ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Τροποποιητική Έκδοση (Έκδοση που τροποποιεί την Έκδοση 3.0.2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Τροποποιητική Έκδοση 4.0.0. (Έκδοση που τροποποιεί την Έκδοση 3.0.2)"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Τροποποιητική Έκδοση (Έκδοση που τροποποιεί την Έκδοση 3.0.2) ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

2 ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΣΜ ΠΡΟΣ ΡΑΕΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΡΑΕΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Την ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1 Την ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 2 Την ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3 Την ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 4

4 Τροποποιητική Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1 στην Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής

5 Α/Α 1 Κανόνας Τ0.1 Έκδοση Τ0.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τ0.1.1 Οι Γενικές ιατάξεις (Τ0) περιλαμβάνουν όρους που έχουν γενική εφαρμογή σε όλους τους όρους των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής. Ο σκοπός τους είναι να εξασφαλίζουν την κατά το δυνατόν ενιαία λειτουργία και πρακτική συνεργασία των διαφόρων όρων των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής προς όφελος όλων των Χρηστών. Οι όροι που είναι γραμμένοι με κεφαλαία γράμματα και έντονη γραφή πρέπει να αποδίδονται σύμφωνα με τον ορισμό τους στο Ευρετήριο Όρων και Ορισμοί μέρος των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής. Τ0.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τ0.1.1 Οι Γενικές ιατάξεις (Τ0) περιλαμβάνουν Οι όροι που είναι γραμμένοι με κεφαλαία γράμματα και έντονη γραφή πρέπει να αποδίδονται σύμφωνα με τον ορισμό τους στο Ευρετήριο Όρων και Ορισμοί των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής. Α/Α 2 Κανόνας Τ0.2 Έκδοση Τ0.2 ΣΚΟΠΟΙ Τ0.2.1 Οι σκοποί των Γενικών ιατάξεων είναι οι ακόλουθοι: α) Να εξασφαλίζεται β) Να δώσει ένα σύνολο αρχών που να διέπουν την υπάρχουσα κατάσταση και την ανάπτυξη των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής και άλλων σχετικών θεμάτων όπως αυτά εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ. Τ0.2 ΣΚΟΠΟΙ Τ0.2.1 Οι σκοποί των Γενικών ιατάξεων είναι οι ακόλουθοι: α) β) Να δώσουν ένα σύνολο αρχών που να διέπουν Α/Α 3 Κανόνας Τ0.3 Έκδοση Τ0.3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οι Γενικές ιατάξεις αφορούν στο ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, στη ΡΑΕΚ και σε όλους τους Χρήστες. Σύμφωνα με το Άρθρο 73, εδάφιο (2) του Νόμου οι πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής 1/10 Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής Έκδοση 4.0.0/ Αριθμός 1

6 Τ0.3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οι Γενικές ιατάξεις αφορούν στο ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, στη ΡΑΕΚ και σε όλους τους Χρήστες. Σύμφωνα με το Άρθρο 74 εδάφιο 2 του Νόμου, οι πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής Α/Α 4 Κανόνας Τ0.4 Έκδοση Τ0.4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Τ0.4.1 Σύμφωνα με το Άρθρο 72 του Νόμου η ΡΑΕΚ λαμβάνει ρυθμιστική απόφαση με την οποία δίδονται οδηγίες στο ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, για σύνταξη Παράλληλα, μετά από διαβούλευση, η ΡΑΕΚ λαμβάνει ρυθμιστική απόφαση με την οποία δίδει οδηγίες στον Ιδιοκτήτη Συστήματος ιανομής Τ0.4.2 Σύμφωνα με το Άρθρο 73 του Νόμου οι Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής: Τ0.4.3 Η ΡΑΕΚ δύναται από καιρού εις καιρό να εκδίδει οδηγίες στο ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς και στον Ιδιοκτήτη Συστήματος ιανομής αναφορικά (α) με θέματα που δύναται να καθορισθούν στους Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής και (β) με την από καιρού εις καιρό ανασκόπηση και αναθεώρηση από το ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς και τον Ιδιοκτήτη Συστήματος ιανομής των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής. Τ0.4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Τ0.4.1 Σύμφωνα με το Άρθρο 73 εδάφιο 1 του Νόμου η ΡΑΕΚ λαμβάνει ρυθμιστική απόφαση με την οποία δίδονται οδηγίες, στο ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, για σύνταξη Σύμφωνα με το Άρθρο 73 εδάφιο 2 του Νόμου, μετά από διαβούλευση, η ΡΑΕΚ λαμβάνει ρυθμιστική απόφαση με την οποία δίδει οδηγίες στο ιαχειριστή Συστήματος ιανομής Τ0.4.2 Τ0.4.3 Σύμφωνα με το Άρθρο 74 του Νόμου οι Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Νόμου, η ΡΑΕΚ δύναται από καιρού εις καιρό να εκδίδει οδηγίες στο ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου και στο ιαχειριστή Συστήματος ιανομής αναφορικά (α) με θέματα που δύναται να καθορισθούν στους Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής και (β) με την από καιρού εις καιρό ανασκόπηση και αναθεώρηση από το ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου και το ιαχειριστή Συστήματος ιανομής των Κανόνων Μεταφοράς 2/10 Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής Έκδοση 4.0.0/ Αριθμός 1

7 και ιανομής. Α/Α 5 Κανόνας Τ0.5 Έκδοση Τ0.5 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ Τ0.5.1 Η Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής, συστήνεται σύμφωνα με το Άρθρο 76 εδάφιο (1) του Νόμου. Ο ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς ιδρύει και συγκροτεί την Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής. Τ0.5.2 Τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 73 του Νόμου, η Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής, έχει ως αντικείμενο τις ακόλουθες διαδικασίες: α) Επεξεργάζεται τις κατά καιρούς γραπτές προτάσεις για τροποποιήσεις των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής που υποβάλλουν ο ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, η ΡΑΕΚ και κάθε Χρήστης προς το ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς για εξέταση από την Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής. β) Εκδίδει συστάσεις για τροποποιήσεις των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής τις οποίες ο ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς ή η Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής πιστεύουν ότι είναι αναγκαίες ή επιθυμητές καθώς και τους λόγους που καθιστούν τις τροποποιήσεις αυτές απαραίτητες. γ) Φροντίζει για την έκδοση οδηγιών σχετικών με τους Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής και την εφαρμογή, την απόδοση και την παρουσίασή τους αν κάποιος Χρήστης το ζητήσει. δ) Εξετάζει ποιες αλλαγές είναι αναγκαίες στους Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων που αναφέρονται σ αυτήν από το ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς σύμφωνα με το Τ0.11. Τ0.5.3 Σύμφωνα με το εδάφιο (2) του Άρθρου 76, της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής προεδρεύει ο ιευθυντής ΣΜ, ο οποίος συγκαλεί τη Συμβουλευτική Επιτροπή και η οποία αποτελείται από εκπρόσωπο εκάστου των ακολούθων: (α) Του Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς (β) του Ιδιοκτήτη Συστήματος ιανομής (γ) της παραγωγής της Αρχής (δ) των παραγωγών ή/και προμηθευτών εκτός της Αρχής (ε) των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας (στ) των επιλεγόντων καταναλωτών (ζ) των μη επιλεγόντων καταναλωτών (η) του Γραφείου της ΡΑΕΚ (θ) του Υπουργείου (ι) του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Εργων. Τ0.5.4 Σύμφωνα με το Άρθρο 78 η Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής έχει αρμοδιότητα και εξουσία: (α) Να βοηθά στις περιοδικές αναθεωρήσεις των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής οι οποίες διενεργούνται μετά από εντολή 3/10 Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής Έκδοση 4.0.0/ Αριθμός 1

8 Τ0.5.5 Τ0.5.6 Τ0.5.7 της ΡΑΕΚ ή του ιαχειριστή Συστήματος ιανομής (β) να φέρει εις γνώση του ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς οποιαδήποτε πρόνοια των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής που χρήζει τροποποίησης (γ) να παρακολουθεί και να πληροφορεί το ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς για οποιεσδήποτε αλλαγές στην καλύτερη διεθνή πρακτική που αφορά τους τεχνικούς κανόνες οι οποίοι εφαρμόζονται στα συστήματα μεταφοράς και διανομής άλλων χωρών. Ο ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς δεν δημοσιεύει τους Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής μέχρις ότου: (α) η ΡΑΕΚ ολοκληρώσει τη διαβούλευση σε σχέση με τους Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής μαζί με τη Συμβουλευτική Επιτροπή Μεταφοράς και ιανομής και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο η ΡΑΕΚ επιθυμεί να εμπλέξει στην διαβούλευση αυτή και (β) η ΡΑΕΚ εγκρίνει τους Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής. Σύμφωνα με το Άρθρο 76, εδάφιο (3) η Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής ρυθμίζει τη λειτουργία της με εσωτερικούς κανονισμούς. Σύμφωνα με το Άρθρο 77, στον Πρόεδρο και στα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής καταβάλλονται από το ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς έξοδα παραστάσεως, αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής, οδοιπορικά και οποιαδήποτε άλλα ωφελήματα αποφασίζει εκάστοτε το Υπουργικό Συμβούλιο για τους Προέδρους και τα μέλη των ημικρατικών οργανισμών. Τ0.5 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ Τ0.5.1 Η Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής συστήνεται σύμφωνα με το Άρθρο 77 του Νόμου. Ο ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ιδρύει και συγκροτεί τη Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής. Τ0.5.2 Σύμφωνα με το εδάφιο (2) του Άρθρου 77, της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής προεδρεύει ο ιευθυντής ΣΜΚ, ο οποίος συγκαλεί τη Συμβουλευτική Επιτροπή και η οποία αποτελείται από ένα εκπρόσωπο εκάστου των ακολούθων: (α) Του Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς (β) του Ιδιοκτήτη Συστήματος ιανομής (γ) της παραγωγής της ΑΗΚ (δ) της προμήθειας της ΑΗΚ (ε) των παραγωγών και προμηθευτών εκτός της ΑΗΚ εκτός από τους Παραγωγούς από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (στ) των Παραγωγών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: (i) από αιολική ενέργεια (ii) από ηλιακή ενέργεια (iii) ενέργεια από αξιοποίηση βιομάζας (ζ) όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας (η) των Επιλεγόντων Πελατών 4/10 Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής Έκδοση 4.0.0/ Αριθμός 1

9 (θ) των μη Επιλεγόντων Πελατών (ι) της ΡΑΕΚ ή του Γραφείου της ΡΑΕΚ (ια) του Υπουργείου (ιβ) του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Εργων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οργανωμένο σύνολο ή επίσημος εκπρόσωπος των πιο πάνω οργανωμένων συνόλων ε, στ, ζ, η και θ, ο ιευθυντής ΣΜΚ σε διαβούλευση με τη ΡΑΕΚ ζητεί από τον σχετικό οργανισμό ή εταιρεία το διορισμό εκπροσώπου στη Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής. Τ0.5.3 Σύμφωνα με το Άρθρο 79 του Νόμου η Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής έχει αρμοδιότητα και εξουσία: (α) (β) να φέρει εις γνώση του ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου οποιαδήποτε πρόνοια των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής που χρήζει τροποποίησης (γ) να παρακολουθεί και να πληροφορεί το ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου για οποιεσδήποτε αλλαγές Τ0.5.4 Τ0.5.5 Σύμφωνα με το Άρθρο 76 του Νόμου, καμιά από τις προτεινόμενες από το ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου τροποποιήσεις στους Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής τίθεται σε ισχύ μέχρις ότου εγκριθεί και δημοσιευτεί από τη ΡΑΕΚ. Σύμφωνα με το Άρθρο 77 εδάφιο (4) η Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής ρυθμίζει τη λειτουργία της με εσωτερικούς κανονισμούς. Α/Α 6 Κανόνας Τ0.6 Έκδοση Τ0.6 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ Τ0.6.1 Σύμφωνα με το Άρθρο 74, εδάφιο (1) του Νόμου, μετά την πρώτη έγκριση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής, ο ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, από καιρού εις καιρό, αναθεωρεί και όταν το κρίνει αναγκαίο συστήνει τροποποιήσεις στους Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής, όταν: (α) η ΡΑΕΚ ζητήσει τέτοια αναθεώρηση ή (β) ο ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς κρίνει ότι μια τέτοια αναθεώρηση είναι επιθυμητή, με βάση τις απόψεις που έχουν εκφράσει οι κάτοχοι αδειών ή άλλοι ενδιαφερόμενοι. Οποιαδήποτε αναθεώρηση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής, θα διενεργείται από το ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς σε διαβούλευση με όλους τους σχετικούς κατόχους αδειών και όλα τα άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα. Η διαβούλευση αυτή θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πρόνοιες που περιλαμβάνονται στους Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής και διέπουν τις διαδικασίες εξέτασης των τροποποιήσεών τους. Σύμφωνα με το εδάφιο (3), σε περίπτωση που μετά την αναθεώρηση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής, ο 5/10 Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής Έκδοση 4.0.0/ Αριθμός 1

10 ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς κρίνει ότι είναι αναγκαίο να επέλθουν τροποποιήσεις στους Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής, θα εκδίδει και θα υποβάλλει για έγκριση στη ΡΑΕΚ τις λεπτομέρειες των προτεινόμενων τροποποιήσεων. Τ0.6.2 Τ0.6.3 Σύμφωνα με το Άρθρο 76, εδάφιο (4) του Νόμου, οποιαδήποτε προτεινόμενη τροποποίηση στους Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής από τον Πρόεδρο ή μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής σύμφωνα με το Άρθρο 74 του Νόμου, υποβάλλεται από τον Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής αυτής στη ΡΑΕΚ μαζί με τα σχόλια των άλλων μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής. Όλες οι προτάσεις τροποποιήσεων των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής από Χρήστες, τη ΡΑΕΚ ή το ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς θα μεταφέρονται στη Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής από το ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς για εξέταση. Η Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής, προτού ο ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς υποβάλει αίτηση στη ΡΑΕΚ, πρέπει να επεξεργάζεται όλες τις τροποποιήσεις των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής. Εάν ο ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς με εύλογη κρίση, θεωρεί ότι οποιεσδήποτε προτάσεις για τροποποιήσεις των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής είναι ασήμαντες ή επαναλαμβανόμενες, μπορεί να προτείνει στην Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής να μην τις εξετάσει. Σε περίπτωση που έστω και ένα μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής διαφωνεί, τότε η Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής εξετάζει την πρόταση τροποποίησης. Ο ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς συμβουλεύει την Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής, τους Χρήστες και τη ΡΑΕΚ για όλες τις προτάσεις τροποποιήσεων των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής γραπτώς, τουλάχιστον 20 Εργάσιμες Ημέρες πριν από την επόμενη προγραμματισμένη συνάντηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής. Τ0.6.4 Τ0.6.5 Μετά τη γνωμοδότηση για την πρόταση τροποποίησης από την Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής, ο ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς θα παραπέμπει κατά περίπτωση στη ΡΑΕΚ την τροποποίηση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής που θα βασίζεται στην εισήγηση του ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς. Όταν ο ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς υποβάλλει μία τέτοια αίτηση για τροποποίηση πρέπει: α) Να παρουσιάζει συνοπτικά τις ενδεχόμενες διαφορετικές απόψεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής. β) Να καταθέτει γραπτά την πρόταση τροποποίησης και την περίληψή της σε κάθε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής. Η ΡΑΕΚ θα εξετάζει την πρόταση τροποποίησης, άλλες απόψεις και άλλες παρουσιάσεις και θα πρέπει να λάβει μία Ρυθμιστική 6/10 Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής Έκδοση 4.0.0/ Αριθμός 1

11 Απόφαση για την αποδοχή της τροποποίησης και της μορφής της (ίδια ή τροποποιημένη). Όταν η ΡΑΕΚ προετοιμάζεται να επιφέρει αλλαγές στην πρόταση τροποποίησης, να δισβουλεύεται με τη Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής, το ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς και τους Χρήστες κατά περίπτωση. Τ0.6.6 Τ0.6.7 Το Άρθρο 75 του Νόμου καθορίζει ότι καμιά από τις προτεινόμενες από το ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς τροποποιήσεις στους Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής τίθεται σε ισχύ, μέχρις ότου εγκριθεί και δημοσιευτεί από τη ΡΑΕΚ. Όταν η ΡΑΕΚ λαμβάνει μία Ρυθμιστική Απόφαση ότι η προτεινόμενη τροποποίηση (αλλαγμένη ή μη) πρέπει να πραγματοποιηθεί, ο ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς ειδοποιεί γραπτά όλους τους Χρήστες για την τροποποίηση τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την ημερομηνία ισχύος της νέας διάταξης και η ισχύς της τροποποίησης (οι Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής πρέπει να τροποποιούνται αναλόγως) θα αρχίζει την ημερομηνία που ανακοινώνεται σε αυτή την ειδοποίηση ή την ημερομηνία που ορίζει η ΡΑΕΚ. Τ0.6 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ Τ0.6.1 Σύμφωνα με το Άρθρο 75 εδάφιο (1) του Νόμου, μετά την πρώτη έγκριση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής, ο ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, από καιρού εις καιρό, αναθεωρεί και όταν το κρίνει αναγκαίο συστήνει τροποποιήσεις στους Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής, όταν: (α) η ΡΑΕΚ ζητήσει τέτοια αναθεώρηση ή (β) ο ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου κρίνει ότι μια τέτοια αναθεώρηση είναι επιθυμητή, με βάση τις απόψεις που έχουν εκφράσει οι κάτοχοι αδειών ή άλλοι ενδιαφερόμενοι. Σύμφωνα με το εδάφιο (2) του Άρθρου 75, οποιαδήποτε αναθεώρηση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής, θα διενεργείται από το ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου σε διαβούλευση με όλους τους σχετικούς κατόχους αδειών και όλα τα άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα. Η διαβούλευση αυτή θα διεξάγεται σύμφωνα με το Άρθρο Τ Σύμφωνα με το εδάφιο (3) του Άρθρου 75, σε περίπτωση που μετά την αναθεώρηση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής, ο ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς κρίνει ότι είναι αναγκαίο να επέλθουν τροποποιήσεις στους Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής, θα εκδίδει και θα υποβάλλει για έγκριση στη ΡΑΕΚ τις λεπτομέρειες των προτεινόμενων τροποποιήσεων. Τ0.6.2 ΙΑ ΙΑΚΑΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ Τ Τ Ο ΣΜΚ δημοσιεύει σε δύο ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδες στη ημοκρατία καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του ΣΜΚ ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη διεξαγωγής διαβούλευσης επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων στους Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής. Ο ΣΜΚ με την ανακοίνωση αυτή ενημερώνει ότι τα σχετικά έγγραφα και πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΣΜΚ και καλεί οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο να 7/10 Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής Έκδοση 4.0.0/ Αριθμός 1

12 υποβάλει στο ΣΜΚ και εντός της περιόδου διεξαγωγής της διαβούλευσης, πληροφορίες, σχόλια ή εισηγήσεις που σχετίζονται με την προτεινόμενη τροποποίηση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής. Τ Η διάρκεια και ο τρόπος διεξαγωγής της διαβούλευσης ανακοινώνονται στη δημοσίευση. Τ Τ0.6.3 Τ0.6.4 Τ0.6.5 Τ0.6.6 Τ0.6.7 Μετά το πέρας της διαβούλευσης, ο ΣΜΚ διαφοροποιεί κατά την κρίση του τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, και ακολούθως συγκαλεί τη Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής με βάση τη νενομισμένη διαδικασία. Παράλληλα, ο ΣΜΚ κοινοποιεί στη Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής αυτούσια τα σχόλια που έχει λάβει στα πλαίσια της διαβούλευσης. Σύμφωνα με το Άρθρο 77 εδάφιο (5) του Νόμου, οποιαδήποτε προτεινόμενη τροποποίηση στους Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής από τον Πρόεδρο ή μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Νόμου, υποβάλλεται από τον Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής στη ΡΑΕΚ μαζί με τα σχόλια των άλλων μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής. Όλες οι προτάσεις τροποποιήσεων των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής μεταφέρονται στη Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής από το ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου για εξέταση. Τηρουμένων των προνοιών του Τ0.6.5, η Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής οφείλει να μελετά και επεξεργάζεται όλες τις προτάσεις για τροποποιήσεις των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής. Εάν ο ΣΜΚ με εύλογη κρίση, θεωρεί ότι οποιεσδήποτε προτάσεις για τροποποιήσεις των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής είναι ασήμαντες, επαναλαμβανόμενες ή δεν εμπίπτουν στα θέματα που καλύπτουν οι Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής, μπορεί να προτείνει στην Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής να μην τις εξετάσει. Σε περίπτωση που έστω και ένα μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής διαφωνεί, τότε η Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής οφείλει να εξετάσει την πρόταση τροποποίησης. Μετά την ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με την πρόταση τροποποίησης από τη Συµβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής, ο ΣΜΚ παραπέµπει στη ΡΑΕΚ την τροποποίηση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανοµής που θα βασίζεται στην εισήγηση του ΣΜΚ. Όταν ο ΣΜΚ υποβάλλει για έγκριση στη ΡΑΕΚ µία τέτοια πρόταση για τροποποίηση οφείλει: α) Να παρουσιάζει με επαρκή λεπτομέρεια τις ενδεχομένως διαφορετικές απόψεις των Μελών της Συµβουλευτικής Επιτροπής Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής. β) Να ενημερώνει τη Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής αναφορικά με την πρόταση τροποποίησης που στάληκε ή πρόκειται να σταλεί στη ΡΑΕΚ για έγκριση. Η ΡΑΕΚ εξετάζει την πρόταση τροποποίησης που κατατέθηκε από 8/10 Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής Έκδοση 4.0.0/ Αριθμός 1

13 το ΣΜΚ καθώς επίσης και τις τυχόν διαφορετικές απόψεις μέλους ή μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής, και λαμβάνει Απόφαση ή Ρυθμιστική Απόφαση για την αποδοχή της πρότασης και της µορφής της (ίδια ή τροποποιηµένη), σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Α/Α 7 Κανόνας Τ0.7 Έκδοση Τ0.7 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ Τ0.7.1 Σε περίπτωση που ένας Χρήστης επιθυμεί πρόσθετη επεξήγηση των σκοπών και της εφαρμογής των όρων των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής, μπορεί να ζητήσει από το ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς μίας τέτοιας επεξήγησης και ο ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς πρέπει να προσφέρει στο Χρήστη την επεξήγηση του σχετικού όρου. Τ0.7 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ Τ0.7.1 Σε περίπτωση που ένας Χρήστης επιθυμεί πρόσθετη επεξήγηση των σκοπών και της εφαρμογής των όρων των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής, Α/Α 8 Κανόνας Τ0.8.8 Έκδοση Τ0.8.8 Ο ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς διατηρεί αρχείο όλων των εξαιρέσεων, που έχουν εγκριθεί, καθορίζοντας: α) Όνομα του ατόμου στον οποίο έχει εκδοθεί η εξαίρεση. β) Σχετιζόμενο όρο των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής γ) ιάρκεια της εξαίρεσης. Ο ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς παρέχει ένα αντίγραφο της εξαίρεσης Χρήστη, σε οποιονδήποτε Χρήστη υποβάλει τη σχετική αίτηση. Τ0.8.8 Ο ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς διατηρεί αρχείο όλων των εξαιρέσεων, που έχουν εγκριθεί, καθορίζοντας : α) Όνομα του ατόμου στον οποίο έχει εκδοθεί η εξαίρεση. β) Σχετιζόμενο όρο των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής γ) ιάρκεια της εξαίρεσης. Ο ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου παρέχει ένα αντίγραφο της εξαίρεσης Χρήστη, σε οποιονδήποτε Χρήστη υποβάλει στο ΣΜΚ τη σχετική αίτηση. 9/10 Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής Έκδοση 4.0.0/ Αριθμός 1

14 Α/Α 9 Κανόνας Τ Έκδοση Τ Ο ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς οφείλει να τηρεί και να συμμορφώνεται με τους Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής που έχουν εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ. Τ Ο ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς και οι Χρήστες οφείλουν να τηρούν και να συμμορφώνονται με τους Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής που έχουν εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ. Α/Α 10 Κανόνας Τ Έκδοση Τ Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ όρων των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής και οποιασδήποτε σύμβασης, συμφωνίας ή διακανονισμού μεταξύ του ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς ή του ιαχειριστή Συστήματος ιανομής, ανάλογα με την περίπτωση, και ενός Χρήστη, οι όροι των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής υπερισχύουν, εκτός αν στους Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής ρητά αναφέρεται αλλιώς. Τ Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς, οι όροι των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής υπερισχύουν, εκτός αν στους Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής ή στις σχετικές συμβάσεις ρητά αναφέρεται αλλιώς. 10/10 Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής Έκδοση 4.0.0/ Αριθμός 1

15 Τροποποιητική Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 2 στην Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής

16 Α/Α 1 Κανόνας Έκδοση Ορισμοί ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς ( ΣΜ) Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Νόμου ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς ( ΣΜ) ή ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ( ΣΜΚ) Σημαίνει το ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Νόμου. Α/Α 2 Κανόνας Έκδοση Ορισμοί ΣΜ ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς όπως καθορίζεται στο άρθρο 2 του Νόμου. ΣΜ ή ΣΜΚ ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Νόμου. Α/Α 3 Κανόνας Έκδοση Ορισμοί Καταναλωτής Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Νόμου Α/Α 4 Κανόνας Έκδοση Ορισμοί και ολόκληρο το κείμενο των ΚΜ, όπου υπάρχει ο όρος «Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας» ή «ΚΕΕ». Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας Το Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας του ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, όπως γνωστοποιείται από το ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς στους Χρήστες σε τακτά χρονικά διαστήματα. Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας (ΕΚΕΕ) Το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας του ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, όπως γνωστοποιείται από το ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου στους Χρήστες σε τακτά χρονικά διαστήματα. 1/15 Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής Έκδοση 4.0.0/ Αριθμός 2

17 Α/Α 5 Κανόνας Έκδοση Ορισμοί Νόμος Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003 έως 2008, όπως τροποποιούνται εκάστοτε. Νόμος Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003 έως 2012, όπως τροποποιούνται εκάστοτε. Α/Α 6 Κανόνας Έκδοση Ορισμοί Πελάτης Το πρόσωπο που τροφοδοτείται με ηλεκτρισμό στις εγκαταστάσεις του για κατανάλωση Πελάτης ή Καταναλωτής Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Νόμου Α/Α 7 Κανόνας Έκδοση Ορισμοί (νέος ορισμός σε αλφαβητική σειρά) Πρόγνωση Παραγωγής: η πρόγνωση για την παραγωγή Ενεργού Ισχύος που υποβάλλει ένας Παραγωγός από ΑΠΕ ή ο Σ στο ΣΜΚ, στη μορφή που εύλογα απαιτεί ο ΣΜΚ, πριν ή μετά την έναρξη της Ημέρας Κατανομής. Α/Α 8 Κανόνας Έκδοση Ορισμοί (νέος ορισμός σε αλφαβητική σειρά) Ρυθμός Μεταβολής Συχνότητας: ο ρυθμός αύξησης ή ο ρυθμός μείωσης της Συχνότητας, όπως μετρείται εντός συγκεκριμένης κυλιόμενης χρονικής περιόδου που καθορίζεται σε κάθε σχετικό άρθρο των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής. Α/Α 9 Κανόνας Έκδοση Ορισμοί (νέος ορισμός σε αλφαβητική σειρά) Συντελεστής Ισχύος: ο λόγος της Ενεργού Ισχύος προς τη 2/15 Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής Έκδοση 4.0.0/ Αριθμός 2

18 Φαινόμενη Ισχύ. Α/Α 10 Κανόνας T (δ) Έκδοση Κάθε Μονάδα Παραγωγής, επιπρόσθετα από την παροχή Λειτουργικής Εφεδρείας, πρέπει να πληροί τουλάχιστον τις ακόλουθες προδιαγραφές: (α) Να λειτουργούν συνεχώς στην κανονική ονομαστική ισχύ για Συχνότητες Λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς κυμαινόμενες από 49,5 Hz έως 50,5 Hz. (β) Να παραμένουν συγχρονισμένες στο Σύστημα Μεταφοράς σε περίπτωση διακύμανσης της Συχνότητας Λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς μεταξύ 47,5 Hz και 52,0 Hz για διάρκεια 60 λεπτών. (γ) Να παραμένουν συγχρονισμένες στο Σύστημα Μεταφοράς σε περίπτωση διακύμανσης της Συχνότητας Λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς μεταξύ 47,0 Hz και 47,5 Hz για διάρκεια 5 δευτερολέπτων, όταν αυτό απαιτείται σε περίπτωση πτώσης της Συχνότητας κάτω από 47,5 Hz. (δ) Να παραμένουν συγχρονισμένες στο Σύστημα Μεταφοράς σε περίπτωση μεταβολής της Συχνότητας Λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς με ρυθμό μικρότερο ή ίσο με 1,0 Hz ανά δευτερόλεπτο. (ε) Να παραμένουν σε λειτουργία με Ελάχιστη Παραγωγή για συχνότητες μεταξύ 49,8 και 51,0 Hz. (στ) Να παραμένουν συγχρονισμένες στο Σύστημα Μεταφοράς στην κανονική ισχύ λειτουργίας σε Τάση του Συστήματος Μεταφοράς... Κάθε Μονάδα Παραγωγής, επιπρόσθετα από την παροχή Λειτουργικής Εφεδρείας, πρέπει να πληροί τουλάχιστον τις ακόλουθες προδιαγραφές: (α) Να λειτουργούν συνεχώς στην κανονική ονομαστική ισχύ για Συχνότητες του Συστήματος Μεταφοράς κυμαινόμενες από 49,5 Hz έως 50,5 Hz. (β) Να παραμένουν συγχρονισμένες στο Σύστημα Μεταφοράς σε περίπτωση διακύμανσης της Συχνότητας του Συστήματος Μεταφοράς μεταξύ 47,5 Hz και 52,0 Hz για διάρκεια τουλάχιστον 60 λεπτών. (γ) (δ) Να παραμένουν συγχρονισμένες στο Σύστημα Μεταφοράς σε περίπτωση διακύμανσης της Συχνότητας του Συστήματος Μεταφοράς μεταξύ 47,0 Hz και 47,5 Hz για διάρκεια τουλάχιστον 10 δευτερολέπτων, σε περίπτωση πτώσης της Συχνότητας κάτω από 47,5 Hz. Να παραμένουν συγχρονισμένες στο Σύστημα Μεταφοράς σε περίπτωση που παρατηρείται Ρυθμός Μεταβολής Συχνότητας μικρότερος ή ίσος με 1,0 Hz ανά δευτερόλεπτο, όπως αυτός 3/15 Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής Έκδοση 4.0.0/ Αριθμός 2

19 (ε) μετρείται εντός κυλιόμενης χρονικής περιόδου 500ms. Να παραμένουν συγχρονισμένες στο Σύστημα Μεταφοράς στην κανονική ισχύ λειτουργίας σε Τάση του Συστήματος Μεταφοράς. Α/Α 11 Κανόνας Έκδοση Τ2.Α4.4 Σταθερά Αδράνειας στροβίλου γεννήτριας για ολόκληρη τη στρεφόμενη μάζα ΜWs/rad MWs/MVA Α/Α 12 Κανόνας Έκδοση Τ2.4.3 ιαχωρισμός αρμοδιοτήτων ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς και ιαχειριστή Συστήματος ιανομής αναφορικά με την προώθηση αιτήσεων για σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς ή στο Σύστημα ιανομής Το κριτήριο προώθησης αίτησης ενός Παραγωγού ή Καταναλωτή για σύνδεση στο ίκτυο Μεταφοράς ή στο ίκτυο ιανομής είναι ανάλογο με την Ικανότητα Σύνδεσης του, εκφρασμένη σε MW, ως ακολούθως: α) Για Παραγωγούς με Ικανότητα Σύνδεσης ίση ή μικρότερη από 8 MW η αίτηση θα απευθύνεται και θα εξετάζεται από το ιαχειριστή Συστήματος ιανομής. Οι Όροι Σύνδεσης θα εκδίδονται από το ιαχειριστή Συστήματος ιανομής. Ο ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς δεν θα εμπλέκεται σ αυτές τις περιπτώσεις παρά μόνο σε περίπτωση που ο ιαχειριστής Συστήματος ιανομής κρίνει ότι τον αφορά. β) Για Παραγωγούς με Ικανότητα Σύνδεσης μεγαλύτερη από 8 MW η αίτηση θα απευθύνεται και θα εξετάζεται από το ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς. Οι Όροι Σύνδεσης θα εκδίδονται από το ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς. Ο ιαχειριστής Συστήματος ιανομής δεν θα εμπλέκεται σε αυτές τις περιπτώσεις παρά μόνο σε περίπτωση που ο ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς κρίνει ότι τον αφορά. Το κριτήριο προώθησης αίτησης ενός Πελάτη για σύνδεση στο ίκτυο Μεταφοράς ή στο ίκτυο ιανομής είναι ανάλογο με την Ικανότητα Σύνδεσης του, εκφρασμένη σε MVA, ως ακολούθως: α) Για Πελάτες με Ικανότητα Σύνδεσης ίση ή μικρότερη από 12 MVA η αίτηση θα απευθύνεται και θα εξετάζεται από το ιαχειριστή Συστήματος ιανομής. Οι Όροι Σύνδεσης θα εκδίδονται από το ιαχειριστή Συστήματος ιανομής. Ο ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς δεν θα εμπλέκεται σ αυτές τις περιπτώσεις παρά μόνο σε περίπτωση που ο ιαχειριστής Συστήματος ιανομής κρίνει ότι τον αφορά. β) Για Πελάτες με Ικανότητα Σύνδεσης μεγαλύτερη από 12 MVA η 4/15 Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής Έκδοση 4.0.0/ Αριθμός 2

20 αίτηση θα απευθύνεται και θα εξετάζεται από το ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς. Οι Όροι Σύνδεσης θα εκδίδονται από το ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς. Ο ιαχειριστής Συστήματος ιανομής δεν θα εμπλέκεται σε αυτές τις περιπτώσεις παρά μόνο σε περίπτωση που ο ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς κρίνει ότι τον αφορά. Το T2.4.3 συμπεριλαμβάνεται και στους Κανόνες ιανομής στo ιαχωρισμός αρμοδιοτήτων ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς και ιαχειριστή Συστήματος ιανομής αναφορικά με την προώθηση αιτήσεων για σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς ή στο Σύστημα ιανομής Το κριτήριο προώθησης αίτησης ενός Παραγωγού ή Καταναλωτή για σύνδεση στο ίκτυο Μεταφοράς ή στο ίκτυο ιανομής είναι ανάλογο με την αιτούμενη εγκατεστημένη δυναμικότητα του, εκφρασμένη σε MW, ως ακολούθως: α) Για Παραγωγούς με αιτούμενη εγκατεστημένη δυναμικότητα ίση ή μικρότερη από 8 MW η αίτηση θα απευθύνεται και θα εξετάζεται από το ιαχειριστή Συστήματος ιανομής. Οι Όροι Σύνδεσης θα εκδίδονται από το ιαχειριστή Συστήματος ιανομής. Ο ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς δεν θα εμπλέκεται σ αυτές τις περιπτώσεις παρά μόνο σε περίπτωση που ο ιαχειριστής Συστήματος ιανομής κρίνει ότι τον αφορά. β) Για Παραγωγούς με αιτούμενη εγκατεστημένη δυναμικότητα μεγαλύτερη από 8 MW η αίτηση θα απευθύνεται και θα εξετάζεται από το ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς. Οι Όροι Σύνδεσης θα εκδίδονται από το ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς. Ο ιαχειριστής Συστήματος ιανομής δεν θα εμπλέκεται σε αυτές τις περιπτώσεις παρά μόνο σε περίπτωση που ο ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς κρίνει ότι τον αφορά. Το κριτήριο προώθησης αίτησης ενός Πελάτη για σύνδεση στο ίκτυο Μεταφοράς ή στο ίκτυο ιανομής είναι ανάλογο με την αιτούμενη εγκατεστημένη δυναμικότητα του, εκφρασμένη σε MVA, ως ακολούθως: α) Για Πελάτες με αιτούμενη εγκατεστημένη δυναμικότητα ίση ή μικρότερη από 12 MVA η αίτηση θα απευθύνεται και θα εξετάζεται από το ιαχειριστή Συστήματος ιανομής. Οι Όροι Σύνδεσης θα εκδίδονται από το ιαχειριστή Συστήματος ιανομής. Ο ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς δεν θα εμπλέκεται σ αυτές τις περιπτώσεις παρά μόνο σε περίπτωση που ο ιαχειριστής Συστήματος ιανομής κρίνει ότι τον αφορά. β) Για Πελάτες με αιτούμενη εγκατεστημένη δυναμικότητα μεγαλύτερη από 12 MVA η αίτηση θα απευθύνεται και θα εξετάζεται από το ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς. Οι Όροι Σύνδεσης θα εκδίδονται από το ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς. Ο ιαχειριστής Συστήματος ιανομής δεν θα εμπλέκεται σε αυτές τις περιπτώσεις παρά μόνο σε περίπτωση που ο ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς κρίνει ότι τον αφορά. Το T2.4.3 συμπεριλαμβάνεται και στους Κανόνες ιανομής στo /15 Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής Έκδοση 4.0.0/ Αριθμός 2

21 Α/Α 13 Κανόνας Έκδοση Τ2.4.4 Γενικά, για τη σύνδεση των Παραγωγών, πρέπει να εφαρμόζονται τα ακόλουθα, θεωρώντας ότι η Καθαρή Ικανότητα Παραγωγής είναι σε Συντελεστή Ισχύος ίσον με τη μονάδα. Εάν αυτό δεν ισχύει τότε τα μεγέθη που αναφέρονται πιο κάτω σε ΜW θα πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα σε MVA: (α) Παραγωγοί με συνολική Καθαρή Ικανότητα Παραγωγής σε μία συγκεκριμένη τοποθεσία μικρότερη από 100 kw συνδέονται κατά κανόνα στη στάθμη Χαμηλής Τάσης. (β) Για Παραγωγούς με συνολική Καθαρή Ικανότητα Παραγωγής σε μία συγκεκριμένη τοποθεσία μικρότερη ή ίση με 4 MW, η άμεση σύνδεσή τους σε μία υπάρχουσα γραμμή Μέσης Τάσης (με ενδεχόμενη κατάλληλη ενίσχυση) διερευνάται ως λύση προτεραιότητας. (γ) Παραγωγοί με συνολική Καθαρή Ικανότητα Παραγωγής σε μία συγκεκριμένη τοποθεσία μεγαλύτερη από 4 MW και μικρότερη ή ίση με 15 MW μπορεί κατά κανόνα να συνδεθούν σε ένα υπάρχον ή νέο Σημείο Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς ή σε κατάλληλα κομβικά σημεία του Συστήματος ιανομής. Το ίδιο ισχύει επίσης για τους Παραγωγούς της παραπάνω περίπτωσης (β), όπου η σύνδεσή τους στα υπάρχοντα δίκτυα δεν έχει αποδειχτεί ότι είναι τεχνικά εφαρμόσιμη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η σύνδεση πραγματοποιείται μέσω ενός αποκλειστικού δικτύου Μέσης Τάσης. Ο ιαχειριστής Συστήματος ιανομής υποδεικνύει τη μέθοδο σύνδεσης (άμεση σύνδεση σε ένα ζυγό Μέσης Τάσης, σύνδεση σε έναν ξεχωριστό μετασχηματιστή ανύψωσης τάσης με ταυτόχρονη αναβάθμιση του υπάρχοντος ή κατασκευή ενός νέου Σημείου Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς, κλπ.) και τον τύπο και τα χαρακτηριστικά του αποκλειστικού δικτύου Μέσης Τάσης (τύπος γραμμών και αριθμός κυκλωμάτων). Αυτή η μέθοδος βασίζεται σε τεχνικά και οικονομικά κριτήρια (ελαχιστοποίηση του μακροπρόθεσμου κόστους επένδυσης και των απωλειών) λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ανάλογα με την περίπτωση. ι) Στην περίπτωση όπου η Καθαρή Ικανότητα Παραγωγής είναι μεγαλύτερη από 4 MW και μικρότερη ή ίση με 12 MW οι Παραγωγοί μπορούν κατά κανόνα να συνδεθούν σε ένα υπάρχον ή νέο Σημείο Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς ή σε κατάλληλα κομβικά σημεία του Συστήματος ιανομής. Στο Σύστημα ιανομής η σύνδεση θα γίνεται με μια ή δύο διασυνδέσεις είτε υπόγεια είτε με εναέριο δίκτυο ή συνδυασμό και των δύο. ιι) Στην περίπτωση όπου η Καθαρή Ικανότητα Παραγωγής είναι μεγαλύτερη από 12 MW και μικρότερη ή ίση με 15 MW οι Παραγωγοί μπορούν κατά κανόνα να συνδεθούν σε ένα υπάρχον ή νέο Σημείο Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς ή σε κατάλληλα κομβικά σημεία του 6/15 Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής Έκδοση 4.0.0/ Αριθμός 2

22 Συστήματος ιανομής. Στο Σύστημα ιανομής η σύνδεση θα γίνεται με δύο διασυνδέσεις που θα λειτουργούν σε τάση 22 kv, είτε υπόγεια είτε με εναέριο δίκτυο ή συνδυασμό των δύο. (δ) Παραγωγοί με συνολική Καθαρή Ικανότητα Παραγωγής σε μία συγκεκριμένη τοποθεσία μεγαλύτερη από 15 MW δεν μπορούν να συνδέονται στο Σύστημα ιανομής από το ιαχειριστή Συστήματος ιανομής, ούτε στο Σύστημα Μεταφοράς μέσω του Συστήματος ιανομής ως εκ τούτου η σύνδεση θα γίνεται σε ένα υπάρχον ή νέο Σημείο Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς. Αυτό ισχύει και για τους Παραγωγούς για τους οποίους οι μέθοδοι σύνδεσης που αναφέρθηκαν πιο πάνω δεν θεωρούνται εφικτές και/ή δεν είναι τεχνικά και οικονομικά εύλογες. (ε) Στις περιπτώσεις Παραγωγών με συνολική Καθαρή Ικανότητα Παραγωγής κάτω των 8 MW που υπάρχουν ειδικά περιστατικά και ιδιαίτερες τοπικές τεχνικές συνθήκες, τα παραπάνω κριτήρια μπορούν να μεταβληθούν σύμφωνα με την υπόδειξη του ιαχειριστή Συστήματος ιανομής που θα ενεργεί πάντοτε σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (στ) Για τις πιο πάνω περιπτώσεις δεν θα παραχωρείται Εξασφαλισμένη Σύνδεση εκτός αν το ζητήσει ο Παραγωγός. (ζ) Για περιπτώσεις Καθαρής Ικανότητας Παραγωγής πέραν των 50 MW το δίκτυο θα κατασκευάζεται ώστε να διασφαλίζεται εξασφαλισμένη τροφοδοσία (Εξασφαλισμένη Σύνδεση) σύμφωνα με το Τ2.7.5(α). (η) Ανεξάρτητα από τη διασύνδεση, στις περιπτώσεις που η Καθαρή Ικανότητα Παραγωγής είναι μεγαλύτερη από 5 MW οι αιτήσεις των Παραγωγών πρέπει να απευθύνονται στο ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς. Το Τ2.4.4 συμπεριλαμβάνεται και στους Κανόνες ιανομής στο Γενικά, για τη σύνδεση Παραγωγών, εφαρμόζονται οι ακόλουθες γενικές κατευθυντήριες γραμμές και κριτήρια, τα οποία όμως δεν περιορίζουν το ΣΜΚ ή το Σ να συνδέσουν οποιοδήποτε Παραγωγό με βάση δικαιολογημένα τεχνικά, οικονομικά ή άλλα κριτήρια που κρίνονται απαραίτητα για κάθε περίπτωση: (α) Παραγωγοί με συνολική αιτούμενη εγκατεστημένη δυναμικότητα σε μία συγκεκριμένη τοποθεσία μικρότερη από 100 kw συνδέονται κατά κανόνα στη στάθμη Χαμηλής Τάσης. (β) Για Παραγωγούς με συνολική αιτούμενη εγκατεστημένη δυναμικότητα σε μία συγκεκριμένη τοποθεσία μικρότερη ή ίση με 4 MW, η άμεση σύνδεσή τους σε μία υπάρχουσα γραμμή Μέσης Τάσης (με ενδεχόμενη κατάλληλη ενίσχυση) διερευνάται ως λύση προτεραιότητας. (γ) Παραγωγοί με συνολική αιτούμενη εγκατεστημένη δυναμικότητα σε μία συγκεκριμένη τοποθεσία μεγαλύτερη από 4 7/15 Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής Έκδοση 4.0.0/ Αριθμός 2

23 MW και μικρότερη ή ίση με 20 MW μπορεί κατά κανόνα να συνδεθούν σε ένα υπάρχον ή νέο Σημείο Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς ή σε κατάλληλα κομβικά σημεία του Συστήματος ιανομής. Το ίδιο ισχύει επίσης για τους Παραγωγούς της παραπάνω περίπτωσης (β), όπου η σύνδεσή τους στα υπάρχοντα δίκτυα δεν έχει αποδειχτεί ότι είναι τεχνικά εφαρμόσιμη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η σύνδεση πραγματοποιείται μέσω ενός αποκλειστικού δικτύου Μέσης Τάσης. Ο ΣΜΚ/ Σ καθορίζουν ανάλογα τη μέθοδο σύνδεσης (άμεση σύνδεση σε ένα ζυγό Μέσης Τάσης, σύνδεση σε έναν ξεχωριστό μετασχηματιστή ανύψωσης τάσης με ταυτόχρονη αναβάθμιση του υπάρχοντος ή κατασκευή ενός νέου Σημείου Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς, κλπ.) και τον τύπο και τα χαρακτηριστικά του αποκλειστικού δικτύου Μέσης Τάσης (τύπος γραμμών και αριθμός κυκλωμάτων). Αυτή η μέθοδος βασίζεται σε τεχνικά και οικονομικά κριτήρια (ελαχιστοποίηση του μακροπρόθεσμου κόστους επένδυσης και των απωλειών) λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ανάλογα με την περίπτωση. ι) Στην περίπτωση όπου η αιτούμενη εγκατεστημένη δυναμικότητα είναι μεγαλύτερη από 4 MW και μικρότερη ή ίση με 12 MW οι Παραγωγοί μπορούν κατά κανόνα να συνδεθούν σε ένα υπάρχον ή νέο Σημείο Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς ή σε κατάλληλα κομβικά σημεία του Συστήματος ιανομής. Στο Σύστημα ιανομής η σύνδεση θα γίνεται με μια ή δύο διασυνδέσεις είτε υπόγεια είτε με εναέριο δίκτυο ή συνδυασμό και των δύο, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος. ιι) Στην περίπτωση όπου η αιτούμενη εγκατεστημένη δυναμικότητα είναι μεγαλύτερη από 12 MW και μικρότερη ή ίση με 20 MW οι Παραγωγοί μπορούν κατά κανόνα να συνδεθούν σε ένα υπάρχον ή νέο Σημείο Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς ή σε κατάλληλα κομβικά σημεία του Συστήματος ιανομής. Στο Σύστημα ιανομής η σύνδεση θα γίνεται με δύο διασυνδέσεις που θα λειτουργούν σε τάση 22 kv, είτε υπόγεια είτε με εναέριο δίκτυο ή συνδυασμό των δύο, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος. (δ) Παραγωγοί με συνολική αιτούμενη εγκατεστημένη δυναμικότητα σε μία συγκεκριμένη τοποθεσία μεγαλύτερη από 20 MW δεν μπορούν να συνδέονται στο Σύστημα ιανομής από το ιαχειριστή Συστήματος ιανομής, ούτε στο Σύστημα Μεταφοράς μέσω του Συστήματος ιανομής ως εκ τούτου η σύνδεση θα γίνεται σε ένα υπάρχον ή νέο Σημείο Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς. Αυτό ισχύει και για τους Παραγωγούς για τους οποίους οι μέθοδοι σύνδεσης που αναφέρθηκαν πιο πάνω δεν θεωρούνται εφικτές και/ή δεν είναι τεχνικά και οικονομικά εύλογες. (ε) Στις περιπτώσεις Παραγωγών με συνολική αιτούμενη εγκατεστημένη δυναμικότητα κάτω των 8 MW που υπάρχουν ειδικά περιστατικά και ιδιαίτερες τοπικές τεχνικές συνθήκες, τα παραπάνω κριτήρια μπορούν να μεταβληθούν σύμφωνα με την υπόδειξη του ιαχειριστή Συστήματος ιανομής που θα 8/15 Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής Έκδοση 4.0.0/ Αριθμός 2

24 ενεργεί πάντοτε σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (στ) Για τις πιο πάνω περιπτώσεις δεν θα παραχωρείται Εξασφαλισμένη Σύνδεση εκτός αν το ζητήσει ο Παραγωγός. (ζ) Για περιπτώσεις αιτούμενης εγκατεστημένης δυναμικότητας πέραν των 50 MW το δίκτυο θα κατασκευάζεται ώστε να διασφαλίζεται εξασφαλισμένη τροφοδοσία (Εξασφαλισμένη Σύνδεση) σύμφωνα με το Τ2.7.5(α). (η) Ανεξάρτητα από τη διασύνδεση, στις περιπτώσεις που η αιτούμενη εγκατεστημένη δυναμικότητα είναι μεγαλύτερη από 8 MW οι αιτήσεις των Παραγωγών πρέπει να απευθύνονται στο ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου. Το Τ2.4.4 συμπεριλαμβάνεται και στους Κανόνες ιανομής στο Α/Α 14 Κανόνας Τ2.8 Έκδοση Τ2.8 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Τ2.8.1 Το άρθρο Τ2.8 εφαρμόζεται μόνο για τους Παραγωγούς που δεν λειτουργούν Αδειοδοτημένους ή Μη Αδειοδοτημένους Σταθμούς Παραγωγής Πολύ Μικρής Ισχύος. Συμπληρώνει το άρθρο Τ2.4.6 χωρίς να το αντικαθιστά. Τ2.8.2 Κάθε ένας Παραγωγός που περιγράφεται στο Τ2.8.1 οφείλει να διαθέτει άμεσα στο ΣΜ, όταν του ζητούνται, τα απαραίτητα δεδομένα, παραμέτρους, πληροφορίες και λογισμικά μοντέλα των γεννητριών, των συστημάτων ελέγχου, των συστημάτων αντιστάθμισης άεργου ισχύος ή/και οποιωνδήποτε άλλων κυρίως ή επιμέρους ή συμπληρωματικών ή βοηθητικών συστημάτων τα οποία θα επιτρέψουν τη μοντελοποίηση ολόκληρου του Σταθμού Παραγωγής του για σκοπούς διεξαγωγής λεπτομερών μελετών συστήματος (συμπεριλαμβανομένης στατικής και δυναμικής ανάλυσης), καθώς και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες του ζητηθούν τα οποία έχουν σχέση με τη σύνδεση και λειτουργία του Σταθμού Παραγωγής του και είναι αναγκαία για την εκπόνηση μελετών συστήματος. Σχετικό είναι το άρθρο Τ Τ2.8.3 Ο κάθε Παραγωγός που περιγράφεται στο Τ2.8.1 οφείλει να διαθέτει χωρίς καθυστέρηση στο ΣΜ στατικά και δυναμικά μοντέλα που προσομοιώνουν τη συμπεριφορά του Σταθμού Παραγωγής του υπό κανονικές και μη κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Τα μοντέλα αυτά πρέπει να διατίθενται στο ΣΜ ηλεκτρονικά σε μορφή DigSILENT Powerfactory και να τηρούν τα κριτήρια και απαιτήσεις που θα καθορίζει ο ΣΜ. Επιπρόσθετα, τα μοντέλα αυτά πρέπει απαραιτήτως να 9/15 Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής Έκδοση 4.0.0/ Αριθμός 2

25 συνοδεύονται από επεξηγηματικό έγγραφο σχετικά με την εισαγωγή τους στην πλατφόρμα του DigSILENT που λειτουργεί ο ΣΜ, καθώς και από κατάλληλο εγχειρίδιο στο οποίο να περιγράφεται με λεπτομέρεια η λειτουργία και η χρήση του κάθε δομικού στοιχείου του μοντελοποιημένου εξοπλισμού, π.χ. γεννήτρια, ανεμογεννήτρια, συστήματα ελέγχου, διάγραμμα λειτουργίας MW-MVAr, κλπ. Τ Τ2.8.5 Τ2.8 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Τ2.8.1 Το άρθρο Τ2.8 εφαρμόζεται για όλους τους Παραγωγούς εκτός από αυτούς που συνδέονται στο Σύστημα ιανομής Χαμηλής Τάσης. Συμπληρώνει το άρθρο Τ2.4.6 χωρίς να το αντικαθιστά. Τ2.8.2 Κάθε ένας Παραγωγός που περιγράφεται στο Τ2.8.1 οφείλει να διαθέτει χωρίς καθυστέρηση στο ΣΜΚ, τα απαραίτητα δεδομένα, παραμέτρους Τ2.8.3 Ο κάθε Παραγωγός που περιγράφεται στο Τ2.8.1 οφείλει να διαθέτει στο ΣΜΚ χωρίς καθυστέρηση και οπωσδήποτε πριν από την Ημερομηνία Σύνδεσης, στατικά και δυναμικά μοντέλα που προσομοιώνουν τη συμπεριφορά του Σταθμού Παραγωγής του υπό κανονικές και μη κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Τα μοντέλα αυτά πρέπει να διατίθενται στο ΣΜΚ ηλεκτρονικά σε μορφή DigSILENT Powerfactory και να τηρούν τα κριτήρια και απαιτήσεις που θα καθορίζει ο ΣΜΚ. Το ηλεκτρονικό αρχείο που θα παραδίδεται πρέπει να είναι συμβατό με την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού DigSILENT PowerFactory. Το ολοκληρωμένο στατικό και δυναμικό μοντέλο που θα προσκομίζεται, πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα, χωρίς να περιορίζεται σε αυτά: (α) Μοντελοποίηση της γεννήτριας για την κάθε Μονάδα Παραγωγής (β) Μοντελοποίηση όλων των σχετικών συστημάτων ελέγχου, όπως του αυτόματου ρυθμιστή στροφών (turbine-governor system), του αυτόματου ρυθμιστή τάσης (automatic voltage regulator-avr) και του σταθεροποιητή συστήματος ισχύος (power system stabilizer-pss), για την κάθε συμβατική Μονάδα Παραγωγής (γ) Μοντελοποίηση των λοιπών ορίων και περιορισμών (limiters) που επηρεάζουν τη λειτουργία των γεννητριών, όπως έλεγχος PF/MVAr, περιορισμός V/Hz, περιορισμοί ελάχιστου/μέγιστου ρεύματος διέγερσης (exciter field current limiter), περιορισμός ρεύματος οπλισμού (stator current limiter), περιορισμός PQ, όρια ευστάθειας της γεννήτριας, κλπ) (δ) Μοντελοποίηση της Ικανότητας Αδιάλειπτης Λειτουργίας Υπό Χαμηλή Τάση (Low Voltage Ride Through Capability) (ε) Μοντελοποίηση του/των μετασχηματιστή/ών ανύψωσης τάσης της κάθε Μονάδας Παραγωγής (στ) Μοντελοποίηση της τοπολογίας εντός του Σταθμού Παραγωγής και στο Σημείο Σύνδεσης με το δίκτυο (π.χ. καλώδιο σύνδεσης, κλπ) (ζ) Μοντελοποίηση μηχανισμών /συστημάτων ελέγχου που 10/15 Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής Έκδοση 4.0.0/ Αριθμός 2

26 υλοποιούνται ή εγκαθίστανται στο Σταθμό Παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθών μηχανισμών/ συστημάτων ελέγχου: (i) Έλεγχος Ενεργού Ισχύος (ii) Έλεγχος Άεργου Ισχύος (iii) Έλεγχος Ρυθμού Μεταβολής Ενεργού Ισχύος (iv) Έλεγχος Τάσης στο Σημείο Σύνδεσης (v) άλλα (η) Μοντελοποίηση άλλων χαρακτηριστικών του εξοπλισμού, μηχανισμών ή συστημάτων ελέγχου του Σταθμού Παραγωγής. Όσον αφορά στη μοντελοποίηση των συστημάτων προστασίας κάθε Μονάδας Παραγωγής και του Σταθμού Παραγωγής (π.χ. υπο/υπέρσυχνότητας, υπο/υπέρτασης, Ρυθμού Μεταβολής Συχνότητας κλπ), ο Παραγωγός οφείλει να προσκομίζει στο ΣΜΚ τις τελικές ρυθμίσεις κάθε συστήματος προστασίας ή διαφορετικού είδους προστασίας που έχει εγκατασταθεί στο Σταθμό Παραγωγής, όπως αυτές ισχύουν κατά την Ημερομηνία Λειτουργίας. Σε περίπτωση που μετά την Ημερομηνία Λειτουργίας, οι ρυθμίσεις αυτές διαφοροποιούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στους Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής, ο Παραγωγός οφείλει να ενημερώνει άμεσα το ΣΜΚ και να συνεργάζεται για την επικαιροποίηση του μοντέλου. Η απαίτηση για διάθεση μοντέλων στο ΣΜΚ με βάση τις πρόνοιες του Τ2.8 ισχύει τόσο για Σταθμούς Παραγωγής με συμβατικές Μονάδες Παραγωγής όσο και για Σταθμούς από ΑΠΕ. Ανάλογα με την περίπτωση, ο Παραγωγός οφείλει να διευκρινίζει εάν κάποια από τα πιο πάνω δεν εφαρμόζονται για το Σταθμό Παραγωγής του. Επιπρόσθετα, τα μοντέλα αυτά πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επεξηγηματικό έγγραφο σχετικά με την εισαγωγή τους στην πλατφόρμα του DigSILENT PowerFactory που λειτουργεί ο ΣΜΚ, καθώς και από κατάλληλο εγχειρίδιο (τεκμηρίωση) στο οποίο να περιγράφεται με λεπτομέρεια η λειτουργία και η χρήση του κάθε δομικού στοιχείου του μοντελοποιημένου εξοπλισμού, π.χ. γεννήτρια, ανεμογεννήτρια, συστήματα ελέγχου, διάγραμμα λειτουργίας MW-MVAr, συστήματα προστασίας, κλπ. Τ Τ Α/Α 15 Κανόνας T Έκδοση To Καθορισμένο Σημείο Μέτρησης ευρίσκεται από την πλευρά του Σημείου Σύνδεσης Χρήστη είστε στο Σύστημα ιανομής είτε στο Σύστημα Μεταφοράς κατά περίπτωση, όπως προβλέπεται στη σύμβαση του Χρήστη για σύνδεση στο Σύστημα. Η θέση του Καθορισμένου Σημείου Μέτρησης καθορίζεται στη Σύμβαση Σύνδεσης του Χρήστη. 11/15 Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής Έκδοση 4.0.0/ Αριθμός 2

27 Α/Α 16 Κανόνας Έκδοση T Οι Παραγωγοί από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας οφείλουν να υποβάλλουν μια μέρα προηγουμένως ηλώσεις Προγραμματισμού Παραγωγής ανεξάρτητα από άλλες συμφωνίες που μπορεί να είναι σε ισχύ (μεταξύ του Παραγωγού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Πελάτη, της ΑΗΚ ή του ΣΜ) σχετικά με την εμπορία της Παραγωγής του σαν αποτέλεσμα της προνομιακής του μεταχείρισης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμου του 2003 και και Οι Παραγωγοί από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας οφείλουν να υποβάλλουν ηλώσεις Προγραμματισμού Παραγωγής ως ακολούθως: α) Για Σταθμούς από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με Καθαρή Ικανότητα Παραγωγής μέχρι 1 MW η λειτουργία τους θα γίνεται κατά το δοκούν χωρίς καμιά ενημέρωση προς το Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας και δεν θα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο 3.2. β) Για Σταθμούς από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με Καθαρή Ικανότητα Παραγωγής μεγαλύτερη από 1 MW και μικρότερη ή ίση με 5 MW ο Παραγωγός θα πρέπει να ειδοποιεί το Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας εκ των προτέρων σύμφωνα με τα Άρθρα Τ3.4, Τ3.5 και Τ14.7. Θα επιτρέπονται αυξομειώσεις παραγωγής της τάξης του 50% ανά ημίωρο από τη μέγιστη δηλωμένη ισχύ του Παραγωγού κατά το υπό αναφορά εικοσιτετράωρο. Ο ΣΜ θα ελέγχει αν η συνολική Ισχύς δεν υπερβαίνει την Άδεια Παραγωγής του. γ) Για Σταθμούς από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με Καθαρή Ικανότητα Παραγωγής μεγαλύτερη από 5 MW θα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στα T3.4, Τ3.5 και Τ14.7. Θα επιτρέπονται αυξομειώσεις παραγωγής της τάξης του 20% ανά ημίωρο από τη μέγιστη δηλωμένη ισχύ του Παραγωγού κατά το υπό αναφορά εικοσιτετράωρο. Οι Παραγωγοί από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας θα μπορούν να παράξουν απεριόριστες ποσότητες ενέργειας και να διοχετεύσουν στα δίκτυα Μεταφοράς και ιανομής, νοουμένου ότι σε οποιοδήποτε ημίωρο δεν υπερβαίνουν την συνολική μέγιστη Ισχύ που αναφέρεται στην Άδεια Παραγωγής τους, και εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της ημοκρατίας. Α/Α 17 Κανόνας /15 Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής Έκδοση 4.0.0/ Αριθμός 2

28 Έκδοση ιεκπεραίωση των αιτήσεων για σύνδεση Τα έντυπα των αιτήσεων που υποχρεούνται να συμπληρώσουν οι Χρήστες οι οποίοι ζητούν μία σύνδεση ή επέκταση στο Σύστημα ιανομής είναι διαθέσιμα ύστερα από σχετικό αίτημα προς το ιαχειριστή Συστήματος ιανομής. Οι Απαιτήσεις Πληροφοριών και τα χρονικά πλαίσια για τη γνωστοποίηση και σύνδεση πρέπει να είναι διαθέσιμα ύστερα από σχετικό αίτημα προς το ιαχειριστή Συστήματος ιανομής. Αιτήσεις για σύνδεση στο δίκτυο είτε άμεσα ή μέσω κατάλληλης ενίσχυσης, πρέπει να απευθύνονται στο ιαχειριστή Συστήματος ιανομής ή στο ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τη μέγιστη ικανότητα των απαιτήσεων σε Ενεργό Ισχύ, ως εξής: α) Για Παραγωγούς με Ικανότητα Σύνδεσης ίση ή μικρότερη από 8 MW η αίτηση θα απευθύνεται και θα εξετάζεται από το ιαχειριστή Συστήματος ιανομής. Οι Όροι Σύνδεσης θα εκδίδονται από το ιαχειριστή Συστήματος ιανομής. Ο ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς δεν θα εμπλέκεται σ αυτές τις περιπτώσεις παρά μόνο σε περίπτωση που ο ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς κρίνει ότι τον αφορά. β) Για Παραγωγούς με Ικανότητα Σύνδεσης μεγαλύτερη από 8 MW η αίτηση θα απευθύνεται και θα εξετάζεται από το ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς. Οι Όροι Σύνδεσης θα εκδίδονται από το ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς. Ο ιαχειριστής Συστήματος ιανομής δεν θα εμπλέκεται σε αυτές τις περιπτώσεις παρά μόνο σε περίπτωση που ο ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς κρίνει ότι τον αφορά. Το κριτήριο προώθησης αίτησης ενός Πελάτη για σύνδεση στο ίκτυο Μεταφοράς ή στο ίκτυο ιανομής είναι ανάλογο με την Ικανότητα Σύνδεσης του, εκφρασμένη σε MVA, ως ακολούθως: α) Για Πελάτες με Ικανότητα Σύνδεσης ίση ή μικρότερη από 12 MVA η αίτηση θα απευθύνεται και θα εξετάζεται από το ιαχειριστή Συστήματος ιανομής. Οι Όροι Σύνδεσης θα εκδίδονται από τον ιαχειριστή Συστήματος ιανομής. Ο ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς δεν θα εμπλέκεται σ αυτές τις περιπτώσεις παρά μόνο σε περίπτωση που ο ιαχειριστής Συστήματος ιανομής κρίνει ότι τον αφορά. β) Για Πελάτες με Ικανότητα Σύνδεσης μεγαλύτερη από 12 MVA η αίτηση θα απευθύνεται και θα εξετάζεται από το ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς. Οι Όροι Σύνδεσης θα εκδίδονται από το ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς. Ο ιαχειριστής Συστήματος ιανομής δεν θα εμπλέκεται σε αυτές τις περιπτώσεις παρά μόνο σε περίπτωση που ο ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς κρίνει ότι τον αφορά. Το συμπεριλαμβάνεται και στους Κανόνες Μεταφοράς στο Τ ιεκπεραίωση των αιτήσεων για σύνδεση Τα έντυπα των αιτήσεων που υποχρεούνται να συμπληρώσουν οι Χρήστες οι οποίοι ζητούν μία σύνδεση ή επέκταση στο Σύστημα ιανομής είναι διαθέσιμα ύστερα από σχετικό αίτημα προς το ιαχειριστή Συστήματος ιανομής ή στο ΣΜΚ, ανάλογα με την 13/15 Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής Έκδοση 4.0.0/ Αριθμός 2

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 20 kw ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ NEO ΙΚΤΥΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Τροποποιητική Έκδοση (Έκδοση που τροποποιεί την Έκδοση 4.0.0)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Τροποποιητική Έκδοση (Έκδοση που τροποποιεί την Έκδοση 4.0.0) ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Τροποποιητική Έκδοση 4.0.1 (Έκδοση που τροποποιεί την Έκδοση 4.0.0) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΣΜΚ ΠΡΟΣ ΡΑΕΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΡΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Παραγωγής µαζί µε την Αίτηση Σύνδεσης Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΕΙΔΙΚΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΕΙΔΙΚΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΕΙΔΙΚΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ Διασύνδεση και Λειτουργία Μικρού Φωτοβολταϊκού Συστήματος, δυναμικότητας μέχρι και 5kWp, στο Δίκτυο Διανομής, με τη μέθοδο Εφαρμογής Συμψηφισμού Μετρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΣΜ ΚΑΙ ΑΙΤΗΤΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ / ΠΕΛΑΤΗ) (Σε ισχύ από 01/01/2013)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΣΜ ΚΑΙ ΑΙΤΗΤΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ / ΠΕΛΑΤΗ) (Σε ισχύ από 01/01/2013) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΣΜ ΚΑΙ ΑΙΤΗΤΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ / ΠΕΛΑΤΗ) (Σε ισχύ από 01/01/2013) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να κατατοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ >8 ΜW ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ >12 MVA) (Σε ισχύ από 01/01/2013) Α. ΑΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου

Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου Λευκωσία, 12 εκεµβρίου 2014 Κατερίνα Καραλή, Σύµβουλος ΡΑΕΚ 1 Ιστορικό Η ΡΑΕΚ, κατόπιν σχετικής µελέτης, κατέληξε ότι το µοντέλο Κοινοπραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ρυθμιστική αρχή ενέργειας κύπρου cyprus energy regulatory authority www.cera.org.cy Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ΕΚΔΟΣΗ 2013 Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΜΕΡΟΣ III Ν. 53(ΙΙΙ)/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συµφωνίας ιατήρησης Αποθεµάτων Αργού Πετρελαίου και Προϊόντων που στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 22 66 63 63 E-mail: info@cera.org.cy Webside: www.cera.org.cy

Τηλ. 22 66 63 63 E-mail: info@cera.org.cy Webside: www.cera.org.cy Τηλ. 22 66 63 63 E-mail: info@cera.org.cy Webside: www.cera.org.cy 1 Ο Ρόλος της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) 2 3 Νοµική Σύσταση ΡΑΕΚ Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), συστάθηκε µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστηµένης ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1605/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1605/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς τον αριθµό και ισχύ των ανεµογεννητριών από 18 ανεµογεννήτριες ισχύος 2MW έκαστη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν, μεταξύ άλλων,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4296, 7.10.2011 127(Ι)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΝΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4296, 7.10.2011 127(Ι)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΝΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4296, 7.10.2011 127(Ι)/2011 127(Ι)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΝΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

1o ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενεργειακοί Πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο

1o ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενεργειακοί Πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο 1o ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενεργειακοί Πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος Αντιπρόεδρος 26 η Ιανουαρίου, 2012 Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ:

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ: ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡ. 22/2004. ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 1.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Ρυθµιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα,

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 15.07.03 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Όρια Τάσης και Συχνότητας - Απαιτήσεις Ρύθµισης Τάσεως, Αέργου Ισχύος, Συντελεστή Ισχύος Αιολικού Σταθµού. Φ. Κανέλλος ΣΣ/ ΕΣΜΗΕ

Όρια Τάσης και Συχνότητας - Απαιτήσεις Ρύθµισης Τάσεως, Αέργου Ισχύος, Συντελεστή Ισχύος Αιολικού Σταθµού. Φ. Κανέλλος ΣΣ/ ΕΣΜΗΕ Όρια Τάσης και Συχνότητας - Απαιτήσεις Ρύθµισης Τάσεως, Αέργου Ισχύος, Συντελεστή Ισχύος Αιολικού Σταθµού Φ. Κανέλλος ΣΣ/ ΕΣΜΗΕ ΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Ανάγκη ρύθµισης Τάσης από Αιολικούς Σταθµούς 2. Υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΒΙΟΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 53(ΙΠ)/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας Διατήρησης Αποθεμάτων Αργού Πετρελαίου και Προϊόντων Πετρελαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου Α. Τροποποίηση Άρθρου 57 Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 105(Ι)/2013 105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/Ο ΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/Ο ΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/Ο ΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 22/10/2010 Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: «ΒΕΡΜΙΟ Μ.Α.Ι. ΕΝΕΡΤΖΥ Α.Ε.» Μονόσπιτα Ανθεµίων, Τ.Θ. 34, Ηµαθία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.../2016,

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.../2016, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2015, Ν.122(Ι)/2003, N.239(I)/2004, N.143(I)/2005, N.173(I)/2006, N.92(I)/2008, N.211(I)/2012 KAI Ν.206(Ι)/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4064, 30/12/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4064, 30/12/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Eπίσημη Eφημερίδα της Ε.Ε.: L 156, 25.6.2003,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 2 και 5 της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3706, 18/4/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3706, 18/4/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ Ή ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας www.cera.org.cy Εισαγωγή 3 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) έχει συσταθεί το 2003 σύµφωνα µε οδηγίες της Ε.Ε. Είναι η Εθνική Ανεξάρτητη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και µε βάση τις αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 έως 2006, Ν.122(Ι)/2003, Ν.239(Ι)/2004, Ν.143(Ι)/2005, Ν.173(Ι)/2006 & N.92(I)/2008.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 έως 2006, Ν.122(Ι)/2003, Ν.239(Ι)/2004, Ν.143(Ι)/2005, Ν.173(Ι)/2006 & N.92(I)/2008. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ Α ΕΙΑ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΜΕΧΡΙ 5MW) ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και Ε.Ε. Παρ. Ν. 33(Ι)/2003 Αρ. Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος 2003 με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Αημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: Κωδικός : Ο-44864 Σελίδες: 1+5 Αθήνα, 22/10/2010 «ΦΑΝΠΑΡ Α.Β.Ε.Ε.» Μεγαπλάτανος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

1.1.2009-31.12.2013 1.1.2014

1.1.2009-31.12.2013 1.1.2014 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Χρίστος Τουφεξής Αναπληρωτής ιευθυντής (Λειτουργίας και Προσωπικού) Ιανουάριος 2012 ΘΕΜΑΤΑ Άνοιγµα της Αγοράς Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4439, 11.4.2014 44(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4439, 11.4.2014 44(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4439, 11.4.2014 Ν. 44(Ι)/2014 44(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) Α Π Ο Φ Α Σ Η 539/2011 ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΪΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (Α Η Κ ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), αφού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007

6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4553, 17.2.2016 Ν. 6(Ι)/2016 6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 310, 25.11.2005,

Διαβάστε περισσότερα

ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & καταναλωτές

ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & καταναλωτές ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & Αυτοπαραγωγής σε εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές ιασφάλιση ουσιαστικού και υγιούς ανταγωνισμού Προστασία Συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

1/3/2016 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/3/2016 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1/3/2016 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ) Version 1.0 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΙΟΣ 2013 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Αρχή Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρεις μήνες* μεριμνά, ώστε να τηρούνται τα αναγκαία πρακτικά των συνεδριάσεων

συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρεις μήνες* μεριμνά, ώστε να τηρούνται τα αναγκαία πρακτικά των συνεδριάσεων Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 531 Κ.Δ.Π. 175/88 Αρ. 2336, 8.7.88 Αριθμός 175 Οι περί Επιτροπών Ασφάλειας στους Τόπους Εργασίας Κανονισμοί του 1988, που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

μετρήσεων τη Εισαγόμενη από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίε

μετρήσεων τη Εισαγόμενη από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργία των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτο 2013: Σχέδιο Α Β 1. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματο Συμψηφισμού μετρήσεων τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Για την εξασφάλιση Άδειας για την Κατασκευή και Λειτουργία Μονάδων Παραγωγής με σκοπό την Προμήθεια Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

A ΓΕΝΙΚΑ Πεδίο Εφαρμογής Ερμηνεία Αμοιβές και Οδηγίες Πληρωμής Οδηγίες Επικοινωνίας Χρονικές Περίοδοι...

A ΓΕΝΙΚΑ Πεδίο Εφαρμογής Ερμηνεία Αμοιβές και Οδηγίες Πληρωμής Οδηγίες Επικοινωνίας Χρονικές Περίοδοι... A ΓΕΝΙΚΑ...2 1 Πεδίο Εφαρμογής... 2 2 Ερμηνεία... 2 3 Αμοιβές και Οδηγίες Πληρωμής... 2 4 Οδηγίες Επικοινωνίας... 2 5 Χρονικές Περίοδοι... 2 B ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ...3 1 Υποβολή Καταγγελίας... 3 2

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα