Ευρωπαϊκό Διακρατικό Πρόγραμμα για την Προσχολική Αγωγή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δράση Comenius 2.1 ( CP GR-COMENIUS-C21)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκό Διακρατικό Πρόγραμμα για την Προσχολική Αγωγή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δράση Comenius 2.1 (118192-CP-1-2004-1-GR-COMENIUS-C21)"

Transcript

1 Ευρωπαϊκό Διακρατικό Πρόγραμμα για την Προσχολική Αγωγή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δράση Comenius 2.1 ( CP GR-COMENIUS-C21) Early Steps: Ένα εναλλακτικό Πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής στην Προσχολική Εκπαίδευση Νίκη Τσαγγαρίδου & Ευρυδίκη Ζαχοπούλου Εισαγωγή Tο περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων και η αποτελεσματική προσέγγιση εφαρμογής τους στα σχολεία υπήρξαν σημαντικά θέματα που προβλημάτισαν την παγκόσμια εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα (Ennis, 2003; Metzler, 2000). Σύμφωνα με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις και την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην ποιοτική εκπαίδευση και ο/η κάθε εκπαιδευτικός έχει υποχρέωση να την προσφέρει. Την σημερινή εποχή οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν προγράμματα και διδακτικές προσεγγίσεις που βοηθούν στη αύξηση της ακαδημαϊκής τους επίδοση καθώς και στη ανάπτυξη θετικών στάσεων για μάθηση (Kirk, 2005; Rink, 2003; Siedentop, 2005; Siedentop & Tannehill, 2000). Τα ποιοτικά προγράμματα φυσικής αγωγής είναι απαραίτητα για να αυξήσουν την απόδοση των παιδιών, την φυσική κατάσταση και ευεξία τους καθώς και να τους αναπτύξουν την υπευθυνότητα και τις θετικές στάσεις προ στην φυσική δραστηριότητα (Ennis, 2005; Kirk, 2005; Metzler, 2000). Απώτερος σκοπός των σύγχρονων προγραμμάτων φυσικής αγωγής είναι η κοινωνική αγωγή των παιδιών, ώστε να γίνουν υπεύθυνοι και καλλιεργημένοι άνθρωποι, με κριτική σκέψη. Έρευνες τεκμηριώνουν ότι η ενασχόληση των παιδιών με την φυσική αγωγή από μικρή ηλικία είναι εξαιρετικής σημασίας για το αν θα συνεχίσει κάποιος να ασχολείται και στην μετέπειτα του ζωή με την φυσική δραστηριότητα και αθλητισμό (Cote, 2002; Kirk, 2005; McKenzie, 2003; Siedentop, 2002). Επίσης ερευνητικά δεδομένα απέδειξαν πόσο σημαντικές είναι οι πρόωρες εμπειρίες με την φυσική αγωγή για να αναπτυχθούν οι κινητικές τους δεξιότητες (Cote, 2002; Kirk, 2005). Αρκετές έρευνες δείχνουν ότι πολλά σχολικά προγράμματα έχουν μια παραδοσιακή μορφή και δεν προσφέρουν ουσιαστικές γνώσεις για την μετέπειτα ζωή των παιδιών (Kirk, 2005; Siedentop, 2005). 1

2 Στόχος των σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων της φυσικής αγωγής είναι να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν τις κινητικές τους δεξιότητες δίνοντας συνάμα έμφαση και στην ποιότητα εκτέλεσης των δεξιοτήτων (Metzler, 2000; Siedentop & Tannehill, 2000). Αυτά τα προγράμματα πρέπει να σχεδιάζονται και να εφαρμόζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθούν στη προσωπική ανάπτυξη του παιδιού, την ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων μεταξύ των παιδιών και στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Τα ποιοτικά προγράμματα φυσικής αγωγής ταυτίζονται με τις αναπτυξιακές τους ανάγκες. Ευκαιρίες θα πρέπει να προσφέρονται στα παιδιά ώστε να μάθουν να παίζουν συναγωνιστικά, σύμφωνα με κανόνες, με σεβασμό στη δραστηριότητα και στους συμπαίκτες. Η φυσική αγωγή μπορεί να αποτελέσει ουσιώδη μάθημα στη εκπαίδευση των παιδιών εάν και εφόσον χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες τρεις βασικές αρχές (1) πρακτική εφαρμογή, (2) οικειότητα και (3) προσανατολισμός στην επιτυχία των μαθητών (Cote, 2002; Kirk, 2005; Siedentop & Tannehill, 2000). Οι πιο πάνω αρχές θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα σύγχρονα προγράμματα φυσικής αγωγής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνονται στα παιδιά ίσες ευκαιρίες συμμετοχής (πρακτικής εφαρμογής) κατά τη διάρκεια της σχολικής φυσικής αγωγής. Επίσης ο προσανατολισμός προς την επιτυχία είναι πολύ σημαντικός. Όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από τις ικανότητες τους θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να ανταποκριθούν σε δραστηριότητες που καθορίζει ο/η εκπαιδευτικός. Οι δραστηριότητες πρέπει να είναι διαφοροποιημένες έτσι ώστε να ανταποκρίνονται σε όλο το φάσμα των παιδιών. Η δημιουργία όμως συνθηκών επιτυχίας προϋποθέτει την ύπαρξη οικειότητας μεταξύ του/της εκπαιδευτικού και των παιδιών (Cote, 2002; Kirk, 2005; Siedentop & Tannehill, 2000). Μια σημαντική παραδοχή σύμφωνα με πολλούς ερευνητές είναι ότι η φυσική αγωγή πηγάζει από το παιχνίδι (Siedentop, 2002). Αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα προμελετημένα ή τροποποιημένα παιχνίδια (deliberate games) θα πρέπει να καθορίζουν τα σχολικά αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής (Cote, 2003; Siedentop & Tannehill, 2000 ). Η φυσική αγωγή είναι το μοναδικό μάθημα του αναλυτικού προγράμματος που δεν προσπαθεί να εντάξει το παιχνίδι στις δραστηριότητες του αλλά ταυτίζεται με αυτό. Το παιχνίδι είναι μια δραστηριότητα στην οποία το παιδί δίνεται ολοκληρωτικά και στην οποία ξοδεύει όλες του τις δυνατότητες. Το παιδί υπάρχει για το παιχνίδι και ζει με το παιχνίδι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το παιχνίδι συμβάλλει στην φυσική, ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού για αυτό θα πρέπει να προσφέρουμε ευκαιρίες στα παιδιά «να παίξουν το 2

3 παιχνίδι» με τρόπους που προσελκύουν το ενδιαφέρον τους (Siedentop & Tannehill, 2000 ). Συμπερασματικά η παιδική ηλικία είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και θετικών στάσεων προς την φυσική αγωγή. Ερευνητικά δεδομένα απέδειξαν ότι στα πλαίσια της σχολικής φυσικής αγωγής δεν παρέχονται επαρκείς ποιοτικές εμπειρίες στα παιδιά (Rink, 2003). Επίσης έχει αποδειχθεί ότι η ποιότητα των πρώτων μαθησιακών εμπειριών των παιδιών είναι εξαιρετικής σημασίας για τη συνέχιση της συμμετοχής τους σε φυσικές και αθλητικές δραστηριότητες (Kirk, 2005). Γι αυτό ποιοτικά σχολικά προγράμματα φυσικής αγωγής θα πρέπει να εφαρμόζονται για να προσφέρουν εμπειρίες και ερεθίσματα στα παιδιά. Aν και στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές θεωρητικές εισηγήσεις, υπάρχει έλλειψη ερευνητικών δεδομένων και εναλλακτικών προγραμμάτων στην προσχολική φυσική αγωγή. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να περιγράψει το πρόγραμμα «Early Steps: Προάγοντας τον υγιεινό τρόπος ζωής και την κοινωνική αλληλεπίδραση μέσω δραστηριοτήτων φυσικής αγωγής στην προσχολική ηλικία». Στο πρώτο μέρος του άρθρου περιγράφονται οι θεωρητικές βάσεις του προγράμματος, οι συμμετέχοντες, οι κύριες φάσεις του προγράμματος, οι άξονες και οι στόχοι των μαθημάτων Φυσικής Αγωγής του Early Steps και οι διδακτικές προσεγγίσεις του προγράμματος. Στο δεύτερο μέρος περιγράφονται κάποιες δραστηριότητες από το συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα και στην συνέχεια παρουσιάζονται μερικά ολοκληρωμένα σχέδια μαθήματος. Στο τελευταίο μέρος παρατίθενται δοκίμια αξιολόγησης. Οι Θεωρητικές Βάσεις του Προγράμματος Early Steps Οι άξονες ανάπτυξης του Προγράμματος Early Steps βασίστηκαν στην κύρια επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την εκπαίδευση που είναι η προώθηση της ποιοτικής εκπαίδευσης (EE C 25 Ε της , σ. 531). Ποιοτική εκπαίδευση για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας σημαίνει ότι η αγωγή τους πρέπει να καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, όπως το να αισθάνονται εμπιστοσύνη και ασφάλεια, να μαθαίνουν, να σκέφτονται και να λύνουν προβλήματα, να δημιουργούν, να αναπτύσσουν τις ικανότητες τους και να μοιράζονται τις εμπειρίες τους με άλλα παιδιά και ενήλικες. Στα πλαίσια αυτής της επιδίωξης το Τμήμα Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Πρόγραμμα Σωκράτης, Δράση Comenius 2.1) χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Διακρατικό Πρόγραμμα EARLY STEPS: Προάγοντας τον υγιεινό τρόπος ζωής και την κοινωνική αλληλεπίδραση μέσω δραστηριοτήτων φυσικής 3

4 αγωγής στην προσχολική ηλικία, που αφορά στην αναβάθμιση της ποιότητας της προσχολικής αγωγής. Οι δύο αυτοί στόχοι του προγράμματος Early Steps θα επιτευχθούν χρησιμοποιώντας ως κεντρικό άξονα την κίνηση και τις δραστηριότητες Φυσικής Αγωγής. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας χρησιμοποιούν την κίνηση με πολλούς διαφορετικούς τρόπους: για να εξερευνήσουν τον κόσμο γύρω τους, για να μάθουν έννοιες, για να επικοινωνήσουν με τα άλλα παιδιά και τους ενήλικες, και για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και τις σκέψεις τους. Τα μαθήματα Φυσική Αγωγής Early Steps παρέχουν στα παιδιά τις ευκαιρίες για εξασκήσουν τις δεξιότητές του, να εκφράσουν τις δυνατότητές τους και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους. Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Early Steps Το Early Steps, το οποίο είναι από τα ελάχιστα Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα που αφορούν στην αναβάθμιση της ποιότητας της Προσχολικής Αγωγής, έχει συνολική διάρκεια τρία χρόνια (10/ /2007). Συντονιστικό Ίδρυμα του Προγράμματος είναι το Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας, του AΤΕΙ Θεσ/νίκης και η συντοντίστρια του προγράμματος Early Steps είναι η Dr. Ευρυδίκη Ζαχοπούλου. Συμμετέχουν σε αυτό συνολικά 14 εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκ των οποίων τα τέσσερα είναι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης, Roehampton University - Αγγλία, Πανεπιστήμιο Κύπρου και University of Jyvaskyla - Φιλανδία), ενώ τα δέκα είναι κέντρα Προσχολικής Εκπαίδευσης των 5 συμμετεχόντων χωρών του Προγράμματος (Ελλάδα, Αγγλία, Φιλανδία, Κύπρος και Ιταλία). Από κάθε χώρα συμμετέχουν δύο σχολεία προσχολικής εκπαίδευσης. Οι ακαδημαϊκοί που απαρτίζουν την ομάδα του Early Steps είναι: (1) Dr. Ευρυδίκη Ζαχοπούλου, Αναπληρωτής Καθηγήτρια του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας - ΑΤΕΙ Θε/νίκης, (2) ο Mr Ian Pickup, Senior Lecturer Roehampton University (United Kingdom), (3) ο Dr. Jarmo Liukkonen, Associate Professor Department of Physical Education, University of Jyväskylä (Finland), και (4) η Dr. Νίκη Τσαγγαρίδου, Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ακόμη, στο πρόγραμμα Early Steps συμμετέχουν 4 εκπαιδευτικοί Προσχολικής Αγωγής από κάθε χώρα, δηλαδή ενός συνολικός αριθμός 20 εκπαιδευτικών και 500 παιδιά (ηλικίας 4-5 ετών) από τις 5 Ευρωπαϊκές χώρες, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής Early Steps. 4

5 Κύριες Φάσεις του Early Steps Το χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων του Early Steps περιλαμβάνει: Συγγραφή των μαθημάτων Φυσικής Αγωγής 1 ος χρόνος (10/2004 Early Steps 8/2005) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 2 ος χρόνος (9/2005 7/2006) Εφαρμογή του Early Steps στα Κέντρα Προσχολικής Αγωγής 3 ος χρόνος (8/2006 9/2007) Αναθεώρηση των μαθημάτων Φυσικής Αγωγής Early Steps Έκδοση του προγράμματος Διάδοση των αποτελεσμάτων Πρώτη Φάση: Η πρώτη φάση περιλάμβανε τον σχεδιασμό και την συγγραφή ενός καινοτόμου προγράμματος Φυσικής Αγωγής για παιδιά προσχολικής ηλικίας, με κύριες επιδιώξεις την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής και την κατανόηση και τον σεβασμό των ατομικών διαφορών. Οι δύο αυτές επιδιώξεις θα επιτευχθούν με την οργάνωση κινητικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στην δημιουργική μάθηση και στην διαθεματική διδασκαλία, ενώ τον κύριο όγκο των δραστηριοτήτων καλύπτουν δραστηριότητες παιγνιώδους μορφής, όπου δίνονται στα παιδιά ευκαιρίες να πειραματιστούν με ποικίλες καταστάσεις, εξερευνώντας και ανακαλύπτοντας τις διάφορες έννοιες. Για παράδειγμα, για την κατανόηση της ανάληψης των αρμοδιοτήτων ενός ρόλου, τα παιδιά καλούνται να συμμετέχουν σε παιχνίδια και δραστηριότητες δύο συνθηκών: στην πρώτη συνθήκη οι ρόλοι των παιδιών δεν είναι ευδιάκριτοι και ξεκάθαροι, ενώ στην δεύτερη συνθήκη σε κάθε παιδί της ομάδας έχει ανατεθεί συγκεκριμένος ρόλος με ξεκάθαρες αρμοδιότητες και ευθύνες. Δίνεται χρόνος στα παιδιά για προβληματισμό και συζήτηση πάνω στην εξέλιξη των δραστηριοτήτων των δύο αυτών συνθηκών. Η συγγραφική ομάδα των μαθημάτων Φυσικής Αγωγής Early Steps απαρτίζεται από τους 4 ακαδημαϊκούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Δεύτερη Φάση: Η δεύτερη φάση του Early Steps περιλάμβανε την οργάνωση Επιμορφωτικών Σεμιναρίων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης για εκπαιδευτικούς Προσχολικής Αγωγής έτσι ώστε να τους καταστήσει ικανούς να εφαρμόσουν το καινοτόμο προτεινόμενο πρόγραμμα Φυσικής Aγωγής. Είκοσι εκπαιδευτικοί Προσχολικής Αγωγής (τέσσερις από κάθε χώρα) επιμορφώθηκαν μέσω δύο Σεμιναρίων Κατάρτισης. Το 1 ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο διεξήχθη στο University of 5

6 Jyvaskyla (Φιλανδία), 8-10 Απριλίου 2005, ενώ το 2 ο Σεμινάριο διεξήχθη στις Μαϊου 2005, στο Athos Palace, Κρυοπηγή, Ν. Χαλκιδικής. Τα θέματα του 1 ου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου επικεντρώθηκαν στο θεωρητικό υπόβαθρο του προγράμματος, ενώ το 2 ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο αφορούσε στις στρατηγικές και στα μοντέλα διδασκαλίας, καθώς και στην ανάλυση του ρόλου και της συμπεριφοράς του διδάσκοντα σε προγράμματα φυσικής αγωγής για την προσχολική ηλικία. Αναλυτικότερα, τα θέματα των δύο Επιμορφωτικών Σεμιναρίων ήταν: 1 ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Παρουσίαση του προγράμματος Early Steps Σπουδαιότητα της Φυσικής Αγωγής στην προσχολική ηλικία Ανάλυση των σκοπών, των στόχων και των επιδιώξεων του Early Steps Σχεδιασμός και δομή ενός μαθήματος φυσικών δραστηριοτήτων 2 ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Περιγραφή στρατηγικών και μεθόδων διδασκαλίας Ανάλυση του ρόλου και της συμπεριφοράς του διδάσκοντα Παρατήρηση βιντεοσκοπημένων μαθημάτων Αξιολόγηση Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών περιελάμβανε διαλέξεις και workshops σε ομάδες συζήτησης. Τρίτη Φάση: Η τρίτη φάση του Early Steps είναι η καθοριστικότερη και περιλαμβάνει την εφαρμογή των μαθημάτων Φυσικής Αγωγής στα συμμετέχοντα Κέντρα Προσχολικής Αγωγής. Η εφαρμογή έχει διάρκεια οκτώ μήνες και συμμετέχει σ αυτό ένας συνολικός αριθμός 500 παιδιών, ηλικίας 4-5 ετών, από τις πέντε συμμετέχουσες χώρες. Για την μελέτη της αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού και της εφαρμογής των μαθημάτων Early Steps εφαρμόζεται διαδικασία αξιολόγησης που περιλαμβάνει τα εξής στάδια: (1) αρχική αξιολόγηση (αξιολόγηση του σχεδιασμού του προγράμματος από τους συγγραφείς και από εξωτερικούς αξιολογητές, αξιολόγηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής, από τους επιμορφωτές και από εξωτερικούς αξιολογητές), (2) αξιολόγηση εφαρμογής του προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής που θα το εφαρμόσουν, από τους επόπτες εφαρμογής από εξωτερικούς αξιολογητές και από τους γονείς των συμμετεχόντων παιδιών, και (3) τελική αξιολόγηση επίτευξης των στόχων του προγράμματος. 6

7 Στα πλαίσια του Εarly Steps θα εκδοθεί ένα βιβλίο, που θα περιέχει το προτεινόμενο πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής Early Steps για την Προσχολική Εκπαίδευση, και θα εκδοθεί σε τέσσερις γλώσσες Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά και Φιλανδικά. Το βιβλίο αυτό θα αποτελείται από δύο μέρη: το πρώτο μέρος θα περιέχει το θεωρητικό υπόβαθρο του προγράμματος, την παρουσίαση και ανάλυση των σκοπών του συγκεκριμένου προγράμματος Φυσικής Αγωγής, καθώς και τις μεθόδους διδασκαλίας και τρόπους αξιολόγησης, ενώ το δεύτερο μέρος θα περιλαμβάνει 48 ημερήσια πλάνα Φυσικής Αγωγής με επισυναπτόμενο βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό. Έχει σχεδιαστεί, ακόμη, η ιστοσελίδα του Early Steps, έτσι ώστε να υπάρχει διαθέσιμο υλικό για τους εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (http://earlysteps.teithe.gr). Οι Αξονες και οι Στόχοι των Μαθημάτων Φυσικής Αγωγής Early Steps (Early Steps Curriculum) Το πρόγραμμα κινητικών δραστηριοτήτων περιλαμβάνει 48 πλάνα μαθημάτων, και η χρονική διάρκεια του κάθε μαθήματος είναι λεπτά. Τα μαθήματα φυσικής αγωγής Early Steps βασίστηκαν σε τρεις άξονες: Την ανάπτυξη των βασικών κινητικών δεξιοτήτων. Αυτές οι δεξιότητες αποτελούν την βάση για την μελλοντική κινητική ανάπτυξη των παιδιών και είναι οι δεξιότητες τις οποίες χρησιμοποιεί το παιδί στην καθημερινή ζωή του (Gallahue & Ozmun, 1998). Σύμφωνα με τον Graham (1991), αυτές οι δεξιότητες: (1) σχηματίζουν την βάση για την μελλοντική επιτυχή συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες, (2) είναι διασκεδαστικές για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και (3) όταν μαθευτούν, διατηρούνται δια βίου. Εξοικείωση με τον υγιεινό δραστήριο τρόπο ζωής. Ο κύριος μηχανισμός διατήρησης της υγείας είναι η συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες (Corbin & Pangrazi, 1998). Αυτή η αρχή είναι ευρέως αποδεκτή, αλλά ο σύγχρονος τρόπος ζωής οδηγεί σε τελείως διαφορετικά αποτελέσματα, εξαιτίας της καθιστικής καθημερινής ζωής, της έλλειψης συμμετοχής σε φυσικές δραστηριότητες, της συστηματικής παρακολούθησης τηλεόρασης και της ανθυγιεινής διατροφής. Η πλειοψηφία των προβλημάτων υγείας, τα οποία έχουν κάνει την εμφάνισή τους τα τελευταία χρόνια, βασίζεται στον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των παιδιών που χαρακτηρίζονται ως παχύσαρκα. Ένα πρόγραμμα φυσικής αγωγής μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά: (1) να κατανοήσουν την σπουδαιότητα της άσκησης για την υγεία, (2) να εκτιμήσουν την ανάγκη διατήρησης καλής φυσικής κατάστασης μέσω της συμμετοχής σε φυσικές 7

8 δραστηριότητες υπομέγιστης έντασης, (3) να μάθουν την σπουδαιότητα της υγιεινής διατροφής, και (4) να αναγνωρίζουν τις υγιεινές τροφές. Την αποδοχή και τον σεβασμό των ατομικών διαφορών. Κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας, τα παιδιά αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τις σχέσεις τους με τους άλλους. Αυτό σημαίνει ότι οι βάσεις της κοινωνικής ανάπτυξής τους σχηματίζονται σε αυτή την ηλικία, όπου και αρχίζουν να αναγνωρίζουν την διαφορετικότητα μεταξύ των παιδιών. Αυτή η διαφορετικότητα μπορεί να αφορά τις ικανότητές τους, το φύλο τους, ή την εθνικότητά τους. Μέσω της συμμετοχής σε φυσικές δραστηριότητες, τα μικρά παιδιά μαθαίνουν να παίζουν και να σχηματίζουν ζευγάρια ή ομάδες με όλα τα παιδιά της τάξης τους, ανεξαρτήτως ατομικών διαφορών. Η συμμετοχή σε ομαδικές φυσικές δραστηριότητες οδηγεί τα παιδιά στο να αντιδρούν εύκολα στις προσεγγίσεις των άλλων παιδιών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, να αποδέχονται τις ιδέες των άλλων παιδιών και να μοιράζονται τις δικές τους, να αναλαμβάνουν τον ρόλο του αρχηγού ή να ακολουθούν άλλο αρχηγό, όταν παίζουν. Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων του προγράμματος βασίστηκε στους σκοπούς και στις επιμέρους επιδιώξεις αυτών των στόχων. Πιο συγκεκριμένα: Οι σκοποί του πρώτου στόχου αφορούν την συμμετοχή του παιδιού σε ποικιλία κινητικών δραστηριοτήτων, την αναγνώριση των αλλαγών στις σωματικές λειτουργίες κατά την συμμετοχή σε κινητικές δραστηριότητες και την γνωριμία με συνήθειες υγιεινού τρόπου ζωής. Οι σκοποί του δεύτερου στόχου αφορούν την θετική αλληλεπίδραση μεταξύ των ομάδων μιας ομάδας, όπως να μοιράζονται τα παιδιά τον διαθέσιμο χώρο και εξοπλισμό, τις ιδέες τους, να αναλαμβάνουν ρόλους, να δουλεύουν σε ομάδες, να αναγνωρίζουν και να σέβονται τις ατομικές διαφορές. ΣΚΟΠΟΣ 1: Μέσω της ανάπτυξης των κινητικών δεξιοτήτων, τα παιδιά θα έχουν την επιθυμία να αποκτήσουν υγιεινό τρόπο ζωής Στόχος 1.1: Συμμετοχή σε ποικιλία κινητικών δραστηριοτήτων Επιδιώξεις: 1.1.1: Τα παιδιά θα είναι σε θέση να κινούνται στον χώρο με διαφορετικούς τρόπους, τροποποιώντας την κατεύθυνση, το επίπεδο κίνησης και την ταχύτητα 1.1.2: Τα παιδιά θα είναι σε θέση να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ισορροπίας 8

9 1.1.3: Τα παιδιά θα είναι σε θέση να εκτελούν ρίψη και υποδοχή αντικειμένων με διαφορετικούς τρόπους Στόχος 1.2: Αναγνώριση των αλλαγών που συμβαίνουν στις σωματικές λειτουργίες κατά την συμμετοχή σε κινητικές δραστηριότητες Επιδιώξεις: 1.2.1: Τα παιδιά θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις αλλαγές στον καρδιακό παλμό 1.2.2: Τα παιδιά θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις αλλαγές της αναπνοής 1.2.3: Τα παιδιά θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν στις αλλαγές στην θερμοκρασία του σώματος Στόχος 1.3: Γνωριμία με τον υγιεινό τρόπο ζωής Επιδιώξεις: 1.3.1: Τα παιδιά θα είναι σε θέση να απολαμβάνουν την συμμετοχή τους σε κινητικές δραστηριότητες 1.3.2: Τα παιδιά θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις υγιεινές τροφές 1.3.3: Τα παιδιά θα είναι σε θέση να κατανοούν την ανάγκη για ξεκούραση ΣΚΟΠΟΣ 2: Συνεργασία με τα άλλα παιδιά και σεβασμός των ατομικών διαφορών Στόχος 2.1: Θετική αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας Επιδιώξεις: 2.1.1: Τα παιδιά θα είναι σε θέση να συνεργάζονται σε ομάδες 2.1.2: Τα παιδιά θα είναι σε θέση να μοιράζονται τον χώρο και τον εξοπλισμό 2.1.3: Τα παιδιά θα είναι σε θέση να συμμετέχουν σε δραστηριότητες χωρίς να ενοχλούν τους άλλους 2.1.4: Τα παιδιά θα είναι σε θέση να μοιράζονται ιδέες και ρόλους Στόχος 2.2: Αναγνώριση και σεβασμός των ατομικών διαφορών Επιδιώξεις: 2.2.1: Τα παιδιά θα είναι σε θέση να εκτιμούν την δική τους εργασία και αυτή των άλλων παιδιών 2.2.2: Τα παιδιά θα είναι σε θέση να βοηθούν τα άλλα παιδιά 9

10 Οι Διδακτικές Προσεγγίσεις των μαθημάτων Φυσικής Αγωγής Early Steps Τα μαθήματα Φυσικής Αγωγής Early Steps βασίστηκαν σε αναπτυξιακώς κατάλληλες πρακτικές, οι οποίες επιτρέπουν στα παιδιά προσχολικής ηλικίας να συμμετέχουν ενεργά, και όχι παθητικά, στις διαδικασίες μάθησης. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα μαθήματα περιέχουν ποικιλία εμπειριών μάθησης, εκπαιδευτικού υλικού, εξοπλισμού και στρατηγικών διδασκαλίας έτσι ώστε να είναι κατάλληλα για παιδιά προσχολικής ηλικίας με ατομικές διαφορές όσον αφορά: (α) τις προηγούμενες εμπειρίες, (β) το στάδιο ανάπτυξης, (γ) τους τρόπους μάθησης, και (δ) τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Πιο συγκεκριμένα, τα σημεία-κλειδιά αυτής της προσέγγισης είναι: η κατάκτηση της γνώση μέσω του πειραματισμού, της γνώσης των αναπτυξιακών διαδικασιών, της συστηματικής καταγραφής της προόδου του κάθε παιδιού, της συστηματικής καταγραφής των επιδιώξεων των δραστηριοτήτων, της ενίσχυσης της αλληλεπιδραστικής μάθησης μεταξύ των παιδιών, και της ενίσχυσης της ανεξαρτησίας και της υπευθυνότητας των παιδιών. Η διαθεματική διδασκαλία αποτελεί, επίσης, μέρος του προγράμματος. Αυτή η καινοτόμος διδακτική μέθοδος είναι μία εκπαιδευτική προσέγγιση, κατά την οποία δύο ή περισσότερα αντικείμενα διδασκαλίας εμπλέκονται με στόχο την ενίσχυση της μάθησης σε κάθε ένα από αυτά. Η έννοια της διαθεματικής διδασκαλίας αναγνωρίζει την μοναδικότητα του κάθε αντικειμένου διδασκαλίας, αλλά και τις αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ των διαφόρων αντικειμένων διδασκαλίας. Η εκπαιδευτική προσέγγιση της δημιουργικής μάθησης είναι μία μέθοδος που εφαρμόζεται στα μαθήματα Φυσικής Αγωγής Early Steps, η οποία οδηγεί τα παιδιά στην ενεργητική μάθηση. Βασίζεται στον καινούριο ρόλο του διδάσκοντα που είναι ο διευκολυντής της μάθησης, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες μεθόδους διδασκαλίας, οι οποίες είναι δασκαλοκεντρικές ή επικεντρωμένες στην δραστηριότητα. Στα μαθήματα Φυσικής Αγωγής Early Steps χρησιμοποιούνται δύο τύποι δημιουργικής μάθησης: της εξερεύνησης και της κατευθυνόμενης ανακάλυψης. 10

11 Βιβλιογραφία Cote, J. and Hay, J. (2002). Children s involvement in sport: A developmental prespective. In J.M. Silva and D. Stevens (eds) Psychological Foundations of Sport (pp ). Boston, MA: Merrill. Ennis, C. (2003). Using curriculum to enhance student learning. In S., Silverman & C. Ennis (2nd ed.), Student learning in physical education: Applying research to enhance instruction (pp ). Champaign, IL: Human Kinetics. Kirk, D. (2005). Physcial education, youth sport and lifelong participation: the importance of early lerning experiences. European Physcial Education Review, 11, McKenzie, T. (2003). Health-related physical education: Physical activity, fitness, and wellness. In S., Silverman & C. Ennis (2nd ed.), Student learning in physical education: Applying research to enhance instruction (pp ). Champaign, IL: Human Kinetics. Metzler, M. (2000). Instructional Models for physical Education. New York: Allyn & Bacon. Rink, J. (2003). Effective instruction in physical education. In S., Silverman & C. Ennis (Eds.), Student learning in physical education: Applying research to enhance instruction (pp ). Champaign, IL: Human Kinetics. Siedentop (2005). The effective physical educator: Then and now avec les hommages de l auteur á Maurice. In F. Carreiro da Costa, M. Cloes, & M. Gongalez (Eds.), The art and science of teaching in physical education and sport (pp ). Lisbon: MH Faculdade de Motricidada Humana. Siedentop, D. (2002) Junior sport and the evolution of sport cultures. Journal of Teaching in Physical Education, 21, Siedentop, D., & Tannehill, D. (2000). Developing teaching skills in physical education (4th ed.). Palo Alto, CA: Mayfield. 11

Ολυμπιακή Παιδεία και το μοντέλο της Αθλητικής Αγωγής

Ολυμπιακή Παιδεία και το μοντέλο της Αθλητικής Αγωγής Ολυμπιακή Παιδεία και το μοντέλο της Αθλητικής Αγωγής Τσαγγαρίδου Νίκη Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Στο άρθρο αυτό υποστηρίζεται η αναγκαιότητα εφαρμογής ποιοτικών μοντέλων για τη βελτίωση της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Αθήνα 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

Δράση: Επιστημονική Εποπτεία της εκπόνησης των Προγραμμάτων Σπουδών του Γενικού Λυκείου ανά γνωστικό αντικείμενο

Δράση: Επιστημονική Εποπτεία της εκπόνησης των Προγραμμάτων Σπουδών του Γενικού Λυκείου ανά γνωστικό αντικείμενο 1 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ: 295450 Οριζόντια Πράξη στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ. Εξ., 2 Π.Στ. Εισ. Υποέργο 9 : «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Γενικού Λυκείου, Μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ: 295450 Οριζόντια Πράξη στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ. Εξ., 2 Π.Στ. Εισ. Υποέργο9 : «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Γενικού Λυκείου, Μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής για το Γυμνάσιο

Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής για το Γυμνάσιο Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής για το Γυμνάσιο ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεματική Προσέγγιση της Σχολικής Φυσικής Αγωγής βάσει του Sport Education

Διαθεματική Προσέγγιση της Σχολικής Φυσικής Αγωγής βάσει του Sport Education Διαθεματική Προσέγγιση της Σχολικής Φυσικής Αγωγής βάσει του Sport Education Λευτεράτος Χρυσόστομος Πανεπιστήμιο Κύπρου & Τσαγγαρίδου Νίκη Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η συγκεκριμένη έρευνα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (1), 43 69 Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2010

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (1), 43 69 Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2010 Επισκόπησης Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (1), 43 69 Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2010 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 8 (1), 43-69 Released: April 30, 2010 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Βασικοί άξονες του Αναλυτικού Προγράμματος και Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής

2.1 Βασικοί άξονες του Αναλυτικού Προγράμματος και Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής Φυσική Αγωγή 1. Εισαγωγή Η Φυσική Αγωγή συμβάλλει στη δημιουργία αυριανών πολιτών, οι οποίοι θα αγαπήσουν την άσκηση και θα την κάνουν καθημερινό τρόπο ζωής. Η βασική επιδίωξη του μαθήματος εστιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση & Υγεία στη Φυσική Αγωγή

Άσκηση & Υγεία στη Φυσική Αγωγή Άσκηση & Υγεία στη Φυσική Αγωγή Οδηγός Οργάνωσης Μαθημάτων «Άσκησης για Υγεία» Αρχές, Ιδέες & Συμβουλές ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Jo Harris, Jill Elbourn, Ανδρέας Αυγερινός Το υλικό αυτό χρησιμοποιήθηκε σαν

Διαβάστε περισσότερα

Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum

Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: Μπατιάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Δραστηριοτήτων για Εκπαιδευτικά Ψηφιακά Παιχνίδια στην Α βάθμια Εκπαίδευση

Σχεδιασμός Δραστηριοτήτων για Εκπαιδευτικά Ψηφιακά Παιχνίδια στην Α βάθμια Εκπαίδευση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Σχεδιασμός Δραστηριοτήτων για Εκπαιδευτικά Ψηφιακά Παιχνίδια στην Α βάθμια Εκπαίδευση Επιβλέπων: Κα. Παρασκευά Φ. Τσαραβά Ραλλού Μεταπτυχιακή Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Νεκτάριος Α.Μ. Σταύρου Λέκτορας Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ IΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Η Φυσική Αγωγή στα Ελληνικά Αναλυτικά Προγράμματα Προσχολικής Αγωγής: Μια Ιστορική Αναδρομή

Η Φυσική Αγωγή στα Ελληνικά Αναλυτικά Προγράμματα Προσχολικής Αγωγής: Μια Ιστορική Αναδρομή Επισκόπησης Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (2), 226 239 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (2), 226-239 Released: September 30, 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» «Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» Νικόλαος Σκίκος 1, Βιργινία Λουκά 2, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 3, Άγγελος Μοσχούδης 4 1 Εκπαιδευτικός, 1 ο ΕΠΑΛ Αθηνών nskikos@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Το επαγγελματικό προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων στην Ελλάδα: ζητήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων τους στο χώρο εργασίας»

«Το επαγγελματικό προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων στην Ελλάδα: ζητήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων τους στο χώρο εργασίας» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό στα Μαθηματικά της Δ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμόζοντας τη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση για μαθητές με μέτρια και ελαφριά νοητική υστέρηση στο μάθημα της Γεωγραφίας της ΣΤ Τάξης με τη χρήση ΤΠΕ

Εφαρμόζοντας τη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση για μαθητές με μέτρια και ελαφριά νοητική υστέρηση στο μάθημα της Γεωγραφίας της ΣΤ Τάξης με τη χρήση ΤΠΕ 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Εφαρμόζοντας τη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση για μαθητές με μέτρια και ελαφριά νοητική υστέρηση στο μάθημα της Γεωγραφίας της ΣΤ Τάξης με τη χρήση ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση ενός εργαλείου ενίσχυσης του στοχασμού των υποψηφίων εκπαιδευτικών

Ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση ενός εργαλείου ενίσχυσης του στοχασμού των υποψηφίων εκπαιδευτικών Ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση ενός εργαλείου ενίσχυσης του στοχασμού των υποψηφίων εκπαιδευτικών Σοφία Αυγητίδου & Βασιλεία Χατζόγλου Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας The design and evaluation of an instrument

Διαβάστε περισσότερα