ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΕΚΑΚΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 16/3/1962 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: , ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ KINHTO HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό Δίπλωμα (Άριστα) Στην επιστημονική περιοχή της Ναυτιλιακής Οικονομικής & Πολιτικής και των Οικονομικών της Ρύθμισης Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (1995) Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος στην «Οικονομική των Μεταφορών» Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών ( ) & Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ( ), Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών (Λίαν Καλώς) Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς (1986). ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Ναυτιλίας και επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Θέση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (2011- ) Επίκουρος Καθηγήτρια ( ) Λέκτορας ( ) Ρυθμιστική Αρχή Θαλασσίων Ενδομεταφορών, Θέση: Μέλος της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής, ( ). Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Θέση: Προσωπικό Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής, ( ). ΑΠΟΨΗ Α.Ε. Θέση: Ειδικός Σύμβουλος ( ) Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Θέση: Ειδικός Σύμβουλος, ( )

2 Αθηναϊκή Αναπτυξιακή Α.Ε. Θέση: Πρόεδρος Διευθύνουσα Σύμβουλος ( ) Σχολές Καρέλη Θέση: Καθηγήτρια Ιδιωτικής Τεχνικής Εκπαίδευσης ( ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Τρέχουσα Διδακτική Δραστηριότητα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Θέση: Επίκουρος Καθηγήτρια (2005- ). Λέκτορας ( ) Κύκλος Σπουδών: Γνωστικό Αντικείμενο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ναυτιλιακή Οικονομική Διοίκηση Ακτοπλοΐας Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική Λιμενικός Σχεδιασμός Κύκλος Σπουδών: Γνωστικό Αντικείμενο: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ναυτιλία, Μεταφορές και Εμπόριο Ναυτιλιακή Οικονομική Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί θεσμοί και Ναυτιλία Προγενέστερη Διδακτική Δραστηριότητα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Ναυτιλίας Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (2000) Θέση: Διδάσκουσα Π.Δ.407/80. Γνωστικό Αντικείμενο: Ναυτιλιακή Οικονομική Οικονομική των Μεταφορών Διεθνής Οικονομική Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων- Μηχανικών Κύκλος Σπουδών: Διεπιστημονικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ναυτική και θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη» Γνωστικό Αντικείμενο: Συστήματα Θαλάσσιων Μεταφορών Θέση: Διδάσκουσα Π.Δ.407/80. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών ( ) Θέση: Διδάσκουσα Π.Δ.407/80. Γνωστικό Αντικείμενο: Εισαγωγή στη Ναυτιλιακή Οικονομική» ( ) Ειδικά Ναυτιλιακά Θέματα» ( ) Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική» ( ). Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ( ) Θέση: Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος,

3 Γνωστικό Αντικείμενο: Διεξαγωγή φροντιστηρίων, φροντιστηριακών ασκήσεων και επίβλεψη εργασιών στα πλαίσια του μαθήματος «Οικονομική των Μεταφορών». Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών ( ), Θέση: Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος, Γνωστικό Αντικείμενο: Διεξαγωγή φροντιστηρίων, φροντιστηριακών ασκήσεων και επίβλεψη εργασιών στα πλαίσια του μαθήματος «Οικονομική των Μεταφορών». ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ Κέντρο Οικονομικών Διοικητικών Ερευνών (1986) «Το Κοινωνικό Κόστος της Εμπορικής Ναυτιλίας» Βοηθός έρευνας. Κέντρο Οικονομικών Διοικητικών Ερευνών (1989) «Διαχείριση Επικινδύνων Φορτίων» Βοηθός έρευνας. Ινστιτούτο Ναυτιλιακών Μελετών (1993) «Οι γυναίκες απόφοιτοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην Διαχείριση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων» Ερευνήτρια Κέντρο Οικονομικών Διοικητικών Ερευνών (1993) «Η Μεταφόρτωση και η Διαμετακομιστική κίνηση στο Λιμάνι του Πειραιά» Ερευνήτρια Κέντρο Ερευνών Πανεπιστήμιου Πειραιώς(1993) «Συνδυασμένες μεταφορές και λιμάνια» Εισηγήτρια «Ακτοπλοΐα» Κέντρο Ερευνών Πανεπιστήμιου Πειραιώς(1993) «Ακτοπλοΐα και Περιφερειακή Ανάπτυξη». Εισηγήτρια. Λέσχη Εργαζόμενου Κοριτσιού (1993) «Εκπαίδευση Γυναικών για απασχόληση σε Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις» Εισηγήτρια «Ακτοπλοΐα» Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς ( ) «Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων» Εισηγήτρια «Επιβατηγός Ναυτιλία» Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (1995) Κοινοτική Πρωτοβουλία Απασχόληση -HORIZON, «Εκπαίδευση ανέργων και απειλούμενων από ανεργία για τη στελέχωση συμβουλευτικών σταθμών στήριξης εξαρτημένων και απεξαρτημένων ατόμων» Συντονίστρια ΕΛΚΕΠΑ (1995)«Επιμόρφωση ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ για στελέχη Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων» Επιστημονικός Υπεύθυνος. Υπουργείο Αιγαίου (1995) «Υφιστάμενη κατάσταση μεταφορών στα νησιά του Αιγαίου» Συντονίστρια. Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (1997) «Έρευνα Σκοπιμότητας για ένταξη πλοίου με αυξημένα ποιοτικά χαρακτηριστικά στην Τοπική Γραμμή Δωδεκανήσου» Ερευνήτρια. Κέντρο Ερευνών Πανεπιστήμιου Πειραιώς(1997) «Διερεύνηση παροχής νέων τουριστικών πακέτων από τον Ο.Σ.Ε.» Ερευνήτρια.

4 Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (1998) «Κατάρτιση Συμβάσεως Αναθέσεως της Εξυπηρετήσεως και εκμεταλλεύσεως της τοπικής δρομολογιακής γραμμής θαλάσσια αστική συγκοινωνία Θεσσαλονίκης»Μέλος Επιτροπής Εθνική Τράπεζα (1998) «ΑΡΙΑΔΝΗ : Πρόγραμμα Ανάπτυξης Εσωτερικών Θαλάσσιων Μεταφορών» Εμπειρογνώμονας ΕΤΒΑ ( ) «Μελέτη/έργο: Ανάπτυξη Συστήματος Εσωτερικών Θαλάσσιων Μεταφορών» Πρόεδρος Επιτροπής Αξιολόγησης, Ανάθεσης, Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (1999) «Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ακτοπλοΐας» Μέλος Ομάδας Εργασίας Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (2002), Μελέτη Υποστήριξης της διαδικασίας Σχεδιασμού και Παρακολούθησης του Συστήματος Μεταφορών στην Ελλάδα. Ερευνήτρια. Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιά (2003- ) Επιστημονικός Συνεργάτης μέλος της Ερευνητικής Ομάδας για την μελέτη της Οργάνωσης της Λιμενικής Παραγωγής Υπηρεσιών.(ΠΕΝΕΔ 2001), Επιστημονικός Υπεύθυνος Επ. Καθηγητής Κ. Χλωμούδης. Ρυθμιστική Αρχή Θαλάσσιων Ενδομεταφορών (2004) Μέλος Επιτροπής παρακολούθησης της μελέτης για την δημιουργία Συστήματος Παρακολούθησης της Αγοράς Θαλάσσιων Ενδομεταφορών. Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου (2005) Μέλος της επιστημονικής Ομάδας για την Μελέτη : «Στρατηγικές Ελληνικής Ναυτιλίας σε Συνθήκες Ανταγωνισμού: Επιχειρηματικές και Λειτουργικές Πρακτικές Και Διαμόρφωση Συνθηκών Ανταγωνισμού Και Ανταγωνιστικότητας» (στα πλαίσια του προγράμματος ΠΕΝΕΔ 2003), Επιστημονικός Υπεύθυνος Επ, Καθηγητής Ι. Θεοτοκάς Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (2006) «Το Πρόβλημα Των Μεταφορών Στα Νησιά, Προτάσεις Αντιμετώπισης Του: Ο Ρόλος Της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.», μέλος Ερευνητικής ομάδας. Επιστημονικός Υπεύθυνος Αν. Καθηγητής Κ. Χλωμούς. Πανελλήνια Ναυτεργατική Ομοσπονδία (2006), Μελέτη για την Ελληνική Ναυτιλία, την Απασχόληση και την Ανταγωνιστικότητα, Μέλος Ερευνητικής Ομάδας, Επιστημονικός Υπεύθυνος Επ, Καθηγητής Ι. Θεοτοκάς Ελληνικό Ινστιτούτο Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) & Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού, Υπουργείο Εξωτερικών (2007) «Κριτική Αποτίμηση των Προτάσεων της Πράσινης Βίβλου για την Ναυτιλία» Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ. Θεοδωρακόπουλος) Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (2008) «Μελέτη για τον Προσδιορισμό Ουσιωδών Όρων Παροχής Θαλάσσιων Μεταφορικών Υπηρεσιών σε Νησιωτικές Περιοχές» Επιστημονικός Υπεύθυνος. ΕΠΕΑΚ ΙΙ, Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (2006- ) Επιστημονικός Υπεύθυνος.

5 OBS- EURISLES, (2009) The development of the islands and cohesion policy- EUROISLANDS, ESPON 2013 Programme (Μέλος ερευνητικής Ομάδας), Επιστημονικός Υπεύθυνος Ιωάννης Σπιλάνης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου CAPTAINS «Communication and Practical Training Applied in Nautical Studies»,, ( ) LEONARDO DA VINCI Programme, Συντονιστής Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μέλος ερευνητικής ομάδας. Innovation Process in Surface Trasnport Innosutra, ( ) Seventh Framework Programme, Συντονιστής University of Antwerp, Μέλος ερευνητικής ομάδας, KNOW ME (2011) European Academic and industry network for innovative maritime training, education and R & D Collaborative Project SST Maritime Industry Knowledge Network. 7 TH Framework Programme (Μέλος ερευνητικής Ομάδας Πανεπιστημίου Αιγαίου) Συμμετοχή σε Επιτροπές Μέλος της Επιτροπής για την Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου ( ) Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ( ) (κατά την διάρκεια που ήταν Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Ι. Θεοτοκάς) Υπεύθυνη για την διοργάνωση των εβδομαδιαίων Διαλέξεων με ομιλητές στελέχη επιχειρήσεων και ακαδημαϊκούς, στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, (2002- ) Συμμετοχή στην διοργάνωση της παρουσίας του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Διεθνή Έκθεση «Ποσειδώνεια»2002, 2004, 2006 και 2008 Υπεύθυνη για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων του Προπτυχιακού και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. ( ). Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ΔΟΑΤΑΠ, Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης, Ναυτιλία, 2008 σήμερα Εξωτερικός Εξεταστής, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Μέλος του Εργαστηρίου Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων (ΕΔΙΝΑΛΕ) Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Υπότροφος ΙΚΥ, Πρόγραμμα Μορφωτικών Ανταλλαγών Ελλάδος-Πολωνίας έτους Αναπληρώτρια Επιστημονική Υπεύθυνη Συμβουλευτικού Σταθμού Υποστήριξης Φοιτητών στη Σχολή Διοίκησης (2009 -)

6 Εκπρόσωπος του Τμήματος Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών με την επιστημονική ιδιότητα της ειδικής σε θέματα ναυτιλίας ακτοπλοΐας και θαλάσσιου τουρισμού σε επιστημονικές συναντήσεις ή αναπτυξιακά συνέδρια σε διάφορους νησιωτικούς προορισμούς ή στο κέντρο Επίβλεψη Διδακτορικών / Διπλωματικών Εργασιών Επιβλέπουσα σε Διδακτορικές Διατριβές σε εξέλιξη 2: 1. Πολιτικές για την ενίσχυση της συμβολής του κλάδου της κρουαζιέρας στην περιφερειακή οικονομία, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 2. Ναυτιλία και ΜΜΕ: Η δημόσια εικόνα της ναυτιλίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ναυτιλία, Μεταφορές, Εμπόριο (ΝΑΜΕ) 15 Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ναυτιλία, και Επιχειρηματικές Υπηρεσίες 29

7 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Α. Βιβλία Β. Κεφάλαια σε Συλλογικές Εκδόσεις Γ. Επιστημονικά Περιοδικά Δ. Επιστημονικά Συνέδρια (κρίση κειμένου) Ε. Επιστημονικά Συνέδρια (κρίση περίληψης) Η. Παρουσιάσεις & Δημοσιεύσεις (χωρίς κρίση) Διδακτορική Διατριβή Λεκάκου Μ., Οικονομικές Απόψεις του Ακτοπλοϊκού Ζητήματος. Η Τιμολογιακή Πολιτική. Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Α. Βιβλία Θεοδωρακόπουλος Σ., Λεκάκου Μ.Β., Πάλλης Α.Α, Τσελέντης Β., Τριανταφυλλίδου Α.,, & Δενιόζος Ν., (2010) Κριτική αποτίμηση των προτάσεων της Πράσινης Βίβλου για μια μελλοντική Θαλάσσια Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής ΕΛΙΑΜΕΠ Θεοτοκάς Γ. Λεκάκου Μ. Β., Πάλλης Α. Α., Συριόπουλος Θ.Κ. Τσαμουργκέλης, Γ. (2008). Ελληνική Ναυτιλία, Απασχόληση, Ανταγωνιστικότητα, Αθήνα: Gutenberg. Χλωμούδης, Κ., Λεκάκου, Μ., Πάνου, Κ., Παπαδημητρίου, Ε., Τζαννάτος, Ε,.(2007) Μεταφορές. Αρτηρίες ζωής για τα νησιά. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. Θεοδωρακόπουλος Σ., Λεκάκου Μ.Β., Πάλλης Α.Α. (2006) Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Ναυτιλία. Τυπωθήτω, Αθήνα: B. Κεφάλαια σε Συλλογικές εκδόσεις (με κρίση) Diakomihalis, M. N., Lekakou, M. B., Pallis, A. A., Assessing development Potential of Yachting in the Dodecanese Islands- Greece, in Vrontis, D., Weber, Y, Kaufmann, R. and Tarba, S. (2009), Managerial and Entrepreneurial Developments in the Mediterranean Area, EuroMed Press: Cyprus, p.p Λεκάκου, Μ., (2007), «Η Απελευθέρωση της Αγοράς των Θαλάσσίων Ενδομεταφορών. Η Ελληνική Εμπειρία» στο Θεοδωρακόπουλος Σ., (επιμέλεια), Ειδικά Θέματα Ρυθμιστικής Πολιτικής. Gutenberg, Αθήνα. Lekakou, M., Fafaliou, I. (2006). The Coastal Shipping Issue in Greece. State policies, market structure and key causes. In: Hatzioannou M.C. and Harlaftis G. (Eds.) Following the Nereids: Sea routes and maritime business, 16th-20th centuries, Athens: Kerkyra Publications, pp Σπιλάνης Γ., Λεκάκου, Μ., (2002) «Μελέτη περίπτωσης: Ο νησιωτικός χώρος» στο «Η Παγκοσμιοποίηση και το Αναπτυξιακό σπιράλ στην Ελλάδα. Περιφερειακές και εισοδηματικές ανισότητες ( )» Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών (ΙΣΤΑΜΕ) Ανδρέας Παπανδρέου, Αθήνα, σελ

8 Μαρία Λεκάκου 8 G. P. Vlachos, M. Lekakou, (2000). The Reform of the Institutional Framework of the Coastal Shipping, according the new European Regulation 3577/92. Case study: Concepts Concerning the Greek Coastal Shipping Policy. Selected Papers in Economic Integration: Limits and Prospects. London: Palgrave McMillan. Λεκάκου, Μ., Τζαννάτος Ε., (2000) Κρουαζιεροπλοϊα και ιστιοπλοΐα : Ένα νέο τουριστικό προϊόν για το Ιόνιο Πέλαγος Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητού Μ. Ραφαήλ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σελ Sturmey S. G., Lekakou, Μ., (1996). Ferries as part of the transport infrastructure, Essays in Honor and in memory of late Professor Emeritus of Maritime Economics, Dr. Basil Metaxas, University of Piraeus, Department of Maritime Studies, σελ Tserkezos, D., M. Lekakou, (1996). Forecasting Monthly Commercial Electricity Consumption in Greece using Combined Time Series and Econometric Model Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητού Φρ. Λέτσα, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 1996, σελ Γ. Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά Lekakou, M., B., Vitsounis, T., K., (2011) Market concentration in Coastal Shipping and Limitations to islands accessibility Research in Transportation Business & Management, Vol. 2, p Lagoudis, I., N., Lekakou, M., B., Thanopoulou, H., A., Pantelaros, I. M., (2011) Evaluating ferry services through an AHP estimated KPI system: A focus on Central Aegean International Journal of Decision Sciences, Risk and Management Volume 3, No 1-2, pp: Lekakou M.B., Pallis A.A. and Vaggelas, G.K. (2009). Which Homeport in Europe: The Cruise industry s selection criteria, Tourismos, 4 (4) pp Lekakou M. B., The eternal Conundrum of Greek Coastal Shipping in Pallis, A. A., (ed.) (2007) Maritime Transport: The Greek Paradigm Research in Transportation Economics Series Νο 21, London: Elsevier Fafaliou, I., Lekakou, M., Theotokas, I. (2006), Is the European shipping industry aware of the corporate social responsibility? The case of the Greek-owned short sea shipping companies. Marine Policy, Vol. 30, Issue 4, pp Lekakou, M. B. and Pallis, A.A. (2005). Cruising the Mediterranean Sea: Market Structures and EU Policy Initiatives. Aegean Working Papers, Vol. 2, Issue 1, Lekakou, M., Fafaliou, I. (2003). The historical course of the Greek coastal transport services in the twentieth century and associated policy responses, Archives of Economic history, Vol. XV, Issue 1, pp Alexopoulos, A.B., Dounias, G., Kalivas, E., Lekakou, M. (2001). Accident analysis of RO-RO ships in the Greek Sea Coastal Shipping, using Data-Mining

9 Μαρία Λεκάκου 9 Techniques, The Journal of Management Sciences & Regional Development, Vol. 3, Issue July, pp Englezou, J., Lekakou, M., Tzannatos, E., (1998). «The efficiency of the Greek lighthouse network», The Journal of Navigation, Vol. 51, Issue 3, pp Υπό κρίση Tsamourgelis I.,, Lekakou M. B., Competitive Behavior in short sea passenger shipping. A case from Greece. Transportation Research( Part E) Papaioannou, A., Roe, M., Lekakou, M., B. Hellenic Coastal Passenger Shipping. An Analysis of Policies and Their Governance International Journal of EuroMediterranean Studies Δ. Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων (με κρίση κειμένου) Lekakou M.B., Pallis A.A. Vaggelas G.K. and Vitsounis T.K. (2011). Coastal shipping and island attractiveness: Perspectives from Europe, International Association of Maritime Economists (IAME) 2011 Conference, Sandiago, Chile. October Lekakou M.B., Pallis A.A. Vaggelas G.K. and Vitsounis T.K. (2011). Users speak: coastal Shipping Services and islanders perceptions, European Conference on Shipping, Intermodalism and Ports-ECONSHIP 2011, Chios, Greece, June Roumboutsos, A., Kapros, S., Lekakou, M. (2011) Motorways of the Sea in the SE Mediterranean: innovation systems analysis of policy instruments, European Conference on Shipping, Intermodalism and Ports-ECONSHIP 2011, Chios, Greece, June Theotokas. I., Roumboutsos, A., Lekakou, M., (2011) Innovation agents and success stories in short-sea shipping: The Case of SuperFast Ferries, European Conference on Shipping, Intermodalism and Ports-ECONSHIP 2011, Chios, Greece, June Tsamourgelis I., Lekakou M. B., Karlis, F., Capacity or Price? An empirical investigation of Competition in Liner Passenger Shipping International Association of Maritime Economists (IAME) 2010 Conference, Lisbon, Portugal. Lekakou M. Pallis A.A. and Vaggelas, G.K. (2009). Is this a Home-Port? An analysis of the Cruise industry s selection criteria. International Association of Maritime Economists (IAME) 2009 Conference, Copenhagen, Denmark. Lekakou M.B., Pallis A.A. and Vaggelas G.K. (2009). The Potential of Piraeus as a Major Mediterranean Cruise Home-Port: A Selection Criteria Analysis. 4th International Conference Planning for the Future - Learning from the Past:

10 Μαρία Λεκάκου 10 Contemporary Developments in Tourism, Travel & Hospitality", Rhodes, Greece, April Diakomichalis M.,. Lekakou M.B, Stefanidaki E., Syriopoulos T.C., (2009) The economic impact of the cruise industry on local communities: the case of Greece, 4 th International Scientific Conference: Planning for the Future - Learning from the Past: Contemporary Developments in Tourism, Travel & Hospitality", Rhodes April Lekakou, M. B. and Vitsounis, T. K., (2008). Measuring market concentration in Greek coastal lines. Proceedings of the International Association of Maritime Economists Conference, (CD-Rom format), Dalian, China. Lagoudis, I.N., Lekakou, M.B., Thanopoulou, H.A. and Xiradakis, G., (2008). Evaluating a ferry network on the basis of a key performance indicators system: the case of the Aegean Sea services Proceedings of the International Association of Maritime Economists Conference, (CD-Rom format ) Dalian, China. Lekakou, M. B., Stefanidaki, E., and Syriopoulos, T., (2007). Spending pattern of cruise shipping flows Proceedings of the International Association of Maritime Economists Conference, (CD-Rom format), Athens, Greece, July. Panou, C., Kapros, S., Lekakou, M., and Syriopoulos T., (2007). Universal Service Obligations in insular areas. 11 World Conference on Transport Research (proceedings: CD-Rom format), Berkley CA, US, June. Lekakou, M., Panou, C., and Syriopoulos T., (2007). Liberalisation of maritime cabotage.lessons from the Greek experience. 11 World Conference on Transport Research (proceedings: CD-Rom format), Berkley CA, US, June Lagoudis, I. N., Lekakou, M. B., Pallis, A. A., and Thanopoulou, H. A. (2006). Coastal Shipping Services in the Aegean Sea: Can passengers get satisfaction? Proceedings of the 2nd International Conference on EU - EAST and South Asia Trade, Investment, Logistics and E-Business, (Cd-Rom format), Chios, Greece. Lekakou, M., Xideas E., & Stefanidaki, E., (2005). Cruise industry and regional economies. The case of case of Piraeus in Proceedings of the International Association of Maritime Economists Conference, Cyprus, June. Lekakou M., Özer D. & Pallis A.A. (2005). Coastal Shipping between Greece and Turkey: Towards Sustainable Tourism? in Proceedings of the International Congress on Maritime Tourism, , Cezme, Turkey, November Lekakou M.B., Pallis A.A. & Papadopoulou M.N. (2004). Plain Cruising? The State of the Cruise industry in Greece and EU Policy Developments. International Association of Maritime Economists Conference, pp , Izmir, June. Lekakou M., Papandreou N., and Stergiopoulos, (2004) Setting the rules for the development of a national Maritime Transport System in Proceedings of the International Logistics Congress, pp , Izmir. Fafaliou I., Lekakou M., and Theotokas J., (2002) Corporate social responsibility in Greek Shipping in Proceedings of the International Association of Maritime Economists Conference, (CD-ROM format). Panama, June. Lekakou M., Papandreou N., and Stergiopoulos G., (2002). Setting foundations for coastal shipping policy: The case of Greece in Proceedings of the International Association of Maritime Economists Conference, (CD-ROM format). Panama, June.

11 Μαρία Λεκάκου 11 Alexopoulos, A.B., Dounias, G., Kalyvas E., & Lekakou M., (2001). A detailed Analysis of Passenger and Ro-Ro Ships Accidents using a Data Mining Tool, Πρακτικά Δεύτερου Διεθνούς Συνεδρίου «Ασφάλεια Θαλασσίων Μεταφορών», Χίος, (CD-ROM) 7-9 Ιουνίου. Lekakou, M., Stergiopoulos, G., and Papandreou, N., (2001) Development of a National Maritime Transport System. The case of Greece. Proceedings of the 1 st International Conference on Effective Infrastructure and Systems to improve Cargo and Passenger Transport in South Eastern Europe. p.p , Budapest, October. Λεκάκου, Μ., and Τζαννάτος, Ε., (2000). «Ένα ολοκληρωμένο Προϊόν Θαλάσσιας Περιήγησης για το Αιγαίο Πέλαγος», Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Τουρισμός σε νησιωτικές Περιοχές και ειδικούς προορισμούς», (CD-ROM), Χίος Δεκεμβρίου. Lekakou, Μ. and E. Tzannatos, (1996). «Policies for improving the competitiveness of intra - Greek coastal cargo shipping», Conference Papers of the 3 rd European Research Roundtable Conference on Shortsea Shipping, pp , June. Goulielmos, Α.Μ. and M. Lekakos, (1992). «The economic structure of Greek Passenger coastal Shipping», European Research Roundtable Conference on Shortsea Shipping, pp , November. Ε. Παρουσιάσεις-Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων (κρίση περίληψης) Lekakou, M., Fafaliou, I., (2004). "Coastal Shipping Issue" in Greece. State Policies, market structure and key causes.4th International Conference of Maritime History, (CD-Rom) Corfu, Greece. Lekakou, M., Papandreou, N., and Stergiopoulos, G., (2002). Development of a Coastal Shipping Policy. The case of the Greek islands, 2nd International Conference of Maritime History. Chios, Greece ΣΤ. Παρουσιάσεις-Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Πανελλήνιων Επιστημονικών Συνεδρίων (κρίση κειμένου). Λεκάκου, Μ. Β., (2011) Ποιοτικές και προσιτές μεταφορές στα νησιά: όρος ισότητας και ανάπτυξη,, Προς μια πράσινη Ελλαδα, ΕΛΙΑΜΕΠ Λεκάκου, Μ. Β., (2011) Κριτήρια επιλογής αφετηρίου λιμένα κρουαζιέρας: Η άποψη των χρηστών, Επιστημονική διημερίδα: Υποδοχή και εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων σε υφιστάμενους λιμένες, Μυτιλήνη, Απρίλιος Lekakou M.Β. and Pallis A.A. (2010). Maritime Tourism in the Aegean Sea, VII Congress of the European Association of Municipalities with Marinas and Leisure Harbors, St. Nicolas, Crete, May

12 Μαρία Λεκάκου 12 Lekakou M.B., Pallis A.A., and Tsiotsis S.G.P. (2007). The Governance of the EU Maritime Policy: A Critical approach of the Green Paper Proposals. International Shipping Management Forum 2007, Piraeus, May Λεκάκου, M. (1996). Το Κοινωνικό κόστος παραγωγής Ακτοπλοϊκών Υπηρεσιών στην Ελλάδα. Πρακτικά Συνεδρίου «Ελληνικές Ακτές και Θάλασσες στο 2000», Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Δενιόζος, Ν. Ι. Εγγλέζου, Μ. Λεκάκου, (1994). Το λιμάνι του Πειραιά, Σύγκριση χρήσεων, Πρακτικά 1 ης Ημερίδα Οικονομικής των Μεταφορών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, p.p , Ζ. Παρουσιάσεις & Δημοσιεύσεις (χωρίς κρίση) Μελέτες Λεκάκου Μ. Β., (2011) Οι ολοκληρωμένες στρατηγικές χωρικής ανάπτυξης μέσα από τα έργα του ESPON 2013, τα ευρήματα και οι πολιτικές επιπτώσεις των έργων στην Ελλάδα. EUROISLANDS. Πάντειο Πανεπιστήμιο, 8 Νοέμβριου Λεκάκου Μ. Β., (2010) «Ναυτιλία Κεκλεισμένων των θυρών» Marinews, (www.marinews.gr) Λεκάκου Μ. & Πάλλης Θ (2010) Κρουαζιέρα στο Αιγαίο: Προοπτικές & Προκλήσεις Παρουσίαση στη Διημερίδα Κρουαζιέρα στο Αιγαίο Κως, Ιουνίου Lekakou M.Β. and Pallis A.A. (2010). Maritime Tourism in the Aegean Sea, VII Congress of the European Association of Municipalities with Marinas and Leisure Harbors, Άγιος Νικόλαος, Λεκάκου Μ. Β., (2010) Εθνική Ναυτιλιακή Πολιτική Τώρα!! Marinews, (www.marinews.gr) Lekakou, M., (2009) Ports on the islands. Users Perspectives and Performance Indicators Mediterranean ports: present and future challenges. The contribution of develop MED" Conference, Athens: Hellenic Small Islands Network, December. Λεκάκου Μ. & Πάλλης Θ.. Ακτοπλοϊκές Μεταφορές σε Νησιωτικές Περιοχές: Κρίσιμοι Δείκτες Απόδοσης για την Εξυπηρέτηση των νησιών. Nαυτεμπορική, Λεκάκου, Μ., «Ακτοπλοΐα: Διορθώνοντας τις ατέλειες μιας ολιγοπωλιακής αγοράς» Ναυτικά Χρονικά, Σεπτέμβριος Πάλλης Θ. & Λεκάκου Μ. Θαλάσσιος τουρισμός: Στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης των νησιώτικων περιοχών. Τουριστική Αγορά, Αύγουστος Λεκάκου, Μ., «Τι σημαίνει ανταγωνιστική και αποτελεσματική ακτοπλοϊκή αγορά;», Ναυτεμπορική, Πάλλη, Α. Α., Kορρέ Α.Ι., Λεκάκου Μ.Β., Διεθνή Δεδομένα και Ελληνική Πραγματικότητα στη παροχή λιμενικών υπηρεσιών Κέρδος, Λεκάκου, Μ., «Τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της αγοράς Ακτοπλοϊκών υπηρεσιών στην Ελλάδα», Ναυτεμπορική,

13 Μαρία Λεκάκου 13 Πάλλης Θ., Kορρές Α. & Λεκάκου Μ. (2006). Διεθνή Δεδομένα και Ελληνική Πραγματικότητα στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών. Κέρδος, Λεκάκου Μ., Στεφανιδάκη Ε., «Αξίζει ο Πειραιάς να επενδύσει στην κρουαζιέρα;» Ναυλαγορά, Φεβρουάριος Λεκάκου M.,«Οικονομική προσέγγιση του ακτοπλοϊκού ζητήματος», Ναυλαγορά, Δεκέμβριος Πάλλης Θ., Kορρές Α. & Λεκάκου Μ Επικίνδυνες Λιμενικές Σχέσεις. Διαδυκτιακός Κόμβος Marinews (www.marinews.gr). Λεκάκου, Μ., «Οικονομική προσέγγιση του ακτοπλοϊκού ζητήματος», Ημερίδα Πανεπιστημίου Αιγαίου «Το Σύστημα Μεταφορών στο Αιγαίο: Προβλήματα και Προοπτικές», Χίος, 24/11/2004. Λεκάκου, Μ., Λίτινας, Ν., «Από τον προστατευτισμό στην απελευθέρωση των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών: Παρελθόν, παρόν και μέλλον.» Ημερίδα Υπουργείου Αιγαίου «Οι μεταφορές στις «άγονες γραμμές» του Αιγαίου: Προοπτικές για μια οριστική αντιμετώπιση των σημερινών προβλημάτων» Αθήνα 5 Νοεμβρίου Λεκάκου, Μ., «Η αγορά των Ακτοπλοϊκών Υπηρεσιών στην Ελλάδα», δικτυακός χώρος Ιανουάριος 2002 Λεκάκου Μ., «Το νέο θεσμικό πλαίσιο των θαλάσσιων μεταφορών», Συνέδριο Αναπτυξιακού Συνδέσμου ΟΤΑ Ικαρίας- Φούρνων, Ικαρία 6-7 Ιουλίου Lekakou, M., Passenger Coastal Shipping in Greece, στο 10,000 Years of Greek Shipping, T&T Publication, 2001, σελ Λεκάκου, Μ., «Η Ελληνική Ακτοπλοΐα στο κατώφλι του 21 ου αιώνα. Ιστορική Αναδρομή από το 1830 μέχρι σήμερα.» Πρακτικά της Α Ναυτιλιακής Συνάντησης Άνδρου, σελ , Άνδρος Λεκάκου, Μ., «Το Σύστημα των Ακτοπλοϊκών Μεταφορών στο Αιγαίο», Ημερίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας «Η συμβολή της Ναυτικής Τεχνολογίας αιχμής στην ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών στο Ελληνικό Αρχιπέλαγος», Λήμνος Οκτώβριος Χλωμούδης, Κ., Λεκάκου, Μ., Συνδυασμός Πλοίου και Σιδηρόδρομου- Οι δυνατότητες Δημιουργίας Τουριστικών Πακέτων στην Ελλάδα Πρακτικά Συνεδρίου Thalassa 98. Λεκάκου, Μ., Η Ελληνική ναυπηγική βιομηχανία - Παρούσα κατάσταση και προοπτικές. Πρακτικά Ημερίδας Η Ελληνική ναυπηγική βιομηχανία - Παρούσα κατάσταση και προοπτικές. Τεχνικά Χρονικά 3/97, σ Lekakou, M., Tzannatos, E., Domestic Coastal Cargo Shipping: The Case of Greece Thalassa 96 3 rd International Exhibition and Conference, Πειραιάς, Μαρτίου Tzannatos, E., Lekakou, M., Technological Trends and Policy for Passenger Shipping, Thalassa 94 2 nd International Exhibition and Conference for Passenger Shipping, Πειραιάς, Απριλίου Σαμπράκος, E.,, Λεκάκου, M., Δυνατότητες λειτουργίες Ακτοπλοϊκών Γραμμών στο λιμάνι του Λαυρίου, Ημερίδα ΤΕΕ, Λαύριο, Δεκέμβριος Μεταξά, Π. Δελλαδέτσιμα, Μ. Λεκάκου Μερικές σκέψεις για την Ελληνική Νησιωτική Ανάπτυξη και το Περιβάλλον, Συμπόσιο για την Οικολογία και τη βιβλιογραφία της, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Αθήνα 1991, σελ

14 Μαρία Λεκάκου 14 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ Second International Conference on Safety of Maritime Transport, Χίος, Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικής Ιστορίας Γεωπολιτική της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Χίος, International Congress on Coastal and Maritime Tourism, Cesme, 2005 International Conference Shipping in the era of Social Responsibility, Cephalonia, nd International Conference on EU-East and South Asia Trade, Investment, Logistics and E-Business, Chios, International Conference on Competitiveness and Complementarity of Transport Modes, Chios, Επιστημονικό Περιοδικό Tourismos Editorial Advisory Board ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΎΣ ΣΥΛΛΌΓΟΥΣ International Association of Maritime Economists Special Interest Group on Maritime Transport and Port of the WCTR Ένωση Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδας Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Φοιτητών Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς ( ). Μέλος του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδος ( ) Μέλος της WISTA HELLAS (Women International Shipping and Trading Association) (1992- ) Μέλος Δ.Σ Συλλόγου Γονέων 26 ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου ΔΕΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου ( ) Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ) ( ) Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ) (2009- ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Eτεροαναφορές στις προαναφερθείσες δημοσιεύσεις 1. Alexopoulos A. B. Dounias G. (2003). An Assessment of Vessel-Source Oil Pollution Incidents In The Mediterranean Sea Using Inductive Machine Learning Methodologies, Aegean Working Papers, 1 (1),

15 Μαρία Λεκάκου Centre for Research and Technology Hellas (2003). State-of-the-art of the European best practices for the maritime transport safety and environmental impacts. Thessaloniki: CRTH. 3. Corres A.J. (2007). Greek Maritime Policy and the Discreet Role of Shipowners Associations. In: Pallis, A.A. (2007). Maritime Transport: The Greek Paradigm, Transport Economics Series, 21, , London: Elsevier. 4. Corres A.J. and Thanopoulos, J.N. (2005). Shipping Theory and Operation in the Era of Quality, Athens: Interbooks. 5. Chlomoudis C.I., Pallis P.L., Papadimitriou S., & Tzannatos E.S. (2007).The liberalisation of maritime transport and the island regions in EU. Evidence from Greece. European Transport, 37, Diakomihalis M., (2007) Greek Maritime Tourism: Evolution, Structures and Prospects In: Pallis, A.A. (2007). Maritime Transport: The Greek Paradigm, Transport Economics Series, 21, , London: Elsevier. 7. Diakomihalis M., Lagos, D., (2008), Estimation of the economic impacts of yachting in Greece via the tourism satellite account Tourism Economics, 2008, 14 (4), Dragovic B. and Radmilovic Z. (2005) Cruise Vessels Development: New Trends in Cruise Industry. Proceedings of the International Congress on Coastal and Marine Tourism, , Izmir. 9. Focas C (2004). Transport Issues and Problems in Southeastern Europe. Aldershot: Ashgate. 10. Katarelos, E., (2004) Systemic Approach of the Safety and Quality of Transports. Development of Methodology SAFE", PhD Thesis, University of the Aegean 11. Lambrou M.A. (2006). Reflections on Digital, CSR-Aware Shipping. Proceedings of the International Conference Shipping in the era of Social Responsibility (CD- Rom format), Argostoli, Cephalonia, Greece, September Lu, Chin-Shan, Lin, Chi-Chang and Tu, Chiu-Ju (2009) 'Corporate social responsibility and organisational performance in container shipping', International Journal of Logistics Research and Applications, 12: 2, Minas A.D. (2007). Questionable loyalty and trading expertise for access. Shipowners interests and the EU. The 3rd Hellenic Observatory PhD Symposium on Contemporary Greece: Structures, Context and Challenges, London: LSE. 14. Pallis AA (2005). Maritime Interest Representation in the EU. European Political Economy Review, 3(2), Pallis A.A. (2007). Maritime Interests in the EU Policy-making: Structures, Practices and Governability of Collective Action. WMU Journal of Maritime Affairs, 6(1), Perakis A.N. & Denisis A (2008). A survey of short sea shipping and its prospects in the USA, Maritime Policy & Management, 35 (6), Progoulaki M. (2007). Dealing With the Culture Of The Maritime Manpower in a Socially Responsible Manner. Proceedings of the International Conference Shipping in the era of Social Responsibility (CD-Rom format), Argostoli, Cephalonia, Greece, September 2006.

16 Μαρία Λεκάκου Rigas, K. (2009), Boat or airplane? Passengers perceptions of transport services to islands. The example of the Greek domestic leisure market, Journal of Transport Geography, Volume 17, Issue 5, September 2009, Pages Romanos M (2005). Shipping, the state and the market. London School of Economics, Case Study, London, LSE. 20. Alexopoulos A., A., Konstantopoulos, N. (2010), Managing Oil Spills in Greek Waters in Sakas, D. P., Konstantopoulos, N. (ed), Marketing and Management Sciences, Proceedings of the International Conference of ICMMS 2008, , London Imperial College Press 21. Schinas OD (2005) - Application of Multi Criteria Decision Making Techniques in Finance: the Case of the Greek Coastal Shipping. Athens: Technical University of Athens. 22. Schinas OD (2009) Exploring the possibility for hub-and-spoke services in the Greek Coastal System International Journal of Ocean Systems Management Issue: Volume 1, Number 2 / p Triantafylli Α.Α., Ballas Α. Α., (2010), Management control systems and performance: evidence from the Greek shipping industry, Maritime Policy & Management, Volume 37, Issue 6, Tsamourgelis, I., Selective replacement of national by non-national seafarers in OECD countries and the employment function in the maritime sector Maritime Policy & Management, Volume 36, Issue 5 October 2009, pages Tsiotsis G.S.P. (2007). Greek Maritime Policy-Making: Exploring the Effects of the Europeanization. The 3rd Hellenic Observatory PhD Symposium on Contemporary Greece: Structures, Context and Challenges, London: LSE. 26. Tzannatos E.S. (2005). Technical reliability of the Greek coastal passenger fleet, Marine Policy, 29 (1), Vaggelas G.K. and Pallis A.A. (2010). Passenger ports: Port Services and their benefits. Maritime Policy and Management. 37(1), Zwier R, Hiemstra F, Nijkamp P, van Montfort K (1994). Connectivity and isolation in transport networks: a policy scenario experiment for the Greek island. Research Memorandum. Amsterdam: Vrije University. 29. Πλατιάς, Χ. (2008). Η Περιβαλλοντική Διάσταση στο Σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τις μεταφορές στο Θαλάσσιο Χώρο. Στο ηλεκτρονικό περιοδικό: Νόμος και Φύση, Ιανουάριος Μ. Διακομιχάλης,(2006) Θαλάσσιος Τουρισμός και οι επιδράσεις του στην Ελληνική Οικονομία. Μεθοδολογική προσέγγιση μέσω του Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού και της σύνδεσης του με το Εθνικολογιστικό Σύστημα, Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 31. Γ. Βαγγέλας, (2008) Δυναμική Ισορροπία Συμμετοχής Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα στη παραγωγή των λιμενικών υπηρεσιών, Διδακτορική Διατριβή Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 32. Ψαρρός, Α. Γ., (2008) Το Ελληνικό Σύστημα Θαλασσίων Μεταφορών-Ποιότητα και Τεχνοοικονομικές Εξελίξεις σε Πλοία - Κανονισμοί - Υπηρεσίες - Λιμάνια - Προτάσεις Αναβάθμισης Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΘΕΟΤΟΚΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΘΕΟΤΟΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΘΕΟΤΟΚΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας: Κοραή 2 α, Χίος, 82100 Τηλ./Φαξ: 22710 35265 / 22710 35299 E-mail: gtheotokas@aegean.gr Καθηγητής Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρη-µατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ Καθηγητή Οικονομικής των Μεταφορών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς τηλ. γραφείου 210.4142283, Email: sambra@unipi.gr Γενικά Ο Ευάγγελος Σαμπράκος είναι Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, Ο κ τ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 1. Ατομικά στοιχεία. σ. 3 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. Σπουδές.. σ. 3 3. Ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία σ. 3 4. Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών σ. 5 5. Λοιπή διδακτική εμπειρία.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1 ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

A Dynamic Model of Growth and Decline in Industrial Cities.

A Dynamic Model of Growth and Decline in Industrial Cities. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΗ ΑΘΗΝΑ,, 2009 1.. ΑΤΟΜΙΙΚΑ ΣΤΟΙΙΧΕΙΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΑΓΓΕΛΗΣ ΟΝΟΜΑ : ΒΑΣΙΛΗΣ Ημερ. Γέννησης: 07.07.1948 Οικ.Κατάσταση : Έγγαμος, 2 παιδιά. Διεύθυνση: Δεξαμενής 10, Αφίδνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ Κ. ΚΑΠΡΟΣ Αν. Καθηγητής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ Κ. ΚΑΠΡΟΣ Αν. Καθηγητής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Κ. ΚΑΠΡΟΣ Αν. Καθηγητής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος 1. Σπουδές 1994 Διδακτορικό Δίπλωμα (Doctorat) στις Μεταφορές, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 1. Ατοµικά στοιχεία. σ. 3 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. Σπουδές.. σ. 3 3. Ακαδηµαϊκή διδακτική εµπειρία σ. 3 4. Επίβλεψη διπλωµατικών εργασιών σ. 5 5. Λοιπή διδακτική εµπειρία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157 ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & ημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς E-mail: fafaliou@unipi.gr Url: http://www.unipi.gr/faculty/fafaliou/index.html

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα Kωνσταντίνος Πάνου. Βαθµίδα Επίκουρος Καθηγητής. ιεύθυνση γραφείου Κοραή 2 Α, Κτήριο ΙΙ, 1 ος όροφος. Τηλέφωνο +30 22710 35249

Όνοµα Kωνσταντίνος Πάνου. Βαθµίδα Επίκουρος Καθηγητής. ιεύθυνση γραφείου Κοραή 2 Α, Κτήριο ΙΙ, 1 ος όροφος. Τηλέφωνο +30 22710 35249 Όνοµα Kωνσταντίνος Πάνου Βαθµίδα Επίκουρος Καθηγητής ιεύθυνση γραφείου Κοραή 2 Α, Κτήριο ΙΙ, 1 ος όροφος Τηλέφωνο +30 22710 35249 Fax +30 22710 35299 Email panou@aegean.gr Βιογραφικό Ο ρ. Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννη Κ. Ψυχάρη Καθηγητή, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννη Κ. Ψυχάρη Καθηγητή, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννη Κ. Ψυχάρη Καθηγητή, ΤΟΠΑ Αθήνα Ιούνιος 2014 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας : Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας : Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

του Πανεπιστημίου Πειραιώς

του Πανεπιστημίου Πειραιώς ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΒΛΑΧΟΥ Καθηγητή Ναυτιλιακής Οικονομικής και Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς Τμήμα: Ναυτιλιακών Σπουδών Γραφείο : 506 (ΓΛ) Τηλέφωνα : 210-414 2520 E-mail: gpvmaritime@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ANAΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗΣ Α.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ANAΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗΣ Α.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ANAΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗΣ Α.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συνοπτικά βιογραφικά στοιχεία σ.2 Περίληψη πανεπιστηµ. σταδιοδροµίας... σ.2 Ακαδηµαϊκές σπουδές.... p.3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα. Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα Ονοµατεπώνυµο Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Τρέχουσα Θέση 2003 σήµερα Καθηγητής Χρηµατοοικονοµικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολή Επιστηµών ιοίκησης Τµήµα Ναυτιλίας & Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών 22,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα Ονοµατεπώνυµο: Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Τρέχουσα Θέση (2003 σήµερα) Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηµατοοικονοµικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Επισκέπτης Καθηγητής Σχολή Επιστηµών ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Τηλ. Λαζαρίδης Ημερομηνία γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Εμμανουήλ Γεωργίου Καβουσανός Διεύθυνση Εργασίας: Επαγγελματική Θέση: Εκπαίδευση: Σταδιοδρομία:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Εμμανουήλ Γεωργίου Καβουσανός Διεύθυνση Εργασίας: Επαγγελματική Θέση: Εκπαίδευση: Σταδιοδρομία: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Εμμανουήλ Γεωργίου Καβουσανός Διεύθυνση Εργασίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, Αθήνα, ΤΚ 104-34 Τηλ: 210 8203167, Φαξ: 210 8203196, Email: mkavus@aueb.gr.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόεδρος

Δρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόεδρος Δρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόεδρος I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΑ / E-MAILS Διεύθυνση : Παραδείσου 15-171 23 Ν. Σμύρνη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗΣ Α.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ. Συνοπτικά βιογραφικά στοιχεία σ.2 Περίληψη πανεπιστηµ. σταδιοδροµίας... σ.2 Ακαδηµαϊκές σπουδές... p.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗΣ Α.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ. Συνοπτικά βιογραφικά στοιχεία σ.2 Περίληψη πανεπιστηµ. σταδιοδροµίας... σ.2 Ακαδηµαϊκές σπουδές... p. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗΣ Α.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συνοπτικά βιογραφικά στοιχεία σ.2 Περίληψη πανεπιστηµ. σταδιοδροµίας... σ.2 Ακαδηµαϊκές σπουδές.... p.3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ: ΤΙΤΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κώστας Συριόπουλος, Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών (siriopoulos@upatras.gr)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κώστας Συριόπουλος, Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών (siriopoulos@upatras.gr) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κώστας Συριόπουλος, Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών (siriopoulos@upatras.gr) ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Πτυχίο "Οικονομικού Τμήματος" Πανεπιστημίου Πειραιά (πρώην Ανωτάτη

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΟΝΟΜΑ : Ανδρέας I. Ανδρονικίδης ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 1971 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, ΤΚ 540 06 Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310891584 FAX : 2310891544

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Από 30/10/2007 μέχρι 06/09/2013 Καθηγήτρια (Τακτική Θέση), Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Ηπείρου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Από 30/10/2007 μέχρι 06/09/2013 Καθηγήτρια (Τακτική Θέση), Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Ηπείρου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Αλίνα Χυζ Διεύθυνση Εργασίας: ΤΕΙ Πειραιά Τ.Κ. 12244 ΑΙΓΑΛΕΩ Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250 Τηλέφωνο: 210 5381267 Φαξ: 210 5381281 E-mail: alinahyz@teipir.gr;

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία γέννησης: 5 Μαΐου 1968 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Παρούσα θέση: Διεύθυνση οικίας: ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θεοδώρου Flörsheim

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα του Ιωάννη Πάνου Σπιλάνη

Βιογραφικό Σημείωμα του Ιωάννη Πάνου Σπιλάνη Βιογραφικό Σημείωμα του Ιωάννη Πάνου Σπιλάνη Μυτιλήνη ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΙΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: 21 Αυγούστου 1978 Υπηκοότητα: Ελληνική Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: 13/2/2007 13/2/2008, Στρατός Ξηράς Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα