Φωτοπένα (Light Pen) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟ ΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φωτοπένα (Light Pen) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟ ΟΥ"

Transcript

1 Φωτοπένα (Light Pen) Άλλη µια συσκευή εναλλακτική του ποντικιού. Η διαφορά της µε το ποντίκι είναι πως µε την φωτοπένα σηµειώνεις τα α- ντικείµενα που θέλεις να διαχειριστείς κατευθείαν επάνω στην οθόνη. Η φωτοπένα στην συνέχεια ανιχνεύει την θέση του στοιχείου στην οθόνη και στέλνει τις απαραίτητες πληροφορίες στον υπολογιστή. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή (digital camera) Μια ψηφιακή φωτογραφική µηχανή δεν χρησιµοποιεί φιλµ αλλά αποθηκεύει τις φωτογραφίες σε ειδικές κάρτες µνήµης τύπου flash ή σε δισκέτες ή σε CD-ROM, DVD-ROM. ηλαδή, δηµιουργεί ψηφιακά αρχεία που εύκολα µπορούν να επεξεργαστούν από τον υπολογιστή. Γι αυτόν ακριβώς τον λόγο πάντα µε την αγορά µιας τέτοιας µηχανής παίρνουµε ένα ειδικό καλώδιο που φροντίζει για την σύνδεση η/υ - φωτογραφικής µηχανής και την µεταφορά των εικόνων. Οι περισσότερες ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές έχουν µια µικρή οθόνη στην οποία προβάλλεται συνεχώς το «κάδρο» που «συλλαµβάνει» αλλά και µετά τη λήψη προβάλλονται οι φωτογραφίες που έχουµε τραβήξει, τις οποίες µπορούµε να διαγράψουµε αν δεν µας ικανοποιούν. Μικρόφωνο Το µικρόφωνο είναι µια συσκευή εισόδου για ήχους. Το µικρόφωνο δέχεται ηχητικά κύ- µατα και τα µετατρέπει σε µεταβαλλόµενα ηχητικά ηλεκτρονικά σήµατα. Για την µετατροπή αυτή υπάρχει ένα µικρό, ελαφρύ υλικό εσωτερικά στο µικρόφωνο που ονοµάζεται διάφραγµα (diaphragm). Όταν οι ηχητικοί παλµοί φτάνουν µέσω του αέρα στο διάφραγµα, προκαλούν µια δόνηση στο διάφραγ- µα, οι οποίοι µετατρέπονται σε ηχητικά ηλεκτρονικά σήµατα. Υπάρχουν πολλά είδη και µεγέθη µικροφώνων στην αγορά και συχνά παρέχονται µαζί µε ακουστικό(ά) που επιτρέπουν την χρήση µε «ελεύθερα χέρια» (hands free). ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟ ΟΥ Μια συσκευή εξόδου λαµβάνει δεδοµένα από έναν υπολογιστή (ή αν προτιµάτε ο υ- πολογιστής «εξάγει» σε αυτήν δεδοµένα) και τα µετατρέπει σε µια άλλη µορφή. Συσκευές εξόδου είναι: Οθόνη: Μία από τις σηµαντικότερες συσκευές εξόδου ενός υπολογιστή είναι η οθόνη. Τα α- ποτελέσµατα της επεξεργασίας των δεδοµένων µέσω του επεξεργαστή εµφανίζονται στην οθόνη και µε βάση τα αποτελέσµατα αυτά καθορίζονται τα επόµενα βήµατα. Η οθόνη λειτουργεί σε συνδυασµό µε την κάρτα γραφικών, η οποία µετατρέπει το ψηφιακό σήµα σε α- 11

2 ναλογικό ώστε να µπορέσει η οθόνη να τα παρουσιάσει. Οι οθόνες χωρίζονται σε διάφορα µεγέθη. Το µέγεθος µίας οθόνης µετριέται σε ίντσες µε βάση τη διαγώνιο. Με βάση λοιπόν τη διαγώνιο έχουµε οθόνες 14, 15, 17, 19, 21 ιντσών. Οι πιο κοινές οθόνες πλέον είναι οι οθόνες των 15 και 17 ιντσών. Οι οθόνες των 19 και 21 ιντσών θεωρούνται ε- παγγελµατικές οθόνες και χρησιµοποιούνται για επεξεργασία εικόνας και αρχιτεκτονικό-µηχανολογικό σχεδιασµό. Υπάρχουν διάφοροι τύποι οθονών, ανάλογα µε την τεχνολογία που εφαρµόζουν: Οθόνες CRT, Οθόνες LCD, Οθόνες TFT, Οθόνες Touchscreen, Οθόνες πλάσµατος. Η πιο διαδεδοµένη τεχνολογία οθονών είναι εκείνη του καθοδικού σωλήνα (Cathode Ray Tude - CRT). Η οθόνη διαθέτει µία επιφάνεια της οποίας η εσωτερική πλευρά καλύπτεται από τρία διαφορετικά είδη φωσφόρου. Όταν µία δέσµη ηλεκτρονίων χτυπήσει επάνω στο φώσφορο, αυτός ακτινοβολεί ανάλογα µε την ένταση του ρεύµατος των ηλεκτρονίων. Το ένα είδος φωσφόρου ακτινοβολεί κόκκινο, το δεύτερο πράσινο και το τρίτο µπλε. Σε κάθε σηµείο της ε- πιφάνειας φωσφόρου κατευθύνονται τρεις δέσµες η- λεκτρονίων, οι οποίες ανάλογα µε την έντασή τους παράγουν το χρωµατισµό που θέλουµε ως συνδυασµό των τριών χρωµάτων. Με αυτόν τον τρόπο παρουσιάζεται στην οθόνη το σχήµα και το χρώµα που επιθυµούµε. Οθόνες υγρών κρυστάλλων (Liquid Crystal Display - LCD). Η λειτουργία τους βασίζεται σε ένα πλέγµα υγρών κρυστάλλων οργανωµένων σε γραµµές και στήλες που ε- λέγχονται από τρανζίστορ. Οι κρύσταλλοι στρέφονται ανάλογα µε την ένταση του ρεύµατος που διοχετεύεται στο τρανζίστορ. Το πλέγµα αυτό τοποθετείται ανάµεσα σε δύο φίλτρα οριζόντιας και κατακόρυφης πόλωσης, αντίστοιχα, ενώ το όλο σύστηµα βρίσκεται µπροστά από µία φθοριούχο πλάκα που ακτινοβολεί φως. Το πλέγ- µα των κρυστάλλων καθορίζει την ποσότητα του φωτός που θα φτάσει στην επιφάνεια της οθόνης. Οι οθόνες υγρών κρυστάλλων χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Τις οθόνες παθητικής µήτρας (passive matrix) και τις οθόνες ενεργής µήτρας (Active matrix). Οι active matrix οθόνες ονοµάζονται και TFT (Thin Film Transistor). Άλλη κατηγορία οθονών είναι η οθόνη πλάσµατος (Plasma). Η κατηγορία αυτή των οθονών βασίζεται στην τεχνολογία των λαµπτήρων µε αέριο νέον. Είναι πλήρως αναπτυσσόµενη κατηγορία οθονών και πολλά υποσχόµενη. Ανα- µένεται να κυριαρχήσει και να χρησιµοποιείται ακόµα και στους προσωπικούς υπολογιστές. 12

3 Όταν λέµε ανάλυση της οθόνης, εννοούµε τον α- ριθµό των εικονοστοιχείων (pixels), τα οποία ο Η/Υ έ- χει τη δυνατότητα να φωτίσει. Η ανάλυση εκφράζεται σαν το γινόµενο του αριθµού των pixel µιας οριζόντιας γραµµής της οθόνης επί τον αριθµό των pixel µιας στήλης της. Οθόνη, µε ευκρίνεια 1024Χ768 έχει τη δυνατότητα εµφάνισης σηµείων, διατεταγµένων σε 1024 γραµµές και 768 στήλες. Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο σε µία οθόνη είναι ο ρυθµός ανανέωσης ή η συχνότητα σάρωσης. Η τι- µή της µετριέται σε Ηz και όσο µικρότερη είναι αυτή η τιµή, τόσο περισσότερο είναι εµφανές το τρεµούλιασµα της οθόνης. Η τιµή κάθετης συχνότητας σάρωσης, για µία οθόνη 17 µε ανάλυση 1024 Χ 768 pixels, δεν θα πρέπει να είναι χαµηλότερη από 85Hz. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ Το συνηθέστερο περιφερειακό µηχάνηµα εξόδου που συνδέεται στους προσωπικούς Η/Υ είναι οι εκτυπωτές. Με τους εκτυπωτές µπορείτε να τυπώσετε στο χαρτί αντίγραφα της εργασίας σας όπως καταλόγους, γράµµατα, γραφήµατα ή ό,τι άλλο σας επιτρέπει το λογισµικό σας. Αν έχετε τον κατάλληλο τύπο εκτυπωτή, µπορείτε να τυπώστε σχεδόν όλα όσα βλέπετε στην οθόνη του υπολογιστή. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναζητούν οι χρήστες στους εκτυπωτές είναι η ανάλυση, η ταχύτητα, η ποιότητα, και το κόστος εκτύπωσης. Η ανάλυση υπολογίζεται σε κουκίδες ανά ίντσα (Dot per inch) και όσο πυκνότερη είναι τόσο καλύτερη απόδοση έχει. Η ταχύτητα εξαρτάται είτε από τον αριθµό σελίδων που τυπώνει ανά λεπτό (Page per minute) είτε από τον αριθµό χαρακτήρων που τυπώνει σε ένα δευτερόλεπτο (Character per second). Υπάρχουν πολλών ειδών εκτυπωτές, ειδικά διαµορφωµένοι για κάθε είδος εργασίας. Όπως: εκτυπωτές ακίδων (Dot Matrix), laser ink jet, εικονοθέτες (φωτοστοιχειοθετικά), θερ- µικοί, σχεδιαγράφοι (plotters) κλπ. Εκτυπωτές ακίδων (Dot Matrix) Οι περισσότεροι εκτυπωτές χαµηλού κόστους είναι οι εκτυπωτές ακίδων (Dot Matrix printer). Είναι µικροί, ελαφροί, γρήγοροι, φθηνοί και παράγουν ανεκτή ποιότητα γραφής. Ένας εκτυπωτής ακίδων χρησιµοποιεί απλό χαρτί και µελανοταινίες, όπως µια γραφοµηχανή. Αντί όµως των µεθόδων που χρησιµοποιούνται στη γραφοµηχανή, οι εκτυπωτές αυτοί χρησιµοποιούν µια σειρά από λεπτά σύρµατα, τις ακίδες (pins), για να σχηµατίσουν τα γράµ- µατα και τους αριθµούς στο χαρτί. Υπό τον έλεγχο του υ- 13

4 πολογιστή, οι ακίδες εκτινάσσονται µε δύναµη, αφήνοντας ένα µικρό σηµάδι στο χαρτί. Με σωστή κατανοµή των ακίδων και της στιγµής εκτίναξής τους, καθώς κινούνται από αριστερά προς τα δεξιά, ο εκτυπωτής ακίδων σχηµατίζει γραµµή κειµένου ή γραφικών κατά πλάτος της σελίδας. Η ποιότητα εκτύπωσης είναι πολύ χαµηλή και στον µόνο τοµέα που χρησιµοποιούνται σήµερα είναι να εκτυπώσουν πολλαπλά αντίγραφα µε καρµπόν. Αυτό είναι το µοναδικό τους πλεονέκτηµα έναντι των άλλων εκτυπωτών. Η ποιότητα της εκτύπωσης εξαρτάται από τα χτυπήµατα σηµείων ανά τετραγωνική ίντσα (Count Per Inch). Εκτυπωτές Laser Οι εκτυπωτές Laser είναι η τελευταία εξέλιξη στην τεχνολογία των εκτυπωτών. Παρά το φουτουριστικό τους όνοµα, οι εκτυπωτές αυτοί τείνουν να γίνουν οι πιο πρακτικές συσκευές εκτύπωσης. Είναι γρήγοροι, παράγουν εξαιρετικής ποιότητας αποτέλεσµα και είναι σχεδόν αθόρυβοι. Μπορούν να παράγουν καλής ποιότητας γραφή µαζί µε γραφικά. Ένας εκτυπωτής Laser λειτουργεί µε την ίδια αρχή που λειτουργεί το φωτοαντιγραφικό. Αντί για µελάνι, χρησιµοποιεί µια ειδικά επεξεργασµένη µαύρη σκόνη (toner). Αυτή φυλάσσεται σε ένα δοχείο µέσα στη συσκευή. Ένα λείο µεταλλικό τύµπανο περιστρέφεται µέσα στον εκτυπωτή περνώντας µέσα από το toner. Κανονικά, το toner δεν επικολλάται στο τύµπανο, αλλά, αν µέρη του τυµπάνου είναι φορτισµένα µε ηλεκτρικό πεδίο, το toner έλκεται από αυτό, όπως οι καρφίτσες στο µαγνήτη. Υπό τον έλεγχο του υ- πολογιστή, µια µικρή ακτίνα Laser «ζωγραφίζει» ηλεκτρονικά µια εικόνα της σελίδας στο τύµπανο, φορτίζοντας ηλεκτρικά την επιφάνεια που φωτίζει. Καθώς περιστρέφεται το τύµπανο, στις φορτισµένες επιφάνειες επικάθεται το toner, το ο- ποίο µεταφέρεται στο χαρτί µε το οποίο έρχεται σε επαφή το τύµπανο. Τέλος, το χαρτί πιέζεται από ένα κυλινδρικό στοιχείο σε υψηλή θερµότητα (fuser), και βγαίνει από την άλλη άκρη του εκτυπωτή. Με τους εκτυπωτές τύπου Laser επιτυγχάνεται εκτύπωση υψηλής ανάλυσης που κυ- µαίνεται στα 600Χ1200dpi (Dots Per Inch - κουκίδες ανά ίντσα). Συνήθως χρησιµοποιούνται οι ασπρόµαυροι εκτυπωτές Laser αλλά λόγω της µείωσης κόστους υπάρχουν ήδη και οι έγχρωµοι. 14

5 Εκτυπωτές Ink Jet Ένα άλλο πολύ διαφορετικό είδος είναι οι εκτυπωτές ψεκασµού (Ink Jet). Όπως φαίνεται κι από το όνοµά τους, η σελίδα δηµιουργείται µε τον ψεκασµό µικρών ποσοτήτων (jets) µελάνης (ink) κατευθείαν στο χαρτί. Οι εκτυπωτές αυτοί είναι εξίσου αθόρυβοι µε τους εκτυπωτές Laser. Ακόµη, µπορούν να παράγουν κι έγχρωµη εκτύπωση. Είναι επίσης σχετικά φθηνοί. Αυτό τους έχει κάνει δηµοφιλείς για οικιακή χρήση, αλλά και όπου το χρώµα είναι απαραίτητο. Τα µελάνια που χρησιµοποιούν όµως και σε κάποιες περιπτώσεις το ειδικό χαρτί, ανεβάζουν σηµαντικά το κόστος εκτύπωσης σελίδας. Θερµικοί Εκτυπωτές Οι θερµικοί εκτυπωτές (thermal printers) χρησιµοποιούνται κυρίως στις συσκευές FAX, ταµειακές µηχανές κλπ. Είναι πολύ γρήγοροι, πολύ φθηνοί αλλά παράγουν πολύ κακής ποιότητας εκτύπωση. Για να µπορέσουν να εκτυπώσουν, χρειάζονται ειδικό θερµοευαίσθητο χαρτί. Το χαρτί αυτό συνήθως έχει µια λευκή επικάλυψη και παράγει µαύρους χαρακτήρες όταν εκτίθεται στη θερµότητα του εκτυπωτή. Το τελικό αντίγραφο µπορεί εύκολα να καταστραφεί από κάποια άλλη πηγή θερµότητας ή ακόµα και σε µακροχρόνια έκθεση στον ήλιο. Σχεδιογράφοι (Plotters) Ένας άλλος τύπος συσκευής εξόδου, είναι οι σχεδιογράφοι (plotters). Οι σχεδιογράφοι, όπως προκύπτει κι από το όνοµά τους, χρησιµοποιούνται κυρίως για µηχανολογικά, αρχιτεκτονικά ή ηλεκτρολογικά σχέδια. Ο σχεδιογράφος µπορεί, κατευθυνόµενος από τον Η/Υ να σχεδιάσει υψηλής ποιότητας σχέδια ή γραφικά πάνω σε χαρτί, χρησιµοποιώντας µονόχρωµες ή έγχρωµες πένες. Οι σχεδιογράφοι λειτουργούν πάνω σε µια εκπληκτικά απλή αρχή. Αποτελούνται από ένα µικρό µεταλλικό βραχίονα που κρατά µια πένα και σχεδιάζει το σχέδιο. Η πένα κινείται πάνω στο ακίνητο χαρτί ή τη διαφάνεια υπό τον έλεγχο του υπολογιστή. Οι σχεδιογράφοι µπορούν να σχεδιάσουν σε πολλά χαρτιά διαφόρων µεγεθών, από το τυποποιηµένο χαρτί Α4 µέχρι και πολλά µέτρα χαρτιού. Μερικοί σχεδιογράφοι κρατούν µόνο µια πένα, ενώ άλλοι έχουν έναν κύλινδρο που δέχεται πολλές. Οι διαφορετικές αυτές πένες µπορούν να έχουν διαφορετικά χρώµατα ή διαφορετικό πάχος γραµµής. Οι σχεδιογράφοι διακρίνονται σε: Επίπεδους σχεδιογράφους. Αυτοί σχεδιάζουν πάνω σε χαρτί, µε κίνηση της πένας, σε όλο το µήκος και το πλάτος του επιπέδου σχεδίασης. 15

6 Σχεδιογράφους µε κινούµενο χαρτί. Αυτοί επιτυγχάνουν τη σχεδίαση, µε συνδυασµό κίνησης του χαρτιού και της πένας. ΗΧΕΙΑ Αν και οι υπολογιστές διαθέτουν ένα µικρό µεγαφωνάκι (βοµβητής), η ποιότητα του ήχου που παράγεται µε αυτό δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε καµιά πολυµεσική εφαρµογή. Έτσι απαραίτητο εξάρτηµα αποτελούν τα εξωτερικά µεγάφωνα η- χεία. Συνδέονται απευθείας µέσω καλωδίου µε την κάρτα ήχου στην κατάλληλη θύρα που είναι διαθέσιµη γι αυτό το σκοπό. 16

Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά

Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά Εξωτερικά ένας Η/Υ φαίνεται να αποτελείται από τρία βασικά μέρη. Την οθόνη, το πληκτρολόγιο και την κεντρική μονάδα, ένα κλειστό «κουτί», μέσα στο οποίο βρίσκονται όλα τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Οθόνες. Οθόνες και Συστήµατα ήχου. Κατηγορίες οθονών. Κατηγορίες οθονών. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 3. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Οθόνες. Οθόνες και Συστήµατα ήχου. Κατηγορίες οθονών. Κατηγορίες οθονών. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 3 Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Συσκευές Εξόδου Κεφάλαιο 3Α: Οθόνες και Συστήµατα ήχου Οθόνες Σύγκριση οθονών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στους υπολογιστές

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στους υπολογιστές Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στους υπολογιστές Απαντήσεις ερωτήσεων και ασκήσεων επανάληψης 1. Οι τρεις βασικοί τύποι υπολογιστών είναι τα Μεγάλα συστήµατα υπολογιστών (mainframe computers), οι Μίνι υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες της πληροφορικής

Βασικές έννοιες της πληροφορικής Βασικές έννοιες της πληροφορικής 1.1 Εισαγωγή στους υπολογιστές 1. Οι τρεις βασικοί τύποι υπολογιστών είναι τα Μεγάλα συστήµατα υπολογιστών (mainframe computers), οι Μίνι υπολογιστές (minicomputers) και

Διαβάστε περισσότερα

Β2.5 Οθόνες. Εικόνα 46 Μια οθόνη αποτελείται από εικονοστοιχεία, το καθένα από αυτά έχει τρείς φωτεινές πηγές, για κόκκινο, πράσινο και μπλε χρώμα

Β2.5 Οθόνες. Εικόνα 46 Μια οθόνη αποτελείται από εικονοστοιχεία, το καθένα από αυτά έχει τρείς φωτεινές πηγές, για κόκκινο, πράσινο και μπλε χρώμα Β2.5 Οθόνες Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναγνωρίζουμε και να αναφέρουμε τα κύρια χαρακτηριστικά μιας οθόνης (τεχνολογία, ανάλυση, μέγεθος, κόστος, κ.λπ.) Να αναγνωρίζουμε και να αναφέρουμε τις μονάδες μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 1.2. Το Υλικό του Υπολογιστή. Ειδικοί Στόχοι

Μάθηµα 1.2. Το Υλικό του Υπολογιστή. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Εισαγωγικές έννοιες Πληροφορικής Μάθηµα 1.2 Ειδικοί Στόχοι Οι εκπαιδευόµενοι πρέπει: Να µπορούν να περιγράφουν τα κύρια µέρη ενός υπολογιστή. Να γνωρίζουν το ρόλο των µερών αυτών στη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Χρήση Η/Υ και γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας Περιεχόµενα 1. εδοµένα και Πληροφορίες. O Προσωπικός Υπολογιστής. Αποθήκευση της πληροφορίας στον υπολογιστή. 1 2. Υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 5 Ο ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/2007 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π/04082 ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ ΣΕΡΚΟ Π/04086 ΚΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ 1 3.1 Η αρχιτεκτονική του ΗΥ Υλικό : οτιδήποτε έχει μια υλική - φυσική υπόσταση σε ένα υπολογιστικό σύστημα Αρχιτεκτονική του ΗΥ: η μελέτη της συμπεριφοράς και της δομής του

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet

Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet Ι.Ε.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ παράρτημα του Ι.Ε.Κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet Σημειώσεις στο μάθημα Α εξαμήνου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE)

ΜΑΘΗΜΑ 2 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) ΜΑΘΗΜΑ 2 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας 2. Μνήμη 3. Μονάδες Μέτρησης Χωρητικότητας Αποθήκευσης 4. Συσκευές Αποθήκευσης 5. Συσκευές Εισόδου 6. Συσκευές Εξόδου 7. Συσκευές Εισόδου/Εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CADD ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CADD ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CADD COMPUTER-AIDED DESIGN DRAFTING ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Το τεχνικό σχέδιο αποτελεί µία γλώσσα γραφικών συµβόλων που επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα πειραµατικής διδασκαλίας του µαθήµατος των Υπολογιστών στην Α/βάθµια Εκπαίδευση Α Έτος. Κ. Γκυρτής Β. Μπελεσιώτης Α.

Πρόγραµµα πειραµατικής διδασκαλίας του µαθήµατος των Υπολογιστών στην Α/βάθµια Εκπαίδευση Α Έτος. Κ. Γκυρτής Β. Μπελεσιώτης Α. Πρόγραµµα πειραµατικής διδασκαλίας του µαθήµατος των Υπολογιστών στην Α/βάθµια Εκπαίδευση Α Έτος Κ. Γκυρτής Β. Μπελεσιώτης Α. Παναγιωτόπουλος Γνωριµία µε τους υπολογιστές ιδακτικό υλικό για το άσκαλο Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ CAD-CAM ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΧΕ ΙΑΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ CAD-CAM ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ CAD-CAM ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΧΕ ΙΑΣΗ Τίτλος ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ CAD-CAM Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Τζίφας Αρ. Μητρώου: 36230 Εξάμηνο: Η Ονοματεπώνυμο: Χαράλαμπος Μαστοράκος Αρ. Μητρώου: 35212 Εξάμηνο: Ι 1 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο. Γενικές Αρχές Πληροφορικής ιαχείριση Η/Υ και βασικών Περιφερειακών. Νέες Τεχνολογίες στη Φυσική και τον Αθλητισµό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο. Γενικές Αρχές Πληροφορικής ιαχείριση Η/Υ και βασικών Περιφερειακών. Νέες Τεχνολογίες στη Φυσική και τον Αθλητισµό Νέες Τεχνολογίες στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισµό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Νέες Τεχνολογίες στη Φυσική και τον Αθλητισµό Γενικές Αρχές Πληροφορικής ιαχείριση Η/Υ και βασικών Περιφερειακών ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 4 - A µέρος Υλικό - Hardware Γιώργος Γιαγλής Περίληψη Κεφαλαίου 4 Α µέρος Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Τεχνολογία Επικοινωνιών

Εισαγωγή στην Τεχνολογία Επικοινωνιών ΤΜΗΜΑ Ι Εισαγωγή στην Τεχνολογία Επικοινωνιών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις βάζοντας σε ένα κύκλο το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή.. 3. 2. Προαπαιτούμενες γνώσεις... 4. 3. Παιδαγωγικό περιεχόμενο 5. 4. Γνώσεις περιεχομένου.. 6. 4.1. Βασικά χρώματα...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή.. 3. 2. Προαπαιτούμενες γνώσεις... 4. 3. Παιδαγωγικό περιεχόμενο 5. 4. Γνώσεις περιεχομένου.. 6. 4.1. Βασικά χρώματα... Επιλέγοντας μια νέα τηλεόραση Θεματική ενότητα: Φυσική Επίπεδο: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Διάρκεια: Εννέα 45-λεπτα μαθήματα Σχεδιασμός: Διονύσης Αποστολίδης Περίληψη Η ακολουθία των δραστηριοτήτων σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μαθήματα 2 και 3: Κύρια Μέρη του Η/Υ - Περιφερειακά 1 Τυπική Σύνθεση ενός Σύγχρονου Υπολογιστή Περιφερειακά Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Τεχνικού Σχεδιασµού

Αρχές Τεχνικού Σχεδιασµού ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρχές Τεχνικού Σχεδιασµού ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ: ΟΥΖΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2/5/2012 1 Η ιστορία των ηλεκτρονικών υπολογιστών Η αρχή του 20ου αιώνα σημαδεύεται από τη μεγάλη ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, 2007 ΘΡ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, 2007 ΘΡ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Ψηφιακή Εικόνα Ενότητες Α Μέρος Όραση & Θεωρία Χρώµατος Βασικές έννοιες: Χαρακτηριστικά ψηφιακής εικόνας & είδη αρχείων Β Μέρος Τεχνολογίες ψηφιακής εικόνας Τεχνολογία CCD & CMOS Σαρωτής, Εκτυπωτής, Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά µε Η/Υ. Τεχνολογίες Γραφικών & Στοιχεία µαθηµατικών

Γραφικά µε Η/Υ. Τεχνολογίες Γραφικών & Στοιχεία µαθηµατικών Γραφικά µε Η/Υ Τεχνολογίες Γραφικών & Στοιχεία µαθηµατικών Τεχνολογίες Γραφικών 2/ 4 Τεχνολογία παραγωγής συνθετικής εικόνας (Πλεγµατική οθόνη) Πλεγµατική οθόνη (Raster): δισδιάστατο πλέγµα απόpixels Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Μαθήματος

Σημειώσεις Μαθήματος ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Σημειώσεις Μαθήματος 1 Κύρια Μέρη του Η/Υ - Περιφερειακά 2 Κεντρική Μονάδα Περιφερειακά Περιφερειακή Μνήμη 3 1. Οθόνες Υπολογιστών Η εικόνα στον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚA ΜΕΡΗ. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU - Central Processing Unit)

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚA ΜΕΡΗ. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU - Central Processing Unit) ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Οι υπολογιστές αποτελούνται από πολλά εξαρτήµατα. Τα περισσότερα από αυτά είναι εσωτερικά, που βρίσκονται µέσα στο κουτί του υπολογιστή. Ωστόσο, µερικά εξαρτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

8. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΔΕΚΤΕΣ

8. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΔΕΚΤΕΣ 8. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΔΕΚΤΕΣ Τηλεοπτικοί δέκτες ονομάζονται οι συσκευές με τις οποίες κάνουμε λήψη και αναπαραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων. Τα τηλεοπτικά προγράμματα περιέχουν εικόνες και ήχους, και γι' αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Το σηµερινό µάθηµα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Αρχιτεκτονική των Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων Υπολογιστικό Σύστηµα Κεντρική Μνήµη ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις. για το μάθημα Πληροφορική Ι. Εισαγωγή στην Πληροφορική

Σημειώσεις. για το μάθημα Πληροφορική Ι. Εισαγωγή στην Πληροφορική Σημειώσεις. για το μάθημα Πληροφορική Ι Εισαγωγή στην Πληροφορική ΤΕΙ Λάρισας- Παράρτημα Καρδίτσας Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας... Ξύλου και. Επίπλου...... . Αβραμούλη ήμητρα.......... Καρδίτσα Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: Εφαρµογή του βίντεο στη διδασκαλία από απόσταση, και ορισµός του βίντεο κατ απαίτηση

Εισαγωγή: Εφαρµογή του βίντεο στη διδασκαλία από απόσταση, και ορισµός του βίντεο κατ απαίτηση Μετάδοση αρχείων εικόνας και ήχου µέσω δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών για διδασκαλία από απόσταση, και οργάνωση του υλικού σε βάση δεδοµένων Ριζάκος Κωνσταντίνος Περιεχόµενα Εισαγωγή: Εφαρµογή του βίντεο

Διαβάστε περισσότερα