Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης"

Transcript

1 Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο Παύλος Ιωσηφίδης

2 Επιχειρηματικότητα είναι η προσπάθεια μετατροπής της πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα και από αυτή τη διαδικασία να προκύψει και οικονομικό κέρδος. Περιλαμβάνει σαν βήματα την Καινοτομία, την ηγεσία, τη διαχείριση και την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας.

3 Επιχειρηματικότητα είναι η προσπάθεια μετατροπής της πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα και από αυτή τη διαδικασία να προκύψει και οικονομικό κέρδος. Περιλαμβάνει σαν βήματα την Καινοτομία, την ηγεσία, τη διαχείριση και την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας. Στην Ελλάδα θεωρείται από επιχειρηματικούς και οικονομικούς κύκλους αναγκαίο να γίνει μια προσπάθεια ένταξη της στην εκπαίδευση, με το σκεπτικό πως βοηθάει στην ανάπτυξη της παιδείας, της οικονομίας και της κοινωνιας. Υπάρχουν Οργανισμοί που προάγουν την επιχειρηματικότητα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, όπως το JCI (Junior Chamber International), η JADE, η EUROPEN και άλλοι. Νέες μορφές επιχειρηματικότητας είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα, κ.α. (Από Βικιπαίδεια)

4 Χρήσιμος Ορισμός της Επιχειρηματικότητας «Μια Ανθρώπινη ηµιουργική Ενέργεια που φτιάχνει κάτι αξίας πρακτικά από το τίποτα. Είναι το κυνήγι ευκαιριών αδιαφορώντας για τους διαθέσιµους πόρους. Απαιτεί όραµα, πάθος και δέσµευση ότι θα οδηγείς τους άλλους στο κυνήγι αυτού του οράµατος. Απαιτεί επίσης προθυµία να λάβεις εσκεµµένα κάποια ρίσκα» Pavlos Josephides- Executive Director Provident Investments

5 Η επιτυχία βασίζεται στην επιχειρηματικότητα η όποια μετατρέπει τις ΙΔΕΕΣ σε ΠΡΟΙΟΝΤΑ Adam Smith 5

6 Ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν Ποιος ο σκοπός της μελέτης? Ποιος θα την διαβάσει? Γιατί θα την διαβάσει? Ποιο το επίπεδο των γνώσεων του? Ποιο υπόβαθρο πληροφοριών χρειάζονται για το συγκεκριμένο θέμα? 6

7 Αποτελεσματική Συγγραφή Μελέτης Προσεκτική επιλογή των κεφαλαίων και των υποτίτλων Να παρουσιάζονται τα σημαντικότερα σημεία Να διέπεται από την ακρίβεια και την λογική Οποιεσδήποτε υποθέσεις ή προσεγγίσεις πρέπει να αναφέρονται Το ύφος απλό και κατανοητό 7

8 Ο αναγνώστης θα πρέπει να μπορεί να εκτιμήσει αν η ομάδα υλοποίησης είναι σε θέσει να μετατρέψει ένα μη δοκιμασμένο προϊόν ή υπηρεσία σε πωλήσεις που θα ξεπερνούν το κόστος.

9 Σκοπός του Επιχειρηματικού Σχεδίου (business plan) Ένα τυπικό Επιχειρηματικό Σχέδιο είναι τόσο σημαντικό για μια επιχείρηση που έχει συσταθεί, ανεξάρτητα από το μέγεθός της, όσο είναι και για το ξεκίνημά της. Εξυπηρετεί τέσσερις βασικές λειτουργίες: 1. Βοηθά τη διεύθυνση ή το σύμβουλο να διευκρινίσει, να εστιάσει και να μελετήσει την ανάπτυξη αλλά και τις προοπτικές της επιχείρησης 2.Παρέχει μία μελετημένη και λογική δομή, μέσα από την οποία η επιχείρηση μπορεί να αναπτύξει και να επιδιώξει επιχειρηματικές στρατηγικές για τα επόμενα τρία με πέντε χρόνια. 3. Λειτουργεί σαν βάση στις συζητήσεις με τρίτους φορείς, όπως μετόχους, τράπεζες, πράκτορες, επενδυτές, επιχορηγήσεις- κυβέρνηση κλπ 4. Προσφέρει ένα δείκτη-σταθμό )μέτρο σύγκρισης, του οποίου η αξία μπορεί να μετρηθεί και να αναθεωρηθεί.

10 Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) Επιχειρηματικό Σχέδιο Η δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι αναγκαία για επιτυχία Ορίζει και καθοδηγεί τις δραστηριότητες και συμπεριφορές ολόκληρης της επιχείρησης Πρέπει να είναι προσεκτικά, μεθοδικά και στρατηγικά γραμμένο

11 Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Επιχειρηματικό Σχέδιο Plan) Ρεαλιστικό και βασισμένο σε ακριβής και ενημερωμένες πληροφορίες και πηγές Λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές προβλέψεις Απαραίτητο για εξασφάλιση δανείων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς

12 Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) Τέτοια μελέτη θα πρέπει να κατέχει όλα τα αναγκαία στοιχειά για μια επενδυτική απόφαση και οι εμπορικές, τεχνικές, χρηματοοικονομικές, οικονομικές, και περιβαλλοντικές απαιτήσεις για ένα επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να καθορίζονται σαφώς και να εξετάζονται κριτικά με βάση εναλλακτικές λύσεις 12

13 Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) Η μελέτη αυτή πρέπει: Να καταλήγει θετικά ή αρνητικά Εκπονείται μόνο αν οι αναγκαίες χρηματοοικονομικές διευκολύνσεις μπορούν να επιβεβαιωθούν με υψηλό βαθμό ακρίβειας Όλα τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται και όλες οι λύσεις που επιλέγονται πρέπει να περιγράφονται και να δικαιολογούνται 13

14 Βασικά Στοιχεία Επιχειρηματικού Σχεδίου 1. Ανάλυση Αγοράς και Μάρκετινγκ 2. Τεχνικά Θέματα 3. Χρηματοοικονομικές Μελέτες 4. Οργανωτική και Διευθυντική Ανάλυση 14

15 Ανάλυση Αγοράς & Μάρκετινγκ Γενικά Θέματα Ανάλυση Προϊόντος - Υπηρεσίας Στοιχεία Αγοράς Ανταγωνισμός Μερίδια Αγοράς Η επιχείρηση και η Θέση της στην Αγορά (S.W.O.T Analysis) Στόχοι και Στρατηγική Μάρκετινγκ (Μίγμα Μάρκετινγκ) Σχεδιασμός Πλάνου Μάρκετινγκ «Το μυστικό του επιχειρείν είναι να ξέρεις κάτι που δεν ξέρουν οι άλλοι» Αριστοτέλης Ωνάση

16 Τεχνικά Θέματα Τοποθεσία και Περιβάλλον Μηχανολογικά και Τεχνολογία Πρώτες Ύλες Διαθεσιμότητα και Προμήθεια Παραγωγική διαδικασία

17 Χρηματοοικονομικές Μελέτες Προγραμματισμός και Προϋπολογισμός Έργου (5 έτη) Προβλέψεις : Πωλήσεων Κόστους πωλήσεων- Εξόδων Διοίκησης- Εξόδων Διανομής και Πωλήσεων Χρηματοοικονομική Ανάλυση Κατάσταση κερδοζημιών/ Iσολογισμός/ Χρηματοροών Απαιτούμενη Χρηματοδότηση Ίδια Κεφάλαια Αξιολόγηση Επένδυσης Νεκρό σημείο NPV- IRR

18 Οργανωτική και Διευθυντική Ανάλυση Οργάνωση Μονάδας Οργανωτική Επιχειρησιακή Δομή Ανθρώπινοι Πόροι Ανάλυση Ανθρώπινου Δυναμικού Βιογραφικά Ομάδας Διοίκησης Κατάρτιση και εμπειρίες που έχουν τα μέλη της ομάδας που θα υλοποιήσει το σχέδιο και ο ρόλος καθενός

19 Επιχειρηματικό Σχέδιο Τι στοιχεία θα πρέπει να περιλαμβάνει: 1. Την περιγραφή της επιχείρησης, τους στόχους, το όραμα, αποστολή, φιλοσοφία και στρατηγικούς στόχους - τα κλειδιά επιτυχίας της 2. Το Χρηματοδοτικό Χάρτη Πορείας που περιλαμβάνει: - Τον κεφαλαιουχικό εξοπλισμό και λίστα προμηθειών - Ισολογισμό, δήλωση εισοδήματος και ανάλυση ταμειακής ροής - Πρόβλεψη πωλήσεων και εξόδων Ο Χρηματοδοτικός Χάρτης Πορείας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του επιχειρηματικού πλάνου αφού υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες πού και πώς να διαθέσουν χρόνο και τους επιτρέπει να αξιολογήσουν την πρόοδο του οργανισμού

20 Επιχειρηματικό Σχέδιο 3. Τις ανάγκες του εργασιακού δυναμικού και το πλάνο διατήρησής του 4. Πιθανά προβλήματα και λύσεις 5. Την ανάλυση του ανταγωνισμού 6. Τις δραστηριότητες διαφήμισης και προώθησης των δραστηριοτήτων της 7. Τον προϋπολογισμό και τη διαχείριση ανάπτυξης του οργανισμού

21 ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Επιχειρηματικού Σχεδίου. A. Σχετικά με την επιχειρηματική πρόταση Στρατηγική με μοναδικά χαρακτηριστικά Δεν βασίζεστε σε ένα προμηθευτή, ένα και μοναδικό προϊόν και ένα πελάτη Δεν είστε ευάλωτοι στον ανταγωνισμό

22 ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Επιχειρηματικού Σχεδίου. A. Σχετικά με τα Οικονομικά Έχουν επισημανθεί οι χρηματοροές Τονίστε την απόδοση του κεφαλαίου που θα επενδυθεί Τεκμηριώστε την ικανότητα σας για πωλήσεις που θα φέρουν έσοδα

23 Τι σκέφτονται όταν Διαβάζουν το Επιχειρηματικό σας Σχέδιο ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΙΛΟΙ, ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Venture Capital/ Business Angels Υπάρχει εγγύηση και ταμειακές ροές για την πληρωμή των δανείων Συμβολή στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, δυνατότητα πληρωμής φόρων, εξαγωγές, ανταγωνιστικότητα Θα πάρουν πίσω τα λεφτά τους; Ιδιαιτερότητα, προοπτικές ανάπτυξης ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αξιοπιστία και φερεγγυότητα, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη Εκπλήρωση τυπικών απαιτήσεων για δημόσια εγγραφή ή ιδιωτική τοποθέτηση.

24 Βασικές Αρχές Παρουσίασης 1.Επιλέξτε τον κατάλληλο επενδυτή που σας ταιριάζει 2.Προσοχή στο Ε.Σ. που θα του δώσετε 3.Τεκμηριώστε την αξιοπιστία σας 4.Προσπαθήστε να τονίσετε την ικανότητα των συνεργατών σας 5.Αποφύγετε να αναφέρετε ισχυρούς ανταγωνιστές σας 6.Προετοιμαστείτε να παρουσιάσετε τον τρόπο που η επιχείρηση θα κερδίσει χρήματα 7.Να είστε ρεαλιστές στις απαιτήσεις σας 8.Το προσωπικό στυλ της παρουσίασης είναι πολύ σημαντικό

25 10.Το σχέδιο έγινε από συμβούλους που αναπαρήγαγαν κάποιο παρόμοιο που είχαν 10 Λόγοι για τους οποίους απορρίπτονται τα Επιχειρηματικά Σχέδια με μια ματιά 1. Πρόχειρη ή ανειλικρινής παρουσίαση 2.Μεγάλο κείμενο με γενικεύσεις 3.Μικρό, αδύναμο και αόριστο κείμενο 4.Δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα και ουσιαστικές λεπτομέρειες 5.Υπάρχουν σφάλματα δεδομένων 6.Παραλείψεις σε θέματα ζωτικών δεδομένων, πόρων ή γνώσεων 7.Ανεπαρκής ανάλυση σεναρίων 8.Αδικαιολόγητα αισιόδοξες οικονομικές προβλέψεις 9.Το ΕΣ δημιουργείται για την εξεύρεση χρηματοδότησης και όχι για τη διοίκηση της εταιρείας

26 εν µπορείς να πετύχεις ένα στόχο που δεν µπορείς να δεις!

27 Τα µεγάλα µυαλά έχουν στόχους. Τα µικρά µυαλά έχουν επιθυµίες... Irving Washington Τα µικρά µυαλά καταβάλλονται απ τις αναποδιές. Τα µεγάλα µυαλά στέκονται πάνω απ αυτές αυτές 27

28 Τα Χαρακτηριστικά της Επιχειρηματικότητας Ο «ανήσυχος» επιχειρηματίας, αυτός που έχει σαν επάγγελμα το «επιχειρεί»: Έχει Όνειρο Όραμα Έχει Στόχους Θέτει Αποστολές Έχει Αποφασιστικότητα Δεν Αναβάλλει Εκτελεί, Υλοποιεί αμέσως τις αποφάσεις του Δεν Εγκαταλείπει την προσπάθεια του Είναι «ερωτευμένος» με τη δουλειά του Είναι αφοσιωμένος στον στόχο του και δεν παρεκκλίνει από αυτόν Pavlos Josephides- Executive Director Provident Investments

1. ΓΙΑΤΙ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΕΝΑ BUSINESS PLAN;

1. ΓΙΑΤΙ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΕΝΑ BUSINESS PLAN; 1 ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΕΝΑ BUSINESS PLAN 1. ΓΙΑΤΙ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΕΝΑ BUSINESS PLAN; Η προετοιμασία για το σχεδιασμό ενός business plan δεν είναι το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας του σχεδιασμού. Η πραγματοποίηση αυτού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν

Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School 2007 Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν 2 0 0 7 Συντάκτης του ΟΔΗΓΟY ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 2007 είναι ο κ. Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 Εισαγωγή... 3 Τι είναι ένα Business Plan;... 3 Ποιους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 05 Δεκεμβρίου 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Έξυπνος είναι εκείνος που αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΏΝ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ...5 ΠΗΓΈΣ ΤΩΝ ΙΔΕΏΝ ΊΔΡΥΣΗΣ...6 Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΙΔΈΑΣ ΓΙΑ ΝΈΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ...8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός

Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός 5.1 Το επιχειρηµατικό σχέδιο ως εργαλείο Ο επιχειρηµατίας πριν λάβει δεσµευτικές αποφάσεις για τη δηµιουργία µιας νέας επιχείρησης, αλλά και πριν ακόµα προχωρήσει

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ small luxury hotel στην Άνδρο

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ small luxury hotel στην Άνδρο Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ45 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα Ακαδημαϊκό Έτος: 2014-2015 Προτεινόμενη απάντηση για την

Διαβάστε περισσότερα

Πώς προετοιμάζεται ένα επιχειρηματικό σχέδιο.

Πώς προετοιμάζεται ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Πώς προετοιμάζεται ένα επιχειρηματικό σχέδιο. 1. Εισαγωγή Ένα επιχειρηματικό σχέδιο προσδιορίζει με ακρίβεια την επιχείρησή σας, καθορίζει τους στόχους σας και εξυπηρετεί και εξυπηρετεί ως περίληψη της

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Β. Θεοδώρου 1

Γιάννης Β. Θεοδώρου 1 Γιάννης Β. Θεοδώρου 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ανάπτυξη επιχειρηματικότητας 1.1. Έννοια και χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας Θέλοντας να ορίσουμε την έννοια της «επιχειρηματικότητας», θα πρέπει να συνθέσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ESPERIA A.E. Διαμόρφωση και υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδιασμού σε ελληνική

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ESPERIA A.E. Διαμόρφωση και υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδιασμού σε ελληνική ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ESPERIA A.E. Διαμόρφωση και υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδιασμού σε ελληνική ξενοδοχειακή επιχείρηση και ανάλυση των κυριότερων στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Υποστήριξης & Ανάπτυξης της. Οδηγός Επιχειρηματικότητας. Δήμου Καλαμαριάς

Κέντρο Υποστήριξης & Ανάπτυξης της. Οδηγός Επιχειρηματικότητας. Δήμου Καλαμαριάς Κέντρο Υποστήριξης & Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας Δήμου Καλαμαριάς Οδηγός Επιχειρηματικότητας Ένας πρακτικός οδηγός πλεύσης σε αχαρτογράφητα νερά για νέους, επίδοξους, επιχειρηματίες που τολμούν να

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;...

1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;... ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;... 2 2. Ποιές είναι οι κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΚΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Επιχείρηση Με τον όρο επιχείρηση ως μια οικονομική μονάδα, εννοούμε τους κάθε φύσεως συστηματικούς συνδυασμούς των παραγωγικών συντελεστών, όπως είναι το έδαφος, το κεφάλαιο,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας

Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Συγγραφική Ομάδα: Μυροφόρα Ραφαηλίδου, Ph.D. Παναγιώτα Σαπουνά, Ph.D. Υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet»

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Πτυχιακή Εργασία «Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα Μπούρη Στυλιανή Α.Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Ε ιχειρηµατικό Σχέδιο ρέ ει να είναι κατανοητό, ρεαλιστικό, δυναµικό και να α αντάει σε τρία βασικά ερωτήµατα:

Ένα Ε ιχειρηµατικό Σχέδιο ρέ ει να είναι κατανοητό, ρεαλιστικό, δυναµικό και να α αντάει σε τρία βασικά ερωτήµατα: Ε ιχειρηµατικό Σχέδιο: Α ό το Α - Ω Τι είναι ένα Ε ιχειρηµατικό Σχέδιο Ένα επιχειρηµατικό Σχέδιο εριλαµβάνει τα εξής: 1. Εισαγωγικά Στοιχεία 2. Περιγραφή της Επιχείρησης 3. Περιγραφή και Ανάπτυξη Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ρ. Τρίγκας Μάριος Ph.D. Οικονομικής & Καινοτομίας Επιχειρήσεων Τηλ. 6974287874, 24410-77535 FAX: 24410-77539 mtrigkas@cereteth.gr mtrigkas@for.auth.gr 1

Διαβάστε περισσότερα

στην ιστοσελίδα http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm. Development» (Οι Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη), Συµφωνία Επιχορήγησης υπ αρ.

στην ιστοσελίδα http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm. Development» (Οι Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη), Συµφωνία Επιχορήγησης υπ αρ. Ο ΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (BUSINESS PLAN) Κάντε την ιδέα σας πραγµατικότητα Κάθε επιχείρηση ξεκινά µε µια ιδέα. Άσχετα µε το τι είναι αυτή η ιδέα, ένα καλά µελετηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) Διπλωματική εργασία ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΡΙ-ΚΡΙ Υπό της φοιτήτριας: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ Επιβλέπων καθηγητής: ΜΑΤΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα