Deutsch als Fremdsprache

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Deutsch als Fremdsprache"

Transcript

1 Deutsch als Fremdsprache Griechisches Glossar A2 των Stefanie Dengler Paul Rusch Helen Schmitz Tanja Sieber Γερμανοελληνικό Γλωσσάριο

2 NETZWERK A2 Griechisches Glossar Kapitel 1 - Rund ums Essen KB, Seite Artikel Grundform gr. Info Beispielsatz Übersetzung Grundf. Übersetzung Bsp. 9 aber (1) (Hilfst du mir? - Aber gern.) ( ; -,!) 8 äußern 8 die Currywurst, -würste ( ; -,.) 8 doch (Willst du nicht probieren? - Doch, gern.) 8 egal 8 einfach (1) (Das muss einfach sein!) (,.) 8 fett (1) (Currywurst ist so fett.).) 8 das Gefühl, -e 8 rauf 8 riechen (riecht, hat gerochen) 9 decken (Deck doch schon mal den (.) Tisch.) 9 der Durst (Singular) 9 geben (1) (gibt, hat gegeben) (Kannst du mir das Brot geben, bitte?) (,, ;) 9 der Hunger (Singular) 9 Mensch (ohne Artikel, (Mensch, habe ich einen (!..!) Singular) Hunger!) 9 schon mal 9 was (etwas) (Es gibt ja gleich was.) (.) 9 schlecht, 9 superlecker 1

3 10 der Kochkurs, -e 10 die Pfanne, -n 10 das Sieb, -e 10 der Topf, Töpfe 10 die Zeichnung, -en, 10 backen (bäckt, hat, gebacken) 10 begrüßen 10 das Kochbuch, -bücher 10 der Teilnehmer, - 10 das Fernsehen (Singular) 11 nachher, 11 stellen (1) (Luisa stellt viele Fragen.), (H Luisa.) 11 die Ausbildung, -en 11 je, 11 der Onkel, - 11 interviewen 12 kommen (1) (kommt, ist gekommen) (Was kommt heute im Fernsehen?) 12 nix (nichts) 12 sehen (1) (sieht, hat gesehen) (Mal sehen, was heute im Fernsehen kommt.) 12 stören 12 aber (2) (Da ärgert sich aber jemand!) 12 ärgern (sich) (über + Akk.) 12 aufregen (sich) (über + Akk.) 12 beeilen (sich) ( ;) (,.) (!) 2

4 12 langweilen (sich) 12 anmachen ( ) 12 die Bohne, -n 12 extra 12 das Gute (Singular) (Kommt heute was Gutes im Fernsehen?) 12 das Rindfleisch (Singular) / 12 formulieren 13 freuen (sich) 13 traurig ( ;) 13 folgen (folgt, ist gefolgt) 13 begründen 13 vermuten 13 weil, 13 wirklich (Wie war es wirklich?) ( ;) 13 weitergehen (geht weiter, ist weitergegang en), 13 vorspielen ( ) 14 das Dunkeldinner, - 14 benutzen 14 blind 14 die Dunkelheit (Singular) 14 das Dunkle (Singular) (Was ist beim Essen im Dunkeln schwierig?) 14 der Eindruck, Eindrücke 14 erkennen (erkennt, hat, erkannt) 14 das Erlebnis, -se, ( ;) 3

5 14 führen (1) (Ich führe dich an der Hand.), (.) 14 gar 14 der Gastraum, -räume 14 der Gedanke, -n 14 genau (Ich weiß nicht so genau.) (.) 14 der Geruch, Gerüche, 14 gewöhnen (sich) (an + Akk.) 14 das Licht, -er 14 das Menü, -s, 14 nur noch 14 rauchen 14 schwierig 14 sehbehindert 14 die Sorge, -n, 14 verboten 14 völlig 14 der Vorraum, -räume 14 zählen 14 abwechselnd 14 das Dunkelrestaurant, -s ( ) 14 das Ergebnis, -se 15 gemeinsam, 15 der Sinn, -e (Lernen Sie mit allen Sinnen.) 15 die Station, -en 15 vorbereiten (1) (Tobi bereitet einen Salat vor.) (.) ( obi.) 4

6 15 aufmachen 15 das Auge, -n 15 der Beutel, -, 15 die Blume, -n 15 das Bonbon, -s 15 der Gegenstand, -stände 15 herausnehmen (nimmt heraus, hat herausgenom men) 15 das Parfüm, -e/-s 15 der Stoffbeutel, - 15 weitermachen 15 der Zitronensaft, -säfte 15 zu (1) (Mit Augen zu!) : (!) 15 zuhaben (hat zu, hat / zugehabt) 15 zumachen 15 erinnern (sich) (an + Akk.) Kapitel 1 - Rund ums Essen AB, Seite Artikel Grundform gr. Info Beispielsatz Übersetzung Grundf. Übersetzung Bsp. 6 bitter 6 fett (2) (Ungesundes Essen macht fett.) 6 salzig (saurer, am (Zitronen schmecken 6 sauer sauersten) sehr sauer.) (.) (.) KB, Seite Artikel Grundform gr. Info Beispielsatz Übersetzung Grundf. Übersetzung Bsp. 5

7 6 scharf (schärfer, am schärfsten), 6 süß 10 ausruhen (sich) 10 das Geschirr (Singular) 10 spülen ( ) Kapitel 2 - Nach der Schulzeit KB Seite Artikel Grundform gr. Info Beispielsatz Übersetzung Grundf. Übersetzung Bsp. 18 die Schulzeit (Singular) / 18 worüber? ; 18 das Au-pair, -s,,. 18 die Informatik (Singular) 18 das Sportgeschäft, -e 19 der Steckbrief, -e, 19 die Zukunft 20 das Abitur (Singular) 20 alle (Alle paar Wochen waren Ferien, da konnte ich ausschlafen.) (.) 6

8 20 der/die Arme, -n, : 20 ausschlafen (schläft aus, hat ausgeschlafen) 20 einreiben (reibt ein, hat eingerieben) 20 der Eintrag, Einträge 20 die Englischlehrerin, -nen 20 die Erinnerung, -en 20 erwachsen 20 der Fehler, - 20 die Ferien (Plural) 20 die Hauptsache, -n / 20 die Kunst, Künste 20 die Kunststunde, -n 20 das Land (Singular) (Elsa hat früher auf dem Land gewohnt.) 20 die Lieblingsstunde, -n 20 Mathe (ohne Artikel, Singular) 20 der Mathelehrer, - 20 paar (Alle paar Wochen kann ich ausschlafen.) 20 der Riesenspaß (Singular) 20 schrecklich 20 der Schulfreund, -e 20 sehen (2) (sieht, hat gesehen) (Ich sehe das ganz anders als du.) 20 die Sommerferien (Plural) 20 die Tür, -en ( lsa.) (.) (.) (.) 7

9 20 der Unterricht (Singular) 20 der Vokabeltest, -s 20 zukleben, 21 die Hausaufgabe, -n 21 kommen (2) (kommt, ist (Ach, komm!) (!) gekommen) 21 die Schuluniform, -en 21 überrascht 21 der Beitrag, Beiträge, 21 die Theatergruppe, -n 21 der Kommentar, -e 21 mischen 21 wie (1) (Wie komisch!) ;! (!) 21 wundern (sich) (über + Akk.) 21 zu (2) (Nicht zu glauben!) : (!) 21 sortieren, 21 das Trainingsprogramm, -e 21 der Transport, -e 22 korrigieren 22 schon lange / 22 die WG, -s 22 zurückkommen (kommt zurück, ist zurückgekommen ) 22 zusammenwohnen 22 hängen (1) (hängt, hat/ist gehangen) (Die Uhr hängt an der Wand.) 22 hängen (2) (Tom hängt die Uhr an die Wand.) (.) ( Tom.) 8

10 22 legen, 22 das Mehl, -e 22 umdrehen (sich) 22 verändern 22 die Veränderung, -en 23 fest, 23 außen, 23 der Ball, Bälle (Kommst du heute Abend mit auf den Ball?) : 23 enttäuscht 23 irgendwas, 23 die Oper, -n 23 Servus!! 23 traditionell 23 unbedingt 23 das Univiertel, -, 23 zu Besuch 23 das Blatt, Blätter 23 die Disco, -s 23 das Forum, Foren 23 usw.. 23 weitergeben (gibt weiter, hat, weitergegeben) 24 der Abschluss, Abschlüsse 24 das Bundesland, -länder 24 die Hauptschule, -n ( ;) 9

11 24 die Realschule, -n 24 das Schulsystem, -e 24 der Schultyp, -en 24 der Abendkurs, -e 24 die Anglistik (Singular) 24 die Arbeitsstelle, -n 24 der Bankkaufmann, -männer 24 das Berufsleben (Singular) 24 Chemie (ohne Artikel, Singular) 24 die Dauer (Singular) 24 entscheiden (sich) (für/gegen + Akk.) (entscheidet sich, hat sich entschieden) 24 das Fach, Fächer 25 der Ferienclub, -s 24 die Grundschule, -n 24 der Hauptschulabschlu ss, -schlüsse 24 das Internat, -e 24 die Karriere, -n 24 nämlich 24 perfekt 24 die Physik (Singular) 24 der Realschulabschlus s, -schlüsse 24 der Schulabschluss, -schlüsse 10

12 24 die Sportstunde, -n 24 der Stundenplan, -pläne 24 die Vorbereitung, -en 25 das Klassenzimmer, - 25 die Unterrichtszeit, -en 27 kommentieren Kapitel 2 - Nach der Schulzeit AB, Seite Artikel Grundform gr. Info Beispielsatz Übersetzung Grundf. Übersetzung Bsp. 18 abschließen (schließt ab, hat abgeschlossen) : 18 der Altenpfleger, - 18 die Berufsschule, -n 18 die Elektrotechnik (Singular) 18 der Hotelkaufmann, -männer 18 das Klassentreffen, - 18 die Lehre, -n 18 das Lieblingsfach, -fächer 18 die Note, -n 18 das Praktikum, Praktika 18 die Vorlesung, -en ( ) 18 das Zeugnis, -se 11

13 Kapitel 3 - Medien im Alltag KB, Seite Artikel Grundform gr. Info Beispielsatz Übersetzung Grundf. Übersetzung Bsp. 28 die Vorliebe, -n 28 anklicken 28 bloggen 28 checken (Ich checke täglich meine s.) 28 die Datei, -en 28 downloaden 28 herunterladen (lädt herunter, hat herunterge laden) 28 das Online-Netzwerk, -e 28 posten, 28 das/der Radio, -s 28 simsen sms 28 skypen skype 28 das Video, -s 28 die Medien (Plural) 29 beide 29 das E-Book, -s 29 das Fernsehgerät, -e 29 der I-Pod, -s i-pod 29 das Smartphone, -s " " 29 die Spielekonsole, -n 29 häufig 29 selten 30 der Laptop, -s laptop 31 genauso 31 die Umfrage, -n, ( s.) 12

14 31 wie (2) (Mein Handy ist für mich genauso wichtig wie mein PC.) 31 zurzeit 31 die Web-Adresse, -n 31 wünschen (sich) 31 flüstern 31 der/die Letzte, -n / / 31 das Ohr, -en 31 die Runde, -n 31 still 31 weiterflüstern 32 an sein, 32 aufpassen 32 dass 32 die Gefahr, -en 32 der/die Kriminelle, -n 32 manche 32 die Meinung, -en 32 möglich 32 das Netz (Singular) (Stell nicht zu viele Informationen ins Netz!) 32 nicht nur 32 privat 32 stellen (2) (Viele Jugendliche stellen sehr private Informationen ins Netz.), : (.) (.) (.) 13

15 32 überall 32 verbringen (verbringt, ( ) hat verbracht) 32 vorsichtig 32 zusammenarbeiten 32 froh 32 gefährlich 32 nützlich 32 sicher 33 der Buchverlag, -e 33 der Fußballer, - 33 der Fußballprofi, -s 33 kompliziert 33 der Lieblingsverein, -e 33 das Porträt, -s 33 das Produkt, -e 33 der Rapper, - 33 das Shooting, -s 33 das Stadion, Stadien, 33 der Traumberuf, -e 33 die Werbung, -en 33 die Lösung, -en 33 berühmt 33 das Dingsbums (Singular). " " 34 der Actionfilm, -e 34 der Fantasy-Film, -e 34 die Komödie, -n 34 lachen 34 der Lieblingsschauspie ler, - 14

16 34 die Romanze, -n 34 der Thriller, - 34 weinen 34 der Ausländer, - 34 der Enkel, - 34 der Gastarbeiter, gehen (geht, ist gegangen) (In dem Film geht es um eine Familie aus der Türkei.) : 34 die Heimat (Singular) 34 der Kleinbus, -se 34 der Konflikt, -e 34 das Lachen (Singular) 34 lustig machen (sich) (über + Akk.) (Der Film macht sich über Vorurteile lustig.) 34 die Sechzigerjahre (Plural) skeptisch 34 die Versöhnung, -en 34 das Vorurteil, -e 34 wenigstens 34 der Zuschauer, - 34 aktuell 34 der Durchschnitt, -e 34 eher 34 empfehlenswert, 34 die Handlung, -en, 34 der Hauptdarsteller, - 34 das Highlight, -s 34 das Klischee, -s (.) (.) 15

17 34 realistisch 34 der Schauspieler, - 34 spannend 34 spielen (1) (Der Film spielt in der Türkei.) : 34 der Stern, -e 34 sympathisch 34 die Szene, -n 35 die Formulierung, -en 35 logisch 35 weitere 35 die Beschreibung, -en 35 zuletzt 35 neugierig 35 verwenden 35 dazu ' (.) Kapitel 3 - Medien im Alltag AB Seite Artikel Grundform gr. Info Beispielsatz Übersetzung Grundf. Übersetzung Bsp. 30 der Bildschirm, -e, 30 das CD-Laufwerk, -e CD 30 die CD-ROM, -s CD-ROM 30 der Drucker, - 30 das DVD-Laufwerk, -e DVD 30 der Lautsprecher, - 30 die Maus, Mäuse 30 das Papier, -e 30 der/das Tablet, -s 30 die Tastatur, -en 16

18 30 die Web-Cam, -s Web Kapitel 4 - Große und kleine Gefühle KB, Seite Artikel Grundform gr. Info Beispielsatz Übersetzung Grundf. Übersetzung Bsp. 42 das Abiturzeugnis, -se 42 die Babykleidung, -en 42 das Bedauern (Singular) 42 der Blumenstrauß, -sträuße 42 das Ereignis, -se, 42 erraten (errät, hat erraten) 42 die Freude, -n 42 der Führerschein, -e 42 die Führerscheinprüfu ng, -en 42 die Geburt, -en 42 die Hochzeit, -en 42 das Jubiläum, Jubiläen 42 die Medaille, -n 42 der Platz, Plätze (Tom hat den ersten Platz geschafft.) 42 der Ring, -e 42 der Schultag, -e 42 die Schultüte, -n. 42 der Storch, Störche 44 die Absage, -n ( om.) 17

19 44 das Brautpaar, -e 44 die Dankeskarte, -n 44 der Glückwunsch, -wünsche, 44 die Glückwunschkarte, -n 44 gratulieren 44 heiraten 44 die Karte (1), -n (Ich schreibe eine Karte mit Glückwünschen.) 44 das Liebe (1) (Singular) (Ich wünsche euch alles Liebe zur Hochzeit.) 44 der Traum, Träume 44 der Ausdruck, Ausdrücke 44 aussprechen (spricht aus, hat, ausgesprochen) 44 bedanken (sich) (bei + Dat.) 44 die Geburtstagsfeier, -n 44 danken 44 der Kreis, -e 44 überreichen, 45 die Angst, Ängste 45 die Emotion, -en 45 das Unglück (Singular) 45 unglücklich 45 die Achterbahn, -en 45 wegfahren (fährt weg, ist weggefahren) 47 wenn 45 bestehen (besteht, hat : bestanden) (Ich habe zum Glück jede Prüfung bestanden.) (.) (.) (.) 18

20 45 unten 45 aufregend 45 böse 45 erfinden (erfindet, hat, erfunden) 46 abwechseln (sich) (mit + Dat.) 46 Alternative (ohne Artikel, Singular) (Pop, Rock und Alternative sind Musikstile.) 46 die Band, -s 46 bekannt 46 das Festival, -s 46 geben (2) (gibt, hat gegeben) (Auf dem Festival geben viele Bands Konzerte.) 46 historisch 46 das Kinderfest, -e 46 der Musikfan, -s 46 das Musikfest, -e 46 der Musikstil, -e 46 das Muss (Singular) 46 der Newcomer, - 46 der Pop (Singular) 46 das Programm, -e 46 die Segelregatta, -regatten 46 das Segelschiff, -e 46 spielen (2) (Die Band spielt auf dem Festival.) 46 der Sportfan, -s 46 das Sportfest, -e ( pop, rock alternative.) ( festival.) ( festival.) 19

21 46 das Stadtfest, -e 46 stattfinden (findet statt, hat stattgefunden) 46 das Theaterfest, -e 46 weltweit 46 das Feuerwerk, -e 47 teilnehmen (nimmt teil, hat, teilgenommen) 47 die Veranstaltung, -en 47 achten (auf + Akk.) 47 neutral 47 zahlreich 47 das Pech (Singular), : 47 fallen (fällt, ist gefallen) 47 gutmachen 47 das Los, -e 47 peinlich 47 sauber machen 47 unangenehm 47 ärgerlich 47 emotional 47 fröhlich 47 gestresst 48 das Lied, -er 48 melancholisch 48 originell 48 poetisch 48 romantisch 48 domestiziert 48 erleben 20

22 48 wild 48 der Gegensatz, -sätze 48 die Freundschaft, -en 48 handeln (von + Dat.) 48 die Kindheit (Singular) 48 die Liebe (2) (Singular) (Die Liebe ist ein schönes Gefühl.), 48 die Sehnsucht, -süchte 48 wovon? ; 48 weiterschreiben (schreibt weiter, hat weitergeschriebe n) 48 herumgehen (geht herum, ist herumgegangen) 48 die Variante, -n 49 abfahren (fährt ab, ist abgefahren) 49 der Abschnitt, -e, 49 akkurat 49 anbieten (bietet an, hat angeboten) 49 die Ankunft, Ankünfte 49 das Ausland (Singular) 49 außer (1) (+ Dat.) (Niemand ist pünktlich außer mir.) 49 der Blogeintrag, -einträge blog 49 dafür 49 daran 49 der Grund, Gründe 49 hilfsbereit, (.) (.) 21

23 49 der Inhalt, -e 49 interessiert (an + Dat.) 49 irgendwie 49 jeweils 49 mitnehmen (nimmt mit, hat mitgenommen) 49 niemand 49 nirgends 49 ordentlich 49 schlimm 49 sogar 49 die Sprachenschule, -n 49 der Tango, -s 49 die Tango-Musik (Singular) 49 unterrichten 49 der Verkehr (Singular) 49 das Wohnheim, -e 49 ziemlich 49 zusammenfassen 49 der Absatz, Absätze 49 passend 49 tauschen 49 die Zeile, -n 49 der Aufenthalt, -e Kapitel 5 - Was machen Sie beruflich? KB, Seite Artikel Grundform gr. Info Beispielsatz Übersetzung Grundf. Übersetzung Bsp. 52 der Anwalt, Anwälte 52 föhnen 22

24 53 der Grafiker, - 52 der Hammer, - 53 der Tischler, - 52 die Tönung, -en 53 die Schere, -n 53 die Handbewegung, -en 54 die Geschäftsreise, -n 54 das Abteil, -e 54 die Bahncard, -s 54 besitzen (besitzt, hat besessen) 54 die Hinfahrt, -en 54 kurz (Wir kommen um kurz nach zwölf an.) 54 die Rückfahrt, -en 54 die Zugverbindung, -en 54 die Auskunft, Auskünfte 54 der Bahn-Mitarbeiter, - 54 einfach (2) (Einfach oder hin und zurück?) 54 der Fahrgast, -gäste 54 der Fahrkartenschalte, - r (.) ( ;) 54 der Gang, Gänge (Gang oder Fenster?) ( ;) 54 der Großraumwagen, -/-wägen 54 hin (Ich möchte ein Ticket hin und zurück.) (.) 54 die Klasse (Singular) (Möchten Sie in der ersten Klasse fahren?) 55 das Abend-Programm, -e 55 die Dame, -n 55 entspannt 55 die Ermäßigung, -en 55 erwarten ( ;) 23

25 55 fantastisch 55 fit (fitter, am fittesten) 55 früher 55 die Geschichte (Singular) (Die Geschichte von Wiesbaden ist sehr spannend.) 55 großartig 55 die Kultur, -en 55 live 55 das Musikereignis, -se 55 die Reservierung, -en 55 der Sänger, - 55 der Senior, -en 55 die Show, -s 55 hübsch 55 verrückt 56 antik, 56 arbeitslos 56 der Arztkittel, - 56 bereuen 56 der Berufswechsel, - 56 der Elektrokonzern, -e 56 erfolgreich 56 erfüllen (sich) 56 der Fernfahrer, - 56 die Freiheit, -en 56 gegen (1) (+ Akk.) (Markus tauscht seinen Kittel gegen einen Overall.) 56 gestalten 56 gründen, 56 der Herzchirurg, -en ( Wiesbaden.) ( Markus.) 24

26 56 die Herzchirurgie, -n 56 das Herzzentrum, -zentren 56 die Industriekauffrau, -en 56 der Lastwagen, -/-wägen 56 der Leiter, - 56 die Medizin (Singular) 56 die Möbelwerkstatt, -stätten 56 der Oberarzt, -ärzte 56 der Operationssaal, -säle 56 der Overall, -s 56 plötzlich 56 das Schmuckstück, -e 56 die Tischlerei, -en 56 das Universitätsspital, -e 56 werden (wird, wurde, ist geworden) (Dann wurde sie plötzlich arbeitslos.) 56 die Parallele, -n 57 die Altersangabe, -n 57 der Berufswunsch, -wünsche 57 der Arbeitsort, -e 57 der Aspekt, -e 57 folgend 57 der Tiertrainer, - 57 der Autor, -en 57 aufstellen (sich) 57 hinten 57 hintereinander, 57 der Schritt, -e 57 vorn 57 der Lkw, -s 58 führen (2) (Sina führt ein Gespräch, : mit ihrem Chef.) (.) ( Sina.) 25

27 Kapitel 5 - Was machen Sie beruflich? AB, Seite Artikel Grundform gr. Info Beispielsatz Übersetzung Grundf. Übersetzung Bsp. 59 die Abfahrt, -en 59 die Bahn, -en 59 der Bahnsteig, -e 59 die Durchsage, -n 59 der Fahrplan, -pläne 59 das Gepäck (Singular) 59 das Gleis, -e 59 die Information, -en (Ich gehe zur Information am Bahnhof.) 59 der Schalter, - 59 der Waggon, -s/-e 70 die Ampel, -n 70 der Motor, -en 70 der Parkplatz, -plätze 70 die Polizei (Singular) 70 der Reifen, - 70 der Stau, -s (.) 26

28 Kapitel 6 - Ganz schön mobil KB, Seite Artikel Grundform gr. Info Beispielsatz Übersetzung Grundf. Übersetzung Bsp. 62 Bis dann! 62 dabei sein, 62 erfragen, 62 das Foyer, -s 62 die Karte (2), -n (Kaufst du die Karten für das Konzert?) 62 locker 62 die Philharmonie, -n 62 schön (Mit dem Fahrrad ist Peter : ganz schön mobil.) 62 die Unsicherheit, -en 62 vorhaben (hat vor, hat, vorgehabt) 63 das Parkhaus, -häuser 63 der Anschluss, Anschlüsse 63 die Panne, -n 63 der Sitzplatz, -plätze 63 die Tankstelle, -n 63 das Verkehrsmittel, - 64 ewig 64 das Kinderabteil, -e 64 die Mama, -s 64 nervig 64 ungeduldig 64 das Chaos (Singular) 64 genervt 64 höflich 64 der Papa, -s ( ;) ( Peter.) 27

29 64 vorlesen (liest vor, hat ( ) vorgelesen) 65 abnehmen (nimmt ab, hat abgenommen) (Wir nehmen Ihnen Ihre Sorgen ab.),, : 65 die App, -s 65 die Bedienung (Singular) (Das Programm hat eine, : einfache Bedienung.) 65 der Deal, -s 65 eingeben (gibt ein, hat eingegeben) 65 Hi! 65 das Navigationssystem, -e 65 ob 65 passen (Passt schon.) (.) 65 die Strecke, -n, 65 stressfrei 65 übermorgen 65 die Verkehrsapp, -s 65 die Daten (Plural) 65 einschalten ( ) 65 die Radarkamera, -s 65 das Benzin (Singular) 65 erreichen, 65 gespannt, 65 rechtzeitig 65 die Überlegung, -en 66 an vorbei 66 die Brücke, -n 66 einverstanden 66 entlanggehen (geht entlang, ist entlanggegangen) 66 gegenüber (+ Dat.) 66 der Kinderspielplatz, -plätze 66 die Kreuzung, -en (.) (.) 28

30 66 noch mal 66 um herum - 66 vorbeigehen (an + Dat.) (geht vorbei, ist vorbeigegangen) 66 der Wohnungsschlüssel, - 66 einzeichnen 66 die Wegbeschreibung, -en 66 zeichnen 66 das Navigationsgerät, -e 66 der Zeitungsartikel, - 67 der Anbieter, - 67 ansonsten 69 außerdem ' 67 das Carsharing (Singular) 67 entweder oder etc.. 67 der Fall, Fälle (In dem Fall ist das Auto billiger.) 67 flexibel (flexibler, am flexibelsten) 67 die Gebühr, -en, jederzeit 67 das Konzept, -e, 67 leihen (leiht, hat geliehen) 67 lohnen (sich), 67 mieten 67 nachdenken (über + Akk.) (denkt, nach, hat nachgedacht) 67 das Privatauto, -s 67 die Telefonzentrale, -n 67 unmöglich (.) 29

31 67 unpraktisch 67 weiterhelfen (hilft weiter, hat weitergeholfen) 67 das Wunschauto, -s 67 allgemein 67 gegen (2) (+ Akk.) (Ich bin gegen Autos, weil ) 67 der Unsinn (Singular) 67 vertreten (vertritt, hat vertreten) 67 das Stadtteilauto, -s ( ) 68 etwa 68 nehmen (nimmt, hat genommen) (Zur Arbeit nehme ich den Bus.) 68 pendeln (pendelt, ist gependelt) 68 richtig (Nach einem Kaffee bin ich richtig wach.),, : 68 die Richtung, -en 68 wach 68 die Zugfahrt, -en 68 die Schlange, -n, : 68 öffentlich (Ich nehme immer die öffentlichen Verkehrsmittel.) 68 das Kursergebnis, -se 69 die Begegnung, -en 69 die Radiosendung, -en 69 der Schriftsteller, - 69 die Sendung, -en, (,...) (.) (.) (.) 30

32 69 überlegen, 69 der Stichpunkt, -e, / 69 die Fahrradreise, -n 69 befürchten 69 durchsichtig 69 der Elefant, -en 69 das Ersatzteil, -e 69 griffbereit 69 das Hinterrad, -räder 69 die Isomatte, -n 69 der Kompass, -e 69 kühl 69 die Lenkertasche, -n 69 die Not, Nöte 69 das Notizbuch, -bücher 69 die Seite, -n (In der linken Seite steckt ein Messer.), : 69 stecken, 69 die Unterwäsche (Singular) 69 verstauen, 69 die Wäsche (Singular) 69 das Werkzeug, -e 69 die Wollmütze, -n (.) Kapitel 6 - Ganz schön mobil AB, Seite Artikel Grundform gr. Info Beispielsatz Übersetzung Grundf. Übersetzung Bsp. 74 abfliegen (fliegt ab, ist abgeflogen) 74 der Abflug, Abflüge 74 bremsen 31

33 74 die Garage, -n 74 das Kennzeichen, -, : 74 das Kfz, - 74 landen (landet, ist gelandet) 74 der Pkw, -s.. 74 die Reparatur, -en 74 rückwärts 74 die Versicherung, -en 74 der Wagen, -/Wägen 32

34 Kapitel 7 - Gelernt ist gelernt KB, Seite Artikel Grundform gr. Info Beispielsatz Übersetzung Grundf. Übersetzung Bsp. 76 die Disziplin (Singular) 76 die Gitarre, -n 76 die Lieblingsband, -s 76 der Online-Kurs, -e online 76 verfassen (einen Forumseintrag verfassen), : ( Forum.) 78 blicken (Ich blick's nicht.) (.) 78 die Checkliste, -n : 78 durcheinandergehen (geht durcheinander, ist ( ) durcheinandergega ngen) 78 einfallen (fällt ein, ist eingefallen) 78 einhalten (hält ein, hat eingehalten) 78 kapieren 78 knapp, 78 die Meisterprüfung, -en 78 mündlich KB, Seite Artikel Grundform gr. Info Beispielsatz Übersetzung Grundf. Übersetzung Bsp. 78 der Prüfer, - 78 der Schlaf (Singular) 78 das Semester, - 78 der Stoff (Singular) (Für die Prüfung muss ich noch so viel Stoff lernen.) (.) 33

35 78 trotzdem ' 78 der Zeitplan, -pläne 78 entspannen (sich) 78 konsequent 78 verschieben (verschiebt, hat verschoben) 78 das Lernproblem, -e 78 weiterarbeiten 79 die Arbeit, -en (Maria schreibt heute eine Arbeit in Geografie.) 79 der Arbeitsplan, -pläne 79 denn (Auch Prüfer sind oft nervös, denn sie müssen sich sehr konzentrieren.) 79 dringend 79 durchatmen 79 die Erholung (Singular) 79 gerecht 79 die Grippe, -n 79 lassen (1) (lässt, hat gelassen) (Lassen Sie auch Lücken für Pausen in Ihrem Arbeitsplan.) 79 der Lernhelfer, - 79 lösen 79 nachfragen 79 ruhig (Machen Sie beim Lernen ruhig einen freien Tag pro ( Maria.) (,.) (.) (.) Woche.) 79 tief (Atme tief durch!) (.) 79 der Trick, -s 79 übrigens 34

36 79 verplanen 79 einplanen 79 belohnen 79 motivieren 79 der Ratschlag, Ratschläge 79 der Forumstext, -e 80 abwechslungsreich 80 der Auftrag, Aufträge 80 begleiten 80 der Doktor, Doktoren 80 dolmetschen 80 das Drehbuch, -bücher 80 einsam 80 faszinieren 80 freiberuflich 80 der Gebärdendolmetscher, - 80 gehörlos 80 der/die Gehörlose, -n 80 das Gericht, -e (Tom dolmetscht oft im Gericht oder auf dem Standesamt.) 80 die Kommunikation (Singular) 80 komplett 80 die Konferenz, -en 80 die Logopädin, -nen 80 Mitternacht (ohne Artikel, Singular) 80 die Phase, -n 80 sorgen 80 die Sprachtherapie, -n 80 das Standesamt, -ämter 80 der Tagesablauf, -abläufe, ( om.) 35

37 80 der Übersetzer, - 80 die Untersuchung, -en 80 der Zeitschriftenartikel, - 81 die Angabe, -n 81 die Tänzerin, -nen 82 die Aushilfe, -n 82 einkochen / 82 die Frucht, Früchte 82 das Generationenprojekt, -e 82 der Preis, -e (Unser Projekt hat dieses Jahr einen Preis gewonnen.), 82 die Servicekraft, -kräfte 82 der Wert, -e 82 die Erwartung, -en 82 die Reportage, -n 82 das Stichwort, -wörter 82 die Seniorin, -nen 83 das Lieblingsbuch, -bücher 83 der Vorleser, - ( ) 83 die Einleitung, -en 83 erstens 83 die Gliederung, -en, 83 der Hauptteil, -e 83 der Punkt (1), -e (Zu diesem Punkt möchte ich noch etwas sagen: ) 83 der Zuhörer, - 83 der Spiegel, - 83 vortragen (trägt vor, hat ( ) vorgetragen) (.) ( :...) 36

38 Kapitel 8 Sportlich, sportlich! KB, Seite Artikel Grundform gr. Info Beispielsatz Übersetzung Grundf. Übersetzung Bsp. 86 Paragliding (ohne Artikel) 86 Parkour 86 reiten (reitet, ist geritten) 86 das Schneeschuhwandern (Singular) 86 sportlich 86 tauchen (taucht, ist getaucht) 86 das Yoga (Singular) 87 die Sportart, -en 87 der Fallschirm, -e 87 springen (1) (springt, ist gesprungen) (Ich bin schon mal Fallschirm gesprungen.) 87 der Sportgegenstand, -gegenstände 88 der Fan, -s 88 der Fanartikel, - 88 der Fußballschal, -s 88 der Fußballfan, -s 88 die Begeisterung (Singular) 88 die Enttäuschung, -en 88 hoffen 88 die Hoffnung, -en 88 die Topform (Singular) 88 der Wahnsinn (Singular) 88 die Lieblingsmannschaft, -en 88 der Lieblingssportler, - (verliert, hat 88 verlieren verloren) 89 das Bällchen, - 89 begeistert (sich) (benimmt sich, hat sich 89 benehmen benommen) (.) 37

39 89 die Chance, -n, : 89 die Folge, -n 89 die Konsequenz, -en 89 kritisch 89 die Mannschaft, -en ( " ".) 89 das Tor, -e (Beim Fußballspiel sind super Tore gefallen.) 89 treu (Bleiben Sie uns treu.) (.) 89 das Vorbild, -er 89 der Widerspruch, -sprüche 89 schießen (schießt, hat geschossen), 89 der Musiker, - 89 der Sportler, - 89 die Unterscheidung, -en 90 auf (Auf zum Sport!) : (2) (lässt, hat 90 lassen gelassen) 90 die Kondition (Singular), (schlägt vor, hat 90 vorschlagen vorgeschlagen) 90 ablehnen (Ich habe da einen 90 da Vorschlag: ),, (Was hältst du von meiner 90 halten (hält, hat gehalten) Idee?) 90 reagieren (auf + Akk.) 90 die Reaktion, -en 90 der Vorschlag, Vorschläge 90 zustimmen (,!) (Lass mich mal überlegen!) (.) (.) ( ;) 38

40 (leiht aus, hat 91 ausleihen ausgeliehen) 91 balancieren 91 der Hochseilgarten, -gärten 91 die Info, -s 91 der Profi, -s 91 die Übersicht, -en 91 das Kärtchen, - 91 der Stapel, -, 92 das Geocaching (Singular) " " 92 der Schatz, Schätze 92 die Art, -en, 92 die Erklärung, -en / 92 der Geocache, -s 92 geografisch 92 das GPS-Gerät, -e GPS 92 die Koordinate, -n 92 sogenannt 92 das Versteck, -e 92 verstecken 92 der Baum, Bäume 92 der Behälter, - 92 der Cache, -s 92 die Dose, -n 93 die Erde (Singular), 93 das Gelände, - 92 der Geocache-Behälter, -e 92 der Geocache-Inhalt, -e / / 39

41 93 der Geocacher, - " " 93 gleichzeitig 92 das Grad, -e 92 hineinlegen 93 die Höhle, -n 92 die Internetadresse, -n 92 jeweilig 92 kaputtgehen (geht kaputt, ist kaputtgegangen) 93 das Loch, Löcher 92 das Logbuch, -bücher " " 92 die Minustemperaturen (Plural) 93 der Multicache, -s 93 die Natur (Singular) 93 die Naturwanderung, -en 93 die Pflanze, -n 92 das Plastik (Singular) 92 die Plastikdose, -n 92 schützen 92 stabil 92 die Temperatur, -en 92 der Tresor, -e 93 und so weiter (usw.) (...) 93 versteckt 92 versuchen 92 wasserdicht 92 weiterlesen (liest weiter, hat weitergelesen) 92 zu sein 93 das Kongresszentrum, -zentren 93 das Kulturzentrum, -zentren 93 bauen 93 die Besonderheit, -en 40

42 Kapitel 8 Sportlich, sportlich! AB, Seite Artikel Grundform gr. Info Beispielsatz Übersetzung Grundf. Übersetzung Bsp. 98 der Gleitschirm, -e 98 der Reithelm, -e 98 der Schneeschuh, -e 98 die Taucherbrille, -n 98 die Yogamatte, -n 98 die Luft (1) (meist Singular) 98 die Mauer, -n 98 der Muskel, -n 98 das Pferd, -e (Ich bin in der Luft, ich fliege!) (,!) (Ich springe aus dem Flugzeug, hoffentlich öffnet sich der Schirm.) 98 der Schirm (2), -e 98 das Tier, -e 98 der Wald, Wälder 98 der Yogakurs, -e 99 die Niederlage, -n 99 der Sieg, -e (,.) 41

43 Kapitel 9 Zusammen leben KB, Seite Artikel Grundform gr. Info Beispielsatz Übersetzung Grundf. Übersetzung Bsp. 96 der Bauernhof, -höfe 96 bewohnt 97 die Breite, -n 96 das Dach, Dächer 96 das Dorf, Dörfer 97 der Einwohner, - 96 entfernt 96 die Ferienwohnung, -en 97 die Fläche, -n, 97 das Gebäude, - 96 genial 96 das Hausboot, -e 97 die Insel, -n 96 intensiv 96 die Kauffrau, -en, 96 der Keller, - 97 die Länge, -n (Die Luft ist frisch und (2) (meist Singular) 96 die Luft sauber.) 96 der Quadratmeter, - 96 schaukeln 96 die Seehöhe (Singular) 96 spiegeln sich 96 das Ufer, - 96 die Wolke, -n 97 die Wohnform, -en 97 der Stadtrand, -ränder, (.) 97 der Strand, Strände 42

44 98 bisher 98 leise 98 abstellen (Ich stelle mein Fahrrad im Hof ab.), 98 bellen 98 die Haustür, -en 98 der Eingang, Eingänge 98 das Rad, Räder 98 der Rauch (Singular) (stinkt, hat 98 stinken gestunken) 98 das Treppenhaus, -häuser 98 der Wortschatz (Singular) 98 einlenken (Na gut, ist nicht so 98 na gut schlimm.) (Na ja, wenn das so ist, dann akzeptiere ich 98 na ja das.) (.) (, (,,,.) (Das ist schon in Ordnung.) (.) 98 die Ordnung (Singular) (kommt vor, ist 98 vorkommen vorgekommen), 98 die Konfliktsituation, -en, (nimmt an, hat 99 annehmen angenommen), : 99 ausräumen 99 der/die Kleine, -n / 99 die Nachbarschaft, -en 99 die Bitte, -n 99 der Briefkasten, -kästen 99 füttern 43

45 99 der Gefallen, - (Kannst du mir einen Gefallen tun und heute Abend meine Katze füttern?) 99 gießen (gießt, hat gegossen) 99 die Katze, -n 99 leeren 99 das Päckchen, - 99 der Kursteilnehmer, - (schlägt auf, hat (Schlagen Sie bitte das 99 aufschlagen aufgeschlagen) Buch auf.) ( ) 99 der Bleistift, -e 100 abmelden (zieht ein, ist 100 einziehen eingezogen) 100 der Umzugswagen, - /wägen 100 als 100 auskennen (sich) (mit + Dat.) (kennt sicht aus, hat sich ausgekannt) (Als ich noch in Fribourg war, habe ich meinen Umzug gut vorbereitet.) (Auf dem Dorf ist alles etwas kleiner als in der Stadt.) 100 etwas 100 faxen 100 immer wenn 100 kaum 100 kündigen 100 der Umzug, Umzüge 100 unterhalten (sich) (unterhält sich, hat sich unterhalten) 100 verirren (sich) ( ' ;) (, ' Fribourg.) (,.) 44

46 100 versprechen (verspricht, hat versprochen) 100 das WG-Essen, wohlfühlen (sich) 100 der Mitstudent, -en 100 der Rückweg, -e 101 einmalig 101 die Spracherfahrung, -en 101 die Cousine, -n 101 ebenfalls 101 die Abreise 102 das Kätzchen, ausgeben (gibt aus, hat ausgegeben) 102 der Bär, -en 102 das Bärchen, der Hase, -n 102 das Haustier, -e 102 der Kosename, -n 102 das Mäuschen, Mausi (ohne Artikel) : 102 das Schwein, -e 102 der Tiername, -n 102 das Futter, der Haushalt, -e 102 die Lebenssituation, -en 102 modisch 102 die Ratte, -n 102 der Tierarzt, -ärzte 102 der Vogel, Vögel 102 das Lieblingstier, -e 103 das Erdhörnchen, die Fotomontage, -n 45

47 103 hineinschauen 103 die Kamera, -s 103 der Selbstauslöser, - (Das Erdhörnchen ist 103 springen (2) (springt, ist gesprungen) einfach vor die Kamera gesprungen.) 103 der Stein, -e 103 zufällig 103 der Stil, -e 103 unterschiedlich (zieht auf, hat 103 aufziehen aufgezogen) 103 die Ente, -n 103 das Küken, der Polizist, -en 103 der Schwan, Schwäne 103 das Schweinchen, die Tiergeschichte, -n 103 der Tiger, überqueren 103 verliebt 103 verbessern (.) Kapitel 9 Zusammen leben AB, Seite Artikel Grundform gr. Info Beispielsatz Übersetzung Grundf. Übersetzung Bsp. 112 eng 112 das Feuer, die Feuerwehr, -en 112 der Kinderwagen, - /-wägen 112 der Müll (Singular) 112 die Mülltonne, -n 46

48 112 trocken 114 das Apartment, -s 114 elektrisch 114 erlauben 114 gehören 114 möbliert 114 der Strom (Singular) 114 vermieten 114 die Wand, Wände 117 die Besitzerin, -nen 117 das Meerschweinchen, der Nymphensittich, -e 117 pflegeleicht 117 die Schildkröte, -n 117 das Tierheim, -e 117 das Zuhause, die Kuh, Kühe 118 das Spiegelbild, -er 118 die Terrassentür, -en 118 der Zaun, Zäune 47

49 Kapitel 10 Gute Unterhaltung KB, Seite Artikel Grundform gr. Info Beispielsatz Übersetzung Grundf. Übersetzung Bsp. 110 die Unterhaltung, -en 111 das Album, Alben 111 bayrisch, 111 die Bestsellerliste, -n 111 das Budget, -s 111 erscheinen (erscheint, ist erschienen), 111 der Frauenchor, -chöre 111 das Hauptwerk, -e 111 der Männerchor, -chöre 111 das Märchenschloss, -schlösser 111 meistverkauft 111 die Musikgeschichte (Singular) 111 plus 111 die Realität, -en 111 der Riesenerfolg, -e 111 die Rolle, -n 111 das Schloss, Schlösser 111 der Solist, -en 111 der Tourist, -en 111 die Verfilmung, -en 111 die Führung, -en 112 der Jazz (Singular) 112 das Rockkonzert, -e 112 der Trip-Hop (Singular) trip-hop ( ) 112 was für ein 112 der Stehplatz, -plätze 112 der Ticketkauf, -käufe 112 die Überweisung, -en 48

50 112 der Käufer, abgeben (gibt ab, hat abgegeben) 113 hier und da 113 der Kontrolleur, -e 113 der Schirm (1), -e (Nie habe ich einen Schirm dabei, wenn es regnet!) 113 deutschsprachig 113 das Lieblingslied, -er 114 ablesen (liest ab, hat abgelesen) 114 die Ansage, -n 114 der Einsatz, Einsätze : 114 feststellen 114 der Filmregisseur, -e 114 glattgehen (geht glatt, ist glattgegangen) : 114 hinfahren (fährt hin, ist hingefahren) 114 der Hochzeitstag, -e 114 der Hörer, die Komikerin, -nen 114 die Live-Show, -s " " 114 das Medium, Medien 114 die Moderatorin, -nen (Hast du heute die Nachrichten schon 114 die Nachrichten (Plural) gehört?) 114 der Nachrichtensprecher, - (Das Programm im Fernsehen finde ich 114 das Programm, -e immer schlechter.) 114 der Radiosprecher, selbe (,.) ( ;) (.) 114 die Stille (Singular) 49

51 114 das Stück, -e (Hast du schon das neue Stück von Monika Gruber gesehen?) 114 der Teleprompter, die TV-Show, -s 114 verschlafen (verschläft, hat verschlafen) : (Ich wollte zum Fußballspiel, aber der Hochzeitstag 114 vorgehen (geht vor, ist vorgegangen) geht vor.) 114 der/die Prominente, -n 114 der Regisseur, -e (Sönke Wortmann hat viele Filme 115 drehen gedreht.) 115 ausverkauft 115 das Finale, -s ( ) 115 der Fußballfilm, -e 115 die Hauptrolle, -n 115 moderieren 115 das Prominenten-Quiz, die Quiz-Frage, -n (Für jede richtige Antwort gibt es drei 115 der Punkt (2), -e Punkte.) : 115 aufgeregt 115 drüben 115 mitlesen (liest mit, hat mitgelesen) 116 die Malerei, -en 116 abmalen, 116 der Audioguide, -s 116 die Einführung, -en : ( Monika Gruber;) (,.) ( Sönke Wortmann " ".) (.) 50

52 116 der Feldhase, -n 116 das Jahrhundert, -e 116 der Maler, sondern 116 das Tierbild, -er 116 die Tiermalerei, -en 116 das Wildschwein, -e 116 abstrakt 116 dumm 116 exakt 116 gemacht (Dieser Film ist echt gut gemacht.) 117 das Blatt, Blätter (Im Herbst liebe ich die roten Blätter an den Bäumen.) 117 dahinter 117 deuten 117 die Ecke, -n 117 oben 117 der Vordergrund, -gründe 117 die Abbildung, -en 117 auffallen (fällt auf, ist aufgefallen) (Ein Wildschwein auf dem Bild ist 117 dunkel- dunkelblau.) 117 der Graffito, Graffiti (Der Himmel ist 117 hell- heute hellblau.) 117 der Hintergrund, -gründe ( ) (.) (.) (.) 51

53 Kapitel 10 Gute Unterhaltung AB, Seite Artikel Grundform gr. Info Beispielsatz Übersetzung Grundf. Übersetzung Bsp. 127 das Amphitheater 127 die Arena, -, Arenen 127 damals 127 entstehen 127 der Fernsehturm 127 der Kakao 127 das Konzerthaus 127 der Konzertsaal 127 das Lagerhaus 127 die Römerspiele (entsteht, ist entstanden), -türme, -s, -häuser, -säle, -häuser (Plural) 127 die Römerzeit (Singular), -ten, 127 der Umbau 129 die Kasse, -n 119 das Konto, Konten 119 die Mehrwertsteuer, - ( 52

54 ) 119 netto " ", 119 die Quittung, -en 119 der Rabatt, -e 129 überweisen (überweist, hat überwiesen) Kapitel 11 Wie die Zeit vergeht KB, Seite Artikel Grundform gr. Info Beispielsatz Übersetzung Grundf. Übersetzung Bsp. 120 engagieren (sich) (für/gegen + Akk.) 120 vergehen (vergeht, ist vergangen) ( ) 121 die Bibliothek, -en 121 der Rentner, die Rentnerin, -nen 121 die Lebensphase, -n KB, Seite Artikel Grundform gr. Info Beispielsatz Übersetzung Grundf. Übersetzung Bsp. 121 unter (Unter der Woche habe ich oft keine Zeit für meine Hobbys.) 121 womit 122 öfter 122 unternehmen (unternimmt, hat unternommen) 122 austeilen 123 erledigen 123 klingeln ( ) 123 ständig 123 streiten (sich) (streitet, hat gestritten) 123 die Mittagspause, -n (.) 53

55 124 das Kajak, -s 124 der Kajak-Ausflug, -Ausflüge 124 zusammengehören, 124 aus (Von mir aus gern.) 124 der Gegenvorschlag, -vorschläge 124 die Kategorie, -n 124 recht haben 125 bestens (Wie geht's dir? - Alles bestens.) 125 die Stimmung, -en 125 worauf 125 statt 125 betonen 125 der Sprecher, der Apfelkuchen, die Kajaktour, -en 126 das Abenteuer, aussuchen 126 erschließen (erschließt, hat erschlossen) 126 der Fernsehsender, das Filmteam, -s 126 fließend (Auf dem Bauernhof gibt es kein fließendes Wasser.) 126 füllen, : 126 das Kerzenlicht, -er 126 der Kontext, -e 126 die Lücke, -n 126 der/das Maracuja-Joghurt, -s 126 sinnvoll (,.) ( ;.) (.) 54

56 126 sondern auch 126 die Zeitreise, -n 126 zurückreisen (reist zurück, ist zurückgereist) 126 entwerfen (entwirft, hat entworfen), 126 das Werbeplakat, -e 126 der Zeitpunkt, -e 127 afrikanisch 127 das Gold (Singular) 127 das Gras, Gräser 127 heilen, 127 die Morgenstunde, -n 127 scheinen (scheint, hat geschienen) (Dem Wartenden scheinen Minuten Jahre zu sein.) : 127 das Sprichwort, -wörter 127 wachsen (wächst, ist gewachsen) 127 der/die Wartende, -n / 127 die Wunde, -n 127 abhängen (hängt ab, hat abgehangen) 127 effektiv 127 die Geduld (Singular) 127 einbauen (.) Kapitel 11 Wie die Zeit vergeht AB, Seite Artikel Grundform gr. Info Beispielsatz Übersetzung Grundf. Übersetzung Bsp. 138 der Alkohol (Singular) 138 die Arztpraxis, -praxen 138 betrunken 138 das Blut (Singular) 138 bluten 138 der Krankenwagen, -/-wägen 55

57 138 lügen (lügt, hat gelogen) 138 die Rose, -n 138 schwanger 138 sterben (stirbt, ist gestorben) 138 tot 139 die Abschlussprüfung, -en 139 die Fete, -n 139 das Heimweh (Singular) 139 der Kiosk, -e 139 pensioniert 139 sparen, 143 diskutieren (über + Akk.) 143 interessieren (sich) (für + Akk.) 143 unterhalten (sich) (über + Akk.) Kapitel 12 Typisch, oder? KB, Seite Artikel Grundform gr. Info Beispielsatz Übersetzung Grundf. Übersetzung Bsp. 130 Äthiopien 130 beeindrucken 130 dekorieren 130 die Gastfreundschaft (Singular) 130 die Gastgeberin, -nen 131 der Geselle, -n 131 der Heimatort, -e 130 die Kaffeebohne, -n 130 die Kaffeezeremonie, -n 130 die Kulturwissenschaftlerin, -nen 130 Neujahr (ohne Artikel) 130 der Ofen, Öfen 130 rösten, 130 Silvester (ohne Artikel) 56

58 131 die Walz (Singular) (Der Tischler geht seit drei Monaten auf die Walz.) : 131 der Wandergeselle, -n 131 die Wanderschaft, -en 130 die Zeremonie, -n 131 das Neujahrsfest, -e 131 das Erntedankfest, -e : 131 der Maibaum, -bäume (lässt an, hat, 132 anlassen angelassen) 132 der Arbeitskollege, -n (In Deutschland zieht man als (zieht aus, hat Gast nicht automatisch die 132 ausziehen ausgezogen) Schuhe aus.) 132 die Diplomarbeit, -en 132 einzig 132 die Geburtstagsparty, -s 132 der Hausschuh, -e 132 neulich 132 die Socke, -n (bleibt stehen, ist stehen 132 stehen bleiben geblieben) 132 unhöflich 132 unsicher 132 unzufrieden 133 auch wenn 133 auf keinen Fall 133 der Gastgeber, gierig 133 der Kulturknigge (Singular) 133 die Portion, -en (.) (,) 57

59 (Ich muss mir ständig die Nase, : 133 putzen putzen.) 133 schlürfen 133 die Seite (Singular) (Wenn ich mir die Nase putzen muss, sehe ich zur Seite.) :, 133 das Taschentuch, -tücher 133 umrühren 133 wirken, (Nimm nicht zu viel vom Kuchen, damit du nicht gierig 133 damit wirkst.) 133 der Reiseleiter, - (Ich esse die heiße Suppe vorsichtig, um nicht zu 133 um zu schlürfen.) 133 die Absicht, -en 133 wozu ; 133 das Benehmen (Singular) 133 die Höflichkeit, -en (ohne Artikel, 134 Acht Singular) (Gib Acht: Die Ampel ist rot.) 134 die Ausnahme, -n 134 automatisch 134 der Beamte, -n 134 befreundet 134 die Distanz, -en 134 duzen 134 der/die Erwachsene, -n / / (gilt, hat 134 gelten gegolten) 134 generell 134 korrekt (.) (, /.) (,.) (,.) ( :.) 58

60 134 näher (Ich kenne meine Kollegen leider nicht näher.) 134 das Schulalter (Singular) 134 siezen 135 das Schulkind, -er / 135 die Wanderung, -en 135 der/die Bekannte, -n / / 135 steigen (steigt, ist gestiegen) 135 die Stimme, -n 135 nun 136 eingehen (geht ein, ist eingegangen) (Auf welchen Punkt sollen wir in der Diskussion eingehen?) : 137 abschließend 137 altmodisch 137 das Ballkleid, -er 137 beleidigt 137 der Handkuss, -küsse 137 die Kaiserzeit (Singular) 137 kriegen 137 der Opernball, -bälle 137 die Prinzessin, -nen 137 der Quatsch (Singular) 137 schließlich 137 der Ski, -er 137 das Skifahren (Singular) 137 die Zusammenfassung, -en 137 der Blogger, die Eigenschaft, -en (.) ( ;) 59

61 Kapitel 12 Typisch, oder? AB, Seite Artikel Grundform gr. Info Beispielsatz Übersetzung Grundf. Übersetzung Bsp. 157 die Industrie, -en 157 die Ordnung (Singular) 157 die Qualität (Singular) 157 die Wirtschaft (Singular) 60

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ HÖRVERSTEHEN. Mai 2012

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ HÖRVERSTEHEN. Mai 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου 22 Έλα τώρα, κουνήσου Η Άννα µεταφέρεται στο Βερολίνο του έτους 1989, όπου κυριαρχεί ο ενθουσιασµός για την πτώση του Τείχους. Πρέπει να περάσει µέσα από το πλήθος και να πάρει τη θήκη. Θα τα καταφέρει;

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει 24 Το ρολόι χτυπάει Η Άννα βρίσκει πάλι τη µεταλλική θήκη που είχε κρύψει το 1961, αλλά δεν µπορεί να την ανοίξει, επειδή έχει σκουριάσει. Όταν τελικά τα καταφέρνει, βρίσκει µέσα ένα παλιό κλειδί. Το κλειδί

Διαβάστε περισσότερα

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στη σειρά. Σχηματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν.

Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στη σειρά. Σχηματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν. Station Luft Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στ σειρά. Σχματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν. der Sturm die Windkraftanlage θύελλα οι ανεμογε

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1 KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKO ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕ Ο A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειμένου Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 23 Θα τα πούµε µετά

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 23 Θα τα πούµε µετά 23 Θα τα πούµε µετά Μια µοτοσικλέτα που πάει στη Bernauer Straße παίρνει την Άννα. Την οδηγεί ο Emre Ogur που της εύχεται καλή τύχη στο Βερολίνο. Αλλά φτάνει αυτό για να ξεφύγει από τη γυναίκα µε τα κόκκινα

Διαβάστε περισσότερα

Das Partizip Η μετοχή

Das Partizip Η μετοχή Das Partizip Präsens (Μετοχή ενεστώτα) Das Partizip Η μετοχή Η μετοχή ενεστώτα σχηματίζεται προσθέτοντας ένα -d- στο απαρέμφατο. spielen spielend kommen kommend fahren fahrend Η μετοχή ενεστώτα έχει ενεργητική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγραφή ηχητικού κειµένου. Έναρξη δοκιµασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1

Μεταγραφή ηχητικού κειµένου. Έναρξη δοκιµασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1 KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKO ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕ Ο A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειµένου Έναρξη δοκιµασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες 25 Απρόοπτες δυσκολίες Ο χρόνος τελειώνει και η Άννα πρέπει να αποχαιρετήσει τον Paul, για να επιστρέψει στην 9 η Νοεµβρίου 2006. Για την εκπλήρωση της αποστολής της αποµένουν τώρα µόνο 5 λεπτά. Θα φθάσουν;

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Die Spieldose, aha? Sie ist kaputt. Kein Problem Anna, ich repariere sie dir.

FLASHBACK: Die Spieldose, aha? Sie ist kaputt. Kein Problem Anna, ich repariere sie dir. 06 Η γυναίκα µε τα κόκκινα Η Άννα συναντά µια γυναίκα που ισχυρίζεται ότι ήταν φίλες το 1961. Κι εκτός αυτού η Άννα τα χάνει µε την πληροφορία ότι την κυνηγά µια γυναίκα ντυµένη στα κόκκινα. Σε κάθε γωνιά

Διαβάστε περισσότερα

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen?

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen? 03 Για την οδό Kantstraße Η Άννα ξεκινά για την Kantstraße, αλλά καθυστερεί, επειδή πρέπει να ρωτήσει πώς πάνε µέχρι εκεί. Χάνει κι άλλο χρόνο, όταν εµφανίζονται πάλι οι µοτοσικλετιστές µε τα µαύρα κράνη

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα 17 Οδοφράγµατα 50 λεπτά ακόµα: Ο παίκτης αποφασίζει να τα παίξει όλα για όλα και να εµπιστευθεί την ταµία. Το ράδιο µεταδίδει ότι οι Ανατολικογερµανοί στρατιώτες στήνουν οδοφράγµατα. Αυτό είναι το γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ COMMUNAUTÈ HELLÈNIQUE DE BERNE 3000 Bern www.grgb.ch Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας γεια σας Το 2013 φτάνει στο τέλος τους και ήρθε η ώρα να σας

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 16 Παλιοί γνωστοί

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 16 Παλιοί γνωστοί 16 Παλιοί γνωστοί Και το 1961 η Άννα καταδιώκεται από τους ένοπλους µοτοσικλετιστές. Σε αυτή την επικίνδυνη φάση τη βοηθά µια άγνωστη γυναίκα. Αλλά γιατί σπεύδει προς βοήθεια; Μπορεί η Άννα να την εµπιστευθεί;

Διαβάστε περισσότερα

Weihnachtsbrief aus Kindergarten und Vorschule Χριστουγεννιάτικο γράμμα από το προνηπιακό/νηπιακό τμήμα

Weihnachtsbrief aus Kindergarten und Vorschule Χριστουγεννιάτικο γράμμα από το προνηπιακό/νηπιακό τμήμα Weihnachtsbrief aus Kindergarten und Vorschule Χριστουγεννιάτικο γράμμα από το προνηπιακό/νηπιακό τμήμα 13.12.2016 Liebe Eltern des Kindergartens und der Vorschule, Die Weihnachtszeit ist eingeläutet.

Διαβάστε περισσότερα

UMDENKEN Βοηθητικό υλικό διδασκαλίας για την προετοιμασία της επίσκεψης στην έκθεση, Επίπεδο Α1

UMDENKEN Βοηθητικό υλικό διδασκαλίας για την προετοιμασία της επίσκεψης στην έκθεση, Επίπεδο Α1 Seite 1 von 6 UMDENKEN Βοηθητικό υλικό διδασκαλίας για την προετοιμασία της επίσκεψης στην έκθεση, Επίπεδο Α1 AUFGABE 1: VIER ELEMENTE Σύμφωνα με μια αρχαία θεωρία τα πάντα στο σύμπαν μας αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ» Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού 13 Βοήθεια εκ Θεού Η εκκλησία φαίνεται πως είναι το σωστό µέρος για να πάρει κανείς πληροφορίες. Ο πάστορας εξηγεί στην Άννα τη µελωδία και της λέει ότι είναι το κλειδί για µια µηχανή του χρόνου. Αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 09 Στοιχεία που λείπουν

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 09 Στοιχεία που λείπουν 09 Στοιχεία που λείπουν Η Άννα φεύγει από το θέατρο, αλλά η γυναίκα µε τα κόκκινα την κυνηγά µέχρι το µαγαζί του Paul. Η Άννα τη γλιτώνει πάλι µε τη βοήθεια της Heidrun. Τώρα έχει ένα κοµµάτι του παζλ,

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη 18 Η κρυµµένη θήκη Η Άννα ανακαλύπτει ότι η γυναίκα µε τα κόκκινα είναι η αρχηγός της RATAVA. Μένουν 45 λεπτά. Το σηµαντικότερο στοιχείο για την Άννα είναι τώρα µια θήκη που έκρυψε η γυναίκα µε τα κόκκινα.

Διαβάστε περισσότερα

1 @ copyright @ www.learngerman.gr

1 @ copyright @ www.learngerman.gr 1 @ copyright @ www.learngerman.gr SPRACHE ΠΡΑΧΕ ΓΛΩΑ Sprichst du Griechisch? Σπριχςτ ντου γκρίχιςσ? Μιλάσ ελλθνικά; Sprichst du Deutsch? Σπριχςτ ντου ντόθτςσ? Μιλάσ γερμανικά; Welche Sprache sprichst

Διαβάστε περισσότερα

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠγ / Griechisches Staatszertifikat Deutsch Mai 2008 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Μεταγραφή ηχητικού κειμένου

ΚΠγ / Griechisches Staatszertifikat Deutsch Mai 2008 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Μεταγραφή ηχητικού κειμένου KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKO ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειμένου Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Lektion 3 LESEN. Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1

Lektion 3 LESEN. Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1 LESEN Teil 5 Zertifikat B1 Το κείμενο του 5 ου μέρους της ενότητας Lesen είναι ένας κανονισμός ή κάποιες οδηγίες και συνοδεύεται από 4 ασκήσεις πολλαπλής επιλογής. Για κάθε άσκηση θα πρέπει να αποφασίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ 11 Φαστ-φούντ Όταν η Άννα λέει στο φαγητό στον Paul για τη µυστηριώδη πρόταση In der Teilung liegt die Lösung. Folge der Musik!, αυτός αντιλαµβάνεται τον κίνδυνο και τη στέλνει στον πάστορα Kavalier. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΡΙΜΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer Kassandra Teliopoulos IEKEP 06/03/06 ΜΕΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ Einige Gedankenansätze!Στις περισσότερες χώρες μέλη της Ε.Ε. μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Die Präposition Πρόθεςη

Die Präposition Πρόθεςη Präpositionen mit Dativ Οι προκζςεισ διακρίνονται όχι μόνο ανάλογα με το νόθμα τουσ και τθ χριςθ τουσ αλλά και ανάλογα με τθ ςφνταξι τουσ. Υπάρχουν προκζςεισ που ςυντάςςονται πάντα με δοτικι (Dativ) ι

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταξινόμησε τα ρήματα στον παρακάτω πίνακα, ανάλογα με την αλλαγή του φωνήεντος στο θέμα τους. 2. Ξανάγραψε τις προτάσεις σε χρόνο Παρακείμενο

1. Ταξινόμησε τα ρήματα στον παρακάτω πίνακα, ανάλογα με την αλλαγή του φωνήεντος στο θέμα τους. 2. Ξανάγραψε τις προτάσεις σε χρόνο Παρακείμενο Name: Datum: Klasse: Note: 1. Ταξινόμησε τα ρήματα στον παρακάτω πίνακα, ανάλογα με την αλλαγή του φωνήεντος στο θέμα τους essen, geben, waschen, helfen, fahren, lesen, nehmen, fallen, schlafen, lassen,

Διαβάστε περισσότερα

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Fragen wo man ein Formular findet. Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Fragen wo man ein Formular findet. Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde - Allgemeines Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Fragen wo man ein Formular findet Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Fragen wo ein Dokument

Διαβάστε περισσότερα

FLOTT 2 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Hallo, da sind wir wieder: S. 11, Grammatik - Wiederholung 2 η ώρα S. 9 Hörverstehen 1

FLOTT 2 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Hallo, da sind wir wieder: S. 11, Grammatik - Wiederholung 2 η ώρα S. 9 Hörverstehen 1 FLOTT 2 Πλάνο διδασκαλίας* ιδασκαλία σε φροντιστήριο ή ιδιαίτερο µάθηµα : 4 ώρες την εβδοµάδα Σύνολο ωρών ετησίως κατά προσέγγιση: 120-130 (32 εβδοµάδες) Κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να διδάσκεται σε συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Aufgaben 1. Κλίνε τα ρήματα. gehen lernen arbeiten fragen (πθγαίνω) (μαθαίνω) (δουλζυω) (ρωτώ) ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie

Aufgaben 1. Κλίνε τα ρήματα. gehen lernen arbeiten fragen (πθγαίνω) (μαθαίνω) (δουλζυω) (ρωτώ) ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie Aufgaben 1 Κλίνε τα ρήματα. gehen lernen arbeiten fragen (πθγαίνω) (μαθαίνω) (δουλζυω) (ρωτώ) ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie warten studieren antworten (περιμζνω) (ςπουδάηω)

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: «Nostalgie» von Friedrich August Dachfeg. Unsere Melodie, Anna! Erinnerst du dich?

FLASHBACK: «Nostalgie» von Friedrich August Dachfeg. Unsere Melodie, Anna! Erinnerst du dich? 10 Σε αδιέξοδο Ο παίκτης ανακαλύπτει ότι στις 13 Αυγούστου 1961 χτίστηκε το Τείχος του Βερολίνου και στις 9 Νοεµβρίου 1989 έπεσε. Η αποστολή έχει άµεση σχέση µε τις δυο αυτές ηµεροµηνίες. Αλλά τι µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Persönliche Korrespondenz Brief

Persönliche Korrespondenz Brief - Adresse Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg land Standard-Adressenformat in land: Straße + Hausnummer, Postleitzahl + Stadt, Land Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Jeremy Rhodes

Διαβάστε περισσότερα

GRIECHISCH. NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden

GRIECHISCH. NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden 14:59 Uhr Seite 58 Mango ˈmango μάγκο eintrauben staˈfilia ταφύλια Mit SPICKZETTEL für den Geldbeutel irsche äˈrasi εράσι Toilettenpapier to charˈti iˈjias ette χαρτί υγείας oˈlämono Papiertaschentücher

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig.

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig. 12 Εκκλησιαστική µουσική Στην Άννα µένουν ακόµα 65 λεπτά. Στην εκκλησία ανακαλύπτει ότι το µουσικό κουτί είναι κοµµάτι που λείπει από το αρµόνιο. Η γυναίκα στα κόκκινα εµφανίζεται και ζητά από την Άννα

Διαβάστε περισσότερα

SCHRIFTLICHER AUSDRUCK Neu

SCHRIFTLICHER AUSDRUCK Neu SCHRIFTLICHER AUSDRUCK Neu Einheit 1 Aufgabe 1 Eine deutsche Freundin will dich in Griechenland besuchen. Sie will deine Stadt besser kennen lernen. Antworte auf die Fragen unten. Schreibe 20-30 Wörter.

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου 04 Σήµατα κινδύνου Η Άννα βρίσκει στην Kantstraße ένα ρολογάδικο που είναι όµως κλειστό. Μαθαίνει ότι ο ιδιοκτήτης έχει πάει σ ένα καφενείο. Οι δυο τους φαίνεται να γνωρίζονται. Η Άννα έχει ακόµα 100 λεπτά.

Διαβάστε περισσότερα

22 είκοσι δύο. Κύπρος. Ελλάδα. Ελβετία. Αυστρία. Γερμανία. Από πού είσαι; Είμαι από τη Γερμανία. Εσύ; Από την Κύπρο. Από πού είσαι; Είμαι από

22 είκοσι δύο. Κύπρος. Ελλάδα. Ελβετία. Αυστρία. Γερμανία. Από πού είσαι; Είμαι από τη Γερμανία. Εσύ; Από την Κύπρο. Από πού είσαι; Είμαι από 3 τρί 1. μάθμα Wie heißen die Länder auf Griechisch? Bitte verbinden Sie die Namen mit den richtigen Zeichnungen. Hören Sie dann die Ländernamen und sprechen Sie sie nach. 1.18 Ελλάδα Αυστρία Κύπρος Ελβετία

Διαβάστε περισσότερα

FLOTT 1 - LEKTION 1. 1 η. S.13, Übungen 1, 2. 2 η ώρα S. 18, Das bin ich! Hausaufgaben: ΑΒ Übungen 3, 4 S. 13 Übungen S S. 19, Ηörverstehen 1

FLOTT 1 - LEKTION 1. 1 η. S.13, Übungen 1, 2. 2 η ώρα S. 18, Das bin ich! Hausaufgaben: ΑΒ Übungen 3, 4 S. 13 Übungen S S. 19, Ηörverstehen 1 FLOTT 1 Πλάνο διδασκαλίας* ιδασκαλία σε φροντιστήριο ή ιδιαίτερο µάθηµα : 4 ώρες την εβδοµάδα Σύνολο ωρών ετησίως κατά προσέγγιση: 120-130 (32 εβδοµάδες) Κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να διδάσκεται σε συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Η παράσταση αυτή ήταν πολύ καλή και οργανωµένη, να συνεχίσουµε έτσι. Langer ( ιευθύντρια του Albrecht-Ernst Gymnasium)

Η παράσταση αυτή ήταν πολύ καλή και οργανωµένη, να συνεχίσουµε έτσι. Langer ( ιευθύντρια του Albrecht-Ernst Gymnasium) ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2008 Πειραµατικό Σχολείο Πανεπιστηµίου Πατρών Καλησπέρα, Είµαστε η Μαρία και ο Θοδωρής από το Πειραµατικό Σχολείο Πατρών. Έχουµε συγκεντρώσει τις απόψεις Ελλήνων και Γερµανών για τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Niveau A1 & A2 PHASE 1 LESEVERSTEHEN ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ACHTUNG ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Mai 2014

Niveau A1 & A2 PHASE 1 LESEVERSTEHEN ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ACHTUNG ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Mai 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:

Διαβάστε περισσότερα

Niveau A1 & A2 PHASE 1 LESEVERSTEHEN ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ACHTUNG ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2016 A

Niveau A1 & A2 PHASE 1 LESEVERSTEHEN ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ACHTUNG ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2016 A ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Forschung und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau

Διαβάστε περισσότερα

Niveau A1 & A2 PHASE 1 LESEVERSTEHEN ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ACHTUNG ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.

Niveau A1 & A2 PHASE 1 LESEVERSTEHEN ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ACHTUNG ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Kultur, Bildung und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau

Διαβάστε περισσότερα

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12 Fakultät Informatik Institut für Angewandte Informatik, Professur Technische Informationssysteme MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER

Διαβάστε περισσότερα

Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1

Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1 Prüfungsvorbereitung 43 44 Schreiben Aufgabe 3 Arbeitszeit: 15 Minuten Στο 3 ο μέρος της ενότητας Schreiben πρέπει να γράψεις ένα e-mail περίπου 40 λέξεων. Απευθύνεσαι πάντα σε κάποιο πρόσωπο, με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Können Sie mir bitte helfen? Παράκληση για βοήθεια Sprechen Sie Englisch? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά Sprechen Sie _[Sprache]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα Ich spreche kein

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Niveau A1 & A2 PHASE 1 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Mai 2012

Niveau A1 & A2 PHASE 1 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Mai 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat-Deutsch

Griechisches Staatszertifikat-Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat-Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Name: Punkte: / 20. Hallo, ich heiße Thomas und gehe in Klasse 6a. Ich spiele gern Playstation und suche einen Partner. Wer hat Lust?

Name: Punkte: / 20. Hallo, ich heiße Thomas und gehe in Klasse 6a. Ich spiele gern Playstation und suche einen Partner. Wer hat Lust? Test zu Lektion 1 A Nme: Punkte: / 20 1 Such die Informtionen. Βρες τις πληροφορίες. Hllo, ich heiße Thoms und gehe in Klsse 6. Ich spiele gern Plysttion und suche einen Prtner. Wer ht Lust? 36 47 93 Nme:

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 21 Ένα καινούργιο σχέδιο

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 21 Ένα καινούργιο σχέδιο 21 Ένα καινούργιο σχέδιο Η Άννα επιστρέφει στο 2006. Η γυναίκα µε τα κόκκινα έχει απαγάγει τον πάστορα Kavalier. Επειδή δεν µπορεί να τον βρει, η Άννα ταξιδεύει στην 9 η Νοεµβρίου 1989, τη νύχτα που έπεσε

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή! Ο πληθυντικός αριθμός είναι ίδιος και για τα τρία γένη.

Προσοχή! Ο πληθυντικός αριθμός είναι ίδιος και για τα τρία γένη. Grammatik 5 Το οριστικό άρθρο (Bestimmter Artikel) ονομαστική der die das die αιτιατική den die das die Προσοχή! Ο πληθυντικός αριθμός είναι ίδιος και για τα τρία γένη. Το αόριστο άρθρο (Unbestimmter Artikel)

Διαβάστε περισσότερα

Test zu Lektion 1. 1 Ordne zu und verbinde. Ποια απάντηση ταιριάζει; Βάλε ένα βέλος. 2 Ergänze. Συμπλήρωσε.

Test zu Lektion 1. 1 Ordne zu und verbinde. Ποια απάντηση ταιριάζει; Βάλε ένα βέλος. 2 Ergänze. Συμπλήρωσε. Test zu Lektion 1 Nme: Punkte: / 14 1 Ordne zu und verinde. Ποια απάντηση ταιριάζει; Βάλε ένα βέλος. Wer ist du? Wie heißt du? Alexis! Ih heiße Juli. Ih in Pul. J, ih komme. 2 Ergänze. Συμπλήρωσε. Hllo

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-γερμανικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-γερμανικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. νιόπαντρο ζευγάρι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA ΕLLINIKI GNOMI ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ 16ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 168 www.elliniki-gnomi.eu ΕΔΡΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ April 2014 η εφημερίδα που διαβάζεται! ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat-Deutsch

Griechisches Staatszertifikat-Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat-Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Der Dativ Δοτική. Nom. Akk. Dativ maskulin der den dem feminin die die der neutral das das dem die die den

Der Dativ Δοτική. Nom. Akk. Dativ maskulin der den dem feminin die die der neutral das das dem die die den Η Κλίση Das Fragepronomen: wer (Personen), was (Sachen) Person Sache Der Dativ Δοτική wer wen wem was was --- Der bestimmte Artikel maskulin der den dem feminin die die der neutral das das dem die die

Διαβάστε περισσότερα

FLOTT 3 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Teil A München. dran (S. 10) Hausaufgaben: LB S. 12-13, München ist auch für Kinder schön! S.

FLOTT 3 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Teil A München. dran (S. 10) Hausaufgaben: LB S. 12-13, München ist auch für Kinder schön! S. FLOTT 3 Πλάνο διδασκαλίας* ιδασκαλία σε φροντιστήριο ή ιδιαίτερο µάθηµα : 4 ώρες την οµάδα Σύνολο ωρών ετησίως κατά προσέγγιση: 120-130 (34 οµάδες) Κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να διδάσκεται σε συνολικά 10-12

Διαβάστε περισσότερα

Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008. Fierz Identität. Handout. Datum: 27. 5. 2008. von Christoph Saulder

Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008. Fierz Identität. Handout. Datum: 27. 5. 2008. von Christoph Saulder Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008 Fierz Identität Handout Datum: 27. 5. 2008 von Christoph Saulder 2 Inhaltsverzeichnis Einleitung 5 2 Herleitung der Matrixelemente 7 2. Ansatz...............................

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ MAGNET neu A1

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ MAGNET neu A1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ MAGNET neu A1 Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η κατανομή της ύλης ανά εβδομάδα θα πρέπει να καθορίζεται και να προσαρμόζεται από εσάς ανάλογα με την απόδοση των μαθητών σας.

Διαβάστε περισσότερα

Willkommen beim Webseiten-Experten für Kinder!

Willkommen beim Webseiten-Experten für Kinder! 1 Θμα 2: Λεογραμματ Im Internet liest du den folgenden Textέ Es fehlen aber einige Wörterέ όülle die Lücken (1-5) aus und ergänze die fehlenden Wörterέ Du kannst jedes Wort (A-F) nur einmal verwenden.

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 05 εν γνωριζόµαστε;

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 05 εν γνωριζόµαστε; 05 εν γνωριζόµαστε; Η Άννα πηγαίνει το µουσικό κουτί στον ρολογά για να το διορθώσει. Για τον Paul Winkler όµως είναι περισσότερο από µια απλή δουλειά. Νοµίζει ότι ξέρει την Άννα από παλιά. Μα πώς είναι

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat-Deutsch

Griechisches Staatszertifikat-Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat-Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 16 Σεπτεμβρίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Niveau A1 & A2 PHASE 1 LESEVERSTEHEN ACHTUNG ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Niveau A1 & A2 PHASE 1 LESEVERSTEHEN ACHTUNG ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religionsangelegenheiten, Kultur und Sport Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Ειδική ιδακτική και Παιδαγωγικά-Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα αξιολόγησης της Γερμανικής γλώσσας στο Γυμνάσιο

Παραδείγματα αξιολόγησης της Γερμανικής γλώσσας στο Γυμνάσιο Σουλτάνα Παπαδημητρίου Σχολική Σύμβουλος Γερμανικής Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, ΑΜΘ, Βορείου Αιγαίου Παραδείγματα αξιολόγησης της Γερμανικής γλώσσας στο Γυμνάσιο Επίπεδα γλωσσομάθειας Α1-,

Διαβάστε περισσότερα

Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1

Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1 33 34 Zertifikat B1 Αγαπητέ μαθητή, αγαπητή μαθήτρια, Τώρα που προετοιμάζεσαι για τις εξετάσεις Zertifikat B1, το βιβλίο αυτό που κρατάς στα χέρια σου θα συμβάλει καθοριστικά στο να πετύχεις το στόχο σου.

Διαβάστε περισσότερα

PAPADAKI, Ch. 19.07.1992 31.12.2015. Η Χαρά... Φέτος, το καλοκαίρι. Στη Θεσσαλονίκη και στη Θάσο. Πολύ καλά αλλά ακριβά. Πάρα πολύ καλό.

PAPADAKI, Ch. 19.07.1992 31.12.2015. Η Χαρά... Φέτος, το καλοκαίρι. Στη Θεσσαλονίκη και στη Θάσο. Πολύ καλά αλλά ακριβά. Πάρα πολύ καλό. 1 Πού ήσουν για διακοπές; sagen, wo man war und wie es war (z. B. im Urlaub) jemanden ansprechen (z. B. auf der Straße) Nichtverstehen äußern einer Wegbeschreibung folgen Informationen zu öffentlichen

Διαβάστε περισσότερα

Sprachenlernen24-Schnellhilfe: Die wichtigsten Verben des Neugriechischen!

Sprachenlernen24-Schnellhilfe: Die wichtigsten Verben des Neugriechischen! Auf einen Blick: Über 100 wichtige Verben des Neugriechischen! In dieser Tabelle finden Sie über 100 häufig gebrauchte Verben des Neugriechischen. Sortiert ist die Tabelle alphabetisch nach der deutschen

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch NIVEAU B1 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL Η Λορελάϊ, είναι η Γοργόνα του Μεγαλέξανδρου στη γερμανική της έκδοση Ή μια Σειρήνα απ την Οδύσσεια που απομακρύνθηκε απ τις συντρόφισσές της και βρέθηκε στον Ρήνο.

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο 15 Ταξίδι στον χρόνο Η Άννα πρέπει να πάει στο διαιρεµένο Βερολίνο από το ανατολικό στο δυτικό τµήµα. Και σαν να µην έφτανε αυτό, πρέπει να βρει µέσα σε 55 λεπτά ποιο γεγονός θέλει να εξαλείψει η RATAVA:

Διαβάστε περισσότερα

Überblick und Einführung: Was lernen Sie im Abschnitt zu den Pronomen?

Überblick und Einführung: Was lernen Sie im Abschnitt zu den Pronomen? Die neugriechischen Pronomen: Überblick und Einführung: Was lernen Sie im Abschnitt zu den Pronomen? In diesem Kapitel werden Sie alles rund um die Pronomen im Griechischen und ihren Gebrauch lernen. Wie

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32 ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32 Πξώηε Αλάγλωζε Δξκελεία [... ] ρ ξ ε ω 1 δ ε ζ ε π α λ η α π π ζ ε ζ ζ α η 2 1 ΘΔΚΗΠ, ΓΗΘΖ, ΑΛΑΓΘΖ, ΚΝΗΟΑ / ΣΟΖ, ΣΟΔΩΛ: νλνκαηα ηνπ ΡΝ ΑΡΝΛ! Ρν Απξνζσπν Martin Heidegger, Απν Ρν Σι

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηση των µαθητών στο µάθηµα της γερµανικής γλώσσας στο Ενιαίο Λύκειο

Η Αξιολόγηση των µαθητών στο µάθηµα της γερµανικής γλώσσας στο Ενιαίο Λύκειο Η Αξιολόγηση των µαθητών στο µάθηµα της γερµανικής γλώσσας στο Ενιαίο Λύκειο Με τον όρο Αξιολόγηση του µαθητή εννοούµε τη συστηµατικά οργανωµένη διαδιδασία ελέγχου των γνώσεων που αποκτούν οι µαθητές στο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή εξετάσεων: επίπεδο Α1 (Α1-/Α1/Α1+)

Περιγραφή εξετάσεων: επίπεδο Α1 (Α1-/Α1/Α1+) Περιγραφή εξετάσεων: επίπεδο Α1 (Α1-/Α1/Α1+) «Παραδείγματα ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών» ανά δεξιότητα Ακολουθούν παραδείγματα ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών ανά δεξιότητα. (Για την εκπόνηση των ολιγόλεπτων

Διαβάστε περισσότερα

Die A1-Box Lösungen. Kapitel 1. Seite 5 1 individuelle Lösung

Die A1-Box Lösungen. Kapitel 1. Seite 5 1 individuelle Lösung Die A1-Box Lösungen Kapitel 1 Seite 5 1 individuelle Lösung Seite 6 2 der Vorname, -n το (μικρό) όνομα der Mann, -er ο άντρας der Familienname, -n το επίθετο der Herr, -en ο κύριος die Adresse, -n, η διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Brief an Eltern nichtdeutscher Herkunft Griechisch Übersetzung jeweils direkt unter dem deutschen Text

Brief an Eltern nichtdeutscher Herkunft Griechisch Übersetzung jeweils direkt unter dem deutschen Text Das unten folgende Schreiben entstand aus der Not heraus, dass aktuell immer mehr Lehrkräfte Kinder in die Klasse bekommen, die kaum ein Wort Deutsch sprechen und deren Eltern auch kein Deutsch sprechen

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές γερμανικά-ελληνικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές γερμανικά-ελληνικά Ευχές : Γάμος Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. νιόπαντρο ζευγάρι

Διαβάστε περισσότερα

ο έξτρα/επιπλέον αριθμός του λόττο το τοίχος του Βερολίνου ο χρονικός προσδιορισμός ο δημοσιογράφος, ο ρεπόρτερ εδώ: καταλήγω σε

ο έξτρα/επιπλέον αριθμός του λόττο το τοίχος του Βερολίνου ο χρονικός προσδιορισμός ο δημοσιογράφος, ο ρεπόρτερ εδώ: καταλήγω σε Glossar A1 Kapitel 1 Seite 4 an/kreuzen fehlend die Klassenarbeit, -en Seite 5 um/ziehen (ist umgezogen) die Postleitzahl, -en bilden die Lottozahl, -en die Superzahl, -en σημειώνω με X που λείπει το διαγώνισμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ PreA1 ΚΑΙ A2 ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΑΦΝΗ ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ PreA1 ΚΑΙ A2 ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΑΦΝΗ ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ Dafni Wiedenmayer LAAS Language Attainment Assessment System Evaluationssystem der Sprachkenntnisse LAAS Prüfungen für die deutsche Sprache im PreA1 und A2 Niveau Kompetenz- und Prüfungsvorgaben Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Griechisch Ελληνικά. Έλα, διάβασέ μου! Ein Vorleseratgeber für Eltern mit Kleinkindern Επισκεφθείτε την «Εναρξη ανάγνωσης» στο Facebook

Griechisch Ελληνικά. Έλα, διάβασέ μου! Ein Vorleseratgeber für Eltern mit Kleinkindern Επισκεφθείτε την «Εναρξη ανάγνωσης» στο Facebook Griechisch Ελληνικά Komm, lies mir vor! Έλα, διάβασέ μου! Ein Vorleseratgeber für Eltern mit Kleinkindern Επισκεφθείτε την «Εναρξη ανάγνωσης» στο Facebook Prominente -Botschafterinnen und Botschafter machen

Διαβάστε περισσότερα

Geschäftskorrespondenz Brief

Geschäftskorrespondenz Brief - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikanisches Adressenformat: Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl Mr. J. Rhodes Rhodes

Διαβάστε περισσότερα

BIOWC MOBILE ÖKOLOGISCHE TOILETTE BIOWC ME EUROPE BIOWC ME ASIA OHNE WASSER OHNE CHEMIKALIEN OHNE KANALISATION WELTWEIT DIE ERSTE MOBILE

BIOWC MOBILE ÖKOLOGISCHE TOILETTE BIOWC ME EUROPE BIOWC ME ASIA OHNE WASSER OHNE CHEMIKALIEN OHNE KANALISATION WELTWEIT DIE ERSTE MOBILE MOBILE ÖKOLOGISCHE TOILETTE WELTWEIT DIE ERSTE MOBILE ÖKOLOGISCHE TOILETTE OHNE WASSER OHNE CHEMIKALIEN OHNE KANALISATION MOBILE ÖKOLOGISCHE TOILETTE DIE SONNE UND DER WIND UNSERE ENERGIEQUELLEN SCHÜTZT

Διαβάστε περισσότερα

Das Perfekt Παρακείμενοσ

Das Perfekt Παρακείμενοσ Schwache Verben (ομαλά ριματα) Das Perfekt Παρακείμενοσ Einfache Verben (απλά ριματα) fragen arbeiten klettern ich habe gefragt habe gearbeitet bin geklettert du hast gefragt hast gearbeitet bist geklettert

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

To µονοπάτι. Der Pfad

To µονοπάτι. Der Pfad www.kolokasia.de To µονοπάτι Μες στη ζωή δρόµοι ανοίγονται σωρό κι όποιον γουστάρεις, τον τραβάς, κι όπου σε βγάλει, µα είναι κι ένα µονοπάτι πονηρό που πάει ντουγρού στην κατηφόρα τη µεγάλη. Der Pfad

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Você pode me ajudar, por favor? Παράκληση για βοήθεια Você fala inglês? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Você fala _[idioma]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα Eu não falo_[idioma]_.

Διαβάστε περισσότερα