ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2013) 593 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την υλοποίηση των μέτρων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου που αφορούν τον τομέα της μελισσοκομίας EL EL

2 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την υλοποίηση των μέτρων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου που αφορούν τον τομέα της μελισσοκομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το άρθρο 184 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») 1 προβλέπει την υποβολή ανά τριετία έκθεσης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση των μέτρων που αφορούν τον τομέα της μελισσοκομίας και προβλέπονται στο άρθρο 105 και στα επόμενα άρθρα του εν λόγω κανονισμού. Η παρούσα έκθεση συνιστά εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης και καλύπτει τις χρήσεις 2009/2010, 2010/2011 και 2011/2012. Οι τρεις αυτές χρήσεις αντιστοιχούν στο τελευταίο έτος των προηγούμενων τριετών μελισσοκομικών προγραμμάτων ( ) και στα πρώτα δύο έτη του τρέχοντος προγράμματος ( ). Η παρούσα είναι η πέμπτη έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών μελισσοκομικών προγραμμάτων στα κράτη μέλη. Η τέταρτη έκθεση COM(2010)267 final 2 εκδόθηκε τον Μάιο του 2010 και κάλυπτε τα προηγούμενα τρία έτη εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου. Όλα τα κράτη μέλη κοινοποίησαν εθνικά μελισσοκομικά προγράμματα για τις περιόδους και Αυτό καταδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον των κρατών μελών, καθώς και τις ανάγκες της ευρωπαϊκής μελισσοκομίας, ενός μικρού κλάδου στον οποίο κυριαρχούν μη επαγγελματίες μελισσοκόμοι και ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις, ειδικότερα λόγω των απωλειών αποικιών μελισσών, του αυξημένου κόστους παραγωγής και των φθηνών εισαγωγών. Το 2012 η Επιτροπή ζήτησε να διενεργηθεί εξωτερική αξιολόγηση των μέτρων που λαμβάνονται υπέρ του τομέα της μελισσοκομίας. Η παρούσα έκθεση παραθέτει τα κύρια αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης. 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η παρούσα έκθεση βασίζεται στις παρακάτω πηγές πληροφοριών: στα εθνικά μελισσοκομικά προγράμματα που κοινοποίησαν τα 27 κράτη μέλη στην Επιτροπή για τις περιόδους και , όπως προβλέπεται στο άρθρο 105 του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ και στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 917/ της Επιτροπής για λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για ενέργειες βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας. Στα εθνικά προγράμματα περιλαμβάνεται μελέτη σχετικά με τη διάρθρωση του τομέα της μελισσοκομίας, όπως ορίζεται στα άρθρα 1 και 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 917/ ΕΕ L 299 της , σ. 1. ΕΕ L 163 της , σ. 83. EL 2 EL

3 στις δαπάνες των κρατών μελών που αφορούν τα μέτρα που υλοποιούνται στο πλαίσιο των μελισσοκομικών προγραμμάτων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 108 του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ σε στοιχεία σχετικά με την παραγωγή και το διεθνές εμπόριο μελιού από τις βάσεις δεδομένων της EUROSTAT, τη βάση δεδομένων αναφοράς για το εξωτερικό εμπόριο COMEXT και τον Οργανισμό Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) στις εισηγήσεις των κρατών μελών και του ευρωπαϊκού τομέα μελισσοκομίας στη μελέτη που διεξήγαγε εξωτερικός σύμβουλος σχετικά με την αξιολόγηση των μέτρων για τον μελισσοκομικό τομέα 4. Λεπτομερή στοιχεία και συνοπτικοί πίνακες σχετικά με την αγορά μελιού και τα μελισσοκομικά προγράμματα διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 3.1. Η παγκόσμια αγορά Παραγωγή Το 2011 η παγκόσμια παραγωγή μελιού ανήλθε σε τόνους, σύμφωνα με τον FAO. Η παραγωγή αυξάνεται αργά αλλά σταθερά την τελευταία δεκαετία, με εξαίρεση τα έτη 2007 και Η Κίνα είναι η πρώτη χώρα παραγωγής μελιού με τόνους, που αντιστοιχούν στο 27,3% της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής. Ακολουθεί η ΕΕ με τόνους (13,3%). Άλλες βασικές χώρες παραγωγής μελιού είναι η Τουρκία, με σταθερή αύξηση της παραγωγής, η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το μερίδιο της Νότιας και Κεντρικής Αμερικής έχει μειωθεί, κυρίως λόγω σημαντικής πτώσης της παραγωγής στην Αργεντινή από το 2005 και μετά Συναλλαγές Περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής μελιού αποτελεί αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών στη διεθνή αγορά, σύμφωνα με τα δεδομένα του FAO και της COMEXT. Οι παγκόσμιες εξαγωγές κυμαίνονται από έως τόνους εδώ και αρκετά έτη, το 2011 ανήλθαν σε τόνους περίπου. Η Κίνα αύξησε τις εξαγωγές της και τα τελευταία τέσσερα έτη αποτελεί τον πρώτο εξαγωγέα παγκοσμίως, εξάγοντας περίπου τόνους μελιού το Η Αργεντινή κατέχει τη δεύτερη θέση, αλλά οι ποσότητες των εξαγωγών της μειώνονται και το 2011 διαμορφώθηκαν στους τόνους. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ είναι οι δύο κυριότεροι εισαγωγείς μελιού EL 3 EL

4 3.2. Η αγορά της ΕΕ Παραγωγή Σύμφωνα με τη EUROSTAT, η παραγωγή μελιού στην ΕΕ ανήλθε σε τόνους το Η παραγωγή της ΕΕ παρουσιάζει ελαφρά αύξηση τα τελευταία δέκα έτη (+6% από το 2010) με αρνητικές και θετικές ετήσιες διακυμάνσεις ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Η τιμή πώλησης του μελιού εξαρτάται από το είδος και την ποιότητά του, καθώς και από τον δίαυλο εμπορίας το επιτραπέζιο μέλι (αντιστοιχεί στο 85% του μελιού που πωλείται στην ΕΕ) πωλείται σε υψηλότερες τιμές από το βιομηχανικό μέλι, ενώ το μονοανθικό μέλι είναι και αυτό ακριβότερο. Όσον αφορά τον δίαυλο εμπορίας, οι μελισσοκόμοι επιτυγχάνουν την υψηλότερη δυνατή τιμή όταν πωλούν απευθείας τα προϊόντα τους στους καταναλωτές η δεύτερη καλύτερη επιλογή είναι η πώληση επεξεργασμένου μελιού σε λιανοπωλητές, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκονται οι πωλήσεις σε συσκευαστές και διανομείς. Το μεγαλύτερο μέρος του μελιού της ΕΕ πωλείται απευθείας στους καταναλωτές από τους μελισσοκόμους αυτό σχετίζεται επίσης με τον μη επαγγελματικό, κατά κύριο λόγο, χαρακτήρα της μελισσοκομίας στα περισσότερα κράτη μέλη. Ωστόσο, διαπιστώνονται ορισμένες διαφορές όσον αφορά τους διαύλους εμπορίας στην ΕΕ για παράδειγμα, στην Ισπανία το βασικότερο μέρος της παραγωγής πωλείται στον τομέα μεταποίησης/συσκευασίας, γεγονός που συνάδει με τα υψηλότερα ποσοστά επαγγελματικής ενασχόλησης που χαρακτηρίζουν τον κλάδο στην εν λόγω χώρα Συναλλαγές Η ΕΕ είναι καθαρός εισαγωγέας μελιού, καθώς η παραγωγή της καλύπτει μόνο το 61,6% της κατανάλωσής της. Το επίπεδο της κατανάλωσης διατηρείται αρκετά σταθερό σε βάθος χρόνου, με τον μέσο όρο να κυμαίνεται σε 0,70 kg κατά κεφαλήν. Οι τρεις βασικότεροι παραγωγοί μελιού στην Ένωση είναι η Ισπανία, η Γερμανία και η Ρουμανία με την παραγωγή τους το 2011 να είναι , και τόνοι αντίστοιχα. Άλλα σημαντικά κράτη μέλη-παραγωγοί είναι η Ουγγαρία ( τόνοι), η Γαλλία ( τόνοι), η Ελλάδα ( τόνοι) και η Πολωνία ( τόνοι). Οι εισαγωγές μελιού στην ΕΕ κυμαίνονται μεταξύ και τόνων από το 2000 και μετά. Το 2012 η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε τόνους μελιού, κυρίως από την Κίνα ( τόνοι, δηλαδή το 43% των συνολικών εισαγωγών) και κατά δεύτερο λόγο από την Αργεντινή ( τόνοι). Το ποσοστό των κινεζικών εισαγωγών αυξάνεται συνεχώς από το 2008 λόγω των πολύ χαμηλών τιμών ενώ, παράλληλα, το ποσοστό των εισαγωγών από την Αργεντινή μειώνεται. Ο Μεξικό είναι ο τρίτος προμηθευτής με τόνους και η Ουκρανία ο τέταρτος με τόνους. Η Γερμανία είναι το κυριότερο κράτος μέλος εισαγωγής, καθώς οι εισαγωγές στην εν λόγω χώρα αντιστοιχούσαν σε πάνω από το ένα τρίτο επί του συνόλου των εισαγωγών το Η μέση μοναδιαία τιμή εισαγωγής μελιού στην ΕΕ αυξήθηκε από το 2010, φτάνοντας τα 2,08 /kg το Το κινεζικό μέλι έχει τη χαμηλότερη μοναδιαία τιμή, 1,44 /kg. Οι μέσες μοναδιαίες τιμές εισαγωγής για άλλους βασικούς EL 4 EL

5 προμηθευτές της ΕΕ είναι οι εξής: 1,83 /kg για την Ουκρανία, 2,23 /kg για την Αργεντινή και 2,44 /kg για το Μεξικό. Οι εξαγωγές της Ένωσης αυξήθηκαν από το 2010 και ανήλθαν σε τόνους το 2012 (+ 33%). Ωστόσο, εξακολουθούν να είναι περιορισμένες, αντιστοιχώντας σε λιγότερο από το 7% της παραγωγής. Οι βασικοί προορισμοί των εξαγωγών της ΕΕ δεν έχουν αλλάξει από το 2010: Ελβετία, Ιαπωνία, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Γερμανία και η Ισπανία είναι οι βασικοί εξαγωγείς της ΕΕ οι εξαγωγές των δύο αυτών κρατών μελών μαζί αντιπροσωπεύουν πάνω από τις μισές εξαγωγές της Ένωσης. Η μέση μοναδιαία τιμή εξαγωγής μελιού από την Ένωση αυξάνεται συνεχώς από το 2010 φτάνοντας τα 5,14 /kg το Κατά συνέπεια, η διαφορά μεταξύ των μοναδιαίων τιμών εισαγωγής και εξαγωγής έχει διευρυνθεί σημαντικά και κυμαίνεται στα 3 /kg. Αυτή η διαφορά στις τιμές μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι οι εξαγωγές της ΕΕ αφορούν κυρίως συσκευασμένο μέλι υψηλής ποιότητας, ενώ οι εισαγωγές περιλαμβάνουν μεγάλες ποσότητες φθηνότερου μελιού συσκευασμένου σε μεγαλύτερα δοχεία που προορίζεται για ανάμειξη ή χρησιμοποιείται στη βιομηχανία τροφίμων. 4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 4.1. Στόχοι και επιλέξιμα μέτρα Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας προϊόντων μελισσοκομίας στην Ένωση. Έξι μέτρα με ειδικούς στόχους είναι επιλέξιμα για ενίσχυση και μπορούν να συμπεριληφθούν στα εθνικά μελισσοκομικά προγράμματα των κρατών μελών τα εν λόγω μέτρα παρατίθενται στο άρθρο 106 του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ και δεν έχουν μεταβληθεί από την τελευταία έκθεση. Η τεχνική βοήθεια αποσκοπεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της παραγωγής και της εμπορίας μέσω της εφαρμογής καλύτερων τεχνικών. Περιλαμβάνει τη διοργάνωση βασικών μαθημάτων για νεοεισερχόμενους και προγραμμάτων διαρκούς επιμόρφωσης για πεπειραμένους μελισσοκόμους και υπεύθυνους ενώσεων ή συνεταιρισμών. Τα μαθήματα κατάρτισης αφορούν κυρίως τομείς όπως η εκτροφή και η πρόληψη των ασθενειών, η συγκομιδή και η συσκευασία, η αποθήκευση, η μεταφορά του μελιού και η εμπορία. Τα εκπαιδευτικά μελισσοκομεία και το δίκτυο συμβούλων/τεχνιτών μελισσοκομίας καθιστούν δυνατή τη διάδοση πρακτικών τεχνικών γνώσεων. Το μέτρο αυτό μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για τον εκσυγχρονισμό του τομέα μέσω της αγοράς εξοπλισμού τρύγου από τους μελισσοκόμους. Η καταπολέμηση της βαρρόας αποσκοπεί να θέσει υπό έλεγχο την προσβολή των κυψελών από αυτό το ενδημικό παράσιτο. Η βαρρόα προκαλείται από ένα ακάρι που αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα των μελισσών και αυξάνει τις δευτερογενείς λοιμώξεις των μελισσών από ιούς. Η βαρρόα μειώνει σημαντικά τη μελισσοκομική παραγωγή στην ΕΕ, προκαλώντας απώλεια αποικιών μελισσών εάν δεν αντιμετωπιστεί. Καθώς η βαρρόα δεν μπορεί να εξαλειφθεί πλήρως, ο μόνος τρόπος να αποφευχθούν οι συνέπειές της είναι να υποβληθούν οι κυψέλες σε αγωγή με εγκεκριμένες μεθόδους και προϊόντα. Η χρηματοδοτική συνδρομή είναι απαραίτητη για να μπορέσουν οι EL 5 EL

6 παραγωγοί να καλύψουν τις δαπάνες που συνεπάγεται η κατάλληλη αγωγή των κυψελών (προϊόντα, εξοπλισμός όπως πλέγματα προστασίας). Οι ενισχύσεις για τον εξορθολογισμό της εποχιακής μετακίνησης αποσκοπούν στη διαχείριση των μετακινήσεων του μελισσοκομικού κεφαλαίου στην Ένωση, καθώς και στη χωροταξική κατανομή των θέσεων για μελισσοκόμους κατά την περίοδο της ανθοφορίας. Στη διαχείριση της εποχιακής μετακίνησης μπορούν να συμβάλουν μέτρα όπως η ταυτοποίηση κυψελών και πλαισίων, η κατάρτιση μητρώου νομαδικής μελισσοκομίας, η πραγματοποίηση επενδύσεων σε υλικά που διευκολύνουν την εποχιακή μετακίνηση και η σύνταξη χαρτών με τις περιοχές μελιτοφόρων φυτών. Σε αρκετά κράτη μέλη, η εποχιακή μετακίνηση είναι καίριας σημασίας για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των μελισσών και τη διασφάλιση της επικονίασης των φυτών. Τα μέτρα στήριξης για τη διενέργεια αναλύσεων μελιού αποσκοπούν στη βελτίωση της εμπορίας του. Μέσω της χρηματοδότησης των αναλύσεων μελιού οι μελισσοκόμοι μπορούν να διασφαλίζουν ότι το μέλι που διατίθεται στην αγορά πληροί τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά που ορίζονται στην οδηγία 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι 6. Οι αναλύσεις σχετικά με τη βοτανική προέλευση του μελιού παρέχουν στους μελισσοκόμους ακριβείς γνώσεις για το μέλι που έχει συγκομισθεί, επιτρέποντάς τους να επιτυγχάνουν υψηλότερες τιμές για το προϊόν τους. Η χρηματοδοτική στήριξη για τη διενέργεια ανάλυσης μελιού είναι καίριας σημασίας προκειμένου να καταστεί η υπηρεσία αυτή προσβάσιμη σε μεγάλο αριθμό μελισσοκόμων. Η ανασύσταση του μελισσοκομικού κεφαλαίου καθιστά δυνατή την αντιστάθμιση των απωλειών μελισσών και, ως εκ τούτου, συμβάλλει στην αποτροπή απωλειών παραγωγής. Αυτή η ενέργεια μπορεί να περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που ευνοούν την παραγωγή βασιλισσών ή την αγορά μελισσοσμηνών. Η δυνατότητα που παρέχεται στο πλαίσιο του κανονισμού να ενταχθούν ειδικά σχέδια εφαρμοσμένης έρευνας για την ποιοτική βελτίωση του μελιού στα μελισσοκομικά προγράμματα και η διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω σχεδίων μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση των γνώσεων των παραγωγών όσον αφορά συγκεκριμένες πρακτικές μελισσοκομίας Απογραφή των κυψελών και των μελισσοκόμων Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 917/2004, τα κράτη μέλη παρέσχαν πληροφορίες σχετικά με τη διάρθρωση του τομέα της μελισσοκομίας στο πλαίσιο των προγραμμάτων της περιόδου Βάσει των στοιχείων αυτών, ο συνολικός αριθμός των μελισσοκόμων στην Ένωση το 2010 ήταν , εκ των οποίων μόνο το 5,2 % (26.318) θεωρήθηκαν επαγγελματίες μελισσοκόμοι (πάνω από 150 κυψέλες). Το 2010 ο συνολικός αριθμός κυψελών στην ΕΕ ήταν σχεδόν 14 εκατομμύρια ( ), εκ των οποίων τα 6 εκατομμύρια περίπου ( ) ανήκουν σε επαγγελματίες μελισσοκόμους, οι οποίοι κατέχουν συνεπώς το 40% των κυψελών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, καθώς δεν υφίσταται νομική υποχρέωση σε επίπεδο ΕΕ για την καταχώριση των κυψελών σε μητρώα, η συλλογή δεδομένων σχετικά με τον συνολικό αριθμό τους δεν είναι εναρμονισμένη μεταξύ των κρατών μελών και 6 ΕΕ L 10 της , σ. 47. EL 6 EL

7 μπορεί να στερείται ακρίβειας. Παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά των επαγγελματιών μελισσοκόμων και ο αριθμός των κυψελών που διαχειρίζονται έχει αυξηθεί από το 2007 (33% των κυψελών), ο τομέας εξακολουθεί να απαρτίζεται σε μεγάλο βαθμό από μη επαγγελματίες μελισσοκόμους. Το ποσοστό επαγγελματικής ενασχόλησης είναι γενικά χαμηλό στην ΕΕ, αλλά μπορεί να ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών: για παράδειγμα, στη Γερμανία πάνω από το 99% των μελισσοκόμων είναι μη επαγγελματίες, ενώ στην Ισπανία το 23% των μελισσοκόμων είναι επαγγελματίες. Ο αριθμός των κυψελών στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 3% ( ) το 2010 σε σύγκριση με την απογραφή του Σύμφωνα με τους μελισσοκόμους, η αύξηση αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να αντισταθμιστεί η θνησιμότητα των μελισσών. Ωστόσο, οδήγησε ταυτόχρονα και στην αύξηση της παραγωγής μελιού κατά 6% την ίδια περίοδο. Τα κράτη μέλη με τις περισσότερες κυψέλες είναι τα εξής: Ισπανία (19,3%), Ελλάδα (11,8%), Γαλλία (10,5%), Ρουμανία (10%) και Ιταλία (8,8%). Εντούτοις, οι χώρες με τις περισσότερες κυψέλες δεν είναι πάντα οι χώρες με την υψηλότερη παραγωγή μελιού. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από περιβαλλοντικές διαφορές (κλίμα, ποσότητα νέκταρος, πυκνότητα των αποικιών μελισσών κ.λπ.), καθώς και από την έλλειψη εναρμονισμένης μεθόδου σε επίπεδο ΕΕ για την παρακολούθηση του αριθμού των κυψελών, κάτι που οδηγεί σε θεαματικές διαφορές απόδοσης ανά κυψέλη μεταξύ των κρατών μελών (από 9 έως 51 kg το 2010 στην ΕΕ). Ως αποτέλεσμα, η Γερμανία έχει λιγότερες κυψέλες (5,6%) από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία και τη Ρουμανία, αλλά παράγει περισσότερο μέλι από όλες αυτές τις χώρες λόγω υψηλότερων αποδόσεων παραγωγής (έως 37,2 kg ανά κυψέλη το 2011). Η Ουγγαρία εμφανίζει επίσης υψηλές μέσες αποδόσεις ανά κυψέλη (27,4 kg το 2010), με αποτέλεσμα να κατέχει την τέταρτη θέση στην παραγωγή μελιού στην ΕΕ, παρότι κατέχει μόλις το 7,1% των κυψελών Εκτέλεση των δαπανών Προϋπολογισμός ανά κράτος μέλος Σύμφωνα με το άρθρο 108 του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ, η Ένωση συμμετέχει στη χρηματοδότηση των μελισσοκομικών προγραμμάτων μέχρι ποσοστού 50% των δαπανών που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ετήσιοι πόροι της Ένωσης που προορίζονται για τον τομέα της μελισσοκομίας έχουν αυξηθεί από το 2007 προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αυξανόμενοι αριθμοί των κυψελών και οι αυξανόμενες ανάγκες του τομέα της μελισσοκομίας. Το 2011 ο προϋπολογισμός αυξήθηκε σε 32 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν το μελισσοκομικό τους πρόγραμμα στην Επιτροπή πριν από τη 15η Απριλίου, ανά τριετία, όπως απαιτεί το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 917/2004 (η υποβολή έκθεσης το 2010 αφορούσε τα προγράμματα που καλύπτουν τα έτη 2011, 2012 και 2013). Βάσει των προβλέψεων δαπανών των κρατών μελών που παρατίθενται στα εθνικά μελισσοκομικά προγράμματά τους, οι διαθέσιμοι πόροι της Ένωσης (32 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος για την περίοδο ) κατανέμονται ανάλογα με το ποσοστό κάθε κράτους μέλους επί του συνολικού αριθμού κυψελών στην Ένωση, αλλά οι διατιθέμενοι πόροι δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 50% των προγραμματισμένων δαπανών για κάθε κράτος μέλος. Όταν το ήμισυ των δαπανών EL 7 EL

8 στο εθνικό πρόγραμμα είναι χαμηλότερο από το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό των κυψελών, οι εναπομείναντες διαθέσιμοι πόροι ανακατανέμονται μεταξύ των κρατών μελών των οποίων οι αναμενόμενες δαπάνες υπερβαίνουν το μερίδιο του προϋπολογισμού που τους αναλογεί (σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 917/2004). Ο συνολικός αριθμός κυψελών σε κάθε κράτος μέλος και στην Ένωση επικαιροποιούνται και δημοσιεύονται ανά τριετία στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 917/2004. Το 2011 έξι κράτη μέλη (Βουλγαρία, Δανία, Γερμανία, Ελλάδα, Φινλανδία και Σουηδία) προέβλεψαν χαμηλότερες δαπάνες από τον προϋπολογισμό που τους αναλογεί σε συνάρτηση με τον αριθμό των κυψελών που διαθέτουν. Το αντίστοιχο ποσό των πόρων της ΕΕ αναδιανεμήθηκε μεταξύ των υπόλοιπων κρατών μελών. Το 2011 τα πέντε κράτη μέλη με τις περισσότερες κυψέλες έλαβαν συλλογικά πόρους που αντιστοιχούσαν στο 55% του διαθέσιμου προϋπολογισμού της ΕΕ. Συνεπώς, τα κράτη μέλη με τις περισσότερες κυψέλες είναι οι βασικότεροι χρήστες του προγράμματος Εκτέλεση του προϋπολογισμού Σύμφωνα με τα στοιχεία που κοινοποιούν τα κράτη μέλη σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού ανά είδος μέτρου, τα συνολικά ποσοστά χρησιμοποίησης στα 27 κράτη μέλη είναι πολύ υψηλά (93% το 2010, 89% το 2011 και 89% το 2012). Η μείωση που παρατηρείται στο ποσοστό εκτέλεσης από το 2010 στο 2011 μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός που διατέθηκε για το μελισσοκομικό πρόγραμμα αυξήθηκε από 26,3 εκατομμύρια σε 32 εκατομμύρια μεταξύ των 2 αυτών ετών. Γενικά, το ποσοστό τείνει να είναι χαμηλότερο κατά το πρώτο έτος του προγράμματος και αυξάνεται προς το τρίτο έτος. Το 2010 και το 2011, οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι [Ισπανία (93%, 84%), Ελλάδα (97%, 92%), Γαλλία (90%, 88%), Ιταλία (96%, 92%) και Ρουμανία (100%, 85%)] χρησιμοποίησαν πολύ αποτελεσματικά τον προϋπολογισμό τους. Το ίδιο συνέβη και το 2012 [Ελλάδα (97%), Γαλλία (92%), Ιταλία (93%) και Ρουμανία (98%)], με εξαίρεση την Ισπανία όπου χρησιμοποιήθηκε μόνο το 69% του προϋπολογισμού Εκτέλεση δαπανών ανά είδος μέτρου ανά κράτος μέλος Η ανάλυση της εκτέλεσης δαπανών βασίζεται στα στοιχεία που παρέχουν τα κράτη μέλη κάθε έτος δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 917/2004. Για την περίοδο , τα μέτρα που έλαβαν τη μεγαλύτερη στήριξη ήταν η καταπολέμηση της βαρρόας και η τεχνική βοήθεια. Οι δαπάνες για τα δύο αυτά μέτρα ήταν συστηματικά οι υψηλότερες και έχουν διατηρηθεί σχετικά σταθερές στα διαδοχικά προγράμματα, αντιστοιχώντας κατά μέσο όρο στο 27-30% για την καταπολέμηση της βαρρόας και στο 24-28% για την τεχνική βοήθεια. Πιο συγκεκριμένα, το 2010 όλα τα κράτη μέλη αξιοποίησαν τα μέτρα για την καταπολέμηση της βαρρόας, κάτι που αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η βαρρόα ενδημεί στην Ένωση και θεωρείται η κυριότερη απειλή για την επιβίωση των μελισσών σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν σε ερωτηματολόγιο του εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ για την υγεία των μελισσών 7. Οφείλεται επίσης στο σχετικά υψηλό κόστος των αγωγών καταπολέμησης της βαρρόας, το οποίο σύμφωνα 7 EL 8 EL

9 με τις εκτιμήσεις των μελισσοκόμων αντιστοιχεί στο 10 με 20% του κόστους παραγωγής. Τα κράτη μέλη που αξιοποίησαν περισσότερο αυτό το μέτρο ήταν η Ισπανία, η Ουγγαρία και η Πολωνία. Εντούτοις, πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα σταμάτησε να επωφελείται από το συγκεκριμένο μέτρο το 2011 και το 2012 λόγω του πληθωρισμού του κόστους των αγωγών, της αντοχής της βαρρόας στις αγωγές, του κινδύνου παρουσίας κατάλοιπων στα προϊόντα μελισσοκομίας και των υψηλών θερμοκρασιών που ευνοούν την ανάπτυξη γόνων καθόλη τη διάρκεια του έτους και την ανθεκτικότητα της βαρρόας. Τα μέτρα τεχνικής βοήθειας χρησιμοποιούνται από τη συντριπτική πλειονότητα των κρατών μελών. Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των μη επαγγελματιών μελισσοκόμων και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες του τομέα, είναι απαραίτητη η συνεχής ανάληψη δράσης που επικεντρώνεται στη διάδοση πληροφοριών. Τόσο οι επιχειρήσεις του κλάδου της μελισσοκομίας όσο και τα κράτη μέλη θεωρούν τα μέτρα τεχνικής συνδρομής εξαιρετικά επωφελή για την παραγωγή. Το συγκεκριμένο μέτρο χρησιμοποιήθηκε το 2011 και το 2012 κυρίως από την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Πολωνία και την Ισπανία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπήρξαν αλλαγές στην κατανομή ανά κράτος μέλος των δαπανών για τεχνική βοήθεια μεταξύ των δύο μελισσοκομικών προγραμμάτων: το 2010 οι Κάτω Χώρες, η Βουλγαρία και η Ρουμανία δεν χρησιμοποίησαν καθόλου το εν λόγω μέτρο, ενώ το 2011 και το 2012 η Βουλγαρία και η Ρουμανία ξεκίνησαν να το χρησιμοποιούν. Μεταξύ 2010 και , οι δαπάνες της Πολωνίας για τεχνική βοήθεια εξαπλασιάστηκαν και οι δαπάνες της Ισπανίας σχεδόν διπλασιάστηκαν. Οι ενέργειες που αποσκοπούν να διασφαλίσουν τον εξορθολογισμό της εποχιακής μετακίνησης συνεχίζουν να αποτελούν το τρίτο ευρύτερα υποστηριζόμενο μέτρο, αντιπροσωπεύοντας το 16-20% των δαπανών. Χρήση του εν λόγω μέτρου κάνουν κυρίως χώρες της νότιας Ευρώπης, όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ρουμανία, με μεγάλη ποικιλία βλάστησης και μακρές περιόδους ανθοφορίας. Άλλα κράτη μέλη όπως η Γερμανία στηρίζουν την εποχιακή μετακίνηση λόγω της σημασίας της για την επικονίαση. Τα μέτρα για την ανασύσταση του μελισσοκομικού κεφαλαίου ακολουθούν στην τέταρτη θέση. Η χρήση του συγκεκριμένου μέτρου αντιπροσώπευε το 19% των δαπανών το 2010 και μειώθηκε σε 16% το Από το μέτρο επωφελούνται κυρίως η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Πολωνία. Οι οργανώσεις μελισσοκόμων, οι οποίες συμμετέχουν στην προετοιμασία των προγραμμάτων, εκφράζουν έντονο ενδιαφέρον για τα εν λόγω μέτρα ως μέσο αντιστάθμισης των απωλειών των αποικιών μελισσών και των αυξανόμενων τιμών των μελισσοσμηνών. Παρόλα αυτά, ο τομέας της μελισσοκομίας πιστεύει ότι η υποστήριξη της ανασύστασης του μελισσοκομικού κεφαλαίου αποτελεί, σε έναν ορισμένο βαθμό, μια βραχυπρόθεσμη απλώς λύση και ότι οι αιτίες της θνησιμότητας των μελισσών θα πρέπει να ερευνηθούν και να αντιμετωπιστούν περαιτέρω. Τα μέτρα σχετικά με την εφαρμοσμένη έρευνα βρίσκονται στην πέμπτη θέση (4-6% των δαπανών). Η Γαλλία εξακολουθεί να είναι το κράτος μέλος που διαθέτει το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του στην εφαρμοσμένη έρευνα, δαπανώντας περίπου 1,4 εκατομμύρια το 2012 το ποσό αυτό υπερβαίνει το ήμισυ του συνολικού ποσού που διατέθηκε στο συγκεκριμένο μέτρο στην Ένωση. Για παράδειγμα, τα μέτρα που αφορούν την εφαρμοσμένη έρευνα αξιοποιήθηκαν από τη Γαλλία για τη EL 9 EL

10 διεξαγωγή μελέτης σχετικά με την έκθεση των μελισσών σε ένα νεονικοτινοειδές συστημικό φυτοφάρμακο 8. Τέλος, οι δαπάνες για τη διενέργεια ανάλυσεων μελιού βρίσκονται στην τελευταία θέση και μειώθηκαν περαιτέρω στα κράτη μέλη. Το 2010 αντιστοιχούσαν στο 6% των συνολικών δαπανών, το 2011 στο 4% και το 2012 στο 3%. Η Ισπανία, μία από τις χώρες με τον υψηλότερο προϋπολογισμό για αναλύσεις μελιού τα έτη 2007 έως 2009, μείωσε τις δαπάνες της το 2010 και, στη συνέχεια, και το 2011 και το Η Πολωνία μείωσε επίσης τις δαπάνες της μεταξύ των ετών 2010 και 2011, ενώ η Βουλγαρία αύξησε τις δαπάνες της το 2011 και το 2012 σε σύγκριση με το Αυτές οι διακυμάνσεις θα μπορούσαν να οφείλονται στο γεγονός ότι άπαξ και δημιουργηθεί ένα δίκτυο εργαστηρίων οι δαπάνες είναι λιγότερο σημαντικές. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η στήριξη προς τις αναλύσεις εργαστηρίων εκτιμάται ιδιαιτέρως από τους συσκευαστές και τους διανομείς μελιού, καθώς επιτρέπει στους μελισσοκόμους να εσωτερικεύσουν το συγκεκριμένο κόστος. 5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Το 2012 η Επιτροπή ανέθεσε σε εξωτερικό σύμβουλο την αξιολόγηση των μέτρων υπέρ του τομέα της μελισσοκομίας. Η μελέτη αξιολόγησε: τον βαθμό στον οποίο τα έξι μέτρα των μελισσοκομικών προγραμμάτων επηρέασαν την παραγωγή, την εμπορία και τις συναλλαγές μελιού, καθώς και τη διατήρηση και το εμπόριο ζωντανών μελισσών τον βαθμό στον οποίο τα μέτρα συνέβαλαν στη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας και του εισοδήματος των επαγγελματιών μελισσοκόμων τον βαθμό στον οποίο τα μέτρα συνεισέφεραν στη σταθερότητα των τιμών μελιού. Η μελέτη ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ήταν ότι τα εθνικά μελισσοκομικά προγράμματα συνέβαλαν στη σταθεροποίηση των επιπέδων παραγωγής μελιού της ΕΕ εν μέσω αυξανόμενου κόστους παραγωγής, απειλών για την επιβίωση των μελισσών και έντονου διεθνούς ανταγωνισμού από τις εισαγωγές μελιού από τρίτες χώρες. Τα μέτρα συνέβαλαν στον περιορισμό της αύξησης του κόστους παραγωγής (ιδίως λόγω των αγωγών κατά της βαρρόας και της ανασύστασης του μελισσοκομικού κεφαλαίου), με αποτέλεσμα να αμβλύνουν τις επιπτώσεις των δαπανών αυτών στο εισόδημα των μελισσοκόμων. Τα έξι μέτρα είναι αλληλοσυμπληρωματικά τα συμπεράσματα για τις επιπτώσεις κάθε μεμονωμένου μέτρου θα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή, ενώ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι υφιστάμενες συνέργειες μεταξύ των μέτρων. Η μελισσοκομική δραστηριότητα κατέστη παραγωγικότερη μέσω διαρθρωτικών βελτιώσεων του τομέα με τη μορφή τεχνικής βοήθειας, εξορθολογισμού της 8 «A common pesticide decreases foraging success and survival in honey bees» (Ένα κοινό φυτοφάρμακο μειώνει την επιτυχία της τροφοληψίας και την επιβίωση των μελισσών) στη διεύθυνση Sciencexpress/http://sciencemag.org/content/early/recent/ 29March 2012/ Page 1/ /science EL 10 EL

11 εποχιακής μετακίνησης, καταπολέμησης της βαρρόας, εκσυγχρονισμού και εκμηχάνισης της μελισσοκομικής δραστηριότητας, ενεργειών κατάρτισης και διάδοσης πληροφοριών. Τα μέτρα αυτά συνέβαλαν στη στήριξη της παραγωγής υψηλής ποιότητας μελιού στην ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα διασφάλισαν ότι το κατώτερο άκρο της παραγωγής παραμένει ανταγωνιστικό. Η υψηλή ποιότητα και η προστιθέμενη αξία του μελιού που παράγεται στην ΕΕ ευθύνονται για τη μεγάλη διαφορά μεταξύ της μέσης μοναδιαίας τιμής εξαγωγής του μελιού που παράγεται στην ΕΕ και της μέσης μοναδιαίας τιμής εισαγωγής μελιού από τρίτες χώρες. Επιπλέον, τα μέτρα είχαν έμμεσες θετικές επιπτώσεις και στην αγροτική ανάπτυξη και στο περιβάλλον. Μέσω της μείωσης του κόστους, της εισαγωγής διαρθρωτικών βελτιώσεων και της στήριξης του εισοδήματος των μελισσοκόμων, τα μέτρα συνέβαλαν στη συνέχιση της μελισσοκομικής δραστηριότητας σε αγροτικές περιοχές, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την επικονίαση και, συνεπώς, για τη γεωργία. Τα μέτρα ενθάρρυναν ακόμη την εφαρμογή πιο βιώσιμων πρακτικών μελισσοκομίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της βαρρόας. Τέλος, η μελέτη υπογράμμισε ότι τόσο ο τομέας της μελισσοκομίας, όσο και η βιομηχανία μελιού και τα κράτη μέλη συμφωνούν ότι τα εθνικά μελισσοκομικά προγράμματα είναι πολύ χρήσιμα για τη στήριξη του κλάδου. Ωστόσο, η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα μπορούσε να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος βελτιστοποιώντας τη χρήση των υφιστάμενων μέτρων με σκοπό την προώθηση του μελιού, την περαιτέρω ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των μελισσοκόμων, τη βελτίωση της διάδοσης πληροφοριών σχετικά με σχέδια εφαρμοσμένης έρευνας και τη διαφοροποίηση των πηγών εισοδήματος των μελισσοκόμων μέσω της ανάπτυξης προϊόντων μελισσοκομίας υψηλής ποιότητας, όπως βασιλικός πολτός, γύρη και πρόπολη. Υπό το πρίσμα των αναγκών του τομέα και των εθνικών διαφορών μεταξύ των κρατών μελών, ο εξωτερικός αξιολογητής συνέστησε έναν σαφέστερο προσανατολισμό εκ μέρους της Ένωσης όσον αφορά τα μελισσοκομικά προγράμματα, καθώς η επιλογή των συγκεκριμένων μέτρων γίνεται επί του παρόντος σε εθνικό ή ακόμη και περιφερειακό επίπεδο. Θα πρέπει επίσης να εξευρεθούν συνέργειες μεταξύ των ενωσιακών ερευνητικών προγραμμάτων και της εφαρμοσμένης έρευνας που διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη σύνδεση μεταξύ βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, καθώς και να αποφευχθούν ενδεχόμενες αλληλεπικαλύψεις. 6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Τον Οκτώβριο του 2012 η Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη μέλη και τους εκπροσώπους του κλάδου να εκθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα μελισσοκομικά προγράμματα για τους σκοπούς της εκπόνησης της παρούσας έκθεσης. Σε γενικές γραμμές, όπως καταδεικνύεται στη μελέτη αξιολόγησης, τα κράτη μέλη εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται τα προγράμματα και ζήτησαν τη συνέχισή τους, καθώς θεωρούν τα μέτρα αυτά σημαντική βοήθεια για τη μελισσοκομία και την παραγωγή μελιού. Τα κράτη μέλη διατύπωσαν τις παρακάτω προτάσεις για προσαρμογή των μέτρων: EL 11 EL

12 - Η Γερμανία και το Λουξεμβούργο πρότειναν να ταυτιστεί το μελισσοκομικό έτος με το ημερολογιακό έτος. Επί του παρόντος, τα οικονομικά έτη των μελισσοκομικών προγραμμάτων καθορίζονται από τις 16 Οκτωβρίου κάθε έτους έως τις 15 Οκτωβρίου του επομένου έτους (άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 917/2004), ενώ οι ενέργειες που είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση πρέπει να έχουν εκτελεστεί έως την 31η Αυγούστου του εν λόγω έτους (άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 917/2004). Ως εκ τούτου, είναι δύσκολο να χρηματοδοτηθούν δράσεις που εφαρμόζονται τον Σεπτέμβριο και κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Για τα μελισσοκομικά προγράμματα της περιόδου , η Επιτροπή προτίθεται να αντιμετωπίσει το εν λόγω ζήτημα προτείνοντας την τροποποίηση των ημερομηνιών για την υλοποίηση των μέτρων στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 917/2004, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ενέργειες στον τομέα της μελισσοκομίας μπορούν να εφαρμόζονται καθόλη τη διάρκεια του έτους. - Η Γερμανία ζήτησε να απλουστευθούν τα μέτρα διαχείρισης και ελέγχου, καθώς η απαιτούμενη προσπάθεια ελέγχου φαίνεται να είναι δυσανάλογη. Αρμόδια για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων είναι τα κράτη μέλη. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 917/2004 υποχρεώνει τα κράτη μέλη να ανακοινώνουν αυτά τα μέτρα βάσει ακριβούς χρονοδιαγράμματος, αλλά αφήνει μεγάλα περιθώρια ευελιξίας στα κράτη μέλη ώστε να εκτελούν τους ελέγχους σύμφωνα με τη γενική αρχή της επικουρικότητας και την αξιολόγηση του κινδύνου. Για τα μελισσοκομικά προγράμματα της περιόδου , οι ανακοινώσεις προς την Επιτροπή έχουν απλουστευθεί και καταχωρίζονται απευθείας μέσω του συστήματος πληροφόρησης για τη διαχείριση και την παρακολούθηση των γεωργικών αγορών. - Η Γερμανία πρότεινε να υποστηριχθούν πρόσθετα μέτρα σχετικά με τη μελισσοκομία, τη βελτίωση της υγείας των μελισσών, τον έλεγχο των ζημιών που προκαλεί η βαρρόα, την εμπορία του μελιού και τη μελισσοκομική χλωρίδα. Όλα αυτά τα μέτρα μπορούν ήδη να υποστηριχθούν σε έναν ορισμένο βαθμό από τα τρέχοντα μελισσοκομικά προγράμματα. Πρόσθετα ειδικά μέτρα για τη βελτίωση της υγείας των μελισσών 9 χρηματοδοτούνται από την ΕΕ εκτός του πλαισίου των μελισσοκομικών προγραμμάτων. - Όσον αφορά την τεχνική βοήθεια, η Γερμανία ζήτησε να περιγράφεται με σαφέστερο τρόπο η επιλεξιμότητα για ενίσχυση του εξοπλισμού των μελισσοκόμων, π.χ. με τη μορφή καταλόγου της Επιτροπής για τα επιλέξιμα προς ενίσχυση προϊόντα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι ένας αναλυτικός κατάλογος προϊόντων θα αφαιρούσε έναν ορισμένο βαθμό ευελιξίας που είναι απαραίτητος προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές διαρθρώσεις του τομέα στα κράτη μέλη. Επιπλέον, οι επενδύσεις των μελισσοκόμων μπορούν ήδη να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης που περιλαμβάνουν μέτρα για τον εκσυγχρονισμό και την καινοτομία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Τέλος, η Λιθουανία πρότεινε τη χορήγηση ενισχύσεων σε μικρούς μελισσοκόμους προκειμένου να μπορέσουν να ανανεώσουν τον εξοπλισμό τους για τον τρύγο μελιού και τη δημιουργία κηρηθρών. Αυτές οι ενισχύσεις μπορούν ήδη να χορηγηθούν στο πλαίσιο του μέτρου τεχνικής βοήθειας. Η Επιτροπή δεν έλαβε εγγράφως τις παρατηρήσεις του τομέα παρότι υπέβαλε σχετικό αίτημα τον Οκτώβριο του Ωστόσο, ο εξωτερικός αξιολογητής διεξήγαγε ευρείες διαβουλεύσεις με τον κλάδο μέσω περιπτωσιολογικών μελετών 9 EL 12 EL

13 που διεξήχθησαν σε τέσσερα κράτη μέλη 10, συνεντεύξεων και διαδικτυακών ερευνών, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η στήριξη που παρασχέθηκε στο πλαίσιο των μέτρων εκτιμήθηκε ιδιαιτέρως από τους μελισσοκόμους και τις ενώσεις μελισσοκόμων, καθώς κατέστησε δυνατή τη μείωση του κόστους παραγωγής σε έναν τομέα που τελεί υπό πίεση. Εντούτοις, οι μελισσοκόμοι και οι ενώσεις τους υπογράμμισαν την ανάγκη να αναπτυχθούν αποτελεσματικότερες αγωγές για την καταπολέμηση της βαρρόας και να περιοριστεί το κόστος τους. Επισήμαναν ακόμη ότι το μέτρο ανασύστασης του μελισσοκομικού κεφαλαίου, παρότι αντισταθμίζει εν μέρει την απώλεια αποικιών μελισσών, αποτελεί μόνο μια βραχυπρόθεσμη λύση και ότι οι αιτίες της θνησιμότητας των μελισσών θα πρέπει να ερευνηθούν και να αντιμετωπιστούν περαιτέρω. 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Τα εθνικά μελισσοκομικά προγράμματα αποσκοπούν στη βελτίωση της παραγωγής και της εμπορίας μελιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα τα κράτη μέλη παρέχουν άμεση στήριξη στη μελισσοκομία, έναν τομέα που είναι μικρός από άποψη παραγωγής, αλλά εξαιρετικά σημαντικός για τη γεωργία λόγω της επικονίασης. Τόσο τα κράτη μέλη όσο και οι επιχειρήσεις του κλάδου συμφωνούν ότι τα μελισσοκομικά προγράμματα έχουν ωφελήσει τον τομέα της μελισσοκομίας. Τα μέτρα επιτρέπουν τη συνέχιση της παραγωγής μελιού υψηλής ποιότητας στην ΕΕ παρά το δυσχερές περιβάλλον με το αυξανόμενο κόστος παραγωγής, τις απειλές για την επιβίωση των μελισσών και τον έντονο διεθνή ανταγωνισμό με φθηνές εισαγωγές μελιού από τρίτες χώρες. Υπό το πρίσμα των πληροφοριών που παρουσιάστηκαν στην παρούσα έκθεση και των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των μέτρων για τον τομέα της μελισσοκομίας, η Επιτροπή δεν προβλέπει τροποποίηση του καταλόγου των επιλέξιμων μέτρων για τη μελισσοκομία στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου. Ωστόσο, η Επιτροπή πρόκειται να προτείνει την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 917/2004 για λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 797/2004 προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα στον τομέα της μελισσοκομίας μπορούν να υλοποιούνται και να χρηματοδοτούνται καθόλη τη διάρκεια του έτους και να βελτιωθεί η διαχείρισή τους. Επιπλέον, η Επιτροπή θα εργαστεί με στόχο τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των εθνικών σχεδίων εφαρμοσμένης έρευνας και των ενωσιακών ερευνητικών σχεδίων προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους και να βελτιωθεί η διάδοση των αποτελεσμάτων τους στον τομέα της μελισσοκομίας. Τέλος, η Επιτροπή θα επιδιώξει να βελτιώσει περαιτέρω την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων αναζητώντας πιθανές συνέργειες μεταξύ των μέτρων για τη μελισσοκομία και των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Η προσπάθεια αυτή θα μπορούσε να περιλαμβάνει μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, όπως η στήριξη της ίδρυσης και του εκσυγχρονισμού των εκμεταλλεύσεων νεαρών μελισσοκόμων, καθώς και η χρήση γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων για την αύξηση της διαθεσιμότητας μελιτοφόρων φυτών για τις μέλισσες. 10 Ισπανία, Γερμανία, Ουγγαρία και Ελλάδα. EL 13 EL

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Χ. Τανανάκη, Α. Θρασυβούλου Εργαστήριο Μελισσοκομίας Σηροτροφίας Α.Π.Θ. Email: tananaki@agro.auth.gr Website: www.beelab.gr Tel: 2310-472983 2.500.000 Αριθμός Κυψελών

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση. 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 1.1 Είστε εγκατεστημένος/η στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ E-school by Agronomist.gr 2 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3 Μελισσοκομία Ι Η μελισσοκομία αποτελεί κλάδο της

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικό Πρόγραμμα Επιτήρησης των Απωλειών στις Αποικίες των Μελισσών

Πιλοτικό Πρόγραμμα Επιτήρησης των Απωλειών στις Αποικίες των Μελισσών Πιλοτικό Πρόγραμμα Επιτήρησης των Απωλειών στις Αποικίες των Μελισσών Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ανατολικής Αττικής Εισηγήτρια: Ειρήνη Τσάλου Κτηνίατρος Τα τελευταία χρόνια απασχολεί

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ «ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ Ποιο είναι το θέμα μας Η Ελληνική μελισσοκομία έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην ελληνική αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7654/14 AGRI 209 AGRIFIN 36 AGRIORG 41 DELACT 59 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Greek Περίληψη στα ελληνικά HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Περίληψη Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιτύχει σημαντική πρόοδο όσον

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 655 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Παρακολούθηση των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ. Απόφαση 1295/99/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1999 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ. Απόφαση 1295/99/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1999 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2000 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ιεύθυνση ΣΤ - ηµόσια υγεία Μονάδα ΣΤ4 -Μεταδοτικές, σπάνιες και νεοεµφανιζόµενες νόσοι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΩΝ (σε τόνους)

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΩΝ (σε τόνους) ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ Παραγωγή, Αγορά, Εξωτερικό εμπόριο ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ Το 2013, η ισπανική παραγωγή χοιρινού κρέατος έφθασε τα 3,44 εκατομμύρια τόνους και ο αριθμός των σφαγέντων ζώων

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Βελιγράδι Simina 15 Beograd 11000 Tel. +381 11 3222338-3231577 Fax +381 11 3249215 Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Σύσταση της Επιτροπής

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Σύσταση της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 5 η Προγραμματική Περίοδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις 26 Ιουνίου, κατέληξε σε πολιτικές αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με βάση τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005.

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005. OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά Σύνοψη Η μακροπρόθεσμη τάση προς την

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.10.2014 COM(2014) 632 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση σχετικά με τη διαθεσιμότητα στοιχείων-κουμπιών χωρίς υδράργυρο για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 SWD(2012) 76 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS)

INCOFRUIT - (HELLAS) Αριθ. Πρωτ. 251/ Σελ 1 Αθήνα 16.4,2008 1 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Κε Συνάδελφε Θέµα: Ενηµερωτικό δελτίο για την αγορά αγροτικών προϊόντων στη Γερµανία Παραθέτουµε συνηµµένα το πρώτο ενηµερωτικό δελτίο µε ειδήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά μελιού και μαρμελάδας της Γερμανίας

Η αγορά μελιού και μαρμελάδας της Γερμανίας ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 18 Ιουνίου 2008 Η αγορά μελιού και μαρμελάδας της Γερμανίας Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς Καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια Συνοπτική παρουσίαση Δράσεις 1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων. Ίδρυση νέων μονάδων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. Αύξηση της δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη γόνου & πληθυσμού στη διάρκεια του έτους

Ανάπτυξη γόνου & πληθυσμού στη διάρκεια του έτους Ποσότητα γόνου & ακμαίων μελισσών Μεταχείριση του μελισσιού κατά τη διάρκεια του έτους Ανάπτυξη γόνου & πληθυσμού στη διάρκεια του έτους Πληθυσμός Παραγωγική φάση Παράλληλη ανάπτυξη γόνος Μείωση γόνου

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η χρήση Άρθρο 27 και Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa.

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE, EURATOM) αριθ. 1311/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σοβαρό άσθμα: Μαθήματα από το παρελθόν Λύσεις για το παρόν Προοπτικές για το μέλλον Βόλος, Απρίλης 2009

Σοβαρό άσθμα: Μαθήματα από το παρελθόν Λύσεις για το παρόν Προοπτικές για το μέλλον Βόλος, Απρίλης 2009 Σοβαρό άσθμα: Μαθήματα από το παρελθόν Λύσεις για το παρόν Προοπτικές για το μέλλον Βόλος, Απρίλης 2009 Kόστος για τον ασθενή και το σύστημα υγείας από τη Γεωργία Παυλάκου Αντωνίου Πνευμονολόγο 2007: 300

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Από την ερασιτεχνική στην επαγγελματική μελισσοκομία: Μύθοι και πραγματικότητες! Σπύρος Σκαρέας, Γεωπόνος Αττική Μελισσοκομική Εταιρεία Α.

Από την ερασιτεχνική στην επαγγελματική μελισσοκομία: Μύθοι και πραγματικότητες! Σπύρος Σκαρέας, Γεωπόνος Αττική Μελισσοκομική Εταιρεία Α. Από την ερασιτεχνική στην επαγγελματική μελισσοκομία: Μύθοι και πραγματικότητες! Σπύρος Σκαρέας, Γεωπόνος Αττική Μελισσοκομική Εταιρεία Α.Πίττας ΑΕΒΕ Θα συζητήσουμε Τι σημαίνει «επαγγελματίας μελισσοκόμος»;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Summary in Greek Οι συντάξεις µε µια µατιά : Οι δηµόσιες πολιτικές στις χώρες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη Ιούνιος 2015 GREENPEACE / FRED DOTT Η παραγωγή μήλων και φρούτων εν γένει στην Ευρώπη είναι ένας από τους τομείς της ευρωπαϊκής γεωργίας με την εντατικότερη

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Λευκωσία, 27 εκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΘΕΜΑ: ιερεύνηση με την αγορά για το σχεδιασμό των κατάλληλων σχεδίων χορηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού»

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Απρίλιος 2012 1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Το Πράσινο Ταμείο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ Box 55565, 102 04 Stockholm, Sweden Tηλ. (+46-8) 545 660 16, 17, Tέλεφαξ (+46-8) 667 32 93 Email: sweden.oey@greekembassy.se

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα 6, rue St. Fulgence, Notre Dame Tunis 1082 Tel. +216 71 288411-846632 Fax +216 71 789518

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 2

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία Τι περιλαμβάνει ο συνολικός απολογισμός του 2010 και ποιο είναι το πρόγραμμα της ΕΤΕπ για το 2011; Το πρόσθετο πακέτο στήριξης της ΕΤΕπ, ανήλθε σε 61 δις κατά την τριετία 2008-2010, ποσό κατά 11 δις υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής.

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την κατανόηση ορισμένων διατάξεων ευελιξίας που προβλέπονται στη δέσμη μέτρων όσον αφορά την υγιεινή Συχνές ερωτήσεις Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ.

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Ετοιµάστηκε ειδικά από την ICAP για την Τράπεζα της Ελλάδος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ :ICAP A.E. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές Ηλίας Ντεμιάν Περιβαλλοντολόγος Ερευνητής ΙΟΒΕ Δομή παρουσίασης 1. Αποτύπωση της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 1 2015 2

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 1 2015 2 Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 1 2015 2 Προφίλ χώρας Η έχει συνολική 3 0,36 και κατατάσσεται στην 26η θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών της. Σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η έχει σημειώσει πρόοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

Μία Έρευνα της Manpower Q2 2013. Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα

Μία Έρευνα της Manpower Q2 2013. Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Μία Έρευνα της Manpower Q Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q/ Περιεχόµενα Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα Συγκρίσεις ανά Γεωγραφική Περιοχή Συγκρίσεις ανά Τοµέα Οικονοµικής ραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα