( 2) 4, 4.1, 4.1.1,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1."

Transcript

1

2

3 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008

4 : On Demand

5

6

7 / /

8

9 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Έκθεση Αποτελεσμάτων της Περιφερειακής Ομάδας Δωδεκάνησσα 6

10 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου

11 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Εισαγωγή Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα των αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν στα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από την ΠΟΕ Ρόδου την άνοιξη του 2005 στα πλαίσια της πανελλαδικής έρευνας «Διερεύνηση των Αντιλήψεων στα θέματα της Ισότητας των Δύο Φύλων της Σχολικής Κοινότητας και των Ελλήνων Γονέων» που πραγματοποιήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Ψυχολογίας. Η ΠΟΕ Ρόδου είχε υπό την ευθύνη της την περιοχή Δωδεκανήσων. Ήταν γεωγραφικά και πληθυσμιακά η μικρότερη περιφέρεια που συμμετείχε στην έρευνα. Ο μικρός αριθμός των συμμετεχόντων ειδικά στο δείγμα των εκπαιδευτικών είχε σημαντικές επιπτώσεις στις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν (επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας αποτελεσμάτων). 2. Δημογραφικά στοιχεία 2.1 Μαθητές Στα Δωδεκάνησα πήραν συνολικά μέρος στην έρευνα 85 μαθητές και 85 μαθήτριες (σύνολο 170). Τα σχολικά χαρακτηριστικά τους φαίνονται στους πιο κάτω πίνακες. Τάξη φοίτησης Συχνότητα Ποσοστό Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 80 47,1 Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 47 27,6 ΤΕΕ 43 25,3 Τύπος σχολείου-εσπερινό Συχνότητα Ποσοστό ΗΜΕΡΗΣΙΟ ,5 ΕΣΠΕΡΙΝΟ 11 6,5 Σύνολο ,0 Αστικότητα σχολείου Συχνότητα Ποσοστό ΑΣΤΙΚΗ ,3 ΑΓΡΟΤΙΚΗ 42 24,7 Σύνολο ,0 8 9

12 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Η εθνικότητα των μαθητών/ τριών φαίνεται στο πιο κάτω πίνακα. Εθνικότητα Συχνότητα Ποσοστό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ,0 ΑΛΒΑΝΙΚΗ 4 2,4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 5 2,9 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ 1,6 ΑΛΛΟ 4 2,4 Δ / Α 3 1,8 Σύνολο ,0 Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών/ τριών (93,2%) μιλούν την ελληνική ως πρώτη γλώσσα στο σπίτι ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (15,3 %) μιλούν μια ευρωπαϊκή κυρίως γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα. Ο μέσος όρος της γενικής βαθμολογίας των μαθητών/ τριών κατά το προηγούμενο σχολικό έτος ήταν 15,68 (ΤΑ= 2,28) και δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με το φύλο. Ένα ποσοστό (84,0 %) ζουν και με τους δύο γονείς των οποίων η εκπαίδευση και το επάγγελμα φαίνονται στους πιο κάτω πίνακες: Εκπαίδευση πατέρα Εκπαίδευση μητέρας Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (1-6 έτη) 39 22, ,6 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (9-12 έτη) , ,4 Τριτοβάθμια (ΤΕΙ-ΑΕΙ) 25 14, ,9 Δ / Α 4 2,4 2 1,2 Σύνολο , ,0 10 9

13 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Κατηγορία επαγγέλματος πατέρα Κατηγορία επαγγέλματος μητέρας Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ) 15 8,8 11 6,5 ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (ΜΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ) ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ 46 27, , ,2 11 6,5 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 20 11,8 11 6,5 ΟΙΚΙΑΚΑ 67 39,4 ΑΛΛΟ 25 14,7 14 8,2 ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 11 6,5 6 3,5 Σύνολο , ,0 2.2 Γονείς Στην περιοχή Δωδεκανήσων πήραν μέρος στην έρευνα συνολικά 102 γονείς (38 πατέρες και 64 μητέρες). Η ηλικία των γονιών παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα. Ηλικία γονιών Συχνότητα Ποσοστό ΜΕΧΡΙ 30 ΕΤΩΝ 2 2, ΕΤΩΝ 34 33, ΕΤΩΝ 49 48,0 51 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ 14 13,7 Δ / Α 3 2,9 Σύνολο ,0 Από αυτούς οι 58 κατοικούσαν σε αστικές περιοχές ενώ 44 σε μη αστικές περιοχές. Παράλληλα, 65 από τα παιδιά τους φοιτούσαν σε σχολεία αστικής περιοχής και 37 σε σχολεία που βρίσκονταν σε αγροτική περιοχή. Ο τύπος των σχολείου που φοιτούσαν τα παιδιά τους ήταν ως ακολούθως: Τύπος σχολείου Συχνότητα Ποσοστό ΓΥΜΝΑΣΙΟ 52 51,0 ΛΥΚΕΙΟ 21 20,6 ΤΕΕ 29 28,4 Σύνολο ,

14 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Η εθνικότητα των γονιών που πήραν μέρος στην έρευνα ήταν ως ακολούθως: Εθνικότητα γονιών Συχνότητα Ποσοστό ΕΛΛΗΝΙΚΗ 91 89,2 ΡΩΣΙΚΗ 1 1,0 ΑΛΒΑΝΙΚΗ 1 1,0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 3 2,9 Δ/Α 6 5,9 Σύνολο ,0 Το εκπαιδευτικό επίπεδο και η επαγγελματική κατηγόρία στην οποία ανήκαν παρουσιάζονται στους δύο επόμενους πίνακες. Εκπαίδευση Γονέα Συχνότητα Ποσοστό Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (1-6 έτη) 26 25,5 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (9-12 έτη) 66 64,7 Τριτοβάθμια (ΤΕΙ-ΑΕΙ) 9 8,8 Δ / Α 1 1,0 Σύνολο ,0 Κατηγορία επαγγέλματος Συχνότητα Ποσοστό ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (ΜΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ) 29 28,4 ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ 15 14,7 ΟΙΚΙΑΚΑ 22 21,6 ΑΛΛΟ 29 28,4 Δ / Α 7 6,9 Σύνολο ,0 Ακολουθούν στοιχεία που αφορούν ποιοτικά χαρακτηριστικά της οικογενειακής κατάστασης και της σχέσης των γονιών με το σχολείο. Οικογενειακή κατάσταση Συχνότητα Ποσοστό ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ/Η 86 84,3 ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η 12 11,8 ΧΗΡΟΣ/Α 3 2,9 Δ / Α 1 1,0 Σύνολο ,

15 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Αριθμός παιδιών στην οικογένεια Συχνότητα Ποσοστό 1 6 5, , , , , ,0 Δ / Α 13 12,7 Σύνολο ,0 Γλώσσες ομιλίας στο σπίτι ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ BLOCK) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΩΡΑ (ΠΡΩΗΝ ΔΥΤΙΚΟΥ BLOCK) + ΑΓΓΛΙΚΑ Πρώτη γλώσσα ομιλίας στο σπίτι Δεύτερη γλώσσα ομιλίας στο σπίτι Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 4 3,9 6 5,9 1 1,0 10 9,8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΠΟΝΤΙΑΚΑ, ΚΥΠΡΙΑΚΑ) 81 79,4 4 3,9 ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 16 15, ,4 Σύνολο , ,0 Φύλο του παιδιού που έφερε το ερωτηματολόγιο στο σπίτι Συχνότητα Ποσοστό ΑΓΟΡΙ 44 43,1 ΚΟΡΙΤΣΙ 48 47,1 ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 10 9,8 Σύνολο ,0 Ποιος από γονείς ασχολείται περισσότερο με θέματα εκπαίδευσης των παιδιών Συχνότητα Ποσοστό ΠΑΤΕΡΑΣ 9 8,8 ΜΗΤΕΡΑ 59 57,8 ΚΑΙ ΟΙ 2 ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ 24 23,5 ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 10 9,8 Σύνολο ,

16 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Πόσο συχνά επισκέπτεστε σχολείο παιδιού για να ενημερωθείτε για την πρόοδο του Συχνότητα Ποσοστό 1 ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ 20 19,6 1 ΦΟΡΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 30 29,4 ΜΟΝΟΝ ΟΤΑΝ ΜΑΣ ΚΑΛΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 8 7,8 ΜΟΝΟΝ ΟΤΑΝ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 29 28,4 ΑΛΛΟ 2 2,0 ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 13 12,7 Σύνολο ,0 2.3 Εκπαιδευτικοί Είκοσι δύο εκπαιδευτικοί συνολικά πήραν μέρος στην έρευνα (11 άνδρες και 11 γυναίκες) που είχαν τις ακόλουθες ειδικότητες: Ειδικότητες εκπαιδευτικών Συχνότητα Ποσοστό ΠΕ ,2 ΠΕ03 ΠΕ ,3 ΠΕ05 ΠΕ06 ΠΕ ,6 ΠΕ09 ΠΕ10 ΠΕ ,6 ΠΕ19 ΠΕ ,6 ΠΕ18 1 4,5 ΔΕΝ ΔΗΛΩΣΑΝ 2 9,1 Σύνολο ,0 Έξι εκπαιδευτικοί εργάζονταν σε γυμνάσιο ενώ οκτώ εργάζονταν σε Λύκειο και οκτώ σε ΤΕΕ. Δέκα εκπαιδευτικοί βρίσκονταν σε σχολεία αστικών περιοχών και 12 σε σχολεία αγροτικών περιοχών. Οι ηλικίες των εκπαιδευτικών φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα ενώ είχαν κατά μέσο όρο 7,23 χρόνια υπηρεσίας (ΤΑ= 7,9). Ηλικία Συχνότητα Ποσοστό ΜΕΧΡΙ 30 ΕΤΩΝ 5 22, ΕΤΩΝ 11 50, ΕΤΩΝ 4 18,2 51 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ 1 4,5 ΔΕΝ ΔΗΛΩΣΑΝ 1 4,5 Σύνολο ,

17 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Οι σπουδές των εκπαιδευτικών φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα: Σπουδές Συχνότητα Ποσοστό ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι ,2 ΠΑΤΕΣ/ ΣΕΛΕΤΕ 1 4,5 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 6 27,3 Σύνολο ,0 Μόνο μια εκπαιδευτικός δίδαξε ΣΕΠ και μόνο έξι από τους/ τις 22 είχε συμμετοχή σε σεμινάρια ή προγράμματα επιμόρφωσης σε θέματα φύλου και ισότητας. Τέλος όσον αφορά την οικογενειακή τους κατάσταση η εικόνα ήταν ως ακολούθως: Οικογενειακή κατάσταση Συχνότητα Ποσοστό ΑΓΑΜΟΣ/Η 10 45,5 ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ/Η 11 50,0 ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η 1 4,5 Σύνολο ,

18 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Στατιστικές αναλύσεις Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται στατιστικές αναλύσεις στις σύνθετες μεταβλητές που προέκυψαν μετά από παραγοντικές αναλύσεις και για τις τρεις ομάδες που πήραν μέρος στην έρευνα: μαθητές/ τριες, γονείς, εκπαιδευτικοί. 3.1 Μαθητές/ τριες Φύλο Παρακάτω παρουσιάζονται αναλύσεις των σύνθετων μεταβλητών που προέκυψαν από τις παραγοντικές αναλύσεις σε σχέση με το φύλο των μαθητών/ τριών. Παρουσιάζονται πρώτα τα αποτελέσματα των αναλύσεων όπου είχαμε διαφοροποιήσεις που ήταν στατιστικά σημαντικές ενώ στη συνέχεια πίνακες αποτελεσμάτων με μη στατιστικά σημαντικές απαντήσεις. Έγιναν αναλύσεις διακύμανσης με ένα παράγοντα (φύλο) προκειμένου να ελεγχθεί η επίδραση του στις σύνθετες μεταβλητές. Σχολιάζονται μόνο τα αποτελέσματα στα οποία είχαμε στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις α Στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις Τα αγόρια και τα κορίτσια απάντησαν διαφορετικά στις ταυτότητες φύλου σε ότι αφορά την άποψη ότι είναι σπουδαίο να είσαι κορίτσι ή αγόρι. Ταυτότητες Φύλου ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι Σπουδαίο να είσαι Κορίτσι Οφέλη 2,77,94 3,67,66 Πλεονεκτήματα λόγω γυναικείας φύσης 3,63,83 4,05,74 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Σπουδαίο να είσαι Κορίτσι-Οφέλη % CI Σπουδαίο να είσαι Κορίτσι-Πλεονεκτήματα λόγω Γυναικείας Φύσης ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ F (1, 154)=48.36,p=0.000,η 2 =0.240) F (1, 153)=10.73,p=0.001,η 2 =0.066) 16 15

19 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι Σπουδαίο να είσαι Αγόρι Οφέλη 3,15,94 2,31,77 Πλεονεκτήματα λόγω ανδρικής φύσης 3,62,77 3,97,79 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Σπουδαίο να είσαι Αγόρι-Οφέλη % CI Σπουδαίο να είσαι Αγόρι-Πλεονεκτήματα λόγω Ανδρικής Φύσης ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ F(1,157)=38.243, p= 0.000, η 2 =0.195) F(1,154)= 4.724, p=-0.000, η 2 =0.185) ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι Απαίσιο να είσαι Κορίτσι 1. Περιορισμοί και συμβατικές υποχρεώσεις 2,95 1,10 2,61,96 2. Κίνδυνοι και δοκιμασίες λόγω φύσης 3,69 1,09 3,74,98 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Απαίσιο να είσαι Κορίτσι-Περιορισμοί και συμβατικές Υποχρεώσεις ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ 1. F (1, 161) = 4.423, p= 0.037, η 2 =0.027) 16 17

20 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι Απαίσιο να είσαι Αγόρι 1. Πιέσεις και περιορισμοί 2,32,98 3,20 1,07 2. Ευθύνες και υποχρεώσεις για το μέλλον 2,67,85 2,53,88 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Απαίσιο να είσαι Αγόρι-Πιέσεις και Περιορισμοί ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ 1. F (1, 162) = , p= 0.000, η 2 =0.157) Σε ότι αφορά τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σε εκείνο που υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση είναι στα Μαθηματικά με τα αγόρια να δηλώνουν μεγαλύτερη αυτοαποτελεσματικότητα σε σύγκριση με τα κορίτσια. Αυτοαποτελεσματικότητα για ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι 1. Μαθήματα Γλώσσας 3,37,86 3,28,81 2. Μαθηματικά 3,13,92 2,69 1,21 3. Φυσικές Επιστήμες 3,05,98 2,83 1, περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Μαθηματικά-Αυτοαποτελεσματικότητα F (1, 156) = 6.597, p= 0.011, η ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ =0.041) 18 17

21 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Σε ότι αφορά τους ατομικούς στόχους επίτευξης τα αγόρια διαφοροποιούνται από τα κορίτσια μόνο στους στόχους επίδοσης- προσέγγισης όπου εμφανίζονται να έχουν υψηλότερους. Ατομικοί Στόχοι Επίτευξης ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι 1. Στόχοι Μάθησης 3,25,87 3,33,97 2. Στόχοι Επίδοσης-Προσέγγισης 3,08,89 2,65,86 3. Στόχοι Επίδοσης-Αποφυγής 2,89,80 2,65,89 95% CI Ατομικοί Στόχοι Επίτευξης-Στόχοι Επίδοσης- Προσέγγισης περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ 2. F (1, 160) = 9.962, p= 0.002, η 2 =0.059) Τα αγόρια περισσότερο από τα κορίτσια φαίνεται να έχουν ως στόχο την ικανοποίηση σημαντικών άλλων (δασκάλων-οικογένειας). Κοινωνικοί Στόχοι ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι 1. Ευχαρίστηση Σημαντικών Άλλων (δασκάλων-οικογένειας) 3,39,83 3,03,90 2. Συνέπειες για το Μέλλον 3,69,90 3,51 1, περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Κοινωνικοί Στόχοι-Ευχαρίστηση Σημαντικών Άλλων (δασκάλου και οικογένειας) ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ 1. F (1, 156) = 6.793, p= 0.010, η 2 =0.042) 18 19

22 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Τα αγόρια επίσης περισσότερο από τα κορίτσια φαίνεται να έχουν μια υψηλότερη αντίληψη προς στόχους επίδοσης που θέτει το σχολείο. Αντιλαμβανόμενοι Στόχοι Σχολείου ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι 1. Στόχοι προς την Επίδοση 2,99,95 2,68,95 2. Στόχοι προς τη Μάθηση 3,49,87 3,62,85 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Αντιλαμβανόμενοι Στόχοι Σχολείου-Στόχοι προς την Επίδοση F (1, 151) = 4.090, p= 0.045, η 2 =0.027) ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ Ενδιαφέρουσες είναι οι απόψεις των αγοριών και των κοριτσιών για τα δύο φύλα με τα αγόρια να έχουν θετικότερες απόψεις για τα κορίτσια παρά τα κορίτσια για τα αγόρια. Απόψεις για Αγόρια και Κορίτσια ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι Απόψεις για τα Κορίτσια 3,53,77 3,80,78 Απόψεις για τα Αγόρια 3,20,92 2,44,91 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα % CI Απόψεις για τα Κορίτσια % CI Απόψεις γα τα Αγόρια ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ F(1,160)=4.741,p= 0.031, η 2 =0.029) F(1,159)=27.748,p=0.000,η 2 =0.149) 20 19

23 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Στην σχολική ικανότητα τα κορίτσια απάντησαν ελαφρώς υψηλότερα από ότι τα αγόρια. ΠΑΤΕΜ ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι 1. Αυτοεκτίμηση 2,19,44 2,30,34 2. Σχολική Ικανότητα 2,25,47 2,43,41 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα % CI ΠΑΤΕΜ-Σχολική Ικανότητα F (1, 139) = 5.292, p= 0.023, η 2 =0.037) 2.10 ΑΓΟΡΙ ΚΟΡΙΤΣΙ Φύλο Τα αγόρια περισσότερο από τα κορίτσια αποδίδουν την καλή τους επίδοση στο ρόλο της οικογένειας και σε τυχαία γεγονότα ενώ την κακή επίδοση την αποδίδουν στην εξυπνάδα στους γονείς και σε τυχαία γεγονότα καθώς επίσης και στο ρόλο των καθηγητών και των δασκάλων. Αιτιακές Αποδόσεις Καλής Επίδοσης ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι 1. Στον ίδιο τον εαυτό και στο σχολείο (Καθηγητές & Δάσκαλοι) 3,26,85 3,22,91 2. Ο ρόλος της Οικογένειας και Τυχαία Γεγονότα 2,84,76 2,32,68 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 2. F (1, 156) = , p= 0.000, η 2 =0.114) 95% CI Αιτιακές Αποδόσεις Καλής Επίδοσης-Ο ρόλος της Οικογένειας και Τυχαία Γεγονότα ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ 20 21

24 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Αιτιακές Αποδόσεις Κακής Επίδοσης ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι 1. Έξυπνος-Γονείς-Τυχαία Γεγονότα 2,23 1,00 1,74,70 2. Ατομικοί Παράγοντες 2,30 1,18 2,82 1,16 3. Καθηγητές και Δάσκαλοι 2,67 1,16 2,05 1,01 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Αιτιακές Αποδόσεις Κακής Επίδοσης-Έξυπνος- Γονείς-Τυχαία Γεγονότα % CI Αιτιακές Αποδόσεις Κακής Επίδοσης-Καθηγητές και Δάσκαλοι ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ 1.F(1,150)=12,484,p=0.001,η 2 =0.077) 3.F(1,153)=12,326,p=0.001,η 2 =0.075) Τα αγόρια περισσότερο από τα κορίτσια αποδίδουν στο ΣΕΠ υπηρεσίες συμβουλευτικής σε σχέση με το φύλο. ΣΕΠ & Υπηρεσίες Συμβουλευτικής στο Σχολείο ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι 1. Φυσιογνωμία του ΣΕΠ στο σχολείο, όπως είναι σήμερα 3,29,88 3,22 1,03 2. Αναγκαιότητα Υπηρεσιών Συμβουλευτικής στο σχολείο Επαγγελματικών και μη 3,47,85 3,51,94 3. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής σε σχέση με το Φύλο 3,20,86 2,92,90 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 3. F (1, 159) = 4.057, p=0.046, η 2 95% CI ΣΕΠ & Υπηρεσίες συμβουλευτικής στο σχολείο- Υπηρεσίες Συμβουλευτικής σε σχέση με το Φύλο =0.025) ΑΓΟΡΙ ΚΟΡΙΤΣΙ Φύλο 22 21

25 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Ακόμα τα αγόρια περισσότερο από τα κορίτσια αποδέχονται περισσότερο από τα κορίτσια το απόλυτο της σχολικής γνώσης. Πεποιθήσεις για τη Μάθηση στο Σχολείο ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι 1. Φύση και Οικοδόμηση της γνώσης στο σχολείο 3,27,69 3,39,65 2. Καθυπόταξη και Απόλυτο της σχολικής γνώσης 2,94,64 2,65,62 3. Ενδυνάμωση 3,26,85 3,32,85 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Καθυπόταξη και Απόλυτο της Σχολικής Γνώσης ΑΓΟΡΙ ΚΟΡΙΤΣΙ Φύλο 2. F (1, 148) = 8.446, p=0.004, η 2 =0.054) Ενδιαφέρουσες είναι οι απαντήσεις των αγοριών και κοριτσιών στο πώς βλέπουν το μέλλον τους. Για τα αγόρια είναι μεγαλύτερο από ότι στα κορίτσια το ενδεχόμενο μη δημιουργίας οικογένειας ενώ φαίνεται να υποστηρίζουν περισσότερο ότι μια γυναίκα πρέπει να θυσιάζει την εργασία της για την οικογένεια της. Πώς βλέπω τη ζωή στο μέλλον ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι 1. Μη προοπτική της οικογένειας 2,33 1,18 1,68,89 2. Η εργασία θυσιάζεται για την οικογένεια (για τη γυναίκα) 2,50,68 2,08,

26 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Πως βλέπω τη Ζωή στο Μέλλον-Μη προοπτική της Οικογένειας % CI Πως Βλέπω τη Ζωή στο Μέλλον-Η Εργασία θυσιάζεται για την Οικογένεια (για τη Γυναίκα) ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ 1.F(1,157)=15.188,p=0.000,η 2 =0.089) 2.F(1,153)=14.151,p=0.000,η 2 =0.085) Είναι επίσης ενδιαφέρον το γεγονός ότι τα αγόρια εμφανίζονται να έχουν πιο στερεοτυπικές αντιλήψεις για το ρόλο των φύλων παρά τα κορίτσια. Συγκεκριμένα φαίνεται να έχουν πιο συντηρητικές αντιλήψεις για το ρόλο της γυναίκας στην οικογένεια και για την κατανομή της εργασίας στα δύο φύλα ενώ τα κορίτσια φαίνεται να έχουν πιο προοδευτικές αντιλήψεις για την κατανομή των ρόλων στην οικογένεια. Απόψεις για Άνδρες και Γυναίκες ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι 1. Η γυναίκα στην οικογένεια-συντηρητικές αντιλήψεις 3,28,61 2,63,76 2. Προοδευτικές αντιλήψεις για την κατανομή των ρόλων στην οικογένεια 3,43,58 3,90,81 3. Παραδοσιακές αντιλήψεις για την κατανομή της εργασίας στα 2 φύλα 3,61,80 3,29,79 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Απόψεις για Άνδρες και Γυναίκες-Η Γυναίκα στην Οικογένεια. Συντηρητικές / Παραδοσιακές Απόψεις, κυρίως για τη Γυναίκα % CI Απόψεις για Άνδρες και Γυναίκες-Προοδευτικές Αντιλήψεις για την κατανομή των ρόλων στην Οικογένεια ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ 1.F(1,153)=34.403,p=0.000,η 2 =0.182) 2.F(1,156)=17.858,p=0.000,η 2 =0.103) 24 23

27 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Απόψεις για Άνδρες και Γυναίκες-Παραδοσιακές Αντιλήψεις για την κατανομή της εργασίας στα 2 φύλα ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ 3.F(1,156)=6.216,p=0.014,η 2 =0.038) β Στατιστικά μη σημαντικά αποτελέσματα Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα των αναλύσεων όπου η ανάλυση διακύμανσης δεν έδωσε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Παρουσιάζονται μόνο οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις και δε σχολιάζονται περαιτέρω. Επαγγελματικές Επιλογές ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι Φύση Εργασίας 4,18,57 4,22,53 Συνδυασμός Καριέρας-Οικογένειας 4,05,65 4,00,58 Κύρος-Χρήματα 3,80,87 3,78,69 Επιμονή στην εκτέλεση ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι Επιμονή στην εκτέλεση ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων 3,30,93 3,37,92 Αντιλαμβανόμενοι Στόχοι Γονέων ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι 1. Στόχοι προς την Επίδοση 3,27,76 3,03,94 2. Στόχοι προς τη Μάθηση 3,59,80 3,67,

28 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Αντιλαμβανόμενη Γονεϊκή Εμπλοκή ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι 1. Συναισθηματική Εμπλοκή 3,65,82 3,37,97 2. Εμπλοκή στο Σχολείο 2,67 1,12 2,42 1,09 3. Γνωστική Εμπλοκή 3,02,93 2,77 1,02 Σκεπτικισμός για το σχολείο ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι Σκεπτικισμός για το σχολείο 2,95,83 2,93,87 Εαυτός σε σχέση με το σχολείο ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι 1. Αρνητική-Ουδέτερη Σχέση με το Σχολείο 2,89,68 2,69,68 2. Θετική Στάση στο Σχολείο 2,85,88 3,08,93 3. Ακαδημαϊκή Επίτευξη 3,56,74 3,43, Αστικότητα Παρακάτω παρουσιάζονται αναλύσεις των σύνθετων μεταβλητών σε σχέση με τον τόπο κατοικίας των μαθητών/ τριών. Σε μια μόνο μεταβλητή είχαμε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση α Στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις Σε ότι αφορά το συνδυασμό καριέρας οικογένειας οι μαθητές/ τριες από α- στικές περιοχές φαίνεται να το ευνοούν ελαφρώς περισσότερο από μαθητές/ τριες που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές

29 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Επαγγελματικές Επιλογές ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική 1. Φύση Εργασίας 4,24,55 4,04,52 2. Συνδυασμός Καριέρας-Οικογένειας 4,08,60 3,84,62 3. Κύρος-Χρήματα 3,84,76 3,65,82 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Επαγγελματικές Επιλογές-Συνδυασμός Καριέρας- Οικογένειας ΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Αστικότητα 2. F (1, 158) = 4,611, p= 0.33, η 2 = β Στατιστικά μη σημαντικά αποτελέσματα Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα των αναλύσεων όπου η ανάλυση διακύμανσης δεν έδωσε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Παρουσιάζονται μόνο οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις και δε σχολιάζονται περαιτέρω. Ταυτότητες Φύλου ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Σπουδαίο να είσαι κορίτσι Οφέλη 3,22,94 3,27,88 Πλεονεκτήματα λόγω γυναικείας φύσης 3,84,82 3,88,77 ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Σπουδαίο να είσαι αγόρι Οφέλη 2,75,96 2,68,92 Πλεονεκτήματα λόγω ανδρικής φύσης 4,02,74 3,78,

30 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Αστική ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αγροτική Απαίσιο να είσαι Κορίτσι Περιορισμοί και συμβατικές υποχρεώσεις 2,82 1,06 2,64,96 Κίνδυνοι και δοκιμασίες λόγω φύσης 3,79 1,04 3,51,97 Αστική ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αγροτική Απαίσιο να είσαι Αγόρι Πιέσεις και περιορισμοί 2,76 1,16 2,72,92 Ευθύνες και υποχρεώσεις για το μέλλον 2,65,86 2,43,86 Αυτοαποτελεσματικότητα για ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Μαθήματα Γλώσσας 3,34,81 3,27,89 Μαθηματικά 2,78 1,07 3,22 1,12 Φυσικές Επιστήμες 2,95 1,08 2,88,98 Ενδιαφέρον για ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Μαθήματα Γλώσσας 3,29,90 3,29,87 Μαθηματικά 2,70,98 3,01,92 Φυσικές Επιστήμες 2,94 1,08 2,74,91 Επιμονή στην εκτέλεση ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Μ.Ο. Αγροτική Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Επιμονή στην εκτέλεση ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων 3,29,97 3,50,69 Ατομικοί Στόχοι Επίτευξης Αστική ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αγροτική Στόχοι Μάθησης 3,27,96 3,34,78 Στόχοι Επίδοσης-Προσέγγισης 2,79,91 3,08,81 Στόχοι Επίδοσης-Αποφυγής 2,73,83 2,86,

31 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Κοινωνικοί Στόχοι ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Ευχαρίστηση Σημαντικών Άλλων (δασκάλων-οικογένειας) 3,18,92 3,25,76 Συνέπειες για το Μέλλον 3,61,95 3,52,98 Αντιλαμβανόμενοι Στόχοι Σχολείου ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Στόχοι προς την Επίδοση 2,80,98 2,91,90 Στόχοι προς τη Μάθηση 3,59,86 3,45,87 Αντιλαμβανόμενοι Στόχοι Γονέων ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Στόχοι προς την Επίδοση 3,15,90 3,14,73 Στόχοι προς τη Μάθηση 3,62,87 3,64,84 Αντιλαμβανόμενη Γονεϊκή Εμπλοκή ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Συναισθηματική Εμπλοκή 3,57,91 3,28,85 Εμπλοκή στο Σχολείο 2,47 1,15 2,78,93 Γνωστική Εμπλοκή 2,91 1,00 2,84,91 Απόψεις για Αγόρια και Κορίτσια ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Απόψεις για τα Κορίτσια 3,68,77 3,61,81 Απόψεις για τα Αγόρια 2,77 1,00 2,99,96 ΠΑΤΕΜ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Αυτοεκτίμηση 2,25,35 2,24,51 Σχολική Ικανότητα 2,36,43 2,30,

32 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Αιτιακές Αποδόσεις Καλής Επίδοσης ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Στον ίδιο τον εαυτό και στο σχολείο (Καθηγητές & Δάσκαλοι) 3,22,93 3,28,71 Ο ρόλος της Οικογένειας και Τυχαία Γεγονότα 2,54,79 2,65,69 Αιτιακές Αποδόσεις Κακής Επίδοσης ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Έξυπνος-Γονείς-Τυχαία Γεγονότα 2,01,95 1,85,64 Ατομικοί Παράγοντες 2,91 1,18 2,89 1,16 Καθηγητές και Δάσκαλοι 2,35 1,16 2,33 1,01 ΣΕΠ & Υπηρεσίες Συμβουλευτικής στο Σχολείο ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Φυσιογνωμία του ΣΕΠ στο σχολείο, όπως είναι σήμερα 3,17,93 3,50 1,01 Αναγκαιότητα Υπηρεσιών Συμβουλευτικής στο σχολείο Επαγγελματικών και μη 3,46,91 3,59,85 Υπηρεσίες Συμβουλευτικής σε σχέση με το Φύλο 3,11,86 2,90,97 Σκεπτικισμός για το σχολείο ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Σκεπτικισμός για το σχολείο 2,92,80 2,97,99 Εαυτός σε σχέση με το σχολείο ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Αρνητική-Ουδέτερη Σχέση με το Σχολείο 2,81,70 2,72,61 Θετική Στάση στο Σχολείο 2,93,88 3,09,98 Ακαδημαϊκή Επίτευξη 3,51,73 3,40,68 Πεποιθήσεις για τη Μάθηση στο Σχολείο ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Φύση και Οικοδόμηση της γνώσης στο σχολείο 3,31,67 3,40,67 Καθυπόταξη και Απόλυτο της σχολικής γνώσης 2,78,63 2,82,67 Ενδυνάμωση 3,27,84 3,36,

33 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Πως βλέπω τη ζωή στο μέλλον ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Μη προοπτική της οικογένειας 2,10 1,11 1,67,93 Η εργασία θυσιάζεται για την οικογένεια (για τη γυναίκα) 2,28,75 2,26,66 Απόψεις για Άνδρες και Γυναίκες ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Η γυναίκα στην οικογένεια- Συντηρητικές αντιλήψεις 2,98,78 2,79,69 Προοδευτικές αντιλήψεις για την κατανομήτων ρόλων στην οικογένεια 3,64,77 3,75,64 Παραδοσιακές αντιλήψεις για την κατανομή της εργασίας στα 2 φύλα 3,38,82 3,61, Τύπος σχολείου Παρακάτω παρουσιάζονται αναλύσεις των σύνθετων μεταβλητών σε σχέση με τον τύπο σχολείου φοίτησης των μαθητών/ τριών. Παρουσιάζονται πρώτα οι μεταβλητές που είχαμε στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις α Στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις Για τους / τις μαθητές / τριες των ΤΕΕ το κύρος και τα χρήματα παίζουν μεγαλύτερο ρόλο στις επαγγελματικές επιλογές σε σύγκριση με τους / τις μαθητές / τριες των γυμνασίων και λυκείων. Επαγγελματικές Επιλογές ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Φύση Εργασίας 4,09,54 4,29,52 4,30,55 Συνδυασμός Καριέρας-Οικογένειας 3,97,57 4,08,70 4,05,59 Κύρος-Χρήματα* 3,69,74 3,72,87 4,04,69 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα ΤΕΕ Τύπος σχολείου ΛΥΚΕΙΟ F (2, 157) = 3.094, p=0.048 η 2 = ΓΥΜΝΑΣΙΟ % CI Επαγγελματικές Επιλογές-Κύρος- Χρήματα 30 31

34 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Οι μαθητές / τριες των ΤΕΕ δείχνουν να έχουν χαμηλότερη αυτοαποτελεσματικότητα στα μαθήματα γλώσσας σε σύγκριση με τους / τις μαθητές / τριες των γυμνασίων και λυκείων. Αυτοαποτελεσματικότητα για ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Μαθήματα Γλώσσας* 3,49,78 3,28,87 3,05,82 Μαθηματικά 3,07 1,03 2,91 1,02 2,56 1,24 Φυσικές Επιστήμες 3,02 1,09 2,62,98 3,05 1,02 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα ΤΕΕ Τύπος σχολείου ΛΥΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ F (2, 161) = 3.860, p=0.023 η 2 = % CI Μαθήματα Γλώσσας-Αυτοαποτελεσματικότητα [(Γυμνάσιο, Λύκειο)> (Λύκειο, ΤΕΕ)] Οι μαθητές / τριες των ΤΕΕ δείχνουν να έχουν χαμηλότερους στόχους Προσέγγισης και Αποφυγής σύγκριση με τους / τις μαθητές / τριες των γυμνασίων και λυκείων ενώ φαίνεται να έχουν χαμηλότερους κοινωνικούς στόχους για τις συνέπειες για το μέλλον. Ατομικοί Στόχοι Επίτευξης ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Στόχοι Μάθησης 3,36,91 3,31 1,02 3,13,82 Στόχοι Επίδοσης-Προσέγγισης 3,08,91 2,74,89 2,59,78 Στόχοι Επίδοσης-Αποφυγής 2,94,88 2,65,85 2,55,

35 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα ΤΕΕ ΤΕΕ Τύπος σχολείου ΛΥΚΕΙΟ Τύπος σχολείου ΛΥΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ % CI Ατομικοί Στόχοι Επίτευξης-Στόχοι Επίδοσης- Προσέγγισης % CI Ατομικοί Στόχοι Επίτευξης-Στόχοι Επίδοσης- Αποφυγής F(2,160) = 4.870, p=0.009 η 2 = [(Γυμνάσιο, Λύκειο)> (Λύκειο, ΤΕΕ)] F(2,160) = 3.387, p=0.036 η 2 = Κοινωνικοί Στόχοι ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Ευχαρίστηση Σημαντικών Άλλων (δασκάλων-οικογένειας) 3,31,85 3,20,97 2,99,83 Συνέπειες για το Μέλλον 3,82,94 3,51,98 3,25,84 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα ΤΕΕ Τύπος σχολείου ΛΥΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ % CI Κοινωνικοί Στόχοι-Συνέπειες για το μέλλον F (2, 160) = 5.261, p=0.006 η 2 = [(Γυμνάσιο, Λύκειο)> (Λύκειο, ΤΕΕ)] Σε ότι αφορά τις μεταβλητές της Αυτοεκτίμησης και της Σχολικής Ικανότητας οι μαθητές /τριες των λυκείων είχαν τις χαμηλότερες βαθμολογίες σε σχέση με τις δύο άλλες ομάδες

36 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου ΠΑΤΕΜ ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Αυτοεκτίμηση 2,33,34 2,12,41 2,25,45 Σχολική Ικανότητα 2,38,39 2,19,43 2,45,52 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα ΤΕΕ ΤΕΕ Τύπος σχολείου ΛΥΚΕΙΟ Τύπος σχολείου ΛΥΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ % CI ΠΑΤΕΜ-Αυτοεκτίμηση % CI ΠΑΤΕΜ-Σχολική Ικανότητα F(2,133) = 3.441, p=0.033 η 2 = [(Γυμνάσιο, ΤΕΕ)> (ΤΕΕ, Λύκειο)] F(2,139)= 5.659, p=0.028 η 2 = [(ΤΕΕ,Γυμνάσιο)>(Γυμνάσιο,Λύκειο)] Οι μαθητές /τριες φαίνεται να διαφοροποιούνται ως προς τους παράγοντες που επηρεάζουν την καλή επίδοση με τους τις μαθητές /τριες των γυμνασίων να θεωρούν ότι ο ρόλος της Οικογένειας και τα Τυχαία Γεγονότα είναι σημαντικά περισσότερο από ότι οι μαθητές /τριες των άλλων δύο ομάδων. Αιτιακές Αποδόσεις Καλής Επίδοσης Στον ίδιο τον εαυτό και στο σχολείο (Καθηγητές & Δάσκαλοι) ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. 3,31,83 3,18,95 3,17,90 Ο ρόλος της Οικογένειας και Τυχαία Γεγονότα 2,80,71 2,49,74 2,19,73 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα ΤΕΕ Τύπος σχολείου ΛΥΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ F (2, 156) = 9.943, p=0.000 η 2 = % CI Αιτιακές Αποδόσεις Καλής Επίδοσης-Ο ρόλος της Οικογένειας και Τυχαία Γεγονότα [(Γυμνάσιο, Λύκειο)> (Λύκειο, ΤΕΕ)] 34 33

37 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Οι μαθητές /τριες των λυκείων δείχνουν λιγότερο ικανοποιημένοι/ ες με τη φυσιογνωμία του ΣΕΠ στο σχολείο, όπως είναι σήμερα σε σύγκριση με τους / τις μαθητές / τριες των γυμνασίων και ΤΕΕ. ΣΕΠ & Υπηρεσίες Συμβουλευτικής στο Σχολείο ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Φυσιογνωμία του ΣΕΠ στο σχολείο, όπως είναι σήμερα 3,30,95 2,92,98 3,47,88 Αναγκαιότητα Υπηρ. Συμβ. στο σχολείο Επαγγελματικών και μη 3,59,80 3,32 1,02 3,46,92 Υπηρεσίες Συμβουλευτικής σε σχέση με το Φύλο 3,08,78 2,88,96 3,16,99 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα Τύπος σχολείου ΤΕΕ ΛΥΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ % CI ΣΕΠ & Υπηρεσίες συμβουλευτικής στο σχολείο- Φυσιογνωμία του ΣΕΠ όπως είναι σήμερα Πεποιθήσεις για τη Μάθηση στο Σχολείο F (2, 156) = 3.576, p=0.030 η 2 = [(ΤΕΕ, Γυμνάσιο)> (Γυμνάσιο, Λύκειο)] Οι μαθητές /τριες των γυμνασίων δείχνουν να πιστεύουν περισσότερο στην ενδυνάμωση της μάθησης που προσφέρεται στο σχολείο σε σύγκριση με τους / τις μαθητές / τριες των λυκείων. και ΤΕΕ ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Φύση και Οικοδόμηση της γνώσης στο σχολείο 3,42,66 3,19,74 3,30,62 Καθυπόταξη και Απόλυτο της σχολικής γνώσης 2,84,62 2,74,66 2,72,67 Ενδυνάμωση 3,49,82 3,07,92 3,13,73 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα Τύπος σχολείου ΤΕΕ ΛΥΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ F (2, 154) = 4.286, p=0.015 η 2 = [(Γυμνάσιο, ΤΕΕ)> (ΤΕΕ, Λύκειο)] Τέλος οι μαθητές /τριες των γυμνασίων δείχνουν περισσότερο παραδοσιακοί/ ες ενώ των λυκείων λιγότερο παραδοσιακοί /ες σε ότι αφορά τις αντιλήψεις για την κατανομή της εργασίας στα δύο φύλα % CI Ενδυνάμωση 34 35

38 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Απόψεις για Άνδρες και Γυναίκες ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Η γυναίκα στην οικογένεια-συντηρητικές αντιλήψεις 3,04,76 2,93,78 2,74,72 Προοδευτικές αντιλήψεις για την κατανομή των ρόλων στην οικογένεια Παραδοσιακές αντιλήψεις για την κατανομή της εργασίας στα 2 φύλα 3,73,71 3,61,76 3,61,80 3,65,74 3,12,90 3,34,73 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα ΤΕΕ Τύπος σχολείου ΛΥΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ % CI Απόψεις για Άνδρες και Γυναίκες-Παραδοσιακές Αντιλήψεις για την κατανομή της εργασίας στα 2 φύλα F (2, 157) = 6.393, p=0.002, η 2 = β Στατιστικά μη σημαντικά αποτελέσματα Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα μη στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Ταυτότητες Φύλου ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Σπουδαίο να είσαι Κορίτσι Μ.Ο. Τ.Α. Οφέλη 3,24,96 3,06 1,01 3,42,68 Πλεονεκτήματα λόγω γυναικείας φύσης 3,87,67 3,68 1,02 4,00,76 ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Σπουδαίο να είσαι Αγόρι Μ.Ο. Τ.Α. Οφέλη 2,84,99 2,62,99 2,65,82 Πλεονεκτήματα λόγω ανδρικής φύσης 4,10,80 3,85,86 3,82,

39 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Απαίσιο να είσαι Κορίτσι Μ.Ο. Τ.Α. Περιορισμοί και συμβατικές υποχρεώσεις 2,84 1,04 2,64 1,04 2,79 1,04 Κίνδυνοι και δοκιμασίες λόγω φύσης 3,63 1,11 3,66 1,04 3,93,82 ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Απαίσιο να είσαι Αγόρι Μ.Ο. Τ.Α. Πιέσεις και περιορισμοί 2,87 1,05 2,58 1,18 2,70 1,12 Ευθύνες και υποχρεώσεις για το μέλλον 2,70,78 2,37,91 2,66,95 Ενδιαφέρον για ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Μαθήματα Γλώσσας 3,34,84 3,18 1,07 3,32,75 Μαθηματικά 2,82,93 2,89,96 2,61 1,07 Φυσικές Επιστήμες 2,97 1,03 2,63 1,02 2,99 1,05 Επιμονή στην εκτέλεση ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Επιμονή στην εκτέλεση ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. 3,33,94 3,30,97 3,39,82 ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Στόχοι προς την Επίδοση 2,81 1,06 2,98,91 2,71,78 Στόχοι προς τη Μάθηση 3,60,91 3,52,89 3,52,74 Αντιλαμβανόμενοι Στόχοι Γονέων ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Στόχοι προς την Επίδοση 3,07,86 3,26,90 3,20,81 Στόχοι προς τη Μάθηση 3,62,85 3,81,87 3,44,

40 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Αντιλαμβανόμενη Γονεϊκή Εμπλοκή ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Συναισθηματική Εμπλοκή 3,56,81 3,63,94 3,28 1,01 Εμπλοκή στο Σχολείο 2,62 1,12 2,69 1,17 2,25,97 Γνωστική Εμπλοκή 2,82,95 3,17 1,07 2,75,88 Απόψεις για Αγόρια και Κορίτσια ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Απόψεις για τα Κορίτσια 3,74,63 3,64,95 3,54,85 Απόψεις για τα Αγόρια 2,91 1,02 2,80 1,03 2,67,89 Αιτιακές Αποδόσεις Κακής Επίδοσης ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Έξυπνος-Γονείς-Τυχαία Γεγονότα 2,00,92 2,11 1,01 1,78,67 Ατομικοί Παράγοντες 3,05 1,28 2,78 1,14 2,73,92 Καθηγητές και Δάσκαλοι 2,47 1,12 2,39 1,07 2,05 1,13 Σκεπτικισμός για το σχολείο ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Σκεπτικισμός για το σχολείο 2,98,93 2,91,81 2,87,73 Εαυτός σε σχέση με το σχολείο ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Αρνητική-Ουδέτερη Σχέση με το Σχολείο 2,81,68 2,83,75 2,69,63 Θετική Στάση στο Σχολείο 2,96,91 3,02 1,11 2,93,70 Ακαδημαϊκή Επίτευξη 3,58,70 3,42,79 3,35,66 Πώς βλέπω τη ζωή στο μέλλον ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Μη προοπτική της οικογένειας 1,97 1,10 2,26 1,20 1,78,90 Η εργασία θυσιάζεται για την οικογένεια (για τη γυναίκα) 2,36,69 2,29,82 2,10,

41 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Εκπαίδευση πατέρα Παρακάτω παρουσιάζονται αναλύσεις των σύνθετων μεταβλητών σε σχέση με την εκπαίδευση του πατέρα α Στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις Όπως φαίνεται από τους πίνακες που ακολουθούν είχαμε στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις στις ακόλουθες μεταβλητές: Αυτοαποτελεσματικότητα και ενδιαφέρον για ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα. Παιδιά με πατέρες με τριτοβάθμια εκπαίδευση εμφανίζουν ψηλότερη αυτοαποτελεσματικότητα στα Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις Φυσικές Επιστήμες. Παιδιά με πατέρες με πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση εμφανίζουν να έχουν ψηλότερη επιμονή στην εκτέλεση ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων. Τέλος, παιδιά με πατέρες με πρωτοβάθμια εκπαίδευση εμφανίζουν να μην βλέπουν τόσο την αναγκαιότητα Υπηρεσιών Συμβουλευτικής στο σχολείο Ε- παγγελματικών και μη. Αυτοαποτελεσματικότητα για ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' ΒΑΘΜΙΑ Β' ΒΑΘΜΙΑ Γ' ΒΑΘΜΙΑ Αυτοαποτελεσματικότητα Μ.Ο. Τ.Α. Μαθήματα Γλώσσας 3,29,74 3,33,83 3,46,92 Μαθηματικά (1) 2,50 1,14 2,94 1,04 3,55 1,01 Φυσικές Επιστήμες (2) 2,49,87 3,01 1,08 3,41 1,08 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Μαθηματικά-Αυτοαποτελεσματικότητα % CI Φυσικές Επιστήμες-Αυτοαποτελεσματικότητα Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Δευτεροβάθμια Τριτοβάθμια (ΤΕΙ-ΑΕΙ) (1-6 έτη) Εκπαίδευση (9-12 έτη) Εκπαίδευση πατέρα Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Δευτεροβάθμια Τριτοβάθμια (ΤΕΙ-ΑΕΙ) (1-6 έτη) Εκπαίδευση (9-12 έτη) Εκπαίδευση πατέρα 1.F(2,152)=6,227,p=0.0003,η 2 =0.077 [(Β' Βάθμια, Γ' Βάθμια) > (Β' Βάθμια, Α Βάθμια)] 2.F(2,150)=5,627,p=0.004, η 2 =0.071 [(Β' Βάθμια, Γ' Βάθμια) > (Β' Βάθμια, Α Βάθμια)] 38 39

42 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Ενδιαφέρον για ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Μαθήματα Γλώσσας 3,20,90 3,38,85 3,09 1,01 Μαθηματικά 2,58,98 2,79,96 3,08 1,01 Φυσικές Επιστήμες* 2,49,87 2,95 1,05 3,37 1, περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Φυσικές Επιστήμες-Ενδιαφέρον Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Δευτεροβάθμια Τριτοβάθμια (ΤΕΙ-ΑΕΙ) (1-6 έτη) Εκπαίδευση (9-12 έτη) Εκπαίδευση πατέρα * F (2, 153) = 5,127, p=0.007, η 2 =0.064 [(Β' Βάθμια, Γ' Βάθμια) > (Β' Βάθμια, Α Βάθμια)] Επιμονή στην εκτέλεση ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Επιμονή στην εκτέλεση ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων 3,27,95 3,45,85 2,91 1, περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Επιμονή στην εκτέλεση των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια Τριτοβάθμια (ΤΕΙ-ΑΕΙ) Εκπαίδευση (1-6 έτη) Εκπαίδευση (9-12 έτη) Εκπαίδευση πατέρα F (2, 157) = 3,654, p=0.028, η 2 =0.045 [(Α' Βάθμια, Β' Βάθμια) > (Α' Βάθμια, Γ' Βάθμια)] 40 39

43 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου ΣΕΠ & Υπηρεσίες Συμβουλευτικής στο Σχολείο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Φυσιογνωμία του ΣΕΠ στο σχολείο, όπως είναι σήμερα 3,25 1,12 3,27,89 3,13 1,04 Αναγκαιότητα Υπηρ. Συμβ. στο σχολείο Επαγγελματικών και μη* 3,12,88 3,60,87 3,66,89 Υπηρεσίες Συμβουλευτικής σε σχέση με το Φύλο 2,93,81 3,13,88 3,08,97 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI ΣΕΠ & Υπηρεσίες συμβουλευτικής στο σχολείο- Αναγκαιότητα Υπηρεσιών Συμβουλευτικής στο Σχολείο Επαγγελματικών και μη Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια Τριτοβάθμια (ΤΕΙ-ΑΕΙ) Εκπαίδευση (1-6 έτη) Εκπαίδευση (9-12 έτη) Εκπαίδευση πατέρα * F (2, 151) = 4,184, p=0.017, η 2 =0.053 [(Γ' Βάθμια, Β' Βάθμια) > (Β' Βάθμια, Α' Βάθμια)] β. Στατιστικά μη σημαντικά αποτελέσματα Στη συνέχεια παρουσιάζονται μη στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Επαγγελματικές Επιλογές ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Φύση Εργασίας 4,18,45 4,20,54 4,25,66 Συνδυασμός Καριέρας-Οικογένειας 4,11,47 4,02,63 3,92,74 Κύρος-Χρήματα 3,88,57 3,72,81 3,93,93 Ταυτότητες Φύλου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Σπουδαίο να είσαι Κορίτσι Μ.Ο. Τ.Α. Οφέλη 3,19,92 3,26,92 3,14,98 Πλεονεκτήματα λόγω γυναικείας φύσης 3,77,87 3,81,78 4,07,

44 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Σπουδαίο να είσαι Αγόρι Μ.Ο. Τ.Α. Οφέλη 2,60,88 2,76,92 2,95 1,14 Πλεονεκτήματα λόγω ανδρικής φύσης 3,87,74 3,99,82 4,10,72 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Απαίσιο να είσαι Κορίτσι Μ.Ο. Τ.Α. Περιορισμοί και συμβατικές υποχρεώσεις 2,50,88 2,91 1,05 2,66 1,22 Κίνδυνοι και δοκιμασίες λόγω φύσης 3,86,97 3,66 1,02 3,82 1,10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Απαίσιο να είσαι Αγόρι Μ.Ο. Τ.Α. Πιέσεις και περιορισμοί 2,83,90 2,74 1,15 2,53 1,20 Ευθύνες και υποχρεώσειςγια το μέλλον 2,43,82 2,69,87 2,50,93 Ατομικοί Στόχοι Επίτευξης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Στόχοι Μάθησης 3,05,94 3,35,91 3,34,94 Στόχοι Επίδοσης-Προσέγγισης 2,78,967 2,90,89 2,85,87 Στόχοι Επίδοσης-Αποφυγής 2,91,93 2,78,84 2,48,75 Κοινωνικοί Στόχοι ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Ευχαρίστηση Σημαντικών Άλλων (δασκάλων-οικογένειας) 3,30,84 3,24,90 2,90,89 Συνέπειες για το Μέλλον 3,41,98 3,66,94 3,75,93 Αντιλαμβανόμενοι Στόχοι Σχολείου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Στόχοι προς την Επίδοση 3,06,88 2,82 1,02 2,58,83 Στόχοι προς τη Μάθηση 3,63,81 3,55,82 3,46 1,

45 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Αντιλαμβανόμενοι Στόχοι Γονέων ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Στόχοι προς την Επίδοση 3,31,71 3,11,91 3,11,94 Στόχοι προς τη Μάθηση 3,68,76 3,60,90 3,67,92 Αντιλαμβανόμενη Γονεϊκή Εμπλοκή ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Συναισθηματική Εμπλοκή 3,48,79 3,52,92 3,52 1,07 Εμπλοκή στο Σχολείο 2,47 1,20 2,51 1,11 2,79 1,02 Γνωστική Εμπλοκή 2,75,98 2,91,99 3,12,89 Απόψεις για Αγόρια και Κορίτσια ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Απόψεις για τα Κορίτσια 3,72,77 3,70,76 3,48,88 Απόψεις για τα Αγόρια 2,89 1,05 2,80,96 2,86,9 ΠΑΤΕΜ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Αυτοεκτίμηση 2,26,40 2,24,41 2,26,34 Σχολική Ικανότητα 2,35,45 2,33,45 2,37,45 Αιτιακές Αποδόσεις Καλής Επίδοσης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Στον ίδιο τον εαυτό και στο σχολείο (Καθηγητές 3,22 & Δάσκαλοι),84 3,31,88 3,08,96 Ο ρόλος της Οικογένειας και Τυχαία Γεγονότα 2,42,79 2,56,73 2,78,90 Αιτιακές Αποδόσεις Κακής Επίδοσης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Έξυπνος-Γονείς-Τυχαία Γεγονότα 1,71,61 2,08,93 1,93 1,07 Ατομικοί Παράγοντες 2,91 1,09 2,88 1,15 2,86 1,42 Καθηγητές και Δάσκαλοι 2,20 1,11 2,42 1,15 2,21 1,

46 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Σκεπτικισμός για το σχολείο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Σκεπτικισμός για το σχολείο 2,90,88 2,96,84 2,87,75 Εαυτός σε σχέση με το σχολείο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Αρνητική-Ουδέτερη Σχέση με το Σχολείο 2,88,60 2,76,72 2,69,67 Θετική Στάση στο Σχολείο 2,72,74 3,06,95 2,93,88 Ακαδημαϊκή Επίτευξη 3,38,55 3,50,77 3,61,70 Πεποιθήσεις για τη Μάθηση στο Σχολείο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Φύση και Οικοδόμηση της γνώσης στο σχολείο 3,28,68 3,35,67 3,39,65 Καθυπόταξη και Απόλυτο της σχολικής γνώσης 2,66,44 2,87,69 2,78,68 Ενδυνάμωση 3,13,84 3,32,84 3,49,85 Πως βλέπω τη ζωή στο μέλλον ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Μη προοπτική της οικογένειας 1,72,92 2,05 1,13 2,21 1,11 Η εργασία θυσιάζεται για την οικογένεια (για τη γυναίκα) 2,07,62 2,38,78 2,20,62 Απόψεις για Άνδρες και Γυναίκες ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Η γυναίκα στην οικογένεια-συντηρητικές αντιλήψεις 2,87,68 3,02,72 2,72 1,01 Προοδευτικές αντιλήψεις για την κατανομή των ρόλων στην οικογένεια Παραδοσιακές αντιλήψεις για την κατανομή της εργασίας στα 2 φύλα 3,79,72 3,58,72 3,92,88 3,42,76 3,42,82 3,51,

47 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Εκπαίδευση μητέρας Παρακάτω παρουσιάζονται αναλύσεις των σύνθετων μεταβλητών σε σχέση με την εκπαίδευση της μητέρας α Στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις Όπως φαίνεται από τους πίνακες που ακολουθούν είχαμε στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις στις ακόλουθες μεταβλητές: Μαθητές/ τριες με μητέρες με πρωτοβάθμια εκπαίδευση φαίνεται να υποστηρίζουν ότι είναι απαίσιο να είναι κάποιος αγόρι γιατί υπόκειται σε πιέσεις και περιορισμούς. Παιδιά με μητέρες με πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση εμφανίζουν να έχουν ψηλότερη επιμονή στην εκτέλεση ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων σε σύγκριση με μαθητές/ τριες με μητέρες με τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε ότι αφορά του ατομικούς στόχους μάθησης και επίδοσης αποφυγής μαθητές/ τριες με μητέρες με πρωτοβάθμια εκπαίδευση εμφανίζονται υψηλότεροι σε σχέση με μαθητές/ τριες από τις δύο άλλες ομάδες. Τέλος, μαθητές/ τριες με μητέρες με πρωτοβάθμια εκπαίδευση φαίνεται να έχουν θετικότερες απόψεις για τα κορίτσια σε σύγκριση με μαθητές/ τριες με μητέρες με δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ταυτότητες Φύλου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Απαίσιο να είσαι Αγόρι Μ.Ο. Τ.Α. Πιέσεις και περιορισμοί* 3,10,97 2,73 1,17 2,38,95 Ευθύνες και υποχρεώσεις για το μέλλον 2,68,76 2,60,91 2,52,84 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα Τριτοβάθμια (ΤΕΙ-ΑΕΙ) Εκπαίδευση μητέρας Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (9-12 έτη) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (1-6 έτη) F(2, 160)= 3,096 p=0.048, η 2 = 0,038 [(Α' Βάθμια Β' Βάθμια)> (Β' Βάθμια Γ' Βάθμια)] % CI Απαίσιο να είσαι Αγόρι-Πιέσεις και Περιορισμοί 44 45

48 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Επιμονή στην εκτέλεση ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Επιμονή στην εκτέλεση ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. 3,66,78 3,33,93 2,92,89 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα Τριτοβάθμια (ΤΕΙ-ΑΕΙ) Εκπαίδευση μητέρας Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (9-12 έτη) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (1-6 έτη) % CI Επιμονή στην εκτέλεση των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων F(2, 159)= 4,943 p=0.008, η 2 = 0,059 [(Α' Βάθμια Β' Βάθμια)> (Β' Βάθμια Γ' Βάθμια)] Ατομικοί Στόχοι Επίτευξης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Στόχοι Μάθησης 3,50,82 3,31,94 2,90,88 Στόχοι Επίδοσης-Προσέγγισης 2,85,95 2,85,93 2,91,73 Στόχοι Επίδοσης-Αποφυγής 3,13,75 2,67,88 2,62,75 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα Τριτοβάθμια (ΤΕΙ-ΑΕΙ) Τριτοβάθμια (ΤΕΙ-ΑΕΙ) Εκπαίδευση μητέρας Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (9-12 έτη) Εκπαίδευση μητέρας Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (9-12 έτη) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (1-6 έτη) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (1-6 έτη) % CI Ατομικοί Στόχοι Επίτευξης-Στόχοι Μάθησης F(2,156)= 3,240 p=0.042, η 2 = 0,040 [(Α'Βάθμια,Β'Βάθμια)>(Β'Βάθμια,Γ'Βάθμια)] % CI Ατομικοί Στόχοι Επίτευξης-Στόχοι Επίδοσης-Αποφυγής F(2,158)=4,207p=0.017, η 2 = 0,051 [(Α'Βάθμια)>(Β'ΒάθμιαΓ'Βάθμια)] 46 45

49 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Απόψεις για τα Κορίτσια* 3,88,62 3,70,80 3,27,78 Απόψεις για τα Αγόρια 2,87 1,02 2,88,98 2,57,94 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα Τριτοβάθμια (ΤΕΙ-ΑΕΙ) Εκπαίδευση μητέρας Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (9-12 έτη) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (1-6 έτη) % CI Απόψεις για τα Κορίτσια F(2, 158)= 4,615 p=0.011, η 2 = 0,056 [(Α' Βάθμια, Β' Βάθμια)> (Γ' Βάθμια)] β Στατιστικά μη σημαντικά αποτελέσματα Ακολουθούν τα αποτελέσματα που ήταν στατιστικά μη σημαντικά. Επαγγελματικές Επιλογές ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Φύση Εργασίας 4,27,46 4,21,54 4,10,61 Συνδυασμός Καριέρας-Οικογένειας 4,10,45 4,04,62 3,84,74 Κύρος-Χρήματα 3,83,63 3,80,74 3,71 1,07 Ταυτότητες Φύλου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Σπουδαίο να είσαι Κορίτσι Μ.Ο. Τ.Α. Οφέλη 3,45,67 3,22,97 3,02,99 Πλεονεκτήματα λόγω γυναικείας φύσης 3,95,83 3,82,83 3,80,

50 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Σπουδαίο να είσαι Αγόρι Μ.Ο. Τ.Α. Οφέλη 2,78,87 2,73,95 2,77 1,06 Πλεονεκτήματα λόγω ανδρικής φύσης 3,90,68 4,02,81 3,90,81 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Απαίσιο να είσαι Κορίτσι Μ.Ο. Τ.Α. Περιορισμοί και συμβατικές υποχρεώσεις 2,80,85 2,80 1,09 2,70 1,07 Κίνδυνοι και δοκιμασίες λόγω φύσης 3,73 1,04 3,77 1,02 3,54 1,01 Αυτοαποτελεσματικότητα για ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Μαθήματα Γλώσσας 3,38,69 3,40,86 3,05,76 Μαθηματικά 2,60 1,17 2,91 1,09 3,25,99 Φυσικές Επιστήμες 2,70 1,00 2,95 1,12 3,20,78 Ενδιαφέρον για ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Μαθήματα Γλώσσας 3,33,76 3,38,93 2,93,77 Μαθηματικά 2,86,92 2,67,97 3,07 1,02 Φυσικές Επιστήμες 2,86 1,02 2,84 1,06 3,20,97 Κοινωνικοί Στόχοι Ευχαρίστηση Σημαντικών Άλλων (δασκάλων-οικογένειας) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. 3,27,69 3,20,96 3,07,80 Συνέπειες για το Μέλλον 3,50,90 3,68,97 3,43,94 Αντιλαμβανόμενοι Στόχοι Σχολείου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Στόχοι προς την Επίδοση 2,76,84 2,84 1,03 2,88,88 Στόχοι προς τη Μάθηση 3,85,89 3,46,84 3,55,

51 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Αντιλαμβανόμενοι Στόχοι Γονέων ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' ΒΑΘΜΙΑ Β' ΒΑΘΜΙΑ Γ' ΒΑΘΜΙΑ Μ.Ο. Τ.Α. Στόχοι προς την Επίδοση 3,26,67 3,06,96 3,39,61 Στόχοι προς τη Μάθηση 3,70,75 3,61,91 3,60,81 Αντιλαμβανόμενη Γονεϊκή Εμπλοκή ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' ΒΑΘΜΙΑ Β' ΒΑΘΜΙΑ Γ' ΒΑΘΜΙΑ Μ.Ο. Τ.Α. Συναισθηματική Εμπλοκή 3,65,76 3,50,94 3,32,96 Εμπλοκή στο Σχολείο 2,56 1,08 2,54 1,13 2,50 1,11 Γνωστική Εμπλοκή 2,75 1,07 2,88,98 3,12,79 ΠΑΤΕΜ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Αυτοεκτίμηση 2,35,43 2,25,37 2,10,45 Σχολική Ικανότητα 2,30,45 2,34,43 2,43,49 Αιτιακές Αποδόσεις Καλής Επίδοσης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Στον ίδιο τον εαυτό και στο σχολείο (Καθηγητές & δάσκαλοι) 3,21,93 3,30,89 3,10,79 Ο ρόλος της Οικογένειας και Τυχαία Γεγονότα 2,39,78 2,62,77 2,52,69 Αιτιακές Αποδόσεις Κακής Επίδοσης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Έξυπνος Γονείς-Τυχαία Γεγονότα 1,81,60 1,96,92 2,21 1,05 Ατομικοί Παράγοντες 3,07 1,18 2,78 1,13 3,15 1,31 Καθηγητές και Δάσκαλοι 2,15 1,08 2,39 1,14 2,42 1,

52 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου ΣΕΠ & Υπηρεσίες Συμβουλευτικής στο Σχολείο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Φυσιογνωμία του ΣΕΠ στο σχολείο, όπως είναι σήμερα Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. 3,50,82 3,16 1,02 3,34,81 Αναγκαιότητα Υπηρ. Συμβ. στο σχολείο Επαγγελματικών και μη Υπηρεσίες Συμβουλευτικής σε σχέση με το Φύλο 3,35,86 3,60,92 3,28,78 3,06,95 3,08,90 3,04,66 Σκεπτικισμός για το σχολείο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Σκεπτικισμός για το σχολείο 3,17,63 2,87,88 2,96,86 Εαυτός σε σχέση με το σχολείο Αρνητική-Ουδέτερη Σχέση με το Σχολείο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. 3,00,61 2,70,67 2,84,77 Θετική Στάση στο Σχολείο 3,03,77 2,96,93 2,88,96 Ακαδημαϊκή Επίτευξη 3,51,67 3,46,77 3,58,55 Πεποιθήσεις για τη Μάθηση στο Σχολείο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Φύση και Οικοδόμηση της γνώσης στο σχολείο 3,34,63 3,39,69 3,11,58 Καθυπόταξη και Απόλυτο της σχολικής γνώσης 2,84,45 2,77,69 2,82,64 Ενδυνάμωση 3,20,83 3,34,86 3,27,83 Πώς βλέπω τη ζωή στο μέλλον ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Μη προοπτική της οικογένειας 1,94 1,06 1,96 1,08 2,12 1,14 Η εργασία θυσιάζεται για την οικογένεια (για τη γυναίκα) 2,31,84 2,28,71 2,23,

53 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Απόψεις για Άνδρες και Γυναίκες Η γυναίκα στην οικογένεια-συντηρητικές αντιλήψεις Προοδευτικές αντιλήψεις για την κατανομή των ρόλων στην οικογένεια Παραδοσιακές αντιλήψεις για την κατανομή της εργασίας στα δύο φύλα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. 2,90,68 3,00,77 2,73,77 3,77,78 3,70,69 3,43,88 3,48,73 3,48,88 3,21,

54 3.1.6 Επάγγελμα πατέρα Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλύσεις των σύνθετων μεταβλητών σε σχέση με το επάγγελμα του πατέρα α Στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις Όπως φαίνεται από τον πίνακα που ακολουθεί είχαμε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση σε μια μεταβλητή που αναφέρεται στους αντιλαμβανόμενους στόχους γονέων προς τη μάθηση με του μαθητές / τριες με πατέρες Δημόσιους και Ιδιωτικούς Υπάλληλους (Επιστήμονες) να εμφανίζουν χαμηλότερους σε σχέση με άλλες επαγγελματικές κατηγορίες Αντιλαμβανόμενοι Στόχοι Γονέων ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Υπάλληλοι (Επιστήμονες)1 Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Υπάλληλοι (Μη Επιστήμονες)2 Μικροεπιχειρηματίες και Τεχνίτες3 Ανειδίκευτοι Εργάτες4 Άλλο5 Μ.Ο. Τ.Α. Στόχοι προς την Επίδοση 2,52,94 3,21,80 3,21,89 3,05,77 3,15,88 Στόχοι προς τη Μάθηση * 3,10 1,08 3,56,79 3,83,82 3,42,96 3,87,72 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα ΑΛΛΟ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (ΜΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ) F (4, 150) = 2,821 p=0.027, η 2 = 0,072 [(4,2,3,5)>(1,4,2)] Κατηγορία επαγγέλματος πατέρα ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ) % CI Αντιλαμβανόμενοι Στόχοι Γονέων- Στόχοι Γονέων προς τη μάθηση 52

Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΙΣ Δ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΙΣ Δ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. Μαθηματικός

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. Μαθηματικός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2000 2006 (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) Άξονας 4, Μέτρο 4.1, Ενέργεια 4.1.1 Κατηγορία Πράξης 4.1.1.α Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ανεργία των νέων στην Ελλάδα και η φυγή τους στο εξωτερικό

Η ανεργία των νέων στην Ελλάδα και η φυγή τους στο εξωτερικό 1Ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ» Ερευνητική Εργασία Β Λυκείου: Η ανεργία των νέων στην Ελλάδα και η φυγή τους στο εξωτερικό Ομάδα εργασίας: Αλεξανδρίδης Δημήτριος-Νεκτάριος Αμβαζάς

Διαβάστε περισσότερα

Τα επαγγελµατικά πρότυπα των µαθητών της Στ τάξης του δηµοτικού σχολείου ως κίνητρα των µελλοντικών επαγγελµατικών τους στοχοθετήσεων 1

Τα επαγγελµατικά πρότυπα των µαθητών της Στ τάξης του δηµοτικού σχολείου ως κίνητρα των µελλοντικών επαγγελµατικών τους στοχοθετήσεων 1 Τα επαγγελµατικά πρότυπα των µαθητών της Στ τάξης του δηµοτικού σχολείου ως κίνητρα των µελλοντικών επαγγελµατικών τους στοχοθετήσεων 1 Στέλιος Κ. Κρασσάς Σχολικός Σύµβουλος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές που εισέρχονται στο Γυμνάσιο πρόωρα. 14,448 2,263 10-19. ΠΙΝ. 25: Πρόωρη είσοδος στο Γυμνάσιο, καθυστέρηση και διαρροή σ' αυτό.

Μαθητές που εισέρχονται στο Γυμνάσιο πρόωρα. 14,448 2,263 10-19. ΠΙΝ. 25: Πρόωρη είσοδος στο Γυμνάσιο, καθυστέρηση και διαρροή σ' αυτό. ΠΙ Ν. 24: Πρόωρη είσοδος στο Γυμνάσιο και επίδοση. Δείκτες βαθμολογίας Μέσος όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστο-μέγιστο Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. Μαθητές που εισέρχονται στο Γυμνάσιο πρόωρα. 14,448 2,263 10-19

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου

Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου Γεωργίου Σοφία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet

Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Transversal Programme Key Activity 3 ICT Δίκτυα WP2 Έρευνες προσφοράς και ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Κασσώτη Όλγα, Κλιάπης Πέτρος Δασκάλα M.Ed, Σχολ. Σύμβουλος Π.Ε. kassoti@sch.gr kliapis@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο άρθρο παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Διοίκησης Αθλητισμού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Βασίλης Γεροδήμος,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 4. Σύνοψη συγκριτικών στοιχείων των πέντε κοινών... 7. 1. Έρευνα Γενικού Πληθυσµού... 12

Εισαγωγή... 4. Σύνοψη συγκριτικών στοιχείων των πέντε κοινών... 7. 1. Έρευνα Γενικού Πληθυσµού... 12 Περιεχόµενα σελίδα Εισαγωγή... 4 Σύνοψη συγκριτικών στοιχείων των πέντε κοινών... 7 1. Έρευνα Γενικού Πληθυσµού... 12 1.1 Βαθµός συµφωνίας µε την λειτουργία µη κρατικών/µη κερδοσκοπικών πανεπιστηµίων...13

Διαβάστε περισσότερα

επίσημο ιδασκαλείο θηλέων του κράτους. Το 1894 η Σχολή Καλών Τεχνών του Πολυτεχνείου δέχεται να εγγράψει την πρώτη σπουδάστρια.

επίσημο ιδασκαλείο θηλέων του κράτους. Το 1894 η Σχολή Καλών Τεχνών του Πολυτεχνείου δέχεται να εγγράψει την πρώτη σπουδάστρια. Ιστορική Αναδρομή Η εκπαίδευση δεν ήταν πάντα ανοιχτή για τις γυναίκες. Οι διάφορες κοινωνίες, σε όλες τις προγενέστερες χρονικές περιόδους, διαμόρφωσαν και θεσμοθέτησαν μια γυναίκα ικανή να εργάζεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 5.1 Εισαγωγή Η εκπαιδευτική έρευνα στη χώρα µας κινείται σε επίπεδα διαρκούς αναζήτησης. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες από

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ.

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ. Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ. Δεκέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΓΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ. -Ασκήσεις

ΚΟΓΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ. -Ασκήσεις ΚΟΓΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Τεύχος 2 ο -Ασκήσεις Οι ασκήσεις έγιναν σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό Βούλα Τάκη. ΚΕΘΙ : Επιμόρφωση - Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών σε Θέματα Φύλου και Ισότητας Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «Αντιλήψεις των βρεφονηπιαγωγών που απασχολούνται σε Ιδιωτικούς Παιδικούς σταθµούς του ήµου Θεσσαλονίκης σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο ιασύνδεσης Πανεπιστηµίου Αιγαίου - Κάθετη ράση

Γραφείο ιασύνδεσης Πανεπιστηµίου Αιγαίου - Κάθετη ράση Γραφείο ιασύνδεσης Πανεπιστηµίου Αιγαίου - Κάθετη ράση «Επαγγελµατική εξέλιξη των αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου κατά τα έτη 1998-2000: Εµπειρική έρευνα.» Μέρος Πρώτο Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα «Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα» Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, 105 59, Αθήνα Τηλ.: +302103313080, Fax: +302103313086 URL: http://www.observatory.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «ημιουργία και Λειτουργία Γραφείου ιασύνδεσης ΠΣΕ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Γραφείο ιασύνδεσης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος» ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 Επεξεργασία, Σύνταξη και Επιμέλεια: Αλεξάνδρα Ντούκα Μαίρη Φραγκίσκου Αθήνα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών. Οκτώβριος 2010 Αρχική έκδοση

Μελέτη διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών. Οκτώβριος 2010 Αρχική έκδοση ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) Μελέτη διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού νέων εφηβικής ηλικίας και (γλωσσική) εκπαίδευση Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού νέων εφηβικής ηλικίας και (γλωσσική) εκπαίδευση Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού νέων εφηβικής ηλικίας και (γλωσσική) εκπαίδευση Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας*, Έκδοση 1.0. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «Διαγενεακή κινητικότητα και αντικείμενο σπουδών των πρωτοετών φοιτητών της πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

«Η εκπροσώπηση των δύο φύλων στο εκπαιδευτικό επάγγελµα και οι προεκτάσεις της στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι»

«Η εκπροσώπηση των δύο φύλων στο εκπαιδευτικό επάγγελµα και οι προεκτάσεις της στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι» «Η εκπροσώπηση των δύο φύλων στο εκπαιδευτικό επάγγελµα και οι προεκτάσεις της στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι» Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (Ε.Κ.Ι.Φ.). Λευκωσία, 25 Νοεµβρίου 2008 Σχολιασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Η έρευνα 189

ΜΕΡΟΣ Β Η έρευνα 189 ΜΕΡΟΣ Β Η έρευνα 189 Κεφάλαιο 5 ο : Μέθοδος της έρευνας 5.1. Οι στόχοι και οι υποθέσεις της έρευνας Η κύρια επιδίωξη που αποτελεί και το γενικό στόχο της έρευνας όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Φεβρουάριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Γ [Συμπεράσματα] 1 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ευαισθητοποίηση Επιμορφωτών για Θέματα Ισότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ευαισθητοποίηση Επιμορφωτών για Θέματα Ισότητας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ευαισθητοποίηση Επιμορφωτών για Θέματα Ισότητας Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση - Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα