ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ 2015 Διοργανωτής: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ 2015 Διοργανωτής: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ)"

Transcript

1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ 2015 Διοργανωτής: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Σκοπός Διαγωνισμού: Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού προκηρύσσει εγχώριο ανοικτό Διαγωνισμό τραγουδιού με θέμα τον εθελοντισμό με σκοπό την επιλογή του τραγουδιού που θα καταφέρει να συμβάλει και να υποστηρίξει, μέσα από το στίχο και τη σύνθεση του, την προσπάθεια του ΠΣΣΕ για: προώθηση των αρχών και των αξιών του εθελοντισμού, αναγνώριση της εθελοντικής προσφοράς των χιλιάδων εθελοντών του τόπου μας αλλά και κινητοποίησης των πολιτών να ενταχθούν στις τάξεις του εθελοντισμού βάσει των προδιαγραφών του Διαγωνισμού. 2. Προκήρυξη και Λήξη Διαγωνισμού: 2.1. Ημερομηνία προκήρυξης Διαγωνισμού : 30 Απριλίου Ημερομηνία λήξης Διαγωνισμού (υποβολής συμμετοχών): 30 Ιουλίου Όροι συμμετοχής 3.1. Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν πρόσωπα ή ομάδες επαγγελματιών ή μη επαγγελματιών, συμπληρώνοντας το «ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ» Οι συμμετοχές δεν πρέπει να έχουν υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθούν στα πλαίσια άλλου Διαγωνισμού Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό συμμετοχών τραγουδιών από τα πρόσωπα ή ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό Το ΠΣΣΕ έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το Διαγωνισμό εάν εξαιρετικές συνθήκες το κρίνουν απαραίτητο. Μπορεί επίσης να τροποποιήσει τους όρους του Διαγωνισμού, εάν κριθεί απαραίτητο.

2 3.5. Οι οποιεσδήποτε αλλαγές θα δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ Οι συμμετέχοντες έχουν την ευθύνη να ενημερώνονται για τις οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους του Διαγωνισμού Η αίτηση συμμετοχής μπορεί να υποβληθεί είτε από τον συνθέτη ή το στιχουργό ή τον ερμηνευτή του τραγουδιού, αφού θα έχει λάβει άδεια από όλους τους συντελεστές του τραγουδιού. Η λήψη αδείας, δεν είναι σε καμιά περίπτωση ευθύνη του διοργανωτή του Διαγωνισμού Η συμμετοχή προσώπων κάτω των 18 ετών συνοδεύεται με γραπτή άδεια από το γονέα ή τον κηδεμόνα του ανήλικου προσώπου (Σε αυτή την περίπτωση συμπληρώνεται το ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ) Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παραχωρούν στο ΠΣΣΕ τα δικαιώματα εκτέλεσης του τραγουδιού, χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα και δεν αξιώνουν καμιά οικονομική, εμπορική ή νομική απαίτηση στο μέλλον Σε περίπτωση καταγγελίας για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας η οποία αποδειχθεί βάσιμη, το ΠΣΣΕ προχωρεί σε ακύρωση της συγκεκριμένης συμμετοχής και επιφυλάσσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά του Σε περίπτωση που τα διάφορα έντυπα συμμετοχής δεν είναι σωστά συμπληρωμένα ή δεν έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι του Διαγωνισμού, η συμμετοχή δεν θα θεωρείται έγκυρη. 4. Όροι (προδιαγραφές) Στίχου/τραγουδιού 4.1. Οι στίχοι των τραγουδιών μπορούν να είναι μόνο στην ελληνική γλώσσα Η διάρκεια του κάθε τραγουδιού να μην υπερβαίνει τα 3 λεπτά Κάθε τραγούδι πρέπει να είναι ηχογραφημένο σε ψηφιακό δίσκο (CD) Οι στίχοι και η μελωδία (σύνθεση) κάθε τραγουδιού πρέπει να είναι αυθεντικοί. Απαγορεύεται η χρήση αποσπασμάτων, οι μεταφράσεις ή παραφράσεις στίχων άλλων τραγουδιών ή ποιημάτων ή παρτιτούρων που έχουν εκδοθεί, δημοσιευθεί ή ηχογραφηθεί για εμπορικούς και άλλους σκοπούς, περιληφθεί σε κινηματογραφικό, τηλεοπτικό ή θεατρικό υλικό ή προβληθεί δημόσια με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο Αποκλείεται η συμμετοχή ορχηστρικών κομματιών Κάθε τραγούδι πρέπει να συνοδεύεται από την παρτιτούρα με τη μελωδία του τραγουδιού, τις συγχορδίες και το στίχο.

3 4.7. Οι στίχοι του τραγουδιού πρέπει να προωθούν τους σκοπούς του διαγωνισμού όπως καταγράφονται στο σημείο 1 των Όρων του Διαγωνισμού (Σκοπός διαγωνισμού). 5. Προβολή τραγουδιών Τα τραγούδια που θα διακριθούν θα μπορούν να βρίσκονται και σε ιστοχώρους του διοργανωτή (ΠΣΣΕ), εάν κριθεί σκόπιμο, όπου θα επιτρέπεται η ακρόαση τους από τους επισκέπτες για όλα τα επόμενα χρόνια λειτουργίας του, προβάλλοντας με αυτό τον τρόπο, δωρεάν και χωρίς ημερομηνία λήξης, τα τραγούδια του Διαγωνισμού. Δίπλα σε κάθε τραγούδι, θα αναφέρονται πληροφορίες για τους δημιουργούς του. 6. Υποβολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την υποβολή των πιο κάτω: 6.1. Έντυπο συμμετοχής 6.2. Τον τίτλο και τους στίχους του τραγουδιού, 6.3. Το τραγούδι ηχογραφημένο σε ψηφιακό δίσκο (CD) 6.4. Έντυπο συγκατάθεσης γονέα ή κηδεμόνα για ανήλικα πρόσωπα (εάν ισχύει) 6.5. Την παρτιτούρα του τραγουδιού με τη μελωδία του τραγουδιού, τις συγχορδίες και το στίχο. Τρόπος υποβολής Σε κλειστό συστημένο φάκελο υποβάλλονται: Ο τίτλος και οι στίχοι του τραγουδιού, χωρίς να δίνουν ένδειξη των συντελεστών του τραγουδιού [σε τρία (3) δακτυλογραφημένα αντίγραφα]. Το τραγούδι ηχογραφημένο σε ψηφιακό δίσκο (CD), χωρίς να υπάρχει ένδειξη των στοιχείων των συντελεστών του τραγουδιού Μια (1) παρτιτούρα με τη μελωδία του τραγουδιού, τις συγχορδίες και το στίχο Μέσα στον ίδιο φάκελο τοποθετείται ξεχωριστός φάκελος με την ένδειξη «Έντυπο συμμετοχής» ο οποίος περιέχει: Το ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο Διαγωνισμό και το ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ Η ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (εάν ισχύει)

4 Τρόπος αποστολής: Οι συμμετοχές αποστέλλονται ταχυδρομικώς, (με συστημένο φάκελο) στη διεύθυνση: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΠΣΣΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ Τ.Θ , 1302 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ Σημείωση: -Συμμετοχές δια χειρός δεν παραλαμβάνονται. -Η ταχυδρομική σφραγίδα στο φάκελο της συμμετοχής αποτελεί τη μόνη επίσημη ένδειξη της ημερομηνίας αποστολής. 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7.1. Κριτήρια επιλογής: Βασικό κριτήριο της αξιολόγησης θα είναι ο στίχος ο οποίος να δίνει με τον καλύτερο δυνατό και αποτελεσματικό τρόπο τα καλύτερα μηνύματα για τον εθελοντισμό, βάσει των σκοπών και προδιαγραφών του διαγωνισμού. Η σύνθεση θα αποτελεί επίσης βασικό παράγοντα στην αξιολόγηση Επιτροπή Επιλογής: Ομάδα ειδικών που θα συγκροτήσει το ΠΣΣΕ, θα αξιολογήσει τις συμμετοχές του Διαγωνισμού. Τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής θα διασφαλίσουν εκ των προτέρων με γραπτή τους βεβαίωση ότι δεν έχουν συμφέρον να προωθήσουν συγκεκριμένη συμμετοχή Βαθμολογία: Κάθε μέλος της Επιτροπής Επιλογής θα βαθμολογήσει, όλα τα τραγούδια που θα πληρούν τους όρους του Διαγωνισμού με βαθμούς από το 1 μέχρι το 10. Από την άθροιση της βαθμολογίας θα προέλθει το τελικό αποτέλεσμα για κάθε υποψήφιο τραγούδι και κατ επέκταση η τελική κατάταξη των τραγουδιών. Σε περίπτωση ισοψηφίας θα ληφθούν υπόψη τα περισσότερα δεκάρια, εννιάρια κ.ο.κ.. Στα πλαίσια της αξιολόγησης/επιλογής, τα μέλη της Επιτροπής δεν θα γνωρίζουν τα στοιχεία των συντελεστών του τραγουδιού.

5 8. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ 1 ο βραβείο : ο βραβείο: ο βραβείο: 50 Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν σε ειδική τελετή, κατά την κρίση, του ΠΣΣΕ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ανδρέα Αβρααμίδη 9, 3ος όροφος, διαμ. 301, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία Τ.Θ , 1302 Λευκωσία Τηλ Τηλεομοιότυπο: Ηλεκτρ. Διεύθυνση: Ηλεκτρ.Ταχυδρομείο: Διαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 22 ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ» Το Ραδιοφωνικό Ιδρυμα Κύπρου, έχοντας στόχο την ενθάρρυνση και προβολή της κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Διαγωνισμού Σύνθεσης Κυπριακού Τραγουδιού Αποδήμων Κυπρίων Hνωμένου Βασιλείου

Κανονισμοί Διαγωνισμού Σύνθεσης Κυπριακού Τραγουδιού Αποδήμων Κυπρίων Hνωμένου Βασιλείου Κανονισμοί Διαγωνισμού Σύνθεσης Κυπριακού Τραγουδιού Αποδήμων Κυπρίων Hνωμένου Βασιλείου Ο Ελληνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Λονδίνου LGR σε συνεργασία με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, έχοντας στόχο την ενθάρρυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 21 ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ Το Ραδιοφωνικό Ιδρυμα Κύπρου, έχοντας στόχο την ενθάρρυνση και προβολή της κυπριακής δημιουργίας στη

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Διαγωνισμού Σύνθεσης Κυπριακού Τραγουδιού Αποδήμων Κυπρίων Hνωμένου Βασιλείου

Κανονισμοί Διαγωνισμού Σύνθεσης Κυπριακού Τραγουδιού Αποδήμων Κυπρίων Hνωμένου Βασιλείου Κανονισμοί Διαγωνισμού Σύνθεσης Κυπριακού Τραγουδιού Αποδήμων Κυπρίων Hνωμένου Βασιλείου 1. ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ α. Στο τοπικό Διαγωνισμό του LGR, μπορούν να λάβουν μέρος μόνον οι απόδημοι Κύπριοι

Διαβάστε περισσότερα

Το ελληνικό τραγούδι που δικαιούται να συμμετέχει θα πρέπει :

Το ελληνικό τραγούδι που δικαιούται να συμμετέχει θα πρέπει : ΑΓΩΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ Χρονιά 3 η : ΣΥΝΘΕΣΗ+ΣΤΙΧΟΣ =ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 19,20,21 Δεκεμβρίου 2013 ΤΟΠΟΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ Οι Αγώνες βραβεύουν το έντεχνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Όροι και κανονισμοί Διαγωνισμού Συγγραφής Κυπριώτικου Σκετς Το Τμήμα Ραδιοφωνικών και Μουσικών Προγραμμάτων του ΡΙΚ προκηρύσσει Διαγωνισμό Συγγραφής Κυπριώτικου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, 21/03/2014 Aρ. Πρωτ.: 12220 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς απευθύνει δημόσια πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2 η Προκήρυξη Ψηφιακός Πρωταθλητής Νοέμβριος 2014 ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διαγωνισμού: 26/2012

Αριθμός Διαγωνισμού: 26/2012 Διαγωνισμός για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου και την επιθεώρηση του συστήματος κλιματισμού για το κτήριο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αριθμός Διαγωνισμού: 26/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Ζάκυνθος, 21-3-2014 Αρ. πρωτ. οικ. 4486/13-3-2014 Ορθή επανάληψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων/Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου απευθύνει δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ, προκηρύσσει πενήντα (50) χορηγίες σε πρωτοετείς φοιτητές στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Διαγωνισμός για την ασφαλιστική κάλυψη του Προσωπικού, των καταρτιζομένων και των περιουσιακών στοιχείων της ΑνΑΔ Αριθμός Διαγωνισμού: 16/2013 Λευκωσία, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ, προκηρύσσει πενήντα (50) χορηγίες σε πρωτοετείς φοιτητές στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΑΣ MARLISCO * Όροι & Προϋποθέσεις *

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΑΣ MARLISCO * Όροι & Προϋποθέσεις * ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΑΣ MARLISCO * Όροι & Προϋποθέσεις * ΚΥΠΡΟΣ Τελευταία Ενημέρωση: 26 Αυγούστου 2013 Το MARLISCO Marine Litter in European Seas: Social Awareness and Co-responsibility είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διαγωνισμού: 17/2013

Αριθμός Διαγωνισμού: 17/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διαγωνισμός για την εξασφάλιση υπηρεσιών Τεχνικής Διαχείρισης για το «Σχέδιο τοποθέτησης ανέργων νέων πτυχιούχων για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/ οργανισμούς» Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων για τεχνολογικό εξοπλισμό Αριθμός Διαγωνισμού: 11/2012 Λευκωσία, Απρίλιος 2012 Περιεχόμενα Εγγράφων Διαγωνισμού Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΕΚ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η φωτογραφία με νέα ματιά»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η φωτογραφία με νέα ματιά» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η φωτογραφία με νέα ματιά» Μαθητικός φωτογραφικός διαγωνισμός στην Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή Έναν πρωτότυπο φωτογραφικό για τους μαθητές της στο Λύκειο διοργανώνει η Εράσμειος Ελληνογερμανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου Εφαρμογής Προγραμμάτων Κατάρτισης Αριθμός Διαγωνισμού: 22/2013 Λευκωσία, Σεπτέμβριος 2013 Σελίδα 1 από 137 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ημερ. Προκήρυξης : 03 Σεπτεμβρίου 2015 Ημερ. Λήξης : 25 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Εγγραφής: Τ.Σ. 3257 www: cytapensionfund.org e-mail: tshy@cyta.com.cy Οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 3.4 75% ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 25% ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ UΠ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ 12BΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας» 13BΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Φοιτητές στην Έρευνα ΦΟΙΤΩ 2014 2015» 14BΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΔΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ) με κριτήριο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΔΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ) με κριτήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 06/11/2014 ΤΗΛ. 213/2046171-170 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ :12095/732965 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ»

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ Μυτιλήνη, 01 Απριλίου 2008 ΔΙΑΚHΡYΞΗ 2245/01.04.2008 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DOS GROUP ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DOS GROUP ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DOS GROUP ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ 1.1 Διοργανώτρια Αρχή του Διαγωνισμού είναι η εταιρεία DOS ENERGY HELLAS Ltd., η οποία είναι και ο κύριος του έργου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ (2) FIREWALLS ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 19/2013 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα Εγγράφων Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα