Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών αποφάσισε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών αποφάσισε"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΟΥ INE Ψηφιακά προγράμματα Ψηφιακή Βιβλιοθήκη για τα Βαλκάνια Instrumenta Studiorum ) Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών αποφάσισε να συγκροτήσει ψηφιακή βιβλιοθήκη με μεταφράσεις επιλεγμένων μελετών που άπτονται θεμάτων της ιστορίας του Νέου Ελληνισμού και έχουν ήδη εκδοθεί σε κάποια από τις βαλκανικές γλώσσες ή στα ρωσικά. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη των μεταφρασμένων μελετών, η οποία φέρει τον διακριτικό τίτλο "Instrumenta Studiorum Balkanica", θα επιδιώξει να αποτελέσει ένα ανοικτό και εύκολο στην πρόσβαση μέσο επικοινωνίας, το οποίο θα τροφοδοτείται ανάλογα με την πρόοδο του έργου με νέο υλικό. Προβλέπονται μεταφράσεις από τα τουρκικά, αλβανικά, βουλγαρικά, σερβικά, ρουμανικά, ρωσικά, που θα πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο από νέους ερευνητές, γνώστες των σχετικών γλωσσών, οι οποίοι εργάζονται ερευνητικά σε σχετικά θέματα, σε συνεργασία με τους ερευνητές του INE που θα έχουν και την επιστημονική ευθύνη του έργου. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί η επιστημονική συνάφεια του μεταφραστή με το αντικείμενο της εργασίας του και παράλληλα θα δοθεί η δυνατότητα σε νέους επιστήμονες να δοκιμαστούν στη γλωσσική επεξεργασία κειμένων της ειδίκευσης τους. Παράλληλα, θα επιδιωχθεί συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς που διαθέτουν αντίστοιχο υλικό σε ψηφιακή μορφή ή συμφωνούν να ενταχθεί μια ανάλογη πρωτοβουλία στις επιστημονικές τους δράσεις. Με τη δράση αυτή το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών επιδιώκει να καταστήσει ευχερή την επικοινωνία της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας με τα πορίσματα της σύγχρονης βαλκανικής ιστοριογραφίας, να πλουτίσει την ελληνόφωνη βιβλιογραφία, να προσφέρει την ευκαιρία σε ξένους επιστήμονες να κάνουν γνωστό το έργο τους στο ελληνικό κοινό και να τροφοδοτήσει την επιστημονική κοινότητα με χρήσιμα εργαλεία έρευνας. Παράλληλα, ελπίζει ότι η ιστοσελίδα θα λειτουργήσει ως ένας ανοικτός δίαυλος επικοινωνίας και επαφής μεταξύ των επιστημόνων των βαλκανικών χωρών, θα διευρύνει τις γνώσεις τους και θα ενισχύσει την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο σε κάθε χώρα προσεγγίζονται τα ιστορικά ζητήματα. Το έργο "Instrumenta Studiorum Balkanica" ενισχύθηκε οικονομικά από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. Στην αρχική φάση το έργο θα επικεντρωθεί κατά κύριο λόγο στη μετάφραση μελετών σχετικών με τον ύστερο 18ο και τον αρχόμενο 19ο αιώνα, καθώς το INE έχει εντάξει την περίοδο αυτή και την έκδοση αρχειακών πηγών στις ερευνητικές του προτεραιότητες. Η εκκίνηση μάλιστα έγινε με μεταφράσεις μελετών που σχετίζονται με τον Αλή πασά και τα μέλη της οικογένειας του, καθώς από μακρού χρόνου στο INE ομάδα

2 ερευνητών προετοιμάζει την έκδοση του Αρχείου Αλή πασά της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, ενώ παράλληλα επισημάνθηκε η ύπαρξη μελετών σε βαλκανικές γλώσσες που αξιοποιούν ενδιαφέρον αρχειακό υλικό στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του 2008 μεταφράστηκαν και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο οι ακόλουθες μελέτες: Hamiyet Sezer, "Νέες πληροφορίες και ευρήματα σχετικά μετά τσιφλίκια και τα εισοδήματα του Αλή πασά και των γιων του", μετάφραση από τα τουρκικά - σχόλια: Ειρήνη Καλογεροπούλου. Τίτλος πρωτοτύπου: Hamiyet Sezer, "Tepedelenli Ali Pasa ve Ogullarmin Ciftlik ve Gelirlerine lliskin Yeni Bilgi - Bulgular", Osmanli Tarihi Arastirma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTANÌ 18, Ankara 2005, Hamiyet Sezer, "Μία έρευνα σχετικά με τα τσιφλίκια του Αλή πασά", μετάφραση από τα τουρκικά - σχόλια - χάρτες: Ειρήνη Καλογεροπούλου. Τίτλος πρωτοτύπου: Hamiyet Sezer, "Tepedelenli Ali pasa'nin ciftlikleri uzerine bir arastirma", Belleten, 62 (1998), 75-1II. Ahmet Uzun, "Ο Αλή πασάς ο Τεπελενλής και η περιουσία του", μετάφραση από τα τουρκικά: Γιώργος Σύρμας. Τίτλος πρωτοτύπου: Ahmet Uzun, "Tepedelenli Ali pasa ve mal varligi", Belleten, 65/244 (2001), Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Instrumenta Studiorum Balkanica είναι η ακόλουθη: <http://vww.eie.gr/nhrf/institutes/inr/instr-studiorumballk-gr.htm/> Δημήτρης Δημητρόπουλος Έργο "Πανδέκτης II" του προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας Επεκτάσεις Βάσεων Δεδομένων και Ψηφιοττοιημένων Συλλογών του INE στο διαδίκτυο Από τις 20 Δεκεμβρίου 2007 εννέα "Νεοελληνικοί Φάκελοι" με αντίστοιχες Βάσεις Δεδομένων και Ψηφιοποιημένες Συλλογές του INE είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, με εγγραφές και εικόνες, χάρη στο έργο "Πανδέκτης" του προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" που υλοποιήθηκε ( ) από τα ανθρωπιστικά Ινστιτούτα, INE, ΙΒΕ, ΙΕΡΑ και το ΕΚΤτου EIE. Μια επέκταση του έργου, που χρηματοδοτήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας το 2008 μας επέτρεψε (σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια) να επεκτείνουμε τις βάσεις μας προσθέτοντας εγγραφές, και τις ψηφιακές μας συλλογές προσθέτοντας εικόνες (νέα σύνολα: εγγραφές και εικόνες). Αναγράφουμε τις Συλλογές με τα ονόματα των υπευθύνων τους και τους νέους αριθμούς εγγραφών (ελληνικά και αγγλικά) και εικόνων κατά Συλλογή, όπως διαμορφώθηκαν μετά τις επεκτάσεις του "Πανδέκτη II" και είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο: <http://www.eie.gr.>

3 Νεοελληνική Εικονιστική Προσωπογραφία, Ι5ος-20ός αι. Υπεύθυνος: Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης εγγραφές, εικόνες Ταξιδιωτική [ραμματεία, 15ος-19ος αι. Κείμενα και εικονογράφηση. Υπεύθυνη: Ιόλη Βιγγοπούλου εγγραφές περιηγητικών έργων, 650 εγγραφές εικονογραφικών θεμάτων, 650 εικόνες. Τεκμήρια Ελληνικής Χαρτογραφίας, Ι5ος-Ι9ος αι. Υπεύθυνος: Γιώργος Τόλιας. 400 εγγραφές χαρτών και συναγωγών χαρτών, 500 εικόνες χαρτών Μετονομασία οικισμών της Ελλάδας, Υπεύθυνοι: Δημήτρης Δημητρόπουλος, Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, εγγραφές Αρχείο Εραλδικών Μνημείων του Ελληνικού Χώρου. Υπεύθυνος: Λεωνίδας Καλλιβρετάκης. 443 εγγραφές, 443 εικόνες Έλληνες Ζωγράφοι μετά την Άλωση, Υπεύθυνη: Ευγενία Δρακοπούλου. Εγγραφές ζωγράφων και φορητών εικόνων και τοιχογραφιών Οι Αειτουργοίτης Ανώτατης, Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης (19ος αι.). Βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία. Υπεύθυνοι: Δαυίδ Αντωνίου, Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης εγγραφές εκπαιδευτικών και δυνατότητα ανίχνευσης των εικόνων τους, όσων υπάρχουν στη Νεοελληνική Εικονιστική Προσωπογραφία Ελληνικός Τύπος του Εξωτερικού (Ι9ος-20ός αι). Υπεύθυνες: Λουκία Δρούλια, Πούλα Κουτσοπανάγου. 299 εγγραφές, 136 εικόνες Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις στο Αιγαίο. Υπεύθυνες: Ευρυδίκη Σιφναίου, Ευδοκία Ολυμπίτου εγγραφές, εικόνες. Στο πλαίσιο του έργου "Πανδέκτης II" η υπεύθυνη της Συλλογής Ταξιδιωτική [ραμματεία, Ι5ος-Ι9οςαι. Κείμενα και εικονογράφηση, Ιόλη Βιγγοπούλου, οργάνωσε Διαδραστική Εφαρμογή με θέμα το ταξίδι στην Ανατολική Μεσόγειο: σε χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, ενεργοποιούνται πενήντα πόλεις, με δυνατότητα επιλογής από πέντε διαφορετικές περιόδους ταξιδιών και εμφανίζονται χαρακτικά και αποσπάσματα από περιηγητικά έργα, στην πρωτότυπη γλώσσα και σε μετάφραση, με πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης Διαδραστική εφαρμογή στο διαδίκτυο στο πλαίσιο του προγράμματος "Πανδέκτης II" Χτο πλαίσιο του προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας, Πανδέκτης II" πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός και η παραγωγή μιας διαδραστικής εφαρμογής η οποία θα λειτουργεί στο διαδίκτυο. Η διαδραστική αυτή εφαρμογή αποτελεί επέκταση του έργου "Ταξιδιωτική Γραμματεία, 15ος - αρχές 20ού αιώνα" και το υλικό προέρχεται από τις Βάσεις Δεδομένων του έργου, οι οποίες έχουν γίνει ήδη προσιτές στην επιστημονική κοινότητα και στο ευρύ κοινό μέσω του διαδικιύου. Το υλικό (κείμενα και εικόνες από περιηγητικά έργα) αξιοποιήθηκε σε αυτήν τη διαδραστική εφαρμογή με δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο ώστε να δώσει την πληροφορία στον τελικό χρήστη με ελκυστική μορφή, να δημιουργήσει τη διάθεση για περαιτέρω εξερεύνηση στις Βάσεις Δεδομένων του INE αλλά και να αποκτήσει ο χρήστης μία πρώτη ενδεικτική εικόνα για τον περιηγητισμό οτον ελλαδικό χώρο και στον ευρύτερο χώρο της ανατολικής Μεσογείου. Για τον σχεδιασμό και την παραγωγή

4 της διαδραστικής αυτής εφαρμογής, σε ελληνική γλώσσα, χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονες εφαρμογές πολυμέσων, διάδρασης και animation. Με τον γενικό τίτλο "Ταξίδια στην Ανατολή", η διαδραστική εφαρμογή περιέχει έναν χάρτη της Νοτιανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου όπου ενεργοποιούνται περίπου πενήντα σημεία πόλεων και τόπων. Σε αυτά τα ενεργά σημεία, με δυνατότητα επιλογής από πέντε διαφορετικές περιόδους ταξιδιών, εμφανίζονται στο σύνολο τετρακόσια χαρακτικά και πάνω από διακόσια πενήντα αποσπάσματα από έργα δυτικοευρωπαίων περιηγητών στην πρωτότυπη γλώσσα και σε μετάφραση, με πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση. Το περιεχόμενο των αποσπασμάτων αντιστοιχεί σε δεκαπέντε θεματικές κατηγορίες. Τα κείμενα προέρχονται από εκατόν δέκα αντιπροσωπευτικούς περιηγητές (από τον 15ο αιώνα έως τις αρχές του 20ού) ενώ ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ανατρέξει σε βιογραφίες των περιηγητών, σε ιστορικά σημειώματα για την κάθε πόλη-τόπο και σε κατατοπιστικά εισαγωγικά κείμενα για την κάθε περίοδο ταξιδιών καθώς και για τους χερσαίους και θαλάσσιους σταθμούς στους δρόμους των περιηγητών. Συνολικά ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί σε χίλιες σελίδες σχετικές με τα ταξίδια στην Ανατολή από τον 15ο έως τις αρχές του 20ού αιώνα. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα πλοήγησης σε ένα φανταστικό ταξίδι του 16ου αιώνα, το οποίο συντάχθηκε από κείμενα πολλαπλών πραγματικών ταξιδιών. Εκατόν δεκαπέντε περιηγητές και τριάντα εικόνες, με πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση, δάνεισαν 'χίλιες και μία προτάσεις', οι οποίες επιλέχθηκαν, μεταφράστηκαν και συρράφτηκαν στον ιστό ενός φανταστικού δρομολογίου, που ανταποκρίνεται στους σταθμούς και τη διαδρομή αληθινών ταξιδιών του 16ου αιώνα. Για την συγκέντρωση του υλικού εργάστηκαν οι φοιτήτριες Ειρήνη Αριστοτέλους και Ασημίνα Τσιμόγιαννη, επιστημονικός συνεργάτης ήταν ο ιστορικός Γιάννης Παπαδόπουλος, την υλοποίηση ανέλαβε η εταιρεία IRIDION, ενώ την εννοιολογική σχεδίαση και την επιστημονική ευθύνη της διαδραστικής εφαρμογής έχει η υπογράφουσα. Ιόλη Βιγγοπούλου

5 Πρόγραμμα Ιστορία των πολιτικών ιδεών (Ι8ος-20ός αιώνας) Μέλη της ερευνητικής ομάδας: Πασχάλης Κιτρομηλίδης, διευθυντής INE/EIE, Μάριος Χατζόπουλος, δόκιμος ερευνητής Εξωτερικός συνεργάτης: Μάρκος Καρασαρίνης, διδάκτωρ Ιστορίας Το πρόγραμμα "Ιοτορία των Πολιτικών Ιδεών (Ι8ος-20ός αιώνας)" εξετάζει την ανέλιξη και τις διακυμάνσεις των πολιτικών ιδεών στην ελληνική κοινωνία από την εποχή του Διαφωτισμού ώς την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα ερευνητικά ενδιαφέροντα των συντελεστών του προγράμματος περιλαμβάνεται τόσο η διαδικασία μετακένωσης των νεωτερικών πολιτικών ιδεών στον ελληνικό χώρο όσο και οι αλληλεπιδράσεις και οσμώσεις με το υπόστρωμα των πολιτικών παραδόσεων του τόπου με απώτερο στόχο τη βαθύτερη κατανόηση και μελέτη όχι μόνο των παραγόμενων αντιθετικών ζευγμάτων αλλά και των υβριδικών μορφών που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση αυτή. Στην κατεύθυνση αυτή γίνεται αποδελτίωση ποικίλων πηγών που εγγράφονται σε ένα ευρύ χρονολογικό ανάπτυγμα. Στο παρόν στάδιο η έρευνα επικεντρώνεται στη διαμόρφωση της πολιτικής σκέψης στο β' ήμισυ του 19ου αιώνα, εποχή κατά την οποία παρατηρείται πύκνωση των αντίστοιχων εννοιών στον δημόσιο λόγο και ένταση της πολιτικής δραστηριότητας, όπως αυτή εκφράζεται διά της συλλογικής κοινωνικής παρέμβασης. Παρομοίως, η ελληνική πολιτική σκηνή χαρακτηρίζεται από τη συχνή προσφυγή σε μια διαδικασία διαλόγου αναφορικά με τη συνταγματική τάξη και την ισορροπία μεταξύ των εξουσιών. Η εισαγωγή του Συντάγματος το 1843, η πολιτειακή και δυναστική αλλαγή του 1864 και η καθιέρωση της αρχής της δεδηλωμένης πλειοψηφίας το 1875 αποτελούν τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις ιστορικής συγκυρίας όπου οι παράμετροι της διασποράς των πολιτικών ιδεών της περιόδου αναδεικνύονται ανάγλυφα είτε άμεσα, μέσω της άρθρωσης σε πρωτότυπα συγγράμματα είτε έμμεσα, διά της μετάφρασης στα ελληνικά θεμελιωδών πολιτικών πραγματειών της ευρωπαϊκής σκέψης. Η επικοινωνία με τη δυτική πολιτική σκέψη προς επίλυση των αναφυόμενων πολιτικών ζητημάτων και η εγγραφή σειράς εννοιών στην ελληνική δημόσια σφαίρα αποτελούν χαρακτηριστικές εκφάνσεις μιας πορείας που απολήγει στην παγίωση ενός σταθερότερου κομματικού συστήματος εντός ενός, υπό διαμόρφωση ακόμη, κοινοβουλευτικού πολιτεύματος. Το πρόγραμμα σχεδιάζει τη διοργάνωση ημερίδας εντός του 2009 για την ανέλιξη της ελληνικής πολιτικής σκέψης από τον Διαφωτισμό ως το τέλος του Μεσοπολέμου με τη συμμετοχή ειδικών μελετητών και της ερευνητικής ομάδας. Μάρκος Καρασαρίνης, Μάριος Χατζόπουλος

6 Πρόγραμμα Γραμματολογία (Ι5ος-20ός αι.) Μέλη της ερευνητικής ομάδας: Πασχάλης Κιτρομηλίδης, διευθυντής INE/EIE, Ουρανία Πολυκανδριώτη, κύρια ερευνήτρια, Αλεξάνδρα Σφοίνη, εντεταλμένη ερευνήτρια, Σοφία Ματθαίου, δόκιμη ερευνήτρια Φιλοξενούμενη ερευνήτρια: Άννα Ταμπάκη, καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών Ας Γραμματολογία νοείται γενικά η επιστήμη που μελετά τη γραπτή παρακαταθήκη, τα γραπτά δηλαδή κείμενα μιας ή περισσοτέρων εθνικών ομάδων, ανάμεσα στα οποία συγκαταλέγονται και όσα κείμενα ανήκουν στον έντεχνο, αισθητικά επεξεργασμένο λόγο (λογοτεχνία), τόσο σε συγχρονικό όσο και σε διαχρονικό επίπεδο και σε συνάφεια με τα ιστορικά, κοινωνικά και πολιτισμικά τους συμφραζόμενα. Το ερευνητικό έργο "Γραμματολογία, 15ος-19ος αιώνας" του INE στοχεύει στη μελέτη των ειδών της νεοελληνικής γραμματείας από τον 15ο ώς τον πρώιμο 20ό αιώνα σε απαραίτητη συνάρτηση με τα ιστορικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα της κάθε εποχής. Το σκεπτικό της έρευνας αφορά στην επισκόπηση της νεοελληνικής γραμματείας, στη συνάφεια της με άλλες εθνικές γλωσσικές γραμματείες, και με κεντρικό στόχο την ιστορία των ιδεών και την πληρέστερη κατανόηση φαινομένων παιδείας και πολιτισμού. Η μελέτη της νεοελληνικής γραμματείας υπήρξε πάντα άλλωστε ένα από τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα του INE από την ίδρυση του, με άξονα την ιστορία των ιδεών αλλά και την αξιοποίηση κάθε γραπτού τεκμηρίου για την ιστορία του νέου ελληνισμού. Μέσα στο γενικό αυτό πλαίσιο μελέτης της νεοελληνικής γραμματείας, από τα μέλη του προγράμματος εκπονούνται ειδικότερες μελέτες που περιλαμβάνουν: τη μελέτη και την εξέλιξη ειδών της νεοελληνικής γραμματείας και λογοτεχνίας, με έμφαση στα είδη του προσωπικού λόγου (απομνημόνευμα, αυτοβιογραφία) και την παιδική λογοτεχνία. τη μελέτη της δράσης και του έργου των λογίων κατά τον 19ο αιώνα. τη μελέτη των μεταφράσεων τη μελέτη της διαμόρφωσης νέων εννοιολογικών εργαλείων και ορολογιών. Η συλλογική δράση της ομάδας επικεντρώνεται στη μελέτη των επιδράσεων στη νεοελληνική γραμματεία και στην εμφάνιση των εθνικών λογοτεχνιών που συνδέθηκαν με τη δημιουργία των εθνικών κρατών στη Νοτιο-ανατολική Ευρώπη (Ι9ος-20ός αι.). Ιδιαίτερης σημασίας είναι η εκδοτική δραστηριότητα των μελών της ομάδας. Το 2007 δημοσιεύθηκε η πρώτη ελληνική μετάφραση έργου του Θερβάντες που χρονολογείται στην τρίτη δεκαετία του 18ου αιώνα: Ο επιτήδειος δον Κισότης της Μάντσας: Την εισαγωγή υπογράφουν ο Γιώργος Κεχαγιόγλου και η Άννα Ταμπάκη. Ας σημειωθεί ότι με την έκδοση αυτή εγκαινιάστηκε η νέα σειρά του INE "Πηγές της Νεοελληνικής Γραμματείας και Ιστορίας". Η Άννα Ταμπάκη επίσης δημοσίευσε μέσα στο 2008 μία συναγωγή μελετών της με τον τίτλο: Ζητήματα συγκριτικής γραμματολογίας και ιστορίας των ιδεών. Εννέα μελέτες, Εκδόσεις Ergo (βλ. εδώ σ. 8-9 και 32-33). Στον εκδοτικό προγραμματισμό της ομάδας του INE για το έτος 2009 εντάσσεται η έκδοση του ημερολογίου του Στέφανου Α. Κουμανούδη, (μεταγραφή, εισα-

7 γωγή και σχόλια: Σοφία Ματθαίου) που θα συνοδεύεται και από την έκδοση του δοκιμίου του Κουμανούδη κατά του Φαλμεράιερ, (μεταγραφή γερμανικού πρωτότυπου κειμένου και μετάφραση: Παντελής Καρέλλος). Επίσης, η έκδοση μονογραφίας για το έργο του παιδαγωγού και λογοτέχνη για παιδιά, Αριστοτέλη Π. Κουρτίδη (Ουρανία Πολυκανδριώτη). Επίσης προγραμματίζεται για το 2009 από την Άννα Ταμπάκη η έκδοση του χειρογράφου κώδικα της Βιβλιοθήκης "M. Eminescu" του Ιασίου, που περιέχει μεταφράσεις έργων του Μολιέρου (18ος αι.). Ανάμεσα στις δραστηριότητες της ομάδας κατά το 2008 συγκαταλέγεται η ενεργός συμβολή στην οργάνωση και συμμετοχή στις εργασίες του συμποσίου: Ελληνο-βουλγαρικές σχέσεις την εποχή της διαμόρφωσης των εθνικών ταυτοτήτων I Relations gréco-bulgares à l'ère de formation des identités nationales που πραγματοποιήθηκε στο EIE με τη συμμετοχή Ελλήνων και Βουλγάρων επιστημόνων στις 2 και 3 Οκτωβρίου 2008 (βλ. εδώ, σ ). Επίσης, η οργάνωση διάλεξης στο EIE του βρετανού θεωρητικού της λογοτεχνίας και των πολιτισμικών σπουδών Terry Eagleton, στις 24 Νοεμβρίου 2008, με τη συνεργασία του British Council και του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (βλ. σ ). Το ερευνητικό έργο "Γραμματολογία" του INE, επιδιώκει τη συνεχή ενημέρωση και ανανέωση των μεθοδολογικών του εργαλείων, με γνώμονα πάντα την υπερεθνική και συγκριτολογική διάσταση στη μελέτη της νεοελληνικής γραμματείας. Για τον λόγο αυτό η ομάδα του έργου "Γραμματολογία" διατηρεί στενή συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (Ουρανία Πολυκανδριώτη, πρόεδρος του Δ. Σ. της Εταιρείας). Επίσης, η ομάδα του έργου συνάπτει συνεργασίες με ερευνητικά δίκτυα στο εξωτερικό: α'. Συνεργασία με το "Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique" (CELIS, EA 1002), που εδρεύει στο Πανεπιστήμιο Blaise Pascal, Clermont-Ferrand II και ειδικότερα με την ομάδα "Sociopoétique: écriture des interactions sociales" (υπεύθυνος ο καθηγητής Saulo Neiva), στην κατεύθυνση "Sociopoétique des genres littéraires" (S. Neiva, A. Montandon). Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής προγραμματίζονται κοινές δράσεις μετά μέλη της ομάδας του INE, και ιδιαίτερα η συνδιοργάνωση συνεδρίων και η έκδοση συλλογικών έργων. Ένας πρώτος στόχος θα είναι η συνεργασία για τη συγγραφή συλλογικού έργου με θέμα τη διαμόρφωση των γραμματολογικών ειδών κάτω από την επίδραση της δημιουργίας των εθνών-κρατών. β'. Συμμετοχή στο ερευνητικό δίκτυο αριστείαςτης Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ramsès 2, με συντονιστικό φορέα την Maison Méditerranéenne des Sciences de l'homme στο Aix-en- Provence της Γαλλίας (βλ. Ενημερωτικό Δελτίο INE/EIE, τχ. 31, σ ). Στο δίκτυο συνεργάζονται 33 ερευνητικά και πανεπιστημιακά κέντρα από την Ευρώπη και από μεσογειακές χώρες, ενώ οι εργασίες κατανέμονται σε επί μέρους θεματικές ενότητες - εργαστήρια. Το INE συμμετείχε στο εργαστήριο "Mémoires en Méditerranée. Entre histoire et politique" και ανέλαβε τη διοργάνωση ενός από τα τέσσερα σεμινάρια (Αθήνα, EIE, Μαρτίου 2007). Τα αποτελέσματα των μελετών του εργαστηρίου πρόκειται να εκδοθούν εντός του 2009 σε συλλογικό τόμο, που θα κυκλοφορήσει από τον εκδοτικό οίκο Actes Sud στη Γαλλία, με την επιμέλεια των: Karine Basset, Maryline Crivello, Dimitri Nicolaïdis και Ourania Polycandrioti. Ουρανία Πολυκανδριώτη

8 Ερευνητικό έργο Τα βιομηχανικά κτίρια στα βόρεια Μικρασιατικά παράλια: ένα ενδιαφέρον οδοιπορικό Νε σκοπό τη μελέτη της οικονομίας της ελιάς και της ελαιουργικής βιομηχανίας και στις δύο πλευρές του Αιγαίου, το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών πραγματοποίησε δειγματοληπτική έρευνα στα βόρεια μικρασιατικά παράλια. Επιδίωξη ήταν ο εντοπισμός και η σύγκριση των βιομηχανικών μνημείων του κλάδου της ελαιουργίας και σαπωνοποιίας με τα αντίστοιχα της Λέσβου, η ανάδειξη ομοιοτήτων και διαφορών στην αρχιτεκτονική τυπολογία, τα δομικά υλικά, τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία και η επέκταση της έρευνας στις κοινωνικές συνθήκες και το ανθρώπινο δυναμικό που δημιούργησε αυτές τις μονάδες. Την ερευνητική ομάδα αποτέλεσαν οι Ευρυδίκη Σιφναίου, ιστορικός, ερευνήτρια INE/EIE, η Σοφία Κουφοπούλου, ανθρωπολόγος και η Ιωάννα Βαλλίνα, αρχιτέκτων. Η έρευνα περιορίστηκε στην επαρχία Μπαλίκεσιρ της Δυτικής Τουρκίας, απέναντι από τα λεσβιακά παράλια. Η καταγραφή και ο εντοπισμός κτιρίων έγινε δυνατός χάρη στη βοήθεια που παρείχαν οι εκπρόσωποι των επιτροπών ελληνοτουρκικής φιλίας και άλλοι τοπικοί παράγοντες. Από το οδοιπορικό συγκεντρώθηκαν 450 φωτογραφίες από είκοσι ένα βιομηχανικά κτίρια που θα ενταχθούν στην ψηφιακή συλλογή του INE Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις στο Αιγαίο. Οι τοποθεσίες που επισκεφθήκαμε ήταν το Αϊβαλί (Κυδωνίες), το Μπαλαμπάν, το Αλτίνολουκ, το Κιουτσούκ Κογιού (Γάργαρον), η Αλτίνοβα (Αγίασμα), το Μπεχράμ Καλέ ( Άσσος), το Όρεν, το Γκιούρε, και το Εσκί Γκιουμουσλού (στο βόρειο άκρο του Δήμου Αϊβαλιού, κοντά στο χωριό Κερέμ Κιόι). Τα ευρήματα είναι πλούσια και ενδιαφέροντα, αναδεικνύουν μια κοινή παράδοση δενδροκαλλιέργειας και συμπεριφορών που σχετίζονται με την αξιοποίηση κοινών φυσικών πόρων. Πολλά από τα κτίρια αυτά οικοδομήθηκαν σε μια εποχή κατά την οποία τα παράλια και τα νησιά του Αιγαίου απάρτιζαν μιά ενιαία διοικητική και πολιτική ενό-

9 τητα. Τα νεώτερα κτίρια υπογραμμίζουν παράλληλες πορείες αλλά και διαφορές ανάμεσα στις δύο χώρες. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το ανθρωπολογικό και ιστορικό υλικό που προκύπτει από την έρευνα. Εντοπίστηκαν κτίρια που ανήκαν σε ντόπιους χριστιανούς, Οθωμανούς υπηκόους και ορισμένα αξιολογήθηκαν στα μέσα του 19ου αιώνα. Άλλα εργοστάσια ήταν προϊόν επιχειρηματικής συνεργασίας μουσουλμάνων και χριστιανών ιδιοκτητών, ένα εύρημα που επισημαίνει την ύπαρξη μουσουλμάνων επιχειρηματιών με επενδυτικές προτιμήσεις στη μεταποίηση. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το μέγεθος των μεγάλων συγκροτημάτων, ασύγκριτα μεγαλύτερων από τα αντίστοιχα της Λέσβου. Τα μεγαλύτερα αυτά συγκροτήματα της ηπειρωτικής πλευράς σχετίζονταν με την τροφοδότηση του παλατιού. Η έρευνα εντόπισε στοιχεία που υπογραμμίζουν τη συνέχιση των σχέσεων και των εμπορικών ανταλλαγών ανάμεσα στη Λέσβο και τη Μικρά Ασία ακόμη και μετά τη Μικρασιατική καταστροφή παρά την επίσημη απαγόρευση τους και από τις δύο πλευρές. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η δύσκολη μετάβαση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος από τους χριστιανούς στους Μουσουλμάνους μετά το Από τις ομάδες των ανταλλάξιμων ελαιοτριβεία δόθηκαν κυρίως στους Μυτιληνιούς ανταλλάξιμους και όχι στους Τουρκοκρήτες. Ο τεχνολογικός εξοπλισμός είναι αδιάψευστος μάρτυρας των εκτεταμένων ανταλλαγών στον τομέα της βιομηχανίας που περιλάμβανε μεταφορά πρώτων υλών, οικοδομήσιμων υλικών, βιομηχανικού εξοπλισμού και έτοιμων προϊόντων. Βρέθηκαν μηχανήματα που κατασκευάστηκαν στο λεσβιακό μηχανουργείο των Λουκά και Καραμιτσόπουλου στις αρχές του 20ού αιώνα καθώς και ατμομηχανές και πιεστήρια κατασκευασμένα στα ελληνικά μηχανουργεία της Σμύρνης, των Δημοσθένη Ισηγόνη και Ράνκην-Δήμα. Η αρχιτεκτονική μελέτη εντόπισε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: α. Η θέση των συγκροτημάτων είναι, όπως και στη Λέσβο, στα όρια των οικισμών, δηλαδή πάνω σε δρόμο, χερσαίο ή θαλάσσιο. β. Η λειτουργική διάταξη των ελαιοτριβείων είναι κοινή: ένας κύριος και μεγαλύτερος χώρος στεγάζει την παραγωγική διαδικασία. Σε αυτόν προσαρτάται το μηχανοστάσιο, ενώ άλλοι μικρότεροι λειτουργούν ως αποθήκες καρπού και λαδιού. Οι αποθήκες διατάσσοντα εντός μίας λειτουργικής αυλής. Τα μηχανήματα παραγωγής τοποθετούνται με τον συνήθη για τη Λέσβο τρόπο. γ. Η οικοδομική τεχνολογία είναι κοινή και για τις δύο γεωγραφικές θέσεις. Τόσο οι στέγες όσο και οι τοιχοποιίες κατασκευάζονται με παρόμοιο τρόπο. Προτιμάται η μικτή αργολιθοδομή (ακανόνιστοι μεγαλύτεροι λίθοι με χρήση συμπαγών οπτόπλινθων, θραυσμάτων κεραμιδιών και πολλών μικρότερων λίθων). Οι φορείς των στεγών εδράζονται αμετάθετα στη στέψη της τοιχοποιίας μέσω ελκυστήρων που "ασφαλίζονται" με μεταλλικά κλειδιά. Στη διαμόρφωση των ακμών χρησιμοποιούνται λαξευτοί γωνιόλιθοι. Η διαμόρφωση

10 των ανοιγμάτων γίνπαι με τρόπους που συναντώντα και στη Λέσβο εξίσου συχνά: με λίθινα λαξευτά πλαίσια και ανακουφιστικά τόξα από συμπαγείς οπτόπλινθους ή αποκλειστικά με συμπαγείς οπτόπλινθους σε προεξοχή. Με συμπαγείς οπτόπλινθους και κεραμικές πλάκες διαμορφώνονται και οι γρηπίδες. δ. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των συγκροτημάτων στο μεγαλύτερο μέρος τους δεν διαφέρουν από εκείνα τις Λέσβου. Συναντάμε και εδώ διακοσμητικές γρηπίδες, ανοίγματα με ελαφρά τόξα, με κουφώματα που χωρίζονται σε φεγγίτη και κύριο τμήμα, καθώς κα τον χαρακτηριστικό στρογγυλό φεγγίτη σε αετώματα δίρριχτων στεγών. Μία ενδιαφέρουσα διαφορά που παρατηρείται σε βιομηχανικά συγκροτήματα των παραλίων είναι ότι η είσοδος στην εσωτερική αυλή δεν γίνεται από μία αυλόθυρα, αλλά μέσα από ένα κτίριο (ελαιοτριβεία Varli, Aktepe, Τσακυράκη, συγκρότημα Εσκί Γκιουμουσλού), το οποίο σε δύο περιπτώσεις είναι διώροφο (ελαιοτριβείοτσακυράκη, συγκρότημα Εσκί Γκιουμουσλού). Από τον κύριο δρόμο, μία μεγάλη τοξωτή θύρα οδηγεί σε ένα στεγασμένο χώρο. Ο στεγασμένος χώρος οδηγεί σε εσωτερική αυλή αλλά και σε κλειστούς χώρους που βρίσκονται δεξιά και αριστερά του, οι οποίοι δεν έχουν συνήθως εισόδους από τον δρόμο. Διαφορά αποτελεί επίσης η εκτεταμένη θολοδομία που συναντάμε σε ορισμένα συγκροτήματα (ελαιοτριβείο Τσακυράκη, αλευρόμυλος Εσκί Γκιουμουσλού), ακόμα και για την κατασκευή αποθηκών, καθώς και η κατασκευή πολύ μεγάλων τοξοτών ανοιγμάτων (σαπωνοποιείο β' Αϊβαλί, ελαιοτριβεία Varli, Aktepe). Μορφολογικά, μοναδικά δείγματα ανοιγμάτων αποτελούν εκείνα του ελαιοτριβείου στο μνημειώδες συγκρότημα Εσκί Γκιουμουσλού, των οποίων τα "τόξα" είναι οξυκόρυφα με γωνία που δημιουργείται από ευθείες πλευρές και προσεγγίζει την ορθή. Τέλος, η επένδυση των εσωτερικών των τοιχοποιιών των χώρων παραγωγής με διακοσμητικά πλακίδια (ελαιοτριβείο β' Κιουτσούκ Κογιού) δεν έχει παρατηρηθεί σε κανένα κτίριο στη Λέσβο. Στον τομέα της επανάχρησης οι λύσεις κυμαίνονται γύρω από μουσειακές και τουριστικές προτάσεις. Τα ιστορικά κτίρια εγκαταλείπονται ή γκρεμίζονται, ενώ η νέα βιομηχανία προτιμά για λόγους οικονομίας και διευκόλυνσης της τη μετάβαση σε σύγχρονα κτίρια. Οι περισσότερες ιστορικές βιομηχανίες γκρεμίζονται καθώς η αξία της γης στις παράλιες περιοχές είναι ιδιαίτερα υψηλή λόγω της τουριστικής ανάπτυξης. Τα συμπεράσματα της έρευνας από το σύντομο αυτό οδοιπορικό είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Επιδίωξη του Ινστιτούτου είναι η επέκταση της συνεργασίας με αντίστοιχους επιστημονικούς φορείς ή φορείς διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Τουρκία. Η συνεργασία αυτή θα επιτρέψει την επέκταση και διάχυση της έρευνας για την ελαιοκαλλιέργεια και την κουλτούρα της ελιάς σε μια ευρύτερη περιοχή των νησιών και των Μικρασιατικών παραλίων. Ευρυδίκη Σιφναίου, Ιωάννα Βαλλίνα, Σοφία Κουφοπούλου 45

11 Πρόγραμμα "Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία" Η Μεσόγειος ως πεδίο ιστορικής έρευνας και μαθητείας ΗΜεσόγειος αποτέλεσε ένα κεντρικό τόπο υλικών ανταλλαγών και μεταναστευτικών κινήσεων από την αρχαιότητα έως τους νεώτερους χρόνους. Από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους ερευνητές των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών αφορούν στην ανάλυση και μελέτη των κοινωνικών δομών και των συμπεριφορών που σχετίζονται με τις εμπορικές συναλλαγές στον χρόνο και στον χώρο, τις οικονομικές μεταναστεύσεις και τις πολιτισμικές διαφοροποιήσεις. Η ιστοριογραφία για τη Μεσόγειο και τον κόσμο της είναι εκτενής και πολυσχιδής και σήμερα αποτελεί ένα πεδίο μαθητείας και διεπιστημονικού αναστοχασμού. Εξάλλου η συνεχής και εντατική μελέτη εμπειρικού υλικού που αφορά στις αγορές και στα δίκτυα προσφέρει νέες προοπτικές έρευνας που επεκτείνονται και στις εξω-μεσογειακές διασυνδέσεις με τον Ινδικό και τον Ατλαντικό κόσμο και τροφοδοτούν τη σύγχρονη συζήτηση για την παγκοσμιοποίηση. Μέσα από αυτό το πρίσμα, το πρόγραμμα "Ιστορία των Επιχειρήσεων και Βιομηχανική Αρχαιολογία", μέρος του τομέα "Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία" συντόνισε στο INE δύο δράσεις: μια διεθνή συνάντηση και ένα μεταπτυχιακό σεμινάριο. Ι. Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση του ευρωπαϊκού δικτύου αριστείας: RAMSES 2, 3.1 Sixth framework programme priority Citizens and Governance in Knowledge Based Society (Αθήνα, 4-5 Απριλίου 2008) Οργανωτική επιτροπή: Μαρία Χριστίνα Χατζηϊωάννου, Ευρυδίκη Σιφναίου. θέμα: Socio/ Groups and Practices of Trading in the Mediterranean (17th-19th centuries). Η διεθνής συνάντηση αποτελούσε τμήμα μιας συντονισμένης δράσης μεταξύ του INE/EIE, του Centro Interdipartimentale di Studi Europei e Mediterranei του Πανεπιστημίου της Τεργέστης, του Istituto di Studi Sulle Società Mediterranee, CNR της Νάπολης, του Dipartimento di Scienze Storiche του Πανεπιστημίου του Μπάρι και της MMSH/TELEMME, του Πανεπιστημίου της Προβηγκίας. Η συνάντηση είχε ενταχθεί στη γενική θεματική: Organization, Institutions and Techniques of Sea Trade in the Mediterranean from the Antiquity until Modern Growth και είχαν προηγηθεί μία συνάντηση στη Νάπολη και μία στην Τεργέστη. Αντικείμενο της Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης στην Αθήνα ήταν ο "ανοικτός κόσμος" των εμπόρων. Ένας κόσμος που αναπτύχθηκε πέρα από τα όρια των κυρίαρχων εθνικών κρατών μέσα από τα δίκτυα και την επιχειρηματικότητα. Από τους πρώιμους νεώτερους χρόνους μέχρι την εποχή των μεγάλων μετασχηματισμών δημιουργήθηκε ένα ενιαίο και ανομοιογενές οικονομικό περιβάλλον στην Ευρώπη, μέσα από τις εμπορικές συναλλαγές, τα νομίσματα και τη διεξαγωγή εμπορικών εργασιών. Οι θεματικοί άξονες της Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης αφορούσαν: α. Τους εμπόρους που δραστηριοποιούνται σε αλλοεθνή περιβάλλοντα και ταυτόχρονα μπορεί να λειτουργούν ως φορείς ξένης κυριαρχίας στους τόπους που έχουν με-

12 τεγκατασταθεί. Η παρουσία των εμπόρων σε περιοχές με διαφορετικά εθνοπολιτισμικά, εθνικά, πολιτικά χαρακτηριστικά από τα δικά τους, ο κόσμος του εμπορίου υπό Οθωμανική, Γενουάτικη, και Αψβούργικη κυριαρχία (16ος-19ος αιώνας). Για παράδειγμα, Γενοβέζοι στην Κωνσταντινούπολη, Βενετοί στον Μοριά, Έλληνες στη Σμύρνη, Εβραίοι στην Τεργέστη. β. Τους εμπόρους ως κοινωνικούς πρωταγωνιστές (social agents) σε ένα συγκριτικό πλαίσιο που δημιουργεί, ή επηρεάζει θεσμικές και δικτυακές ιεραρχίες. Τα δίκτυα ως σύστημα οργάνωσης ανταλλαγής πληροφοριών. Μορφές συνεργασίας και ανταγωνισμού ανάμεσα στις θρησκευτικές και τις εθνοτικές μειονότητες και ομάδες. γ. Τις κρίσεις (οικονομικές, φυσικές) ως καθοριστικούς παράγοντες στη λειτουργία του εμπορίου στη Μεσόγειο: τα αίτια και οι επιπτώσεις τους. Το πρόγραμμα της πρώτης συνεδρίας (4 Απριλίου) με την προεδρία του Paolo Malanima (Istituto di Studi Sulle Società Mediterranee, CNR της Νάπολης) περιελάμβανε τις παρακάτω ανακοινώσεις: Μαρία Χριστίνα Χατζηϊωάννου (INE/EIE), "The Mediterranean and the Greek Entrepreneurs as Traders, XVIIIth-XIXth c. Evidence from private testimonies" Αντωνία Κιουσοπούλου (Πανεπιστήμιο Κρήτης), "Hommes d'affaires byzantins en Méditerrannée à la fin du Moyen âge. Questions historiographiques" Κατερίνα Γαλάνη (Phd student, Wolfson College, University of Oxford), "The Napoleonic Wars and the disruption of Mediterranean trade; British and Greek merchants in Livorno" Κατερίνα Παπακωνσταντίνου (Πανεπιστήμιο του Πειραιά), "Commercial Practices and Collective Behavior among Greek Captains during the XVIIIth Century: the Anthropogeography of Maritime Trade" Ελένη Μπενέκη, (Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς) "Being a foreign in a trading city: Greeks and Jews in Braila (Romania) in the XlXth century" Ευρυδίκη Σιφναίου (INE/EIE) "Mobility, risk and adaptability: The case of the 'Sifneo Frères' merchant house in Taganrog (Russia), Constantinople and Piraeus, ".

13 Το πρόγραμμα της δεύτερης συνεδρίας (5 Απριλίου) με την προεδρία του Biagio Salvemini (Πανεπιστήμιο του Μπάρι) περιελάμβανε τις παρακάτω ανακοινώσεις: Idamaria Fusco (Istituto di Studi Sulle Società Mediterranee, CNR της Νάπολης), "The diffusion of technology through commercial networks in the XlXth century. Foreign merchant entrepreneurs and the Calabrian sericulture between changes and conflicts" Giovanni Lombardi (Istituto di Studi Sulle Società Mediterranee, CNR της Νάπολης), "Merchant practices, experiences, people in Mediterranean through a Port City in the Modern Age. The case of Naples" Annastella Carrino (Πανεπιστήμιο του Μπάρι), "Nation, patrie, lieu. Marchands 'génois' sur les routes tyrrhéniennes entre les XVIIIe et XIXe siècles" Sébastien Lupo (doctorant, Telemme/Aix-en-Provence), '"Vous m'avez si fort imposé de ne pas répliquer...' Réseau et hiérarchie dans une commandite marseillaise à Smyrne au XVIIIe siècle" Michèle Janin-Thivos (Telemme/Aix-en- Provence), "Les langues du commerce au XVIIIe siècle" Gilbert Buti (Telemme/Aix-en- Provence), "Les stratégies marchandes au temps des troubles et des incertitudes. Le cas de la France méditerranéenne au XVIIIe siècle" Marco Dogo (Πανεπιστήμιο της Τεργέστης), "Ά respectable Body of Nation': Religious freedom and risky trade: the Greek merchant in Trieste, " Tullia Catalan (Πανεπιστήμιο της Τεργέστης), "Social and economic aspects of Trieste's Jewry between French Revolution and Restauration" Biagio Passaro (Πανεπιστήμιο του Αμπρούτσο 'Gabriele D'Annunzio'), "Mediterranean maritime entrepreneurs of the XIXe century: a typical family of ship-owners from Sorrento". II. Μεταπτυχιακό σεμινάριο με θέμα: Κοινωνικές ομάδες, εμπορικές πρακτικές, επιχειρηματικές στρατηγικές στη Μεσόγειο 17ος- 19ος αιώνας στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού σεμιναρίου Ιστορίας Νεωτέρων χρόνων του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ (Μαρία Χριστίνα Χατζηϊωάννου, χειμερινό εξάμηνο ). Το θέματα που παρουσιάστηκαν μέσα από τη σχετική ελληνική και τη διεθνή βιβλιογραφία εστίασαν στους εμπόρους, ως δρώντα κοινωνικά υποκείμενα στον χώρο της Μεσογείου. Εξετάστηκαν παραδείγματα από τις κύριες ομάδες (εθνικές / θρησκευτικές ομάδες, επιχειρηματικά δίκτυα) που δραστηριοποιήθηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο, από τις ατομικές και συλλογικές πρακτικές των εμπόρων και την "τοπική επιχειρηματικότητα". Η μελέτη διαφόρων ομάδων που δραστηριοποιήθηκαν στον χώρο των συναλλαγών της Μεσογείου επιτρέπει τη σύγκριση και την ένταξη τους στο διεθνές οικονομικό πλαίσιο, αναγνωρίζοντας τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες που καλλιεργήθηκαν κατά τόπους και στο εσωτερικό αυτών των ομάδων. Το εύρος αυτής της θεματικής ήταν αναγκαστικά ρευστό και κινήθηκε χρονικά από την ανασυγκρότηση των εβραϊκών κοινοτήτων στη Δύση στα τέλη του 16ου αιώνα έως τον Α' Παγκόσμιο πόλεμο. Μαρία Χριστίνα Χατζηϊωάννου

14 ΕΡί ΣΪΡΩ ΤΗ G ΙΟϊΛΙΟΪ ΕΦ 11 SILFI Ι ILkJïAUJfi-.Ml ΙΙϋΛΛΑ ΙίΙΪ TOT SlHNOü. ΗΟΛΊ COÏT QUI MAL Y PE.\SE. ΙΙΓΟΓΡΑΐϊϋΙΛ,ΙϋΤΛϋϊί. λεος Πϋτρίς Si -,ϊ.'^γ/.;-/-., ώ; ά'-αντα τα tò τϊτρίοος όνομα ÇÎ'JCVTÏ άντ;;<ΐ!μενβ. Ή 'Εξέγεροις ï]! χατϋπε'ο-/;. ΊΙ Έΐΐΐί-ύ-ολ'.ς ΰά ίρτ/ιωβΐ. Η "Λργος 'i'.i-.tji-i, t'.cr.r,:-^ γιογίζ«ν εις..,.... Sì τ^λώοί^ Ή Π=νόΐτη ββ μετριααθί*. Ή Μάοτιξ θα i Σκύλος, (ίέβτιος ίτι Sèv Βέλουπιν άκ^τβο u;^;';f. ώ; ί ψαλίς ί-ò ρίΐόχρίυν SVJV_I χπίάάαη, "- τ»! Kai φύγει προ βύτΐκ, ώς οΰτος m.; ΐ *ϋ' Μ^.όρί.ς ί lò-aì'j ί,ΐί»ι ΐίι ri \',-,r.i\::a xcu έζωf ίϊϊ-'.,ύ:; te Χ.-τιμ.ϊ-ι^ήίΜ'ϊν issfiyijllr,. 'Αλλ' ό :.^;-JAo;.. r.r.ixrj toil Πετρά)») «ai 8ά 5τ*ν Sveli ΊΑ*s.' ό πε -, stoppai ou ΐΓ5ρΐγερετιιι. Βλέ: j περί τον ÀJ.IJÌ-J -;Μ ':;-.^ÏI.O;TTL / ι λ x â. '. ïl '. S^r'jyjh Ll/.ύλον εί-ιΐ! Εκ^γ^ρ; flà ÇOVEUS? ti-'o tss uyje/xovou Πετράχη TSÙ _Ì=ÌP7.S5 iseglisii.*a>.as[ κιί άλλιι ίρεπκλον... ϊϊλ;5μϊς μ κ ό για, αν χαί < αιιε nous- Ù'J/. όλίγ;^; μι χ^λχλ?;ς?..-,^y;; ;tò ρ'.^ίλω -.?;y. tìi v.r-r^; Τ:; ίγειρομενα is ÎVÎJ -ε,-,ιλ,ίιμιόυ, ίλί.ά και άνευ.. cspi0iu;ij.5wi fvi KaSiîîavTs!,!;Λ[νομεν:χ$ς μο'νΐν κα X;UTÛ; ;ί -α: ; H:,ÎÎ:Î: "i v';;).ç;p'-v ""^"J KSI γ-.ο.-ι-'.,ίΐ -.à -ρος ;ο Οί,ϊΟίΐΐΐ κικ&λογί,ύμίΐο-. πυρά τίνων ζι-,λοτύ ΟΒΕλϊ,ται ÈtiT&i, Ê'ii ani τον ακύλον Kai ενα djtò τον ~ω-ι, ό ϊέ ϊκίια ;ς ;:J:V oupaî/j ι;εριφερομενος άνει χαλκά-ν του οκύλου. Αλλ'ας ηναι τπΰτπ i /ΐΛΧΪ ροπίλω ί,λοφόρΐΰ ή»41»- ΐ.*ΐρηΓ.ι»τ»ι '(" Ttoìov λοιπόν 6α ήνα! ιό «ρόγρομμ«ιοϋ κβϊ«ι ; ix^ào; >.:.;-Î'J ; ι " - - φ<ΐ9>.όγ0ΐ τις GUV; Η " νειϊ.ογίι του! 'Γ,πί του παρόντος οεν βά 5aìiow ΐίλϊιο; ϊ/;ελϊ γρ.ίψϋ, ' ίλλέ.... :;:::.. is, V.. ÌT>Ì,. /. ταυγίζε '.... μεν ν.ατά τήν υγίαν Γρίίί-,ν, SCÏTL ίίο'ού ί] ϊύνβ&ς οεν κυνηγά, οαγ^ίύβΐ, itai, ώς s.t ίντιι»λ(μΐ»ό ί ' ' : t0 TeiärüS-i'i'üi'y^f! = &?, si; ήμ^ς- Και ώ; προς ϊϊί,φβι, Î.uaoffi. ι Ί.Ι-ω; ο' i^ifvai = Ì τϊ, άνιτολη «ίπώ Ρΰ'ίΐϊ,ν της ΪΙ*ιτίοτ ς έν η-iüv π&λύ :à xaiòv, ^pg".ï(jocv717 UïTi'.-^-r.^'J ΤΤρί'/ρι,μμ;^ O'JTW Uli ί 6!cti κβθ" S xioçcç ολίγον ή^ΐϋϊΐ τί'ι âçopiitàv usi ο- ίχ-λο; sijjiipçv éxçipii τί) π κ υλ f τ ι χ e ν «ρόγραμ λιγητίρ.ι-j fc^miooî:. 'Αλλ' ό οχύλοί έχει αυτί ίνιχόν, λεπτόν, εύϊύο/,τον ε'ί τον έλί/^αταν χρότον, μ* ίου, μ.ηΐο'λως πολλά O-csywj.ivo;-, Ta; Εονίμείς toi ai 6ί όχού.,τι τον àçopidfxtiv. Aci-òv îs-j βά είτιωμεν -sût-ov f:a;.ji;, >,ν γενεαλογίϊ-j ÎÔU SX r?,; Γρκ^'ί:, οίτε αν 'peia^ò EifliCtit ίϊάοτη -.ÌMÌTÌ Ι τν.οαινομενϊ: έφημερίς vi ων sv τ^ KtSwTffi χλ = ;οο;ντ:ον ζώων μικρών μετά μεj'iätjv ύ.τίρί: xi; :ΰγ5; ι>.0λ«ν. Ο: c-jo:-,iiim..ìv{xà :-ι- μέ πΐιρπχ r (λ*15ι... ^ νϊρομιιτίϊν IIR.. λυψχν Οτι Ibi ii--?.p-/_sv - ÌÌTT; Diiyoç [ΐιπτοϊόντων, ύν συνετέθη. Ή γ= ϊϊλ;γί'.-. μεγαλήτερα τ-ής χιδωτοβ. ϋιύλοί ϊμ»ς όμως TGO ϊκύλοιί κπβ' φιλοοο'ρο«εέν βέλει λήξβΐ ύ; ΓΙ::;Γ.:;-.--.-Γ,-; ΐ;-.ίϊίω; i.^ï.pyov x;ì από οίας ΐοως BMi- XVL έν ua^l î-r^ei ÎUSTI ό Σκύλος cacmwp ' ί, μτμ τον li'uol-dcts ΐΙπ?>υ:ίί,; : :'Χλούςσχ^λουΓ", Αϊ! Ti Èia- βιλμοβίς, ÏJI et Τ ε όένΐκκικ, ustì'u υ'.οιοτής.'! vao^çc; e'hatoç ι: Eni -ΪΪ μή ΐίτιληρώοίΐ τίΐν χτ,φν,, θα éxadiv). θί γί-η εχλίίψι; Ήλίοι β 0 λο εν»«flev, if; (Ιμως r C'JJÌ.}EXS.:Ì Φ;;; SÌ irr, ς Οί α.ύτο;,(ί;ιρ5κτονήβ;. Ή.. λ;β ( - ; τώς έϋοιμεν ή πρίς SnäpSweTif XdBouq. Ερευνητικό Έργο Ιστορική Τεκμηρίωση Περιφερειακού Τύπου (19ος αιώνας) Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ιστορία του Τύπου", εγκαινίασε τον Ιούλιο του 2008 τη συνεργασία του με τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης - Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας (ΓΓΕ-ΓΓΕ). Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής διεξάγεται έρευνα για την ιστορική τεκμηρίωση των επαρχιακών εφημερίδων του 19ου αιώνα. Για τον σκοπό αυτό συγκροτήθηκε βάση δεδομένων στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα των εφημερίδων (τίτλος, υπότιτλος, νομός, πόλη, έτος έκδοσης, περιοδικότητα, εκδότης, είδος εντύπου). Τα δεδομένα αυτά πρόκειται να εμπλουτίσουν με περίπου 600 τίτλους την ήδη υπάρχουσα δικτυακή πύλη της ΓΓΕ-ΓΓΕ "Περιφερειακός Τύπος" <www.perifereianews.gr>. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2008 είχαν παραδοθεί 245 τίτλοι, οι οποίοι είναι αναζητήσιμοι στη σχετική ιστοσελίδα της ΓΓΕ-ΓΓΕ. Το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Λεωνίδας Καλλιβρετάκης και συνεργάζονται οι Κατερίνα Δέδε, Ελένη Κυραμαργιού και Βάλλια Ράπτη. Κατερίνα Δέδε

15 Ερευνητικό έργο Ταξινόμηση Αρχείου Δήμου Υμηττού Χτο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (INE/EIE) διενεργείται από μακρού έρευνα για την ιστορία των οικισμών της Ελλάδας, για τη μακρά χρονική περίοδο που εκτείνεται από τον 15ο έως τον 20ό αιώνα. Αντικείμενο της έρευνας α ποτελεί η συστηματική συγκέντρωση τεκμηριωτικού υλικού σχετικού με τη γεωγραφία, τη δημογραφία, τη διοικητική ιστορία, τις οικονομικές δραστηριότητες και τις εθνοπολιτισμικές ομάδες του ελλαδικού χώρου. Στο πλαίσιο του γενικότερου αυτού έργου έχει αποφασιστεί να μελετηθεί και η οικιστική συγκρότηση του λεκανοπεδίου της Απικής και ιδιαίτερα οι περιοχές στις οποίες εγκαταστάθηκαν προσφυγικοί πληθυσμοί μετά το Στο αντικείμενο της ερευνητικής αυτής δράσης εντάσσονται ζητήματα όπως: οι ταχείες μεταβολές στην πληθυσμιακή και οικιστική συγκρότηση των οικισμών της Απικής που σηματοδότησε η έλευση των προσφύγων, οι πολιτικές και ο βαθμός ένταξης ή αφομοίωσης του προσφυγικού δυναμικού στην ελληνική κοινωνία, οι δημογραφικές όψεις του πληθυσμού των κοινοτήτων-δήμων της περιοχής, το επαγγελματικό προφίλ και η προέλευση των κατοίκων, το ονοματολογικό υλικό (βαπτιστικά-οικογενειακά ονόματα και παρωνύμια). Στο πλαίσιο της επιστημονικής αυτής δραστηριότητας του INE αποφασίστηκε να ζητηθεί από τη δημοτική αρχή του Υμηπού μία ομάδα εργασίας του Ινστιτούτου να αναλάβει την ταξινόμηση και καταλογογράφηση του αρχείου του Δήμου, προκειμένου να καταστεί το υλικό του προσβάσιμο στην επιστημονική έρευνα. Ο προσφυγικός χαρακτήρας του Δήμου, η μικρή, συγκριτικά με άλλους Δήμους, έκταση και ο περιορισμένος πληθυσμός του, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής που σφραγίστηκε από την παρουσία ενός μεγάλου πολεμικού εργοστασίου εντός των ορίων του Δήμου, καθιστούν τον Υμηπό εξαιρετικό παράδειγμα μελέτης της οικιστικής διαμόρφωσης και της δημογραφικής εξέλιξης στο λεκανοπέδιο της Απικής. Η δημοτική αρχή και ιδιαίτερα ο αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Καραχάλιος, αρμόδιος για θέματα πολιτισμού, δέχθηκε με θέρμη την πρωτοβουλία του INE. Η ταξινόμηση και καταγραφή του αρχείου άρχισε τον Μάρτιο του 2008 και ολοκληρώθηκε σε διάστημα λίγων μηνών χάρη στην εθελοντική, μεθοδική δουλειά, και την

16 επιστημονική επάρκεια του Νίκου Αλεβυζάκη και της Ελένης Κυραμαργιού, που ανέλαβαν το δύσκολο έργο να δαμάσουν τον όγκο των αταξινόμητων φακέλων, βιβλίων και λυτών εγγράφων του Αρχείου και να συντάξουν τον σχετικό κατάλογο. Ο κατάλογος, ο οποίος προγραμματίζεται το επόμενο διάστημα να δημοσιευτεί και να αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών σε μορφή κειμένου και ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, αποτελεί αναλυτική καταγραφή των βιβλίων και των φακέλων του ανενεργού αρχείου του Δήμου Υμηπού και καλύπτει την περίοδο Στην ομάδα εργασίας μετείχε επίσης ο Σεμπαστιάν Map που έλαβε μέρος για ένα διάστημα στην αρχική φάση καταγραφής του υλικού, καθώς και οι φοιτήτριες Ιωάννα Αλευριάδου και Βίκυ Νταραγκλίτση που βοήθησαν στην καταμέτρηση του αρχειακού υλικού, στο πλαίσιο προγράμματος πρακτικής άσκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το INE. Δημήτρης Δημητρόπουλος

17 Πρόγραμμα Πηγές της Κυπριακής Γραμματείας και Ιστορίας ϋ ο πρόγραμμα "Πηγές της κυπριακής γραμματείας και ιστορίας" στοχεύει τόσο σε έρευνα όσο και στην πραγματοποίηση εκδόσεων πρωτογενών πηγών εν σχέσει προς τον διανοητικό βίο της Κύπρου και την ιστορία της μεγαλονήσου από τον 16ο αιώνα και εξής. Ειδικότερο ενδιαφέρον του προγράμματος είναι να εμβαθύνει στην ιστορία Α.Γ. Λ Ε Β Ε Ν τ Η της δράσης και ν' αναδείξει την πνευματική μαρτυρία της κυπριακής λογιοσύνης των νεοτέρων χρόνων εκδίδοντας ανέκδοτα ή δυσπρόσιτα κείμενα των κυπρίων λογίων, ιδίως όσων έδρασαν στη διασπορά και παρέμειναν ως επί το πλείστον ουσιαστικά άγνωστοι ή μάρτυρες αινιγματικοί -συχνά και παρεξηγημένοι στο θέατρο της διανοητικής ιστορίας της Κύπρου και γενικότερα του νέου ελληνισμού. Είναι η πρώτη φορά που ένα έργο αυτής της κλίμακας με κυπριακή θεματολογία αναλαμβάνεται στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Τα άλλα ινστιτούτα ιστορικών σπουδών του EIE, το Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας και το Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών ενέταξαν κατά καιρούς την Κύπρο στα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα, το ΙΕΡΑ στο πρόγραμμα "Ελληνική Ανατολή", το δε ΙΒΕ με μια παλαιότερη ερευνητική δράση που απέδωσε το 1979 την αποδελτίωση πηγών και καταγραφή μνημείων Παράλιος κυπριακός χώρος (1982). Το INE όμως κατεύθυνε τα ενδιαφέροντα του προς άλλες περιοχές του ιστορικού χώρου του νέου ελληνισμού, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο, την Επτάνησο, τις Κυκλάδες, τη Δυτική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Κωνσταντινούπολη, όπως και τη Βαλκανική ενδοχώρα της νεοελληνικής ιστορίας και τα δίκτυα της διασποράς. Η Κύπρος γενικά παρέμεινε έξω από το πεδίο της οπτικής του. Με το πρόγραμμα Πηγές της Κυπριακής γραμματείας και ιστορίας το INE προσθέτει με ουσιώδη τρόπο τη μελέτη της Κύπρου στα επιστημονικά του αντικείμενα, μάλιστα σε κλίμακα διαχρονική, παρουσιάζοντας ένα φάσμα πηγών της κυπριακής γραμματείας και σώματα τεκμηρίων της κυπριακής ιστορίας που διακρίνονται από αξιοσημείωτη πολυμέρεια και πολλαπλότητα επιπέδων πρόσληψης και αναπαράστασης της ιστορικής και πνευματικής εμπειρίας της μεγαλονήσου, από τον 16ο ώςτον 20ό αιώνα. Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση του προγράμματος αυτού, ακόμη και η ίδια η αρχική σύλληψη και η σταδιακή διαμόρφωση του σε ερευνητική πρόταση δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την ενθάρρυνση και τη γενναιόδωρη ανταπόκριση σε σχετική μας πρόταση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη. Η παρουσία του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη αποτελεί πλέον δεδομένο παράγοντα γενναιοδωρίας και ενθάρρυνσης της πνευματικής ζωής της χώρας και ανάπτυξης της επιστημονικής παραγωγής που συντελείται στους ερευνητικούς μας θεσμούς. Για το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ειδικότερα και δη για το INE το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη είναι ένας σταθερός και αξιόπιστος σύμμαχος, χωρίς τη συνδρομή του οποίου πολλά από τα έργα μας θα εχώλαιναν ή δεν θα ήταν καν δυνατόν να σχεδιαστούν. Για τους λόγους αυτούς με αισθήματα ιδιαίτερης τιμής εκφράζουμε και δημόσια τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μας.

18 Η σειρά των εκδόσεων που σχεδιάζει να παρουσιάσει το πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικά κείμενα της κυπριακής γραμματείας, έργα εκπροσώπων της κυπριακής λογιοσύνης της Βενετοκρατίας και της Οθωμανικής περιόδου, η έκδοση των οποίων ελπίζουμε ότι θα προσδώσει πυκνότητα στα συναφή φαινόμενα που μελετά η γραμματολογία κα η ιστορία της λογιοσύνης συχνά επί τη βάσει πολύ ισχνών μαρτυριών. Επιλέξαμε να εγκαινιάσουμε τη σειρά με την έκδοση ενός αξιοπρόσεκτου κειμένου του σημαντικότερου οπωσδήποτε Κυπρίου συγγραφέα του 17ου αιώνα, του Νεοφύτου Ρόδινου (1576/ ). Η γενικότερη στόχευσητου προγράμματος "Πηγές της κυπριακής γραμματείας κα ιστορίας" είναι να εμπλουτίσει το φάσμα των πηγών και να ξαναθέσει προς συζήτηση, σε νέες βάσεις, θέματα και ζητήματα ξεχασμένα ή αγνοημένα, συμβάλλοντας σε μια πληρέστερη γνωριμία και κατανόηση της ιστορίας και της πνευματικής δημιουργίας της Κύπρου των νέων χρόνων. Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς Φιλοξενούμενο Πρόγραμμα στο INE/EIE Επιτροπή: Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Γιάννης Γιαννουλόπουλος, Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης ^ ^ ι εκδόσεις του 2008 (από τον προϋπολογισμό 2006) 46. Αγαπούλα Κώτση, Νοσολογία της παιδικής ηλικίας και της νεολαίας. 47. Ιωάννα Παπαθανασίου με τη συνεργασία της Πολίνας Ιορδανίδου - Άντας Κάπολα - Τάσου Σακελλαρόπουλου - Αγγελικής Χριστοπούλου, Η Νεολαία Λαμπράκη τη δεκαετία του I960. Αρχειακές τεκμηριώσεις και αυτοβιογραφικές καταθέσεις.

19 54 VU«Sill»!» «ΓΙ5 Me»ι? OM: IM-: ι«<ΐ? ο '. - KOT.ι»vocali Ετοιμάσθηκε η έκδοση του 2009 (Συνέκδοση με το INE/EIE, από τον προϋπολογισμό του INE 2009) 48. Ουρανία Πολυκανδριώτη, Αριστοτέλης Π. Κουριίδης ( ). Ο παιδαγωγός και ο συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας. Τα στατιστικά στοιχεία των επισκέψεων στον δικτυακό τόπο του ΙΑΕΝ από Επιτυχημένες Αναζητήσεις Επίσκεψη Σελίδων Συνεδρίες Επισκεπτών Επισκέπτες Ολόκληρος ιστότοπος (Επιτυχημένες) Μέσος όρος ανά ημέρα Επίσκεψη σελίδων Μέσος όρος ανά ημέρα Επίσκεψη αρχείων Συνεδρίες επισκεπτών Μέσος όρος ανά ημέρα Μέση διάρκεια συνεδριών επισκεπτών Διαφορετικοί επισκέπτες Επισκέπτες που επισκέφθηκαν τον ιστότοπο μία φορά Επισκέπτες που επισκέφθηκαν τον ιστότοπο πάνω από μία φορά :05: Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης

20 Ερευνητικά και Εφαρμοσμένα έργα για τη Μάνη, Επιστημονικός υπεύθυνος: Γιάννης Σαΐτας Οπως έχει παρουσιαστεί σε προηγούμενα τεύχη του Ενημερωτικού Δελτίου (βλ. τχ. 22: σ , τχ. 24: σ , τχ. 26: σ , τχ. 27: σ.29-32, τχ. 28: σ , τχ. 30: σ , τχ. 31: σ ), στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών πραγματοποιούνται ορισμένα ερευνητικά και εφαρμοσμένα έργα που αφορούν τη Μάνη, με επιστημονικό υπεύθυνο και συντονιστή τον Γιάννη Ιαϊτα. Η πρόοδος των έργων αυτών τη διετία υπήρξε η ακόλουθη: Ι. Μάνη. Πολιτιστικό Οδοιπορικό Στο Ιστορικό - Εθνολογικό Μουσείο Μάνης (Πύργος Κρανάης Γυθείου) συνεχίστηκε για δέκατο πέμπτο και δέκατο έκτο κατά σειρά χρόνο η λειτουργία της έκθεσης "Περιηγητές στη Μάνη, 15ος-19ος αι.", που διοργάνωσε το INE και εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο Παράλληλα συνεχίστηκαν οι διερευνήσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού και την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ), σχετικά με τη μελλοντική χρήση του Πύργου Κρανάης Γυθείου ως μουσείου και τη διοργάνωση νέας έκθεσης. 2. Πηγές Ιστορίας της Μάνης Το έργο, το οποίο ξεκίνησε τον Ιούλιο 1994, συνεχίστηκε με ειδικότερο αντικείμενο για το την τεκμηρίωση του οικιστικού και κοινωνικού σχηματισμού της ευρύτερης περιοχής Αρεόπολη - Λιμένι, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το εφαρμοσμένο έργο για τη δημιουργία του Μουσείου και του Κέντρου Μελέτης και Προβολής Μάνης, το οποίο περιγράφεται παρακάτω. Τεκμηριώνονται οι παλαιότερες ιστορικές περίοδοι, οι νεότερες εξελίξεις και οι διαγραφόμενες προοπτικές. Το 2007 και το 2008 προωθήθηκε επίσης η τεκμηρίωση του οικισμένου χώρου και του κοινωνικού σχηματισμού στον ιστορικό οικισμό και την περιοχή του Αγερανού της Ανατολικής Μάνης, έδρας των Κουτσογρηγοριάνων, ενός ισχυρού κλάδου των Γρηγοριάνων ή Γρηγοράκηδων που αποτελούσαν ένα από τα τρία ισχυρότερα γένη της Μάνης κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού κηρύχθηκαν ως διατηρητέα μνημεία έξι από τα ιστορικά κτήρια του οικισμού. Προωθήθηκε επίσης η τεκμηρίωση του χώρου και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, από τον 18ο αι. κ.ε., δύο σημαντικών οχυρών εγκαταστάσεων που αντιστοιχούσαν στις αρχηγικές οικογένειες των τοπαρχιών της περιφέρειας της Ζαρνάτας στη βορειοδυτική ή Έξω Μάνη. Πρόκειται για το κάστρο της Ζαρνάτας, το οποίο είχε περιέλθει στις οικογένειες Κουτήφαρη και Κουμουνδούρου καθώς και για τοτειχισμένο συγκρότημα στο Πετροβούνι της Τρικότσοβας, το οποίο είχε ανεγερθεί στα τέλη του 18ου αι. από ένα κλάδο της γενιάς των Καπετανάκηδων. Το δεύτερο εξάμηνο του 2007 προχώρησε η καταλογογράφηση και η επεξεργασία

21 των στοιχείων του φωτογραφικού αρχείου του Πέτρου Καλονάρου ( ) το οποίο παραχωρήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη, ενόψει της έκδοσης σχετικού λευκώματος εντός του 2009 ή Τον Δεκέμβριο 2007 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μίλητος το συλλογικό δίτομο έργο Μεσσηνία. Τόπος, χρόνος, άνθρωποι, τ.α ' 336 σελ., τ. β ' 364 σελ., στο οποίο περιέχεται το θέμα "Μεσσηνιακή Μάνη. Ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονομιά", το οποίο πραγματεύτηκε ο υπογράφων, τ.α' σ Στη διάρκεια του 2008 συνεχίστηκαν οι τεκμηριωτικές εργασίες, με αποτυπώσεις και σχεδιάσεις, των κοιμητηρίων των μέσων και νεότερων χρόνων στη νότια Μάνη. Τα σχετικά αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στο Διεθνές Συνέδριο το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Σπάρτη από τις 23 έως τις 26 Απριλίου 2009, με διοργάνωση του Κέντρου Σπαρτιατικών και Πελοποννησιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Nottingham. 3. Πιλοτικό Πρόγραμμα Μάνης - Λιμένι Αρεόπολης Το ερευνητικό και εφαρμοσμένο αυτό έργο ξεκίνησε το 1996 με επισπεύδοντα φορέα το Μουσείο Μπενάκη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες (ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΠΟ, EOT, INE/EIE) καθώς και με την περιφερειακή διοίκηση (Γ. Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου) και τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης (Ν.Α. Λακωνίας, Δήμος Οιτύλου). Στο Πρόγραμμα αυτό ως δράσεις έχουν περιληφθεί η αποκατάσταση του "παλατιού" των Μαυρομιχαλαίων και η διαμόρφωση του σε Μουσείο Μέσα Μάνης και Μαυρομιχαλαίων καθώς και η αποκατάσταση του Μοναστηριού της Παναγίας Ευρέτριας και η διαμόρφωση του σε Κέντρο Μελέτης και Προβολής της Μάνης. Στη διάρκεια της διετίας καταρτίστηκαν νέες προτάσεις και προϋπολογισμοί δαπανών και συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για την εξεύρεση πόρων για τα έργα που απαιτούνται για την ανάδειξη των κτηρίων του "Παλατιού" Μαυρομιχάλη και του μοναστηριού Παναγίας Ευρέτριας στο Λιμένι. Συνεχίστηκαν επίσης οι προσπάθειες για την προστασία και ορθή διαχείριση των ιστορικών κτιρίων και χώρων που βρίσκονται στο άμεσο περιβάλλον του "παλατιού" Μαυρομιχάλη, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και το Υπουργείο Πολιτισμού. 4. Δράσεις προστασίας και ανάδειξης της Μάνης Στη διάρκεια της διετίας συνεχίστηκαν οι συνεργασίες με το Υπουργείο Χωροταξίας, το Υπουργείο Πολιτισμού και τους οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την καταγραφή και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Ο υπογράφων, ως ειδικός σύμβουλος της ομάδας PLANNING ASSOCIATES (PLAS ΕΠΕ) σε θέματα πολιτιστικού - ιστορικού περιβάλλοντος και παραδοσιακών οικισμών συνεργάστηκε για την προώθηση των μελετών των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) των Δήμων Λεύκτρου και Οιτύλου. Μετά από διαβουλεύσεις με τις τοπικές κοινότητες εκπονούνται ήδη τα δεύτερα στάδια των υπόψη μελετών.

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ουρανία Πολυκανδριώτη Κύρια Ερευνήτρια Τοµέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. 210-7273586 Fax: 210-7246212 E-mail: ranpoly@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/ouraniapolycandrioti ΣΠΟΥ ΕΣ 1984: Πτυχίο Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Υπουργείο Πολιτισµού - Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγ. Ασωµάτων 11, 105 53 Αθήνα Τηλ: 210-3229820, 210-3225323 Φαξ: 210-3225628 E-mail: deam@culture.gr Ιστοσελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH S0 ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο (25.1.2013) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Α-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2006-2010 Ο Δήμος Συκεών επιδιώκοντας να συμβάλει στην ισότιμη κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Πειραιώς 211, Ταύρος Σάββατο, 23 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Συμπόσιο. «Τοπικές κοινωνίες στον θαλάσσιο και ορεινό χώρο στα νότια Βαλκάνια, 18 ος -19 ος αι.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Συμπόσιο. «Τοπικές κοινωνίες στον θαλάσσιο και ορεινό χώρο στα νότια Βαλκάνια, 18 ος -19 ος αι. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Μνήμη Εύης Ολυμπίτου Συμπόσιο «Τοπικές κοινωνίες στον θαλάσσιο και ορεινό χώρο στα νότια Βαλκάνια, 18 ος -19 ος αι.» Κέρκυρα 24-26 Μαΐου 2012 ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη

Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη 1 Για το βιβλίο Λιμνών Αποξηράνσεις Το βιβλίο βασίστηκε στα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου «Αποξηράνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 8.30-9.00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ 9.00-9.30 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ρ Μενδώνη Λίνα, Γενική Γραµµατέας ΥΠ.ΠΟΤ. Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 9.30-9.45

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Χαρκιολάκης. Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ/ντης Δ.Α.Ν.Σ.Μ.- ΥΠ.ΠΟ

Ν. Χαρκιολάκης. Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ/ντης Δ.Α.Ν.Σ.Μ.- ΥΠ.ΠΟ Ν. Χαρκιολάκης Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ/ντης Δ.Α.Ν.Σ.Μ.- ΥΠ.ΠΟ Αναστήλωση, ανάδειξη και βελτίωση της επισκεψιμότητας τωνμνημείωνκαιτων Μνημειακών Συνόλων της Περιοχής της Πλάκας Το σχέδιο του Κλεάνθη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ελένη Μαραγκάκη σε συνεργασία με Νίκο Βασιλάκη, Ελίζα Ιατράκη, Ιωάννη Κομονταχάκη, Ειρήνη Μαστοράκη Α/Α ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ AΡΙΣΣΤΤΟΤΤΕΕΛΕΕΙ ΙΟ ΠΑΝΕΕΠΙ ΙΣΣΤΤΗΜΙ ΙΟ ΘΕΕΣΣΣΣΑΛΟΝΙ ΙΚΗΣΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Διευθυντής Εργαστηρίου : Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Αντικείμενο του ισχύοντος προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. EACEA 46/2014 - Έργα λογοτεχνικής μετάφρασης Εφαρμογή των σχεδίων του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»: έργα λογοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΠΝ ΤΟΥ ΚΝΕ

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΠΝ ΤΟΥ ΚΝΕ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΠΝ ΤΟΥ ΚΝΕ Κατάλογος Έκθεσης: Πεντακόσια χρόνια έντυπης παράδοσης του Νέου Ελληνισμού (1499-1999) Επιμέλεια Κ.Σπ. Στάικος, Τ.Ε. Σκλαβενίτης Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 2000, 4ο, ιστ'+503

Διαβάστε περισσότερα

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας «Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και δημιουργικές δραστηριότητες Συμπεριλαμβάνεται CD με φωτογραφικό υλικό Το πορτοκάλι με την περόνη: υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προς ένα μητρώο της ελληνικής βιομηχανικής κληρονομιάς Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

Α. Προς ένα μητρώο της ελληνικής βιομηχανικής κληρονομιάς Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012 Α. Προς ένα μητρώο της ελληνικής βιομηχανικής κληρονομιάς Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012 Νίκος Μπελαβίλας, επίκουρος καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Καταγραφή και αποτύπωση. Το πρώτο βήμα στις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας

Γνωριμία με τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας Γνωριμία με τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας Σύντομο Ιστορικό Ο Τομέας Οικονομικών της Υγείας ιδρύθηκε ως Έδρα Ιατρικής Οικονομίας το 1981 με το υπ αριθμόν Π.Δ. 1233/1981 και άρχισε να λειτουργεί το 1984,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 18:00-21:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα FARRINGTON ANDREW 2 09:00-12:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ιστορική Γεωγραφία και ηµογραφία του Ρωµαϊκού Κράτους Η Ελληνική Αναγέννηση Οικονοµική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού Μάθημα 2Σ5 13: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Ο Πειραιάς (Αρχαία Ελληνικά: Πειραιεύς) είναι πόλη της περιφέρειας Αττικής και διαθέτει τον σημαντικότερο λιμένα της Ελλάδας και της ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011 15.00-15.30 Εγγραφές 15.30-16.00 Χαιρετισμοί από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ. Καθηγητή κο Γιάννη Μυλόπουλο από τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Καθηγητή κο Μιλτιάδη Παπανικολάου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 Η ΚΘ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και η Επιστημονική Ομάδα των Ανασκαφών Αυγής οργανώνουν για πέμπτη χρονιά εκπαιδευτικές δράσεις με αφορμή

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

: Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015

: Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015 Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015 Κωδικός Πρόσκλησης : ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/0914 Χ Ρ Ο Ν Ο Δ Ι Α Γ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαμόρφωση των στόχων για το πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ προέκυψε κατόπιν του σχετικού σχεδιασμού του Δήμου Ιητών και με βάση την έκθεση που εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 5. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΠ 40. Εθνοπολιτισμικές ταυτότητες και χορευτικά ρεπερτόρια του Βορειοελλαδικού χώρου.

ΕΛΠ 40. Εθνοπολιτισμικές ταυτότητες και χορευτικά ρεπερτόρια του Βορειοελλαδικού χώρου. ΕΛΠ 40 Εθνοπολιτισμικές ταυτότητες και χορευτικά ρεπερτόρια του Βορειοελλαδικού χώρου. Διαμόρφωση κεφαλαίων εργασίας: 1. Μουσική και χορός: απαραίτητα στοιχέια κουλτούρας 2. Βορειοελλαδικός χώρος και πληθυσιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ:

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ: «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της.

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της. Χρήση και αξιολόγηση της υπηρεσίας Ανέμη: έ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαριέττα Φάνη 1, Μαρία Μονόπωλη 2, Μανόλης Κουκουράκης 3 1 Πτυχιούχος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Πύλης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

Συνθέσεις από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, Ποίηση και ζωγραφική κ ά. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνθέσεις από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, Ποίηση και ζωγραφική κ ά. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης του ήµου Ρόδου, µε χαρά ανακοινώνει την ατοµική εικαστική έκθεση, του γνωστού «δικού µας» ζωγράφου Μάνου Αναστασιάδη, που θα φιλοξενήσει στην "Νέα Πτέρυγά" του,

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Θ.Σ. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1962, όπου και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Άννα Κοκκινίδου, Yπεύθυνη του Προγράμματος, σε συνεργασία με την κ. Κυριακή Σπανού. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Πρόγραμμα. Άννα Κοκκινίδου, Yπεύθυνη του Προγράμματος, σε συνεργασία με την κ. Κυριακή Σπανού. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Oι Νέες Διαδρομές στην Ελληνική Γλώσσα- elearning.greek-language.gr Πρόγραμμα Διαδρομές στη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας, Άννα Κοκκινίδου, Yπεύθυνη του Προγράμματος, σε συνεργασία με την κ. Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Πόλη Διανομέας Πόλη Διανομέα

Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Πόλη Διανομέας Πόλη Διανομέα Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Πόλη Διανομέας Πόλη Διανομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Η ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεθώνη και η περιοχή της από την αρχαιότητα έως τα νεότερα χρόνια Αρχαιολογικές και ιστορικές προσεγγίσεις

Η Μεθώνη και η περιοχή της από την αρχαιότητα έως τα νεότερα χρόνια Αρχαιολογικές και ιστορικές προσεγγίσεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ/ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Η Μεθώνη και η περιοχή της από την αρχαιότητα έως τα νεότερα χρόνια Αρχαιολογικές και ιστορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία]

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία] ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία] ειδικές μορφωτικές εκδηλώσεις 2014 2015 www.eie.gr Νέες προσεγγίσεις στην Ιστορία του Νότου της Ρωσικής Aυτοκρατορίας, 1784-1914 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΗΝΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΡΕΠΑΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΑΝΟΥ»

ΕΡΓΟ:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΗΝΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΡΕΠΑΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΑΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 44/2014 ΕΡΓΟ:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΗΝΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΡΕΠΑΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΑΝΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2 Το

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή 294.697.261 70.127.261 224.570.000 Τι είναι η προσέγγιση LEADER;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΠΕ ΒΑΜΟΥ «Ο ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ» & «ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ 5.000 ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΠΕ ΒΑΜΟΥ «Ο ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ» & «ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ 5.000 ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΠΕ ΒΑΜΟΥ «Ο ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ» & «ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ 5.000 ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ» Παπαδογιαννάκη Κωνσταντίνα 1, Ποντικάκης Φώτης 2, Μιχελάκης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

_Η αποστολή της eleusis21 είναι να καλλιεργήσει στην εύφορη γη της Ελευσίνας το σπόρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της γνώσης.

_Η αποστολή της eleusis21 είναι να καλλιεργήσει στην εύφορη γη της Ελευσίνας το σπόρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της γνώσης. 1. Τι είναι _Η αποστολή της eleusis21 είναι να καλλιεργήσει στην εύφορη γη της Ελευσίνας το σπόρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της γνώσης. _Στόχος μας για να γίνει η Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο» ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο» Επιστ. Υπεύθυνη: Φωτεινή Γαζή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή Το e-επιστημονικό περιοδικό «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα» και το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (EΔΕΕΚ) σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης - Σχολή Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος.

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος. 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ Mεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στις Γυναικείες Σπουδές/Σπουδές του Φύλου (Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Κοινωνιολογίας Τµήµα Θεολογίας Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών).

Διαβάστε περισσότερα