Ευρωπαϊκό Διακρατικό Πρόγραμμα για την Προσχολική Αγωγή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δράση Comenius 2.1 ( CP GR-COMENIUS-C21)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκό Διακρατικό Πρόγραμμα για την Προσχολική Αγωγή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δράση Comenius 2.1 (118192-CP-1-2004-1-GR-COMENIUS-C21)"

Transcript

1 Ευρωπαϊκό Διακρατικό Πρόγραμμα για την Προσχολική Αγωγή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δράση Comenius 2.1 ( CP GR-COMENIUS-C21) Early Steps: Ένα εναλλακτικό Πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής στην Προσχολική Εκπαίδευση Νίκη Τσαγγαρίδου & Ευρυδίκη Ζαχοπούλου Εισαγωγή Tο περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων και η αποτελεσματική προσέγγιση εφαρμογής τους στα σχολεία υπήρξαν σημαντικά θέματα που προβλημάτισαν την παγκόσμια εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα (Ennis, 2003; Metzler, 2000). Σύμφωνα με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις και την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην ποιοτική εκπαίδευση και ο/η κάθε εκπαιδευτικός έχει υποχρέωση να την προσφέρει. Την σημερινή εποχή οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν προγράμματα και διδακτικές προσεγγίσεις που βοηθούν στη αύξηση της ακαδημαϊκής τους επίδοση καθώς και στη ανάπτυξη θετικών στάσεων για μάθηση (Kirk, 2005; Rink, 2003; Siedentop, 2005; Siedentop & Tannehill, 2000). Τα ποιοτικά προγράμματα φυσικής αγωγής είναι απαραίτητα για να αυξήσουν την απόδοση των παιδιών, την φυσική κατάσταση και ευεξία τους καθώς και να τους αναπτύξουν την υπευθυνότητα και τις θετικές στάσεις προ στην φυσική δραστηριότητα (Ennis, 2005; Kirk, 2005; Metzler, 2000). Απώτερος σκοπός των σύγχρονων προγραμμάτων φυσικής αγωγής είναι η κοινωνική αγωγή των παιδιών, ώστε να γίνουν υπεύθυνοι και καλλιεργημένοι άνθρωποι, με κριτική σκέψη. Έρευνες τεκμηριώνουν ότι η ενασχόληση των παιδιών με την φυσική αγωγή από μικρή ηλικία είναι εξαιρετικής σημασίας για το αν θα συνεχίσει κάποιος να ασχολείται και στην μετέπειτα του ζωή με την φυσική δραστηριότητα και αθλητισμό (Cote, 2002; Kirk, 2005; McKenzie, 2003; Siedentop, 2002). Επίσης ερευνητικά δεδομένα απέδειξαν πόσο σημαντικές είναι οι πρόωρες εμπειρίες με την φυσική αγωγή για να αναπτυχθούν οι κινητικές τους δεξιότητες (Cote, 2002; Kirk, 2005). Αρκετές έρευνες δείχνουν ότι πολλά σχολικά προγράμματα έχουν μια παραδοσιακή μορφή και δεν προσφέρουν ουσιαστικές γνώσεις για την μετέπειτα ζωή των παιδιών (Kirk, 2005; Siedentop, 2005). 1

2 Στόχος των σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων της φυσικής αγωγής είναι να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν τις κινητικές τους δεξιότητες δίνοντας συνάμα έμφαση και στην ποιότητα εκτέλεσης των δεξιοτήτων (Metzler, 2000; Siedentop & Tannehill, 2000). Αυτά τα προγράμματα πρέπει να σχεδιάζονται και να εφαρμόζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθούν στη προσωπική ανάπτυξη του παιδιού, την ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων μεταξύ των παιδιών και στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Τα ποιοτικά προγράμματα φυσικής αγωγής ταυτίζονται με τις αναπτυξιακές τους ανάγκες. Ευκαιρίες θα πρέπει να προσφέρονται στα παιδιά ώστε να μάθουν να παίζουν συναγωνιστικά, σύμφωνα με κανόνες, με σεβασμό στη δραστηριότητα και στους συμπαίκτες. Η φυσική αγωγή μπορεί να αποτελέσει ουσιώδη μάθημα στη εκπαίδευση των παιδιών εάν και εφόσον χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες τρεις βασικές αρχές (1) πρακτική εφαρμογή, (2) οικειότητα και (3) προσανατολισμός στην επιτυχία των μαθητών (Cote, 2002; Kirk, 2005; Siedentop & Tannehill, 2000). Οι πιο πάνω αρχές θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα σύγχρονα προγράμματα φυσικής αγωγής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνονται στα παιδιά ίσες ευκαιρίες συμμετοχής (πρακτικής εφαρμογής) κατά τη διάρκεια της σχολικής φυσικής αγωγής. Επίσης ο προσανατολισμός προς την επιτυχία είναι πολύ σημαντικός. Όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από τις ικανότητες τους θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να ανταποκριθούν σε δραστηριότητες που καθορίζει ο/η εκπαιδευτικός. Οι δραστηριότητες πρέπει να είναι διαφοροποιημένες έτσι ώστε να ανταποκρίνονται σε όλο το φάσμα των παιδιών. Η δημιουργία όμως συνθηκών επιτυχίας προϋποθέτει την ύπαρξη οικειότητας μεταξύ του/της εκπαιδευτικού και των παιδιών (Cote, 2002; Kirk, 2005; Siedentop & Tannehill, 2000). Μια σημαντική παραδοχή σύμφωνα με πολλούς ερευνητές είναι ότι η φυσική αγωγή πηγάζει από το παιχνίδι (Siedentop, 2002). Αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα προμελετημένα ή τροποποιημένα παιχνίδια (deliberate games) θα πρέπει να καθορίζουν τα σχολικά αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής (Cote, 2003; Siedentop & Tannehill, 2000 ). Η φυσική αγωγή είναι το μοναδικό μάθημα του αναλυτικού προγράμματος που δεν προσπαθεί να εντάξει το παιχνίδι στις δραστηριότητες του αλλά ταυτίζεται με αυτό. Το παιχνίδι είναι μια δραστηριότητα στην οποία το παιδί δίνεται ολοκληρωτικά και στην οποία ξοδεύει όλες του τις δυνατότητες. Το παιδί υπάρχει για το παιχνίδι και ζει με το παιχνίδι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το παιχνίδι συμβάλλει στην φυσική, ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού για αυτό θα πρέπει να προσφέρουμε ευκαιρίες στα παιδιά «να παίξουν το 2

3 παιχνίδι» με τρόπους που προσελκύουν το ενδιαφέρον τους (Siedentop & Tannehill, 2000 ). Συμπερασματικά η παιδική ηλικία είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και θετικών στάσεων προς την φυσική αγωγή. Ερευνητικά δεδομένα απέδειξαν ότι στα πλαίσια της σχολικής φυσικής αγωγής δεν παρέχονται επαρκείς ποιοτικές εμπειρίες στα παιδιά (Rink, 2003). Επίσης έχει αποδειχθεί ότι η ποιότητα των πρώτων μαθησιακών εμπειριών των παιδιών είναι εξαιρετικής σημασίας για τη συνέχιση της συμμετοχής τους σε φυσικές και αθλητικές δραστηριότητες (Kirk, 2005). Γι αυτό ποιοτικά σχολικά προγράμματα φυσικής αγωγής θα πρέπει να εφαρμόζονται για να προσφέρουν εμπειρίες και ερεθίσματα στα παιδιά. Aν και στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές θεωρητικές εισηγήσεις, υπάρχει έλλειψη ερευνητικών δεδομένων και εναλλακτικών προγραμμάτων στην προσχολική φυσική αγωγή. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να περιγράψει το πρόγραμμα «Early Steps: Προάγοντας τον υγιεινό τρόπος ζωής και την κοινωνική αλληλεπίδραση μέσω δραστηριοτήτων φυσικής αγωγής στην προσχολική ηλικία». Στο πρώτο μέρος του άρθρου περιγράφονται οι θεωρητικές βάσεις του προγράμματος, οι συμμετέχοντες, οι κύριες φάσεις του προγράμματος, οι άξονες και οι στόχοι των μαθημάτων Φυσικής Αγωγής του Early Steps και οι διδακτικές προσεγγίσεις του προγράμματος. Στο δεύτερο μέρος περιγράφονται κάποιες δραστηριότητες από το συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα και στην συνέχεια παρουσιάζονται μερικά ολοκληρωμένα σχέδια μαθήματος. Στο τελευταίο μέρος παρατίθενται δοκίμια αξιολόγησης. Οι Θεωρητικές Βάσεις του Προγράμματος Early Steps Οι άξονες ανάπτυξης του Προγράμματος Early Steps βασίστηκαν στην κύρια επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την εκπαίδευση που είναι η προώθηση της ποιοτικής εκπαίδευσης (EE C 25 Ε της , σ. 531). Ποιοτική εκπαίδευση για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας σημαίνει ότι η αγωγή τους πρέπει να καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, όπως το να αισθάνονται εμπιστοσύνη και ασφάλεια, να μαθαίνουν, να σκέφτονται και να λύνουν προβλήματα, να δημιουργούν, να αναπτύσσουν τις ικανότητες τους και να μοιράζονται τις εμπειρίες τους με άλλα παιδιά και ενήλικες. Στα πλαίσια αυτής της επιδίωξης το Τμήμα Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Πρόγραμμα Σωκράτης, Δράση Comenius 2.1) χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Διακρατικό Πρόγραμμα EARLY STEPS: Προάγοντας τον υγιεινό τρόπος ζωής και την κοινωνική αλληλεπίδραση μέσω δραστηριοτήτων φυσικής 3

4 αγωγής στην προσχολική ηλικία, που αφορά στην αναβάθμιση της ποιότητας της προσχολικής αγωγής. Οι δύο αυτοί στόχοι του προγράμματος Early Steps θα επιτευχθούν χρησιμοποιώντας ως κεντρικό άξονα την κίνηση και τις δραστηριότητες Φυσικής Αγωγής. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας χρησιμοποιούν την κίνηση με πολλούς διαφορετικούς τρόπους: για να εξερευνήσουν τον κόσμο γύρω τους, για να μάθουν έννοιες, για να επικοινωνήσουν με τα άλλα παιδιά και τους ενήλικες, και για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και τις σκέψεις τους. Τα μαθήματα Φυσική Αγωγής Early Steps παρέχουν στα παιδιά τις ευκαιρίες για εξασκήσουν τις δεξιότητές του, να εκφράσουν τις δυνατότητές τους και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους. Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Early Steps Το Early Steps, το οποίο είναι από τα ελάχιστα Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα που αφορούν στην αναβάθμιση της ποιότητας της Προσχολικής Αγωγής, έχει συνολική διάρκεια τρία χρόνια (10/ /2007). Συντονιστικό Ίδρυμα του Προγράμματος είναι το Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας, του AΤΕΙ Θεσ/νίκης και η συντοντίστρια του προγράμματος Early Steps είναι η Dr. Ευρυδίκη Ζαχοπούλου. Συμμετέχουν σε αυτό συνολικά 14 εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκ των οποίων τα τέσσερα είναι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης, Roehampton University - Αγγλία, Πανεπιστήμιο Κύπρου και University of Jyvaskyla - Φιλανδία), ενώ τα δέκα είναι κέντρα Προσχολικής Εκπαίδευσης των 5 συμμετεχόντων χωρών του Προγράμματος (Ελλάδα, Αγγλία, Φιλανδία, Κύπρος και Ιταλία). Από κάθε χώρα συμμετέχουν δύο σχολεία προσχολικής εκπαίδευσης. Οι ακαδημαϊκοί που απαρτίζουν την ομάδα του Early Steps είναι: (1) Dr. Ευρυδίκη Ζαχοπούλου, Αναπληρωτής Καθηγήτρια του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας - ΑΤΕΙ Θε/νίκης, (2) ο Mr Ian Pickup, Senior Lecturer Roehampton University (United Kingdom), (3) ο Dr. Jarmo Liukkonen, Associate Professor Department of Physical Education, University of Jyväskylä (Finland), και (4) η Dr. Νίκη Τσαγγαρίδου, Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ακόμη, στο πρόγραμμα Early Steps συμμετέχουν 4 εκπαιδευτικοί Προσχολικής Αγωγής από κάθε χώρα, δηλαδή ενός συνολικός αριθμός 20 εκπαιδευτικών και 500 παιδιά (ηλικίας 4-5 ετών) από τις 5 Ευρωπαϊκές χώρες, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής Early Steps. 4

5 Κύριες Φάσεις του Early Steps Το χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων του Early Steps περιλαμβάνει: Συγγραφή των μαθημάτων Φυσικής Αγωγής 1 ος χρόνος (10/2004 Early Steps 8/2005) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 2 ος χρόνος (9/2005 7/2006) Εφαρμογή του Early Steps στα Κέντρα Προσχολικής Αγωγής 3 ος χρόνος (8/2006 9/2007) Αναθεώρηση των μαθημάτων Φυσικής Αγωγής Early Steps Έκδοση του προγράμματος Διάδοση των αποτελεσμάτων Πρώτη Φάση: Η πρώτη φάση περιλάμβανε τον σχεδιασμό και την συγγραφή ενός καινοτόμου προγράμματος Φυσικής Αγωγής για παιδιά προσχολικής ηλικίας, με κύριες επιδιώξεις την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής και την κατανόηση και τον σεβασμό των ατομικών διαφορών. Οι δύο αυτές επιδιώξεις θα επιτευχθούν με την οργάνωση κινητικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στην δημιουργική μάθηση και στην διαθεματική διδασκαλία, ενώ τον κύριο όγκο των δραστηριοτήτων καλύπτουν δραστηριότητες παιγνιώδους μορφής, όπου δίνονται στα παιδιά ευκαιρίες να πειραματιστούν με ποικίλες καταστάσεις, εξερευνώντας και ανακαλύπτοντας τις διάφορες έννοιες. Για παράδειγμα, για την κατανόηση της ανάληψης των αρμοδιοτήτων ενός ρόλου, τα παιδιά καλούνται να συμμετέχουν σε παιχνίδια και δραστηριότητες δύο συνθηκών: στην πρώτη συνθήκη οι ρόλοι των παιδιών δεν είναι ευδιάκριτοι και ξεκάθαροι, ενώ στην δεύτερη συνθήκη σε κάθε παιδί της ομάδας έχει ανατεθεί συγκεκριμένος ρόλος με ξεκάθαρες αρμοδιότητες και ευθύνες. Δίνεται χρόνος στα παιδιά για προβληματισμό και συζήτηση πάνω στην εξέλιξη των δραστηριοτήτων των δύο αυτών συνθηκών. Η συγγραφική ομάδα των μαθημάτων Φυσικής Αγωγής Early Steps απαρτίζεται από τους 4 ακαδημαϊκούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Δεύτερη Φάση: Η δεύτερη φάση του Early Steps περιλάμβανε την οργάνωση Επιμορφωτικών Σεμιναρίων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης για εκπαιδευτικούς Προσχολικής Αγωγής έτσι ώστε να τους καταστήσει ικανούς να εφαρμόσουν το καινοτόμο προτεινόμενο πρόγραμμα Φυσικής Aγωγής. Είκοσι εκπαιδευτικοί Προσχολικής Αγωγής (τέσσερις από κάθε χώρα) επιμορφώθηκαν μέσω δύο Σεμιναρίων Κατάρτισης. Το 1 ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο διεξήχθη στο University of 5

6 Jyvaskyla (Φιλανδία), 8-10 Απριλίου 2005, ενώ το 2 ο Σεμινάριο διεξήχθη στις Μαϊου 2005, στο Athos Palace, Κρυοπηγή, Ν. Χαλκιδικής. Τα θέματα του 1 ου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου επικεντρώθηκαν στο θεωρητικό υπόβαθρο του προγράμματος, ενώ το 2 ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο αφορούσε στις στρατηγικές και στα μοντέλα διδασκαλίας, καθώς και στην ανάλυση του ρόλου και της συμπεριφοράς του διδάσκοντα σε προγράμματα φυσικής αγωγής για την προσχολική ηλικία. Αναλυτικότερα, τα θέματα των δύο Επιμορφωτικών Σεμιναρίων ήταν: 1 ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Παρουσίαση του προγράμματος Early Steps Σπουδαιότητα της Φυσικής Αγωγής στην προσχολική ηλικία Ανάλυση των σκοπών, των στόχων και των επιδιώξεων του Early Steps Σχεδιασμός και δομή ενός μαθήματος φυσικών δραστηριοτήτων 2 ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Περιγραφή στρατηγικών και μεθόδων διδασκαλίας Ανάλυση του ρόλου και της συμπεριφοράς του διδάσκοντα Παρατήρηση βιντεοσκοπημένων μαθημάτων Αξιολόγηση Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών περιελάμβανε διαλέξεις και workshops σε ομάδες συζήτησης. Τρίτη Φάση: Η τρίτη φάση του Early Steps είναι η καθοριστικότερη και περιλαμβάνει την εφαρμογή των μαθημάτων Φυσικής Αγωγής στα συμμετέχοντα Κέντρα Προσχολικής Αγωγής. Η εφαρμογή έχει διάρκεια οκτώ μήνες και συμμετέχει σ αυτό ένας συνολικός αριθμός 500 παιδιών, ηλικίας 4-5 ετών, από τις πέντε συμμετέχουσες χώρες. Για την μελέτη της αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού και της εφαρμογής των μαθημάτων Early Steps εφαρμόζεται διαδικασία αξιολόγησης που περιλαμβάνει τα εξής στάδια: (1) αρχική αξιολόγηση (αξιολόγηση του σχεδιασμού του προγράμματος από τους συγγραφείς και από εξωτερικούς αξιολογητές, αξιολόγηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής, από τους επιμορφωτές και από εξωτερικούς αξιολογητές), (2) αξιολόγηση εφαρμογής του προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής που θα το εφαρμόσουν, από τους επόπτες εφαρμογής από εξωτερικούς αξιολογητές και από τους γονείς των συμμετεχόντων παιδιών, και (3) τελική αξιολόγηση επίτευξης των στόχων του προγράμματος. 6

7 Στα πλαίσια του Εarly Steps θα εκδοθεί ένα βιβλίο, που θα περιέχει το προτεινόμενο πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής Early Steps για την Προσχολική Εκπαίδευση, και θα εκδοθεί σε τέσσερις γλώσσες Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά και Φιλανδικά. Το βιβλίο αυτό θα αποτελείται από δύο μέρη: το πρώτο μέρος θα περιέχει το θεωρητικό υπόβαθρο του προγράμματος, την παρουσίαση και ανάλυση των σκοπών του συγκεκριμένου προγράμματος Φυσικής Αγωγής, καθώς και τις μεθόδους διδασκαλίας και τρόπους αξιολόγησης, ενώ το δεύτερο μέρος θα περιλαμβάνει 48 ημερήσια πλάνα Φυσικής Αγωγής με επισυναπτόμενο βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό. Έχει σχεδιαστεί, ακόμη, η ιστοσελίδα του Early Steps, έτσι ώστε να υπάρχει διαθέσιμο υλικό για τους εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (http://earlysteps.teithe.gr). Οι Αξονες και οι Στόχοι των Μαθημάτων Φυσικής Αγωγής Early Steps (Early Steps Curriculum) Το πρόγραμμα κινητικών δραστηριοτήτων περιλαμβάνει 48 πλάνα μαθημάτων, και η χρονική διάρκεια του κάθε μαθήματος είναι λεπτά. Τα μαθήματα φυσικής αγωγής Early Steps βασίστηκαν σε τρεις άξονες: Την ανάπτυξη των βασικών κινητικών δεξιοτήτων. Αυτές οι δεξιότητες αποτελούν την βάση για την μελλοντική κινητική ανάπτυξη των παιδιών και είναι οι δεξιότητες τις οποίες χρησιμοποιεί το παιδί στην καθημερινή ζωή του (Gallahue & Ozmun, 1998). Σύμφωνα με τον Graham (1991), αυτές οι δεξιότητες: (1) σχηματίζουν την βάση για την μελλοντική επιτυχή συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες, (2) είναι διασκεδαστικές για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και (3) όταν μαθευτούν, διατηρούνται δια βίου. Εξοικείωση με τον υγιεινό δραστήριο τρόπο ζωής. Ο κύριος μηχανισμός διατήρησης της υγείας είναι η συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες (Corbin & Pangrazi, 1998). Αυτή η αρχή είναι ευρέως αποδεκτή, αλλά ο σύγχρονος τρόπος ζωής οδηγεί σε τελείως διαφορετικά αποτελέσματα, εξαιτίας της καθιστικής καθημερινής ζωής, της έλλειψης συμμετοχής σε φυσικές δραστηριότητες, της συστηματικής παρακολούθησης τηλεόρασης και της ανθυγιεινής διατροφής. Η πλειοψηφία των προβλημάτων υγείας, τα οποία έχουν κάνει την εμφάνισή τους τα τελευταία χρόνια, βασίζεται στον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των παιδιών που χαρακτηρίζονται ως παχύσαρκα. Ένα πρόγραμμα φυσικής αγωγής μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά: (1) να κατανοήσουν την σπουδαιότητα της άσκησης για την υγεία, (2) να εκτιμήσουν την ανάγκη διατήρησης καλής φυσικής κατάστασης μέσω της συμμετοχής σε φυσικές 7

8 δραστηριότητες υπομέγιστης έντασης, (3) να μάθουν την σπουδαιότητα της υγιεινής διατροφής, και (4) να αναγνωρίζουν τις υγιεινές τροφές. Την αποδοχή και τον σεβασμό των ατομικών διαφορών. Κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας, τα παιδιά αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τις σχέσεις τους με τους άλλους. Αυτό σημαίνει ότι οι βάσεις της κοινωνικής ανάπτυξής τους σχηματίζονται σε αυτή την ηλικία, όπου και αρχίζουν να αναγνωρίζουν την διαφορετικότητα μεταξύ των παιδιών. Αυτή η διαφορετικότητα μπορεί να αφορά τις ικανότητές τους, το φύλο τους, ή την εθνικότητά τους. Μέσω της συμμετοχής σε φυσικές δραστηριότητες, τα μικρά παιδιά μαθαίνουν να παίζουν και να σχηματίζουν ζευγάρια ή ομάδες με όλα τα παιδιά της τάξης τους, ανεξαρτήτως ατομικών διαφορών. Η συμμετοχή σε ομαδικές φυσικές δραστηριότητες οδηγεί τα παιδιά στο να αντιδρούν εύκολα στις προσεγγίσεις των άλλων παιδιών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, να αποδέχονται τις ιδέες των άλλων παιδιών και να μοιράζονται τις δικές τους, να αναλαμβάνουν τον ρόλο του αρχηγού ή να ακολουθούν άλλο αρχηγό, όταν παίζουν. Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων του προγράμματος βασίστηκε στους σκοπούς και στις επιμέρους επιδιώξεις αυτών των στόχων. Πιο συγκεκριμένα: Οι σκοποί του πρώτου στόχου αφορούν την συμμετοχή του παιδιού σε ποικιλία κινητικών δραστηριοτήτων, την αναγνώριση των αλλαγών στις σωματικές λειτουργίες κατά την συμμετοχή σε κινητικές δραστηριότητες και την γνωριμία με συνήθειες υγιεινού τρόπου ζωής. Οι σκοποί του δεύτερου στόχου αφορούν την θετική αλληλεπίδραση μεταξύ των ομάδων μιας ομάδας, όπως να μοιράζονται τα παιδιά τον διαθέσιμο χώρο και εξοπλισμό, τις ιδέες τους, να αναλαμβάνουν ρόλους, να δουλεύουν σε ομάδες, να αναγνωρίζουν και να σέβονται τις ατομικές διαφορές. ΣΚΟΠΟΣ 1: Μέσω της ανάπτυξης των κινητικών δεξιοτήτων, τα παιδιά θα έχουν την επιθυμία να αποκτήσουν υγιεινό τρόπο ζωής Στόχος 1.1: Συμμετοχή σε ποικιλία κινητικών δραστηριοτήτων Επιδιώξεις: 1.1.1: Τα παιδιά θα είναι σε θέση να κινούνται στον χώρο με διαφορετικούς τρόπους, τροποποιώντας την κατεύθυνση, το επίπεδο κίνησης και την ταχύτητα 1.1.2: Τα παιδιά θα είναι σε θέση να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ισορροπίας 8

9 1.1.3: Τα παιδιά θα είναι σε θέση να εκτελούν ρίψη και υποδοχή αντικειμένων με διαφορετικούς τρόπους Στόχος 1.2: Αναγνώριση των αλλαγών που συμβαίνουν στις σωματικές λειτουργίες κατά την συμμετοχή σε κινητικές δραστηριότητες Επιδιώξεις: 1.2.1: Τα παιδιά θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις αλλαγές στον καρδιακό παλμό 1.2.2: Τα παιδιά θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις αλλαγές της αναπνοής 1.2.3: Τα παιδιά θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν στις αλλαγές στην θερμοκρασία του σώματος Στόχος 1.3: Γνωριμία με τον υγιεινό τρόπο ζωής Επιδιώξεις: 1.3.1: Τα παιδιά θα είναι σε θέση να απολαμβάνουν την συμμετοχή τους σε κινητικές δραστηριότητες 1.3.2: Τα παιδιά θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις υγιεινές τροφές 1.3.3: Τα παιδιά θα είναι σε θέση να κατανοούν την ανάγκη για ξεκούραση ΣΚΟΠΟΣ 2: Συνεργασία με τα άλλα παιδιά και σεβασμός των ατομικών διαφορών Στόχος 2.1: Θετική αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας Επιδιώξεις: 2.1.1: Τα παιδιά θα είναι σε θέση να συνεργάζονται σε ομάδες 2.1.2: Τα παιδιά θα είναι σε θέση να μοιράζονται τον χώρο και τον εξοπλισμό 2.1.3: Τα παιδιά θα είναι σε θέση να συμμετέχουν σε δραστηριότητες χωρίς να ενοχλούν τους άλλους 2.1.4: Τα παιδιά θα είναι σε θέση να μοιράζονται ιδέες και ρόλους Στόχος 2.2: Αναγνώριση και σεβασμός των ατομικών διαφορών Επιδιώξεις: 2.2.1: Τα παιδιά θα είναι σε θέση να εκτιμούν την δική τους εργασία και αυτή των άλλων παιδιών 2.2.2: Τα παιδιά θα είναι σε θέση να βοηθούν τα άλλα παιδιά 9

10 Οι Διδακτικές Προσεγγίσεις των μαθημάτων Φυσικής Αγωγής Early Steps Τα μαθήματα Φυσικής Αγωγής Early Steps βασίστηκαν σε αναπτυξιακώς κατάλληλες πρακτικές, οι οποίες επιτρέπουν στα παιδιά προσχολικής ηλικίας να συμμετέχουν ενεργά, και όχι παθητικά, στις διαδικασίες μάθησης. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα μαθήματα περιέχουν ποικιλία εμπειριών μάθησης, εκπαιδευτικού υλικού, εξοπλισμού και στρατηγικών διδασκαλίας έτσι ώστε να είναι κατάλληλα για παιδιά προσχολικής ηλικίας με ατομικές διαφορές όσον αφορά: (α) τις προηγούμενες εμπειρίες, (β) το στάδιο ανάπτυξης, (γ) τους τρόπους μάθησης, και (δ) τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Πιο συγκεκριμένα, τα σημεία-κλειδιά αυτής της προσέγγισης είναι: η κατάκτηση της γνώση μέσω του πειραματισμού, της γνώσης των αναπτυξιακών διαδικασιών, της συστηματικής καταγραφής της προόδου του κάθε παιδιού, της συστηματικής καταγραφής των επιδιώξεων των δραστηριοτήτων, της ενίσχυσης της αλληλεπιδραστικής μάθησης μεταξύ των παιδιών, και της ενίσχυσης της ανεξαρτησίας και της υπευθυνότητας των παιδιών. Η διαθεματική διδασκαλία αποτελεί, επίσης, μέρος του προγράμματος. Αυτή η καινοτόμος διδακτική μέθοδος είναι μία εκπαιδευτική προσέγγιση, κατά την οποία δύο ή περισσότερα αντικείμενα διδασκαλίας εμπλέκονται με στόχο την ενίσχυση της μάθησης σε κάθε ένα από αυτά. Η έννοια της διαθεματικής διδασκαλίας αναγνωρίζει την μοναδικότητα του κάθε αντικειμένου διδασκαλίας, αλλά και τις αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ των διαφόρων αντικειμένων διδασκαλίας. Η εκπαιδευτική προσέγγιση της δημιουργικής μάθησης είναι μία μέθοδος που εφαρμόζεται στα μαθήματα Φυσικής Αγωγής Early Steps, η οποία οδηγεί τα παιδιά στην ενεργητική μάθηση. Βασίζεται στον καινούριο ρόλο του διδάσκοντα που είναι ο διευκολυντής της μάθησης, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες μεθόδους διδασκαλίας, οι οποίες είναι δασκαλοκεντρικές ή επικεντρωμένες στην δραστηριότητα. Στα μαθήματα Φυσικής Αγωγής Early Steps χρησιμοποιούνται δύο τύποι δημιουργικής μάθησης: της εξερεύνησης και της κατευθυνόμενης ανακάλυψης. 10

11 Βιβλιογραφία Cote, J. and Hay, J. (2002). Children s involvement in sport: A developmental prespective. In J.M. Silva and D. Stevens (eds) Psychological Foundations of Sport (pp ). Boston, MA: Merrill. Ennis, C. (2003). Using curriculum to enhance student learning. In S., Silverman & C. Ennis (2nd ed.), Student learning in physical education: Applying research to enhance instruction (pp ). Champaign, IL: Human Kinetics. Kirk, D. (2005). Physcial education, youth sport and lifelong participation: the importance of early lerning experiences. European Physcial Education Review, 11, McKenzie, T. (2003). Health-related physical education: Physical activity, fitness, and wellness. In S., Silverman & C. Ennis (2nd ed.), Student learning in physical education: Applying research to enhance instruction (pp ). Champaign, IL: Human Kinetics. Metzler, M. (2000). Instructional Models for physical Education. New York: Allyn & Bacon. Rink, J. (2003). Effective instruction in physical education. In S., Silverman & C. Ennis (Eds.), Student learning in physical education: Applying research to enhance instruction (pp ). Champaign, IL: Human Kinetics. Siedentop (2005). The effective physical educator: Then and now avec les hommages de l auteur á Maurice. In F. Carreiro da Costa, M. Cloes, & M. Gongalez (Eds.), The art and science of teaching in physical education and sport (pp ). Lisbon: MH Faculdade de Motricidada Humana. Siedentop, D. (2002) Junior sport and the evolution of sport cultures. Journal of Teaching in Physical Education, 21, Siedentop, D., & Tannehill, D. (2000). Developing teaching skills in physical education (4th ed.). Palo Alto, CA: Mayfield. 11

Παρουσίαση των σκοπών και των στόχων...35. Ημερήσια πλάνα...53

Παρουσίαση των σκοπών και των στόχων...35. Ημερήσια πλάνα...53 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 5 Κεφάλαιο 1 Πώς μαθαίνουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας...11 Η Φυσική Αγωγή στην προσχολική ηλικία...14 Σχέση της Φυσικής Αγωγής με τους τομείς ανάπτυξης του παιδιού...16

Διαβάστε περισσότερα

Ολυμπιακή Παιδεία και το μοντέλο της Αθλητικής Αγωγής

Ολυμπιακή Παιδεία και το μοντέλο της Αθλητικής Αγωγής Ολυμπιακή Παιδεία και το μοντέλο της Αθλητικής Αγωγής Τσαγγαρίδου Νίκη Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Στο άρθρο αυτό υποστηρίζεται η αναγκαιότητα εφαρμογής ποιοτικών μοντέλων για τη βελτίωση της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα συζητηθούν: Ποια είναι τα ερευνητικά δεδοµένα που δείχνουν ότι η προαγωγή της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής γής Τρέξτε τώρα που μπορείτε για να μην. «τρέχετε» όταν δεν μπορείτε Ποια είναι η κατάσταση στη χώρα μας; Αριθμός σταδίων (μέση τιμή)

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ 1. Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές Απόκτηση γνώσεων από την αθλητική επιστήμη (πώς ώ και γιατί) κα

ΣΚΟΠΟΙ 1. Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές Απόκτηση γνώσεων από την αθλητική επιστήμη (πώς ώ και γιατί) κα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοποί Στόχοι Επιδιώξεις- Θεματικές Ενότητες ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Πέτρος Πατσιάς Στέλιος Αδάμου ΣΚΟΠΟΙ 1. Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Αγωγή στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ζωή Διονυσίου

Μουσική Αγωγή στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ζωή Διονυσίου Μουσική Αγωγή στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ζωή Διονυσίου Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: αρχές, στόχοι, δραστηριότητες. Ζωή Διονυσίου

Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: αρχές, στόχοι, δραστηριότητες. Ζωή Διονυσίου Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: αρχές, στόχοι, δραστηριότητες Ζωή Διονυσίου Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα #5: ΕΤΟΙΜΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Διδάσκων: Γουργιώτου Ευθυμία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύτρια: Ελένη Παπαϊωάννου

Εκπαιδεύτρια: Ελένη Παπαϊωάννου Εκπαιδεύτρια: Ελένη Παπαϊωάννου Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων Ο αποτελεσματικός εκπαιδευτής ενηλίκων Διάλειμμα Αποτελεσματική προετοιμασία μαθήματος στην ενήλικη εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 3: Δεξιότητες Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 1301 «ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία (Project)

Ερευνητική Εργασία (Project) Ερευνητική Εργασία (Project) Ερευνητικές Εργασίες (Project) Τι είναι ερευνητική εργασία Σκοπός της ερευνητικής εργασίας Εκπαιδευτική Αξία Προϋποθέσεις επιτυχίας του project Ρόλος του μαθητή Ρόλος του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ Υποέργο 3: Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ Ευδοκία Καραβά, Επίκουρη

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: Προσθέτει χρόνια στη ζωή αλλά και ζωή στα χρόνια»

«ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: Προσθέτει χρόνια στη ζωή αλλά και ζωή στα χρόνια» «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: Προσθέτει χρόνια στη ζωή αλλά και ζωή στα χρόνια» 1 ο Γενικό Λύκειο Πάτρας Ερευνητική Εργασία Β Τάξης Σχολικού έτους 2012-2013 Ομάδα Ε Ας φανταστούμε μία στιγμή το σχολείο των ονείρων μας.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Κατσούγκρη Αναστασία

Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Κατσούγκρη Αναστασία Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Κατσούγκρη Αναστασία akatsou0708@gmail.com Διαφοροποίηση στη διδασκαλία Προϋπόθεση για την συνεκπαίδευση Η προσαρμογή της διδασκαλίας για να ανταποκριθεί σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Η μετάβαση από το Πρόγραμμα Σπουδών του 1990 στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών του 2015 Σύνταξη του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Μάθησης των Παιχνιδιών. Διάλεξη 7η

Στάδια Μάθησης των Παιχνιδιών. Διάλεξη 7η Στάδια Μάθησης των Παιχνιδιών Διάλεξη 7η Σκοποί της παρουσίασης Επεξήγηση βασικών όρων Παρουσίαση των σταδίων μάθησης των παιχνιδιών Παρουσίαση των Στόχων για τη φυσ. αγωγή μέσα από τη διδασκαλία παιχνιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκινητική και Φυσική Αγωγή στην Προσχολική Ηλικία

Ψυχοκινητική και Φυσική Αγωγή στην Προσχολική Ηλικία Ψυχοκινητική και Φυσική Αγωγή στην Προσχολική Ηλικία Παρουσίαση του μαθήματος Βασιλική Ρήγα Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. 1 Περιεχόμενα του μαθήματος Εξετάζονται οι εξής θεματικές

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 2: Η επίδραση της άσκησης στην υγεία Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Σκοποί της παρουσίασης Εξέταση των προϋποθέσεων καταλληλότητας των παιχνιδιών σε σχέση με τα προγράμματα Φ.Α. Εισαγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Παράρτημα Ι Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω προτάσεις, με βάση την επεξήγηση που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δεξιότητες στα Παιχνίδια. Περιγραφή των Σταδίων στη Διδασκαλία των Παιχνιδιών

Οι Δεξιότητες στα Παιχνίδια. Περιγραφή των Σταδίων στη Διδασκαλία των Παιχνιδιών Οι Δεξιότητες στα Παιχνίδια Περιγραφή των Σταδίων στη Διδασκαλία των Παιχνιδιών Σκοποί της παρουσίασης Εξέταση του Μοντέλου των Τεσσάρων Σταδίων, για τη διδασκαλία παιχνιδιών Παρουσίαση των κριτηρίων για

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα της διάλεξης. Η δασκαλοκεντρική διδασκαλία. Ας κάνουµε µια άσκηση. Είναι έτσι, αλήθεια; Ποιος παίρνει τις αποφάσεις;

Περιεχόµενα της διάλεξης. Η δασκαλοκεντρική διδασκαλία. Ας κάνουµε µια άσκηση. Είναι έτσι, αλήθεια; Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η δασκαλοκεντρική διδασκαλία ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Περιεχόµενα της διάλεξης Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Β. Μπαρκούκης ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ

Β. Μπαρκούκης ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ Β. Μπαρκούκης ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ Θεωρητικές προσεγγίσεις για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μαθήματος Στοιχεία πρακτικής εφαρμογής που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μαθήματος 3 Εσωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση στόχων και διδακτικών ενεργειών στο ημερήσιο μάθημα διδασκαλίας των αθλοπαιδιών στη Φυσική Αγωγή

Σύνθεση στόχων και διδακτικών ενεργειών στο ημερήσιο μάθημα διδασκαλίας των αθλοπαιδιών στη Φυσική Αγωγή Σύνθεση στόχων και διδακτικών ενεργειών στο ημερήσιο μάθημα διδασκαλίας των αθλοπαιδιών στη Φυσική Αγωγή Δρ. Αποστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Η διδασκαλία των αθλοπαιδιών στο μάθημα της Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΙ-ΤΕΝΙΣ. ιάλεξη Β. Αργύρης Θεοδοσίου

ΜΙΝΙ-ΤΕΝΙΣ. ιάλεξη Β. Αργύρης Θεοδοσίου ΜΙΝΙ-ΤΕΝΙΣ ιάλεξη Β Αργύρης Θεοδοσίου Αντιληπτική ανάπτυξη Η αντίληψη του σώματος και η κιναισθητική αντίληψη της θέσης των μερών του σώματος και του προσανατολισμού του σώματος στον χώρο ποικίλει κατά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση μαθήματος Εξέλιξη - αντικείμενο της Αθλητικής Παιδαγωγικής

Οργάνωση μαθήματος Εξέλιξη - αντικείμενο της Αθλητικής Παιδαγωγικής Οργάνωση μαθήματος Εξέλιξη - αντικείμενο της Αθλητικής Παιδαγωγικής Πριν την παρουσίαση Αναφορά στον κανονισμό που ισχύει στη διάλεξη Κανόνες για φοιτητές/τριες που πρέπει να τηρούνται στη διάλεξη Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητική Παιδαγωγική & Πρακτική άσκηση στην Α/βάθμια Εκπαίδευση

Αθλητική Παιδαγωγική & Πρακτική άσκηση στην Α/βάθμια Εκπαίδευση Αθλητική Παιδαγωγική & Πρακτική άσκηση στην Α/βάθμια Εκπαίδευση Οργάνωση μαθήματος Εξέλιξη - αντικείμενο της Αθλητικής Παιδαγωγικής Πριν την παρουσίαση Αναφορά στον κανονισμό που ισχύει στη διάλεξη Κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 4: Μαθησιακά πλαίσια στο νηπιαγωγείο. Νέο πρόγραμμα σπουδών νηπιαγωγείου

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 4: Μαθησιακά πλαίσια στο νηπιαγωγείο. Νέο πρόγραμμα σπουδών νηπιαγωγείου Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 4: Μαθησιακά πλαίσια στο νηπιαγωγείο. Νέο πρόγραμμα σπουδών νηπιαγωγείου Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 93Κ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι και η αξία του στη φυσική αγωγή. Διγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ

Το παιχνίδι και η αξία του στη φυσική αγωγή. Διγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ Το παιχνίδι και η αξία του στη φυσική αγωγή Διγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ Σκοποί της παρουσίασης Η καλύτερη κατανόηση του παιχνιδιού Η κατανόηση της αξίας του παιχνιδιού στη φυσική αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 2016-2017 Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ Γιάννης Ιωάννου Β.Δ. MSc, MA 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Φιλοσοφία & Γνωστική Ψυχολογία Το Μεταμοντέρνο κίνημα Αποδοχή της διαφορετικότητας Αντίσταση στις συγκεντρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 1: Εισαγωγή

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 1: Εισαγωγή Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 1: Εισαγωγή Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Ενημέρωση για το περιεχόμενο του μαθήματος Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου Τηλέφωνο: 210-3443422

----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου Τηλέφωνο: 210-3443422 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 09-10-2015 Αρ. Πρωτ. 159298/Δ2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑ 2 Το όραμά μας: Συμβολή στη διαμόρφωση εγγράμματων πολιτών με δεξιότητες, υπευθυνότητα, δημοκρατικό ήθος, ιστορική ταυτότητα αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση 390 παιδιά Το πλαίσιο εφαρμογής 18 τμήματα Μονάδα Ειδικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ TEXNIKHΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ TEXNIKHΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ TEXNIKHΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΠΡΙΝ Ποδόσφαιρο αλάνας: Ένας κόσμος ελεύθερου παιχνιδιού Τα κύρια χαρακτηριστικά του

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Σε ισχύ το ΑΠΣ του 1990 (ΥΠΕΠΘ Δ/νση Φυσικής Αγωγής, Αθήνα 1990) Οι μαθητές επιλέγουν ένα άθλημα ή μια κινητική δραστηριότητα της αρεσκείας τους,

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης Εκπαιδευτικών. Ενιαίο Ολοήμερο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο «Ιαματική» 13 Ιουνίου 2016

Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης Εκπαιδευτικών. Ενιαίο Ολοήμερο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο «Ιαματική» 13 Ιουνίου 2016 Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης Εκπαιδευτικών Ενιαίο Ολοήμερο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο «Ιαματική» 13 Ιουνίου 2016 o Επαρχία Λεμεσού, κοινοτικά όρια Επταγώνειας o Ενιαίο Ολοήμερο Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διδασκαλίας αθλοπαιδιών

Μέθοδοι διδασκαλίας αθλοπαιδιών Μέθοδοι διδασκαλίας αθλοπαιδιών Μέθοδοι διδασκαλίας αθλοπαιδιών Μέθοδος των δεξιοτήτων (skill approach, Rink, 2006): πρώτα διδάσκονται με ασκήσεις οι δεξιότητες που εφαρμόζονται στην αθλοπαιδιά & μετά

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση Ενότητα 2: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο πολυπολιτισμικό σχολείο Αναστασία Κεσίδου,

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφωτική Αξιολόγηση στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας. Σεμινάρια Σεπτέμβρη 2016

Διαμορφωτική Αξιολόγηση στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας. Σεμινάρια Σεπτέμβρη 2016 Διαμορφωτική Αξιολόγηση στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας Σεμινάρια Σεπτέμβρη 2016 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ «Είναι μια συνεχής διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του βαθμού επίτευξης των διδακτικών στόχων (δεικτών),

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο/Εργαστήριο Διατροφικής Αγωγής (Focus on Food) για τις δασκάλες Οικιακής Οικονομίας στην Κύπρο

Επιμορφωτικό Σεμινάριο/Εργαστήριο Διατροφικής Αγωγής (Focus on Food) για τις δασκάλες Οικιακής Οικονομίας στην Κύπρο Επιμορφωτικό Σεμινάριο/Εργαστήριο Διατροφικής Αγωγής (Focus on Food) για τις δασκάλες Οικιακής Οικονομίας στην Κύπρο Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ολοήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο/Εργαστήριο Διατροφικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη της Αθλητικής Παιδαγωγικής. 27 Σεπτεμβρίου 2010 Δ. Χατζηχαριστός - Εξέλιξη της Αθλητικής Παιδαγωγικής Διαφάνεια: 1

Εξέλιξη της Αθλητικής Παιδαγωγικής. 27 Σεπτεμβρίου 2010 Δ. Χατζηχαριστός - Εξέλιξη της Αθλητικής Παιδαγωγικής Διαφάνεια: 1 Εξέλιξη της Αθλητικής Παιδαγωγικής 27 Σεπτεμβρίου 2010 Δ. Χατζηχαριστός - Εξέλιξη της Αθλητικής Παιδαγωγικής Διαφάνεια: 1 Η Αθλητική Παιδαγωγική δημιουργήθηκε για τους εξής λόγους Μετάδοση της συσσωρευμένης

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη προγράμματος διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης του ΕΥΖΗΝ

Έναρξη προγράμματος διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης του ΕΥΖΗΝ Έναρξη προγράμματος διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης του ΕΥΖΗΝ Το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ παρεμβαίνει, μέσω συγκεκριμένων δράσεων, στην καθημερινότητα του σχολείου και της ελληνικής οικογένειας, παρέχοντας διαρκή συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτικής των Μαθηματικών με ΤΠΕ

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτικής των Μαθηματικών με ΤΠΕ ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτικής των Μαθηματικών με ΤΠΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

http://eyzin.minedu.gov.gr/pages/e-learning.aspx Πρόγραμμα Διαδικτυακής Τηλεκπαίδευσης (e-learning)

http://eyzin.minedu.gov.gr/pages/e-learning.aspx Πρόγραμμα Διαδικτυακής Τηλεκπαίδευσης (e-learning) http://eyzin.minedu.gov.gr/pages/e-learning.aspx Πρόγραμμα Διαδικτυακής Τηλεκπαίδευσης (e-learning), Το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ παρεμβαίνει, μέσω συγκεκριμένων δράσεων, στην καθημερινότητα τόσο του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις των Κινητικών Παιχνιδιών. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ενός ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις των Κινητικών Παιχνιδιών. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ενός ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις των Κινητικών Παιχνιδιών ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ενός ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Σκοποί της παρουσίασης Παρουσίαση των Ψυχοκινητικών, γνωστικών και συναισθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα στόχος Τίτλος Στόχοι Χώρος αίθουσα. Γλωσσική Διδασκαλία

Ομάδα στόχος Τίτλος Στόχοι Χώρος αίθουσα. Γλωσσική Διδασκαλία A/A Εισηγητής / Εισηγήτρια Ομάδα στόχος Τίτλος Στόχοι Χώρος αίθουσα Γλωσσική Διδασκαλία Ημερομηνία - ώρα 1. Λουίζα Μαλλούρη Δημοτικής και Προδημοτικής Η σχέση ανάμεσα στη λέξη και την εικόνα σε εικονογραφημένα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. E - learning. Μάρκετινγκ Και Επικοινωνία Σε Εκπαιδευτικές Μονάδες. Οδηγός Σπουδών

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. E - learning. Μάρκετινγκ Και Επικοινωνία Σε Εκπαιδευτικές Μονάδες. Οδηγός Σπουδών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E - Learning Μάρκετινγκ Και Επικοινωνία Σε Εκπαιδευτικές Μονάδες E - learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Στόχοι Χώρος αίθουσα. Γλωσσική Διδασκαλία

Τίτλος Στόχοι Χώρος αίθουσα. Γλωσσική Διδασκαλία A/A Εισηγητής / Εισηγήτρια Ομάδα στόχος Τίτλος Στόχοι Χώρος αίθουσα Ημερομηνία - ώρα Γλωσσική Διδασκαλία 1. Λουίζα Μαλλούρη Δημοτικής και Προδημοτικής Η σχέση ανάμεσα στη λέξη και την εικόνα σε εικονογραφημένα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης Ενότητα 1: Η επίδραση της άσκησης στην υγεία Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διδασκαλίας 191

Μέθοδοι διδασκαλίας 191 Μέθοδοι διδασκαλίας 191 Μέθοδος Μέθοδος στη γενική της σημασία είναι ο τρόπος για να φτάσουμε στο σκοπό, η ρύθμιση της δραστηριότητας με καθορισμένο τρόπο 191 Μέθοδος Μέθοδος, σημαίνει τρόπος κατάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευέλικτη Ζώνη ως μια Παιδαγωγική/Διδακτική Ευκαιρία για τη Φυσική Αγωγή. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΦΑ Καβάλα 13/3/2013 & ράµα 20/3/2013

Η Ευέλικτη Ζώνη ως μια Παιδαγωγική/Διδακτική Ευκαιρία για τη Φυσική Αγωγή. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΦΑ Καβάλα 13/3/2013 & ράµα 20/3/2013 ΕυέλικτηΖώνηκαιΦυσικήΑγωγή Η Ευέλικτη Ζώνη ως μια Παιδαγωγική/Διδακτική Ευκαιρία για τη Φυσική Αγωγή ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΦΑ Καβάλα 13/3/2013 & ράµα 20/3/2013 Γιατίνα«εμπλακώ» μετηνευέλικτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση του αναλυτικού προγράµµατος

Η αξιολόγηση του αναλυτικού προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η αξιολόγηση του αναλυτικού Νικόλαος ιγγελίδης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέµατα της παρουσίασης Σκοποί και φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ο : Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ., ο παιδαγωγικός ρόλος ανανεώνεται, αναθεωρείται, αναβαθμίζεται, προκειμένου να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης

Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Εργαστήριο 1: «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 7: Παιχνίδι και μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 7: Παιχνίδι και μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 7: Παιχνίδι και μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να προσδιοριστούν

Διαβάστε περισσότερα

TEACHING GAMES FOR UNDERSTANDING (TGFU)*

TEACHING GAMES FOR UNDERSTANDING (TGFU)* ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Εργαστήριο Αθλητικής Παιδαγωγικής και Διδακτικής TEACHING GAMES

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Θα αξιολογηθείτε δίκαια όλοι στην ίδια άσκηση: το σκαρφάλωμα στο δένδρο Ο όρος διαφοροποίηση περιλαμβάνει κάθε οργανωτική και διδακτική προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Σκοπός του σεμιναρίου Το σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα #6: ΕΤΟΙΜΑ ΠΑΙΔΙΑ Διδάσκων: Γουργιώτου Ευθυμία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Περιγραφή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Περιγραφή Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία αποτελεί τη διδακτική έκφραση της προβληματικής του σύγχρονου σχολείου, το οποίο επιδιώκει να αναπτύξει τον ολοκληρωμένο και αυτόνομο δημοκρατικό πολίτη, που θα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ A. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1 Διαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών) 2 Αξιοποίηση διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εσπερινά σχολεία, μια διαφορετική προσέγγιση στην εκπαιδευτική διαδικασία Δρ. ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Διευθυντής 1 ου Εσπερινού ΓΕΛ Αθηνών zarknick@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΟΧΟΣ 2 ος : Η ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση της ισότητας και του σεβασμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΟΧΟΣ 2 ος : Η ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση της ισότητας και του σεβασμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΟΧΟΣ 2 ος : Η ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση της ισότητας και του σεβασμού Η ξεκάθαρη εφαρμογή της αντιρατσιστικής πολιτικής του Υ.Π.Π. στη σχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Γενικές πληροφορίες Οι «Δημιουργικές Συνεργασίες με Καλλιτέχνες» στοχεύουν στην επαφή και εξοικείωση των παιδιών με τους καλλιτέχνες της Κύπρου. Παράλληλα στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα