Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 1 Θαλάσσιοι ρόµοι στην Ανατολική Μεσόγειο 1.1 Περίληψη Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι να παροτρύνει τους µαθητές να «ταξιδέψουν» στην ανατολική Μεσόγειο κατά τα αρχαία χρόνια και να έλθουν σε επαφή µε τους πολιτισµούς που ήκµασαν στον ευρύτερο χώρο της περιοχής αυτής. Είναι γνωστό ότι η ανατολική Μεσόγειος λειτούργησε ως µεγάλο «χωνευτήρι» µέσα στο οποίο ήλθαν σε αλληλεπίδραση µερικοί από τους παλαιότερους και σηµαντικότερους πολιτισµούς του κόσµου, ανάµεσα στους οποίους βέβαια και ο ελληνικός µε τις ποικίλες εκφάνσεις του. Γλώσσες, παραδόσεις, συνήθειες, αγαθά αλλά και νοοτροπίες ανθρώπων έγιναν αντικείµενο επαφής και ανταλλαγής ανάµεσα στους λαούς της ανατολικής Μεσογείου, γεγονός που δηµιούργησε ένα ενδιαφέρον πολιτισµικό «µωσαϊκό», ίχνη του οποίου απαντούν ως τη σύγχρονη εποχή στα κράτη που σήµερα υπάρχουν στο εν λόγω γεωγραφικό πεδίο. Μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρµα Cruiser οι µαθητές θα έχουν την ευκαιρία να εντοπίσουν τα σηµαντικότερα κέντρα των πολιτισµών της ανατολικής Μεσογείου, να επισηµάνουν τις σπουδαιότερες εµπορικές οδούς µέσω των οποίων διακινούνταν άνθρωποι και αγαθά κατά τους αρχαίους χρόνους και να συνδέσουν ιστορικές και γεωγραφικές πληροφορίες µε τρόπο συγκροτηµένο και λειτουργικό, αξιοποιώντας τη δυνατότητα του ηλεκτρονικού εργαλείου να απεικονίζει ιστορικές και άλλες πληροφορίες σε ένα διαδραστικό, γεωγραφικό περιβάλλον. Πυρήνας της δραστηριότητας είναι η επισήµανση στο ηλεκτρονικό εργαλείο Cruiser των θαλάσσιων δρόµων που συνέδεαν τους αρχαίους λαούς της περιοχής τόσο σε συνεργατικό όσο και σε συγκρουσιακό πλαίσιο, καθώς τα χαρακτηριστικά των λαών αυτών διαµορφώθηκαν σε περιβάλλον πολιτισµικών και εµπορικών ανταλλαγών αλλά και πολεµικών αναµετρήσεων, οι οποίες µε βίαιο τρόπο άλλαξαν πολλές φορές τον πολιτικό χάρτη της περιοχής. Στη δραστηριότητα αυτή οι µαθητές θα κληθούν να «χαράξουν» κάποιους από τους δρόµους αυτούς και να τους συσχετίσουν µε πληροφορίες πολιτικού και οικονοµικού ενδιαφέροντος, τις οποίες θα αντλήσουν από πηγές που θα τους δοθούν αλλά και από το ιαδίκτυο, στο οποίο θα ανατρέξουν, για να «αλιεύσουν» επιπλέον πληροφορίες. Η αναζήτηση στο ιαδίκτυο είναι κεντρικής σηµασίας για τη δραστηριότητα και αποσκοπεί στην έρευνα και συλλογή υλικού τόσο για την πραγµατοποίηση αυτού

2 καθεαυτού του προτεινόµενου σεναρίου όσο και για την υλοποίηση εργασιών επέκτασης, τις οποίες κάποιοι µαθητές θα θελήσουν πιθανώς να αναλάβουν. 1.2 Στόχοι Στόχοι της δραστηριότητας είναι οι µαθητές/τριες: Nα αποκτήσουν βασικές γνώσεις σχετικά µε τους αρχαίους λαούς που ήκµασαν στον χώρο της ανατολικής Μεσογείου. Να αντιληφθούν την πολιτισµική ενότητα του χώρου αυτού, µέσα από την επισήµανση των κοινών εµπορικών οδών που ένωναν τους λαούς της ευρύτερης περιοχής. Να συνδέσουν βιωµατικά τις γεωγραφικές και ιστορικές πληροφορίες αξιοποιώντας τις σχετικές δυνατότητες του ηλεκτρονικού εργαλείου Cruiser. Nα εξοικειωθούν µε το ιαδίκτυο ως πηγή αναζήτησης πληροφοριών. Να εξοικειωθούν µε τη χρήση ποικίλων ηλεκτρονικών εργαλείων (όπως ο κειµενογράφος, το ιαδίκτυο κλπ.) Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας οι µαθητές επιδιώκεται: Να γνωρίσουν τον ηλεκτρονικό χάρτη Cruiser και να επισηµάνουν σε αυτόν εµπορικά και πολιτισµικά κέντρα της ανατολικής Μεσογείου, καθώς και οδούς σύνδεσης των κέντρων αυτών. Να αναζητήσουν στο ιαδίκτυο αλλά και σε βιβλία πηγές σχετικά µε τους λαούς της ανατολικής Μεσογείου και τις µεταξύ τους σχέσεις. Να επισηµάνουν στο ψηφιακό εργαλείο χαρακτηριστικές πληροφορίες από την αναζήτησή τους στο ιαδίκτυο. Να εξοικειωθούν µε τα εργαλεία του Cruiser, όπως τον µεγεθυντικό φακό, τον χάρακα και τη δυνατότητα ρύθµισης της γωνίας κλίσης του ορίζοντα πλοήγησης, για να παρατηρήσουν το ανάγλυφο µιας περιοχής, να «χαράξουν» πορείες κλπ. Να αποκτήσουν ερεθίσµατα, ώστε να αναλάβουν περαιτέρω πρωτοβουλίες σχετικές µε το θέµα της ενότητας, όπως ατοµικές ή οµαδικές εργασίες επέκτασης, διοργάνωση εκδροµών και επισκέψεων, συµµετοχή σε σχετικά ευρωπαϊκά προγράµµατα κλπ.

3 1.3 Σκεπτικό Η ανάπτυξη σπουδαίων πολιτισµών στον ευρύτερο χώρο της ανατολικής Μεσογείου κατά τις ίδιες ή κοντινές χρονικές περιόδους και οι καλλιέργεια σχέσεων ανάµεσα στους αντίστοιχους λαούς είναι ένα σύνθετο φαινόµενο, κάποιες από τις παραµέτρους του οποίου µπορούν να απεικονιστούν σε συνολική µορφή πάνω στον διαδραστικό χάρτη Cruiser. Η απεικόνιση του «τοπίου» των ανατολικών πολιτισµών, µέσα από την ανάρτηση στον χάρτη σηµαντικών ιστορικών και γεωγραφικών πληροφοριών, είναι σε θέση να προσδώσει στους µαθητές µια συνολική εικόνα του γεωπολιτικού πεδίου της επίµαχης περιοχής στην οποία είναι ενταγµένος και ο ελληνικός πολιτισµός µε τις ποικίλες µορφές του. Επιπλέον, κεντρική θέση στη δραστηριότητα καταλαµβάνει η έρευνα στο ιαδίκτυο, η οποία µπορεί να πολλαπλασιάσει την έκταση αλλά και την ποιότητα του πληροφοριακού υλικού, εµπλουτίζοντας τόσο τις γνώσεις των µαθητών, όσο και τα ερεθίσµατά τους για περαιτέρω διερεύνηση κάποιων ζητηµάτων σχετικών µε το θέµα της δραστηριότητας. Eποµένως, επισήµανση στον διαδραστικό χάρτη ποικίλων ιστορικών σχολίων, «χάραξη» θαλάσσιων διαδροµών και αναζήτηση πληροφοριών στο ιαδίκτυο είναι οι βασικοί άξονες της δραστηριότητας αυτής, πάνω στους οποίους θα κληθούν οι µαθητές να εργαστούν. Μέσα από τις ενέργειες αυτές θα αναδειχθεί κατά το δυνατόν η ποικιλόµορφη αλληλεπίδραση των ανατολικών πολιτισµών, στόχος που συµβαδίζει µε το ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµατών Σπουδών (ενότητα «Ανατολικοί λαοί), µε το αναλυτικό πρόγραµµα για την Ιστορία στο Ενιαίο Λύκειο αλλά και µε το βιβλίο του καθηγητή για την Ιστορία Α Λυκείου («Ιστορία του αρχαίου κόσµου», βιβλίο του καθηγητή, κεφ. Ι, οι πολιτισµοί της εγγύς ανατολής). 1.4 Χρονισµός της εφαρµογής της δραστηριότητας και εναρµονισµός της µε το ωρολόγιο πρόγραµµα α) ιάρκεια εφαρµογής: 2 διδακτικές ώρες. β) Τάξεις εφαρµογής: Α Γυµνασίου, Α Λυκείου γ) Μαθήµατα: Αρχαία ελληνικά, Ιστορία δ) Εναρµονισµός µε το ωρολόγιο πρόγραµµα: Η προτεινόµενη δραστηριότητα µπορεί να συνδεθεί µε τις πρώτες ενότητες του βιβλίου της Α Γυµνασίου και της Α Λυκείου οι οποίες είναι σχετικές µε τους ανατολικούς λαούς και τους πρώτους ελληνικούς πολιτισµούς. Προτείνεται να

4 προχωρήσει ο διδάσκων στην υλοποίηση της δραστηριότητας, αφού έχει ολοκληρώσει, τουλάχιστον εν περιλήψει, τις σχετικές ενότητες. Είναι βέβαια στην ευχέρεια του να εντάξει τη δραστηριότητα και σε άλλες διδακτικές ενότητες, εφόσον η διδασκαλία του παρέχει τις σχετικές «λαβές» σύνδεσης. Η δραστηριότητα είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί και στο τέλος του διδακτικού έτους υπό τη µορφή επανάληψης/επέκτασης των όσων διδάχθηκαν στη διάρκεια του σχετικών µαθηµάτων. 1.5 Προαπαιτούµενα Οι µαθητές καλό είναι να έχουν πρώτα διδαχθεί τις ενότητες τις σχετικές µε τους ανατολικούς λαούς και τους πρώτους ελληνικούς πολιτισµούς. Θα πρέπει ακόµα να είναι εξοικειωµένοι µε τη χρονολόγηση στην αρχαία εποχή και να γνωρίζουν τις ιστορικές περιόδους, ώστε να µπορούν να εντάξουν την εµφάνιση των πολιτισµών της ανατολικής Μεσογείου στον ιστορικό χρόνο. Η στοιχειώδης γνώση των βασικών εφαρµογών του Microsoft Οffice και της χρήσης του ιαδικτύου, εκ µέρους τουλάχιστον κάποιων µαθητών κρίνεται επίσης επιβεβληµένη. 1.6 Προετοιµασία µαθήµατος Ο καθηγητής πρέπει να έχει προετοιµάσει την πορεία εκτέλεσης της δραστηριότητας και να έχει προβεί σε κάποιες προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως η επιλογή του σηµείου σύνδεσης της δραστηριότητας µε τη διδασκόµενη ύλη, ο αδροµερής χωρισµός των οµάδων µαθητών και η προετοιµασία του εργαστηρίου Η/Υ σε συνεργασία πιθανώς µε τον καθηγητή πληροφορικής. Απαραίτητο κρίνεται να έχει ο ίδιος ο διδάσκων εξοικείωση µε τις δυνατότητες του Cruiser, ώστε να είναι σε θέση να βοηθήσει τους µαθητές να χρησιµοποιήσουν και αυτοί επαρκώς τις αντίστοιχες λειτουργίες του ηλεκτρονικού εργαλείου. 1.7 Τρόπος χρήσης του εργαλείου O Cruiser χρησιµοποιείται ως «πλατφόρµα» ανάρτησης πληροφοριών σχετικών µε το θέµα της δραστηριότητας. Οι µαθητές θα κληθούν να «χαράξουν» εµπορικές διαδροµές και να επισυνάψουν σε συγκεκριµένα σηµεία του χάρτη σχόλια και πληροφορίες. Εποµένως ο ηλεκτρονικός χάρτης θα αξιοποιηθεί ως εργαλείο συνολικής θεώρησης των πληροφοριών αυτών, όπου θα αναδεικνύονται µε τρόπο συνολικό και εποπτικό οι επιλεγµένες ιστορικές, οικονοµικές, πολιτισµικές κλπ. παράµετροι του υπό εξέταση θέµατος. O Cruiser λειτουργεί συµπληρωµατικά µε το

5 ιαδίκτυο, το οποίο αποτελεί τη βασική πηγή αναζήτησης και «άντλησης» γνωστικού υλικού για την εν λόγω δραστηριότητα. 1.8 Λειτουργικότητες του εργαλείου Προτείνεται η αξιοποίηση των παρακάτω δυνατοτήτων του Cruiser: Επισήµανση τοπωνυµίων στο χάρτη και επισύναψη σχολίων Χρήση ψηφιακού χάρακα και γραµµής ελεύθερης σχεδίασης. Χρήση µεγεθυντικού φακού για εγγύτερη παρατήρηση γεωγραφικών σηµείων. 1.9 ιδακτικό πλαίσιο Οργάνωση της τάξης Oι µαθητές οργανώνονται σε 6 οµάδες των 2-4 παιδιών ανά Η/Υ. Ο διδάσκων φροντίζει, ώστε σε κάθε οµάδα να υπάρχει ένας τουλάχιστον µαθητής περισσότερο εξοικειωµένος µε τη χρήση των υπολογιστών. Αυτό θεωρείται απαραίτητο, ώστε καµία οµάδα να µην υστερήσει υπερβολικά στην αξιοποίηση των ηλεκτρονικών εργαλείων και οι µαθητές να λειτουργήσουν συµπληρωµατικά στην εκτέλεση της δραστηριότητας, κατανέµοντας τις εργασίες ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ικανότητες του κάθε παιδιού. Καλό είναι η σύνθεση των οµάδων να έχει γίνει εκ των προτέρων, για να µην χαθεί πολύτιµος χρόνος και διακυβευτεί η ηρεµία της τάξης, που είναι απαραίτητη για την οµαλή διεξαγωγή της δραστηριότητας. Θεµιτό είναι επίσης, οι οµάδες να χωριστούν µε ευθύνη των ίδιων των παιδιών, αφού βεβαίως ληφθεί υπόψη η προϋπόθεση που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο Προτεινόµενες φάσεις διδασκαλίας 1 η Φάση: Σύνδεση µε το θέµα. Ενεργοποίηση του Cruiser, πλοήγηση και εξοικείωση µε τα εργαλεία του. 2 η Φάση: ιανοµή ερωτήσεων θεµάτων σε κάθε οµάδα. Παροχή εξηγήσεων διευκρινήσεων και εκτέλεση ζητουµένων µε χρήση του Cruiser. 3 η Φάση: Συζήτηση - ιατύπωση συµπερασµάτων Παρότρυνση για ανάληψη εργασιών επέκτασης.

6 Αναλυτική περιγραφή των φάσεων η Φάση: Σύνδεση µε το θέµα - Εξοικείωση µε τον Cruiser Η πρώτη αυτή φάση είναι εισαγωγική και αποσκοπεί στην «µύηση» των µαθητών στο θέµα της δραστηριότητας και την εξοικείωσή τους µε τις λειτουργίες του διαδραστικού χάρτη. Οι µαθητές έχουν ήδη διδαχθεί τις σχετικές ενότητες και έχουν αποκτήσει κάποιες βασικές γνώσεις, εποµένως ο διδάσκων σύντοµα εξηγεί τους σκοπούς της δραστηριότητας και δείχνει στα παιδιά το ηλεκτρονικό εργαλείο. Τα παροτρύνει να πειραµατιστούν µε τις δυνατότητές του και να αντιληφθούν τις λειτουργίες του. Η χρήση του Cruiser είναι απλή, εποµένως ενθαρρύνονται να χρησιµοποιήσουν το εργαλείο όλοι οι µαθητές, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που έχουν ελάχιστη ή καθόλου εξοικείωση µε τους Η/Υ η Φάση: ιανοµή ερωτήσεων θεµάτων σε κάθε οµάδα. Εκτέλεση ζητουµένων Η δεύτερη φάση αποτελεί τον κορµό της δραστηριότητας. Ο διδάσκων δίνει στην κάθε οµάδα ένα συγκεκριµένο φύλλο εργασίας (βλ. επισυνηµµένα φύλλα εργασίας). Κάθε φύλλο εργασίας αντιστοιχεί σε έναν από τους κυριότερους αρχαίους λαούς της ανατολικής Μεσογείου και, εποµένως, κάθε οµάδα µαθητών ξεκινά να εκτελεί τις ζητούµενες στο φύλλο εργασίας ενέργειες, επικεντρώνοντας έτσι την προσοχή της σε έναν πολιτισµό. Ο καθηγητής λειτουργεί στο στάδιο αυτό επικουρικά, ενθαρρύνοντας τα παιδιά να αυτενεργήσουν και να υλοποιήσουν τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί. Επιβλέπει όλες τις οµάδες και παρεµβαίνει, για να βοηθήσει στην επίλυση προβληµάτων σχετικών µε τη χρήση του Cruiser ή µε τις εργασίες καθαυτές. Παροτρύνει επίσης τους µαθητές που έχουν µεγαλύτερη ευχέρεια στον χειρισµό του Η/Υ να βοηθούν τα άλλα παιδιά, ώστε όλες οι οµάδες να προχωρούν µε παρόµοιο βαθµό προόδου και να µην υπάρχουν σηµαντικές υστερήσεις. Επειδή οι οµάδες είναι πολλές και οι ζητούµενες ενέργειες ποικίλες, προτείνεται να έχει εξασφαλιστεί στη φάση αυτή και η παρουσία του καθηγητή πληροφορικής, ώστε να αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικότερα τυχόν προβλήµατα η Φάση: Συζήτηση - ιατύπωση συµπερασµάτων Ανάληψη εργασιών επέκτασης. Με την ολοκλήρωση της 2 ης φάσης, οι οµάδες στο σύνολό τους έχουν συνθέσει πάνω στον διαδραστικό χάρτη ένα σώµα γεωγραφικών, οικονοµικών και ιστορικών πληροφοριών, που καθιστούν πλέον τον χάρτη µια «πλατφόρµα» πολυδιάστατης

7 απεικόνισης του χώρου της ανατολικής Μεσογείου κατά τα αρχαία χρόνια, µε σηµειωµένες τις κυριότερες οδούς των εµπορικών, πολεµικών και µεταναστευτικών κινήσεων της εποχής. Ο διδάσκων µπορεί τώρα να ενθαρρύνει µια συζήτηση σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των πολιτισµών της ανατολικής Μεσογείου, τις οµοιότητες και διαφορές τους σε ποικίλα επίπεδα (πολιτικό, οικονοµικό, πολιτικό κλπ.), καθώς και τα αποτελέσµατα των επαφών και της αλληλεπίδρασης ανάµεσα στους πολιτισµούς αυτούς. Η συζήτηση αυτή αποσκοπεί επιπλέον στο να πυροδοτήσει το ενδιαφέρον για ανάληψη εργασιών επέκτασης µε ειδικότερα θέµατα. (βλ. εργασίες επέκτασης). Εµπορικό πλοίο των Φοινίκων Επεκτάσεις Η παραπάνω περιγραφείσα δραστηριότητα αποσκοπεί και στη δηµιουργία ερεθισµάτων, ώστε κάποιοι µαθητές να επιδιώξουν την ανάληψη ειδικότερων εργασιών ή την οργάνωση περαιτέρω σχετικών δραστηριοτήτων. Μερικά θέµατα για εργασίες επέκτασης θα µπορούσαν να είναι: - Η επίδραση της τέχνης των ανατολικών λαών στην αρχαία ελληνική τέχνη. Μια τέτοια εργασία µπορεί να εκτελεστεί σε δύο φάσεις: Στην πρώτη φάση οι µαθητές αναζητούν υλικό στο ιαδίκτυο (µε λέξεις κλειδιά τον όρο π.χ. ανατολίζουσα φάση). Στη δεύτερη φάση το επιλεγµένο υλικό οργανώνεται σε παρουσίαση powerpoint και παρουσιάζεται στην τάξη ή το σχολείο. - Να αναζητήσετε πληροφορίες για το αλφάβητο των Φοινίκων και τη σχέση του µε το ελληνικό αλφάβητο. Στη συνέχεια να συνθέσετε µια σύντοµη εργασία µε σχετικό θέµα (σε word). - Τύποι πλοίων που χρησιµοποιούσαν οι Μινωίτες Κρήτες, οι Φοίνικες και οι Έλληνες της αρχαϊκής και κλασικής περιόδου: Οµοιότητες και διαφορές. - Να αναζητήσετε στις Ιστορίες του Ηροδότου χαρακτηριστικές αναφορές που διαφωτίζουν τις εµπορικές και πολιτισµικές επαφές ανάµεσα στους Έλληνες και τους ανατολικούς λαούς. Να επιλέξετε κάποιες από αυτές και να τις

8 αναπτύξετε (σε έγγραφο word). - Nα εντοπίσετε αναφορές του Ηροδότου σε χαρακτηριστικά µνηµεία ή αξιοσηµείωτα φαινόµενα περιοχών της ανατολικής Μεσογείου (π.χ. Σόλων και Κροίσος στις Σάρδεις, Πυραµίδες στη Μέµφιδα κλπ.) και να τοποθετήσετε σχετικές ενηµερωτικές σηµάνσεις στον Cruiser, φροντίζοντας επιπλέον να αναφέρετε στο σχόλιό σας και το χωρίο των Ιστοριών του Ηροδότου στο οποίο απαντά η αναφορά. - Να διαβάσετε προσεκτικά τα αποσπάσµατα της λεγόµενης «Αρχαιολογίας» του Θουκυδίδη. Ποιες πληροφορίες δίνει για τις σχέσεις των Ελλήνων µε τους ανατολικούς λαούς; Ποιους από αυτούς µνηµονεύει; Να σηµειώσετε στον Cruiser τη θέση των κυριότερων ελληνικών και ξένων λαών που αναφέρονται και να τοποθετήσετε ηλεκτρονικές σηµάνσεις στα γεωγραφικά σηµεία που συνδέονται µε πληροφορίες εµπορικού, ναυτικού ή πολιτισµικού ενδιαφέροντος (π.χ. Κόρινθος: Αµεινοκλής, πρωτοπόρος στη ναυπήγηση τριήρων). - Να αναζητήσετε στο ιαδίκτυο υλικό (κείµενα και εικόνες) σχετικά µε την ανάπτυξη των θαλάσσιων δρόµων της ανατολικής Μεσογείου κατά την ελληνιστική και ρωµαϊκή περίοδο. Ποιες πόλεις αναδείχθηκαν ως τα σπουδαιότερα εµπορικά κέντρα, τι προϊόντα διακινούσαν και ποιοι εξελίχθηκαν στους πλέον χρησιµοποιούµενους θαλάσσιους δρόµους στην εµπορική ναυτιλία της εποχής; (παρουσίαση σε word ή powerpoint). - Να συνδυάσετε την µονοήµερη ή πολυήµερη εκδροµή σας µε επίσκεψη σε κάποιο από τα µινωικά ή µυκηναϊκά κέντρα της Ελλάδας και να συλλέξετε επί τόπου υλικό (φωτογραφίες, πληροφορίες κλπ.), το οποίο θα αξιοποιήσετε στη συνέχεια σε εκπόνηση συνθετικής εργασίας µε σχετικό θέµα. - Να εξετάσετε τη δυνατότητα συµµετοχής του σχολείου σας σε κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραµµα (Socrates/Comenius κλπ.) σχετικό µε την ιστορία και τους πολιτισµούς της ανατολικής Μεσογείου (βλ Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Α. Μαστραπά: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (σχολικό εγχειρίδιο για την Ιστορία της Α Λυκείου) ΟΕ Β - IΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, Εκδοτική Αθηνών 1980.

9 - ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ ΕΙΑ, ΠΥΡΣΟΣ, Εκδόσεις Π. ρανδάκη, Αθήνα - Α. Πασχάλη ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, Αθήνα J. Chadwick: O MYΚΗΝΑΪΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, Gutenberg J.A. Mac Gillivray: Μινώταυρος, Εκδ. Ωκεανίδα, Αθήνα ΗΡΟ ΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, µε εισαγωγή και µετάφραση, Εκδόσεις Ζαχαρόπουλου - ΘΟΥΚΥ Ι ΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ, µε εισαγωγή και µετάφραση, Εκδόσεις Ζαχαρόπουλου - Holub, R.C. ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: Μια κριτική εισαγωγή. Μτφρ. Κ. Τσακοπούλου. Αθήνα: Μεταίχµιο Ενδεικτικές ιστοσελίδες στο ιαδίκτυο: (για τον µυκηναϊκό, µινωικό και ευρύτερο ελλαδικό χώρο) (για τους Φοίνικες) (επίσης για τους Φοίνικες) (για την αρχαία Αίγυπτο) (επίσης για την αρχαία Αίγυπτο) (για τους Χιττίτες) (εκπαιδευτικός ιστοτόπος για όλους τους αρχαίους πολιτισµούς) (για την περσική αυτοκρατορία) (2 ιστοσελίδες για τον Ηρόδοτο και τα ταξίδια του στους ανατολικούς λαούς)

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου. Οδηγός Εκπαιδευτικού

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου. Οδηγός Εκπαιδευτικού Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΑΘΗΝΑ 2011 Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία - Γεωγραφία Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου. Να διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας... ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αν. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας «Η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Περιπλάνηση στο Χωρο-Χρόνο και του Διαδικτύου στη διδασκαλία της Ιστορίας. Ενδεικτική πρόταση για την τρίτη τάξη Γυμνασίου» Ιωάννα Βορβή 1, Φωτεινή Παπαγάλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΙΙ. Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης. Βιβλίο Καθηγητή

ΓΑΙΑ ΙΙ. Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης. Βιβλίο Καθηγητή ΓΑΙΑ ΙΙ Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης Βιβλίο Καθηγητή Φορέας Υλοποίησης Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάδοχοι Πληροφορική Τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

«Οι θεοί του Ολύμπου» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας της ιστορίας με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού

«Οι θεοί του Ολύμπου» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας της ιστορίας με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού «Οι θεοί του Ολύμπου» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας της ιστορίας με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού Κ. Βρυώνης 1, Θ. Γούπος 2 1 Εκπαιδευτικός Π.Ε., μεταπτυχιακός φοιτητής στον Τομέα Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ. Παραδοτέο 4.2.3α: Οµογενοποιηµένο επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, µέρος

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο) 365 Ενδεικτικά εκπαιδευτικά σενάρια Γ. Λογισµικά γνωστικών αντικειµένων Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Νέα Λογομάθεια στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας: μία διδακτική πρόταση για την Α Γυμνασίου»

«Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Νέα Λογομάθεια στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας: μία διδακτική πρόταση για την Α Γυμνασίου» «Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Νέα Λογομάθεια στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας: μία διδακτική πρόταση για την Α Γυμνασίου» Ευγενία Δανιηλίδου Σχολική Σύμβουλος Δ.Ε., Περιφερειακή Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Θεοχάρης Αθανασιάδης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Θεοχάρης Αθανασιάδης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Το Λογισμικό του υπολογιστή

Το Λογισμικό του υπολογιστή Το Λογισμικό του υπολογιστή Σεραλίδου Ελένη 1 eseralid@gmail.com 1 Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ20 MSc 5 ο ΓΕΛ Νίκαιας Περίληψη Το παρακάτω εκπαιδευτικό σενάριο αφορά το μάθημα των «Εφαρμογών Πληροφορικής»

Διαβάστε περισσότερα

: « . 203324 . 203333 : 2004-2005

: «   . 203324 . 203333  : 2004-2005 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π.Τ..Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Κριτήρια αξιολόγησης θέµατος ελεύθερης ανάπτυξης & Οδηγίες Βαθµολόγησης Κλάδος ΠΕ60-70 Εισαγωγή Στη διεθνή ερευνητική πρακτική χρησιµοποιούνται, συνήθως, δύο µέθοδοι αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του»

Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Γάτου Ευαγγελία 1, Καπανιάρης Αλέξανδρος 2 egatou@sch.gr, kapaniaris@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19-20,2 ο Γυµνάσιο Βόλου 2 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 1 που χαρακτηρίζει την εποχή

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Γεωγραφίας στο Δημοτικό Σχολείο. Οδηγός Εκπαιδευτικού

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Γεωγραφίας στο Δημοτικό Σχολείο. Οδηγός Εκπαιδευτικού Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Γεωγραφίας στο Δημοτικό Σχολείο Οδηγός Εκπαιδευτικού ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΑ 2011 Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Γεωγραφίας στο Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Παλάσκα, Φιλόλογος, Επιµορφώτρια Β επιπέδου στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, mpalask@sch.gr

Μαρία Παλάσκα, Φιλόλογος, Επιµορφώτρια Β επιπέδου στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, mpalask@sch.gr «Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο µάθηµα της Ιστορίας: γιατί και πώς». Μαρία Παλάσκα, Φιλόλογος, Επιµορφώτρια Β επιπέδου στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, mpalask@sch.gr.. ιδάσκοντας Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική ιστορία και διδακτική της ιστορίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τοπική ιστορία και διδακτική της ιστορίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας και Διδακτικής της Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα:

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. ΕΔΡΑ: Α Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

προστατευόμενες περιοχές

προστατευόμενες περιοχές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ προστατευόμενες περιοχές Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΛΥΚΕΙΟ Έργο: Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τις προστατευόμενες περιοχές Το Εκπαιδευτικό Υλικό «Προστατευόμενες περιοχές» εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ο Οδηγός του Επιμορφωτή αποτελεί μια προσπάθεια που στοχεύει όχι στον περιορισμό της αυτενέργειας και της πρωτοβουλίας των επιμορφωτών αλλά στην αποσαφήνιση, στο μέτρο του δυνατού,

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) Υποπρόγραμμα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΟΚΙΔΗ ΠΑΤΡΑ 2007 2 ISBN 978-860-89357-1-6 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΤΡΑ 2007 3 ΣΚΟΠΟΣ Με το βιβλίο αυτό θα ήθελα να βάλω ένα λιθαράκι στην επιστήμη που ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη»

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» Κεφάλαιο: Μινωϊκός πολιτισµός (Ιστορία Γ ηµοτικού) Ενότητες: Το ανάκτορο της Κνωσού Καθηµερινή ζωή των Μινωϊτών Η τέχνη των Μινωϊτών 2. Εµπλεκόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μικρασιατική Καταστροφή

ΣΕΝΑΡΙΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μικρασιατική Καταστροφή ΣΕΝΑΡΙΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μικρασιατική Καταστροφή ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΕΒΕΝΤΕΚΙ ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΜΑ: «Μία ιστοεξερεύνηση για τη Μικρασιατική

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα