( 2) 4, 4.1, 4.1.1,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1."

Transcript

1

2

3 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008

4 : On Demand

5

6

7 / /

8

9 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Έκθεση Αποτελεσμάτων της Περιφερειακής Ομάδας Δωδεκάνησσα 6

10 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου

11 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Εισαγωγή Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα των αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν στα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από την ΠΟΕ Ρόδου την άνοιξη του 2005 στα πλαίσια της πανελλαδικής έρευνας «Διερεύνηση των Αντιλήψεων στα θέματα της Ισότητας των Δύο Φύλων της Σχολικής Κοινότητας και των Ελλήνων Γονέων» που πραγματοποιήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Ψυχολογίας. Η ΠΟΕ Ρόδου είχε υπό την ευθύνη της την περιοχή Δωδεκανήσων. Ήταν γεωγραφικά και πληθυσμιακά η μικρότερη περιφέρεια που συμμετείχε στην έρευνα. Ο μικρός αριθμός των συμμετεχόντων ειδικά στο δείγμα των εκπαιδευτικών είχε σημαντικές επιπτώσεις στις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν (επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας αποτελεσμάτων). 2. Δημογραφικά στοιχεία 2.1 Μαθητές Στα Δωδεκάνησα πήραν συνολικά μέρος στην έρευνα 85 μαθητές και 85 μαθήτριες (σύνολο 170). Τα σχολικά χαρακτηριστικά τους φαίνονται στους πιο κάτω πίνακες. Τάξη φοίτησης Συχνότητα Ποσοστό Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 80 47,1 Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 47 27,6 ΤΕΕ 43 25,3 Τύπος σχολείου-εσπερινό Συχνότητα Ποσοστό ΗΜΕΡΗΣΙΟ ,5 ΕΣΠΕΡΙΝΟ 11 6,5 Σύνολο ,0 Αστικότητα σχολείου Συχνότητα Ποσοστό ΑΣΤΙΚΗ ,3 ΑΓΡΟΤΙΚΗ 42 24,7 Σύνολο ,0 8 9

12 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Η εθνικότητα των μαθητών/ τριών φαίνεται στο πιο κάτω πίνακα. Εθνικότητα Συχνότητα Ποσοστό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ,0 ΑΛΒΑΝΙΚΗ 4 2,4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 5 2,9 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ 1,6 ΑΛΛΟ 4 2,4 Δ / Α 3 1,8 Σύνολο ,0 Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών/ τριών (93,2%) μιλούν την ελληνική ως πρώτη γλώσσα στο σπίτι ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (15,3 %) μιλούν μια ευρωπαϊκή κυρίως γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα. Ο μέσος όρος της γενικής βαθμολογίας των μαθητών/ τριών κατά το προηγούμενο σχολικό έτος ήταν 15,68 (ΤΑ= 2,28) και δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με το φύλο. Ένα ποσοστό (84,0 %) ζουν και με τους δύο γονείς των οποίων η εκπαίδευση και το επάγγελμα φαίνονται στους πιο κάτω πίνακες: Εκπαίδευση πατέρα Εκπαίδευση μητέρας Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (1-6 έτη) 39 22, ,6 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (9-12 έτη) , ,4 Τριτοβάθμια (ΤΕΙ-ΑΕΙ) 25 14, ,9 Δ / Α 4 2,4 2 1,2 Σύνολο , ,0 10 9

13 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Κατηγορία επαγγέλματος πατέρα Κατηγορία επαγγέλματος μητέρας Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ) 15 8,8 11 6,5 ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (ΜΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ) ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ 46 27, , ,2 11 6,5 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 20 11,8 11 6,5 ΟΙΚΙΑΚΑ 67 39,4 ΑΛΛΟ 25 14,7 14 8,2 ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 11 6,5 6 3,5 Σύνολο , ,0 2.2 Γονείς Στην περιοχή Δωδεκανήσων πήραν μέρος στην έρευνα συνολικά 102 γονείς (38 πατέρες και 64 μητέρες). Η ηλικία των γονιών παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα. Ηλικία γονιών Συχνότητα Ποσοστό ΜΕΧΡΙ 30 ΕΤΩΝ 2 2, ΕΤΩΝ 34 33, ΕΤΩΝ 49 48,0 51 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ 14 13,7 Δ / Α 3 2,9 Σύνολο ,0 Από αυτούς οι 58 κατοικούσαν σε αστικές περιοχές ενώ 44 σε μη αστικές περιοχές. Παράλληλα, 65 από τα παιδιά τους φοιτούσαν σε σχολεία αστικής περιοχής και 37 σε σχολεία που βρίσκονταν σε αγροτική περιοχή. Ο τύπος των σχολείου που φοιτούσαν τα παιδιά τους ήταν ως ακολούθως: Τύπος σχολείου Συχνότητα Ποσοστό ΓΥΜΝΑΣΙΟ 52 51,0 ΛΥΚΕΙΟ 21 20,6 ΤΕΕ 29 28,4 Σύνολο ,

14 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Η εθνικότητα των γονιών που πήραν μέρος στην έρευνα ήταν ως ακολούθως: Εθνικότητα γονιών Συχνότητα Ποσοστό ΕΛΛΗΝΙΚΗ 91 89,2 ΡΩΣΙΚΗ 1 1,0 ΑΛΒΑΝΙΚΗ 1 1,0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 3 2,9 Δ/Α 6 5,9 Σύνολο ,0 Το εκπαιδευτικό επίπεδο και η επαγγελματική κατηγόρία στην οποία ανήκαν παρουσιάζονται στους δύο επόμενους πίνακες. Εκπαίδευση Γονέα Συχνότητα Ποσοστό Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (1-6 έτη) 26 25,5 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (9-12 έτη) 66 64,7 Τριτοβάθμια (ΤΕΙ-ΑΕΙ) 9 8,8 Δ / Α 1 1,0 Σύνολο ,0 Κατηγορία επαγγέλματος Συχνότητα Ποσοστό ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (ΜΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ) 29 28,4 ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ 15 14,7 ΟΙΚΙΑΚΑ 22 21,6 ΑΛΛΟ 29 28,4 Δ / Α 7 6,9 Σύνολο ,0 Ακολουθούν στοιχεία που αφορούν ποιοτικά χαρακτηριστικά της οικογενειακής κατάστασης και της σχέσης των γονιών με το σχολείο. Οικογενειακή κατάσταση Συχνότητα Ποσοστό ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ/Η 86 84,3 ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η 12 11,8 ΧΗΡΟΣ/Α 3 2,9 Δ / Α 1 1,0 Σύνολο ,

15 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Αριθμός παιδιών στην οικογένεια Συχνότητα Ποσοστό 1 6 5, , , , , ,0 Δ / Α 13 12,7 Σύνολο ,0 Γλώσσες ομιλίας στο σπίτι ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ BLOCK) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΩΡΑ (ΠΡΩΗΝ ΔΥΤΙΚΟΥ BLOCK) + ΑΓΓΛΙΚΑ Πρώτη γλώσσα ομιλίας στο σπίτι Δεύτερη γλώσσα ομιλίας στο σπίτι Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 4 3,9 6 5,9 1 1,0 10 9,8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΠΟΝΤΙΑΚΑ, ΚΥΠΡΙΑΚΑ) 81 79,4 4 3,9 ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 16 15, ,4 Σύνολο , ,0 Φύλο του παιδιού που έφερε το ερωτηματολόγιο στο σπίτι Συχνότητα Ποσοστό ΑΓΟΡΙ 44 43,1 ΚΟΡΙΤΣΙ 48 47,1 ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 10 9,8 Σύνολο ,0 Ποιος από γονείς ασχολείται περισσότερο με θέματα εκπαίδευσης των παιδιών Συχνότητα Ποσοστό ΠΑΤΕΡΑΣ 9 8,8 ΜΗΤΕΡΑ 59 57,8 ΚΑΙ ΟΙ 2 ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ 24 23,5 ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 10 9,8 Σύνολο ,

16 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Πόσο συχνά επισκέπτεστε σχολείο παιδιού για να ενημερωθείτε για την πρόοδο του Συχνότητα Ποσοστό 1 ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ 20 19,6 1 ΦΟΡΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 30 29,4 ΜΟΝΟΝ ΟΤΑΝ ΜΑΣ ΚΑΛΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 8 7,8 ΜΟΝΟΝ ΟΤΑΝ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 29 28,4 ΑΛΛΟ 2 2,0 ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 13 12,7 Σύνολο ,0 2.3 Εκπαιδευτικοί Είκοσι δύο εκπαιδευτικοί συνολικά πήραν μέρος στην έρευνα (11 άνδρες και 11 γυναίκες) που είχαν τις ακόλουθες ειδικότητες: Ειδικότητες εκπαιδευτικών Συχνότητα Ποσοστό ΠΕ ,2 ΠΕ03 ΠΕ ,3 ΠΕ05 ΠΕ06 ΠΕ ,6 ΠΕ09 ΠΕ10 ΠΕ ,6 ΠΕ19 ΠΕ ,6 ΠΕ18 1 4,5 ΔΕΝ ΔΗΛΩΣΑΝ 2 9,1 Σύνολο ,0 Έξι εκπαιδευτικοί εργάζονταν σε γυμνάσιο ενώ οκτώ εργάζονταν σε Λύκειο και οκτώ σε ΤΕΕ. Δέκα εκπαιδευτικοί βρίσκονταν σε σχολεία αστικών περιοχών και 12 σε σχολεία αγροτικών περιοχών. Οι ηλικίες των εκπαιδευτικών φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα ενώ είχαν κατά μέσο όρο 7,23 χρόνια υπηρεσίας (ΤΑ= 7,9). Ηλικία Συχνότητα Ποσοστό ΜΕΧΡΙ 30 ΕΤΩΝ 5 22, ΕΤΩΝ 11 50, ΕΤΩΝ 4 18,2 51 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ 1 4,5 ΔΕΝ ΔΗΛΩΣΑΝ 1 4,5 Σύνολο ,

17 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Οι σπουδές των εκπαιδευτικών φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα: Σπουδές Συχνότητα Ποσοστό ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι ,2 ΠΑΤΕΣ/ ΣΕΛΕΤΕ 1 4,5 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 6 27,3 Σύνολο ,0 Μόνο μια εκπαιδευτικός δίδαξε ΣΕΠ και μόνο έξι από τους/ τις 22 είχε συμμετοχή σε σεμινάρια ή προγράμματα επιμόρφωσης σε θέματα φύλου και ισότητας. Τέλος όσον αφορά την οικογενειακή τους κατάσταση η εικόνα ήταν ως ακολούθως: Οικογενειακή κατάσταση Συχνότητα Ποσοστό ΑΓΑΜΟΣ/Η 10 45,5 ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ/Η 11 50,0 ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η 1 4,5 Σύνολο ,

18 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Στατιστικές αναλύσεις Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται στατιστικές αναλύσεις στις σύνθετες μεταβλητές που προέκυψαν μετά από παραγοντικές αναλύσεις και για τις τρεις ομάδες που πήραν μέρος στην έρευνα: μαθητές/ τριες, γονείς, εκπαιδευτικοί. 3.1 Μαθητές/ τριες Φύλο Παρακάτω παρουσιάζονται αναλύσεις των σύνθετων μεταβλητών που προέκυψαν από τις παραγοντικές αναλύσεις σε σχέση με το φύλο των μαθητών/ τριών. Παρουσιάζονται πρώτα τα αποτελέσματα των αναλύσεων όπου είχαμε διαφοροποιήσεις που ήταν στατιστικά σημαντικές ενώ στη συνέχεια πίνακες αποτελεσμάτων με μη στατιστικά σημαντικές απαντήσεις. Έγιναν αναλύσεις διακύμανσης με ένα παράγοντα (φύλο) προκειμένου να ελεγχθεί η επίδραση του στις σύνθετες μεταβλητές. Σχολιάζονται μόνο τα αποτελέσματα στα οποία είχαμε στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις α Στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις Τα αγόρια και τα κορίτσια απάντησαν διαφορετικά στις ταυτότητες φύλου σε ότι αφορά την άποψη ότι είναι σπουδαίο να είσαι κορίτσι ή αγόρι. Ταυτότητες Φύλου ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι Σπουδαίο να είσαι Κορίτσι Οφέλη 2,77,94 3,67,66 Πλεονεκτήματα λόγω γυναικείας φύσης 3,63,83 4,05,74 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Σπουδαίο να είσαι Κορίτσι-Οφέλη % CI Σπουδαίο να είσαι Κορίτσι-Πλεονεκτήματα λόγω Γυναικείας Φύσης ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ F (1, 154)=48.36,p=0.000,η 2 =0.240) F (1, 153)=10.73,p=0.001,η 2 =0.066) 16 15

19 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι Σπουδαίο να είσαι Αγόρι Οφέλη 3,15,94 2,31,77 Πλεονεκτήματα λόγω ανδρικής φύσης 3,62,77 3,97,79 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Σπουδαίο να είσαι Αγόρι-Οφέλη % CI Σπουδαίο να είσαι Αγόρι-Πλεονεκτήματα λόγω Ανδρικής Φύσης ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ F(1,157)=38.243, p= 0.000, η 2 =0.195) F(1,154)= 4.724, p=-0.000, η 2 =0.185) ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι Απαίσιο να είσαι Κορίτσι 1. Περιορισμοί και συμβατικές υποχρεώσεις 2,95 1,10 2,61,96 2. Κίνδυνοι και δοκιμασίες λόγω φύσης 3,69 1,09 3,74,98 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Απαίσιο να είσαι Κορίτσι-Περιορισμοί και συμβατικές Υποχρεώσεις ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ 1. F (1, 161) = 4.423, p= 0.037, η 2 =0.027) 16 17

20 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι Απαίσιο να είσαι Αγόρι 1. Πιέσεις και περιορισμοί 2,32,98 3,20 1,07 2. Ευθύνες και υποχρεώσεις για το μέλλον 2,67,85 2,53,88 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Απαίσιο να είσαι Αγόρι-Πιέσεις και Περιορισμοί ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ 1. F (1, 162) = , p= 0.000, η 2 =0.157) Σε ότι αφορά τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σε εκείνο που υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση είναι στα Μαθηματικά με τα αγόρια να δηλώνουν μεγαλύτερη αυτοαποτελεσματικότητα σε σύγκριση με τα κορίτσια. Αυτοαποτελεσματικότητα για ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι 1. Μαθήματα Γλώσσας 3,37,86 3,28,81 2. Μαθηματικά 3,13,92 2,69 1,21 3. Φυσικές Επιστήμες 3,05,98 2,83 1, περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Μαθηματικά-Αυτοαποτελεσματικότητα F (1, 156) = 6.597, p= 0.011, η ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ =0.041) 18 17

21 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Σε ότι αφορά τους ατομικούς στόχους επίτευξης τα αγόρια διαφοροποιούνται από τα κορίτσια μόνο στους στόχους επίδοσης- προσέγγισης όπου εμφανίζονται να έχουν υψηλότερους. Ατομικοί Στόχοι Επίτευξης ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι 1. Στόχοι Μάθησης 3,25,87 3,33,97 2. Στόχοι Επίδοσης-Προσέγγισης 3,08,89 2,65,86 3. Στόχοι Επίδοσης-Αποφυγής 2,89,80 2,65,89 95% CI Ατομικοί Στόχοι Επίτευξης-Στόχοι Επίδοσης- Προσέγγισης περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ 2. F (1, 160) = 9.962, p= 0.002, η 2 =0.059) Τα αγόρια περισσότερο από τα κορίτσια φαίνεται να έχουν ως στόχο την ικανοποίηση σημαντικών άλλων (δασκάλων-οικογένειας). Κοινωνικοί Στόχοι ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι 1. Ευχαρίστηση Σημαντικών Άλλων (δασκάλων-οικογένειας) 3,39,83 3,03,90 2. Συνέπειες για το Μέλλον 3,69,90 3,51 1, περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Κοινωνικοί Στόχοι-Ευχαρίστηση Σημαντικών Άλλων (δασκάλου και οικογένειας) ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ 1. F (1, 156) = 6.793, p= 0.010, η 2 =0.042) 18 19

22 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Τα αγόρια επίσης περισσότερο από τα κορίτσια φαίνεται να έχουν μια υψηλότερη αντίληψη προς στόχους επίδοσης που θέτει το σχολείο. Αντιλαμβανόμενοι Στόχοι Σχολείου ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι 1. Στόχοι προς την Επίδοση 2,99,95 2,68,95 2. Στόχοι προς τη Μάθηση 3,49,87 3,62,85 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Αντιλαμβανόμενοι Στόχοι Σχολείου-Στόχοι προς την Επίδοση F (1, 151) = 4.090, p= 0.045, η 2 =0.027) ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ Ενδιαφέρουσες είναι οι απόψεις των αγοριών και των κοριτσιών για τα δύο φύλα με τα αγόρια να έχουν θετικότερες απόψεις για τα κορίτσια παρά τα κορίτσια για τα αγόρια. Απόψεις για Αγόρια και Κορίτσια ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι Απόψεις για τα Κορίτσια 3,53,77 3,80,78 Απόψεις για τα Αγόρια 3,20,92 2,44,91 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα % CI Απόψεις για τα Κορίτσια % CI Απόψεις γα τα Αγόρια ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ F(1,160)=4.741,p= 0.031, η 2 =0.029) F(1,159)=27.748,p=0.000,η 2 =0.149) 20 19

23 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Στην σχολική ικανότητα τα κορίτσια απάντησαν ελαφρώς υψηλότερα από ότι τα αγόρια. ΠΑΤΕΜ ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι 1. Αυτοεκτίμηση 2,19,44 2,30,34 2. Σχολική Ικανότητα 2,25,47 2,43,41 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα % CI ΠΑΤΕΜ-Σχολική Ικανότητα F (1, 139) = 5.292, p= 0.023, η 2 =0.037) 2.10 ΑΓΟΡΙ ΚΟΡΙΤΣΙ Φύλο Τα αγόρια περισσότερο από τα κορίτσια αποδίδουν την καλή τους επίδοση στο ρόλο της οικογένειας και σε τυχαία γεγονότα ενώ την κακή επίδοση την αποδίδουν στην εξυπνάδα στους γονείς και σε τυχαία γεγονότα καθώς επίσης και στο ρόλο των καθηγητών και των δασκάλων. Αιτιακές Αποδόσεις Καλής Επίδοσης ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι 1. Στον ίδιο τον εαυτό και στο σχολείο (Καθηγητές & Δάσκαλοι) 3,26,85 3,22,91 2. Ο ρόλος της Οικογένειας και Τυχαία Γεγονότα 2,84,76 2,32,68 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 2. F (1, 156) = , p= 0.000, η 2 =0.114) 95% CI Αιτιακές Αποδόσεις Καλής Επίδοσης-Ο ρόλος της Οικογένειας και Τυχαία Γεγονότα ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ 20 21

24 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Αιτιακές Αποδόσεις Κακής Επίδοσης ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι 1. Έξυπνος-Γονείς-Τυχαία Γεγονότα 2,23 1,00 1,74,70 2. Ατομικοί Παράγοντες 2,30 1,18 2,82 1,16 3. Καθηγητές και Δάσκαλοι 2,67 1,16 2,05 1,01 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Αιτιακές Αποδόσεις Κακής Επίδοσης-Έξυπνος- Γονείς-Τυχαία Γεγονότα % CI Αιτιακές Αποδόσεις Κακής Επίδοσης-Καθηγητές και Δάσκαλοι ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ 1.F(1,150)=12,484,p=0.001,η 2 =0.077) 3.F(1,153)=12,326,p=0.001,η 2 =0.075) Τα αγόρια περισσότερο από τα κορίτσια αποδίδουν στο ΣΕΠ υπηρεσίες συμβουλευτικής σε σχέση με το φύλο. ΣΕΠ & Υπηρεσίες Συμβουλευτικής στο Σχολείο ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι 1. Φυσιογνωμία του ΣΕΠ στο σχολείο, όπως είναι σήμερα 3,29,88 3,22 1,03 2. Αναγκαιότητα Υπηρεσιών Συμβουλευτικής στο σχολείο Επαγγελματικών και μη 3,47,85 3,51,94 3. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής σε σχέση με το Φύλο 3,20,86 2,92,90 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 3. F (1, 159) = 4.057, p=0.046, η 2 95% CI ΣΕΠ & Υπηρεσίες συμβουλευτικής στο σχολείο- Υπηρεσίες Συμβουλευτικής σε σχέση με το Φύλο =0.025) ΑΓΟΡΙ ΚΟΡΙΤΣΙ Φύλο 22 21

25 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Ακόμα τα αγόρια περισσότερο από τα κορίτσια αποδέχονται περισσότερο από τα κορίτσια το απόλυτο της σχολικής γνώσης. Πεποιθήσεις για τη Μάθηση στο Σχολείο ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι 1. Φύση και Οικοδόμηση της γνώσης στο σχολείο 3,27,69 3,39,65 2. Καθυπόταξη και Απόλυτο της σχολικής γνώσης 2,94,64 2,65,62 3. Ενδυνάμωση 3,26,85 3,32,85 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Καθυπόταξη και Απόλυτο της Σχολικής Γνώσης ΑΓΟΡΙ ΚΟΡΙΤΣΙ Φύλο 2. F (1, 148) = 8.446, p=0.004, η 2 =0.054) Ενδιαφέρουσες είναι οι απαντήσεις των αγοριών και κοριτσιών στο πώς βλέπουν το μέλλον τους. Για τα αγόρια είναι μεγαλύτερο από ότι στα κορίτσια το ενδεχόμενο μη δημιουργίας οικογένειας ενώ φαίνεται να υποστηρίζουν περισσότερο ότι μια γυναίκα πρέπει να θυσιάζει την εργασία της για την οικογένεια της. Πώς βλέπω τη ζωή στο μέλλον ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι 1. Μη προοπτική της οικογένειας 2,33 1,18 1,68,89 2. Η εργασία θυσιάζεται για την οικογένεια (για τη γυναίκα) 2,50,68 2,08,

26 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Πως βλέπω τη Ζωή στο Μέλλον-Μη προοπτική της Οικογένειας % CI Πως Βλέπω τη Ζωή στο Μέλλον-Η Εργασία θυσιάζεται για την Οικογένεια (για τη Γυναίκα) ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ 1.F(1,157)=15.188,p=0.000,η 2 =0.089) 2.F(1,153)=14.151,p=0.000,η 2 =0.085) Είναι επίσης ενδιαφέρον το γεγονός ότι τα αγόρια εμφανίζονται να έχουν πιο στερεοτυπικές αντιλήψεις για το ρόλο των φύλων παρά τα κορίτσια. Συγκεκριμένα φαίνεται να έχουν πιο συντηρητικές αντιλήψεις για το ρόλο της γυναίκας στην οικογένεια και για την κατανομή της εργασίας στα δύο φύλα ενώ τα κορίτσια φαίνεται να έχουν πιο προοδευτικές αντιλήψεις για την κατανομή των ρόλων στην οικογένεια. Απόψεις για Άνδρες και Γυναίκες ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι 1. Η γυναίκα στην οικογένεια-συντηρητικές αντιλήψεις 3,28,61 2,63,76 2. Προοδευτικές αντιλήψεις για την κατανομή των ρόλων στην οικογένεια 3,43,58 3,90,81 3. Παραδοσιακές αντιλήψεις για την κατανομή της εργασίας στα 2 φύλα 3,61,80 3,29,79 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Απόψεις για Άνδρες και Γυναίκες-Η Γυναίκα στην Οικογένεια. Συντηρητικές / Παραδοσιακές Απόψεις, κυρίως για τη Γυναίκα % CI Απόψεις για Άνδρες και Γυναίκες-Προοδευτικές Αντιλήψεις για την κατανομή των ρόλων στην Οικογένεια ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ 1.F(1,153)=34.403,p=0.000,η 2 =0.182) 2.F(1,156)=17.858,p=0.000,η 2 =0.103) 24 23

27 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Απόψεις για Άνδρες και Γυναίκες-Παραδοσιακές Αντιλήψεις για την κατανομή της εργασίας στα 2 φύλα ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ 3.F(1,156)=6.216,p=0.014,η 2 =0.038) β Στατιστικά μη σημαντικά αποτελέσματα Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα των αναλύσεων όπου η ανάλυση διακύμανσης δεν έδωσε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Παρουσιάζονται μόνο οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις και δε σχολιάζονται περαιτέρω. Επαγγελματικές Επιλογές ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι Φύση Εργασίας 4,18,57 4,22,53 Συνδυασμός Καριέρας-Οικογένειας 4,05,65 4,00,58 Κύρος-Χρήματα 3,80,87 3,78,69 Επιμονή στην εκτέλεση ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι Επιμονή στην εκτέλεση ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων 3,30,93 3,37,92 Αντιλαμβανόμενοι Στόχοι Γονέων ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι 1. Στόχοι προς την Επίδοση 3,27,76 3,03,94 2. Στόχοι προς τη Μάθηση 3,59,80 3,67,

28 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Αντιλαμβανόμενη Γονεϊκή Εμπλοκή ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι 1. Συναισθηματική Εμπλοκή 3,65,82 3,37,97 2. Εμπλοκή στο Σχολείο 2,67 1,12 2,42 1,09 3. Γνωστική Εμπλοκή 3,02,93 2,77 1,02 Σκεπτικισμός για το σχολείο ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι Σκεπτικισμός για το σχολείο 2,95,83 2,93,87 Εαυτός σε σχέση με το σχολείο ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι 1. Αρνητική-Ουδέτερη Σχέση με το Σχολείο 2,89,68 2,69,68 2. Θετική Στάση στο Σχολείο 2,85,88 3,08,93 3. Ακαδημαϊκή Επίτευξη 3,56,74 3,43, Αστικότητα Παρακάτω παρουσιάζονται αναλύσεις των σύνθετων μεταβλητών σε σχέση με τον τόπο κατοικίας των μαθητών/ τριών. Σε μια μόνο μεταβλητή είχαμε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση α Στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις Σε ότι αφορά το συνδυασμό καριέρας οικογένειας οι μαθητές/ τριες από α- στικές περιοχές φαίνεται να το ευνοούν ελαφρώς περισσότερο από μαθητές/ τριες που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές

29 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Επαγγελματικές Επιλογές ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική 1. Φύση Εργασίας 4,24,55 4,04,52 2. Συνδυασμός Καριέρας-Οικογένειας 4,08,60 3,84,62 3. Κύρος-Χρήματα 3,84,76 3,65,82 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Επαγγελματικές Επιλογές-Συνδυασμός Καριέρας- Οικογένειας ΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Αστικότητα 2. F (1, 158) = 4,611, p= 0.33, η 2 = β Στατιστικά μη σημαντικά αποτελέσματα Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα των αναλύσεων όπου η ανάλυση διακύμανσης δεν έδωσε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Παρουσιάζονται μόνο οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις και δε σχολιάζονται περαιτέρω. Ταυτότητες Φύλου ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Σπουδαίο να είσαι κορίτσι Οφέλη 3,22,94 3,27,88 Πλεονεκτήματα λόγω γυναικείας φύσης 3,84,82 3,88,77 ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Σπουδαίο να είσαι αγόρι Οφέλη 2,75,96 2,68,92 Πλεονεκτήματα λόγω ανδρικής φύσης 4,02,74 3,78,

30 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Αστική ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αγροτική Απαίσιο να είσαι Κορίτσι Περιορισμοί και συμβατικές υποχρεώσεις 2,82 1,06 2,64,96 Κίνδυνοι και δοκιμασίες λόγω φύσης 3,79 1,04 3,51,97 Αστική ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αγροτική Απαίσιο να είσαι Αγόρι Πιέσεις και περιορισμοί 2,76 1,16 2,72,92 Ευθύνες και υποχρεώσεις για το μέλλον 2,65,86 2,43,86 Αυτοαποτελεσματικότητα για ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Μαθήματα Γλώσσας 3,34,81 3,27,89 Μαθηματικά 2,78 1,07 3,22 1,12 Φυσικές Επιστήμες 2,95 1,08 2,88,98 Ενδιαφέρον για ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Μαθήματα Γλώσσας 3,29,90 3,29,87 Μαθηματικά 2,70,98 3,01,92 Φυσικές Επιστήμες 2,94 1,08 2,74,91 Επιμονή στην εκτέλεση ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Μ.Ο. Αγροτική Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Επιμονή στην εκτέλεση ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων 3,29,97 3,50,69 Ατομικοί Στόχοι Επίτευξης Αστική ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αγροτική Στόχοι Μάθησης 3,27,96 3,34,78 Στόχοι Επίδοσης-Προσέγγισης 2,79,91 3,08,81 Στόχοι Επίδοσης-Αποφυγής 2,73,83 2,86,

31 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Κοινωνικοί Στόχοι ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Ευχαρίστηση Σημαντικών Άλλων (δασκάλων-οικογένειας) 3,18,92 3,25,76 Συνέπειες για το Μέλλον 3,61,95 3,52,98 Αντιλαμβανόμενοι Στόχοι Σχολείου ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Στόχοι προς την Επίδοση 2,80,98 2,91,90 Στόχοι προς τη Μάθηση 3,59,86 3,45,87 Αντιλαμβανόμενοι Στόχοι Γονέων ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Στόχοι προς την Επίδοση 3,15,90 3,14,73 Στόχοι προς τη Μάθηση 3,62,87 3,64,84 Αντιλαμβανόμενη Γονεϊκή Εμπλοκή ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Συναισθηματική Εμπλοκή 3,57,91 3,28,85 Εμπλοκή στο Σχολείο 2,47 1,15 2,78,93 Γνωστική Εμπλοκή 2,91 1,00 2,84,91 Απόψεις για Αγόρια και Κορίτσια ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Απόψεις για τα Κορίτσια 3,68,77 3,61,81 Απόψεις για τα Αγόρια 2,77 1,00 2,99,96 ΠΑΤΕΜ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Αυτοεκτίμηση 2,25,35 2,24,51 Σχολική Ικανότητα 2,36,43 2,30,

32 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Αιτιακές Αποδόσεις Καλής Επίδοσης ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Στον ίδιο τον εαυτό και στο σχολείο (Καθηγητές & Δάσκαλοι) 3,22,93 3,28,71 Ο ρόλος της Οικογένειας και Τυχαία Γεγονότα 2,54,79 2,65,69 Αιτιακές Αποδόσεις Κακής Επίδοσης ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Έξυπνος-Γονείς-Τυχαία Γεγονότα 2,01,95 1,85,64 Ατομικοί Παράγοντες 2,91 1,18 2,89 1,16 Καθηγητές και Δάσκαλοι 2,35 1,16 2,33 1,01 ΣΕΠ & Υπηρεσίες Συμβουλευτικής στο Σχολείο ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Φυσιογνωμία του ΣΕΠ στο σχολείο, όπως είναι σήμερα 3,17,93 3,50 1,01 Αναγκαιότητα Υπηρεσιών Συμβουλευτικής στο σχολείο Επαγγελματικών και μη 3,46,91 3,59,85 Υπηρεσίες Συμβουλευτικής σε σχέση με το Φύλο 3,11,86 2,90,97 Σκεπτικισμός για το σχολείο ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Σκεπτικισμός για το σχολείο 2,92,80 2,97,99 Εαυτός σε σχέση με το σχολείο ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Αρνητική-Ουδέτερη Σχέση με το Σχολείο 2,81,70 2,72,61 Θετική Στάση στο Σχολείο 2,93,88 3,09,98 Ακαδημαϊκή Επίτευξη 3,51,73 3,40,68 Πεποιθήσεις για τη Μάθηση στο Σχολείο ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Φύση και Οικοδόμηση της γνώσης στο σχολείο 3,31,67 3,40,67 Καθυπόταξη και Απόλυτο της σχολικής γνώσης 2,78,63 2,82,67 Ενδυνάμωση 3,27,84 3,36,

33 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Πως βλέπω τη ζωή στο μέλλον ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Μη προοπτική της οικογένειας 2,10 1,11 1,67,93 Η εργασία θυσιάζεται για την οικογένεια (για τη γυναίκα) 2,28,75 2,26,66 Απόψεις για Άνδρες και Γυναίκες ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Η γυναίκα στην οικογένεια- Συντηρητικές αντιλήψεις 2,98,78 2,79,69 Προοδευτικές αντιλήψεις για την κατανομήτων ρόλων στην οικογένεια 3,64,77 3,75,64 Παραδοσιακές αντιλήψεις για την κατανομή της εργασίας στα 2 φύλα 3,38,82 3,61, Τύπος σχολείου Παρακάτω παρουσιάζονται αναλύσεις των σύνθετων μεταβλητών σε σχέση με τον τύπο σχολείου φοίτησης των μαθητών/ τριών. Παρουσιάζονται πρώτα οι μεταβλητές που είχαμε στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις α Στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις Για τους / τις μαθητές / τριες των ΤΕΕ το κύρος και τα χρήματα παίζουν μεγαλύτερο ρόλο στις επαγγελματικές επιλογές σε σύγκριση με τους / τις μαθητές / τριες των γυμνασίων και λυκείων. Επαγγελματικές Επιλογές ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Φύση Εργασίας 4,09,54 4,29,52 4,30,55 Συνδυασμός Καριέρας-Οικογένειας 3,97,57 4,08,70 4,05,59 Κύρος-Χρήματα* 3,69,74 3,72,87 4,04,69 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα ΤΕΕ Τύπος σχολείου ΛΥΚΕΙΟ F (2, 157) = 3.094, p=0.048 η 2 = ΓΥΜΝΑΣΙΟ % CI Επαγγελματικές Επιλογές-Κύρος- Χρήματα 30 31

34 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Οι μαθητές / τριες των ΤΕΕ δείχνουν να έχουν χαμηλότερη αυτοαποτελεσματικότητα στα μαθήματα γλώσσας σε σύγκριση με τους / τις μαθητές / τριες των γυμνασίων και λυκείων. Αυτοαποτελεσματικότητα για ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Μαθήματα Γλώσσας* 3,49,78 3,28,87 3,05,82 Μαθηματικά 3,07 1,03 2,91 1,02 2,56 1,24 Φυσικές Επιστήμες 3,02 1,09 2,62,98 3,05 1,02 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα ΤΕΕ Τύπος σχολείου ΛΥΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ F (2, 161) = 3.860, p=0.023 η 2 = % CI Μαθήματα Γλώσσας-Αυτοαποτελεσματικότητα [(Γυμνάσιο, Λύκειο)> (Λύκειο, ΤΕΕ)] Οι μαθητές / τριες των ΤΕΕ δείχνουν να έχουν χαμηλότερους στόχους Προσέγγισης και Αποφυγής σύγκριση με τους / τις μαθητές / τριες των γυμνασίων και λυκείων ενώ φαίνεται να έχουν χαμηλότερους κοινωνικούς στόχους για τις συνέπειες για το μέλλον. Ατομικοί Στόχοι Επίτευξης ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Στόχοι Μάθησης 3,36,91 3,31 1,02 3,13,82 Στόχοι Επίδοσης-Προσέγγισης 3,08,91 2,74,89 2,59,78 Στόχοι Επίδοσης-Αποφυγής 2,94,88 2,65,85 2,55,

35 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα ΤΕΕ ΤΕΕ Τύπος σχολείου ΛΥΚΕΙΟ Τύπος σχολείου ΛΥΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ % CI Ατομικοί Στόχοι Επίτευξης-Στόχοι Επίδοσης- Προσέγγισης % CI Ατομικοί Στόχοι Επίτευξης-Στόχοι Επίδοσης- Αποφυγής F(2,160) = 4.870, p=0.009 η 2 = [(Γυμνάσιο, Λύκειο)> (Λύκειο, ΤΕΕ)] F(2,160) = 3.387, p=0.036 η 2 = Κοινωνικοί Στόχοι ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Ευχαρίστηση Σημαντικών Άλλων (δασκάλων-οικογένειας) 3,31,85 3,20,97 2,99,83 Συνέπειες για το Μέλλον 3,82,94 3,51,98 3,25,84 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα ΤΕΕ Τύπος σχολείου ΛΥΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ % CI Κοινωνικοί Στόχοι-Συνέπειες για το μέλλον F (2, 160) = 5.261, p=0.006 η 2 = [(Γυμνάσιο, Λύκειο)> (Λύκειο, ΤΕΕ)] Σε ότι αφορά τις μεταβλητές της Αυτοεκτίμησης και της Σχολικής Ικανότητας οι μαθητές /τριες των λυκείων είχαν τις χαμηλότερες βαθμολογίες σε σχέση με τις δύο άλλες ομάδες

36 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου ΠΑΤΕΜ ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Αυτοεκτίμηση 2,33,34 2,12,41 2,25,45 Σχολική Ικανότητα 2,38,39 2,19,43 2,45,52 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα ΤΕΕ ΤΕΕ Τύπος σχολείου ΛΥΚΕΙΟ Τύπος σχολείου ΛΥΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ % CI ΠΑΤΕΜ-Αυτοεκτίμηση % CI ΠΑΤΕΜ-Σχολική Ικανότητα F(2,133) = 3.441, p=0.033 η 2 = [(Γυμνάσιο, ΤΕΕ)> (ΤΕΕ, Λύκειο)] F(2,139)= 5.659, p=0.028 η 2 = [(ΤΕΕ,Γυμνάσιο)>(Γυμνάσιο,Λύκειο)] Οι μαθητές /τριες φαίνεται να διαφοροποιούνται ως προς τους παράγοντες που επηρεάζουν την καλή επίδοση με τους τις μαθητές /τριες των γυμνασίων να θεωρούν ότι ο ρόλος της Οικογένειας και τα Τυχαία Γεγονότα είναι σημαντικά περισσότερο από ότι οι μαθητές /τριες των άλλων δύο ομάδων. Αιτιακές Αποδόσεις Καλής Επίδοσης Στον ίδιο τον εαυτό και στο σχολείο (Καθηγητές & Δάσκαλοι) ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. 3,31,83 3,18,95 3,17,90 Ο ρόλος της Οικογένειας και Τυχαία Γεγονότα 2,80,71 2,49,74 2,19,73 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα ΤΕΕ Τύπος σχολείου ΛΥΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ F (2, 156) = 9.943, p=0.000 η 2 = % CI Αιτιακές Αποδόσεις Καλής Επίδοσης-Ο ρόλος της Οικογένειας και Τυχαία Γεγονότα [(Γυμνάσιο, Λύκειο)> (Λύκειο, ΤΕΕ)] 34 33

37 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Οι μαθητές /τριες των λυκείων δείχνουν λιγότερο ικανοποιημένοι/ ες με τη φυσιογνωμία του ΣΕΠ στο σχολείο, όπως είναι σήμερα σε σύγκριση με τους / τις μαθητές / τριες των γυμνασίων και ΤΕΕ. ΣΕΠ & Υπηρεσίες Συμβουλευτικής στο Σχολείο ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Φυσιογνωμία του ΣΕΠ στο σχολείο, όπως είναι σήμερα 3,30,95 2,92,98 3,47,88 Αναγκαιότητα Υπηρ. Συμβ. στο σχολείο Επαγγελματικών και μη 3,59,80 3,32 1,02 3,46,92 Υπηρεσίες Συμβουλευτικής σε σχέση με το Φύλο 3,08,78 2,88,96 3,16,99 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα Τύπος σχολείου ΤΕΕ ΛΥΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ % CI ΣΕΠ & Υπηρεσίες συμβουλευτικής στο σχολείο- Φυσιογνωμία του ΣΕΠ όπως είναι σήμερα Πεποιθήσεις για τη Μάθηση στο Σχολείο F (2, 156) = 3.576, p=0.030 η 2 = [(ΤΕΕ, Γυμνάσιο)> (Γυμνάσιο, Λύκειο)] Οι μαθητές /τριες των γυμνασίων δείχνουν να πιστεύουν περισσότερο στην ενδυνάμωση της μάθησης που προσφέρεται στο σχολείο σε σύγκριση με τους / τις μαθητές / τριες των λυκείων. και ΤΕΕ ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Φύση και Οικοδόμηση της γνώσης στο σχολείο 3,42,66 3,19,74 3,30,62 Καθυπόταξη και Απόλυτο της σχολικής γνώσης 2,84,62 2,74,66 2,72,67 Ενδυνάμωση 3,49,82 3,07,92 3,13,73 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα Τύπος σχολείου ΤΕΕ ΛΥΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ F (2, 154) = 4.286, p=0.015 η 2 = [(Γυμνάσιο, ΤΕΕ)> (ΤΕΕ, Λύκειο)] Τέλος οι μαθητές /τριες των γυμνασίων δείχνουν περισσότερο παραδοσιακοί/ ες ενώ των λυκείων λιγότερο παραδοσιακοί /ες σε ότι αφορά τις αντιλήψεις για την κατανομή της εργασίας στα δύο φύλα % CI Ενδυνάμωση 34 35

38 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Απόψεις για Άνδρες και Γυναίκες ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Η γυναίκα στην οικογένεια-συντηρητικές αντιλήψεις 3,04,76 2,93,78 2,74,72 Προοδευτικές αντιλήψεις για την κατανομή των ρόλων στην οικογένεια Παραδοσιακές αντιλήψεις για την κατανομή της εργασίας στα 2 φύλα 3,73,71 3,61,76 3,61,80 3,65,74 3,12,90 3,34,73 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα ΤΕΕ Τύπος σχολείου ΛΥΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ % CI Απόψεις για Άνδρες και Γυναίκες-Παραδοσιακές Αντιλήψεις για την κατανομή της εργασίας στα 2 φύλα F (2, 157) = 6.393, p=0.002, η 2 = β Στατιστικά μη σημαντικά αποτελέσματα Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα μη στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Ταυτότητες Φύλου ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Σπουδαίο να είσαι Κορίτσι Μ.Ο. Τ.Α. Οφέλη 3,24,96 3,06 1,01 3,42,68 Πλεονεκτήματα λόγω γυναικείας φύσης 3,87,67 3,68 1,02 4,00,76 ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Σπουδαίο να είσαι Αγόρι Μ.Ο. Τ.Α. Οφέλη 2,84,99 2,62,99 2,65,82 Πλεονεκτήματα λόγω ανδρικής φύσης 4,10,80 3,85,86 3,82,

39 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Απαίσιο να είσαι Κορίτσι Μ.Ο. Τ.Α. Περιορισμοί και συμβατικές υποχρεώσεις 2,84 1,04 2,64 1,04 2,79 1,04 Κίνδυνοι και δοκιμασίες λόγω φύσης 3,63 1,11 3,66 1,04 3,93,82 ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Απαίσιο να είσαι Αγόρι Μ.Ο. Τ.Α. Πιέσεις και περιορισμοί 2,87 1,05 2,58 1,18 2,70 1,12 Ευθύνες και υποχρεώσεις για το μέλλον 2,70,78 2,37,91 2,66,95 Ενδιαφέρον για ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Μαθήματα Γλώσσας 3,34,84 3,18 1,07 3,32,75 Μαθηματικά 2,82,93 2,89,96 2,61 1,07 Φυσικές Επιστήμες 2,97 1,03 2,63 1,02 2,99 1,05 Επιμονή στην εκτέλεση ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Επιμονή στην εκτέλεση ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. 3,33,94 3,30,97 3,39,82 ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Στόχοι προς την Επίδοση 2,81 1,06 2,98,91 2,71,78 Στόχοι προς τη Μάθηση 3,60,91 3,52,89 3,52,74 Αντιλαμβανόμενοι Στόχοι Γονέων ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Στόχοι προς την Επίδοση 3,07,86 3,26,90 3,20,81 Στόχοι προς τη Μάθηση 3,62,85 3,81,87 3,44,

40 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Αντιλαμβανόμενη Γονεϊκή Εμπλοκή ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Συναισθηματική Εμπλοκή 3,56,81 3,63,94 3,28 1,01 Εμπλοκή στο Σχολείο 2,62 1,12 2,69 1,17 2,25,97 Γνωστική Εμπλοκή 2,82,95 3,17 1,07 2,75,88 Απόψεις για Αγόρια και Κορίτσια ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Απόψεις για τα Κορίτσια 3,74,63 3,64,95 3,54,85 Απόψεις για τα Αγόρια 2,91 1,02 2,80 1,03 2,67,89 Αιτιακές Αποδόσεις Κακής Επίδοσης ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Έξυπνος-Γονείς-Τυχαία Γεγονότα 2,00,92 2,11 1,01 1,78,67 Ατομικοί Παράγοντες 3,05 1,28 2,78 1,14 2,73,92 Καθηγητές και Δάσκαλοι 2,47 1,12 2,39 1,07 2,05 1,13 Σκεπτικισμός για το σχολείο ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Σκεπτικισμός για το σχολείο 2,98,93 2,91,81 2,87,73 Εαυτός σε σχέση με το σχολείο ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Αρνητική-Ουδέτερη Σχέση με το Σχολείο 2,81,68 2,83,75 2,69,63 Θετική Στάση στο Σχολείο 2,96,91 3,02 1,11 2,93,70 Ακαδημαϊκή Επίτευξη 3,58,70 3,42,79 3,35,66 Πώς βλέπω τη ζωή στο μέλλον ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Μη προοπτική της οικογένειας 1,97 1,10 2,26 1,20 1,78,90 Η εργασία θυσιάζεται για την οικογένεια (για τη γυναίκα) 2,36,69 2,29,82 2,10,

41 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Εκπαίδευση πατέρα Παρακάτω παρουσιάζονται αναλύσεις των σύνθετων μεταβλητών σε σχέση με την εκπαίδευση του πατέρα α Στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις Όπως φαίνεται από τους πίνακες που ακολουθούν είχαμε στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις στις ακόλουθες μεταβλητές: Αυτοαποτελεσματικότητα και ενδιαφέρον για ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα. Παιδιά με πατέρες με τριτοβάθμια εκπαίδευση εμφανίζουν ψηλότερη αυτοαποτελεσματικότητα στα Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις Φυσικές Επιστήμες. Παιδιά με πατέρες με πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση εμφανίζουν να έχουν ψηλότερη επιμονή στην εκτέλεση ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων. Τέλος, παιδιά με πατέρες με πρωτοβάθμια εκπαίδευση εμφανίζουν να μην βλέπουν τόσο την αναγκαιότητα Υπηρεσιών Συμβουλευτικής στο σχολείο Ε- παγγελματικών και μη. Αυτοαποτελεσματικότητα για ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' ΒΑΘΜΙΑ Β' ΒΑΘΜΙΑ Γ' ΒΑΘΜΙΑ Αυτοαποτελεσματικότητα Μ.Ο. Τ.Α. Μαθήματα Γλώσσας 3,29,74 3,33,83 3,46,92 Μαθηματικά (1) 2,50 1,14 2,94 1,04 3,55 1,01 Φυσικές Επιστήμες (2) 2,49,87 3,01 1,08 3,41 1,08 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Μαθηματικά-Αυτοαποτελεσματικότητα % CI Φυσικές Επιστήμες-Αυτοαποτελεσματικότητα Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Δευτεροβάθμια Τριτοβάθμια (ΤΕΙ-ΑΕΙ) (1-6 έτη) Εκπαίδευση (9-12 έτη) Εκπαίδευση πατέρα Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Δευτεροβάθμια Τριτοβάθμια (ΤΕΙ-ΑΕΙ) (1-6 έτη) Εκπαίδευση (9-12 έτη) Εκπαίδευση πατέρα 1.F(2,152)=6,227,p=0.0003,η 2 =0.077 [(Β' Βάθμια, Γ' Βάθμια) > (Β' Βάθμια, Α Βάθμια)] 2.F(2,150)=5,627,p=0.004, η 2 =0.071 [(Β' Βάθμια, Γ' Βάθμια) > (Β' Βάθμια, Α Βάθμια)] 38 39

42 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Ενδιαφέρον για ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Μαθήματα Γλώσσας 3,20,90 3,38,85 3,09 1,01 Μαθηματικά 2,58,98 2,79,96 3,08 1,01 Φυσικές Επιστήμες* 2,49,87 2,95 1,05 3,37 1, περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Φυσικές Επιστήμες-Ενδιαφέρον Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Δευτεροβάθμια Τριτοβάθμια (ΤΕΙ-ΑΕΙ) (1-6 έτη) Εκπαίδευση (9-12 έτη) Εκπαίδευση πατέρα * F (2, 153) = 5,127, p=0.007, η 2 =0.064 [(Β' Βάθμια, Γ' Βάθμια) > (Β' Βάθμια, Α Βάθμια)] Επιμονή στην εκτέλεση ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Επιμονή στην εκτέλεση ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων 3,27,95 3,45,85 2,91 1, περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Επιμονή στην εκτέλεση των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια Τριτοβάθμια (ΤΕΙ-ΑΕΙ) Εκπαίδευση (1-6 έτη) Εκπαίδευση (9-12 έτη) Εκπαίδευση πατέρα F (2, 157) = 3,654, p=0.028, η 2 =0.045 [(Α' Βάθμια, Β' Βάθμια) > (Α' Βάθμια, Γ' Βάθμια)] 40 39

43 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου ΣΕΠ & Υπηρεσίες Συμβουλευτικής στο Σχολείο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Φυσιογνωμία του ΣΕΠ στο σχολείο, όπως είναι σήμερα 3,25 1,12 3,27,89 3,13 1,04 Αναγκαιότητα Υπηρ. Συμβ. στο σχολείο Επαγγελματικών και μη* 3,12,88 3,60,87 3,66,89 Υπηρεσίες Συμβουλευτικής σε σχέση με το Φύλο 2,93,81 3,13,88 3,08,97 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI ΣΕΠ & Υπηρεσίες συμβουλευτικής στο σχολείο- Αναγκαιότητα Υπηρεσιών Συμβουλευτικής στο Σχολείο Επαγγελματικών και μη Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια Τριτοβάθμια (ΤΕΙ-ΑΕΙ) Εκπαίδευση (1-6 έτη) Εκπαίδευση (9-12 έτη) Εκπαίδευση πατέρα * F (2, 151) = 4,184, p=0.017, η 2 =0.053 [(Γ' Βάθμια, Β' Βάθμια) > (Β' Βάθμια, Α' Βάθμια)] β. Στατιστικά μη σημαντικά αποτελέσματα Στη συνέχεια παρουσιάζονται μη στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Επαγγελματικές Επιλογές ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Φύση Εργασίας 4,18,45 4,20,54 4,25,66 Συνδυασμός Καριέρας-Οικογένειας 4,11,47 4,02,63 3,92,74 Κύρος-Χρήματα 3,88,57 3,72,81 3,93,93 Ταυτότητες Φύλου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Σπουδαίο να είσαι Κορίτσι Μ.Ο. Τ.Α. Οφέλη 3,19,92 3,26,92 3,14,98 Πλεονεκτήματα λόγω γυναικείας φύσης 3,77,87 3,81,78 4,07,

44 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Σπουδαίο να είσαι Αγόρι Μ.Ο. Τ.Α. Οφέλη 2,60,88 2,76,92 2,95 1,14 Πλεονεκτήματα λόγω ανδρικής φύσης 3,87,74 3,99,82 4,10,72 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Απαίσιο να είσαι Κορίτσι Μ.Ο. Τ.Α. Περιορισμοί και συμβατικές υποχρεώσεις 2,50,88 2,91 1,05 2,66 1,22 Κίνδυνοι και δοκιμασίες λόγω φύσης 3,86,97 3,66 1,02 3,82 1,10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Απαίσιο να είσαι Αγόρι Μ.Ο. Τ.Α. Πιέσεις και περιορισμοί 2,83,90 2,74 1,15 2,53 1,20 Ευθύνες και υποχρεώσειςγια το μέλλον 2,43,82 2,69,87 2,50,93 Ατομικοί Στόχοι Επίτευξης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Στόχοι Μάθησης 3,05,94 3,35,91 3,34,94 Στόχοι Επίδοσης-Προσέγγισης 2,78,967 2,90,89 2,85,87 Στόχοι Επίδοσης-Αποφυγής 2,91,93 2,78,84 2,48,75 Κοινωνικοί Στόχοι ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Ευχαρίστηση Σημαντικών Άλλων (δασκάλων-οικογένειας) 3,30,84 3,24,90 2,90,89 Συνέπειες για το Μέλλον 3,41,98 3,66,94 3,75,93 Αντιλαμβανόμενοι Στόχοι Σχολείου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Στόχοι προς την Επίδοση 3,06,88 2,82 1,02 2,58,83 Στόχοι προς τη Μάθηση 3,63,81 3,55,82 3,46 1,

45 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Αντιλαμβανόμενοι Στόχοι Γονέων ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Στόχοι προς την Επίδοση 3,31,71 3,11,91 3,11,94 Στόχοι προς τη Μάθηση 3,68,76 3,60,90 3,67,92 Αντιλαμβανόμενη Γονεϊκή Εμπλοκή ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Συναισθηματική Εμπλοκή 3,48,79 3,52,92 3,52 1,07 Εμπλοκή στο Σχολείο 2,47 1,20 2,51 1,11 2,79 1,02 Γνωστική Εμπλοκή 2,75,98 2,91,99 3,12,89 Απόψεις για Αγόρια και Κορίτσια ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Απόψεις για τα Κορίτσια 3,72,77 3,70,76 3,48,88 Απόψεις για τα Αγόρια 2,89 1,05 2,80,96 2,86,9 ΠΑΤΕΜ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Αυτοεκτίμηση 2,26,40 2,24,41 2,26,34 Σχολική Ικανότητα 2,35,45 2,33,45 2,37,45 Αιτιακές Αποδόσεις Καλής Επίδοσης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Στον ίδιο τον εαυτό και στο σχολείο (Καθηγητές 3,22 & Δάσκαλοι),84 3,31,88 3,08,96 Ο ρόλος της Οικογένειας και Τυχαία Γεγονότα 2,42,79 2,56,73 2,78,90 Αιτιακές Αποδόσεις Κακής Επίδοσης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Έξυπνος-Γονείς-Τυχαία Γεγονότα 1,71,61 2,08,93 1,93 1,07 Ατομικοί Παράγοντες 2,91 1,09 2,88 1,15 2,86 1,42 Καθηγητές και Δάσκαλοι 2,20 1,11 2,42 1,15 2,21 1,

46 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Σκεπτικισμός για το σχολείο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Σκεπτικισμός για το σχολείο 2,90,88 2,96,84 2,87,75 Εαυτός σε σχέση με το σχολείο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Αρνητική-Ουδέτερη Σχέση με το Σχολείο 2,88,60 2,76,72 2,69,67 Θετική Στάση στο Σχολείο 2,72,74 3,06,95 2,93,88 Ακαδημαϊκή Επίτευξη 3,38,55 3,50,77 3,61,70 Πεποιθήσεις για τη Μάθηση στο Σχολείο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Φύση και Οικοδόμηση της γνώσης στο σχολείο 3,28,68 3,35,67 3,39,65 Καθυπόταξη και Απόλυτο της σχολικής γνώσης 2,66,44 2,87,69 2,78,68 Ενδυνάμωση 3,13,84 3,32,84 3,49,85 Πως βλέπω τη ζωή στο μέλλον ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Μη προοπτική της οικογένειας 1,72,92 2,05 1,13 2,21 1,11 Η εργασία θυσιάζεται για την οικογένεια (για τη γυναίκα) 2,07,62 2,38,78 2,20,62 Απόψεις για Άνδρες και Γυναίκες ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Η γυναίκα στην οικογένεια-συντηρητικές αντιλήψεις 2,87,68 3,02,72 2,72 1,01 Προοδευτικές αντιλήψεις για την κατανομή των ρόλων στην οικογένεια Παραδοσιακές αντιλήψεις για την κατανομή της εργασίας στα 2 φύλα 3,79,72 3,58,72 3,92,88 3,42,76 3,42,82 3,51,

47 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Εκπαίδευση μητέρας Παρακάτω παρουσιάζονται αναλύσεις των σύνθετων μεταβλητών σε σχέση με την εκπαίδευση της μητέρας α Στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις Όπως φαίνεται από τους πίνακες που ακολουθούν είχαμε στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις στις ακόλουθες μεταβλητές: Μαθητές/ τριες με μητέρες με πρωτοβάθμια εκπαίδευση φαίνεται να υποστηρίζουν ότι είναι απαίσιο να είναι κάποιος αγόρι γιατί υπόκειται σε πιέσεις και περιορισμούς. Παιδιά με μητέρες με πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση εμφανίζουν να έχουν ψηλότερη επιμονή στην εκτέλεση ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων σε σύγκριση με μαθητές/ τριες με μητέρες με τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε ότι αφορά του ατομικούς στόχους μάθησης και επίδοσης αποφυγής μαθητές/ τριες με μητέρες με πρωτοβάθμια εκπαίδευση εμφανίζονται υψηλότεροι σε σχέση με μαθητές/ τριες από τις δύο άλλες ομάδες. Τέλος, μαθητές/ τριες με μητέρες με πρωτοβάθμια εκπαίδευση φαίνεται να έχουν θετικότερες απόψεις για τα κορίτσια σε σύγκριση με μαθητές/ τριες με μητέρες με δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ταυτότητες Φύλου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Απαίσιο να είσαι Αγόρι Μ.Ο. Τ.Α. Πιέσεις και περιορισμοί* 3,10,97 2,73 1,17 2,38,95 Ευθύνες και υποχρεώσεις για το μέλλον 2,68,76 2,60,91 2,52,84 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα Τριτοβάθμια (ΤΕΙ-ΑΕΙ) Εκπαίδευση μητέρας Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (9-12 έτη) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (1-6 έτη) F(2, 160)= 3,096 p=0.048, η 2 = 0,038 [(Α' Βάθμια Β' Βάθμια)> (Β' Βάθμια Γ' Βάθμια)] % CI Απαίσιο να είσαι Αγόρι-Πιέσεις και Περιορισμοί 44 45

48 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Επιμονή στην εκτέλεση ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Επιμονή στην εκτέλεση ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. 3,66,78 3,33,93 2,92,89 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα Τριτοβάθμια (ΤΕΙ-ΑΕΙ) Εκπαίδευση μητέρας Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (9-12 έτη) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (1-6 έτη) % CI Επιμονή στην εκτέλεση των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων F(2, 159)= 4,943 p=0.008, η 2 = 0,059 [(Α' Βάθμια Β' Βάθμια)> (Β' Βάθμια Γ' Βάθμια)] Ατομικοί Στόχοι Επίτευξης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Στόχοι Μάθησης 3,50,82 3,31,94 2,90,88 Στόχοι Επίδοσης-Προσέγγισης 2,85,95 2,85,93 2,91,73 Στόχοι Επίδοσης-Αποφυγής 3,13,75 2,67,88 2,62,75 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα Τριτοβάθμια (ΤΕΙ-ΑΕΙ) Τριτοβάθμια (ΤΕΙ-ΑΕΙ) Εκπαίδευση μητέρας Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (9-12 έτη) Εκπαίδευση μητέρας Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (9-12 έτη) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (1-6 έτη) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (1-6 έτη) % CI Ατομικοί Στόχοι Επίτευξης-Στόχοι Μάθησης F(2,156)= 3,240 p=0.042, η 2 = 0,040 [(Α'Βάθμια,Β'Βάθμια)>(Β'Βάθμια,Γ'Βάθμια)] % CI Ατομικοί Στόχοι Επίτευξης-Στόχοι Επίδοσης-Αποφυγής F(2,158)=4,207p=0.017, η 2 = 0,051 [(Α'Βάθμια)>(Β'ΒάθμιαΓ'Βάθμια)] 46 45

49 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Απόψεις για τα Κορίτσια* 3,88,62 3,70,80 3,27,78 Απόψεις για τα Αγόρια 2,87 1,02 2,88,98 2,57,94 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα Τριτοβάθμια (ΤΕΙ-ΑΕΙ) Εκπαίδευση μητέρας Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (9-12 έτη) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (1-6 έτη) % CI Απόψεις για τα Κορίτσια F(2, 158)= 4,615 p=0.011, η 2 = 0,056 [(Α' Βάθμια, Β' Βάθμια)> (Γ' Βάθμια)] β Στατιστικά μη σημαντικά αποτελέσματα Ακολουθούν τα αποτελέσματα που ήταν στατιστικά μη σημαντικά. Επαγγελματικές Επιλογές ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Φύση Εργασίας 4,27,46 4,21,54 4,10,61 Συνδυασμός Καριέρας-Οικογένειας 4,10,45 4,04,62 3,84,74 Κύρος-Χρήματα 3,83,63 3,80,74 3,71 1,07 Ταυτότητες Φύλου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Σπουδαίο να είσαι Κορίτσι Μ.Ο. Τ.Α. Οφέλη 3,45,67 3,22,97 3,02,99 Πλεονεκτήματα λόγω γυναικείας φύσης 3,95,83 3,82,83 3,80,

50 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Σπουδαίο να είσαι Αγόρι Μ.Ο. Τ.Α. Οφέλη 2,78,87 2,73,95 2,77 1,06 Πλεονεκτήματα λόγω ανδρικής φύσης 3,90,68 4,02,81 3,90,81 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Απαίσιο να είσαι Κορίτσι Μ.Ο. Τ.Α. Περιορισμοί και συμβατικές υποχρεώσεις 2,80,85 2,80 1,09 2,70 1,07 Κίνδυνοι και δοκιμασίες λόγω φύσης 3,73 1,04 3,77 1,02 3,54 1,01 Αυτοαποτελεσματικότητα για ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Μαθήματα Γλώσσας 3,38,69 3,40,86 3,05,76 Μαθηματικά 2,60 1,17 2,91 1,09 3,25,99 Φυσικές Επιστήμες 2,70 1,00 2,95 1,12 3,20,78 Ενδιαφέρον για ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Μαθήματα Γλώσσας 3,33,76 3,38,93 2,93,77 Μαθηματικά 2,86,92 2,67,97 3,07 1,02 Φυσικές Επιστήμες 2,86 1,02 2,84 1,06 3,20,97 Κοινωνικοί Στόχοι Ευχαρίστηση Σημαντικών Άλλων (δασκάλων-οικογένειας) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. 3,27,69 3,20,96 3,07,80 Συνέπειες για το Μέλλον 3,50,90 3,68,97 3,43,94 Αντιλαμβανόμενοι Στόχοι Σχολείου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Στόχοι προς την Επίδοση 2,76,84 2,84 1,03 2,88,88 Στόχοι προς τη Μάθηση 3,85,89 3,46,84 3,55,

51 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Αντιλαμβανόμενοι Στόχοι Γονέων ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' ΒΑΘΜΙΑ Β' ΒΑΘΜΙΑ Γ' ΒΑΘΜΙΑ Μ.Ο. Τ.Α. Στόχοι προς την Επίδοση 3,26,67 3,06,96 3,39,61 Στόχοι προς τη Μάθηση 3,70,75 3,61,91 3,60,81 Αντιλαμβανόμενη Γονεϊκή Εμπλοκή ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' ΒΑΘΜΙΑ Β' ΒΑΘΜΙΑ Γ' ΒΑΘΜΙΑ Μ.Ο. Τ.Α. Συναισθηματική Εμπλοκή 3,65,76 3,50,94 3,32,96 Εμπλοκή στο Σχολείο 2,56 1,08 2,54 1,13 2,50 1,11 Γνωστική Εμπλοκή 2,75 1,07 2,88,98 3,12,79 ΠΑΤΕΜ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Αυτοεκτίμηση 2,35,43 2,25,37 2,10,45 Σχολική Ικανότητα 2,30,45 2,34,43 2,43,49 Αιτιακές Αποδόσεις Καλής Επίδοσης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Στον ίδιο τον εαυτό και στο σχολείο (Καθηγητές & δάσκαλοι) 3,21,93 3,30,89 3,10,79 Ο ρόλος της Οικογένειας και Τυχαία Γεγονότα 2,39,78 2,62,77 2,52,69 Αιτιακές Αποδόσεις Κακής Επίδοσης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Έξυπνος Γονείς-Τυχαία Γεγονότα 1,81,60 1,96,92 2,21 1,05 Ατομικοί Παράγοντες 3,07 1,18 2,78 1,13 3,15 1,31 Καθηγητές και Δάσκαλοι 2,15 1,08 2,39 1,14 2,42 1,

52 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου ΣΕΠ & Υπηρεσίες Συμβουλευτικής στο Σχολείο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Φυσιογνωμία του ΣΕΠ στο σχολείο, όπως είναι σήμερα Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. 3,50,82 3,16 1,02 3,34,81 Αναγκαιότητα Υπηρ. Συμβ. στο σχολείο Επαγγελματικών και μη Υπηρεσίες Συμβουλευτικής σε σχέση με το Φύλο 3,35,86 3,60,92 3,28,78 3,06,95 3,08,90 3,04,66 Σκεπτικισμός για το σχολείο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Σκεπτικισμός για το σχολείο 3,17,63 2,87,88 2,96,86 Εαυτός σε σχέση με το σχολείο Αρνητική-Ουδέτερη Σχέση με το Σχολείο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. 3,00,61 2,70,67 2,84,77 Θετική Στάση στο Σχολείο 3,03,77 2,96,93 2,88,96 Ακαδημαϊκή Επίτευξη 3,51,67 3,46,77 3,58,55 Πεποιθήσεις για τη Μάθηση στο Σχολείο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Φύση και Οικοδόμηση της γνώσης στο σχολείο 3,34,63 3,39,69 3,11,58 Καθυπόταξη και Απόλυτο της σχολικής γνώσης 2,84,45 2,77,69 2,82,64 Ενδυνάμωση 3,20,83 3,34,86 3,27,83 Πώς βλέπω τη ζωή στο μέλλον ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Μη προοπτική της οικογένειας 1,94 1,06 1,96 1,08 2,12 1,14 Η εργασία θυσιάζεται για την οικογένεια (για τη γυναίκα) 2,31,84 2,28,71 2,23,

53 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Απόψεις για Άνδρες και Γυναίκες Η γυναίκα στην οικογένεια-συντηρητικές αντιλήψεις Προοδευτικές αντιλήψεις για την κατανομή των ρόλων στην οικογένεια Παραδοσιακές αντιλήψεις για την κατανομή της εργασίας στα δύο φύλα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. 2,90,68 3,00,77 2,73,77 3,77,78 3,70,69 3,43,88 3,48,73 3,48,88 3,21,

54 3.1.6 Επάγγελμα πατέρα Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλύσεις των σύνθετων μεταβλητών σε σχέση με το επάγγελμα του πατέρα α Στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις Όπως φαίνεται από τον πίνακα που ακολουθεί είχαμε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση σε μια μεταβλητή που αναφέρεται στους αντιλαμβανόμενους στόχους γονέων προς τη μάθηση με του μαθητές / τριες με πατέρες Δημόσιους και Ιδιωτικούς Υπάλληλους (Επιστήμονες) να εμφανίζουν χαμηλότερους σε σχέση με άλλες επαγγελματικές κατηγορίες Αντιλαμβανόμενοι Στόχοι Γονέων ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Υπάλληλοι (Επιστήμονες)1 Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Υπάλληλοι (Μη Επιστήμονες)2 Μικροεπιχειρηματίες και Τεχνίτες3 Ανειδίκευτοι Εργάτες4 Άλλο5 Μ.Ο. Τ.Α. Στόχοι προς την Επίδοση 2,52,94 3,21,80 3,21,89 3,05,77 3,15,88 Στόχοι προς τη Μάθηση * 3,10 1,08 3,56,79 3,83,82 3,42,96 3,87,72 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα ΑΛΛΟ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (ΜΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ) F (4, 150) = 2,821 p=0.027, η 2 = 0,072 [(4,2,3,5)>(1,4,2)] Κατηγορία επαγγέλματος πατέρα ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ) % CI Αντιλαμβανόμενοι Στόχοι Γονέων- Στόχοι Γονέων προς τη μάθηση 52

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση - Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εκπαιδευτικός ΠΕ6 Αγγλικών με οργανική θέση στο 51 ο Γυμνάσιο Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εκπαιδευτικός ΠΕ6 Αγγλικών με οργανική θέση στο 51 ο Γυμνάσιο Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Αγγελή-Παπανδρέου Διεύθυνση: Αγίου Θωμά 7, Αμπελόκηποι, 11527 Αθήνα Τηλέφωνο: 2107794853, 2105153318, 6977946874 Tόπος Γεννήσεως: Αθήνα Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ε ΤΟ Ι Μ Α Σ Τ Η Κ Ε Α Π Ο Τ Η Ν Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α R A I C O N S U LTA N T S Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 5 Ταυτότητα Έρευνας Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

η «κ «ο κ ι ο ν ι ων ω ικ ι ή κ εμ π στ οσύ νη»» α ν α άμ ά εσα εσα σε εκπ εκ α π ι α δ ι ευ

η «κ «ο κ ι ο ν ι ων ω ικ ι ή κ εμ π στ οσύ νη»» α ν α άμ ά εσα εσα σε εκπ εκ α π ι α δ ι ευ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΛΙΒΕΡΗ ΚΑΝΤΕΡΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Π.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ anasliveri@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Διπλωματική Εργασία Σχολική Αποτυχία Η περίπτωση του Νομού Λέσβου Επιβλέπων Καθηγητής : Τσομπάνογλου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Οργανωτική Επιτροπή

Προς την Οργανωτική Επιτροπή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 3 ΙΙ. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ. Σχολείο Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Συχνότητα Γυµνάσιο 773 37.93% Λύκειο 1006 49.36% ΤΕΕ 259 12.71%

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ / Ν Σ Η Δ. Ε. Β Α Θ Η Ν Α Σ

Δ / Ν Σ Η Δ. Ε. Β Α Θ Η Ν Α Σ Δ / Ν Σ Η Δ. Ε. Β Α Θ Η Ν Α Σ Α Ν Α Θ Ε Σ Ε Ι Σ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκόμενων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων ειδικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα για τις συνήθειες των φοιτητών. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μένουν αυστηρά προσωπικές και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς λόγους. Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μ Α Ν Ε Σ Η

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μ Α Ν Ε Σ Η ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μ Α Ν Ε Σ Η ΙΔ. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Πρασίνου Λόφου 49 51 14122 Ηράκλειο Αττικής 210 2810630-2813520 http://www.manesis.gr contact@manesis.gr Ηράκλειο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή Αντιλήψεων Μαθητών Σχετικά με τη Συμμετοχή τους σε Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης

Καταγραφή Αντιλήψεων Μαθητών Σχετικά με τη Συμμετοχή τους σε Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης Καταγραφή Αντιλήψεων Μαθητών Σχετικά με τη Συμμετοχή τους σε Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης Βασιλειάδου Πολυξένη 1, Κουρούς Ιωάννης 2, Μαστρανέστης

Διαβάστε περισσότερα

Λύκειο Αγίου Γεωργίου, Λάρνακα 2012-2013. Θέµα: ράσεις σχετικές µε το θέµα «Ισότητα των φύλων»

Λύκειο Αγίου Γεωργίου, Λάρνακα 2012-2013. Θέµα: ράσεις σχετικές µε το θέµα «Ισότητα των φύλων» Λύκειο Αγίου Γεωργίου, Λάρνακα 2012-2013 Θέµα: ράσεις σχετικές µε το θέµα «Ισότητα των φύλων» Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας ενηµερώνουµε ότι το Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας οργανώνει τις εξής δράσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2499 Β / 19-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ.

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κωνσταντίνος Καλτσάς ΔΡΑΜΑΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17.03 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Συν-Εργασία στη Χίο» Αίτηση υποψήφιου

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Συν-Εργασία στη Χίο» Αίτηση υποψήφιου Αριθ. πρωτ/λου αίτησης... [συμπληρώνεται από το φορέα] ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Συν-Εργασία στη Χίο» Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης: «Δίκτυο τοπικών φορέων για την ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα»

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» «Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Στούμπου Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Χ. Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πάτρα Μάιος 2013 1 Προσωπικά στοιχεία Όνομα πατρός Αριστείδης Όνομα μητρός Άννα-Μαρία Έτος γέννησης 25/02/1975

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης Στα πλαίσια του προγράμματος "EU Parliament: A different perspective" αποφασίστηκε όπως διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τη γυναικεία κακοποίηση στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός.

Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός. Mονογραφίες υπό έκδοση 2007-10 1. Ευθυμίου, Η., Βιτσιλάκη, Χ. (2007). Φύλο και Νέες Τεχνολογίες: Εμπειρικές Προσεγγίσεις. Επιστημονική Σειρά Σπουδών Φύλου, Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ. Ιωάννα Βραχωρίτου Άννα Κουµανταράκη

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ. Ιωάννα Βραχωρίτου Άννα Κουµανταράκη ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΜΦΥΛΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Ιωάννα Βραχωρίτου Άννα Κουµανταράκη ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ α) η διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών. Β. Ενδιαφέροντα κι εξωσχολικές δραστηριότητες. Γνώση Αγγλικών Ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 97.9% των ερωτηθέντων μαθητών γνωρίζει Αγγλικά. Το επίπεδο γνώσεών τους εκτιμάται απ τους ίδιους

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. Μαθηματικός

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. Μαθηματικός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2000 2006 (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) Άξονας 4, Μέτρο 4.1, Ενέργεια 4.1.1 Κατηγορία Πράξης 4.1.1.α Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Εργασιακά στοιχεία

4.2 Εργασιακά στοιχεία 4.2 Εργασιακά στοιχεία 26 Διάγραμμα 15: Σχέση με την Κυπριακή Πολιτεία 87% 13% n=1319 48% 5 89% 11% n=1038 n=1349. 19% 81% n=965 Significance at 0,05 for 1,3 and 4 (Chi square) Bάση: Όσες απάντησαν Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Φεβρουάριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Α [Βασικά επαγγελματικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά] [Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

(ΝΕΟ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

(ΝΕΟ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 ΙΕΚ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ + ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική ενότητα :Εκπαιδευτικά Προγράμματα- Καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία

Θεματική ενότητα :Εκπαιδευτικά Προγράμματα- Καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία Θεματική ενότητα :Εκπαιδευτικά Προγράμματα- Καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία Η στάση των μαθητών Γυμνασίου Β και Γ τάξης απέναντι στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες. Η διαφοροποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι μ έ λ ε ι α Κ Ο Λ Λ Α Σ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ

Ε π ι μ έ λ ε ι α Κ Ο Λ Λ Α Σ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ Ε π ι μ έ λ ε ι α Κ Ο Λ Λ Α Σ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ Θέμα εξετάσεων 2000 Εξετάσαμε 50 μαθητές ως προς τα βιβλία που έχουν διαβάσει και διαπιστώσαμε ότι: 5 μαθητές δεν έχουν διαβάσει κανένα βιβλίο, 15 μαθητές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Σέρρες, Υψηλάντου 4 3ος Όροφος ΤΗΛ 2321023640 ΦΑΧ 2321051861

Γραφεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Σέρρες, Υψηλάντου 4 3ος Όροφος ΤΗΛ 2321023640 ΦΑΧ 2321051861 Κεντρική δομή ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΛ 2321099207 ΦΑΞ 2321051861 Γραφεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Σέρρες, Υψηλάντου 4 3ος Όροφος ΤΗΛ 2321023640 ΦΑΧ 2321051861 Δομή Κατάρτισης HU.R.MA OFFICE (Πρώην Κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΜΩΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013 2014

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΜΩΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ Αρ.Πρωτοκόλλου : Ημερομηνία : ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΜΩΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΛΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΙΚΙΑ: 28-53 ΦΥΛΟ AΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 6 26 ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΕΙ/ΑΕΙ 10 Δευτεροβάθμια 16 Δημοτικό 3 ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Αστική υποβαθμισμένη 2 Αστική αναβαθμισμένη 18 Ημιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Αρ. Ε.01-05-01 Αρ. Έκδοσης: 1. Κωδικός Ενδιαφερόμενου: 1. ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 1 Όνομα. 2 Επώνυμο. 3 Τόπος κατοικίας.

Κωδ. Αρ. Ε.01-05-01 Αρ. Έκδοσης: 1. Κωδικός Ενδιαφερόμενου: 1. ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 1 Όνομα. 2 Επώνυμο. 3 Τόπος κατοικίας. Κωδικός Ενδιαφερόμενου: 1. ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 Όνομα 2 Επώνυμο 3 Τόπος κατοικίας 4 Αριθμός ΑΦΜ 5 Αριθμός ελτίου Ταυτότητας 6 Φύλο 7 Ηλικία 8 Υπηκοότητα 9 Εθνικότητα 10 Τηλέφωνο 11 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Διαπιστώσεις και Συμπεράσματα για το σχολικό έτος 2001-2002

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Διαπιστώσεις και Συμπεράσματα για το σχολικό έτος 2001-2002 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Διαπιστώσεις και Συμπεράσματα για το σχολικό έτος 2001-2002 3.1 Ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δεδομένων Ο αριθμός των κοριτσιών ήταν μεγαλύτερος. Στο σύνολο, το 56,4% ήταν κορίτσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην Α και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Του φοιτητή: Πασχαλίδη Ζήση (Α.Μ. 10117) MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-122) Διάλεξη 1 Εισαγωγή

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-122) Διάλεξη 1 Εισαγωγή (ΨΥΧ-122) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng., D.Eng. Εmail: statisticsuoc@gmail.com Διαλέξεις αναρτημένες στο: ftp://ftp.soc.uoc.gr/psycho/zampetakis/ Διάλεξη 1 Εισαγωγή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads Το Υπουργείο Το Eκπαιδευτικό Σύστημα Πρόσβαση στη Γνώση Θρησκεύματα Μηχανή Αvαζήτησης Επικοινωνία Συχνές Ερωτήσεις Χάρτης Ιστοσελίδας Προκηρύξεις/ Νέα Διαγωνισμοί Συνέδρια/ Ημερίδες Εποπτευόμενοι Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποδόµηση των έµφυλων ταυτοτήτων: προϋποθέσεις, αντιστάσεις και όρια

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποδόµηση των έµφυλων ταυτοτήτων: προϋποθέσεις, αντιστάσεις και όρια Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποδόµηση των έµφυλων ταυτοτήτων: προϋποθέσεις, αντιστάσεις και όρια Ελένη Μαραγκουδάκη Επίκ. Καθηγήτρια Τµήµα ΦΠΨ, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Tα κορίτσια φοιτούν σε ίσο ή και

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής:

Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: 1 Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Παναρέτου Κατερίνα, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες

Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες Πηγή: http://www.rc.auth.gr/analekta/articles/4.4.doc Ο παράγοντας φύλο επιδρά στο επάγγελµα που ονειρεύονται αγόρια και κορίτσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΟΜΟΥ/ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΟΜΟΥ/ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Διοικητική Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ομός - ομαρχία ΗΛΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΥ/ΟΜΑΡΧΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΟΜΟΥ % επί του συνόλου της χώρας Κατάταξη σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Προώθηση πωλήσεων Τμηματοποίηση της αγοράς Διαφήμιση ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου

Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου Κουρίδης Γιάννης, Σάββα Σάββας, Κουρίδης Χρήστος, Τορναρίτης Μιχάλης. Εισαγωγή Στα σχολεία της Κύπρου δεν διδάσκεται το μάθημα της σεξουαλικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 24-03-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α και Β ανάθεση

α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α και Β ανάθεση Γ2/69598/10-07-2006 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1050 τ. Β Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 7, παρ. 2 του Ν. 2817/2000 (78 Α ) περί «Εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. στο Σχέδιο Δράσης. «Στήριξη ανέργων περιφερειακής ενότητας Ηλείας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση»

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. στο Σχέδιο Δράσης. «Στήριξη ανέργων περιφερειακής ενότητας Ηλείας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση» ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο Σχέδιο Δράσης «Στήριξη ανέργων περιφερειακής ενότητας Ηλείας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας για την συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού και καταγραφή απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 5.1 Εισαγωγή Η εκπαιδευτική έρευνα στη χώρα µας κινείται σε επίπεδα διαρκούς αναζήτησης. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες από

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2421083930, 6908664695, 6982501266

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2421083930, 6908664695, 6982501266 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα : Λέκκα Στυλιανή Ημερομηνία γέννησης : 24/6/1976 Τόπος γέννησης : Οικογενειακή κατάσταση : Βόλος έγγαμη Τέκνα: 2 Διεύθυνση κατοικίας Αναγνωστοπούλου 30β, Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός εκφοβισμός(bullying). Η περίπτωση της ΔΔΕ Α Αθήνας

Σχολικός εκφοβισμός(bullying). Η περίπτωση της ΔΔΕ Α Αθήνας Σχολικός εκφοβισμός(bullying). Η περίπτωση της ΔΔΕ Α Αθήνας Χιόνη Μαρία, MSc Προαγωγής & Αγωγής Υγείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ. Δ. Ε. Α Αθήνας Αθήνα, 25/11/2014 Χαρακτηριστικά σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 24, 25 και 26 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο δεικτών. Δημιουργήθηκε από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ. Στο πλαίσιο του έργου DARE-Net Desegregation and Action for Roma in Education Network

Σύνολο δεικτών. Δημιουργήθηκε από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ. Στο πλαίσιο του έργου DARE-Net Desegregation and Action for Roma in Education Network ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Πτολεμαίων 29Α, 6 ος όροφος, 54630 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Μέτρηση στάσεων χρηστών φροντιστηριακής εκπαίδευσης στην Αττική» [Έρευνα για λογαριασμό του Επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση χαρακτηριστικών της δομής και της λειτουργίας της οικογένειας με τις γονεϊκές αντιλήψεις για την προσωπικότητα των παιδιών

Η σχέση χαρακτηριστικών της δομής και της λειτουργίας της οικογένειας με τις γονεϊκές αντιλήψεις για την προσωπικότητα των παιδιών Η σχέση χαρακτηριστικών της δομής και της λειτουργίας της οικογένειας με τις γονεϊκές αντιλήψεις για την προσωπικότητα των παιδιών Βασίλης Παυλόπουλος, Ηλίας Γ. Μπεζεβέγκης, Κωνσταντίνα Λυκιτσάκου, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα