Πολυδιακόπτες Green Line

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολυδιακόπτες Green Line"

Transcript

1 Green Line Green Line Ενισχυτές mplifier ΝΕΟ Green Line NW Quattro LN Quattro LN PS eadends eadends PSG 909 MP Πρίζες δεκτών PSG 908 C Τροφοδοτικό Power supply PSG PG usgänge bei Teilnehmern PSG 909 MP Ενισχυτής 9 IN 9 OUT mplifier 9 IN 9 OUT PSG 908 C Πολυδιακόπτης Διαδ. Σύνδεσης 9 IN 8 συνδρομητές Cascadable multi switch 9 IN 8 subscribers D PSG 912 C Πολυδιακόπτης Διαδ. Σύνδεσης 9 IN 12 συνδρομητές Cascadable multi switch 9 IN 12 subscribers PSG 916 C PSG 916 C Πολυδιακόπτης Διαδ. Σύνδεσης 9 IN 16 συνδρομητές Cascadable multi switch 9 IN 16 subscribers PSG 924 C PSG 924 C Πολυδιακόπτης Διαδ. Σύνδεσης 9 IN 24 συνδρομητές Cascadable multi switch 9 IN 24 subscribers F PSG 912 C D 02 PSG 908 P (PSG 912 P, PSG 916 P) Τερματικός Πολυδιακόπτης 9 IN 8 (12, 16) συνδρομ. nd multi switch 9 IN 8 (12,16) subscribers PSG 908 P

2 διαδοχικής σύνδεσης για επίγεια και 4 πολώσεις ST ΙF (π.χ. STR + otbird) και επίγεια σήματα στους δέκτες των συνδρομητών. Με τα σήματα ελέγχου 1418V, 022kz και DiSqC 2.0 επιλέγετε είσοδο. Stand alone multiswitches for distribution of 4 ST IF polarisations. (e.g. STR + otbird) and terrestrial signals to subscribers receivers. Using the control signals 1418 V, 022 kz and DiSqC 2.0 for input selections. 4 ST and 1 terrestrial TV input energy efficient built-in amplification to compensate cable loss tap outputs select trunk signal by 1318 V, 022 kz and DISqC 2.0 commands high return loss high isolation between the polarisations 4 ST και 1 Επίγεια Είσοδος Χαμηλής Κατανάλωσης Με ενισχυτή αντιστάθμισης των απωλειών καλωδίου Έξοδοι tap με διέλευση 1318V, 022kz, DISqC 2.0 υψηλές Απώλειες Επιστροφής υψηλή απόμονωση μεταξύ των πολώσεων cascadable system eadends eadends Διαδοχικής Σύνδεσης Ενισχυτές mplifier Green Line NO F D NW 100 dµv max m C VC, z 18 VDC, 1200 m 16 0 d -2 d ST: 10 d, TRR: 12 d PSG d 0 d PSG ST, 1 TRR 12 1 d -2 d ST: 10 d, TRR: 12 d 14 V 18 V 22 kz DiSqC 2.0 PSG 508 P Τύπος Type Κωδικός rticle no. Είσοδοι Inputs Έξοδοι Outputs Απώλειες Διέλευσης Insertion loss ST Mz Απώλειες Διέλευσης Insertion loss Terr Mz Ρύθμιση Στάθμης Level adjust range Εντολές Ελέγχου Switching commands Απομόνωση Isolation orz. Vert. Απομόνωση Isolation ST Ter. Στάθμη Εξόδου Output level Τροφοδοσία LN LN supply Θερμοκρασία Λειτουργίας Operation temperature Τροφοδοτικό Power supply Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) Dimensions (W x x D) [mm] Βάρος Weight D 03

3 Green Line Ενισχυτές mplifier Διαδοχικής Σύνδεσης cascadable system διαδοχικής σύνδεσης για επίγεια και 8 πολώσεις ST ΙF (π.χ. STR + otbird) και επίγεια σήματα στους δέκτες των συνδρομητών. Με τα σήματα ελέγχου 1418V, 022kz και DiSqC 2.0 επιλέγετε είσοδο. Cascadable multiswitches for distribution of 8 ST IF polarisations. (e.g. STR + otbird) and terrestrial signals to subscribers receivers. Using the control signals 1418 V, 022 kz and DiSqC 2.0 for input selections. eadends eadends 8 ST και 1 Επίγεια Είσοδος Χαμηλής Κατανάλωσης Με ενισχυτή αντιστάθμισης των απωλειών καλωδίου Έξοδοι tap με διέλευση 1318V, 022kz, DISqC 2.0 υψηλές Απώλειες Επιστροφής υψηλή απόμονωση μεταξύ των πολώσεων Με το τροφοδοτικό PSG μπορείτε να τροφοδοτήσετε και το LN 8 ST and 1 terrestrial TV input energy efficient built-in amplification to compensate cable loss tap outputs select trunk signal by 1318 V, 022 kz and DISqC 2.0 commands high return loss high isolation between the polarisations power supply PSG can be used for LN power supply ΝΕΟ NW D Τύπος Type Κωδικός rticle no. Είσοδοι Inputs Έξοδοι Outputs Απώλειες Διέλευσης Through loss TRR Mz Απώλειες Διέλευσης Through loss ST Mz Απώλειες Tap Tap loss Terr Mz Απώλειες Tap Tap loss ST Mz Εντολές Ελέγχου Switching commands Απομόνωση Isolation orz. Vert. Απομόνωση Isolation ST Ter. Στάθμη Εξόδου TP Output level TP Θερμοκρασία Λειτουργίας Operation temperature Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) Dimensions (W x x D) [mm] Βάρος Weight F PSG Τροφοδοτικό 18 VDC, 1200 m για τη σειρά πολυδιακοπτων PSG...C. Απαραίτητο για την τροφοδοσία του LN. Κωδικός Power supply 18 VDC, 1200 m for PSG...C multiswitches. Neccessary for LN supply. rticle no D 04 PSG 908 C Taps 5 d 5 d 6 d 3 d 28 d 28 d 100 dµv PSG 912 C PSG 916 C ST, 1 TRR Taps Taps 5 d 5 d 6 d 6 d 8 d 3 d 3 d 3 d 14 V 18 V 22 kz DiSqC d 28 d 28 d 28 d 100 dµv 100 dµv C PSG 924 C Taps 5 d 6 d 3 d 3 d 28 d 28 d 100 dµv

4 stand alone Αυτόνομοι πολυδιακόπτες για επίγεια και 8 πολώσεις ST ΙF (π.χ. STR + otbird) και επίγεια σήματα στους δέκτες των συνδρομητών. Με τα σήματα ελέγχου 1418V, 022kz και DiSqC 2.0 επιλέγετε είσοδο. Cascadable multiswitches for distribution of 8 ST IF polarisations. (e.g. STR + otbird) and terrestrial signals to subscribers receivers. Using the control signals 1418 V, 022 kz and DiSqC 2.0 for input selections. 8 ST and 1 terrestrial TV input energy efficient built-in amplification to compensate cable loss 8 ST και 1 Επίγεια Είσοδος Χαμηλής Κατανάλωσης Με ενισχυτή αντιστάθμισης των απωλειών καλωδίου tap outputs select trunk signal by 1318 V, 022 kz and DISqC 2.0 commands high return loss high isolation between the polarisations eadends eadends Έξοδοι tap με διέλευση 1318V, 022kz, DISqC 2.0 υψηλές Απώλειες Επιστροφής υψηλή απόμονωση μεταξύ των πολώσεων Αυτόνομοι Ενισχυτές mplifier Green Line ΝΕΟ -2 d 25 d 30 d PSG 912 P ST, 1 TRR 12 0 d -4 d 14 V 18 V 22 kz DiSqC d 30 d 100 dµv max m C VC, z 18 VDC, 1200 m PSG 916 P ST, 1 TRR 16-2 d 25 d 28 d PSG 908 P ST, 1 TRR 8 Τύπος Type Κωδικός rticle no. Είσοδοι Inputs Έξοδοι Outputs Απώλειες Διέλευσης Insertion loss ST Mz Απώλειες Διέλευσης Insertion loss Terr Mz Εντολές Ελέγχου Switching commands Απομόνωση Isolation orz. Vert. Απομόνωση Isolation ST Ter. Στάθμη Εξόδου Output level Τροφοδοσία LN LN supply Θερμοκρασία Λειτουργίας Operation temperature Τροφοδοτικό Power supply Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) Dimensions (W x x D) [mm] Βάρος Weight F D NW D 05

5 Green Line Ενισχυτές mplifier eadends eadends Ενισχυτής Γραμμής PSG 909 MP In-line amp PSG 909 MP O ενισχυτής PSG 909 MP είναι σχεδιασμένος ειδικά για χρήση με τους πολυδιακόπτες της σειράς Green Line. Κάθε είσοδος (TRR+ST) διαθέτει ρυθμιστή απολαβής 15 d. Τροφοδοτείται απομακρυσμένα ή τοπικά μέσω εξωτερικού τροφοδοτικού. The amplifier PSG 909 MP has been developed specially for use in junction with the multiswitches of the Green Line. ach input (TRR+ST) is equipped with 15 d level adjuster. Remote powering or direct power with an external power supply is possible (switchable). υψηλή απομόνωση μεταξύ των γραμμών χαμηλή εκπομπή θερμότητας Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος τοπική ή απομακρυσμένη τροφοδοσία Pύθμιση στάθμης σε κάθε γραμμή υψηλή στάθμη εξόδου υψηλές απώλειες επιστροφής 10 d ΝΕΟ high isolation between the lines low heat emission low current consumption remote powering or direct power level adjuster each line high output level high return loss 10 d NW D Ενίσχυση των κεντρικών γραμμών ST κατά 14 d και Terr. κατά 17 d mplification of trunk line ST 14 d, Terr. 17 d F D 06 Τύπος Type Κωδικός rticle no. Είσοδοι Inputs [Mz] Έξοδοι Outputs [Mz] Απολαβή Gain ST Απολαβή Gain TRR Έλεγχος Απολαβής Gain control Ρύθμιση Καμπύλης Slope control Στάθμη Εξόδου Output level (IM 3-35 d) ST Στάθμη Εξόδου Output level (IM 2-60 d) TRR Απώλειες Επιστροφής Return loss Κατανάλωση Ισχύος Power consumption Τροφοδοτικό Power supply Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) Dimensions Βάρος Weight PSG 909 mp x x x x d 17 d 20 d TRR d, ST 10 d 110 dµv 105 dµv 10 d 400 m 18 VDC (RC jack)

6 Power supply PSG series PSG Τροφοδοτικό 18 VDC, 1200 m για πολυδιακόπτες PSG. Απαραίτητος για την τροφοδοσία του LN. Κωδικός PSG Power supply 18 VDC, 1200 m for PSG...C multiswitches. Neccessary for LN supply. rticle no Τροφοδοτικά ΣειράςPM Power supply PM series Τύπος - Όνομα Τροφοδοτικό 18 VDC, 1200 m για πολυδιακόπτες PSG. Απαραίτητος για την τροφοδοσία του LN. Κωδικός Type Name Power supply 00 VDC, 0000 m for PSG...C multiswitches. Neccessary for LN supply. rticle no D eadends eadends Τροφοδοτικά Σειράς PSG Ενισχυτές mplifier DiSqC switch to switch between two (PMU 21) resp. four (PMU 41) LNs, automatic control by receiver. PMU 21 Κωδικός PMU 41 Κωδικός PMU 21 rticle no PMU 41 rticle no F Διακόπτης DiSqC για εναλλαγή μεταξύ 2 (PMU 21) ή 4 (PMU 41) LNs, αυτόματα από τον δέκτη. Διακόπτης ST ST switch D 07

7 Standard Line Οι πολυδιακόπτες της σειρ ;ας PM είναι κατασκευασμένη στην Γερμανία κάτι που εγγυάται την υψολή απόδοση και μακροβιότητά τους Για αυτό και σας παρέχουμε εργοαστιακή εγγύηση 5 ετών. The PM... series multiswitches are made in Germany and stand out due to highest quality and durability. s a result we grant this multiswitch series 5 years manufacturer s warranty. Διαδοχική 13 x... PMK 1308, PMK 1312, PMK PM 1308, PM 1312, PM 1316 re ah Qualitäts-Gara re ah nt Qualitäts-Gara nt qualité *** tie de ** 5 ran J ga ie de qualité ** t ran of qua lity ** 2 an s lity ***** 5 an s ga 5 years guarant **** ee ie * 2J Πολυδιακόπτης διαδοχικής σύνδεσης Με το τροφοδοτικό PN 171 γίνεται ενεργή η επίγεια γραμμή και τροφοδοτείται το LN. years guaran t ee ** 2 Πολυδιακόπτης διαδοχικής σύνδεσης ie eadends eadends O O O O O 2 O O O O O 5 2 qua Ενισχυτές mplifier PM... series Cascadable multiswitches 13 x... PMK 1308, PMK 1312, PMK PM 1308, PM 1312, PM 1316 cascadable extension switch of Σειράς PM... cascadable extension switch usage of power supply PN 171 activates terrestrial line and powers LN D F D 08 Τύπος Type Κωδικός rticle no. Είσοδοι Inputs ST Terr. Έξοδοι Outputs Απώλειες Tap ST Tap loss ST Mz Απώλειες Tap Terr Tap loss Terr Mz Απώλειες Διέλευσης Through loss Terr. Sat Εντολές Ελέγχου Switching voltage Απομόνωση Isolation orz. Vert. Απομόνωση Isolation ST Ter. Στάθμη Εξόδου Output level Ρεύμα Δέκτη Current drain receiver Θερμοκρασία Περιβάλλοντος mbiente temperature Διαστάσεις(ΠxΥxΒ) Dimensions (W x x D) [mm] Βάρος Weight PM x 83 x 60 0,62 kg PM d ±2,5 23 d ±2? d V 22 kz DiSqC 2.0 > 30 d > 25 d max. 90 dµv < 65 m C 245 x 200 x 60 1,16 kg PM x 200 x 60 1,17 kg

8 pplication example: 24 subscribers cascadable multiswitches 13 x... Εφαρμογή: 24 συνδρομητές με πολυδιακόπτες διαδοχικής σύνδεσης 13x Ενισχυτές mplifier Standard Line OSP 90 eadends eadends 2 x Κάτοπτρα Offset 90 cm 2 x offsett dish 90 cm OSP P 94 2 x Universal-Quattro-LN PMK 1308 Πολυδιακόπτης Διαδοχικής Σύνδεσης Cascadable extension multiswitch PM 1308 Τερματικός Πολυδιακόπτης Διαδοχικής Σύνδεσης 245 x 83 x 60 0,71 kg PMK PMK d ±2,5 23 d ±2 3 d 3 d 14 V 18 V 22 kz DiSqC 2.0 παθητικό passive > 30 d > 25 d max. 90 dµv < 65 m C 245 x 200 x 60 1,1 kg 1,24 kg PMK Τύπος Type Κωδικός rticle no. Είσοδοι Inputs ST Terr. Έξοδοι Outputs Απώλειες Tap ST Tap loss ST Mz Απώλειες Tap Terr Tap loss Terr Mz Απώλειες Διέλευσης Through loss Terr. Sat Εντολές Ελέγχου Switching voltage Επίγεια Terrestrial Απομόνωση Isolation orz. Vert. Απομόνωση Isolation ST Ter. Στάθμη Εξόδου Output level Ρεύμα Δέκτη Current drain receiver Fernspeisstrom LN supply Θερμοκρασία Περιβάλλοντος mbiente temperature Τροφοδοτικό Power supply Διαστάσεις(ΠxΥxΒ) Dimensions (W x x D) [mm] Βάρος Weight F Cascadable end multiswitch D 2 x universal quattro-ln D 09

9 Standard Line Ενισχυτές mplifier Εφαρμογή: 24 συνδρομητές με πολυδιακόπτες διαδοχικής σύνδεσης 17x pplication example: 24 subscribers cascadable multiswitches 17 x... OSP 90 4 x Κάτοπτρα Offset 90 cm 4 x offsett dish 90 cm P 94 eadends eadends 4 x Universal-Quattro-LN 4 x universal quattro-ln PMK 1708 Πολυδιακόπτης Διαδοχικής Σύνδεσης Cascadable extension multiswitch PM 1708 D Τερματικός Πολυδιακόπτης Διαδοχικής Σύνδεσης Cascadable end multiswitch F D 10 Τύπος Type PM 1708 PM 1712 PM 1716 Κωδικός rticle no Είσοδοι Inputs ST Terr Έξοδοι Outputs Απώλειες Tap ST Tap loss ST Mz 5 d ±2,5 Απώλειες Tap Terr Tap loss Terr Mz 23 d ±2 Απώλειες Διέλευσης Through loss Terr. Sat Σήματα Ελέγχου Switching voltage V 22 kz DiSqC 2.0 Επίγεια Terrestrial παθητικό passive Απομόνωση Isolation orz. Vert. > 30 d Απομόνωση Isolation ST Ter. > 25 d Στάθμη Εξόδου Output level max. 90 dµv Ρεύμα Δέκτη Current drain receiver < 65 m Τροφοδοσία LN LN supply Θερμοκρασία Περιβάλλοντος mbiente temperature C Τροφοδοτικό Power supply Διαστάσεις(ΠxΥxΒ) Dimensions (W x x D) [mm] 245 x 83 x x 200 x 60 Βάρος Weight 0,81 kg 1,17 kg 1,2 kg PMN 1712 T d ±2,5 5 d ενεργό active > 30 d > 30 d max. 90 dµv < 65 m 800 m C 230 V, 50 z 365 x 200 x 60 1,51 kg

10 Standard Line Cascadable multiswitches 17 x... PMK 1708, 1712, 1716 Επέκταση πολυδιακόπτη διαδοχικής σύνδεσης PMK 1708, 1712, 1716 cascadable extension switch usage of power supply PN 171 activates terrestrial line and powers LN 245 x 83 x 60 0,71 kg PMK PMK d ±2,5 23 d ±2 3 d 3 d 14 V 18 V 22 kz DiSqC 2.0 παθητικό passive > 30 d > 25 d max. 90 dµv < 65 m C 245 x 200 x 60 1,1 kg 245 x 200 x 60 1,24 kg PMK Τύπος Type Κωδικός rticle no. Είσοδοι Inputs ST Terr. Έξοδοι Outputs Απώλειες Tap ST Tap loss ST Mz Απώλειες Tap Terr Tap loss Terr Mz Απώλειες Διέλευσης Through loss Terr. Sat Σήματα Ελέγχου Switching voltage Επίγεια Terrestrial Απομόνωση Isolation orz. Vert. Απομόνωση Isolation ST Ter. Στάθμη Εξόδου Output level Ρεύμα Δέκτη Current drain receiver Τροφοδοσία LN LN supply Θερμοκρασία Περιβάλλοντος mbiente temperature Τροφοδοτικό Power supply Διαστάσεις(ΠxΥxΒ) Dimensions (W x x D) [mm] Βάρος Weight F D eadends eadends Με το τροφοδοτικό PN 171 γίνεται ενεργή η επίγεια γραμμή και τροφοδοτείται το LN. Ενισχυτές mplifier Kaskadierbare Multischalter 17 x... D 11

11 Παρελκόμενα Πολυδιακοπτών Ενισχυτές mplifier eadends eadends Πολλών δρόμων taps για πολυδιακόπτες διαδοχικής σύνδεσης, 9 in 18 out Multiple taps for cascadable systems 9 in 18 out Η κορυφαία σειρά tap PMP 918 έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση με κεντρικούς ενισχυτές σε μεγάλα συστήματα διανομής SMTV με περισσότερους από 1000 συνδρομητές. Διατίθενται taps για 9 γραμμές με 10, 15 και 20 d απόσβεση. Η τοπική ή εξ αποστάσεως τροφοδοσία είναι εφικτή. Η τάση DC μπορεί να μπλοκαριστεί με την ενεργοποίηση διακόπτη. The tap range PMP 918 have been developed specially for use in junction with trunk amplifiers and multiswitches in huge distribution systems. SMTV-systems with more than 1000 subscribers are realizable. The taps are available for 9-lines with 10, 15 and 20 d tap loss. Remote powering or direct power υψηλή απομόνωση μεταξύ των γραμμών απομακρυσμένη ή τοπική τροφοδοσία 3 διαφορετικές απώλειες tap d υψηλές Απώλειες Επιστροφής -12 d with an external power supply is possible. DC voltage can be blocked by means of a switch. high isolation between the line remote powering or direct power 3 different tap losses d high return loss -12 d D προς πολυδιακόπτες to multiswitches Το πλεονέκτημα των taps: Λιγότερες απώλειες διέλευσης σε μεγάλα δίκτυα διανομής. F D 12 Κεντρική γραμμή Trunk line dvantage of this taps: Lesser through loss in big distribution systems. Τύπος Type Κωδικός rticle no. Είσοδοι Inputs PMP TP Έξοδοι Outputs Απώλειες Tap ST Tap loss ST Απώλειες Tap Terr Tap loss TRR Απώλειες Διέλευσης ST Through loss ST Απώλειες Διέλευσης TRR Through loss TRR Απομόνωση μεταξύ γραμμών Isolation lines Απώλειες πιστροφής Return loss Βάρος Weight ± 1 d 10 ± 1 d 1,5 ± 1 d 2 ± 1 d PMP TP x Mz 1x Mz 16 x Mz 2 x Mz ± 1 d 15 ± 1 d 1,4 ± 1 d 1,6 ± 1 d > 40 d 12 d 0,99 kg PMP TP ± 1 d 20 ± 1 d 1,3+- 1 d 1,2 ± 1 d

12 For amplification of 8 ST-IF polarisations and terrestrial signal up to 1000 subscribers. The new modular amplifier system was especially developed for digital reception. Splitter- and tap-versions: The outputs of the splitters are symmetrical. The tap-version provides two different gain outputs per section. high isolation between the line low heat emission low current consumption (step down technology) remote powering or direct power slope and level adjusters each line high output level (MMIC and push pull technology) high return loss -12 d Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος (Τεχνολογία Step Down) Απομακρυσμένη ή τοπική τροφοδοσία Ρύθμιση Καμπύλης και Στάθμης σε κάθε γραμμή Έξοδος υψηλής στάθμης (Τεχνολογία MMIC και PushPull) υψηλές Απώλειες Επιστροφής -12 d απομακρυσμένη τροφοδοσία μέσω ομοαξονικού καλωδίου -12d Ενισχυτής γραμμής για ενίσχυση των επίγειων και 8 ST ΙF σημάτων, για διανομή σε μέχρι και 1000 συνδρομητές. Ο νέος modular ενισχυτής είναι σχεδιασμένος ειδικά για ψηφιακή λήψη. Διατίθενται εκδόσεις με taps ή με splitters. Οι έξοδοι των splitters είναι συμμετρικές. Η έκδοση με tap παρέχει εξόδους με δύο διαφορετικές απολαβές, ανάλογα με την συχνοτική περιοχή. eadends eadends Trunk-mplifier for Cascadable Systems 9 IN 9 OUT, Splitter Tap Ενισχυτής γραμμής για διαδοχικής σύνδεσης πολυδιακόπτες 9in9out, SplitterTap Ενισχυτές mplifier accessories Suitable for PMP 918 S-MP, and PMP 918 T-MP. 15 V, 3300 m PMP-NG rtikel- Nr PMP-NG rtikel- Nr d 25 d 112 dµv 110 dµv 111 dµv 109 dµv 1,57 kg PMP 918 T-MP x Mz 1x Mz 16x Mz 2x Mz Γραμμή: 32 d Tap: 25 d Γραμμή: 25 d Tap: 15 d > 70 d d d Γραμμή: 1x 114 dµv Tap: 1x 107 dµv Γραμμή: 112 dµv Tap: 105 dµv Γραμμή: 1x 114 dµv Tap: 1x 104 dµv Γραμμή: 112 dµv Tap: 102 dµv 8 d 12 d < 700 m 1,46 kg PMP 918 S-MP Τύπος Type Κωδικός rticle no. Είσοδοι Inputs Έξοδοι Outputs Απολαβή Gain ST Απολαβή Gain TRR Απομόνωση Isolation Ρύθμιση Απολαβής Gain control Ρύθμιση Καμπύλης Slope control Στάθμη Εξόδου Output level (IM 3-35 d) ST Στάθμη Εξόδου Output level (IM 2-35 d) ST Στάθμη Εξόδου Output level (IM 3-60 d) TRR Στάθμη Εξόδου Output level (IM 2-60 d) TRR Δείκτης Θορύβου Noise figure Απώλειες Επιστροφής Γραμμής Return loss line Κατανάλωση DC DC consumption Βάρος Weight 15 V, 3300 m Passend für PMP 918 S-MP und PMP 918 T-MP. F Τροφοδοτικό Power supply D υψηλή απομόνωση μεταξύ των γραμμών χαμηλή εκπομπή θερμότητας D 13

13 Παρελκόμενα Πολυδιακοπτών Ενισχυτές mplifier Splitter πολλών δρόμων για πολυδιακόπτες διαδοχικής σύνδεσης για 9 17 Γραμμές Multiple splitter for cascadable systems, 2-way splitter for 9 17 lines Η τροφοδοσία του επιτυγχάνεται απομακρυσμ-ένα ή τοπικά μέσω εξωτερικού τροφοδοτικού. Η τάση DC μπορεί να μπλοκαριστεί μέσω διακόπτη. Remote powering or direct power with an external power supply is possible. DC voltage can be blocked by means of a switch. eadends eadends υψηλή απομόνωση μεταξύ των γραμμών απομακρυσμένη ή τοπική τροφοδοσία (PMP-NG ) υψηλές Απώλειες Επιστροφής -12 d απομακρυσμένη τροφοδοσία μέσω ομοαξονικού καλωδίου high isolation between the line remote powering or direct power (PMP-NG ) high return loss -12 d remote powering through the line D προς πολυδιακόπτες to multiswitches F προς πολυδιακόπτες to multiswitches D 14 Τύπος Type Κωδικός rticle no. Είσοδοι Inputs PMP 918-S x Mz 1x Mz 16x Mz 2x Mz 2x 6,0 ±1d 2x 4 ±1d >30 d 12 d 0,49 kg Έξοδοι Outputs Απώλειες Διέλευσης ST Through loss ST Απώλειες Διέλευσης TRR Through loss TRR Απομόνωση Isolation Απώλειες πιστροφής Return loss Βάρος Weight

14 Κάθε Είσοδος (TRR+ST) είναι εξοπλισμένη με ρυθμιστή στάθμης 15 d. Η τροφοδοσία του επιτυγχάνεται απομακρυσμένα ή τοπικά μέσω εξωτερικού τροφοδοτικού. ach input (TRR+ST) is equipped with 15 d level adjuster. Remote powering or direct power with an external power supply is possible (switchable). high isolation between the line low heat emission low current consumption remote powering or direct power level adjuster each line high output level high return loss -12 d remote powering through the line D υψηλή απομόνωση μεταξύ των γραμμών χαμηλή εκπομπή θερμότητας Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος Απομακρυσμένη ή τοπική τροφοδοσία Ρύθμιση Καμπύλης και Στάθμης σε κάθε γραμμή υψηλές Απώλειες Επιστροφής -12 d απομακρυσμένη τροφοδοσία μέσω ομοαξονικού καλωδίου Line amplifier for cascadable systems 9 lines eadends eadends Ενισχυτής Γραμμής για πολυδιακόπτες διαδοχικής σύνδεσης 9 Γραμμών Ενισχυτές mplifier accessories PMP 909 Line mp x x x x d 20 d 15 d 4 d fix Τύπος Type Κωδικός rticle no. Είσοδοι Inputs [Mz] Έξοδοι Outputs [Mz] Απολαβή ST Gain ST Απολαβή TRR Gain TRR Ρύθμιση Απολαβής Gain control Ρύθμιση Καμπύλης Slope control Στάθμη Εξόδου Output level (IM 3-35 d) ST Στάθμη Εξόδου Output level (IM 2-60 d) TRR Δείκτης Θορύβου Noise figure Απώλειες πιστροφής Return loss Κατανάλωση DC DC consumption Βάρος Weight F Ενίσχυση κεντρικής γραμμής d mplification of trunk line d 109 dµv 5 d 12 d < 500 m 0,48 kg 111 dµv D 15

15 Παρελκόμενα Πολυδιακοπτών Κάτοπτρα Offset Ενισχυτές mplifier eadends eadends Η σειρά δορυφορικών κατόπτρων της Polytron διακρίνεται για τα άριστα μηχανικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της. Η σταθερή, χωρίς τζόγο, στήριξη του ανακλαστήρα, εγγυάται για την εκμετάλλευση της μέγιστης απολαβής. Τα κάτοπτρα είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό στη διάβρωση αλουμίνιο, ενώ τα εξαρτήματα στήριξης από ανοξείδωτο ατσάλι V2, που επιτρέπει την τέλεια λήψη για πολλά χρόνια. Offset dishes Μερικά προ-συναρμολογημένα τμήματα επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. 3 χρώματα: Ανοιχτό γκρι, Ανθρακί, σκούρο κόκκινο ανακλαστήρας αλουμινίου με κονορτοποιημένα φύλλα. υποστηρίζονται όλοι οι κοινοί τύποι LN γρήγορη εγκατάσταση και ευθυγράμμιση Η βάση στήριξης είναι κατασκευασμένη από εν θερμώ γαλβανισμένο ατσάλι Our series of satellite dishes stands out through excellent mechanical and electrical values. Minimal tolerances of the reflector guarantee a maximum of antenna gain. The dishes are made of corrosion resistant aluminum, with an additionally pulverised sheet. The hot-dip galvanised mounting and mounting parts made from rust resistant V2 steel allow perfect reception for many years. Few pre-assembled parts allow a fast and easy installation. 3 colours: light grey, anthracite, dark red aluminum reflector with pulverised sheet converter support for all common LNs quick mounting and alignment mounting support made of hot-dip galvanised steel D F D 16 Τύπος Type Κωδικός rticle no. Χρώμα Colour ανοιχτό γκρι light grey Ανακλαστήρας Reflector luminium 1,4 mm Εύρος Συχνοτήτων Frequency range Απολαβή στα Gain at 10,75 Gz Απολαβή στα Gain at 11,75 Gz Απολαβή στα Gain at 12,75 Gz Γωνία Offset Offset angle Γωνιακό Άνοιγμα alf-width Δείκτης GT Merit of system GT-figure Φορτίο Ανέμου Wind load Εγκατάσταση Mounting Δαγκάνα Mast clamp Περιοχή Ρύθμισης djustment range Υποστηριζόμενη Διάμετρος LN Converter support Βάρος Weight OSP ανθρακί anthracite ø 85 cm 10,70-12,75 Gz 38,1 di 38,7 di 39,5 di 21,4 <2 16,2 dk; LN Nf=1,3 d 544 N (q=800 Pa, c=1,5) Εν θερμώ γαλβανισμένο ατσάλι, ιστός V2, wing nuts hot-dip galvanised steel, V2 mast support, wing nuts ø mm ανύψωση 15-50, αζιμούθιο ø 23, 40 mm 8,4 kg σκούρο κόκκινο dark red

16 accessories λήψη 2 δορυφόρων στο ίδιο κάτοπτρο υποστηρίζει 2 LNs In order to receive two satellites with one dish, an additional LN must be mounted. ecause it is mounted in an offset position, it squints to the other satellite. The multi-feed support OSPMF 33 enables the mounting of 2 LNs with a feed-diameter of 23 or 40 mm. It is mainly used with the OSP 90 and can be mounted subsequently. Dual reception of STR and UTLST 13 ast may be the most interesting solution, but other combinations are of course also possible with the multi-feed support. reception of 2 satellites with one dish support for 2 LNs Εκτός από ταυτόχρονη λήψη STR - OT IRD μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες διπλές λήψεις. Τύπος Type Κωδικός rticle no. ιδανικό για LN με ø suitable for LN with ø Αν θέλετε να λαμβάνετε δύο δορυφόρους στο ίδιο κάτοπτρο, ένα επιπρόσθετο LN πρέπει να τοποθετηθεί. Επειδή τοποθετείται παράκεντρα στο κάτοπτρο, θα κοιτάει παράκεντρα τον δορυφόρο. Η βάση Multifeed OSP- MF 33 επιτρέπει την στήριξη 2 LNs με διάμετρο χοάνης 23 mm ή 40 mm. Χρησιμοποιείται με το κάτοπτρο OSP 90. Ενισχυτές mplifier Multi-feed support eadends eadends Βάση Multifeed OSP-MF Βάση Τοίχου Wallbracket hot-dip galvanised steel with plastic cap από εν θερμώ γαλβανισμένο ατσάλι και πλαστικό βραχιόλι D ø 23 mm ø 40 mm OSP-WW mm 440 mm 50 mm 2,68 kg OSP-WW mm 220 mm 50 mm 2,185 kg Τύπος Type Κωδικός rticle no. Απόσταση Οπής ole spacing Απόσταση από τοίχο Distance from wall Διάμετρος Σωλήνα Tube diameter Βάρος Weight OSP-WW 440 F OSP-WW 220 D 17

17 Παρελκόμενα Πολυδιακοπτών LNs LNs Ενισχυτές mplifier eadends eadends Τα Universal LNs λαμβάνουν όλη τη μπάντα ST-IF, Mz και είναι ιδανικά για λήψη ψηφιακών και αναλογικών σημάτων. Polytron διαθέτει την εξής γκάμα LN: Το Universal Quattro LN, OSPK 64, είναι ιδανικό για πολυδιακόπτες συστήματα headend. Universal LN OSP-P 9 για ατομικά συστήματα Universal Twin LN OSP-P 92 για 2 τηλεθεατές Universal Quattro LN OSPP 94 για συστήματα πολυδιακοπτών Universal lock LN OSP-K 64 με εσνωματωμένο πολυδιακόπτη για 4 τηλεθεατές The universal LNs receive the complete ST-IF frequency range from 10.7 to Gz and are suitable for the reception of analogue and digital signals. The universal Quattro-LN OSPK 64 is adapted for multiswitch and headend systems, universal block LN with integrated multiswitch 4 subscribers. universal twin LN OSP-P 92 for two subscribers universal quattro LN OSP-P 94 for multiswitch systems universal block LN OSP-K 64 with integrated multiswitch for 4 subscribers universal LN OSP-P 9 for single systems D OSP-P 9 OSP-P 94 ST-ZF lockschaltbild P 94 Diagram P 94 -LN 9.75 Gz Low Vigh VLow OSP-P 94 V igh F V-LN 10.6 Gz D 18 Τύπος Type Κωδικός rticle no. Περιγραφή Description Συχνότητες Εισόδου Input frequency Δείκτης Θορύβου System noise figure Απολαβή Gain Συχνότητα Ταλαντωτή Oscillator frequency Έξοδος, Εμπέδαση Output, impedance Τάση Τροφοδοσίας Supply voltage Κατανάλωση Ρεύματος Current consumption Εναλλαγή Ταλαντωτή Switching threshold Διάμετρος Χοάνης Feed diameter Θερμοκρασία Περιβάλλοντος mbiente temperature OSP-P Universal-Single 100 m OSP-P 92 OSP-P Universal-Twin Universal-Quattro 10,7...11,7 11,7...12,75 Gz analog 0,2 d digital 0,2 d d 9,75 10,6 Gz F-connector, 75 Ohm 10,5-21 V= 220 m 220 m 14, 16, 22 Vkz 40 mm C OSP-K Universal-Quad MS 300 m

18 F D eadends eadends Ενισχυτές mplifier Σημειώσεις Notes D 19

Μονάδα Βάσης / Base unit. Διαμορφωτές / Modulators. Εφαρμογές / Applications. Μονάδες Βάσης / Base units. Παρελκόμενα / Accessories

Μονάδα Βάσης / Base unit. Διαμορφωτές / Modulators. Εφαρμογές / Applications. Μονάδες Βάσης / Base units. Παρελκόμενα / Accessories Headends Headends Τα headends της POLYTRON χάρη στην modular αρχιτεκτονική τους εξασφαλίζουν όχι μόνο το παρόν, αλλά και το μέλλον. Η εύελικτη γκάμα της POLYTRON ξεκινάει από το μικρό SPM 100 και φτάνει

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικά Εξαρτήματα. Optical compοnents

Οπτικά Εξαρτήματα. Optical compοnents Οπτικά Εξαρτήματα Τα οπτικά εξαρτήματα της POLYTRON συνδυάζουν την ανώτερη λειτουργική ποιότητα της POLYTRON με την τελευταία οπτική τεχνολογία. Οι δύο δρόμων οπτικοί κόμβοι μεταδίδουν σήματα RF (ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφωτές Διαμορφωτές Διαμορφωτές Σύστημα 5 Καλωδίων Πολυδιακόπτες Απομακρυσμένης Πολυδιακόπτες Διαδοχικής Σύνδεσης Τροφοδοσίας Πολυδιακόπτες

Διαμορφωτές Διαμορφωτές Διαμορφωτές Σύστημα 5 Καλωδίων Πολυδιακόπτες Απομακρυσμένης Πολυδιακόπτες Διαδοχικής Σύνδεσης Τροφοδοσίας Πολυδιακόπτες Ενισχυτές SAT IF TERRA Ενισχυτές Splitband 2 Ενισχυτές Ιστού 3 Διακόπτες DiSeqC 3 Ενισχυτές Γραμμής 4 Diplexer 4 SAT IF splitter 4 Τροφοδοτικό ενισχυτών ιστού 4 1 Επίγεια TV TERRA Diplexer 5 Ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα MC / MC filters. Φίλτρα Καναλιού Επιστροφής / Return-path filters Αντάπτορες Φίλτρων Πρίζας / Rejection filter adaptors

Φίλτρα MC / MC filters. Φίλτρα Καναλιού Επιστροφής / Return-path filters Αντάπτορες Φίλτρων Πρίζας / Rejection filter adaptors Φίλτρα Filters Στα προσωποποιημένα φίλτρα το όνομα POLYTRON αποτελεί συνώνυμο υψηλής ποιότητας. Ο ακριβής εργοστασιακός μικροσυντονισμός των καναλιών του κάθε φίλτρου εξοικονομεί χρόνο από την ρύθμισή

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές Κεραίες. Λήψη δορυφορικής TV. Μίκτες και Ενισχυτές Ιστού. Ενισχυτές Ευρείας Ζώνης. Ενισχυτές Γραμμής για MATV/SMATV/CATV

Εξωτερικές Κεραίες. Λήψη δορυφορικής TV. Μίκτες και Ενισχυτές Ιστού. Ενισχυτές Ευρείας Ζώνης. Ενισχυτές Γραμμής για MATV/SMATV/CATV 2010 Edition 1.5 Gültig ab 01.11.2009 Εξωτερικές Κεραίες Λήψη δορυφορικής TV Μίκτες και Ενισχυτές Ιστού Ενισχυτές Ευρείας Ζώνης Ενισχυτές Γραμμής για MATV/SMATV/CATV Κεντρικοί Ενισχυτές Modular Headends

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCE LINE. Επώνυµα Συστήµατα

ADVANCE LINE. Επώνυµα Συστήµατα ADVANCE LINE Επώνυµα Συστήµατα Ασφαλείας & Επικοινωνίας ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 Branded Security & Communication Systems CATALOGUE 2015 Επώνυμα Συστήματα Ασφαλείας & Επικοινωνίας & ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ PUBLIC ADDRESS & EVACUATION

Διαβάστε περισσότερα

Κυψέλες Καυσίμου Fuel Cells

Κυψέλες Καυσίμου Fuel Cells 15 Κυψέλες Καυσίμου Fuel Cells Γιά να έχετε πάντα ηλεκτρική ενέργεια στο σκάφος Κυψέλες καυσίμου EFOY Ελευθερία χωρίς όρια Τώρα μπορείτε πλέον να αγκυροβολήσετε όπου θέλετε, χωρίς συμβιβασμούς στις ανέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ TV Σελ. 4 Μπάντα II-FM Μπάντα UHF (σειρά FLASHD)4

Περιεχόμενα. ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ TV Σελ. 4 Μπάντα II-FM Μπάντα UHF (σειρά FLASHD)4 2 Περιεχόμενα 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ TV Σελ. 4 Μπάντα II-FM Μπάντα UHF (σειρά FLASHD)4 ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΙΣΤΟΥ Σελ. 6 Σειρά SBA + APB ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

GOURMET SERIES GRILLS Αυτόματη ανάφλεξη, θερμόμετρο, περιστρεφόμενη

GOURMET SERIES GRILLS Αυτόματη ανάφλεξη, θερμόμετρο, περιστρεφόμενη 1 MAGMA Grills 3 GOURMET SERIES GRILLS Αυτόματη ανάφλεξη, θερμόμετρο, περιστρεφόμενη βάνα αερίου γιά εύκολη αλλαγή της φιάλης. Εσωτερικό κέλυφος γιά το στράγγισμα στον αποσπώμενο εξωτερικό δίσκο. Αποσπώμενος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης TECHNICAL MANUAL

Οδηγίες Εγκατάστασης TECHNICAL MANUAL REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 Art 1673 Ανιχνευτής εξωτερικού χώρου τριπλής τεχνολογίας / Triple technology outdoor detector Οδηγίες Εγκατάστασης TECHNICAL MANUAL MADE IN ITALY 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SUMMARY

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3 Πλήκτρα χειρισμού στην τηλεόραση...3 Σύνδεση στο ρεύμα...4 Τηλεχειριστήριο...5

Διαβάστε περισσότερα

2009 - Τιµοκατάλογος προϊόντων IKUSI

2009 - Τιµοκατάλογος προϊόντων IKUSI ANTENNAS-TERRESTRIAL RECEPTION BAND I - SINGLE CHANNEL IKP-3E/3 Κεραία ΒΙ 3 στοιχείων τύπου "YAGI", Ε3, gain 6 db, f/b >19db, beamwidth: H 68 / V 110 51,48 FM ANTENNAS IKS-1E/FM Κεραία FM (87.5-108 MHz)

Διαβάστε περισσότερα

IKUSI Hellas 2013_04-IKUSI_price_list-gr-v1.2-L0.xls σελίδα 1 από 15

IKUSI Hellas 2013_04-IKUSI_price_list-gr-v1.2-L0.xls σελίδα 1 από 15 Τιµοκατάλογος IKUSI - Απρίλιος 2013 Ref. Model Περιγραφή FM ANTENNAS ANTENNAS-TERRESTRIAL RECEPTION 1725 IKS-1E/FM Κεραία FM (87.5-108 MHz) κυκλικής λήψης. 20,90 25,71 1730 DAB-030 BAND III - DIGITAL RADIO

Διαβάστε περισσότερα

mistral Antenna systems Antenna Room Ότι έχει σχέση με την κεραία.

mistral Antenna systems Antenna Room Ότι έχει σχέση με την κεραία. Κατάλογος 215 PROFILE Η εταιρεία Mistral Electronics δραστηριοποιείται στο χώρο των ηλεκτρονικών από το 1977. Η μεγάλη εμπειρία και το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό επιτρέπει στην εταιρεία να παράγει

Διαβάστε περισσότερα

Dalla Corte Evolution

Dalla Corte Evolution Dalla Corte Evolution το κλασικό μοντέλο - η επανάσταση Το μοντέλο Evolution παρέχει τέλεια αποτελέσματα, εκεί που απαιτείται υψηλής ποιότητας καφές. Με την δοκιμασμένη τεχνολογία των πολλαπλών boilers

Διαβάστε περισσότερα

IKUSI Hellas 2013_04-IKUSI_price_list-small-gr-v1.2-L0.xls σελίδα 1 από 10

IKUSI Hellas 2013_04-IKUSI_price_list-small-gr-v1.2-L0.xls σελίδα 1 από 10 Τιµοκατάλογος IKUSI - Απρίλιος 2013 Ref. ANTENNAS-TERRESTRIAL RECEPTION UHF ANTENNAS 1735 UCF-013 Κεραία UHF τύπου "YAGI", Κ21-69, gain 15,5db, σύνδεση F 36,30 44,65 1795 HDT518V 1800 HDT511V 1803 HDT513V

Διαβάστε περισσότερα

Solutions. Electronic Locking Page 04 Energy Management Page 14. Bathroom Accessories Page 32 Touch Screen Technology Page 40

Solutions. Electronic Locking Page 04 Energy Management Page 14. Bathroom Accessories Page 32 Touch Screen Technology Page 40 Contract. Woodwork. Solutions. Solutions Electronic Locking Page 04 Energy Management Page 14 Minibars Safeboxes Page 16 Page 8 Bathroom Accessories Page 3 Touch Screen Technology Page 40 Η STEFOS EVRIPIDOU

Διαβάστε περισσότερα

OILIFT Α.Ε. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2010-2011. E.mail: info@oilift.gr, www.oilift.gr Τηλ.: +30210 2717119, Fax: +30210-2792914

OILIFT Α.Ε. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2010-2011. E.mail: info@oilift.gr, www.oilift.gr Τηλ.: +30210 2717119, Fax: +30210-2792914 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2010-2011 ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 62/A,142 31 N. IΩNIA - ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ E.mail: info@oilift.gr, www.oilift.gr Τηλ.: +30210 2717119, Fax: +30210-2792914 OILIFT Α.Ε. 4-5 6-7 8-9 10-11

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ - 41303 για το ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ - 41303 για το ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ - 41303 για το ΕΡΓΟ: «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Υποβρύχια καλώδια 150 kv Υφιστάµενο Σύστηµα 150 kv Υφιστάµενο Σύστηµα 400

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01.

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01. Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220 V 2012/03A-V01.4 ελληνικά Περιεχόμενα 1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας...5 2 Σχεδιασμός Συστήματος...8

Διαβάστε περισσότερα

Solarstrom für Unabhängigkeit und Klimaschutz

Solarstrom für Unabhängigkeit und Klimaschutz Ηλιακή ενέργεια για ελκυστικές αποδόσεις και ενεργή περιβαλλοντική προστασία Solar power for attractive returns and active environmental protection P3588 07.11 / Printed in Greece Όλες οι απεικονίσεις

Διαβάστε περισσότερα

epsi epsi AIRCOOLED WATER CHILLER MODEL ACN ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ACN Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

epsi epsi AIRCOOLED WATER CHILLER MODEL ACN ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ACN Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1 epsi ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ACN AIRCOOLED WATER CHILLER MODEL ACN Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION MANUAL ΤΥΠΟΣ TYPE ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

LINCE ITALIA S.p.A. REG.N.4796 UNI EN ISO 9001:2008 BABY. Ογκοµετρικός Ανιχνευτής Κουρτίνας Volumetric curtain detectors

LINCE ITALIA S.p.A. REG.N.4796 UNI EN ISO 9001:2008 BABY. Ογκοµετρικός Ανιχνευτής Κουρτίνας Volumetric curtain detectors LINCE ITALIA S.p.A. REG.N.4796 UNI EN ISO 9001:2008 BABY Ογκοµετρικός Ανιχνευτής Κουρτίνας Volumetric curtain detectors Art./Item PN: 1777BABY-BA,1779BABY-AM,1787BABY-BA/M,1789BABY-AM/M Οδηγίες Εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD PVR 865. www.nova.gr

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD PVR 865. www.nova.gr Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual NovaBox HD PVR 865 www.nova.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 2 Αποθήκευση... 2 Συντήρηση... 2 Χειρισμός... 2 Περιβαλοντολογικά θέματα... 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual NovaBox HD 831 www.nova.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 2 Αποθήκευση... 2 Συντήρηση... 2 Χειρισμός... 2 Περιβαλοντολογικά θέματα... 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Gruppo Fracarro 04 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 05. Επίγεια και Δορυφορικά συστήματα SMATV 06-69. Λίστα προϊόντων 70-72

Gruppo Fracarro 04 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 05. Επίγεια και Δορυφορικά συστήματα SMATV 06-69. Λίστα προϊόντων 70-72 Gruppo Fracarro 04 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 05 Επίγεια και Δορυφορικά συστήματα SMATV 06-69 Κεραίες LTE 06-07 Ενισχυτές LTE 08-10 Κεραίες 11-15 Κάτοπτρα, LNB'S και διακόπτες DiSEqC 16-17 Μίκτες, διαμορφωτές, ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ OST-7060HD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ OST-7060HD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ OST-7060HD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1) Διαβάστε τις οδηγίες. 2) Κρατήστε τις οδηγίες. 3) Δώστε προσοχή στις προειδοποιήσεις. 4) Ακολουθήστε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες / Εlectric water heaters Tronic 5000 T

Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες / Εlectric water heaters Tronic 5000 T Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες / Εlectric water heaters Tronic 5000 T ES 050-1M 0 WIV-B; ES 080-1M 0 WIV-B; ES 100-1M 0 WIV-B; ES 120-1M 0 WIV-B; ES 150-1M 0 WIV-B Tronic 7000 T ES 080-1E 0 WIV-B; ES 100-1E 0

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD PVR 865. www.nova.gr

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD PVR 865. www.nova.gr Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual NovaBox HD PVR 865 www.nova.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ......................................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Το προιόν αυτό είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Ευρωπαικών Οδηγιών 2004/108/CE, 2006/95/CE, 1275/2008/EC, 2009/125/EC Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα