ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΧΩΤΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΧΩΤΟΥ"

Transcript

1 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΧΩΤΟΥ Βιολόγου-Ιχθυολόγου (MSc., PhD) ΤOΠΟΣ ΚΑΙ EΤΟΣ ΓΕΝΝHΣΕΩΣ : Τρίκαλα Θεσσαλίας,1956. ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ : Καθηγητής του Τμήματος Υδατοκαλλιεργειών & Αλιευτικής Διαχείρισης του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. : Εγγαμος, δύο τέκνα. : Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών,1980. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Master of Science in Fisheries (1984), Πανεπιστήμιο ΜΙΕ της Ιαπωνίας μετά από υποτροφία του Monbusho (Ιαπωνικού Υπουργείου Πολιτισμού). Διδακτορικό στην Ιχθυολογία - Δυναμική Ιχθυοπληθυσμών από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (1999). ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ MASTER Studies on embryogenesis and morphogenesis of black sea bream and diseases of sparid fishes in larval production. ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ Βιολογία πληθυσμών του μυξιναριού Liza aurata (Risso, 1810) (Pisces: Mugilidae) της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Αιτωλικού. ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ * Εμπειρία στις υδατοκαλλιέργειες η οποία αποκτήθηκε από συνεργασία με ειδικευμένο προσωπικό Ιχθυολογικών πειραματικών σταθμών της Ιαπωνίας κατά τη διάρκεια σχετικής παραμονής για επιμόρφωση υπό την επίβλεψη του καθηγητού κ. S. Kubota του Παν. ΜΙΕ. * Εμπειρία στην εκμετάλλευση ήπιων μορφών ενέργειας (ηλιακή) για χρήση στην ιχθυοκαλλιέργεια ύστερα από ερευνητική εργασία στον πειραματικό σταθμό Θερμοκήπιο και ιχθυοκαλλιέργεια θερμαινόμενα από τον ήλιο του Πανεπιστημίου Πατρών κατά τα έτη (Υπεύθυνος του προγράμματος χρηματοδοτούμενου από την ΓΓΕΤ, Καθ. κ. Ρ. Ρηγόπουλος). * Καλλιέργεια και διαμόρφωση εγκαταστάσεων παραγωγής φυτοπλαγκτού και ζωοπλαγκτού. Πρότυπη κατασκευή σχετικού εργαστηρίου (έκτασης περί τα 85 m 2 ) στο Τμήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. * Κατασκευή και λειτουργία ενυδρείων και μικρών κλειστών κυκλωμάτων για πειραματισμούς στη διατήρηση και εκτροφή ιχθύων. Πρότυπη κατασκευή σχετικού εργαστηρίου (έκτασης περί τα 200 m 2 ) στο Τμήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. * Μεταβολισμός ιχθύων μέσω της μέτρησης της αναπνοής και της απέκκρισης αζωτούχων μεταβολιτών σε ειδικές πειραματικές κατασκευές. * Πειραματική παραγωγή τροπικών ψαριών. * Παρακολούθηση (monitoring) των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του νερού φυσικών υδατοσυλλογών. * Συλλογή γόνου ψαριών από τα παράκτια νερά με χρήση διχτυών και ιχθυοπαγίδων. * Χρήση όλων των σύγχρονων προγραμμάτων Η/Υ για κείμενο, δεδομένα, εικόνα (MS office, Photoshop κ.λπ.) καθώς και στατιστικών πακέτων (Statgraphics, Axum, κ.λπ.). * Χειρισμός και συντήρηση των ηλεκτρονικών οργάνων που χρησιμοποιούνται στις υδατοκαλλιέργειες και μελέτες των νερών (οξυγονόμετρα, πεχάμετρα, αλατόμετρα, φασματοφωτόμετρα, BODμετρα κ.λπ.).

2 2 * Γνώστης ιστολογικών τεχνικών και λήψης φωτογραφιών από πειραματικά μικροσκόπια. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλικά, Ιαπωνικά. ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Καθηγητής στο τμήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας της Σχολής Τεχνολόγων Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. Διδασκαλία των μαθημάτων: 1. Υδατοκαλλιεργειών ιχθύων Θαλάσσης και Υφαλμύρων Υδάτων, 2. Διατροφή Ιχθύων, 3. Πρακτικές Ασκήσεις σε Μονάδες Αλιείας, 4. Ενυδρεία, 5. Υδατοκαλλιέργειες σε Ανακυκλούμενα Νερά. Για όλα τα προαναφερόμενα μαθήματα εκπονήθηκαν διδακτικές σημειώσεις και η διδασκαλία τους έγινε αυτόνομα. Η διδασκαλία στο τμήμα άρχισε το 1985 με σύμβαση έργου και από το 1988 η θέση έγινε τακτικού Ε.Π. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ-ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ 1. Εκλεγμένος προϊστάμενος του τμήματος Ιχθυοκομίας-Αλιείας για 2 συνεχόμενες διετείς θητείες ( , ) μία τριετή ( ) και 2 μονοετείς θητείες κατ ανάθεση από το συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. ( , ). 2. Εκλεγμένος Διευθυντής Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΣΤΕΓ) του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου (1 η Σεπτ η Αυγ. 2005). 3. Εκλεγμένος Αντιπρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου (1 η Σεπτ η Αυγ. 2008, και 1 η Σεπτ ). 4. Μέλος της ολομέλειας της Επιτροπής Θαλάσσιας Ερευνας και Τεχνολογίας (1996- ). 5. Μέλος της Ενωσης Ειδικών Επιστημόνων Υδατοκαλλιεργειών Ελλάδος (1990- ). ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Στο τμήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας οργάνωση εξ'αρχής: 1. Εργαστηρίου καλλιέργειας φυτοπλαγκτονικών και ζωοπλαγκτονικών οργανισμών. 2. Εργαστηρίου πειραματικών ενυδρείων. 3. Συγκρότημα υπαίθριων πολυεστερικών δεξαμενών για πειραματική διατήρηση ιχθύων (σε τελική φάση κατασκευής). 4. Εργαστηρίου βιολογικών μελετών ιχθυολογικής φύσεως με υψηλής τεχνολογίας μικροσκόπιο, ανάστροφο μικροσκόπιο, στερεοσκόπιο με συστήματα τηλεόρασης και φωτογράφησης. 5. Εργαστηριακού χώρου για μελέτη φυσικοχημικών παραμέτρων νερού (Οξυγόνο, αλατότητα, αμμωνιακά, θρεπτικά άλατα, BOD 5, παραγωγικότητα του νερού κ.λ.π.) που αφορούν την μελέτη της ρύπανσης και του περιβάλλοντος της διαβίωσης των ψαριών. ΑΛΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Από το 1986 επιστημονικός συντονιστής και εισηγητής σε 7 σεμινάρια του ΕΛΚΕΠΑ Πατρών με θέματα "Υδατοκαλλιέργειες-Διαχείριση Υδάτινων Πόρων" τα οποία απευθύνονταν τόσο σε αποφοίτους λυκείου όσο και σε αποφοίτους πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. Υπεύθυνος 6 Υδροβιολογικών-Ιχθυοκαλλιεργητικών μελετών που εκπονήθηκαν για το ΕΛΚΕΠΑ παράρτημα Πάτρας κατά τα έτη Συντονιστής και εισηγητής σε πολλά άλλα παρόμοια επιμορφωτικά σεμινάρια και προγράμματα ΣΕΚ εγκεκριμένα είτε από τις περιφέρειες είτε από το Υπ. Εργασίας και υλοποιούμενα από φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ΚΕΚ Παν. Πατρών και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, ΝΠΙΔ, κ.ά. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΚΕΚ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ. ΧΩΤΟΣ και Ι. ΡΟΓΔΑΚΗΣ "ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΡΥΑΛΩΝ ΨΑΡΙΩΝ". Λαβράκι- Τσιπούρα. Τεχνικές της αναπαραγωγής και πάχυνσης. Εκδόσεις ΙΩΝ (1992), Σελ.446. ISBN ΑΛΛΗ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ «Υδατοκαλλιέργειες ιχθύων θαλάσσης και υφαλμύρων υδάτων Ι». Για χρήση στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος από τους σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. «Υδατοκαλλιέργειες ιχθύων θαλάσσης και υφαλμύρων υδάτων Ι. Διαχείριση των Ιχθύων της οικογένειας Mugilidae της Ελληνικής Ιχθυοπανίδας». Για χρήση στο εργαστηριακό μέρος του παραπάνω μαθήματος από τους σπουδαστές του Τ.Ε.Ι.

3 3 «Υδατοκαλλιέργειες ιχθύων θαλάσσης και υφαλμύρων υδάτων ΙΙ (παραγωγή φυτοπλαγκτού και ζωοπλαγκτού)». Για χρήση στο εργαστηριακό μέρος του παραπάνω μαθήματος από τους σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. «Υδατοκαλλιέργειες ιχθύων γλυκών νερών». Για χρήση στο εργαστηριακό μέρος του παραπάνω μαθήματος από τους σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. «Ενυδρεία». Για χρήση στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος από τους σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. «Διατροφή Ιχθύων». Για χρήση στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος από τους σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. «Πρακτικές ασκήσεις σε μονάδες Αλιείας». Για χρήση στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος από τους σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. «Υδατοκαλλιέργειες σε Ανακυκλούμενα Νερά». Για χρήση στο θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος του μαθήματος από τους σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ I (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ) Επιστημονικός υπεύθυνος των παρακάτω ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτημένων από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνας του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου: Περιβαλλοντική μελέτη λιμνοθάλασσας Κλείσοβας με μέτρηση επιλεγμένων φυσικοχημικών παραμέτρων. (Εναρξη Απρίλιος 1993, ολοκληρώθηκε τον Μάϊο του 1994). Μελέτη των δυνατοτήτων εκμετάλλευσης νέων ειδών φυτοπλαγκτού (Αsteromonas gracilis) των αλυκών Μεσολογγίου. (Εναρξη Δεκ.-1994, ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 1996). Μελέτη των υπομεγεθών ψαριών της οικογένειας Mugilidae της λιμνοθάλασσας Κλείσοβας Μεσολογγίου. (Εναρξη Δεκέμβιος 1994, ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 1996). Μελέτη της βιολογίας του τροχόζωου Brachionus plicatilis σε θρεπτικό υπόστρωμα με βάση το αλόφιλο φύκος Asteromonas gracilis. (Εναρξη Ιανουάριος 1996, ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 1997). Μελέτη των χαρακτηριστικών της ελεγχόμενης προανάπτυξης του γόνου ψαριών της οικογένειας Mugilidae. (Eναρξη Ιούλιος 1997, ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 1999). Μελέτη του μεταβολισμού και καθορισμός ασφαλών ορίων των κυριοτέρων από τα εκτρεφόμενα είδη ψαριών στην Ελλάδα. (Εναρξη Ιούνιος 1999, ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2001). Μελέτη των συνθηκών αναπαραγωγής και της ανάπτυξης του γόνου των εμπορικά σημαντικών διακοσμητικών ψαριών σε ενυδρεία. (Εναρξη Μάρτιος 2002, ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2004). Προσδιορισμός των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του νερού και ανίχνευση συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων στα ιζήματα της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου. Ανάλυση των φυσικοχημικών, γεωχημικών και ιζηματολογικών δεδομένων σε περιβάλλον G.I.S. Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών, Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. (Ολοκληρώθηκε 2007). Μετασκευή του σκάφους ΩΚΕΑΝΙΣ με προορισμό την αλιευτική έρευνα και κατάρτιση. Επιχ. Πρόγρ. Αλιείας , Μέτρο 4.6. Καινοτόμα Μέτρα, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ολοκληρώθηκε Ιούνιος 2008). Μελέτη της Ιχθυοπανίδας του ποταμού Αχελώου. Αναθέτουσα υπηρεσία, ΔΕΗ. (Εναρξη Νοέμβριος 2008). ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙI (ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ) Ερευνητική συμμετοχή στα παρακάτω ερευνητικά προγράμματα: 1. Υδροβιολογική μελέτη της λιμνοθάλασσας Βουρκάδι Μεγάρων. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Επιστ. Υπεύθυνος: Κων. Πλατυκώστας, Καθ. εφαρμ. Τ.Ε.Ι./Μ. 2. Μελέτη ιχθυοκαλλιεργητικής αξιοποίησης των ακτών Φωκίδας. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Βιολογίας, ( ). Επιστ. Υπεύθυνος: Παν. Κασπίρης, Επίκουρος Καθηγητής. 3. Πειραματική εκτροφή σολομών στην κοινότητα Καταρράχτη του Ν. Αρτας. Παν. Πατρών,Τμήμα Βιολογίας, ( ). Επιστ. Υπεύθυνος: Παν. Κασπίρης, Επίκ. Καθηγητής. 4. «Αναβάθμιση διαχείρισης θαλάσσιων περιοχών NATURA 2000 στο πρόγραμμα INTERREG IIIA/ ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ». Εταίρος Τμήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. (Ολοκληρώθηκε 2008).

4 4 ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Κάτοχος πτυχίου μελετητή Α' τάξεως κατηγορίας 26 (Αλιευτικά) ΥΠΕΧΩΔΕ Αρ. Μητρ Αρ. Μητρ. ΓΕΩΤΕΕ (Ιχθυολογικού) 140. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 1. Πρότυπη μονάδα χελοκαλλιέργειας ΤΡΙΑΙΝΑ ΑΕ στην κοιν. Κριθίας του Ν. Θεσσαλονίκης Δυναμικότητα 100 τόνοι. Κόστος 250 εκατομμύρια. 2. Καλλιέργεια σαλμονιδών ψαριών στις πηγές "Τιμίου Προδρόμου" κοιν. Στεμνίτσας Ν. Αρκαδίας Ανατέθηκε από τη Νομαρχία Αρκαδίας. 3. Συμπλήρωση, εκσυγχρονισμός και βελτίωση αρδευτικών έργων Πηνειού, Αλφειού Ν. Ηλείας. Υπεύθυνος του Ιχθυολογικού μέρους του έργου. Τεχνικά Γραφεία Μελετών: Σ. Χόνδρου - Σωτ. Λιάρου. Πάτρα Νοέμβριος ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΟΚΙΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚA ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ 1. HOTOS, G. N., MIYAZAKI, T. & S., KUBOTA (1985). A histopathological study on diseased larvae and juveniles of sparid fishes. Bulletin of the Faculty of Fisheries, Mie university. 12: KATSELIS, G., MINOS, G., MARMAGAS, G., HOTOS, G. & I., ONDRIAS. (1994). Seasonal distribution of Mugilidae fry and juveniles in Messolonghi coastal waters, Western Greece. Bios (Macedonia, Greece), 2: (Hellenic Zoological Society. 6 th International congress on the zoogeography and ecology of Greece and adjacent regions. Thessaloniki, April 1993) 3. ΧΩΤΟΣ, Γ. & Δ., ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ (1995). Μελέτη της αύξησης του μονοκύτταρου αλόφιλου φύκους Asteromonas gracilis (Chlorophyta) σε συνθήκες μαζικής καλλιέργειας με τη χρήση διαφορετικών αλατοτήτων, φωτοπεριόδου και έλλειψης πρόσθετων βιταμινών. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα (Geotechnical Scientific Issues). 6(2): HOTOS, G. & D., AVRAMIDOU (1997). A one year monitoring study of Klisova lagoon (Mesolonghi, W. Greece). GeoJournal. 41(1): HOTOS, G. N. & VLAHOS, N., (1998). Salinity tolerance of Mugil cephalus and Chelon labrosus (Pisces: Mugilidae) fry in experimental conditions. Aquaculture, 167: HOTOS, G. N. & VLAHOS, N., (1999). Observations on the conditioning of filter bed in hypersaline aquaria. Aquacultural Engineering 19: HOTOS, G., AVRAMIDOU, D. & I. ONDRIAS, (2000). Reproduction biology of Liza aurata (Risso, 1810), (Pisces: Mugilidae), in Klisova lagoon (Messolonghi, W. Greece). Fisheries Research, 47: ΧΩΤΟΣ, Γ., ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ, Δ., ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Η. ΚΑΙ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ, Γ. (2000). Ρυθμός αύξησης, διήθησης και πέψης του τροχόζωου Brachionus plicatilis σε πειραματικές συνθήκες με χρήση του αλοανθεκτικού χλωρόφυτου μικροφύκους Asteromonas gracilis Artari. 6 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας. Χίος, Μαϊου 2000, τ. ΙΙ: ΧΩΤΟΣ, Γ. & ΒΛΑΧΟΣ, Ν. (2000). Αντοχή του γόνου των κεφαλοειδών ψαριών στην υπεραλατότητα σε πειραματικές συνθήκες. 6 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας. Χίος, Μαϊου 2000, τ. ΙΙ: ΧΩΤΟΣ, Γ. & ΒΛΑΧΟΣ, Ν. (2000). Πρόδρομος μελέτη αύξησης του γόνου 4 κεφαλοειδών σε κλειστό κύκλωμα. 6 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας. Χίος, Μαϊου 2000, τ. ΙΙ:

5 5 11. ΧΩΤΟΣ, Γ., ΟΝΤΡΙΑΣ, Ι., ΚΑΣΠΙΡΗΣ, Π. & ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ, Δ. (2000). Μελέτη της αναπαραγωγικής βιολογίας του μυξιναριού Liza aurata (Risso) στη λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας Μεσολογγίου. 6 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας. Χίος, Μαϊου 2000, τ. ΙΙ: ΠΑΡΠΟΥΡΑ, Α., ΒΟΡΕΙΝΑΚΗΣ, Θ., ΧΩΤΟΣ, Γ., ΔΕΙΚΤΑΚΗ, Ε. και ΧΑΛΙΚΙΑ, Ι. (2000). Μεγέθη και κατανομή ωοκυττάρων κατά τη γεννητική ωρίμανση του είδους Puntazzo puntazzo (Gmelin 1789). Προκαταρκτικά αποτελέσματα. 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων Υπ. Γεωργίας. Μεσολόγγι, Ιανουαρίου ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ, Γ., ΧΩΤΟΣ, Γ., ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ, Μ., ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ, Δ. και ΒΟΡΕΙΝΑΚΗΣ, Θ. (2000). Συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων στα ιζήματα της λιμνοθάλασσας της Κλείσοβας (Ν-Α. λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού). 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων Υπ. Γεωργίας. Μεσολόγγι, Ιανουαρίου ΧΩΤΟΣ, Γ., ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ, Δ., ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Η. και ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ, Γ. (2000). Επιλεκτικότητα για κατανάλωση από το τροχόζωο Brachionus plicatilis μεταξύ δύο μικροφυκών, μεγάλου (Asteromonas gracilis) και μικρού (Chlorella sp.). 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων Υπ. Γεωργίας. Μεσολόγγι, Ιανουαρίου ΧΩΤΟΣ, Γ., ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ, Δ., ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Η. και ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ, Γ. (2000). Αποτελεσματικότητα της διατροφής του τροχόζωου Brachionus plicatilis με συνδυασμούς 4 ειδών μικροφυκών το καθένα με Chlorella. 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Μεσολόγγι, Ιανουαρίου ΧΩΤΟΣ, Γ., ΒΛΑΧΟΣ, Ν., ΠΑΤΣΑΛΑΣ, ΑΛ. και ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Ι. (2000). Προκαταρκτικά αποτελέσματα της κατανάλωσης οξυγόνου από το γόνο δύο κεφαλοειδών, σε αναπνοόμετρο και σε πειραματικό κλειστό κύκλωμα. 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Μεσολόγγι, Ιανουαρίου ΚΑΣΠΙΡΗΣ, Π., ΧΩΤΟΣ, Γ. και ΟΝΤΡΙΑΣ, Ι. (2000). Προσέγγιση μιας εναλλακτικής αλιευτικής διαχείρισης της λιμνοθάλασσας Κλείσοβα. 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Μεσολόγγι, Ιανουαρίου ΒΛΑΧΟΣ, Ν., ΧΩΤΟΣ, Γ., ΒΛΑΧΟΣ, Μ. και ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗ, Χ. (2000). παραγωγή μικρής κλίμακας γόνου τροπικών και διακοσμητικών ψαριών. 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Μεσολόγγι, Ιανουαρίου HOTOS, G.N. (2002). Selectivity of the rotifer Brachionus plicatilis fed mixtures of algal species with various cell volumes and cell densities. Aquaculture Research, 33 (12), PAPATHEODOROU, G., HOTOS, G., GERAGA, M., AVRAMIDOU, D. & T., VORINAKIS. (2002). Heavy metal concentrations in sediments of Klisova lagoon (S.E. Messolonghi- Aetolikon lagoon complex), W. Greece. Fresenius Environmental Bulletin, 11 (11), ΧΩΤΟΣ, Γ., ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Π. & ΠΕΤΖΑ, Δ. (2003). Επίδραση της θερμοκρασίας στο ρυθμό αύξησης δύο ειδών μικροφυκών Asteromonas gracilis Artari και Tetraselmis sp. 11 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Πρέβεζα Απριλίου ΧΩΤΟΣ, Γ., ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Π. & ΠΕΤΖΑ, Δ. (2003). Επίδραση του περιβαλλοντικού φωτισμού και της φυγοκέντρησης των φυτοπλαγκτονικών κυττάρων των ειδών Asteromonas gracilis, Tetraselmis sp. και Dunaliella sp., στη διατροφή του τροχόζωου Brachionus plicatilis. 11 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Πρέβεζα Απριλίου HOTOS, G. N. (2003). Growth, filtration and ingestion rate of the rotifer Brachionus plicatilis fed with large (Asteromonas gracilis) and small (Chlorella sp.) celled algal species. Aquaculture Research, 34 (10),

6 6 24. HOTOS, G. N. (2003). A study on the scales and age estimation of the golden grey mullet, Liza aurata (Risso, 1810) in the lagoon of Messolonghi (W. Greece). Journal of Applied Ichthyology, 19 (4), ΧΩΤΟΣ, Γ. (2003). Μελέτη της εμφάνισης του γόνου των κεφαλοειδών (Mugilidae) στην ευρύτερη περιοχή της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Αιτωλικού. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα (Geotechnical Scientific Issues). 14 (VI-2), VLAHOS, N., HOTOS, G. & KAPETANIOS, N. (2004). The effect of temperature on the conditioning of the filter bed in aquaria. 2 nd International Congress on Aquaculture, Fisheries Technology and Environmental Management June 2004, Evgenidion Foundation, Athens, Greece. 27. KATSELIS, G., HOTOS, G., MINOS, G. & K., VIDALIS. (2006). Phenotypic Affinities On Fry of Four Mediterranean Grey Mullet Species. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 6: MAKRI, M., MELVIN, M., HOTOS, G. & X., DOUVI. (2007). The Bio-chemical and sensory properties of gilthead bream (Sparus aurata) frozen at different freezing times. Food Quality 30: ΒΛΑΧΟΣ, Ν., ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ, Γ., ΧΩΤΟΣ, Γ., ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, Α., ΚΑΤΟΥΦΑΣ, Ι. & ΓΙΑΤΣΗΣ, Χ. (2007). Συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων στα ιζήματα της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου. 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Μυτιλήνη, Σεπτεμβρίου 2007, MENTE, E., VLACHOS, N., HOTOS, G., KORMAS, K., KARAPANAGIOTIDIS, I.T., PSOFAKIS, P. & NEOFYTOU, C. (2008). Nutritional physiology of ornamental fishes. XIII International Symposium on Fish Nutrition and Feeding. Fish and Crustacean Nutrition: Present Knowledge and Future Perspectives. June 1-5, 2008, Florianopolis, Brasil. 31. VLACHOS, N., MENTE, E., HOTOS, G.N., KORMAS, K., PSOFAKIS, P. AND NEOFITOU, C. (2008). Commercial Production of Pterophyllum scalare (cn: Angelfish, Pisces Ciclidae) in aquarium. 4 th International Congress on Aquaculture, Fisheries Technology and Environmental Management, November 2008, Athens, Greece. 32. VLACHOS, N., MENTE, E., HOTOS, G.N., KORMAS, K., TZOGANIS, C., PSOFAKIS, P. AND NEOFITOU, C. (2008). Effect of food supply on the growth rate of the convict cichlid, Archocentrus nigrofasciatus (Pisces Ciclidae) in aquarium. 4 th International Congress on Aquaculture, Fisheries Technology and Environmental Management, November 2008, Athens, Greece. 33. VLACHOS, N., MENTE, E., HOTOS, G.N., KORMAS, K., TZOGANIS, C., PSOFAKIS, P. AND NEOFITOU, C. (2008). Effect of food supply on the growth rate of the angelfish Pterophyllum scalare (Pisces Ciclidae) in aquarium. 4 th International Congress on Aquaculture, Fisheries Technology and Environmental Management, November 2008, Athens, Greece. ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 1. Γ. ΧΩΤΟΣ και Ι. ΡΟΓΔΑΚΗΣ, (1992). "ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΡΥΑΛΩΝ ΨΑΡΙΩΝ". Λαβράκι-Τσιπούρα. Τεχνικές της αναπαραγωγής και πάχυνσης. Εκδόσεις ΙΩΝ (1992), Σελ ISBN HOTOS, G.N., (1984). Studies on embryogenesis and morphogenesis of black sea bream, and diseases of sparid fishes in larval production. Master Thesis. Mie university, Japan.

7 7 3. ΧΩΤΟΣ, Γ. (1999). Βιολογία πληθυσμών του μυξιναριού Liza aurata (Risso, 1810) (Pisces: Mugilidae) της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Αιτωλικού. Διδακτορική διατριβή. Εργαστήριο Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών. 4. ΧΩΤΟΣ, Γ., (1995).Περιβαλλοντική μελέτη της Κλείσοβας με μέτρηση επιλεγμένων φυσικοχημικών βιολογικών παραμέτρων κατά τα έτη Ερευνητική ομάδα: Χώτος, Γ., Βορεινάκης, Θ., Αβραμίδου, Δ., Αυτζής, Σ., Καπίρης, Α., Καλαντζόπουλος, Δ., Καζάρας, Δ., Χατήρας, Δ., Παπαχρήστου, Ε., Κωνσταντόπουλος, Ι., Βλησμά, Α. και Ανδριοπούλου, Α. 5. ΧΩΤΟΣ, Γ., (1996). Μελέτη των υπομεγεθών ψαριών της οικογένειας Mugilidae της λιμνοθάλασσας Κλείσοβας Μεσολογγίου. Ερευνητική ομάδα: Χώτος, Γ., Αβραμίδου, Δ., Κάρκουλα, Μ., Βεργίτση, Α., Χαραλαμποπούλου, Ζ., Μελετιάδης, Μ., Λαυρενάκη, Μ., Δεληνικολής, Ι., Κρόκου, Μ. και Τροβά, Δ. 6. ΧΩΤΟΣ, Γ., (1997). Μελέτη της βιολογίας του τροχόζωου Brachionus plicatilis σε θρεπτικά υποστρώματα με βάση το αλοανθεκτικό φύκος Asteromonas gracilis. Ερευνητική ομάδα: Χώτος, Γ., Αβραμίδου, Δ., Αθανασόπουλος, Η. και Αρβανιτάκης, Γ. 7. ΧΩΤΟΣ, Γ., (1999). Μελέτη των χαρακτηριστικών της ελεγχόμενης προανάπτυξης του γόνου ψαριών της οικογένειας Mugilidae. Ερευνητική ομάδα: Χώτος, Γ., Βλάχος, Ν. και Δ. Αβραμίδου. 8. ΧΩΤΟΣ, Γ., (2001). Μελέτη του μεταβολισμού και καθορισμός ασφαλών ορίων των κυριοτέρων από τα εκτρεφόμενα είδη ψαριών στην Ελλάδα. Ερευνητική ομάδα: Χώτος, Γ., Βλάχος, Ν. και Δ. Αβραμίδου. 9. ΧΩΤΟΣ, Γ., (2004). Μελέτη των συνθηκών αναπαραγωγής και της ανάπτυξης του γόνου των εμπορικά σημαντικών διακοσμητικών ψαριών σε ενυδρεία. Ερευνητική ομάδα: Χώτος, Γ., Βλάχος, Ν. και Δ. Αβραμίδου. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 1. ΧΩΤΟΣ, Γ. (1986). Υδατοκαλλιέργεια με θερμό ανακυκλούμενο νερό. Αλιευτικά Νέα, 66: ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ, Α. & ΧΩΤΟΣ, Γ. (1987). Εφαρμογή της ηλιακής ενέργειας στην υπερεντατική ιχθυοκαλλιέργεια. Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου με Ευρωπαϊκή συμμετοχή, Εφαρμογές Ηλιακής Ενέργειας, Πάτρα Σεπτεμβρίου 1987, , 3. ΧΩΤΟΣ, Γ. (1988). Υδατοκαλλιέργειες με ανακυκλούμενο νερό Ι, Αλιευτικά Νέα, τ. Νο ΧΩΤΟΣ, Γ. (1988). Υδατοκαλλιέργειες με ανακυκλούμενο νερό ΙΙ, Αλιευτικά Νέα, τ. Νο ΧΩΤΟΣ, Γ. (1988). Υδατοκαλλιέργειες με ανακυκλούμενο νερό ΙΙΙ, Αλιευτικά Νέα, τ. Νο ΧΩΤΟΣ, Γ. (1988). Υδατοκαλλιέργειες με ανακυκλούμενο νερό IV, Αλιευτικά Νέα, τ. Νο ROSENBUCH, G., ΠΑΛΑΙΟΚΩΣΤΑΣ, Α. & ΧΩΤΟΣ, Γ. (1988). Σύγχρονη εκτροφή χελιών. Αλιευτικά Νέα, 88: ΧΩΤΟΣ, Γ. (1990). Η χρήση καθαρού οξυγόνου στις ιχθυοκαλλιέργειες. Αλιευτικά Νέα, 107: ΧΩΤΟΣ, Γ. (1992). Το πρώτο Ελληνικό μηχανικό φίλτρο για επεξεργασία νερού. Αλιευτικά Νέα, 132: ΧΩΤΟΣ, Γ. (1992). Αμμωνία, Νιτρώδη, Νιτρικά. Αλιευτικά Νέα, Νο.(130), ΧΩΤΟΣ, Γ. (1992). Περί της πυκνότητας εκτροφής. Αλιευτικά Νέα Νο.(130), ΧΩΤΟΣ, Γ. (1994). Μέτρα για την προστασία και ορθολογική εκμετάλλευση της Κλείσοβας. Επιστημονική ημερίδα Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου-Τμήμα Σ.Σ.Ο.Ε. "Προστασία περιβάλλοντος στον αγροτικό χώρο". Μεσολόγγι,

8 8 13. ΧΩΤΟΣ, Γ. (1994). Φυσικοχημικές και βιολογικές μετρήσεις στη λιμνοθάλασσα Κλείσοβας κατά τα έτη Ημερίδα ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Πελοποννήσου και Δυτ. Στερεάς Ελλάδος. "Αλιεία -Υδατοκαλλιέργειες". Μεσολλόγγι ΧΩΤΟΣ, Γ. (1995). Μελέτη των μεταβολών θερμοκρασίας, Β.Ο.D και φυσικής παραγωγικότητας στη λιμνοθάλασσα Κλείσοβας Μεσολογγίου. 17 ο Συνέδριο Βιολογικής Εταιρείας Ελλάδος. Πάτρα-Ρίον Απρίλιος ΚΑΤΣΕΛΗΣ, Γ., ΜΙΝΟΣ, Γ., ΧΩΤΟΣ, Γ. & ΟΝΤΡΙΑΣ Ι. (1995). Μηνιαία εμφάνιση στο αλίευμα υπομεγεθών ατόμων της οικογένειας των κεφαλοειδών (Mugilidae) στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου-Αιτωλικού. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Βόλος ΧΩΤΟΣ, Γ. και Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ. (1995). Περιβαλλοντική μελέτη Κλείσοβας με μέτρηση επιλεγμένων φυσικοχημικών-βιολογικών παραμέτρων κατά τα έτη Ι. (Εnglish supplement). Αλιευτικά Νέα. τεύχος Νο ΧΩΤΟΣ, Γ. και Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ. (1996). Περιβαλλοντική μελέτη Κλείσοβας με μέτρηση επιλεγμένων φυσικοχημικών-βιολογικών παραμέτρων κατά τα έτη ΙΙ. (Εnglish supplement). Αλιευτικά Νέα. τεύχος Νο ΧΩΤΟΣ, Γ. και Ν. ΒΛΑΧΟΣ, (1997). Πειράματα στην αντοχή υψηλής αλατότητας του γόνου δύο κεφαλοειδών ψαριών (Mugil cephalus και Chelon labrosus. 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος ΧΩΤΟΣ, Γ., ΒΛΑΧΟΣ, Ν. και Σ. ΓΙΑΚΟΥΜΗ (1997). Μία αποτελεσματική μέθοδος παραγωγής χρυσόψαρων (Carassius auratus) σε ενυδρεία. 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος ΧΩΤΟΣ, Γ., (1998). Μελέτη των υπομεγεθών ψαριών της οικογένειας Mugilidae της λιμνοθάλασσας Κλείσοβας Μεσολογγίου. Αλιευτικά Νέα, 201: ΧΩΤΟΣ, Γ., (1998). Μελέτη των υπομεγεθών ψαριών της οικογένειας Mugilidae της λιμνοθάλασσας Κλείσοβας Μεσολογγίου. Αλιευτικά Νέα. Νο. 201: ΚΑΤΣΕΛΗΣ, Γ., ΜΙΝΟΣ, Γ., ΧΩΤΟΣ, Γ. & ΟΝΤΡΙΑΣ, Ι., (1999). Μηνιαία εμφάνιση στο αλίευμα υπομεγεθών ατόμων της οικογένειας των κεφαλοειδών (Mugilidae) στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού. Αλιευτικά Νέα. Νο. 216: ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 1. BOUZOS, D. & N. KONTOPOULOS. (2004). Oceanographic observation in the Kotihi (NW Peloponnese). In: Proceedings of the 7 th Geological Conference (7PGC/HGS): 1-8, (Oct 2004). 2. KÜRŞAT FIRAT, ŞAHIN SAKA & DENIZ ÇOBAN. (2004). Türkiye deki Levrek (Dicentrarchus labrax L., 1758) Larva Üretim Tesislerinin Anaç Yönetim Teknikleri. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 21(1-2): ΜΠΟΥΖΟΣ,. & ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. (2004). ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΚΑΪΑΦΑ ( /ΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ). ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος (Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, Proceedings of the 10th International Congress, Thessaloniki, April 2004). 4. LIONARD, M., AZEMAR, F., BOULETREAU, S., MUYLAERTA, K., TACKX, M. & VYVERMAN, W. (2005). Grazing by meso- and microzooplankton on phytoplankton in the upper reaches of the Schelde estuary (Belgium/The Netherlands). Estuarine, Coastal and Shelf Science, 64: AKIN, S., BUHAN, E., WINEMILLER, K.O., & H. YILMAZ. (2005). Fish assemblage structure of Koycegiz Lagoone Estuary, Turkey: Spatial and temporal distribution patterns in relation to environmental variation. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 64: GEORGE KATSELIS, CONSTANTIN KOUTSIKOPOULOS, YIANNIS ROGDAKIS, THANASIS LACHANAS, EVAGELOS DIMITRIOU & KOSMAS VIDALIS. (2005). A model to estimate the annual production of roes (avgotaracho) of flathead mullet (Mugil cephalus) based on the spawning migration of species. Fisheries Research, 75: DURALI, DANABA & TÜLAY, ALTUN. (2005). Effect of Testosteroneundeconoate on growth of golden grey mullet (Mugil aurata, RISSO, 1810) in fresh water. The 7 th

9 9 Balkan Conference on Operational Research. «BACOR 05». Constanta, May, Romania. 8. PAPATHEODOROU, G., DEMOPOULOU, G. & N. LAMBRAKIS. (2005). A long-term study of temporal hydrochemical data in a shallow lake using multivariate statistical techniques. Ecological Modelling (In Press). 9. IGNOFFO, T. R., BOLLENS, S. M. & A. B., BOCHDANSKY. (2005). The effects of thin layers on the vertical distribution of the rotifer, Brachionus plicatilis. J. Exp. Mar. Biol. Ecol., 316(2): LEE, JEONG-YEOI & KIM, DEOCK-BAE. (2005). The optimum salinity and the effects of the rapid salinity change on oxygen consumption and nitrogen excretion in river puffer, Takifugu obscurus. Han guk Yangsik hakhoechi. 18(1): BEN KHEMIS, I., ZOUITEN, D., BESBES, R., KAMOUN, F. (2006). Larval rearing and weaning of thick lipped grey mullet (Chelon labrosus) in mesocosm with semiextensive technology Aquaculture 259 (1-4), pp SUCHAR, V.A., CHIGBU, P. (2006). The effects of algae species and densities on the population growth of the marine rotifer, Colurella dicentra Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 337 (1), pp FONTANETO, D., MELONE, G. (2006). Postembryonic development of hard jaws (trophi) in a species belonging to the Brachionus plicatilis complex (Rotifera, Monogononta): A morphometric analysis Microscopy Research and Technique 69 (4), pp PAPATHEODOROU, G., DEMOPOULOU, G., LAMBRAKIS, N. (2006). A long-term study of temporal hydrochemical data in a shallow lake using multivariate statistical techniques Ecological Modelling 193 (3-4), pp Akin Turker, ILKYAZ, Kurflat, FIRAT, Sahin, SAKA & Hasan Tuncay, KINACIGIL. (2006). Age, Growth, and Sex Ratio of Golden Grey Mullet, Liza aurata (Risso, 1810) in Homa Lagoon (Izmir Bay, Aegean Sea). Turk. J. Zool Sabri BILGIN, Recep BIRCAN, Çetin SÜMER, Süleyman ÖZDEMIR, E. Şanver ÇELIK, Orhan AK, H.Hüseyin SATILMIŞ, & ve Barış BAYRAKLI. (2006). Population Features and Reproduction Biology of Golden Grey Mullet Liza aurata (Risso, 1810) (Pisces: Mugilidae), in the Middle Black Sea (Sinop - Samsun Regions). Science and Engineering Journal of Fırat University, 18(1), BEN KHEMIS, I., ZOUITEN, D., BESBES, R., & F., KAMOUN, (2006). Larval rearing and weaning of thick lipped grey mullet (Chelon labrosus) in mesocosm with semiextensive technology. Aquaculture, 259 ( ). 18. KHAN M. IQBAL, JUN OHTOMI & HIROSHI SUZUKI. (2007). Reproductive biology of the Japanese silver-biddy, Gerres equulus, in western Kyushu, Japan. Fisheries Research, 83 ( ). 19. AZAD MOHAMMED & JOHN B. R. AGARD. (2007).Comparative salinity tolerance of three indigenous tropical freshwater cladoceran species; Moinodaphnia macleayi, Ceriodaphnia rigaudii and Diaphanosoma brachyurum. Environ. Monit. Assess., 127 ( ). 20. SAVAS, S. & GUCLU, Z. (2006). Filtration and ingestion rates of the rotifer Brachionus plicatilis fed five species of microalgae at different cell densities. Israeli Journal of Aquaculture - Bamidgeh. 58, 1, (39-45). 21. PAPAEFTHYMIOU, H., G. PAPATHEODOROU, A. MOUSTAKLI, D. CHRISTODOULOU & M. GERAGA. (2007). Natural radionuclides and 137Cs distributions and their relationship with sedimentological processes in Patras Harbour, Greece Journal of Environmental Radioactivity. 94 (55-74). 22. MÔNICA YUMI TSUZUKI, VINÍCIUS R. CERQUEIRA, ANDRESSA TELES & SARA DONEDA. (2007). Salinity tolerance of laboratory reared juveniles of the fat sbook Centropomus parallelus. Brasilian Journal of Oceanography, 55(1): KATSELIS GEORGE, KOUKOU KATERINA, DIMITRIOU EVAGELOS & CONSTANTIN KOUTSIKOPOULOS. (2007). Short-term seaward fish migration in the Messolonghi-Etoliko lagoons (Western Greek coast) in relation to climatic variables and the lunar cycle. Estuarine, Coastal and Shelf Science. 73( ). 24. KUBANEK, J., SNELL, T.W. & PIRKLE, C. (2007). Chemical defense of the red tide dinoflagellate Karenia brevis against rotifer grazing. Limnology and Oceanography. 52 (3),

10 25. VERDIELL-CUBEDO, D., EGEA-SERRANO, A., OLIVA-PATERNA, F.J. & TORRALVA, M. (2007). Trophic biology of juvenile stages of Liza species (Pisces: Mugilidae) in the Mar Menor coastal lagoon (SE Iberian Peninsula). Limnetica. 26 (1), YÚFERA, M.. (2007). Swimming behaviour of Brachionus plicatilis in relation to food concentration and feeding rates. Hydrobiologia. 593 (13 18). 27. IMSIRIDOU ANASTASIA, MINOS GEORGE, KATSARES VASSILIOS, KARAISKOU NIKOLETTA & ANNA TSIORA. (2007). Genetic identification and phylogenetic inferences in different Mugilidae species using 5S rdna markers. Aquaculture Research. 38 ( ). 28. NOUIRI, H., BERREBI, P., LBADAOUI, K., BENHOUSSA, A., JAZIRI, H. & BENAZZOU, T. (2007). Seasonal variations of abundance and size of recruits of Mugilidae in the coastal lagoon of Merja Zerga (Atlantic coast of Morocco). Cybium. 31 (4), ERDINC ŞAHINÖZ, FARUK ARAL & ZAFER DOĞU. (2008). Determination of spermatological properties of male Liza abu (Heckel, 1843) in Atatürk Dam Lake, Şanlıurfa. Fish Physiol. Biochem., 34: XU WANG YIN & WEN ZHAO. (2008). Studies on life history characteristics of Brachionus plicatilis O. F. Müller (Rotifera) in relation to temperature, salinity and food algae. Aquat. Ecol., 42: BIANCO, P. G. & NORDLIE, F. (2008). The salinity tolerance of Pseudophoxinus stymphalicus (Cyprinidae) and Valencia letourneuxi (Valenciidae) from western Greece suggests a revision of the ecological categories of freshwater fishes. Italian Journal of Zoology, 75 (3) pp

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΩΤΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΩΤΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΩΤΟΥ Γεώργιος Ν. Χώτος, Καθηγητής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας (πρ. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου και πρ. Τ.Ε.Ι. Πάτρας) Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών TEI Δυτικής Ελλάδας

Γεώργιος ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών TEI Δυτικής Ελλάδας Γεώργιος ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών TEI Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι, ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Ο κ. Γεώργιος Κατσέλης, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Βιδάλης Κοσμάς. Καθηγητής Βιολόγος-Ιχθυολόγος (M.Sc., Ph.D.)

Βιδάλης Κοσμάς. Καθηγητής Βιολόγος-Ιχθυολόγος (M.Sc., Ph.D.) Βιδάλης Κοσμάς Καθηγητής Βιολόγος-Ιχθυολόγος (M.Sc., Ph.D.) Τόπος και Έτος Γεννήσεως: Αθήνα, 13 Αυγούστου 1962 Τρέχουσα Εργασία: Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιχθυοκομίας - Αλιείας του ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1981-2011 ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1981-2011 ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1981-2011 ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η χρονική εξέλιξη του συνολικού (όλων των µελών του τµήµατος) αριθµού των δηµοσιευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξιος Ράμφος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Αλέξιος Ράμφος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Αλέξιος Ράμφος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ... 4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δημήτριος Κ. Μουτόπουλος. Επίκουρος Καθηγητής

Βιογραφικό Σημείωμα. Δημήτριος Κ. Μουτόπουλος. Επίκουρος Καθηγητής Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Κ. Μουτόπουλος Επίκουρος Καθηγητής (Αλιεία και αλιευτικά αποθέματα) Τμήμα Τεχνολόγων Αλιείας- Υδατοκαλλιεργειών ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιεχόμενα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

2 Ξένες Γλώσσες 2.1: Γαλλικά 2.2: Αγγλικά

2 Ξένες Γλώσσες 2.1: Γαλλικά 2.2: Αγγλικά ΚΛΑΔΑΣ Ιωάννης Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας - 46100 Ηγουμενίτσα Τηλ. 26650-49856 e-mail: cladas@otenet.gr & ycladas@teiep.gr Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 28/2/1957, Κέρκυρα Υπηκοότητα Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών ΠΑΤΡΑ, 2014 Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα Περιεχόµενα ΣΠΟΥ ΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ 1 Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ) Βασίλειος Μπακόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Υδατοκαλλιέργειες-Ιχθυοπαθολογία Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας Παν/μιο Αιγαίου Μυτιλήνη, Λέσβος Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393 Κινητό: +30 6973382197

ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393 Κινητό: +30 6973382197 Ό ν ο µ α, Ε π ώ ν υ µ ο Α Λ Κ Ι Β Ι Α Η Σ Ν. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30-210-9856712 Κινητό: +30-6937166517

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30-210-9856712 Κινητό: +30-6937166517 Όνοµα, Επώνυµο Κώστας Καπίρης Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30-210-9856712 Κινητό: +30-6937166517

Διαβάστε περισσότερα

Κοσμάς Ναθαναηλίδης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Κοσμάς Ναθαναηλίδης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοσμάς Ναθαναηλίδης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Κοσμάς ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Εργασίας: Τμήμα τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, Μεσολόγγι ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Mαρία Θεσσαλού-Λεγάκη

Δρ. Mαρία Θεσσαλού-Λεγάκη Δρ. Mαρία Θεσσαλού-Λεγάκη Διεύθυνση: Τομέας Ζωολογίας-Θαλάσσιας Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιόπολις, 157 84 Αθήνα Τηλ. : 210 7274639 Fax: 210 7274604

Διαβάστε περισσότερα

Long-term changes of fisheries landing patterns of most important species in Amvrakikos lagoonal system

Long-term changes of fisheries landing patterns of most important species in Amvrakikos lagoonal system 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ Λ/Θ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Μουτόπουλος Δ.Κ. 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ, ρ. ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ (407) ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Οκτώβριος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Βούρβουλη 23 185 43, Πειραιάς τηλ. 210-4203508, 694-8080681 e-mail: stelios@katsanevakis.com web-site: www.katsanevakis.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Βούρβουλη 23 185 43, Πειραιάς τηλ. 210-4203508, 694-8080681 e-mail: stelios@katsanevakis.com web-site: www.katsanevakis. ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Βούρβουλη 23 185 43, Πειραιάς τηλ. 210-4203508, 694-8080681 e-mail: stelios@katsanevakis.com web-site: www.katsanevakis.com Προσωπικά Ηµεροµηνία Γέννησης: 12 Μαρτίου 1973 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Dr Αθανάσιος Εξαδάκτυλος (PhD) Επίκουρος Καθηγητής Γενετικής Υδρόβιων Ζωικών Οργανισμών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών Τμήμα

Dr Αθανάσιος Εξαδάκτυλος (PhD) Επίκουρος Καθηγητής Γενετικής Υδρόβιων Ζωικών Οργανισμών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών Τμήμα Dr Αθανάσιος Εξαδάκτυλος (PhD) Επίκουρος Καθηγητής Γενετικής Υδρόβιων Ζωικών Οργανισμών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Οδός Φυτόκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, M.Sc., Ph.D.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, M.Sc., Ph.D. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, M.Sc., Ph.D. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας Ιλίου 39 Α Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Καβάλα 654 04 Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 210 9821354 Κινητό: +30 693 2717 163

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 210 9821354 Κινητό: +30 693 2717 163 Όνοµα Επώνυµο Κώστας Παπακωνσταντίνου ε Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 210 9821354 Κινητό: +30 693

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2014 Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά στοιχεία. Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Προσωπικά στοιχεία. Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ : Φραγκοπούλου ΟΝΟΜΑ : Αικατερίνη ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ : Ιωάννης ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έγγαμη Προσωπικά στοιχεία ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : Επίκουρη Καθηγήτρια Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΝΛΗΣ. Οικογενειακή κατάσταση Έγγαµος, Τέκνα 2. 26310-58253 6945338081 26310-58287 kanlisgr@otenet.gr kanlis@teimes.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΝΛΗΣ. Οικογενειακή κατάσταση Έγγαµος, Τέκνα 2. 26310-58253 6945338081 26310-58287 kanlisgr@otenet.gr kanlis@teimes. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο ΚΑΝΛΗΣ Όνοµα Γρηγόριος Ηµερ. Γέννησης 20-03-1963 /νση Εργασίας Οικογενειακή κατάσταση Έγγαµος, Τέκνα 2 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

ΙΙ. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα ΙΙ. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Γενικές Πληροφορίες: Επώνυμο: Δημητρίου Όνομα: Ηλίας Πατρώνυμο: Ιωάννης Ημερομηνία γεννήσεως: 26/9/1973 Τόπος γεννήσεως: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος Ξένες Γλώσσες:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα. του. Γεωργίου Δ. Κόκκορη

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα. του. Γεωργίου Δ. Κόκκορη Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα του Γεωργίου Δ. Κόκκορη Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Γεώργιος Δ. Κόκκορης Διεύθυνση κατοικίας Άνω Χάλικας 811 00 Μυτιλήνη Τηλ.: 2251-044408 Κινητό: 697-7137067 Διεύθυνση Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ημερομηνία & τόπος γέννησης: 29 Ιανουαρίου 1974, Αθήνα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ημερομηνία & τόπος γέννησης: 29 Ιανουαρίου 1974, Αθήνα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Ψωμιάδης Εμμανουήλ Όνομα Πατέρα: Πολύκαρπος, Όνομα Μητέρας: Γαλάτεια Διεύθυνση κατοικίας: Αριστείδου 9, Π. Φάληρο-Αθήνα, 175 63 Τηλ. κατοικίας/κινητό: 2109826469 / 6974344382

Διαβάστε περισσότερα

Στρατιωτική θητεία : Δόκιμος Έφεδρος Ανθυποσμηναγός 1984-1986 e-mail : ikalavru@cc.uoi.gr;ikalabro@yahoo.com

Στρατιωτική θητεία : Δόκιμος Έφεδρος Ανθυποσμηναγός 1984-1986 e-mail : ikalavru@cc.uoi.gr;ikalabro@yahoo.com I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο : Dr ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ Όνομα Πατέρα : Κωνσταντίνος Έτος Γέννησης : 1960 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος - πατέρας ενός αγοριού. Στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011 - ΑΛΙΕΙΑ - (Κεντρικό αμφιθέατρο) Thursday 9th June 2011 - FISHERIES - (Central Amphitheater) ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1 SESSION 1 Προεδρείο: Δ.

Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011 - ΑΛΙΕΙΑ - (Κεντρικό αμφιθέατρο) Thursday 9th June 2011 - FISHERIES - (Central Amphitheater) ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1 SESSION 1 Προεδρείο: Δ. 1 Οργανωτική Επιτροπή Χρήστος Νεοφύτου, Καθηγητής (Πρόεδρος) Κωνσταντίνος Σκόρδας, Λέκτορας, Πρόεδρος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Κεντρικής Ελλάδος Ιωάννης Αρβανιτογιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής (μέλος) Δημήτριος Βαφείδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΗΜΗΤΡΑ Γ. ΧΕΛΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΗΜΗΤΡΑ Γ. ΧΕΛΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΗΤΡΑ Γ. ΧΕΛΑ ΘΕΣΗ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. ΚΟΥΚΑΡΑ

Βιογραφικό Σημείωμα του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. ΚΟΥΚΑΡΑ Βιογραφικό Σημείωμα του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. ΚΟΥΚΑΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Επάγγελμα : Δρ. Βιολόγος (MSc) Τηλέφωνο (κιν.) : 6974 658986 Τηλέφωνο (εργ.) : 2310 327067 Τηλεομοιότυπο (Fax)

Διαβάστε περισσότερα