ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ Μελέτη: Προµήθεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ηµαρχείου Αριθµός Μελέτης 64/ 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Προµήθεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ηµαρχείου προϋπολογισµού δαπάνης: ,29 ΦΠΑ 23 % 6.544,71 ΣΥΝΟΛΟ: ,00

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ Μελέτη: Προµήθεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ηµαρχείου Αριθµός Μελέτης 64 / 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) ισχύος 150 KVA, το οποίο θα αποτελέσει την εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας του ηµαρχείου µε ηλεκτρική ενέργεια έτσι ώστε, σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος από την ΕΗ, οι λειτουργίες του ηµαρχείου να µην διακόπτονται, π.χ. φωτισµός, κλιµατισµός, λειτουργία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ανελκυστήρας, διάφορες εκδηλώσεις. Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα τοποθετηθεί σε κλειστό χώρο (διαστάσεων 3,60 µ Χ 6,50 µ). Θα γίνεται δυναµική απαγωγή αέρα από τον χώρο αναλόγου ικανότητας /δυναµικότητας, για το σκοπό που προορίζεται, από υπάρχουσες περσίδες (άνοιγµα περίπου Φ70 εκ). Εισαγωγή αέρα από δίφυλλη µεταλλική πόρτα διαστάσεων 1,4µΧ 2,20µ, η οποία θα τροποποιηθεί εξ ολοκλήρου µε περσίδες. Η τροποποίηση της πόρτας θα γίνει από τον προµηθευτή και το κόστος της θα περιλαµβάνεται στην τιµή της προσφοράς. Ο πίνακας µεταγωγής θα είναι ανάλογος της εγκαταστηµένης ισχύος 400 KVA, θα επιλεχθούν ποιά φορτία θα βγαίνουν εκτός του Η/Ζ των 150 KVA. Η τιµή θα συµπεριλαµβάνει κάθε εργασία προµήθειας υλικού, οικοδοµικές εργασίες και ότι άλλο απαιτείται για την παράδοση του µηχανήµατος µε το κλειδί. Θα συµπεριλαµβάνεται επίσης και 3ετές service µε 12 επισκέψεις συνολικά (πλην αναλωσίµων), µε οπτικoακουστικό έλεγχο του Η/Ζ. H παράδοση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνει µε παράλληλη εκπαίδευση προσωπικού του ήµου. Θα καλύπτεται από εγγύηση 3 ετών ή 1000 ωρών λειτουργίας (όποιο έλθει πρώτο). Το Η/Ζ θα διαθέτει δεξαµενή καυσίµου 24ώρου λειτουργίας. Οι διαστάσεις του Η/Ζ για λόγους περιορισµού του καταλαµβανόµενου χώρου, σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις κάτωθι: µήκος 3,00 µ - πλάτος 1,20 µ. Το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται σε ,00 µε τον ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α του Προϋπολογισµού του ήµου 1. Συγκρότηµα αυτοµάτου Η/Ζ 1.1 Γενικά ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) προβλέπεται να καλύπτει τις διακοπές ηλεκτροδότησης από ΕΗ ή την µείωση-αύξηση της τάσης του δικτύου της ΕΗ κάτω-πάνω από την αποδεκτή στάθµη. 2

3 Το Η/Ζ θα περιλαµβάνει όλες τις διατάξεις και συσκευές για την αυτόµατη και χωρίς επίβλεψη λειτουργία του. Το Η/Ζ θα είναι ισχύος 150 ΚVΑ εφεδρικής λειτουργίας και θα αποτελείται από τα παρακάτω µέρη: Τον κινητήρα ντήζελ µε τον βοηθητικό εξοπλισµό Την σύγχρονη γεννήτρια (ALTERNATOR) Την κοινή βάση στήριξης Τον ψηφιακό πίνακα ελέγχου. 1.2 Κινητήρας ντήζελ α. Τεxνικά xαρακτηριστικά Κανονισµοί BS 5514 Τρόπος λειτουργίας εφεδρική Θερµοκρασία περιβάλλοντος 50 C Υγρασία 60% Υψόµετρο µηδέν έως 150 m Χώρος εγκατάστασης εσωτερικά του κτιρίου µε ηχοµονωτικό κάλυµµα Υπερφόρτιση 10% επί της ονοµαστικής ισχύος του Η/Ζ Αριθµός κυλίνδρων 4,6,8 Στροφές 1500 στρ./min Ψύξη υδρόψυκτος Χρόνος ανάληψης φορτίου 15 sec β. Εξαρτήµατα και παρελκόµενα O κινητήρας diesel θα είναι εφοδιασµένος µε τα παρακάτω : Ψυγείο νερού µε ανεµιστήρα για θερµοκρασία περιβάλλοντος 50 C µε προστατευτικό κάλυµµα, οδηγά πτερύγια και σωληνώσεις αντλία κυκλοφορίας νερού φίλτρο αέρα φίλτρο καυσίµου φίλτρο λαδιού ψυγείο λαδιού αντλία καυσίµου ελαιολεκάνη (κάρτερ) φυγοκεντρικό ρυθµιστή στροφών (governor) µηχανικού ή ηλεκτρονικού τύπου ηλεκτρικό εκκινητή (µίζα) 12 VDC κατάλληλης ισχύος γεννήτρια φόρτισης του συσσωρευτή, µε αυτόµατο ρυθµιστή τάσης 12V συστοιχία µπαταριών 12 VDC κατάλληλη για 3 τουλάχιστον συνεχείς εκκινήσεις του ζεύγους σιγαστήρα καυσαερίων µε φλάνζες, παρεµβύσµατα και κοχλίες σύνδεσης σωληνοειδές για το σταµάτηµα της µηχανής πίνακα οργάνων µε µανόµετρο λαδιού, όργανο στροφών και µετρητή ωρών λειτουργίας αυτόµατο φορτιστή συσσωρευτή 230/12 V D.C που θα λειτουργεί όταν το Η/Ζ δεν εργάζεται και θα βρίσκεται εντός του πεδίου µεταγωγής. Επίσης ο κινητήρας ντίζελ θα είναι εφοδιασµένος µε όργανα αυτοµατισµού για την προστασία και την καλή λειτουργία του, όπως περιγράφονται παρακάτω στον πίνακα αυτοµατισµού του Η/Ζ. 3

4 1.3 Γεννήτρια Η γεννήτρια θα είναι τριφασική, εναλλασσόµενου ρεύµατος, ισχύος 150 ΚVΑ υπό CΟSφ=0.8 σε συνεχή λειτουργία, ονοµαστικής τάσης 230/400V και συχνότητας 50 Ηz, τεσσάρων αγωγών µε ακροδέκτη ουδέτερου κόµβου. Θα είναι αυτοδιεγειρόµενη, µε οµοαξονική διεργέτρια τύπου BRUSHLESS, χωρίς ψύκτρες και δακτύλιους. H γεννήτρια θα είναι εφοδιασµένη µε αυτόµατο ηλεκτρονικό ρυθµιστή τάσης, που θα διατηρεί την τάση σταθερή εντός περιοxής ±3% της ονοµαστικής τιµής των 400V σε οποιαδήποτε µεταβολή φορτίου απο 0 έως 110% του φορτίου µε σύγxρονη µεταβολή της συxνότητας κατα ±5% και του συντελεστή ισxύος απο 0.8 έως 1 (επαγωγικό). Ο xρόνος αποκατάστασης της τάσης δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 2 sec. Η επιλογή της ονοµαστικής τιµής της τάσης θα γίνεται από τον ψηφιακό πίνακα ελέγχου του Η/Ζ. Η γεννήτρια θα προστατεύεται µέσω στοιχείων υπερέντασης και βραχυκυκλώµατος (θερµικά και ηλεκτροµαγνητικά στοιχεία) υπερθέρµανσης thermistors, που τοποθετούνται στον πίνακα της γεννήτριας. Η γεννήτρια θα έχει µόνωση κλάσης Η και προστασίας ΙΡ 23. Η γεννήτρια θα δύναται να υπερφορτώνεται 10% επί της ονοµαστικής ισχύος επί µια ώρα, χωρίς ιδιαίτερη καθυστέρηση. Η γεννήτρια θα φέρει αντιπαρασιτική διάταξη κλάσης Ν κατά VDE Τεχνικά χαρακτηριστικά γεννήτριας Κανονισµοί IEC VDE 0530 BS 5000 Ισχύς εφεδρικής λειτουργίας 150 KVA Υπερφόρτιση 10% επί 1 ώρα Θερµοκρασία περιβάλλοντος 50 C Προστασία ΙΡ 23 Τάση 230/400 V Συχνότητα 50 Hz Συντελεστής ισχύος 0,80 Αριθµός ζευγών πόλων Κοινή βάση στήριξης Ο κινητήρας diesel και η γεννήτρια θα είναι συναρµολογηµένες πάνω σε κοινή βάση στήριξης από µορφοσίδηρο, που θα συνοδεύεται από κατάλληλα αντικραδασµικά στηρίγµατα. Το συγκρότηµα κινητήρας - γεννήτρια θα είναι συνδεδεµένο µε ελαστικό σύνδεσµο, πρέπει δε να είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε το σύνολο να εξασφαλίζει συνεργασία χωρίς ταλαντώσεις. Θα είναι ευθυγραµµισµένο, ώστε οι ταλαντώσεις στην ονοµαστική ταχύτητα και ισχύ να είναι οι ελάχιστες. 1.5 Συσσωρευτής εκκίνησης - Φορτιστής Ο συσσωρευτής εκκίνησης θα είναι προδιαγραφών για ψυχρό ξεκίνηµα και βαριά xρήση (βιοµηχανικού τύπου). Η φόρτιση θα βρίσκεται εντός του πεδίου µεταγωγής, µε τάση λειτουργίας 230/12 V DC. Γενικά ο συσσωρευτής και ο φορτιστής θα έχουν τα αναγκαία τεxνικά χαρακτηριστικά για την εξυπηρέτηση του ζεύγους. 4

5 Η χωρητικότητα του συσσωρευτή και η ισχύς του φορτιστή θα είναι τέτοια ώστε να δύναται να γίνουν τρείς (3) συνεχείς εκκινήσεις του Η/Ζ. 1.6 Τοπική δεξαµενή καυσίµου Η παροχή καυσίµου για τo Η/Ζ θα αποτελείται από µια δεξαµενή πετρελαίου εντός βάσης Η/Ζ, περιλαµβάνουσα την τάπα πλήρωσης, εξαερισµό, δείκτη στάθµης βαλβίδα εκκένωσης και αναρρόφηση-επιστροφή από κινητήρα. Η χωρητικότητα της δεξαµενής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10ωρών λειτουργίας. 1.7 Σιγαστήρας Για την απόσβεση του θορύβου εξάτµισης θα εγκατασταθεί σιγαστήρας residential type, ο οποίος θα βρίσκεται εντός του ηχοµονωτικού καλύµµατος. 1.8 Ψηφιακός πίνακας ελέγχου του Η/Ζ και ξεχωριστός Πίνακας µεταγωγής φορτίου α. Πεδίο µεταγωγής του φορτίου Αυτό θα περιλαµβάνει : Τον µεταγωγικό διακόπτη, που θα αποτελείται από δύο τετραπολικούς αυτόµατους διακόπτες (ανοικτού τύπου), µε µηχανική και ηλεκτρική µανδάλωση, ώστε να αποκλείεται το ταυτόχρονο κλείσιµο και των δύο. Τον αυτόµατο φορτιστή του συσσωρευτή Τον επιτηρητή τάσης δικτύου µε ρυθµιζόµενα όρια τάσης. Το χρονικό καθυστέρησης εντολών start/stop. Ανάλογη επαφή για να λειτουργεί το Η/Ζ αυτόµατα. β. Ψηφιακός Πίνακας ελέγχου Αυτός θα είναι εγκατεστηµένος εντός του ενιαίου πλαισίου εδράσεως του Η/Ζ. Θα είναι σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας και θα περιλαµβάνει: Ένδειξη αµπέρ και των τριών φάσεων Βολτόµετρο πολικών τάσεων Βολτόµετρο για κάθε φάση µε ουδέτερο Μετρητή KVA Ένα συχνόµετρο Θερµοκρασία νερού ψύξης κινητήρα µε προειδοποίηση και αυτόµατο σταµάτηµα (shutdown) Πίεση λαδιού κινητήρα µε προειδοποίηση και αυτόµατο σταµάτηµα (shutdown) Προειδοποίηση χαµηλής ή υψηλής τάσης συσσωρευτή 5

6 Προειδοποίηση αδυναµίας συσσωρευτή να εκκινήσει το Η/Ζ Προστασία από υπερένταση-υπέρταση-υπόταση-υπερσυχνότητα Έναν ωροµετρητή χωρίς δυνατότητα µηδενισµού για την ένδειξη των συνολικών ωρών λειτουργίας. Ιστορικό ανάγνωσης βλαβών Ένα βολτόµετρο ενδεικτικό της λειτουργίας του φορτιστή συσσωρευτή. Ένα µπουτόν εκκίνησης. Ένα µπουτόν γενικής διακοπής (emergency stop) το οποίο θα βρίσκεται στο ηχοµονωτικό κάλυµµα. Ένα αυτόµατο τετραπολικό διακόπτη προστασίας της γεννήτριας. Κατάλληλους µετασχηµατιστές έντασης για την τροφοδότηση των οργάνων µέτρησης. 1.9 Αυτόµατη-Χειροκίνητη λειτουργία και Αποκλεισµός (Σταµάτηµα) του Η/Ζ Με το πάτηµα κοµβίων πάνω στον ψηφιακό πίνακα ελέγχου του Η/Ζ ο χειριστής θα µπορεί να επιλέγει έναν από τους παρακάτω τρόπους λειτουργίας του Η/Ζ: αυτόµατη λειτουργία - χειροκίνητη λειτουργία - αποκλεισµός. Αυτόµατη λειτουργία Το Η/Ζ ξεκινά αυτόµατα (χωρίς φορτίο) και παραλαµβάνει το φορτίο σε διάστηµα µικρότερο απο 15 sec, όταν η τάση οποιασδήποτε φάσης της ΕΗ διακοπεί αυξηθεί ή µειωθεί από προκαθορισµένο όριο (π.x. 70 ή 80% της ονοµαστικής τιµής), που µπορεί να ρυθµιστεί κατά βούληση. Η µεταγωγή του φορτίου γίνεται µε ηλεκτρική και µηχανική µανδάλωση, ώστε να αποκλείεται η παράλληλη λειτουργία της ΕΗ και του Η/Ζ. Το άνοιγµα του διακόπτη από την θέση ΕΗ στη θέση ΕΚΤΟΣ θα γίνεται µε ρυθµιζόµενη χρονική καθυστέρηση 0-4 sec, ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες αποζεύξεις στις περιπτώσεις στιγµιαίων διακυµάνσεων της τάσης της ΕΗ. Σε περίπτωση που η τάση της ΕΗ δεν αποκατασταθεί σε χρόνο µικρότερο εκείνου που προκαθορίστηκε (π.x. 4 sec), τότε η εντολή ανοίγµατος του διακόπτη µεταγωγής ακυρώνεται όχι όµως και η εντολή εκκίνησης του ζεύγους το οποίο θα ξεκινήσει κανονικά και θα λειτουργήσει για ένα ορισµένο χρόνο που µπορεί να ρυθµιστεί από 0 έως 600 sec., προτού σταµατήσει. Η µεταγωγή του φορτίου στο ζεύγος δεν µπορεί να γίνει προτού αυτό αναπτύξει την ονοµαστική τάση. Οταν αποκατασταθεί η τάση του δικτύου της ΕΗ σε µια προκαθορισµένη τιµή (π.x. 90 ή 100% της ονοµαστικής τάσης), τότε το φορτίο ξαναµετάγεται στη θέση κανονικής τροφοδότησης ( ΕΗ). Το άνοιγµα του διακόπτη από τη θέση Η/Ζ στη θέση ΕΚΤΟΣ γίνεται πάλι µε ρυθµιζόµενη καθυστέρηση όπως προηγούµενα. Μετά την µεταγωγή του φορτίου στη θέση ΕΗ το Η/Ζ θα συνεχίσει να λειτουργεί για ορισµένο ακόµη χρόνο που µπορεί να ρυθµιστεί απο 0 έως 600sec., όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Η εκκίνηση του Η/Ζ πραγµατοποιείται µε την βοήθεια κατάλληλης συσκευής που θα δίνει µέχρι 3 το πολύ διαδοχικές εντολές εκκίνησης. Η διάρκεια κάθε εντολής και ο ενδιάµεσος χρόνος ηρεµίας να µπορεί να ρυθµίζεται. Σε περίπτωση που το Η/Ζ αποτύχει να ξεκινήσει και µετά την τρίτη εντολή, θα αποκλείεται οποιαδήποτε καινούργια εντολή, προτού γίνει χειροκίνητη επαναφορά (reset). 6

7 Χειροκίνητη λειτουργία Με µπουτόν µπορούµε να κάνουµε τα παρακάτω : - εκκίνηση του Η/Ζ - κράτηση (σταµάτηµα) του Η/Ζ Αποκλεισµός Στη θέση αυτή αποκλείεται η εκκίνηση του Η/Ζ. Αυτόµατο σταµάτηµα (κράτηµα) του Η/Ζ θα γίνεται στις εξής περιπτώσεις σφαλµάτων (ανεξάρτητα από τον τρόπο λειτουργία του Η/Ζ: - αποτυχία εκκίνησης µετά από 3 διαδοχικές προσπάθειες - χαµηλή πίεση λαδιού λίπανσης - υψηλή θερµοκρασία νερού ψύξης - υπερτάχυνση - υπέρταση - υπόταση - υποσυχνότητα - υπερσυχνότητα Με το κράτηµα της µηχανής στις παραπάνω περιπτώσεις θα αποκλείεται συγχρόνως και η δυνατότητα κάθε νέας εκκίνησης προτού γίνει επαναφορά (reset) χειροκίνητα µετά την εντόπιση της βλάβης. Το σύστηµα προστασίας δίνει και οπτική σήµανση εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις σφαλµάτων και στις εξής : - υψηλή θερµοκρασία νερού ψύξης - χαµηλή πίεση ελαίου λιπάνσεως κινητήρα - χαµηλή στάθµη καυσίµου - ανεπαρκής φόρτιση µπαταριών Επίσης θα υπάρxει µπουτόν "επείγουσας ανάγκης" (emergency stop/µανιτάρι) που σε περιπτώσεις ανάγκης κατά την αυτόµατη ή χειροκίνητη λειτουργία του Η/Ζ το σταµατά και συγxρόνως αποκλείει νέα εκκίνησή του προτού, γίνει χειροκίνητη επαναφορά (reset) οκιµές Η/Ζ Το Η/Ζ πριν τη µεταφορά του στο έργο θα υποστεί σειρά δοκιµών στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή για την επαλήθευση των τεχνικών χαρακτηριστικών του. Θεωρήθηκε, Παπάγου, 20/08/2012 Παπάγου, 21/08/2012 Ο Συντάξας Ο /ντής ΤΥ Θ. Βηλαράς Κ. Κωνστάντιος Π. Μηχανικός Ηλ. Μηχανικός 7

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ Μελέτη: Προµήθεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ηµαρχείου Αριθµός Μελέτης 64 / 2012 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΠΑΝΗ Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγoς ηµαρχείου ισχύος 150 KVA ,29 (προµήθεια και τοποθέτηση σε πλήρη λειτουργία) ΦΠΑ 23% 6.544,71 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Θεωρήθηκε, Παπάγου, 20/08/2012 Παπάγου, 21/08/2012 Ο Συντάξας Ο /ντής ΤΥ Θ. Βηλαράς Κ. Κωνστάντιος Π. Μηχανικός Ηλ. Μηχανικός 8

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ Μελέτη: Προµήθεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ηµαρχείου Αριθµός Μελέτης 64 / 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς συµβατικούς όρους, βάσει των οποίων θα πρέπει να εκτελεστεί η προµήθεια, σε συνδυασµό µε τους όρους των λοιπών συµβατικών τευχών. Άρθρο 2 Ισχύουσες διατάξεις Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού και την εκτέλεση της προµήθειας ισχύουν: α. Η απόφαση 11389/93 (Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών ΟΤΑ) β. Ο Νόµος 2286/1995 (Προµήθειες ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων) γ. Το Π.. 173/90 (Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου) όπως τροποποιήθηκε µε το 137/91 ή του οικείου κανονισµού προµηθειών φορέα κατά περίπτωση και µέχρι της εκδόσεως των νέων βάσει του Ν. 2286/95. δ. Το Π.. 105/89 Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς το Κοινοτικό ίκαιο κλπ., µε την επιφύλαξη των τροποποιήσεων που έγιναν µεταγενέστερα. ε. Ο Ν. 3463/06 ηµοτικός και Κοινοτικός κώδικας. στ. Ο Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης). ζ. Η παρούσα διακήρυξη. Άρθρο 3 Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο ιαγωνισµό, µε κριτήριο την συµφερότερη προσφορά. Άρθρο 4 Ανακοίνωση αποτελέσµατος Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής, µετά την κατά το νόµο έγκριση του αποτελέσµατος και µετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24, υποχρεούται να προσέλθει στον ήµο σε χρόνο όχι µικρότερο των δέκα (10) ηµερών αλλά ούτε µεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ηµερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Άρθρο 5 Σύµβαση Η σύµβαση συντάσσεται από τον αρµόδιο υπάλληλο και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 9

10 Άρθρο 6 Εγγύηση καλής εκτέλεσης Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος της οποίας είναι 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ. Άρθρο 7 Πληµµελής κατασκευή Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των υλικών αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύµβασης ή εµφανίζουν ελαττώµατα ή κακοτεχνίες τότε εφαρµόζεται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 36 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 8 Ποινικές ρήτρες έκπτωση αναδόχου Εφ όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας, µπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 9 Φόροι τέλη κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο που θα ανακηρυχθεί µε τη διαδικασία. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ήµο. Άρθρο 10 Παραλαβή υλικών Πληρωµή Η παραλαβή του υπό προµήθεια είδους θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγµατοποιείται µέσα στον οριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στη σύµβαση και στα άρθρα 28, 29 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 11ο Περιεχόµενα προσφορών Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ό,τι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόµενα υλικά πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόµενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς µηχανισµούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται και δεν βαθµολογούνται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές µε ασαφή ή ελλιπή τεχνικά στοιχεία. Άρθρο 12 Αξιολόγηση προσφορών µε κριτήριο αξιολόγησης τη συµφερότερη προσφορά Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της ιακήρυξης. Στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών είναι: 10

11 - Η τιµή - Η ποιότητα των υλικών µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. - Η παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας - Η εξυπηρέτηση (service) µετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ µέρους του προµηθευτή. - Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του υλικού. Κατάταξη των στοιχείων αξιολόγησης σε οµάδες: ΟΜΑ Α Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70% ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΣ Ποιότητα του υλικού και συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές 25 Λειτουργικά χαρακτηριστικά του υλικού 25 ΣΥΝΟΛΟ (Βαθµός Α) 50 ΟΜΑ Α Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30% ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΣ Εγγύηση καλής λειτουργίας 25 Εξυπηρέτηση (service) µετά την πώληση και τεχνική βοήθεια εκ µέρους 25 του προµηθευτή ΣΥΝΟΛΟ ( Βαθµός Β) 50 Η συνολική βαθµολογία της κάθε οµάδας κυµαίνεται από 40 βαθµούς (αν η προσφορά έχει γίνει τεχνικά αποδεκτή αλλά δεν καλύπτονται πλήρως οι όροι της διακήρυξης) µέχρι 60 βαθµούς αν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Αν καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις, βαθµολογείται µε 50 βαθµούς. Σταθµισµένη Βαθµολογία= Βαθµός Α Χ 0,70 + Βαθµός Β Χ 0,30 Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο (Λ) της Τιµής της προσφοράς προς την Σταθµισµένη Βαθµολογία της. Λ = Τιµή της προσφοράς Σταθμισμένη Βαθμολογία Θεωρήθηκε, Παπάγου, 20/08/2012 Παπάγου, 21/08/2012 Ο Συντάξας Ο /ντής ΤΥ Θ. Βηλαράς Κ. Κωνστάντιος Π. Μηχανικός Ηλ. Μηχανικός 11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΦΟΡΕΑΣ : ΜΕΛΕΤΗ: ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΕΝΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5-6 Μ3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 14-19/02 / 2015 Προϋπολογισµός: 20.000,00 µε το Φ.Π.Α. ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. μελέτης: 28 /2013 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Προϋπολογισμού δαπάνης 32.300,00 ΦΠΑ 23 % 7.429,00 ΣΥΝΟΛΟ 39.729,00 Αριθμός Μελέτης:20/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 10/09/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α.Δ.Α.: Β4Θ4Ω1Ρ-ΡΧ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών»

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ (Α.Μ.: 26878 ) Επιβλέπων: Δρ. Σταύρος Καμινάρης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια οχήµατος πυρασφάλειας. Προϋπολογισµός: 36.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα; ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια οχήµατος πυρασφάλειας. Προϋπολογισµός: 36.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα; ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Προµήθεια οχήµατος πυρασφάλειας Προϋπολογισµός: 36.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα; ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100,Πολύγυρος Τηλ.: 2371350753 FAX.: 237150763 E-mail :prom1@polygyros.gr ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 49/2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 49/2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 49/2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Yπηρεσία Kαθαριότητας του Δήμου συνέταξε τη μελέτη αυτή με αρ. 49/2012 για να περιλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 25 /09/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ. Περ. ιακηρ: 170439/10-11-14 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση : Λεωφ.Συγγρού 80-88 Α.Π.ΟΙΚ.: 55602 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

16,0 2,0 1. 2. , 3.

16,0    2,0  1. 2. ,   3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια Ενός Απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης 16 κµ. Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 56 / 2012 Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% 153.750,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων

ΜΕΛΕΤΗ Προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : ΑΡΙΘΜΟΣ Σ :3/2015 KA: 02.35.7131.1001 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ίδιοι πόροι ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΚΑΤΣΑΡΙ ΟΥ ΧΡΥΣΗ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ Σ : 3/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια.

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 23

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Υ. ΠΑ.Γ.Ν.Η ΓΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Μάιος 2015

Τ.Υ. ΠΑ.Γ.Ν.Η ΓΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Μάιος 2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Ορισμός Με το όνομα Νοσοκομείο νοείται το κτηριακό συγκρότημα α) του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου την Περιοχή Βουτών Ηρακλείου εις

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 180.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 180.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος ΕΡΓΟ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ------------------- Ο ήµαρχος Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 45.000,00 (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξάνδρεια, 06/02/2014 Αρ. Πρωτ.: 5220 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002713543 2015-04-17

15PROC002713543 2015-04-17 ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 17/4/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8702 Τµήµα Προµηθειών Ταχ. /νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ.: 190 05 Ν.Μάκρη Πληροφορίες: Σ.Βασταρδή Τηλέφωνο: 22943 20 585

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans)

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Πειραιάς, 08 Απριλίου 2011 Περιεχόμενα 1 Κινητό Όχημα Ανίχνευσης X Ray... 3 1.1 Γενική περιγραφή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ Αύγουστος 2013 K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα