ΕΠΙ - ΣΚΕΠΤΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΠΙ - ΣΚΕΠΤΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΣΚΕΨΕΩΝ ΜΟΥ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙ - ΣΚΕΠΤΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΠΙ - ΣΚΕΠΤΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΣΚΕΨΕΩΝ ΜΟΥ,"

Transcript

1 ΜΗΝΥΜΑ Ε Κ Τ Ο ΕΠΙ - ΣΚΕΠΤΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΠΙ - ΣΚΕΠΤΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΣΚΕΨΕΩΝ ΜΟΥ, Αφού ανέπτυξα το 12 ο Πυθαγόρειο Άκουσμα «Μη καρδίαν εσθίειν», προχωρώ στο 13 ο : «Εγκέφαλον μη έσθιε». Όπως εξ αρχής ορίσαμε την ανάλυσι των Πυθαγορείων Ακουσμάτων, ξεκινώ με την προσέγγισι του παραδοσιακού τρόπου, έπεται ο μυστηριακός και θα ολοκληρώσω με την σύνθεσι των δύο: παραδοσιακού και μυστηριακού. Παραδοσιακός τρόπος: Χρόνος, ο Κρόνος Η πρώτη και απλούστερη σκέψις αναδύεται από την εντολή «μη έσθιε». Η εντολή παραπέμπει στον Κρόνο. Το να μην κατατρώγεις τον εγκέφαλό σου μπορεί να λάβει διαφορετικές σημασίες. Η πρώτη σημασία, κατά την γνώμη μου, είναι το θέμα του χρόνου σε συνάρτησι με τις σκέψεις σου. Διότι ο χρόνος/κρόνος τρώγει/εσθίει τα παιδιά του/σκέψεις του, καταστρέφοντας ο ίδιος τα έργα του, τρώγοντάς τα. Η ερμηνεία αυτή αναφέρεται στην διάστασι του Κρόνου/Χρόνου, όταν αυτός κατοικεί σε όλα τα μέρη του αισθητού κόσμου: «ος ναίεις κατά πάντα μέρη κόσμοιο» (εσύ που κατοικείς σε όλα τα μέρη του κόσμου). (Ορφικός ύμνος Κρόνου [13], στ. 8) και δεν αναφέρεται στον αγήραο και αγκυλομήτη Κρόνο, ο οποίος είναι εκείνος που αφού φθείρει και πάλι γεννά τα θνητά όντα. «ος δαπανάς μεν άπαντα και αύξεις πάλιν έμπαλιν αυτός» (εσύ εξαντλείς τα πάντα και αντιθέτως πάλιν τα επαυξάνεις). (στ. 3). «γέννα, φυής μείωσι» (είσαι η γέννησις < η αρχή> και η φθορά της φύσεως < της φυσικής καταστάσεως>). (στ. 7). 1

2 Ο χρόνος, - το παρελθόν, παρόν και μέλλον -, συνδέεται με το νήμα της αδιάσπαστης γραμμικής συνεχούς μνήμης και δεν έχει σχέσι με την συγχρονικότητα της ταυτόχρονης ικανότητος συλλήψεως του ενοποιημένου χρόνου/κρόνου. Δηλαδή της σημασίας του Κ ρ ό ν ο υ, ως κ ό ρ ο ς και ν ο υ ς, όχι με την σημασία του κορεσμού, αλλά με την σημασία της καθαρότητος του νου (1). Ο νόμος της συγχρονικότητος άπτεται της ουσίας του θεού, εξ αιτίας της απολύτου καθαρότητός του, και ασφαλώς πέραν της δικής μας αντιληπτικότητος με τις τρέχουσες συνθήκες της ανθρώπινης νοημοσύνης. Ο νόμος αυτός είναι η ενοποιημένη ταυτόχρονη σύλληψις παρελθόντος, παρόντος, μέλλοντος ή και ακόμη του αποτελέσματος που προηγείται της αιτίας. Απόλυτος καθαρότης του νου απαιτείται για να γίνη αντιληπτή παρόμοια σύλληψις, η οποία είναι η πραγματικότης των θείων πεδίων. Συγχρόνως δε επιβεβαιώνεται με την επιστημονική επαλήθευσι του ενοποιημένου χωρόχρονου, η οποία μόλις κατά τον παρελθόντα αιώνα ανεκαλύφθη από τους επιστήμονας. Στην περίπτωσι του γραμμικού χρόνου, με την οποία θα ασχοληθώ σήμερα, ο πρώτος κίνδυνος ελλοχεύει στις σκέψεις που προσλαμβάνουν αρνητικό χαρακτήρα, αναμασώντας με πικρία σαν τροφή τα λάθη, τις παραλήψεις, τις απώλειες ευκαιριών και δυνατοτήτων του παρελθόντος. Ο δεύτερος, που πρέπει να λάβεις υπ όψιν, είναι ότι δεν πρέπει να γίνεται σπατάλη του παρόντος χρόνου με άσκοπες, άκαιρες και άνευ ουσίας υποθέσεις, γιατί είναι σαν να κατατρώς τα αποθέματα της φαιάς σου ουσίας. Αυτό είναι επικίνδυνο, διότι ενδέχεται ανά πάσαν στιγμή του παρόντος χρόνου, αυτά να εξαντληθούν και να μην φθάσεις στην ολοκλήρωσι του έργου που ανέλαβες να φέρεις εις πέρας. Και τρίτος κίνδυνος, είναι να αποστέλλεις φόβους στο μέλλον, προβλέποντας και προβάλλοντας εικόνες πιθανών καταστροφών. Η αρνητική προβολή δεν είναι θετική ενέργεια και φθείρει την διάνοια. Την αποτρέπει στο ν ανιχνεύσει και ν ανακαλύψει τα ενδεχόμενα μιας θετικής διεξόδου των συλλογισμών σου. Αυτοί μοιραία θα διαλυθούν χωρίς κανένα όφελος και θα σε γεμίσουν με απαισιοδοξία και ηττοπάθεια. Όμως, ας μην λησμονούμε την θεραπευτική φύσι της Μυθολογίας μας. Το αόρατο προστατευτικό κράνος της νοήσεώς μας είναι το σύμβολο που 2

3 μας δώρισε η μεγάλη θεά της σοφίας, η Αθηνά, η πολύ αγαπημένη θυγατέρα του Ολυμπίου Διός/νου. Η θεά σπανίως εμφανίζεται σε αγάλματα και σε απεικονίσεις της χωρίς την προστασία του κράνους, δηλαδή χωρίς την απομόνωσι του νου της από τους έσω και έξω διασπαστικούς συλλογισμούς (2). Εάν δεν λάβουμε υπ όψιν μας το κράνος της Αθηνάς και στις ανωτέρω σκέψεις προστεθή και η φαντασίωσις, τότε έχεις υπαρξιακό πρόβλημα επι - βιώσεως σε υγιές περιβάλλον, διότι θα γίνεσαι εσύ ο ίδιος εστία μολύνσεως των άλλων, οι οποίοι βρίσκονται και αυτοί ενδεχομένως σε παρεμφερείς καταστάσεις. Οι σκέψεις αυτές δεν αναφέρονται στην φύσιν των αρνητικών συναισθημάτων του θυμοειδούς μέρους της ψυχής, αλλά στην αδυναμία του λογιστικού, της νοημοσύνης μας να επιβάλει την τάξι και τις προτεραιότητες στην πειθαρχία των συλλογισμών μας. Ε γ κ έ φ α λ ο ς : Όμως δεν θα αρκεσθώ σ αυτές τις παραδοσιακές παρατηρήσεις, εάν προηγουμένως δεν εξετάσω την λέξι/έννοια ε γ κ έ φ α λ ο ς, που είναι η πρώτη λέξις του Ακούσματος. Αυτός, κατά τούς Πυθαγορείους, θεωρείται η έδρα των σκέψεων και των λογικών κατευθύνσεων, τις οποίες θα πρέπει να λαμβάνουμε υπ όψιν μας, προκειμένου οι αποφάσεις του να οδηγούν τον β ί ο ν μας στον προορισμόν του. Η προσπάθειά μας τείνει στο να καταστούμε β ι ο - λ ο γ ι κ ά όντα, τα οποία β ι ώ ν ο υ ν τον β ί ο ν και δεν ζ ο υ ν, όπως τα ζ ώ α την ζ ω ή των επιθυμιών και των ενστίκτων (3), του θυμοειδούς και του επιθυμητικού μέρους της ψυχής, του αγαθού και του κακού ίππου του μύθου του ηνιόχου στον διάλογο «Φαίδρος» του Πλάτωνος (4). Ο εγκέφαλος του 13 ου ακούσματος είναι το λογιστικόν μέρος της ψυχής. Όμως, η αλληγορία του ηνιόχου προϋπάρχει στα Χρυσά Έπη των Πυθαγορείων και οδηγεί την ψυχή στην αθανασία, εφ όσον ο ηνίοχος είναι η «αρίστη ηνίοχος γνώμη» του λογιστικού μέρους της ψυχής (5). 3

4 Ανάλυσις των λέξεων φ α λ λ ό ς και εγκέ - φ α λ ο ς Η λέξις εγ - κέφαλος χωρίζεται σε δύο μέρη κατά τον ορθό καθιερωμένο γραμματικό τρόπο: στην πρόθεσι ε ν και στην λέξι κ ε φ α λ ή. Όμως, αυτή η διαίρεσις της λέξεως είναι ανεπαρκής, εάν περιορισθώ μόνο στο αόριστο περιεχόμενο του νου, του υπάρχοντος εντός της κεφαλής. Κατά την γνώμη μου, η λέξις θα μπορούσε να χωρισθή σε τρία μέρη, προκειμένου ν αποκαλύψει την τρισυπόστατη ουσία της στο αισθητό πεδίο, συγχρόνως δε και την φύσι της ουσίας της στο νοητό. Ε γ - κ έ - φ α λ ο ς Ο ε γ - κ έ - φαλος βρίσκεται εγκατεστημένος στο υψηλότερο σημείο του θνητού μας σώματος. Σαν πρώτη ερμηνεία είναι η κ ε φ α λ ή του ανθρωπίνου όντως. Το πρώτο συνθετικό, η πρόθεσις ε ν -, είναι ο ε ν τ ό ς (ε ν - ) μας, ο εσωτερικός απεσταλμένος, ο πρέσβυς μας σε επικοινωνία με τις ανώτερες νοητικές σφαίρες. Το δεύτερο μέρος - κ ε - είναι το κ έ - ντρον των συλλογισμών, συγχρόνως δε και το κ έ - ν τ ρ ο ν της λέξεως. Το τρίτο μέρος, ο (εγκέ) - φ α λ ο ς, είναι ο άνω φ α λ λ ό ς του παρόντος φυσικού μας σώματος ολοκλήρου του οργανισμού μας. Συνεπώς είναι ο δημιουργικός λόγος της υπάρξεώς μας. Η Γλώσσα προσδιορίζει από τούς αρχαιοτάτους των χρόνων την αναγκαιότητα της παρουσίας μας επάνω στον πλανήτη γη, διότι είμεθα το ενδιάμεσο ον της δημιουργίας, το οποίο με τον σφαιρικό ε γ - κ έ - φ α λ ό του, την ανώτερη νοημοσύνη του, και όχι την διάνοιά του, συνδέει το θνητόν με το θείον γένος. Στην λέξι ε γ - κ έ - φ α λ ο ς παρατηρούμε την θεία ή την θνητή φύσι των συλλογισμών: άλλοι εξ αυτών να προέρχονται εκ των άνω, να οδεύουν προς τα κάτω και να επιστρέφουν στην πηγή των, ενώ άλλοι, οι κάτω, να παραμένουν κάτω. Οι νοητικές κινήσεις εξαρτώνται από τις δυνατότητες του κάθε ε γ - κ ε - φάλου. Στην περίπτωσι αυτή οι δύο λέξεις 4

5 φ α λ λ ό ς/επιθυμητικόν και - φ α λ ο ς/λογιστικό μέρος της ψυχής είναι ενώπιόν μας και αναμένουν την επιλογή μας. Συνεπώς, μην απορείτε με την παρουσία του τρίτου συνθετικού μέρους της λέξεως, «εγκέ - φ α λ ο ς» και της συγγένειάς του με το ανδρικό μόριο φ α λ λ ό ς. Φ Α Λ Λ Ο Σ Ε Γ - Κ Ε - Φ Α Λ Ο Σ Είναι εμφανής ο λόγος της διαφοροποιήσεως του γενετησίου μορίου με δύο λ από την εσωτερική (εν - ) νοητική (κεφαλή και κε - φαλή) λειτουργία, από την οποία αφαιρείται το δεύτερο λ. Εάν προχωρήσουμε περαιτέρω στο περιεχόμενο της λέξεως εγκέ - φ α λ ο ς και αφαιρεθή από αυτήν και το πρώτο λάμβδα, τότε εναπομένει η λέξις/έννοια φ ά - ο ς. Το φως είναι η ουσία του φ α λ λ ο ύ, διότι μόνον εξ αιτίας του φ ά ο υ ς/φωτός φανερώνεται το έργον της δημιουργίας. Ο φ α - λ λ - ό ς, ανδρικό μόριο με δύο λ ά μ β δ α, απομακρύνεται από το φ ά ο ς του «φ α - λ - ό ς» με ένα λάμβδα, διότι είναι η τελευταία και χαμηλoτέρα ιεραρχικά αιτία της γεννήσεως, όχι θείων όντων, αλλά θνητών. Την φύσι του συμφώνου λ την αναλύει ο Σωκράτης. Βρισκόμαστε στον αισθητό κόσμο του διπλού λ ά μ β δ α, στον γ - λ - ίσχρο, δηλαδή στον ο - λ - ισθηρό κόσμο των μορφών και, όπως λέγει ο ίδιος στον Κρατύλο του Πλάτωνος, αναφερόμενος στο σύμφωνο λ: «... Και, βλέποντας καλά ότι υπερβολικά ολισθαίνει η γλώσσα στο λ κατά παρομοίωση ονόμασε και τα λ ε ί α και το ο λ ι σ θ α ί ν ω και το λ ι π α ρ ό ν και το κ ο λ λ ώ δ ε ς και όλα τα άλλα αυτού του είδους» (6). Η δ ι - ο - λ - ί σ θ η σ ι ς γίνεται φανερή στην έντονη παρουσία του φ α λ λ ο ύ στον αισθητό κόσμο με τα δύο λ. Η μεταφορική εικόνα του κάτω κόσμου έχει τις ιδιότητες του λ ι π α ρ ο ύ, γ λ ί σ χ ρ ο υ, κ ο λ λ ώ δ ο υ ς, ακόμη και γ λ ε ι ώ δ ο υ ς, σε αντίθεσι του άνω φ α ε ι ν ο ύ διακόσμου με μόνο ένα λ (εγκέ - φ α λ ο ς). Η αιτία όμως της δημιουργίας παραμένει η ίδια και είναι η αιτία της 5

6 δημιουργικής διολισθήσεως του φ ά ο υ ς/φωτός εκ των άνω προς τα κάτω. Όταν αφαιρεθή το λ εκ της λέξεως ε γ - κ έ - φ α λ ο ς, τότε μένουμε κατάπληκτοι καθώς το φ ά ο ς/φως πλημμυρίζει τον νουν μας. Πώς η Ελληνική Γλώσσα συνεδύασε με τόση σ ο φ ί α το φ ά ο ς/φως της δημιουργικής νοημοσύνης με τον εγκέφαλο/νου μας και με το φ ά ο ς της σ ο φ ί α ς της ι - ε ρ ά ς ε ρ ω - μένης του φ ά ο υ ς/φωτός; Η λέξις ο μ - φ α λ ό ς Επειδή οι έννοιες στον κόσμο των ιδεών έχουν συνήθως τρεις θέσεις, - άνω, μέσον, κάτω -, παρατηρούμε ότι και στην περίπτωσι αυτή υπάρχει η μεσαία σύνδεσις του άνω με το κάτω. Στο μέσον περίπου του σώματος των ζωντανών θηλαστικών οργανισμών παρουσιάζεται ο ο μ - φ α (λ) ο ς, αποτέλεσμα αποκοπής από τον ο μ - φ ά λ ι ο λώρο της μητέρας. Ο ο μ - φ α λ ό ς είναι επίσης σύνθετος λέξις. Αποτελείται από την συλλαβή ο μ - και την λέξι - φ α λ ό ς. Η λέξις ο μ - φ α λ ό ς κατέχει την μεσαία θέσι του οργανισμού και διαχωρίζει το χαμηλότερο από το υψηλότερο μέρος του σώματος. Κατά την διάρκεια της κυήσεως των θηλαστικών ο ο μ φ ά λ ι ο ς λώρος τροφοδοτεί το έμβρυο με τα αναγκαία για την φυσιολογική του ανάπτυξι, τόσο την αναφερόμενη στον φυσικό του οργανισμό, όσο και στην ανάπτυξι του εγκεφάλου του. Επειδή δε η ψυχή δεν έχει φύλο (7), γι αυτό και το τριμερές του φ α λ λ ο ύ αναφέρεται στο ανδρικό μόριο. Το άρρεν μέρος της ψυχής παρέχει στο σύμπαν την ροή του σπέρματος, το οποίο παραλαμβάνει το θήλυ για να το αναπτύξη, να το θρέψει και να το φροντίσει. Ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων της φύσεως είναι εμφανής. Με την γέννησι των θηλαστικών όντων αποκόπτεται ο ο μ - φ ά λ ι ο ς λώρος. Στην περίπτωσι του ανθρώπου, το ον άνθρωπος θ αρχίσει να πραγματοποιεί την προσωπική του πορεία, μέσω των λογισμών του ε γ - κ ε - φ ά λ ο υ του. Η ανάλυσις του ήχου Ο Μ - φ α λ ό ς θα συνεχισθή στο μυστηριακό μέρος του επομένου μηνύματος. Προς το παρόν όμως, ας μην θεωρηθή 6

7 ότι είναι μία καταβολή της Ανατολικής Παραδόσεως, διότι, όπως θα δούμε, κάτι άλλο συμβαίνει. Οι τρεις λέξεις/έννοιες: ε γ - κ έ - φ α λ ο ς, ο μ - φ α λ ό ς και φ α λ λ ό ς είναι λέξεις επί της ουσίας του περιεχομένου των, συνδεδεμένες εννοιο - λογικά μεταξύ τους. Στο ανώτερο νοητικό πεδίο, προσφέρουν στον αναρριχόμενο του όρους των στοχασμών την δυνατότητα συνειρμικής κοινωνίας με το φ ά ο ς/φ ω ς της συνολικής δημιουργίας των όντων, των γεγονότων και των μελλόντων, νοητών και αισθητών. Εγκέφαλον μ η έσθιε: Η δεύτερη λέξις μ η έχει ήδη ερμηνευθή στο 12 ο Άκουσμα (8). Δεν χρειάζεται να επανέλθω. Η τρίτη λέξις του ακούσματος, η προστακτική του ρήματος εσθίω/τρώγω, το «έσθιε» έχει διαφορετική σημασία εκείνης του απαρεμφάτου, του «εσθίειν» που συναντήσαμε στο 12 ο Άκουσμα (9). Η προστακτική έγκλισις δεν αφήνει περιθώρια αναβολών, δικαιολογιών, αντιστάσεων, παρανοήσεων κ. λπ. Είναι προσταγή, τελεσίδικη και ανέκκλιτη. Λάβε δηλαδή υπ όψιν σου το Άκουσμα, διότι, άλλως οι κίνδυνοι παραμονεύουν και τότε οι επιπτώσεις στην ζωή σου, θα είναι σοβαρές. Το ρήμα ε σ θ ί ω, απόηχος της θεάς Ε σ τ ί α ς, θα έχει την ερμηνεία του στο μυστηριακό μέρος του Ακούσματος. Η Ελληνική Γλώσσα σου εξήγησε την πολυδιάστατη λειτουργία του εγκεφάλου, ο οποίος περιλαμβάνει σαν αρχικός γόνος την αρχέγονη ουσία του είναι σου. Από τον σπόρο/σπέρμα στον καρπό/γέννημα αιτία είναι ο φ α λ λ ό ς, ο ο μ - φ α λ ό ς και ο ε γ - κ έ - φ α λ ο ς. Το Άκουσμα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και δέχεται πολλές ερμηνείες, πέραν αυτών που σας αποστέλλω. Μπορεί να προσφέρει πλούσιους καρπούς σ ένα γόνιμο έδαφος κατά τον Δ ι α - λογισμό, μην το αντιπαρέλθετε. Το μυστηριακό μέρος του Ακούσματος θα είναι στο επόμενο έβδομο μήνυμα. Όπως πάντα αναμένω σχόλια, παρατηρήσεις και απορίες στο 7

8 Έρρωσθε και ευδαιμονείτε, ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ: (1) Πλάτωνος «Κρατύλος» 396 b (2) «ΑΡΡΗΤΟΙ ΛΟΓΟΙ, Κένταυροι, Αμαζόνες, Μέδουσα, τα της ψυχής πάθη», κεφ. 6 ον (3) Δ. Δημητράκου «Μέγα Λεξικόν όλης της Ελληνικής Γλώσσης», λήμμα βίος. (4) Πλάτωνος «Πολιτεία», Βιβλίον 4 ον, περί των τριών μερών της ψυχής και «Φαίδρος» 246, μύθος ηνιόχου και πτερωτού άρματος. (5) Ιεροκλέους «Τα Χρυσά Έπη των Πυθαγορείων», στ. 69 (6) Πλάτωνος «Κρατύλος» 427 b (7) «ΑΡΡΗΤΟΙ ΛΟΓΟΙ, Κένταυροι, Αμαζόνες, Μέδουσα, τα της ψυχής πάθη», κεφ. 8 ο, με πολλές παραπομπές από αρχαία κείμενα. (8) Μήνυμα 3 ο, (9) Μήνυμα 3 ο, Αλτάνη Π. Φ.,

Από τα λ ά θ η μας εξελισσόμεθα και όχι από την παθητικότητα και την αναβλητικότητα. Τότε το λ ά θ ο ς γίνεται ά θ λ ο ς.

Από τα λ ά θ η μας εξελισσόμεθα και όχι από την παθητικότητα και την αναβλητικότητα. Τότε το λ ά θ ο ς γίνεται ά θ λ ο ς. Επι - σκέπται του Διαδικτύου, Επι - σκέπται του δικτύου των σκέψεών μου, Προς το παρόν, αν και είναι νωρίς, πρέπει να πω ότι έχετε στείλει ενδιαφέροντα σχόλια και απορίες. Περιμένω περισσότερα για να βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΩΝ ΑΡΡΗΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. και ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΠΕΜΠΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΩΝ ΑΡΡΗΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. και ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΠΕΜΠΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΩΝ ΑΡΡΗΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΠΕΜΠΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΑ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ (2ος τόµος) Η µυητική πορεία της ψυχής από τον ηνίοχον εις τον Απόλλωνα 1. Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΙΜΑΙΟ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΙΜΑΙΟ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ «ΑΗΡ» ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΜΑΤΟΥΛΑ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (ΚΥΚΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ, ΕΤΟΣ Α, ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ 70) ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΙΜΑΙΟ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΑΜΣΑΡΑ ΕΤΟΣ Β - ΕΠΟΧΗ Α ΔΑΦΝΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟ Λ ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. ΌΝΟΜΑ: KΑΤΣΙΜΠΟΥΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΣΑΡΑ ΕΤΟΣ Ε - ΕΠΟΧΗ Α

ΣΑΜΣΑΡΑ ΕΤΟΣ Ε - ΕΠΟΧΗ Α ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ «ΑΗΡ» ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΚΙΑΡΗ (ΚΥΚΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ, ΕΤΟΣ Ε, ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ 639) Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΗΡΟΣ ΣΑΜΣΑΡΑ ΕΤΟΣ Ε - ΕΠΟΧΗ Α ΔΑΦΝΗ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 1 Ο Πλάτων γεννήθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά του τμήματος Μπλαβάτσκυ

Πρακτικά του τμήματος Μπλαβάτσκυ Πρακτικά του τμήματος Μπλαβάτσκυ Δευτέρα, 28 Φεβρουάριος 2011 Ε.Π. Μπλαβάτσκυ Σχόλιο του Εκδότη Το έργο Secret Doctrine Commentary (Ερμηνευτικά Σχόλια στην «Μυστική Δοξασία») που τιτλοφορήθηκε αρχικά ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΜΥΘΟΙ;

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΜΥΘΟΙ; ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΜΥΘΟΙ; Περιεχόμενα: 1. Σύντομη ιστορία της αστρολογίας- Εισαγωγή 2. Σύγχρονη αστρολογία 3. Η φιλοσοφία της αστρολογίας 4. Άνθρωπος και σύμπαν 5. Αστρολογία 6. Τι εννοούμε όταν λέμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ. Αριστοτελικη Κο ι ν ω ν ι κ η Δη μ ο κ ρ α τ ι α. 1. «Κανένας πολίτης δεν πρέπει να στερείται την τροφή του»

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ. Αριστοτελικη Κο ι ν ω ν ι κ η Δη μ ο κ ρ α τ ι α. 1. «Κανένας πολίτης δεν πρέπει να στερείται την τροφή του» ISSN 1792-5185 ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Αριστοτελικη Κο ι ν ω ν ι κ η Δη μ ο κ ρ α τ ι α t η σ Mar t h a Nu s s b a u m Περιεχόμενα 1. «Κανένας πολίτης δεν πρέπει να στερείται την τροφή

Διαβάστε περισσότερα

το ποιοί είμαστε και γιατί

το ποιοί είμαστε και γιατί ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΌ ΜΑΣ" ΘΕΩΡΗΤΙΚΌ ΜΕΡΟΣ Α ΟΙ ΕΡΜΗΤΙΚΈΣ ΑΡΧΕΣ Β Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Γ ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΈΡΤΑΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΜΑΣ Β ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Παρασκευόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Αθηνών. Σιούτας Νίκος, Ζημιανίτης Κώστας, Κουταλέλη Ελένη, Παναγοπούλου Έφη

Ιωάννης Παρασκευόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Αθηνών. Σιούτας Νίκος, Ζημιανίτης Κώστας, Κουταλέλη Ελένη, Παναγοπούλου Έφη Επιστημονική Ευθύνη Ιωάννης Παρασκευόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Αθηνών Συγγραφή Σιούτας Νίκος, Ζημιανίτης Κώστας, Κουταλέλη Ελένη, Παναγοπούλου Έφη Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕ ΧΟΜ Ε νά. Πρόλογος του επιμελητή... 11 Πρόλογος... 15 Εισαγωγή... 17. ΟΙ ΠΡωΙΜΟΙ ΔΙάλΟΓΟΙ: η ΚάτάΣΚΕυη του ΣΚηνΙΚΟυ 25

ΠΕΡΙΕ ΧΟΜ Ε νά. Πρόλογος του επιμελητή... 11 Πρόλογος... 15 Εισαγωγή... 17. ΟΙ ΠΡωΙΜΟΙ ΔΙάλΟΓΟΙ: η ΚάτάΣΚΕυη του ΣΚηνΙΚΟυ 25 ΠΕΡΙΕ ΧΟΜ Ε νά Πρόλογος του επιμελητή............................ 11 Πρόλογος........................................ 15 Εισαγωγή........................................ 17 Κ ΕΦά λ άιο 1 ΟΙ ΠΡωΙΜΟΙ ΔΙάλΟΓΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

2 Θ α ν ά σ η ς Π ά ν ο υ

2 Θ α ν ά σ η ς Π ά ν ο υ 2 Θ α ν ά σ η ς Π ά ν ο υ Ι ε ρ ά Μ α ν ί α 3 Θανάσης Πάνου, Ιερά Μανία ISBN: 978-618-80951-2-0 Οκτώβριος 2013 Επιμέλεια έκδοσης: schooltime.gr ελιδοποίηση, χεδίαση εξωφύλλου: Θανάσης Πάνου Εκδόσεις schooltime.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΣ ΥΛΙΣΜΟΣ (12/12/14) (Εισήγηση για το μάθημα του Διαλεκτικού Υλισμού στο πλαίσιο των «7 απλών μαθημάτων Μαρξισμού»)

ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΣ ΥΛΙΣΜΟΣ (12/12/14) (Εισήγηση για το μάθημα του Διαλεκτικού Υλισμού στο πλαίσιο των «7 απλών μαθημάτων Μαρξισμού») Εισαγωγή ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΣ ΥΛΙΣΜΟΣ (12/12/14) Μιχάλης Χονδροκούκης Φιλόλογος, υπ. δρ. Φιλοσοφίας, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου «Γ. ΚΟΡΔΑΤΟΣ» (Εισήγηση για το μάθημα του Διαλεκτικού Υλισμού στο πλαίσιο των «7 απλών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ρόλοι που Παίζουμε σαν Ψυχές σε Εξέλιξη

Οι Ρόλοι που Παίζουμε σαν Ψυχές σε Εξέλιξη 13-3")($&C"0;F.""&C2"D'3)(4D$.")C2" >ec3-."',3-4"i"-7c5,;5i"d-4"i" 2&I('5,-"&(C.")I3"DC43;3,-B"%15-" -&$")I"5266(-7F":4:+,;3"%'" &3'2%-)4D$"&'(4'V$%'3CB")I" H4H-5D-+,-"D-4")I3"C(6>3;5I" 5'%43-(,;3"-2)C63;5,-.B"

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Φιλοσοφικές Θέσεις. Συλλογική Δημιουργία. Ολιστική Αρμονία

ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Φιλοσοφικές Θέσεις. Συλλογική Δημιουργία. Ολιστική Αρμονία ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Φιλοσοφικές Θέσεις Συλλογική Δημιουργία Ολιστική Αρμονία ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Φιλοσοφικές Θέσεις Συλλογική Δημιουργία Οι Αρθρογράφοι που συμμετέχουν είναι (με αλφαβητική σειρά) Βράτολη-Βολχάουπτ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΟΝΕΙΡΕΜΑ

ΤΟ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΟΝΕΙΡΕΜΑ ΤΟ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΟΝΕΙΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Από τη Λήθη του Ύπνου και του θανάτου, Στην Αφύπνιση της Μεγάλης Απελευθέρωσης. Εκδόσεις Έσοπτρον Αθήνα 1998 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟ ΕΚΔΟΤΗ Αν σκεφτούμε ότι το ένα τρίτο

Διαβάστε περισσότερα

H Ελευθερία να Είσαι ο Εαυτός Σου. Ρόμπερτ Ηλίας Νατζέμυ

H Ελευθερία να Είσαι ο Εαυτός Σου. Ρόμπερτ Ηλίας Νατζέμυ H Ελευθερία να Είσαι ο Εαυτός Σου Ρόμπερτ Ηλίας Νατζέμυ H Ελευθερία να Είσαι ο Εαυτός Σου Ρόμπερτ Ηλίας Νατζέμυ www.holisticharmony.com (English) www.holisticharmony.com/greek (Ελληνικά) 2009 Αφιερώνω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣ. Συζητούν οι: ΜΙΣΕΛ ΦΟΥΚΩ και ΝΟΑΜ ΤΣΟΜΣΚΙ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣ. Συζητούν οι: ΜΙΣΕΛ ΦΟΥΚΩ και ΝΟΑΜ ΤΣΟΜΣΚΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣ Συζητούν οι: ΜΙΣΕΛ ΦΟΥΚΩ και ΝΟΑΜ ΤΣΟΜΣΚΙ Η συζήτηση αυτή των Noam Chomsky και Michel Foucault Human Nature: justice versus power είναι μια από τις τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους, Πολιτικά

Αριστοτέλους, Πολιτικά Αρχαία Ελληνικά Γ Λυκείου Θεωρητική κατεύθυνση Αριστοτέλους, Πολιτικά Επιμέλεια: Δημήτρης Γ. Μαρκαντωνάτος Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων Εισαγωγή με βάση τον W.D. ROSS Tο έργο αποτελεί συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Καλή Θέληση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 Νο 3

Παγκόσμια Καλή Θέληση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 Νο 3 Παγκόσμια Καλή Θέληση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 Νο 3 Ένα τακτικό δελτίο που προβάλλει την ενέργεια της καλής θέλησης μέσα στις παγκόσμιες υποθέσεις ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ; Τ ί είναι Ζωή; Σε αυτό το τεύχος του Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

το χρονικό του Χρόνου

το χρονικό του Χρόνου STEPHEN W. HAWKING Πανεπιστήμιο Cambridge το χρονικό του Χρόνου Από τη Μεγάλη έκρηξη ώς τις Μαύρες τρύπες Πρόλογος: Carl Sagan Εισαγωγή: Βασίλης Ξανθόπουλος κάτοπτρο Τίτλος πρωτοτύπου: A brief history

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑΥΜΑΤΩΝ. Κεφάλαια 1 έως 10

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑΥΜΑΤΩΝ. Κεφάλαια 1 έως 10 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑΥΜΑΤΩΝ Κεφάλαια 1 έως 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτά είναι Μαθήματα Θαυμάτων. Τα Μαθήματα αυτά είναι απαραίτητα. Μόνο ο χρόνος που θα τα κάνεις είναι προαιρετικός. Ελεύθερη βούληση δεν σημαίνει ότι μπορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ Σ. ΑΝΘΗ ΩΣ ΔΙΑ ΜΑΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ ΑΘΗΝΑ 2013 ISBN 978-960-93-5233-8

ΜΑΡΙΑ Σ. ΑΝΘΗ ΩΣ ΔΙΑ ΜΑΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ ΑΘΗΝΑ 2013 ISBN 978-960-93-5233-8 ΜΑΡΙΑ Σ. ΑΝΘΗ ΩΣ ΔΙΑ ΜΑΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ ΑΘΗΝΑ 2013 ISBN 978-960-93-5233-8 1 «Η ανθρώπινη ζωή είναι σύντομη, η επιστήμη ατελείωτη, ο χρόνος λίγος, η πείρα λαθεμένη και η απόφαση γεμάτη ευθύνες» Ιπποκράτης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 1 ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β ΕΚΔΟΣΗ Θεσσαλονίκη, 697 2 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 1 2 2 3 Εσένα στολίδι του γένους των Ελλήνων, που πρώτος μπόρεσες να υψώσεις φως λαμπρό μες σε φρικτά

Διαβάστε περισσότερα

THE MATRIX: Είστε σίγουροι ότι ζούμε στον πραγματικό κόσμο;

THE MATRIX: Είστε σίγουροι ότι ζούμε στον πραγματικό κόσμο; THE MATRIX: Είστε σίγουροι ότι ζούμε στον πραγματικό κόσμο; Σχόλιο [Α.Α.1]: Η εργασία κρίνεται στα περισσότερα σημεία της πολύ καλή, ενώ κάποιες αναφορές θα μπορούσαν να θεωρηθούν και άριστες. Ωστόσο διαπίστωσα

Διαβάστε περισσότερα

«Θεωρητική προσέγγιση του όρου της Νοητικής Υστέρησης»

«Θεωρητική προσέγγιση του όρου της Νοητικής Υστέρησης» Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Λογοθεραπείας Πτυχιακή εργασία «Θεωρητική προσέγγιση του όρου της Νοητικής Υστέρησης» Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Κετσιτζή Νικολέττα Α.Μ.12295

Διαβάστε περισσότερα

1.ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΥΡΩ ΜΑΣ.4 2.Η ΒΑΣΚΑΝΙΑ, ΤΟ ΜΑΤΙΑΣΜΑ & ΤΟ ΚΑΚΟ ΜΑΤΙ.20 3.ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΞΕΜΑΤΙΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ.31 4.#1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΜΑΤΙΑΣΜΑΤΟΣ.

1.ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΥΡΩ ΜΑΣ.4 2.Η ΒΑΣΚΑΝΙΑ, ΤΟ ΜΑΤΙΑΣΜΑ & ΤΟ ΚΑΚΟ ΜΑΤΙ.20 3.ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΞΕΜΑΤΙΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ.31 4.#1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΜΑΤΙΑΣΜΑΤΟΣ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΥΡΩ ΜΑΣ... 4 2.Η ΒΑΣΚΑΝΙΑ, ΤΟ ΜΑΤΙΑΣΜΑ & ΤΟ ΚΑΚΟ ΜΑΤΙ...20 3.ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΞΕΜΑΤΙΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ...31 4.#1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΜΑΤΙΑΣΜΑΤΟΣ... 36 5.ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.ΣΠ.ΑΙ.Τ.Ε. 2013-2014 Χειμερινό εξάμηνο

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.ΣΠ.ΑΙ.Τ.Ε. 2013-2014 Χειμερινό εξάμηνο ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.ΣΠ.ΑΙ.Τ.Ε. 2013-2014 Χειμερινό εξάμηνο ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Ph.D Κοινωνιολόγος Σχολική Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας Ν. Ηρακλείου ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα