ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1:ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ. 3.5 Ειδικές Πληθυσµιακές Οµάδες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 1:ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ. 3.5 Ειδικές Πληθυσµιακές Οµάδες"

Transcript

1 3.5 Ειδικές Πληθυσµιακές Οµάδες Στις µη αστικές περιοχές, όπως είναι ο ήµος Μινώα Πεδιάδας, σηµειώνονται κάποιες επιπρόσθετες ιδιαιτερότητες που διαφοροποιούν τα δεδοµένα του καθηµερινού βίου και τις καταστάσεις που ανακύπτουν στην επαγγελµατική πορεία. Οι ιδιαιτερότητες αυτές έχουν να κάνουν µε τον αποκλεισµό από την αγορά εργασίας, ορισµένων κατηγοριών του πληθυσµού, όπως των γυναικών αλλά και των νέων. Ως Ειδικές πληθυσµιακές οµάδες του ήµου Μινώα Πεδιάδας, λόγω του αποκλεισµού τους κυρίως,από την αγορά εργασίας, µπορούν να χαρακτηριστούν οι Γυναίκες, οι Νέοι κάτω των 25 ετών και οι µετανάστες. 1 Η Ειδική πληθυσµιακή οµάδα :ΓΥΝΑΙΚΕΣ Στην ελληνική κοινωνία της υπαίθρου, ως επί το πλείστον αγροτική, κατά το παρελθόν καλλιεργούντανται η συλλογικότητα, προκειµένου να εξασφαλιστεί η επιβίωση. Στη σηµερινή εποχή, µε την τεχνολογική εξέλιξη που έχει σηµειωθεί και στον τοµέα της γεωργίας, απαιτείται εκπαίδευση και εξειδίκευση, στην οποία η γυναίκα σπάνια έχει πρόσβαση, µια και έχει αποκλειστεί από τις σχετικές µε την παραγωγή αποφάσεις. Η θέση της αγρότισσας σταδιακά επιδεινώνεται, ενώ η βελτίωση των συνθηκών ζωής στις µη αστικές περιοχές και ειδικότερα στις ορεινές,µειονεκτικές περιοχές, γίνεται µε εξαιρετικά αργούς ρυθµούς, µε αποτέλεσµα να µεγαλώνει το χάσµα µε τις συνθήκες που επικρατούν στα αστικά κέντρα. Η Ελληνίδα αγρότισσα µειονεκτεί τόσο στο εργασιακό επίπεδο, όσο και στο γενικότερο κοινωνικό. Ειδικότερα, η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών της υπαίθρου εξακολουθεί µέχρι και σήµερα να απασχολείται κατά κύριο λόγο στον αγροτικό τοµέα. Στην Ελλάδα, παρά τη µεγάλη κατανοµή πληθυσµού σε µη αστικά κέντρα και τα παρά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, έχουν γίνει λίγες έρευνες για τον πληθυσµό της υπαίθρου. Ειδικά όταν πρόκειται για ειδικές κοινωνικές οµάδες σε µη αστικές περιοχές, ο αριθµός των ερευνών περιορίζεται σηµαντικά. Η Κατάσταση στην Κρήτη Κάθε τοπική κοινωνία παρουσιάζει ιδιοµορφίες. Οι ανάγκες και τα προβλήµατα δεν είναι πάντα οµοιογενή. Ανάλογα µε την επιµέρους περιοχή υπάρχουν διαφορές, που εξαρτώνται π.χ. από τη φύση των οικονοµικών προϊόντων (και τη ζήτησή τους στην αγορά), το βιοτικό επίπεδο, τα χωροταξικά 92

2 δεδοµένα (βαθµός αποµόνωσης, εγγύτητα προς αστικά κέντρα) αλλά και από τα γενικότερα κοινωνικά δεδοµένα (φυσιογνωµία τοπικής κοινωνίας) 1. Στην Κρήτη 2, οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες είναι µεγάλες. Υπάρχει υπερσυγκέντρωση πληθυσµού και δραστηριοτήτων στο βόρειο τµήµα της Κρήτης, που είναι πιο ανεπτυγµένο και συγκεντρώνει τα αστικά κέντρα. Ο αστικός πληθυσµός καταλαµβάνει το 31% του συνολικού πληθυσµού της περιφέρειας. Από την άλλη, στις υπόλοιπες περιοχές σηµειώνεται χωρική διασπορά πληθυσµού και δραστηριοτήτων. Σε τοπικό επίπεδο έχουν διεξαχθεί ελάχιστες έρευνες για τις γυναίκες αποµακρυσµένων / ορεινών / µειονεκτικών / αγροτικών µη αστικών περιοχών, και µάλιστα όλες σε µικρή κλίµακα, ώστε οι τυχόν γενικεύσεις να είναι παρακινδυνευµένες. Από την άλλη πρέπει, να σηµειωθεί η δυσκολία διεξαγωγής κοινωνικής έρευνας σε χωριά µε αυστηρά επιστηµονικές µεθοδολογικές τεχνικές, γιατί δεν είναι συµβατές µε τον τρόπο επικοινωνίας που κυριαρχεί σ αυτές τις περιοχές. Με άλλα λόγια, είναι πολύ πιθανό να παρουσιαστεί µια επιφανειακή εικόνα της πραγµατικότητας. Στοιχεία Πέρα από την επεξεργασία των στοιχείων της ΕΣΥΕ (της 18 ης Μαρτίου 2001) παραθέτουµε τα πιο πρόσφατα στοιχεία που προέρχονται από µια έρευνα για γυναίκες από αποµακρυσµένες ορεινές περιοχές που έγινε από το Παράρτηµα Ηρακλείου του Κέντρου Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) το 2001, περιλαµβάνοντας δείγµα από όλους τους νοµούς 3 της Κρήτης. Έτσι, σ αυτήν την έρευνα εξασφαλίζεται η δυνατότητα γενίκευσης των πορισµάτων στην περιφέρεια. Το εκπαιδευτικό επίπεδο στις περιοχές αυτές εµφανίζεται χαµηλό. Σύµφωνα µε το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης , το 50,3% του ενεργού πληθυσµού της Κρήτης (έναντι του 38,1% της χώρας) έχει εκπαίδευση µέχρι και το δηµοτικό, το 32,3% έχει απολυτήριο γυµνασίου / λυκείου, ενώ το 16,5% έχει ανώτερες / ανώτατες σπουδές. Ειδικότερα, οι γυναίκες του δείγµατος είναι στη συντριπτική πλειοψηφία απόφοιτες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ενώ πάνω από το 50% είναι επιπέδου πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. 1 Για παράδειγµα αναφέρεται ότι στην ύπαιθρο της Κρήτης συγκεντρώνεται περίπου το 50% των θερµοκηπίων της χώρας. 2 Ο πληθυσµός της Κρήτης ανέρχεται στο 5,3% του συνολικού πληθυσµού της χώρας. 3 Στοιχεία από: Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), Παράρτηµα Ηρακλείου, ιερεύνηση Αναγκών και η Στάση για την Ισότητα των Γυναικών Που Ζουν σε Ορεινές Αποµακρυσµένες Περιοχές της Κρήτης, συγγραφή επιµέλεια Τσούρτου Β., Απελίδου Μ., Βαφειάδου Σ., Φοινίκη Α., Χατζηβασίλη Λ., Ηράκλειο

3 Εκπαιδευτικό επίπεδο Ποσοστό Μη απόφοιτες δηµοτικού 12% Απόφοιτες δηµοτικού 46% Απόφοιτες δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 32% Απόφοιτες ιδιωτικής σχολής 6% Απόφοιτες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Κάτοχοι Κάτω του 5% Μεταπτυχιακού Είναι κοινός τόπος ότι το εκπαιδευτικό επίπεδο έχει άµεση θετική σχέση µε την επαγγελµατική αποκατάσταση. Όσο υψηλότερο το µορφωτικό επίπεδο, τόσο µεγαλύτερες οι πιθανότητες για επαγγελµατική αποκατάσταση και για ικανοποιητικές προοπτικές επαγγελµατικής και µισθολογικής εξέλιξης. Έτσι αποδεικνύεται και στις γυναίκες του δείγµατος: όσο µεγαλύτερο το εκπαιδευτικό επίπεδο, τόσο µεγαλύτερη η αµειβόµενη απασχολησιµότητά τους. Με βάση τη διαπίστωση αυτή, και µε δεδοµένη την εκπαιδευτική στάθµη, όπως διαφαίνεται χαρακτηριστικά από τις γυναίκες του δείγµατος της έρευνας, είναι προφανή τα προβλήµατα απασχολησιµότητας που ανακύπτουν σε τέτοιου είδους περιοχές. Κύριος τοµέας απορρόφησης των γυναικών των ορεινών περιοχών είναι ο αγροτικός 4. Όσες εργάζονται στον αγροτικό τοµέα δεν αµείβονται για την εργασία τους, και παρά το γεγονός ότι εργάζονται πολλές ώρες τη µέρα, ακόµη και οι ίδιες δεν θεωρούν την απασχόλησή τους ως «εργασία». Βρίσκονται σε σύγχυση ως προς το ποια είναι η αµειβόµενη εργασία και αν θα πρέπει να αµείβονται ή όχι. Επίσης, δεν φαίνεται να έχουν κατανοήσει τη φύση της υπο- και της ηµιαπασχόλησης, ειδικά σε σχέση µε την πλήρη εργασία. Έχουν, τελικά, αδυναµία να κατανοήσουν αλλά και να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους σε εργασιακό επίπεδο. Όσο µεγαλύτερη η κοινωνική αποµόνωση στις περιοχές που διαµένουν, τόσο µεγαλύτερη η σύγχυση που έχουν για την εργασιακή τους κατάσταση. Η σύγχυση αυτή συναρτάται επίσης από την ηλικία και το εκπαιδευτικό επίπεδο: οι γυναίκες πιο ώριµης ηλικίας και χαµηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου έχουν πιο συγκεχυµένη αντίληψη σε κοινωνικά ζητήµατα που τις αφορούν. 4 Το 37,8% του συνόλου των εργαζόµενων στην Κρήτη απασχολείται στον πρωτογενή τοµέα. 94

4 Τουλάχιστον το ένα τρίτο των γυναικών της έρευνας δεν είναι ικανοποιηµένες από την εργασία τους. Οι γυναίκες που δουλεύουν στον αγροτικό τοµέα νιώθουν όµως περισσότερο την ανάγκη για εύρεση εργασίας συγκριτικά µε όσες ήδη κατέχουν αµειβόµενη εργασία ή ασχολούνται µε τα οικιακά. Το φάσµα της ανεργίας ή της φτώχειας συνιστούν καθηµερινή απειλή. Η εύρεση εργασίας αποτελεί αίτηµα κυρίως για: Να ενισχύσουν το εισόδηµα της οικογένειας. Να ανεξαρτητοποιηθούν και να αυτονοµηθούν. Όσο µεγαλύτερος ο βαθµός κοινωνικής αποµόνωσης στην περιοχή που διαµένουν, τόσο πιο έντονα εκφράζεται η ανάγκη για αυτονοµία. Την κοινωνική καταξίωση. Την απαλλαγή από τη ρουτίνα. Η αυτοαπασχόληση αποτελεί την κύρια εναλλακτική διέξοδο των γυναικών από τον αγροτικό τοµέα. Οι δυνατότητες έναρξης ατοµικής επιχείρησης είναι, ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις περιορισµένες 5. Από την άλλη, οι γυναικείοι συνεταιρισµοί και ο αγροτουρισµός είναι ακόµη κάτι το καινούριο για τα δεδοµένα της υπαίθρου της Κρήτης, και οι πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση λαµβάνονται µε αργά και διστακτικά βήµατα 6. Σε γενικές γραµµές, οι γυναίκες της έρευνας νιώθουν ότι αντιµετωπίζουν ανισότητα στην εργασία. Εντοπίζουν ακόµη µια σειρά περιοριστικών παραγόντων, όπως ότι νιώθουν σε µεγάλο βαθµό την έλλειψη υποστηρικτικού δικτύου για τα παιδιά και τους ηλικιωµένους. Ο ρόλος της µητρότητας έχει αρνητική επίδραση όχι µόνο στην εκπαιδευτική εξέλιξη της γυναίκας, αλλά και στην επαγγελµατική της πορεία. Οι νεότερες γυναίκες αντιµετωπίζουν συχνότερα το δίληµµα µεταξύ οικογένειας και επαγγελµατικής αποκατάστασης, ως συνέπεια της αλλαγής στην κοινωνική αντίληψή τους. Η έλλειψη αυτή πιθανότατα διαφαίνεται και σε συνάρτηση µε τη σταδιακή αλλαγή της αντίληψης για τη διευρυµένη δοµή της παραδοσιακής οικογένειας: η παραδοσιακή 5 Πολλοί λόγοι µπορεί να συντρέχουν: η περιορισµένη οικονοµική δυνατότητα, η ύπαρξη άλλης οµοειδούς επιχείρησης που καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής, η έλλειψη οικονοµικού ενδιαφέροντος στην έναρξη επιχείρησης σε µια τέτοια περιοχή µε όλους τους περιορισµούς που τη συνοδεύει κ.ά.. 6 Στην Ελλάδα άρχισαν να ιδρύονται γυναικείοι συνεταιρισµοί ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του Κατά τη δεκαετία του 80 η αύξησή τους ήταν ραγδαία: στις αρχές της δεκαετίας αριθµούσαν 10, ενώ στα τέλη κατέληξαν να είναι 50. Ο πρώτος γυναικείος αγροτικός συνεταιρισµός στην Κρήτη («Η Κρουσανιώτισσα») ιδρύθηκε το 1998 στον Κρουσώνα, µια ορεινή, αποµακρυσµένη περιοχή στο νοµό Ηρακλείου. Η διστακτικότητα για την ίδρυση συνεταιρισµού είναι ακόµη διάχυτη, πιθανόν εξαιτίας της νωπής ακόµα ανάµνησης της φυσιογνωµίας των παλαιότερων αγροτικών συνεταιρισµών, που κατέληξαν σε αποτυχία στις περισσότερες περιπτώσεις. 95

5 διευρυµένη οικογένεια δεν φαίνεται να λειτουργεί στον ίδιο βαθµό όπως στο παρελθόν στις κοινωνικά αποµονωµένες περιοχές, όπου οι άνθρωποι είναι πιο κλειστοί, πιθανόν λόγω του έντονου κοινωνικού ελέγχου που ασκείται κυρίως µέσω της κοινής γνώµης. Ήδη από τα πορίσµατα της έρευνας είναι φανερή η έντονη ανάγκη υποστήριξης και προσανατολισµού των γυναικών που διαβιούν σε ορεινές, αποµακρυσµένες, µειονεκτικές περιοχές κυρίως στο επαγγελµατικό πεδίο. Η καλή συµβουλευτική, σε συνδυασµό µε την ανάληψη καταλλήλων δράσεων, αναµένεται να συνδράµουν στην επίλυση του προβλήµατος αυτού. Η Κατάσταση στην Περιοχή του ήµου Μινώα Πεδιάδας H περιοχή, λόγω της γεωγραφικής αποµόνωσης, της ορεινότητας και της εγκατάλειψης των οικισµών της κατατάσσεται στις αποµακρυσµένες, ορεινές, µειονεκτικές,αγροτικές/µη αστικές περιοχές. Όσον αφορά τη συµµετοχή του γυναικείου πληθυσµού στον οικονοµικώς ενεργό πληθυσµό: Πίνακας 3.5.2:Πηγή επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ 2001 ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001 % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙ ΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣ ΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜ ΕΝΟΙ 2001 % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΟΕΠ ΑΝΕΡΓΟΙ 2001 % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΝΑ ΦΥΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ 2001 % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙ ΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣ ΜΟΥ ΕΛΛΑ Α , , , ,70 ΑΝ ΡΕΣ , , , ,69 ΓΥΝΑΙΚΕΣ , , , ,20 ΚΡΗΤΗ , , , ,90 ΑΝ ΡΕΣ , , ,48 ΓΥΝΑΙΚΕΣ , , , ,06 Ε , , , ,6 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 96

6 ΑΝ ΡΕΣ , , , ,1 ΓΥΝΑΙΚΕΣ , , , ,4 Ε ΘΡΑΨΑΝΟΥ , , , ,5 ΑΝ ΡΕΣ , , , ,4 ΓΥΝΑΙΚΕΣ , , , ,5 Ε ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ , , , ,8 ΑΝ ΡΕΣ , , , ,38 ΓΥΝΑΙΚΕΣ , , , ,6 ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ , , , ,8 ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΑΝ ΡΕΣ , , , ,4 ΓΥΝΑΙΚΕΣ , , , ,5 Γράφηµα % 90% 92,00% 80% 70% 60% 62,90% 63% 59,50% 50% 48,2% 51,80% 40% 30% 37,10% 37,00% 40,50% ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΑΝ ΡΕΣ 20% 10% 11,20% 10% ΓΥΝΑΙΚΕΣ 0% 11,70% 97

7 Παρατηρούµε επίσης ότι η κατάσταση για τον οικονοµικώς ενεργό γυναικείο πληθυσµό, ακολουθεί την τάση της Ελλάδας, αλλά και της Περιφέρειας Κρήτης. ηλαδή, οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και για το ήµο µας. Όσον αφορά τις Γραµµατικές Γνώσεις: Από τα στοιχεία της ΕΣΥΕ του 2001, προκύπτει ότι το µορφωτικό επίπεδο των γυναικών ηλικίας 10 ετών και άνω για την περιοχή του ήµου Μινώα Πεδιάδας, είναι πολύ κατώτερο του αντιστοίχου επιπέδου των γυναικών όχι µόνον αυτού της Χώρας αλλά και της Κρήτης. Αναλυτικότερα: Πίνακας 3.5.3:Πηγή επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ 2001 Πληθυσµός ήµου ηλικίας 10 ετών και άνω για το έτος 2001 ήµος Μινώα Πεδιάδας ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑ ΦΥΛΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Σύνολο Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις % % Κάτοχοι Μεταπτυχιακού ιδακτορικού ,26 0,062 Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών ,47 3,70 Πτυχιούχοι ΤΕΙ (ΚΑΤΕ ΚΑΤΕΕ) ,82 1,57 Πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών ,75 2,01 Απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης ,4 15,81 Τελείωσαν τη Γ τάξη Γυµνασίου ,18 10,40 Απόφοιτοι Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως ,32 42,33 εν τελείωσαν το ηµοτικό αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση Αγράµµατοι (µη γνωρίζοντες γραφή και ανάγνωση) Όσον αφορά τη διαφοροποίηση του ,75 14, ,00 9,67 εκπαιδευτικού επιπέδου σε σχέση µε το φύλο προκύπτουν τα εξής: Για τους κατόχους Μεταπτυχιακών τίτλων, πτυχιούχων Ανώτατων Σχολών, πτυχιούχων ΤΕΙ και Ανώτερων Σχολών τα ποσοστά συµµετοχής των γυναικών είναι σταθερά µικρότερα. 98

8 Αντιθέτως µεγαλύτερα είναι τα ποσοστά των γυναικών συγκρινόµενα µε αυτά των ανδρών για την κατηγορία των ατόµων που δεν τέλειωσαν τη στοιχειώδη εκπαίδευση. Το ποσοστό των γυναικών είναι 9,67% ή 866 άτοµα, ενώ αυτό των ανδρών είναι 3 % ή 284 άτοµα. Πολύ υψηλό σε σχέση µε αυτό των ανδρών είναι το ποσοστό των αγράµµατων γυναικών που δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση. Το ποσοστό των αγράµµατων γυναικών για την περιοχή του. Αρκαλοχωρίου είναι 10,2 % ή 489 άτοµα,ενώ αυτό των ανδρών είναι 2,9% ή 148 άτοµα. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι ο γυναικείος πληθυσµός δεν συµµετείχε αρκετά ενεργά στην παραγωγική διαδικασία. Αναλυτικότερα: Το 0,062% των γυναικών της περιοχής είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών είναι 0,26%.Για την Περιφέρεια Κρήτης τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 0,37% για τις γυναίκες και 0,63% για τους άνδρες. Το ποσοστό των γυναικών πτυχιούχων ΑΕΙ είναι 3,7% ενώ για την Περιφέρεια Κρήτης ανέρχεται στο 6,8%.Το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών πτυχιούχων ΑΕΙ για την περιοχή είναι 4,47%,ενώ για την Περιφέρεια Κρήτης είναι 6,9% γυναίκες της περιοχής του ήµου,είναι Απόφοιτες Μέσης Εκπαίδευσης ή ποσοστό 15,81%, ενώ για την Περιφέρεια Κρήτης το αντίστοιχο ποσοστό είναι 23,8%.Οι άνδρες της περιοχής που έχουν αποφοιτήσει από την Μέση Εκπαίδευση είναι πολύ περισσότεροι:1742 ή 18,4%. Τελείωσαν την Γ Γυµνασίου 932 γυναίκες ή ποσοστό 10,4%. Απόφοιτοι στοιχειώδους εκπαίδευσης είναι χιλιάδες γυναίκες ή ποσοστό 42,33% ενώ το ποσοστό των ανδρών που είναι απόφοιτοι στοιχειώδους εκπαίδευσης είναι υψηλότερο κατά 5 ποσοστιαίες µονάδες και ανέρχεται στο 47,32%, σύµφωνα µε την επεξεργασία των στοιχείων της απογραφής του έτους Οι γυναίκες που δεν τελείωσαν το ηµοτικό αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση είναι 1290 ή ποσοστό 14,4% για την περιοχή του ήµου µας και 9,88% για την Περιφέρεια Κρήτης. Για τους άνδρες το ποσοστό ανέρχεται στο 8,75% ή 828 άτοµα και 6,94% για την Περιφέρεια Κρήτης. Το 9,67% των γυναικών είναι Αγράµµατες µη γνωρίζοντες γραφή και Ανάγνωση, σε αντίθεση µε το ποσοστό 3% των αγράµµατων ανδρών. Παρατηρούµε ότι όσον αφορά τη γνώση γραφής και ανάγνωσης η διαφορά ανάµεσα στο γυναικείο και ανδρικό πληθυσµό κυµαίνεται στις 6, 5 99

9 ποσοστιαίες µονάδες. Για την Περιφέρεια Κρήτης ο αγράµµατος γυναικείος πληθυσµός ανέρχεται στα γυναίκες ή 4,7% ενώ το ποσοστό του ανδρικού πληθυσµού είναι 1,7% ή 4,621 άνδρες. Με την ανάλυση των στοιχείων του 2001,παρατηρούµε ότι οι γυναίκες της περιοχής του ήµου Μινώα Πεδιάδας, εµφανίζουν σηµαντικές αρνητικές αποκλείσεις από τις γυναίκες του Νοµού αλλά και της Κρήτης σε όλα τα επίπεδα της Εκπαίδευσης πάνω από την Γ Γυµνασίου. Ο γυναικείος πληθυσµός σε όλες τις κατηγορίες, από την επεξεργασία των στοιχείων του 2001, παρουσιάζει την ίδια χαµηλή συµµετοχή στην εκπαίδευση για την περιοχή. Πολύ υψηλό,είναι το επίπεδο Αγραµµάτων σε σχέση µε αυτό των συγκρίσιµων περιοχών και εξηγείται από το χαµηλό βοιωτικό επίπεδο των κατοίκων τα τελευταία χρόνια σε συνδυασµό µε τον συµπληρωµατικό ρόλο της παραγωγικής διαδικασίας που αποδίδονταν στην γυναίκα. Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ(2001) όσον αφορά στην οικογενειακή κατάσταση των γυναικών της περιοχής επί του συνόλου των γυναικών προκύπτουν τα παρακάτω: o Στο σύνολο του πληθυσµού του ήµου,ποσοστό 51,3% αποτελούν άνδρες και 48,6% γυναίκες. o Το σύνολο των άγαµων ατόµων για την περιοχή,είναι άτοµα ή ποσοστό 31,6 % µε αντίστοιχο ποσοστό για το γυναικείο πληθυσµό να ανέρχεται στο 27,1%, ενώ για τον ανδρικό στο 35,8%. o Το σύνολο των έγγαµων ατόµων είναι ή ποσοστό 57,6% µε αντίστοιχα ποσοστά για το γυναικείο πληθυσµό 58% ή χιλιάδες και το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες 59,8% o Χήρες χήροι ήταν άτοµα ή ποσοστό 8% µε αντίστοιχα ποσοστά για το γυναικείο πληθυσµό 13,1% ή άτοµα και ποσοστό ανδρών 3,1% ή 331 άτοµα. o Το σύνολο των διαζευγµένων για την περιοχή ήταν 280 µε ποσοστό 1,3%, µε αντίστοιχα ποσοστά για το γυναικείο πληθυσµό 1,6% και για τον ανδρικό 1,09%. Εντυπωσιακά µεγάλο είναι το ποσοστό χηρείας των γυναικών της περιοχής του ήµου,την τελευταία δεκαετία οι οποίες εάν λάβουµε υπόψη ότι στην πλειοψηφία τους ανήκουν στο οικονοµικά µη ενεργό κοµµάτι του πληθυσµού, συµπεραίνουµε ότι τα µοναδικά τους εισοδήµατα είναι γεωργικά ή /και η σύνταξη του αποθανόντος συζύγου. 100

10 Συµπερασµατικά για το γυναικείο πληθυσµό του ήµου Μινώα Πεδιάδας: Το ποσοστό συµµετοχής του γυναικείου πληθυσµού στην εκπαίδευση,είναι σε όλες τις βαθµίδες µικρότερο.εντύπωση προκαλεί η σηµαντική διαφοροποίηση στο ποσοστό των αγράµµατων γυναικών και ανδρών. Ποσοστό 9,67% των γυναικών είναι Αγράµµατες µη γνωρίζοντες γραφή και Ανάγνωση, σε αντίθεση µε το ποσοστό 3% των αγράµµατων ανδρών. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι επίσης η διαφοροποίηση του ποσοστού χηρείας ανάµεσα στον γυναικείο και ανδρικό πληθυσµό. Το ποσοστό χηρείας για το γυναικείο πληθυσµό ανέρχεται στο 13,1% ή άτοµα και ποσοστό ανδρών 3,1% ή 331 άτοµα. Η ανεργία ανάµεσα στον ανδρικό πληθυσµό και το γυναικείο πληθυσµό, όπως και στην Ελλάδα αλλά και την Περιφέρεια Κρήτης, είναι µεγαλύτερη και το ποσοστό των γυναικών που συµµετέχουν στον οικονοµικώς ενεργό πληθυσµό της περιοχής ανέρχεται στο 37,1% σε αντίθεση µε το 62,9 % των ανδρών. Τα παραπάνω στοιχεία και οι διαπιστώσεις καταδεικνύουν την αναγκαιότητα υποστήριξης των γυναικών των ορεινών, µειονεκτικών περιοχών και εφαρµογής ουσιαστικών και αποτελεσµατικών υποστηρικτικών παρεµβάσεων για να ενδυναµωθεί ο γυναικείος πληθυσµός του ήµου Μινώα Πεδιάδας. 2 Η Ειδική πληθυσµιακή οµάδα :ΝΕΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΩΣ 25 ΕΤΩΝ Από την αναλυτική επεξεργασία των παρακάτω πινάκων προκύπτουν τα εξής για τους άνεργους νέους κάτω των 25 ετών στην περιοχή του ήµου Μινώα Πεδιάδας : Το ποσοστό του οικ. Ενερ. Πληθυσµού των Νέων έως και 25 ετών, που συµµετέχει στο οικονοµικά ενεργό τµήµα του πληθυσµού του ήµου Μινώα Πεδιάδας, ανέρχεται σε 12,0 % για το 2001 και 17,56% το 1991, ποσοστό το οποίο µειώθηκε µέσα στη δεκαετία κατά π,5 εκατοστιαίες µονάδες. 101

11 Πίνακας 3.5.4: Οικονοµικώς ενεργός πληθυσµός στο ήµο σε σχέση µε τους νέους άνω των 25 ετών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΕΩΣ 25 ΕΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (Οικ. Ενεργού ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ Πλ.) Ε ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ , ,37 Ε ΘΡΑΨΑΝΟΥ , ,4 Ε ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ , ,6 ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ , ,0 Πηγή:ΕΛ. ΣΤΑΤ 2001 επεξεργασία στοιχείων Πίνακας 3.5.5:πηγή επεξεργασία στοιχείων ΕΛ. ΣΤΑΤ 2001 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ ΡΕΣ ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΝΕΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ(επί ΑΝΕΡΓΕΣ ΑΝΕΡΓΕΣ(επί ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ(επί τοις % των τοις εκατό τοις εκατό ανέργων) των ανέργων) των ανέργων) ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ,6% ,4% ,9% ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ,5% ,5% ,9% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ,9% ,9% ,4% ΕΛΛΑ Α ,7% ,05% ,18% 102

12 Πίνακας 3.5.6:Πηγή επεξεργασία στοιχείων ΕΛ. ΣΤΑΤ 2001 ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ % ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ % ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΤΩ ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 2001 ΤΩΝ 25 ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ,6% 23,8% ΠΕ ΙΑ ΑΣ Πηγή :επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ 2001 Συµπερασµατικά Οι νέοι άνεργοι ηλικίας κάτω των 25 ετών, είναι η οµάδα ηλικίας µε το µεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας στην περιοχή αφού συγκεντρώνουν ποσοστό 42,9% επί του συνολικού οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού του ήµου ( Για την Στατιστική Υπηρεσία νέοι άνεργοι θεωρούνται τα άτοµα ηλικίας από ετών.) Το συνολικό ποσοστό της οµάδας ηλικίας ετών επί του συνόλου των ανέργων του ήµου ανέρχεται στο 23,8%.Το αντίστοιχο ποσοστό για τους ανέργους της αµέσως επόµενης οµάδας ηλικιών για την περιοχή σε σχέση µε το συνολικά ενεργό πληθυσµό, δηλαδή οι νέοι από ετών, συγκεντρώνει ποσοστό ανεργίας 12,8%. Οι νέοι αυτοί συνήθως ασχολούνται µε τις αγροτικές εργασίες, βοηθώντας τους γονείς τους και εργάζονται εποχιακά σε διάφορες εργασίες. Τα παραπάνω στοιχεία και οι διαπιστώσεις καταδεικνύουν την αναγκαιότητα παρέµβασης και υποστήριξης των νέων ηλικίας ετών, προκειµένου να εφαρµοστούν κάποιες ουσιαστικές και αποτελεσµατικές υποστηρικτικές παρεµβάσεις και να µπορέσουν να εισαχθούν στην αγορά εργασίας 3 Η Ειδική πληθυσµιακή οµάδα:μεταναστεσ Σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής της ΕΛ. ΣΤΑΤ το 2001 οι αλλοδαποί κάτοικοι του ήµου Μινώα Πεδιάδας, ανέρχονται σε 758 άτοµα και αποτελούν το 6,95% του συνολικού πληθυσµού της περιοχής µας. 103

13 Πίνακας 3.5.9:Ποσοστό αλλοδαπών στο ήµο Mινώα Πεδιάδας για το έτος 2001 Σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής της ΕΣΥΕ το 2001 οι αλλοδαποί κάτοικοι του ήµου ανέρχονται σε άτοµα και αποτελούν το 4,5% του συνολικού πληθυσµού της περιοχής. ηµοτικη Ενότητα ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Χορηγηθείσες Ποσοστό ανά συνολικό ΠΕΡΙΟΧΗΣ άδειες το 2001 πληθυσµό κάθε ηµοτικής ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 2001 ενότητας Ε ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ,2 Ε ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ,9 Ε ΘΡΑΨΑΝΟΥ ,3 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΥ ,5 Πηγή: ΕΣΥΕ απογραφή 2001 Στην απογραφή των αλλοδαπών, σύµφωνα µε τα στοιχεία της 18 ης Μαρτίου 2011, οι αλλοδαποί στην Ελλάδα, το Νοµό Ηρακλείου, αλλά και το ήµο Μινώα Πεδιάδας, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Πίνακας :Ποσοστά αλλοδαπών για το έτος 2001 Περιοχή Πληθυσµός Αλλοδαποί Ποσοστό αλλοδαπών Ελλάδα ,5% Νοµός Ηρακλείου ,7% ήµος Μινώα ,5% Πεδιάδας Πηγή : ΕΛ.ΣΤΑΤ απογραφή 2001 Γράφηµα Ποσοστό αλλοδαπών 3,50% 4,50% Ελλάδα Νοµός Ηρακλείου 2,70% ήµος Mινώα Πεδιάδας 104

14 Το ποσοστό των αλλοδαπών στο σύνολο της χώρας ανέρχεται στο 3,5%. Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι οι αλλοδαποί αποτελούν το 2,7% των κατοίκων του Νοµού Ηρακλείου και το 4,5% των κατοίκων της περιοχής του ήµου. Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό σε σχέση µε το συνολικό της χώρας και οι κυριότεροι λόγοι συγκέντρωσης των αλλοδαπών είναι η απασχόλησή τους στον πρωτογενή τοµέα της περιοχής. Πίνακας : Κατανοµή αλλοδαπών ανά Νοµό στην Περιφέρεια Κρήτης Α/Α Νοµός Αριθµός Αιτήσεων 1 Λασιθίου Ηρακλείου Ρεθύµνου Χανίων Σύνολο Πηγή : ΕΛ.ΣΤΑΤ απογραφή 2001 Επειδή ο αριθµός των καταγεγραµµένων είναι µικρότερος του µισού του συνόλου των αλλοδαπών, εκτιµάται ότι στην Περιφέρεια Κρήτης ο αριθµός των αλλοδαπών είναι πάνω από άτοµα. Όπως βλέπουµε από τα παραπάνω στοιχεία, η συγκέντρωση του µεγαλύτερου αριθµού µεταναστών συγκεντρώνεται στους δήµους της ενδοχώρας. Τα προβλήµατα στην περιοχή του. Μινώα Πεδιάδας, είναι ιδιαίτερα έντονα, διότι: Η ύφεση που παρατηρείται στη γεωργία έχει δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα ανεργίας. Οι µικρές τοπικές, κλειστές και παραδοσιακές κοινωνίες, όπως είναι, δεν µπορούν να ανεχθούν την ύπαρξη τόσο µεγάλου αριθµού αλλοδαπών. Έτσι απαιτείται να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στη στήριξη των µεταναστών και του ντόπιου πληθυσµού στην περιοχή αυτή. Εθνικότητα Μεταναστών Η µεγάλη πλειοψηφία των µεταναστών είναι οικονοµικοί πρόσφυγες που προέρχονται από χώρες της Βαλκανικής και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 105

15 Η µαζική µετανάστευση από τις χώρες αυτές προέρχεται από οικονοµικά εξαθλιωµένα τµήµατα τα οποία αναζητούν εργασία για να επιβιώσουν. Στην µελέτη του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Απασχόληση που βασίστηκε στις αιτήσεις των αλλοδαπών για την απόκτηση Λευκής ή Πράσινης κάρτας καταλήγει στα παρακάτω συµπεράσµατα: Η πλειοψηφία των µεταναστών είναι άντρες Η συντριπτική πλειοψηφία έχουν χώρα προέλευσης την Αλβανία Το σύνολο σχεδόν των µεταναστών βρίσκεται στις παραγωγικές ηλικίες Το εκπαιδευτικό του επίπεδο δεν είναι χαµηλό Είναι νέοι στην ηλικία (το 40% είναι ηλικίας ετών) Η πλειοψηφία τους είναι παντρεµένοι Το σηµαντικότερο τµήµα των αλλοδαπών διαµένει για µακρύ χρονικό διάστηµα στην περιοχή το οποίο επέλεξαν για εργασία και σαν σηµαντικό αλλά απόµακρο αστικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου. Εκπαιδευτικό επίπεδο Το 49,16% είναι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, το 37,05% πρωτοβάθµιας, ενώ το 8,89% είναι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Οι γυναίκες, µε βάση τα στοιχεία, έχουν καλύτερη εκπαίδευση. Επίπεδο Πρωτοβάθµια ευτεροβάθµια Τριτοβάθµια εκπαίδευσης Ποσοστό 37,05% 49,16% 8,89% Ανδρών Ποσοστό 18% 65% 17% Γυναικών Το µορφωτικό επίπεδο των αλλοδαπών είναι αρκετά υψηλό αφού το 82% από αυτούς έχει τελειώσει ευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση. Περίπου τα 2/3 έχουν τελειώσει ευτεροβάθµια εκπαίδευση και το υπόλοιπο 1/3 ισόποσα κατανεµηµένα πρωτοβάθµια και τριτοβάθµια. 106

16 Εργασία στην Περιοχή του ήµου Αντικείµενο Α\ΘΜΙΑ \ΘΜΙΑ Τριτοβάθµια Ποσοστό εργασίας εκπαίδευση Εκπαίδευση εκπαίδευση ανά κλάδο Αγροτικές 0% 100% 0% 64% εργασίες Εργάτες 0% 71% 29% 12% 26% 61% 13% 15% Οικοδοµικέςτεχνικές εργασίες Τουριστικές 0% 100% 0% 1% εργασίες Άλλες εργασίες 20% 20% 60% 8% Γράφηµα ,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Αγροτικές εργασίες Εργάτες Οικοδοµικές-τεχνικές εργασίες Τουριστικές εργασίες Άλλες εργασίες Α\ΘΜΙΑ εκπαίδευση \ΘΜΙΑ Τριτοβάθµια εκπαιδευση Ποσοστό ανά κλάδο Εµφανής είναι η κυριαρχία στην απασχόλησή τους στον κλάδο των Αγροτικών εργασιών όπου απασχολείται το 64% των αλλοδαπών ενώ στους άλλους τοµείς και κλάδους είναι ισόποσα περίπου κατανεµηµένοι. Αίσθηση επίσης προκαλεί το γεγονός ότι το 29% των αποφοίτων τριτοβάθµιας 107

17 εκπαίδευσης απασχολούνται σαν εργάτες και οικοδόµοι ενώ το υπόλοιπο ποσοστό έχει αναπτύξει επιχειρηµατική δραστηριότητα ή ασκεί εξειδικευµένα επαγγέλµατα και σε κάποιες περιπτώσεις ανάλογα των προσόντων τους. Αρκετά µικρό είναι το ποσοστό των αλλοδαπών που απασχολείται µε τον τουρισµό, αφού δεν έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα στο ήµο µας. Σταθερή και µόνιµη εργασία έχει ένα σηµαντικό τµήµα (55%) των απασχολούµενων αλλοδαπών ενώ το υπόλοιπο 45% έχει περιοδική ή προσωρινή εργασία. Ο βασικός τρόπος αναζήτησης απασχόλησης των αλλοδαπών είναι: Οι πιάτσες εργασίας µε κυριότερες τις πλατείες της έδρες των δηµοτικών ενοτήτων. Η αναζήτηση µέσω γνωστών και οµοεθνών τους. Ο κύριος όγκος των ικανοποιηµένων από την παραµονή τους στην Ελλάδα είναι το τµήµα αυτών που διαµένει µαζί µε τις οικογένειές τους στην περιοχή. Το µεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς δηλώνει ότι θέλουν να αποκτήσουν την Ελληνική Ιθαγένεια αυτοί και τα παιδιά τους και προσδοκούν σε µόνιµη παραµονή τους στην χώρα. Σηµαντικό ποσοστό από αυτούς δηλώνει δυσαρέσκεια για κοινωνικούς λόγους (ρατσιστική συµπεριφορά) και αδυναµία κοινωνικής τους ένταξης στον τόπο υποδοχής. Το 50% δεν αισθάνεται ικανοποίηση από την παρούσα εργασία του και το άλλο 50% είναι ικανοποιηµένο µε την εργασία του.πρόκειται κυρίως για τους ασκούντες οικοδοµικές και τεχνικές εργασίες. Αποδοχές σε σχέση µε την εργασία τους Το 30% των εργαζοµένων αλλοδαπών δηλώνει ότι είναι ικανοποιηµένοι από τα έσοδά τους σε σχέση µε την εργασία τους. Το 28% των αλλοδαπών δηλώνει σχεδόν ικανοποιηµένο από τα έσοδά τους σε σχέση µε την εργασία του. Το 42% δεν είναι ικανοποιηµένο από τις αµοιβές του σε σχέση µε την εργασία τους και ο κύριος όγκος τους είναι απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που ασκεί χειρονακτικά επαγγέλµατα. 108

18 Στα βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν και τους δηµιουργούν κινδύνους αποκλεισµού κατατάσσουν: Την έλλειψη ικανότητας γραπτής επικοινωνίας που τους δηµιουργούν προβλήµατα διεκπεραίωσης και καθηµερινής τους συναλλαγής µε τις κρατικές υπηρεσίες. Την ρατσιστική συµπεριφορά αρκετών κατοίκων που τους δυσκολεύουν στην σύναψη οικογενειακών φιλικών σχέσεων απαραίτητων για την ενσωµάτωσή τους στην κοινωνία. Τις διαφορές στις αµοιβές σε σχέση µε τους ντόπιους που ασκούν ίδιο επάγγελµα. Το πρόβληµα της ασφάλισης που φαίνεται να αντιµετωπίζει το 25% των αλλοδαπών. 3.6 Πολιτιστική Υποδοµή και δραστηριότητες ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Το Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου λειτούργησε το έτος 1999 για πρώτη φορά, όπου στο χώρο του διοργανώνεται κάθε δυο χρόνια η Παγκρήτια Γεωργική Έκθεση Αρκαλοχωρίου και κατά καιρούς διοργανώνονται και άλλες εκθέσεις, όπως Εµπορική Έκθεση, Έκθεση κατοικίας κ.α. Μάλιστα το έτος 2007, έγιναν ενέργειες για την επέκταση του µε την προσθήκη νέου κτηρίου µε την ίδια χρήση. Στόχος της Γεωργικής και Εµπορικής έκθεσης,που οργανώθηκε για πρώτη φορά το 1993, είναι να παρουσιάσει µηχανήµατα και υπηρεσίες, ασφαλέστερες µεθόδους παραγωγής, καινοτοµίες και νέες τεχνολογίες που αφορούν αγρότες, κτηνοτρόφους και µελισσοκόµους. Η διοργάνωση έχει αµιγώς κλαδικό χαρακτήρα και σηµειώνει ρεκόρ συµµετοχών, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 200 παραγωγικές επιχειρήσεις από το χώρο της γεωργίας. Στο γεγονός αυτό συντέλεσε η κατασκευή του νέου, σύγχρονου, εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου του ήµου Αρκαλοχωρίου, το οποίο προσέφερε επιπλέον τετραγωνικά, αυξάνοντας τον συνολικό διαθέσιµο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο σε τετραγωνικά. Η πανελλήνιας εµβέλειας διοργάνωση προσεκλύκει κάθε διετία,περισσότερους από τους επισκέπτες. Πόλο έλξης αποτελούν και οι ηµερίδες που πραγµατοποιούνται στους χώρους του εκθεσιακού κέντρου παράλληλα µε την έκθεση. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων πραγµατοποιήθηκε το 2011 η 10 η Παγκρήτια Γεωργική Εµπορική Έκθεση, την οποία διοργάνωσε ο ήµος Μινώα Πεδιάδας για 109

19 10 συνεχή φορά. Η διοργάνωση έχει αποκλειστικά κλαδικό χαρακτήρα και προσελκύει παραγωγικές και αγροτικές επιχειρήσεις, οι οποίες συρρέουν από όλη τη χώρα για να συµµετάσχουν. Το επί χρόνια συστηµατικό έργο της ηµοτικής Αρχής, έχει αναδείξει την έκθεση σε θεσµό στα εκθεσιακά δρώµενα της Κρήτης και όλης της χώρας.το νέο υπερσύγχρονο εκθεσιακό - συνεδριακό κτίριο, αυξάνει τον διαθέσιµο εκθεσιακό χώρο κατά 1500 τµ. Η ζήτηση για συµµετοχή είναι ιδιαίτερα υψηλή και τώρα, µε τις νέες εγκαταστάσεις και την ανανέωση των ήδη υπαρχουσών, δόθηκε η δυνατότητα σε περισσότερες επιχειρήσεις να λάβουν µέρος και να παρουσιάσουν µηχανήµατα, νέες τεχνολογίες και εκθέµατα που αφορούν αποκλειστικά γεωργούς, µελισσοκόµους και κτηνοτρόφους. Σε αυτή τη διοργάνωση πανελλήνιας εµβέλειας, ο αριθµός των συµµετεχόντων, όπως και η επισκεψιµότητα, αυξάνονται µε ιδιαίτερα ταχείς ρυθµούς. Η έκθεση πραγµατοποιείται µε την στήριξη φορέων και του τοπικού οικονοµικού και κοινωνικού ιστού. Η Περιφέρεια Κρήτης, η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, το Επιµελητήριο Ηρακλείου, το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος - Παράρτηµα Ηρακλείου, καθώς και ο Σύλλογος Εµπόρων Βιοτεχνών Επαγγελµατιών Αρκαλοχωρίου συµπαραστέκονται στο ήµο Αρκαλοχωρίου, αναγνωρίζοντας τη σηµαντική συµβολή της Παγκρήτιας Γεωργικής Έκθεσης στην αναπτυξιακή πορεία όχι µόνο της Κρήτης, αλλά και της χώρας συνολικά. Ανάδοχος από το 2003 είναι η ΑΛΦΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ, η εταιρεία που, µε την πείρα 22 ετών που διαθέτει, λειτούργησε ως αρωγός στο έργο του ηµάρχου και συνέβαλλε ουσιαστικά στην αναβάθµιση της έκθεσης και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας του Αρκαλοχωρίου ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Το Ανοικτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου βρίσκεται στο νότιο άκρο της κωµόπολης του Αρκαλοχωρίου, σε µια περιοχή σύνθετης ανάπτυξης, η οποία αναδεικνύει το περιβάλλον µε µια σειρά από έργα, που µαζί µε το Θέατρο συνιστούν ένα πόλο έλξης επισκεπτών. υτικά και Β του Θεάτρου υπάρχει ένα άλσος µε πευκοειδή και εντός αυτού υπάρχει ένας ειδικά διαµορφωµένος χώρος µε διάφορα είδη πτηνών. ΒΑ και ανατολικά, βρίσκεται το Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου και νότια υπάρχουν αρχαιότητες µε Μινωικά και κλασσικά ευρήµατα. Στον χώρο αυτό συνδυάζονται οι άξονες πολιτισµός, φύση και ανάπτυξη. ίνεται µε αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα αναβάθµισης του πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής και κάθε χρόνο φιλοξενούνται στο Θέατρο αυτό αξιόλογες παραστάσεις. 110

20 3.6.3 ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΩΝ Στις Πολιτιστικές εκδηλώσεις του ήµου Μινώα Πεδιάδας,στη ηµοτική ενότητα Αρκαλοχωρίου, σηµαντικό ρόλο παίζει το Καρναβάλι Αρκαλοχωρίου που πραγµατοποιείται κάθε χρόνο. Η συµµετοχή των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών είναι µεγάλη κάθε χρόνο, µε σηµαντικό αριθµό πληρωµάτων. Την πανηγυρική ατµόσφαιρα συµπληρώνουν κάθε χρόνο οι εορταστικές εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται πριν και µετά τη λήξη της παρέλασης των πληρωµάτων. Στη ηµοτική ενότητα Θραψανού, επίσης πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο καρναβαλικές εκδηλώσεις µε πορεία αρµάτων αλλά και το έθιµο των κούλουµων. Στο Τοπικό διαµέρισµα Σκινιά,πραγµατοποιείται κάθε χρόνο το Σκινιανό καρναβάλι, µε µεγάλη επιτυχία και συµµετοχή των κατοίκων τους Τοπικού διαµερίσµατος και την οργάνωση έχει αποκλειστικά Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκινιά. Τέλος, στη ηµοτική ενότητα Καστελλίου λαµβάνει κάθε χρόνο, το έθιµο της λαµπαδηδροµία; Ή λαµπαδηφορίας. Σκοπός του εθίµου είναι να ξυπνήσει η γη από τη χειµερία νάρκη που έχει πέσει και να αρχίσει πάλι να γεννά, εξασφαλίζοντας την καρποφορία των χωραφιών και κατά συνέπεια την επιβίωση των κατοίκων. Οι µασκαράδες τριγυρνούν στους δόµους κρατώντας αναµµένους πυρσούς στα χέρια τους και προκαλούν θόρυβο µε µεταλλικά στοιχεία και κρόταλα, ευχόµενοι συγχρόνως χρόνια πολλά και καλή σοδειά και ευγονία ΙΕΘΝΗΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΤΖΙΡΙΤΕΙΟΣ ΡΟΜΟΣ Μια θεσµοθετηµένη πολιτιστική δραστηριότητα,που λαµβάνει χώρα κάθε έτος, αποτελεί ο ιεθνής Ηµιµαραθώνιος Παπατζιρίτειος δρόµος που πραγµατοποιείται στην µνήµη του ιερέα Παπα Τζιρίτη, Ευάρεστου Ταµιωλάκη που καταγόταν από τους Κασσάνους ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΝΙΟΥ Ο πολιτιστικός σύλλογος «ΙΝΙ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ», υλοποίησε την ανάγκη για την δηµιουργία ενός µουσείου, που παρουσιάζει την πλούσια και διαχρονική ιστορία της περιοχής. Αφορµή για την απόφαση αυτή αποτέλεσαν αφενός η δωρεά για το σκοπό αυτό της πατρικής οικίας από τον ποιητή Χριστόφορο Λιοντάκη, και αφετέρου η αρχαιολογική ανασκαφή που έχει ξεκινήσει στην περιοχή Κεφάλας Ινίου. Τα εγκαίνια του µουσείου έγιναν στις 26 Σεπτεµβρίου Στην τοποθεσία αυτή έχουν βρεθεί αξιόλογα αρχαιολογικά ευρήµατα όπως επιγραφές, αρχιτεκτονικά µέλη, µια πρωτοβυζαντινή τρίκλιτη Βασιλική εµβαδού 750τ.µ. που πιθανολογείται ότι ήταν ο επισκοπικός ναός της Αρκαδίας. 111

21 Η Κεφάλα ήταν µια από τις σηµαντικότερες κώµες των αρχαίων Αρκάδων και κατά τους Ελληνιστικούς και Ρωµαϊκούς χρόνους ήταν το πολιτικό και διοικητικό τους κέντρο. Έχουν βρεθεί πολλές επιγραφές οι οποίες φυλάσσονται στο µουσείο του Ηρακλείου. Μια από αυτές αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας του βαλανείου, δηλαδή ποιες ώρες λειτουργούσαν τα λουτρά για τους άνδρες και ποιες για τις γυναίκες και επίσης δίνει πληροφορίες για τα δηµόσια αξιώµατα της πόλης. Οι κάτοικοι της περιοχής άνοιξαν τις αποθήκες τους, τις κασέλες τους, την µνήµη τους για να δώσουν πολύτιµα οικογενειακά κειµήλια και εκθέµατα, καθώς και προσωπικές ιστορίες και βιώµατα από τα περασµένα µε συγκινητική προθυµία. Το µουσείο διαθέτει πολλά και αξιόλογα εκθέµατα. Ο ήµος χρηµατοδότησε την αναπαλαίωση του κτιρίου καθώς και τα έξοδα για τη συντήρηση και λειτουργία του. Πολύ σηµαντικό για το µουσείο είναι η δέσµευση του ηµάρχου για άµεση απαλλοτρίωση κάποιων ιδιοκτησιών, ώστε να συνεχίσει η σηµαντική αρχαιολογική ανασκαφή ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ Στο ήµο Μινώα Πεδιάδας, υφίστανται 55 Πολιτιστικοί Σύλλογοι και σωµατεία στα διάφορα δηµοτικά διαµερίσµατα, οι οποίοι µέσα από την ελληνική και κρητική παράδοση προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανή την πολιτιστική µας κληρονοµιά.οι κύριες δραστηριότητες που αναπτύσσουν αφορούν στη λειτουργία τµηµάτων εκµάθησης παραδοσιακών χορών, τραγουδιού και παραδοσιακών οργάνων και παραδοσιακών εκδηλώσεων. Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ε ΡΑ /ΝΣΗ-Τ.Κ. 1 Πολιτιστικός Σύλλογος Αγία Παρασκευή Αγία Παρασκευή «Αγίας Παρασκευής» 2 Πολιτιστικός Σύλλογος Αµαριανό Αµαριανό «Αµαριανού» 3 Πολιτιστικός Σύλλογος Αποστόλοι Αποστόλοι «Αποστόλων» 4 Εθελοντική Οµάδα Γυναικών «Η Σαµαρείτισσα» 112

22 5 Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχάγγελος Αρχάγγελος «Αρχαγγέλου» 6 Πολιτιστικός Σύλλογος Ασκοί Ασκοί «Ασκών» 7 Πολιτιστικός Σύλλογος Γεράκι Γεράκι Αργαστήρι» 8 Πολιτιστικός Σύλλογος ιαβαϊδέ ιαβαϊδέ «ιαβαϊδέ» 9 Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισµός Ευαγγελισµός «Ευαγγελισµού» 10 Πολιτιστικός Σύλλογος Καρουζανά Καρουζανά «Καρουζανών» 11 Μορφωτικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος «Κασταµονίτσας» Κασταµονίτσα Κασταµονίτσα 12 Πολιτιστικός Σύλλογος «Καστελλίου» 13 Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγού Λαγού «Λαγού» 14 Πολιτιστικός Σύλλογος Λιλιανό Λιλιανό «Λιλιανού» 15 Πολιτιστικός Σύλλογος Λύττος Λύττος «Λύττου» 16 Πολιτιστικός Σύλλογος Μαθιά Μαθιά «Ανεµόµυλους» 17 Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυθέα Πολυθέα «Πολυθέας» 18 Πολιτιστικός Σύλλογος Σµάρι Σµάρι 113

23 «Σµαρίου» 19 Εµπορικός Σύλλογος 20 Αγροτικός Σύλλογος 21 Αθλητικό Σωµατείο ωριέα 22 Πολιτιστικός Σύλλογος Θραψανού Θραψανό Θραψανό 23 Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωφόρων Ζωφόροι Ζωφόροι 24 Πολιτιστικός Σύλλογος Σαµπά Σαµπάς Σαµπάς 25 Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλατά Γαλατάς Γαλατάς 26 Πολιτιστικός Σύλλογος Ίνι - Μοναστηράκι 27 Πολιτιστικός Σύλλογος Λευκοχωρίου «Οι Λεύκες» Ίνι Λευκοχώρι Ίνι, Αρκαλοχώρι Λευκοχώρι,Αρκαλοχώρι 28 Πολιτιστικός Σύλλογος Σκινιά Σκινιάς Σκινιάς,Αρκαλοχώρι 29 Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Πουλιές Άνω Πουλιές Άνω Πουλιές,Αρκαλοχώρι 30 Πολιτιστικός Σύλλογος Κάτω Πουλιές Κάτω Πουλιές Κάτω Πουλιές,Αρκαλοχώρι 31 Πολιτιστικός Σύλλογος Παρτήρων Πάρτηρα Πάρτηρα 32 Πολιτιστικός Σύλλογος Φιλίππω Φιλίππω Φιλίππω 33 Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδερου Πατσίδερος Πατσίδερος 34 Πολιτιστικός Σύλλογος Γαρύπας Γαρύπα Γαρύπα, Αρκαλοχώρι 35 Πολιτιστικός Σύλλογος Νιπιδιτού Νιπιδιτός Νιπιδιτός,Αρκαλοχώρι 36 Πολιτιστικός Σύλλογος Ζήντας Ζήντα Ζήντα 37 Πολιτιστικός Σύλλογος Καραβάδου Καραβάδω Καραβάδω 38 Πολιτιστικός Σύλλογος Μαχαιράς Μαχαιρά Μαχαιρά,Αρκαλοχώρι 39 Σύλλογος Ενεργών Πολιτών Αρκαλοχωρίου Αρκαλοχώρι Αρκαλοχώρι,Αρκαλοχώρι 40 Αγροτικός Σύλλογος Αυλής Αυλή Αυλή,Αρκαλοχώρι 41 Πολιτιστικός Σύλλογος Αυλής Αυλή Αυλή Αρκαλοχώρι 42 Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουσοχωρίων Ρουσοχώρια Ρουσοχώρια, Αρκαλοχώρι 43 Πολιτιστικός Σύλλογος Χουµερίου Χουµέρι Χουµέρι 44 Πολιτιστικός Σύλλογος Πάνω Καστελλιανών 45 Πολιτιστικός Σύλλογος Κάτω Καστελλιανών «ΡΙΖΟΚΑΣΤΡΟ» Πάνω Καστελλιανά Κάτω Καστελλιανά Πάνω Καστελλιανά, Πύργος Κάτω Καστελλιανά Πύργος 114

24 46 Πολιτιστικός Σύλλογος Τσούτσουρα Τσούτσουρας Τσούτσουρας 47 Πολιτιστικός Σύλλογος ραπετίου ραπέτι ραπέτι 48 Πολιτιστικός Σύλλογος Παναγιάς Παναγιά Παναγιά Αρκαλοχώρι 49 Πολιτιστικός Σύλλογος Μπαδιά Μπαδιάς Μπαδιάς 50 Πολιτιστικός Σύλλογος Φαβριανών Φαβριανά Φαβριανά 51 Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγούτας Λαγούτα Λαγούτα Αρκαλοχώρι 52 Πολιτιστικός Σύλλογος Γασίου Γάσι Γάσι Αρκαλοχώρι 53 Πολιτιστικός Σύλλογος Τουρλωτής Τουρλωτή Τουρλωτή Αρκαλοχώρι 54 Πολιτιστικός Σύλλογος Χανδρού Χανδρού Χανδρού Αρκαλοχώρι 55 Θεατρική Οµάδα Μουσούτας Μουσούτα Μουσούτα Αρκαλοχώρι 115

25 3.7 ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Οι κυριότεροι αθλητικοί χώροι του ήµου, χωροθετούνται γύρω από τον οικισµό του Αρκαλοχωρίου. Στους υπόλοιπους οικισµούς, έχουν κατασκευαστεί γήπεδα ποδοσφαίρου, τα οποία διαθέτουν τις βασικές υποδοµές και τα οποία χρησιµοποιούνται από τις οµάδες που δραστηριοποιούνται στο ήµο. Οι υποδοµές αυτών των γηπέδων ποδοσφαίρου, περιλαµβάνουν τον αγωνιστικό χώρο (µε χώµα) και ένα µικρό χώρο αποδυτηρίων. Τα γήπεδα ποδοσφαίρου που υπάρχουν στο ήµο βρίσκονται στα ηµοτικά ιαµερίσµατα Νπιδιτού, Σκινιά, Γαρίπας, Παναγιάς. Από τα παραπάνω την καλύτερη κατάσταση εµφανίζει το γήπεδο που βρίσκεται στο ηµοτικό ιαµέρισµα της Γαρίπας. Μάλιστα, στο γήπεδο έχει τοποθετηθεί πλαστικός χλοοτάπητας και έχουν κατασκευαστεί χώροι αποδυτηρίων. Το γήπεδο αυτό χρησιµοποιείται από την οµάδα του Αρκαλοχωρίου (ΟΦΑ), η οποία αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία του τοπικού πρωταθλήµατος ποδοσφαίρου. Στον οικισµό του Αρκαλοχωρίου, έχουν κατά καιρούς αρκετοί αθλητικοί χώροι, τους οποίους διαχειρίζεται η ηµοτική Επιχείρηση του ήµου. Στους χώρους αυτούς περιλαµβάνονται: το κλειστό γυµναστήριο, το ανοικτό κολυµβητήριο, το ανοικτό γήπεδο µπάσκετ και τα γήπεδα που βρίσκονται περιµετρικά του κολυµβητηρίου. Το Ανοικτό Κολυµβητήριο Αρκαλοχωρίου, κατασκευάστηκε από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, εντός του προτεινόµενου πολεοδοµικού σχεδίου του οικισµού Αρκαλοχωρίου. ιαθέτει µία πισίνα ανοικτή, ολυµπιακών διαστάσεων, καθώς και χώρους αποδυτηρίων, γυµναστηρίου κα. Το κολυµβητήριο, περιλαµβάνεται στις εγκαταστάσεις που διαχειρίζεται το ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο Αρκαλοχωρίου, στο οποίο περιλαµβάνονται όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν στον οικισµό του Αρκαλοχωρίου. Η πισίνα του κολυµβητηρίου, χρησιµοποιείται κυρίως την περίοδο του καλοκαιριού, όπου και πραγµατοποιούνται καθηµερινά προγράµµατα γυµναστικής. Η χρήση της πισίνας τη χειµερινή περίοδο 116

26 είναι περιορισµένη, λόγω του υψηλού κόστους (σε ηλεκτρική ενέργεια) που απαιτείται για τη θέρµανση της. Μία εναλλακτική λύση, αποτελεί η χρήση της µικρότερης σε διαστάσεων πισίνας που κατασκευάστηκε το 2006, στα πλαίσια του Ειδικού Προγράµµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ). Η νέα κολυµβητική δεξαµενή κατασκευάστηκε στο χώρο δίπλα της υφιστάµενης πισίνας και έχει διαστάσεις 25µ Χ 6µ Χ 1,50µ. Αποτελείται από τρεις (3) διαδροµές και διαθέτει όλο τον απαραίτητο αγωνιστικό εξοπλισµό µε προδιαγραφές εγκεκριµένες από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. Η πισίνα έχει συνδεθεί µε το υφιστάµενο µηχανοστάσιο, οπότε έχει καταστεί λειτουργική και µπορεί να χρησιµοποιηθεί αντί της µεγάλης πισίνας. Περιµετρικά του χώρου του κολυµβητηρίου, έχει δηµιουργηθεί ένας χώρος, στον οποίο φιλοξενούνται διάφορες εγκαταστάσεις, οι οποίες χρησιµοποιούνται από τους κατοίκους του ήµου. Ειδικότερα στον ίδιο χώρο λειτουργούν, ανοικτά γήπεδα τέννις, βόλεϊ, µπάσκετ και γηπέδου ποδοσφαίρου 8Χ8. Η υπηρεσία του ηµοτικού Αθλητικού Κέντρου που είναι αρµόδια για τη διαχείριση του συγκεκριµένου χώρου, προσφέρει τη δυνατότητα πραγµατοποίησης µαθηµάτων εκµάθησης σε πολίτες, µε εξειδικευµένους γυµναστές. Επίσης, οι χώροι είναι ανοικτοί στη χρήση για το κοινό, ενώ κατά περιόδους πραγµατοποιούνται διάφορες αθλητικές εκδηλώσεις, όπως για παράδειγµα το πρωτάθληµα ποδοσφαίρου 8Χ8, µε ερασιτεχνικές οµάδες της περιοχής του ήµου. Το Κλειστό Γυµναστήριο Αρκαλοχωρίου,διαθέτει ένα γήπεδο µπάσκετ, το οποίο χρησιµοποιεί η οµάδα µπάσκετ του Αρκαλοχωρίου. ιαθέτει αποδυτήρια, κερκίδες και έναν ικανοποιητικό χώρο εξωτερικά, ο οποίος µπορεί να φιλοξενήσει αρκετό αριθµό αυτοκινήτων. Στο χώρο πραγµατοποιούνται, εκτός από αγώνες και διάφορες εκδηλώσεις σχετικές µε τον αθλητισµό, όπως σεµινάρια διαιτησίας, εκδηλώσεις χορού, κα. Άλλωστε είναι ο µοναδικός κλειστός χώρος, αυτής της µορφής που διαθέτει ο ήµος. Στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΛΛΑ Α 2004, το οποίο υλοποιήθηκε µε αφορµή την οργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων το 2004 στη χώρα µας, προβλεπόταν η κατασκευή σταδίου, εκτός των ορίων του πολεοδοµικού σχεδίου. Το στάδιο περιλαµβάνει την κατασκευή 8 διαδροµών στίβου, αγωνιστικού χώρου στο κέντρο, αποδυτήρια και κερκίδες. 117

27 Η µελέτη και τα κατασκευαστικά έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. Το συνολικό κόστος του έργου, ανέρχεται σε ,00 ευρώ. Ωστόσο, το έργο, παρά την έγκριση ένταξης δεν έχει έως σήµερα υλοποιηθεί, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιµες πιστώσεις. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ (1) ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΘΡΑΨΑΝΟΥ (υπό κατασκευή) Βρίσκεται κεντρικά στον οικισµό Θραψανού στην ίδια δηµοτική έκταση µε τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Η Α φάση κατασκευής του Κλειστού Γυµναστηρίου έχει ολοκληρωθεί, ενώ για την ολοκλήρωση του έχει υπογραφεί σχετική εργολαβική σύµβαση, που υλοποιείται και χρηµατοδοτείται από πόρους του Π..Ε.. Πρόκειται για κτιριακή εγκατάσταση συνολικής έκτασης περίπου 1100 m², χωρητικότητας 120 ατόµων, όπου περιλαµβάνονται αίθουσα αθλοπαιδιών και γυµναστικής, συγκρότηµα βοηθητικών χώρων (αποδυτήρια, γραφεία, ιατρείο) καθώς και κερκίδες για τους θεατές. (2) ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ Βρίσκεται κεντρικά στον οικισµό Θραψανού στην ίδια δηµοτική έκταση µε το Κλειστό Γυµναστήριο. Πρόκειται για ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5 (διαστάσεων 44mχ27m περίπου) και ένα γήπεδο καλαθοσφαίρισης/πετοσφαίρισης (διαστάσεων 30mχ20m περίπου) που κατασκευάστηκαν στα πλαίσια υλοποίησης του προγράµµατος Ελλάδα (3) ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ (έδρα Ανθεστίωνα ) Βρίσκεται νότια και φεύγοντας από τον οικισµό Θραψανού προς το Αρκαλοχώρι. Η κατασκευή του αγωνιστικού χώρου (διαστάσεων περίπου 101mχ55m, µε συνθετικό χλοοτάπητα 5ης γενιάς), η επισκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων (αποδυτήρια, κυλικείο, γραφείο/ιατρείο) και κερκίδων για τους θεατές έχουν ολοκληρωθεί και χρησιµοποιείται ως έδρα της τοπικής οµάδας του Ανθεστίωνα (4) ΓΗΠΕ Ο ΜΙΝΙ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΟΝΗΣ (υπό κατασκευή) Βρίσκεται κεντρικά στον οικισµό Βόνης. Πρόκειται για ένα µίνι γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5, διαστάσεων περίπου 40mχ20m, προορισµένο για την ντόπια νεολαία. 118

28 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 1. ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Πρόκειται για ένα γήπεδο ποδοσφαίρου διαστάσεων 96,00X60,00 µε συνθετικό χλοοτάπητα. Το γήπεδο βρίσκεται στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Ροβιθιώτης Καστελλίου, σε οικόπεδο επιφάνειας ,00τµ. Στο χώρο του οικοπέδου υπάρχουν και κερκίδες, αποδυτήρια καθώς και χώροι εξυπηρέτησης θεατών (κυλικείο, WC).Το γήπεδο χρησιµοποιείται ως έδρα του ωριέα, τοπικής οµάδας του Καστελλίου. 2. ΓΗΠΕ Ο 5Χ5 ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Πρόκειται για ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5, διαστάσεων 20,50X40,50 µε συνθετικό χλοοτάπητα. Το γήπεδο βρίσκεται στην περιοχή Κεφάλι κεντρικά στο. 3. ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΥΠΟΥ Τ11Β ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ (υπό µελέτη) Το έργο είχε δηµοπρατηθεί παλιότερα και η σύµβαση εκτέλεσης του, είχε υπογραφτεί στις Το έργο δεν κατέστη δυνατόν να ξεκινήσει λόγω καθυστέρησης της έκδοσης της οικοδοµικής του άδειας µε αποτέλεσµα να χαθεί η χρηµατοδότηση του και επίσης να µην ισχύει η µελέτη του µετά από τόσα χρόνια. Η οικοδοµική άδεια του κτιρίου εκδόθηκε στις Είναι έτοιµες οι στατικές και αρχιτεκτονικές µελέτες του γυµναστηρίου και υπολείπονται κάποιες επιπλέον ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες (µελέτη κλιµατισµού κλπ), τα ηλεκτροµηχανολογικά τεύχη δηµοπράτησης καθώς και να ολοκληρωθούν τα οικοδοµικά τεύχη δηµοπράτησης, προκειµένου να προχωρήσουµε σε ένταξη του έργου σε κάποιο πρόγραµµα χρηµατοδότησης. 119

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

25 διαφορετικά. αθλήµατα και δράσεις Φυσικής ραστηριότητας καλλιεργούνται στα δηµοτικά αθλητικά κέντρα

25 διαφορετικά. αθλήµατα και δράσεις Φυσικής ραστηριότητας καλλιεργούνται στα δηµοτικά αθλητικά κέντρα Η αποστολή µας 25 διαφορετικά 25 αθλήµατα και δράσεις Φυσικής ραστηριότητας καλλιεργούνται στα δηµοτικά αθλητικά κέντρα Παγκρήτιο Στάδιο Νέο Κλειστό Ηρακλείου Αθλητικό και Πνευµατικό Κέντρο Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Επιμέλεια: Δρ. Γεώργιος Κουλαουζίδης Ειδικός Σύμβουλος για θέματα Δια Βίου Μάθησης 2012 Ανάπτυξη και προβολή της οινοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Eναλλακτικός Τουρισμός - είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης του έργου: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ και τροποποίηση προϋπολογισµού έτους 2012.

ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης του έργου: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ και τροποποίηση προϋπολογισµού έτους 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 17903/18-09-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ. Απόφ. 218/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης του έργου: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2014 Κατά το Α Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.483.716 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 1 / 16 Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 2.Συγκροτήθηκε στο Δήµο σας ΣΕΜ; ΝΑΙ ΟΧΙ (αν όχι συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αν και η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας εθεωρείτο στο παρελθόν, ως κοινωνικό αγαθό, σήµερα βασίζεται σε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και στην ύπαρξη ασφάλισης. Είναι λοιπόν φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Πε. Μη. Κοιν.Σ.Επ. Αττικής

Πε. Μη. Κοιν.Σ.Επ. Αττικής Email: pemiseattica@gmail.com Περιφερειακός Μηχανισμός Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Αττικής Πε. Μη. Κοιν.Σ.Επ. Αττικής Email: pemiseattica@gmail.com Περιφερειακός Μηχανισμός Κοινωνικών Συνεταιριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ Α.Π. Ηµερ... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΦΥΛΟ Άνδρας Γυναίκα ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης. του ήµου Τανάγρας

Τοπικό Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης. του ήµου Τανάγρας ΑΝΙΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Τοπικό Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης του ήµου Τανάγρας Α) Γενικά στοιχεία για το / τη ηµότη ηµοτική Ενότητα Κατοικίας: Φύλο : Γυναίκα Άνδρας Ηλικία : Εθνικότητα : Ανήκετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ Δημιουργία Απασχόλησης στους τομείς φροντίδας κατοικιών, εξωτερικών χώρων και χειροτεχνίας-οικοτεχνίας. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Καλλιρρόης 89, 117 45, Αθήνα Τηλ.: 210 9238170 210 9238800 Fax: 210 9235959 www.spme.gr ASSOCIATION OF CIVIL ENGINEERS OF GREECE 89, Kallirois str., 117 45, Athens,

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ /νση: Παν/πολη-Πάτρα Αρ. Πρωτ. Τ.Κ. : 265.00 ΤΗΛ κ FAX : 2610-993055 Προς : Όλα τα µέλη της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8215853 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: www.keaep.gr E-mail: keaep@otenet.gr Αθήνα, 26/11/2012 Αρ. Πρωτ. εξερχόµενου

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για δεύτερη χρονιά η ICAP Group εκπόνησε αναλυτική Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης.

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Αντικείμενο. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο χρηµατοδοτείται από το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2000 2006 ΜΕΤΡΟ 4.2 :«Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις αστικής ανάπτυξης σε

Το Έργο χρηµατοδοτείται από το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2000 2006 ΜΕΤΡΟ 4.2 :«Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις αστικής ανάπτυξης σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002558788 2015-02-04

15PROC002558788 2015-02-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο Συνολική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 Εισαγωγή Τρέχουσες Εξελίξεις Γενικές Κατευθύνσεις και Προτεραιότητες της ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας για το 2020 Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας»

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας» Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ../../.. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ:../../.. ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ. Απολογισµός Πεπραγµένων 2011

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ. Απολογισµός Πεπραγµένων 2011 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Απολογισµός Πεπραγµένων 2011 Αθλητικές Υποδοµές Στις εγκαταστάσεις των αθλητικών κέντρων του ήµου Χανίων: 1. φιλοξενούνται και προπονούνται καθηµερινά από ευτέρα έως Παρασκευή το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Πύλης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης ιεθνές Συνέδριο CPRM Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης 12 Ιουνίου 2015 Ν ί κ ο ς Μ υ ρ τ ά κ η ς Η µεγαλύτερη πρωτοβάθµια συνεταιριστική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Στην ένταξη µε πάνε σαράντα κύµατα Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιηθήκαµε από τον Νοέµβριο µέχρι σήµερα ήταν τα Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι, το Ίλιον και οι Αχαρνές µε έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοδιάγραµµα. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα. Αρµόδια Υπηρεσία µε κωδ.

Χρονοδιάγραµµα. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα. Αρµόδια Υπηρεσία µε κωδ. ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_11: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Χρονοδιάγραµµα Κωδ. Άξονας Μέτρο Στόχος ράση Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κατηγορία ράσης Νέα / Συνεχιζόµενη (Ν/Σ) Χωροθέτηση Ιεράρχηση/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ κεντρικό θύλακα του ιστορικού κέντρου της πόλης του Ρεθύμνου

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ κεντρικό θύλακα του ιστορικού κέντρου της πόλης του Ρεθύμνου ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης, Μέτρο 5 «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας- ΕΚΤ» του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

Ανεργία, μισθοί και αποδόσεις της εκπαίδευσης στην Ελλάδα πριν και κατά την κρίση

Ανεργία, μισθοί και αποδόσεις της εκπαίδευσης στην Ελλάδα πριν και κατά την κρίση Ανεργία, μισθοί και αποδόσεις της εκπαίδευσης στην Ελλάδα πριν και κατά την κρίση Νικόλαος Κανελλόπουλος (ΚΕΠΕ) Θεόδωρος Μητράκος (Τράπεζα της Ελλάδος) Πάνος Τσακλόγλου (ΟΠΑ/ΣΟΕ) Ιωάννης Χολέζας (ΚΕΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Νοµός Λάρισας Στο νοµό Λάρισας υπάρχουν αξιόλογες εκτάσεις κατάλληλες για την ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα Αστική πυκνότητα Άσκηση Νο 1 : Να υπολογιστεί η πυκνότητα κατοικίας σε Αστική περιοχή µε µέγεθος Οικοδοµικών τετραγώνων 150 µ Χ 200 µ., πλάτος οδών (από Οικοδοµική Γραµµή σε Ο.Γραµµή) 15µ. και συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY www.festivalfactory.gr Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για τη Δημιουργία επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ:

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΠΟΥ ΡΩΤΕΙΤΑΙ: -ΦΥΛΟ: ΑΡΣΕΝΙΚΟq, ΘΗΛΥΚΟ q -

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Αγαπητοί φίλοι, Το πρόβλημα της ανεργίας καθημερινά κλιμακώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ.

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ. Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ. Σαµπάνης, ²Π. Σαµπάνης, ³Π. Σταµάτης, ³Μ. Κόνσολας ¹ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών-Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

4) Τοπική οικονοµία και απασχόληση

4) Τοπική οικονοµία και απασχόληση 4) Τοπική οικονοµία και απασχόληση 4.1 Οικονοµικά ενεργός πληθυσµός 4.2 Εργαζόµενοι, άνεργοι 4.3 Μεταβολές ποσοστών ανεργίας 4.4 Σύνθεση ανεργίας (φύλο, ηλικία, εκπαίδευση) 4.5 Παραγωγικοί τοµείς και η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Καποδιστρίου 96, 262 24 ΠΑΤΡΑ Τηλ.: 2613012630, Fax:2610315498 E-mail: info@apasxolisi-ellada.gr http://www.apasxolisi-ellada.gr ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι εμπιστευτικό και αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Εισήγηση προς την ΟΣΕΠ ΤΕΙ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η «άναρχη» ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της ίδρυσης νέων τμημάτων, παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ιοίκηση του ΙΤΕΠ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να δώσει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Στη διαδικασία διαμόρφωσης των κοινωνιών, συνέβαλλε και η γυναικεία εργασία κάτω βέβαια από διάφορες μορφές ανισοτιμίας. Σταδιακά όμως, μέσω των γυναικείων συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή πιλοτικών περιοχών ΕΣΔΑΚ

Επιλογή πιλοτικών περιοχών ΕΣΔΑΚ ΕΣΔΑΚ Για το Έργο Ανάπττυξη και Επίδειξη ενός Εργαλείου Υποστήριξης της Πρόληψης Αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση LIFE10 ENV/GR/ 622 Ιούνιος 2012 Το Έργο «Εργαλείο WASP» συγχρηματοδοτείται από την

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Α-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2006-2010 Ο Δήμος Συκεών επιδιώκοντας να συμβάλει στην ισότιμη κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

mail: syllogosepistrofi@yahoo.gr site: www.alkoologia.gr Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

mail: syllogosepistrofi@yahoo.gr site: www.alkoologia.gr Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ mail: syllogosepistrofi@yahoo.gr site: www.alkoologia.gr Σύλλογος ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Μή κερδοσκοπικός Σύλλογος Στο Ηράκλειο, από το 1999 Μέλη: εθελοντές, κυρίως επαγγελµατίες υγείας, αλλά και από κάθε τάξη της

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΤΩΤΑ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΜΑΤΑ IOYNIΟΣ 2014

ΚΑΛΑΜΑΤΑ IOYNIΟΣ 2014 «Φ ΑΡΙΣ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 1/2014 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 20 ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,00 με ΦΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 28.467 τ.χ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 28.467 τ.χ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΑΡΔΕΣ 28.467 τ.χ. 305 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Σαρδών είχε 375, 318,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Υπεύθυνη Έρευνας: Μαρίνα Αϊβαζίδη (σχολικό έτος 2003-2004) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Υπεύθυνη Έρευνας: Μαρίνα Αϊβαζίδη (σχολικό έτος 2003-2004) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 73 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Υπεύθυνη Έρευνας: Μαρίνα Αϊβαζίδη (σχολικό έτος 2003-2004) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 1 2 ΕΙΝΑΙ: ένας ουσιαστικός τρόπος να συμπληρώνει η οικογένεια το εισόδημά της όλο το χρόνο ένας τρόπος να βρουν απασχόληση οι νέοι, οι αγρότισσες, οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 16/09/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 12 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ: Έτος 11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η έρευνα Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους.

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. 1 Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί γρήγορα και αποτελεσµατικά, τους Οργανισµούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Αντικείμενο του ισχύοντος προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Αγρότες)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Αγρότες) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα