Ενότητα 8. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Internet: Τότε και Τώρα. Κεφάλαιο 8Α. Τρόπος Λειτουργίας Internet. Χειµερινό Εξάµηνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενότητα 8. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Internet: Τότε και Τώρα. Κεφάλαιο 8Α. Τρόπος Λειτουργίας Internet. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07"

Transcript

1 Ενότητα 8 Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο ιαδίκτυο: Κεφάλαιο 8Α: Βασικές Έννοιες ιαδικτύου Κεφάλαιο 8Β: ΣύνδεσηκαιΕργασία Online ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στηνπληροφορική 1 Εισαγωγή στηνπληροφορική 2 Κεφάλαιο 8Α Το διαδίκτυο (Internet): Τότε και Τώρα Πώς δουλεύει το Internet ΒασικέςΙδιότητεςτου Internet Online Υπηρεσίες Ιδιότητες του Internet σε Προγράµµατα Εφαρµογών Internet: Τότε και Τώρα Το Internet δηµιουργήθηκεαπότο ARPA (Advanced Research Projects Agency) και το Υπουργείο Άµυνας των ΗΠΑ για επιστηµονικές και στρατιωτικές επικοινωνίες. Το Internet είναιέναδίκτυοδιασυνδεδεµένωνδικτύων. Ακόµα κι αν τµήµα της υποδοµής καταστρεφόταν, τα δεδοµένα θα µπορούσαν να µεταφερθούν µέσω των υπόλοιπων δικτύων. Το Internet χρησιµοποιεί γραµµές δεδοµένων υψηλής ταχύτητας, που καλούνται backbones, για τη µεταφορά δεδοµένων. Μικρότεραδίκτυασυνδέονταιστο backbone, επιτρέποντας κάθε χρήστη ή κάθε δίκτυο να ανταλλάσσει δεδοµένα µε οποιοδήποτε άλλο χρήστη. Εισαγωγή στηνπληροφορική 3 Εισαγωγή στηνπληροφορική 4 Τρόπος Λειτουργίας Internet ροµολόγηση Κίνησης στο Internet Σχήµατα ιευθυνσιοδότησης Domains και Subdomains Εισαγωγή στηνπληροφορική 5 Εισαγωγή στηνπληροφορική 6 1

2 ροµολόγηση Κίνησης στο Internet Οι περισσότεροι υπολογιστές δεν συνδέονται απευθείας στο Internet. Αντίθετα, συνδέονται σε ένα µικρότερο δίκτυο το οποίο συνδέεται στο backbone του Internet. Το Internet περιλαµβάνει χιλιάδες υπολογιστών που λειτουργούν ως εξυπηρετητές (hosts), οι οποίοι παρέχουν δεδοµένα και υπηρεσίες που απαιτούνται από τα συστήµατα των χρηστών πελατών. Όταν χρησιµοποιείται το Internet, ο υπολογιστής σας (ένας πελάτης) απαιτεί δεδοµένα από ένα σύστηµα εξυπηρετητή. Η αίτηση και τα δεδοµένα τµηµατοποιούνται σε πακέτα και µεταφέρονται µέσω πολλαπλών δικτύων προτού ενοποιηθούν ξανά στον προορισµό τους. Εισαγωγή στηνπληροφορική 7 Εισαγωγή στηνπληροφορική 8 Σχήµατα ιευθυνσιοδότησης Για να επικοινωνήσει πάνω από το Internet, ένας υπολογιστής πρέπει να έχει µια µοναδική διεύθυνση. Κάθε υπολογιστής στο Internet έχει µια µοναδική αριθµητική ταυτότητα, που καλείται διεύθυνση του Internet Protocol (IP). Κάθε διεύθυνση IP αποτελείται από τέσσερα µέρη κάθε µέροςείναιέναςαριθµόςµεταξύ 0και 255. Μιαδιεύθυνση IP µπορεί να µοιάζει όπως η ακόλουθη: Domains και Subdomains Επιπρόσθετα µε τη διεύθυνση IP, οι περισσότεροι hosts του Internet ήεξυπηρετητέςέχουνµιαδιεύθυνση DNS (Domain Name System), η οποία χρησιµοποιεί λέξεις. Ένα όνοµα domain προσδιορίζει την κατηγορία του οργανισµού που κατέχει τον υπολογιστή. Ένας εξυπηρετητής Internet πουανήκειστην IBM µπορείναέχειόνοµα domain το ibm.com Μερικές εταιρείες έχουν πολλαπλούς εξυπηρετητές που τους προσδιορίζουν µε subdomains, όπως π.χ. products.ibm.com Εισαγωγή στηνπληροφορική 9 Εισαγωγή στηνπληροφορική 10 Βασικές Ιδιότητες του Internet Ο Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) News Telnet File Transfer Protocol (FTP) Internet Relay Chat (IRC) Εισαγωγή στηνπληροφορική 11 Εισαγωγή στηνπληροφορική 12 2

3 Ο Παγκόσµιος Ιστός Ο Παγκόσµιος Ιστός (WWW, World Wide Web) αποτελεί τµήµατου Internet, τοοποίουποστηρίζειέγγραφα hypertext, επιτρέποντας στους χρήστες να βλέπουν και να εξερευνούν διάφορες κατηγορίες δεδοµένων. Μια σελίδα Web είναι ένα έγγραφο κειµένου κωδικοποιηµένοµεετικέτες HTML (hypertext markup language). Η γλώσσα HTML επιτρέπει στους σχεδιαστές να συνδέουν περιεχόµενοµέσωυπερσυνδέσεων (hyperlinks). Κάθεσελίδα Web έχειµιαδιευθύνσηπουκαλείται URL (Uniform Resource Locator). Η διεύθυνση διεύθυνσηείναι είναιγια γιαέναν Εξυπηρετητή Εξυπηρετητήτου τουinternet που που χρησιµοποιεί χρησιµοποιείτο τοπρωτόκολλο ΗΤΤΡ ΗΤΤΡ (hypertext (hypertext transfer transfer protocol) protocol) Το Τοsite είναιστοτµήµατου είναιστοτµήµατου Internet Internetπου πουείναι είναιγνωστό γνωστόως ως παγκόσµιος παγκόσµιοςιστός ιστός WWW WWW (World (World Wide Wide Web). Web). Το Τοsite ανήκεισεµιαεταιρεία ανήκεισεµιαεταιρεία που πουονοµάζεται ονοµάζεταιglencoe. Για Γιατην τηνεύρεση εύρεσησελίδων σελίδωνweb που πουσυνοδεύουν συνοδεύουντο τοβιβλίο, ο browser browser ακολουθεί ακολουθείτο το µονοπάτι µονοπάτι URLπροςένανφάκελοπου ονοµάζεται ονοµάζεται norton, norton, και και µετά µετάσε σε έναν ένανυποφάκελο υποφάκελοπου πουονοµάζεται ονοµάζεται online. online. Εισαγωγή στηνπληροφορική 13 Εισαγωγή στηνπληροφορική 14 News Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ) είναι ο πιο δηµοφιλής λόγος για τον οποίον οι άνθρωποι χρησιµοποιούν το Internet. Για τη δηµιουργία, αποστολή, και λήψη µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, απαιτείται ένα αντίστοιχο πρόγραµµακαιέναςλογαριασµόςσεένανεξυπηρετητή mail του Internet µε ένα όνοµα domain. Για τη χρήση , ένας χρήστης πρέπει να διαθέτει µια διεύθυνση , που µπορείτε να δηµιουργήσετε προσθέτοντας το δικό σας όνοµα στο όνοµα domain του εξυπηρετητή , όπως π.χ. στο Μια υπηρεσία που βασίζεται στο Internet, καλείται news, και περιλαµβάνει δεκάδες χιλιάδες newsgroups. Κάθε newsgroup περιλαµβάνει συζητήσεις για ένα συγκεκριµένο θέµα. Το όνοµα ενός newsgroup καθορίζει το ιδιαίτερο θέµα ενδιαφέροντος των χρηστών του, όπως π.χ. το alt.food.cake ή το comp.os.unix Για τη συµµετοχή σε ένα newsgroup, απαιτείται ένα πρόγραµµα newsreader, που επιτρέπει την ανάγνωση των άρθρωνπουέχουναποσταλλείστονεξυπηρετητήειδήσεων. Μπορείτε να γράφετε άρθρα τα οποία άλλοι χρήστες διαβάζουν και αποκρίνονται σε αυτά. Εισαγωγή στηνπληροφορική 15 Εισαγωγή στηνπληροφορική 16 Telnet Το Telnet είναι µια ειδική υπηρεσία που επιτρέπει στους χρήστες να χρησιµοποιούν έναν υπολογιστή για να αποκτήσουν πρόσβαση στα περιεχόµενα ενός άλλου υπολογιστή (Telnet host). Ένα πρόγραµµα Telnet δηµιουργεί ένα «παράθυρο» στον υπολογιστή-host ώστε να µπορεί ο χρήστης να πρoσπελάσει τα αρχεία, να εισάγει εντολές και να ανταλλάξει δεδοµένα. Η υπηρεσία Telnet χρησιµοποιείται ευρέως από βιβλιοθήκες επιτρέπονταςστουςεπισκέπτεςνααναζητούνπληροφορίες, ναβρίσκουνάρθρα, κλπ. Εισαγωγή στηνπληροφορική 17 Εισαγωγή στηνπληροφορική 18 3

4 File Transfer Protocol (FTP) Τοπρωτόκολλοµεταφοράςαρχείων (FTP, File transfer protocol) είναι το εργαλείο του Internet που χρησιµοποιείται για την αντιγραφή αρχείων από τον έναν υπολογιστή στον άλλον. Χρησιµοποιώνταςέναειδικόπρόγραµµα FTP ήέναν Web browser (π.χ. Internet Explorer), µπορείτενασυνδεθείτεσε έναν υπολογιστή εξυπηρετητή FTP µέσω του Internet και να αντιγράψετε αρχεία στον υπολογιστή σας. Το πρωτόκολλο FTP είναι χρήσιµο για την εύρεση και αντιγραφή αρχείων λογισµικού, άρθρων και άλλων κατηγοριών δεδοµένων. Πανεπιστήµια και εταιρίες λογισµικού χρησιµοποιούν εξυπηρετητές FTP για να παρέχου στους επισκέπτες τους πρόσβαση σε δεδοµένα. Internet Relay Chat (IRC) Το IRC (Internet Relay Chat) είναι µια υπηρεσία που επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν µεταξύ τους σε πραγµατικό χρόνο, πληκτρολογώντας κείµενο σε ένα ειδικό παράθυρο. Όπως µε τις ειδήσεις (news), υπάρχουν εκατοντάδες «καναλιών» IRC, το καθένα αφιερωµένο σε ένα συγκεκριµένο θέµα ή οµάδα χρηστών. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε ένα ειδικό πρόγραµµα IRC για να συµµετάσχετε σε συζητήσεις σε ένα chatroom, αν και πολλά chatroomsεγκαθίστανταισε Web sites, επιτρέποντας στους επισκέπτες να επικοινωνούν µεταξύ τους άµεσα χρησιµοποιώντας το παράθυρο του Web browser. Εισαγωγή στηνπληροφορική 19 Εισαγωγή στηνπληροφορική 20 Online Υπηρεσίες Μια online υπηρεσία είναι µια εταιρία που παρέχει πρόσβαση σε , οµάδες συζητήσεων, βάσεις δεδοµένων για διάφορα ζητήµατα και στο Internet. Παραδείγµατα δηµοφιλών online υπηρεσιών αποτελούν οι America Online, CompuServe, και Prodigy Ιδιότητες του Internet σε Προγράµµατα ηµοφιλή πρόγραµµατα εφαρµογών, όπως επεξεργαστές κειµένου και λογιστικά φύλλα, διαθέτουν ικανότητες που σχετίζονται µε το Internet. Χρησιµοποιώντας τις ειδικές αυτές ιδιότητες, µπορείτε να δηµιουργείτε περιεχόµενο για δηµοσίευση στο Internet ή να δείτεπεριεχόµεναάµεσααπότο Internet. Εισαγωγή στηνπληροφορική 21 Εισαγωγή στηνπληροφορική 22 Επανάληψη Κεφαλαίου 8Α Ονοµάστε τους δύο οργανισµούς που δηµιούργησαν το δίκτυο που σήµερα καλείται Internet. Περιγράψτε τη βασική δοµή του Internet. Αναφέρετετιςβασικέςυπηρέσιεςπουπαρέχειτο Internet στους χρήστες του. Προσδιορίστε δύο ιδιότητες σχετικές µε το Internet που συναντώνται σε πολλές εφαρµογές λογισµικού. Κεφάλαιο 8Β Πρόσβασηστο Internet Συνδέονταςένα PC στο Internet ουλεύονταςστο Internet Εµπόριο στον Παγκόσµιο Ιστό (World Wide Web) Εισαγωγή στηνπληροφορική 23 Εισαγωγή στηνπληροφορική 24 4

5 Πρόσβαση στο Internet Μη καθιερωµένες µέθοδοι Κοινές µέθοδοι σύνδεσης Συνδέσεις δεδοµένων υψηλής ταχύτητας Μη καθιερωµένες µέθοδοι Οι παρακάτω µέθοδοι σύνδεσης στο Internet δεν χρησιµοποιούνταισυχνά: Άµεση σύνδεση: συνδέει ένα αποµονωµένο PC απευθείας στο backbone του Internet µέσωτουπρωτοκόλλου SLIP (serial line interface protocol) η του πρωτοκόλλου PPP (point-to-point protocol). Σύνδεση αποµακρυσµένου τερµατικού: επιτρέπει σε ένα χρήστη να ανταλλάσσει εντολές και δεδοµένα σε µορφή κειµένου ASCII µε έναν υπολογιστή εξυπηρετητή UNIX. Σύνδεση µέσω Gateway: συνδέει ένα δίκτυο που δεν χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο TCP/IP µε το Internet µέσω ενός gateway. Εισαγωγή στηνπληροφορική 25 Εισαγωγή στηνπληροφορική 26 Κοινές µέθοδοι σύνδεσης Οι ακόλουθες είναι µερικές πολύ συνηθισµένες µέθοδοι σύνδεσηςυπολογιστώνστο Internet: Σύνδεσηµέσωενόςτοπικούδικτύου (LAN): εάντο LAN χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο TCP/IP, µπορεί να ανταλλάσσει δεδοµένα πάνω από το Internet µέσω ενός gateway. Αν το LAN είναι συνδεδεµένο στο Internet µέσω ενός router, η σύνδεση επεκτείνεται σε όλους τους κόµβους του δικτύου. Σύνδεση µέσω ενός µόντεµ: εάν ένας προσωπικός υπολογιστής έχει πρόσβαση σε ένα modem και µια τηλεφωνική γραµµή, µπορεί να συνδεθείαπευθείαςήµέσωενόςπαροχέαυπηρεσιών Internet (ISP, Internet Service Provider). Οι λογαριασµοί ISP είναι ο συνηθέστερος τύπος σύνδεσης στο Internet. Εισαγωγή στηνπληροφορική 27 Εισαγωγή στηνπληροφορική 28 Συνδέσεις εδοµένων Υψηλής Ταχύτητας Επειδήοιταχύτητεςτων modems περιορίζονταιστα 56 Kbps, πολλοί χρήστες και µικρές επιχειρήσεις συνδέονται στο Internet µέσω γραµµών υψηλών ταχυτήτων, όπως τις ακόλουθες: Η υπηρεσία ISDN µπορεί να µεταδόσει έως 128 Kbps και µεταφέρει σήµατα φωνής και δεδοµένων πάνω από την ίδια σύνδεση. Οι υπηρεσίες xdsl είναι διαθέσιµες σε διάφορες µορφές µε ταχύτητες κατεβάσµατος έως 52 Mbps, και παρέχουν επίσης ταυτόχρονες µεταδόσεις φωνής και δεδοµένων. Η υπηρεσία καλωδιακού µόντεµ παρέχει υψηλής ταχύτητας µετάδοση δεδοµένων πάνω από τις υπάρχουσες οµοαξονικές γραµµές του συστήµατος καλωδιακής τηλεόρασης Εισαγωγή στηνπληροφορική 29 Εισαγωγή στηνπληροφορική 30 5

6 Σύνδεση ενός PC στο Internet Για τη σύνδεση ενός PC στο Internet, χρησιµοποιούνται εφαρµογές και συνδέσεις δικτύου που συµβαδίζουν µε το πρότυπο Winsock. Το πρότυπο Winsock εξασφαλίζει ότι συνδέσεις και εφαρµογές χρησιµοποιούν το πρωτόκολλο TCP/IP και µπορούν να επικοινωνήσουν µεταξύ τους Κάθε εφαρµογή Winsock και σύνδεση µπορούν να συνδυαστούν και να εξασφαλιστεί ότι µπορούν να λειτουργούνµαζί. Εισαγωγή στηνπληροφορική 31 Εισαγωγή στηνπληροφορική 32 ουλεύοντας στο Internet Επιχειρήσεις και Firewalls Intranets και Extranets Ζητήµατα για Telecommuters Επιχειρήσεις και Firewalls Πολλές επιχειρήσεις συνδέουν το τοπικό τους δίκτυο στο Internet, καθιστώντας τα δεδοµένα τους προσβάσιµα σε µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες, όπως είναι οι hackers. Οιεπιχειρήσειςµπορούνναχρησιµοποιήσουνένα firewall για να ελέγχουν την πρόσβαση στο δίκτυό τους µέσω Internet, από άτοµα που δεν ανήκουν στην επιχείρηση. Ένα firewall δίνει στους εξωτερικούς χρήστες πρόσβαση σε δηµόσια τµήµατα του δικτύου ενός περιορίζει την πρόσβαση σε προστατευµένα τµήµατα του δικτύου. Εισαγωγή στηνπληροφορική 33 Εισαγωγή στηνπληροφορική 34 Invalid password STOP Εισαγωγή στηνπληροφορική 35 Εισαγωγή στηνπληροφορική 36 6

7 Intranets και Extranets Πολλοί οργανισµοί ρυθµίζουν τα εσωτερικά τους δίκτυα ώστε να µοιάζουν µε τον παγκόσµιο ιστό (WWW), έτσι ώστε οι χρήστες να τα προσπελάυνουν µε έναν browser. Ένα intranet είναι ένα LAN ή WAN που χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο TCP/IP αλλά είναι προσβάσιµο µόνο από τους εσωτερικούς χρήστες. Τα Intranets δεν συνδέονται στο Internet. Ένα extranet είναι ένα intranet που επιτρέπει εξωτερική πρόσβαση σε αυτό µέσω του Internet. Συνήθως, οι εξωτερικοί χρήστες πρέπει να συνδέονται σε αυτό µε µια ταυτότητα (ID) και έναν κωδικό (password). Ζητήµατα για Telecommuters Ένας telecommuter είναι κάποιος που εργάζεται πέρα από το χώρο εργασίας, αλλά χρησιµοποιεί έναν υπολογιστή και λογισµικό επικοινωνιών για να έχει πρόσβαση το δίκτυο της εταιρείας, συνήθως πάνω µέσω του Internet. Όταν αποκτούν πρόσβαση σε ένα εταιρικό δίκτύο που είναι online, οι telecommuters πρέπει να γνωρίζουν ζητήµατα όπως η ασφάλεια, η κατοχή ευαίσθητων δεδοµένων, η δυσφήµηση καιησωστήχρήσητωνπόρωντηςεταιρείας. Εισαγωγή στηνπληροφορική 37 Εισαγωγή στηνπληροφορική 38 Εµπόριο στον Παγκόσµιο Ιστό Ο Παγκόσµιος Ιστός (Web) είναι ένα µέσο για ηλεκτρονικό εµπόριο (e-commerce), που απλά σηµαίνει να γίνονται συναλλαγές online. Για τους καταναλωτές, το ηλεκτρονικό εµπόριο σηµαίνει την ικανότητα ασφαλών αγορών, πληρωµής λογαριασµών και εκτέλεσης κάθε τύπου συναλλαγής online. Για τις επιχειρήσεις, το ηλεκτρονικό εµπόριο σηµαίνει έναν νέο τρόπο για πώληση και διανοµή προιόντων και υπηρεσιών και την επέκταση σε αγορές πέρα από τις φυσικές τοποθεσίες και τα γεωγραφικά σύνορα. Επανάληψη Κεφαλαίου 8Β Περιγράψτε πώς συνδέεται ένας υπολογιστής στο Internet. Προσδιορίστε τρεις κατηγορίες συνδέσεων υψηλής ταχύτητας που χρησιµοποιούνται συνήθως για σύνδεση στο Internet. Περιγράψτε τη διαδικασία σύνδεσης ενός προσωπικού υπολογιστή στο Internet µέσω ενός λογαριασµού ISP. Εξηγείστε τι είναι ένα firewall και ποιες είναι οι χρήσεις του. Ορίστε τους όρους intranet και extranet. Εξηγείστε τι σηµαίνει ηλεκτρονικο εµπόριο και πως επηρεάζει καταναλωτές και επιχειρήσεις. Εισαγωγή στηνπληροφορική 39 Εισαγωγή στηνπληροφορική 40 7

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ INTERNET. Ο Παγκόσµιος Ιστός Εισαγωγικές Έννοιες. ρ. Σιασιάκος Κωνσταντίνος. Εβδοµάδα 3η: 11 & 18 Νοεµβρίου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ INTERNET. Ο Παγκόσµιος Ιστός Εισαγωγικές Έννοιες. ρ. Σιασιάκος Κωνσταντίνος. Εβδοµάδα 3η: 11 & 18 Νοεµβρίου. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ INTERNET Ο Παγκόσµιος Ιστός Εισαγωγικές Έννοιες Εβδοµάδα 3η: 11 & 18 Νοεµβρίου ρ. Σιασιάκος Κωνσταντίνος ΑΤΕΙ-Χαλκίδας Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ο δικτυωµένος κόσµος του Internet

- 1 - Ο δικτυωµένος κόσµος του Internet Για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία όλος ο κόσµος βρίσκεται πραγµατικά στα δάχτυλά σας. Από τον υπολογιστή σας έχετε τη δυνατότητα να βρείτε πληροφορίες για οτιδήποτε µπορείτε να σκεφτείτε ή να φανταστείτε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Περιεχόµενα 1.. 2. Χρήση προγραµµάτων φυλλοµετρητή. Πρόσβαση σε δικτυακό τόπο Αξιοποίηση της δοµής υπερµέσων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ίκτυα Υπολογιστών, το ιαδίκτυο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Περιεχόµενα 1. ίκτυα Υπολογιστών, το ιαδίκτυο. 2. Χρήση προγραµµάτων φυλλοµετρητή.

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από τον συγγραφέα... 7. 01 Διαδίκτυο Internet... 9. 02 Υπηρεσίες και εφαρμογές του Διαδικτύου... 17

Λίγα λόγια από τον συγγραφέα... 7. 01 Διαδίκτυο Internet... 9. 02 Υπηρεσίες και εφαρμογές του Διαδικτύου... 17 ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από τον συγγραφέα... 7 01 Διαδίκτυο Internet... 9 02 Υπηρεσίες και εφαρμογές του Διαδικτύου... 17 03 O φυλλομετρητής Internet Explorer... 29 04 Το σύστημα Βοήθειας του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ 100baseT ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ Το πρότυπο Ethernet για τα τοπικά δίκτυα που χρησιμοποιούν καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους για τη μεταφορά δεδομένων με ταχύτητα 100 megabit ανά δευτερόλεπτο (Mbps). 10base2 Το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007

Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Εισαγωγή 4.2 Ιστορική αναδρομή 4.3 Βασικές έννοιες 4.4 Βασικές υπηρεσίες

4.1 Εισαγωγή 4.2 Ιστορική αναδρομή 4.3 Βασικές έννοιες 4.4 Βασικές υπηρεσίες 4. Η σημασία του διαδικτύου στην ΚτΠ 4.1 Εισαγωγή 4.2 Ιστορική αναδρομή 4.3 Βασικές έννοιες 4.4 Βασικές υπηρεσίες 4.1 Εισαγωγή Το διαδίκτυο (Internet), αποτελεί το δίκτυο των δικτύων που συνδέει άλλα μικρότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΜ:3524 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ:883 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΛΑΒΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη...3 Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Δήμητρα Γιαγκούδη Υλοποίηση Ιστoχώρου του Τμήματος Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης σε I-mode

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Δήμητρα Γιαγκούδη Υλοποίηση Ιστoχώρου του Τμήματος Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης σε I-mode ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Δήμητρα Γιαγκούδη Υλοποίηση Ιστoχώρου του Τμήματος Τηλεπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο. Πρόσβαση στο διαδίκτυο - To μοντέλο client/server του διαδικτύου

Κεφάλαιο. Πρόσβαση στο διαδίκτυο - To μοντέλο client/server του διαδικτύου 3 Κεφάλαιο Πρόσβαση στο διαδίκτυο - To μοντέλο client/server του διαδικτύου Το Internet υιοθετεί το μοντέλο client/server (πελάτη / διακομιστή) όσον αφορά στην παράδοση των πληροφοριών. Βάσει του μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι δίκτυο υπολογιστών και τι διαδίκτυο; Πώς λειτουργεί και πάνω σε ποιες αρχές στηρίζεται; Τι χρειαζόµαστε για να συνδεθούµε στο internet; Ποια η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΑΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Κεφάλαιο 12ο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΑΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Κεφάλαιο 12ο Σελίδες σχολικού βιβλίου : 357-4001 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΑΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Κεφάλαιο 12ο 2 12.1 Η εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας Οπτικά Ακουστικά μηνύματα (σήματα καπνού φωνή) Γραπτά μηνύματα ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΣΤΟ INTERNET KAI TO WORLD WIDE WEB (WWW)

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΣΤΟ INTERNET KAI TO WORLD WIDE WEB (WWW) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΣΤΟ INTERNET KAI TO WORLD WIDE WEB (WWW) Κ. Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Αναπλ. Καθηγητής Θεσσαλονίκη 2000 Κ. Μ. Παρασκευόπουλος ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΣΤΟ INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΡΤΑ)

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΡΤΑ) Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΡΤΑ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΡΤΑ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο1: internet 1.1 Τι είναι internet...1 1.2 Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΛΙΟΝΟΥΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ Α.Μ. 7293 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Α.Μ. 6304

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΛΙΟΝΟΥΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ Α.Μ. 7293 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Α.Μ. 6304 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ [ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΛΙΟΝΟΥΔΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο INTERNET και στην Υπηρεσία περιήγησης στον Παγκόσμιο Ιστό/WWW

Εισαγωγή στο INTERNET και στην Υπηρεσία περιήγησης στον Παγκόσμιο Ιστό/WWW Εισαγωγή στο INTERNET και στην Υπηρεσία περιήγησης στον Παγκόσμιο Ιστό/WWW Το διαδίκτυο Το Διαδίκτυο (Internet) είναι το δίκτυο των δικτύων, στο οποίο είναι συνδεδεμένοι παρά πολλοί υπολογιστές και επιμέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΥΠΕΠΘ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο INTERNET. Θεωρία και Εφαρµογές

Εισαγωγή στο INTERNET. Θεωρία και Εφαρµογές Εισαγωγή στο INTERNET Θεωρία και Εφαρµογές ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ INTERNET To Internet, ένα από τα πιο συναρπαστικά και συνάµα ουσιαστικά δηµιουργήµατα του ανθρώπινου νου, δίκαια θεωρείται από πολλούς ως ένα σύγχρονο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στην συνέχεια, γίνεται σύντομη αναφορά στις πιο χαρακτηριστικές εφαρμογές, που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP και είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο. http://videolearner.com Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Το ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι υπολογιστές της ίδιας ή και διαφορετικής μάρκας συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε τοπικό (local) ή ευρύ (wide) επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Εφ. Πληροφορικής, Κεφ. 12 Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Εφ. Πληροφορικής, Κεφ. 12 Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Εφ. Πληροφορικής, Κεφ. 12 Καραμαούνας Π. 1 12.1 Η εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας Φωνή, αγγελιοφόροι, φωτιές (φρυκτωρίες), καπνός, τύμπανα (ταμ

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία των Υπολογιστικών Συστημάτων:

Τεχνολογία των Υπολογιστικών Συστημάτων: Κεφάλαιο 4 Τεχνολογία των Υπολογιστικών Συστημάτων: Υλικό, Λογισμικό, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα 4.1 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ιστορικό Πρωτόκολλα Υπηρεσίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ιστορικό Πρωτόκολλα Υπηρεσίες INTERNET, Κεφάλαιο 1: Ιστορικό - Πρωτόκολλα Υπηρεσίες 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ιστορικό Πρωτόκολλα Υπηρεσίες 1. Εισαγωγή στο Internet Ιστορικό Το Internet, όπως γνωρίζουµε, έχει αρκετά µεγάλη ιστορία και βασικά, έχουν

Διαβάστε περισσότερα

To λεξικό του Internet

To λεξικό του Internet To λεξικό του Internet A Address: Ο τόπος που βρίσκεται μια πηγή του Internet. Μια e-mail address μπορεί να έχει την εξής μορφή : georgepapado@hotmail.com. Μια web address είναι κάπως έτσι: http://www.in.gr.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από τον συγγραφέα... 7. 1 Υπηρεσίες και εφαρμογές του ιαδικτύου... 9. 2 O φυλλομετρητής Internet Explorer...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από τον συγγραφέα... 7. 1 Υπηρεσίες και εφαρμογές του ιαδικτύου... 9. 2 O φυλλομετρητής Internet Explorer... ENOTHTA 7 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από τον συγγραφέα... 7 1 Υπηρεσίες και εφαρμογές του ιαδικτύου... 9 2 O φυλλομετρητής Internet Explorer... 19 3 Περιήγηση στον Ιστό... 25 4 Άμεση πρόσβαση σε ιστοσελίδες

Διαβάστε περισσότερα