Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 6: Τμηματοποίηση, Στόχευση, Τοποθέτηση. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 6: Τμηματοποίηση, Στόχευση, Τοποθέτηση. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής"

Transcript

1 Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 6: Τμηματοποίηση, Στόχευση, Τοποθέτηση Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο TEI Δυτικής Μακεδονίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

4 Σκοποί ενότητας Να κατανοήσει ο φοιτητής τις έννοιες της τμηματοποίησης, της στόχευσης και της τοποθέτησης στο μάρκετινγκ. 4

5 Περιεχόμενα ενότητας Μεταβλητές τμηματοποίησης. Προϋποθέσεις αποτελεσματικής τμηματοποίησης. Αξιολόγηση τμημάτων αγοράς. Στρατηγικές στόχευσης. Διαφοροποίηση και τοποθέτηση. 5

6 Τμηματοποίησης της αγοράς Ορισμός τμήματος αγοράς: Το τμήμα της αγοράς είναι ένα μεγάλο τμήμα της αγοράς ( π.χ. υψηλού εισοδήματος αγοραστές αυτοκινήτων). Η περιθωριακή αγορά είναι ένα μικρότερο, ειδικά διαμορφωμένο τμήμα ( π.χ. οι υψηλού εισοδήματος αγοραστές αυτοκινήτων που επιθυμούν υψηλών επιδόσεων σπορ αυτοκίνητα). 6

7 Σχεδιασμός μίας πελατοκεντρικής στρατηγικής μάρκετινγκ 7

8 Βήματα στην τμηματοποίηση, τη στόχευση και την τοποθέτηση στην αγορά 8

9 Τμηματοποίηση της αγοράς Επίπεδα τμηματοποίησης της αγοράς 4 επίπεδα: Επίπεδο τμημάτων. Επίπεδο φωλεών. Επίπεδο τοπικών περιοχών. Ατομικό επίπεδο. 9

10 Επίπεδα τμηματοποίησης της αγοράς (1) Μάρκετινγκ τμήματος Ένα τμήμα αγοράς αποτελείται από μια μεγάλη προσδιορίσιμη ομάδα μέσα σε μια αγορά. Μια εταιρία που εφαρμόζει μάρκετινγκ τμήματος συνειδητοποιεί ότι οι αγοραστές διαφέρουν ως προς τις επιθυμίες, την αγοραστική δύναμη, τα γεωγραφική θέση και τις αγοραστικές συνήθειες. Μια εταιρία προσπαθεί να απομονώσει ευρέα τμήματα που αποτελούν μια αγορά. 10

11 Επίπεδα τμηματοποίησης της αγοράς (2) Μάρκετινγκ φωλέας: Ένα τμήμα αγοράς αποτελείται από μια μεγάλη προσδιορίσιμη ομάδα μέσα σε μια αγορά. Η φωλεά αγοράς είναι μια ακόμη πιο καθορισμένη ομάδα, συνήθως μια μικρή αγορά της οποίας οι ανάγκες δεν εξυπηρετούνται ικανοποιητικά. Οι επιχειρηματίες φωλεάς της αγοράς καταλαβαίνουν τις ανάγκες της φωλεάς τους τόσο καλά, που οι πελάτες τους δέχονται να πληρώσουν υψηλότερη τιμή. 11

12 Επίπεδα τμηματοποίησης της αγοράς (3) ΤΟΠΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: Το μάρκετινγκ στόχου παίρνει χαρακτήρα περιφερειακού και τοπικού μάρκετινγκ και τα προγράμματά του είναι σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες των τοπικών ομάδων πελατών. ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: Το έσχατο επίπεδο τμηματοποίησης οδηγεί σε «τμήματα του ενός πελάτη». ΑΥΤΟΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: Μορφή ατομικού μάρκετινγκ στο οποίο ο πελάτης αναλαμβάνει την ευθύνη για τον καθορισμό των προϊόντων και των μαρκών που θα αγοράσει. 12

13 Διαδικασία της τμηματοποίησης της αγοράς (1) Η διαδικασία αποτελείται από 3 βήματα: 1. Το βήμα της έρευνας: - Συνέντευξη από ομάδες καταναλωτών. - Κατάστρωση ερωτηματολογίου. - Διανομή ερωτηματολογίου σε δείγμα καταναλωτών. - Κατασκευή προφίλ κάθε τμήματος. - (π.χ. 4 τμήματα, 200 συνεντεύξεις, 800 ερωτηματολόγια). 13

14 Διαδικασία της τμηματοποίησης της αγοράς (2) 2. Το βήμα της ανάλυσης: -Ανάλυση παραγόντων (αφαίρεση μεταβλητών που παρουσιάζουν υψηλή συσχέτιση). -Ανάλυση ομαδοποίησης (για δημιουργία διαφορετικών τμημάτων). 3. Το βήμα της δημιουργίας προφίλ: - Μετατροπή της ομαδοποίησης σε προφίλ με βάση τις στάσεις, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, τα ψυχογραφικά στοιχεία κ.λ.π. - Π.χ. αδρανής, λάτρης κουλτούρας, κοινωνικά ενεργός κ.λ.π. 14

15 Μεταβλητές τμηματοποίησης Γεωγραφική Τμηματοποίηση. (περιφέρεια, επαρχία, πόλη, πυκνότητα, κλίμα) Δημογραφική Τμηματοποίηση. Τμηματοποίηση βάσει ηλικίας και κύκλου ζωής Τμηματοποίηση βάσει φύλου Τμηματοποίηση βάσει εισοδήματος Ψυχογραφική Τμηματοποίηση. (τρόπος ζωής,προσωπικότητα) Τμηματοποίηση με Βάση τη Συμπεριφορά. Περιστάσεις Αντιλαμβανόμενα Οφέλη Καθεστώς Χρήστη, Μέγεθος Χρήστη, καθεστώς Πιστότητας Χρησιμοποίηση Βάσεων Πολλαπλής Τμηματοποίησης. 15

16 Προϋποθέσεις για αποτελεσματική τμηματοποίηση Για να είναι αποτελεσματική η τμηματοποίηση της αγοράς, θα πρέπει τα τμήματα της αγοράς να παρουσιάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Μετρησιμότητα= δυνατότητα μέτρησης αγοραστικής. συμπεριφοράς τμήματος (μέγεθος, αγοραστική δύναμη, προφίλ τμημάτων) Ουσιαστικότητα= το μέγεθος τους να δικαιολογεί την επένδυση της επιχ/σης (τμήματα αρκετά μεγάλα ή κερδοφόρα). Προσβασιμότητα= δυνατότητα προσέγγισης μέσω ΜΜΕ. Διαφοροποιησιμότητα= τα τμήματα να ξεχωρίζουν μεταξύ τους. Λειτουργικότητα = βαθμός δημιουργίας προγραμμάτων. ΜΚΤ για την προσέλκυση των τμημάτων. 16

17 Στόχευση Μία αγορά στόχος συνίσταται από αγοραστές που έχουν κοινές ανάγκες ή χαρακτηριστικά, προς τα οποία η εταιρεία αποφασίζει να παρέχει τις υπηρεσίες της. Παράγοντες αξιολόγησης τμημάτων αγοράς: Μέγεθος και ανάπτυξη του τμήματος. Δομική ελκυστικότητα. Αντικειμενικοί στόχοι και πόροι εταιρείας. 17

18 Επιλογή αγοράς στόχου 18

19 Στρατηγικές στόχευσης μάρκετινγκ 19

20 Τοποθέτηση Ο τρόπος με τον οποίο ένα προϊόν ή μάρκα σε μία συνωστισμένη και «ομοιόμορφη» αγορά που κατακλύζεται από μηνύματα επιτυγχάνει να εξασφαλίζει μία ξεχωριστή θέση στο μυαλό και τη σκέψη ενός υποψήφιου αγοραστή. 20

21 Τι είναι; Τοποθέτηση δεν είναι τι κάνετε στο προϊόν Τοποθέτηση είναι τι κάνετε στο μυαλό και στην καρδιά του καταναλωτή 21

22 Σε τι αφορά η τοποθέτηση; Το Positioning αφορά στη θέση που κατέχει το προϊόν στο μυαλό του καταναλωτή σε σχέση με τα άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα. 22

23 Αντιληπτή χαρτογράφηση Η αντιληπτική χαρτογράφηση παρουσιάζει το πώς αντιλαμβάνονται οι πελάτες την εικόνα του προϊόντος - της επιχείρησης απέναντι στον ανταγωνισμό. (perceived offers by competition). Bασίζεται στην απεικόνιση ενός ζεύγους μεταβλητών (π.χ. ποιότητα ταχύτητα, τιμή-ευελιξία) σε ένα δυσδιάστατο (ή και τρισδιάστατο) σύστημα αξόνων. Η τεχνική αυτή επιτρέπει την άμεση σύγκριση με τις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις ως προς κάποιες μεταβλητές. 23

24 Παράδειγμα: positioning maps Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλώς "ένα αυτοκίνητο." Αντιθέτως, για τον καταναλωτή, είναι μια δέσμη αντικειμενικών και υποκειμενικών χαρακτηριστικών (το μέγεθος, το χρώμα, η ευκολία χειρισμού, η ευρυχωρία, η άνεση, η τιμή, και ούτω καθεξής) και συνεπειών (όπως είναι τα συναισθήματα της υπερηφάνειας, της εξουσίας, ή του γοήτρου). Πηγή: Armstrong et al. (2012). 24

25 Διαδικασία τοποθέτησης 25

26 Προτεινόμενα βήματα 26

27 Concepts τοποθέτησης Λειτουργικό: Απευθύνεται σε προϊόντα που επιλύουν καταναλωτικές ανάγκες (π.χ. CREST). Συμβολικό: Σχετίζεται με τις ψυχολογικές ανάγκες για καθιέρωση, status, αναγνώριση, κοινωνικό προφίλ, κτλ.( π.χ. ROLEX). Βιωματικό: Χρησιμοποιείται για τοποθέτηση προϊόντων που παρέχουν αισθητήρια ευχαρίστηση, την ποικιλία ή/ και γνωστική διέγερση (π.χ. BMW). 27

28 Προϋποθέσεις δημιουργίας ισχυρής εικόνας 28

29 Επίκεντρο δήλωσης τοποθέτησης 29

30 Παράδειγμα δήλωσης τοποθέτησης Αυτή η μία συγκεκριμένη ιδέα που έρχεται πρώτη στο μυαλό για το προϊόν. Αυτό το ένα χαρακτηριστικό που καθορίζει την υπηρεσία ξέχωρα από τους ανταγωνιστές. Παραδείγματα: Για τη Volvo το ένα πράγμα είναι η "Ασφάλεια". Η McDonalds είναι "Ένας τόπος διασκέδασης για τα παιδιά" Στην Τζακάρτα της Ινδονησίας, τα Bluebird είναι "Ο ασφαλέστερος τρόπος για να ταξιδέψετε με ταξί." Και όλοι γνωρίζουν, η Avis προσπαθεί σκληρότερα. H δήλωση τοποθέτησης της Nike είναι For serious athletes, Nike gives confidence that provides the perfect shoe for every sport. 30

31 Αποτέλεσμα τοποθέτησης Το τελικό αποτέλεσμα της τοποθέτησης είναι η επιτυχημένη δημιουργία μιας πελατοκεντρικής πρότασης αξίας μιας συγκεκριμένης αιτίας να αγοράσει το κοινό-στόχος το προϊόν» (Kotler, 2000). 31

32 Εναλλακτικές Στρατηγικές Διαφοροποίησης/ Τοποθέτησης επιχειρήσεων (1) Ηγέτης μεριδίου αγοράς Η μεγαλύτερη σε πωλήσεις επιχείρηση Ηγέτης ποιότητας Τα καλύτερα, πιο αξιόπιστα προϊόντα Ηγέτης εξυπηρέτησης Η πιο ευαίσθητη προς τους πελάτες Ηγέτης τεχνολογίας Η 1η που αναπτύσσει μία νέα τεχνολογία Ηγέτης καινοτομιών Η πιο δημιουργική στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών Ηγέτης ποικιλίας Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων Ηγέτης προσαρμογής Η πιο ευέλικτη/ προσαρμόσιμη Ηγέτης σχέσεων Η πιο προσηλωμένη στην επιτυχία του πελάτη 32

33 Εναλλακτικές Στρατηγικές Διαφοροποίησης/ Τοποθέτησης επιχειρήσεων (2) Ηγέτης γοήτρου Η πιο αποκλειστική Ηγέτης γνώσης Η μεγαλύτερη σε πείρα/ εμπειρία Παγκόσμιος ηγέτης Η καλύτερα τοποθετημένη στην εξυπηρέτηση διεθνών αγορών Ηγέτης καλών αγορών Η χαμηλότερη τιμή Ηγέτης αξίας Η καλύτερη τιμή Ηγέτης ακεραιότητας Η πιο ηθική/ αξιόπιστη Ηγέτης κοινωνικής Η πιο θετική δύναμη στις κοινωνίες που υπευθυνότητας εξυπηρετεί 33

34 Αποτελεσματικότητα positioning Under positioning: Όταν οι καταναλωτές έχουν ασαφή εικόνα. Over positioning: Όταν οι καταναλωτές έχουν μία στενή και μικρή εικόνα. Confused positioning: Όταν συχνές αλλαγές και αμφιλεγόμενα μηνύματα επικοινωνούνται στον καταναλωτή. Doubtful positioning: Όταν αυτά που επικοινωνούνται δεν είναι και ιδιαίτερα αξιόπιστα. 34

35 Τοποθέτηση και μίγμα μάρκετινγκ Η δημιουργία μοναδικής τοποθέτησης είναι αναγκαίο βήμα για τους μάρκετερς διότι η στρατηγική τοποθέτησης είναι ο οδηγός για αποφάσεις σχετικές με το πρόγραμμα μάρκετινγκ. 35

36 Βιβλιογραφία Armstrong, G. & Kotler, P. (2009). Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 9 η Έκδοση. Εκδόσεις Επίκεντρο. Armstrong G., Adam S., Denize, S. and Kotler P. (2012). Principles of Marketing, 5th Edition, Sydney, Pearson/Prentice Hall. Kotler, P. (2000). Μάρκετινγκ-Μάνατζμεντ. Εκδόσεις Interbooks. Μάλλιαρης, Π. (2000). Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ. Εκδόσεις Σταμούλης. Σιώμκος, Γ. (2004). Στρατηγική Μάρκετινγκ. Εκδόσεις Σταμούλης. Σταθακόπουλος, Β. (2005). Μέθοδοι έρευνας Αγοράς, Εκδόσεις Σταμούλη. Τζωρτζάκης, Κ. & Τζωρτζάκη, Α. (2008). Αρχές Μάρκετινγκ Η ελληνική προσέγγιση. Εκδόσεις Rosili. 36

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 12: Βιομηχανικό Μάρκετινγκ, Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και Τραπεζικό Μάρκετινγκ

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 12: Βιομηχανικό Μάρκετινγκ, Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και Τραπεζικό Μάρκετινγκ Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 12: Βιομηχανικό Μάρκετινγκ, Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και Τραπεζικό Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΦΛΩΡΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δ1. Εισαγωγικές έννοιες μάρκετινγκ 5 Δ.1.1 Εισαγωγή 5 Δ.1.2 Γενικές οδηγίες προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Επιχείρηση προσανατολισμένη στη παραγωγή vs. Επιχείρηση προσανατολισμένη στο marketing.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Επιχείρηση προσανατολισμένη στη παραγωγή vs. Επιχείρηση προσανατολισμένη στο marketing. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Επιχείρηση προσανατολισμένη στη παραγωγή vs. Επιχείρηση προσανατολισμένη στο marketing. Η λειτουργία της βιομηχανοποίησης αποφασίζει με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 11: Τα επιπλέον στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ υπηρεσιών Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING MANAGEMENT ΣΩΤΗΡΗΣ Κ. ΚΛΗΜΗΣ SENIOR CONSULTANT

MARKETING MANAGEMENT ΣΩΤΗΡΗΣ Κ. ΚΛΗΜΗΣ SENIOR CONSULTANT MARKETING MANAGEMENT ΣΩΤΗΡΗΣ Κ. ΚΛΗΜΗΣ SENIOR CONSULTANT AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ FROM CLICKS TO BRICKS Η διαδρομή από την ιδέα στην εφαρμογή και ο ρόλος του Marketing TAKE A WALK ON THE WILD SIDE Η τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δ.Α.Π. Ν.Δ.Φ.Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Εισαγωγή στην Συμπεριφορά του Καταναλωτή 1. Οι παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: ΑΡΧΕΣ MARKETING. Διδάσκων Καθηγητής: Φωτόπουλος Χρήστος. Εξάμηνο Σπουδών: Γ

Τίτλος μαθήματος: ΑΡΧΕΣ MARKETING. Διδάσκων Καθηγητής: Φωτόπουλος Χρήστος. Εξάμηνο Σπουδών: Γ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τίτλος μαθήματος: ΑΡΧΕΣ MARKETING Διδάσκων Καθηγητής: Φωτόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Marketing για το repositioning του Brand GARNIER στην ελληνική αγορά

Στρατηγική Marketing για το repositioning του Brand GARNIER στην ελληνική αγορά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στρατηγική Marketing για το repositioning του Brand GARNIER στην ελληνική αγορά ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδιασμού: η περίπτωση των Boutique Hotels

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδιασμού: η περίπτωση των Boutique Hotels ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδιασμού: η περίπτωση των Boutique Hotels Νικόλαος Τσιακμάκης Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικές Πωλήσεις και Προσαρμοστικότητα Μελέτη Περίπτωσης Εταιρίας Πληροφορικής

Προσωπικές Πωλήσεις και Προσαρμοστικότητα Μελέτη Περίπτωσης Εταιρίας Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) Διπλωματική Εργασία: Προσωπικές Πωλήσεις και Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ MARKETING ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Μάθημα: Αρχές Μάρετινγκ, Εξαμήνου ιδάσκων: ρ. Χρ. Α. Βασιλειάδης Επίκουρος Καθηγητής, τμήματος Ο Ε Η ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ Η ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟΣ Η ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ / ΧΡΗΣΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Σπουδαστής: Nτένμπεκ

Διαβάστε περισσότερα

Synergy Solution m.v.p. A.E.

Synergy Solution m.v.p. A.E. Synergy Solution m.v.p. A.E. consulting ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E., Τζώρτζ 6, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα και Σταδίου 43 Αθήνα, τηλ. 2103838942, φαξ, 210-3838030,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Μικροοικονομία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μικροοικονομία Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 6 1.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 7 1.2 ΤΟ ΜΙΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 8 1.3 ΠΡΟΪΟΝ 10 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΚΑΣ, ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Synergy Solution m.v.p. A.E.

Synergy Solution m.v.p. A.E. Synergy Solution m.v.p. A.E. consulting ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E., Τζώρτζ 6, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα και Σταδίου 43 Αθήνα, τηλ. 2103838942, φαξ, 210-3838030,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ BRANDING ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΓΚΙΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Marketing ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ. www.dap-papei.

Marketing ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ. www.dap-papei. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Marketing www.dap-papei.gr Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ Τμηματικό e-mail : dap_ode@yahoo.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Οικονομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ 1-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Τι είναι Μάρκετινγκ? Οι διεργασίες που γίνονται από ένα οργανισμό για δημιουργία, επικοινωνία και παράδοση αξίας σε πελάτες, μετόχους και την

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΧΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΧΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΧΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙ ΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ Επιβλέπων: Μπιλάλης Νικόλαος Χανιά 2008 Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΞΕ1370

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρ λογος...9. Εισαγωγή...11. Κεφάλαιο 1: Τι είναι διαφήμιση...17. Κεφάλαιο 2: Διαφημιστικ ς σχεδιασμ ς...31

Περιεχ μενα. Πρ λογος...9. Εισαγωγή...11. Κεφάλαιο 1: Τι είναι διαφήμιση...17. Κεφάλαιο 2: Διαφημιστικ ς σχεδιασμ ς...31 Περιεχ μενα Πρ λογος...9 Εισαγωγή...11 Ι. Στόχοι και οργάνωση του υλικού...13 ΙΙ. Ευχαριστίες...15 Κεφάλαιο 1: Τι είναι διαφήμιση...17 1.1 Ανάλυση του όρου...18 1.2 Η διαφήμιση ως διεπιστημονικός κλάδος...19

Διαβάστε περισσότερα