ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Τεύχος 37 Απρίλιος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Τεύχος 37 Απρίλιος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ"

Transcript

1 ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τεύχος 37 Ηλεκτρονική Έκδοση ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2 περιεχόμενα άρθρα Συνέπειες από την παράταση του χρόνου μετενέργειας της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.... σελ. 3 Πιστοποιητικό εργασίας... σελ. 5 Πως θα υπολογισθεί το Δώρο Πάσχα των εκ περιτροπής εργαζομένων μισθωτών... σελ. 7 Τεκμαρτά ημερομίσθια σελ. 10 Προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος... σελ. 18 Υποχρεώσεις τήρησης βιβλίων & υποβολής εντύπων σε Σ.ΕΠ.Ε. - Ο.Α.Ε.Δ. - Προθεσμίες... σελ. 20 Τι οφείλεται στους μισθωτούς σε περίπτωση ανυπαίτιας απουσίας από την εργασία τους... σελ. 23 οι συνδρομητές μας ρωτούν... εμείς απαντούμε!... σελ. 26 ανακοινώσεις Οι αργίες της Δευτέρας του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς... σελ. 4 Ο Χρόνος Μετενέργειας της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.... σελ. 9 Νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για το σελ. 25 εγκύκλιοι - έγγραφα Εγκύκλιος 8/ του Ι.Κ.Α. Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με μειωμένες προϋποθέσεις για το από 01/03/ /02/2016 χρονικό διάστημα σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων.... σελ. 17 Σκοπός του περιοδικού Με απόλυτη γνώση των Εργασιακών και Ασφαλιστικών θεμάτων φιλοδοξούμε να παρέχουμε έγκαιρα και υπέυθυνα, υπηρεσίες και πληροφορίες σε αυτούς τους τομείς. Για πολλά χρόνια τώρα εμείς οι άνθρωποι της ΠΙΜ ΕΡΓΑ- ΣΙΑΚΗ, προσωπικό και ειδικοί συνεργάτες μελετούμε, ταξινομούμε, αναλύουμε κάθε πτυχή του εργατικού και ασφαλιστικού συστήματος της χώρας μας. Τεκμηριώνουμε κάθε θέμα με τρόπο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρακτικά απο τον υπεύθυνο ανθρώπινου δυναμικού, τον υπεύθυνο προσωπικού, τον φοροτέχνη λογιστή, τον κάθε σχετικό ενδιαφερόμενο παρέχοντας πληροφόρηση και βοήθεια στα πιο περίπλοκα ζητήματα που μπορεί κανείς να συναντήσει! Προσφέρουμε τις πληροφορίες αυτές ύστερα από επίπονη εργασία με παραπομπές στην νομολογία, σε ερμηνευτικές εγκύκλιους, σε συμβάσεις, σε διατάγματα, ώστε να αποτελεί χρήσιμο βοήθημα στους αναγνώστες. Η έκδοση του περιοδικού έχει ως στόχο να πετύχει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την τεκμηρίωση σε συνδυασμό με την έγκυρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων σε θέματα που αφορούν την απασχόληση, τις αμοιβές καθώς επίσης την ασφάλιση και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα στη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού. Αντώνης Δεσπότης Διευθύνων Σύμβουλος Ηλεκτρονική Έκδοση Περιοδικού: Τεύχος ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Κυκλοφορεί κάθε μήνα από την ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Ο.Ε. Λ. Κωνσταντινουπόλεως 325, Αθήνα Τηλεφωνο: 210/ , Fax: 210/ Υπεύθυνος έκδοσης: Αντώνης Δεσπότης Ηλεκτρονική Διεύθυνση: gr

3 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Με το άρθρο 40 του πρώτου νόμου που ψήφισε η νέα Βουλή μετά τις εκλογές της , επανέρχεται η 6μηνη διάρκεια της μετενέργειας της Εθνικής Γενικής Σ.Σ.Ε., που είχε περιορισθεί σε 3μηνη διάρκεια με τον μνημονιακό Ν. 4046/2012, με σκοπό αφενός να μην παύσουν να ισχύουν οι θεσμικοί όροι της, οι οποίοι εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζομένους της Χώρας και αφετέρου να δοθεί χρόνος ώστε τα μέρη που υπογράφουν την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Σ.Ε.Β., Ε.Σ.Ε.Ε., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και Σ.Ε.Τ.Ε. από την πλευρά των εργοδοτών και η Γ.Σ.Ε.Ε. από την πλευρά των εργαζομένων), να διαπραγματευθούν στις βάσεις της νέας πολιτικής στα εργασιακά θέματα που έχει εξαγγείλει η νέα Κυβέρνηση. Όπως είναι γνωστό κατά το χρόνο της μετενέργειας των Σ.Σ.Ε., σύμφωνα με το Ν. 1876/1990 που ρυθμίζει τα θέματα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, παρατείνεται η ισχύς τους υποχρεωτικά για κάποιο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη τους, προκειμένου τα μέρη που τις υπογράφουν να διευκολυνθούν στις διαπραγματεύσεις τους για την υπογραφή νέων Σ.Σ.Ε., ώστε οι κανονιστικοί τους όροι να μην παύσουν να ισχύουν και δημιουργηθεί έτσι νομοθετικό κενό για το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα μέχρι την υπογραφή νέων Σ.Σ.Ε., τόσο στο μισθολογικό όσο και στο εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων που υπάγονται σε κάθε μια από αυτές. Το χρονικό αυτό διάστημα που χαρακτηρίζεται από το νόμο ως χρόνος μετενέργειας, έχει την έννοια και το σκοπό όπως οι Σ.Σ.Ε. που έληξαν να συνεχίσουν να ενεργούν και μετά τη λήξη τους με την ίδια νομική ισχύ (δηλαδή να συνεχίσουν να δεσμεύουν υποχρεωτικά εργοδότες και εργαζομένους που είναι μέλη των οργανώσεων που τις υπέγραψαν), παρότι τυπικά έχουν παύσει να ισχύουν. Ειδικά δε για την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. επειδή οι θεσμικοί όροι της που αφορούν σε μη μισθολογικά θέματα, όπως είναι τα χρονικά όρια εργασίας των εργαζομένων (40ωρο εβδομαδιαίως), οι πρόσθετες πέραν του νόμου χορηγούμενες στους εργαζομένους άδειες για διάφορες αιτίες κ.λπ., σύμφωνα με το Ν. 4093/2012, έχουν γενική ισχύ για όλους τους εργοδότες και τους εργαζομένους της Χώρας χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς, έπρεπε να διατηρηθούν σε ισχύ και να συνεχίσουν να δεσμεύουν τα μέρη (εργοδότες και εργαζομένους ως ελάχιστα όρια προστασίας των εργαζομένων) μετά τη λήξη της ισχύος της από τελευταίας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ( ), κρίθηκε αναγκαία η επαναφορά του 6μήνου της ισχύος της, επειδή με τον Ν. 4046/2012, το χρονικό αυτό διάστημα των έξι μηνών είχε μειωθεί σε τρεις μήνες, αφενός για τη διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή της νέας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και αφετέρου επειδή αν παρήρχετο το 3μηνο πριν την υπογραφή της νέας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. θα είχε ως αποτέλεσμα να παύσουν να ισχύουν οριστικά για το μέλλον οι κανονιστικοί όροι της και θα διαταράσσονταν έτσι σημαντικά οι εργασιακές σχέσεις στην Χώρα μας που ρυθμίζονται με την γενικής ισχύος αυτής Σ.Σ.Ε. ο εκδότης Αντώνης Δεσπότης 3

4 Η Δευτέρα ημέρα του Πάσχα, όπως είναι γνωστό ( εφέτος η 13 Απριλίου), ορίζεται από το νόμο (Β.Δ/γμα 748/1966) ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλες τις επιχειρήσεις, εργασίες γενικά και τους εργαζομένους όλης της Χώρας, με εξαίρεση βέβαια αυτές που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές του έτους (εργασίες υγείας, συγκοινωνιών, τουριστικές επιχειρήσεις κλπ). Αντίθετα η εορτή της Πρωτομαγιάς, η οποία εφέτος συμπίπτει με εργάσιμη ημέρα ( Παρασκευή), με το παραπάνω Β.Δ/γμα 748/1966 ορίζεται ως ημέρα προαιρετικής αργίας, η οποία όμως με βάση το άρθρο 1 του Α.Ν. 380/1968, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας να ορίζεται και αυτή ως υποχρεωτική αργία με συνέπεια να εφαρμόζονται και για την εορτή αυτή, όσα αφορούν στην αμοιβή των εργαζομένων, οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τις Κυριακές και τις λοιπές υποχρεωτικές ημέρες αργίας. Με βάση τις παραπάνω διατάξεις η εορτή της 1ης Μαΐου από το έτος 1968 μέχρι το 2014, με αντίστοιχες αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας κάθε έτους, καθιερώνεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας, όπως αναμένεται να συμβεί και εφέτος (Τη σχετική Υ.Α. θα καταχωρήσουμε στο επόμενο τεύχος του περιοδικού μας). 4 ανακοίνωση Οι αργίες της Δευτέρας του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς Αφού επομένως οι ημέρες αυτές (Δευτέρα 13 Απριλίου και Παρασκευή 1η Μαΐου) θα είναι υποχρεωτικές αργίες, θα ισχύσουν τα εξής: α) Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές και αμείβονται με ημερομίσθιο (ανεξάρτητα της ιδιότητάς τους ως υπαλλήλων ή εργατοτεχνιτών), δικαιούνται να λάβουν το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους των ημερών αυτών και να ασφαλισθούν στο ΙΚΑ για τις ημέρες αυτές χωρίς να εργασθούν κατ αυτές και χωρίς βεβαίως καμία προσαύξηση. Αντίθετα οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής (ημερομίσθιοι) οι οποίοι εργάζονται σε επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και αργίες του έτους, υποχρεούνται να εργασθούν και κατά τις εορτές αυτές δικαιούμενοι να λάβουν το ημερομίσθιό τους των ημερών αυτών προσαυξημένο κατά 75%. Σύμφωνα δε με την Κ.Υ.Α / 1951 στους εργοδότες των μισθωτών αυτών παρέχεται η δυνατότητα να υπολογίσουν την προσαύξηση αυτή του75%, στην περίπτωση καταβολής ημερομισθίου ανώτερου του νομίμου, αυτού δηλαδή που προκύπτει από την οικεία Σ.Σ.Ε. στην οποία υπάγονται οι μισθωτοί, επί του νομίμου μόνο ημερομισθίου τους και το αποτέλεσμα του υπολογισμού αυτού να το προσθέσουν στο καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους. β) Αντίθετα οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων αυτών που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές, που αμείβονται με μηνιαίο μισθό (ανεξάρτητα πάλι της ιδιότητάς τους ως υπαλλήλων ή εργατοτεχνιτών), και που θα εργασθούν και κατά τις ημέρες των εορτών αυτών, θα λάβουν κανονικά το μισθό τους των δύο μηνών αυτών και επιπλέον την προσαύξηση του 75% η οποία θα υπολογισθεί επί του ενός εικοστού πέμπτου (1/25ου) του μηνιαίου καταβαλλομένου μισθού τους ή σε περίπτωση καταβολής μισθού ανώτερου του νομίμου, αυτού δηλαδή που προκύπτει από την οικεία Σ.Σ.Ε. στην οποία υπάγονται οι μισθωτοί, επί του νομίμου 1/25ου του μισθού τους, και το αποτέλεσμα του υπολογισμού αυτού να το προσθέσουν στον καταβαλλόμενο μισθό τους. Οι μισθωτοί όμως της κατηγορίας αυτής (αμειβόμενοι με μισθό) που δεν θα εργασθούν τις ημέρες αυτές, δεν δικαιούνται μεν να λάβουν επιπλέον του μισθού τους αποδοχές για τις ημέρες αυτές, αφού και για τους μήνες αυτούς θα λάβουν πλήρεις τις αποδοχές τους παρότι δεν θα έχουν εργασθεί όλες τις ημέρες του αντίστοιχου μήνα.

5 άρθρο Πιστοποιητικό εργασίας του Χρήστου Καρατζά, Νομικού - Εργατολόγου Σύμφωνα με το άρθρο 678 του Α.Κ., που έχει γενική ισχύ σε όλες τις μορφές συμβάσεων εργασίας, ο εργαζόμενος μπορεί να ζητήσει με τη λήξη της σύμβασης του από τον εργοδότη του σχετικό πιστοποιητικό για το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και την διάρκειά της και στα θέματα αυτά πρέπει να περιορίζεται το πιστοποιητικό που θα του χορηγηθεί. Μόνο εάν ο μισθωτός ζητήσει ειδικά να περιγράφεται σ αυτό και η ποιότητα της εργασίας που προσφέρθηκε καθώς και η εν γένει διαγωγή του στην επιχείρηση, ο εργοδότης δικαιούται να περιγράψει την κρίση περί αυτών στο πιστοποιητικό που θα του χορηγήσει. Η χορήγηση πιστοποιητικού εργασίας έχει ως σκοπό την διευκόλυνση του αιτούντος μισθωτού στην περαιτέρω επαγγελματική του σταδιοδρομία, για το λόγο αυτό και στην παραπάνω διάταξη ορίζεται, χωρίς αυστηρότητα εμμονής στο γράμμα της, ότι τούτο χορηγείται υποχρεωτικά από τον εργοδότη κατά τη λήξη, με οποιοδήποτε τρόπο, της σύμβασης εργασίας. Ωστόσο και τα δικαστήρια παλαιότερα ερμηνεύοντας, με λογική ερμηνεία και όχι γραμματική, την διάταξη αυτή του Α.Κ., έχουν κρίνει ότι το πιστοποιητικό εργασίας μπορεί να ζητηθεί, ως εκ του σκοπού του, και πριν τη λήξη της σύμβασης εργασίας δηλαδή και κατά τη διάρκειά της (Βλ. σχετικά την 173/80 Εφετ. Κρήτης στο ΔΕΝ 1982 σελ. 230 και την 525/73 Εφετ. Πατρών στο ΝοΒ22 σελ. 950). Εξ άλλου για τους συνδεόμενους με τον εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, επί των οποίων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 2112/1920, προκειμένου περί των εχόντων την υπαλληλική ιδιότητα και του από 16/

6 Β. Δ/τος, προκειμένου περί των εργατοτεχνιτών, η υποχρέωση χορήγησης πιστοποιητικού εργασίας με τους ίδιους ως άνω όρους και προϋποθέσεις (αίτηση του εργαζόμενου, περιεχόμενο του πιστοποιητικού κ.λπ.), προκύπτει και από την εφαρμογή των άρθρων 2 και 4 αντίστοιχα των ανωτέρω νομοθετημάτων. Με τις παραπάνω τρεις διατάξεις ευθέως καθιερώνεται υποχρέωση του εργοδότη για χορήγηση του πιστοποιητικού εργασίας στον αιτούντα μισθωτό του υποχρέωση η οποία, κατά την ορθότερη γνώμη των θεωρητικών αλλά και της νομολογίας, απορρέει από την υποχρέωση πρόνοιας που έχει ο εργοδότης απέναντι στο προσωπικό που απασχολεί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Έννοια της υποχρέωσης πρόνοιας Η υποχρέωση πρόνοιας του εργοδότη υφίσταται κατά τη νομολογία (βλ. Εφετ. Αθην. 1886/77 στο ΔΕΝ 1978 σελ. 55) τόσο κατά τη σύναψη και τη λειτουργία της σύμβασης, όσο και κατά τη λήξη της, επηρεάζει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εργοδότη και γενικά περιέχει άμεση αξίωση του μισθωτού για την τήρησή της. Η υποχρέωση δε αυτή μεταξύ των άλλων αφορά και τα εξής ειδικότερα θέματα: α) Υπόδειξη στον μισθωτό κάθε ουσιώδους στοιχείου που αφορά τη σύναψη και την εκτέλεση της σύμβασης. β) Προστασία της ζωής και της υγείας του μισθωτού που εκφράζεται από την λήψη ειδικών μέτρων υγιεινής και ασφαλείας της εργασίας, την τήρηση των χρονικών ορίων εργασίας που ορίζει ο νόμος ή η σύμβαση, τη χορήγηση των κανονικών αδειών ανάπαυσης του εργαζομένου ετησίως, τη χορήγηση των εβδομαδιαίων αναπαύσεων κ.λπ. γ) Προστασία της προσωπικότητας και της ηθικής υπόστασης του μισθωτού δ) Προστασία οικονομική, με την εμπρόθεσμη και σωστή εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεών του προς τον μισθωτό. ε) Προστασία κοινωνική που εκφράζεται με την άμεση ασφάλιση του μισθωτού στα οικεία Ταμεία κυρίας και επικουρικής ασφάλισης κ.λπ. Χαρακτηριστικά της αξίωσης Τα κύρια χαρακτηριστικά της αξίωσης για την έκδοση πιστοποιητικού εργασίας μπορούν να συνοψισθούν στα εξής: α) Είναι αξίωση δυνητική για τον εργαζόμενο με την έννοια ότι εξαρτάται αποκλειστικά από την βούληση του μισθωτού. β) Αποτελεί δήλωση γνώσης για την περαιτέρω επαγγελματική σταδιοδρομία του μισθωτού. γ) Διέπεται από διάταξη αναγκαστικού δικαίου με την έννοια ότι κάθε σχετική αντίθετη με αυτή τη διάταξη συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου είναι ανίσχυρη και δ) Ο εργοδότης υποχρεούται στη χορήγηση του πιστοποιητικού χωρίς το δικαίωμα να αντιπροτείνει την ικανοποίηση σχετικής ή άσχετης αξίωσής του, που έχει τυχόν κατά του μισθωτού (επίσχεση, ένσταση κ.λπ.). Εξ άλλου η σκοπιμότητα για την έκδοση πιστοποιητικού εργασίας έγκειται στην παροχή δυνατότητας όπως ο μισθωτός αποδείξει σε άλλο εργοδότη ή δημόσια αρχή την σχετική εμπειρία που απέκτησε με την άσκηση της συγκεκριμένης εργασίας στον προηγούμενο εργοδότη του, στην διευκόλυνση στην περαιτέρω επαγγελματική του σταδιοδρομία και στην διασφάλισή του κάθε δικαιώματός του από την εργασία που παρασχέθηκε. Προϋποθέσεις και αρμοδιότητα Από την διατύπωση των παραπάνω γενικών και ειδικών διατάξεων για την έκδοση πιστοποιητικού εργασίας πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) Υποβολή αίτησης, γραπτής ή προφορικής, από τον εργαζόμενο και β) Ύπαρξη σχέσης εργασίας, αδιάφορα του χρόνου που διήρκησε αυτή. Η υποχρέωση χορήγησης του πιστοποιητικού βαρύνει βασικά τον αρχικό εργοδότη και κατ εξαίρεση μόνο στην περίπτωση διαδοχής ή μεταβίβασης της επιχείρησης και τον διάδοχο εργοδότη. Αυτό προκύπτει από την διάταξη του άρθρου 7 του Ν. 2112/20 κατά την οποία η οποιαδήποτε μεταβολή στο πρόσωπο του εργοδότη ουδόλως επηρεάζει την εφαρμογή των υπέρ των μισθωτών κειμένων διατάξεων, όπως είναι και αυτή του άρθρου 678 Α.Κ. Για τα λοιπά θέματα που δημιουργούνται από τις παραπάνω διατάξεις και τις λύσεις που δίνουν σ αυτά οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις που κρίνουν κατά περίπτωση ενόψει των πραγματικών περιστατικών που τίθενται εκατέρωθεν ενώπιόν τους. 6

7 Πως θα υπολογισθεί το Δώρο Πάσχα των εκ περιτροπής εργαζομένων μισθωτών άρθρο του Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την καταβολή των επιδομάτων εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων (Δώρα) στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα καθορίζονται, όπως είναι γνωστό, πάγια από το έτος 1981 μέχρι σήμερα, με βάση την υπ' αριθμ /1981 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, που εκδόθηκε σε εκτέλεση του Ν. 1082/1980. Με την παρ. 3 του άρθρου 4 της απόφασης αυτής προσδιορίζεται ειδικότερα ο τρόπος υπολογισμού των επιδομάτων αυτών για τους μισθωτούς οι οποίοι εργάσθηκαν, είτε για όλη την περίοδο υπολογισμού των επιδομάτων αυτών, δηλαδή από 1/1ου μέχρι 30/4ου για το επίδομα Πάσχα και από 1/5ου μέχρι 31/12ου για το επίδομα Χριστουγέννων αντίστοιχα, είτε για μικρότερα χρονικά διαστήματα μέσα στις κρίσιμες περιόδους αυτές, με το σύστημα της εκ περιτροπής εργασίας. Συγκεκριμένα στην παράγραφο αυτή ορίζεται ότι «Οι μισθωτοί πού έχουν εργασθεί με το σύστημα της εκ περιτροπής εργασίας, δικαιούνται τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα που αναλογούν στις μέρες κατά τις οποίες λόγω του συστήματος αυτού δεν προσέφεραν τις υπηρεσίες τους, στο μισό». Από τη διατύπωση της διάταξης αυτής προκύπτουν αμφιβολίες αν μπορεί, και με ποιο τρόπο, να τύχει εφαρμογής αυτή σήμερα, επειδή έχουν τροποποιηθεί, ως γνωστόν, οι περί της εννοίας της εκ περιτροπής εργασίας σχετικές διατάξεις (βλ. άρθρο 2 Ν. 2639/1998 και 2 Ν. 3846/ 2010). Χρήστου Καρατζά, Νομικού - Εργατολόγου Πράγματι, κατά το έτος έκδοσης της ανωτέρω Κ.Υ.Α. (1981), ο συντάκτης της έλαβε υπόψη του το σύστημα της εκ περιτροπής εργασίας των μισθωτών, το όποιο προβλέπονταν τότε με τη διάταξη της παραγρ. 7 του άρθρου 13 του Ν.Δ. 2961/1954, κατά την οποία «Ο εργοδότης και ο μισθωτός δύνανται είτε κατά την σύσταση της σχέσεως εργασίας, είτε διαρκούσης ταύτης να συμφωνήσουν εγγράφως πάσης μορφής εκ περιτροπής εργασία καθορίζοντες και την ανάλογη μισθοδοσία». Ερμηνεύοντας τη διάταξη αυτή τα δικαστήρια είχαν κρίνει ότι: α) η εκ περιτροπής εργασία του συστήματος αυτού αφορά την απασχόληση του μισθωτού κατά ορισμένες τακτικά εναλλασσόμενες ημέρες της εβδομάδας ή του μήνα, ενώ κατά τις υπόλοιπες ημέρες αναστέλλεται η υποχρέωση παροχής της εργασίας του, β) ότι το σύστημα αυτό δεν αφορά την παροχή εργασίας ημερησίως ή εβδομαδιαίως με μειωμένο ωράριο και γ) ότι η ρύθμιση αφορά μόνο μισθωτούς επιχειρήσεων συνεχούς λειτουργίας (βλ. Α.Π. 443/63, Α.Π. 600/64, Α.Π. 164/64). Εξ άλλου με το σύστημα αυτό η αντιμισθία των εργαζομένων καθορίζονταν με την γραπτή συμφωνία την οποία κατήρτιζαν τα μέρη και με την οποία μπορούσαν να συμφωνήσουν αμοιβή για τις ημέρες κατά τις οποίες δεν παρέχονταν εργασία λόγω του συστήματος (βλ. Α.Π. 117/64). Με την απόφαση αυτή είχε γίνει δεκτό επίσης ότι τόσο από το γράμμα όσο και από το σκοπό της διάταξης της παραγρ. 7 του άρθρου 13 του ΝΔ 2961/1954, εργασία εκ περιτροπής νοείται η εναλλάξ παρεχομένη εργασία υπό συνεχή πάντως απασχόληση. 7

8 Σήμερα όμως επειδή η έννοια της εκ περιτροπής εργασίας, όταν συμφωνείται από τα δυο μέρη με γραπτή σύμβαση εργασίας, με βάση τη διάταξη του άρθρου 2 του Ν. 3846/2010, αφορά γενικά το σύστημα της εκ περιτροπής απασχόλησης υπό οποιαδήποτε μορφή και για οσοδήποτε χρόνο, σε οποιασδήποτε μορφή επιχείρησης και όχι μόνο για επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά, όπως όριζε η προηγούμενη διάταξη, χωρίς επίσης υποχρέωση προσδιορισμού της αναλογούσας αντιμισθίας αφού, σε αντίθεση με την προηγούμενη έννοια της εκ περιτροπής εργασίας του έτους 1957, ρητά ορίζεται σ αυτή ότι οι εργαζόμενοι με το σύστημα αυτό δικαιούνται αποδοχές μόνο για τις ώρες και τις ημέρες που παρέχουν πραγματικά την εργασία τους και όχι για τις ημέρες που λόγω του συστήματος δεν εργάζονται. Με την απόφαση του Αρείου Πάγου 157/1961 εξ άλλου είχε κριθεί, με βάση την τότε ισχύουσα νομοθεσία, ότι υπάρχει σύστημα εκ περιτροπής εργασίας όταν συμφωνείται μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, είτε κατά την κατάρτιση της σύμβασης είτε κατά την διάρκειά της, ότι σε περιόδους κάμψης των εργασιών της επιχείρησης,ομισθω- τός δεν θα απασχολείται όλες τις ημέρες της εβδομάδας ή του μήνα, θα λαμβάνει όμως για τις ημέρες κατά τις οποίες δεν θα απασχολείται, το μισό ημερομίσθιο. Με άλλα λόγια κατά το προηγούμενο σύστημα αυτό του έτους 1957 υπήρχε πρόβλεψη για αμοιβή των εργαζομένων αυτών για όλο το διάστημα και όχι μόνο για τις ημέρες κατά τις οποίες 8 Η έννοια της εκ περιτροπής εργασίας, όταν συμφωνείται από ταδυομέρημεγραπτήσύμβαση εργασίας, αφορά γενικά το σύστημα της εκ περιτροπής απασχόλησης με οποιαδήποτε μορφή και για οσοδήποτε χρόνο, ανεξαρτήτως χρόνου και μορφής επιχείρησης εργάζονταν πράγματι. Υπήρχε δηλαδή αμοιβή για όλη τη περίοδο του συστήματος της εκ περιτροπής εργασίας. Ενόψει των παραπάνω εννοιών και νομολογιακών δεδομένων, ήταν απόλυτα δικαιολογημένη και η διάταξη της παραγρ. 3 του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α /1981, με την οποία καθιερώθηκε η καταβολή μέρους του επιδόματος εορτών κατά τις περιόδους εργασίας των μισθωτών με το σύστημα της εκ περιτροπής εργασίας, επειδή οι μισθωτοί του συστήματος αυτού λάμβαναν αποδοχές και για τις ημέρες που δεν παρείχαν εργασία λόγω του συμφωνημένου συστήματος εργασίας. Σήμερα, την έννοια του συστήματος της εκ περιτροπής εργασίας μας τη δίνει η παραγρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2639/1998, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3846/2010, κατά την παραγρ. 9 του οποίου άρθρου ορίζεται ότι «Οι αποδοχές των μερικώς απασχολουμένων μισθωτών δεν μπορεί να είναι κατώτερες από αυτές πού προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους απασχολουμένους κατά το κανονικό ω- ράριο για την ίδια εργασία και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχολήσεως». Από τη διατύπωση επομένως που χρησιμοποιεί ο νεότερος νομοθέτης σαφώς προκύπτει ότι το σχετικό δικαίωμα των μερών για κατάρτιση ατομικής σύμβασης εργασίας με το σύστημα αυτό, περιλαμβάνει κάθε μορφή μη συνεχούς απασχόλησης, είτε σε ημερήσια βάση, σε συνδυασμό ή μη με ημερήσιο μειωμένο ωράριο, είτε σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα σταθερού ή εναλλασόμενου τύπου ωραρίου εργασίας π.χ. ημέρα παρά ημέρα ή μερικές ημέρες συνεχώς ή ακόμη και κατά μία μόνο ημέρα την εβδομάδα, με πλήρες ωράριο και με πρόβλεψη καταβολής αμοιβής μόνο για τις ημέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός θα παρέχει εργασία λόγω του συστήματος. Ενόψει των ανωτέρω, για να συντρέχει σήμερα περίπτωση εφαρμογής της διάταξης της πα- ραγρ. 3 του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α /1981, για τον υπολογισμό του επιδόματος των εργαζομένων λόγω των επικειμένων εορτών Πάσχα 2015 οι οποίοι θα απασχοληθούν όλο ή μέρος του χρονικού διαστήματος από 1-1ου μέχρι με το σύστημα της εκ περιτροπής εργασίας, θα πρέπει να πρόκειται περί συμφωνημένου συστήματος εργασίας όμοιου με αυτό που περιγράφεται στο

9 Ο Χρόνος Μετενέργειας της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Με το Ν. 4320/ (ΦΕΚ 29 τ.α ) που ψηφίστηκε στη Βουλή με τίτλο «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» ορίστηκε ότι «Οι κανονιστικοί όροι εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης Σήμερα οι μισθωτοί που απασχολούνται με σύστημα εκ περιτροπής εργασίας δικαιούνται επιδόματος εορτών κατ' αναλογία μόνο για τις ημέρες και ώρες της πραγματικής προσφοράς εργασίας για τις οποίες και έλαβαν αποδοχές μέσα σε κάθε περίοδο επιδόματος εορτών (Δώρου) άρθρο 13 του Ν.Δ. 2961/1954 και όχι σ αυτό που ισχύει σήμερα (Ν. 3846/2010). Στα σύγχρονα όμως συστήματα εκ περιτροπής εργασίας (χωρίς αμοιβή των μη εργασίμων ημερών) έχει εφαρμογή μόνον η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 εδάφ. δ της παραπάνω Κ.Υ.Α., που αφορά τους αμειβομένους με ωρομίσθιο κ.λπ. και από την οποία προβλέπεται ότι οι μισθωτοί δικαιούνται επιδόματος εορτών κατ' αναλογία μόνο για τις ημέρες και ώρες της πραγματικής προσφοράς εργασίας για τις οποίες και έλαβαν αποδοχές μέσα σε κάθε περίοδο επιδόματος εορτών (Δώρου) και συγκεκριμένα για το επίδομα εορτών Πάσχα 2015 που έλαβαν αποδοχές από 1-1ου μέχρι Συγκεκριμένα ενόψει όλων των παραπάνω, για τους εργαζομένους που εργάσθηκαν όλη την περίοδο του επιδόματος Πάσχα 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 περ. δ και 1 παρ. 5 της ΚΥΑ 19040/1981, θα υπολογισθεί επίδομα Πάσχα δύο (2) ημερομίσθια για κάθε 13 πραγματικές ημέρες εργασίας τους μέσα στην παραπάνω περίοδο (1-1- μέχρι ). Άλλωστε μετά το Ν. 1082/1980, με τον οποίο μεταβλήθηκε η φύση και το είδος των μέχρι τότε καταβαλλομένων δώρων εορτών και οι παροχές αυτές αποτελούν πλέον επιδόματα εορτών, δηλαδή νόμιμες προσαυξήσεις των μισθών των εργαζομένων, δεν νοείται η καταβολή τους σε περίπτωση μη αμοιβής λόγω μη παροχής εργασίας, εκτός βεβαίως των περιπτώσεων των συμφωνημένων ή των οικειοθελώς καταβαλλομένων αποδοχών και ορισμένων άλλων ρητών εξαιρέσεων. Αντίθετη από τα ανωτέρω άποψη μπορεί να οδηγήσει στο άτοπο, εργαζόμενος με το σύστημα της εκ περιτροπής εργασίας, όπως αυτή νοείται και προσδιορίζεται σήμερα με το Ν.3846/10, news να απαιτήσει και να λάβει επίδομα εορτών Πάσχα για ημέρες και ώρες κατά τις οποίες, λόγω του συστήματος και των ευκαιριών που είχε, εργάσθηκε παράλληλα σε άλλον ή άλλους εργοδότες από τους οποίους και θα λάβει για το ίδιο διάστημα και με βάση τις ίδιες διατάξεις, το αναλογούν στο χρόνο εργασίας του ποσό επιδόματος. Επίσης για το σωστό υπολογισμό του επιδόματος αυτού πρέπει να συνυπολογίζεται, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α /1981 και το επίδομα άδειας ως μέρος των τακτικών αποδοχών των εργαζομένων. Η αναλογία αυτή υπολογισμένη μαθηματικά είναι ίση με το συντελεστή 0,04166 που αποτελεί το πηλίκον της διαίρεσης του μισού μισθού, για όσους αμείβονται με μισθό δια των 12 μισθών του έτους ή των 13 ημερομισθίων, για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο δια των 312 ημερομισθίων του έτους. Τα παραπάνω εφαρμόζονται αν η σχέση εργασίας διατηρήθηκε όλο ή έστω και μέρος του χρονικού διαστήματος υπολογισμού του επιδόματος Πάσχα. εργασίας που έληξε ή καταγγέλθηκε, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα εξάμηνο από τη λήξη ή καταγγελία και εφαρμόζονται και στους εργαζόμενους που προσλαμβάνονται στο διάστημα αυτό». Αναμένονται να επανέλθουν σε ισχύ οι διατάξεις του Ν. 1876/1990 που αφορούν στην υπογραφή της Εθνικής Γενικής Σ.Σ.Ε. με την οποία τα κατώτατα όρια των αποδοχών των εργαζομένων θα καθορίζονται πάλι από τους κοινωνικούς εταίρους που την υπογράφουν και όχι από το νόμο. 9

10 άρθρο Επιμέλεια: Σπύρος Νιάρχος [τ. Επιθ. ΙΚΑ] 2015 * νέας Τα τεκμαρτά ημερομίσθια του Ι.Κ.Α. για το 2015 θα είναι ίδια με αυτά του έτος 2014 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Ι.Κ.Α. 10

11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (Άρθρο 25 παρ. 5 του Α.Ν. 1846/51, Άρθρο 1 παρ. 5 του Ν. 825/78, Άρθρο 18 παρ. 4 και του Κ.Α.) ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ (Α) : ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ (ΑΝΕΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ), ΚΑΦΕΝΕΙΑ, ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ, ΚΑΦΕΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ, ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ (ΘΕΑΤΡΩΝ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, ΜΕΓΑΡΩΝ, ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ), ΛΕΣΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ, ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΑ, ΟΙΝΟΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΑ, ΟΥΖΕΡΙ, ΚΡΕΠΕΡΙΕΣ, ΠΙΤΣΑΡΙΕΣ, ΣΠΑΓΓΕΤΕΡΙΕΣ, ΤΑΒΕΡΝΕΣ (ΟΧΙ ΚΟΣΜΙΚΕΣ), ΦΑΣΤ - ΦΟΥΝΤ, ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΕΞΟΧΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΑΝΕΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ), ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ ΣΝΑΚ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ (*), ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΠΚ ΚΛΑΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 1/1/2008 1/10/2008 1/1/2013 ΚΛΑΣΗ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΜΑΙΤΡ (ΕΦΟΣΟΝ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ½ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΩΣ 15/17 ** 56,70 57, ,82 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ) 105 # ΑΡΧΙΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (ΟΜΟΙΩΣ) 15/17** 56,70 57, ,82 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ 13/15** 50,11 51, ,45 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (CATERING) ΜΑΙΤΡ (ΕΦΟΣΟΝ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ½ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ & ΩΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ) 15 50,11 51, ,45 15/17** 56,70 57, ,82 ΑΡΧΙΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (ΟΜΟΙΩΣ) 15/17** 56,70 57, ,82 ΜΠΑΡΜΑΝ 13/15** 50,11 51, , ΝΤΙΣΚ - ΤΖΟΚΕΥ 12/14** 46,88 47, ,13 ΒΟΗΘΟΙ ΜΠΑΡΜΑΝ 11/13** 43,20 44, ,69 ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ) ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (CATERING) 11/13** 43,20 44, , ,20 44, ,69 Όλες οι ειδικότητες εργαζομένων από το έτος 2013 κατατάχθηκαν σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων, κατώτερες κατά τρεις (3) από αυτές που είχαν καταταχθεί κατά το έτος 2012 (Απόφ. Δ.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 199/ , ΦΕΚ 3575 τ. Β ). (*) Οι διανομείς ετοίμων φαγητών από 1/1/02 ασφαλίζονται με βάση τις καταβαλλόμενες αποδοχές, μη υπολειπόμενες των προβλεπόμενων της οικείας Σ.Σ.Ε., ανάλογα με το χρόνο ημερήσιας απασχόλησης, εξαιρούμενοι από την αυτή ημερομηνία του υπολογισμού των εισφορών βάσει των κυμαινόμενων αποδοχών (Α.Π. Δ.Σ. του ΙΚΑ 420/Συν. 40/ , ΦΕΚ 1776 τ.β ). (**) Οι σερβιτόροι και βοηθοί σερβιτόρων από 1/1/07 εντάσσονται σε δύο κλάσεις μεγαλύτερες. Επίσης από την ίδια ημερομηνία σε δύο μεγαλύτερες κλάσεις εντάχθηκαν και οι υπόλοιπες ειδικότητες (Αποφ. Δ.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 323/Συν.42/ ,ΦΕΚ 1931 τ. Β, Εγκ. 57/07). (#) Από τον ΚΒΑΕ (από ) καλύπτονται οι σερβιτόροι που παρέχουν νυκτερινή εργασία τουλάχιστον τριών (3) ωρών μεταξύ της 10ης νυκτερινής και της 6ης πρωινής της επόμενης ημέρας (ΑΥΕΚΑ Φ10221/26816/929/11, Εγκ. 27/12). Αντιθέτως για τους μη καλυπτόμενους από τη διάταξη για την ασφαλιστική απεικόνισή τους θα χρησιμοποιείται ο ΚΠΚ = 101, εκτός εάν μέχρι πληρούσαν τις προϋποθέσεις που ορίζει το Άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 3863/10,όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 31 του Ν. 4075/12). 11

12 ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ (Β): ΕΞΟΧΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ), ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ (ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ), ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ (ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ, ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΤΑΒΕΡΝΕΣ, ΚΑΜΠΑΡΕ, ΚΑΦΩΔΕΙΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ή ΜΟΥΣΙΚΑ, ΝΤΙΣΚΟΤΕΚ, ΜΠΟΥΑΤ, ΠΑΜΠΣ, ΠΙΑΝΟ ΜΠΑΡ, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ, ΜΠΑΡ, ΝΤΙΣΚΟ, ΝΑΪΤ ΚΛΑΜΠ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΠΚ ΚΛΑΣΗ ΜΑΙΤΡ (ΕΦΟΣΟΝ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ½ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΩΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ) ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 1/1/2008 1/10/2008 1/1/2013 ΚΛΑΣΗ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 16/18** 59,90 61, ,11 ΑΡΧΙΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (ΟΜΟΙΩΣ) 16/18** 59,90 61, ,11 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ 14/16** 53,53 54, ,06 ΜΟΥΣΙΚΟΙ α (ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΗΜΕΡΑ & ΝΥΚΤΑ) 13/15** 50,11 51, , # ΜΟΥΣΙΚΟΙ β (ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓ.) 12/14** 46,88 47, ,13 ΜΟΥΣΙΚΟΙ α (ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ 12 η ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΩΡΑ) 13/15** 50,11 51, ,45 ΑΡΤΙΣΤΕΣ ΑΣΜΑΤΟΣ (ΟΜΟΙΩΣ) 20/22** 72,16 73, ,42 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ (ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 5 ΩΡΩΝ) 10/12** 39,66 40, ,12 ΜΑΙΤΡ (ΕΦΟΣΟΝ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ½ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ & ΩΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ) 16/18** 59,90 61, ,11 12 ΑΡΧΙΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (ΟΜΟΙΩΣ) 16/18** 59,90 61, ,11 ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ) 12/14** 46,88 47, ,13 ΝΤΙΣΚ - ΤΖΟΚΕΥ 13/15** 50,11 51, ,45 ΜΟΥΣΙΚΟΙ α (ΗΜΕΡΑΣ & ΝΥΚΤΑΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 12 ης ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΩΡΑΣ) 13/15** 50,11 51, ,45 ΑΡΤΙΣΤΕΣ ΑΣΜΑΤΟΣ (ΟΜΟΙΩΣ) /22** 72,16 73, ,42 ΜΟΥΣΙΚΟΙ β (ΜΗ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓ.) 12/14** 46,88 47, ,13 ΑΡΤΙΣΤΕΣ ΧΟΡΟΥ 20/22** 72,16 73, ,42 ΜΠΑΡΜΑΝ 14/16** 53,53 54, ,06 ΒΟΗΘΟΙ ΜΠΑΡΜΑΝ 12/14** 46,88 47, ,13 ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ 11/13** 43,20 44, ,69 ΘΥΡΩΡΟΙ 11/13** 43,20 44, ,69 ΙΜ ΑΤΙΟ ΦΥΛΑΚΕΣ 11/13** 43,20 44, ,69 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ (ΜΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 5 ΩΡΩΝ) 10/12** 39,66 40, ,12 Όλες οι κατηγορίες από το έτος 2013 κατατάχθηκαν σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων, κατώτερες κατά τρεις (3) από αυτές που είχαν καταταχθεί για το έτος 2012 (Απόφ. Δ.Σ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ 199/ , ΦΕΚ 3575 τ. Β ). (**) Οι σερβιτόροι και βοηθοί σερβιτόρων από 1/1/07 εντάσσονται σε δύο κλάσεις μεγαλύτερες. Επίσης από την ίδια ημερομηνία σε δύο μεγαλύτερες κλάσεις εντάχθηκαν και οι υπόλοιπες ειδικότητες (Αποφ. Δ.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 323/Συν.42/ ,ΦΕΚ 1931 τ. Β, Εγκ. 57/07). (#) Από τον ΚΒΑΕ (από ) καλύπτονται οι σερβιτόροι που παρέχουν νυκτερινή εργασία τουλάχιστον τριών (3) ωρών μεταξύ της 10ης νυκτερινής και της 6ης πρωινής της επόμενης ημέρας (ΑΥΕΚΑ Φ10221/26816/929/11, Εγκ. 27/12). Αντιθέτως για τους μη καλυπτόμενους από τη διάταξη για την ασφαλιστική απεικόνισή τους θα χρησιμοποιείται ο ΚΠΚ = 101, εκτός εάν μέχρι πληρούσαν τις προϋποθέσεις που ορίζει το Άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 3863/10,όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 31 του Ν. 4075/12). Οι μουσικοί γενικά και οι τραγουδιστές από εξαιρούνται του ΚΒΑΕ, εκτός εάν μέχρι πληρούσαν τις προϋποθέσεις που ορίζει το Άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 3863/10, όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 31 του Ν. 4075/12.

13 ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ: ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (ΤΑΞΙ - ΦΟΡΤΟΤΑΞΙ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΠΚ ΚΛΑΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 1/1/2008 1/10/2008 1/1/2013 ΚΛΑΣΗ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΟΔΗΓΟΙ (ΜΕ ΜΟΝΟΒΑΡΔΙΑ) 9 31,49 32, ,76 ΟΔΗΓΟΙ (ΜΕ ΔΙΠΛΟΒΑΡΔΙΑ) 105 # 10 34,01 34, ,39 ΟΔΗΓΟΙ (ΦΟΡΤΟΤΑΞΙ) 9 31,49 32, ,76 Οι εισφορές για τους οδηγούς (μονοβάρδια) και για τους οδηγούς (φορτοταξί), λόγω αύξησης του κατωτάτου ημερομισθίου της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. στο ποσό των 33,57 Ευρώ, από θα υπολογίζονται επί του Τ.Η. της 10ης ασφαλιστικής κλάσης, οπότε για τη μισθολογική περίοδο 1/7/ /12/2012 ισχύει το Τ.Η. 34,69 Ευρώ, ενώ για τη μισθολογική περίοδο 1/1/2013 και μετά θα ισχύσει το Τ.Η. (26,76) της 7ης ασφαλιστικής κλάσης που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (#) Από τον ΚΒΑΕ (από ) καλύπτονται οι οδηγοί ΤΑΧΙ των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Αντιθέτως, οι οδηγοί ΤΑΧΙ πλην των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης από εξαιρούνται του ΚΒΑΕ, εκτός εάν μέχρι πληρούσαν τις προϋποθέσεις που ορίζει το Άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 3863/10, όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 31 του Ν. 4075/12). Οι οδηγοί ΤΑΧΙ (διπλοβάρδια) από εντάχθηκαν στην 11η Ασφαλιστική κλάση (Απόφ. Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 298/Συν.41/ ). ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ: ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ - ΜΙΚΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ - ΚΟΥΡΕΙΑ - ΜΙΚΤΑ ΚΟΥΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΠΚ ΚΛΑΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 1/1/2008 1/10/2008 1/1/2013 ΚΛΑΣΗ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΚΟΜΜΩΤΕΙΣ - ΚΟΥΡΕΙΣ 105 # 10 34,01 34, ,39 ΜΑΝΙΚΙΟΥΡΙΣΤΕΣ & ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡΙΣΤΕΣ ΒΟΗΘΟΙ (ΑΝΕΞ/ΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ & ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) ,49 32, , ,49 32, ,76 Οι εισφορές για τη μισθολογική περίοδο και μετά για τους απασχολούμενους στα κομμωτήρια και κουρεία θα υπολογίζονται επί του Τ.Η. της 7ης ασφαλιστικής κλάσης (26,76 ) που αντιστοιχεί το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. αντί της 6ης Α.Κ. που έχουν ενταχθεί. (#) Οι κομμωτές-κουρείς από εξαιρούνται του ΚΒΑΕ, εκτός εάν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το Άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 3863/10, όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 31 του Ν. 4075/12. Συνεπώς, για την ασφαλιστική απεικόνιση των κομμωτών-κουρέων θα χρησιμοποιούνται οι ΚΠΚ 101 ή 105 αντίστοιχα. 13

14 ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΠΚ ΚΛΑΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 1/1/2008 1/10/2008 1/1/2013 ΚΛΑΣΗ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Α ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ (ΠΛΑΣΙΕ) & ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ,88 47, , ,20 44, ,69 Β ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (τέωςδ/σεωσ ΠΡΩΤ/ΣΗΣ) ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ (ΠΛΑΣΙΕ) & ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΙ ,88 47, ,13 ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΑ 13 43,20 44, ,69 Γ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΑ - ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ) ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ (ΠΛΑΣΙΕ) & ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΙ ,88 47, ,13 ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Δ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ (ΠΛΑΣΙΕ) & ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ,20 44, , ,88 47, , ,20 44, ,69 Ε ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ (ΕΚΤΟΣ τ. Δ/ΣΕΩΣ ΠΡΩΤ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ ΤΟ ΤΕΑΥΕΚ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΑ, & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ) & ΛΟΙΠΕΣ (ΒΙΟΜ/ΝΙΕΣ, ΒΙΟΤ/ΝΙΕΣ) ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ (ΠΛΑΣΙΕ) & ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΙ ,88 47, ,13 ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΑ 13 43,20 44, ,69 ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ - ΘΕΑΤΡΑ - ΒΑΡΙΕΤΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΠΚ ΚΛΑΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 1/1/2008 1/10/2008 1/1/2013 ΚΛΑΣΗ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΑΞΙΘΕΤΕΣ - ΤΡΙΕΣ ,81 29, ,76 ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ: ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΠΚ ΚΛΑΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 1/1/2008 1/10/2008 1/1/2013 ΚΛΑΣΗ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΝΕΩΚΟΡΟΙ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ,81 29, ,76 14

15 ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ: ΛΟΥΤΡΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΠΚ ΚΛΑΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 1/1/2008 1/10/2008 1/1/2013 ΚΛΑΣΗ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΥΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ,81 29, ,76 ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ: ΠΕΖΟΤΡΑΤΕΣ, ΑΝΕΚΟΤΡΑΤΕΣ, ΓΡΙ-ΓΡΙ, ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΚΑΦΗ ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 1/1/2008 1/10/2008 1/1/2013 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΠΚ ΚΛΑΣΗ ΚΛΑΣΗ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΗΜΝΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΧΙΟΥ, IΚΑΡΙΑΣ, ΣΑΜΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡ/ΠΟΛΗΣ ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ ΔΥΤΕΣ ,49 32, ,39 ΜΗΧ/ΚΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ (ΜΕ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 40 ΙΠΠΩΝ) ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΨΑΡΟΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ 9 31,49 32, , ,49 32, ,39 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 8 28,81 29, ,76 ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΙ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ & ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) ΜΗΧ/ΚΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ (ΜΕ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 40 ΙΠΠΩΝ) ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ ΔΥΤΕΣ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ (ΜΕ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 40 ΙΠΠΩΝ) ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΑΣ ,81 29, , ,49 32, , ,40 37, , ,40 37, , ,40 37, ,39 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 9 31,49 32, ,76 ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΙ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ & ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ) ΜΗΧ/ΚΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ (ΜΕ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 40 ΙΠΠΩΝ) ,81 29, , ,40 37, ,39 ΑΧΘΟΦΟΡΟΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΙΔΗΡ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΡΙΩΝ ,81 29, , ,81 29, ,76 ΣΤΙΛΒΩΤΕΣ - ΒΑΦΕΙΣ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΩΝ ΦΩΤΟΚΙΝΗΣΟΓΡΑΦΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ,81 29, , ,81 29, ,76 15

16 ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2004 1/1/2005 1/1/2006 1/1/2007 1/1/2011 1/1/2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 15/04 21/05 14/06 57/07 Α/42 11/12 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ:* ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/04 1/1/05 1/1/06 1/1/07 1/1/08 1/1/09 1/1/10 1/1/11 και μετά ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ α) Για ένα γεύμα 3,63 4,00 4,13 4,25 4,37 4,59 4,68 4,80 β) Για πλήρη τροφή 7,26 8,00 8,26 8,51 8,75 9,19 9,37 9,60 γ) Για κατοικία 60,63 63,00 65,01 66,96 68,83 72,27 73,72 75,40 δ) Για πλήρη τροφή και κατοικία 242,13 252,00 260,06 267,86 275,36 289,13 294,91 301,50 Αποφ. Δ.Σ. ΙΚΑ 466/03 290/04 327/05 307/06 253/07 41/08 249/09 Εγκ. 10/11 * Η αξία των αποτιμόμενων παροχών, σε είδος λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των εισφορών για τις κατηγορίες των μισθωτών που τις δικαιούνται. Σε περίπτωση χορήγησης και άλλων παροχών σε είδος πλην των ανωτέρω θα λαμβάνεται υπόψη και το κόστος των παροχών αυτών. Οι αποτιμήσεις των παροχών σε είδος παραμένουν στο ίδιο ποσό για τα έτη 2013 μέχρι σήμερα. σημειώσεις... α) Οι εισφορές υπολογίζονται με βάση τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων της κατατάξεως, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά. β) Η κατάταξη ισχύει τόσο για τον υπολογισμό των μηνιαίων εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όσο και για τον αυτοτελή υπολογισμό των εισφορών για τα δώρα εορτών (Χριστουγέννων - Πάσχα) και το επίδομα αδείας. γ) Η κατάταξη αυτή είναι ανεξάρτητη από τη διάρκεια της ημερήσιας απασχόλησης και, σ' αυτήν, περιλαμβάνονται οι χορηγούμενες παροχές σε είδος (τροφή, κατοικία κ.λπ.), τα επιδόματα προϋπηρεσίας, γάμου, οι υπερωρίες κ.λπ. δ) Αν οι κατώτατοι μισθοί και τα κατώτατα ημερομίσθια που προβλέπονται από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Γενική και ειδικές), συμπεριλαμβανομένων και των γενικών επιδομάτων που χορηγούνται σε όλους ανεξαιρέτως τους μισθωτούς, που υπάγονται στην εκάστοτε ισχύουσα οικεία κλαδική Συλλογική Σύμβαση, είναι ανώτερα των τεκμαρτών μισθών ή των τεκμαρτών ημερομισθίων των κλάσεων της κατάταξης, τότε χωρεί αυτόματη κατάταξη στις ασφαλιστικές κλάσεις που εμπίπτουν οι νόμιμοι αυτοί μισθοί και τα ημερομίσθια. 16 ε) Τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων αναπροσαρμόζονται, ως γνωστόν, κατά το ποσοστό αύξησης που χορηγείται κάθε φορά στις συντάξεις του ΙΚΑ και από την ίδια ημερομηνία (Άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 1976/91). στ) Οι μισθωτοί που αμείβονται με κυμαινόμενες α- ποδοχές, αναγνωρίζουν είκοσι πέντε (25) ημέρες εργασίας το μήνα με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες προκύπτει ότι πράγματι δεν απασχολήθηκαν όλο το μήνα (άδεια άνευ αποδοχών, αυθαίρετη απουσία, πρόσληψη, απόλυση μέσα στο μήνα, ρεπό, ατομική σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής (Εγκ. 44/75 παρ. 6, Σ.τ.Ε. 5038/88 ΕΔΚΑ 1989 σελ. 477, Γ. Εγγ / ). Ο τρόπος ασφάλισης των μισθωτών που αναφέρονται στον καταχωρούμενο παραπανω πίνακα κατάταξης δεν ισχύει: 1) Για τους μισθωτούς που αμείβονται αποκλειστικά και μόνο με σταθερές αποδοχές, οι οποίες όμως δεν πρέπει να είναι κατώτερες των οικείων Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. ή Υ.Α. για κανονική απασχόληση, οπότε οι εισφορές υπολογίζονται επί των σταθερών αποδοχών. 2) Για τους μισθωτούς που αμείβονται με σταθερές αποδοχές και ποσοστά, φιλοδωρήματα κ.λπ., όταν οι σταθερές αποδοχές υπερβαίνουν τις τεκμαρτές, της κλάσης κατάταξης τους, οπότε οι εισφορές υπολογίζονται επί των σταθερών αποδοχών (Άρθρο 18 παρ. 6 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ). Ως σταθερές αποδοχές, νοούνται οι συμφωνημένες, υπό την προϋπόθεση να είναι ανώτερες της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ή της οικείας Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. ή Υ.Α.

17 εγκύκλιος Εγκύκλιος 8/ του Ι.Κ.Α. Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με μειωμένες προϋποθέσεις για το από 01/03/ /02/2016 χρονικό διάστημα σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων. Σας κοινοποιούμε το με αριθ. Φ40021/2912/72/ έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι προωθείται για ψήφιση σχετική με το θέμα διάταξη νόμου, με την οποία, κατά το μέρος που αφορά το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, προβλέπονται τα εξής: α) στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και στα μέλη οικογένειας τους, για την περίοδο από 1/3/2015 έως 29/2/ 2016, είναι δυνατή η χορήγηση παροχών ασθένειας σε είδος, με τη συμπλήρωση τουλάχιστον πενήντα (50) ημερών ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2014), είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου. β) στους ανέργους ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών, που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 5 του ν.2768/1999 (Α,273) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος παρατείνεται έως την 29η Φεβρουαρίου Η χορήγηση παράτασης ασφαλιστικής ικανότητας της παραπάνω κατηγορίας ανέργων (29-55 ετών) θα πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής ΟΠΣ - ΙΚΑ από το Τμήμα Μητρώου του Υποκαταστήματος χωρίς αποστολή αιτήματος μέσω fax στο HELΡ DESK. γ) στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ», καθώς και τα μέλη οικογένειας τους, για την περίοδο από 1/3/2015 έως 29/2/ 2016, είναι δυνατή η χορήγηση παροχών ασθενείας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση συμπλήρωσης ημερών ασφάλισης. Έπειτα από τα ανωτέρω επισημαίνεται ότι για τους ασφαλισμένους της περ. α το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣ - ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα αποστείλει ηλεκτρονικά την ασφαλιστική ικανότητα στους Παρόχους Υγείας μέχρι τέλος του μήνα. Κατά συνέπεια, οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ δεν θα πρέπει να προσέρχονται στις υπηρεσίες μας, για θεώρηση των ατομικών και οικογενειακών Βιβλιαρίων Υγείας τους, με προστατευόμενα μέλη συζύγους καθώς και τέκνα έως 18 ετών. Τα βιβλιάρια αυτά θα πρέπει να προσκομίζονται κατά περίπτωση μόνο στους Παρόχους Υγείας. Ενημέρωση για την απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας παρέχεται στους ασφαλισμένους μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Ασφαλιστική Ικανότητα» στο διαδικτυακό τόπο Επιπλέον, προωθείται διαδικτυακή εφαρμογή, μέσω της οποίας θα παρέχεται η δυνατότητα στους άμεσα ασφαλισμένους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ να απογράψουν τα έμμεσα μέλη τους (σύζυγο και τέκνα) που ήδη υπάρχουν στα οικογενειακά βιβλιάρια, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους σε Υποκαταστήματα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Στα έμμεσα μέλη που θα απογραφούν (ή στην περίπτωση που εντοπιστούν ως ήδη απογεγραμμένα) θα αποδοθεί αυτόματα ασφαλιστική ικανότητα στο ΟΠΣ - ΙΚΑ (ως έμμεσα μέλη), εφόσον την δικαιούνται. Όταν τεθεί σε εφαρμογή, θα δοθούν σχετικές οδηγίες. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ H υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες συνάπτουν εργασιακές σχέσεις τόσο με νέους εργαζομένους ή τις τροποποιούν με νεότερες συμφωνίες εργασιακές σχέσεις παλαιότερων εργαζομένων καθώς και σε επιχειρήσεις οι οποίες προτίθενται να προβούν σε έλεγχο των υφισταμένων συμβάσεων εργασίας. Έτσι κατά περίπτωση, μπορούν να ζητήσουν τη συνδρομή και τη βοήθεια της Υπηρεσίας Ελέγχου Eργασιακών Σχέσεων για την κατά τον νόμο σύναψη των ατομικών συμβάσεων του προσωπικού και την καταγραφή των απαραίτητων όρων στις ατομικές συμβάσεις, με σκοπό να αποφεύγονται λάθη ή παραλείψεις που μπορούν στο μέλλον να δημιουργήσουν αφενός διενέξεις και διαφορές (δικαστικές ή εξώδικες), ή αιτία επιβολής διοικητικών προστίμων και ποινικών διώξεων από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας (Ο.Α.Ε.Δ., Ι.Κ.Α., Σ.ΕΠ.Ε.). ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 17

18 18 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΗΡΑΤΟΣ Γ Ασφαλισμένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που έχουν υπαχθεί στην ασφάλισή του γιαπρώτηφοράπριν από την Επιμέλεια: Ελευθερία Δεσπότη Σύμβουλος Επιχειρήσεων Γενικές κατηγορίες [Ν. 1902/1990, Ν. 3655/2008, Ν. 3863/2010 αρθ.10 παρ. 11, Εγκ. 57/2010, N. 4093/2012] Περιπτώσεις: Συνταξιοδότηση με ημέρες ασφάλισης ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας δικαιούνται σύνταξη με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων που διαμορφώνονται κατά τη συμπλήρωση των ημερών ασφάλισης. Η εξέλιξη του ορίου ηλικίας, για πλήρη και μειωμένη σύνταξη καθώς και το απαιτούμενο του χρόνου ασφάλισης, για τις γυναίκες ασφαλισμένες, αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα: ΕΤΟΣ συμπλήρωσης των ημερών ασφάλισης * ,5 56, , , * Για τα έτη 2011 και μετάοι ημέρες ασφάλισης μπορούν να συμπληρωθούν με εξαγοράπλασματικών ημερών ασφάλισης. ΑΝΤΡΕΣ: Οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας δικαιούνται σύνταξη με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων που διαμορφώνονται κατά τη συμπλήρωση των ημερών ασφάλισης. Η εξέλιξη του ορίου ηλικίας, για πλήρη και μειωμένη σύνταξη, αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα: ΕΤΟΣ συμπλήρωσης των ημερών ασφάλισης σημείωση: ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που απαιτούνται ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που απαιτούνται ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ που απαιτείται για πλήρη σύνταξη ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ που απαιτείται για πλήρη σύνταξη , και εφ εξής άρθρο ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ που απαιτείται για μειωμένη σύνταξη κατά το μεταβατικό στάδιο της σταδιακής κατάργησης ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ που απαιτείται για μειωμένη σύνταξη Για τη λήψη μειωμένης σύνταξης απαιτείται η πραγματοποίηση τουλάχιστον 100 ημερών ασφάλισης για κάθε έτος, την αμέσως προηγούμενη πε

19 νταετία πριν το έτος υποβολής της αίτησης για σύνταξη. Για τη συνταξιοδότηση ανδρών με μειωμένη σύνταξη με τις ανωτέρω ημέρες ασφάλισης, συνυπολογίζεται ως πλασματικός μόνο ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας και όχι άλλοι πλασματικοί χρόνοι (τέκνων, κενών διαστημάτων ασφάλισης κ.λπ.). Συνταξιοδότηση με ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων τουλάχιστον οι στα βαρέα & ανθυγιεινά Οι ασφαλισμένοι-ες αυτής της κατηγορίας δικαιούνται σύνταξης με το όριο ηλικίας που διαμορφώνεται κατά το έτος συμπλήρωσης των ημερών ασφάλισης, εκ των οποίων τουλάχιστον ημέρες στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Η εξέλιξη του ορίου ηλικίας, για πλήρη και μειωμένη σύνταξη, αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα: ΕΤΟΣ συμπλήρωσης Η.Α. από τις οποίες βαρέα * Για τη συμπλήρωση των Η.Α. μόνο (και όχι βαρέα) μπορούν από το 2011 και μετάνα χρησιμοποιηθούν πλασματικές ημέρες ασφάλισης. Συνταξιοδότηση με ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων τουλάχιστον οι στα βαρέα & ανθυγιεινά ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α ΑΝΤΡΕΣ: ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που απαιτούνται για πλήρη σύνταξη * μήνες μήνες μήνες μήνες ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ για μειωμένη σύνταξη μήνες μήνες μήνες μήνες Οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας δικαιούνται σύνταξης με το όριο ηλικίας που διαμορφώνεται κατά το έτος συμπλήρωσης των ημερών ασφάλισης, εκ των οποίων, τουλάχιστον Η.Α. στα ΒΑΡΕΑ και ανθυγιεινά επαγγέλματα και εξ αυτών Η.Α. τουλάχιστον να έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία 13ετία πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας. Συνεπώς ισχύει το 60ό έτος της ηλικίας για λήψη πλήρους σύνταξης εφόσον το συμπληρώνουν μέχρι Εάν το συμπληρώνουν μετά την ισχύει το 62ο έτος της ηλικίας για λήψη πλήρους σύνταξης. Ο πίνακας που ισχύει στην περίπτωση αυτή είναι ο εξής: ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας δικαιούνται σύνταξης με το όριο ηλικίας που διαμορφώνεται κατά το έτος συμπλήρωσης των ημερών ασφάλισης, εκ των οποίων, τουλάχιστον Η.Α. στα ΒΑΡΕΑ και ανθυγιεινά επαγγέλματα και εξ αυτών Η.Α. τουλάχιστον να έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία 13ετία πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας. Ο πίνακας που ισχύει στην περίπτωση αυτή είναι ο εξής: ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ (3.600 βαρέα εκ των οποίων τα την τελευταία 13ετία) * Για τη συμπλήρωση των Η.Α. μόνο (και όχι βαρέα) μπορούν από το 2011 και μετάνα χρησιμοποιηθούν πλασματικές ημέρες ασφάλισης. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β Για τους ασφαλισμένους-ες, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με Η.Α. εκ των οποίων οι σε βαριές οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες και από αυτές Η.Α. τα τελευταία 13 έτη από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης ή με Η.Α. όλες σε οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες, εκ των οποίων οι 500 Η.Α. τα τελευταία 13 έτη από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης. Συνεπώς για πλήρη σύνταξη ισχύει το 58 έτος της ηλικίας για του άνδρες και το 60ό έτος για τις γυναίκες, εφόσον το συμπληρώνουν μέχρι Εάν το συμπληρώνουν μετά την ισχύει το 60ό έτος για δε τις γυναίκες το 55ο. ΑΝΤΡΕΣ: ΓΥΝΑΙΚΕΣ: (3.600 βαρέα εκ των οποίων τα την τελευταία 13ετία) ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ (3.600 βαρέα εκ των οποίων τα την τελευταία 13ετία) 60 ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ (3.600 βαρέα εκ των οποίων τα την τελευταία 13ετία) 55 19

20 άρθρο Υ Υ - Π Τ ΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΡΗΣΗΣ ΙΒΛΙΩΝ & ΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ σε ΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Β Επιμέλεια: Άννα Καμπάνη [ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ε ΠΙΣΤΗΜΩΝ] Σ.ΕΠ.Ε. - Ο.Α.Ε.Δ. 20 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε3-Ε4 Έντυπο ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ- ΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Ηλεκτρονική υποβολή το αργότερο την ίδια μέρα της πρόσληψης και πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο. Εφόσον πρόκειται για νέες επιχειρήσεις οι εργοδότες των οποίων προσλαμβάνουν προσωπικό για πρώτη φορά, καθώς και εργοδότες που δημιουργούν παραρτήματα με νέες προσλήψεις εργαζομένων μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3 εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την απογραφή στην αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Ε9 Έντυπο ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ή/και ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Ηλεκτρονική υποβολή εντός οκτώ (8) ημερών από τη σύναψή τους ή την μετατροπή τους από πλήρη απασχόληση. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν.Δ. 763/70/ΦΕΚ τ.α /283/ Ν. 4093/2012 παρ ΙΑ 13/ΦΕΚ τ.α /222/ Υ.Α. 5072/6/ΦΕΚ τ.β /449/ Υ.Α /126/ΦΕΚ τ.β /2163/ Υ.Α /85/ΦΕΚ τ.β 2390/ Υ.Α /10702/ΦΕΚ τ.β'/3456/ Ν. 1892/1990 άρθρο 38** Ν. 2639/1998 άρθρο 2 Ν. 3846/2010 άρθρο 2 Ν. 3899/2010 άρθρο 17 Υ.Α. 5072/6/ΦΕΚ τ.β /449/ Υ.Α /85/ΦΕΚ τ.β 2390/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ Ε5 Έντυπο ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Ηλεκτρονική υποβολή αναγγελίας εντός οκτώ (8) ημερών από την πρώτη μέρα αδικαιολόγητης απουσίας.

21 Ε6Α& Β Έντυπα ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥΧΡΟΝΟΥ Α Περιπτώση Α (Ε6 ): - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟ- ΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΤΑΚΤΗ ΚΑΤΑΓΓΕ- ΛΙΑ [ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ] Β Περιπτώση Β (Ε6 ): - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟ- ΝΟΥ ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ [ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ] ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Ηλεκτρονική υποβολή καταγγελίας εντός οκτώ (8) ημερών από την επίδοση του εντύπου στον α- πολυόμενο μισθωτό από τον εργοδότη ή δικαστικό επιμελητή. Σημείωση: Για σπουδαίο λόγο π.χ. εγκύου, συνδικαλιστή, επιπλέον κοινοποίηση στο Σ.ΕΠ.Ε. των σπουδαίων λόγων για τους οποίους έγινε η απόλυση. Ε7 Έντυπο ΒΕΒΑΙΩΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥή ΕΡΓΟΥ[ΛΗΞΗ] ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Ηλεκτρονική υποβολή λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου σύμβασης εργασίας εντός οκτώ (8) ημερών απότηλήξητης. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε8 Έντυπο ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Κατά την ηλεκτρονική υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» καταχωρούνται οι νόμιμες υπερωρίες των εργαζομένων, οι οποίες εξακολουθούν να γνωστοποιούνται το πρώτο 15θήμερο του επόμενου μήνα στο Σ.ΕΠ.Ε. ΒΙΒΛΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ (Τηρείται αθεώρητο στο χώρο εργασίας, ηλεκτρονικά ή Βιβλίο χειρόγραφα) Καταχωρούνται η ειδικότητα του μισθωτού, η ώρα έναρξης & λήξης ωραρίου εργασίας, η ώρα έναρξης & λήξης της υπέρβασης του νομίμου ωραρίου, η αιτία για την οποία πραγματοποιείται η υπερωριακή απασχόληση, και η υπογραφή του εργαζόμενου. Σημείωση: Από 8/12/2014 καταργήθηκε η τήρηση του Ειδικού βιβλίου Τροποποίησης Ωρών Εργασίας στο μέρος που αφορά τις αλλαγές ωρών εργασίας και ημερών ανάπαυσης (ρεπό). Οι τροποποιήσεις ωραρίου και της χορήγησης αναπληρωματικής ανάπαυσης (ρεπό) γίνεται με την υποβολή του Εντύπου Ε 4. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ N.3996/2011 άρθρο 65/ΦΕΚ τ. Α'/170/ Υ.Α.29502/85/ΦΕΚ τ.β 2390/ Υ.Α. 5072/6/ΦΕΚ τ.β /449/ Ν. 2112/1920 Ν.3198/1955 /ΦΕΚ τ. Α'/98/ Υ.Α /ΦΕΚ τ. Β'/93/ Υ.Α /56 Ν.4093/2012 παρ ΙΑ 13/ΦΕΚ τ.α /222/ Υ.Α. 5072/6/ΦΕΚ τ.β /449/ Υ.Α.29502/85/ΦΕΚ τ.β 2390/ Ν. 4093/2012 παρ ΙΑ 13/ΦΕΚ τ.α /222/ Υ.Α. 5072/6/ΦΕΚ τ.β /449/ Υ.Α.29502/85/ΦΕΚ τ.β 2390/ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 4144/2013 άρθρο 80 Ν. 4225/2014 άρθρο 14 Ν. 4310/2014 άρθρο 55 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε4 Έντυπο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Ηλεκτρονική υποβολή ετήσιου πίνακα Ε4 από 21

Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αµειβοµένων µισθωτών µε κυµαινόµενες αποδοχές και αποτίµηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2007.

Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αµειβοµένων µισθωτών µε κυµαινόµενες αποδοχές και αποτίµηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2007. Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αµειβοµένων µισθωτών µε κυµαινόµενες αποδοχές και αποτίµηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2007. /ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 57/2007 Αριθ.Πρωτ.: Α42/6/25-4

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 27/10/2011. Αριθμ. Πρωτ. Α42/12. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τμήματα Εσόδων

Αθήνα 27/10/2011. Αριθμ. Πρωτ. Α42/12. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τμήματα Εσόδων ΑΔΑ: 45Β3461ΩΓ-ΝΘΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Αχαρνών 417 Αθήνα τηλ.2530.404

Παράρτηµα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Αχαρνών 417 Αθήνα τηλ.2530.404 Παράρτηµα Ένθετο 1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Αχαρνών 417 Αθήνα τηλ.2530.404 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ 01-11-2003 έως 30-11- 2003 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές και αποτίμηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2013»

ΘΕΜΑ : «Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές και αποτίμηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2013» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΥ54691ΩΓ-ΖΧ6 Αθήνα 13/02/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 14 / ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. τεκμηρίωση στην πληροφόρηση. www.pim.gr

Τεύχος 14 / ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. τεκμηρίωση στην πληροφόρηση. www.pim.gr Τεύχος 14 / ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ www.pim.gr τεκμηρίωση στην πληροφόρηση ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Περιορισμός εργασιών της επιχείρησης & αντιμετώπισή του Προληπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αµειβοµένων µισθωτών µε κυµαινόµενες αποδοχές και αποτίµηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2008»

ΘΕΜΑ : «Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αµειβοµένων µισθωτών µε κυµαινόµενες αποδοχές και αποτίµηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2008» Αθήνα /5/2008 Αριθµ. Πρωτ. Α42/4 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 000 FAX : 210 52 23 228 E mail

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. : 11 ΑΔΑ: ΒΟΖΓ4691ΩΓ-ΡΓΚ. Με τις αριθ. 298/Σ41/ και 299/Σ41/ αποφάσεις του. Αθήνα 6/2/2012. Αριθμ. Πρωτ.

ΑΡ. : 11 ΑΔΑ: ΒΟΖΓ4691ΩΓ-ΡΓΚ. Με τις αριθ. 298/Σ41/ και 299/Σ41/ αποφάσεις του. Αθήνα 6/2/2012. Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Υπολογισμός Δώρου Πάσχα ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: Για την ορθή εξεύρεση των ημερών υπολογισμού του Δώρου Πάσχα προτείνεται από την επιστημονική ομάδα της Epsilon Net το Άνοιγμα Περιόδου ακόμη και για μήνες οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού του Δώρου Πάσχα. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων»

Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων» Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Δώρο Χριστουγέννων Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Νομική θεμελίωση. 4 3. Νομική φύση δώρου Χριστουγέννων.. 4 4. Δικαιούχοι... 4 5. Προϋποθέσεις καταβολής...

Διαβάστε περισσότερα

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΕ Η/Υ & ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ν.4093/12.12.11.2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Η σύμβαση εργασίας 1.1. Είδη Συμβάσεων Εργασίας και η ισχύς τους 1.1.1. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 1.1.2. Σύμβαση Έργου 1.1.3. Σύμβαση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα Εργασιακά Θέματα Δώρο Πάσχα Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δώρο Πάσχα Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Δικαιούχοι. 4 3. Χρόνος και τρόπος καταβολής 4 4. Υπολογισμός δώρου Πάσχα. 5 5. Βάση υπολογισμού. 6 6. Συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΦΟΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΦΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι, ΙΙ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α)

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) Α) ΑΝΥΠΑΙΤΙΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ Τα άρθρα 648, 652-655 του Α.Κ. αναφέρουν ότι ο μισθός καταβάλλεται εφόσον πραγματικά παρασχέθηκε εργασία από τον εργαζόμενο. Εξαίρεση αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 425 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 7 -Ποιοί θεωρούνται μισθωτοί, ποιοί υπάλληλοι και ποιοί εργάτες 7 -Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

www.pim.gr Α.Π.Δ. ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ ΝΕΑ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2014 Τεύχος 26 / Απρίλιος 2014 Ηλεκτρονική Έκδοση

www.pim.gr Α.Π.Δ. ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ ΝΕΑ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2014 Τεύχος 26 / Απρίλιος 2014 Ηλεκτρονική Έκδοση Τεύχος 26 / Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α.Π.Δ. ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ ΝΕΑ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2014 www.pim.gr ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΣΗ από την υποχρεωτική ηλεκτρονική αποστολή εντύπων

ΕΞΑΙΡΕΣΗ από την υποχρεωτική ηλεκτρονική αποστολή εντύπων Ηλεκτρονική υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ - ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) εντύπων με στοιχεία για θέματα αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11.

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ Άρθ. 8 του Α.Ν. 549/77 (ΦΕΚ 250 Α ) κατά το μέρος που Παραβίαση διατάξεων για την κατάτμηση του χρόνου της 1. κύρωσε το άρθ. 7 της από 26.1.1977

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90 ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες, με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α και β βαθμού συγγενείας» ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η Νικόλαος Καρανάσιος Εξαρτημένη εργασία Συμβατική (νόμιμη) Εργασία Υπερεργασία Υπερωρία Εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες Εργασία σε εξαιρέσιμες ώρες Εργασία Μαθητείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδομα Δώρο εορτών Χριστουγέννων

Επίδομα Δώρο εορτών Χριστουγέννων Επίδομα Δώρο εορτών Χριστουγέννων Πρασσάς Βασίλης - Εξειδικευμένος Σύμβουλος Εργασιακών Θεμάτων Με το συγκεκριμένο άρθρο επιχειρείται μια ως επί το πλείστον πιο λεπτομερής προσέγγιση όλων των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας»

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διευθέτηση χρόνου εργασίας Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.. 6 3. Περιεχόμενο της διευθέτησης χρόνου εργασίας.. 6 4. Διασφαλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λ.π.

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λ.π. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λ.π.) Π.Κ. 47/5 6-2006 Άρθρο 1 Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μουσικών και Τραγουδιστών όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μουσικών και Τραγουδιστών όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μουσικών και Τραγουδιστών όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 25/24-03-2005) Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του Πίνακας αδειών υπαλλήλων και εργατών με συνολική υπηρεσία ή προϋπηρεσία μέχρι 10 έτη μη συμπληρωμένα στον ίδιο εργοδότη ή μέχρι 12 έτη μη συμπληρωμένα σε οποιονδήποτε εργοδότη ή μέχρι 25 έτη συμπληρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Ημερίδα 2014 Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Πρόσληψη Εργαζομένου Η πρόσληψη κατατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Εργάνη την ίδια ημέρα και πριν ο εργαζόμενος αναλάβει καθήκοντα Ο πίνακας ωρών εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ) 2012 --------------------------- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2012) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Πέντε είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Ν /

Ν / EFG Business Services S.A. Καλλιρόης 21, 11743 Αθήνα Τηλ: 210 9008500, Fax: 210 9008600 Ν. 4093 / 12.11.2012 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 Αξιότιμοι συνεργάτες, Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λ.π.

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λ.π. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λ.π.) Π.Κ. 41/21-6-2002 Άρθρο 1 Στις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4/3/2010. Αριθμ. Πρωτ. Α23/266/14

Αθήνα, 4/3/2010. Αριθμ. Πρωτ. Α23/266/14 Αθήνα, 4/3/2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ -ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: - ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡ. ΕΠ/ΤΩΝ - ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λ.π.

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λ.π. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λ.π.) Π.Κ. 47/16-5-2005 Άρθρο 1 Στις

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στην εργατική νομοθεσία και η δι αυτών παρεχόμενη ευχέρεια στον εργοδότη της εξαρτημένης σύμβασης εργασίας Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Άρθρο 1

Σχέδιο Νόμου Για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Άρθρο 1 Σχέδιο Νόμου Για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Άρθρο 1 Αρμοδιότητα σύναψης επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Η περίπτωση 5 του άρθρου 3 του ν. 1876/1990,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγών-χειριστών βοηθών χειριστών αντλίων σκυροδέματος κ.λπ. περιοχής Ν. Αττικής» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 /

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανογραφημ ένη Μισθοδοσία

Μηχανογραφημ ένη Μισθοδοσία Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Μηχανογραφημ ένη Μισθοδοσία Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Εισηγητής : Κωνσταντίνος Τσουμάνης Δικηγόρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. (Ζητήματα εργατικού Δικαίου) ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κατά την Α Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας.

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας. Αθήνα 23/4/2014 Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/33 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : M. Δημητρακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 13251/531/15-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1655/τ.Β /2010) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 13251/531/15-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1655/τ.Β /2010) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειδικοί χρόνοι ασφάλισης Συνοπτική παρουσίαση. 3 1. Γενικά. 8 2. Ασφάλιση κατά τον χρόνο ασθένειας..... 8 3. Οφειλόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Ε Ω Ν Η σχέση όρων συλλογικών συμβάσεων με άλλους ρυθμιστικούς παράγοντες ΣΣΕ και Νόμος Ταυτόχρονη ρύθμιση των ίδιων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 16-24 ΕΤΩΝ, ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 - Έντυπα και Ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες πράξεις για να ισχύουν και να τηρούνται από τον εργοδότη

Άρθρο 2 - Έντυπα και Ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες πράξεις για να ισχύουν και να τηρούνται από τον εργοδότη Αριθμ. 29502/85/1-9-2014 : Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθ. 5072/ 6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β7449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του.

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /11/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.27040 /1798 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 22 / Δεκέμβριος 2013. Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. τεκμηρίωση στην πληροφόρηση. www.pim.gr

Τεύχος 22 / Δεκέμβριος 2013. Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. τεκμηρίωση στην πληροφόρηση. www.pim.gr Τεύχος 22 / Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ τεκμηρίωση στην πληροφόρηση www.pim.gr ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Υ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε Ι Ε άρθρα Το επίδομα (Δώρο) εορτών Χριστουγέννων νέου έτους - σελ. 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών Π.Κ. 142/8-11-2000 Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών που Εργάζονται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Αττικής Σήμερα ++++ Οκτωβρίου 2000, με την παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών/-τριών χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιοµηχανίας και πολτού χάρτου όλης της Χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο δικαιούνται, από τους πάσης φύσεως εργοδότες τους:

Όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο δικαιούνται, από τους πάσης φύσεως εργοδότες τους: Απόφαση 19040/81 Υπ. Οικονομικών και Εργασίας ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (ΔΩΡΑ) ΕΟΡΤΩΝ (ΦΕΚ 742 τ. Β/9-2-1981) ------------------------------------------------------------------------------------- ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (ΔΩΡΑ) ΕΟΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24/02/2014 Αριθμ. Πρωτ. Τ01/652/6

Αθήνα, 24/02/2014 Αριθμ. Πρωτ. Τ01/652/6 Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 17/24.2.2014 Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, από 1-12-2013, στην Α.Π.Δ. μέσω ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ1Λ-ΝΧ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: 45Ψ1Λ-ΝΧ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Δ ΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 24176/730 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30/11/2015. Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/54411/1797

Αθήνα, 30/11/2015. Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/54411/1797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) ΤΜΗΜΑΤΑ A & Β ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β436Λ-70Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθ. πρωτ.: οίκ. 25932

ΑΔΑ: Β436Λ-70Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθ. πρωτ.: οίκ. 25932 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Αθήνα: 12/10/2012 Αριθ. πρωτ.: οίκ. 25932 ΟΑΕΔ: 210 9989044 210 9989019 ΣΕΠΕ: 210 3748743

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2004-2005 Στην Αθήνα σήμερα 20 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ιωάννης Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση στο ΙΚΑ των απασχολουμένων με το κομμάτι (φασόν) Σ Χ Ε Τ : Οι εγκύκλιοι 83/88, 3/87 και 35/88.

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση στο ΙΚΑ των απασχολουμένων με το κομμάτι (φασόν) Σ Χ Ε Τ : Οι εγκύκλιοι 83/88, 3/87 και 35/88. ΘΕΜΑ: Ασφάλιση στο ΙΚΑ των απασχολουμένων με το κομμάτι (φασόν) Σ Χ Ε Τ : Οι εγκύκλιοι 83/88, 3/87 και 35/88. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 1902 90 (ΦΕΚ/138/17-10-90 τ. Α) Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

- Π. Ραπανάκης, Επίδομα εορτής Χριστουγέννων

- Π. Ραπανάκης, Επίδομα εορτής Χριστουγέννων 1 of 19 - Π. Ραπανάκης, Επίδομα εορτής Χριστουγέννων Πέτρος Γ. Ραπανάκης Οικονομολόγος - Εργασιακός Σύμβουλος Η ισχύουσα νομοθεσία για τον υπολογισμό και την καταβολή του επιδόματος (δώρου) Χριστουγέννων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής: ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 (Πεδίο Εφαρμογής) Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών και θερμαστών που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου» Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 «Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 7 του, άρθρου 4 του Ν. 3029/2002 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης µε αρ. Φ11321/οικ. 9584/483.»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3/10/2011 Αρ. Πρωτ.Φ.11321/22575/1810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λπ.) ( Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Δεκέμβριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΔΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Δεκέμβριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΔΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ. ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τεύχος 44 Δεκέμβριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΔΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ www.pim.gr περιεχόμενα άρθρα Δώρο Χριστουγέννων... σελ. 5 Υπολογισμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

- Κ. Σταϊκούρας, Κανονική άδεια και επίδομα αδείας

- Κ. Σταϊκούρας, Κανονική άδεια και επίδομα αδείας - Κ. Σταϊκούρας, Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κωνσταντίνος Σωτ. Σταϊκούρας, τ. Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Τρόπος υπολογισμού ημερών και αποδοχών κανονικής άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λπ.)» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας =====================================

ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας ===================================== ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας ===================================== Το ατομικό βιβλιάριο υγείας είναι η ασφαλιστική ταυτότητα για παροχές σε είδος και σε χρήμα του άμεσα ασφαλισμένου. Το οικογενειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα: 21. 11. 2012 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις Η κρίση που αντιμετωπίζει η οικονομία μας και τα δημοσιονομικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΘΝΙΚΗ» (Τ.Α.Π.Α.Ε. Ε.)

«Η ΕΘΝΙΚΗ» (Τ.Α.Π.Α.Ε. Ε.) Αθήνα, 11/8/2008 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10/9/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/530. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 10/9/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/530. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΕΝΙΙΑΙΙΟ ΤΤΑΜΕΕΙΙΟ ΑΣΣΦΑΛΙΙΣΣΗΣΣ ΜΙΙΣΣΘΩΤΤΩΝ ΔΔ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΓΧΟΥ ΚΟΙΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου

2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου Νοέµβριος 2012 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο ν. 4093/2012 µε τον τίτλο «Έγκριση Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 23 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου Κρήτης: 5/4-05-2004) Στο Ηράκλειο της Κρήτης σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.

Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3227/04 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 50/2006 Αριθµ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. - 1221 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 40 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2001 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία.2 2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται. 3 3. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων 13-15, 105

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 1988 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 1988 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 1988 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΤΜΗΜΑ Γεν. Ασφ. Μισθωτών Α2Ι/Φ.Τ.296 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8,10241 ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: 35 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Στουρνάρη -, Αθήνα 10 2 Τηλ.: 210-12000 Fax: 210-208 E-mail: edop@ppc.gr, www.edopdei.gr Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Εισαγωγικό σημείωμα Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ παρακολουθώντας τις εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 Στην Αθήνα σήμερα 25 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-12 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 54871 /1270 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 4826/190/25-5-2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 977/τ.Β /2011) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 4826/190/25-5-2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 977/τ.Β /2011) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προαιρετική Ασφάλιση..4 Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4 Νέοι Ασφαλισμένοι..7 Μακροχρόνια Άνεργοι..8 Ασφαλισμένοι ενταχθέντων στο Ι.Κ.Α. Ασφαλιστικών Οργανισμών 10 Αυτασφάλιση..10 Αυτασφάλιση Απολυόμενων

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος Ασφάλισης - Κλάδοι Ασφάλισης

Τρόπος Ασφάλισης - Κλάδοι Ασφάλισης Θ Ε Μ Α : «Τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν την ασφάλιση του κατ' οίκον του εργοδότη απασχολούμενου προσωπικού (Κεφ. Ζ του ΚΑ του ΙΚΑ. αρθρ. 52-56). Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 26 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα: - - 2012 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Τ.Κ.: 101 82, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα