ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΙΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ: Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μίνα Ζούλοβιτς, Δικηγόρος LL.M 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΙΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ: Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μίνα Ζούλοβιτς, Δικηγόρος LL.M 1"

Transcript

1 ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΙΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ: Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μίνα Ζούλοβιτς, Δικηγόρος LL.M 1 Βρισκόμαστε, αναμφισβήτητα, στην εποχή της οριστικής μετάβασης από την παραδοσιακή μορφή των τηλεπικοινωνιακών αγορών με τα «φυσικά» κρατικά μονοπώλια, στην νέα μορφή της απελευθερωμένης αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο ρόλος του σύγχρονου νομοθέτη δεν περιορίζεται απλώς στην οριοθέτηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων ενός συγκεκριμένου κλάδου υπηρεσιών, όπως οι τηλεπικοινωνίες. Οι νέες αρμοδιότητές του απαιτούν τη γενικότερη ρύθμιση του μαζικού σαρωτικού φαινομένου που αποτελούν οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες στο σύνολό τους, οι οποίες δεν περιορίζονται στα στενά όρια μια κατηγορίας υπηρεσιών, αλλά διαχέονται σε όλο το εύρος των κοινωνικών λειτουργιών. Οι σημαντικότερες ανάγκες της νέας ψηφιακής εποχής συνοψίζονται στο εξής τρίπτυχο: ΤΑΧΥΤΗΤΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ. -στις συναλλαγές -στην επικοινωνία -στην πληροφόρηση Οι υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης 2 καλούνται να υπηρετήσουν πιστά τις ως άνω αρχές, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των αναγκών του πολίτη, με την ευρεία αυτού έννοια και τη μετάβαση του στο καινούριο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Σκοπός είναι άρα η εξασφάλιση της συμμετοχής των πολιτών, της συνοχής, της ισονομίας, της ισότιμης 1 Η Μίνα Ζούλοβιτς είναι δικηγόρος με LL.M στο δίκαιο πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνών. Διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Νομικής του University of Hertfordshire (IST Studies) το μάθημα Data Protection & e-finance. Έχει επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ειδική αξιολογήτρια του προγράμματος IST-ICT for Networked Business και ως ειδική σύμβουλος για την αξιολόγηση της νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. 2 ADSL, cable TV etc. broadband can be delivered over new infrastructure such as fiber optic, fixed wireless access (FWA), third generation mobile systems, R-LANs, satellite communication systems etc.

2 επικοινωνίας και της ελεύθερης πρόσβασης στην πληροφόρηση και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον γρήγορο και ασφαλές. Ήδη από τον ορισμό της ευριζωνικότητας διαφαίνεται η προσήλωση στο όραμα της προσφοράς προς τον πολίτη και της παροχής σε αυτόν των βέλτιστων δυνατόν υπηρεσιών. Συγκεκριμένα: Ως ευρυζωνικότητα ορίζεται το προηγμένο, εφικτό και καινοτόμο από πολιτική, κοινωνική, οικονομική και τεχνολογική άποψη περιβάλλον αποτελούμενο από: 1) την παροχή γρήγορων συνδέσεων στο Ίντερνετ, με ανταγωνιστικές τιμές, σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού χωρίς περιορισμούς στα συστήματα μετάδοσης 2) την κατάλληλη δικτυακή υποδομή που: α) επιτρέπει την κατανεμημένη ανάπτυξη των μελλοντικών εφαρμογών και υπηρεσιών β) δίνει δε αδιάλλειπτη σύνδεση των χρηστών σε αυτές γ) ικανοποιεί τις εκάστοτε ανάγκες σε εύρος ζώνης, αναδραστικότητα και διαθεσιμότητα και δ) είναι ικανή να αναβαθμίζεται συνεχώς και με μικρό επιπλέον κόστος 3) και παρέχει τη δυνατότητα στον πολίτη να επιλέγει α) ανάμεσα σε εναλλακτικές προσφορές που να ταιριάζουν στον εξοπλισμό του β) μεταξύ διαφόρων δικτυακών εφαρμογών και γ) με πιθανή συμμετοχή του πολίτη στην παροχή περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών. Όλα τα ανωτέρω πρέπει να καλύπτονται από το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο που είναι αναγκαίο: -για την ενδυνάμωση της καινοτομίας,

3 -την προστασία του ανταγωνισμού αλλά και -την παροχή εγγυήσεων για την προστασία των δικαιωμάτων και την κάλυψη των αναγκών των πολιτών. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η ευρυζωνικότητα είναι ένα σύνολο διαδικασιών που επηρεάζουν όλο το φάσμα των σύγχρονων κοινωνικών δομών, σε τέτοιο βαθμό ώστε ουσιαστικά να μιλάμε για κοινωνική ανασυγκρότηση. Η αναδιοργάνωση αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί με τέτοιο κατάλληλο τρόπο ώστε να αφομοιωθούν οι νέες υπηρεσίες από τους πολίτες και να γίνουν τμήμα της καθημερινότητά τους. Πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους ότι η ευρυζωνική πρόσβαση δεν είναι ένα προϊόν πολυτελείας που απευθύνεται σε λίγους. Αντιθέτως μάλιστα, τόσο σε επίπεδο πολιτικών όσο και σε επίπεδο νόμου αντιμετωπίζεται ως ένα κοινωνικό αγαθό που αποτελεί προαπαιτούμενο για την επίτευξη των στόχων της Κοινωνίας της Πληροφορίας και άρα πρέπει να προσφέρεται χωρίς φειδώ προς όλους. Και από επιχειρηματική άποψη όμως είναι σαφές ότι ο πολίτης, ως ενεργό κομμάτι των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως παθητικός καταναλωτής, αλλά ως ένας συμμέτοχος και εν δυνάμει πάροχος υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Εξάλλου, η ίδια η διάδοση των ευρυζωνικών υπηρεσιών και η επιτυχία των σχετικών επενδύσεων εξαρτώνται άμεσα από την απορρόφησή τους από τους πολίτες και την χρησιμοποίηση τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Διότι η αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων θα επιφέρει μεγαλύτερη άνοδο στην αξία του συνολικού προσφερόμενου «προϊόντος», πολλαπλασιάζοντας έτσι τις ευκαιρίες για επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και για βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών, το οποίο είναι και το ζητούμενο. Επομένως, το αν θα υπάρξει αποδοχή και συμμετοχή του κοινού στις υπηρεσίες αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα για την καθιέρωση της ευρυζωνικότητας και την συνεπακόλουθη πτώση των τιμών. Για το λόγο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό οι ρυθμιστές να παρέχουν ένα περιβάλλον που να εξασφαλίζει την ανάπτυξη του κλάδου προς όφελος των πολιτών.

4 Συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι το νέο πλέγμα νόμων 3 που υιοθετήθηκε από την ΕΕ και έχει ήδη κατατεθεί ως Σχέδιο Νόμου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στην Ελληνική Βουλή, καταρτίστηκε με επίκεντρο τον πολίτη και τα οφέλη που μπορεί αυτός να αποκομίσει από τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος επιχειρηματικότητας, το οποίο παράλληλα θα ευνοεί την καινοτομία και θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις και τα κίνητρα για μείωση του κόστους και αύξηση των καταναλωτικών επιλογών. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια ώστε να παραμείνει η νομοθεσία συνεπής στην τεχνολογική ουδετερότητα και να παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης από διαφορετικά σημεία και δίκτυα προκειμένου να αναπτυχθούν πολλαπλές εφαρμογές ηλεκτρονικών υπηρεσιών και να οξυνθεί ο ανταγωνισμός και οι επενδύσεις στην έρευνα. Για να είναι, όμως, βιώσιμη η ως άνω πρακτική των πολλαπλών εφαρμογών και πλατφόρμων πρέπει να υπάρξει πρόνοια για τη μεταξύ τους συμβατότητα, ώστε να είναι σε θέση ο πολίτης να χρησιμοποιεί τις προσφερόμενες εναλλακτικές. Το ζήτημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί σε όλα τα επίπεδα τόσο στο κομμάτι των υποδομών και του υλισμικού όσο και στο κομμάτι του περιεχομένου και των υπηρεσιών. Προς το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει, στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης eeurope, στρατηγικές δράσης για την επίτευξη της ευρείας υιοθέτηση προτύπων που θα επιτρέπουν την συμβατότητα των ευρυζωνικών υπηρεσιών προς όφελος του πολίτη. Παράλληλα, μεγάλη είναι και η ευθύνη της πολιτείας στο ζήτημα της αύξησης του ρυθμού διείσδυσης των ευρυζωνικών υπηρεσιών στην καθημερινότητα των πολιτών. Φιλόδοξος στόχος των προγραμμάτων δράσης της ΕΕ αλλά και της Στρατηγικής της Λισαβώνας ήταν ως τα τέλη του 2005 όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί και υπηρεσίες εντός της ΕΕ να χρησιμοποιούν ευρυζωνική σύνδεση. Και τούτο διότι για να επιτευχθεί η γρήγορη και συνολική αφομοίωση των ευρυζωνικών υπηρεσιών από τους πολίτες, οφείλει η δημόσια διοίκηση να υιοθετήσει καταρχήν η ίδια εφαρμογές που να απαιτούν 3 Η σχετική νομοθεσία έπρεπε να έχει υιοθετηθεί από τα κράτη-μέλη μέχρι την 23 Ιουλίου 2003

5 τη χρήση τέτοιων υπηρεσιών για να καταστούν προσβάσιμες από το κοινό. Είναι σαφές ότι χωρίς την συστηματική βοήθεια από την πολιτεία όχι μόνον σε ρυθμιστικό επίπεδο και επίπεδο χρηματοδότησης αλλά και σε θέματα πρακτικής εφαρμογής και υιοθέτησης τέτοιων υπηρεσιών, η ημέρα που οι πολίτες θα επωφελούνται των πλεονεκτημάτων της ευρυζωνικότητας είναι ακόμη μακριά. Η ταχύτητα της μετάδοσης των πληροφοριών, όπως προαναφέρθηκε, δεν είναι ο μοναδικός στόχος της ευρυζωνικότητας. Απαραίτητο στοιχείο είναι και η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες καθώς και η ασφάλεια των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των χρηστών τους. Ειδικά δε για τις καθορισμένες επιχειρήσεις που υπέχουν υποχρεώσεις για παροχή καθολικής υπηρεσίας, δημόσιων κοινόχρηστων τηλεφώνων, καταλόγων, υπηρεσιών τηλεφωνητή κλπ, το άρθρο 54 του Σχεδίου Νόμου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, προβλέπει ότι οφείλουν να δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους και σε μια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας επαρκείς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις τους στην παροχή καθολικής υπηρεσίας βάσει συγκεκριμένων παραμέτρων και μεθόδων για τη μέτρηση. Η ασφάλεια από νομική απόψεως είναι μια ευρεία έννοια που εσωκλείει μια πληθώρα ρίσκων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ηλεκτρονική επικοινωνία, είτε τα εξωτερικά χαρακτηριστικά αυτής, όπως ενδεικτικά την ακεραιότητα της επικοινωνίας, την προσβασιμότητα σε αυτή ή τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, όσο και τα εσωτερικά χαρακτηριστικά αυτής όπως ενδεικτικά την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και το απόρρητο του περιεχομένου, την ταυτότητα των προσώπων και άλλα. Η αντιμετώπιση του ως άνω ζητήματος έχει προκαλέσει την υιοθέτηση μιας σειράς ειδικότερων νομοθετικών κειμένων και προβλέψεων, οι οποίες καλούνται να οριοθετήσουν του κινδύνους με κύριο γνώμονα την προστασία του πολίτη από τις κακόβουλες ηλεκτρονικές επιθέσεις και απάτες.

6 Σημαντικότατος επίσης για τον πολίτη είναι και ο ρόλος του Παρόχου που του προσφέρει τη σύνδεση σε ένα ευρυζωνικό δίκτυο. Για το λόγο αυτό ο νομοθέτης έχει λάβει πρόνοια να επιβάλλει ειδικότερους αναγκαστικούς όρους που ρυθμίζουν τη συμβατική σχέση μεταξύ συνδρομητή και Παρόχου. Συγκεκριμένα: Δυνάμει του άρθρου 56 του Σχεδίου Νόμου, η σύμβαση σύνδεσης πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικώς: τα στοιχεία και τη διεύθυνση του Παρόχου, τη συνοπτική περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και το επίπεδο της ποιότητας αυτών. Επίσης, πρέπει να αναφέρει τα είδη των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης, τις λεπτομέρειες σχετικά με τις τιμές και τα τιμολόγια, τη διάρκεια της σύμβασης και τους όρους για την ανανέωση ή την καταγγελία αυτής. Επιπλέον, ορίζει ρητώς ότι σε περίπτωση αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων σχετικά με το επίπεδο ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας ο Πάροχος θα οφείλει ρητώς αποζημίωση προς τον συνδρομητή και επιστροφή των χρημάτων που έχει καταβάλει. Εξάλλου και το άρθρο 9 του Ν. 2867/2000 περιλαμβάνει ρητές ρυθμίσεις για τις υποχρεώσεις των Παρόχων απέναντι στους Πολίτες. Έτσι προβλέπεται ότι ο χρήστης έχει δικαίωμα να σύνδεσης μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την αίτηση του για παροχή της υπηρεσίας και ότι ο Πάροχος οφείλει να του παρέχει ακώλυτες και ποιοτικές υπηρεσίες, ενώ η αδικαιολόγητη διακοπή της παροχής της υπηρεσίας γεννά δικαίωμα αποζημίωσης του χρήστη. Ο ως άνω νόμος, τέλος, γίνεται ιδιαίτερα αυστηρός προς του Παρόχους ορίζοντας ότι ο πολίτης-συνδρομητής έχει δικαίωμα να απαιτήσει πλήρη αποκατάσταση κάθε θετικής, αποθετικής ζημίας ή και ηθικής βλάβης λόγω ελλιπούς κατασκευής, εγκατάστασης ή λειτουργίας των δικτύων ή υπηρεσιών. Αναφορικά στα θέματα των τιμών ο έλληνας νομοθέτης απαιτεί διαφάνεια, και άμεση πληροφόρηση των πολιτών. Το άρθρο 52 του σχεδίου νόμου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, προβλέπει ότι η ΕΕΤΤ παρακολουθεί τις τιμές, οι οποίες πρέπει να συναρτώνται ιδίως σε σχέση με το δείκτη τιμών καταναλωτή και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, ενώ το άρθρο 53 αναφέρει ότι οι πολίτες-συνδρομητές πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθούν και να

7 ελέγχουν τις δαπάνες τους. Κατά το άρθρο 9 περιπτ.5 του Ν. 2867/2000 ο συνδρομητής έχει δικαίωμα ίσης μεταχείρισης από τους Παρόχους σε θέματα τιμολόγησης, γεγονός που προβλέπεται και από το άρθρο 82 γ της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρο 82 γ) που αναφέρεται σε θέματα ανταγωνισμού και απαγορεύει την κάθε είδους μεροληπτική συμπεριφορά σε θέματα τιμολογιακής πολιτικής, όπου αναφέρεται ρητώς ότι απαγορεύεται η εφαρμογή διαφορετικών συνθηκών τιμολόγησης σε κάποιον χρήστη όταν σε σύγκριση με τις συνθήκες τιμολόγησης ενός άλλου χρήστη σε παρόμοιες συναλλακτικές πρακτικές, τον οδηγούν σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Επομένως, πρέπει να υπάρχει ενιαία ή μέσα σε λογικές διακυμάνσεις τιμολογιακή πολιτική των παρόχων των υπηρεσιών ευρυζωνικότητας προς όλους τους πολίτες. 4 Εξάλλου και η τακτική της πολύ υψηλής τιμολόγησης καταστέλλεται από το νομοθέτη. Οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται ευρύτατα και σε ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις των εναλλακτικών παρόχων με τον ΟΤΕ, οι οποίες επιβλέπονται και ρυθμίζονται από την ΕΕΤΤ, αλλά δεν αποτελούν αντικείμενο ανάπτυξης της παρούσας. Τέλος, βασικό μέλημα τόσο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας όσο και της πολιτείας πρέπει να αποτελέσει και η προσπάθεια ενίσχυσης της εμπιστοσύνης του πολίτη στο νέο αγαθό που του παρέχεται. Η σημαντικότητα του τομέα των επικοινωνιών αναδεικνύεται από την επίδραση που έχει αυτός σε όλους τους άλλους κλάδους της οικονομίας και της κοινωνίας. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η εκπαίδευση των πολιτών και η εξοικείωσή τους με τις υπηρεσίες της ευρυζωνικότητας που θα οδηγήσει στην αύξηση της ζήτησης, αλλά και στην ορθολογικότερη και ασφαλέστερη χρήση των νέων τεχνολογιών. Διαπιστώνουμε επομένως ότι η ευρυζωνική πρόσβαση δεν είναι απλώς μια καινούρια τεχνολογικά αναπτυγμένη υπηρεσία. Ουσιαστικά θα είναι το αποτέλεσμα μιας κοινωνικής αναδιάρθωσης με μέσο τις νέες τεχνολογίες και στόχο την παροχή προς τον πολίτη των προηγμένων υπηρεσιών που 4 Court of First Instance in BPB Industries. In that case the Court stated that while it is open to a dominant entity to lay down criteria prioritizing orders where supply does not meet demand such criteria must be objectively justifiable and not discriminatory in any way. Criteria that treat siilar customers in similar circumstances in different ways can be both discriminatory and exclusionary in effect and as such abusive.

8 αναφέραμε ανωτέρω. Συνεπώς, για να αναπτυχθεί πλήρως η ευρευζωνικότητα απαιτείται ανάλογη προσαρμογή της κουλτούρας και νοοτροπίας καθώς και της οικονομικής-κοινωνικής συμπεριφοράς τόσο εκείνων που παρέχουν τις υποδομές και κάνουν τις επενδύσεις όσο των πολιτών που καλούνται να υιοθετήσουν και να απολαύσουν τις υπηρεσίες αυτές. Είναι ένα δύσκολο αλλά συνάμα προκλητικό εγχείρημα το οποίο πρέπει να πετύχουμε προκειμένου να μεταβούμε με επιτυχία στη νέα ψηφιακή εποχή.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ Ευρυζωνική πρόσβαση και ευρυζωνικές υπηρεσίες (χάριν συντομίας Ευρυζωνικότητα ή ευρυζωνικό περιβάλλον) ορίζεται σε ευρεία έννοια το προηγμένο, εφικτό και καινοτόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ» Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Strategy in Greece

Broadband Strategy in Greece Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Στρατηγικές Πληροφορικής & Τηλεματικής Καθηγητής: Α.Α. Οικονομίδης University of Macedonia Masters in Information Systems Informatics & Telematics Strategies

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία Θέµα : «Η επίδραση των Ευρυζωνικών Υποδοµών στην Οικονοµική Ανάπτυξη µιας Γεωγραφικής Περιοχής» Ευθυµίου Αθ.

ιπλωµατική Εργασία Θέµα : «Η επίδραση των Ευρυζωνικών Υποδοµών στην Οικονοµική Ανάπτυξη µιας Γεωγραφικής Περιοχής» Ευθυµίου Αθ. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής ιπλωµατική Εργασία Θέµα : «Η επίδραση των Ευρυζωνικών Υποδοµών στην Οικονοµική Ανάπτυξη µιας Γεωγραφικής Περιοχής» Ευθυµίου Αθ. Άγγελος Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑ 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...4 1.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση Ψηφιακής Σύγκλισης

Διαβούλευση Ψηφιακής Σύγκλισης Διαβούλευση Ψηφιακής Σύγκλισης Η ανάγκη για εκσυγχρονισμό της πληροφοριακής υποδομής της χώρας είναι δεδομένη και τη βιώνουμε καθημερινά. Τα περιθώρια βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Καθολική Υπηρεσία στην Τηλεφωνία και Ευρυζωνικότητα (Λευκές Περιοχές)

Καθολική Υπηρεσία στην Τηλεφωνία και Ευρυζωνικότητα (Λευκές Περιοχές) ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» Εξαμηνιαία εργασία Καθολική Υπηρεσία στην Τηλεφωνία και Ευρυζωνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας Άγγελος Τσακανίκας Διευθυντής Έρευνας ΙΟΒΕ Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης Τεχνολογικών Συστημάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Υπηρεσία της Δημοκρατίας και του Πολίτη

Οι Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Υπηρεσία της Δημοκρατίας και του Πολίτη Μήνυμα Αντιπροέδρου Περιεχόμενα Μήνυμα Αντιπροέδρου σελ.: 2 Η Διάκριση των Αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ και η Σημασία της σελ.: 3 Ο Καταναλωτής στο Επίκεντρο των Δράσεων της ΕΕΤΤ και το 2009 σελ.: 4-5 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Δημόσια Διαβούλευση ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Δημόσια Διαβούλευση Για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος Εκμετάλλευσης Αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών - Μetropolitan Αrea Νetwork (MAN) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ H διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π1.1.1: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΡΟΙΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. 2 η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ Οκτώβριος 2007

Π1.1.1: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΡΟΙΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. 2 η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ Οκτώβριος 2007 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Υποέργο 1: Μελέτες ζήτησης, δικτυακός τόπος, γραμμή βοήθειας και προώθηση ευρυζωνικότητας Π1.1.1: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΡΟΙΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑ Α ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Η ΕΛΛΑ Α ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Η ΕΛΛΑ Α ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ 2002 * * Το κείµενο αυτό αποτελεί επικαιροποίηση µε πρόσφατες δράσεις του κειµένου στρατηγικής το οποίο εγκρίθηκε το 1999 από το Υπουργικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

«ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Α.Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ, 867 ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ,

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Άρτα, Μάρτιος 2005 Ευχαριστίες Θα θέλαμε να απευθύνουμε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΜΕΡΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Γ ΜΕΡΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Γ ΜΕΡΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ενότητα αυτή θα επικεντρωθεί στο μάρκετινγκ των τηλεπικοινωνιών. Για την καλύτερη οργάνωση του περιεχομένου καθώς και για την

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση έξυπνων καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Έρευνα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ανατολή Αραπίδου

Χρήση έξυπνων καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Έρευνα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ανατολή Αραπίδου Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Χρήση έξυπνων καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Έρευνα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ανατολή Αραπίδου Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2014 4 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΣΕΒ έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Δρ. Λιωνής Νικόλαος ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Δρ. Λιωνής Νικόλαος ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Θεωρία και

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 442 final

Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 442 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 442 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Αλεξία

Αθανασοπούλου Αλεξία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Μοντέλο για Τεχνο-οικονομική ανάλυση Δικτύων Οπτικών Ινών Αθανασοπούλου Αλεξία Α.Μ. 4078 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 04.VII.2006 E(2006)2948 τελικό. Κρατική ενίσχυση αριθ. N 201/2006 Ελλάδα Ανάπτυξη ευρυζωνικής πρόσβασης σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές

Βρυξέλλες, 04.VII.2006 E(2006)2948 τελικό. Κρατική ενίσχυση αριθ. N 201/2006 Ελλάδα Ανάπτυξη ευρυζωνικής πρόσβασης σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 04.VII.2006 E(2006)2948 τελικό Θέμα: Κρατική ενίσχυση αριθ. N 201/2006 Ελλάδα Ανάπτυξη ευρυζωνικής πρόσβασης σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές Κύριε Υπουργέ, I. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (1)

Διαβάστε περισσότερα

E - BANKING ΜΑΘΗΜΑ : ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : ΠΑΜΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ( Α.Μ. 1990081 ) ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ( Α.Μ.

E - BANKING ΜΑΘΗΜΑ : ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : ΠΑΜΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ( Α.Μ. 1990081 ) ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ( Α.Μ. E - BANKING ΜΑΘΗΜΑ : ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : ΠΑΜΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ( Α.Μ. 1990081 ) ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ( Α.Μ. 1990139) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : E-BANKING 1.1 Ορισμός και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Μελέτη για τη διαµόρφωση της Στρατηγικής Υλοποίησης της ανάπτυξης και αξιοποίησης Ευρυζωνικών Υποδοµών από τους ήµους

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Μελέτη για τη διαµόρφωση της Στρατηγικής Υλοποίησης της ανάπτυξης και αξιοποίησης Ευρυζωνικών Υποδοµών από τους ήµους ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Βιοµηχανικής και Ενεργειακής Οικονοµίας Οµάδα για την Τεχνολογική, Οικονοµική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 "Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος: Στέφανος Γκρίτζαλης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Πρόεδρος: Στέφανος Γκρίτζαλης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αιγαίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΡΙΒΗ για την απόκτηση ιδακτορικού ιπλώµατος του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 25.5.2011 διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 25.5.2011 διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 25.5.2011 διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 3ο γύρο ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας

Διαβάστε περισσότερα