ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2 Χάρτης της τελευταίας Οθωμανικής περιόδου ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Χάρτης της Θεσσαλονίκης από τα αρχεία του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανατρέχοντας στην έκδοση του ΥΠΕΧΩΔΕ του Απριλίου 1989 για την συνολική παρουσίαση του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με τους στόχους, προγράμματα και αρμοδιότητές του, αισθανόμαστε την ανάγκη αναζήτησης μιας αντικειμενικής αποτίμησης των πεπραγμένων των τελευταίων 25 χρόνων αλλά και των λόγων που οδήγησαν σε αυτά ή απέτρεψαν άλλα. Με καθαρότητα γραφής, συγκρότηση και δύναμη προθέσεων, πρωταγωνιστική θέση για θέσπιση ΖΟΕ που θα διασφάλιζαν τη μελλοντική ανάπτυξη της πόλης, πολλές προτάσεις -ακριβώς ίδιες ή με παραλλαγές- παραμένουν σήμερα το ζητούμενο και δημιουργούν εύλογους προβληματισμούς για το πόσο αισιόδοξα μπορεί να αντιμετωπισθεί το μέλλον της πόλης. Πολλές παραδοχές του τότε παραμένουν και τώρα κοινές, γιατί έχουν να κάνουν με θεμελιώδεις αξίες που διέπουν τον στρατηγικό σχεδιασμό και μένουν αναλλοίωτες στον ορίζοντα της 25ετίας. Άλλες όμως απουσιάζουν εντελώς χωρίς να υπάρχει υποψία της επερχόμενης επέλασής τους, ενώ σήμερα η νέα πραγματικότητα επιβάλλει επιτακτικά να επανατοποθετεί το πλαίσιο του προγραμματικού σχεδιασμού για τη Θεσσαλονίκη και την ευρεία περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Η κλιματική αλλαγή, η οικονομική ενδυνάμωση με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος, ο προσδιορισμός της έννοιας ανάπτυξη με σύγχρονους όρους, ο μεταβολισμός της πόλης, τα ενεργειακά χαρακτηριστικά και το αποτύπωμα των προτάσεων, η κατανάλωσηκατασπατάληση μη ανανεώσιμης ενέργειας, η εξοικονόμηση φυσικών πόρων και παραγωγή-χρήση ανανεώσιμης ενέργειας, η δίκαιη νομή του χώρου και κατανομή βλαβών και οφέλους, η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, η μετατόπιση από το ιδιωτικό στο συλλογικό και από την ιδιοκτησία στην παροχή υπηρεσιών, η αποτροπή της διάχυσης με ανάταση του κέντρου και επιστροφή σε αυτό, η κατανόηση της υπεραξίας των βιώσιμων προτάσεων -από την κινητικότητα μέχρι την ανακύκλωση γης και κτηρίων-, η αντιμετώπιση ακραίων οικονομικών-κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων, η παρούσα κρίση όχι ως συγκυρία αλλά ως αποτέλεσμα ενός αξιακού και δομικού μοντέλου που υιοθετήσαμε, όλα ζητούν αλλαγή πλεύσης. Η νέα Καλλικρατική δομή της χώρας, εκφραζόμενη και μέσα από το Συμβούλιο του Ρυθμιστικού Σχεδίου, μπορεί να διασφαλίσει τη μέγιστη συναίνεση για την υλοποίηση των στόχων που θέτει το νέο Ρ. Σ.Θ. Η σύνταξη εξειδικευμένων προτάσεων και δομικών παρεμβάσεων, καθώς επίσης ο συντονισμός και η εναρμόνιση των επιμέρους προγραμμάτων του δημόσιου τομέα που εμπίπτουν στο σχεδιασμό του Ρ.Σ.Θ. με τους στόχους, τις αρχές και κατευθύνσεις που αυτό ορίζει, αποτελούν ευθύνη του ΟΡΘΕ. Αν σε αυτές τις συνέργειες περιληφθεί ο χρονικός και οικονομικός-επιχειρησιακός προγραμματισμός, τότε μπορούμε πράγματι να αντιμετωπίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον της Θεσσαλονίκης ως μητρόπολης με υπερεθνική σημασία και της ευρύτερης περιοχής ως δυναμικού υποδοχέα των προβλέψεων του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου. 3

4 Το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης Στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον της οικονομικής διεθνοποίησης, της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η πόλη της Θεσσαλονίκης και η ευρύτερη περιοχή της καλούνται να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις. Ένα σύγχρονο Ρυθμιστικό Σχέδιο για την ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης είναι σήμερα αναγκαιότητα διότι αποτελεί το βασικό "εργαλείο" της βιώσιμης ανάπτυξής της. Μετά την πάροδο δυόμισι δεκαετιών από τη θεσμοθέτηση και εφαρμογή του πρώτου Ρυθμιστικού Σχεδίου της Θεσσαλονίκης (ν.1561/1985), το ΥΠΕΚΑ και ο ΟΡΘΕ προωθούν προς διαβούλευση και θεσμοθέτηση το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης (ν.ρ.σ.θ) που εκπονήθηκε την περίοδο από ομάδα μελετητών με τη συμμετοχή συμβούλων καθηγητών του ΑΠΘ και υπό την επίβλεψη του ΟΡΘΕ. Το ν.ρ.σ.θ ενσωματώνει το σύνολο των στόχων, των κατευθύνσεων πολιτικής, των προτεραιοτήτων, των προγραμμάτων και των μέτρων τα οποία προσδιορίζουν για την ευρύτερη περιοχή α) τη χωροταξική και οικιστική οργάνωση, β) την πολεοδομική οργάνωση γ) την οικονομική ανάπτυξη, γ) την κοινωνική σύγκλιση και συνοχή, δ) την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, και δ) την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επομένως, το ν.ρ.σ.θ συνιστά ένα ολοκληρωμένο χωρικό πλαίσιο στρατηγικού χαρακτήρα, μέσα στο οποίο θα πρέπει να εντάσσονται και να εναρμονίζονται όλες οι επιμέρους μελέτες και τα έργα της περιοχής (π.χ αναπτυξιακά, μεταφορικών υποδομών, κ.α.). Τα όρια της περιοχής που καλύπτει το ν.ρ.σ.θ. θα οριστικοποιηθούν μετά τη διαδικασία της διαβούλευσης και σε συνδυασμό με την προωθούμενη μελέτη αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Κεντρικής Μακεδονίας. Η στρατηγική προσέγγιση του Σχεδίου ακολουθεί τις αρχές της βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης η οποία ενέχει ως βασικές συνιστώσες τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την προστασία και ανάδειξη του πολιτισμικού περιβάλλοντος και του τοπίου. Βασικοί στόχοι του ν.ρ.σ.θ είναι οι εξής: Διεθνοποίηση και οικονομική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης Ενδυνάμωση της χωρικής συνοχής της μητροπολιτικής περιοχής και ισόρροπη ανάπτυξη Προώθηση ισότητας ευκαιριών, κοινωνικής συνοχής σε ολόκληρη την περιοχή εμβέλειας του ν.ρ.σ.θ Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσα από αναπλάσεις, ανάσχεση του φαινομένου της αστικής επέκτασης και διάχυσης και ενίσχυση του μοντέλου της συμπαγούς πόλης Διασφάλιση οικολογικής ισορροπίας, προστασία και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής 4 5

5 Συμβούλιο Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης Με τη θεσμοθέτηση του νέου Ρ.Σ.Θ. και μετά τον Ν. 3883/2010 άρθρο 27, θα συσταθεί στον ΟΡΘΕ «Συμβούλιο Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης» επαναφέροντας σε ισχύ το άρθρο 6 του Ν. 1561/1985. Πρόκειται για συμβουλευτικό όργανο παρακολούθησης της πραγματοποίησης των στόχων του Ρ.Σ.Θ. και σύνταξης των αναγκαίων αναθεωρήσεων και τροποποιήσεών του. Στρατηγικό Σχέδιο Το ΥΠΕΚΑ και ο ΟΡΘΕ αναλαμβάνουν πρωτοβουλία για την ανάδειξη-εξασφάλιση της συνέχειας-συνοχής των προγραμματικών προσπαθειών, την προώθηση της καλής λειτουργίας, τον προσδιορισμό του οράματος και τις προτεραιότητες για μια βιώσιμη πόλη. Ο ΟΡΘΕ αναλαμβάνει τη συγκρότηση «Γραφείου Στρατηγικού Σχεδιασμού», ώστε να διαμορφώσει το κοινό όραμα και τις προτεραιότητες που θα τροφοδοτήσουν την εξειδίκευση και ιεράρχηση των επιλογών και προτάσεων του Ρ.Σ. Ο ρόλος του θα είναι να αναδείξει και αξιοποιήσει συνέργειες ανάμεσα στον επιτελικό ρόλο του Στρατηγικού Σχεδιασμού και τον επιχειρησιακό χαρακτήρα του Ρ.Σ. και με τη συνεκτίμηση των παραμέτρων και τη συμβολή των εμπλεκόμενων πλευρών, να ενεργοποιήσει τις δυνάμεις της πόλης γύρω από το πλαίσιο στόχων που θα εξασφαλίζει μέγιστο βαθμό συναίνεσης και δυνατότητας υλοποίησης. Μνημόνιο ΟΡΘΕ με το Δήμο Θεσσαλονίκης Ο Δήμος και ο ΟΡΘΕ με την υπογραφή Μνημονίου, θα συνεργασθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο και θα υποστηρίξουν ο ένας τον άλλο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, με στόχο την πληρέστερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των στόχων και προγραμμάτων τους. 6 7

6 Γιαννιτσά Κιλκίς Το αναπτυξιακό πρότυπο που προτείνεται στο ν.ρ.σ περιλαμβάνει: την προώθηση της ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης ως "περιφερειακής μητρόπολης" και "πόλης-πύλης" της ΕΕ από ανατολή και νότο, ως "πόλου έρευνας και καινοτομίας" στην νοτιοανατολική Ευρώπη με ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, ως "πόλου πολιτισμού, τουρισμού και αναψυχής" στην νοτιοανατολική Ευρώπη. την προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας (επαρχίες Λαγκαδά, Γιαννιτσών, Αλεξάνδρειας Ημαθίας, βόρειας Χαλκιδικής) και τη στήριξη του αγροτικού τομέα με εκσυγχρονισμό, αναδιάρθρωση, διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του. τη διατήρηση του βιομηχανικού χαρακτήρα της περιοχής και ενίσχυση της βιομηχανικής-βιοτεχνικής οργάνωσης και ανάπτυξης κυρίως στον άξονα Θεσσαλονίκη - Κιλκίς, αλλά και στους νομούς Ημαθίας και Πέλλας με την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων, την επέκταση των παλιών επιχειρήσεων που σχετίζονται με την γεωργική παραγωγή, καθώς και μετεγκατάσταση άλλων επιχειρήσεων από κορεσμένες περιοχές κοντά στη Θεσσαλονίκη. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Προώθηση της καινοτομίας μέσω της ειδικής ζώνης γι αυτό. την ενίσχυση και εκσυγχρονισμό του τριτογενούς τομέα δηλ. logistics, εμπόριο και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, τουρισμός, πολιτισμός και ιδιαίτερα των εξειδικευμένων κλάδων τους. Ειδικότερα, προβλέπεται η δημιουργία και ενίσχυση 4 βασικών αναπτυξιακών αξόνων (πόλων): Ο "βιομηχανικός άξονας" προς βορρά, κατά μήκος της ΠΑΘΕ, μεταξύ Θεσσαλονίκης-Κιλκίς και σύνορα. Ενίσχυση μέσω κινήτρων της ελκυστικότητας της περιοχής για εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων. Το πολιτισμικό τρίγωνο Θεσσαλονίκη-Δίον-Βεργίνα με την ανάδειξη των ιστορικών μνημείων και μουσείων Κλασσικών και Βυζαντινών Χρόνων και την ενίσχυση της επισκεψιμότητάς τους. Ο τουριστικός άξονας προς τα νοτιοανατολικά Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής. Ενίσχυση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης με παράλληλη προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού με προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος Ο τουριστικός άξονας προς το νότο στην παραθαλάσσια ζώνη της Πιερίας και η σύνδεση με τους όγκους των Πιέριων και του ΒΑ Ολύμπου. ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος της Εγνατίας Οδού ο οποίος ορίζεται ως "εθνικός άξονας ανάπτυξης ανατολής-δύσης" προσδιορίζοντας και μέτρα ελέγχου των παρόδιων χρήσεων γης. Το ν.ρ.σ.θ αντιμετωπίζει τα αστικά κέντρα και τους οικισμούς της περιοχής ως ενιαίο ιεραρχημένο οικιστικό δίκτυο. Αυτή η προσέγγιση εκπορεύεται από την κοινώς αποδεκτή συνθήκη ότι η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και η δημιουργία ενιαίου Ευρωπαϊκού δικτύου πόλεων έχει εντείνει διεθνώς τον ανταγωνισμό των πόλεων μεταξύ Χαλκιδική Θεσσαλονίκη 8 9 Πολύγυρος

7 τους και δημιουργεί νέες προκλήσεις για όλες τις πόλεις και τις περιφέρειες στην Ευρώπη. Ως αστικό σύστημα, οι πόλεις και οι οικισμοί της περιοχής του ν.ρ.σ.θ έχουν σχεδιασθεί να λειτουργήσουν ως δυναμικό δίκτυο που μπορεί να συμβάλει στο τρίπτυχο «ισόρροπη αστική ανταγωνιστικότητα κοινωνική συνοχή κοινωνική πρόοδος». Επίσης, προωθήθηκε η δυνατότητα κάλυψης των οικιστικών αναγκών εντός των ορίων θεσμοθετημένης για πολεοδόμηση αστικής γης και κατά συνέπεια ο περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτισμικής κληρονομιάς και του τοπίου από τη διάχυση δραστηριοτήτων και τη διασπορά της δόμησης. Το ν.ρ.σ.θ διέπεται από τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπει την ανάπτυξη των μεταφορικών μέσων σταθερής τροχιάς σε αστικό, προαστιακό και περιφερειακό επίπεδο (μετρό, μητροπολιτικό τραμ, προαστιακό σιδηρόδρομο). Επίσης, ενθαρρύνει τις ήπιες μορφές μετακίνησης όπως την κίνηση πεζή και την μετακίνηση με ποδήλατο μέσω της προώθησης δημιουργίας δικτύων πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, τόσο στο ιστορικό κέντρο της πόλης, όσο και στις περιφερειακές γειτονιές δημιουργώντας μάλιστα και άξονες εκτόνωσης, περιπάτου, αναψυχής (πχ η Περιφερειακή Τάφρος). Το ν. Ρ.Σ.Θ στηρίζεται στις αρχές αειφορίας του φυσικού περιβάλλοντος και θέτει ως επιμέρους στόχους και κατευθύνσεις: την αειφορική διαχείριση και ανάπτυξη όλων των δασών και δασικών εκτάσεων με ιδιαίτερη προσοχή Λουδίας στα δάση Κουρί, Πάικου, Χολομώντα και το περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου για το οποίο επεκτείνεται η προστατευτέα έκτασή του. την προστασία και την αειφορική διαχείριση υγροτοπικών, παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων όπως αυτά του Θερμαϊκού Κόλπου, των Δέλτα των ποταμών, της λιμνοθάλασσας Αγγελοχωρίου, των Λιμνών Κορώνειας και Βόλβης, Δοϊράνης, κ.α. την αποτελεσματική προστασία των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλου και τοπίου με ιδιαίτερη προσοχή στις παράκτιες περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Πιερίας, των λιμνών και των ορεινών όγκων. την αποτελεσματική προστασία των σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας και την αειφορική άσκηση της γεωργίας και της αλιείας. την ενσωμάτωση των αρχών διατήρησης της βιοποικιλότητας στην χωροταξική αργάνωση με προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, ανάσχεση της οικιστικής διάχυσης ή/και επέκτασης. τον περιορισμό της ρύπανσης από κάθε πηγή και ιδίως την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα αστικά κέντρα (και κυρίως στη Θεσσαλονίκη), την αντιμετώπιση της ρύπανσης του εδάφους και των νερών, και την αντιμετώπιση της ηχορύπανσης, για να εξασφαλισθεί η επιθυμητή ποιότητα των φυσικών αποδεκτών. Ο ΟρΘε έχει προγραμματίσει και ξεκινήσει τις ενέργειες για τη δημιουργία Παρατηρητηρίου δεικτών που θα στοιχειοθετούν την περιβαλλοντική και τη χωρική αειφορία στην περιοχή εμβέλειας του ν.ρ.σ.θ. Γαλλικός, Καλοχώρι Χολομώντας Δοϊράνη 10 11

8 Το παραθαλάσσιο τράμ της Θεσσαλονίκης και η επέκταση της παραλιακής ζώνης ( ) 12 13

9 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ & ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Από τη δεκαετία του 90 ο ανταγωνισμός των πόλεων και η αναγκαιότητα βελτίωσης της ποιότητας του αστικού χώρου έχουν οδηγήσει σε ταχεία αλλαγή των πολιτικών και των μοντέλων αστικής διακυβέρνησης. Ο σχεδιασμός αποκτά σημαντικό ρόλο ως εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης λαμβάνοντας υπόψη τις «χωρικές απολαύσεις» της πόλης. Μια σημαντική σχέση μεταξύ του σχεδιασμού και της οικονομίας του αστικού χώρου που διατηρήθηκε για αιώνες αντιστρέφεται στην εποχή μας. Ενώ στην μακροχρόνια ιστορία των πόλεων η υψηλή ποιότητα του χώρου καθώς και οι σχεδιαστικές καινοτομίες ήταν πάντα απόρροια της οικονομικής άνθισης των πόλεων και των περιοχών σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, στην νέα εποχή η σχεδιαστική καινοτομία και η ποιότητα του αστικού χώρου επιστρατεύονται συνειδητά για να στηρίξουν την αναδιάρθρωση της τοπικής οικονομίας και να αναβαθμίσουν τη θέση της πόλης στις ιεραρχίες των παγκόσμιων αστικών δικτύων. Η Θεσσαλονίκη, στο πρόσφατο παρελθόν της δεν αξιοποίησε τις δυνατότητες ανάπτυξης του αστικού χώρου μέσω καινοτόμου σχεδιασμού και αναπλάσεων, με στόχο τη βελτίωση της εικόνας της και της λειτουργίας και ανταγωνιστικότητάς της. Το ν.ρ.σ.θ, με τη μεγάλη περιοχή εμβέλειάς του που καλύπτει το Μητροπολιτικό χώρο της Περιφέρειας, έχει χαρακτήρα στρατηγικό χωρίς να συμπεριλαμβάνει προτάσεις συγκεκριμένων χωρικών παρεμβάσεων σε κλίμακα αστικού σχεδιασμού. Για τη συμπλήρωση και την ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού, ο ΟΡΘΕ και το ΥΠΕΚΑ έχουν συντάξει και δημοσιοποιήσει το Πρόγραμμα "Θεσσαλονίκη 2012". Το Πρόγραμμα αυτό αποτελεί εξειδίκευση των στόχων του ν.ρ.σ.θ στο επίπεδο της πόλης και του σχεδιασμού του αστικού χώρου και συμπεριλαμβάνει: α) δομικές παρεμβάσεις στην πόλη και β) αστικές αναπλάσεις και άλλες δράσεις με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών, την αναγέννηση της οικονομίας και την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της Θεσσαλονίκης. Οι δομικές παρεμβάσεις αφορούν σε μεγάλα έργα στρατηγικού χαρακτήρα, τα οποία μέσω καινοτόμου σχεδιασμού μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά και ταυτόχρονα σε πολλούς τομείς. Πρόκειται για επεμβάσεις μητροπολιτικού επιπέδου εξαιρετικής σημασίας για την πόλη, κάποιες από τις οποίες συζητούνται αρκετά χρόνια χωρίς ποτέ να έχουν ευοδωθεί ή ολοκληρωθεί οι προσπάθειες προώθησής τους. Σε αυτές περιλαμβάνονται: Η επίτευξη βιώσιμης κινητικότητας με την δημιουργία δικτύου σταθερής τροχιάς-τραμ συνοδευόμενου από ευρείας κλίμακας αναπλάσεις στον περιβάλλοντα χώρο του, θαλάσσια συγκοινωνία και δίκτυα ποδηλα- τοδρόμων. Επίσης η δημιουργία κοινόχρηστων χώρων στάθμευσης, που σε συνδυασμό με την αναδιάρθρωση και βελτίωση των λεωφορειακών γραμμών θα επιλύσει κυκλοφοριακά προβλήματα. Ο στρατηγικός πολεοδομικός ανασχεδιασμός της παράκτιας περιοχής από το Καλοχώρι μέχρι το Αγγελοχώρι με στόχο την ανάσχεση του φαινομένου αποσπασματικής σχεδίασης και διαχείρισής του και τη βέλτιστη ανάδειξη, ανάπλαση και αξιοποίησή του. Η δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου πολιτισμού και πρασίνου μέσω ανάπλασης της ευρύτερης περιοχής γύρω από τις εγκατάστασεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.), με χαρακτήρα συνδετικό για τις περιοχές κατοικίας, εκπαίδευσης, περιπάτου που το περιστοιχίζουν. Η δημιουργία δύο επικέντρων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας μέσω του ολοκληρωμένου πολεοδομικού, αστικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού των ειδικών περιοχών της Ζώνης Καινοτομίας στον ανατολικό και δυτικό τομέα της πόλης. Η δημιουργία νέου επιχειρηματικού επικέντρου σε επαφή με τη θάλασσα με την ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής Λιμένος-Λαχανοκήπων-Δενδροποτάμου. Η ανάσχεση της "laissez-faire" χωρικής συγκέντρωσης επιχειρήσεων ψυχαγωγίας (καφέ, μπάρ, κλαμπ ζωντανής μουσικής) στον εγκατελημμένο παραδοσιακό εμπορικό τομέα του ιστορικού κέντρου ειδικά πέριξ της πλατείας Χρηματιστηρίου και η ολοκληρωμένη ανάπλαση της περιοχής με στόχο την αναζωογόνηση της με μικτές χρήσεις, για εγκατάσταση δημοφιλούς ψυχαγωγίας και δημιουργικών επιχειρήσεων (creative industries), με επιχειρήσεις εκδόσεων, έντυπων μέσων ενημέρωσης, ατελιέ εικαστικών τεχνών, γκαλερί, γραφείων design, εμπορίου κ.α. Η απόδοση χώρων στρατοπέδων στην πόλη και τους κατοίκους της και η δημιουργία σε αυτά μέσω ανάπλασης βιώσιμων τοπικών κέντρων κυρίως πολιτισμού και δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου που χρόνια τώρα συζητείται. Η ανάκτηση χώρων πρασίνου Οι αστικές αναπλάσεις αφορούν σε έργα μεσαίας και μικρότερης κλίμακας αλλά όχι ήσσονος σημασίας, που στοχεύουν στη βελτίωση της εικόνας και της λειτουργίας του αστικού χώρου και της ποιότητας ζωής στην πόλη. Σε αυτές περιλαμβάνονται: Η ανάδειξη της ιστορικής ταυτότητας της Θεσσαλονίκης με αναβαθμίσεις στον άξονα της λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας, στην Άνω Πόλη, στο ιστορικό κέντρο καθώς και αποκαταστάσεις και επαναχρήσεις σε κτίρια βιομηχανικής κληρονομιάς και παραδοσιακές αγορές, για την ένταξή τους στη ζωή της πόλης. Η απόδοση μεγάλου τμήματος του ιστορικού κέντρου στους πεζούς και ποδηλάτες με τη δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων, και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας οχημάτων ιδιαίτερα μεταξύ των Οδών Τσιμισκή και Λεωφ. Νίκης. Η ανάδειξη και βελτίωση της εικόνας οδικών αξόνων εισόδων στην πόλη (26ης Οκτωβρίου, Λαγκαδά, Μοναστηρίου, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής). Η ένταξη των αρχαιολογικών χώρων στον αστικό ιστό και η ανάδειξή τους. Ήδη έχουν κινηθεί οι διαδικασίες του διαγωνισμού για την ανάπλαση-πεζοδρόμηση του Βυζαντινού άξονα Αχειροποιήτου-Αγίας Σοφίας, και για τη διαμόρφωση του Επταπυργίου. Επίσης η υλοποίηση των διαδρομών του ανατολικού και δυτικού αρχαιολογικού περιπάτου στο δίκτυο της πόλης. Η ανάπλαση πλατειών στο κέντρο και τις περιφερειακές περιοχές και ο ανασχεδιασμός μικρών ελεύθερων χώρων πρασίνου που δημιουργούν ανάσες της καθημερινής ζωής. Η αύξηση του δημόσιου υπαίθριου χώρου και του πρασίνου στις πυκνοδομημένες κεντρικές περιοχές κατοικίας μέσω του μοντέλου ανάπλασης οικ. τετραγώνων Χ4, το οποίο στηρίζεται στη αξιοποίηση του χώρου των ενδιάμεσων οδών που πεζοδρομούνται και πιθανά τη συνένωση ανοιχτών ή ακάλυπτων χώρων οικοδομικών. Η αξιοποίηση-ανάπλαση του μετώπου της πόλης προς το δάσος

10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Τίνα Μπιρμπίλη, Υπουργός Nίκος Σηφουνάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Μαρία Καλτσά, Γ.Γ. Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος Πόλυ Ζέϊκου, Δ/τρια Χωροταξίας ΟΡΘΕ Πάνος Σταθακόπουλος, καθ. ΑΠΘ, Πρόεδρος Άσπα Γοσποδίνη, Καθ. Παν. Θεσσαλίας Αντιπρόεδρος Φάνης Ματίκας, Προϊστάμενος Μαρία Γρηγοριάδου, Πολ. Μηχ., Συγκοινωνιολόγος, μέλος Ε.Ε. Χ. Μαμαρίκας, Πολ. Μηχ., Περιβαλλοντολόγος, μέλος Ε.Ε. Σωτήρης Αιματίδης Μαρία Λιλιμπάκη Αλεξάνδρου Μελισσανίδου Κατερίνα Νάνου Νίκος Νικηφορίδης Κώστας Νικολάου Μίρκα Ράδου Μάγδα Σεγκούνη Γιάννης Τόσκας Τασούλα Χαντζαρίδου Μελέτη Νέου Ρ. Σ. Θεσσαλονίκης Σχεδιασμός Α.Ε Ομικρον ΕΠΕ Ν. Παπαμίχος, Δρ. Πολεοδομίας, Αν. Καθ. ΑΠΘ Α. Δήμηκας, Αρχιτέκτων Η. Δημητριάδης, Αγρον. Τοπ. Μηχ. Α. Κοτζαμπόπουλος, Οικονομολόγος Επιστημονικοί Σύμβουλοι Νέου Ρ. Σ. Θεσσαλονίκης Κ. Κατσιφαράκης, Πολ. Μηχ., Καθ. ΑΠΘ Ι. Κρεστενίτης, Αγρον.Τοπ. Μηχ., Καθ. ΑΠΘ Π. Παπαϊωάννου, Συγκοινωνιολόγος, Αν. Καθ. ΑΠΘ Σ. Παυλίδης, Καθ. Γεωολογίας ΑΠΘ Σ. Φάμελλος, Χημ. Μηχ. Β. Χαστάογλου, Δρ. Πολεοδομίας, Καθ. ΑΠΘ Β. Χατζηαθανασίου, Μηχαν. Μηχ., Επικ. Καθ. ΑΠΘ Ι. Ψαράς, Νομικός Πηγή Φωτογραφιών Αρχείο ΥΠΕΚΑ και ΟΡΘΕ, Google, τεύχος Εταιρείας Μακεδονικών σπουδών Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ των εκδόσεων ΜΙΛΗΤΟΣ Επιμέλεια Τεύχους Ματένια Χατζηγεωργίου Παραγωγή - Σχεδιασμός Εντύπου ΧΑΡ. ΔΟΥΝΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. COPYRIGHT 2011 ΥΠΕΚΑ, Αμαλιάδος 17, Αθήνα ΟΡΘΕ, Βασ. Όλγας 105, Θεσσαλονίκη Το έντυπο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» αποτελεί σημαντικό εργαλείο του ΥΠΕΚΑ για την υποστήριξη δράσεων για Βιώσιμες Πόλεις. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Διανέμεται δωρεάν. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου για ενημερωτικούς λόγους, με μοναδική υποχρέωση την αναφορά της πηγής. Επενδύοντας στο μέλλον σας Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ταμείο Συνοχής) 17

11 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 18

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Ορισμοί, Περιεχόμενα και προβλεπόμενες Διαδικασίες του ΡΣΘ Άρθρο 1. Ορισμός και Περιεχόμενο του ΡΣΘ 1. Επικαιροποιημένο Ρυθμιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ όπως διαμορφώθηκε μετά από τις Συνεδρίες: 11 η 3.8.2012, 12 η 23.8.2012, 13 η 31.8.2012, 14 η 6.9.2012 και 15 η 14.9.2012 της Ε.Ε. του ΟΡ.ΘΕ. και εγκρίθηκε με την αρ. 3/15/14.09.2012

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

10.9 Ναρκωτικά... 63 11. ΠΑΙΔΕΙΑ... 64 11.1 Αειφόρο Σχολείο και Αυτοδιοίκηση... 64 12. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΘΕΣΙΝΟΙ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ...

10.9 Ναρκωτικά... 63 11. ΠΑΙΔΕΙΑ... 64 11.1 Αειφόρο Σχολείο και Αυτοδιοίκηση... 64 12. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΘΕΣΙΝΟΙ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ... 1 2 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ... 8 3. ΘΕΣΜΙΚΑ ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΟΙΚΗΣΟΥΜΕ... 11 1.1 Δημοκρατία... 11 1.2 Δημόσιος Έλεγχος και Διαφάνεια... 12 1.3 Συμμετοχικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999

Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Ρ.Σ.-Γ.Π.Σ.-ΣΧΟΟΑΠ: Στον Πίνακα (βλ. (βλέπε Παράρτηµα Α.4.1) και το χάρτη (Πηγή: Ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000-2006 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Μέτρο 7.1 «ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2014. Περιεχόμενα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2014. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Τοπική συμβολή στην παγκόσμια κλιματική αλλαγή... 2 2. Τοπικές Μεταφορές... 6 3. Πράσινες αστικές περιοχές που ενσωματώνουν την αειφόρο χρήση γης...13 4. Φύση και βιοποικιλότητα...23 5.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: ημόσια Έκταση της περιοχής Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος, που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003

Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003 1 Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003 ΕΙΣΗΓΗΣΗ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΘΑΝΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ σελ. 1 Φίλες και Φίλοι, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στις εκλογές της 18ης Μαΐου η χώρα συνεχίζει την προσπάθεια, η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (SEA) του Προγράμματος Ελλάδα -π.γ.δ.μ. Του Στόχου 3 Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία»

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (SEA) του Προγράμματος Ελλάδα -π.γ.δ.μ. Του Στόχου 3 Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας (ΠΚΠ) Interreg III του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Λ.Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. 570 01 Τηλ: 2310-469650,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

Κώστογλου Βασιλική. Ελίνα Μήτση

Κώστογλου Βασιλική. Ελίνα Μήτση Κώστογλου Βασιλική Ελίνα Μήτση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τον 19ο αιώνα ως και το 1950 πολλές και ενδιαφέρουσες πολεοδοµικές πρωτοβουλίες και πολιτικές αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα, µε λιγότερη ή περισσότερη επιτυχία. υστυχώς

Διαβάστε περισσότερα

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦOΡΟΥ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ».

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ». Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη (ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ) EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδοχος: ΧΩΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Έφη Καραθανάση και Συν. Ε.Ε. Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα, τηλ. 2108670066, fax: 2108676996

Ανάδοχος: ΧΩΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Έφη Καραθανάση και Συν. Ε.Ε. Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα, τηλ. 2108670066, fax: 2108676996 Ανάδοχος: ΧΩΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Έφη Καραθανάση και Συν. Ε.Ε. Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα, τηλ. 2108670066, fax: 2108676996 Οµάδα µελέτης: Ευθυµία Καραθανάση, ρ. Αρχιτέκτων Χωροτάκτης - Πολεοδόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25/6/2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /νση: Χωροταξίας

Αθήνα, 25/6/2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /νση: Χωροταξίας Αθήνα, 25/6/2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /νση: Χωροταξίας Τµήµα: Α Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : 115 23 TELEX : 216 938 TELEFAX : 64 58 690 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα