Νοσογόνος παχυσαρκία και ψυχοκοινωνική κατάσταση ασθενών: ποιες οι προσδοκίες τους από την χειρουργική επέμβαση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νοσογόνος παχυσαρκία και ψυχοκοινωνική κατάσταση ασθενών: ποιες οι προσδοκίες τους από την χειρουργική επέμβαση"

Transcript

1 Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας(2014) Τόμος 6,Τεύχος 1, ISSN Νοσογόνος παχυσαρκία και ψυχοκοινωνική κατάσταση ασθενών: ποιες οι προσδοκίες τους από την χειρουργική επέμβαση Τριγώνη Μ. 1, Δημητράκη Μ. 2, Μελισσάς Ι. 3 1 Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης, ΠΕ Κοινωνική Λειτουργός, Πολιτικός Επιστήμονας, Προϊσταμένη Κοινωνικής Υπηρεσίας Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης (Πα.Γ.Ν.Η). 2 ΤΕ Νοσηλεύτρια, Τομεάρχης Ν. Υ. Πα.Γ.Ν.Η. 3 Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, Δ/ντης Χειρουργικής Ογκολογίας - Μεταβολικών νοσημάτων Πα.Γ.Ν.Η. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η παχυσαρκία θεωρείται διεθνώς ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς τείνει να πάρει διαστάσεις επιδημίας και παρουσιάζεται ως νόσος πολυπαραγοντική. Στην Ελλάδα το ποσοστό των παχύσαρκων αυξάνεται συνεχώς. Σκοπός της μελέτης ήταν να ερευνήσει την ψυχοκοινωνική κατάσταση και τις προσδοκίες των ασθενών οι οποίοι αποφάσισαν να χειρουργηθούν. Υλικό- Μέθοδος: Συλλέχτηκαν δεδομένα για όλους τους ασθενείς (91 άτομα) οι οποίοι νοσηλεύτηκαν στην Χειρ. Ογκολογική κλινική (Χ.ΟΓΚ.) του Πα.Γ.Ν.Η., για χειρουργική επέμβαση νοσογόνου παχυσαρκίας και μελετήθηκαν προοπτικά σε περίοδο είκοσι (20) μηνών. Χρησιμοποιήθηκε συνέντευξη με ημιδομημένο ερωτηματολόγιο κοινωνικό ιστορικό. Αποτελέσματα: Το 78% ήταν γυναίκες Ελληνικής υπηκοότητας. Το 68% ανέφεραν ότι στην πατρική τους οικογένεια υπήρχε ανάλογο πρόβλημα. Το 59% είχαν συνοδά προβλήματα υγείας. Παράγοντες που επηρέασαν την αύξηση βάρους: 39% κακή διατροφή, 34% ψυχολογική κατάσταση, 23,2% εγκυμοσύνη, 14,6% προβλήματα υγείας. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν προηγούμενες προσπάθειες απώλειας βάρους. Ο σημαντικότερος λόγος που συντέλεσε στην απόφασή τους να χειρουργηθούν ήταν η θετική ενημέρωση που είχαν για την κλινική και τον ιατρό 49%. Οι προσδοκίες τους από την επέμβαση ήταν: για το 91% η βελτίωση της υγείας τους, για το 75,8% η βελτίωση της εξωτερικής τους εμφάνισης, για το 19,8% οι καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις, ενώ για το 14,3% βελτίωση σχέσεων με τον/την σύντροφο τους. Συμπεράσματα: Η πλειοψηφία των ασθενών αποφάσισαν να χειρουργηθούν αφού είχαν ήδη πολλά συνοδά προβλήματα υγείας. Φαίνεται ότι για την παχυσαρκία ευθύνονται πολλοί παράγοντες, οι οποίοι απαιτούν συστηματική αντιμετώπιση με μακροπρόθεσμους στόχους. Η εφαρμογή προγραμμάτων, με κατεύθυνση τη διατροφή, τη φυσική δραστηριότητα, τη συναισθηματική ενθάρρυνση και υποστήριξη του ατόμου, είναι αναγκαία.. Λέξεις κλειδιά: νοσογόνος παχυσαρκία, παράγοντες, χειρουργική αντιμετώπιση, προσδοκίες Υπεύθ. Αλ/φίας: Τριγώνη Μαρία Αριθ. Τηλ : Δ/νση: Ευαγ. Μαρκογιαννάκη 46 Ηράκλειο 44

2 Interscientific Health Care (2014) Vol 6, Issue 1, ISSN Morbid obesity and patients psychosocial situation: what are their expectations from the surgery Trigoni M 1, Dimitraki M 2., Melissa I 3 1 PhD University of Crete, WP Social Worker, Political Scientist, Head of Social Service University Hospital of Crete 2 Nurse, Head of Sector, Nursing Services University Hospital of Crete 3 Professor of Medicine, University of Crete, Surgical Oncology - Metabolic diseases University Hospital of Crete ABSTRACT Introduction: Obesity is internationally considered one of the most serious public health problems as it tends to be an epidemic, and is presented as a multi factorial disease. In Greece, the percentage of obese people is increasing. Purpose of this study was to investigate the psychosocial situation and expectations of patients who decided to have surgery. Material Methods: Data were collected for all patients (91 people) who were hospitalized in Surgical Clinical Oncology of Pa GNI, surgery for morbid obesity were studied prospectively over a period of twenty (20) months. Used semi-structured interview questionnaire - social history. Results: 78% were female Greek citizenship. 68% reported that the paternal family had similar problem. 59% had accompanying health problems. Factors influencing weight gain: 39% malnutrition, 34% psychological condition, pregnancy 23.2%, 14.6% health problems. All participants had previous weight loss efforts. The major factor that contributed to the decision for surgery was the positive information they had about the clinic and the doctor 49%. Their expectations of the surgery were: 91% for the improvement of their health, for the 75.8% improvement of their appearance, for the 19.8% better interpersonal relationships while 14.3% improvement in relations with his / her partner. Conclusion: The majority of patients agreed to surgery after they had already many attendant health problems. Seems responsible for obesity are many factors which require regular treatment with long-term goals. The implementation of programs towards nutrition, physical activity, emotional support and encouragement of the person is necessary. Key words: Morbid obesity, factors, surgery, expectations ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, μια αυξανόμενη τάση της παχυσαρκίας των ενηλίκω έχει παρατηρηθεί στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες σε όλο τον κόσμο, φθάνοντας διαστάσεις επιδημίας (WHO, 2000). Σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα, η παχυσαρκία αποτελεί σοβαρό και με αυξανόμενο ρυθμό πρόβλημα (WHO, 2008), είναι ένα από τα συχνότερα νοσήματα της σημερινής εποχής, οφείλεται σε σύνθετους παράγοντες, επομένως θεωρείται πολυπαραγοντική νόσος (James, 2008; Κυρίτση, 2004; Adair, 2008), και απαιτεί ολοκληρωμένη αντιμετώπιση με μακροπρόθεσμους στόχους. Παγκοσμίως, η παχυσαρκία αποτελεί τη δεύτερη κατά σειρά αιτία θανάτου που μπορεί να αποφευχθεί (Odgen et al., 2006; Berghofer et al., 2008; Atlantis & Baker, 2008; Vaidya, 2006). Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας,από το 1984, έχει εντάξει την παχυσαρκία στον κατάλογο των παθήσεων και χαρακτηρίζει την παχυσαρκία «μία από τις σύγχρονες μάστιγες που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού, και χαρακτηρίζεται από υπερβολική εναπόθεση λίπους στις λιποαποθήκες του σώματος» (Odgen et al., 2006; Berghofer et al., 2008) και οι τάσεις Cor. Author: Trigoni Maria Tel : Evag. Markogiannaki Street Iraklio Greece 45

3 παχυσαρκίας είναι αυξητικές τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες (Christou et al., 2004). Τα τελευταία χρόνια η νοσογόνος παχυσαρκία (Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) >40kg/m 2 )αποτελεί σοβαρή απειλή για την υγεία (Christou et al., 2004) και ιδιαίτερα στις δυτικές κοινωνίες οι ρυθμοί εμφάνισης είναι ραγδαία αυξανόμενοι. Όταν ο ΔΜΣ ξεπερνά το 40 kg/m 2 σημαίνει ότι το άτομο έχει σοβαρή (νοσογόνος) παχυσαρκία, τα παραπάνω κιλά κατ επέκταση το σωματικό λίπος γίνονται πολύ επικίνδυνα για την υγεία μας, ευνοώντας μια σειρά νοσημάτων, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, κάποιοι τύποι καρκίνου κ.α. Η επίπτωση της παχυσαρκίας των ενηλίκων στις αναπτυγμένες χώρες, αυξήθηκε την τελευταία δεκαετία κατά 37%. Στην Αμερική το 33,2% των γυναικών και το 26,7% των ανδρών είναι παχύσαρκοι (Hedley et al., 2004).Υπολογίζεται ότι 97 εκατομμύρια ενηλίκων στις Η.Π.Α. και το 15-20% του πληθυσμού της Ευρώπης είναι παχύσαρκοι. Σχεδόν ένας στους τρεις Αμερικανούς και ένας στους τέσσερεις Ευρωπαίους θεωρείται σήμερα παχύσαρκος (ΔΜΣ >30kg/m 2 ), ενώ πολύ μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των υπέρβαρων (ΔΜΣ >25 και <30) (Hedley et al., 2004; WHO, 1997).Μέχρι το έτος 2015, περίπου 2.3 δισεκατομμύρια ενήλικες θα είναι υπέρβαροι και πάνω από700 εκατομμύρια παχύσαρκοι (WHO, 2008). Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρώπη στην παχυσαρκία των ανδρών, με ποσοστό 27% και τη δεύτερη στην παχυσαρκία των γυναικών με ποσοστό 18%. Η Ελλάδα διαθέτει από τα υψηλότερα ποσοστά παχύσαρκων ενηλίκων (Magkos et al., 2006), ενώ έχει αναφερθεί το υψηλότερο ποσοστό παιδικής παχυσαρκίας σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης (Cataneo et al., 2010) με κυριότερους αιτιολογικούς παράγοντες τις κακές διατροφικές συνήθειες και τη μείωση της φυσικής δραστηριότητας. Ως αίτια για την εξέλιξη της νοσογόνου παχυσαρκία έχουν αναγνωριστεί (Cope & Allison, 2006) οι άσχημες διατροφικές συνήθειες, (η αυξημένη πρόσληψη τροφής, η χρονική κατανομή των γευμάτων, τα περιστασιακά γεύματα), η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας (η καθιστική εργασία, η έλλειψη επαρκούς σωματικής δραστηριότητας), οι γενετικοί παράγοντες (γονίδια) (Maes et al., 1997; Loos & Bouchard, 2003), οι μεταβολικοί, ενδοκρινολογικοί, οικογενειακοί, κοινωνικοί καθώς και οι ψυχολογικοί παράγοντες (Atlantis & Baker, 2008; Vaidya, 2006), η γενετική προδιάθεση, με κύριο προδιαθεσικό παράγοντα την κληρονομικότητα. Ορισμένα άτομα έχουν την τάση να παχαίνουν περισσότερο από άλλα, τρώγοντας την ίδια ποσότητα φαγητού. Σημαντικό ρόλο παίζει η προδιάθεση του ανθρώπου να αναπτύξει μια σχέση εξάρτησης από το φαγητό, πράγμα που μπορεί να καταλήξει σε υπερφαγία. Η τάση μεγάλου ποσοστού ανθρώπων με ψυχολογικό ή κοινωνικό stress να καταφεύγει στις γευστικές απολαύσεις ως μέσο εκτόνωσης. Οι άνθρωποι δεν τρώνε μόνο και μόνο για να χορτάσουν. Το γεύμα αποτελεί το μέσο για την κάλυψη ψυχολογικών αναγκών, όπως η ευχαρίστηση, η ξεκούραση και η ηρεμία. Γίνεται η αφορμή να κάνουμε ένα «διάλειμμα» από τις υποχρεώσεις, το άγχος και την εσωτερική ένταση Σημαντικό ρόλο για την εκδήλωση τυχόν γενετικής προδιάθεσης, παίζει το σύγχρονο περιβάλλον του λεγόμενου δυτικού κόσμου και η υπεραφθονία τροφών υψηλής θερμιδικής αξίας, καθώς ενσωματώνει νοσογόνους παράγοντες: έλλειψη σωματικής άσκησης, εύκολη πρόσβαση σε πολλές παχυντικές τροφές, ψυχολογικό ή κοινωνικό stress. Άλλοι παράγοντες: ενδοκρινολογικές διαταραχές, λήψη φαρμάκων, διακοπή του καπνίσματος. Επίδραση στη διαμόρφωση των σύγχρονων διατροφικών συνηθειών είχε η αλλαγή του ρόλου των γυναικών, με τις περισσότερες γυναίκες να εργάζονται και εκτός σπιτιού. Στο Πα.Γ.Ν.Η. στην κλινική της Χειρουργικής Ογκολογίας Μεταβολικών νοσημάτων, χειρουργούνται ασθενείς με νοσογόνο παχυσαρκία. Από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής, κρίθηκε αναγκαίο να παρακολουθούνται οι ασθενείς κατά την νοσηλεία τους από κοινωνικό λειτουργό, για την παροχή συναισθηματικής στήριξης και τη διερεύνηση των αναγκών τους, των παραγόντων που τους οδήγησαν στην νόσο, καθώς και να συζητηθούν οι προσδοκίες τους από την χειρουργική επέμβαση. Οι κοινωνικοί λειτουργοί στο χώρο της υγείας, ασχολούνται με την εκτίμηση των αναγκών των ασθενών με νοσογόνο παχυσαρκία, παρέχοντας συναισθηματική στήριξη και συμβουλευτική για την ενεργοποίηση τους, πληροφόρηση για διάφορα θέματα που τους απασχολούν, παραπομπή σε προγράμματα και κέντρα στήριξης της κοινότητας. Ως μέλη της ομάδας υγείας οι κοινωνικοί λειτουργοί, αναπτύσσουν προγράμματα, συνεργαζόμενοι με τους άλλους επαγγελματίες υγείας υποστήριξης και παραδοχής των ασθενών. (Δημοπούλου Λαγωνίκα, 2006). Λίγες μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί παγκοσμίως (Rabner & Greenstein, 1991)και ιδιαίτερα στην Ελλάδα για τις προσδοκίες των ασθενών οι οποίοι αποφασίζουν να χειρουργηθούν λόγω της νοσογόνου παχυσαρκίας (Wee et al., 2006). Η έλλειψη μελετών αυτή επισήμανε την αναγκαιότητα διερεύνησης των αναγκών και των προσδοκιών των ασθενών και την παρουσίαση της εμπειρίας των κοινωνικών λειτουργών που συμμετέχουν για πρώτη φορά σε αυτή την δραστηριότητα της κλινικής. Σκοπός αυτής της μελέτης αποτέλεσε η διερεύνηση των παραγόντων οι οποίοι συνέβαλλαν στην αύξηση του βάρους στους ασθενείς και τι προσδοκούσαν οι ασθενείς από τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκαν, καθώς επίσης η πορεία τους για τη λήψη της απόφασης και αν υπήρχε υποστήριξη σε αυτήν. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Η μελέτη διεξήχθη στην κλινική της Χειρουργικής Ογκολογίας- Μεταβολικών νοσημάτων ΠΑΓΝΗ. Η συλλογή των δεδομένων έγινε στο χώρο της κλινικής 46

4 σε περίοδο είκοσι (20) μηνών, για όλους τους ασθενείς (91 άτομα) οι οποίοι νοσηλεύτηκαν στην κλινική, με ΔΜΣ να ξεπερνά το 40 kg/m 2, για χειρουργική επέμβαση νοσογόνου παχυσαρκίας και μελετήθηκαν προοπτικά από κοινωνικό λειτουργό (ΜΤ). Εργαλείο - Συνέντευξη: Για την συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο κοινωνικό ιστορικό το οποίο δημιουργήθηκε με βάση την ανασκόπηση από βιβλιογραφικές πηγές pubmed. Σε κάθε ασθενή με νοσογόνο παχυσαρκία, μετά την εισαγωγή του στην κλινική, ο κοινωνικός λειτουργός (ΜΤ) με τη σύμφωνη γνώμη του ασθενούς, έπαιρνε συνέντευξη προκειμένου να συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο. Η ημιδομημένη συνέντευξη περιελάμβανε δέκα (10) ενότητες με ερωτήσεις οι οποίες αφορούσαν: 1) τις προηγούμενες προσπάθειες τους για μείωση βάρους, 2) την διερεύνηση παραγόντων που κατά την γνώμη τους ευθύνονταν στην αύξηση του βάρους τους, 3) την κληρονομικότητα στην πατρική οικογένεια, 4) τις απόψεις τους για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, 5) τα κίνητρα τους για αυτή την προσπάθεια, 6) την στάση του οικογενειακού και κοινωνικού - εργασιακού περίγυρου, 7) τις σχέσεις με τους γονείς και αδέρφια τους, 8) τις προσδοκίες τους από την χειρουργική επέμβαση, 9) την πληροφόρηση-ενημέρωση για την επέμβαση, καθώς και 10) τα δημογραφικά τους στοιχεία. Στατιστική ανάλυση Έγινε περιγραφική ανάλυση και οι απαντήσεις των συμμετεχόντων επεξεργάστηκαν με το στατιστικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 16. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας τέθηκε στο p<0,05. Ηθική - δεοντολογία Για το σκοπό της μελέτης όλοι οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν και έδωσαν συγκατάθεση πριν την έναρξη της «πρόσωπο με - πρόσωπο» συνέντευξης και τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Επίσης δόθηκε άδεια από το Διευθυντή της κλινικής για την διεξαγωγή της έρευνας. Η συμμετοχή ήταν εθελοντική και τηρήθηκε η ανωνυμία των συμμετεχόντων και η εμπιστευτικότητα των δεδομένων. Περιορισμοί μελέτης Στην μελέτη μας κλήθηκαν να συμμετέχουν ασθενείς μόνο από την κλινική της Χ.ΟΓΚ του νοσοκομείου. Ένας βασικός μεθοδολογικός περιορισμός είναι η επιλογή εστίασης σε μία μόνο κλινική της Κρήτης, που είχε σαν αποτέλεσμα το μικρό δείγμα ασθενών της μελέτης μας, κάτι που είναι περιοριστικό ως προς την γενίκευση των αποτελεσμάτων. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Χαρακτηριστικά συμμετεχόντων Από τους 91 ερωτηθέντες, οι 71 (78%) ήταν γυναίκες. Η πλειοψηφία ήταν Έλληνες, εκτός τριών (3%). Τρεις στους τέσσερις (76%) κατοικούν σε αστικές περιοχές, ενώ 11% και 13% σε ημιαστικές ή αγροτικές, αντίστοιχα. Ένας μόλις δήλωσε αναλφάβητος, ένας στους τέσσερις (26%) ήταν υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό, γυμνάσιο), ένας στους τρεις (33%) ήταν δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 40% ήταν απόφοιτοι ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης. Τέσσερις στους δέκα (40%) ήταν υπάλληλοι δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα, 24% ήταν έμποροι και ελεύθεροι επαγγελματίες, ενώ το 20% ασχολούνταν με τα οικιακά. Η οικονομική τους κατάσταση, σύμφωνα με δήλωσή τους, ήταν κατά κύριο λόγο μέτρια (62%) ή πολύ καλή (34%). Τέλος, η πλειοψηφία ήταν έγγαμοι (60%), ενώ 30% ήταν άγαμοι και 10% σε διάσταση ή διαζευγμένοι. Αναλυτικά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Ιστορικό παχυσαρκίας παράγοντες που επηρέασαν Στην έρευνά μας επτά στους δέκα (68%) δήλωσαν ότι υπάρχουν και άλλα άτομα στην πατρική οικογένεια με ανάλογο πρόβλημα. Περίπου ένας στους δέκα (11%) είχαν αυξημένο βάρος από τη γέννησή τους, 13% κατά την παιδική ηλικία, 32% κατά την εφηβική και νεανική τους ηλικία (11 έως 20 ετών), ενώ 17% μετά τα τριάντα τους χρόνια. Συνολικά, περισσότεροι από τους μισούς (56%) είχαν ήδη αυξημένο βάρος πριν τα 20 τους χρόνια και επτά στους δέκα (70%) έως 25 ετών. Οι έξι στους δέκα (59%) αντιμετώπιζαν κάποιο συνοδό πρόβλημα υγείας. Ανέφεραν κυρίως προβλήματα θυρεοειδούς 40,7%, κινητικά, μυοσκελετικά 29,6%, υπέρταση 13%, αναπνευστικά και σακχαρώδη διαβήτη 11%, καθώς και ψυχολογικά προβλήματα 5,6%. (πίνακας 2) Το γεγονός για την αιτία αύξησης βάρους ποικίλει. Κυρίως το 39% απάντησε ότι οφείλεται στην κακή διατροφή και το 34% στην ψυχολογική κατάσταση που αντιμετώπιζαν, καθώς ανέφεραν ως παραδείγματα προβλήματα στην πατρική τους οικογένεια, διαζύγιο γονέων ή των ιδίων, άσχημες σχέσεις στον γάμο τους, και αυξημένα οικογενειακά προβλήματα. Το 23,2% των γυναικών το αποδίδει στην εγκυμοσύνη τους και το 14,6 % σε προβλήματα υγείας που αντιμετώπισαν και ιδιαίτερα σε προβλήματα θυρεοειδούς. (πίνακας 2). Προηγούμενες προσπάθειες απώλειας βάρους Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν κάνει προηγούμενες προσπάθειες απώλειας βάρους, τον τελευταίο χρόνο 15%, τα τελευταία 2 ή 3 χρόνια 18%, ενώ η πλειοψηφία των ασθενών (ν=61) για μεγαλύτερο διάστημα από τα τρία χρόνια (67%). Στον πίνακας 2 φαίνονται οι μέθοδοι οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στις προηγούμενες προσπάθειες απώλειας βάρους. Άλλες επίσης ενέργειες απώλειας βάρους που αναφέρθηκαν ήταν, η χρήση σκευασμάτων χαπιών, ενδογαστρικό μπαλόνι, ομοιοπαθητική βελονισμός. Όλοι πλην ενός, δήλωσαν ότι οι προηγούμενες προσπάθειες είχαν αποτέλεσμα και έχασαν κατά μέσο όρο 18 κιλά (τυπική απόκλιση 14,59), κυρίως σε διάστημα 3 ή 6 μηνών (48% και 26% αντίστοιχα). Όμως καμία από αυτές τις μεθόδους δεν ήταν αποτελεσματική, καθώς, όλοι οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι ξαναπήραν βάρος, κατά μέσο όρο 21,8 κιλά (τυπική απόκλιση 14,98), κυρίως σε διάστημα 3 47

5 έως 6 μηνών (58%) ή ενός χρόνου (26%). Η αναποτελεσματικότητα των μεθόδων αυτών επιβεβαιώνεται στατιστικά, καθώς παίρνουν κατά μέσο όρο 3,8 κιλά περισσότερα, από αυτά που χάνουν (p<0,001). Η απόφαση να χειρουργηθούν- προσδοκίες Από την χειρουργική επέμβαση προσδοκούσαν, το 91% βελτίωση της σωματικής και ψυχικής τους υγείας, το 78,5% βελτίωση της εξωτερικής τους εμφάνισης, ενώ το 18,8% επένδυε μέσω της επέμβασης στη βελτίωση των διαπροσωπικών του σχέσεων, το 14,3% στην βελτίωση των σχέσεων με τον σύντροφό τους και 9,9% καλύτερες εργασιακές σχέσεις. (πίνακας 2) Εννιά στους δέκα (91%) δήλωσαν ότι έχουν την στήριξη της οικογένειάς τους για την απόφασή τους να χειρουργηθούν. Την απόφαση να χειρουργηθούν την έλαβαν κυρίως από μόνοι τους 89% και πολύ λιγότερο μετά από προτροπή κάποιου άλλου (πίνακας 2). Για την επέμβαση ενημερώθηκαν το 31,9% από άτομα που ήδη είχαν υποβληθεί στην επέμβαση, το 29,7% από τον ιατρό, το 24,2% από φιλικό τους πρόσωπο και το 13,2% από το μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι συμμετέχοντες έχουν καλές ή πολύ καλές σχέσεις με την οικογένειά τους και τα αδέρφια τους σε ποσοστό 86% και 93%, αντίστοιχα. Επίσης στην πλειοψηφία τους (57%) θεωρούν ότι έχουν τη στήριξη του κοινωνικού τους περίγυρου σχετικά με την επέμβαση, κυρίως μέσα από την κατανόηση, τη συζήτηση και την ενθάρρυνση. Ο σημαντικότερος λόγος που συντέλεσε στην απόφαση να χειρουργηθούν ήταν, η θετική ενημέρωση που είχαν για την κλινική και τον Ιατρό (49%), καθώς επίσης ότι τους σύστησε κάποιος φίλος ή συγγενής που είχε υποβληθεί στην επέμβαση (28%) ή ο Ιατρός τους (12%). Τέλος, τον τύπο της επέμβασης τον επέλεξαν κυρίως γιατί τους το πρότεινε ο Ιατρός (91%) και λιγότερο γιατί ενημερώθηκαν σχετικά από το Internet, φυλλάδια ή περιοδικά (6%). Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις απαντήσεις των συμμετεχόντων, για όλους τους παράγοντες τους οποίους μελετήσαμε σε σχέση με το φύλο. Επίσης δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές για τους παράγοντες που μελετήσαμε σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης. Βρέθηκε μόνο στατιστικά σημαντική διαφορά το ποσοστό αυτών που ακολουθούσαν κάποια δίαιτα με παρακολούθηση διαιτολόγου, που βρέθηκε να αυξάνει με το επίπεδο εκπαίδευσης (p<0.05), όπως φαίνεται στον πίνακα 3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης ανέδειξαν σύνθετους παράγοντες, οι οποίοι ευθύνονται για την εξέλιξη του προβλήματος της νοσογόνου παχυσαρκίας και επιβεβαιώνουν τη διεθνή βιβλιογραφία για την ανάπτυξη νοσογόνου παχυσαρκίας (Manios et al., 2013;James, 2008;Adair, 2008). Αυτοί οι παράγοντες σχετίζονται με την κακή διατροφή που ακολουθούν τα άτομα που φτάνουν στην νοσογόνο παχυσαρκία, την ψυχολογική τους κατάσταση, την περίοδο εγκυμοσύνης που επηρεάζει στην αύξηση βάρους, το οποίο παραμένει και μετά την εγκυμοσύνη, καθώς και με προβλήματα υγείας. Η επίδραση της νοσογόνου παχυσαρκίας, τόσο στη σωματική αλλά και στην ψυχολογική υγεία του ατόμου, με συμπτώματα κατάθλιψης, χαμηλής αυτοεκτίμησης, εμφάνιση οριακής διαταραχής προσωπικότητας, έχουν επισημανθεί και σε προηγούμενες μελέτες (Black et al., 1992; Powers et al., 1999) στη διεθνή βιβλιογραφία και φαίνεται να επηρεάζει την όλη εξέλιξη της παχυσαρκίας (Christou, 2004). Όλοι οι συμμετέχοντες στη μελέτη είχαν ήδη προηγούμενες προσπάθειες απώλειας βάρους, είτε μόνοι τους με δίαιτες, είτε με παρακολούθηση προγραμμάτων σε γυμναστήριο, κέντρο αδυνατίσματος όπως εντοπίζεται και σε προηγούμενη μελέτη (Gibbons et al., 2006), οι οποίες αναφέρουν, ότι η πλειοψηφία των ατόμων που πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση, ανέφεραν στο ιστορικό τους ανεπιτυχείς προηγούμενες προσπάθειες απώλειας βάρους. Επίσης, στην παρούσα μελέτη, κανείς δεν ανέφερε προηγούμενη συνεργασία με κοινωνικό λειτουργό και συμβουλευτική σε προβλήματα σχέσεων, που όπως ανέφεραν, πολλές φορές τους προβλημάτιζαν και τα αντιμετώπιζαν μέσα από την πολυφαγία. Η πλειοψηφία των ασθενών της μελέτης μας αποφάσισαν να χειρουργηθούν αφού ήδη είχαν πολλά προβλήματα υγείας. Οι προσδοκίες τους από την επέμβαση ήταν, βελτίωση της υγείας τους, αποτέλεσμα το οποίο συμφωνεί και με προηγούμενες έρευνες (Wee et al., 2006) βελτίωση της εξωτερικής τους εμφάνισης, καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς και βελτίωση σχέσεων με τον/την σύντροφο τους, αλλά κανείς δεν ανέφερε ότι ήδη πριν το χειρουργείο είχε επισκεφτεί κοινωνικό λειτουργό και είχε προσπαθήσει μία άλλη προσέγγιση του θέματος. Ανέφεραν ότι δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα ή είχαν ξανά πάρει περισσότερο βάρος από ό,τι είχαν χάσει, με αποτέλεσμα να μην έχουν την ψυχική δύναμη να προσπαθήσουν ξανά και έτσι κατέφυγαν ως έσχατη λύση στο χειρουργείο. Στη μελέτη φάνηκε να ήταν προσωπική η απόφαση να χειρουργηθούν, αλλά ο σημαντικότερος λόγος που συντέλεσε στην απόφασή τους να χειρουργηθούν ήταν, η θετική ενημέρωση που είχαν για την κλινική και τον Ιατρό, η σύσταση από φίλο/συγγενή που είχε ήδη χειρουργηθεί, ή από τον Ιατρό τους. Η παχυσαρκία όπως φαίνεται από τη βιβλιογραφία και επιβεβαιώνεται από την παρούσα μελέτη, αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα(james, 2008; Κυρίτση, 2004; Adair, 2008), δηλαδή είναι αποτέλεσμα σύνθετων ψυχολογικών, περιβαλλοντικών, γενετικών και συμπεριφορικών παραγόντων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης μας η πλειοψηφία των ασθενών αντιμετώπιζαν κάποιο συνοδό πρόβλημα υγείας και ανέφεραν κυρίως προβλήματα θυρεοειδούς, κινητικά, μυοσκελετικά, υπέρτασης, αναπνευστικά και 48

6 σακχαρώδη διαβήτη, καθώς και ψυχολογικά προβλήματα. Επίσης εντόπιζαν αιτία αύξησης του βάρους τους την κακή διατροφή, την ψυχολογική κατάσταση, την περίοδο της εγκυμοσύνης και επικεντρώνονταν στα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζαν. Από προηγούμενες μελέτες έχουν αναγνωριστεί ως αίτια για την εξέλιξη της νοσογόνου παχυσαρκία (Cope & Allison 2006) εκτός από τις κακές διατροφικές συνήθειες,, έλλειψη σωματικής δραστηριότητας,, γενετικοί παράγοντες (Maes et al., 1997; Loos & Bouchard, 2003), μεταβολικοί, ενδοκρινολογικοί, οικογενειακοί, κοινωνικοί καθώς και ψυχολογικοί (Atlanti & Baker, 2008; Vaidya, 2006), η γενετική προδιάθεση, με κύριο προδιαθεσικό παράγοντα την κληρονομικότητα, το οποίο επιβεβαιώνεται και στην μελέτη μας αφού η πλειοψηφία ανέφερε ότι υπήρχαν άτομα στη πατρική οικογένεια με ανάλογα πρόβλημα, οι ίδιοι είχαν εντοπίσει ότι το πρόβλημα τους ξεκινούσε από τη παιδική και εφηβική τους ηλικία και η κληρονομικότητα ήταν καθοριστικός παράγοντας του προβλήματος της παχυσαρκίας. Η μελέτη αναδεικνύει την ανάγκη μιας συστηματικής προσπάθειας για πρώιμη συστηματική ενημέρωση και για την πρόληψη της παχυσαρκίας γενικότερα. Η εφαρμογή προγραμμάτων, με κατεύθυνση τη διατροφή, τη φυσική δραστηριότητα, τη συναισθηματική ενθάρρυνση και υποστήριξη του ατόμου, είναι αναγκαία. Η συμβολή των επαγγελματιών υγείας είτε σε υποστηρικτικά προγράμματα συμβουλευτικής παρέμβασης, είτε μέσω διεπιστημονικής προσέγγισης θα βοηθούσε σε αυτή την κατεύθυνση. Οι κοινωνικοί λειτουργοί στο χώρο της υγείας, ασχολούνται με θέματα πρόληψης και αγωγής υγείας στην κοινότητα(payne, 2000) και σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας καλούνται να συντονίσουν προγράμματα ενημέρωσης, πρόληψης και αντιμετώπισης των αναγκών των ασθενών, ιδιαίτερα στην Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στον πληθυσμό ευθύνης της δομής που ανήκουν (Payne, 2000). Η από κοινού δραστηριοποίηση των τοπικών/περιφερειακών υπηρεσιών υγείας, των θεσμικών φορέων της κοινότητας και των συλλόγων ευαισθητοποιημένων πολιτών, αποτελεί μονόδρομο για τη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών για τη βελτίωση των διαδικασιών πρόληψης, διάγνωσης, θεραπευτικής αντιμετώπισης και υποστήριξης των ασθενών με νοσογόνο παχυσαρκία προκειμένου να βελτιωθεί η ψυχοκοινωνική λειτουργία των ασθενών. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η πλειοψηφία τους αποφάσισαν να χειρουργηθούν, αφού ήδη είχαν πολλά προβλήματα υγείας. Φαίνεται ότι για την παχυσαρκία ευθύνονται πολλοί παράγοντες, οι οποίοι απαιτούν συστηματική αντιμετώπιση με μακροπρόθεσμους στόχους. Η εφαρμογή προγραμμάτων, με κατεύθυνση τη διατροφή, τη φυσική δραστηριότητα, τη συναισθηματική ενθάρρυνση και υποστήριξη του ατόμου, μέσα από διεπιστημονική συνεργασία, με τη συμμετοχή του κοινωνικού λειτουργού κρίνεται αναγκαία. Η παχυσαρκία θεωρείται νόσος που μπορεί να προληφθεί εάν γίνουν αλλαγές του τρόπου ζωής. Ο σχεδιασμός μιας κατάλληλης στρατηγικής πρόληψης, ικανής να επιφέρει τροποποίηση συμπεριφοράς, προαγωγή σωστής διατροφής και φυσικής δραστηριότητας, θα πρέπει να είναι ο πρωταρχικός σκοπός κάθε κοινωνίας και κυβέρνησης. Αξιοποιώντας τα αποτελέσματα, μέσα από προσεγγίσεις παρέμβασης οι επαγγελματίες υγείας,κατανοώντας τις ψυχοκοινωνικές διαδικασίες που συμβάλλουν στην παχυσαρκία των ασθενών, μπορούν να συντονίσουν προγράμματα ενημέρωσης, πρόληψης και αντιμετώπισης των ψυχοκοινωνικών αναγκών των ασθενών. Ευχαριστίες Θερμά ευχαριστούμε όλους τους ασθενείς οι οποίοι δέχτηκαν να συμμετέχουν στη μελέτη μας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Adair LS. (2008) Child and adolescent obesity: epidemiology and developmental perspectives. PhysiolBehav., 94:8-16. Atlantis E, Baker M. (2008) Obesity effects on depression: systematic review of epidemiological studies. Int J Obes (Lond), 32(6): Berghofer A, Pischon T, Reinhold T, Apovian CM, Sharma AM, Willich SN. (2008) Obesity prevalence from a European perspective: a systematic review. BMC Public Health, 8:200. Black DW, Goldestein RB, Mason EE. (1992) Prevalence of mental disorder in 88 morbidly obese bariatric clinic patients Am J Psychiatry, 149: Cattaneo A, Monasta L, Stamatakis E, Lioret S, Castetbon K, Frenken F, Manios Y, Moschonis G, Savva S, Zaborskis A, Rito AI, Nanu M, Vignerova J, Caroli M, Ludvigsson J, Koch FS, Serra - Majem L, Szponar L, Vanlenthe F, Brug. (2010) Overweight and obesity in infants and pre-school children in the European Union: a review of existing data. Obes Rev, 11: Christou NV, Sampalis JS, Liberman M, Look D, Auger S, McLean AP, MacLean DL. (2004) Surgery Decreases Longterm Mortality, Morbidity, and Health Care Use in Morbidly Obese Patients Ann Surg., 240(3): Cope, Allison DB. (2006) Obesity: person and population. Obesity, 14(7):156S-159S Δημοπούλου - Λαγωνίκα. (2006) Μεθοδολογία Κοινωνικής Εργασίας, Μοντέλα παρέμβασης. ΕλληνικάΓράμματα, σελ. 104 GibbonsI LM, Sarwer DB, Crerand CE, Fabricatore AN, Kuehnel RH, Lipschtz PE, Raper SE, Williams NN, Wadden TA. (2006) Previous weight loss experiences if bariatric surgery candidates: how much have patients dieted prior to surgery? Obesity (silver Spring),14 (2): Hedley AA, Ogden CL, Caroll MD, Curtin LR, Flegal KM. (2004) Prevalence of overweight an obesity among children, adolescents and audlts, JAMA, 291(23) James WP. (2008) The epidemiology of obesity: the size of the problem. JInternMed, 263: Κυρίτση Φ, Μοντεσάτου Μ, Βαλαβανίδου Ε, Θωμοπούλου Α, Γεωργούλα Μ.(2004) Μελέτη σωματομετρικής 49

7 ανάπτυξης παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας σε αστική περιοχή. Νοσηλευτική, 43: Loos RJ, Bouchard C. (2003) Obesity is it a genetic disorder. Intern Med, 254(5): Maes HH, Neale MC, Eaves Lj. (1997) Genetic and environmental factor in relative body weight and human adiposity. Behav Genet, 27(4): Magkos F, Manios Y, Christakis G, Kafatos AG. (2006) Age dependent changes in body size of Greek boys from 1982 to Obesity (Silver Spring), 14: Manios Y, Birbilis M, Moschonis G, Birbilis G, Mougios V, Lionis C, Chrousos GP; on behalf of the Healthy Growth Study group.(2013) Childhood Obesity Risk Evaluation based on perinatal factors and family sociodemographic characteristics: CORE Index.Eur J Pediatr. [Epub ahead of print] Ogden CL, Carrol MD, Curtin LR, McDowell MA, Tabak CJ, Flegal KM.(2006) Prevalence of overweight and obesity in the United States, JAMA, 295(13): Payne M. (2000) Σύγχρονη θεωρία της Κοινωνικής Εργασίας. Ελληνικά Γράμματα, σελ.364. Powers PS, Perez A, Boyd F, Rosemurgy A (1999). Eating pathology before and after bariatric surgery: a prospective study. Int J Eat Disord, 25(3): Rabner J.G., Greenstein R.J.(1991) Obesity surgery: Expectation andreality. International Journal of Obesity, 15(12): Vaidya V. (2006) Psychosocial aspects of obesity. AdvPsychosom Med, 27: Wee C, Jones D, Davis R, Bourland A, Hamel B M. (2006) Understanding Patients Value of Weight Loss and Expectations for Bariatric Surgery. Obesity Surgery, 16, World Health Organization. (2000) Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO consultation. World Health Organ Tech Rep Ser2000, 894:i xii, World Health Organization: Obesity. [cited on 2008 Oct 30]; (Updated periodically throughout the year). Available from: World Health Organization Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic. Report on a WHO Consultation on Obesity, Geneva, 3-5, WHO/NUT/NCD/98.1, Geneva: WHO,

8 Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων ΦΥΛΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ Άνδρας Γυναίκα ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ Ελληνική 88 96,7 Αλλοδαπή 3 3,3 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ Αστική 69 75,8 Ημιαστική Αγροτική 12 13,2 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ Αναλφάβητος 1 1,1 Δημοτικό 13 14,3 Γυμνάσιο Λύκειο 29 31,9 Ανώτερη εκπαίδευση 17 18,7 Ανώτατη εκπαίδευση 18 19,8 Άλλο 3 3,3 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ Έγγαμος 55 60,4 Άγαμος 27 29,7 Διαζευγμένος 5 5,5 Σε διάσταση 4 4,4 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ Ιδιωτικός υπάλληλος 21 23,1 Δημόσιος υπάλληλος 16 17,6 Οικιακά 18 19,8 Έμπορος 4 4,4 Ελεύθερος επαγγελματίας 18 19,8 Άλλο 14 15,4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ Πολύ καλή 31 34,1 Μέτρια 56 61,5 Άσχημη 4 4,4 σύνολο

9 Πίνακας 2: Συχνότητα προβλημάτων υγείας δείγματος, προηγούμενων προσπαθειών για δίαιτα, προσδοκιών ατόμου και προτροπής για επέμβαση Προβλήματα υγείας συχνότητα % Θυρεοειδής 22 40,7 Μυοσκελετικά- κινητικά 16 29,6 Άλλο 13 24,1 Υπέρταση 7 13,0 Σακχαρώδης διαβήτης 6 11,1 Αναπνευστικά 6 11,1 Κατάθλιψη - ψυχολογικά 3 5,6 Γεγονός αύξησης βάρους συχνότητα % Κακή διατροφή 32 39,0 Ψυχολογική κατάσταση 28 34,1 Εγκυμοσύνη 19 23,2 Άλλο 7 8,5 Προηγούμενες προσπάθειες απώλειας βάρους συχνότητα % Δίαιτα με παρακολούθηση από διαιτολόγο 64 70,3 Δίαιτα από μόνος του 59 64,8 Ινστιντούτο αδυνατίσματος 40 44,0 Γυμναστική σε γυμναστήριο 22 24,2 Προσέχω την διατροφή μου 14 15,4 Προσδοκίες ασθενούς συχνότητα % Βελτίωση υγείας (σωματικής και ψυχικής) 83 91,2 Βελτίωση εξωτερικής εμφάνισης 69 75,8 Καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις 18 19,8 Βελτίωση σχέσεων με τον/την σύντροφο 13 14,3 Καλύτερη αντιμετώπιση στον εργασιακό χώρο 9 9,9 Όλα μαζί 9 9,9 Τίποτα από τα παραπάνω 2 2,2 Προτροπή για την επέμβαση από συχνότητα % Τον εαυτό μου 81 89,0 Τον σύντροφό μου 10 11,0 Τους γονείς μου 9 9,9 Τον ιατρό μου 3 3,3 Τους φίλους μου 2 2,2 52

10 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΚΑΠΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟ Δίαιτα με παρακολούθηση από διαιτολόγο Εκπαίδευση Υποχρεωτική Β'/ μια Ανώτερη/ανώτατη συνολο Asymp. Sig. (2-sided) Όχι 47,8% 34,5% 14,3% 29,9%,019 Ναι 52,2% 65,5% 85,7% 70,1% 53

Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο. Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού

Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο. Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού Επιδημία Παχυσαρκίας Source: IASOWebsite 2013 Αν δεν πάρουμε σύντομα αποτελεσματικά μέτρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Χριστιάνα Γ. Παυλίδου D.U., MSc Κλινικός ιατροφολόγος ιαιτολόγος Επιστηµονικός σύµβουλος ΠΑΙ ΕΙΑΤΡΟΦΗ by Epode Παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα Το

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ιστοσελίδα GENDER: 2 Female Mean of TV mother's educational background 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0

ιστοσελίδα GENDER: 2 Female Mean of TV mother's educational background 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 ιστοσελίδα GENDER: 2 Female 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 Mean of TV 3,0 2,5 2,0 elementary graduate high school graduate university or colleg mother's educational background Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού Participating

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ. Συνεργάτης ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ. Τμήμα Νοσηλευτικής

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ. Συνεργάτης ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ. Τμήμα Νοσηλευτικής ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Συνεργάτης ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Τμήμα Νοσηλευτικής ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Το παιδί από τη γέννησή του μέχρι την ηλικία των 19 έως 20 ετών παρουσιάζει μία αύξηση του βάρους αλλά και του ύψους. Αν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΝΟΣΕΙ Ραφαέλλα Χαραλάμπους Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής στην Εφηβεία

Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής στην Εφηβεία Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής στην Εφηβεία Β. Α. Παπαγεωργίου MD, Med, Δρ. Α.Π.Θ. Παιδοψυχίατρος - TEACCH Consultant τ. Επίκουρος Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής Οι Δ.Π.Τ. Δεν είναι απλώς αποκλίνουσες διατροφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΡΕΣ (%) ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ (%)

ΑΝΤΡΕΣ (%) ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ (%) Αποτελέσματα από «Επιδημιολογική έρευνα για το ποσοστό της παχυσαρκίας και υπερβάλλοντος βάρους στην Κύπρο και διαπίστωση των διατροφικών συνηθειών του Κύπριου πολίτη" του Συνδέσμου ιαιτολόγων και ιατροφολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Number of people with diabetes by IDF Region, 2013 IDF Diabetes Atlas.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατροφικές συνήθειες υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων με Σ τύπου 2

Οι διατροφικές συνήθειες υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων με Σ τύπου 2 Οι διατροφικές συνήθειες υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων με Σ τύπου 2 Ελένη Αθανασιάδου, Κωνσταντίνος Παλέτας, Μαρία Σαρηγιάννη, Πασχάλης Πάσχος, Ελένη Μπεκιάρη, Απόστολος Τσάπας Β Παθολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τροποποίηση της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Στέργιος Ι. Τραπότσης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Διδάσκων ΤΕΦAΑ-ΠΘ

Στέργιος Ι. Τραπότσης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Διδάσκων ΤΕΦAΑ-ΠΘ Άσκηση, διατροφή & υγεία Στέργιος Ι. Τραπότσης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Διδάσκων ΤΕΦAΑ-ΠΘ Άσκηση, διατροφή & υγεία Μακροχρόνια επιστημονική έρευνα έχει αποδείξει ότι πολλά από

Διαβάστε περισσότερα

Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1

Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1 Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1 1 Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, Α.Π.Θ., Γ.Π.Ν. «Γ.Παπανικολάου» 2 Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

2. Ο ρόλος της χειρουργικής αντιμετώπισης της παχυσαρκίας στη βελτίωση της συναισθηματικής ευεξίας και της ποιότητας ζωής των παχύσαρκων ατόμων

2. Ο ρόλος της χειρουργικής αντιμετώπισης της παχυσαρκίας στη βελτίωση της συναισθηματικής ευεξίας και της ποιότητας ζωής των παχύσαρκων ατόμων ΙΙ. ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΑΡΘΡΑ 71 2. Ο ρόλος της χειρουργικής αντιμετώπισης της παχυσαρκίας στη βελτίωση της συναισθηματικής ευεξίας και της ποιότητας ζωής των παχύσαρκων ατόμων Μ. Καζαντζή 1, Αικ. Καρρά 1, Ευ. Πανουργιάς

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Άσθμα Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Πως δημιουργείται η παχυσαρκία; Ένα άτομο θεωρείται παχύσαρκο όταν ξεπεράσει κατά 20% ή περισσότερο το βάρος που αντιστοιχεί στο φύλο και την ηλικία

Πως δημιουργείται η παχυσαρκία; Ένα άτομο θεωρείται παχύσαρκο όταν ξεπεράσει κατά 20% ή περισσότερο το βάρος που αντιστοιχεί στο φύλο και την ηλικία Πως δημιουργείται η παχυσαρκία; Ένα άτομο θεωρείται παχύσαρκο όταν ξεπεράσει κατά 20% ή περισσότερο το βάρος που αντιστοιχεί στο φύλο και την ηλικία του. Στη χώρα μας, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι μια μεταβολική διαταραχή και αποτελεί ένα από τα συχνότερα χρόνια νοσήματα και μια από τις σημαντικότερες αιτίες πρόωρης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ Δημήτρης Κουρέτας, PhD Τμήμα Βιοχημείας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Η παχυσαρκία θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Τ Ο Π Ι Σ Η Τ Η Σ Σ Τ Υ Τ Ι Κ Η Σ ΔΥ Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Σ Ε Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Σ Σ ΤΑ Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Α

Ε Ν Τ Ο Π Ι Σ Η Τ Η Σ Σ Τ Υ Τ Ι Κ Η Σ ΔΥ Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Σ Ε Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Σ Σ ΤΑ Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Α DETECT- ED ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε Ν Τ Ο Π Ι Σ Η Τ Η Σ Σ Τ Υ Τ Ι Κ Η Σ ΔΥ Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Σ Ε Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Σ Σ ΤΑ Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Α Δημήτρης Χατζηχρήστου Καθηγητής Ουρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Αθηνά Λινού, MD, PhD, MPH Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Διευθύντρια του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Πρόεδρος Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία της διατροφής

Ψυχολογία της διατροφής ΚαλλιOΠη ΕμμανουηλIδου Ψυχολογία της διατροφής Πώς οι διατροφικές συνήθειες αντανακλούν τον συναισθηματικό μας κόσμο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόλογος Εισαγωγή Η διατροφή στη ζωή μας Πώς σχετίζεται η επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Η διατροφή των μαθητών: Η περίπτωση των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων

Η διατροφή των μαθητών: Η περίπτωση των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων IHPCBG: Επένδυση για την υγεία και ευημερία των παιδιών σε Βουλγαρία και Ελλάδα IHPCBG: Investment in the health and the prosperity of the children in the Bulgarian Greek region 10-12 Οκτωβρίου 2013 Η

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό Σύνδρομο και Άσκηση στην παιδική ηλικία: Ο Ρόλος των Αδικοπινών. Θανάσης Τζιαμούρτας ΤΕΦΑΑ Παν. Θεσσαλίας

Μεταβολικό Σύνδρομο και Άσκηση στην παιδική ηλικία: Ο Ρόλος των Αδικοπινών. Θανάσης Τζιαμούρτας ΤΕΦΑΑ Παν. Θεσσαλίας Μεταβολικό Σύνδρομο και Άσκηση στην παιδική ηλικία: Ο Ρόλος των Αδικοπινών Θανάσης Τζιαμούρτας ΤΕΦΑΑ Παν. Θεσσαλίας Μεταβολικό Σύνδρομο Δεν είναι ασθένεια αλλά ένα σύμπλεγμα από ιατρικές διαταραχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΟΒΟΥΛΙ. Επιδημιολογία Παραγόντων Κινδύνου για Διατροφικές Διαταραχές σε 1900 Παιδιά και Έφηβους της Κύπρου

ΑΝΕΡΟΒΟΥΛΙ. Επιδημιολογία Παραγόντων Κινδύνου για Διατροφικές Διαταραχές σε 1900 Παιδιά και Έφηβους της Κύπρου ΑΝΕΡΟΒΟΥΛΙ Επιδημιολογία Παραγόντων Κινδύνου για Διατροφικές Διαταραχές σε 1900 Παιδιά και Έφηβους της Κύπρου Χαράλαμπος Χατζηγεωργίου MD, Μιχάλης Τορναρίτης PhD, Σάββας Χρ Σάββα MD, Αντώνης Καφάτος MD

Διαβάστε περισσότερα

ιαχρονική παρακολούθηση της υγείας των Ελληνοπαίδων από τη γέννηση ως τα 18 χρόνια Χρύσα Μπακούλα Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

ιαχρονική παρακολούθηση της υγείας των Ελληνοπαίδων από τη γέννηση ως τα 18 χρόνια Χρύσα Μπακούλα Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών ιαχρονική παρακολούθηση της υγείας των Ελληνοπαίδων από τη γέννηση ως τα 18 χρόνια Χρύσα Μπακούλα Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών Η εκκίνηση... Α Πανελλήνια Περιγεννητική Έρευνα όλοι ανεξαιρέτως

Διαβάστε περισσότερα

Νένη Περβανίδου Παιδίατρος, Υπεύθυνη Ιατρείου Παιδικής Παχυσαρκίας Α Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Noσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Νένη Περβανίδου Παιδίατρος, Υπεύθυνη Ιατρείου Παιδικής Παχυσαρκίας Α Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Noσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» Νένη Περβανίδου Παιδίατρος, Υπεύθυνη Ιατρείου Παιδικής Παχυσαρκίας Α Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Noσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1963-70 1971-74 1976-80 1988-94

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ και ΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ και ΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ και ΙΑΤΡΟΦΗ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν: Οι αιτίες που κάνουν ένα πρόγραµµα αγωγής υγείας µε θέµα τη διατροφή αναγκαίο Ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΙΣΜΟΣ. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Χρήση και Κατάχρηση Διαδικτύου σε παιδιά & εφήβους ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Μ.Ε.Υ.

«ΕΘΙΣΜΟΣ. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Χρήση και Κατάχρηση Διαδικτύου σε παιδιά & εφήβους ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Μ.Ε.Υ. «ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Χρήση και Κατάχρηση Διαδικτύου σε παιδιά & εφήβους ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Μ.Ε.Υ. Άρτεμις Τσίτσικα - Λέκτορας Εφηβικής Παιδιατρικής Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013 Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013 17.00-18.00 Έναρξη Συνεδρίου - Χαιρετισμοί 18.00-18.30 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ Η παραδοσιακή μας διατροφή : Το χτες ως πρότυπο για το αύριο 18.30-19.45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Κοιλιοκάκη

Διαβάστε περισσότερα

Ιδέες για ένα σωστό πρωινό

Ιδέες για ένα σωστό πρωινό Ιδέες για ένα σωστό πρωινό Υγιεινή Διατροφή Ισορροπία Ποικιλία Μέτρο Ομάδες τροφίμων Γάλα-γαλακτοκομικά προϊόντα (γιαούρτι) Φρούτα-απλοί υδατάνθρακες Λαχανικά (κυρίως πράσινα φυλλώδη) Ψωμί-αμυλώδη τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε Γιατρούς, Φαρμακοποιούς & Κοινό σχετικά με την. Επικοινωνία. των ΦΕ. the value of experience

Αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε Γιατρούς, Φαρμακοποιούς & Κοινό σχετικά με την. Επικοινωνία. των ΦΕ. the value of experience Αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε Γιατρούς, Φαρμακοποιούς & Κοινό σχετικά με την Επικοινωνία των ΦΕ Στόχος της έρευνας Αξιολόγηση της επικοινωνίας των Φαρμακευτικών Εταιριών με: Γιατρούς Φαρμακοποιούς Κοινό

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη προγράμματος διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης του ΕΥΖΗΝ

Έναρξη προγράμματος διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης του ΕΥΖΗΝ Έναρξη προγράμματος διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης του ΕΥΖΗΝ Το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ παρεμβαίνει, μέσω συγκεκριμένων δράσεων, στην καθημερινότητα του σχολείου και της ελληνικής οικογένειας, παρέχοντας διαρκή συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

παράκαμψη κατά Roux-en-Y σε 4 ασθενείς με κρανιοφαρυγγίωμα

παράκαμψη κατά Roux-en-Y σε 4 ασθενείς με κρανιοφαρυγγίωμα παράκαμψη κατά Roux-en-Y 1 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 2 ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ», Αθήνα, 3 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 4Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 5 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris,

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Α. Ξεκαλάκη Παιδίατρος Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Προαγωγή της υγείας Αρχικός ορισμός: Οι

Διαβάστε περισσότερα

Παχυσαρκία και Σακχαρώδης Διαβήτης

Παχυσαρκία και Σακχαρώδης Διαβήτης Παχυσαρκία και Σακχαρώδης Διαβήτης Τι είναι ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ2) Ο Σακχαρώδης Διαβήτης γενικά είναι μια πάθηση κατά την οποία ο οργανισμός και συγκεκριμένα το πάγκρεας δεν παράγει ή δεν

Διαβάστε περισσότερα

http://eyzin.minedu.gov.gr/pages/e-learning.aspx Πρόγραμμα Διαδικτυακής Τηλεκπαίδευσης (e-learning)

http://eyzin.minedu.gov.gr/pages/e-learning.aspx Πρόγραμμα Διαδικτυακής Τηλεκπαίδευσης (e-learning) http://eyzin.minedu.gov.gr/pages/e-learning.aspx Πρόγραμμα Διαδικτυακής Τηλεκπαίδευσης (e-learning), Το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ παρεμβαίνει, μέσω συγκεκριμένων δράσεων, στην καθημερινότητα τόσο του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ομιλητής - Εισηγητής: Τσάτσου Ελένη Δέσποινα Εισηγητές: Κωσταρέλλου Ολυμπία Τσιώλη Μαρία Τρίκαλα, 29/03/2013 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Επιμέλεια: Τσιώλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΔΗΜΙΑ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΔΗΜΙΑ Η παχυσαρκία αποτελεί μία ασθένεια η οποία τείνει να εκλάβει διαστάσεις επιδημίας ή κοινωνικής μάστιγας τις τελευταίες δεκαετίες. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΝΤΕΛΙΜΙΧΑΛΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ MSc ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι.ΙΕΚ ΒΑΪΑ ΜΠΑΛΩΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΜΕΘ ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Πασχαλίδου¹, Ι. Ευθυμιάδης¹, Σ. Παυλίδου¹, Κ. Μακέδου², Φ. Ντογραματζή³, Α. Χίτογλου- Μακέδου², Απ. Ευθυμιάδης¹

Ε. Πασχαλίδου¹, Ι. Ευθυμιάδης¹, Σ. Παυλίδου¹, Κ. Μακέδου², Φ. Ντογραματζή³, Α. Χίτογλου- Μακέδου², Απ. Ευθυμιάδης¹ Ε. Πασχαλίδου¹, Ι. Ευθυμιάδης¹, Σ. Παυλίδου¹, Κ. Μακέδου², Φ. Ντογραματζή³, Α. Χίτογλου- Μακέδου², Απ. Ευθυμιάδης¹ 1. Ιατρείο Αθηροσκλήρωσης Β Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Νούς υγιής εν σώµατι υγιή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ιατροφή και Υγεία Η υγεία αλλά και η νόσος είναι καταστάσεις που δεν οφείλονται ποτέ σε ένα µόνο παράγοντα. Οι κύριες οµάδες παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ. για την έρευνα. «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ. για την έρευνα. «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ για την έρευνα «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας» Η Έρευνα - γενικά Η έρευνα αυτή αφορά τη σχεδίαση και διεξαγωγή μιας πανελλαδικής έρευνας για την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βάλια Τσοπόκη, Φωτεινή Τολίκα Γενική ΕΞΥΠΠ Προστασία Α.Ε. Νοσηλεύτριες Επαγγελματικής υγείας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νοσηλευτική επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου

Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου Πανταζής Α. Ιορδανίδης Διδάκτωρ Ψυχιατρικής Α.Π.Θ Καθηγητής Ψυχολογίας & Διατροφής, ΑΤΕΙ Ιορδανίδης,, 10/3/11 1 ρ.πανταζής Ιορδανίδης, 10/3/11 2

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010)

Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010) Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010) Καραγιάννη Δ. 1, Μπάμπα Α. 2, Σουμανίδησ τ. 2, Ρίζοσ Π 2., Μπαλτζήσ Δ. 3, κούτασ Δ., ΚοτςαμίδηΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 Κ. Μέλλου, Θ. Σιδερόγλου, Μ. Ποταμίτη-Κόμη, Θ. Γεωργακοπούλου, Χ. Χατζηχριστοδούλου Γραφείο Τροφιμογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του διαιτολόγου στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με τη διατροφή νόσο σε ηλικιωμένα άτομα

Ο ρόλος του διαιτολόγου στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με τη διατροφή νόσο σε ηλικιωμένα άτομα Ο ρόλος του διαιτολόγου στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με τη διατροφή νόσο σε ηλικιωμένα άτομα Οι διαιτολόγοι, ως μέλη ολοκληρωμένων διεπιστημονικών και πολυεπιστημονικών ομάδων, διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος. Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος

Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος. Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος Καρκίνος Παγκρέατος: πρόγνωση Κακή πρόγνωση Συνολική πενταετής επιβίωση 6%.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση 1. Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς και στους άλλους ιατρούς στην ΠΦΥ να θέτουν διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) όταν στο φλεβικό αίμα: η

Σύσταση 1. Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς και στους άλλους ιατρούς στην ΠΦΥ να θέτουν διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) όταν στο φλεβικό αίμα: η Σύσταση 1. Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς και στους άλλους ιατρούς στην ΠΦΥ να θέτουν διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) όταν στο φλεβικό αίμα: η τιμή της γλυκόζης νηστείας είναι 126mg/dl (7.0 mmol/l),

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο γονέων παιδιών με αναπηρία

Ερωτηματολόγιο γονέων παιδιών με αναπηρία Εισαγωγή Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη δημιουργίας θετικού οικογενειακού κλίματος σε οικογένειες με παιδιά με και ευνοϊκών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Greek Leadership Diabetes Forum 11-April 2014

Greek Leadership Diabetes Forum 11-April 2014 Greek Leadership Diabetes Forum 11-April 2014 MΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Σ.Ι.Παππάς «Το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση του ΣΔτ2. Ο Διαβήτης ως πρότυπο χρόνιων νόσων» ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΒΙΩΣIΜΟΤΗΤΑΣ Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Ειρήνη Αδάμου Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μακαρίτη Χ. Παναγιώτα Τσάρτα Ν. Δάφνη. Επιβλέπουσα καθ/τρια: Αβραμίκα Μαρία

Μακαρίτη Χ. Παναγιώτα Τσάρτα Ν. Δάφνη. Επιβλέπουσα καθ/τρια: Αβραμίκα Μαρία Μακαρίτη Χ. Παναγιώτα Τσάρτα Ν. Δάφνη Επιβλέπουσα καθ/τρια: Αβραμίκα Μαρία Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της ποιότητας ζωής των ασθενών με αναπνευστικά νοσήματα και ιδιαίτερα με χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Βάγια Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Βάγια Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος «Ενδυνάμωση και υποστήριξη ομάδων οικογενειών ατόμων με αυτισμό» Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ΙΙ ΕΠΕΑΕΚ Ενέργεια 1.1.4 Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Πράξη 1.1.4 α Φορέας Υλοποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Ζωής. Ασθενοκεντρική-Εξατομικευμένη Επιλογή Αντιδιαβητικής αγωγής. Αποτελεσματικότητα Υπογλυκαιμία Βάρος Ανεπιθύμητες ενέργειες Κόστος

Ποιότητα Ζωής. Ασθενοκεντρική-Εξατομικευμένη Επιλογή Αντιδιαβητικής αγωγής. Αποτελεσματικότητα Υπογλυκαιμία Βάρος Ανεπιθύμητες ενέργειες Κόστος Ασθενοκεντρική-Εξατομικευμένη Επιλογή Αντιδιαβητικής αγωγής Ηλικία Ποιότητα Ζωής Αποτελεσματικότητα Υπογλυκαιμία Βάρος Ανεπιθύμητες ενέργειες Κόστος Καρδιαγγ ειακή νόσος Νεφρική νόσος παχυσαρκ ία Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή;

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ξεκίνησε μία μεγάλη έρευνα, γνωστή ως η μελέτη των 7 χωρών, όπου μελετήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες ανθρώπων από τις εξής

Διαβάστε περισσότερα

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει''

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 121 Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟντΛΗΣ Το Τραύμα αποτελεί μια από τις συχνότερες αιτίες θανάτου (5η

Διαβάστε περισσότερα

National tools Country : Greece

National tools Country : Greece National tools Country : Greece Name of tool or initiative Source Short description Link Αγωγή Υγείας. Διατροφή. Διατροφικές Συνήθειες για μαθητές ηλικίας 6-8 ετών. -Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού -Τετράδιο

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου. www.cardiorehab.com.cy

Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου. www.cardiorehab.com.cy Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου www.cardiorehab.com.cy Καλωσορίσατε στο Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου Στόχος του κέντρου Το κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo. Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.gr Διαχείριση κρίσεων: Ψυχο-κοινωνικές «Ακόμα και οι χώρες που είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια 2 Κινητών Ιατρικών Μονάδων (9 / 1 / 14)

Εγκαίνια 2 Κινητών Ιατρικών Μονάδων (9 / 1 / 14) Εθνικό Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που υλοποιείται από την Α Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αθηνών σε συνεργασία με την Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού σε απομακρυσμένα νησιά

Διαβάστε περισσότερα

Η παχυσαρκία ορίζεται ως η περίσσεια λιπώδους ιστού στον ανθρώπινο οργανισµό µε αποτέλεσµα τη συσσώρευση αυξηµένου λίπους κάτω από το δέρµα (υποδόριο) αλλά και σε διάφορα όργανα του σώµατος (σπλαχνικό)

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικές συνήθειες εφήβων

Διατροφικές συνήθειες εφήβων Διατροφικές συνήθειες εφήβων Καραγιάννη Ελευθερία, Μόνα Θεοδώρα, Μπογιατζή Μαρία, Παπασωτηρίου Σπυριδούλα, Παπατζιάμου Δήμητρα, Χατζηδίμπας Βασίλης 1 Λύκειο Αριστοτελείου Κολλεγίου lykeio@aristotelio.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης Προαγωγή Υγείας Προγράμματα άσκησης Σύσταση 13: Συστήνεται οι Γενικοί Ιατροί, άλλοι Ιατροί, καθώς και επαγγελματίες υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να ενθαρρύνουν τους ασθενείς με κατάθλιψη (κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΗΛΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΗΛΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΗΛΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΥΝΟΨΗ Η παρούσα μελέτη αποτελεί συνέχεια της αρχικής φάσης της μελέτης νοσηρότητας και θνησιμότητας στη νήσο Μήλο που πραγματοποιήθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες υγείας Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 40: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση των αναγκών του ασθενή, συμβουλευτική σε προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ: Έτος 2009

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ: Έτος 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Ιουλίου 2011 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ: Έτος 2009 Η Εθνική Έρευνα Υγείας πραγµατοποιήθηκε το τελευταίο τρίµηνο του έτους 2009 σε ολόκληρη

Διαβάστε περισσότερα

«Μεσογειακή δίαιτα και υγεία»

«Μεσογειακή δίαιτα και υγεία» «Μεσογειακή δίαιτα και υγεία» «Μεσογειακή δίαιτα και υγεία» Μερόπη Κοντογιάννη Επίκουρη Καθηγήτρια Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ρ ήμ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Μεσογειακή δίαιτα

Διαβάστε περισσότερα

PORGROW NE S T INSI GH T

PORGROW NE S T INSI GH T PORGROW NE S T INSI GH T Κλινική Προληπτικής Ιατρικής & Ιατροφής Τµήµα Ιατρικής Πανεπιστήµιο Κρήτης Ελλάδα PorGrow Ένα NEST insight Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ιερεύνηση Στρατηγικών για την Πρόληψη και Αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Η αυτοκτονική συµπεριφορά ορίζεται ως η συµπεριφορά, κατά την οποία το άτοµο θέλει να κάνει κακό στον εαυτό του µε σκοπό να δώσει ένα τέλος στη ζωή του. ιαχωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ελέγχου του καρκίνου

Τα δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ελέγχου του καρκίνου Τα δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ελέγχου του καρκίνου Πέτρος Καρακίτσος Καθηγητής Κυτταρολογίας Διευθυντής Εργαστηρίου Διαγνωστικής

Διαβάστε περισσότερα

Multidisciplinary Foot Clinic

Multidisciplinary Foot Clinic Multidisciplinary Foot Clinic With ever-increasing numbers of people needing diabetic foot care, I hope that all diabetic foot clinic will receive the support they deserve and require. Anything less will

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ένας αριθµός εναλλακτικών µοντέλων για τον πόνο πέραν του ιατρικού ενσωµατώνουν ψυχολογικούς(αντίληψη,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Γ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) Ημ/νίες Διεξαγωγής: 16-17/11, 30/11, 01/12, 07 08/12, 2013, 11-12/01, 25-26/01, 01-02/02, 15-16/02,

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες ζωής. Στάση πρόληψης.

Εικόνες ζωής. Στάση πρόληψης. Εικόνες ζωής. Στάση πρόληψης. Αν είστε 55-70 ετών ελάτε και εσείς για ΔΩΡΕΑΝ προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο παχέος εντέρου, από 1-31 Μαρτίου σε Αθήνα-Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη και θεραπεία εκφυλιστικών παθήσεων

Πρόληψη και θεραπεία εκφυλιστικών παθήσεων Συµµαχία για την υγεία:διατροφη Πρόληψη και θεραπεία εκφυλιστικών παθήσεων Χασαπίδου Μαρία Καθηγήτρια Διατροφής ΑΤΕΙΘ -. Σχέδιο δράσης για την εφαρµογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την πρόληψη και τον

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι

Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι Αλέξανδρος Ζησόπουλος Ουρολόγος ΕΦΗΒΕΙΑ Η εξελικτική διεργασία στη ζωή του ανθρώπου που αρχίζει ''βιολογικά'' µε τις µεταβολές της φυσιολογίας της ήβης και τελειώνει ''ψυχολογικά''

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος Έρευνα Συνδέσμου Διαιτολόγων Κύπρου. Αποτελέσματα από επιδημιολογική έρευνα για το ποσοστό της παχυσαρκίας και υπερβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ. Ελπίδα Παπαδοπούλου Διαιτολόγος, Ε. Α. Ν. Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ»

ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ. Ελπίδα Παπαδοπούλου Διαιτολόγος, Ε. Α. Ν. Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ Ελπίδα Παπαδοπούλου Διαιτολόγος, Ε. Α. Ν. Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Πρόληψη εμφάνισης νοσημάτων Θεραπεία ασθενών στο χώρο του νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ. Γ.ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ χειρουργος

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ. Γ.ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ χειρουργος ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Γ.ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ χειρουργος BODY MASS INDEX (BMI) Ratio between a person s body weight and their height BMI = weight in pounds / (height in inches) 2 x 705 WORLDWIDE

Διαβάστε περισσότερα