Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη"

Transcript

1 Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Α. Παναγιωτόπουλος, Γ. Αντωνέλου, Α. Καμέας Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) Περίληψη Σε μια εποχή όπου η τεχνολογική ανάπτυξη είναι ραγδαία και καθώς οι γνώσεις συνεχώς αλλάζουν, η χρήση ψηφιακών και διαδικτυακών τεχνολογιών στη μάθηση και την εκπαίδευση καθώς και την κατάρτιση αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Οι πλατφόρμες LMS μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολεία με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης καθώς και την διευκόλυνση της οργάνωσης και υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με μεσολαβητή τον υπολογιστή. Με τον όρο ασύγχρονη τηλεκπαίδευση ή ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση εννοούμε μια διαδικασία ανταλλαγής μάθησης μεταξύ εκπαιδευτή εκπαιδευομένων, που πραγματοποιείται ανεξάρτητα χρόνου και τόπου. Η εργασία αυτή προτείνει την αξιοποίηση μιας τέτοιας πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης, του moodle, σε σχολική τάξη και έχει ως στόχο την παρουσίαση της πλατφόρμας αυτής στους εκπαιδευτικούς ώστε να ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθούν. Αποσκοπεί στην εξοικείωση των καθηγητών με το περιβάλλον και, πιο πολύ, με συγκεκριμένες διαθέσιμες εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην τάξη. Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση καθηγητών, ασύγχρονη εκπαίδευση, τηλεκπαίδευση. 1. Εισαγωγή Το διαδίκτυο, δυναμικό και εξελισσόμενο από την φύση του, έχει αναμφισβήτητα εισβάλλει στην επαγγελματική ζωή των ανθρώπων και έχει αλλάξει συνήθειες, νοοτροπίες και δραστηριότητες πολλών χρόνων. Το Web 2.0, το διαδίκτυο 2 ης γενιάς, φέρνει το χρήστη στο επίκεντρο, τον καθιστά ενεργό και συμμέτοχο στη δημιουργία της γνώσης (O Reilly, 2005). Συνεχώς μας προσφέρει νέες υπηρεσίες και δυνατότητες και εφαρμογές, όπως τα ιστολόγια, κοινωνικά δίκτυα, wikis, εκπαιδευτικά και άλλα λογισμικά κυριαρχούν στην ζωή των εφήβων καταλαμβάνοντας τον ελεύθερο χρόνο τους και το ενδιαφέρον τους. Συνέπεια των παραπάνω είναι μερικές φορές το σχολείο να μην ανταποκρίνεται στην καθημερινότητα των μαθητών, καθιστώντας το μη δελεαστικό ως χώρο εκπαίδευσης, περιορίζοντας έτσι το μαθητή στις τυπικές του υποχρεώσεις. Η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι απαραίτητη, για να μην πει κάποιος ότι επιβάλλεται (Κόμης Β., 2001). Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να αποδειχθούν ένα ισχυρό εργαλείο

2 στα χέρια των εκπαιδευτικών ώστε να κάνουν το μάθημά τους πιο ζωντανό, διαδραστικό και ενδιαφέρον για τους μαθητές τους. Το ίδιο το κράτος έχει κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση με την λειτουργία του Πανελλήνιο Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ - το οποίο είναι το μεγαλύτερο δημόσιο δίκτυο στη χώρα σε αριθμό χρηστών και έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως ένα αξιόλογο εκπαιδευτικό δίκτυο που προάγει την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση. Μία από τις πολλές και τεράστιες δυνατότητες που μπορεί να παρέχουν οι νέες τεχνολογίες είναι η τηλεκπαίδευση (e-learning). Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει την τηλεκπαίδευση είτε σαν εκπαιδευόμενος, δηλαδή να χρησιμοποιήσει την τηλεκπαίδευση για την επιμόρφωσή του, είτε σαν εκπαιδευτής, που σημαίνει ο ίδιος να δημιουργήσει εφαρμογές και μαθήματα και να υποστηρίξει τους μαθητές του ανεξάρτητα από τον τόπο και τον χρόνο. Έτσι λοιπόν η εξοικείωση του εκπαιδευτικού με την τηλεκπαίδευση μπορεί να του φανεί χρήσιμη όχι μόνο για την διδακτική διαδικασία (δημιουργία ασύγχρονων μαθημάτων και εφαρμογών που θα επικουρούν το μάθημα μέσα στην τάξη) αλλά και στην επιμόρφωση των ίδιων των εκπαιδευτικών μιας και στην εποχή μας προωθείται συνεχώς η έννοια της διά βίου μάθησης και κατάρτισης. 2. Πλατφόρμα Εκπαίδευσης που θα χρησιμοποιηθεί Από τις πλέον γνωστές πλατφόρμες διαχείρισης μαθημάτων είναι το moodle (http://www.moodle.org), ένα λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ το οποίο παρέχεται και από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Το moodle είναι ένα πακέτο λογισμικού για την παραγωγή διαδικτυακών μαθημάτων, το οποίο προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαδικτυακής εκπαίδευσης. Με το moodle ο καθηγητής, εκτός των άλλων, μπορεί να κάνει τα εξής: να παρουσιάζει το μάθημα με τρόπο που να προκαλεί ενδιαφέρον να αναθέτει εργασίες στους μαθητές να ανοίγει, μαζί με τους μαθητές, συζητήσεις σε forums και online chat να σχεδιάζει και να θέτει ερωτήσεις τύπου «πολλαπλών επιλογών», «σωστόλάθος», «σύντομης απάντησης», quiz σε μαθητές να σχηματίζει ομάδες συζητήσεων (forums) να προσθέτει υλικό εκπαίδευσης να προσθέτει διάφορες εφαρμογές όπως wikis, παιχνίδια κτλ. Για λόγους ευκολίας προτείνεται η χρήση του moodle στο ΠΣΔ (http://elearning.sch.gr). Εκεί ο καθηγητής μπορεί να δημιουργήσει μια εικονική τάξη και να κάνει όλη την προτεινόμενη δραστηριότητα. Θα μπορούσε να γίνει ξεχωριστή εγκατάσταση του moodle στο λογαριασμό του σχολείου στο ΠΣΔ. Στην περίπτωση αυτή το σχολείο έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να διαμορφώσει την πλατφόρμα σύμφωνα με τις επιθυμίες του και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του και ανάγκες του. Το

3 μειονέκτημα είναι ότι απαιτείται κατάλληλο προσωπικό για την διαχείριση και διαμόρφωση της πλατφόρμας. 3. Στόχος Ο βασικός στόχος της εργασίας αυτής είναι η ενσωμάτωση του moodle στην σχολική τάξη. Η παρούσα εργασία στηρίζει την εγκατάσταση moodle που παρέχεται μέσω του σχολικού δικτύου, και δεν προτείνει μια διαφορετική τοπική εγκατάσταση (π.χ. ανά σχολείο ή εργαστήριο). Η συνεισφορά της εργασίας είναι να προτείνει την ενσωμάτωση διαφόρων αρθρωμάτων του moodle, που θα καταστήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία διασκεδαστική, αλλά προπάντων, και αποτελεσματική. Με τον τρόπο αυτό θα παρουσιαστεί μια εναλλακτική μέθοδος διδασκαλίας, η οποία αναμένεται να κερδίσει το ενδιαφέρον των μαθητών όχι μόνο μέσα στην τάξη αλλά και έξω από αυτή στον ελεύθερο χρόνο τους. Εξάλλου, πλέον σχεδόν 1 στα 2 ελληνικά νοικοκυριά διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο (Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2010). Λόγω της μη πρόσβασης στο moodle του Σχολικού Δικτύου, η προσέγγιση της εργασίας παρουσιάζεται μέσα από μια άλλη εγκατάσταση moodle, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του στόχου της εργασίας. 4. Σε ποιους απευθύνεται Η εργασία αυτή απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που έχουν ενδιαφέρον για την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Απευθύνεται επίσης και στους μαθητές που θα κληθούν να «τρέξουν» όλες τις δραστηριότητες στο moodle και να ολοκληρώσουν με επιτυχία το μάθημα. Τέλος, απευθύνεται στην διοίκηση του σχολείου το οποίο θα αποκτήσει ζωντανή παρουσία στο διαδίκτυο. 5. Οφέλη από την χρήση ασύγχρονης εκπαίδευσης στο σχολείο Συνοπτικά, τα σημαντικότερα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει κάποιος από την χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης στο σχολείο είναι τα εξής: Οργάνωση του μαθήματος Οι καθηγητές θα είναι υπεύθυνοι της οργάνωσης του μαθήματος στο moodle σε ότι έχει να κάνει με το υλικό, τις πιθανές ερωτήσεις αξιολόγησης και ερωτηματολόγια, τις εργασίες καθώς και τις συγκεκριμένες δραστηριότητες που θα γίνουν είτε μέσα στην τάξη είτε εκτός αυτής. Ρόλο στην οργάνωση του μαθήματος θα έχουν και οι μαθητές, συμπληρώνοντας ένα ερωτηματολόγιο εκφράζοντας έτσι τις προτιμήσεις τους σχετικά με τις δραστηριότητες που έχουν περισσότερο ενδιαφέρον για αυτούς. Συν-διδασκαλία Ο καθηγητής, στην προσπάθειά του αυτή, μπορεί να προσκαλέσει και άλλους ενδιαφερομένους συναδέλφους του ώστε να οργανώσουν και να διδάξουν μαζί το μάθημα.

4 Συνδράμει στις σχολικές εγκαταστάσεις Η εγκατάσταση μιας πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης σε σχολικό περιβάλλον απαιτεί την ύπαρξη ενός σύγχρονου σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής. Το γεγονός αυτό θα «βοηθήσει» στην βελτίωση των σχολικών εγκαταστάσεων όπως επίσης θα καταστήσει τους χρήστες του εργαστηρίου (κυρίως τους μαθητές) περισσότερο υπεύθυνους προστατεύοντας την περιουσία του σχολείου. Συνεργατικές δράσεις, ανάπτυξη τεχνικών και παιδαγωγικών δεξιοτήτων Ένα τέτοιο ασύγχρονο μάθημα θα βελτιώσει τις σχέσεις των μαθητών και, στα πλαίσια της ευγενούς άμιλλας, θα αναπτυχθούν συνεργατικές δεξιότητες. Όφελος επίσης θα έχουν και οι καθηγητές βελτιώνοντας τις τεχνικές και παιδαγωγικές τους ικανότητες. Υποβοήθηση σε μορφή helpdesk στην διοίκηση και την τεχνική υποστήριξη του σχολείου Η εγκατάσταση του moodle, εκτός από τα ασύγχρονα μαθήματα, θα προσφέρει και ένα είδους helpdesk στην διοίκηση του σχολείου. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (μαθητές και καθηγητές) θα μπορούν να υποβάλλουν διάφορα αιτήματα.. 6. Εμπειρία από την χρήση συνδυασμού παιχνιδιών και ΤΠΕ στην εκπαίδευση Σύμφωνα με μελέτες (Malone, 1981), τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές γοητεύουν τους μαθητές και τους παρακινούν να ασχοληθούν με αυτά. Από τις πρώτες έρευνες που έγιναν για την χρήση των παιχνιδιών στην εκπαίδευση (Gordon, 1970) αποδείχθηκε ότι αποτελούν μία πηγή κινήτρου για τους χρήστες να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους, να τις αναπτύξουν εφαρμόζοντάς τες καθώς και να μάθουν πράγματα που δεν γνωρίζουν, ενώ ταυτόχρονα διασκεδάζουν (Malone, 1980). Προσφέρουν εξωγενή αλλά και εσωτερικά κίνητρα όπως είναι τα αισθήματα του ελέγχου, της περιέργειας και της φαντασίας. Με βάση τα εσωτερικά κίνητρα οι μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες χωρίς να απαιτούν οποιαδήποτε ανταμοιβή. Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό της εσωτερικής παρακίνησης του μαθητή είναι η πεποίθησή του ότι απαραίτητο στοιχείο επιτυχίας αποτελεί η προσπάθεια (Βοσνιάδου, 2002). Η προτεινόμενη προσέγγιση υιοθετεί τις παραπάνω εργασίες και προτείνει την ενίσχυση των μαθημάτων που περιλαμβάνουν τη χρήση υπολογιστή, με ένα σύστημα moodle που θα επιβραβεύει τους αποτελεσματικούς μαθητές μέσω του παιχνιδιού. 7. Προετοιμασία Εργαστηρίου Ο αριθμός των εκπαιδευομένων στο εργαστήριο θα είναι περίπου (όσοι είναι οι μαθητές σε μια σχολική αίθουσα). Είναι απαραίτητο κάθε μαθητής να έχει σωστή διεύθυνση , ώστε να μπορεί να κάνει εγγραφή στην πλατφόρμα αλλά και να λαμβάνει κάθε αυτοματοποιημένη ειδοποίηση του moodle στο του. Για λόγους

5 οικονομίας χρόνου, καλό είναι κάθε μαθητής, αλλά και οι καθηγητές, να έχουν δημιουργήσει λογαριασμό στο moodle από πριν. Τον σχετικό οδηγό χρήσης οι μαθητές και οι καθηγητές πρέπει να τον έχουν από πριν. 8. Τι θα περιλαμβάνει το εργαστήριο Το εργαστήριο συνοπτικά θα περιλαμβάνει: Σχολικό υλικό σε pdf που θα έχουν μεταφορτώσει οι καθηγητές Forum συζητήσεων στο οποίο θα ενθαρρυνθούν οι μαθητές να το χρησιμοποιούν και εκτός τάξης Quiz ερωτήσεων και εργασίες (σχετικές με την διδακτική ύλη) Παιχνίδια (κρεμάλα, σταυρόλεξο, κρυπτόλεξο, Sudoku, εκατομμυριούχος, φιδάκι) τα οποία θα ενεργοποιούνται αυτόματα στους μαθητές, σαν επιβράβευση, εφόσον πετύχουν καλό βαθμό στις εργασίες. Τα παιχνίδια αυτά μπορούν να εισαχθούν σε άλλες πλατφόρμες, όπως Java2ME για κινητά τηλέφωνα, σε μορφή HTML για ανάρτηση σε ιστοσελίδες (Νταλούκας, Χρονόπουλος & Συρμακέσης, 2008) Λεξικό όρων όπου οι μαθητές θα συμπληρώνουν σχετικούς με το μάθημα όρους με την εξήγησή τους Wikis και blogs όπου ο κάθε φοιτητής και καθηγητής θα μπορεί να έχει τον προσωπικό του χώρο Βιβλιογραφία Gordon, A. K. (1970), Games for Growth, Science Research Associate Inc., Palo Alto California O Reilly, T. (2005). What is Web 2.0. Design patterns and business models for the next generation of software Malone, T. W. (1981), Toward a theory of intrinsically motivating instruction, Cognitive Science Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, (2010). Η χρήση του διαδικτύου από τους Έλληνες. Ανακτημένο στις 26/02/2012 από το δικτυακό τόπο Nταλούκας, Β., Χρονόπουλος, Θ., & Συρμακέσης, Σ. (2008). Μια υλοποίηση διδακτικού περιβάλλοντος με τη χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών στο πρόγραμμα Moodle, 1 ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας «Ψηφιακό Υλικό για την υποστήριξη του παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών», 9-11 Μαΐου 2008, Νάουσα. Βοσνιάδου, Σ., (2002), Πως μαθαίνουν οι μαθητές, Διεθνές Γραφείο Εκπαίδευσης της UNESCO

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Γώγουλος Γεώργιος 1, Λιακοπούλου Ευστρατία 2, Νταλούκας Βασίλειος 3, Τζιµόπουλος Νίκος 4, Χαρπαντίδου

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μια πρόταση αξιοποίησης των παιχνιδιών, του διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Μια πρόταση αξιοποίησης των παιχνιδιών, του διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Μια πρόταση αξιοποίησης των παιχνιδιών, του διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Βασίλειος Νταλούκας Μεταπτυχιακός Φοιτητής - Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

. αούσης. 1 ο ΕΠΑΛ Αµαλιάδας konstantoulas@sch.gr

. αούσης. 1 ο ΕΠΑΛ Αµαλιάδας konstantoulas@sch.gr Παίζω και µαθαίνω στο Moodle - Μία εφαρµογή, παράδειγµα καλής πρακτικής Β. Νταλούκας Καθηγ. Πληροφορικής ΓΕΛ Ανδραβίδας Ηλείας bdaloukas@sch.gr Κ. Κωνσταντούλας Καθηγ. Πληροφορικής ο ΕΠΑΛ Αµαλιάδας konstantoulas@sch.gr.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Κεφάλαιο 12 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Μαριάνθη Καρατζά ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ... 3 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 12.1 ΟΙ ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης χρηστών στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης χρηστών στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης χρηστών στο πλαίσιο της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση από απόσταση

Εκπαίδευση από απόσταση Εκπαίδευση από απόσταση ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Εκπαίδευση από απόσταση Πίνακας περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ, ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΆΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ WEB Πτυχιακή Εργασία Αποστολοπούλου Μαρία Γαρυφαλλιά

Διαβάστε περισσότερα

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση στη χρήση Η/Υ με ανοικτό λογισμικό από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση στη χρήση Η/Υ με ανοικτό λογισμικό από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση στη χρήση Η/Υ με ανοικτό λογισμικό από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 1. Εισαγωγή Η ανάγκη για Διά Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση σε συνδυασμό με

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Αξιοποίηση Linux LTSP για δημιουργία εργαστηρίων υπολογιστών χαμηλού κόστους (Μελέτη παραδείγματος) Το άρθρωμα «Game» για το Moodle

Παράρτημα. Αξιοποίηση Linux LTSP για δημιουργία εργαστηρίων υπολογιστών χαμηλού κόστους (Μελέτη παραδείγματος) Το άρθρωμα «Game» για το Moodle Αξιοποίηση Linux LTSP για δημιουργία εργαστηρίων υπολογιστών χαμηλού κόστους (Μελέτη παραδείγματος) Το άρθρωμα «Game» για το Moodle Mελέτη περίπτωσης : Δημιουργία εργαστηρίου υπολογιστών με Linux LTSP

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 19, Αιτωλοακαρνανίας papspyr@gmail.com

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 19, Αιτωλοακαρνανίας papspyr@gmail.com 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η αξιοποίηση της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Εμπειρία από τη συνδυασμένη χρήση Moodle, LAMS, BBB/Centra

Διαβάστε περισσότερα

Μία διδακτική πρόταση για χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών µέσα από το moodle

Μία διδακτική πρόταση για χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών µέσα από το moodle Μία διδακτική πρόταση για χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών µέσα από το moodle Β. Νταλούκας 1, Θ. Χρονόπουλος 2, Σ.Συρµακέσης 3 1 Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Αριθμός Μητρώου Επιβλέπων Τριμελής Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε.

Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε. Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε. Καπογιαννόπουλος Γεώργιος 1, Καρλής Κωνσταντίνος 2, Σκίκος Νικόλαος 3 1 Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αττικής gkapog@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 929 Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ψ η φ ι α κ ώ ν μ α θ η μ ά τ ω ν μ ε τ ο Σ ύ σ τ η μ α Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Μ α θ η σ ι α κ ώ ν Δ ρ α σ τ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Ανάπτυξη Μαθημάτων για εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με τη χρήση του Συστήματος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Τίτλος: Τεχνολογίες και εφαρμογές σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ «Το εκπαιδευτικό περιβάλλον στην Ανοιχτή εξ Αποστάσεως Μάθηση»

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ «Το εκπαιδευτικό περιβάλλον στην Ανοιχτή εξ Αποστάσεως Μάθηση» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ «Το εκπαιδευτικό περιβάλλον στην Ανοιχτή εξ Αποστάσεως Μάθηση» Απρίλιος 2006 Επιβλέπων καθηγητής : ΚΟΝΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ «Το εκπαιδευτικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψηφιακή τάξη του Γυμνασίου Προαστίου Μια περίπτωση Διαδικτυακής Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Η Ψηφιακή τάξη του Γυμνασίου Προαστίου Μια περίπτωση Διαδικτυακής Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η Ψηφιακή τάξη του Γυμνασίου Προαστίου Μια περίπτωση Διαδικτυακής Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Αλέξανδρος Γκίκας Καθηγητής ΠΕ01 MSc, Γυμνάσιο Προαστίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Περιβάλλον Σχεδίασης Διαδικτυακών Επιτραπέζιων Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Περιβάλλον Σχεδίασης Διαδικτυακών Επιτραπέζιων Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περιβάλλον Σχεδίασης Διαδικτυακών Επιτραπέζιων Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών Κεσελόπουλος Γεώργιος Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Πειραιάς, 2012 ii Αφιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση Θέµα: «ηµιουργία ηλεκτρονικού συστήµατος εκµάθησης και υποστήριξης σπουδαστών στις ξένες γλώσσες (φροντιστηρίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 1: Γενικό Μέρος

ΤΕΥΧΟΣ 1: Γενικό Μέρος Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση σπουδαστή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Μοντελοποίηση σπουδαστή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση Μοντελοποίηση σπουδαστή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση Σκουληκάρη Αριάδνη-Ειρήνη 1, Τσώλης Δημήτριος 2, Τσακαλίδης Αθανάσιος 3 skoulikari@ceid.upatras.gr, dtsolis@upatras.gr, tsak@ceid.upatras.gr 1 Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες αξιοποίησης του κοινωνικού λογισμικού

Δυνατότητες αξιοποίησης του κοινωνικού λογισμικού Δυνατότητες αξιοποίησης του κοινωνικού λογισμικού στην ΑεξΑE Πηνελόπη Μαρκέλλου markel@ceid.upatras.gr Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περίληψη Αντικείμενο της εργασίας είναι να παρουσιάσει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΉ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ-ΜΑΘΗΣΉΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΉ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ-ΜΑΘΗΣΉΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ -ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΉ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ-ΜΑΘΗΣΉΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΙΣ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Σελίδα 11 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 1.1 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» «Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» Νικόλαος Σκίκος 1, Βιργινία Λουκά 2, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 3, Άγγελος Μοσχούδης 4 1 Εκπαιδευτικός, 1 ο ΕΠΑΛ Αθηνών nskikos@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα