ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΕΜΟΥ (ΚΟΛ / ΑΔΙΣΠΟ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΕΜΟΥ (ΚΟΛ / ΑΔΙΣΠΟ)"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ- ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΕΜΟΥ (ΚΟΛ / ΑΔΙΣΠΟ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α/Α Αριθμός και Ημερ/νία Δγης Τροποποίησης Ημερομ. Καταχώρ Τροποπ. Καταχώρησε την Τροποποίηση Βαθμός Ονοματεπώνυμο Μονογραφή ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Επιφέρετε μεταβολές στον Κανονισμό μόνο μετά από Διαταγή του ΓΕΕΘΑ/ΔΕΚΠ. 2. Δίπλα στη θέση κάθε μεταβολής και στο περιθώριο της σελίδας αναγράφεται το κεφαλαίο «Τ» και ο α/α της τροποποίησης (π.χ) Τ1,Τ2 κοκ. 3. Στον παραπάνω πίνακα καταχωρείται κάθε σχετική διαταγή για να επιβεβαιωθεί η εγγραφή της τροποποίησης.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ «ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΕΜΟΥ» (ΑΔΙΣΠΟ) Άρθρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ «ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΕΜΟΥ» (ΑΔΙΣΠΟ) Σελίδα 1. Συγκρότηση 1 2. Σύνθεση Προσωπικού 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΔΙΣΠΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΑΥΤΗΣ 3. Διοικητής 4 4. Υποδιοικητής 5 5. Υπασπιστής 5 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΚΟΙΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 6. Διευθυντές Διευθύνσεων 7 7. Τμηματάρχης 8 8. Προϊστάμενοι Bοηθοί Γραφείων 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 9. Διευθυντής Σπουδών Τμηματάρχης Εκπαίδευσης Τμηματάρχης Μελετών Ερευνών Τμηματάρχης Πληροφορικής Διευθυντής Έδρας Εκπαίδευσης Εκπαιδευτής Εξωτερικός Ομιλητής Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Βιβλιοθήκη Σχολής 32

4 Άρθρο Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ 18. Οργάνωση Σπουδαστών Καθήκοντα και Υποχρεώσεις των Σπουδαστών 34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 20. Διευθυντής Υποστήριξης Τμηματάρχης Ασφάλειας Δημοσίων Σχέσεων Τμηματάρχης Προσωπικού Τμηματάρχης Διοικητικής Μέριμνας Διοικητής Υπομονάδας Υποστήριξης Προϊστάμενος Κεντρικής Γραμματείας 62 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΟΡΓΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 26. Διεξαγωγή Εσωτερικής Υπηρεσίας Όργανα Υπηρεσίας 64 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIIΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 28. Ανώτερος Επόπτης Επιφυλακής Ασφαλείας Στρατοπέδου 65 (ΑΕΕΑΣ) 29. Αξιωματικός Εξωτερικής Εφόδου Αξιωματικός Υπηρεσίας Διανυκτέρευσης Μονάδας (ΑΥΔΜ) Βοηθός Αξιωματικού Υπηρεσίας Διανυκτέρευσης Μονάδας 66 (ΒΑΥΔΜ) 32. Γραφέας- Δακτυλογράφος Υπηρεσίας Τηλεφωνητής Υπηρεσίας Ηλεκτρολόγος Υπηρεσίας Υδραυλικός Υπηρεσίας Οδηγός Υπηρεσίας- Επιφυλακής 67 II

5 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX ΕΔΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Άρθρο Σελίδα 37. Έδρες Εκπαίδευσης Ρόλος και Αντικείμενα Εκπαίδευσης Αρμοδιότητας Έδρας Επιχειρησιακής Σχεδίασης Ρόλος και Αντικείμενα Εκπαίδευσης Αρμοδιότητας Έδρας Διακλαδικού Αμυντικού Προσανατολισμού Ρόλος και Αντικείμενα Εκπαίδευσης Αρμοδιότητας Έδρας Ασφάλειας Στρατηγικής Ρόλος και Αντικείμενα Εκπαίδευσης Αρμοδιότητας Έδρας Διακλαδικών Επιχειρήσεων Ασκήσεων 70 ΚΕΦΑΛΑΙΟ X ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 42. Χρονική Κατανομή Εκπαίδευσης Προγράμματα Εκπαίδευσης Διεξαγωγή της Εκπαίδευσης 73 ΚΕΦΑΛΑΙΟ XΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 45. Αξιολόγηση Εργασιών Σπουδαστών Έντυπα Αξιολόγησης Σπουδαστών Αξιολόγηση Εξωτερικών Ομιλητών Τήρηση Στοιχείων Βαθμολογίας Κατάταξη Σπουδαστών σε Κατηγορίες Απολογισμός Εκπαιδεύσεως 78 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 51. Απομάκρυνση από τη Σχολή Αποβολή Σπουδαστή Άδειες Σπουδαστών Αρχείο Εκπαίδευσης Δημοσίευση Εργασιών Σπουδαστών και Εκπαιδευτών της Σχολής Τελετές της Σχολής Απονομή Πτυχίων Διακριτικών 82 III

6 Άρθρο Σελίδα 57. Διακριτικό Σήμα και Μετάλλιο ΑΔΙΣΠΟ Διακοπή Λειτουργίας Σχολής Παραρτήματα 83 «Α» Σημείωμα Αξιολόγησης Γραπτής Εργασίας Τομέα 85 «Β» Σημείωμα Αξιολόγησης Σεμιναρίου 86 «Γ» Σημείωμα Αξιολόγησης Επισκόπησης 87 «Δ» Σημείωμα Αξιολόγησης Σπουδαστή σε Ασκήσεις 88 «Ε» Σημείωμα Αξιολόγησης Γραπτής Εργασίας Διατριβής 90 «ΣΤ» Έντυπο Αξιολόγησης Παρουσίασης της Διατριβής 92 «Ζ» Δελτίο Προόδου Σπουδαστή 94 «Η» Έκθεση Επίδοσης Σπουδαστή 96 «Θ» Έκθεση Αξιολόγησης Σπουδαστή 98 «Ι» Έντυπο Αξιολόγησης Εξωτερικού Ομιλητή 99 «ΙΑ» Βαθμολόγιο Σπουδαστών 100 «ΙΒ» Πίνακας Ευδοκίμως Αποφοιτησάντων Σπουδαστών 102 «ΙΓ» Πίνακας Μη Ευδοκίμως Αποφοιτησάντων Σπουδαστών 103 «ΙΔ» Έντυπο Βιογραφικού Σημειώματος Σπουδαστή 104 «ΙΕ» Υπεύθυνη Δήλωση Στέγασης στα ΚΑΑΥ 106 «ΙΣΤ» Πτυχίο Διακλαδικού Επιτελούς ΑΔΙΣΠΟ 107 «ΙΖ» Διακριτικά Αποφοίτου ΑΔΙΣΠΟ 108 IV

7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ «ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΕΜΟΥ» (ΑΔΙΣΠΟ) ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 1. Η ΑΔΙΣΠΟ είναι Σχολή Ανωτάτων Στρατιωτικών Σπουδών. Είναι ισότιμη με διακλαδικό Σχηματισμό επιπέδου Μεραρχίας, διοικούμενη από ανώτατο αξιωματικό των ΕΔ (ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ), ο οποίος βοηθείται άμεσα στην άσκηση των καθηκόντων του από τον Υποδιοικητή, το Διευθυντή Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (Ε.Σ) πλήρους συνθέσεως του οποίου προεδρεύει ως άρθρο 8 του οργανισμού. 2. Η Σχολή περιλαμβάνει: α. Τη Διοίκηση. β. Τη Διεύθυνση Σπουδών. γ. Τη Διεύθυνση Υποστήριξης. δ. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Πλήρους Σύνθεσης. 3. Η Διεύθυνση Σπουδών περιλαμβάνει: α. Τις Έδρες Εκπαίδευσης. β. Το Τμήμα Εκπαίδευσης. γ. Το Τμήμα Μελετών- Ερευνών. δ. Το Τμήμα Πληροφορικής. ε. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Περιορισμένης Σύνθεσης. στ. Την Υπογραμματεία. 4. Η Διεύθυνση Υποστήριξης περιλαμβάνει: α. Το Τμήμα Προσωπικού. β. Το Τμήμα Ασφάλειας και Δημοσίων Σχέσεων. γ. Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας. δ. Την Υπομονάδα Υποστήριξης. ε. Την Κεντρική Γραμματεία. ΑΡΘΡΟ 2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 του Οργανισμού της Σχολής και επιπλέον υπό τον διοικητή της Υπομονάδας Υποστήριξης υπάγονται οι Διμοιρίες της Υπομονάδας, όπως καθορίζονται στο άρθρο 24 του παρόντος.

8 2 2. Το εκπαιδευόμενο προσωπικό αποτελείται από αξιωματικούς των Κλάδων των Ε.Δ, των Κοινών Σωμάτων των ΕΔ, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενικού Σώματος και ξένων κρατών (αλλοδαποί αξιωματικοί). 3. Οι εκπαιδευόμενοι αξιωματικοί αποκαλούνται στον παρόντα Κανονισμό της Σχολής ως «Σπουδαστές». 4. Η Οργάνωση της Σχολής, όπως στο Οργανόγραμμα.

9 3 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ

10 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΑΥΤΗΣ ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 1. Όπως καθορίζεται στον Οργανισμό της Σχολής (άρθρα 7 και 8) και ειδικότερα - επιπλέον: α. Ως Διοικητής της Σχολής τοποθετείται εκ περιτροπής Υποστράτηγος ή Υποναύαρχος ή Υποπτέραρχος. β. Για τους εκπαιδευόμενους αξιωματικούς των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενικού Σώματος και αξιωματικούς ξένων κρατών, εισηγείται στα υπουργεία και πρεσβείες τους, μέσω του ΓΕΕΘΑ/ΔΕΚΠ, για την επιβολή τυχόν νόμιμων πειθαρχικών κυρώσεων. γ. Εξασφαλίζει όπως οι επιλεγέντες εκπαιδευτές και εξωτερικοί ομιλητές έχουν τα προσόντα που καθορίζονται στον Οργανισμό της Σχολής (άρθρα 7 και 18) αντίστοιχα και το άρθρο 15 του παρόντος. δ. Αξιολογεί στις Εκθέσεις και τα Σημειώματα Αξιολόγησης τους παρακάτω: (1) Υποδιοικητή. (2) Διευθυντή Σπουδών. (3) Διευθυντή Υποστήριξης. (4) Υπασπιστή. ε. Γνωματεύει στις Εκθέσεις και τα Σημειώματα Αξιολόγησης των παρακάτω αξιωματικών - ανθυπασπιστών: (1) Διευθυντών Εδρών. (2) Τμηματαρχών. (3) Προϊσταμένων και Βοηθών των Γραφείων των Τμημάτων. (4) Σπουδαστών. (5) Διοικητή Υπομονάδας Υποστήριξης. στ. Διατάσσει περιοδικά τη συγκέντρωση του προσωπικού της Σχολής και των σπουδαστών, για να τους τηρεί ενήμερους των διαταγών των Κλάδων και προϊσταμένων Κλιμακίων και των κατευθύνσεών του προκειμένου να ανταποκρίνονται πληρέστερα και ευχερέστερα στην αποστολή της Σχολής. ζ. Μονογράφει όλη την εισερχόμενη αλληλογραφία και την εξερχόμενη, σύμφωνα με την ΠαΔ «Περί Εξουσιοδοτήσεως Υπογραφής Εγγράφων» της Σχολής. η. Παρακολουθεί και επιβλέπει τη σύνταξη και εκτέλεση του προϋπολογισμού της Σχολής, μέσω του Διευθυντή Υποστήριξης. θ. Εγκρίνει τα προτεινόμενα από τις Έδρες θέματα των γραπτών εξετάσεων και από το Τμήμα Μελετών- Ερευνών θέματα των διατριβών.

11 5 ι. Παρακολουθεί την παρουσίαση των ασκήσεων που συντάσσονται από τις Έδρες Εκπαιδεύσεως και στη συνέχεια εγκρίνει τη διεξαγωγή τους. ια. Συνοδεύει τη Σχολή κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών ταξιδιών. 2. Προεδρεύει του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Πλήρους Σύνθεσης, ανάλογα με τη σοβαρότητα του θέματος, όπως καθορίζεται στο άρθρο 19. ΑΡΘΡΟ 4 ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 1. Όπως καθορίζεται στον Οργανισμό της Σχολής ( άρθρο 10) και ειδικότερα - επιπλέον: α. Ως Υποδιοικητής της Σχολής, τοποθετείται εκ περιτροπής ανώτατος αξιωματικός με βαθμό Αρχιπλοιάρχου, Ταξιάρχου ΠΑ, ΣΞ. β. Βοηθά τον Διοικητή στην ενάσκηση των καθηκόντων του και διενεργεί επιθεωρήσεις στα Τμήματα και την Υπομονάδα Υποστήριξης, καθώς και ελέγχους κατόπιν διαταγής του Διοικητή. γ. Ως βοηθός και αντικαταστάτης του Διοικητή, παρακολουθεί την εκπαίδευση και ενημερώνεται από το Διευθυντή Σπουδών για όλα τα θέματα και ιδιαίτερα για τις εκπαιδευτικές ανάγκες (προπαρασκευή - εκτέλεση των ταξιδιών, εκπαιδευτικά βοηθήματα και μέσα, προσωπικό), ώστε να ενημερώνει τον Διοικητή για την επίλυση κάθε προβλήματος, για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της. δ. Μονογράφει όλη την εισερχόμενη αλληλογραφία και την εξερχόμενη, σύμφωνα με την ΠαΔ «Περί Εξουσιοδοτήσεως Υπογραφής Εγγράφων» της Σχολής και ενημερώνεται αντίστροφα για την αλληλογραφία που έχει παρατηρήσεις από τον Διοικητή. ε. Επιβλέπει για την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή στο Διοικητή του προϋπολογισμού της Σχολής και παρακολουθεί την εκτέλεσή του, μέσω του Διευθυντή Υποστήριξης. στ. Ενημερώνεται για τις Εκθέσεις Επίδοσης των Σπουδαστών που συντάσσει ο Διευθυντής Σπουδών. 2. Είναι μέλος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Πλήρους Σύνθεσης. ΑΡΘΡΟ 5 ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ 1. Όπως καθορίζεται στον Οργανισμό της Σχολής ( άρθρο 9) και ειδικότερα- επιπλέον: α. Ασχολείται με υπηρεσιακά ζητήματα του διοικητή, όπως προσωπική αλληλογραφία, υπομνήσεις υπηρεσιακού ή εθιμοτυπικού χαρακτήρα και λοιπά συναφή, σύμφωνα με τις οδηγίες του. β. Θέτει υπόψη του Διοικητή και Υποδιοικητή όλη την εισερχόμενη αλληλογραφία και τους φακέλους με τα προς υπογραφή έγγραφα των Τμημάτων. Μεριμνά, μετά την υπογραφή και για την αντίστροφη ενημέρωση, όταν οι φάκελοι

12 6 έχουν παρατηρήσεις, του Υποδιοικητή για όλους τους φακέλους και των Διευθυντών για τους φακέλους των Διευθύνσεών τους. Σε περίπτωση απουσίας του Διοικητή μεριμνά για την ασφαλή φύλαξή τους. 2. Τηρεί για την εκτέλεση της υπηρεσίας του, σχετικά βιβλία πίνακες, τηλεφωνικούς καταλόγους και καταστάσεις της πολιτικής και στρατιωτικής Ηγεσίας, των στρατιωτικών, πολιτικών, θρησκευτικών και δικαστικών αρχών της πόλης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των πανεπιστημιακών και λοιπών ιδρυμάτων και Οργανώσεων, του τοπικού Τύπου, του προσωπικού της Σχολής και των σπουδαστών.

13 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΚΟΙΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 6 ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 1. Όπως καθορίζεται στον Οργανισμό της Σχολής ( άρθρα 11 και 13) και ειδικότερα επιπλέον. α. Οι Διευθύνσεις αποτελούν τα κύρια επιτελικά όργανα με αρμοδιότητες διακλαδικού χαρακτήρα. β. Ο Διευθυντής Διεύθυνσης: (1) Ενεργεί με βάση τους κανονισμούς, τις διαταγές και τις παρεχόμενες γενικές και ειδικές κατευθύνσεις του Διοικητή και κατευθύνει, συντονίζει και ελέγχει τους επιτελείς του. (2) Μεριμνά για την πληρότητα και ποιότητα της επιτελικής εργασίας που εκτελείται από τα Τμήματα της Διεύθυνσης. (3) Τηρεί τα ατομικά έγγραφα (πλην αυτών του προσωπικού του ΠΝ) και συντάσσει Εκθέσεις ή Σημειώματα Αξιολόγησης όλων των στελεχών που προΐσταται. (4) Μεριμνά, σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής, για τη μηχανοργάνωση και μηχανογράφηση των διαδικασιών των Τμημάτων, Εδρών και της Υπομονάδας Υποστήριξης της Διεύθυνσής του. Πληροφορικής. (5) Μεριμνά, σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής, για: (α) Την επιμόρφωση του προσωπικού σε θέματα (β) Την επιχειρησιακή εκμετάλλευση των Μηχανογραφικών Εφαρμογών (ΣΔΕΠ και αυτοματοποίηση γραφείου) της Διεύθυνσής του. (6) Μονογράφει την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία της Διεύθυνσής του και ενημερώνεται αντίστροφα της εξερχόμενης αλληλογραφίας, που έχει παρατηρήσεις από τον Διοικητή. (7) Έχει πειθαρχική δικαιοδοσία σε όλο το προσωπικό που βρίσκεται στις άμεσες διαταγές του, όπως παρακάτω: (α) Εάν είναι ανώτατος αξιωματικός, του Διοικητή Ταξιαρχίας, Αρχιπλοιάρχου και Διοικητή Πτέρυγας. (β) Εάν είναι ανώτερος αξιωματικός, του Διοικητή Συγκροτήματος, Πλοιάρχου ή Διοικητή Αυτοτελούς Μοίρας.

14 8 ΑΡΘΡΟ 7 ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 1. Όπως καθορίζεται στα άρθρα (άρθρα 14,15,16) του Οργανισμο ύ, στα στα άρθρα 10, 11, 12, 21, 22, 23 του παρόντος και ειδικότερα επιπλέον: α. Τα Τμήματα αποτελούν το βασικό συντονιστικό στοιχείο της επιτελικής διαδικασίας και λειτουργίας του επιτελείου, ενώ παράλληλα ασκούν και εκτελεστικό έργο. Η ποιότητα εργασίας του Τμήματος είναι αυτή που εξασφαλίζει την ορθή και έγκαιρη υλοποίηση των αποφάσεων της Ιεραρχίας. β. Ο Προϊστάμενος Τμήματος προΐσταται του Τμήματός του και αποτελεί τον κύριο βοηθό του Διευθυντού της Διεύθυνσής του. γ. Είναι ενήμερος για όλα τα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματός του και πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση στους προϊσταμένους του. τον ΠΟΥ. δ. Κατανέμει το προσωπικό στα γραφεία του τμήματος σύμφωνα με ε. Μεριμνά για την ενημέρωση του προσωπικού των γραφείων σε θέματα αρμοδιότητός του. στ. Συντάσσει τη βασική ενημέρωση του τμήματος. ζ. Παρακολουθεί, κατευθύνει και συντονίζει τους αξιωματικούς και το πολιτικό προσωπικό των Γραφείων του, για την ορθή και έγκαιρη αντιμετώπιση των θεμάτων που απαιτούν λύση, εντός των κατευθύνσεων και οδηγιών του. η. Λαμβάνει γνώση των εισερχομένων στο Τμήμα εγγράφων, διαχωρίζει εκείνα που θα χειρισθεί προσωπικά και καθορίζει για το καθένα, από τα λοιπά έγγραφα, τον αρμόδιο χειριστή. θ. Τηρεί φάκελο εγγράφων που απαιτούν ενέργεια, προκειμένου να παρακολουθεί την εξέλιξη της ενέργειας. Δίνει τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου του εισερχομένου εγγράφου και στο εξερχόμενο. ι. Μεριμνά για την ορθή τήρηση των αρχείων εγγράφων, καθώς και των απαιτουμένων βοηθημάτων, όπως δόγματα, κανονισμούς, πάγιες διαταγές, επιτελικούς πίνακες, στατιστικά στοιχεία και λοιπά δοκίμια, ταξινομημένα κατά είδος και με ασφάλεια. ια. Μονογραφεί όλα τα συντασσόμενα έγγραφα από τους χειριστές του, αφού πρώτα ελέγξει και εξασφαλίσει τα παρακάτω: (1) Το νόμιμο της ενέργειας και την ορθή επιτελική διατύπωση και εμφάνιση των εγγράφων. (2) Το κλιμάκιο υπογραφής, με βάση την προβλεπόμενη εξουσιοδότηση. (3) Τους βαθμούς ασφάλειας και προτεραιότητας, καθώς επίσης τους αποδέκτες, με βάση το περιεχόμενο του εγγράφου. ιβ. Συνεργάζεται με τους άλλους Τμηματάρχες και Διευθυντές Εδρών για θέματα που απαιτούν συντονισμό.

15 9 ιγ. Ελέγχει την παρουσία του προσωπικού του Τμήματος και σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας ενημερώνει την υπηρεσία. ιδ. Ευθύνεται για την ενημέρωση επί των διαφόρων σχεδίων της Σχολής και την πλήρη ενημέρωση των υφισταμένων του για τις υποχρεώσεις τους. ιε. Τηρεί τα ατομικά έγγραφα των μονίμων υπαξιωματικών του Τμήματος και συντάσσει τα Σημειώματα Απόδοσης ή Εκθέσεις Ικανότητάς τους και τις Εκθέσεις Αξιολόγησης των πολιτικών υπαλλήλων του Τμήματος. 2. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του μέχρι μήνα, αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο αξιωματικό του Τμήματος. Για μεγαλύτερη διάρκεια εφαρμόζονται οι σχετικοί προς αυτό Νόμοι, Διαταγές και Ειδικές Διαταγές. ΑΡΘΡΟ 8 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ - ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1. Το Γραφείο αποτελεί το θεμελιακό εκτελεστικό στοιχείο στην οργάνωση του επιτελείου. Η μεθοδευμένη, ορθολογική και έγκαιρη εκτέλεση της εργασίας αποτελούν τις βασικές αρχές της λειτουργίας του Γραφείου. Η κατάλληλη και ανάλογη στελέχωσή του είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των παραπάνω. 2. Κάθε προϊστάμενος ευθύνεται προσωπικά για το χειρισμό όλων των θεμάτων του Γραφείου του, την προώθηση των έργων που του έχουν ανατεθεί και την ενημέρωση των Βοηθών του για τα θέματα που χειρίζεται το Γραφείο. 3. Επίσης, ευθύνεται για: α. Την άρτια ενημέρωσή του σε όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς του. β. Τη συλλογή των αναγκαίων στοιχείων και πληροφοριών κατά το χειρισμό των θεμάτων του. γ. Τη σύνταξη, σύμφωνα με τα ισχύοντα περί στρατιωτικής αλληλογραφίας και με βάση τις κατευθύνσεις και οδηγίες των προϊσταμένων του, των απαραίτητων εγγράφων, σημάτων και εισηγήσεων, τα οποία και μονογράφει, ευθυνόμενος για την πληρότητα και ορθή επιτελική διατύπωσή τους. δ. Δίνει στο εξερχόμενο έγγραφο, τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου με το εισερχόμενο έγγραφο. 4. Τηρεί τους φακέλους του θεματολογίου του Γραφείου του και μεριμνά για την αρχειοθέτηση των εγγράφων εντός αυτών. 5. Τηρεί τα απαιτούμενα βοηθήματα, όπως δόγματα, κανονισμούς, πάγιες διαταγές, επιτελικούς πίνακες, στατιστικά στοιχεία και λοιπά δοκίμια, ταξινομημένα και σε ασφάλεια, για την υποβοήθηση του έργου του, καθώς και του έργου των Βοηθών. 6. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο επιτελή του Γραφείου.

16 10 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩ

17 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 9 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. Όπως καθορίζεται στον Οργανισμό της Σχολής (άρθρο 11) στο άρθρο 6 του παρόντος και ειδικότερα - επιπλέον: α. Ως Διευθυντής Σπουδών της Σχολής τοποθετείται εκ περιτροπής ανώτατος αξιωματικός με βαθμό Ταξιάρχου ΠΑ, ΣΞ και Αρχιπλοιάρχου. β. Είναι ο άμεσος και υπεύθυνος σύμβουλος του Διοικητού για όλα τα θέματα της εκπαίδευσης και βοηθείται στο έργο του από τους Τμηματάρχες Μελετών- Ερευνών, Εκπαίδευσης και Πληροφορικής, τους Διευθυντές Εδρών, τους Εκπαιδευτές και τους Εξωτερικούς Ομιλητές. γ. Είναι υπεύθυνος για την προπαρασκευή, οργάνωση και διεξαγωγή της εκπαίδευσης. Εξασφαλίζει ότι τα αντικείμενα σπουδών, οι μελέτες και οι λοιπές εργασίες, είναι σύμφωνες προς τις γενικές κατευθύνσεις εκπαίδευσης. Κατευθύνει και συντονίζει με λεπτομερείς οδηγίες και στενή παρακολούθηση το πρόγραμμα εκπαίδευσης, την προπαρασκευή τις διδακτέας ύλης, τις μελέτες και διατριβές που θα συνταχθούν και τις έρευνες που θα διεξαχθούν. δ. Επιβλέπει: (1) Το Τμήμα Εκπαίδευσης για τη σύνταξη του Γενικού και Αναλυτικού Προγράμματος Εκπαίδευσης (ΑΠΕ), των Εβδομαδιαίων Προγραμμάτων μέρους της εκπαιδευτικής περιόδου (πλάνο), του οριστικού Εβδομαδιαίου Προγράμματος κάθε εκπαιδευτικής σειράς και την έγκαιρη υποβολή των παραπάνω για έγκριση και στη συνέχεια για την εκτύπωση. (2) Την έγκαιρη προπαρασκευή των εκπαιδευτών και την υποβολή κάθε εργασίας (ασκήσεις, θέ ματα διατριβών, προσχεδίων κανονισμών, κλπ), από το προσωπικό της Διεύθυνσής του. (3) Την ορθή λειτουργία της Υπογραμματείας. ε. Παρακολουθεί: (1) Την υλοποίηση του ΑΠΕ και μεριμνά για την κάλυψη τυχόν ελλείψεων ή κενών. ομιλητών. στ. (2) Την απόδοση των εκπαιδευτών και των εξωτερικών (3) Την επίδοση και απόδοση των σπουδαστών. Ελέγχει: (1) Τις υποβαλλόμενες στο τέλος κάθε περιόδου στο Τμήμα Εκπαίδευσης βαθμολογίες, τα Σημειώματα Αξιολόγησης και τα Δελτία Προόδου Σπουδαστή. (2) Την έγκαιρη σύνταξη του απολογισμού της εκπαίδευσης. (3) Τα Έντυπα Αξιολόγησης των Εξωτερικών Ομιλητών, ώστε να γίνονται έγκαιρα οι ενέργειες επιλογής των.

18 12 ζ. Συντάσσει τις Εκθέσεις ή τα Σημειώματα Αξιολόγησης των παρακάτω: (1) Διευθυντών Εδρών και Εκπαιδευτών. (2) Τμηματαρχών, Προϊσταμένων και Βοηθών των Γραφείων της Διεύθυνσής του. (3) Σπουδαστών. η. Γνωματεύει στις Εκθέσεις Αξιολόγησης ή τα Σημειώματα Απόδοσης και Εκθέσεις Αξιολόγησης αντίστοιχα των ανθυπασπιστών, μονίμων υπαξιωματικών και του πολιτικού προσωπικού της Διεύθυνσής του. θ. Συντονίζει τις δραστηριότητες των αρμοδίων οργάνων της Σχολής για την οργάνωση, προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκπαιδευτικών ταξιδιών και επισκέψεων. ι. Ελέγχει τα υποβληθέντα, από τους Διευθυντές των Εδρών Εκπαίδευσης, θέματα των γραπτών εξετάσεων, τα οποία τίθενται υπό την έγκριση του Διοικητή της Σχολής και ευθύνεται για την ομαλή διεξαγωγή τους. ια. Μεριμνά για τη συγκέντρωση και μελέτη των παρατηρήσεων, προτάσεων και μερικών συμπερασμάτων, σε ότι αφορά την εκπαίδευση, για εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων και σύνταξη πινάκων στατιστικών στοιχείων, προκειμένου να εισηγηθεί στον Διοικητή μέτρα για την βελτίωση της εκπαίδευσης. 2. Είναι μέλος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Πλήρους Σύνθεσης και πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Περιορισμένης Σύνθεσης.

19 13 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TMHMA ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΟ

20 14 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Όπως καθορίζεται στον Οργανισμό της Σχολής ( άρθρο 15) και στο άρθρο 7 του παρόντος, παρακολουθεί θέματα που αφορούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σπουδαστών KATANOMH AΡMOΔΙΟΤΗΤΩΝ 2. Αρμοδιότητες Γραφείων α. Γραφείο Εκπαιδεύσεως (1) Συντάσσει, εφόσον απαιτείται, τροποποίηση του Γενικού Προγράμματος Εκπαίδευσης και το υποβάλλει για έγκριση στο ΓΕΕΘΑ/ΔΕΚΠ. (2) Συντάσσει το ΑΠΕ βάσει του Γενικού Προγράμματος, των διαταγών του ΓΕΕΘΑ/ΔΕΚΠ, οδηγιών της Σχολής και αποφάσεων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Πλήρους Σύνθεσης και το υποβάλλει για έγκριση στο ΓΕΕΘΑ/ΔΕΚΠ. (3) Συντάσσει πρόγραμμα επιμόρφωσης Διευθυντών Εδρών και εκπαιδευτών διάρκειας 1 εβδομάδας, το οποίο υλοποιείται σε εύλογο χρόνο μετά την ολοκλήρωση των μεταθέσεων. (4) Ευθύνεται για την οργάνωση της υποδοχής και αποφοίτησης των σπουδαστών κάθε εκπαιδευτικής σειράς καθώς και για την ενημέρωσή τους σε θέματα εκπαιδεύσεως της Σχολής. Αποστέλλει σ αυτούς έγκαιρα, μετά τον καθορισμό των σπουδαστών που θα φοιτήσουν, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή τα ακόλουθα: Παράρτημα «ΙΔ». (α) Έντυπο Βιογραφικού Σημειώματος Σπουδαστή, όπως (β) Υπεύθυνη Δήλωση Στεγάσεως ή όχι, στο ΚΑΑΥ Αγ. Τριάδας για τις ανάγκες του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, και μόνο για τους σπουδαστές του ΣΞ, όπως Παράρτημα «ΙΣΤ». τους. (γ) (δ) Φυλλάδιο «Οδηγός Σπουδαστή» για την ενημέρωσή Διάφορα εκπαιδευτικά βοηθήματα. (5) Συντάσσει το Γενικό και Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης τα Εβδομαδιαία Προγράμματα μέρους της εκπαιδευτικής περιόδου (πλάνο), το οριστικό Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα κάθε εκπαιδευτικής σειράς και μεριμνά για την έγκαιρη υποβολή των παραπάνω για έγκριση και στη συνέχεια για εκτύπωση. (6) Υποβάλλει στο ΓΕΕΘΑ/ΔΕΚΠ κάθε Πέμπτη, το Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεως της επόμενης εβδομάδας και το κοινοποιεί στο εκπαιδευτικό διοικητικό προσωπικό της Σχολής και στους σπουδαστές. (7) Υποβάλλει για έγκριση στο ΓΕΕΘΑ/ΔΕΚΠ με κοινοποίηση στα ΓΕ και στους λοιπούς φορείς, το κόστος ξεχωριστά κάθε ταξιδιού των σπουδαστών της Εκπαιδευτικής Σειράς και εκδίδει σχετικές διαταγές, 1 μήνα πριν την πραγματοποίησή τους.

21 15 (8) Μεριμνά έγκαιρα για την πιστή τήρηση της διαδικασίας διορισμού των ωρομίσθιων εξωτερικών ομιλητών, όπως αυτή καθορίσθηκε με διαταγή του ΓΕΕΘΑ και αναλυτικότερα: (α) Συντάσσει και υποβάλλει στο ΓΕΕΘΑ/ΔΕΚΠ για έγκριση ανακοινώσεις προς τον Τύπο και επιστολές προς τους πρυτάνεις Πανεπιστημίων, για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από επιστήμονες ειδικούς ερευνητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΑΕΙ να διδάξουν στη Σχολή εξειδικευμένα αντικείμενα που αναφέρονται στην επιστολή. (β) Αποστέλλει ανακοίνωση προς τον Τύπο για ενημέρωση επιστημόνων ειδικών ερευνητών, καθώς και επιστολές προς τα ΑΕΙ, για ενημέρωση του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΑΕΙ και εκδήλωση ενδιαφέροντος από μέρους τους να διδάξουν στη Σχολή. (γ) Συγκεντρώνει και παρουσιάζει στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο κατά τη συζήτηση καταρτισμού του προγράμματος εκπαιδεύσεως της νέας Εκπαιδευτικής Σειράς, τις δηλώσεις των ενδιαφερομένων καθηγητών και μετά από έγκριση από τη Σχολή, συντάσσει πίνακα εξωτερικών ομιλητών, στον οποίο φαίνεται και το κόστος καθηγεσίας και τα υποβάλλει στο ΓΕΕΘΑ7ΔΕΚΠ για έγκριση. (δ) Συντάσσει πίνακα αντικειμένων τα οποία θα διδαχθούν από στρατιωτικούς ομιλητές τα οποία υποβάλλει στο ΓΕΕΘΑ και αιτείται τον καθορισμό ομιλητών. (9) Υποβάλλει για έγκριση στο ΓΕΕΘΑ/ΔΕΚΠ, μετά τη συγκέντρωση των δηλώσεων εξωτερικών ομιλητών και αποφάσεων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Πλήρους Σύνθεσης, πίνακα αντικειμένων διαλέξεων και κόστος καθηγεσίας στρατιωτικών ομιλητών. (10) Συντάσσει, μετά την έγκριση του καθορισμού των ομιλητών, και αποστέλλει επιστολές εγκεκριμένες από τη διοίκηση της Σχολής προς εξωτερικούς ομιλητές, γνωστοποιώντας την επιλογή τους, το αντικείμενο της διάλεξης, τον κατά προσέγγιση χρόνο πραγματοποίησής της και στη συνέχεια έρχεται σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους για ρύθμιση λεπτομερειών. Μεριμνά για την άφιξη και αναχώρησή τους, σε συνεργασία με τις υπεύθυνες Έδρες και εκδίδει κατ έτος σχετική διαταγή. (11) Μεριμνά για την έγκαιρη παραγωγή διανομή της εκπαιδευτικής ύλης-βοηθημάτων στους σπουδαστές. (12) Παραδίδει στη ΓΔΥ της ΥΠ. ΥΠ. κατάσταση τοπογραφικών χαρτών που θα χορηγηθούν στους σπουδαστές με την παρουσίασή τους στη Σχολή. (13) Μεριμνά για την έκδοση διαταγής ελέγχου του Τμήματος Παραγωγής της εκπαιδευτικής ύλης. (14) Τηρεί τα κάτωθι αρχεία: (α) (β) Ασκήσεων κατά Εκπαιδευτική Σειρά για 2 χρόνια. Δοκιμασιών Σπουδαστών για 2 χρόνια. (γ) Διαλέξεων και λοιπών εκπαιδευτικών βοηθημάτων για όσο χρόνο κρίνεται σκόπιμο.

22 16 (δ) Βοηθημάτων που χορηγούνται με την παρουσίαση στη Σχολή των σπουδαστών, σε ηλεκτρονική μορφή το οποίο και αναθεωρεί όταν απαιτείται. (ε) Αποφάσεων του Ε.Σ, επισυνάπτοντας σε αυτές Φ/Α Υπηρεσιακών Σημειωμάτων και Εγγράφων της Σχολής που εκδόθηκαν με βάση αυτές. βιβλιοθήκη). (στ) Βιογραφικών σημειωμάτων εξωτερικών ομιλητών. (ζ) Αρχείο διαλέξεων σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονική (15) Μεριμνά για την τήρηση και ενημέρωση των κάτωθι: (α) Βιβλίου Παρακολουθήσεως Εκπαιδεύσεως, όπου σε μία σελίδα επικολλάται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα που υλοποιήθηκε και στις επόμενες 2 σελίδες καταχωρούνται οι παρατηρήσεις των Εδρών Εκπαιδεύσεως και η απόφαση της Διοικήσεως της Σχολής επί αυτών. Το σύνολο των παρατηρήσεων παρουσιάζονται σε συνεδρίαση του Σπουδαστικού Συμβουλίου για λήψη τελικής απόφασης και ενσωμάτωση ή όχι στο πρόγραμμα εκπαιδεύσεως της νέας εκπαιδευτικής σειράς και την τροποποίηση, όπου είναι δυνατόν του προγράμματος του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους. (β) (γ) (δ) (ε) Βιβλίου Απολογισμού Εκπαιδεύσεως. Ημερολογίου Σχολής. Βιβλίου στοιχείων αθλουμένων στο αθλητικό κέντρο. Αρχείου φακέλων που προβλέπονται στο θεματολόγιο. (16) Συντάσσει την Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων της Σχολής μέχρι 20 Ιαν κάθε χρόνου και την υποβάλλει στη Διεύθυνση Ιστορίας των ΓΕ με κοινοποίηση στο ΓΕΕΘΑ/ΔΕΚΠ. Προς τούτο στο 1ο δεκαήμερο του μηνός Νοεμβρίου εκδίδει Υπηρεσιακό Σημείωμα με τις υποχρεώσεις των λοιπών Τμημάτων της Σχολής για την έγκαιρη υποβολή των εκθέσεών τους στο Τμήμα Εκπαιδεύσεως. (17) Εκδίδει διαταγή συγκρότησης επιτροπών δοκιμασίας Σωματικής Ικανότητας των στελεχών (σπουδαστών και προσωπικού της Σχολής), 1 μήνα πριν την πραγματοποίησή της. Το πρακτικό των επιμέρους επιτροπών υποβάλλει με έγγραφο στη Σχολή για επικύρωση. (18) Συγκροτεί με την έγκριση της Διοίκησης της Σχολής, τις Επιτροπές Επίβλεψης-Βαθμολογίας των εγγράφων εξετάσεων. (19) Ευθύνεται για τη σύνταξη του απολογισμού εκπαιδεύσεως κάθε εκπαιδευτικής σειράς με το τέλος του εκπαιδευτικού έτους και την υποβολή του στο ΓΕΕΘΑ. (20) Παρακολουθεί τα θέματα συνεργασίας της Σχολής με τα ΑΕΙ, σχετικά με Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Σπουδαστών και τη συμμετοχή της Σχολής σε ερευνητικά προγράμματα ενδιαφέροντος του ΥΕΘΑ. (21) Ευθύνεται για την οργάνωση ημερίδας διημερίδας με την έκδοση απαραιτήτων διαταγών καθορισμού θεμάτων ομιλητών συγκρότησης επιτροπών προγράμματος και τη σύνταξη των πρακτικών.

23 17 (22) Ευθύνεται για τη διανομή των εντύπων ασκήσεων στις θυρίδες των σπουδαστών, μετά την αναπαραγωγή τους, σε συνεργασία με τις υπεύθυνες Έδρες. (23) Ευθύνεται για την ετοιμότητα διάθεσης του αμφιθεάτρου, σε συνεργασία με τις υπεύθυνες Έδρες. β. Γραφείο Σπουδαστών (1) Μεριμνά για την αναλογική συγκρότηση των Εκπαιδευτικών Ομάδων (Ε.Ο) από σπουδαστές και των τριών Κλάδων. (2) Είναι υπεύθυνο για την επάρκεια και πληρότητα των εκπαιδευτικών βοηθημάτων και υποδομής των Αιθουσών Εκπαιδεύσεως. (3) Εκδίδει διαταγή καθορισμού συμβούλων για τους αλλοδαπούς σπουδαστές από τους αξιωματικούς σπουδαστές της ίδιας σειράς με επιδίωξη να γνωρίζουν τη γλώσσα της χώρας προέλευσης του αλλοδαπού σπουδαστή ή κατ ελάχιστο της ξένης γλώσσας (Αγγλικής-Γαλλικής) που γνωρίζει και ο αλλοδαπός σπουδαστής. Ενημερώνει δε σχετικά τους συμβούλους για τις υποχρεώσεις τους. (4) Ορίζει υπευθύνους των αιθουσών εκπαιδεύσεως, καθώς και των λοιπών εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων. (5) Ενημερώνει τους σπουδαστές με την άφιξή τους στη Σχολή, για θέματα που αφορούν την παραμονή και διαβίωσή τους. (6) Μεριμνά για την επάρκεια της γραφικής ύλης. (7) Ευθύνεται για τον καθημερινό έλεγχο παρουσίας των σπουδαστών. Τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο απουσιών των σπουδαστών. (8) Μεριμνά για την τήρηση αρχείου φακέλων που προβλέπονται από το θεματολόγιο. (9) Τηρεί και ενημερώνει τα παρακάτω βιβλία και έντυπα: (α) Βαθμολόγιο σπουδαστών, στο οποίο καταχωρούνται αναλυτικά όλες οι βαθμολογίες των σπουδαστών, ανά τομέα εκπαίδευσης, διατριβών, πολεμικών παιγνίων, γενική συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις, ανά περίοδο εκπαιδεύσεως και της τελικής βαθμολογίας. Λεπτομέρειες, όπως στο Παράρτημα «ΙΑ». «Ζ». Παράρτημα «Η». (β) Ημερήσιο Δελτίο Παρουσίας Σπουδαστών. (10) Τηρεί επί 2ετία τα παρακάτω: (α) (β) (γ) Γραπτές δοκιμασίες των σπουδαστών. Σημειώματα Αξιολόγησης των Σπουδαστών. Δελτία Προόδου Σπουδαστών, όπως στο Παράρτημα (δ) Εκθέσεις Επίδοσης Σπουδαστών, όπως στο (11) Τηρεί για κάθε ΕΣ ξεχωριστά φάκελο στον οποίο τοποθετούνται οι Εκθέσεις Αξιολόγησης Σπουδαστών, οι Πίνακες Ευδοκίμως Αποφοιτησάντων και Ονομαζομένων Διακλαδικών επιτελών και οι Πίνακες Μη

24 18 Ευδοκίμως Αποφοιτησάντων, όπως στα Παραρτήματα «Θ», «ΙΒ» και «ΙΓ» αντίστοιχα και Εγκύκλιο Διαταγή του ΓΕΕΘΑ. σπουδαστών. (12) Τηρεί Μητρώο Εκπαιδευτικού Προσωπικού. (13) Τηρεί πίνακα με τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των (14) Τηρεί φάκελο παρακολουθήσεως των πιστώσεων και δαπανών αρμοδιότητας εκπαιδεύσεως. (15) Παρακολουθεί θέματα συντήρησης εκπαίδευσης εκπαιδευτών-σπουδαστών της Σχολής ειδικότητας Ιπταμένων, Αλεξιπτωτιστών Υποβρυχίων Καταστροφών, σύμφωνα με ισχύουσες διαταγές του Κλάδου τους. (16) Συντάσσει τα Πτυχία των Αποφοίτων της ΑΔΙΣΠΟ, όπως στο Παράρτημα «ΙΖ». (17) Διαβιβάζει στις Έδρες Κατάσταση Απουσιών των Σπουδαστών για τη συμπλήρωση του Δελτίου Προόδου των Σπουδαστών. γ. Τυπογραφικό - Φωτοτυπικό (1) Μεριμνά για τη συντήρηση και καλή λειτουργία των υπαρχόντων μηχανημάτων. ύλης. (2) Εφαρμόζει τη διαταγή ελέγχου παραγωγής της εκπαιδευτικής (3) Καθορίζει υπεύθυνο παραλαβής και τήρησης του φωτοτυπικού υλικού. (4) Μεριμνά για την ύπαρξη οδηγιών λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού. δ. Σχεδιαστήριο (1) Μεριμνά για τη συντήρηση και καλή λειτουργία των υφισταμένων ηλεκτρονικών μέσων σχεδίασης σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής και των μηχανικών σε συνεργασία με το Γραφείο Σπουδαστών. (2) Ενημερώνει έγκαιρα το Γραφείο Σπουδαστών για τις ανάγκες σε αναλώσιμα υλικά που απαιτούνται. (3) Είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία και σύνταξη σχεδιαγραμμάτων ασκήσεων εκπαιδευτικών ταξιδιών, σε συνεργασία με την εκάστοτε υπεύθυνη έδρα εκπαιδεύσεως.

25 19 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΕΥΝΩΝ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

26 20 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 11 ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 1. Όπως καθορίζεται στον οργανισμό της Σχολής (άρθρο 14) και στο άρθρο 7 του παρόντος, επιμελείται της έκδοσης περιοδικού με θέματα ενδιαφέροντος της Σχολής. KATANOMH AΡMOΔΙΟΤΗΤΩΝ 2. Αρμοδιότητες Γραφείων α. Γραφείο Μελετών (1) Παρακολουθεί την εφαρμογή του Οργανισμού της Σχολής και άλλων θεσμικών κειμένων και εισηγείται την τροποποίησή τους. (2) Χειρίζεται τα θέματα διακλαδικότητας, ενημερώνει σχετικά το προσωπικό της Σχολής και τους σπουδαστές και μεριμνά για τον εμπλουτισμό της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης με ανάλογα θέματα. (3) Είναι ο φορέας σχολιασμού των διαφόρων προσχεδίων διακλαδικών κανονισμών και συντονιστικό όργανο συγγραφής αντιστοίχων, κατόπιν διαταγής του ΓΕΕΘΑ. (4) Παρακολουθεί τις σύγχρονες εκδόσεις και σε συνεργασία με το Γραφείο Διατριβών εισηγείται για τη συμπλήρωση της βιβλιοθήκης της Σχολής με νέα βιβλία και περιοδικές εκδόσεις. (5) Ευρίσκεται σε συνεχή επαφή και συνεργασία με τα αντίστοιχα Τμήματα Μελετών- Ερευνών των Σχολών των Ε.Δ και συνεργάζεται με διάφορα Ινστιτούτα (ΕΛΙΑΜΕΠ, ΙΑΑ κτλ) και μελετά την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία για άντληση ιδεών- εμπειριών. (6) Χειρίζεται τα θέματα ενημερώσεων της Σχολής προς την πολιτική και στρατιωτική Ηγεσία και αντιπροσωπειών Σχολών της αλλοδαπής. (7) Χειρίζεται τα θέματα Πινάκων Οργανώσεως και Υλικού (ΠΟΥ) και Συμφωνιών Τυποποίησης (ΣΤΥΠ). (8) Εκδίδει εκπαιδευτικούς Επιτελικούς Πίνακες και παρακολουθεί την εφαρμογή τους, σε συνεργασία με τις Έδρες που διεξάγουν τις εκπαιδευτικές ασκήσεις. (9) Ενημερώνει περιοδικά την ιστοσελίδα της Σχολής με την τεχνική υποστήριξη του Τμήματος Πληροφορικής. (10) Τηρεί αρχείο μελετών-ερευνών αρμοδιότητάς του που έχουν εκπονηθεί σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. (11) Τηρεί φάκελο παρακολουθήσεως των πιστώσεων και δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος. β. Γραφείο Διατριβών (1) Χειρίζεται τα θέματα σύνταξης διατριβών των σπουδαστών, με συγκρότηση και συνεχή εμπλουτισμό σχετικού πίνακα θεμάτων, σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ. Προς τούτο:

27 21 (α) Συντάσσει και διανέμει στους σπουδαστές κάθε εκπαιδευτικής σειράς φυλλάδιο με «Οδηγίες Σύνταξης - Παρουσίασης Διατριβών». (β) Ενημερώνει τους εκπαιδευτές πριν από την έναρξη της εκπαίδευσης επί των διατριβών και των καθηκόντων τους ως συμβούλων και αξιολογητών. (γ) Ενημερώνει τους σπουδαστές με την έναρξη της εκπαίδευσης για τις διαδικασίες και τη σύνταξη των διατριβών. (δ) Εκδίδει διαταγή με τον πίνακα θεμάτων των διατριβών και κατανέμει στους σπουδαστές τα θέματα. (ε) Αναθέτει στους εκπαιδευτές καθήκοντα συμβούλων των διατριβών και παρακολουθεί δι αυτών την εξέλιξη της συγγραφής. (στ) Εκδίδει διαταγή συγκρότησης των επιτροπών αξιολόγησης της γραπτής εργασίας, της παρουσίασης και του χρόνου αυτής. (ζ) Συντάσσει συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας με βάση τα Σημειώματα Αξιολόγησης Γραπτής Εργασίας και Παρουσίασης, όπως στα Παραρτήματα «Ε» και «ΣΤ» αντίστοιχα και τον υποβάλλει στο Τμήμα Εκπαίδευσης. (η) Κατά τα σύνταξη του ΑΠΕ προτείνει την πρόβλεψη στο πρόγραμμα, ωρών για τη συμβουλευτική ενημέρωση των σπουδαστών σε θέματα των διατριβών. (2) Συγκεντρώνει, ταξινομεί και υποβάλλει σε ηλεκτρονική μορφή τις διατριβές των σπουδαστών στους φορείς των Γενικών Επιτελείων. (3) Συγκεντρώνει τις απόψεις των σπουδαστών, σε σχέση με την παρεχόμενη εκπαίδευση, τις επεξεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της Σχολής και υποβάλλει προτάσεις βελτίωσης για την εκπαίδευση της επόμενης Εκπαιδευτικής Σειράς. (4) Τηρεί αρχείο διατριβών παρελθόντων ετών. γ. Βιβλιοθήκη Τα αφορώντα τη βιβλιοθήκη αναφέρονται στο Άρθρο 17.

28 22 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TMHMA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

29 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Όπως καθορίζεται στον Οργανισμό της Σχολής (άρθρο 16) και στο άρθρο 7 του παρόντος παρακολουθεί: α. Τις εξελίξεις της επιστήμης των Η/Υ και κάνει τις ανάλογες εισηγήσεις για την ανανέωση ενημέρωση των συστημάτων πληροφορικής της Σχολής. β. Την κατάσταση του μηχανογραφικού εξοπλισμού σε σχέση με τις απαιτήσεις της Σχολής και διαμορφώνει ανάλογες εισηγήσεις, με σκοπό ο μηχανογραφικός εξοπλισμός της Σχολής να είναι επαρκής και να καλύπτονται οι ανάγκες του επιτελείου και των σπουδαστών. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 2. Αρμοδιότητες Γραφείων α. Γραφείο Συστημάτων Πληροφορικής (1) Επιβλέπει την ορθή εφαρμογή των κανονισμών και διαταγών ασφαλείας πληροφορικής από τους φορείς της Σχολής και εισηγείται τρόπους καλύτερης εφαρμογής, εκδίδοντας συμπληρωματικές διαταγές. Ειδικότερα: (α) Τηρεί ενημερωμένο το σχέδιο ασφαλείας συστημάτων πληροφορικής και ενημερώνει ανάλογα το προσωπικό. (β) Μεριμνά για το φυσικό διαχωρισμό των διαβαθμισμένων δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών από τα κοινά δίκτυα. (γ) Ενημερώνει τα συστήματα πληροφορικής με τα δικαιώματα πρόσβασης του κάθε χρήστη, σύμφωνα με τις εντολές της Διοίκησης της Σχολής. (δ) Τηρεί αντίγραφα ασφάλειας ( back-up) του λογισμικού και των δεδομένων των κεντρικών συστημάτων πληροφορικής. (ε) Εγκαθιστά και τηρεί ενημερωμένο λογισμικό ανιχνεύσεως ιών στα συστήματα πληροφορικής. (2) Ελέγχει την σωστή εκμετάλλευση, την εύρυθμη λειτουργία του υπάρχοντος εξοπλισμού πληροφορικής, καθώς επίσης και την συντήρησή του, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαταγές. συγκεκριμένα: (3) Χειρίζεται τα θέματα πιστώσεων του τμήματος και (α) (β) (γ) ειδών πληροφορικής. Προετοιμάζει τον προϋπολογισμό του Τμήματος. Υποβάλει τις αιτήσεις για τη χορήγηση των πιστώσεων. Εισηγείται τις προδιαγραφές των προς προμήθεια (4) Σχεδιάζει και αναπτύσσει μηχανογραφικές εφαρμογές για την κάλυψη των αναγκών της Σχολής.

30 24 (5) Τηρεί στοιχεία για τον υπάρχοντα μηχανογραφικό εξοπλισμό και ενημερώνει το προϊστάμενο κλιμάκιο για τις εκάστοτε μεταβολές. (6) Εγκαθιστά στα συστήματα της Σχολής το λογισμικό που προμηθεύεται η Σχολή. (7) Μεριμνά, ώστε οι χώροι εγκατάστασης των κεντρικών συστημάτων πληροφορικής να: (α) Είναι κατάλληλοι για τη λειτουργία τους από πλευράς συνθηκών περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία κλπ). λειτουργίας (UPS). (β) (γ) Παρέχουν τροφοδοσία μέσω συστημάτων αδιάλειπτου Διαθέτουν σύστημα πυρασφάλειας. (8) Παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα των εμπορικών συστημάτων πληροφορικής και διαμορφώνει ανάλογες εισηγήσεις για την εκμετάλλευσή τους. β. Γραφείο Προσομοίωσης Πολεμικών Παιγνίων (1) Μεριμνά ώστε να υφίσταται: (α) Κατάλληλη υποδομή για την διεξαγωγή ασκήσεων με τα επιχειρησιακά συστήματα πληροφορικής των ΕΔ. (β) Κατάλληλο λογισμικό και βάση δεδομένων για την εκπαίδευση στο σύστημα διοίκησης και ελέγχου του ΓΕΕΘΑ. (2) Διεξάγει την ενημέρωση εκπαίδευση: (α) Των σπουδαστών στα επιχειρησιακά συστήματα πληροφορικής των ΕΔ. (β) Του μονίμου προσωπικού της Σχολής στις χρησιμοποιούμενες εφαρμογές πληροφορικής. (3) Υποστηρίζει τη διεξαγωγή ασκήσεων με τη χρήση των επιχειρησιακών συστημάτων πληροφορικής. (4) Μεριμνά για τον εξοπλισμό και τη λειτουργία αίθουσας Η/Υ με πρόσβαση στο διαδίκτυο που να είναι διαθέσιμη στους σπουδαστές και το μόνιμο προσωπικό. (5) Παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα των επιχειρησιακών συστημάτων πληροφορικής κυβερνοπολέμου και εισηγείται ανάλογα. (6) Παρακολουθεί τις εξελίξεις στην εκμετάλλευση του διαδικτύου και εισηγείται την αξιοποίησή του από το εκπαιδευτικό και εκπαιδευόμενο προσωπικό της Σχολής.

31 25 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΔΡΑ ΕΠΧΣΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΔΡΑ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟΥ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΔΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΔΡΑ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΕΠΧΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΠΧΣΕΙΣ ΑΕΡ/ΚΕΣ ΕΠΧΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

32 26 ΑΡΘΡΟ 13 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Όπως καθορίζεται στον Οργανισμό της Σχολής ( άρθρο 12) και ειδικότερα - επιπλέον: α. Καθορίζει και συντονίζει την προετοιμασία των εκπαιδευτών σε θέματα αρμοδιότητας της Έδρας. β. Ορίζει έγκαιρα για κάθε εκπαιδευτή τα αντικείμενα που θα παρουσιάσει σε κάθε περίοδο, ώστε να προετοιμασθούν οι σημειώσεις για τους υπόλοιπους εκπαιδευτές της Έδρας και τα εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους σπουδαστές. γ. Ορίζει υπεύθυνο εκπαιδευτή για τη διεξαγωγή κάθε σεμιναρίου, για το οποίο είναι υπεύθυνη η Έδρα του. δ. Ορίζει έγκαιρα για κάθε άσκηση τον εισηγητή ή Ομάδα Σχεδιάσεως, εφόσον απαιτείται, και καθορίζει, κατόπιν εγκρίσεως της Ιεραρχίας, το χρόνο και τον τρόπο της παρουσίασης αυτών στη Διοίκηση της Σχολής. ε. Προετοιμάζει και εισηγείται τα θέματα των εξετάσεων των σπουδαστών σε αντικείμενα της Έδρας του τα οποία υποβάλλει έγκαιρα για έγκριση. Είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια, την αναπαραγωγή και διανομή τους την ημέρα των εξετάσεων. στ. Ελέγχει την έγκαιρη προσέλευση των σπουδαστών στις αίθουσες και το αμφιθέατρο, όταν η Έδρα του είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση. ζ. Παρακολουθεί καθημερινά την εκπαίδευση στα αντικείμενα της Έδρας του και επεμβαίνει με συστάσεις προς τους εκπαιδευτές και τους σπουδαστές και εισηγήσεις προς τη Διοίκηση, όταν απαιτείται. η. Μεριμνά για την προσέλευση των εξωτερικών ομιλητών, παρακολουθεί τη διδασκαλία τους σε αντικείμενα της Έδρας του και εισηγείται ανάλογα στη Διοίκηση της Σχολής. θ. Γνωματεύει στο Έντυπο Αξιολόγησης του Εξωτερικού Ομιλητή, όπως στο Παράρτημα «Ι», που συντάσσουν οι εκπαιδευτές της Έδρας του, αφού λάβουν υπόψη τις προτάσεις των σπουδαστών. ι. Είναι ο συντονιστής των εκπαιδευτικών ταξιδιών σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης και ευθύνεται για τα παρακάτω: Εκπαίδευσης. (1) Τη συμβολή του στην έκδοση της διαταγής από το Τμήμα (2) Τον καθορισμό των σπουδαστών που θα παρουσιάσουν αντικείμενα κατά τη διαδρομή. (3) Τη ρύθμιση των λεπτομερειών του ταξιδιού, σε συνεργασία με τους κατά τόπους Σχηματισμούς, Αρχές, Ακόλουθους Άμυνας, κλπ. (4) Την ενημέρωση της Διοίκησης και των σπουδαστών για τις λεπτομέρειες του ταξιδιού. ια. Παρακολουθεί την επίδοση και την όλη δραστηριότητα των σπουδαστών και γνωματεύει στα Σημειώματα Αξιολόγησης και τα Δελτία Προόδου των Σπουδαστών.

33 27 ιβ. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, κάθε εκπαιδευτικής σειράς, εισηγείται τυχόν τροποποιήσεις- βελτιώσεις της εκπαίδευσης, σε ότι αφορά την Έδρα του και γενικότερα. 2. Συνεργάζεται με τους Τμηματάρχες και τους Διευθυντές των άλλων Εδρών για θέματα που απαιτούν συντονισμό. ΑΡΘΡΟ 14 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 1. Όπως καθορίζεται στον Οργανισμό της Σχολής ( άρθρα 7 και 17) και ειδικότερα- επιπλέον: α. Προετοιμάζει εισηγείται και παραδίδει έγκαιρα στον Διευθυντή της Έδρας, ερωτήσεις για τις γραπτές εξετάσεις των σπουδαστών για τα αντικείμενα που είναι υπεύθυνος. β. Υποβάλλει στη Σχολή, μέσω των Εδρών, προτάσεις για τη βελτίωση της εκπαίδευσης, σε αντικείμενα της Έδρας του. γ. Με την έναρξη εκπαίδευσης της εκπαιδευτικής σειράς, οργανώνει, κατόπιν οδηγιών του Διευθυντή Έδρας, την κατανομή εργασιών επισκοπήσεων σεμιναρίων στους σπουδαστές. δ. Οργανώνει και συντονίζει τη διεξαγωγή των επισκοπήσεων και των σεμιναρίων που του έχουν ανατεθεί από την Έδρα. ε. Οργανώνει την ύλη στα αντικείμενα που ορίσθηκε ως εισηγητής (βιβλιογραφία και τυχόν σημειώσεις για διαλέξεις, προετοιμασία οργάνωση των σεμιναρίων, έκδοση υπηρεσιακών σημειωμάτων, κ.λ.π). στ. Προετοιμάζει έγκαιρα τα αντικείμενα για τα οποία έχει ορισθεί υπεύθυνος σε κάθε περίοδο από την Έδρα του, ώστε έγκαιρα να προετοιμασθούν οι σημειώσεις για τους υπόλοιπους εκπαιδευτές και τα εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους σπουδαστές. ζ. Υποβάλλει στο Διευθυντή της Έδρας τα αποτελέσματα της έρευνας την οποία διεξάγει κατόπιν εντολής του σε θέματα αρμοδιότητας της Έδρας. η. Έχει συνεχή επικοινωνία με τους καθηγητές ΑΕΙ ή άλλους εξωτερικούς ομιλητές που έχουν επιλεγεί για διαλέξεις αντικειμένων της Έδρας, αρχομένης από τον χρόνο έγκρισης της καθηγεσίας από το ΓΕΕΘΑ. Σε συνεργασία με το τμήμα εκπαίδευσης, συντονίζει την παραλαβή από το αεροδρόμιο και τη συνοδεία τους στη Σχολή και αντίστροφα. Σε συνεργασία με τους εξωτερικούς ομιλητές είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση και διανομή στους σπουδαστές σημειώσεων ή περιγραμμάτων των πλέον αντιπροσωπευτικών διαλέξεων που συγκροτούν μία συγκεκριμένη ενότητα της ύλης. θ. Με βάση την αξιολόγηση των παραδιδομένων γραπτών εργασιών, μελετών, διατριβών των σπουδαστών, τη συμμετοχή τους στις ασκήσεις και τα πολεμικά παίγνια, τις συζητήσεις, τα σεμινάρια, τις επισκοπήσεις, το ενδιαφέρον που επέδειξαν στην αίθουσα και κατά τα εκπαιδευτικά ταξίδια και την προσωπική εντύπωση για την επίδοσή τους, διαμορφώνει την προφορική βαθμολογία των

34 28 σπουδαστών της ΕΟ και συντάσσει από κοινού με τους εκπαιδευτές των άλλων Εδρών, Δελτίο Προόδου για κάθε έναν από αυτούς. ι. Είναι σύμβουλος αριθμού σπουδαστών, σε ότι αφορά τη συγγραφή των Διατριβών και μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης αυτών. ια. Ελέγχει την έγκαιρη προσέλευση των σπουδαστών στις αίθουσες ή το αμφιθέατρο για την εφαρμογή του προγράμματος, όταν η Έδρα του έχει αντικείμενα εκπαιδεύσεως. ιβ. Ενημερώνει άμεσα τον Διευθυντή της Έδρας, για κάθε αδιάφορο ή απείθαρχο σπουδαστή. ιγ. Εισηγητής Ασκήσεων (1) Με το πέρας της ασκήσεως, συγκεντρώνει τα έντυπα παρατηρήσεων από τους σπουδαστές και εντός 10μέρου υποβάλλει έκθεση στη Σχολή με τυχόν προτάσεις διορθώσεων- τροποποιήσεων. (2) Μετά την έγκριση των τροποποιήσεων προβαίνει στη διόρθωση της άσκησης, για τη διδασκαλία της στην επόμενη εκπαιδευτική σειρά. (3) Υποβάλλει τη διορθωμένη άσκηση σε ένα αντίγραφο με το ειδικό εξώφυλλο για τελική έγκριση, 1 μήνα πριν τη διδασκαλία, στην Ιεραρχία. (4) Παρουσιάζει την άσκηση στην Ιεραρχία στην αίθουσα ενημερώσεων, σε χρόνο που καθορίζεται από το Τμήμα Εκπαίδευσης και μετά από πρόταση της Έδρας στο Διευθυντή Σπουδών. (5) Αναπαράγει την άσκηση αμέσως μετά την τελική έγκριση (1μήνα πριν) σε αριθμό αντιτύπων όσοι οι σπουδαστές και 2 επιπλέον και μόνο το 1ο μέρος αυτής. Πλήρης η άσκηση αναπαράγεται σε αντίτυπα (10 εκπαιδευτές, 1 Διευθυντής Έδρας, 1 Διοικητής, 1 Υποδιοικητής, 1 Διευθυντής Σπουδών, 1 Τμήμα Εκπαίδευσης, 1 για υποβολή με έκθεση και ορισμένο αριθμό για Έδρα που τυχόν συμμετέχει. (6) Προετοιμάζει τα βοηθήματα για την αίθουσα, τα αναπαράγει και τα διανέμει στους εκπαιδευτές, (όταν υπάρχουν τροποποιήσεις). (7) Μεριμνά για τη διανομή των ασκήσεων, από το Τμήμα Εκπαίδευσης, στους σπουδαστές. (8) Ενημερώνει τους εκπαιδευτές στα σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος της άσκησης σε χρόνο που καθορίζει ο Διευθυντής της Έδρας. (9) Συντάσσει το τακτικό θέμα ενδιάμεσης δοκιμασίας, όταν ορισθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντού της Έδρας. (10) Συγκεντρώνει με το πέρας διεξαγωγής, όλα τα αντίτυπα της άσκησης, όταν είναι απόρρητη, τα ελέγχει και τα καταστρέφει δια πυράς (Υπομονάδα Υποστήριξης). (11) Όλοι οι εκπαιδευτές διανέμουν, 1 ημέρα πριν τη διεξαγωγή της άσκησης, τα βοηθήματα της αίθουσας (χάρ τες, έντυπα, πινακίδες) στον αντίστοιχο σπουδαστή υπηρεσίας και δίνουν οδηγίες για τον ομοιόμορφο τρόπο ανάρτησής τους.

35 29 (12) Προετοιμάζει φακέλους ασκήσεως με όλα τα βοηθήματα (χάρτες, σχεδιαγράμματα, δείκτες) για την Ιεραρχία (Διοικητή, Υποδιοικητή, Διευθυντή Σπουδών, Διευθυντή Έδρας, Τμήμα Εκπαίδευσης). ιδ. (13) Μεριμνά για την προετοιμασία των παρουσιάσεων στον Η/Υ. Εισηγητής Θεωρητικών Αντικειμένων (1) Προετοιμάζει τα φύλλα προπαρασκευής και τις σημειώσεις των εκπαιδευτών για το αντικείμενό του. Αναπαράγει και διανέμει τα φύλλα προπαρασκευής στις θυρίδες των σπουδαστών 15 ημέρες νωρίτερα. (2) Μεριμνά για την προετοιμασία φακέλων με τα φύλλα προπαρασκευής και σημειώσεις για την Ιεραρχία, όπως έχει προαναφερθεί. (3) Ενημερώνει τους εκπαιδευτές επί των σημείων ενδιαφέροντος του αντικειμένου, σε χρόνο που καθορίζει ο Διευθυντής της Έδρας. (4) Επεμβαίνει κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, σε τυχόν προβλήματα που προκύπτουν και εισηγείται τις ανάλογες διευκρινήσεις. ιε. (5) Μεριμνά για την προετοιμασία των παρουσιάσεων στον Η/Υ. Εισηγητής Διαλέξεων (1) Προετοιμάζει τη διάλεξη και την υποβάλλει για έγκριση στην Ιεραρχία, 1 μήνα πριν παρουσίασή της. παρακάτω: (2) Ελέγχει και προετοιμάζει την παρουσίαση στον Η/Υ. (3) Κατά την παρουσίαση φέρει στολή τελετών. ιστ. Εισηγητής Εκπαιδευτικού Ταξιδιού Ευθύνεται ως βοηθός συντονιστή εκπαιδευτικού ταξιδιού για τα (1) Ρύθμιση λεπτομερειών του ταξιδιού (σίτιση, διαμονή, επισκέψεις κλπ), σε συνεργασία με τους κατά τόπους Σχηματισμούς. (2) Καθορισμό των σπουδαστών, οι οποίοι θα παρουσιάσουν αντικείμενα κατά την διαδρομή του ταξιδιού. (3) Τις ενημερώσεις (μέσα στο πλαίσιο των προγραμματισμένων ταξιδιών / επισκέψεων). ιζ. Συντάσσει για κάθε σπουδαστή: (1) Σημειώματα Αξιολόγησης όπως παρακάτω: (α) Σημείωμα Αξιολόγησης Γραπτής Εργασίας Τομέα, όπως στο Παράρτημα «Α». Παράρτημα «Β». Παράρτημα «Γ». Παράρτημα «Δ». (β) Σημείωμα Αξιολόγησης Σεμιναρίου, όπως στο (γ) Σημείωμα Αξιολόγησης Επισκόπησης, όπως στο (δ) Σημείωμα Αξιολόγησης σε Ασκήσεις, όπως στο

36 30 (ε) Σημείωμα Αξιολόγησης Γραπτής Εργασίας Διατριβής, όπως στο Παράρτημα «Ε». (στ) Σημείωμα Αξιολόγησης Παρουσίασης Διατριβής, όπως στο Παράρτημα «ΣΤ». (2) Δελτίο Προόδου Σπουδαστή, για την επίδοσή τους κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, όπως στο Παράρτημα «Ζ» (συντάσσ εται από κοινού από τους 4 εκπαιδευτές της ίδιας Εκπαιδευτικής Ομάδας). ιη. Συντάσσει για κάθε Εξωτερικό Ομιλητή Έντυπο Αξιολόγησης Εξωτερικού Ομιλητή, όπως στο Παράρτημα «Ι», αφού λάβει υπόψη τις απόψεις των σπουδαστών. 2. Εκπαιδευτής - Γραμματέας Έδρας Ορίζεται από τον Διευθυντή της Έδρας, σύμφωνα με τον Οργανισμό της Σχολής και έχει τα παρακάτω καθήκοντα: α. Είναι ο άμεσος βοηθός του Διευθυντή. β. Παραλαμβάνει και διανέμει την αλληλογραφία. γ. Καταχωρεί την αλληλογραφία και τηρεί το αρχείο της Έδρας (συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού). δ. Λαμβάνει καθημερινά παρουσίες των αξιωματικών της Έδρας και αναφέρει σχετικά στον Διευθυντή. ε. Τηρεί ημερολόγιο ενεργειών- εκκρεμοτήτων. στ. Είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των γραφείων (έγγραφα, κλειδιά κ.λ.π ). ζ. Μεριμνά για την αναπαραγωγή και διανομή των εβδομαδιαίων προγραμμάτων εκπαίδευσης στους εκπαιδευτές. Έδρας. η. Συντάσσει έγκαιρα τον προγραμματισμό αδειών των στελεχών της θ. Τηρεί στοιχεία για τη σύνταξη των εβδομαδιαίων και μηνιαίων προγραμματισμών απολογισμών των δραστηριοτήτων της Έδρας. ι. Μεριμνά για την υποστήριξη ΔΜ της Έδρας (γραφικά κ.λ.π). ια. Παραλαμβάνει από τη ΓΔΥ τα υλικά της Έδρας και τα χρεώνει στους χρήστες. ΑΡΘΡΟ 15 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ 1. Όπως καθορίζεται στον Οργανισμό της Σχολής (άρθρο 18) και ειδικότερα - επιπλέον: α. Η επιλογή των ομιλητών γίνεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής, μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους ίδιους και κατόπιν εγκρίσεως του ΓΕΕΘΑ, μετά την αξιολόγηση των γενικών και ειδικών προσόντων τους.

37 31 β. Κριτήρια επιλογής υποψηφίου ιδιωτικού διδακτικού προσωπικού και ιδιωτών καθηγητών των εξωτερικών ομιλητών στις Σχολές των ΕΔ είναι: (1) Γενικά Προσόντα (α) (β) (γ) Ελληνική ιθαγένεια. Μη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Μη ποινική καταδίκη. (δ) Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή για τους άρρενες. (ε) Υγεία που να επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων. (2) Ειδικά Προσόντα (Τυπικά και Ουσιαστικά) (α) Υποχρεωτική κατοχή πτυχίου ΑΕΙ της χώρας ή ισότιμου από χώρα του εξωτερικού, επίσημα αναγνωρισμένου ή τίτλου σπουδών αναγκαίου για τη διδασκαλία του μαθήματος. (β) Υποχρεωτική ή δυνητική, κατά περίπτωση και Σχολή, κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών της χώρας ή ισότιμου από χώρα του εξωτερικού, επίσημα αναγνωρισμένου, συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο. Η κατοχή του, όπου δεν απαιτείται, θα συνεκτιμάται. (γ) Διδακτική ικανότητα και γενική παρουσία στην Έδρα. (δ) Συγγραφικό έργο και επιστημονική έρευνα και δραστηριότητα, κατά περίπτωση στη Σχολή. 2. Ειδικότερα για τη Σχολή δύναται να προσκαλούνται εξειδικευμένοι ομιλητές (Πρέσβεις, Ακόλουθοι Άμυνας κλπ), συμμαχικών φιλικών χωρών για ενημέρωση των σπουδαστών σε θέματα αρμοδιότητάς τους. ΑΡΘΡΟ 16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Ε.Σ) 1. Όπως καθορίζεται στον Οργανισμό της Σχολής ( άρθρο 19) και ειδικότερα - επιπλέον: α. Σύγκλιση Ε.Σ Πλήρους Σύνθεσης: Συγκαλείται επιπλέον, για τους παρακάτω λόγους: (1) Να μελετήσει και εισηγηθεί επί θεμάτων αξιολόγησης των σπουδαστών (αντικείμενα αξιολόγησης, αλλαγή συντελεστών βαθμολογίας επί μέρους αντικειμένων). (2) Να μελετήσει και εγκρίνει προτάσεις τροποποίησης του Οργανισμού και του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Σχολής. (3) Σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας μεταξύ των αξιολογητών εκπαιδευτών, μεγαλύτερης των 10 μορίων. β. Σύγκλιση Ε.Σ Περιορισμένης Σύνθεσης: Συγκαλείται επιπλέον, για τους παρακάτω λόγους:

38 32 (1) Να εξετάσει συγκεντρωτικά τις προτάσεις απόψεις των σπουδαστών κάθε Εκπαιδευτικής Σειράς, ώστε να τις λάβει υπόψη κατά την εκπαίδευση της επόμενης. (2) Να λάβει θέση για αναφυόμενες παρερμηνείες ή διαφορές μεταξύ των διαφόρων κανονισμών, φυλλαδίων και ασκήσεων της Σχολής και για θέματα ορολογίας. (3) Να λάβει απόφαση για τυχόν τροποποιήσεις των Βασικών Οδηγιών Εκπαίδευσης (ΒΟΕ) της Σχολής. ΑΡΘΡΟ 17 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΧΟΛΗΣ 1. Όπως καθορίζεται στον Οργανισμό της Σχολής (άρθρο 20) και ειδικότερα-επιπλέον: α. Η σύνθεση του προσωπικού της βιβλιοθήκης προβλέπεται από τον ισχύοντα ΠΟΥ της Σχολής και αποτελείται από: (1) Tον/την Προϊστάμενο. (2) Τον/την Βοηθό ή τους Βοηθούς. 2. Κατανομή Αρμοδιοτήτων α. Προϊστάμενος: (1) Χρεώνεται όλα τα υλικά και βιβλία της βιβλιοθήκης από τη Διαχείριση Υλικού της Υπομονάδας Υποστήριξης. (2) Παρακολουθεί τη διακίνηση των βιβλίων (υπάρχοντα, νεοαγορασθέντα, δανειστική βιβλιοθήκη). (3) Ενημερώνει τη Διαχείριση Υλικού για τυχόν νέες προμήθειες βιβλίων τα οποία χρεώνονται στο Μητρώο της βιβλιοθήκης. (4) Εισηγείται στον Τμηματάρχη, όταν απαιτείται, τη διαγραφή βιβλίων, λόγω καταστροφής. (5) Μεριμνά για τη συντήρηση των βιβλίων και εισηγείται σχετικά για τη βιβλιοδέτησή τους. (6) Ερευνά την αγορά για την ύπαρξη κατάλληλων βιβλίων προκειμένου να εμπλουτισθεί η βιβλιοθήκη. Για το σκοπό αυτό υποβάλλει στον Τμηματάρχη σχετική κατάσταση ανά δίμηνο. (7) Ταξινομεί και τεκμηριώνει το υλικό της βιβλιοθήκης σύμφωνα με το υπάρχον πρόγραμμα. έχει χρεωθεί. (8) Ευθύνεται για την απόδοση λογαριασμού για το υλικό που (9) Μεριμνά για τη συντήρηση και αποθήκευση παλαιών - σπανίων εκδόσεων σε ειδικό χώρο της βιβλιοθήκης. (10) Εισηγείται την απομάκρυνση - διάθεση βιβλίων που δεν χρησιμοποιούνται γενικά.

39 33 (11) Μεριμνά για την ασφάλεια του χώρου, προς αποφυγή απωλειών, κινδύνων πυρκαγιάς κλπ. (12) Όταν απουσιάζει αντικαθίσταται από τον αρχαιότερο βοηθό. β. Βοηθός (1) Είναι βοηθός του/της προϊσταμένου κατά τη λειτουργία του δανεισμού των βιβλίων. (2) Υποστηρίζει τη βιβλιοθήκη σε εργασίες γραφείου (δακτυλογράφηση κειμένων, αρχειοθέτηση, διεκπεραίωση αλληλογραφίας κλπ). (3) Είναι γνώστης της λειτουργίας της βιβλιοθήκης και αναπληρώνει τον προϊστάμενο, όταν απουσιάζει.

40 34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 18 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 1. Για τη διευκόλυνση της εκπαίδευσης και με βάση το εκπαιδευτικό προσωπικό και τις διατιθέμενες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, οι σπουδαστές διαιρούνται σε ολιγομελή διακλαδικά τμήματα, των ατόμων που καλούνται Εκπαιδευτικές Ομάδες(Ε.Ο). Λόγω του μεγάλου αριθμού των αξιωματικών του ΣΞ, στην κατανομή λαμβάνεται υπόψη και το Όπλο τους. 2. Ο ανώτερος ή αρχαιότερος σπουδαστής κάθε Εκπαιδευτικής Σειράς ορίζεται Αρχηγός αυτής, ο δε ανώτερος ή αρχαιότερος σπουδαστής κάθε Ε.Ο ορίζεται Αρχηγός της Ε.Ο. ΑΡΘΡΟ 19 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 1. Βασική υποχρέωση των σπουδαστών είναι η καταβολή προσπαθειών και επίδειξη ενδιαφέροντος, ώστε με την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και τη βελτίωση της επαγγελματικής τους κατάρτισης, σε ένα περιβάλλον συνεργασίας των Κλάδων, να προάγουν την ικανότητά τους στην ενάσκηση των μελλοντικών επιτελικών και διοικητικών καθηκόντων τους σε διακλαδικά, εθνικά και συμμαχικά στρατηγεία. 2. Οι σπουδαστές δεν επιτρέπεται να κάνουν χρήση της αρχαιότητας και του βαθμού τους σε διαδικαστικά θέματα στα πλαίσια της εκπαίδευσης. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΧΗΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 3. Ο αρχηγός της εκπαιδευτικής σειράς είναι ο σύνδεσμος της Διοίκησης και των Σπουδαστών για γενικά θέματα εκπαίδευσης, διοίκησης, υπηρεσίας, εθιμοτυπίας και άλλων εκδηλώσεων. 4. Υποβάλλει στη Σχολή το Συγκεντρωτικό Ημερήσιο Δελτίο Σπουδαστών της εκπαιδευτικής σειράς. 5. Ανακοινώνει στους σπουδαστές οδηγίες και διαταγές της Σχολής. 6. Παρίσταται ως αντιπρόσωπος των σπουδαστών σε διάφορες υπηρεσιακές ή εθιμοτυπικές συγκεντρώσεις. 7. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο αρχηγός της εκπαιδευτικής σειράς βοηθείται και συνεργάζεται με τους αρχηγούς των Ε.Ο και τα αρμόδια όργανα της Σχολής. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΧΗΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 8. Είναι ο άμεσος σύμβουλος και βοηθός του αρχηγού της εκπαιδευτικής σειράς, δια μέσου του οποίου υποβάλλει στη διοίκηση της Σχολής αιτήσεις, προτάσεις και αναφορές, λαμβάνει τις αναγκαίες οδηγίες και ανακοινώσεις τρέχουσας φύσεως, τις οποίες κοινοποιεί στους σπουδαστές.

41 35 9. Υποβάλλει στον αρχηγό της εκπαιδευτικής σειράς το Ημερήσιο Δελτίο σπουδαστών της Ε.Ο, με τις αιτήσεις των σπουδαστών. 10. Φροντίζει για την ευταξία και την τάξη στην αίθουσα. Στην εργασία του αυτή βοηθείται από σπουδαστή αξιωματικό της ΕΟ, ο οποίος ορίζεται εβδομαδιαία εκ περιτροπής. 11. Βοηθάει τους εκπαιδευτές σε ζητήματα προπαρασκευής και διεξαγωγής της εκπαίδευσης στην αίθουσα. 12. Με το τέλος της εκπαίδευσης, συγκεντρώνει και υποβάλλει τις προτάσεις των σπουδαστών της ΕΟ για τη βελτίωση της εκπαίδευσης. 13. Επιβλέπει την ορθή χρήση του εξοπλισμού της αίθουσας από τους σπουδαστές και αναφέρει τυχόν προβλήματα στο Τμήμα Εκπαίδευσης με το Ημερήσιο Δελτίο.

42 36 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΝΟΜΟΣ-ΤΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ- ΣΟΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

43 37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 20 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. Όπως καθορίζεται στον Οργανισμό της Σχολής (άρθρο 13), το άρθρο 6 του παρόντος και ειδικότερα- επιπλέον: α. Ως Διευθυντής Υποστήριξης της Σχολής τοποθετείται σύμφωνα με τον ΠΟΥ ανώτερος αξιωματικός του ΣΞ βαθμού Συνταγματάρχη. β. Μεριμνά δια του Τμήματος ΔΜ και σε συνεργασία με τον Υποδιοικητή της Σχολής για την έγκαιρη σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση του προϋπολογισμού της Σχολής. γ. Αξιολογεί στις Εκθέσεις και τα Σημειώματα Αξιολόγησης τους παρακάτω: (1) Τους Τμηματάρχες Ασφάλειας και Δημοσίων Σχέσεων, Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας. (2) Τον Διοικητή της Υπομονάδας Υποστήριξης. δ. Γνωματεύει στις Εκθέσεις και τα Σημειώματα Αξιολόγησης των παρακάτω: (1) Των μονίμων υπαξιωματικών και ανθυπασπιστών της Διεύθυνσης που προΐσταται. (2) Του πολιτικού προσωπικού της Διεύθυνσης που προΐσταται. 2. Είναι μέλος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής. 3. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αντικαθίσταται από τον αρχαιότερο Τμηματάρχη των Τμημάτων που προΐσταται.

44 38 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ TMHMA ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

45 39 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 21 ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1. Όπως καθορίζεται στο άρθρο 7 του παρόντος. Επίσης: α. Χειρίζεται και ευθύνεται για όλα γενικά τα θέματα τα οποία αφορούν στις πληροφορίες, την ασφάλεια του στρατεύματος και τα αντίστοιχα που αφορούν στην ψυχαγωγία, την εθιμοτυπία και τις δημόσιες σχέσεις, καθώς και τα ειδικά κονδύλια, επί θεμάτων αρμοδιότητάς του, βάσει των ισχυουσών διαταγών. β. Ειδικότερα σε θέματα Ασφαλείας - Πληροφοριών, είναι αρμόδιος: (1) Για την ασφάλεια του Στρατεύματος (προσωπικού, πληροφοριών, επικοινωνιών, υλικού, εγκαταστάσεων, προστασίας από εχθρικές ενέργειες κ.λ.π) (2) Για την εσωτερική ασφάλεια της Σχολής. (3) Για την πολιτική ασφάλεια (αναρχικούς, ξένους φυγάδες, πρόσωπα Ξένων Κρατών κ.λ.π), σε συνεργασία με τις κατά τόπους Αρχές Ασφαλείας. (4) Συνεργάζεται με το τμήμα Εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν σε επισκέψεις και κινήσεις προσώπων ή αντιπροσωπειών Ξένων Κρατών. γ. Τηρεί τα προβλεπόμενα από τους Νόμους, Κανονισμούς, και Διαταγές Βιβλία, Εγχειρίδια, Πίνακες και λοιπά έντυπα της αρμοδιότητάς του. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 2. Αρμοδιότητες Γραφείων α. Γραφείο Ασφάλειας (1) Χειρίζεται θέματα εσωτερικής ασφάλειας, ασφαλείας προσωπικού, πληροφοριών, επικοινωνιών, υλικών και εγκαταστάσεων της Σχολής. (2) Καταρτίζει και χειρίζεται τα σχέδια εσωτερικής ασφάλειας, σχέδια εκτάκτων αναγκών, σε συνεργασία με το Τμήμα Προσωπικού, τον Φάκελο του ΑΕΕΑΣ και επιλαμβάνεται θεμάτων πυρασφάλειας. (3) Παρακολουθεί και ελέγχει τα πυρομαχικά εκπαίδευσης επιφυλακής, σκοπών και το όπλο πυρομαχικά του ΑΕΕΑΣ. (4) Προκαλεί την έκδοση οδηγιών ή διαταγών, για τα θέματα ασφαλείας και εισηγείται τη λήψη ανάλογων μέτρων. (5) Μεριμνά για την παρεμπόδιση της διαρροής πληροφοριών από αμέλεια ή εσκεμμένη ενέργεια και την ανακάλυψη, παρακολούθηση και την με κάθε τρόπο εξουδετέρωση των πάσης φύσης πρακτόρων του εχθρού, σε συνεργασία με τις κατά τόπους Αρχές Ασφαλείας. (6) Εφαρμόζει τα αναγκαία προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα, προς αντιμετώπιση ή εξουδετέρωση δολιοφθορών και λοιπών εχθρικών ενεργειών.

46 40 (7) Διοικεί την ομάδα ασφαλείας και κατευθύνει τις ενέργειές της, βάσει των εκάστοτε ισχυουσών κανονισμών και λοιπών διαταγών και διατάξεων. (8) Επιβλέπει τα κρυπτογραφικά μέσα και κρυπτογραφεί αποκρυπτογραφεί τα έγγραφα με πολύ υψηλό βαθμό ασφαλείας. (9) Ελέγχει την εφαρμογή της διαδικασίας επιλογής, διαβάθμισης και εξουσιοδότησης του στρατιωτικού προσωπικού, για τον χειρισμό διαβαθμισμένου υλικού. (10) Εποπτεύει το σύστημα επιτήρησης (κάμερες) του Στρατοπέδου και εισηγείται τροποποιήσεις ή επεκτάσεις του, με σκοπό την μεγιστοποίηση της ασφάλειας των χώρων του. (11) Eλέγχει την πιστή τήρηση των διαταγών που αφορούν στα μέτρα ασφαλείας, και την υλοποίηση των προβλεπομένων από το αντίστοιχο Σχέδιο Ασφαλείας του Στρατοπέδου. (12) Μεριμνά για την έγκαιρη αποστολή των σημάτων προς τις αρμόδιες αρχές της Αστυνομίας και της Ασφάλειας, για την συμβολή τους στην ασφάλεια των εκδηλώσεων της Σχολής, των προβλεπομένων Αναφορών Πληροφοριών και την εφαρμογή των διατασσόμενων αυξημένων μέτρων ασφαλείας του Εγχειριδίου Αντιπληροφοριών του ΓΕΕΘΑ. (13) Μεριμνά για τον έγκαιρο και αντικειμενικό προγραμματισμό του προβλεπόμενου προσωπικού, για εξωτερική έφοδο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και τις οδηγίες του Διοικητή. (14) Ευθύνεται για τη συλλογή, επεξεργασία, εκμετάλλευση και κοινοποίηση των πληροφοριών, βάσει των ισχυουσών διαταγών, που αφορούν στην ασφάλεια του προσωπικού, υλικού και εγκαταστάσεων της Σχολής. (15) Παρακολουθεί την έγκαιρη προμήθεια χαρτών για την αναπλήρωση τυχόν ελλείψεων και την ορθή χρεοπίστωση αυτών στους σπουδαστές, από τον διαχειριστή της Σχολής και αναφέρει σχετικά στα προϊστάμενα κλιμάκια. (16) Μεριμνά για την ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα πληροφοριών, βάσει των μηνιαίων δελτίων πληροφοριών. (17) Μεριμνά για τον σημαιοστολισμό της Σχολής (σημαίες, λάβαρα, θυρεούς), όταν απαιτείται, με την συνδρομή της Υπ. Υποστήριξης. (18) Μεριμνά για την αποστολή του ειδικού εντύπου προσωπικών στοιχείων στους σπουδαστές, σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης και το Τμήμα Προσωπικού. (19) Διαχειρίζεται ειδικά κονδύλια της υπηρεσίας πληροφοριών. β. Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων (1) Ευθύνεται για την ορθή ενημέρωση των καταστάσεων Εθιμοτυπίας και την έγκαιρη ενημέρωση των Αρχών και φορέων, για κάθε μεταβολή της Διοίκησης της Σχολής. (2) Μεριμνά για την έγκαιρη εκπροσώπηση της Σχολής σε εκδηλώσεις Δήμων, φορέων, ιδρυμάτων, συνδέσμων, σύμφωνα πάντα με τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες της Διοίκησης και τηρεί ενημερωμένες καταστάσεις αντιπροσωπειών.

47 41 (3) Εκδίδει πάσης φύσης διαταγές που αφορούν σε εορταστικές εκδηλώσεις και την ψυχαγωγία του προσωπικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και τις οδηγίες του Διοικητού. (4) Μεριμνά για την έγκαιρη αποστολή προσκλήσεων και σημάτων σε φορείς και Αρχές (Πολιτικές Στρατιωτικές), για εκδηλώσεις που οργανώνει η Σχολή ( αποφοίτηση σπουδαστών, διημερίδα, εκπαιδευτικά ταξίδια κ.λ.π) (5) Ευθύνεται για την οργάνωση μικροδεξιώσεων τελετών (επισκέψεις επισήμων, αντιπροσωπειών ξένων χωρών, προαγωγές στελεχών κ.λ.π.) εντός της Σχολής, στα πλαίσια των δυνατοτήτων, με τη συνδρομή της Υπ. Υποστήριξης. (6) Μεριμνά για τη φωτογραφική κάλυψη κάθε εκδήλωση της Σχολής, την υποστήριξη με φωτογραφικό υλικό των αναμνηστικών «albums» των επισήμων προσκεκλημένων και του Διοικητού της Σχολής, καθώς και του λευκώματος της κάθε εκπαιδευτικής σειράς και του περιοδικού, που εκδίδεται από τη Σχολή. (7) Μεριμνά για την έγκαιρη εξεύρεση ξεναγών για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις των σπουδαστών και των επισκέψεων ξένων αντιπροσωπειών, σε μουσεία ή άλλους χώρους που απαιτείται ξενάγηση. (8) Μεριμνά για την επάρκεια ικανού αριθμού πλακετών και αναμνηστικών δώρων για τις ανάγκες δημοσίων σχέσεων της Σχολής και την τήρηση καταστάσεων για την επίδοσή τους. (9) Εκδίδει κατάσταση προσωπικού επιφυλακής για τις ημέρες των αργιών, για έκτακτες υποχρεώσεις εκπροσώπευσης της Σχολής. (10) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και ευπρέπεια της Αίθουσας Τιμών και Υποδοχής και την διάθεση των εκθεμάτων για τους μουσειακούς χώρους της Σχολής. (11) Χειρίζεται θέματα βράβευσης των αριστούχων μαθητών, τέκνων του προσωπικού από τους αντίστοιχους Κλάδους, όπως και τα αντίστοιχα που αφορούν στις επιθυμίες του προσωπικού για παραθερισμό στα ΚΑΑΥ των Κλάδων τους.

48 42 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TMHMA ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΝΟΜΟΣ-ΤΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

49 43 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 22 ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Όπως καθορίζεται στο άρθρο 7 του παρόντος. Ειδικότερα χειρίζεται και ευθύνεται για όλα γενικώς τα θέματα που αφορούν το προσωπικό και καθορίζονται στον Οργανισμό της Σχολής. 2. Είναι αρμόδιος για : α. Την εσωτερική υπηρεσία του επιτελείου της Σχολής. β. Τα θέματα ηθικού σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφάλειας και Δημοσίων Σχέσεων. 3. Χειρίζεται επίσης τα θέματα που αφορούν: α. Τις ταυτότητες μονίμων και εφέδρων αξιωματικών και μονίμων υπαξιωματικών. β. Το μόνιμο και επί σχέσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικού προσωπικού. γ. Διοικητικής φύσεως σχετικά με τους παθόντες στρατιωτικούς (τραυματίες, αποβιώσαντες κλπ). 4. Τηρεί τα προβλεπόμενα από τους νόμους κανονισμούς και διαταγές, Μητρώα, Βιβλία, Κανονισμούς, Καταστάσεις και Ατομικά Έγγραφα του προσωπικού της Σχολής, όπως: α. Ατομικά έγγραφα των αξιωματικών ανθυπασπιστών του ΣΞ, ΠΑ και ΠΝ/ανθυπασπιστών, που έχουν τοποθετηθεί στις Έδρες Τμήματα της Σχολής. β. Ατομικά έγγραφα των υπ αυτών μονίμων υπαξιωματικών και συντάσσει τις Εκθέσεις Ικανότητας αυτών. γ. Φακέλους «γ» των αξιωματικών ανθυπασπιστών μονίμων υπαξιωματικών του ΣΞ και της ΠΑ. δ. Τα ατομικά έγγραφα του πολιτικού προσωπικού της Σχολής. 5. Μονογράφει όλα τα υποβαλλόμενα έγγραφα από τα Γραφεία του Τμήματός του και υποβάλλει, διαμέσου αυτών, εις την Ιεραρχία της Σχολής όλα τα προς υπογραφή έγγραφα. 6. Συντονίζει κάθε ενέργεια αρμοδιότητάς του με τις ενέργειες των Εδρών - Τμημάτων που έχουν σχέση με ζητήματα ή θέματα προσωπικού. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 7. Προϊστάμενος Γραφείου Νόμος Τάξη Πειθαρχία α. Χειρίζεται όλα τα θέματα τάξεως, πειθαρχίας και συμπεριφοράς του προσωπικού. β. Παρακολουθεί την εφαρμογή της Στρατιωτικής Ποινικής Νομοθεσίας, του Νόμου περί καταστάσεως αξιωματικών και λοιπών νόμων και

50 44 διατάξεων των Στρατιωτικών Κανονισμών οι οποίοι αφορούν στην πειθαρχία και τον διοικητικό έλεγχο του προσωπικού. γ. Μεριμνά για τον έλεγχο των καθυστερούντων και λιποτακτών. δ. Χειρίζεται θέματα Δικαστικού (προανακρίσεων, ΕΔΕ κλπ), τροχαίων ατυχημάτων, στολής, εξαρτύσεως και εμφανίσεως του προσωπικού και εσωτερικής υπηρεσίας της Σχολής. ε. Τηρεί Νόμους, Στρατιωτικούς Κανονισμούς, Κωδικοποιήσεις και Πάγιες Διαταγές αρμοδιότητάς του. στ. προσωπικού. εγγραφές. Χειρίζεται γενικά θέματα που αφορούν: (1) Τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις στρατιωτικού (2) Προαγωγές και αποστρατείες. (3) Παράπονα γενικώς και παράπονα για δυσμενείς κρίσεις ή (4) Κατατάξεις, μετατάξεις, ανακατατάξεις, υποβιβασμούς, εκπτώσεις, απολύσεις και εναλλαγή καθηκόντων προσωπικού. (5) Κινήσεις και μεταβολές προσωπικού, χορήγηση ΦΠ σε αξιωματικούς, ανθυπασπιστές, μονίμους και εθελοντές οπλίτες και οδοιπορικά έξοδα αυτών. (6) Άδειες απουσίας (κανονικές, εκπαιδευτικές κλπ), ηθικές αμοιβές (προτάσεις, κοινοποιήσεις απονομής κλπ). (7) Ατομικά έγγραφα πολιτικού προσωπικού. ζ. Παρακολουθεί το πολιτικό προσωπικό και χειρίζεται τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις, προαγωγές, ηθικές αμοιβές τον διοικητικό και πειθαρχικό έλεγχο, τα ατομικά ζητήματα τούτου, τα ζητήματα Υπηρεσιακών Συμβουλίων και την τήρηση και ενημέρωση της επετηρίδας πολιτικού προσωπικού. η. Χειρίζεται θέματα Στρατολογικού και Στατιστικής. θ. Υποβάλλει στοιχεία αξιωματικών της σχολής προς τη Γραμματεία του Στρατοδικείου προκειμένου να ορίζονται Στρατοδίκες, Ναυτοδίκες και Αεροδίκες. ι. Συντάσσει το Ημερήσιο Δελτίο Παρουσίας του προσωπικού. 8. Προϊστάμενος Γραφείου Αλλοδαπών α. Μεριμνά για την υποδοχή των αλλοδαπών σπουδαστών στον τόπο αφίξεως στην Ελλάδα, ορίζοντας γι αυτό κατάλληλο αξιωματικό εκπαιδευτή (γλωσσομαθή) και διαθέτοντας κατάλληλο όχημα για την μεταφορά των αποσκευών τους. β. Ενημερώνει τους αλλοδαπούς σπουδαστές, με την παρουσία και των αξιωματικών συμβούλων, για τους κανόνες που διέπουν την εκπαίδευση των αλλοδαπών (Συνεργασία Γραφείου Σπουδαστών), θέματα που προβλέπονται από τον Οργανισμό της Σχολής και ισχύουν για τους ημεδαπούς σπουδαστές (άδειες, μετακινήσεις κ.λ.π.).

51 45 γ. Συγκροτεί τον ατομικό φάκελο του σπουδαστή, όπου συγκεντρώνονται τα απαραίτητα στοιχεία, με τη βοήθεια και του συμβούλου, ο οποίος αφού επεξηγεί στο σπουδαστή τις λεπτομέρειες, θα συμπληρώνει στην ελληνική γλώσσα τα απαιτούμενα έντυπα. δ. Μεριμνά για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων εγγράφων (φ/α διαβατηρίου, φωτογραφίες, υπεύθυνη δήλωση κ.λ.π.) του αλλοδαπού και την έγκαιρη υποβολή τους προς τον αρμόδιο Δήμο, ώστε να εξασφαλισθεί έγκαιρα η άδεια παραμονής αλλοδαπού ( VISA) από την αρμόδια προς τούτο υπηρεσία της Νομαρχίας. ε. Τηρεί τα στοιχεία των Ακολούθων Αμύνης (ΑΚΑΜ) και των Αρχών προέλευσης των σπουδαστών (Πρεσβείες, Προξενεία ), ώστε να μπορεί να διαβιβάζει εγγράφως ή προφορικώς οποιοδήποτε πρόβλημα που αφορά την φοίτηση του σπουδαστή στη Σχολή. στ. Μεριμνά για την ταχεία επίλυση των παρουσιαζομένων προβλημάτων, συνεργαζόμενος με τον σύμβουλο, το Γραφείο Σπουδαστών και τα λοιπά αρμόδια Τμήματα και Γραφεία. ζ. Μεριμνά για την έγκαιρη οικονομική τακτοποίηση των αλλοδαπών σπουδαστών, για τους οποίους, με βάση διαταγή του ΓΕΕΘΑ, προβλέπεται χρηματική επιχορήγηση (ημερήσια αποζημίωση, διαμονή, διατροφή, αποζημίωση ταξιδίων κ.λ.π). η. Επιπλέον των παραπάνω είναι αρμόδιος : (1) Για θέματα εκλογών (δημοτικών, κοινοβουλευτικών, ευρωεκλογών) και ειδικότερα: (α) Εκδίδει σχετικές οδηγίες, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις και διαταγές των προϊσταμένων κλιμακίων. (β) Συμπληρώνει και υποβάλλει για έγκριση προς το αρμόδιο πρωτοδικείο, τις καταστάσεις με το στρατιωτικό προσωπικό που θα συμμετάσχει στις εκλογές. (2) Παρακολουθεί ηλεκτρονικά ελέγχει και ενημερώνει τις καρτέλες της μόνιμης δύναμης. (3) Παρακολουθεί ελέγχει και συμπληρώνει το Οργανόγραμμα της Σχολής με τις μεταβολές και τα καθήκοντα του προσωπικού. (4) Συγκεντρώνει τα Βιβλιάρια Υγείας και Ασθενείας του προσωπικού στις αρχές κάθε έτους, προκειμένου να θεωρηθούν σύμφωνα με τις διαταγές και τις οδηγίες, που παρέχονται από τα αρμόδια Επιτελικά Γραφεία των 3 Κλάδων. θ. Χειρίζεται τα θέματα εσωτερικής υπηρεσίας των ΒΑΕΕΑΣ και Αρχιφυλάκων Πύλης. ι. Χειρίζεται τα θέματα προγραμματισμού των αδειών του προσωπικού. ια. Επιβλέπει και συντονίζει, την παρουσίαση των θεμάτων της Μηνιαίας Διοικητικής Συγκέντρωσης. 9. Προϊστάμενος Γραφείου Εκπαιδευομένων

52 46 α. Τηρεί και ενημερώνει, σε συνεργασία με το Γραφείο Σπουδαστών, καταστάσεις των εκπαιδευομένων αξιωματικών, όπως: Κλάδο. (1) Συγκρότησης Ε.Ο. (2) Επετηρίδας. (3) Αλφαβητικές και κατ αρχαιότητα των αξιωματικών κατά (4) Διευθύνσεων και τηλεφώνων του προσωπικού. β. Ευθύνεται για την ενημέρωση των εκπαιδευομένων για διαταγές και θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. γ. Συμπληρώνει κάθε ημέρα την Ημερήσια Διαταγή των εκπαιδευομένων. δ. Μεριμνά για την τήρηση φακέλων που προβλέπονται από το θεματολόγιο. ε. Παρακολουθεί θέματα που αφορούν σε τοποθετήσεις, μεταθέσεις, κινήσεις και μεταβολές των εκπαιδευομένων αξιωματικών. στ. Μεριμνά για τη συμπλήρωση των Ατομικών Εγγράφων (μεταβολών υπηρεσίας, αδειών, ποινών, ηθικών αμοιβών κλπ) των σπουδαστών του ΣΞ και της ΠΑ. ζ. Επιπλέον των παραπάνω είναι αρμόδιος: (1) Για τη συμπλήρωση των Ατομικών Εγγράφων ( μεταβολών υπηρεσίας, ποινών, ηθικών αμοιβών κλπ) των αξιωματικών του ΣΞ, ΠΑ και των ανθυπασπιστών υπαξιωματικών του ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ που τηρούνται στο Τμήμα. (2) Για τη διακίνηση των ατομικών εγγράφων. (3) Για τη χρέωση των Δελτίων Υγείας του ΣΞ και των Ιατρικών Φακέλων της ΠΑ στον Ιατρό της Σχολής. (4) Για την ενημέρωση του στρατιωτικού προσωπικού του ΣΞ και της ΠΑ που παρακολουθείται με φακέλους «γ», καθώς και για τη διακίνηση (τοποθετήσεις ακυρώσεις) των φακέλων «γ» που τηρούνται στο Τμήμα (σπουδαστές μόνιμη δύναμη). (5) Συντάσσει και υποβάλλει ονομαστικές και αριθμητικές καταστάσεις που αφορούν το προσωπικό της Σχολής. προτιμήσεως. (6) Παρακολουθεί τις δηλώσεις των στελεχών περί φρουρών

53 47 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ TMHMA ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ- ΣΟΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

54 48 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 23 ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 1. Όπως καθορίζεται στο άρθρο 7 του παρόντος, αποτελεί το επιτελικό όργανο έκδοσης κατευθυντήριων και συντονιστικών οδηγιών για θέματα ΔΜ που αφορούν ειδικότερα: α. Τον εφοδιασμό σε υλικά, εφόδια πάσης φύσεως και πυρομαχικά. β. Τις μεταφορές και μετακινήσεις στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού, υλικών, εφοδίων και πυρομαχικών, καθώς και την παρακολούθηση των ισχυουσών διατάξεων των σχετικών με τις παραπάνω κινήσεις. γ. Τη συντήρηση γενικώς του υλικού. δ. Τις διακομιδές και τη νοσηλεία. ε. Τα γενικά θέματα εγκαταστάσεων στρατιωτικών έργων, απαλλοτριώσεων, καθώς και των θεμάτων που έχουν σχέση με την ακίνητη περιουσία του ΤΕΘΑ. στ. Την παρακολούθηση των ελεγχομένων υλικών και άσκηση επιτελικού ελέγχου επί των μη ελεγχόμενων υλικών που παρακολουθούνται από τις Διευθύνσεις Σωμάτων. ζ. Τον καθορισμό των Διοικητικών και Τεχνικών επιθεωρήσεων. η. Των θεμάτων ΣΟΑ-ΣΟΜΥ. θ. Τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης των δικαιούχων και την αντικατάσταση ή έκδοση συμπληρωματικών βιβλιαρίων υγειονομικής περιθάλψεως. 2. Μονογράφει όλα τα υποβαλλόμενα έγγραφα και σήματα από τους Προϊσταμένους των Γραφείων του Τμήματος, υπογράφει όλες τις εισηγήσεις και μελέτες του Τμήματος και τα υποβάλλει στην Ιεραρχία. 3. Συνεργάζεται με τους Διευθυντές και Τμηματάρχες των υπολοίπων Διευθύνσεων και Τμημάτων της Σχολής, για πλήρη και ολοκληρωμένο συντονισμό των ενεργειών του, οι οποίες άπτονται θεμάτων και αρμοδιοτήτων αυτών. KATANOMH AΡMOΔΙΟΤΗΤΩΝ 4. Αρμοδιότητες Γραφείων α. Γραφείο Προμηθειών (1) Συντάσσει στις αρχές κάθε έτους τον προϋπολογισμό της Σχολής, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα και τον υποβάλλει, κατόπιν διαταγής των προϊσταμένων κλιμακίων, για έγκριση. (2) Συγκεντρώνει τις ανάγκες της Σχολής σε υλικά και στη συνέχεια, ανάλογα με το είδος των υπό προμήθεια υλικών: (α) Αιτείται τη χορήγησή του από την υπηρεσία. (β) Προβαίνει στην αγορά του σύμφωνα με τις διατιθέμενες πιστώσεις από το ελεύθερο εμπόριο.

55 49 (3) Επιβλέπει για την κανονική διαχείριση και συντήρηση του υλικού του Δημοσίου. (4) Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στα προϊστάμενα κλιμάκια τις ετήσιες προτάσεις της Σχολής για την πραγματοποίηση έργων, μαζί με τον προϋπολογισμό του κάθε έργου και τη συνταχθείσα τεχνική έκθεση. (5) Χειρίζεται τις διατιθέμενες κατά έτος πιστώσεις από το ΓΕΣ μετά τη μεταφορά των πιστώσεων από τα ΓΕΝ και ΓΕΑ όπως παρακάτω: (α) Καταχωρεί σε ηλεκτρονική μορφή στο αντίστοιχο πρόγραμμα που έχει δημιουργηθεί από τη Σχολή τις διαταγές διαθέσεως, τον ΚΑΕ και το ποσό της πίστωσης, καθώς και την ημερομηνία εξαγοράς ή υποβολής της δαπάνης για τεχνικοοικονομικό έλεγχο. (β) Συγκροτεί τις απαιτούμενες με το ΠΔ 284/89 και το ΠΔ 609/85 τριμελείς επιτροπές αξιωματικών. (γ) Ανάλογα με τον ΚΑΕ, τις διατιθέμενες πιστώσεις και κατόπιν ενημερώσεως της ιεραρχίας της Σχολής, απευθύνεται στο αντίστοιχο ή στα αντίστοιχα τμήματα της Σχολής για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων αγορών, ανάλογα με τις ανάγκες τους και σύμφωνα με το ποσό που τους έχει διατεθεί. (δ) Συγκεντρώνει έγκαιρα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (τιμολόγια, εξοφλητικές αποδείξεις, φορολογικές ασφαλιστικές ενημερότητες) αποδίδει το φόρο εισοδήματος και τις κρατήσεις και συντάσσει το φάκελο δαπάνης. (ε) Ενημερώνει το βιβλίο δαπανών και καταχωρεί σε ξεχωριστό φάκελο κατά έτος σε φωτοαντίγραφα τις διαταγές διάθεσης, υποβολής και έγκρισης των δαπανών. (στ) Αιτείται έγκαιρα, με πλήρη αιτιολόγηση, την παράταση του χρόνου εξαγοράς ή υποβολής του φακέλου της δαπάνης για τεχνικοοικονομικό έλεγχο. (6) Υποβάλλει ανά τρίμηνο στην ΜΕΡΥΠ τις ανάγκες της Σχολής, για διάθεση πιστώσεων αρμοδιότητας ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ και συγκεκριμένα μέχρι την 20 Μαρτίου Ιουνίου Σεπτεμβρίου Δεκεμβρίου για κάλυψη των αντίστοιχων τριμήνων. (7) Υποβάλλει μέχρι την 30η Σεπ κάθε έτους στη ΓΕΣ/ΔΥΠΟ, σύμφωνα με την ΠΔ 9-7/90/ΓΕΣ/ΔΥΠΟ, τις ανάγκες για συνέχιση των ήδη εγκεκριμένων έργων, τις ανάγκες για νέα έργα, καθώς και προτάσεις για αναθεώρηση της προτεραιότητας των έργων που περιλαμβάνονται στο ισχύον εγκεκριμένο πενταετές πρόγραμμα οικοδομικών έργων. (8) Παρακολουθεί την κατανάλωση ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, λαμβάνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις τα καθοριζόμενα μέτρα για την μείωση κατανάλωσης τους και αιτείται τη διάθεση πιστώσεων για την αποπληρωμή των οφειλόμενων λογαριασμών της Σχολής προς τους αντίστοιχους οργανισμούς κοινής ωφέλειας. (9) Χειρίζεται θέματα λογιστικής τακτοποίησης υλικών αρμοδιότητας ΥΠ και ΥΓ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

56 50 (10) Παρακολουθεί γενικώς τα ελεγχόμενα υλικά και τα παρακολουθούμενα από τις Διευθύνσεις των Σωμάτων. (11) Χειρίζεται τα θέματα των Διοικητικών και Τεχνικών Επιθεωρήσεων και προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την επίλυση των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν. Σχολής. (12) Μεριμνά για την επιστροφή του πλεονάζοντος υλικού της (13) Προβαίνει ανάλογα με το ύψος της διατιθέμενης πίστωσης και σύμφωνα με το ΠΔ 284/87, στη διενέργεια Δημόσιων ή Πρόχειρων Διαγωνισμών και επιβλέπει για την πιστή εφαρμογή των γενικών και ειδικών όρων εκ μέρους του συμβασιούχου. (14) Μεριμνά για την εφαρμογή των προγραμμάτων εκσυγχρονισμού, ανακατασκευών κύριων υλικών της Σχολής. Επισημαίνει τυχόν αδυναμίες και προβλήματα επί του τεχνικού υλικού της Σχολής και εισηγείται μέτρα για την αντιμετώπισή τους. (15) Τηρεί τους αναγκαίους κανονισμούς, ΠΔ, Νόμους Διατάγματα, οικονομικές διαταγές και τεχνικές οδηγίες που αφορούν θέματα αρμοδιότητάς του. (16) Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης των δικαιούχων, την αρχική έκδοση επιστροφή βιβλιαρίων υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και για την έκδοση συμπληρωματικών εντολών. β. Γραφείο Κινήσεων Μεταφορών ΣΟΑ (1) Ευθύνεται για τον προγραμματισμό και έλεγχο των κινήσεων που αφορούν τις μεταφορές του προσωπικού της Σχολής, των μελών οικογενείας των σπουδαστών, υλικών και εφοδίων, τον χειρισμό των αντιστοίχων μεταφορικών μέσων, την ασφάλεια και συνοδεία των υλικών εφοδίων και μέσων. Ειδικότερα για την πραγματοποίηση των παραπάνω: (α) Συγκεντρώνει τις αιτήσεις του προσωπικού που επιθυμεί να μετακινείται με τα υπηρεσιακά οχήματα της Σχολής και στη συνέχεια, με βάση τον αριθμό του προσωπικού και τον τόπο κατοικίας, σχεδιάζει τα εκτελούμενα δρομολόγια και εκδίδει σχετική διαταγή κινήσεως στην οποία καθορίζει: κάθε υπηρεσιακό όχημα. υπηρεσιακό όχημα. 1/. Την ακριβή διαδρομή και τα σημεία στάσης για το 2/. Το προσωπικό που θα επιβιβάζεται σε κάθε 3/. Τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται από τον οδηγό, τον συνοδηγό και το υπόλοιπο προσωπικό. 4/. Τους χώρους στάθμευσης, την ώρα αναχώρησης και άφιξης των οχημάτων. (β) Αιτείται από το ΓΕΣ/4ο ΕΓ, ένα μήνα πριν την είσοδο των σπουδαστών κάθε εκπαιδευτικής σειράς, την έγκριση κινήσεως ενός ή δύο υπηρεσιακών οχημάτων τύπου MINI BUS για την μεταφορά των τέκνων των

57 51 σπουδαστών στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται στην περιοχή Περαίας Θεσσαλονίκης. (γ) Διανέμει με την είσοδο των σπουδαστών της κάθε εκπαιδευτικής σειράς, αιτήσεις για την μεταφορά των ιδίων και των μελών της οικογενείας τους με τα υπηρεσιακά οχήματα της Σχολής. (δ) Εγκρίνει κάθε μήνα τον προγραμματισμό κινήσεων που υποβάλλεται από την Υπομονάδα Υποστήριξης. (ε) Συνεργάζεται με το Τμήμα Εκπαίδευσης για τη μίσθωση ιδιωτικών λεωφορείων που απαιτούνται για την μετακίνηση των σπουδαστών στα προγραμματισμένα από τη Σχολή επιτελικά ταξίδια - επισκέψεις και παρέχει τα αναγκαία μέσα κίνησης για την πραγματοποίηση των απαραίτητων αναγνωρίσεων. (2) Ευθύνεται για τη διάθεση μεταφορικών μέσων, με βάση τις υφιστάμενες διαταγές, σε Στρατιωτικές ή μη Αρχές. (3) Χειρίζεται θέματα κατανάλωσης καυσίμων και είναι υπεύθυνος για την υποβολή των καθοριζομένων περιοδικών καταστάσεων αρμοδιότητάς του προς την 9η ΤΑΞΥΠ. (4) Χειρίζεται θέματα στρατιωτικών πρατηρίων. (5) Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν τις κτιριακές εγκαταστάσεις, μισθώσεις, απαλλοτριώσεις και επιτάξεις. (6) Συντάσσει και τηρεί διαγράμματα και μητρώα των στρατιωτικών εγκαταστάσεων και του ακινήτου που βρίσκεται εγκατεστημένη η Σχολή και είναι ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ. (7) Παρακολουθεί και ενημερώνει τα προϊστάμενα κλιμάκια για κάθε επερχόμενη μεταβολή στα παραπάνω ακίνητα. (8) Τηρεί σύμφωνα με την ΔΔΙ περί παρακολούθησης διασφάλισης των ακινήτων ΤΕΘΑ της ΜΕΡΥΠ/4 ΕΓ/4, τους παρακάτω φακέλους: Λασκαρίδη». στρατόπεδο. (α) (β) Το ιδιοκτησιακό καθεστώς στρατοπέδου «Κων/νου Κτηματολογικό διάγραμμα και πίνακα της ΜΚ για το (γ) Όλη τη σχετική με το ακίνητο αλληλογραφία, χωρισμένη και ταξινομημένη σε αυτοτελείς υποθέσεις. (δ) Μητρώα στρατιωτικών εγκαταστάσεων και ακινήτων. (9) Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στέγαση του προσωπικού σε ΣΟΑ ΣΟΜΥ και ειδικότερα: (α) Διαβιβάζει τις αιτήσεις του μονίμου στρατιωτικού προσωπικού για στέγαση στα ΣΟΑ ΣΟΜΥ της περιοχής Θεσσαλονίκης στο Γ ΣΣ/NDC-GR/ΕΘΕΠ/4ο ΓΡ. (β) Συγκεντρώνει τις Υπεύθυνες Δηλώσεις Στέγασης στα ΚΑΑΥ (Παράρτημα ΙΣΤ), των σπουδαστών του Σ.Ξ κάθε εκπαιδευτικής σειράς στις οποίες αναγράφεται η επιθυμία ή μη για στέγασή τους στα ΚΑΑΥ Αγ. Τριάδος,

58 52 καθώς και αριθμός των μελών της οικογενείας τα οποία θα διαμένουν μαζί τους κατά το χρονικό διάστημα φοίτησής τους στη Σχολή και στη συνέχεια: 1/. Τους κατατάσσει σε απόλυτη σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνουν, ανάλογα με το βαθμό και την οικογενειακή κατάσταση. 2/. Με βάση τα παραπάνω, τη σειρά προτεραιότητας και τον αριθμό των διατιθέμενων διαμερισμάτων, προβαίνει στην κατανομή των διαμερισμάτων λαμβάνοντας υπόψη και τις επιθυμίες των σπουδαστών. (10) Καθορίζει σύμφωνα με την ΠαΔ 6-14/98/ΓΕΣ/ΔΥΠΟ τη διαδικασία θερμάνσεως στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Σχολής για την χειμερινή περίοδο κάθε έτους. γ. Γραφείο Συντήρησης Κτιρίων (1) Είναι υπεύθυνο για την συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών και καλής λειτουργίας: της Σχολής. (α) (β) Των κτιριακών εγκαταστάσεων της Σχολής. Του ηλεκτρικού, υδραυλικού και αποχετευτικού δικτύου (γ) Των κλιματιστικών και λοιπών ηλεκτρικών μηχανημάτων της Σχολής. (2) Για την υλοποίηση των παραπάνω: (α) Συγκροτεί συνεργεία επισκευής με επικεφαλής το πολιτικό προσωπικό της Σχολής με ειδικότητα ηλεκτρολόγου και υδραυλικού, οι οποίοι υποβοηθούνται από το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό που έχει τοποθετηθεί στη Σχολή και κατέχει τις απαιτούμενες γνώσεις. (β) Τηρεί αντίγραφα του ηλεκτρολογικού, υδραυλικού, αποχετευτικού και τηλεφωνικού δικτύου της Σχολής επί των οποίων σημειώνει οποιαδήποτε μεταβολή επέρχεται. (γ) Τηρεί κατάσταση με τα υπάρχοντα κλιματιστικά μηχανήματα, την ημερομηνία συντήρησής τους και τα τυχόν προβλήματα που παρουσιάζουν. (δ) Επιθεωρεί καθημερινά τους χώρους της Σχολής, προκειμένου να διαπιστώσει τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται. (ε) Αποκαθιστά τις βλάβες που αναγράφονται στις αναφορές των οργάνων υπηρεσίας και των αρχηγών των εκπαιδευτικών ομάδων και σε περίπτωση αδυναμίας εισηγείται τρόπους επιδιόρθωσής τους. (στ) Συντάσσει υπηρεσιακό σημείωμα με το κόστος των ανταλλακτικών υλικών που απαιτούνται για αγορά από το ελεύθερο εμπόριο, το οποίο υποβάλλει στην ιεραρχία της Σχολής για έγκριση. (ζ) Τηρεί σε φάκελο οδηγίες χρήσης λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού που προμηθεύεται η Σχολή.

59 53 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 1η 2η 3η ΔΙΜΟΙΡΙΑ ΔΚΣΕΩΣ ΟΜΑΔΑ ΔΚΣΕΩΣ.. ΟΜΑΔΑ ΔΚΤΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ.. ΟΜΑΔΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ.. ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ.. ΔΙΜΟΙΡΙΑ ΔΙΑΧΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΨΜ ΟΜΑΔΑ ΔΚΣΕΩΣ.. ΔΙΜΟΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΟΜΑΔΑ ΔΚΣΕΩΣ.. ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.. ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.. ΔΙΜΟΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.. ΟΜΑΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΚΣΕΩΣ..

60 54 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 24 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. Όπως καθορίζονται στον οργανισμό της Σχολής (άρθρο 21) και ειδικότερα - επιπλέον: α. Η Υπομονάδα Υποστήριξης (ΥΠ.ΥΠ) είναι Υπομονάδα επιπέδου Λόχου Διοικήσεως διοικητικά και οικονομικά ανεξάρτητη. β. Είναι οργανική Υπομονάδα της Σχολής και υπάγεται στον Διευθυντή Υποστήριξης. γ. Εξασφαλίζει το αναγκαίο προσωπικό και μέσα για την ομαλή λειτουργία της Σχολής, την εξασφάλιση της Διοικητικής Μέριμνας και την τοπική ασφάλεια. δ. Διαθέτει τα απαιτούμενα μεταφορικά μέσα για την κίνηση του Επιτελείου και για την εξυπηρέτηση των λοιπών αναγκών του. ε. Οι οπλίτες της ΥΠ.ΥΠ που διατίθενται για εκτέλεση υπηρεσίας στα Τμήματα της Σχολής ανήκουν οργανικά στην Υπομονάδα. Για τα θέματα εκτελέσεως της υπηρεσίας εντός των Τμημάτων, υπάγονται στον υπεύθυνο Τμηματάρχη. 2. Ο Διοικητής της Υπομονάδας: α. Είναι βαθμού Ταγματάρχη και προέρχεται πάντοτε από τον Σ.Ξ β. Έχει τις ευθύνες και αρμοδιότητες διοικητή Λόχου Διοικήσεως. γ. Ευθύνεται για τον έλεγχο της τάξεως, πειθαρχίας και εσωτερικής υπηρεσίας του προσωπικού που του διατίθεται. δ. Καταβάλλει ιδιαίτερη φροντίδα για θέματα ιματισμού, υπόδησης, συσσιτίου και γενικά για βελτίωση των συνθηκών διαβιώσεως του προσωπικού του. ε. Τηρεί προσωπικά τα ατομικά έγγραφα των αξιωματικών, οπλιτών και μονίμων υπαλλήλων της Υπομονάδας. στ. Λοιπές ευθύνες και υποχρεώσεις όπως περιλαμβάνονται στο άρθρο 54 του ΣΚ Τα όργανα υπηρεσίας (για την εσωτερική λειτουργία), τα καθήκοντα και οι ευθύνες αυτών περιλαμβάνονται στους ΣΚ 20-1 και 20-2 και στα άρθρα 26 έως 36 του παρόντος. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 4. Διμοιρία Διοικήσεως α. Ομάδα Διοικήσεως (Διοικητής Υπομονάδας) (1) Τηρεί τους προβλεπόμενους φακέλους, κανονισμούς, διαταγές, βιβλία, πίνακες που είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων.

61 55 (2) Παρακολουθεί στρατολογικά όλο το προσωπικό και καταχωρεί στα ατομικά έγραφα των αξιωματικών, οπλιτών και Μ.Υ κάθε μεταβολή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. (3) Καθορίζει τις εσωτερικές υπηρεσίες των αξιωματικών και οπλιτών της Υπομονάδας, σύμφωνα με το Σχέδιο Ασφαλείας της Σχολής. (4) Τηρεί την Ημερήσια Διαταγή της Υπομονάδας. (5) Διεξάγει την αλληλογραφία της Υπομονάδας τηρώντας τους προβλεπόμενους φακέλους και βιβλία. (6) Συνεργάζεται με την Ομάδα ΔΜ και συντάσσουν το ημερήσιο δυναμολόγιο αξιωματικών και οπλιτών, καθώς επίσης και την σύνταξη της ημερολογιακής καταστάσεως δυνάμεως (7) Εκδίδει τις Καταστάσεις Επιβιβάσεως για το δικαιούμενο προσωπικό της Σχολής β. Ομάδα Διοικητικής Μέριμνας (1) Είναι υπεύθυνη για τον πλήρη και έγκαιρο εφοδιασμό της ΥΠ.ΥΠ. με τα υλικά και εφόδια, όπως επίσης την κανονική κατανομή και διάθεση αυτών. (2) Είναι υπεύθυνη για την κανονική τήρηση των βιβλίων και εντύπων και γενικά τη διεξαγωγή της λογιστικής και διαχειριστικής λειτουργίας της Υπομονάδας. (3) Συνεργάζεται με την Ομάδα Διοικήσεως και συντάσσουν το ημερήσιο δυναμολόγιο αξιωματικών και οπλιτών, καθώς επίσης και την σύνταξη της ημερολογιακής καταστάσεως δυνάμεως. οπλιτών. (4) Ευθύνεται για την τήρηση του μισθολογίου των κληρωτών (5) Τηρεί το κουρείο της Σχολής καθαρό και σε άριστη κατάσταση και το λειτουργεί με το διατιθέμενο προσωπικό, σε ωράριο που καθορίζεται από το Διοικητή της Υπομονάδας. (6) Τηρεί το ραφείο της Σχολής καθαρό και σε αρίστη κατάσταση και με το διατιθέμενο προσωπικό παρέχει τις ανάλογες υπηρεσίες στο προσωπικό της Σχολής. (7) Τηρεί τον ιερό ναό της Σχολής καθαρό και σε άριστη κατάσταση, μεριμνά για την επάρκεια αναλώσιμων ειδών και ευθύνεται για τις διαδικασίες κατά τις ιερολογήσεις. (8) Μεριμνά για την καθαριότητα, την ευπρέπεια και την επάρκεια ειδών και κλινοσκεπασμάτων για τους χώρους διαμονής των οργάνων υπηρεσίας. γ. Ομάδα Υγειονομικού (Ιατρός) (1) Είναι σύμβουλος του Διοικητή της Σχολής για κάθε θέμα που αφορά την υγειονομική υπηρεσία της Σχολής. (2) Μεριμνά για τον εφοδιασμό της Σχολής με φάρμακα και λοιπό υγειονομικό υλικό.

62 56 (3) Προβαίνει σε τακτικές υγειονομικές επιθεωρήσεις όλων των χώρων του στρατοπέδου για να διαπιστώσει την τήρηση των όρων υγιεινής. (4) Ελέγχει, από ποιοτικής πλευράς, τα τρόφιμα και συμμετέχει στη σύνταξη του προγράμματος συσσιτίου. (5) Εξετάζει τους ασθενείς αξιωματικούς και οπλίτες. (6) Παρακολουθεί τη νοσηρότητα του προσωπικού της Σχολής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και αναφέρει σχετικά. (7) Μεριμνά για τον ιατρικό έλεγχο των οπλιτών, 1 μήνα πριν από την απόλυσή τους. (8) Σε ότι αφορά την αντιμετώπιση περιστατικών και την περιοδική εξέταση των στελεχών, ισχύουν τα παρακάτω: (α) Όλα τα περιστατικά υγείας, έκτακτα και μη, αντιμετωπίζονται πρωταρχικά από την υγειονομική υπηρεσία της Σχολής. Στις περιπτώσεις που απαιτείται, και κατόπιν εγκρίσεως του προϊσταμένου της υγειονομικής υπηρεσίας, παραπέμπονται για εξέταση στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία ή το τμήμα επειγόντων του 424 ΓΣΝΕ. (β) Τα περιστατικά που λαμβάνουν χώρα κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, αντιμετωπίζονται απευθείας από το τμήμα επειγόντων του 424 ΓΣΝΕ. (γ) Η περιοδική υγειονομική εξέταση του προσωπικού της Σχολής και των σπουδαστών διεξάγεται, όπως παρακάτω: 1/. Για το προσωπικό του ΣΞ, του ΠΝ και των αξιωματικών εδάφους της ΠΑ στο 424 ΓΣΝΕ, κατόπιν χορήγησης του ειδικού εντύπου από την υγειονομική υπηρεσία της Σχολής. 2/. Για το ιπτάμενο προσωπικό της ΠΑ στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (Κ.Α.Ι), όπου μεταβαίνουν μετά από χορήγηση ειδικού εντύπου και Φ.Π από τη Σχολή. 3/. Για το ιπτάμενο προσωπικό του ΠΝ στο ΝΝΑ, με τη διαδικασία των ιπταμένων της ΠΑ. (δ) Προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις ή χρόνια προβλήματα υγείας που απαιτούν νοσηλεία και αφορούν στελέχη του ΠΝ και της ΠΑ, μπορούν να διενεργηθούν στο ΝΝΑ και στο 251ΓΝΑ αντίστοιχα, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία: της Σχολής. 1/. Παραπομπή στο 424 ΓΣΝΕ, με μέριμνα του ιατρού 2/. Εξέταση και ένδειξη εισαγωγής στο ΝΝΑ ή στο 251 ΓΝΑ, με μέριμνα του 424 ΓΣΝΕ. 3/. Χορήγηση εισιτηρίου για ΝΝΑ ή 251 ΓΝΑ με μέριμνα του ιατρού της Σχολής, με βάση τη σχετική ένδειξη του 424 ΓΣΝΕ. Σχολή. 4/. Ενημέρωση του ΓΕΕΘΑ/Β4-ΔΥΓ-251 ΓΝΑ από τη 5/. Περιστατικά που νοσηλεύονται στο 424 ΓΣΝΕ μπορούν να διακομιστούν στο ΝΝΑ ή στο 251 ΓΝΑ αντίστοιχα, μετά από ανάλογη

63 57 ένδειξη του 424 ΓΣΝΕ. Στην περίπτωση αυτή η διακομιδή και η αντίστοιχη ενημέρωση υλοποιούνται από το 424 ΓΣΝΕ. δ. Ομάδα Συντήρησης Κτιρίων (Αξιωματικός Συντηρητής Κτιρίων) (1) Με το διατιθέμενο προσωπικό παρακολουθεί και αναφέρει στην ιεραρχία της Σχολής την κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων. (2) Μετά από σχετική έγκριση, προβαίνει στην άμεση επισκευή των φθορών στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Σχολής. 5. Διμοιρία Διαχειρίσεως α. Ομάδα Διαχείρισης Υλικού (Διαχειριστής Υλικού) (1) Ο Διμοιρίτης της Διμοιρίας είναι σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ ο Διαχειριστής Υλικού της Σχολής, ο οποίος: (α) Διαχειρίζεται το υλικό της Σχολής σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό σύστημα. (β) Εκτελεί τα καθήκοντά του σαν άμεσος υπόλογος και εποπτεύεται από τον Διοικητή της Υπομονάδας Υποστήριξης. (γ) Τηρεί τα προβλεπόμενα βιβλία και έντυπα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και διαταγές. (δ) Μεριμνά για τον έγκαιρο εφοδιασμό της Σχολής με τα προβλεπόμενα από τον Π.Ο.Υ και διαταγές υλικά. (ε) Είναι υπεύθυνος για την κανονική παραλαβή, αποθήκευση, συντήρηση και χορήγηση του υλικού της Σχολής. (στ) Παρακολουθεί όλο το υλικό της Σχολής και μεριμνά για την χρέωση όλων των υλικών στους υπευθύνους των Τμημάτων της Σχολής. (2) Λοιπά όπως περιλαμβάνονται στο Τμήμα 23 του ΤΕ (3) Βοηθός (Μερικός Διαχειριστής Χαρτών) Τα καθήκοντά του, όπως περιλαμβάνονται στο Τμήμα 25 του ΤΕ και ειδικότερα: (α) Κατά την παραλαβή των χαρτών προβαίνει σε λεπτομερή καταγραφή των χαρτών ελέγχοντας ταυτόχρονα την κατάστασή τους. (β) Τηρεί τους χάρτες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διαταγές για τους σπουδαστές της Σχολής, κατά έκδοση, κλίμακα και περιοχή. (γ) Σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης, 1 μήνα πριν την έναρξη της εκπαιδευτικής σειράς προετοιμάζει σε συλλογές τους χάρτες που είναι να δοθούν στους σπουδαστές της Σχολής. (δ) Πριν το πέρας κάθε εκπαιδευτικής σειράς, παραλαμβάνει τους χάρτες από τους σπουδαστές, τους διαχωρίζει και τους τοποθετεί ανάλογα με την έκδοση, κλίμακα, περιοχή, αφού πρώτα διαχωρίσει τους εύχρηστους από τους άχρηστους. (ε) Μετά την ολοκλήρωση παραλαβής των χαρτών από τους σπουδαστές αναφέρει στο Τμήμα Εκπαίδευσης και τον Διαχειριστή Υλικού τους άχρηστους χάρτες, προκειμένου να γίνουν οι προβλεπόμενες ενέργειες για

64 58 αντικατάστασή τους από την ΓΥΣ και η καταστροφή τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές. β. Ομάδα Διαχείρισης Εφοδίων (Διαχειριστής Εφοδίων) (1) Μεριμνά για την συγκρότηση της επιτροπής συντάξεως προγράμματος συσσιτίου. των οπλιτών. (2) Μεριμνά για την καλή και κανονική παρασκευή του συσσιτίου (3) Τηρεί τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διαταγές, βιβλία και έντυπα και εφαρμόζει επακριβώς το ισχύον λογιστικό σύστημα που αφορά την παραλαβή, χρέωση και δικαιολόγηση των τροφίμων. (4) Μεριμνά για την έγκαιρη παραγγελία και προμήθεια των τροφίμων, τόσο του εμπορίου, όσο και της υπηρεσίας. (5) Μεριμνά για τον εξοπλισμό των μαγειρείων και εστιατορίων με τις απαραίτητες ηλεκτρικές ή μη συσκευές, αναφέροντας στον διοικητή της ΥΠ.ΥΠ. συσκευών. (6) Μεριμνά για την συντήρηση επισκευή των ηλεκτρικών ή μη (7) Επιβλέπει για την καθαριότητα των εστιατορίων, μαγειρείων, μαγειρικών σκευών, χώρων αποθήκευσης τροφίμων, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής. (8) Επιβλέπει την καθαριότητα των μαγείρων, εστιατόρων και του λοιπού προσωπικού στο οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα στο χώρο των μαγειρείων, εστιατορίων και αποθηκών εφοδιασμού. (9) Παραπέμπει τους μάγειρες και εστιάτορες για τον προβλεπόμενο υγειονομικό έλεγχο στο 424 ΓΣΝΕ. (10) Τηρεί τους απαραίτητους φακέλους διεξαγωγής αλληλογραφίας, που αφορά τον τομέα εργασίας της. και ειδικότερα: γ. Ομάδα Διαχείρισης Χρηματικού (Διαχειριστής Χρηματικού) Γενικά καθήκοντα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του ΣΚ 20-2 (1) Για μισθοδοσία: Οι δικαιούμενες αποδοχές καταβάλλονται μέσω του τραπεζικού συστήματος. (2) Για Οδοιπορικά έξοδα: Η διαδικασία χορήγησης των κατά πάγιο τρόπο ημερών εκτός έδρα (ΗΕΕ), καθώς και των κάθε είδους αποζημιώσεων για μετακινήσεις, ασκήσεις, υγειονομική εξέταση κ.λ.π, καθώς και ο φορέας τον οποίον βαρύνουν οι πιστώσεις, είναι όπως παρακάτω: (α) Σ.Ξ Φορέας τον οποίο βαρύνουν οι πιστώσεις είναι το ΓΕΣ. Οι ΗΕΕ και κάθε είδους αποζημιώσεις χορηγούνται από την Διαχείριση Χρηματικού της Σχολής.

65 59 (β) ΠΝ Φορέας τον οποίο βαρύνουν οι πιστώσεις είναι το ΓΕΝ. Οι ΗΕΕ και κάθε είδους αποζημιώσεις εγκρίνονται και καταβάλλονται από την Ναυτική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος (ΝΔΒΕ) με χρηματαποστολή. (γ) ΠΑ Φορέας τον οποίο βαρύνουν οι πιστώσεις είναι το ΓΕΑ. Οι ΗΕΕ και κάθε είδους αποζημιώσεις εγκρίνονται και καταβάλλονται από την 113 ΠΜ, με χρηματαποστολή. Ταξιδιών: (3) Οδοιπορικά Έξοδα Προγραμματισμένων Εκπαιδευτικών Τα ταξίδια εγκρίνονται από το ΓΕΕΘΑ/ΔΕΚΠ και τα έξοδα βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των αντιστοίχων ΓΕ. Τα χρήματα καταβάλλονται από την Διαχείριση Χρηματικού της Σχολής, τη ΝΔΒΕ και την 113 ΠΜ για τους αξιωματικούς των τριών Κλάδων αντίστοιχα. (4) Οδοιπορικά Έξοδα Μεταθέσεων: Καταβάλλονται από την Διαχείριση Χρηματικού της Σχολής, τη ΝΔΒΕ και την 113 ΠΜ για τους Αξιωματικούς των τριών Κλάδων αντίστοιχα. (5) Δαπάνες Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης: (α) Οι δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των στελεχών του ΣΞ και των μελών της οικογενείας τους, εγκρίνονται από την 9η ΤΑΞΥΠ/ΔΥΓ και εξοφλούνται - καταλογίζονται από την Διαχείριση Χρηματικού της Σχολής σε βάρος πιστώσεων του ΓΕΣ. (β) Σε ότι αφορά το ΠΝ, οι δαπάνες εγκρίνονται - καταλογίζονται και εξοφλούνται από την ΝΔΒΕ και βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΓΕΝ. (γ) Σε ότι αφορά την ΠΑ, οι δαπάνες εγκρίνονται - καταλογίζονται και εξοφλούνται από την 113 ΠΜ, μετά τον προβλεπόμενο έλεγχο. (6) Πτητικό Επίδομα: Εξοφλείται από την 113 ΠΜ, βάσει των βεβαιώσεων που προσκομίζουν οι δικαιούχοι. (7) Τηρεί τους απαραίτητους φακέλους διεξαγωγής αλληλογραφίας που αφορά τον τομέα εργασίας της. και ειδικότερα: δ. Ομάδα Διαχείρισης ΚΨΜ (Διαχειριστής ΚΨΜ) Γενικά καθήκοντα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 22 του ΣΚ 20-2 (1) Τηρεί τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διαταγές βιβλία και έντυπα και εφαρμόζει επακριβώς το ισχύον λογιστικό σύστημα που αφορά την προμήθεια και πώληση των υλικών Κ.Ψ.Μ. (2) Τηρεί τους απαραίτητους φακέλους διεξαγωγής αλληλογραφίας που αφορά τον τομέα εργασίας της.

66 60 (3) Για την εξυπηρέτηση του προσωπικού της Σχολής (μ όνιμου, σπουδαστές) λειτουργεί 1 κεντρικό Κ.Ψ.Μ και 2 κυλικεία τα οποία είναι εξοπλισμένα με τα απαραίτητα είδη. (4) Η προμήθεια των ειδών Κ.Ψ.Μ γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές από το Σ.Π. Θεσσαλονίκης ή απ ευθείας από ιδιώτες προμηθευτές που έχουν εγκριθεί από την 9η ΤΑΞΥΠ, κατόπιν διαγωνισμού. (5) Μεριμνά για την καθαριότητα των χώρων του. 6. Διμοιρία Μεταφορών και Συντηρήσεως α. Ομάδα Διοικήσεως (Αξιωματικός Κινήσεως) (1) Τηρεί τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διαταγές, βιβλία και έντυπα και εφαρμόζει επακριβώς το ισχύον λογιστικό σύστημα, που αφορά τη λειτουργία του Γραφείου Κινήσεως. αυτοκινήτων. (2) Μεριμνά για την συνεχή εκπαίδευση των οδηγών (3) Εισηγείται την ορθή χρησιμοποίηση και διάθεση των οχημάτων και συνεργάζεται με το Τμήμα ΔΜ για το συντονισμό των κινήσεων. (4) Μεριμνά και εκτελεί τις προβλεπόμενες συντηρήσεις των οχημάτων, την καθαριότητα και την άψογη εμφάνισή τους. (5) Μεριμνά για τον εφοδιασμό της Σχολής με τα απαραίτητα καύσιμα και λιπαντικά για τους καυστήρες των κεντρικών θερμάνσεων και οχημάτων. β. Ομάδα Συντήρησης (1) Τηρεί τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διαταγές, βιβλία και έντυπα και εφαρμόζει επακριβώς το ισχύον λογιστικό σύστημα που αφορά την λειτουργία της. (2) Επιβλέπει τη συντήρηση των οχημάτων και λοιπών τεχνικών υλικών της Σχολής (3) Μεριμνά για την επισκευή του τεχνικού υλικού, όπου απαιτείται, εφόσον είναι 2ου κλιμακίου ή προωθεί αυτό στο προϊστάμενο κλιμάκιο για επισκευή. (4) Επιβλέπει για την ορθή διάθεση του τεχνικού προσωπικού, το οποίο κατανέμει ανάλογα με την ειδικότητα και ικανότητα. (5) Εκτελεί τις τεχνικές επιθεωρήσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διαταγές. (6) Μεριμνά για την πληρότητα της Ομάδας Συντηρήσεως με τις προβλεπόμενες συλλογές και εργαλεία. (7) Μεριμνά για την καθαρότητα και λειτουργικότητα των εργαλείων και συλλογών. (8) Συνεργάζεται με τον Ομαδάρχη Μεταφορών για την εκπαίδευση των οδηγών αυτοκινήτων και του τεχνικού προσωπικού της Διμοιρίας Μεταφορών και Συντηρήσεως. 7. Διμοιρία Ασφαλείας

67 61 α. Συγκροτείται όπως προβλέπεται στον ισχύοντα Π.Ο.Υ της Σχολής. β. Διαθέτει το προσωπικό της για την ασφάλεια της Σχολής, συνεργαζόμενη με το Τμήμα Ασφαλείας-Δημοσίων Σχέσεων αυτής. ΑΡΘΡΟ 25 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 1. Όπως καθορίζεται στον Οργανισμό της Σχολής ( άρθρο 22) και ειδικότερα- επιπλέον: α. Η Κεντρική Γραμματεία αποτελεί το αρμόδιο όργανο της Σχολής για την ομαλή διακίνηση της στρατιωτικής αλληλογραφίας όλων των βαθμών ασφαλείας. β. Υπάγεται διοικητικά στο Διευθυντή Υποστήριξης. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 2. Προϊστάμενος Κεντρικής Γραμματείας α. Ευθύνεται για την εύρυθμη λειτουργία της Γραμματείας και παρακολουθεί, κατευθύνει, συντονίζει και ελέγχει το έργο της. β. Τηρεί τους προβλεπόμενους φακέλους, κανονισμούς, διαταγές, βιβλία, πίνακες και έντυπα διακίνησης αλληλογραφίας, που είναι αναγκαία για την ορθή και εύρυθμη λειτουργία της. γ. Ευθύνεται για την διεκπεραίωση και διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας της Σχολής, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τηρεί τη σφραγίδα της. δ. Ευθύνεται για την τάξη και την ασφάλεια του υλικού, των εγγράφων και του αρχείου της Γραμματείας. ε. Ευθύνεται για την εκκαθάριση των αρχείων, τηρεί το αρχείο της Σχολής και μεριμνά για την αποστολή του στη Διεύθυνση Στρατιωτικών Αρχείων, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διαταγές. το ΒΣΤ 903. στ. Κατά τη διακίνηση της αλληλογραφίας ενεργεί, όπως παρακάτω: (1) Εισερχόμενη Αλληλογραφία Παραλαμβάνει από τον ταχυδρόμο της Σχολής : (α) Τους ταχυδρομικούς φακέλους που προέρχονται από (β) Την αλληλογραφία της ΥΕΣΑ που παρελήφθη από το ΚΕΠΙΚ του 490 ΤΔΒ (στρατόπεδο «ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ»). (γ) Την ηλεκτρονική αλληλογραφία από την αίθουσα πληροφορικής της Σχολής. (δ) Ελέγχει την πληρότητα των ταχυδρομικών φακέλων, διαχωρίζει τους προσωπικούς και τους παραδίδει με χρέωση στους αποδέκτες. Αποσφραγίζει τους ταχυδρομικούς φακέλους και προβαίνει σε καταχώριση (τοποθέτηση των σφραγίδων, πρωτοκόλληση και χαρακτηρισμό) σε όλα τα

68 62 εισερχόμενα έγγραφα, σήματα, όπως καθορίζεται στον κανονισμό Στρατιωτικής Αλληλογραφίας. (ε) Παραδίδει όλα τα εισερχόμενα έγγραφα στην Ιεραρχία για ενημέρωση και μετά χρεώνει, της μεν Διεύθυνσης Σπουδών στην Υπογραμματεία της Διεύθυνσης, της δε Διεύθυνσης Υποστήριξης στα Τμήματά της και στην Υπομονάδα Υποστήριξης. (2) Εξερχόμενη Αλληλογραφία Παραλαμβάνει από τα Τμήματα την εξερχόμενη αλληλογραφία και την αποστέλλει στους αποδέκτες, σύμφωνα με τον κανονισμό Στρατιωτικής Αλληλογραφίας ενεργώντας, όπως παρακάτω: (α) Τοποθετεί όλη την εξερχόμενη αλληλογραφία μέσα σε φακέλους τους οποίους σφραγίζει, σύμφωνα με τον Κανονισμό Στρατιωτικής Αλληλογραφίας. (β) Σφραγίζει εξωτερικά τους φακέλους και δίνει στον καθένα από αυτούς τους αντίστοιχους αριθμούς ταχυδρομικού φακέλου. (γ) Μεριμνά για την αποστολή στο ΚΕΠΙΚ του 490 ΤΔΒ όλων των εξερχόμενων σημάτων της έντυπης μορφής τους, πλέον και σε ηλεκτρονική μορφή (δισκέτα ή CD για Η/Υ). (δ) Αποστέλλει μέσω του ΚΕΠΙΚ του 490 ΤΔΒ τους ταχυδρομικούς φακέλους που προορίζονται για στρατιωτικούς αποδέκτες και μέσω ΒΣΤ 903 τους στρατιωτικούς φακέλους και τη λοιπή αλληλογραφία που προορίζεται για πολιτικές υπηρεσίες ή ιδιώτες. 3. Υπογραμματεία Διεύθυνσης Σπουδών Υπάγεται διοικητικά στο Διευθυντή Σπουδών και χειρίζεται την εισερχόμενη αλληλογραφία που παραλαμβάνει από την Κεντρική Γραμματεία της Σχολής για τις Έδρες-Τμήματα της Διεύθυνσης.

69 63 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ - ΟΡΓΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 26 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. Η διεξαγωγή της εσωτερικής υπηρεσίας διέπεται από τους κανονισμούς και τις διατάξεις εσωτερικής λειτουργίας του Στρατού Ξηράς. 2. Για τη διεξαγωγή της εσωτερικής υπηρεσίας χρησιμοποιούνται αξιωματικοί από το διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής, σπουδαστές και αξιωματικοί και οπλίτες της Υπομονάδας Υποστήριξης. 3. Η εσωτερική υπηρεσία είναι 24ωρη και ορίζεται με την Ημερήσια Διαταγή της Σχολής. 4. Κατά τις ημέρες που διακόπτεται η εκπαίδευση, η εσωτερική υπηρεσία αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής, συμπεριλαμβανομένων και των αξιωματικών της Υπομονάδας Υποστήριξης. ΑΡΘΡΟ 27 ΟΡΓΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. Τα όργανα υπηρεσίας της Σχολής διανυκτερεύουν σ αυτήν (πλην του αξιωματικού εξωτερικής εφόδου) και είναι τα εξής: (ΑΕΕΑΣ). α. Ανώτερος Επόπτης Επιφυλακής Ασφαλείας Στρατοπέδου β. Αξιωματικός Εξωτερικής Εφόδου. γ. Αξιωματικός Υπηρεσίας Διανυκτερεύσεως Μονάδας (ΑΥΔΜ). δ. Βοηθός Αξιωματικού Υπηρεσίας Διανυκτέρευσης Μονάδας (ΒΑΥΔΜ). ε. Γραφέας Δακτυλογράφος Υπηρεσίας (BAEEAΣ). στ. Τηλεφωνητής Υπηρεσίας. ζ. Ηλεκτρολόγος Υπηρεσίας. η. Υδραυλικός Υπηρεσίας. θ. Οδηγός Υπηρεσίας Επιφυλακής. 2. Τα ειδικά καθήκοντα των οργάνων υπηρεσίας, περιγράφονται αναλυτικά στο Σχέδιο Ασφαλείας ή καθορίζονται με διαταγές και οδηγίες της Σχολής.

70 64 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 28 ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ (ΑΕΕΑΣ) 1. Επόπτες Ασφαλείας ορίζονται αξιωματικοί όλων των Κλάδων (μόνιμο προσωπικό και σπουδαστές) βαθμού Αντισυνταγματάρχη - Ταγματάρχη για τον ΣΞ, Αντιπλοιάρχου - Πλωτάρχη για το ΠΝ και Αντισμηνάρχου -Επισμηναγού για την ΠΑ, σύμφωνα με το Σχέδιο Ασφαλείας της Σχολής. 2. Ο ΑΕΕΑΣ είναι εκπρόσωπος του Διοικητή της Σχολής κατά τις μη εργάσιμες ώρες. 3. Οι ειδικές υποχρεώσεις του αναφέρονται με κάθε λεπτομέρεια στο σχετικό φάκελο που καταρτίζεται με μέριμνα του Γραφείου Ασφάλειας, με βάση τις σχετικές οδηγίες της διοίκησης της Σχολής. 4. Ευθύνεται για την ασφάλεια προσωπικού, εγγράφων, υλικού και εγκαταστάσεων και το χειρισμό επείγουσας φύσεως ζητημάτων ή έκτακτων καταστάσεων, μέχρι την άφιξη των αρμόδιων οργάνων της Σχολής. 5. Έχει υπό τις διαταγές του τα υπόλοιπα όργανα υπηρεσίας της Σχολής. 6. Συντάσσει και υποβάλλει το Δελτίο Συμβάντων κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του. ΑΡΘΡΟ 29 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΦΟΔΟΥ 1. Αξιωματικοί εξωτερικής εφόδου ορίζονται κατά την κρίση του Διοικητή, όλοι οι αξιωματικοί της μόνιμης δύναμης της Σχολής (πλην αυτών που ορίζονται για παρόμοια υπηρεσία από το Γ ΣΣ/NDC-GR/ΕΘΕΠ/3ο Γρ) και από τους εκπαιδευόμενους, οι μη οριζόμενοι στην υπηρεσία ΑΕΕΑΣ. 2. Η εξωτερική έφοδος εκτελείται μόνο στο στρδο «Ταξχου Κωνσταντίνου Λασκαρίδη», βάσει ειδικής εξουσιοδότησης του Διοικητή της Σχολής. 3. Ο αξιωματικός εφόδου οφείλει να διενεργήσει έλεγχο, σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες του Διοικητή της Σχολής, στα αντικείμενα που αναφέρονται αναλυτικά στη σχετική αναφορά εφόδου και τα οποία αφορούν: α. Στις διαδικασίες αναγνώρισης. β. Στα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και μνημόνια ενεργειών των οργάνων υπηρεσίας. γ. Στον οπλισμό φρουράς. δ. Στο σύστημα επιτήρησης της Σχολής. 4. Ο αξιωματικός εφόδου συμπληρώνει την σχετική αναφορά και την επομένη ημέρα την υποβάλει, αναφέρει δε στον Διοικητή της Σχολής την εκτέλεση της εντολής και τις σπουδαιότερες παρατηρήσεις από τον έλεγχο που διενήργησε.

71 65 ΑΡΘΡΟ 30 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΑΥΔΜ) 1. Αξιωματικός Υπηρεσίας ορίζεται Λοχαγός ή κατώτερος αξιωματικός της Σχολής και της Υπομονάδας Υποστήριξης, ο οποίος παράλληλα εκτελεί τα καθήκοντα του Αξιωματικού Υπηρεσίας της Υπομονάδας και του αξιωματικού Πυρασφάλειας Επιφυλακής. 2. Στη διάρκεια της υπηρεσίας του αναπληρώνει το Διοικητή της Υπομονάδας Υποστήριξης και είναι άμεσος βοηθός του ΑΕΕΑΣ, υπό τις διαταγές του οποίου τίθεται κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του. 3. Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του προγράμματος και την άψογη διεξαγωγή της εσωτερικής υπηρεσίας των υφισταμένων του οργάνων. 4. Ελέγχει τα μέτρα ασφαλείας των αποθηκών υλικού και εφοδίων, των λοιπών εγκαταστάσεων του στρατοπέδου και κυρίως των αποθηκών οπλισμού. 5. Ενημερώνει τον ΑΕΕΑΣ για κάθε συμβάν και ειδικότερα για γεγονός που αφορά στην ασφάλεια της Σχολής. 6. Ελέγχει την συγκέντρωση των πυρομαχικών φρουράς το πρωί και την παράδοσή τους στον ΑΕΕΑΣ. ΑΡΘΡΟ 31 ΒΟΗΘΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΒΑΥΔΜ) 1. Βοηθοί Αξιωματικού Διανυκτέρευσης Μονάδας, ορίζονται οι έφεδροι αξιωματικοί, οι μόνιμοι και εθελοντές υπαξιωματικοί. 2. Είναι ο άμεσος βοηθός του ΑΥΔΜ, τον οποίο και αναπληρώνει, όταν αυτός απομακρύνεται. ΑΡΘΡΟ 32 ΓΡΑΦΕΑΣ- ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΒΑΕΕΑΣ) 1. Γραφείς Υπηρεσίας ορίζονται γυναίκες μόνιμες ή εθελόντριες υπαξιωματικοί, ανθυπασπιστές της Σχολής που εκτελούν και καθήκοντα δακτυλογράφου υπηρεσίας. 2. Είναι άμεσος βοηθός του ΑΕΕΑΣ, παραμένει συνεχώς στο χώρου του υπασπιστηρίου και απομακρύνεται μόνο σε απόλυτη ανάγκη, με την προϋπόθεση ότι θα αντικατασταθεί κατά τον χρόνο απουσίας με μέριμνα του ΑΕΕΑΣ. 3. Προωθεί για υπογραφή τους φακέλους των γραφείων, εφόσον ευρίσκονται στο γραφείο τους ο Διοικητής της Σχολής ή ο Υποδιοικητής και έχει την ευθύνη της ασφάλειας των φακέλων που παραμένουν στο υπασπιστήριο.

72 66 ΑΡΘΡΟ 33 ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. Τηλεφωνητές Υπηρεσίας εναλλάσσονται οι οπλίτες Διαβιβαστές της Υπομονάδας Υποστήριξης. 2. Παραμένει σε όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο τηλεφωνικό κέντρο της Σχολής. 3. Μεριμνά για την καλή λειτουργία των συσκευών επικοινωνιών και ενημερώνει αμέσως για κάθε πρόβλημα τον ΑΥΔΜ και τον ΑΕΕΑΣ. ΑΡΘΡΟ 34 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. Ηλεκτρολόγος Υπηρεσίας ορίζεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μόνιμος υπάλληλος της Σχολής, τις δε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες στρατιώτης, ναύτης ή σμηνίτης, ειδικότητας ηλεκτρολόγου εγκαταστάσεων, που διαθέτει το προβλεπόμενο δίπλωμα και άδεια. 2. Οφείλει να γνωρίζει τις θέσεις των γενικών διακοπτών σε κάθε κτίριο της Σχολής, για να επέμβει, κλείνοντας τον αντίστοιχο, σε περίπτωση βλάβης, κινδύνου για πρόκληση ατυχήματος, ή πυρκαγιάς. 3. Κρατά ενήμερο για οποιοδήποτε θέμα τον ΑΥΔΜ και τον ΑΕΕΑΣ και σε περίπτωση σοβαρής ανάγκης, ενημερώνει τον ιδιώτη υπάλληλο, για να επιληφθεί του θέματος. ΑΡΘΡΟ 35 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. Υδραυλικός Υπηρεσίας ορίζεται στρατιώτης, ναύτης ή σμηνίτης επαγγέλματος υδραυλικού. 2. Οφείλει να γνωρίζει τις θέσεις των διακοπτών του δικτύου ΟΥΘ, αντλιοστασίου, υδατόπυργου και σε περίπτωση ανάγκης (υπερχείλιση, σπάσιμο κεντρικού αγωγού κ.λ.π), επεμβαίνει ανάλογα. 3. Ενημερώνει για οποιοδήποτε θέμα τον ΑΥΔΜ και τον ΑΕΕΑΣ και σε περίπτωση σοβαρής ανάγκης, ενημερώνει τον ιδιώτη υπάλληλο, για να επιληφθεί του θέματος. ΑΡΘΡΟ 36 ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ- ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ 1. Οδηγός Επιφυλακής ορίζεται κατάλληλος στρατιώτης, ναύτης ή σμηνίτης οδηγός αυτοκινήτου της Υπομονάδας Υποστήριξης. 2. Οφείλει να τηρεί το όχημά του σε ετοιμότητα για κίνηση. 3. Δεν εκτελεί καμία κίνηση χωρίς την εντολή του ΑΕΕΑΣ. 4. Σε περίπτωση κίνησης, αναπληρώνεται από άλλον κατάλληλο οδηγό, με μέριμνα του ΑΕΕΑΣ.

73 67 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΕΔΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 37 ΓΕΝΙΚΑ Η εκπαίδευση στη Σχολή υλοποιείται από 4 Έδρες: 1. Έδρα Επιχειρησιακής Σχεδίασης. 2. Έδρα Διακλαδικού Αμυντικού Προσανατολισμού. 3. Έδρα Ασφάλειας- Στρατηγικής. 4. Έδρα Διακλαδικών Επιχειρήσεων- Ασκήσεων. ΑΡΘΡΟ 38 ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (ΕΕΣ) 1. Παρέχει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις, οι οποίες αφορούν στο Σύστημα Χειρισμού Κρίσεων, τη Διαδικασία Λήψης Απόφασης, την Επιχειρησιακή Εκπαίδευση ανά Κλάδο και τη Διακλαδική Επιχειρησιακή Σχεδίαση. 2. Εκτελεί πρακτικές εφαρμογές των ανωτέρω με την οργάνωση και διδασκαλία επιτελικών ασκήσεων σε θέματα Χειρισμού Κρίσεων, Επιχειρησιακής Σχεδίασης ανά Κλάδο, Διακλαδικών Επιχειρήσεων (ΣΞ -ΠΝ, ΣΞ-ΠΑ, ΠΝ-ΠΑ) και Επιχειρησιακής Σχεδίασης κοινής και για τους 3 Κλάδους. 3. Αντικείμενα Αρμοδιότητας της Έδρας είναι: α. Η διδασκαλία του Εθνικού Συστήματος Χειρισμού Κρίσεων. Η επάνδρωση- λειτουργία ΕΘΚΕΠΙΧ και η εφαρμογή του ΕΘΣΥΣΑΝ. β. Η διδασκαλία των γενικών αρχών του ΕΘΣΥΣΑΝ. γ. Η διδασκαλία των γενικών αρχών των ΕΚΕ και του ΕΘΣΥΣΥ. δ. Η εξέταση των επιτελικών διαδικασιών σχεδίασης και διεύθυνσης των επιχειρήσεων ανά Κλάδο και Διακλαδικών. ε. Η εξέταση θεμάτων ΔΜ κατά Κλάδο. στ. Η εξέταση της Ενοποιημένης Αεράμυνας. ζ. Η εξέταση των διαδικασιών Στοχοποίησης. η. Η παρουσίαση του συστήματος Επιστράτευσης. θ. Η διαδικασία της θεωρίας λήψης απόφασης. ι. Η ενοποιημένη ΔΜ. 4. Λεπτομέρειες επί των αντικειμένων, όπως περιγραφή, περίοδοι εκπαίδευσης, βοηθήματα κλπ, καθορίζονται στα εκδιδόμενα από το Τμήμα Εκπαίδευσης προγράμματα εκπαίδευσης.

74 68 ΑΡΘΡΟ 39 ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΡΑΣ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟΥ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΕΔΑΠ) 1. Παρέχει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις σε θέματα Δογμάτων, Ηγεσίας, Διοίκησης Διευθυντικής, Στρατιωτικής Αλληλογραφίας και Ορολογίας. 2. Πραγματοποιεί παρουσιάσεις σε θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας του ΥΕΘΑ, των ΓΕ, των Διακλαδικών Επιχειρησιακών Στρατηγείων (Ελληνικών και ΝΑΤΟ), καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας. 3. Εκτελεί πρακτικές εφαρμογές με την οργάνωση και διδασκαλία επιτελικών ασκήσεων σε αντικείμενα Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων και Συμμαχικού Στρατηγείου. 4. Αντικείμενα Αρμοδιότητας της Έδρας είναι: α. Η διδασκαλία θεμάτων Ηγεσίας, Διοίκησης, Διευθυντικής και η αξιολόγηση σημαντικών ηγητόρων της Ιστορίας. β. Η διδασκαλία και πρακτική εφαρμογή θεμάτων της στρατιωτικής αλληλογραφίας και ορολογίας. γ. Η λεπτομερής ανάλυση του ΝΑΤΟ και της ΕΕ για θέματα που άπτονται Επιχειρησιακής Σχεδίασης και Διασυμμαχικών Ασκήσεων. δ. Η παρουσίαση στους σπουδαστές των εν εξελίξει εξοπλιστικών προγραμμάτων των ΓΕ. ε. Η ανάπτυξη των διακλαδικών δογμάτων, για την απόκτηση των αναγκαίων γνώσεων από τους σπουδαστές, ώστε να ανταποκριθούν με ευχέρεια στην εφαρμογή τους, κατά τη διεξαγωγή των επιτελικών ασκήσεων. στ. Η χρησιμοποίηση των πυρηνικών όπλων και των πολεμικών χημικών και βιολογικών ουσιών. ζ. Οι Ψυχολογικές Επιχειρήσεις. η. Ο Ηλεκτρονικός Πόλεμος. 5. Λεπτομέρειες επί των αντικειμένων όπως, περιγραφή, περίοδοι εκπαίδευσης, βοηθήματα κλπ, καθορίζονται στα εκδιδόμενα από το Τμήμα Εκπαίδευσης προγράμματα εκπαίδευσης. ΑΡΘΡΟ 40 ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΕΑΣ) 1. Παρέχει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις σε θέματα: α. Πολιτικής Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικής Πολιτικής, Στρατηγικής, Εθνικής Στρατηγικής, ΕΘΣΣ, Διεθνών Σχέσεων και Διεθνούς Δικαίου, Διεθνών Οργανισμών, Γεωπολιτικής, Διπλωματίας και Εθνικής και Διεθνούς Οικονομίας. β. Διεθνούς και Περιφερειακού Επιχειρησιακού Περιβάλλοντος και των κινδύνων από Σύγχρονες - Ασύμμετρες Απειλές.

75 69 2. Αντικείμενα Αρμοδιότητας της Έδρας είναι: α. Η παρουσίαση της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και η γνώση των κυβερνητικών οργάνων και των μέσων διαμόρφωσης Εθνικής Πολιτικής. β. Η παρουσίαση θεμάτων Διεθνούς και Ανθρωπιστικού Δικαίου, καθώς και θεμάτων Δικαίου ιδιαίτερου στρατιωτικού ενδιαφέροντος. γ. Η παρουσίαση διεθνών συνθηκών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα. θεμάτων. δ. Η παρουσίαση, ανάλυση και αξιολόγηση επίκαιρων εθνικών ε. Η παρουσίαση και ανάλυση διεθνών οργανισμών στους οποίους συμμετέχει η χώρα. στ. Η αξιολόγηση του διεθνούς και περιφερειακού περιβάλλοντος. ζ. Η διδασκαλία των αρχών και κανόνων Στρατηγικής και η διαχρονική αξιολόγηση- κριτική τους με ιστορικά παραδείγματα. η. Η αξιολόγηση και παρουσίαση των ασύμμετρων απειλών. θ. Η παρουσίαση αρχών της οικονομικής επιστήμης και η εφαρμογή της στη στρατιωτική Έρευνα- Τεχνολογία και στα εξοπλιστικά προγράμματα των ΕΔ. ι. Οργάνωση και διεξαγωγή Επισκοπήσεων και Σεμιναρίων. 3. Λεπτομέρειες επί των αντικειμένων, όπως περιγραφή, περίοδοι εκπαίδευσης, βοηθήματα κλπ, καθορίζονται στα εκδιδόμενα από το Τμήμα Εκπαίδευσης προγράμματα εκπαίδευσης. ΑΡΘΡΟ 41 ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΡΑΣ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΑΣΚΗΣΕΩΝ (ΕΔΕΑ) 1. Σκοπός της Έδρας είναι η Εκτέλεση και Υποστήριξη Διακλαδικών Επιχειρήσεων. 2. Εκτελεί ασκήσεις εφαρμογής των Διακλαδικών Δογμάτων και των διαδικασιών Διεύθυνσης και Διεξαγωγής των πάσης φύσεως Διακλαδικών Επιχειρήσεων. Σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής αξιοποιούνται στις ασκήσεις τα διαθέσιμα επιχειρησιακά συστήματα πληροφορικής των ΕΔ (ΣΔΕΠ, Πολεμικά Παίγνια). 3. Αντικείμενα Αρμοδιότητας της Έδρας είναι: α. Οι Πληροφοριακές Επιχειρήσεις. β. Οι Επιχειρήσεις Πληροφοριών και Αντιπληροφοριών. γ. Η Έρευνα και Διάσωση. δ. Οι Διακλαδικές Επιχειρήσεις. ε. Η Διεξαγωγή Ασκήσεων. στ. Η εξέταση της σχέσης των ΜΜΕ με τις Ε.Δ.

76 70 4. Λεπτομέρειες επί των αντικειμένων, όπως περιγραφή, περίοδοι εκπαίδευσης, βοηθήματα κλπ, καθορίζονται στα εκδιδόμενα από το Τμήμα Εκπαίδευσης προγράμματα εκπαίδευσης.

77 71 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 42 ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η διάρκεια φοίτησης κάθε εκπαιδευτικής σειράς είναι τουλάχιστον 10 μήνες και θεωρείται 1 εκπαιδευτικό έτος. Οι ημερομηνίες έναρξης και πέρατος της εκπαίδευσης καθορίζονται από το ΓΕΕΘΑ μετά από πρόταση των ΓΕ και της Σχολής. 2. Η εκπαίδευση κατανέμεται σε 2 εκπαιδευτικές περιόδους, όπως παρακάτω: α. A Εκπαιδευτική Περίοδος (Σεπ- Φεβ). β. B Εκπαιδευτική Περίοδος (Φεβ- Ιουλ). 3. Η εκπαίδευση στη Σχολή διεξάγεται καθημερινά, κατά τις ακόλουθες περιόδους: α. Κατά την εφαρμογή της θερινής ώρας: 1η περίοδος η περίοδος η περίοδος η περίοδος η περίοδος η περίοδος η περίοδος β. Κατά την εφαρμογή της χειμερινής ώρας: 1η περίοδος η περίοδος η περίοδος η περίοδος η περίοδος η περίοδος η περίοδος ΑΡΘΡΟ 43 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η εκπαίδευση στη Σχολή διεξάγεται σύμφωνα με τα προγράμματα εκπαίδευσης, που συντάσσονται από το Τμήμα Εκπαίδευσης και εγκρίνονται από το ΓΕΕΘΑ/ΔΕΚΠ ως εξής:

78 72 α. Συντάσσεται το Γενικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης με το οποίο καθορίζονται γενικές οδηγίες εκπαίδευσης, που έχουν ισχύ διάρκειας και τροποποιούνται μόνο όταν μεταβληθούν τα βασικά δεδομένα στα οποία στηρίζονται. Η τροποποίηση αυτή μπορεί να προέλθει, είτε μετά από έγκριση του ΓΕΕΘΑ, κατόπιν πρότασης της Σχολής, είτε μετά από διαταγή του ΓΕΕΘΑ/ΔΕΚΠ. β. Με βάση το Γενικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης(ΓΠΕ) συντάσσεται για κάθε εκπαιδευτική σειρά το Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης(ΑΠΕ). Το ΑΠΕ αναπροσαρμόζεται για κάθε σειρά με σκοπό την ανανέωση των αντικειμένων της διδασκόμενης ύλης, για τον εκσυγχρονισμό των θεμάτων, με βάση τις συντελούμενες εξελίξεις και την αποκτώμενη πείρα του προσωπικού της Σχολής. Καλύπτει επίσης ανάγκες αναπροσαρμογής άλλων λεπτομερειών του προγράμματος, όπως: τους. (1) Το χρόνο έναρξης και λήξης της εκπαιδευτικής περιόδου. (2) Τα αντικείμενα και το διατιθέμενο χρόνο για τη διδασκαλία (3) Τα εκπαιδευτικά ταξίδια, επισκέψεις και το χρόνο πραγματοποίησής τους. γ. Με βάση το εγκεκριμένο από το ΓΕΕΘΑ ΑΠΕ συντάσσονται τα Αναλυτικά Προγράμματα Εκπαίδευσης κάθε Εκπαιδευτικής Περιόδου, που κοινοποιούνται στις Έδρες Εκπαίδευσης και τους σπουδαστές. δ. Συντάσσονται επίσης με βάση τα Αναλυτικά Προγράμματα Εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών περιόδων τα Εβδομαδιαία Προγράμματα Εκπαίδευσης που κοινοποιούνται στις Έδρες, τα Τμήματα και τους σπουδαστές. ΑΡΘΡΟ 44 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Όπως καθορίζεται στον Οργανισμό της Σχολής (Άρθρο 28 παράγρ. 6) και επιπλέον - ειδικότερα: α. Διάλεξη (1) Η διάλεξη χρησιμοποιείται στη Σχολή σαν μέθοδος διδασκαλίας, για την παρουσίαση αντικειμένων γενικού ενδιαφέροντος που διδάσκονται για ενημέρωση των σπουδαστών. (2) Η επιλογή και η κατανομή των διαλέξεων στις περιόδους και στους τομείς, πραγματοποιείται από τις Έδρες Εκπαίδευσης και εγκρίνονται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. (3) Η κοινοποίηση των διαλέξεων που επιλέγονται για πραγματοποίηση, με το διατιθέμενο για κάθε μία χρόνο, γίνεται με την έκδοση του ΑΠΕ. β Συζήτηση Η συζήτηση ενθαρρύνεται από τη Σχολή και αποτελεί κύρια μέθοδο διερεύνησης και κατανόησης θεμάτων, πάνω στις διάφορες απόψεις και στις ερωτήσεις των σπουδαστών κατά τις διαλέξεις.

79 73 γ. Συζήτηση κατά Ομάδες Γίνεται πάντοτε υπό την κατεύθυνση των υπευθύνων εκπαιδευτών, και των διαφόρων συμβούλων. Εξετάζονται και συζητούνται κατά ομάδες ειδικά θέματα προβλήματα και εξάγονται συμπεράσματα και προτάσεις. δ. Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες (1) Οι εργασίες στη Σχολή είναι κατ αρχήν ατομικές. Είναι όμως δυνατόν σε ομάδες σπουδαστών να ανατεθεί μελέτη μεγάλης σημασίας. (2) Οι ατομικές εργασίες έχουν ως βασικό σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων που αποκτήθηκαν στην εξέταση ορισμένων κρίσιμων θεμάτων και την περαιτέρω διερεύνησή τους μετά την παρουσίασή τους στη Σχολή. (3) Οι ομαδικές εργασίες αποσκοπούν στο να αναπτυχθεί η ικανότητα των σπουδαστών στην έρευνα και την ανάλυση των στοιχείων ενός προβλήματος, στην αναζήτηση του υλικού, την επεξεργασία αυτού με συζητήσεις και τέλος στη σύνθεση για την επίλυση του προβλήματος. Επί πλέον, αποσκοπούν στη διαμόρφωση στελεχών ικανών να συνεργάζονται κατά μικρές ομάδες, με έναν επικεφαλής πρόεδρο, ο οποίος και συντονίζει την όλη εργασία. Αυτό κυρίως επιτυγχάνεται με τη μέθοδο των συσκέψεων, η οποία κρίνεται απαραίτητη τόσο για την προαγωγή της συνεργασίας όσο και για την από μία ομάδα ορθή αντιμετώπιση των διαφόρων υπό διερεύνηση προβλημάτων. ε. Διατριβές (1) Κάθε σπουδαστής κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής του στη Σχολή προετοιμάζει μια πρωτότυπη ατομική διατριβή ή συμμετέχει σε μία ομαδική διατριβή διακλαδικού περιεχομένου, πάνω σε θέμα που επιλέγει η Σχολή. Η Σχολή καταρτίζει πίνακα θεμάτων κατά εκπαιδευτική σειρά. Στον πίνακα περιλαμβάνονται και θέματα ενδιαφέροντος του ΓΕΕΘΑ (και των Κλάδων των ΕΔ). (2) Σκοπός της σύνταξης ατομικών και ομαδικών διατριβών είναι η εξάσκηση των σπουδαστών στη σύνταξη, η διερεύνηση του τιθέμενου θέματος σε βάθος και η παρουσίασή τους σε ακροατήριο. στ. Ασκήσεις και Πολεμικά Παίγνια Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης εκτελούνται ασκήσεις εφαρμογής των διαδικασιών της επιχειρησιακής σχεδίασης, αλλά και ασκήσεις στις οποίες οι σπουδαστές καλούνται να σχεδιάσουν και εκτελέσουν επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων αυτών οι σπουδαστές εξασκούνται στη σύνταξη των απαιτουμένων εγγράφων (εκτιμήσεις, σχέδια, διαταγές κλπ), στην εφαρμογή των δογμάτων και στον ορθό τρόπο χρησιμοποίησης όλων των δυνατοτήτων των οπλικών συστημάτων των κλάδων των Ε.Δ. Επίσης εκτελείται άσκηση με πολεμικά παίγνια. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία εκτέλεσης και παρουσίασης των ασκήσεων θα καθορίζονται από τη Σχολή. ζ. Εκπαιδευτικά Ταξίδια Με τα εκπαιδευτικά ταξίδια, οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την οργάνωση και λειτουργία ορισμένων Σχηματισμών και Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και επιχειρήσεων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Επίσης σε κάθε σειρά προβλέπεται η εκτέλεση ενός ταξιδιού στο εξωτερικό, προκειμένου οι σπουδαστές να έρθουν σε επαφή με ξένες ή συμμαχικές ΕΔ, Σχολές και Διεθνείς Οργανισμούς.

80 74 Οργανώνονται από τη Σχολή για την προβολή και αύξηση του κύρους της, με βάση τον προϋπολογισμό και λοιπές συνθήκες που ανακύπτουν από τον αριθμό των σπουδαστών, τις δυνατότητες των διατιθεμένων μέσων, κλπ. η. Εκπαίδευση στην Πληροφορική Το σύγχρονο ψηφιακό πεδίο μάχης και η εκμετάλλευση της τεχνολογίας της πληροφορικής στις ΕΔ, είναι στοιχεία που λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και διδάσκονται στη Σχολή. Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων αξιοποιούνται τα διατιθέμενα πολεμικά παίγνια και αυτοματοποιημένα συστήματα διοικήσεως ελέγχου, με στόχο να συμβάλουν στην κατάλληλη προετοιμασία και κατάρτιση των σπουδαστών. θ. Επισκοπήσεις Επισκόπηση είναι η μηνιαία περιοδική εξέταση και ανάλυση του συνόλου των παγκόσμιων γεγονότων που έλαβαν χώρα πρόσφατα σε προκαθορισμένα θέματα και έχουν σαν σκοπό τη σφαιρική ενημέρωση των σπουδαστών. ι. Σεμινάρια Τα σεμινάρια διεξάγονται με σκοπό τη συμβολή τους στην επιμόρφωση των σπουδαστών, με ολοκληρωμένη κατά το δυνατόν εξέταση σε θέματα Ηγεσίας Διοίκησης, Εθνικών, Οικονομικών, Γεωπολιτικής, Γεωστρατηγικής, Διαχείρισης Κρίσεων, Λήψης Απόφασης, Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών. 2. Οι λοιπές λεπτομέρειες που αφορούν στη διεξαγωγή της εκπαίδευσης ρυθμίζονται κάθε φορά με διαταγές της Σχολής.

81 75 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΘΡΟ 45 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 1. Όπως καθορίζεται στον Οργανισμό της Σχολής (άρθρα 29 και 30) και ειδικότερα επιπλέον: α. Η παρακολούθηση της προόδου και επίδοσης των σπουδαστών περιλαμβάνει την αξιολόγηση των παρακάτω: (1) Της συγγραφής και παρουσίασης μίας έρευνας (διατριβής) σε θέματα διακλαδικού ενδιαφέροντος, στρατηγικής, γεωπολιτικής και διεθνών σχέσεων. Ασκήσεις. Εκπαίδευσης. (2) Της συγγραφής ατομικής εργασίας ανά Τομέα Εκπαίδευσης. (3) Της συμμετοχής στα Πολεμικά Παίγνια και σε Ομαδικές (4) Της συμμετοχής μέσα στην αίθουσα. (5) Της συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις ανά Τομέα β. Βαθμολόγιο με Αναλυτικό Πίνακα Αξιολόγηση Αντικειμένων Εκπαίδευσης σε συνάρτηση με τους συντελεστές βαθμολογίας, όπως στο Παράρτημα «ΙΑ». 2. Όλες οι εργασίες που ανατίθενται στους σπουδαστές από τη Σχολή, όπως και κάθε άλλη εκπαιδευτική δραστηριότητα, αξιολογούνται από δύο τουλάχιστον εκπαιδευτές και η τελική βαθμολογία κάθε εργασίας είναι ο Μέσος Όρος (ΜΟ) της βαθμολογίας των δύο εκπαιδευτών. 3. Σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας μεταξύ των εκπαιδευτών, μεγαλύτερης των 10 μορίων, επιλαμβάνεται το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Πλήρους Σύνθεσης. ΑΡΘΡΟ 46 ΕΝΤΥΠΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 1. Όπως περιγράφονται στον Οργανισμό της Σχολής και ειδικότερα επιπλέον: α. Ο εκπαιδευτής συντάσσει για κάθε σπουδαστή, με βάση τα διδασκόμενα αντικείμενα, Σημειώματα Αξιολόγησης, όπως παρακάτω: (1) Σημείωμα Αξιολόγησης Γραπτής Εργασίας Τομέα, όπως στο Παράρτημα «Α». «Β». «Γ». (2) Σημείωμα Αξιολόγησης Σεμιναρίου, όπως στο Παράρτημα (3) Σημείωμα Αξιολόγησης Επισκόπησης, όπως στο Παράρτημα

82 76 «Δ». (4) Σημείωμα Αξιολόγησης σε Ασκήσεις, όπως στο Παράρτημα (5) Σημείωμα Αξιολόγησης Παρουσίασης Διατριβής, όπως στο Παράρτημα «ΣΤ». (6) Σημείωμα Αξιολόγησης Γραπτής Εργασίας Διατριβής, όπως στο Παράρτημα «Ε». (7) Με βάση την αξιολόγηση όλων των παραπάνω και την εν γένει παρουσία του σπουδαστή, συντάσσεται από κοινού Δελτίο Προόδου Σπουδαστή και από τους 4 εκπαιδευτές κάθε Εκπαιδευτικής Ομάδας, για την επίδοσή του κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, όπως στο Παράρτημα «Ζ». β. Ο Διευθυντής Σπουδών με βάση τα Σημειώματα Αξιολόγησης και το Δελτίο Σπουδαστή συντάσσει Έκθεση Επίδοσης Σπουδαστή, όπως στο Παράρτημα «Η». γ. Ο Διοικητής της Σχολής, με βάση την Έκθεση Επίδοσης Σπουδαστή, την προσωπική του αντίληψη και κρίση για κάθε σπουδαστή, τα στοιχεία του φακέλου των επιδόσεών του και την τελική του βαθμολογία συντάσσει: (1) Έκθεση Αξιολόγησης Σπουδαστή σε 3 αντίτυπα, όπως στο Παράρτημα «Θ». (2) Πίνακα Ευδοκίμως και Μη Αποφοιτησάντων σε 3 αντίτυπα, όπως στα Παραρτήματα «ΙΒ» και «ΙΓ» αντίστοιχα. ΑΡΘΡΟ 47 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΙΛΗΤΗ 1. Η Σχολή έχει την υποχρέωση να αξιολογεί για τη συμβολή τους στην εκπαίδευση και τους εξωτερικούς ομιλητές, με γνώμονα η παρεχομένη εκπαίδευση να είναι υψηλού επιπέδου. Σε ότι αφορά την αξιολόγηση: α. Αξιολογούνται οι Ομιλητές που προτείνονται και προγραμματίζονται από τη Σχολή. β. Δεν αξιολογούνται οι Ομιλητές που ορίζονται από άλλους φορείς (ΥΠΕΘΑ, ΥΠΕΞ, κλπ). γ. Δεν αξιολογούνται οι ε.ε αξιωματικοί Εξωτερικοί Ομιλητές. 2. Για την υλοποίηση των παραπάνω ακολουθείται η εξής διαδικασία: α. Μετά την παρουσίαση της διάλεξης, οι εκπαιδευτές θα συμπληρώνουν το Έντυπο Αξιολόγησης Εξωτερικού Ομιλητή, όπως στο Παράρτημα «Ι», αφού λάβουν υπόψη τις απόψεις των σπουδαστών στις Ε.Ο, μέσω των αρχηγών των Ε.Ο. β. Η υπεύθυνη Έδρα Εκπαίδευσης θα συγκεντρώνει τις απόψεις - προτάσεις των εκπαιδευτών και θα υποβάλλει συγκεντρωτική πρόταση με το εγκεκριμένο έντυπο προς το Διευθυντή Σπουδών.

83 77 γ. Η τελική πρόταση του Διευθυντή Σπουδών η οποία θα καταγράφεται στο έντυπο, θα τίθεται υπόψη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Πλήρους Σύνθεσης και ο Διοικητής θα αποφασίζει ανάλογα. ΑΡΘΡΟ 48 ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 1. Όλα τα λεπτομερή στοιχεία βαθμολογιών και απουσιών τηρούνται από το Τμήμα Εκπαίδευσης της Σχολής και με βάση αυτά ενεργούνται όλες οι εγγραφές στα προβλεπόμενα βιβλία, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. 2. Τα πρωτότυπα στοιχεία βαθμολογίας (εργασίες, γραπτά), μετά την εξαγωγή της βαθμολογίας παραλαμβάνονται και φυλάσσονται από την υπεύθυνη Έδρα μέχρι το πέρας της εκπαίδευσης της εκπαιδευτικής σειράς και στη συνέχεια παραδίνονται στο Τμήμα Εκπαίδευσης που είναι υπεύθυνο για την τήρηση για 2 χρόνια. 3. Το Τμήμα Εκπαίδευσης αναγράφει τα ονοματεπώνυμα των αποφοίτων κάθε εκπαιδευτικής σειράς στο σχετικό βιβλίο με τις εξής ενδείξεις: α. Κατηγορία Επιτυχίας. β. Τελικό βαθμό και σειρά επιτυχίας, επί του συνόλου των σπουδαστών της Σειράς. γ. Καταλληλότητα για εκπαιδευτή, με βάση τα στοιχεία του φακέλου των ατομικών επιδόσεων και την προσωπική αντίληψη του Διοικητή εφόσον συγκεντρώσουν βαθμολογία τουλάχιστον «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ». ΑΡΘΡΟ 49 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1. Οι κατηγορίες των σπουδαστών, με βάση την τελική τους βαθμολογία, είναι δύο: α. Ευδόκιμα αποφοιτήσαντες, εκείνοι που συγκέντρωσαν βαθμολογία ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ και άνω. β. Μη ευδόκιμα αποφοιτήσαντες, εκείνοι που συγκέντρωσαν βαθμολογία κάτω από ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ. 2. Η περαιτέρω αξιολόγηση των σπουδαστών συνίσταται από τον τελικό βαθμό και τη σειρά επιτυχίας του σπουδαστή, μεταξύ του συνόλου των σπουδαστών της ίδιας εκπαιδευτικής σειράς. ΑΡΘΡΟ 50 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Όπως καθορίζεται στον Οργανισμό της Σχολής ( άρθρο 31) και ειδικότερα επιπλέον:

84 78 Ο απολογισμός εκπαίδευσης στη Σχολή, συντάσσεται και υποβάλλεται με τη λήξη της εκπαίδευσης κάθε εκπαιδευτικής σειράς, με ευθύνη του Τμήματος Εκπαίδευσης της Σχολής στο ΓΕΕΘΑ/ΔΕΚΠ.

85 79 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 51 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ- ΑΠΟΒΟΛΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Όπως καθορίζεται στον Οργανισμό της Σχολής (άρθρο 29 παράγρ 6) μπορεί να διακοπεί επίσης η φοίτηση σπουδαστή λόγω υποβολής παραίτησης. ΑΡΘΡΟ 52 ΑΔΕΙΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 1. Όπως καθορίζεται στον Οργανισμό της Σχολής ( άρθρο 32) και ειδικότερα επιπλέον: διαδικασία: α. Διαδικασία Χορήγησης Αδειών Για τη χορήγηση αδειών στους σπουδαστές ακολουθείται η (1) Ο σπουδαστής υποβάλλει σχετική αναφορά αίτησης αδείας, 2 ημέρες ενωρίτερα, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις. (2) Η αναφορά αίτησης αδείας υποβάλλεται με το ημερήσιο δελτίο από τον αρχηγό της Ε.Ο στο Γραφείο Σπουδαστών. (3) Το Γραφείο Σπουδαστών προωθεί τις αιτήσεις στην Ιεραρχία της Σχολή για έγκριση. (4) Μετά την έγκριση οι αναφορές παραδίνονται στο Τμήμα Προσωπικού για την έκδοση της άδειας. (5) Οι χορηγηθείσες άδειες παρακολουθούνται από το Τμήμα Εκπαίδευσης, για τον υπολογισμό των ωρών απουσίας και καταχωρούνται στα ατομικά έγγραφα των σπουδαστών από το Τμήμα Προσωπικού. β. Χορήγηση Αδειών σε στελέχη με Ειδικότητα Ιπταμένου, Αλεξιπτωτιστού η Υποβρύχιου Καταστροφέα. Για τα στελέχη με τις παραπάνω ειδικότητες τα ΓΕ των Κλάδων αποστέλλουν στη Σχολή σχετικό προγραμματισμό και το Τμήμα Εκπαιδεύσεως παρακολουθεί και συντονίζει τη συμμετοχή των στελεχών. ΑΡΘΡΟ 53 ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Όπως καθορίζεται στον Οργανισμό της Σχολής ( άρθρο 35) και ειδικότερα επιπλέον: α. Το ταξινομημένο Αρχείο Εκπαιδευτικής Ύλης για χρήση από τους εκπαιδευτές και τους σπουδαστές της Σχολής, τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή. β. Το Αρχείο του Τμήματος Εκπαίδευσης περιλαμβάνει:

86 80 (1) Βιβλιοδετημένη την ύλη, που διδάχθηκε κατά εκπαιδευτική σειρά, η οποία δεν καταστρέφεται σε διάστημα μίας πενταετίας. (2) Τα προβλεπόμενα με τον παρόντα κανονισμό σχετικά βιβλία, όπως και η Έκθεση Αξιολόγησης, ο Πίνακας των Ευδοκίμως και Μη Αποφοιτησάντων και η Εγκύκλιος Διαταγή του ΓΕΕΘΑ τηρούνται για 10 χρόνια μετά τη λήξη της εκπαίδευσης κάθε εκπαιδευτικής σειράς, στο αρχείο του Τμήματος Εκπαίδευσης. (3) Δοκιμασίες των σπουδαστών για 2 χρόνια. (4) Διαλέξεις και λοιπά εκπαιδευτικά βοηθήματα για όσο χρόνο κρίνεται σκόπιμο. (5) Βοηθήματα που χορηγούνται με την παρουσίαση στη Σχολή των σπουδαστών, σε ηλεκτρονική μορφή. (6) Αποφάσεις του Ε.Σ, με επισυναπτόμενα τα Φ/Α Υπηρεσιακών Σημειωμάτων και Εγγράφων της Σχολής που εκδόθηκαν με βάση αυτές. βιβλιοθήκη). (7) Βιογραφικά σημειώματα εξωτερικών ομιλητών. (8) Αρχείο διαλέξεων σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονική γ. Το Αρχείο του Τμήματος Μελετών- Ερευνών περιλαμβάνει: (1) Διαλέξεις άλλων Σχολών. (2) Περιοδικά και άρθρα διάφορων ινστιτούτων και ιδρυμάτων. (3) Οργανισμούς και προγράμματα ξένων Σχολών. (4) Διάφορες Μελέτες της Σχολής. (5) Τις Έρευνες(Διατριβές) των σπουδαστών ανά Ε.Σ. (6) Δόγματα και κανονισμούς της Συμμαχίας και άλλων χωρών. ΑΡΘΡΟ 54 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1. Για την ανάπτυξη και προβολή διακλαδικού πνεύματος, η Σχολή εκδίδει, ένα τετραμηνιαίο περιοδικό με την ονομασία «Διακλαδική Επιθεώρηση», σε θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Γεωπολιτικής- Στρατηγικής Εθνικού και Συμμαχικού ενδιαφέροντος. 2. Η ύλη του περιοδικού περιλαμβάνει εργασίες του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της Σχολής, αδιαβάθμητες γραπτές εργασίες και διατριβές των σπουδαστών, διαλέξεις εξωτερικών ομιλητών, αξιόλογα θέματα στα πλαίσια της αποστολής της και σοβαρές δραστηριότητές της. Οι παραπάνω εργασίες κατά την κρίση της Σχολής δύνανται να αποστέλλονται για δημοσίευση και στις εκδιδόμενες περιοδικές εκδόσεις από τους Κλάδους των ΕΔ.

87 81 3. Η οργανωτική σύνθεση του επιτελείου σύνταξης και έκδοσης του περιοδικού, είναι όπως παρακάτω: α. Διευθυντής έκδοσης: ο Διοικητής της Σχολής. β. Συντακτική επιτροπή- επιλογής ύλης: (1) Ο Διευθυντής Σπουδών, ως πρόεδρος. (2) Οι Διευθυντές Εδρών. (3) Ο Τμηματάρχης του Τμήματος Μελετών- Ερευνών. (4) Ο προϊστάμενος του Γραφείου Μελετών. (5) Ο προϊστάμενος του Γραφείου Διατριβών, ως μέλη. γ. Γενική επιμέλεια έκδοσης: Ο Τμηματάρχης του Τμήματος Μελετών- Ερευνών. Σχέσεων. δ. Ηλεκτρονική σύνταξη: Η σχεδιάστρια του ΤΜΕ. ε. Φωτογραφικό αρχείο: Το Τμήμα Ασφάλειας και Δημοσίων στ. Οικονομικά θέματα: Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας. ζ. Τεχνική υποστήριξη: Το Τμήμα Πληροφορικής. η. Συνεργάτες του περιοδικού μπορούν να είναι αξιωματικοί των ΕΔ και ΣΑ, εν αποστρατεία αξιωματικοί, καθηγητές πανεπιστημίων, στελέχη Ιδρυμάτων και Ινστιτούτων, προσωπικό και σπουδαστές της Σχολής. 4. Αντίτυπα του περιοδικού διανέμονται σε διάφορους φορείς, σύμφωνα με εγκεκριμένο Πίνακα Αποδεκτών. 5. Οι όροι συνεργασίας της Σχολής αναλύονται λεπτομερώς σε διαταγή της Σχολής και αναγράφονται σε κάθε τεύχος του περιοδικού. ΑΡΘΡΟ 55 ΤΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1. Όπως καθορίζεται στον Οργανισμό της Σχολής ( άρθρο 34) και ειδικότερα επιπλέον: Την προηγούμενη της απονομής των πτυχίων σε ειδική τελετή, ο Διοικητής της Σχολής απονέμει στους σπουδαστές τα διακριτικά της Σχολής. ΑΡΘΡΟ 56 ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ- ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ 1. Όπως καθορίζεται στον Οργανισμό της Σχολής ( άρθρο 33) και ειδικότερα επιπλέον: α. Οι ονομασθέντες διακλαδικοί επιτελείς φέρουν τα διακριτικά σήματα των αποφοίτων της Σχολής, συμμορφούμενοι με τις διατάξεις του κανονισμού στολής των αξιωματικών.

88 82 β. Στην επετηρίδα των αξιωματικών αναγράφεται σε ιδιαίτερη στήλη και δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε πτυχιούχου, η ένδειξη ΑΔΙΣΠΟ. 2. Υπόδειγμα Πτυχίου, όπως στο Παράρτημα «ΙΣΤ». ΑΡΘΡΟ 57 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΑΔΙΣΠΟ 1. Το Ορθογωνικό Σήμα των απόφοιτων της ΑΔΙΣΠΟ, είναι μεταλλικό ορθογώνιο, με διαστάσεις 1,5 επί 4,2 εκατοστά και φέρει ανάγλυφο, σε σμάλτο χρώματος κίτρινου, παράσταση του σήματος του ΓΕΕΘΑ και στο κέντρο ένα ανοικτό βιβλίο που φέρει το Γόρδιο Δεσμό και ένα ξίφος. Στην κάτω αριστερή και στην πάνω δεξιά φέρει δύο φύλλα με καρπό ελιάς. 2. Το Ρομβοειδές Σήμα των απόφοιτων της ΑΔΙΣΠΟ είναι μεταλλικός οκτάκτινος αστέρας και φέρει ανάγλυφη, σε κίτρινο σμάλτο, την ίδια παράσταση με το διακριτικό σήμα. Ελλειπτικά δε γύρω από αυτή είναι γραμμένες οι λέξεις «ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ», με επίχρυσα γράμματα, σε βαθύ μπλέ σμάλτο. Το μετάλλιο αυτό φέρεται με τις στολές, που προβλέπονται από τον κανονισμό στολών αξιωματικών, στο μέσο της δεξιάς τσέπης του χιτωνίου 3. Υπόδειγμα διακριτικών σημάτων, όπως στο Παράρτημα «ΙΖ». ΑΡΘΡΟ 58 ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ 1. Όπως καθορίζεται στον Οργανισμό της Σχολή και επιπλέον ειδικότερα: α. Με τη διάλυση της Σχολής οι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και μόνιμοι υπαξιωματικοί των Κλάδων: (1) ΣΞ: Λαμβάνουν Φύλλο Πορείας με προορισμό τον αναγραφόμενο στο Φάκελο «Γ». (2) ΠΝ: Λαμβάνουν Φύλλο Πορείας με προορισμό το ΓΕΝ. (3) ΠΑ: Λαμβάνουν Φύλλο Πορείας με προορισμό τον αναγραφόμενο στο Φάκελο «Γ». β. Οι οπλίτες της ΥΠ.ΥΠ, όπως καθορίζουν οι σχετικές διαταγές. ΑΡΘΡΟ 59 Παρατίθενται τα παρακάτω Παραρτήματα: «Α» Σημείωμα Αξιολόγησης Γραπτής Εργασίας Τομέα «Β» Σημείωμα Αξιολόγησης Σεμιναρίου «Γ» Σημείωμα Αξιολόγησης Επισκόπησης «Δ» Σημείωμα Αξιολόγησης Σπουδαστή σε Ασκήσεις «Ε» Σημείωμα Αξιολόγησης Γραπτής Εργασίας Διατριβής

89 83 «ΣΤ» «Ζ» «Η» «Θ» «Ι» «ΙΑ» «ΙΒ» «ΙΓ» «ΙΔ» «ΙΕ» «ΙΣΤ» «ΙΖ» Έντυπο Αξιολόγησης Παρουσίασης της Διατριβής Δελτίο Προόδου Σπουδαστή Έκθεση Επίδοσης Σπουδαστή Έκθεση Αξιολόγησης Σπουδαστή Έντυπο Αξιολόγησης Εξωτερικού Ομιλητή Βαθμολόγιο Σπουδαστών Πίνακας Ευδοκίμως Αποφοιτησάντων Σπουδαστών Πίνακας Μη Ευδοκίμως Αποφοιτησάντων Σπουδαστών Έντυπο Βιογραφικού Σημειώματος Σπουδαστή Υπεύθυνη Δήλωση Στέγασης στα ΚΑΑΥ Πτυχίο Διακλαδικού Επιτελούς ΑΔΙΣΠΟ Διακριτικά Αποφοίτου ΑΔΙΣΠΟ

90 84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟΝ ΚΟΛ / Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ..ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΜΕΩΣ ( Άρθρο 14 παράγ.1ιζ, Άρθρο 46 παράγ. 1α) ΘΕΜΑ:. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.. 1. Επιτελική Εμφάνιση : 2. Σαφήνεια, Ακρίβεια, Συντομία : 3. Πληρότητα, ( διερεύνηση και ανάλυση των στοιχείων ) :.. 4. Ορθότητα Συμπερασμάτων : 5. Γενική Εντύπωση (Μ.Ο):.. ΓΝΩΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΔΡΑΣ -Ο- Εκπαιδευτής ΓΝΩΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Διευθυντής Έδρας.. -Ο- -Ο- Διευθυντής Σπουδών ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι βαθμολογίες των επί μέρους παραγράφων τίθενται περιγραφικά(π.χ ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ, ΑΡΙΣΤΑ, κλπ) και η παράγραφος 5 περιγραφικά και επιπλέον ο Μ.Ο αριθμητικά.

91 85 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟΝ ΚΟΛ / Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ..ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ (Άρθρο 14 παράγ. 1ιζ, Άρθρο 46 παράγ.1α) ΘΕΜΑ:. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.. 1. Επιτελική Εμφάνιση :. 2. Προετοιμασία : 3. Πληρότητα ( Διερεύνηση και ανάλυση όλων των στοιχείων του θέματος) Έλεγχος και Κατεύθυνση του Σεμιναρίου 5. Διεξαγωγή Σεμιναρίου : 6. Ορθότητα Συμπερασμάτων: 7. Γενική Εντύπωση (Μ.Ο):... ΓΝΩΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΔΡΑΣ -Ο- Εκπαιδευτής ΓΝΩΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Διευθυντής Έδρας ΣΗΜΕΙΩΣΗ.. -Ο- -Ο- Διευθυντής Σπουδών Οι βαθμολογίες των επί μέρους παραγράφων τίθενται περιγραφικά(π.χ ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ, ΑΡΙΣΤΑ, κλπ) και η παράγραφος 7 περιγραφικά και επιπλέον ο Μ.Ο αριθμητικά.

92 86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΟΝ ΚΟΛ / Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (Άρθρο 14 παράγ. 1ιζ, Άρθρο 46 παράγ.1α)..εκπαιδευτικη ΣΕΙΡΑ ΘΕΜΑ:. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.. 1. Επιτελική Εμφάνιση :.. 2. Σαφήνεια, Ακρίβεια, Συντομία :.. 3. Πληρότητα, ( διερεύνηση και ανάλυση των στοιχείων ) :. 4. Ορθότητα Συμπερασμάτων : 5. Γενική Εντύπωση (Μ.Ο):... Εκπαιδευτής ΓΝΩΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΔΡΑΣ. ΓΝΩΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Διευθυντής Έδρας ΣΗΜΕΙΩΣΗ -Ο- -Ο- -Ο- Διευθυντής Σπουδών Οι βαθμολογίες των επί μέρους παραγράφων τίθενται περιγραφικά(π.χ ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ, ΑΡΙΣΤΑ, κλπ) και η παράγραφος 5 περιγραφικά και επιπλέον ο Μ.Ο αριθμητικά.

93 87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΟΝ ΚΟΛ / Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (Άρθρο 14 παράγ. 1ιζ, Άρθρο 46 παράγ.1α)..εκπαιδευτικη ΣΕΙΡΑ ΘΕΜΑ:. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.. 1. Γνώσεις- στρατιωτική κατάρτιση 2. Ζήλος και επιμέλεια κατά τη διάρκεια της άσκησης. 3. Ικανότητα έκφρασης και παρουσίασης συλλογισμών (σαφήνεια ακρίβεια -συντομία) 4. Οξύτητα κρίσης και η ορθή εκτίμηση των πραγμάτων. 5. Μεθοδικότητα-οργάνωση 6. Ικανότητα για παραγωγή θετικού και ολοκληρωμένου επιτελικού έργου. 7. Ικανότητα για συνεργασία και δυνατότητα συντονισμού και κατεύθυνσης ομάδας εργασίας(επιτελείου) 8. Ευχέρεια χρήσης συστημάτων Η/Υ. 9. Γενική Εντύπωση (Μ.Ο): ΓΝΩΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΔΡΑΣ Εκπαιδευτής ΓΝΩΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Διευθυντής Έδρας -Ο- -Ο- -Ο- Διευθυντής Σπουδών

94 88 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι βαθμολογίες των επί μέρους παραγράφων τίθενται περιγραφικά(π.χ ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ, ΑΡΙΣΤΑ, κλπ) και η παράγραφος 5 περιγραφικά και επιπλέον ο Μ.Ο αριθμητικά.

95 89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Ε" ΣΤΟΝ ΚΟΛ / ΑΔΙΣΠΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΕ / ΓΡ. ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (Άρθρο 11 παράγ. 3β, Άρθρο 14 παράγ. 1ιζ, Άρθρο 46 παράγρ. 1α) ΕΟ: Βαθμός - Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή: ΘΕΜΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (80%) Α' Βαθμ. Β' Βαθμ. Γ' Βαθμ Μ.Ο. Δομή - Γλώσσα - Ύφος Εκφράσεων (15%) Τρόπος έκφρασης 0,00% Δομή φράσεων - προτάσεων - παραγράφων - Εφαρμογή των οδηγιών σύνταξης 0,00% Χρήση κατάλληλων λέξεων - εκφράσεων 0,00% Προσωπικό ύφος 0,00% Ορθολογική ταξινόμηση ύλης (εισαγωγή - προϋποθέσεις - κεφάλαια - σύνοψη - συμπεράσματα - προτάσεις) 0,00% Μέσος Όρος Τομέα 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Περιεχόμενο (50%) Επικέντρωση στο θέμα της διατριβής (Σχέση επιμέρους κεφαλαίων με το θέμα της διατριβής) Ενότητα περιεχομένων (συνέχεια νοημάτων, αλληλοσύνδεση παραγράφων, αποφυγή περιττών επαναλήψεων) 0,00% 0,00% Ανάπτυξη - κάλύψη θέματος κατά πλάτος και βάθος (επιφανειακή - λεπτομερής - 0,00% ολοκληρωμένη - αποσπασματική) Αυθεντικότητα Εργασίας 0,00% Ευρύτητα, εγκυρότητα βιβλιογραφίας 0,00% Συσχετισμός με τη βιβλιογραφία και παραπομπές σε αυτή 0,00% Μέσος Όρος Τομέα 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Συμπεράσματα - Προτάσεις (35%) Παρουσίαση πρωτότυπων ιδεών 0,00% Παρουσίαση επωφελών στοιχείων 0,00% Παρουσίαση πρακτικών λύσεων 0,00% Αποφυγή αυθαίρετων συμπερασμάτων (Να απορρέουν από την έρευνα - ανάλυση του 0,00% θέματος) Μέσος Όρος Τομέα 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Γενικές Παρατηρήσεις - Εντυπώσεις:

96 90 Βαθμολογία γραπτής εργασίας (*) Αριθμός Σελίδων Διατριβής: Μείωση Βαθμολογίας Λόγω Υπέρβασης Αριθμού Σελίδων...Χ % - 0,00% ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Θεωρήθηκε Ο Διευθυντής Σπουδών α. β. (*) ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Έως και +/- 2 Σελίδες Χωρίς επίπτωση Έως και +/- 5 Σελίδες 0,80% Έως και +/- 8 Σελίδες 1,20% Έως και +/- 10 Σελίδες 1,80% Έως και +/- 12 Σελίδες 2,50% Πλέον των +/- 12 σελίδων δεν γίνεται αποδεκτή. Επανυποβάλεται εντός εβδομάδος. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η εργασία μηδενίζεται

97 91 ΠAΡAΡTHMA "ΣΤ" ΣΤΟΝ ΚΟΛ / ΑΔΙΣΠΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΕΟ: ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (Άρθρο 11 παράγρ. 3β, Άρθρο 14 παράγρ. 1ζ, Άρθρο 46 παράγρ. 1α) Βαθμός - Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή: ΘΕΜΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (20%) Α' Βαθμ. Β' Βαθμ. Γ' Βαθμ Μ.Ο. Χαρακτηριστικά Διαλέκτη (20%) Φωνή 0,00% Άρθρωση 0,00% Χροιά 0,00% Αυτοπεποίθηση 0,00% Στάση 0,00% Μέσος όρος τομέα 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Εποπτικά Μέσα (20%) Ποιότητα 0,00% Πληρότητα 0,00% Μέσος όρος τομέα 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Διεξαγωγή της Παρουσίασης (40%) Απαντήσεις στις ερωτήσεις 0,00% Βαθμός ενδιαφέροντος 0,00% Επαφή με το ακροατήριο 0,00% Πλήρης κάλυψη του θέματος της διατριβής - ισορροπία κατανομής του χρόνου 0,00% Μέσος όρος τομέα 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Αξιολόγηση Χρονικής Διάρκειας (20%) +/- 1' 20Χ1..= 20 +/- 2' 20Χ0,8..= 16 +/- 3' 20Χ0,6..= 12 +/- 4' 20Χ0,4..= 8 Πλέον των +/- 4' Διακοπή Παρουσίασης 20Χ0..= 0 Γενικές Παρατηρήσεις:

98 92 Τελική Βαθμολογία Παρουσίασης Διατριβής Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Θεωρήθηκε α. Ο Διευθυντής Σπουδών β.

99 93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ» ΣΤΟΝ ΚΟΛ / Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ..ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ.. ΕΩΣ. ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ (Άρθρο 9 παράγ. 1ια, Άρθρο 10 παράγ.2β, Άρθρο 13 παράγ. 3ια, Άρθρο 14 παράγ.1ιζ, Άρθρο 46 παράγ. 1α) Για τον 1. ΕΠΙΔΟΣΗ. 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ α. Ζήλος και Επιμέλεια :.... β. Ικανότητα Έκφρασης και Παρουσίασης Συλλογισμών (σαφήνεια, ακρίβεια, συντομία). γ. Μεθοδικότητα- Ορθή Σκέψη-Αντίληψη Πραγματικότητας:. δ. Οξύτητα Κρίσης και Ορθή Εκτίμηση της Πραγματικότητας: ε. Ευχέρεια στη Διαλογική Συζήτηση και Διαλεκτική Ικανότητα: στ. Ενδιαφέρον για Μελέτη και Έρευνα:...

100 94 ζ. Ικανότητα για Συνεργασία και Δυνατότητα Συντονισμού- Κατεύθυνσης Ομαδικής Εργασίας: η. Ικανότητα για Παραγωγή Θετικού και Ολοκληρωμένου Επιτελικού Έργου: θ. Επίπεδο Γενικών Γνώσεων επί των Ενόπλων Δυνάμεων: 3. ΑΠΟΥΣΙΕΣ: Ημέρες Εκπαίδευσης 4. ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ: ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ (Ονοματεπώνυμο Υπογραφή) 1. ΕΕΣ: 2. ΕΔΑΠ: ΕΑΣ: 4. ΕΔΕΑ:. ΓΝΩΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΔΡΩΝ 1. ΕΕΣ: 2. ΕΔΑΠ: 3. ΕΑΣ: 4. ΕΔΕΑ:. ΣΗΜΕΙΩΣΗ α. Συμπληρώνεται μετά το τέλος της εκπαίδευσης. β. Οι βαθμολογίες των επί μέρους παραγράφων τίθενται περιγραφικά(π.χ ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ, ΑΡΙΣΤΑ, κλπ) και αναλύονται.

101 95 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Η» ΣΤΟΝ ΚΟΛ / Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ..ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ.. ΕΩΣ. (Άρθρο 9 παράγ. 1ια, Άρθρο 10 παράγ.2β, Άρθρο 46 παράγ. 1α) Για τον 1. ΕΠΙΔΟΣΗ. 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ α. Ζήλος και Επιμέλεια : β. Ικανότητα Έκφρασης και Παρουσίασης Συλλογισμών (σαφήνεια, ακρίβεια, συντομία). γ. Μεθοδικότητα- Ορθή Σκέψη-Αντίληψη Πραγματικότητας: δ. Οξύτητα Κρίσης και Ορθή Εκτίμηση της Πραγματικότητας: ε. Ευχέρεια στη Διαλογική Συζήτηση και Διαλεκτική Ικανότητα: στ. Ενδιαφέρον για Μελέτη και Έρευνα:.. ζ. Ικανότητα για Συνεργασία και Δυνατότητα Συντονισμού- Κατεύθυνσης Ομαδικής Εργασίας:. η. Ικανότητα για Παραγωγή Θετικού και Ολοκληρωμένου Επιτελικού Έργου:.. θ. Επίπεδο Γενικών Γνώσεων επί των Ενόπλων Δυνάμεων:. 3. ΑΠΟΥΣΙΕΣ: Ημέρες Εκπαίδευσης 4. ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ (Μ.Ο): 5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Κρίνεται κατάλληλος για: α. Βασικές Θέσεις Επιτελείων:.. β. Εκπαιδευτής Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ : Ο Διευθυντής Σπουδών

102 96 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α. Συμπληρώνεται μετά το τέλος της εκπαίδευσης. β. Οι βαθμολογίες των επί μέρους παραγράφων τίθενται περιγραφικά(π.χ ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ, ΑΡΙΣΤΑ, κλπ) και η παράγραφος 4 περιγραφικά και επιπλέον ο Μ.Ο αριθμητικά.

103 97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» ΣΤΟΝ ΚΟΛ / Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ..ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ..ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ.ΕΩΣ. (Άρθρο 3 παράγ. 2α, Άρθρο 10 παράγ.2β, Άρθρο 46 παράγ. 1γ) Για τον 1. ΕΠΙΔΟΣΗ α. Κατηγορία επιτυχίας: ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ β. Τελική αξιολόγηση: (1) Τελικός βαθμός: 90 (2) Σειρά επιτυχίας: 1 ος μεταξύ. Σπουδαστών της ΕΣ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ (Συμπληρώνεται κατά την κρίση του Διοικητή με βάση την Έκθεση Επίδοσης του Διευθυντή Σπουδών και την προσωπική αντίληψή του). 3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ: Κρίνεται κατάλληλος για: α. Βασικές Θέσεις Διακλαδικών Επιτελείων :. β. Εκπαιδευτής ΑΔΙΣΠΟ: Θεσσαλονίκη,.. -Ο- Διοικητής ΣΗΜΕΙΩΣΗ α. Η παρούσα Έκθεση Αξιολόγησης συντάσσεται εις τριπλούν και καταχωρείται στα Φύλλα Μητρώου Αξιωματικού.

104 98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ι» ΣΤΟΝ ΚΟΛ / Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ..ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΙΛΗΤΗ (Άρθρο 13 παράγ. 1θ, Άρθρο 14 παράγ.1ιη, Άρθρο 47 παράγ. 2α) 1. ΔΙΑΛΕΞΗ: 2. ΟΜΙΛΗΤΗΣ:.. 3. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:. 4. ΔΙΑΛΕΞΗ: α. ΔΟΜΗ- ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ- ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΟΜΙΛΗΤΗ: β. ΔΙΑΤΕΘΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ:. 5. ΟΜΙΛΗΤΗΣ: α. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ( SLIDES- Διαφάνειες κλπ): β. ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ( Με ή χωρίς σημειώσεις με ανάγνωση): γ. ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΗΤΑΝ ΠΛΗΡΕΙΣ- ΣΑΦΕΙΣ- ΧΩΡΙΣ ΚΕΝΑ:. δ. ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:... ε. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:. 6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ:. 7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΔΡΑΣ:.. 8. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ:.. 9. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ:.. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Συμπληρώνονται δύο αντίτυπα για κάθε διάλεξη.

105 99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΑ» ΣΤΟΝ ΚΟΛ / Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ (Άρθρο 10 παράγ. 2β, Άρθρο 45 παράγ.1β) ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Διατριβή Τομείς Εκπαίδευσης Ασκήσεις Πολεμικά Παίγνια 40% 30% 20% Γραπτό Παρουσίαση Α Β Γ Δ Ε ΣΤ (80% του 40%) (20% του 40%) Συνολική Συνολική Σύνολο 32% 8% Βαθμολογία 5% 5% 5% 5% 5% 5% Βαθμολογία Μορίων διατριβής Τομέων διατριβής (Μ.Ο) (Μ.Ο.) ΤΜΕ ΤΜΕ ΕΔΑΠ ΕΔΑΠ ΕΑΣ ΕΑΣ ΕΕΣ ΕΔΕΑ (Σύνολο ωρών 550 Ω. Αναλυτικά : ΕΕΣ:190Ω,ΕΔΕΑ:290Ω,ΕΔΑΠ:70Ω) Σύνολο 6,908 10,546 2,546 Συνολική Μορίων % % % Βαθμολογία Τομέων Ασκήσεων- ΕΕΣ ΕΔΕΑ ΕΔΑΠ Π.Π. Σύνολο Μορίων Ασκήσεων- Π.Π. 3, 3 % Ε Α Σ Σεμινάρια Σύνολο Μορίων Σεμιναρίου 0,4125 % 0,4125 % 0,4125 % Συμμετοχή στην Αίθουσα 10% Προφορικά 3,3% Α Περιόδου Β Περιόδου 1,65% 1,65% 0,4125 % ΕΕΣ ΕΔΕΑ ΕΔΑΠ ΕΑΣ Συνολική Βαθμολογία Προφ. Α Π Σύνολο Μορίων Προφ. Α Π - 0,55% 0,55% 0,55% ΕΕΣ ΕΔΕΑ ΕΔΑΠ ΕΑΣ Συνολική Βαθμολογια Προφ. Β.Π. Σύνολο Μορίων Προφ. Β.Π. ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘ/ΓΙΑ ΠΡΟΦ/ΚΩΝ ΤΕΛΙΚ Α ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΦ/ ΚΩΝ

106 100 ΙΑ-2 Συμμετοχή στην Αίθουσα 0,425 % 0,425 % 0,425 % Γραπτά 3,4% Α Περιόδου Β Περιόδου 1,7% 1,7% Συνολική Σύνολο 0,425 0,567 0,566 0,567 Βαθμολογία Μορίων - % % % % Προφ. A Π Προφ. A Π ΕΕΣ ΕΔΕΑ ΕΔΑΠ ΕΑΣ ΕΕΣ ΕΔΕΑ ΕΔΑΠ ΕΑΣ Συνολική Βαθμολογία Προφ. Β.Π. Σύνολο Μορίων Προφ. Β.Π. ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘ/ΓΙΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟ- ΛΟΓΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ

107 101 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΒ» ΣΤΟΝ ΚΟΛ / Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ..ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΥΔΟΚΙΜΩΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (Άρθρο 3 παράγ. 2γ, Άρθρο 10 παράγ.2β, Άρθρο 46 παράγ. 1γ) Α/Α ΒΑΘΜΟ Σ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗ- ΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜ. ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Για Βασ. Θέσεις Επιτελείων Ως Εκπαιδευτής Σχολής ΠΑΡ/ ΣΕΙΣ -Ο- Διοικητής ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Συντάσσεται σε 3 αντίτυπα

108 102 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΓ» ΣΤΟΝ ΚΟΛ / Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ..ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΕΥΔΟΚΙΜΩΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ (Άρθρο 3 παράγ. 2γ, Άρθρο 10 παράγ.2β, Άρθρο 46 παράγ. 1γ) Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, -Ο- Διοικητής ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Συντάσσεται σε 3 αντίτυπα

109 103 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΔ» ΣΤΟΝ ΚΟΛ / Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ..ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ (Άρθρο 10, παράγ. 2α) 2 Φωτογραφίες για το βιογραφικό και 1 για το δελτίο εισόδου. 1. Ονοματεπώνυμο. 2. Όνομα Πατέρα. 3. Κλάδος ή Υπηρεσία 4. Βαθμός Ειδικότητα. 5. Αριθμ. Μητρώου Αριθμ. Ταυτότητας. 6. Τάξη ΣΣΕ ή ΣΝΔ/....(έτος αποφοίτησης), ΣΙ/. -.(σειρά και έτος αποφοίτησης) ημερ/νία προαγωγής στον κατεχόμενο βαθμό. 7. Ημερομηνία - Χρονολογία γέννησης. 8. Τόπος γέννησης Έγγαμος ή άγαμος - στοιχεία συζύγου Τέκνα (όνομα - φύλο - ηλικία) Ξένες γλώσσες και βαθμός γνώσης (με βάση επίσημα στοιχεία που φ/α θα προσκομίσω)....

110 Ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση εκτός από τη στρατιωτική (με βάση επίσημα στοιχεία που φ/α θα προσκομίσω) Γνώση Η/Υ., 14. Μονάδα που Υπηρετώ. 15. Διεύθυνση κατοικίας Θεσσαλονίκης(*) Τηλέφωνο σταθερό στη Θεσσαλονίκη(*) Κινητό. 17. Διεύθυνση κατοικίας κατά τις απομακρύνσεις Τηλέφωνο κατά τις απομακρύνσεις άδειες 19. Στοιχεία Ι.Χ. οχήματος α. Αριθμός Κυκλοφορίας β. Μάρκα γ. Χρώμα δ. Αριθμός Αδείας Κυκλοφορίας Θεσσαλονίκη,. (υπογραφή) (*) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Σε οποιαδήποτε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων να ενημερώνετε αμέσως το Τμήμα Εκπαιδεύσεως στο τηλ εσωτ Θα συμπληρωθούν μετά την παρουσίαση στην ΑΔΙΣΠΟ.

111 105 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΕ» ΣΤΟΝ ΚΟΛ / Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΜ..ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤΑ ΚΑΑΥ (Άρθρο 10 παράγ. 2α, Άρθρο 23 παράγ.4β) 1. Βαθμός:... Όπλο ή Σώμα:... Ονοματεπώνυμο:...ΑΜ:. 2. Μονάδα που υπηρετώ: Πόλη:... Δνση: Τηλέφωνο άμεσης επικοινωνίας (κινητό): 5. Οικογενειακή Κατάσταση: α. Σύζυγος: ΝΑΙ ΟΧΙ β. Παιδιά (αριθμός): Ηλικία παιδιών: 6. Στο ΚΑΑΥ θα εγκατασταθώ: με την οικογένειά μου μόνος μου αυτής: 7. Διαθέτω κατοικία στην πόλη της Θεσσαλονίκης ή στα προάστια ΝΑΙ ΟΧΙ 8. Η σύζυγός μου εργάζεται: ΝΑΙ ΟΧΙ 9. Επιθυμώ συστέγαση με τον: Ημερομηνία. (Υπογραφή)

112 106 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΣΤ» ΣΤΟΝ ΚΟΛ / Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ ΠΤΥΧΙΟ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ (Άρθρο 10 παράγ. 2β, Άρθρο 56 παράγ. 2) ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

113 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΖ» ΣΤΟΝ ΚΟΛ / Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ (Άρθρο 57 παράγ.3) ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ ΣΗΜΑ ΡΟΜΒΟΕΙΔΕΣ ΣΗΜΑ

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ 3 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Α. ΣΚΟΠΟΙ Διάδοση και διατήρηση της Ναυτικής Τέχνης και Παράδοσης. Την εκπαίδευση των μελών

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH ΦΕΚ 1340 16/10/2002 τ Β' Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών 1.Γενικά Οι εισηγητές-μέλη του Μητρώου του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελούν το βασικό παράγοντα επιτυχίας και αποτελεσματικής υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ α/α Τροπο ποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25071 27 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2327 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Υπολογιστικών Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει την λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις διαδικασίες έκδοσης των αποφάσεών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας Ρέθυμνο 9 Νοεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. 9334 Βαθμός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Εμμ. Πορτάλιου 23 Ταχ. Κώδικας: 74100 - Ρέθυμνο

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας Τ ΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ Τ Μ ΗΜΑ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τηλ: 2610.369205 E-mail: tour.praktiki@teipat.gr Fax: 2610.369183 Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ β Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο Κανονισμός Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ακολουθεί ο Κανονισμός Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ακολουθεί ο Κανονισμός Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΕ03 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΕ03 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΕ03 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Έναρξη Προ-οργάνωση Σκοπός και Στόχοι Κυρίως θέμα Αποκαλύψεις Εισαγωγική Παρουσίαση 1 Γενικά καθήκοντα διευθυντή 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των Σπουδαστών του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Πληροφορικής & ΜΜΕ ΤΕΙ Πάτρας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Πληροφορικής & ΜΜΕ ΤΕΙ Πάτρας Τ ΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓ ΩΝ Τ Μ ΗΜΑ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΜΕ Τηλ: +30 26210 20888 E-mail: mme@teipat.gr Fax: +30 26210 20889 Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας Τ ΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ Τ Μ ΗΜΑ ΔΙΟΙΚ ΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τηλ: 2610.369201 E-mail: dioikisiepix@teipat.gr Fax: 2610.369288 Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Παράρτημα Θήβας, ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. 0 Σ ελίδα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. 0 Σ ελίδα ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 0 Σ ελίδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...2 3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...2 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ...2 4.1 Δικαίωμα Συμμετοχής...2 4.2 Προαπαιτούμενα...3

Διαβάστε περισσότερα

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Περίγραμμα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική Διεύθυνση: Διεύθυνση: Τμήμα: Άμεσα Προϊστάμενος (τίτλος): Άμεσα Υφιστάμενοι (τίτλοι): Τίτλος θέσης: Κλάδος / Ειδικότητα: Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για το διορισμό Καθηγητών με Ετήσια Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, με Ωριαία Αποζημίωση, για το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή O κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των διδασκόντων, των φοιτητών, των επιτηρητών για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020, 2/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 14-11-2016 ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ενεργειών που διεκπεραιώνει η Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής

Περιγραφή ενεργειών που διεκπεραιώνει η Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής Περιγραφή ενεργειών που διεκπεραιώνει η Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής Ι. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Σ (Ν. 4009/2011, άρθρο 9) ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 1 (Ν. 4009/2011, άρθρο 9, παρ. 3-6) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου της του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Η Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, έχοντας υπόψη της: α. Tις διατάξεις του άρθρου 24, του Ν. 3187/2003

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020, 19/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων Εσωτερικός κανονισμός της Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Γνωστικό Αντικείμενο 1. Η Β Προπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΕΛΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ MAIL ΤΕΙ Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Θέσεις Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Λειτουργών για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για το σχολικό έτος

Θέμα: Θέσεις Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Λειτουργών για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για το σχολικό έτος ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1434 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ. Φακ. 15.8.01 18 Απριλίου, 2008 Διευθυντές Σχολείων Μέσης, Τεχνικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα: Θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΑΓΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 4 Ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 45500

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1]

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] To Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (πιστοποιημένο κατά ISO:2008) της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΝΑΙ/) ΑΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΑΓΝ ΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΣΕΣ 5 η /

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΣΕΣ 5 η / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Α. Θεσμικό πλαίσιο Χρ. Γκόβαρης 1, Γ. Λυμπερόπουλος 2, Κ. Μαλίζος 3 30

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία εκλογής εξέλιξης Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων

Διαδικασία εκλογής εξέλιξης Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Διαδικασία εκλογής εξέλιξης Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων Η παρακάτω διαδικασία αφορά: α) στην μονιμοποίηση των επί θητεία Επίκουρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΔΦΕ) Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΣΚΟΠΟΣ Η ενηµέρωσή σας, για της υποχρεώσεις τους γραφείου αθλητισµού του ΣΞ και τα καθήκοντα απορρέουν από αυτό. 2 ΠΑΓΙΕΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24763 25 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2291 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Φυσικής» στη Σχολή Εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ενεργειών που διεκπεραιώνει η Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής

Περιγραφή ενεργειών που διεκπεραιώνει η Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής Περιγραφή ενεργειών που διεκπεραιώνει η Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής Περιγραφή ενεργειών Ι. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Σ (Ν. 4009/2011, άρθρο 9) ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 1 (Ν. 4009/2011, άρθρο 9, παρ. 3-6) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

[1] Κεφάλαιο Α Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού

[1] Κεφάλαιο Α Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού [1] ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Α Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, Α.Π.Θ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, Α.Π.Θ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, Α.Π.Θ. Άρθρο 1. ΙΔΡΥΣΗ Το Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφ.: κ. Γεράσιμος Μεντζελόπουλος Τ.: 2610-911.557, F: 2610-994.106 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφ.: κ. Γεράσιμος Μεντζελόπουλος Τ.: 2610-911.557, F: 2610-994.106 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πληροφορίες: Ε.Τριτοπούλου/Σ.Ιωακειμίδου Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Τηλ.: 210 8647420, 210 8629944 Fax: 210 8665988 e-mail: info@eoan.gr URL: www.eoan.gr Αθήνα, 11/2/2016 Αρ. Πρ.: 305 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος : «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 σελ 1 από 6

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α. Εισαγωγή Οι φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε Άρθρο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΗ-ΝΗΗ. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:Δ1Α 1174727 ΕΞ 2013

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΗ-ΝΗΗ. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:Δ1Α 1174727 ΕΞ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Δ1) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Προεδρικό Διάταγμα 102/2012 ΦΕΚ Α 169 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο π.δ.102/2012 έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του: Ν.4172/2013, Ν.4249/2014. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2/4/2015 Αρ. Πρωτ. : 868 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Γραμματέων στο πλαίσιο της πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01)

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) [Με μαύρο και Bold, φαίνονται οι διατάξεις που τροποποιήθηκαν με το ΠΔ 6 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2015 1 1. Εισαγωγή Με βάση το

Διαβάστε περισσότερα