτοµα)

Πίνακας 4.1 : Eργασιακά χαρακτηριστικά Εργατικό δυναµικό (άτοµα) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4.1 Απασχόληση σε επίπεδο Περιφέρειας ΑΜΘ Το συνολικό εργατικό δυναµικό της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. το 1991 ανέρχεται σε 217.828 άτοµα εκ των οποίων 17.111 είναι άνεργοι, ποσοστό 7,85%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : 14398 Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο Δηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Αύγουστος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Η Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

25 διαφορετικά. αθλήµατα και δράσεις Φυσικής ραστηριότητας καλλιεργούνται στα δηµοτικά αθλητικά κέντρα

25 διαφορετικά. αθλήµατα και δράσεις Φυσικής ραστηριότητας καλλιεργούνται στα δηµοτικά αθλητικά κέντρα Η αποστολή µας 25 διαφορετικά 25 αθλήµατα και δράσεις Φυσικής ραστηριότητας καλλιεργούνται στα δηµοτικά αθλητικά κέντρα Παγκρήτιο Στάδιο Νέο Κλειστό Ηρακλείου Αθλητικό και Πνευµατικό Κέντρο Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2005 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα 1. Καταγράφεται σαφής σχέση µεταξύ µορφωτικού επιπέδου και οικονοµικής κατάστασης. Κατά την εξέταση του επιπέδου εκπαίδευσης, ξεκινώντας από τον αναλφαβητισµό

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

1) Έκδοση ψηφίσµατος για το θάνατο της Γρινάκη Φανής του Εµµανουήλ. Εισηγητής ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έκδοση ψηφίσµατος για το θάνατο της Γρινάκη Φανής του Εµµανουήλ. Εισηγητής ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνο: 2891340108 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 16 11-2012 Αρ. Πρωτ. οικ. 21.492 ΠΡΟΣ: 1] Το ήµαρχο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 Κατά το Β τρίμηνο του 2010 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.426.992

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

1) Μεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013. Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Μεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013. Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνο: 2891340108 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 01 03-2012 Αρ. Πρωτ. οικ. 3.965 ΠΡΟΣ: 1] Το ήµαρχο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Eναλλακτικός Τουρισμός - είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Η δυνατότητα για εργασιακή απασχόληση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες κοινωνικής καταξίωσης και αποδοχής του ατόμου από το κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες 10 Ιουνίου 2011 Η δραματική επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 11/01/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ.: 337 Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο ηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ : 2016. Οργανική Μονάδα: Άνευ Οργανικής Μονάδας 30-7322.006 30-7333.010 64-7341.007 64-7341.009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ : 2016. Οργανική Μονάδα: Άνευ Οργανικής Μονάδας 30-7322.006 30-7333.010 64-7341.007 64-7341.009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οργανική Μονάδα: Άνευ Οργανικής Μονάδας Αγορές ακινήτων 30-7112.001 15.00 Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι από τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015 H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο Νοέμβριος 2015 Ατζέντα 1. Εισαγωγή 2. Γενικά Στοιχεία Ερωτηθέντων 3. Εκπαίδευση και Κατάρτιση 4. Νεανική Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα 5. Κοινωνική Ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100%

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100% 5.3.3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Σηµείο 5.3.3.1.3 Παράρτηµα II του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Όλγα Ιακωβίδου, Καθηγήτρια ΑΠΘ Τµήµα Γεωπονίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης e-mail:olg@agro.auth.gr Ο αγροτουρισµός,

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Παρουσιάστηκε σήμερα από τον Δήμαρχο Ηρακλείου και Πρόεδρο του ΔΣ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ» κ. Γιάννη Κουράκη και την

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α βαθμού εδώ και μία δεκαετία, μετά από αναθέσεις της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Στο διάστημα αυτό έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ. Καστέλλι: Αρ. πρωτ.: οικ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ. Καστέλλι: Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καστέλλι: 15-09-2016 Αρ. πρωτ.: οικ. 13461 Ταχ. Δ/νση : Καστέλλι Πεδιάδας Τ.Κ. : 700 06 Πληροφορίες : Τηλέφωνα : 2891340

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 12.03.2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αρ. Πρωτ.: Τηλέφωνο: 2132038305 ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση ή µη σύστασης Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δημοτικό αναψυκτήριο και βελτίωση εξοπλισμού στα αποδυτήρια του θεάτρου ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 44.020,54 ευρώ ( 15.000.000 δρχ. ) ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 27.684,62

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 3.1 Πληθυσµιακά στοιχεία σε επίπεδο Ν. ΡΑΜΑΣ Πίνακας 3.1.1 : Πληθυσµός του Νοµού ράµας (1961-1991) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ \ ΕΤΗ 1961 1971 1981

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΔΑ: Β4ΘΒ469Β7Γ-Κ3Λ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ηράκλειο 07.09.2012 Αριθµ.Πρωτ.: 5988 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 3 παρ. 1 περ. δ(x) του Ν. 3299/2004 ( επενδυτικά σχέδια δηµιουργίας χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 3 παρ. 1 περ. δ(x) του Ν. 3299/2004 ( επενδυτικά σχέδια δηµιουργίας χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ κεντρικό θύλακα του ιστορικού κέντρου της πόλης του Ρεθύμνου

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ κεντρικό θύλακα του ιστορικού κέντρου της πόλης του Ρεθύμνου ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης, Μέτρο 5 «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας- ΕΚΤ» του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας για το 2020 Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους Παράρτημα 1: Συσχέτιση της Λογικής της Παρέμβασης με τις Αξιολογήσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 1α 1b Χαμηλό ποσοστό Ακαθάριστης Δαπάνης για έρευνα στην Περιφέρεια, ως προς το Περιφερειακό Προϊόν 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά εργασίας στους κλάδους παρέµβασης, στην ευρύτερη περιοχή του Κεντρικού Τοµέα Αθηνών

Η αγορά εργασίας στους κλάδους παρέµβασης, στην ευρύτερη περιοχή του Κεντρικού Τοµέα Αθηνών ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η αγορά εργασίας στους κλάδους παρέµβασης, στην ευρύτερη περιοχή του Κεντρικού Τοµέα Αθηνών ρ. Μιλτιάδης Σταµπουλής, ρ. Οικονοµολόγος της Εργασίας Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

EC - EIE Programme - SEIPLED Project. WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

EC - EIE Programme - SEIPLED Project. WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: EC - EIE Programme - SEIPLED Project WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Προσέγγιση σε τοπικό επίπεδο Τοπικές συνθήκες Εμπόδια Συμβουλευτική Επιτροπή Στάδιο Σχεδιασμού Πρόγραμμα εργασίας 1. Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 1 / 16 Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 2.Συγκροτήθηκε στο Δήµο σας ΣΕΜ; ΝΑΙ ΟΧΙ (αν όχι συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πρόγραµµα Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πρόγραµµα Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 08-12-2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πρόγραµµα Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο ήµο Μινώα Πεδιάδας Γιορτινή ατµόσφαιρα και άρωµα Χριστουγέννων περιµένει

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα