Μπότη Μιχαέλα Μωραΐτη Μαριεντίνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μπότη Μιχαέλα Μωραΐτη Μαριεντίνα"

Transcript

1 Μπότη Μιχαέλα Μωραΐτη Μαριεντίνα

2 ΟΡΥΚΤΑ Ορυκτό ονομάζεται κάθε χημικό στοιχείο ή ανόργανη ένωση φυσικής προέλευσης, που βρίσκεται στο έδαφος ή στο υπέδαφος ή, υπό μορφή διαλύματος, στο νερό, αποτελώντας συστατικό των πετρωμάτων, από τα οποία αποτελείται ο στερεός φλοιός της Γης. Ορισμένα ορυκτά, όπως για παράδειγμα το διαμάντι, το θείο και ο χρυσός είναι καθαρά χημικά στοιχεία. Τα περισσότερα, όμως, αποτελούνται από κάποια ανόργανη ένωση. Ο Βωξίτης, για παράδειγμα, είναι πέτρωμα που αποτελείται από τα ορυκτά βαιμίτη, γιββσίτη και διάσπορο, των οποίων το κύριο (αλλά όχι το μοναδικό) συστατικό είναι το οξείδιο του αργιλίου (Al 2 O 3 ), ενώ ο γαληνίτης είναι θειούχος μόλυβδος (PbS). Τέτοιου είδους ορυκτά βρίσκονται στα πετρώματα, αποτελώντας τα συστατικά τους ενώ άλλα, όπως το χλωριούχο νάτριο (αλάτι) αφθονούν τόσο στη θάλασσα όσο και σε ποταμούς ή λίμνες. Ωστόσο, σπάνια ένα ορυκτό βρίσκεται αυτούσιο στην Φύση. Τα περισσότερα ορυκτά περιέχουν και προσμίξεις άλλων ορυκτών. Το ορυκτό που αξιοποιείται ως πρώτη ύλη για την εξαγωγή κάποιου στοιχείου ονομάζεται μετάλλευμα. Για παράδειγμα ο γαληνίτης είναι μετάλλευμα του μολύβδου. Τα ορυκτά αποτελούν κύριο αντικείμενο μελέτης της Ορυκτολογίας.

3 Θείο Χρυσός

4 Τι είναι πετρώματα Πετρώματα είναι οι δομικές μονάδες του στερεού φλοιού της γης Συγκεκριμένη ορυκτολογική σύσταση Συγκεκριμένη χημική σύσταση

5 Γενικά ως πετρώματα ονομάζονται τα υλικά από τα οποία αποτελείται ο στερεός φλοιός της Γης, το ανώτερο δηλ. στρώμα της λιθόσφαιρας. Μερικά εξ αυτών εμφανίζονται κατά συμπαγείς μάζες όπως ο γρανίτης ή ο ασβεστόλιθος. Άλλα είναι δυνατόν ν αποτελούνται από μαλακότερα ή «ευκίνητα» υλικά όπως η άμμος, η άργιλος κλπ. Τα πετρώματα σχηματίζονται από ένα ή περισσότερα ορυκτολογικά συστατικά. Ανάλογα με τον τρόπο σχηματισμού τους τα πετρώματα διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: Τα εκρηξιγενή ή πυριγενή ή μαγματικά πετρώματα Τα ιζηματογενή πετρώματα και Τα μεταμορφωσιγενή πετρώματα

6 - δομικές μονάδες του στερεού φλοιού της Γης. - αποτελείται από ένα ή περισσότερα ορυκτά.

7 Μονόμεικτα πετρώματα Μονόμεικτα πετρώματα Αποτελούνται από ένα ορυκτό Μάρμαρο (Ασβεστίτης) Δουνίτης (Ολιβίνης)

8 Πολύμεικτα πετρώματα Πολύμεικτα πετρώματα Αποτελούνται από διάφορα ορυκτά Γρανίτης (Χαλαζίας, Aστριοι, Βιοτίτης κλπ.) Γάββρος (Πυρόξενοι, Aστριοι)

9 Πυριγενή πετρώματα Πηγή του υλικού Μάγμα. Τήξη πετρωμάτων στο θερμό κάτω φλοιό ή άνω μανδύα. Διαδικασία γένεσης Κρυστάλλωση (στερεοποίηση μάγματος)

10 Τα εκρηξιγενή ή πυριγενή πετρώματα αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος των πετρωμάτων επί των οποίων και δημιουργήθηκαν τα ιζηματογενή. Αποτελούν μια από τις τρεις κύριες ομάδες των πετρωμάτων, (η τρίτη ομάδα είναι τα μεταμορφωσιγενή πετρώματα), που παρατηρούνται στους γεωλογικούς σχηματισμούς. Τα πετρώματα αυτά δημιουργήθηκαν από διάπυρο υλικό (μάγμα), που στερεοποιήθηκε στο εσωτερικό ή τελικά καλύφθηκε από άλλα πετρώματα του εξωτερικού φλοιού της Γης. Μερικά από αυτά τα μάγματα περιέχουν πολύ πυρίτιο, είναι πυκνόρρευστα όπως όταν λιώνει το γυαλί. Σε άλλες περιπτώσεις το μάγμα έχει διεισδύσει σε πτυχώσεις, σχισμές βράχων σε μεγάλο μήκος. Τα μάγματα αρχίζουν να προβάλλουν στην επιφάνεια της γης μετά πολύ καιρό από τη σκλήρυνσή τους όταν πλέον η διάβρωση καταστρέψει τα υπερκείμενα πετρώματα από τα οποία καλύπτονται.

11 Το μάγμα που ψύχεται σε μεγάλα βάθη δίνει γένεση στα λεγόμενα πλουτώνια πετρώματα (γρανίτης, γάββρος). Το μάγμα που ψύχεται διεισδύοντας σε ρωγμές, πτυχώσεις κτλ. δίνει γένεση σε πετρώματα που ονομάζονται φλεβικά (ή μέσου βάθους), (πορφυρίτες). Τέλος, το μάγμα που ψύχεται πολύ κοντά ή στην επιφάνεια του γήινου

12 Ιζηματογενή πετρώματα Πηγή του υλικού Υλικά διάβρωσης και αποσάθρωσης πετρωμάτων στην επιφάνεια της γης. Διαδικασία γένεσης Αποσάθρωση => Μεταφορά => Απόθεση => Διαγένεση

13 Τα ιζηματογενή πετρώματα είναι μια από τις τρεις κύριες ομάδες πετρωμάτων, που παρατηρούνται στους γεωλογικούς σχηματισμούς. Τα ιζηματογενή πετρώματα αποτελούνται από υλικά που έχουν συνήθως μεταφερθεί από τον τόπο προέλευσής τους στον τόπο απόθεσής τους, παρατηρούμενα συνήθως ως προσχώσεις. Οι κυριότερες κατηγορίες ιζηματογενών πετρωμάτων είναι:

14 Κλαστικά ή μηχανικά ιζήματα: Πολλές τέτοιες προσχώσεις παρατηρούνται στη θάλασσα και σε λίμνες, σε εκβολές ποταμών, αλλά και σε πρόποδες βουνών, σε κοιλάδες ή σε κοίτες ποταμών και λιμνών. Οι προσχώσεις αυτές προέρχονται από την αποσάθρωση πετρωμάτων που υπήρχαν προηγουμένως. Στο σημείο που μεταφέρονται (από το νερό, τη βροχή, τον πάγο και τον άνεμο (αιολικές αποθέσεις), αποτίθενται σε στρώματα. Εκεί τα υλικά αυτά παραμένουν ευκίνητα είτε ως λάσπη ή άμμος είτε συσσωματώνονται με τη βοήθεια του χαλαζία, αβεστόλιθου, αιματίτη, λειμωνίτη κλπ όπως οι ψαμμίτες, με διαδικασία που είναι γνωστή ως διαγένεση.

15 Χημικά ιζήματα: Άλλες αποθέσεις ιζηματογενών πετρωμάτων σχηματίζονται με την εξάτμιση του νερού που περιέχει διαλυμένες διάφορες χημικές ουσίες, όπως είναι το ορυκτό αλάτι, η γύψος κλπ., ενώ άλλα σχηματίζονται με χημική κατακρήμνιση, όπως ο ασβεστόλιθος. Οργανογενή ή οργανικά ιζήματα: Σχηματίζονται από την εναπόθεση υπολειμμάτων ζωντανών οργανισμών, όπως π.χ. κελύφη μαλακίων, σκελετούς υδρόβιων όντων, ακόμη και την καταπλάκωση μεγάλων εκτάσεων με ζωντανούς οργανισμούς από μεγάλους όγκους άλλων πετρωμάτων. Παραδείγματα τέτοιων πετρωμάτων είναι οι οργανογενείς ασβεστόλιθοι, η γη διατόμων, οι ορυκτοί άνθρακες κτλ

16 Μεταμορφωμένα πετρώματα Πηγή του υλικού Πετρώματα κάτω από υψηλές συνθήκες P-T στο φλοιό ή στον άνω μανδύα. Διαδικασία γένεσης Επανακρυστάλλωση σε στερεά κατάσταση και δημιουργία νέων ορυκτών.

17 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΓΕΝΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑ Στη κατηγορία των μεταμορφωσιγενών ή κρυσταλλοσχιστωδών πετρωμάτων ανήκουν τα πετρώματα εκείνα που έχουν ανακρυσταλλωθεί, δηλαδή έχουν μετασχηματισθεί κάτω από θερμότητα και πίεση σε βαθμό τέτοιο, ώστε να εμφανίζουν μορφή πολύ διαφορετική από τα αρχικά πετρώματα. Συνεπώς και οι τρεις κατηγορίες των πετρωμάτων (ιζηματογενή, εκρηξιγενή και μεταμορφωσιγενή) υπόκεινται σε μετασχηματισμούς. Κατά το στάδιο των μετασχηματισμών αυτών τα εντός αυτών ορυκτά παίρνουν νέο προσανατολισμό και σχηματίζουν κάθετες σειρές προς τη διεύθυνση της ασκούμενης πίεσης. Το αποτέλεσμα είναι μια φυλλοειδής μορφή του πετρώματος, που καταμερίζεται σε λεπτά φυλλάρια.

18 Ονοματολογία ορυκτών Όνομα από ελληνικά ή λατινικά ( ορθόκλαστο, μικροκλινής). Όνομα ερευνητού (βρουσίτης ) Τοπωνύμια (ανδαλουσίτης) Χημική σύσταση (ασβεστίτης, χρωμίτης).

19 Ταξινόμηση ορυκτών Κλάσεις (ανάλογα με τη χημική σύσταση και τη δομή). Υποκλάσεις (Πυριτικά, νησο-, κυκλο-, φυλλο- κλπ.). Ομάδες (Αστριοι, πυρόξενοι). Σειρές (Σειρά πλαγιοκλάστων). Είδος (Σειρά ορθοπυροξένων, είδος υπερσθενής) Ποικιλία ή υποείδος (Αμέθυστος, ρουμπίνι).

20 Ποιες είναι οι ομάδες; 1. Αυτοφυή 2. Σουλφίδια 3. Οξείδια 4. Αλογονίδια 5. Ανθρακικά 6. Νιτρικά 7. Βορικά 8. Φωσφορικά 9. Θειϊκά 10. Βολφραμικά 11. Πυριτικά Χρυσός Au Γαληνίτης PbS Αιματίτης Fe 3 O 4 Αλίτης NaCl Ασβεστίτης CaCO 3 Νίτρο KNO 3 Βόρακας Na 2 B 4 O 5 (OH) 4 8H 2 O Απατίτης Ca 5 (PO 4 ) 3 (OH,F,Cl) Βαρύτης BaSO 4 Βολφραμίτης (Fe,Mn)WO 4 Ολιβίνης (Mg,Fe) 2 SiO 4

21 O μαγνητισμός είναι το φαινόμενο που εμφανίζουν ορισμένα ορυκτά όπως ο μαγνητίτης και ο ιλμενίτης, τα οποία είναι φυσικοί μαγνήτες. H ραδιενέργεια εμφανίζεται στα ορυκτά που περιέχουν ουράνιο, θόριο ή άλλα ραδιενεργά στοιχεία. H διαλυτότητα στο νερό που παρατηρείται στον αλίτη καθώς και σε μερικά άλλα ορυκτά που χαρακτηρίζονται ακόμα και από την γεύση τους. O φθορισμός, ιδιότητα που έχουν ορισμένα ορυκτά να επανεκπέμπουν την ακτινοβολία που δέχονται, σε άλλο, όμως, μήκος κύματος. Η διαφάνεια αποτελεί, επίσης, ένα χαρακτηριστικό των ορυκτών. Υπάρχουν ορυκτά ολοσχερώς διαφανή, ημιδιαφανή και αδιαφανή, αλλά δεν είναι σπάνιο το ίδιο ορυκτό να εμφανίζει και τις τρεις καταστάσεις διαφάνειας, όπως, π.χ., ο ασβεστίτης.

22 Ο πλεοχρωισμός είναι η ιδιότητα των κρυστάλλων ενός ορυκτού να εμφανίζουν διαφορετικό χρώμα όταν, φωτιζόμενοι με γραμμικά πολωμένο λευκό φως. O χρωματισμός φλόγας: Όταν ένα ορυκτό τεθεί σε φλόγα φωταερίου, την χρωματίζει με χαρακτηριστικό χρώμα. Έτσι, τα ορυκτά του νατρίου χρωματίζουν την φλόγα κίτρινη (όπως συμβαίνει για όλες τις ενώσεις του νατρίου), του χαλκού πράσινη κ.τ.λ.

23 ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ Λάμψη Λάμψη (αγγλ. luster) είναι η όψη που παρουσιάζει ένα ορυκτό όταν το φως αντανακλά στην επιφάνειά του. Ο γαληνίτης, ο γραφίτης και ο σιδηροπυρίτης έχουν λάμψη μεταλλική. Τα περισσότερα όμως έχουν λάμψη υαλώδη (χαλαζίας, τοπάζιο κ.ά.) Άλλα, όπως το ζιρκόνιο και το διαμάντι, ανακλούν τις φωτεινές ακτίνες και λάμπουν ζωηρά. Άλλα έχουν ρητινώδη λάμψη, ενώ υπάρχουν ορυκτά μεταξώδη, μαργαριτώδη, γαλακτόχροα, γαιώδη ή λιπαρά. Υφή Η υφή (αγγλ. texture) είναι το χαρακτηριστικό που εμφανίζουν τα αθροίσματα των κρυστάλλων ενός ορυκτού. Μπορεί, για παράδειγμα, τα συσσωματώματα να μοιάζουν με τσαμπί σταφυλιού, (βοτρυοειδής υφή), με βελόνες (βελονοειδής), με ισχυρά συνεκτική δομή (συμπαγής), με κόκκους (κοκκώδης), με επιφλοιώσεις

24 Χρώμα To χρώμα των περισσοτέρων ορυκτών εξαρτάται από πολλές συνθήκες. Ωστόσο, μερικά ορυκτά δεν μεταβάλλουν το χρώμα τους: (ο σιδηροπυρίτης έχει το κίτρινο του ορείχαλκου, ο γαληνίτης είναι γκρίζος και ο χρυσός κίτρινος). Σκληρότητα H σκληρότητα είναι η αντίσταση που εμφανίζουν τα ορυκτά σε εξωτερικές κρούσεις. Τα ορυκτά είναι τόσο σκληρότερα όσο τα άτομά τους είναι μικρότερα και πυκνότερα. Για τη μέτρηση της ιδιότητας αυτής χρησιμοποιείται η δεκάβαθμη σκληρομετρική κλίμακα Μος (Mohs). Κατά τη κλίμακα αυτή, ο τάλκης φέρεται ως το μαλακότερο ορυκτό (σκληρότητα 1), ενώ το διαμάντι ως το σκληρότερο (σκληρότητα 10).

25 Αναλυτικότερα η κλίμακα αυτή, που επινοήθηκε από τον Μος (γι' αυτό και φέρει το όνομά του), αποτελείται από τα εξής δέκα ορυκτά, κατά σειρά από το μαλακότερο προς το σκληρότερο: 1. Τάλκης, 2. Γύψος, 3. Ασβεστίτης, 4. Φθορίτης ή αργυροδάμας, 5. Απατίτης, 6. Άστριοι, 7. Χαλαζίας, 8. Τοπάζι, 9. Κορούνδιο, 10. Αδάμας ή Διαμάντι.

26 Γραμμή κόνεως H γραμμή κόνεως (αγγλ. streak) είναι η γραμμή που αφήνει ένα ορυκτό όταν τρίβεται επάνω σε λευκή επιφάνεια από (όχι λειασμένη) πορσελάνη. Πολλές φορές το χρώμα της γραμμής κόνεως διαφέρει σημαντικά από εκείνο της φυσικής του κατάστασης. Το χρώμα κόνεως είναι σταθερό για κάθε ορυκτό, αποτελώντας ασφαλέστερο δείκτη για την αναγνώριση ενός ορυκτού σε σχέση με το χρώμα του. Πυκνότητα H πυκνότητα αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ορυκτού, αφού είναι το πηλίκο του βάρους του με το βάρος ίσου όγκου νερού. Ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα και το είδος των προσμίξεων αλλά και τις παραλλαγές στη χημική σύσταση του ορυκτού. Συνεκτικότητα H συνεκτικότητα (αγγλ. tenacity) είναι η αντίσταση που

27 Σχισμός O σχισμός (αγγλ. cleavage) είναι η ιδιότητα των ορυκτών κρυστάλλων να σχίζονται σε παράλληλα επίπεδα που καθορίζονται από τα κρυσταλλικά συστήματα. Δεν εμφανίζεται σε όλα τα ορυκτά, ενώ σε άλλα αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, με βάση το οποίο ταυτοποιούνται (π.χ. ο μοσχοβίτης). Θραύση Θραύση ή και θραυσμός (αγγλ. fracture): Όταν τα ορυκτά θραύονται, εμφανίζουν επιφάνειες θραύσης ποικίλων σχημάτων. Οι επιφάνειες θραύσης του οψιδιανού είναι κογχοειδείς και ανώμαλες, ενώ ο μαγνητίτης παρουσιάζει επιφάνεια θραύσης οδοντωτή

28 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ 1) Ορυκτά καύσιμα όπως φυσικό αέριο, πετρέλαιο, λιθάνθρακας, λιγνίτης, γαιάνθρακας(καύσιμο). 2) Πολύτιμοι λίθοι όπως διαμάντι, αζουρίτης, αμέθυστος, απατίτης, αστερισμός, βήρυλλος, διοπτάσιος, ζαφείρι, ζιρκόνιο, κεχριμπάρι, μαλαχίτης, τοπάζι, τουρμαλίνης, χαλαζίας 3) Βιομηχανικά ορυκτά όπως άργιλος, ασβεστόλιθος, μοσχοβίτης, βερμικουλίτης, βολλαστονίτης, βορικά άλατα, γύψος, διατομίτης, ζεόλιθος, καολίνης, μαγνησίτης, λευκά πληρωτικά, μπεντονίτης, περλίτης, χουντίτης, σελεστίτης.

29 Διαμάντι Ζιρκόνιο Κερουσίτης

30 Μοσχοβίτης Πυροφυλλίτης

31 Τάλκης Σερπεντίνης

32 Καολινίτης Ιλλίτης

33 Θείο Χαλκηδόνιος

34 Γρανίτης Χαλαζίας Άστριος

35 Ασβεστίτης Ασβεστόλιθος

36 Χαλαζίας (Quartz)

37 Χαλκοπυρίτης

38 Πολύτιμοι λίθοι

39 Μετάλλευμα Ορυκτό που παρουσιάζει βιομηχανικό ενδιαφέρον εξαιτίας των διάφορων μετάλλων που περιέχει, συνήθως σε αξιόλογο ποσοστό. Πριν χρησιμοποιηθεί από τη βιομηχανία, υπόκειται σε ειδική κατεργασία με θέρμανση, χημική επίδραση κλπ. Τα περισσότερα από τα μ. είναι οξείδια (βωξίτης, λειμωνίτης), ανθρακικές ενώσεις (μαλαχίτης), πυριτικές ενώσεις (γαρνιερίτης). Το μ., μετά την εξαγωγή του από το έδαφος, περιέχει διάφορες ενώσεις μετάλλων με άχρηστα υλικά. Γι` αυτό αρχικά υποβάλλεται σε επεξεργασία καθαρισμού (με θραύση, μαγνητική διαλογή, λειοτρίβηση κλπ.). Κατόπι γίνεται ο διαχωρισμός του μετάλλου (με εμπλουτισμό, πλύση ή επίπλευση) και τέλος το απομονωμένο πια μ. υποβάλλεται σε μεταλλουργική επεξεργασία. Το υπέδαφος της Ελλάδας είναι πλούσιο σε μεταλλεύματα, κυρίως βωξίτη, νικελίου, χρωμιτών, σιδήρου, μαγνησίου (λευκόλιθου), μαγγανίου (πυρολουσίτη), γαληνίτη, σφαλερίτη κ.ά.

40 Γαληνίτης Ονομασία του ορυκτού θειούχου μόλυβδου. Είναι μετάλλευμα με σκούρο χρώμα και ισχυρή μεταλλική λάμψη. Συνήθως περιέχει μικρή ποσότητα από άργυρο, χρυσό, ψευδάργυρο ή χαλκό. Ο γαληνίτης είναι σπουδαίο μετάλλευμα, το πιο συνηθισμένο μετάλλευμα του μόλυβδου. Βρίσκεται σε πολλά μέρη, όπως στη Σαξονία, στη Βοημία στη Βεστφαλία, στην Αγγλία, στη Γαλλία, στις ΗΠΑ, στο Μεξικό κ.α. Στην Ελλάδα γαληνίτης βρίσκεται στο Λαύριο, στη Μύκονο, στη Σίφνο, στο Πήλιο, στη Θάσο, στο Παγγαίο, στη Σάμο κ.α. Γαληνίτης σε σκόνη χρησιμοποιείται στην κατασκευή πήλινων σκευών, γιατί τα κάνει αδιάβροχα. Επίσης ο γαληνίτης χρησιμοποιείται στη ραδιοτεχνία για τη φώραση των ραδιοηλεκτρικών σημάτων.

41 Τύπος: PbS Σύστημα: Κυβικό Κατηγορία: Σουλφίδια

42 Γαληνίτης με το χαρακτηριστικό κυβικό σχισμό (9 cm). Viburnum Trend, Missouri, Η.Π.Α.

43 Κύβος γαληνίτη. Viburnum Trend, Missouri, Η.Π.Α. Κυβο-οκταεδικοί κρύσταλλοι γαληνίτη. Turt, Maramures, Ρουμανία.

44 Γαληνίτης με σιδηρίτη. Turt, Maramures, Ρουμανία. Γαληνίτης με σφαλερίτη. Herja, Maramures, Ρουμανία.

45 Γαληνίτης. Herja, Maramures, Ρουμανία. Ροζέτες χαλκοπυρίτη (ψευδομόρφωση κατά μαγνητοπυρίτη) με γαληνίτη. Turt, Maramures, Ρουμανία.

46 Γαληνίτης με χαλαζία (3,5 cm). Ορυχείο Pachapaqui, Ancash, Περού. Συσσωμάτωμα κυβικών κρυστάλλων γαληνίτη με μαγνητοπυρίτη (6 cm). Dal'Negorsk, Ρωσία.

47 Εξάεδρα γαληνίτη (6 cm). Tristate District, Η.Π.Α. Κυβικός κρύσταλλος γαληνίτη πάνω σε σιδηρίτη και χαλαζία (1 cm). Neudorf, Harz, Γερμανία.

48 Γαληνίτης. Γαληνίτης με χαλαζία και λίγο χαλκοπυρίτη. Η.Π.Α.

49 Γαληνίτης, PbS (+ ίχνη Ag2S)

50 Τα μεταλλεύματα που εξορύσσονται στο Λαύριο περιέχουν διάφορα ορυκτά ψευδαργύρου και μολύβδου όπως ανθρακικό ψευδάργυρο, αργυρούχο γαληνίτη και κερουσίτη καθώς και μεικτά θειούχα μεταλλεύματα όπως γαληνίτη, σφαλερίτη και σιδηροπυρίτη. Τα μεταλλεύματα εμφανίζονται με μορφή φλεβών ή κοιτών μέσα στο κρυσταλλοσχιστώδες της Αττικής και η γέννησή τους οφείλεται σε πνευματολυτικές και υδροθερμικές επιδράσεις όξινων πλουτωνίων εκρήξεων.

51

52 Στο υπέδαφος της Λαυρεωτικής εναλλάσσονται διαδοχικά σχιστόλιθος και μάρμαρο. Σημαντική μεταλλοφορία εμφανίζεται σε τρεις διαδοχικές επαφές μεταξύ των δύο αυτών πετρωμάτων. Το πάχος του επιφανειακού στρώματος σχιστόλιθου ποικίλλει, σε μερικά μάλιστα σημεία, όπως στο Θορικό (όπου φτιάχτηκε και η πρώτη μεταλλευτική στοά), η πρώτη επαφή σχιστόλιθου-μαρμάρου φτάνει στην επιφάνεια του εδάφους.

53

54

55 Τα κύρια χρήσιμα ορυκτά για τους αρχαίους ήταν ο κερουσίτης (ανθρακικός μόλυβδος - PbCO3) και ο γαληνίτης (θειούχος μόλυβδος - PbS). Ο άργυρος (Ag), που ενδιέφερε κυρίως τους αρχαίους περιέχεται στο πλέγμα του μολύβδου. Η αναλογία εκμετάλλευσης των δύο αυτών ορυκτών από τους αρχαίους εκτιμάται σε 9:1. Στους νεότερους χρόνους εξορύσσονται επιπλέον σφαλερίτης (θειούχος ψευδάργυρος - ZnS), σιδηροπυρίτης (θειούχος σίδηρος - FeS2) και σμισθονίτης ή καλαμίνα (ανθρακικός ψευδάργυρος - ZnCΟ3). Όπως είπαμε, οι αρχαίοι ενδιαφέρονταν κυρίως για Αg. Επί πλέον, ήξεραν ότι o ZnCΟ3 είναι επιβλαβής για την επεξεργασία της τήξης, επειδή κάνει δύστηκτη τη σκουριά, η οποία δυσκολεύεται να τρέξει έξω από το καμίνι. Για αυτόν το λόγο, διαχώριζαν το σμισθονίτη ήδη στις σήραγγες, κι έτσι βρέθηκαν σημαντικές εσωτερικές εκβολάδες ZnCΟ3 μέσα στις στοές.

56 Εξαιτίας της εντατικής εκμετάλλευσης των αποθεμάτων κατά την αρχαιότητα, κυρίως για την περιεκτικότητα τους σε άργυρο, τα σημερινά αποθέματα των μεταλλευμάτων του Λαυρίου δεν είναι πια πλούσια σε περιεκτικότητα (μόλυβδος 5-7%, ψευδάργυρος 7-8%, και άργυρο 50-80gr/τόνο μολύβδου) Για το λόγο αυτό εμπλουτίζουν το μετάλλευμα με τη μέθοδο της επιλογικής επίπλευσης και με άλλες μεθόδους, ώστε να αυξήσουν την περιεκτικότητα στα μη μολυβδούχα σε 80-86%, στα ψευδαργυρούχα σε 40-48% και στον άργυρο σε 500gr/τόνο.

57 Τα μεταλλεύματα του Λαυρίου ήταν ενεργά από την αρχαιότητα. Η μεγαλύτερη παραγωγή αργύρου όμως άρχισε το 483 π.χ., οπότε ανακαλύφθηκαν τα πλουσιότατα κοιτάσματα της Μαρωνίας (σημερινής Καμάριζας) και κράτησε ως το 450π.χ. Η παρακμή αρχίζει από τα χρόνια του Πελοποννησιακού Πολέμου ( π.χ.) και συνεχίζεται ύστερα από αυτόν με σοβαρότατες επιπτώσεις στην αθηναϊκή οικονομία. Ένταση της εργασίας θα ξαναπαρουσιαστεί επί Λυκούργου ( π.χ.) για να ακολουθήσει νέα χαλάρωση επί Δημητρίου του Φαληρέα ( π.χ.) και επίσης από το π.χ., όπου παρήγαγαν άργυρο με την ανάπτυξη παλιών μεταλλουργικών σκουριών και τη διαλογή των προηγούμενων μεταλλευτικών εκβολάδων.

58 Από τότε οι εργασίες σταμάτησαν εντελώς και το Λαύριο λησμονήθηκε ως το Η κεντρική ιστορία της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων του Λαυρίου αρχίζει το 1864 με την ίδρυση ενός μεταλλουργείου για την ανακαμίνευση των αρχαίων σκουριών, το οποίο "επέβλεπε" ο αντιπρόσωπος της γαλλικής εταιρείας Ι.Β. Σερπιέρης.

59 Το χυτήριο και το μηχανουργείο.

60 Σε αυτές τις εγκαταστάσεις γινόταν η επεξεργασία των μικτών θειούχων μεταλλευμάτων, θειούχου ψευδαργύρου (σφαλερίτη), θειούχου σιδήρου (σιδηροπυρίτη), θειούχου μολύβδου (γαληνίτη) και των οξειδωμένων μεταλλευμάτων, ανθρακικού μολύβδου (κερουσίτη) και ανθρακικού ψευδαργύρου (σμιθσονίτη ή καλαμίνας). Η Γαλλική εταιρεία εκμεταλλεύθηκε και τα σιδηρομαγγανιούχα μεταλλεύματα του Λαυρίου. Μάλιστα σώζονται 5 κάμινοι πύρωσης σιδηρομαγγανιούχων μεταλλευμάτων, βρίσκονται δε σε ικανή απόσταση του παλιού σταθμού του τραίνου της θέσης Δασκαλειό δίπλα στον καινούργιο δρόμο Λαυρίου - Κερατέας.

61 Τα παλιά πλυντήρια.

62 Η Γαλλική Σκάλα η οποία σώζεται ακόμα, κατασκευάστηκε το 1888 για να εξυπηρετήσει και αυτή την ευκολότερη φόρτωση στα πλοία των μεταλλουργικών προϊόντων της Γαλλικής εταιρείας τα οποία εξάγονταν κατ' εξοχήν στη Γαλλία, και την εκφόρτωση άλλων υλικών.

63 Σας ευχαριστούμε

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Φυσικοί ορυκτοί πόροι της Αττικής uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Ερευνητική Εργασία της Β

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΓΕΛ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

5 ο ΓΕΛ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 5 ο ΓΕΛ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΙΚΑΙΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 4 3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 5 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Α.Μ. 27975 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΝΙΚΟΛΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ. 27973 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΩΣ ΠΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

IZHMATOΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ

IZHMATOΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ IZHMATOΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Χημική διάβρωση και αποσάθρωση των πετρωμάτων. Όπως είναι γνωστό, η ιζηματογένεση οφείλεται στην επίδραση της ατμόσφαιρας και υδρόσφαιρας πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλουργία, δημιουργία μετάλλων και η συμβολή τους στην ανθρώπινη ιστορία. Κεφάλαιο ΙΙ(2)

Μεταλλουργία, δημιουργία μετάλλων και η συμβολή τους στην ανθρώπινη ιστορία. Κεφάλαιο ΙΙ(2) Μεταλλουργία, δημιουργία μετάλλων και η συμβολή τους στην ανθρώπινη ιστορία Κεφάλαιο ΙΙ(2) Κωνσταντίνος Μαντάς, Χρυσάνθη Καρακώστα, Γιώργος Κατσίκης, Θάνος Κιτσικόπουλος, Κατερίνα Μαργέλου, Γιάννης Λαμπρινιάδης

Διαβάστε περισσότερα

το αλάτι, τα άλατα και η στερεά κατάσταση

το αλάτι, τα άλατα και η στερεά κατάσταση Ε Ν Ο Τ Η Τ Α το αλάτι, τα άλατα και η στερεά κατάσταση B B 1 το αλάτι και η κρυσταλλική κατάσταση B 2 ο αριθμός οξείδωσης και ο περιοδικός πίνακας B 3 τα άλατα, τα οξείδια των μετάλλων και τα υδροξείδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 265 00 ΠΑΤΡΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 265 00 ΠΑΤΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 265 00 ΠΑΤΡΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΤΡΙΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ» ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Λαυρεωτική Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου Λαύριο

Λαυρεωτική Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου Λαύριο ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ, ΧΑΡΤΕΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ (LINKS) ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.environ-develop.ntua.gr/htdocs/pantazidou/index.htm

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Διπλωματική εργασία Τρίχος Δημήτριος Εξεταστική επιτροπή Γεώργιος Αλεβίζος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΣ., Λέκτορας ΧΑΝΙΑ, 2011

ΔΙΚΗΣ., Λέκτορας ΧΑΝΙΑ, 2011 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗ ΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Μ.Σ.: ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μεταπτυχιακή διατριβή «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ZARGHAT ΤΗΣ ΣΑΟΥΔ ΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ» Παναγιωταρά Α. Ελένη-Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ «ΣΥΣΤΑΣΗ» ΚΑΙ «ΕΙΔΟΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ «ΣΥΣΤΑΣΗ» ΚΑΙ «ΕΙΔΟΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ «ΣΥΣΤΑΣΗ» ΚΑΙ «ΕΙΔΟΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έννοια της «σύστασης» -που χωρίς προσδιοριστικό,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρμαρα: Ποιοτικά χαρακτηριστικά Αποθέματα και αξία Βιομηχανικές, περιβαλλοντικές και αγροτικές εφαρμογές

Μάρμαρα: Ποιοτικά χαρακτηριστικά Αποθέματα και αξία Βιομηχανικές, περιβαλλοντικές και αγροτικές εφαρμογές Επειρησιακό πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη» 2007-2013 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 5 Μαΐου 2015, Ξενοδοχείο Κούρος, Δράμα Μάρμαρα: Ποιοτικά χαρακτηριστικά Αποθέματα και αξία Βιομηχανικές, περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Κεφάλαιο 4: Τεχνική συµπεριφορά πετρωµάτων 4.1 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ Στα επόµενα γίνεται παρουσίαση της τεχνικής συµπεριφοράς των πετρωµάτων, που συνήθως αναπτύσσονται στον Ελλαδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Δρ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: ΣΤΡΑΤΩΝΙ ΕΞΑΜΗΝΟ: Α ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΙΚΤΑ ΘΕΙΟΥΧΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Αναχώρηση με λεωφορείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΕΡΙΟ- ΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕ- ΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ( για την ανακάλυψη του πυριτίου)

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ( για την ανακάλυψη του πυριτίου) TO ΠΥΡΙΤΙΟ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Στον περιοδικό πίνακα των Χημικών στοιχείων το πυρίτιο βρίσκεται στην 14η ομάδα. Ανακαλύφθηκε το 1823. Εχει ατομικό αριθμό 14, θερμοκρασία τήξης 1414 0C και βρασμού 3265 0C.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Β ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Β ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Β ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη της επίδρασης του φαινομένου της αναζύμωσης στις μηχανικές ιδιότητες των αργιλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟ ΟΜΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟ ΟΜΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΞΑΝΘΗ. Β Εξάμηνο.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΞΑΝΘΗ. Β Εξάμηνο. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΞΑΝΘΗ Β Εξάμηνο Θεσσαλονίκη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΡΟΜΗΣ 1η ΗΜΕΡΑ Ξάνθη. Βολλαστονίτης (Σχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. ΤΑ «ΑΝΟΡΓΑΝΑ» ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΗΣ.

ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. ΤΑ «ΑΝΟΡΓΑΝΑ» ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΗΣ. ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. ΤΑ «ΑΝΟΡΓΑΝΑ» ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΗΣ. Βράχια, πέτρες, χώµα, σκληρά και µαλακά υλικά του εδάφους είναι τα δοµικά συστατικά της Γης, που γνωρίζουµε από την καθηµερινή µας εµπειρία. Επίσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια είναι τα σπουδαιότερα είδη ζωνώδους κατασκευής των πλαγιοκλάστων. Ερµηνεύσατε τον τρόπο δηµιουργίας καθενός α) Κανονική ανάστροφη ζώνωση:

1. Ποια είναι τα σπουδαιότερα είδη ζωνώδους κατασκευής των πλαγιοκλάστων. Ερµηνεύσατε τον τρόπο δηµιουργίας καθενός α) Κανονική ανάστροφη ζώνωση: 1. Ποια είναι τα σπουδαιότερα είδη ζωνώδους κατασκευής των πλαγιοκλάστων. Ερµηνεύσατε τον τρόπο δηµιουργίας καθενός α) Κανονική ανάστροφη ζώνωση: Χαρακτηρίζουν τη γενική τάση της µεταβολής της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. Πετρολογικός κύκλος

ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. Πετρολογικός κύκλος ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Εκρηξιγενή - Μεταµορφωµένα - Ιζηµατογενή πετρώµατα Πετρολογικός κύκλος ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Πετρώµατα Πετρώµατα είναι φυσικά στερεά υλικά σε συµπαγή ή χαλαρή µορφή, που π αποτελούνται από

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις χημείας γ γυμνασίου

Ερωτήσεις χημείας γ γυμνασίου Εν. 1. Οξέα βάσεις - άλατα 1. Τα οξέα Ερωτήσεις χημείας γ γυμνασίου 1. Ποιες οι κοινές ιδιότητες των υδατικών διαλυμάτων των οξέων; Τα διαλύματα των οξέων 1. Έχουν χαρακτηριστική ξινή (όξινη) γεύση. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Φυσική Γεωγραφία

Γενική Φυσική Γεωγραφία Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΓ ΤΜΗΜΑ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Γενική Φυσική Γεωγραφία Παύλος Αβραμίδης Διδάκτωρ Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών Νοέμβριος, 2002 Γενική Φυσική Γεωγραφία 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΡΥΚΤΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ»

Θέμα: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Θέμα: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ» Πτυχιακή εργασία Του σπουδαστή: ΚΑΖΑΔΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ Επόπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΟΥΣ ΜΗΛΟ & ΚΙΜΩΛΟ 26-30/05/2008

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΟΥΣ ΜΗΛΟ & ΚΙΜΩΛΟ 26-30/05/2008 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΟΥΣ ΜΗΛΟ & ΚΙΜΩΛΟ 26-30/05/2008 Στα πλαίσια των μαθημάτων: Κοιτασματολογία Τεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των Βιομηχανικών Ορυκτών και Πετρωμάτων (ΒΟΠ) στην ανάπτυξη της Μακεδονίας και Θράκης

Η συμβολή των Βιομηχανικών Ορυκτών και Πετρωμάτων (ΒΟΠ) στην ανάπτυξη της Μακεδονίας και Θράκης Η συμβολή των Βιομηχανικών Ορυκτών και Πετρωμάτων (ΒΟΠ) στην ανάπτυξη της Μακεδονίας και Θράκης Ανανίας Τσιραμπίδης Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα