ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΕΚΑΚΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 16/3/1962 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: , ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ KINHTO HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό Δίπλωμα (Άριστα) Στην επιστημονική περιοχή της Ναυτιλιακής Οικονομικής & Πολιτικής και των Οικονομικών της Ρύθμισης Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (1995) Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος στην «Οικονομική των Μεταφορών» Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών ( ) & Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ( ), Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών (Λίαν Καλώς) Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς (1986). ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Ναυτιλίας και επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Θέση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (2011- ) Επίκουρος Καθηγήτρια ( ) Λέκτορας ( ) Ρυθμιστική Αρχή Θαλασσίων Ενδομεταφορών, Θέση: Μέλος της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής, ( ). Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Θέση: Προσωπικό Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής, ( ). ΑΠΟΨΗ Α.Ε. Θέση: Ειδικός Σύμβουλος ( ) Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Θέση: Ειδικός Σύμβουλος, ( )

2 Αθηναϊκή Αναπτυξιακή Α.Ε. Θέση: Πρόεδρος Διευθύνουσα Σύμβουλος ( ) Σχολές Καρέλη Θέση: Καθηγήτρια Ιδιωτικής Τεχνικής Εκπαίδευσης ( ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Τρέχουσα Διδακτική Δραστηριότητα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Θέση: Επίκουρος Καθηγήτρια (2005- ). Λέκτορας ( ) Κύκλος Σπουδών: Γνωστικό Αντικείμενο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ναυτιλιακή Οικονομική Διοίκηση Ακτοπλοΐας Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική Λιμενικός Σχεδιασμός Κύκλος Σπουδών: Γνωστικό Αντικείμενο: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ναυτιλία, Μεταφορές και Εμπόριο Ναυτιλιακή Οικονομική Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί θεσμοί και Ναυτιλία Προγενέστερη Διδακτική Δραστηριότητα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Ναυτιλίας Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (2000) Θέση: Διδάσκουσα Π.Δ.407/80. Γνωστικό Αντικείμενο: Ναυτιλιακή Οικονομική Οικονομική των Μεταφορών Διεθνής Οικονομική Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων- Μηχανικών Κύκλος Σπουδών: Διεπιστημονικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ναυτική και θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη» Γνωστικό Αντικείμενο: Συστήματα Θαλάσσιων Μεταφορών Θέση: Διδάσκουσα Π.Δ.407/80. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών ( ) Θέση: Διδάσκουσα Π.Δ.407/80. Γνωστικό Αντικείμενο: Εισαγωγή στη Ναυτιλιακή Οικονομική» ( ) Ειδικά Ναυτιλιακά Θέματα» ( ) Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική» ( ). Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ( ) Θέση: Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος,

3 Γνωστικό Αντικείμενο: Διεξαγωγή φροντιστηρίων, φροντιστηριακών ασκήσεων και επίβλεψη εργασιών στα πλαίσια του μαθήματος «Οικονομική των Μεταφορών». Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών ( ), Θέση: Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος, Γνωστικό Αντικείμενο: Διεξαγωγή φροντιστηρίων, φροντιστηριακών ασκήσεων και επίβλεψη εργασιών στα πλαίσια του μαθήματος «Οικονομική των Μεταφορών». ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ Κέντρο Οικονομικών Διοικητικών Ερευνών (1986) «Το Κοινωνικό Κόστος της Εμπορικής Ναυτιλίας» Βοηθός έρευνας. Κέντρο Οικονομικών Διοικητικών Ερευνών (1989) «Διαχείριση Επικινδύνων Φορτίων» Βοηθός έρευνας. Ινστιτούτο Ναυτιλιακών Μελετών (1993) «Οι γυναίκες απόφοιτοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην Διαχείριση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων» Ερευνήτρια Κέντρο Οικονομικών Διοικητικών Ερευνών (1993) «Η Μεταφόρτωση και η Διαμετακομιστική κίνηση στο Λιμάνι του Πειραιά» Ερευνήτρια Κέντρο Ερευνών Πανεπιστήμιου Πειραιώς(1993) «Συνδυασμένες μεταφορές και λιμάνια» Εισηγήτρια «Ακτοπλοΐα» Κέντρο Ερευνών Πανεπιστήμιου Πειραιώς(1993) «Ακτοπλοΐα και Περιφερειακή Ανάπτυξη». Εισηγήτρια. Λέσχη Εργαζόμενου Κοριτσιού (1993) «Εκπαίδευση Γυναικών για απασχόληση σε Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις» Εισηγήτρια «Ακτοπλοΐα» Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς ( ) «Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων» Εισηγήτρια «Επιβατηγός Ναυτιλία» Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (1995) Κοινοτική Πρωτοβουλία Απασχόληση -HORIZON, «Εκπαίδευση ανέργων και απειλούμενων από ανεργία για τη στελέχωση συμβουλευτικών σταθμών στήριξης εξαρτημένων και απεξαρτημένων ατόμων» Συντονίστρια ΕΛΚΕΠΑ (1995)«Επιμόρφωση ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ για στελέχη Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων» Επιστημονικός Υπεύθυνος. Υπουργείο Αιγαίου (1995) «Υφιστάμενη κατάσταση μεταφορών στα νησιά του Αιγαίου» Συντονίστρια. Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (1997) «Έρευνα Σκοπιμότητας για ένταξη πλοίου με αυξημένα ποιοτικά χαρακτηριστικά στην Τοπική Γραμμή Δωδεκανήσου» Ερευνήτρια. Κέντρο Ερευνών Πανεπιστήμιου Πειραιώς(1997) «Διερεύνηση παροχής νέων τουριστικών πακέτων από τον Ο.Σ.Ε.» Ερευνήτρια.

4 Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (1998) «Κατάρτιση Συμβάσεως Αναθέσεως της Εξυπηρετήσεως και εκμεταλλεύσεως της τοπικής δρομολογιακής γραμμής θαλάσσια αστική συγκοινωνία Θεσσαλονίκης»Μέλος Επιτροπής Εθνική Τράπεζα (1998) «ΑΡΙΑΔΝΗ : Πρόγραμμα Ανάπτυξης Εσωτερικών Θαλάσσιων Μεταφορών» Εμπειρογνώμονας ΕΤΒΑ ( ) «Μελέτη/έργο: Ανάπτυξη Συστήματος Εσωτερικών Θαλάσσιων Μεταφορών» Πρόεδρος Επιτροπής Αξιολόγησης, Ανάθεσης, Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (1999) «Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ακτοπλοΐας» Μέλος Ομάδας Εργασίας Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (2002), Μελέτη Υποστήριξης της διαδικασίας Σχεδιασμού και Παρακολούθησης του Συστήματος Μεταφορών στην Ελλάδα. Ερευνήτρια. Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιά (2003- ) Επιστημονικός Συνεργάτης μέλος της Ερευνητικής Ομάδας για την μελέτη της Οργάνωσης της Λιμενικής Παραγωγής Υπηρεσιών.(ΠΕΝΕΔ 2001), Επιστημονικός Υπεύθυνος Επ. Καθηγητής Κ. Χλωμούδης. Ρυθμιστική Αρχή Θαλάσσιων Ενδομεταφορών (2004) Μέλος Επιτροπής παρακολούθησης της μελέτης για την δημιουργία Συστήματος Παρακολούθησης της Αγοράς Θαλάσσιων Ενδομεταφορών. Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου (2005) Μέλος της επιστημονικής Ομάδας για την Μελέτη : «Στρατηγικές Ελληνικής Ναυτιλίας σε Συνθήκες Ανταγωνισμού: Επιχειρηματικές και Λειτουργικές Πρακτικές Και Διαμόρφωση Συνθηκών Ανταγωνισμού Και Ανταγωνιστικότητας» (στα πλαίσια του προγράμματος ΠΕΝΕΔ 2003), Επιστημονικός Υπεύθυνος Επ, Καθηγητής Ι. Θεοτοκάς Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (2006) «Το Πρόβλημα Των Μεταφορών Στα Νησιά, Προτάσεις Αντιμετώπισης Του: Ο Ρόλος Της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.», μέλος Ερευνητικής ομάδας. Επιστημονικός Υπεύθυνος Αν. Καθηγητής Κ. Χλωμούς. Πανελλήνια Ναυτεργατική Ομοσπονδία (2006), Μελέτη για την Ελληνική Ναυτιλία, την Απασχόληση και την Ανταγωνιστικότητα, Μέλος Ερευνητικής Ομάδας, Επιστημονικός Υπεύθυνος Επ, Καθηγητής Ι. Θεοτοκάς Ελληνικό Ινστιτούτο Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) & Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού, Υπουργείο Εξωτερικών (2007) «Κριτική Αποτίμηση των Προτάσεων της Πράσινης Βίβλου για την Ναυτιλία» Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ. Θεοδωρακόπουλος) Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (2008) «Μελέτη για τον Προσδιορισμό Ουσιωδών Όρων Παροχής Θαλάσσιων Μεταφορικών Υπηρεσιών σε Νησιωτικές Περιοχές» Επιστημονικός Υπεύθυνος. ΕΠΕΑΚ ΙΙ, Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (2006- ) Επιστημονικός Υπεύθυνος.

5 OBS- EURISLES, (2009) The development of the islands and cohesion policy- EUROISLANDS, ESPON 2013 Programme (Μέλος ερευνητικής Ομάδας), Επιστημονικός Υπεύθυνος Ιωάννης Σπιλάνης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου CAPTAINS «Communication and Practical Training Applied in Nautical Studies»,, ( ) LEONARDO DA VINCI Programme, Συντονιστής Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μέλος ερευνητικής ομάδας. Innovation Process in Surface Trasnport Innosutra, ( ) Seventh Framework Programme, Συντονιστής University of Antwerp, Μέλος ερευνητικής ομάδας, KNOW ME (2011) European Academic and industry network for innovative maritime training, education and R & D Collaborative Project SST Maritime Industry Knowledge Network. 7 TH Framework Programme (Μέλος ερευνητικής Ομάδας Πανεπιστημίου Αιγαίου) Συμμετοχή σε Επιτροπές Μέλος της Επιτροπής για την Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου ( ) Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ( ) (κατά την διάρκεια που ήταν Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Ι. Θεοτοκάς) Υπεύθυνη για την διοργάνωση των εβδομαδιαίων Διαλέξεων με ομιλητές στελέχη επιχειρήσεων και ακαδημαϊκούς, στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, (2002- ) Συμμετοχή στην διοργάνωση της παρουσίας του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Διεθνή Έκθεση «Ποσειδώνεια»2002, 2004, 2006 και 2008 Υπεύθυνη για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων του Προπτυχιακού και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. ( ). Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ΔΟΑΤΑΠ, Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης, Ναυτιλία, 2008 σήμερα Εξωτερικός Εξεταστής, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Μέλος του Εργαστηρίου Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων (ΕΔΙΝΑΛΕ) Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Υπότροφος ΙΚΥ, Πρόγραμμα Μορφωτικών Ανταλλαγών Ελλάδος-Πολωνίας έτους Αναπληρώτρια Επιστημονική Υπεύθυνη Συμβουλευτικού Σταθμού Υποστήριξης Φοιτητών στη Σχολή Διοίκησης (2009 -)

6 Εκπρόσωπος του Τμήματος Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών με την επιστημονική ιδιότητα της ειδικής σε θέματα ναυτιλίας ακτοπλοΐας και θαλάσσιου τουρισμού σε επιστημονικές συναντήσεις ή αναπτυξιακά συνέδρια σε διάφορους νησιωτικούς προορισμούς ή στο κέντρο Επίβλεψη Διδακτορικών / Διπλωματικών Εργασιών Επιβλέπουσα σε Διδακτορικές Διατριβές σε εξέλιξη 2: 1. Πολιτικές για την ενίσχυση της συμβολής του κλάδου της κρουαζιέρας στην περιφερειακή οικονομία, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 2. Ναυτιλία και ΜΜΕ: Η δημόσια εικόνα της ναυτιλίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ναυτιλία, Μεταφορές, Εμπόριο (ΝΑΜΕ) 15 Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ναυτιλία, και Επιχειρηματικές Υπηρεσίες 29

7 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Α. Βιβλία Β. Κεφάλαια σε Συλλογικές Εκδόσεις Γ. Επιστημονικά Περιοδικά Δ. Επιστημονικά Συνέδρια (κρίση κειμένου) Ε. Επιστημονικά Συνέδρια (κρίση περίληψης) Η. Παρουσιάσεις & Δημοσιεύσεις (χωρίς κρίση) Διδακτορική Διατριβή Λεκάκου Μ., Οικονομικές Απόψεις του Ακτοπλοϊκού Ζητήματος. Η Τιμολογιακή Πολιτική. Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Α. Βιβλία Θεοδωρακόπουλος Σ., Λεκάκου Μ.Β., Πάλλης Α.Α, Τσελέντης Β., Τριανταφυλλίδου Α.,, & Δενιόζος Ν., (2010) Κριτική αποτίμηση των προτάσεων της Πράσινης Βίβλου για μια μελλοντική Θαλάσσια Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής ΕΛΙΑΜΕΠ Θεοτοκάς Γ. Λεκάκου Μ. Β., Πάλλης Α. Α., Συριόπουλος Θ.Κ. Τσαμουργκέλης, Γ. (2008). Ελληνική Ναυτιλία, Απασχόληση, Ανταγωνιστικότητα, Αθήνα: Gutenberg. Χλωμούδης, Κ., Λεκάκου, Μ., Πάνου, Κ., Παπαδημητρίου, Ε., Τζαννάτος, Ε,.(2007) Μεταφορές. Αρτηρίες ζωής για τα νησιά. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. Θεοδωρακόπουλος Σ., Λεκάκου Μ.Β., Πάλλης Α.Α. (2006) Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Ναυτιλία. Τυπωθήτω, Αθήνα: B. Κεφάλαια σε Συλλογικές εκδόσεις (με κρίση) Diakomihalis, M. N., Lekakou, M. B., Pallis, A. A., Assessing development Potential of Yachting in the Dodecanese Islands- Greece, in Vrontis, D., Weber, Y, Kaufmann, R. and Tarba, S. (2009), Managerial and Entrepreneurial Developments in the Mediterranean Area, EuroMed Press: Cyprus, p.p Λεκάκου, Μ., (2007), «Η Απελευθέρωση της Αγοράς των Θαλάσσίων Ενδομεταφορών. Η Ελληνική Εμπειρία» στο Θεοδωρακόπουλος Σ., (επιμέλεια), Ειδικά Θέματα Ρυθμιστικής Πολιτικής. Gutenberg, Αθήνα. Lekakou, M., Fafaliou, I. (2006). The Coastal Shipping Issue in Greece. State policies, market structure and key causes. In: Hatzioannou M.C. and Harlaftis G. (Eds.) Following the Nereids: Sea routes and maritime business, 16th-20th centuries, Athens: Kerkyra Publications, pp Σπιλάνης Γ., Λεκάκου, Μ., (2002) «Μελέτη περίπτωσης: Ο νησιωτικός χώρος» στο «Η Παγκοσμιοποίηση και το Αναπτυξιακό σπιράλ στην Ελλάδα. Περιφερειακές και εισοδηματικές ανισότητες ( )» Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών (ΙΣΤΑΜΕ) Ανδρέας Παπανδρέου, Αθήνα, σελ

8 Μαρία Λεκάκου 8 G. P. Vlachos, M. Lekakou, (2000). The Reform of the Institutional Framework of the Coastal Shipping, according the new European Regulation 3577/92. Case study: Concepts Concerning the Greek Coastal Shipping Policy. Selected Papers in Economic Integration: Limits and Prospects. London: Palgrave McMillan. Λεκάκου, Μ., Τζαννάτος Ε., (2000) Κρουαζιεροπλοϊα και ιστιοπλοΐα : Ένα νέο τουριστικό προϊόν για το Ιόνιο Πέλαγος Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητού Μ. Ραφαήλ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σελ Sturmey S. G., Lekakou, Μ., (1996). Ferries as part of the transport infrastructure, Essays in Honor and in memory of late Professor Emeritus of Maritime Economics, Dr. Basil Metaxas, University of Piraeus, Department of Maritime Studies, σελ Tserkezos, D., M. Lekakou, (1996). Forecasting Monthly Commercial Electricity Consumption in Greece using Combined Time Series and Econometric Model Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητού Φρ. Λέτσα, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 1996, σελ Γ. Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά Lekakou, M., B., Vitsounis, T., K., (2011) Market concentration in Coastal Shipping and Limitations to islands accessibility Research in Transportation Business & Management, Vol. 2, p Lagoudis, I., N., Lekakou, M., B., Thanopoulou, H., A., Pantelaros, I. M., (2011) Evaluating ferry services through an AHP estimated KPI system: A focus on Central Aegean International Journal of Decision Sciences, Risk and Management Volume 3, No 1-2, pp: Lekakou M.B., Pallis A.A. and Vaggelas, G.K. (2009). Which Homeport in Europe: The Cruise industry s selection criteria, Tourismos, 4 (4) pp Lekakou M. B., The eternal Conundrum of Greek Coastal Shipping in Pallis, A. A., (ed.) (2007) Maritime Transport: The Greek Paradigm Research in Transportation Economics Series Νο 21, London: Elsevier Fafaliou, I., Lekakou, M., Theotokas, I. (2006), Is the European shipping industry aware of the corporate social responsibility? The case of the Greek-owned short sea shipping companies. Marine Policy, Vol. 30, Issue 4, pp Lekakou, M. B. and Pallis, A.A. (2005). Cruising the Mediterranean Sea: Market Structures and EU Policy Initiatives. Aegean Working Papers, Vol. 2, Issue 1, Lekakou, M., Fafaliou, I. (2003). The historical course of the Greek coastal transport services in the twentieth century and associated policy responses, Archives of Economic history, Vol. XV, Issue 1, pp Alexopoulos, A.B., Dounias, G., Kalivas, E., Lekakou, M. (2001). Accident analysis of RO-RO ships in the Greek Sea Coastal Shipping, using Data-Mining

9 Μαρία Λεκάκου 9 Techniques, The Journal of Management Sciences & Regional Development, Vol. 3, Issue July, pp Englezou, J., Lekakou, M., Tzannatos, E., (1998). «The efficiency of the Greek lighthouse network», The Journal of Navigation, Vol. 51, Issue 3, pp Υπό κρίση Tsamourgelis I.,, Lekakou M. B., Competitive Behavior in short sea passenger shipping. A case from Greece. Transportation Research( Part E) Papaioannou, A., Roe, M., Lekakou, M., B. Hellenic Coastal Passenger Shipping. An Analysis of Policies and Their Governance International Journal of EuroMediterranean Studies Δ. Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων (με κρίση κειμένου) Lekakou M.B., Pallis A.A. Vaggelas G.K. and Vitsounis T.K. (2011). Coastal shipping and island attractiveness: Perspectives from Europe, International Association of Maritime Economists (IAME) 2011 Conference, Sandiago, Chile. October Lekakou M.B., Pallis A.A. Vaggelas G.K. and Vitsounis T.K. (2011). Users speak: coastal Shipping Services and islanders perceptions, European Conference on Shipping, Intermodalism and Ports-ECONSHIP 2011, Chios, Greece, June Roumboutsos, A., Kapros, S., Lekakou, M. (2011) Motorways of the Sea in the SE Mediterranean: innovation systems analysis of policy instruments, European Conference on Shipping, Intermodalism and Ports-ECONSHIP 2011, Chios, Greece, June Theotokas. I., Roumboutsos, A., Lekakou, M., (2011) Innovation agents and success stories in short-sea shipping: The Case of SuperFast Ferries, European Conference on Shipping, Intermodalism and Ports-ECONSHIP 2011, Chios, Greece, June Tsamourgelis I., Lekakou M. B., Karlis, F., Capacity or Price? An empirical investigation of Competition in Liner Passenger Shipping International Association of Maritime Economists (IAME) 2010 Conference, Lisbon, Portugal. Lekakou M. Pallis A.A. and Vaggelas, G.K. (2009). Is this a Home-Port? An analysis of the Cruise industry s selection criteria. International Association of Maritime Economists (IAME) 2009 Conference, Copenhagen, Denmark. Lekakou M.B., Pallis A.A. and Vaggelas G.K. (2009). The Potential of Piraeus as a Major Mediterranean Cruise Home-Port: A Selection Criteria Analysis. 4th International Conference Planning for the Future - Learning from the Past:

10 Μαρία Λεκάκου 10 Contemporary Developments in Tourism, Travel & Hospitality", Rhodes, Greece, April Diakomichalis M.,. Lekakou M.B, Stefanidaki E., Syriopoulos T.C., (2009) The economic impact of the cruise industry on local communities: the case of Greece, 4 th International Scientific Conference: Planning for the Future - Learning from the Past: Contemporary Developments in Tourism, Travel & Hospitality", Rhodes April Lekakou, M. B. and Vitsounis, T. K., (2008). Measuring market concentration in Greek coastal lines. Proceedings of the International Association of Maritime Economists Conference, (CD-Rom format), Dalian, China. Lagoudis, I.N., Lekakou, M.B., Thanopoulou, H.A. and Xiradakis, G., (2008). Evaluating a ferry network on the basis of a key performance indicators system: the case of the Aegean Sea services Proceedings of the International Association of Maritime Economists Conference, (CD-Rom format ) Dalian, China. Lekakou, M. B., Stefanidaki, E., and Syriopoulos, T., (2007). Spending pattern of cruise shipping flows Proceedings of the International Association of Maritime Economists Conference, (CD-Rom format), Athens, Greece, July. Panou, C., Kapros, S., Lekakou, M., and Syriopoulos T., (2007). Universal Service Obligations in insular areas. 11 World Conference on Transport Research (proceedings: CD-Rom format), Berkley CA, US, June. Lekakou, M., Panou, C., and Syriopoulos T., (2007). Liberalisation of maritime cabotage.lessons from the Greek experience. 11 World Conference on Transport Research (proceedings: CD-Rom format), Berkley CA, US, June Lagoudis, I. N., Lekakou, M. B., Pallis, A. A., and Thanopoulou, H. A. (2006). Coastal Shipping Services in the Aegean Sea: Can passengers get satisfaction? Proceedings of the 2nd International Conference on EU - EAST and South Asia Trade, Investment, Logistics and E-Business, (Cd-Rom format), Chios, Greece. Lekakou, M., Xideas E., & Stefanidaki, E., (2005). Cruise industry and regional economies. The case of case of Piraeus in Proceedings of the International Association of Maritime Economists Conference, Cyprus, June. Lekakou M., Özer D. & Pallis A.A. (2005). Coastal Shipping between Greece and Turkey: Towards Sustainable Tourism? in Proceedings of the International Congress on Maritime Tourism, , Cezme, Turkey, November Lekakou M.B., Pallis A.A. & Papadopoulou M.N. (2004). Plain Cruising? The State of the Cruise industry in Greece and EU Policy Developments. International Association of Maritime Economists Conference, pp , Izmir, June. Lekakou M., Papandreou N., and Stergiopoulos, (2004) Setting the rules for the development of a national Maritime Transport System in Proceedings of the International Logistics Congress, pp , Izmir. Fafaliou I., Lekakou M., and Theotokas J., (2002) Corporate social responsibility in Greek Shipping in Proceedings of the International Association of Maritime Economists Conference, (CD-ROM format). Panama, June. Lekakou M., Papandreou N., and Stergiopoulos G., (2002). Setting foundations for coastal shipping policy: The case of Greece in Proceedings of the International Association of Maritime Economists Conference, (CD-ROM format). Panama, June.

11 Μαρία Λεκάκου 11 Alexopoulos, A.B., Dounias, G., Kalyvas E., & Lekakou M., (2001). A detailed Analysis of Passenger and Ro-Ro Ships Accidents using a Data Mining Tool, Πρακτικά Δεύτερου Διεθνούς Συνεδρίου «Ασφάλεια Θαλασσίων Μεταφορών», Χίος, (CD-ROM) 7-9 Ιουνίου. Lekakou, M., Stergiopoulos, G., and Papandreou, N., (2001) Development of a National Maritime Transport System. The case of Greece. Proceedings of the 1 st International Conference on Effective Infrastructure and Systems to improve Cargo and Passenger Transport in South Eastern Europe. p.p , Budapest, October. Λεκάκου, Μ., and Τζαννάτος, Ε., (2000). «Ένα ολοκληρωμένο Προϊόν Θαλάσσιας Περιήγησης για το Αιγαίο Πέλαγος», Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Τουρισμός σε νησιωτικές Περιοχές και ειδικούς προορισμούς», (CD-ROM), Χίος Δεκεμβρίου. Lekakou, Μ. and E. Tzannatos, (1996). «Policies for improving the competitiveness of intra - Greek coastal cargo shipping», Conference Papers of the 3 rd European Research Roundtable Conference on Shortsea Shipping, pp , June. Goulielmos, Α.Μ. and M. Lekakos, (1992). «The economic structure of Greek Passenger coastal Shipping», European Research Roundtable Conference on Shortsea Shipping, pp , November. Ε. Παρουσιάσεις-Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων (κρίση περίληψης) Lekakou, M., Fafaliou, I., (2004). "Coastal Shipping Issue" in Greece. State Policies, market structure and key causes.4th International Conference of Maritime History, (CD-Rom) Corfu, Greece. Lekakou, M., Papandreou, N., and Stergiopoulos, G., (2002). Development of a Coastal Shipping Policy. The case of the Greek islands, 2nd International Conference of Maritime History. Chios, Greece ΣΤ. Παρουσιάσεις-Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Πανελλήνιων Επιστημονικών Συνεδρίων (κρίση κειμένου). Λεκάκου, Μ. Β., (2011) Ποιοτικές και προσιτές μεταφορές στα νησιά: όρος ισότητας και ανάπτυξη,, Προς μια πράσινη Ελλαδα, ΕΛΙΑΜΕΠ Λεκάκου, Μ. Β., (2011) Κριτήρια επιλογής αφετηρίου λιμένα κρουαζιέρας: Η άποψη των χρηστών, Επιστημονική διημερίδα: Υποδοχή και εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων σε υφιστάμενους λιμένες, Μυτιλήνη, Απρίλιος Lekakou M.Β. and Pallis A.A. (2010). Maritime Tourism in the Aegean Sea, VII Congress of the European Association of Municipalities with Marinas and Leisure Harbors, St. Nicolas, Crete, May

12 Μαρία Λεκάκου 12 Lekakou M.B., Pallis A.A., and Tsiotsis S.G.P. (2007). The Governance of the EU Maritime Policy: A Critical approach of the Green Paper Proposals. International Shipping Management Forum 2007, Piraeus, May Λεκάκου, M. (1996). Το Κοινωνικό κόστος παραγωγής Ακτοπλοϊκών Υπηρεσιών στην Ελλάδα. Πρακτικά Συνεδρίου «Ελληνικές Ακτές και Θάλασσες στο 2000», Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Δενιόζος, Ν. Ι. Εγγλέζου, Μ. Λεκάκου, (1994). Το λιμάνι του Πειραιά, Σύγκριση χρήσεων, Πρακτικά 1 ης Ημερίδα Οικονομικής των Μεταφορών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, p.p , Ζ. Παρουσιάσεις & Δημοσιεύσεις (χωρίς κρίση) Μελέτες Λεκάκου Μ. Β., (2011) Οι ολοκληρωμένες στρατηγικές χωρικής ανάπτυξης μέσα από τα έργα του ESPON 2013, τα ευρήματα και οι πολιτικές επιπτώσεις των έργων στην Ελλάδα. EUROISLANDS. Πάντειο Πανεπιστήμιο, 8 Νοέμβριου Λεκάκου Μ. Β., (2010) «Ναυτιλία Κεκλεισμένων των θυρών» Marinews, (www.marinews.gr) Λεκάκου Μ. & Πάλλης Θ (2010) Κρουαζιέρα στο Αιγαίο: Προοπτικές & Προκλήσεις Παρουσίαση στη Διημερίδα Κρουαζιέρα στο Αιγαίο Κως, Ιουνίου Lekakou M.Β. and Pallis A.A. (2010). Maritime Tourism in the Aegean Sea, VII Congress of the European Association of Municipalities with Marinas and Leisure Harbors, Άγιος Νικόλαος, Λεκάκου Μ. Β., (2010) Εθνική Ναυτιλιακή Πολιτική Τώρα!! Marinews, (www.marinews.gr) Lekakou, M., (2009) Ports on the islands. Users Perspectives and Performance Indicators Mediterranean ports: present and future challenges. The contribution of develop MED" Conference, Athens: Hellenic Small Islands Network, December. Λεκάκου Μ. & Πάλλης Θ.. Ακτοπλοϊκές Μεταφορές σε Νησιωτικές Περιοχές: Κρίσιμοι Δείκτες Απόδοσης για την Εξυπηρέτηση των νησιών. Nαυτεμπορική, Λεκάκου, Μ., «Ακτοπλοΐα: Διορθώνοντας τις ατέλειες μιας ολιγοπωλιακής αγοράς» Ναυτικά Χρονικά, Σεπτέμβριος Πάλλης Θ. & Λεκάκου Μ. Θαλάσσιος τουρισμός: Στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης των νησιώτικων περιοχών. Τουριστική Αγορά, Αύγουστος Λεκάκου, Μ., «Τι σημαίνει ανταγωνιστική και αποτελεσματική ακτοπλοϊκή αγορά;», Ναυτεμπορική, Πάλλη, Α. Α., Kορρέ Α.Ι., Λεκάκου Μ.Β., Διεθνή Δεδομένα και Ελληνική Πραγματικότητα στη παροχή λιμενικών υπηρεσιών Κέρδος, Λεκάκου, Μ., «Τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της αγοράς Ακτοπλοϊκών υπηρεσιών στην Ελλάδα», Ναυτεμπορική,

13 Μαρία Λεκάκου 13 Πάλλης Θ., Kορρές Α. & Λεκάκου Μ. (2006). Διεθνή Δεδομένα και Ελληνική Πραγματικότητα στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών. Κέρδος, Λεκάκου Μ., Στεφανιδάκη Ε., «Αξίζει ο Πειραιάς να επενδύσει στην κρουαζιέρα;» Ναυλαγορά, Φεβρουάριος Λεκάκου M.,«Οικονομική προσέγγιση του ακτοπλοϊκού ζητήματος», Ναυλαγορά, Δεκέμβριος Πάλλης Θ., Kορρές Α. & Λεκάκου Μ Επικίνδυνες Λιμενικές Σχέσεις. Διαδυκτιακός Κόμβος Marinews (www.marinews.gr). Λεκάκου, Μ., «Οικονομική προσέγγιση του ακτοπλοϊκού ζητήματος», Ημερίδα Πανεπιστημίου Αιγαίου «Το Σύστημα Μεταφορών στο Αιγαίο: Προβλήματα και Προοπτικές», Χίος, 24/11/2004. Λεκάκου, Μ., Λίτινας, Ν., «Από τον προστατευτισμό στην απελευθέρωση των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών: Παρελθόν, παρόν και μέλλον.» Ημερίδα Υπουργείου Αιγαίου «Οι μεταφορές στις «άγονες γραμμές» του Αιγαίου: Προοπτικές για μια οριστική αντιμετώπιση των σημερινών προβλημάτων» Αθήνα 5 Νοεμβρίου Λεκάκου, Μ., «Η αγορά των Ακτοπλοϊκών Υπηρεσιών στην Ελλάδα», δικτυακός χώρος Ιανουάριος 2002 Λεκάκου Μ., «Το νέο θεσμικό πλαίσιο των θαλάσσιων μεταφορών», Συνέδριο Αναπτυξιακού Συνδέσμου ΟΤΑ Ικαρίας- Φούρνων, Ικαρία 6-7 Ιουλίου Lekakou, M., Passenger Coastal Shipping in Greece, στο 10,000 Years of Greek Shipping, T&T Publication, 2001, σελ Λεκάκου, Μ., «Η Ελληνική Ακτοπλοΐα στο κατώφλι του 21 ου αιώνα. Ιστορική Αναδρομή από το 1830 μέχρι σήμερα.» Πρακτικά της Α Ναυτιλιακής Συνάντησης Άνδρου, σελ , Άνδρος Λεκάκου, Μ., «Το Σύστημα των Ακτοπλοϊκών Μεταφορών στο Αιγαίο», Ημερίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας «Η συμβολή της Ναυτικής Τεχνολογίας αιχμής στην ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών στο Ελληνικό Αρχιπέλαγος», Λήμνος Οκτώβριος Χλωμούδης, Κ., Λεκάκου, Μ., Συνδυασμός Πλοίου και Σιδηρόδρομου- Οι δυνατότητες Δημιουργίας Τουριστικών Πακέτων στην Ελλάδα Πρακτικά Συνεδρίου Thalassa 98. Λεκάκου, Μ., Η Ελληνική ναυπηγική βιομηχανία - Παρούσα κατάσταση και προοπτικές. Πρακτικά Ημερίδας Η Ελληνική ναυπηγική βιομηχανία - Παρούσα κατάσταση και προοπτικές. Τεχνικά Χρονικά 3/97, σ Lekakou, M., Tzannatos, E., Domestic Coastal Cargo Shipping: The Case of Greece Thalassa 96 3 rd International Exhibition and Conference, Πειραιάς, Μαρτίου Tzannatos, E., Lekakou, M., Technological Trends and Policy for Passenger Shipping, Thalassa 94 2 nd International Exhibition and Conference for Passenger Shipping, Πειραιάς, Απριλίου Σαμπράκος, E.,, Λεκάκου, M., Δυνατότητες λειτουργίες Ακτοπλοϊκών Γραμμών στο λιμάνι του Λαυρίου, Ημερίδα ΤΕΕ, Λαύριο, Δεκέμβριος Μεταξά, Π. Δελλαδέτσιμα, Μ. Λεκάκου Μερικές σκέψεις για την Ελληνική Νησιωτική Ανάπτυξη και το Περιβάλλον, Συμπόσιο για την Οικολογία και τη βιβλιογραφία της, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Αθήνα 1991, σελ

14 Μαρία Λεκάκου 14 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ Second International Conference on Safety of Maritime Transport, Χίος, Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικής Ιστορίας Γεωπολιτική της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Χίος, International Congress on Coastal and Maritime Tourism, Cesme, 2005 International Conference Shipping in the era of Social Responsibility, Cephalonia, nd International Conference on EU-East and South Asia Trade, Investment, Logistics and E-Business, Chios, International Conference on Competitiveness and Complementarity of Transport Modes, Chios, Επιστημονικό Περιοδικό Tourismos Editorial Advisory Board ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΎΣ ΣΥΛΛΌΓΟΥΣ International Association of Maritime Economists Special Interest Group on Maritime Transport and Port of the WCTR Ένωση Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδας Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Φοιτητών Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς ( ). Μέλος του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδος ( ) Μέλος της WISTA HELLAS (Women International Shipping and Trading Association) (1992- ) Μέλος Δ.Σ Συλλόγου Γονέων 26 ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου ΔΕΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου ( ) Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ) ( ) Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ) (2009- ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Eτεροαναφορές στις προαναφερθείσες δημοσιεύσεις 1. Alexopoulos A. B. Dounias G. (2003). An Assessment of Vessel-Source Oil Pollution Incidents In The Mediterranean Sea Using Inductive Machine Learning Methodologies, Aegean Working Papers, 1 (1),

15 Μαρία Λεκάκου Centre for Research and Technology Hellas (2003). State-of-the-art of the European best practices for the maritime transport safety and environmental impacts. Thessaloniki: CRTH. 3. Corres A.J. (2007). Greek Maritime Policy and the Discreet Role of Shipowners Associations. In: Pallis, A.A. (2007). Maritime Transport: The Greek Paradigm, Transport Economics Series, 21, , London: Elsevier. 4. Corres A.J. and Thanopoulos, J.N. (2005). Shipping Theory and Operation in the Era of Quality, Athens: Interbooks. 5. Chlomoudis C.I., Pallis P.L., Papadimitriou S., & Tzannatos E.S. (2007).The liberalisation of maritime transport and the island regions in EU. Evidence from Greece. European Transport, 37, Diakomihalis M., (2007) Greek Maritime Tourism: Evolution, Structures and Prospects In: Pallis, A.A. (2007). Maritime Transport: The Greek Paradigm, Transport Economics Series, 21, , London: Elsevier. 7. Diakomihalis M., Lagos, D., (2008), Estimation of the economic impacts of yachting in Greece via the tourism satellite account Tourism Economics, 2008, 14 (4), Dragovic B. and Radmilovic Z. (2005) Cruise Vessels Development: New Trends in Cruise Industry. Proceedings of the International Congress on Coastal and Marine Tourism, , Izmir. 9. Focas C (2004). Transport Issues and Problems in Southeastern Europe. Aldershot: Ashgate. 10. Katarelos, E., (2004) Systemic Approach of the Safety and Quality of Transports. Development of Methodology SAFE", PhD Thesis, University of the Aegean 11. Lambrou M.A. (2006). Reflections on Digital, CSR-Aware Shipping. Proceedings of the International Conference Shipping in the era of Social Responsibility (CD- Rom format), Argostoli, Cephalonia, Greece, September Lu, Chin-Shan, Lin, Chi-Chang and Tu, Chiu-Ju (2009) 'Corporate social responsibility and organisational performance in container shipping', International Journal of Logistics Research and Applications, 12: 2, Minas A.D. (2007). Questionable loyalty and trading expertise for access. Shipowners interests and the EU. The 3rd Hellenic Observatory PhD Symposium on Contemporary Greece: Structures, Context and Challenges, London: LSE. 14. Pallis AA (2005). Maritime Interest Representation in the EU. European Political Economy Review, 3(2), Pallis A.A. (2007). Maritime Interests in the EU Policy-making: Structures, Practices and Governability of Collective Action. WMU Journal of Maritime Affairs, 6(1), Perakis A.N. & Denisis A (2008). A survey of short sea shipping and its prospects in the USA, Maritime Policy & Management, 35 (6), Progoulaki M. (2007). Dealing With the Culture Of The Maritime Manpower in a Socially Responsible Manner. Proceedings of the International Conference Shipping in the era of Social Responsibility (CD-Rom format), Argostoli, Cephalonia, Greece, September 2006.

16 Μαρία Λεκάκου Rigas, K. (2009), Boat or airplane? Passengers perceptions of transport services to islands. The example of the Greek domestic leisure market, Journal of Transport Geography, Volume 17, Issue 5, September 2009, Pages Romanos M (2005). Shipping, the state and the market. London School of Economics, Case Study, London, LSE. 20. Alexopoulos A., A., Konstantopoulos, N. (2010), Managing Oil Spills in Greek Waters in Sakas, D. P., Konstantopoulos, N. (ed), Marketing and Management Sciences, Proceedings of the International Conference of ICMMS 2008, , London Imperial College Press 21. Schinas OD (2005) - Application of Multi Criteria Decision Making Techniques in Finance: the Case of the Greek Coastal Shipping. Athens: Technical University of Athens. 22. Schinas OD (2009) Exploring the possibility for hub-and-spoke services in the Greek Coastal System International Journal of Ocean Systems Management Issue: Volume 1, Number 2 / p Triantafylli Α.Α., Ballas Α. Α., (2010), Management control systems and performance: evidence from the Greek shipping industry, Maritime Policy & Management, Volume 37, Issue 6, Tsamourgelis, I., Selective replacement of national by non-national seafarers in OECD countries and the employment function in the maritime sector Maritime Policy & Management, Volume 36, Issue 5 October 2009, pages Tsiotsis G.S.P. (2007). Greek Maritime Policy-Making: Exploring the Effects of the Europeanization. The 3rd Hellenic Observatory PhD Symposium on Contemporary Greece: Structures, Context and Challenges, London: LSE. 26. Tzannatos E.S. (2005). Technical reliability of the Greek coastal passenger fleet, Marine Policy, 29 (1), Vaggelas G.K. and Pallis A.A. (2010). Passenger ports: Port Services and their benefits. Maritime Policy and Management. 37(1), Zwier R, Hiemstra F, Nijkamp P, van Montfort K (1994). Connectivity and isolation in transport networks: a policy scenario experiment for the Greek island. Research Memorandum. Amsterdam: Vrije University. 29. Πλατιάς, Χ. (2008). Η Περιβαλλοντική Διάσταση στο Σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τις μεταφορές στο Θαλάσσιο Χώρο. Στο ηλεκτρονικό περιοδικό: Νόμος και Φύση, Ιανουάριος Μ. Διακομιχάλης,(2006) Θαλάσσιος Τουρισμός και οι επιδράσεις του στην Ελληνική Οικονομία. Μεθοδολογική προσέγγιση μέσω του Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού και της σύνδεσης του με το Εθνικολογιστικό Σύστημα, Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 31. Γ. Βαγγέλας, (2008) Δυναμική Ισορροπία Συμμετοχής Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα στη παραγωγή των λιμενικών υπηρεσιών, Διδακτορική Διατριβή Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 32. Ψαρρός, Α. Γ., (2008) Το Ελληνικό Σύστημα Θαλασσίων Μεταφορών-Ποιότητα και Τεχνοοικονομικές Εξελίξεις σε Πλοία - Κανονισμοί - Υπηρεσίες - Λιμάνια - Προτάσεις Αναβάθμισης Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ: NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ & ( ITTC,. ISO 9002) ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ: LABORATORY ΣΤΗΝ FOR ΥΠΗΡΕΣΙΑ SHIP AND ΤΗΣ MARINE ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Κρεμμύδα Όνομα : Άννα Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμη με (2) παιδιά Εθνικότητα : Ελληνική Τηλ. / e-mail : 210-53.85.232, akremmyda@teiath.gr, annkre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ SBE

H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ SBE SHIPPING & BUSINESS EDUCATION. H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ SBE Στόχος και ακρογωνιαίος λίθος της εισήγησης μας είναι η ανασυγκρότηση και αναβάθμιση της παρεχόμενης στην Ελλάδα ναυτιλιακής και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Διεύθυνση Κατοικίας Πετεινός, Ξάνθη, Τ.Κ. 67 100 Τηλέφωνο 6937476255 Διεύθυνση Γραφείου Τμήμα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: E-mail: Δημήτρης Π. Μπάλιος dbalios@econ.uoa.gr 2. Εκπαίδευση Περίοδος: Ιούνιος 2001 Ιούλιος 2006 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΘΕΟΤΟΚΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΘΕΟΤΟΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΘΕΟΤΟΚΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας: Κοραή 2 α, Χίος, 82100 Τηλ./Φαξ: 22710 35265 / 22710 35299 E-mail: gtheotokas@aegean.gr Καθηγητής Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρη-µατικών

Διαβάστε περισσότερα

AΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. www.anek.gr

AΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. www.anek.gr AΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 0 Ρ α ν τ ε β ο ύ S e e y o u σ τ ο o n π λ ο ί ο! b o a r d! Χάρτης δρομολογίων - Route map ΧΑΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οι γραμμές πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τη SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, 2002

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, 2002 Πέτρος Καλαντώνης Ν. Σουκατζίδη 65, Δάσος Χαϊδαρίου Τηλ 210 5820912 6971613906 email: pkalant@teipir.gr Έγγαμος με δύο παιδιά Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρώθησαν το 1997 στο Πολεμικό Ναυτικό ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.com

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.com ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Νικόλαος Τριχάς ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : Χανιά Κρήτης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Άγαµος ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Ξεροπήγαδο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον

ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Αχιλλέας Μητσός Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον Στο μάθημα αναλύονται οι οικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης - η έκταση,

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΗΣ Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 7 Σεπτεμβρίου 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - 2 παιδιά Διεύθυνση κατοικίας: Μελπομένης 3, Βάρη, Αττική 166 72

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 1996 2002 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK PhD στα Οικονομικά Τίτλος Διατριβής: De-industrialisation and Industrial Policies in Greece Post Second World War 1995-1996 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE,

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµικές και άλλες στρεβλώσεις στην Ελληνική ακτοπλοΐα. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ

Θεσµικές και άλλες στρεβλώσεις στην Ελληνική ακτοπλοΐα. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ Θεσµικές και άλλες στρεβλώσεις στην Ελληνική ακτοπλοΐα Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ Σύνοψη Το προηγούµενο θεσµικό καθεστώς Ο Κοινοτικός Κανονισµός 3577/92 ΟΝόµος 2932/01 Προβλήµατα & προτάσεις ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1949 Τόπος Γέννησης: Ναύπακτος Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμος με δύο (2) παιδιά

Βιογραφικό Σημείωμα. Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1949 Τόπος Γέννησης: Ναύπακτος Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμος με δύο (2) παιδιά Βιογραφικό Σημείωμα Ευστάθιος Τσοτσορός του Νικολάου A. Προσωπικά στοιχεία Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1949 Τόπος Γέννησης: Ναύπακτος Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμος με δύο (2) παιδιά Υπηκοότητα:Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007)

Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007) Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Διεύθυνση: Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Λεωφόρος Συγγρού 136, 176

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Πόροι στην Υπηρεσία των Προορισμών. Εμμ. Νικολαίδης, Ναυτιλιακός Οικονομολόγος, PhD Δ.Σ Premium Consulting

Ευρωπαϊκοί Πόροι στην Υπηρεσία των Προορισμών. Εμμ. Νικολαίδης, Ναυτιλιακός Οικονομολόγος, PhD Δ.Σ Premium Consulting Ευρωπαϊκοί Πόροι στην Υπηρεσία των Προορισμών Εμμ. Νικολαίδης, Ναυτιλιακός Οικονομολόγος, PhD Δ.Σ Premium Consulting 1 Η Ευρωπαϊκή Πολιτική ως Πρόκληση Ανάπτυξης 2 Ευρωπαϊκοί Πόροι: Εργαλεία Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Αθ. Γιαννούκου Βιογραφικό Σηµείωµα

Ιωάννα Αθ. Γιαννούκου Βιογραφικό Σηµείωµα Ιωάννα Αθ. Γιαννούκου Βιογραφικό Σηµείωµα Πάτρα, Οκτώβριος 2012 i Ιωάννα Αθ. Γιαννούκου Ερευνήτρια Πανεπιστηµίου Πατρών Σύµβουλος Επιχειρήσεων Στοιχεία Επικοινωνίας Εργασίας: Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 1 Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης : 29 Οκτωβρίου 1979 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη Διεύθυνση εργασίας : Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 2002 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK PhD στα Οικονομικά Τίτλος Διατριβής: De-industrialisation and Industrial Policies in Greece Post Second World War 1996 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας 0467087263 εργασίας 0467080618 οικίας pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας 0467087263 εργασίας 0467080618 οικίας pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Επώνυμο Όνομα Τηλέφωνα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Πουλιόπουλος Λεωνίδας 0467087263 εργασίας 0467080618 οικίας pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr Τίτλοι σπουδών Πτυχίο Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου. Ιανουάριος 2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου. Ιανουάριος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου Ιανουάριος 2014 Τρέχουσα απασχόληση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σπουδές: 1980-84:

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation».

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation». Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and» Τα Τμήματα, Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου ημέρα γνωριμίας Ιανουάριος 2014 Σωκράτης Στρατής, Δρ. Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αρχιτεκτονικής -Δομή Τμήματος -Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα Kωνσταντίνος Πάνου. Βαθµίδα Επίκουρος Καθηγητής. ιεύθυνση γραφείου Κοραή 2 Α, Κτήριο ΙΙ, 1 ος όροφος. Τηλέφωνο +30 22710 35249

Όνοµα Kωνσταντίνος Πάνου. Βαθµίδα Επίκουρος Καθηγητής. ιεύθυνση γραφείου Κοραή 2 Α, Κτήριο ΙΙ, 1 ος όροφος. Τηλέφωνο +30 22710 35249 Όνοµα Kωνσταντίνος Πάνου Βαθµίδα Επίκουρος Καθηγητής ιεύθυνση γραφείου Κοραή 2 Α, Κτήριο ΙΙ, 1 ος όροφος Τηλέφωνο +30 22710 35249 Fax +30 22710 35299 Email panou@aegean.gr Βιογραφικό Ο ρ. Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Προσωπικά Στοιχεία ΟΝΟΜΑ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-5294552 FAX: 210-5294553 KINHTO: 6977-356013 E-mail: vissilia@aua.gr ΒΙΣΙΛΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό Βασίλειος Φ. Φίλιος Συνοπτικό Βιογραφικό Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (ειδίκευση στη Λογιστική και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση)

Διαβάστε περισσότερα

Λέκτορας Γεώργιος Γαλανός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Προσωπικά Στοιχεία. Γαλανός Γεώργιος. Mail: galgeorg@unipi.

Λέκτορας Γεώργιος Γαλανός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Προσωπικά Στοιχεία. Γαλανός Γεώργιος. Mail: galgeorg@unipi. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Προσωπικά Στοιχεία Γαλανός Γεώργιος Mail: galgeorg@unipi.gr 1 / 14 Σπουδές - Διδάκτωρ Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστημίου Πειραιά - Θέμα «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ e-mail : gargeitis@econ.uoa.gr Τηλ : 6947310868 Σπουδές 1992 1996 Πανεπιστήµιο Cambridge, Queen s College Μεγάλη Βρετανία Ph.D στα Οικονοµικά Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Αυδίκος Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Βασίλης Αυδίκος Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Βασίλης Αυδίκος Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών v.avdikos@gmail.com v.avdikos@panteion.gr Σπουδές PhD, Department of Town

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Α. ΒΙΒΛΙΑ / ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 2012 1. Σκλιάς Π., Ρουκανάς Σ., Μαρής Γ. (2012), Η Πολιτική των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (ΔΕΟ)

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (ΔΕΟ) Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (ΔΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΜΕ ΤΟ HARVARD REFERENCING

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος, είναι Πρόεδρος του Εθνικού Συστήµατος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) Α.Ε.

Τέλος, είναι Πρόεδρος του Εθνικού Συστήµατος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) Α.Ε. Ο Γεώργιος Αναστασόπουλος είναι Αναπληρωτής Στρατηγικού και Διεθνούς Μάνατζµεντ του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Πατρών. Πραγµατοποίησε τη διδακτορική του διατριβή στο University of

Διαβάστε περισσότερα

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας δημιούργησε το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Λίτος Όνομα : Χαράλαμπος Όνομα πατρός: Ιωάννης Ημερομηνία Γέννησης : 6 Ιουνίου 1974 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση : Πολογιώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - City University of New York, MBA, 1977. - San Francisco State University, BA, Λογιστική, 1974.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - City University of New York, MBA, 1977. - San Francisco State University, BA, Λογιστική, 1974. Κωνσταντίνος Κάντζος, Ph.D Σπάρτης 30A, Γλυφάδα 16675 Τηλ. 210 9634926 6944 722 882 Email: ckantzos@teipir.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπουδές: - University of Wales, Ph.D, Λογιστική, Χρηματοοικονομική 1991.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. I. Σπουδές Διδακτορική Διατριβή (Ph.D): Μεταπτυχιακές Σπουδές (M.Sc): Προπτυχιακές Σπουδές: London School of Economics and Political Science, University

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE Θηρεσία Δ. Καρπαθιωτάκη

CURRICULUM VITAE Θηρεσία Δ. Καρπαθιωτάκη CURRICULUM VITAE Θηρεσία Δ. Καρπαθιωτάκη Σεπτέμβριος 2012 ΘΗΡΕΣΙΑ Δ. ΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Οικείας: + 30 2810 722067 Κινητό: +30 6947 406805 Διεύθυνση: 13 ο ΧΛΜ Ηρακλείου Μοιρών, Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Λέκτορας Οικονομικής Θεωρίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Δ.Π.Θ Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή, Τ.Κ 69100 25310-39827 (γραφείου) 6946-905951 (κινητό) email : gpragkid@ierd.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΓΚΙΝΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Α ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. Ε.Τ.Ε.Π. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

ΔΑΓΚΙΝΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Α ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. Ε.Τ.Ε.Π. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ΔΑΓΚΙΝΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Α ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ε.Τ.Ε.Π. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 2003 2004 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο. Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.Π), Επιστημονικός Συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών και μέλος του Rockefeller

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παναγιάρης Καθηγητής Τμήματος ΣΑΕΤ /ΤΕΙ Αθήνας Ιδρυματικός Συντονιστής του Προγράμματος Erasmus για το ΤΕΙ Αθήνας

Γεώργιος Παναγιάρης Καθηγητής Τμήματος ΣΑΕΤ /ΤΕΙ Αθήνας Ιδρυματικός Συντονιστής του Προγράμματος Erasmus για το ΤΕΙ Αθήνας Γεώργιος Παναγιάρης Καθηγητής Τμήματος ΣΑΕΤ /ΤΕΙ Αθήνας Ιδρυματικός Συντονιστής του Προγράμματος Erasmus για το ΤΕΙ Αθήνας θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1987 προσφέρει την ευκαιρία σε φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος.

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος. 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE. Εθνικό Σημείο Επαφής. Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ. Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Γεωργία Τζένου

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE. Εθνικό Σημείο Επαφής. Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ. Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Γεωργία Τζένου ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE Εθνικό Σημείο Επαφής Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Γεωργία Τζένου Περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έρευνας & τεχνολογίας Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς Ήρθατε. Μάρθα Τριανταφύλλου. 28 mei 2012. Study in Holland

Καλώς Ήρθατε. Μάρθα Τριανταφύλλου. 28 mei 2012. Study in Holland Καλώς Ήρθατε Μάρθα Τριανταφύλλου 28 mei 2012 Study in Holland Ολλανδία ή Κάτω Χώρες; Μικρή χώρα Ελλάδα: 3,2 x Ολλανδία) Σύνορα με Βόρεια Θάλασσα, Γερμανία, Βέλγιο Πρωτεύουσα: Amsterdam (+780.000) 28 mei

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Ενεργητικές τεχνικές μάθησης στη Διοίκηση επιχειρήσεων Active learning techniques in management

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales Πρόγραμμα Ανάπτυξης Το πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελείται από μια σειρά συμπυκνωμένων πρακτικών σεμιναρίων εργαστηρίων σχεδιασμένα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα σε βασικές εργασίες - κλειδιά των σημερινών

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Μόρφωση, σπουδές: Αποφοίτηση τον Αύγουστο 1980

Βιογραφικό Σημείωμα. Μόρφωση, σπουδές: Αποφοίτηση τον Αύγουστο 1980 Βιογραφικό Σημείωμα Ονοματεπώνυμο: Επικοινωνία: Βασίλης, Ζουμπουλίδης e-mail: vzoumpou@ba.duth.gr Μόρφωση, σπουδές: Γυμνάσιο, Λύκειο, Ινστιτούτο γερμανικής γλώσσας: Πανεπιστημιακές σπουδές: Γυμνάσιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου - Μέτρα/Εργαλεία Αγοράς για τον Περιορισμό τους (ΜΒΜ/ΜΒΙ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΒΕΝΤΙΚΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF THE PORT OF THESSALONIKI

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF THE PORT OF THESSALONIKI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ραουζαίος M. Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων & Αλιείας, Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, Τ.Κ. 18510 Πειραιάς, E-mail: mraouz@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός αυτής της

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ: Καλές Πρακτικές στην Περιφέρεια Κρήτης

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ: Καλές Πρακτικές στην Περιφέρεια Κρήτης ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ: Καλές Πρακτικές στην Περιφέρεια Κρήτης Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης ΗΜΕΡΙΔΑ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Στρατηγικές Ψηφιακής Σύγκλισης» ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Βιογραφικού

Απόσπασμα Βιογραφικού Απόσπασμα Βιογραφικού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο. ΣΚΟΥΦΗ- KAΤΣΙΔΟΝΙΩΤΗ Όνομα.. ΔΗΜΗΤΡΑ Όνομα Πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έτος Γέννησης 1952 Τόπος Γέννησης.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΧΕΛΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΣΣΟΝ. Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 2 Μαρτίου 1955, Winnipeg, Καναδάς.

Βιογραφικό Σημείωμα ΧΕΛΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΣΣΟΝ. Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 2 Μαρτίου 1955, Winnipeg, Καναδάς. Διεύθυνση: Δράκου 26 Πειραιάς, 185 33 Ελλάδα Βιογραφικό Σημείωμα ΧΕΛΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΣΣΟΝ Ηλεκτρονική διεύθυνση: helgaki@hotmail.com Τηλέφώνα: 210-4110111 210-4222064 (& φαξ) 6977209035 Ημερομηνία και τόπος γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Μεταπτυχιακές Σπουδές: Ανωτάτη εκπαίδευση: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) στις Διεθνείς Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης. Ελληνική. ΝΑΙ (στην Αγγλική)

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης. Ελληνική. ΝΑΙ (στην Αγγλική) ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ (Master in Business Administration) Αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ To MBA πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχει ως στόχο να παρέχει στους φοιτητές μια στερεή

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. Athens 15233, GR Tel.: +30 210. 68.42.951. Ph.D. in Economics (1980) Temple University (U.S.A.)

CURRICULUM VITAE. Athens 15233, GR Tel.: +30 210. 68.42.951. Ph.D. in Economics (1980) Temple University (U.S.A.) DR. MILTON NEKTARIOS Associate Professor of Insurance, University of Piraeus 80, Karaoli & Dimitriou Str., Piraeus, 185 34 GR. Tel.: +30 210. 414.22.71 E-mail: nektar2@otenet.gr DATE OF BIRTH November

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Post graduate studies in the primary production sector

Post graduate studies in the primary production sector Post graduate studies in the primary production sector Prof. Dr Constantin VAMVAKAS Faculty of Bioscience Engineering - Dpt. of Animal Production Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center University

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00 Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations Σάββατο, 21 Μαΐου 2011 Saturday, 21 st May 2011 10:00 14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ TELE CONFERENCE CONGRESS ROOM «Συμπόσιο Πάλης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ European Political History ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Economic Analysis and European Institutions

Διαβάστε περισσότερα

Ο κοινωνικός χαρακτήρας της επιβατηγού ναυτιλίας ως δικαιολογητικός λόγος της κρατικής εποπτείας. Social Character of passenger shipping

Ο κοινωνικός χαρακτήρας της επιβατηγού ναυτιλίας ως δικαιολογητικός λόγος της κρατικής εποπτείας. Social Character of passenger shipping Μυλωνόπουλος, Δ. (2002). «Ο κοινωνικός χαρακτήρας της επιβατηγού ναυτιλίας δικαιολογεί την κρατική εποπτεία», ΙΤΕ/ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, τόμος 3, τεύχος 4, Αθήνα, σελ. 77-85. Ο κοινωνικός χαρακτήρας της επιβατηγού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012 1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πάτρα 2012 1979 Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Βαθμός πτυχίου «Αριστα 9» 1987 Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Διοργάνωση Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας «Θεσσαλονίκη - Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014» & Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Διοργάνωση Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας «Θεσσαλονίκη - Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014» & Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Διοργάνωση Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας «Θεσσαλονίκη - Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014» & Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Η μετάβαση των νέων στην κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα