Σεξουαλικός Προσανατολισµός στην Κύπρο: Χαρτογράφηση του Κοινωνικοπολιτικού Κλίµατος, Εµπειριών και Αναγκών. Εκτελεστική Περίληψη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σεξουαλικός Προσανατολισµός στην Κύπρο: Χαρτογράφηση του Κοινωνικοπολιτικού Κλίµατος, Εµπειριών και Αναγκών. Εκτελεστική Περίληψη"

Transcript

1 Σεξουαλικός Προσανατολισµός στην Κύπρο: Χαρτογράφηση του Κοινωνικοπολιτικού Κλίµατος, Εµπειριών και Αναγκών Εκτελεστική Περίληψη Η παρούσα αποτελεί εκτελεστική περίληψη δύο µελετών που διεξήχθηκαν για λογαριασµό του Κυπριακού Συνδέσµου Οικογενειακού Προγραµµατισµού και της οργάνωσης accept LGBT Κύπρου. Η παρούσα δηµοσίευση έγινε µε την υποστήριξη της ILGA (International Lesbian and Gay Association ιεθνής Ένωση Λεσβιών και Οµοφυλοφίλων) - Ευρώπης στο πλαίσιο του Ταµείου Τεκµηρίωσης Παραβιάσεων των Ανθρωπίνων ικαιωµάτων. Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν έγγραφο δεν αντανακλούν κατ ανάγκη οποιαδήποτε επίσηµη θέση της ILGA Ευρώπης. Υπόβαθρο Στην πρόσφατη ιστορία της Κύπρου, κατά την αποικιοκρατία και κατά τη µετά-αποικιοκρατική περίοδο, τα ΛΟΑΤ άτοµα (Λεσβίες, Οµοφυλόφιλοι, Αµφισεξουαλικοί, Τρανς) διώκονταν και περιθωριοποιούνταν. Οι σχέσεις µεταξύ ανδρών αποτελούσαν ποινικό αδίκηµα µέχρι το 1998, που αποποινικοποιήθηκε µόνο µετά από επίµονη άσκηση πίεσης εκ µέρους του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, κατόπιν προσφυγής του Αλέκου Μοδινού εναντίον της Κυπριακής ηµοκρατίας. Μέχρι σήµερα, η Κύπρος παραµένει χώρα µε συντηρητική κοινωνία σε σχέση µε θέµατα σεξουαλικότητας, ή διαφορετικότητας, συµπεριλαµβανοµένων και των θεµάτων που αφορούν τα ΛΟΑΤ Άτοµα. Το συντηρητικό αυτό κλίµα αντανακλάται µέσα από την κοινή γνώµη, τις ανεπαρκείς νοµικές ή θεσµικές διατάξεις για τη διασφάλιση ίσων δικαιωµάτων, και γενικώς την έλλειψης διαλόγου για τα ΛΟΑΤ ζητήµατα, που θεωρούνται ακόµα ταµπού και ως εκ τούτου στερούνται ορατότητας. Πρόσφατη κατάταξη της νοµικής θέσης των ατόµων ΛΟΑΤ στην Ευρώπη που έγινε από την ILGA Ευρώπης (2011), παρουσιάζει την Κύπρο ως το µοναδικό κράτος µέλος της Ε.Ε. που κατατάσσεται στην «κόκκινη ζώνη» της ILGA Ευρώπης, κατάταξη που υποδηλοί «σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων και διακρίσεων». Η χαµηλή αυτή κατάταξη αποδίδεται εν µέρει στην παράλειψη εκ µέρους της κυπριακής νοµοθεσίας να συµπεριλάβει οποιαδήποτε αναφορά στο σεξουαλικό προσανατολισµό ή την ταυτότητα του φύλου στα µέτρα κατά των διακρίσεων και της ρητορικής µίσους, στην έλλειψη οποιασδήποτε αναγνώρισης της συµβίωσης µεταξύ ατόµων του ιδίου φύλου και στην άνιση ηλικία συναίνεσης για σεξουαλικές σχέσεις µεταξύ ετερόφυλων και οµόφυλων ζευγαριών. Επιπλέον, στην Κύπρος δεν έχει διοργανωθεί ποτέ Φεστιβάλ Οµοφυλοφιλικής Υπερηφάνειας (gay pride), και δεν υπάρχει οποιαδήποτε νοµοθεσία για θέµατα οµοφοβίας, ρητορικής οµοφοβικού µίσους ή οµοφοβικών κινήτρων για τη διάπραξη εγκληµάτων λόγω σεξουαλικού προσανατολισµού. Ως αποτέλεσµα, η ρητορική οµοφοβικού µίσους και τα οµοφοβικά εγκλήµατα µίσους αντιµετωπίζονται ως αδιάκριτα από άλλα εγκλήµατα, και παραµένουν ατεκµηρίωτα. Ταυτόχρονα, η κοινή γνώµη στην Κύπρο, όπως τεκµηριώνεται από εκθέσεις του Ευρωβαροµέτρου και από παγκύπριες έρευνες, κατατάσσεται ανάµεσα στις συντηρητικότερες και λιγότερο ανεκτικές στην Ευρώπη, και παραµένει επιφυλακτική σε σχέση µε την προοπτική νοµιµοποίησης των σχέσεων µεταξύ ατόµων του ιδίου φύλου. Μελέτες που αφορούν τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία και ικαιώµατα (ΣΑΥ ) 1

2 των νέων επίσης καταγράφουν περιορισµένη γνώση για τη σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία ανάµεσα στους νέους στην Κύπρο, ισχυρή επιρροή της συντηρητικής εκκλησίας στη σεξουαλική ανάπτυξη, και διάχυτους µύθους και εσφαλµένες αντιλήψεις αναφορικά µε τη σεξουαλικότητα. Η Σεξουαλική ιαπαιδαγώγηση δεν είναι νοµικώς κατοχυρωµένη, ούτε εφαρµόζεται σε τακτική βάση στα σχολεία, και τα ΛΟΑΤ ζητήµατα δεν αποτελούν ακόµα µέρος του αναλυτικού προγράµµατος, ούτε και ενσωµατώνονται ρητώς ή αναφέρονται σε οποιαδήποτε µαθήµατα που συµπεριλαµβάνουν ή σχετίζονται µε τη σεξουαλικότητα. Ελλείψεις παρατηρούνται ακόµα και στη µη τυπική εκπαίδευση σε σχέση µε τη σεξουαλικότητα, συµπεριλαµβανοµένων και των ΛΟΑΤ θεµάτων. εδοµένου του συντηρητικού κλίµατος που επικρατεί, η δηµόσια συζήτηση για ΛΟΑΤ θέµατα στην Κύπρο είναι περιορισµένη. Ο καθ αυτός αντίκτυπος του διάχυτου αυτού οµοφοβικού κλίµατος για τα ΛΟΑΤ άτοµα που ζουν στην Κύπρο δεν έχει εξεταστεί παρά ελάχιστα. Το παρόν πρόγραµµα περιλαµβάνει δύο µελέτες, στο πλαίσιο της πρώτης συστηµατικής προσπάθειας χαρτογράφησης της κατάστασης και των αναγκών των ΛΟΑΤ ζητηµάτων στην Κύπρο. Μελέτη 1: Χαρτογράφηση του Κοινωνικοπολιτικού Κλίµατος Η Μελέτη 1 στόχευσε στη συλλογή και χαρτογράφηση πληροφοριών αναφορικά µε τα είδη διαλόγου που σχετίζονται µε τα ΛΟΑΤ ζητήµατα, όπως αυτά εµφανίζονται στα σύγχρονα κυπριακά µέσα ενηµέρωσης. Σε µια προσπάθεια χαρτογράφησης του τρέχοντος κοινωνικού και πολιτικού κλίµατος, συλλέχθηκαν, κωδικοποιήθηκαν και αναλύθηκαν άρθρα που περιείχαν αναφορές σε ΛΟΑΤ ζητήµατα, τα οποία δηµοσιεύθηκαν σε καθηµερινές εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας σε ολόκληρη την Κύπρο (Φιλελεύθερος, Πολίτης και την αγγλόφωνη εφηµερίδα Cyprus Mail) κατά τα τελευταία τρία έτη ( ). Τα άρθρα εντοπίστηκαν βάσει καταλόγου µε λέξεις-κλειδιά που καταρτίστηκε από την ερευνητική οµάδα και περιείχε λέξεις, όρους και ονόµατα που θεωρούνται συναφή µε ΛΟΑΤ ζητήµατα στην Κύπρο, και που χρησιµοποιήθηκαν για την αναζήτηση σχετικών άρθρων στις ιστοσελίδες και τα αρχεία των εφηµερίδων. Για την κωδικοποίηση των άρθρων µε δείκτες-κλειδιά καταρτίστηκε και εφαρµόστηκε ένας λεπτοµερής Οδηγός-Πλαίσιο Κωδικοποίησης, που καθόρισε επικεφαλίδες και δείκτες ως κωδικούς για τη συλλογή και κωδικοποίηση πληροφοριών. Οι δείκτες περιελάµβαναν φράσεις-κλειδιά που εκφράστηκαν από πολιτικούς ή δηµόσια πρόσωπα υποδηλώνοντας αποδοχή ή διακρίσεις κατά των ΛΟΑΤ ατόµων, τη συχνότητα και τα είδη των οµοφοβικών εκφράσεων και τις απόψεις που διατυπώθηκαν, στάσεις από λήπτες αποφάσεων σε σχέση µε τα ΛΟΑΤ δικαιώµατα, το είδος της κάλυψης από τα ΜΜΕ και τις αντιλήψεις που προβλήθηκαν από τα ΜΜΕ για τα ΛΟΑΤ δικαιώµατα. Οι αναλύσεις διεξήχθηκαν για κάθε εφηµερίδα ξεχωριστά, καθώς και για όλες τις εφηµερίδες συνολικά, µε σκοπό τον εντοπισµό κοινών ζητηµάτων, θεµάτων και τάσεων που συνέπιπταν στον τύπο κατά τη τριετή περίοδο. Παράλληλα, διενεργήθηκε συνολική ανάλυση για ολόκληρη την υπό µελέτη τριετή περίοδο, καθώς και ανά έτος, ώστε να σκιαγραφηθούν και οι µεταβολές στην απεικόνιση των ΛΟΑΤ θεµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου. Τα 314 άρθρα που εντοπίστηκαν και κωδικοποιήθηκαν κυµαίνονταν ως προς το περιεχόµενό τους από παραδείγµατα όπου εντοπίστηκε µία µόνο λέξη κλειδί σχετική µε ΛΟΑΤ ζητήµατα, έως άρθρα που είχαν ως βασικό ή αποκλειστικό θέµα το σεξουαλικό προσανατολισµό. Ο συνολικός αριθµός των άρθρων για όλες τις εφηµερίδες παρουσίασε σταθερή αύξηση κατά την τριετή περίοδο, µε την πιο ραγδαία αύξηση κατά το Τα άρθρα που περιείχαν αναφορές σε ΛΟΑΤ ζητήµατα παρουσιάζονταν συχνότερα κάτω από τις «ιεθνείς Ειδήσεις», όµως κατά την τριετή περίοδο ήταν εµφανής η σταθερή µετάβαση από πρωτίστως Ευρωπαϊκή/ ιεθνή εστίαση στην εστίαση σε τοπικό επίπεδο, έτσι που, κατά το 2010µ τα άρθρα εµφανίζονταν συχνότερα σε τακτικές στήλες ή άρθρα µε µορφή σχολιασµού, παρά σε άλλα τµήµατα των εφηµερίδων. Τα κυριότερα θέµατα που καλύφθηκαν σε σχέση µε ΛΟΑΤ ζητήµατα συµπεριελάµβαναν τις διακρίσεις και τη βία λόγω σεξουαλικού προσανατολισµού, την αναγνώριση των δικαιωµάτων ΛΟΑΤ ως Ανθρώπινα 2

3 ικαιώµατα και τη νοµική αναγνώριση των σχέσεων µεταξύ ατόµων του ιδίου φύλου. Τα κωδικοποιηµένα άρθρα υποδιαιρέθηκαν σε άρθρα που περιελάµβαναν ή παρουσίαζαν κατά κύριο λόγο θετικές, αρνητικές ή ουδέτερες στάσεις (ή «καµία στάση») έναντι στα ΛΟΑΤ δικαιώµατα, και συνεπώς χαρτογραφήθηκαν οι απόψεις των εµπλεκοµένων µερών. Αξιοπρόσεκτη ήταν η απουσία πολιτικών απόψεων και θέσεων. Για παράδειγµα, ελάχιστα δηµόσια πρόσωπα εξέφρασαν ξεκάθαρη θέση σχετικά µε την κατοχύρωση των σχέσεων οµοφύλων. Κατά το 2010, η συζήτηση σε µεγάλο βαθµό µονοπωλήθηκε από συγκεκριµένο συντηρητικό βουλευτή, ενώ λοιπές σηµαντικές πολιτικές προσωπικότητες τήρησαν αξιοσηµείωτη στάση σιωπής. Πέραν από την Επίτροπο ιοικήσεως και την Αρχή Ισότητας, και σε ορισµένες περιπτώσεις, το Υπουργείο Εσωτερικών, οι τοπικές και πολιτικές αρχές απείχαν από οποιαδήποτε δηµόσια συζήτηση. Οι κύριοι εµπλεκόµενοι φορείς που προσδιορίστηκαν ως σύµµαχοι των ΛΟΑΤ και άλλων ΜΚΟ και ακτιβιστών, ήταν η Επίτροπος ιοικήσεως και η Αρχή Ισότητας. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, θρησκευτικοί εκπρόσωποι εντός και εκτός Κύπρου είχαν τις πιο αρνητικές απόψεις, ενώ οι απόψεις άλλων αξιωµατούχων, πολιτικών και της τοπικής επιχειρηµατικής/βιοµηχανικής κοινότητας και των ΜΜΕ, καθώς και του κοινού στην Κύπρο, ήταν ανάµεικτες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα απόψεων που κυµάνθηκε από την έντονη αντίθεση, µέχρι την ουδέτερη ή την ανάµικτη στάση και τη ρητή υποστήριξη. Πραγµατοποιήθηκε εις βάθος ανάλυση του περιεχοµένου των απόψεων που εκφράστηκαν για το θέµα της ισότητας στο γάµο, καθώς εντοπίστηκε ως το πιο δηµοφιλές θέµα στα υπό µελέτη άρθρα. Συνοπτικά, το σύνολο των επιχειρηµάτων υπέρ του γάµου οµοφύλων βασίζονταν κυρίως σε νοµικά επιχειρήµατα και στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, µε περιστασιακές αναφορές στα οικονοµικά οφέλη. Οι θέσεις κατά του γάµου οµοφύλων βασίστηκαν, κατά κύριο λόγο, στην τοποθέτηση ότι είναι «ενάντια στη φύση» ή «ενάντια στην ηθική» και ότι κάτι τέτοιο θα επέφερε αρνητικές «συνέπειες» (οι οποίες δε διασαφηνίζονταν). Καθώς οι εφηµερίδες είναι ανάµεσα τους θεσµούς που επηρεάζουν τις κοινωνικές αντιλήψεις και διαµορφώνουν την κοινωνική πραγµατικότητα, τα βασικότερα θέµατα που παρουσιάζονται ως συναφή µε ΛΟΑΤ ζητήµατα µέσω των εφηµερίδων, και οι αναπαραστάσεις και ο διάλογος σχετικά µε αυτά, έχουν δυνητικώς κρίσιµο ρόλο, ως δείκτες που αντανακλούν τον τρέχων δηµόσιο διάλογο. Η σηµαντικότερη παρατήρηση όσον αφορά τη συχνότητα των άρθρων που δηµοσιεύτηκαν κατά την τριετή περίοδο σε όλες τις υπό εξέταση εφηµερίδες ήταν η µεγάλη αύξηση άρθρων που δηµοσιεύτηκαν το 2010 σε σύγκριση µε τα δύο προηγούµενα έτη, ιδιαίτερα στις ελληνόφωνες εφηµερίδες. Τέτοιου είδους πρόοδος µπορεί να συνεισφέρει στην αύξηση της ορατότητας των ΛΟΑΤ θεµάτων και να προωθήσει το δηµόσιο διάλογο για τα ΛΟΑΤ δικαιώµατα στην Κύπρο. Παρά την παρατηρούµενη αύξηση, η συνολική κάλυψη των ΛΟΑΤ ζητηµάτων παρέµεινε περιορισµένη. Ο χώρος στις εφηµερίδες που αφιερώνεται σε ΛΟΑΤ ζητήµατα είναι µηδαµινός σε σχέση µε άλλα θέµατα που καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος της προσοχής του τύπου. Τα περισσότερα σχετικά άρθρα κατά την υπό µελέτη τριετή περίοδο εντοπίστηκαν στις µεσαίες σελίδες των εφηµερίδων, και ένα σηµαντικό ποσοστό κάτω από τις ιεθνείς Ειδήσεις και σε µικρά τµήµατα που περιέχουν σχόλια. Ένα αξιοσηµείωτο κενό και για τα τρία έτη ήταν η απουσία οποιασδήποτε κάλυψης του πιο σχετικού γεγονότος στην ευρύτερη περιοχή, του Φεστιβάλ Υπερηφάνειας στην Αθήνα. Οι σύγχρονες αναπαραστάσεις των ΛΟΑΤ θεµάτων στον κυπριακό τύπο, όπως παρουσιάζονται τόσο στις τοπικές όσο και στις διεθνείς αναφορές, είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία απαισιόδοξες. Μπορεί ακόµα και µε ακρίβεια να ειπωθεί ότι τα ΛΟΑΤ άτοµα στον κυπριακό τύπο παρουσιάζονται ως παθητικά θύµατα διακρίσεων στο έλεος µιας αδίστακτα οµοφοβικής κοινωνίας, των οποίων τα δικαιώµατα για να εξασφαλιστούν εξαρτώνται από αρµόδιες αρχές όπως νοµοθέτες, µεταναστευτικές αρχές, ή το Γενικό Εισαγγελέα. Εποµένως, χρειάζεται δουλειά από τους ίδιους τους υποστηρικτές των ΛΟΑΤ, καθώς και από τους δηµοσιογράφους που επιθυµούν να συµβάλουν περαιτέρω στην κάλυψη των ΛΟΑΤ ζητηµάτων, ώστε να αναπαραστήσουν της ΛΟΑΤ κοινότητα ως κοινωνικώς ενεργή και ως ενεργό φορέα θετικής αλλαγής. Μελέτη 2: Χαρτογράφηση των Εµπειριών και Αναγκών της ΛΟΑ Κοινότητας στην Κύπρο 3

4 Η δεύτερη µελέτη σκιαγραφεί τις εµπειρίες των ΛΟΑ ατόµων (Λεσβίες, Οµοφυλόφιλοι, Αµφισεξουαλικοί) στην Κύπρο µέσω ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν από ΛΟΑ άτοµα στο νησί. Η µελέτη αυτή στόχευσε στη διερεύνηση των εµπειριών και αναγκών των ΛΟΑ ατόµων στην Κύπρο, και κατ επέκταση στην παροχή τεκµηριωµένων πληροφοριών για τα ΛΟΑ άτοµα στην Κύπρο. Αυτές οι εµπειρίες καθώς και οι αντιλήψεις αποδοχής ή απόρριψης του σεξουαλικού προσανατολισµού των συµµετεχόντων ως ΛΟΑ, συγκρίθηκαν για άνδρες και γυναίκες διαφόρων ηλικιών. Η µελέτη κατέγραψε εµπειρίες βίας ή ψυχολογικής παρενόχλησης, αποδοχής ή δυσµενών διακρίσεων σε σχέση µε την εργασία, τη διαµονή, την υγεία και άλλες υπηρεσίες, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, τα σχολεία και πανεπιστήµια, την οικογένεια, τις σχέσεις, και τις κοινωνικές στάσεις. Οι συµµετέχοντες παρείχαν επίσης στοιχεία αναφορικά µε το κατά πόσον τα µέλη της οικογένειάς τους, οι φίλοι και συνάδελφοί τους γνώριζαν για το σεξουαλικό τους προσανατολισµό, το πώς εξέλαβαν το σεξουαλικό τους προσανατολισµό αυτοί που γνώριζαν για αυτόν, και πόσο άνετα αισθάνονται να εκφράζουν τη σεξουαλικότητά τους. Οι συµµετέχοντες από τη ΛΟΑ κοινότητα (136 άτοµα που ταυτίστηκαν ως ΛΟΑ, µέσος όρος ηλικίας = 29.35) εντοπίστηκαν µέσω συνδυασµού µεθόδων δειγµατοληψίας ευκολίας, και συµπληρώσαν σε έντυπη µορφή, ή µέσω διαδικτύου, ερωτηµατολόγιο που περιείχε ερωτήσεις για τις αντιλήψεις και τις κοινωνικές στάσεις, και για τον αντίκτυπο αυτών των κοινωνικών στάσεων στην ελεύθερη και ανοικτή έκφραση της σεξουαλικότητας, είδη σωµατικής βίας ή ψυχολογικής παρενόχλησης που βίωσαν τα ΛΟΑ άτοµα, είδη στήριξης που αναζήτησαν σε περιπτώσεις σωµατικής/ψυχολογικής βίας (π.χ. καταγγελίες στην αστυνοµία), τις εµπειρίες αποδοχής, ή τα είδη διακρίσεων που βίωσαν σε σχέση µε την εργασία, τη διαµονή, την υγεία, τη θρησκεία, το σχολείο και το πανεπιστήµιο, την οικογένεια, τις σχέσεις, και τις ανάγκες τους. Κοινωνική αποδοχή. Η αποδοχή των ΛΟΑΤ ατόµων στην Κύπρο όπως εκλαµβάνεται από τους ίδιους κυµαίνεται από µέτρια έως χαµηλή. Τόσο η ποσοτική αξιολόγηση σε κλίµακες, όσο και οι απαντήσεις των συµµετεχόντων στις ανοικτές ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου, κατέταξαν τις ΛΟΑ γυναίκες ως κάπως πιο αποδεκτές κοινωνικά σε σύγκριση µε τους ΛΟΑ άντρες (οι αµφιφυλόφιλες γυναίκες είχαν την υψηλότερη τιµή αντιλαµβανόµενης αποδοχής), ενώ η κοινωνική αποδοχή για τα Τρανς άτοµα αξιολογήθηκε κοντά στην ελάχιστη δυνατή τιµή, αφού ο µέσος όρος της αξιολόγησης προσέγγιζε την απάντηση «καθόλου αποδεκτοί». Γνώση και αποδοχή του σεξουαλικού προσανατολισµού στο περιβάλλον. Οι συµµετέχοντες ήταν πιθανότερο να είναι ανοικτοί για το σεξουαλικό τους προσανατολισµό στους φίλους, τις αδελφές και τις µητέρες τους και λιγότερο πιθανό να είναι ανοικτοί προς τα µέλη της ευρύτερής τους οικογένειας. Για τους πατέρες τους, οι πλείστοι «δεν ήταν σίγουροι αν το γνώριζαν». Οι περισσότερο υποστηρικτικές αντιδράσεις για το σεξουαλικό τους προσανατολισµό, όταν έµαθαν για πρώτη φορά για αυτό και κατά την παρούσα στιγµή, προέρχονταν από φίλους, συναδέλφους και αδελφές, και οι λιγότερο υποστηρικτικές από τους πατέρες και τις µητέρες. Οι µεγαλύτεροι σε ηλικία συµµετέχοντες ήταν πιθανότερο να είναι ανοικτοί για τη σεξουαλικότητά τους προς τα µέλη της ευρύτερης οικογένειας και τους συναδέλφους, ανέφεραν ότι λάµβαναν πιο υποστηρικτικές αντιδράσεις από το περιβάλλον τους και αισθάνονταν πιο άνετα να εκφράσουν τη σεξουαλικότητά τους στις οικογένειές τους σε σύγκριση µε τους νεαρότερους συµµετέχοντες. Σε σύγκριση µε τις γυναίκες, οι άντρες ήταν πιθανότερο να είναι ανοικτοί για τη σεξουαλικότητά τους στους αδελφούς τους και στη δουλειά τους, και ανέφεραν πιο υποστηρικτική αντίδραση από το εργασιακό τους περιβάλλον. Οµοφοβία και διακρίσεις. Η παρούσα µελέτη καταγράφει επίσης υψηλά ποσοστά ψυχολογικής βίας και κακοποίησης, που συνήθως παίρνει τη µορφή κακόβουλου κουτσοµπολιού και προσβλητικών σχολίων από άγνωστους (π.χ. στο δρόµο, σε καφετέριες ή σε µπαρ), καθώς επίσης και από γνωστούς και φίλους (π.χ. σε κοινωνικές οµάδες ή το χώρο εργασίας). Καταγράφηκαν επίσης περιστατικά παρενόχλησης και απειλές µέσω διαδικτύου. Περιπτώσεις ψυχολογικής βίας και παρενόχλησης αναφέρθηκαν συχνότερα από περιπτώσεις σωµατικής βίας, και στις δύο όµως περιπτώσεις ο αντίκτυπος αξιολογήθηκε από µέτριος έως πολύ σοβαρός. Η σοβαρότητα των περιστατικών αυτών παρουσιάστηκε να κυµαίνεται από αρνητικά 4

5 σχόλια και κουτσοµπολιό, τα όποια ορισµένοι έχουν βιώσει ως επώδυνα και άλλοι ως λιγότερο σοβαρά, µέχρι σοβαρές περιπτώσεις ξυλοδαρµού, απειλών µε ρόπαλα, ακόµα και βιασµού. Οι άντρες ανέφεραν ότι βίωσαν σωµατική, και σε λιγότερο βαθµό ψυχολογική βία λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισµού περισσότερο από τις γυναίκες, και οι νεαρότεροι περισσότερο από τους µεγαλύτερους σε ηλικία. Οι συµµετέχοντες που ανέφεραν ότι βίωσαν σωµατική βία λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισµού, κατά µέσο όρο αξιολόγησαν ότι τέτοιες εµπειρίες τους προκάλεσαν από µέτρια έως σοβαρή δυσφορία, αν και η αναφερόµενη δυσφορία ως συνέπεια της ψυχολογικής βία αξιολογήθηκε ως κάπως λιγότερο σοβαρή. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο αντίκτυπος της σωµατικής ή ψυχολογικής παρενόχλησης, αλλά επίσης και της καθηµερινής ζωής, όπως τη βιώνει ένα άτοµο ΛΟΑΤ ήταν βαρύς. Τέτοιες εµπειρίες ώθησαν τους συµµετέχοντες να γίνουν «επιφυλακτικοί», αφού επέβαλλαν περιορισµούς στην ατοµική έκφραση και την εµφάνισή τους, είχαν αρνητικές σκέψεις, συµπτώµατα κατάθλιψης και σε τουλάχιστον µία περίπτωση, αυτοκτονικό ιδεασµό. Για κάποιους, οι εµπειρίες αυτές αποτέλεσαν λόγο να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους, ή να µεταναστεύσουν. Η συχνότητα και η έκταση του οµοφοβικού εκφοβισµού (bullying), της βίας και της παρενόχλησης που βιώνονται στα σχολεία παρουσιάζεται ιδιαίτερα ανησυχητική. Οι αναφορές εκφοβισµού και οµοφοβικών επιθέσεων στα σχολεία ήταν όχι µόνο συχνές, αλλά ορισµένες αφηγήσεις περιστατικών ήταν εξαιρετικά ανησυχητικές. Σοβαρά περιστατικά ξυλοδαρµού, φτυσίµατος, εκφοβισµού και γελοιοποίησης ήταν όχι µόνο κοινά, αλλά και επανειληµµένα, και ακόµα χειρότερα, όχι µόνο δεν καταγγέλλονταν, αλλά ούτε και τύγχαναν χειρισµού από τους εκπαιδευτικούς ή τις σχολικές αρχές. Παρά τα ανησυχητικά αυτά ευρήµατα, και παρά το συχνά σοβαρό αντίκτυπο τέτοιας φύσεως παρενόχλησης (ορισµένοι συµµετέχοντες δήλωσαν ότι ωθήθηκαν να πιστεύουν ότι ήταν «άρρωστοι» και οδηγήθηκαν στην «κατάθλιψη» ή είχαν σκέψεις αυτοκτονίας), ελάχιστοι αναζήτησαν βοήθεια µετά από τέτοιες εµπειρίες. Ίσως το πιο αξιοσηµείωτο είναι ότι κανείς δεν κατήγγειλε τα περιστατικά αυτά, κυρίως λόγω έλλειψης εµπιστοσύνης προς την αστυνοµία ή τις αρχές, καθώς και από φόβο και ντροπή για τη σεξουαλική τους ταυτότητα. Τέτοια περιστατικά, σε συνδυασµό µε τη γενικά χαµηλή αποδοχή και το κυρίαρχο οµοφοβικό κλίµα, φαίνεται πως περιορίζουν σηµαντικά την ελεύθερη δηµόσια, ή ακόµα και την οποιαδήποτε έκφραση της σεξουαλικότητάς τους από τα ΛΟΑ άτοµα. Στην εργασία περισσότεροι από τους µισούς συµµετέχοντες ανέφεραν ότι απέκρυβαν το σεξουαλικό τους προσανατολισµό από όλους τους συναδέλφους τους, και οι πλείστοι ανέφεραν ότι απέκρυβαν το σεξουαλικό τους προσανατολισµό από τους εργοδότες τους. Ορισµένοι συµµετέχοντες ανέφεραν επίσης ότι η σταδιοδροµία τους επηρεάστηκε αρνητικά εξαιτίας του σεξουαλικού τους προσανατολισµού. Οι διακρίσεις που αναφέρθηκαν αφορούσαν άρνηση απασχόλησης, άρνηση προαγωγής, απόλυση όταν ο εργοδότης µάθαινε για το σεξουαλικό τους προσανατολισµό, και υψηλότερες προσδοκίες σε σχέση µε ετεροφυλόφιλους συναδέλφους. Όταν συγκεκριµένα ρωτήθηκαν εάν είχαν βιώσει οποιοδήποτε είδος διάκρισης σε σχέση µε το σεξουαλικό τους προσανατολισµό ενώ βρίσκονταν στην Κύπρο, σηµειώνοντας από µια σειρά προκαθορισµένων πλαισίων παροχής υπηρεσιών, η πλειοψηφία (83%) και των ανδρών και των γυναικών ανέφερε ότι τους συµπεριφέρθηκαν άδικα λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισµού σε τουλάχιστον µια υπηρεσία. Σχεδόν οι µισοί (42%) ανέφεραν επίσης ότι βίωσαν διάκριση µια τουλάχιστον φορά κατά τη λήψη συγκεκριµένων υπηρεσιών που αναφέρονταν στο ερωτηµατολόγιο. Πολλοί δήλωσαν ότι αποφεύγουν να φιλήσουν ή να κρατήσουν το χέρι του/της συντρόφου τους σε δηµόσιους χώρους και κάποιοι ανέφεραν ακόµα ότι αρνήθηκαν να τους εξυπηρετήσουν κυβερνητικές ή διοικητικές αρχές, και ότι υπήρξε αδικαιολόγητη καθυστέρηση κατά την εξυπηρέτησή τους λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισµού. Ορισµένοι ανέφεραν ότι έτυχαν κακόβουλου κουτσοµπολιού ή κριτικής για τον τρόπο ζωής τους από µέρους του ιατρικού/νοσηλευτικού προσωπικού κατά την παροχή ιατροφαρµακευτικής φροντίδας, ότι το ιατρικό προσωπικό αρνήθηκε σε κάποιους την παροχή βοήθειας, και ότι τους απέρριψαν ως αιµοδότες. 5

6 Ανάγκες. Τέλος, οι συµµετέχοντες υπέδειξαν διάφορες ανάγκες της ΛΟΑ κοινότητας στην Κύπρο, που κυµαίνονται από πολύ συγκεκριµένες ανάγκες έως γενικότερες ανάγκες για εκπαίδευση, πληροφόρηση και στήριξη. Οι συγκεκριµένες ανάγκες που προέκυψαν από αυτές τις απαντήσεις περιλαµβάνουν ανάγκες για συγκεκριµένες υπηρεσίες (π.χ. υποστήριξη για τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόµενα Νοσήµατα) και ανάγκες για περισσότερους χώρους συγκέντρωσης φιλικούς προς τους οµοφυλόφιλους. Τα αποτελέσµατα από την προκαταρκτική αυτή ανάλυση είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά και καταδεικνύουν την ανάγκη για πιο ενεργές στρατηγικές για την πρόληψη και αντιµετώπιση των δυσµενών διακρίσεων σε όλα τα επίπεδα: νοµικό, κοινωνικό και ατοµικό. Τονίζουν την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα, παρέµβαση, και πολιτική. Τα ευρήµατα τονίζουν για άλλη µια φορά τη συντηρητική κουλτούρα των κυπριακών οικογενειών, αφού η πιο αρνητική αντίδραση στην αποκάλυψη της σεξουαλικότητας παρουσιάζεται στην οικογένεια. Τα ΛΟΑ άτοµα στην Κύπρο είναι πολύ επιλεκτικά ως προς το σε ποιον αποκαλύπτουν το σεξουαλικό τους προσανατολισµό, και εκφράζουν ελεύθερα τη σεξουαλικότητά τους µόνο σε ορισµένα περιβάλλοντα και κάτω από συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Η αποκάλυψη του σεξουαλικού προσανατολισµού σε νεαρές ηλικίες παρεµποδίζεται ενδεχοµένως από την έλλειψη ανοικτών συζητήσεων για τη σεξουαλικότητα γενικότερα, καθώς και από την έλλειψη δοµών στήριξης για τις οικογένειες. Η αφάνεια της γυναικείας οµοφυλοφιλίας στο πλαίσιο αυτό αντανακλάται στη γενικότερη δυσκολία που εξέφρασαν οι γυναίκες να αποκαλύψουν τη σεξουαλικότητά τους. Συνεπώς, παρουσιάζεται απαραίτητη η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο οποιασδήποτε προσπάθειας αντιµετώπισης των διακρίσεων κατά των ΛΟΑ ατόµων, και στην παροχή στήριξης προς τα άτοµα αυτά κατά τη διαδικασία αποκάλυψης του σεξουαλικού τους προσανατολισµού. Συνολική Συζήτηση & Συστάσεις Οι δύο µελέτες παρέχουν πολύτιµες γνώσεις για την αντίληψη, την απεικόνιση και τις εµπειρίες των ΛΟΑ(Τ) ατόµων στην Κύπρο. Η πρώτη µελέτη αποτελεί µια συστηµατική εξέταση των σύγχρονων αναπαραστάσεων και του διαλόγου για τα ΛΟΑΤ ζητήµατα στον κυπριακό τύπο. Η δεύτερη µελέτη αποτελεί την πρώτη συστηµατική προσπάθεια διερεύνησης των εµπειριών των ΛΟΑ ατόµων στην Κύπρο, ιδιαίτερα των εµπειριών αποδοχής ή διακρίσεων σε ποικίλα περιβάλλοντα όπως οι οικογένειές τους, το σχολείο, ο χώρος εργασίας και οι υπηρεσίες. Τα θετικά ΛΟΑΤ πρότυπα απουσιάζουν παντελώς από την ελληνοκυπριακή κουλτούρα: κανένα πρόσωπο σε θέση εξουσίας, ούτε οποιοδήποτε άλλο δηµόσιο πρόσωπο ή διασηµότητα δεν έχει αποκαλύψει ανοικτά τη σεξουαλικότητά του/της ως ΛΟΑ. Τα ΛΟΑΤ ζητήµατα στον τύπο δεν παρουσιάζονται ως µείζονα παρά σπανίως, αν όχι και καθόλου, και ένα µεγάλο ποσοστό τους εµφανίζεται στα τµήµατα των διεθνών ειδήσεων και βρίσκεται στις πίσω ή τις µεσαίες σελίδες των εφηµερίδων. Ενώ τα ζητήµατα διακρίσεων και οµοφοβίας φαίνεται να λαµβάνουν αυξηµένη κάλυψη στον τύπο, υποδηλώνοντας ότι ο και σχετικός διάλογος βρίσκεται σε ανοδική πορεία, η θετική απεικόνιση ΛΟΑΤ προσώπων παραµένει λιγότερο συχνή. Η οµοφοβία εκδηλώνεται τόσο µέσα από το δηµόσιο διάλογο όσο και από συµπεριφορές στην καθηµερινότητα, και επηρεάζει αρνητικά τα ΛΟΑ(Τ) άτοµα µε πολλαπλούς τρόπους, όπως στην ελευθερία τους να εκφράζουν ανοικτά τη σεξουαλικότητά τους, στην αυτοεκτίµησή τους και συχνά στην καθηµερινή λειτουργία, ενώ εντοπίστηκαν και περιστατικά κατάθλιψης, σκέψεις αυτοκτονίας, ακόµα και κινδύνου για τη σωµατική τους ακεραιότητα, λόγω οµοφοβικής βίας. Η αποκάλυψη του σεξουαλικού προσανατολισµού προς και η αποδοχή από τα µέλη της οικογένειας, ιδιαίτερα προς τους γονείς αποτελεί σοβαρή ανησυχία και πρόκληση για τους Κύπριους ΛΟΑ, πολλοί από τους οποίους αναφέρουν ότι το θέµα του σεξουαλικού τους προσανατολισµού συχνά αντιµετωπίζεται µε άρνηση. Η συχνότητα και η σοβαρότητα των περιστατικών δυσµενούς διάκρισης και εκφοβισµού λαµβάνει ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις στα σχολεία και στο στρατό. Τέτοια περιστατικά ενδέχεται να επηρεάζουν δυσανάλογα τους οµοφυλόφιλους και αµφιφυλόφιλους άνδρες, καθώς η γυναικεία σεξουαλικότητα παραµένει, σε µεγάλο βαθµό, αόρατη. Ταυτόχρονα, επικρατεί δυσπιστία προς την αστυνοµία και τις αρχές. Παρόλο που τα οµοφοβικά 6

7 περιστατικά είναι υπαρκτά, και ορισµένα παρουσιάζονται εξαιρετικά σοβαρά, ούτε καταγγέλλονται, ούτε και δηµοσιοποιούνται, καθώς δεν εντοπίστηκαν αστυνοµικές αναφορές ή άρθρα σε σχέση µε τέτοια περιστατικά στον τύπο. Η ανάγκη για πληροφόρηση και εκπαίδευση του ευρύτερου κοινού σε θέµατα σεξουαλικού προσανατολισµού, που µπορούν να συµβάλουν στην αύξηση της αποδοχής, και στη µείωση των φαινοµένων οµοφοβικής βίας και συµπεριφοράς, παρουσιάζεται επιτακτική. Η ευαισθητοποίηση µπορεί να επιτευχθεί µε εκστρατείες πληροφόρησης που να απευθύνονται στο ευρύ κοινό, και µέσα από εκπαιδευτικά προγράµµατα για διάφορους θεσµούς και οµάδες-στόχους (γονείς, εκπαιδευτικούς, δηµοσιογράφους, αστυνοµικούς, κλπ). Κάτι τέτοιο θα πρέπει να παρέχεται στο πλαίσιο προγραµµάτων κατάρτισης για το κοινωνικό φύλο και τη σεξουαλικότητα, και να ακολουθεί προσέγγιση που να ενσωµατώνει τη διάσταση του φύλου. Ακόµα µεγαλύτερης σηµασίας είναι ή συστηµατική και υποχρεωτική Περιεκτική Σεξουαλική ιαπαιδαγώγηση (ΠΣ ) από µικρή ηλικία, που να περιλαµβάνει σαφείς και τεκµηριωµένες αναφορές στο σεξουαλικό προσανατολισµό, και η οποία µπορεί να συµβάλει στη διάλυση των διάχυτων µύθων, των εσφαλµένων αντιλήψεων και των προκαταλήψεων στην ευρύτερη κοινωνία. Επειδή, αυτή τη στιγµή, το θέµα του σεξουαλικού προσανατολισµού αντιµετωπίζεται ως ταµπού και αποφεύγεται στα σχολεία, τα πλείστα άτοµα δε λαµβάνουν έγκυρη πληροφόρηση για αυτό το θέµα, και οι απόψεις και οι στάσεις τους διαµορφώνονται µέσα από την άγνοια και την παραπληροφόρηση που επικρατούν. Σε νοµικό και κρατικό επίπεδο, χρειάζεται η νοµική διασφάλιση της προστασίας όλων των ατόµων από τις δυσµενείς διακρίσεις στο χώρο εργασίας, της εκπαίδευσης, και από τη ρητορική µίσους. Κατ επέκταση, οι θεσµοί (σχολεία, πανεπιστήµια, ΜΚΟ, υπηρεσίες) οφείλουν να µελετήσουν την εφαρµογή πολιτικής και κατευθυντήριων γραµµών κατά των δυσµενών διακρίσεων για το προσωπικό, τους µαθητές, ή τους δικαιούχους, και κατά την παροχή υπηρεσιών. Χρειάζεται ακόµα, περαιτέρω διερεύνηση των αναγκών και των εµπειριών των ΛΟΑΤ ατόµων, ιδιαίτερα µέσω ποιοτικής έρευνας. Η επιχορήγηση πανεπιστηµιακών κλάδων που καταπιάνονται µε το κοινωνικό φύλο, την ταυτότητα, τη σεξουαλικότητα και άλλους συναφείς κλάδους, και η στήριξη νέων, καθώς και έµπειρων επιστηµόνων και ερευνητών σε τέτοιους κλάδους, µπορούν να συµβάλουν στην προώθηση της έρευνας σε ΛΟΑΤ θέµατα, ενισχύοντας την κατανόησή του τρόπου µε τον οποίο βιώνεται ο σεξουαλικός προσανατολισµός στην Κύπρο. Τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτές τις µελέτες µπορούν να συµβάλουν περαιτέρω στην προώθηση της ορατότητας των ΛΟΑΤ ζητηµάτων. Οι συστάσεις που µεταφέρονται προς στις αρµόδιες αρχές και τους εµπλεκόµενους φορείς µπορούν να ληφθούν υπόψη για την πληροφόρηση των αρµοδίων για τη λήψη αποφάσεων και των εµπλεκοµένων φορέων σχετικά µε την κατάσταση των ΛΟΑ(Τ) ζητηµάτων στην Κύπρο, και να κινητοποιήσουν για την πρόληψη και αντιµετώπιση των δυσµενών διακρίσεων και την εξάλειψη της οµοφοβικής συµπεριφοράς που αντιµετωπίζουν τα ΛΟΑ(Τ) άτοµα. Για περισσότερες πληροφορίες για τις µελέτες αυτές επικοινωνήστε µε την κύρια ερευνήτρια, Μαργαρίτα Καψού, Πρόεδρο.Σ. του Κυπριακού Συνδέσµου Οικογενειακού Προγραµµατισµού: Λεύκωνος 20, 2064 Λευκωσία, Κύπρος, τηλ , 7

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Βία + Εκφοβισμός στο σχολείο συζήτηση με αφορμή την ημέρα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας

Βία + Εκφοβισμός στο σχολείο συζήτηση με αφορμή την ημέρα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας Βία + Εκφοβισμός στο σχολείο συζήτηση με αφορμή την ημέρα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας 6 Μαρτίου 2013 Τελευταίο Θρανίο Καθηγητές Εν Δράσει Κόσμος Χωρίς Πολέμους και Βία ΟΜΟΦΟΒΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία.

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Οικογενειακή Αγωγή Ι Σχολική Χρονιά: 2007 2008 Καθηγήτρια Οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ. Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ. Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College Ταυτότητα της Έρευνας Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Θέμα: Αντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ - ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 8.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό της έρευνάς µας θα ασχοληθούµε µε το συνεχώς αυξανόµενο πρόβληµα της µετανάστευσης. Η παράνοµη µετανάστευση αποτελεί µία ακόµη

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος και κατόπιν αναλύονται τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία ανηλίκων και ενηλίκων χωριστά.

Ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος και κατόπιν αναλύονται τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία ανηλίκων και ενηλίκων χωριστά. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Γενικό Λύκειο Βαλτινού Τρικάλων ως εµπλεκόµενο σχολείο στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα Comenius Regio, που υλοποιείται µεταξύ φορέων και οργανισµών των Τρικάλων (Ελλάδα) και του

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός εκφοβισμός(bullying). Η περίπτωση της ΔΔΕ Α Αθήνας

Σχολικός εκφοβισμός(bullying). Η περίπτωση της ΔΔΕ Α Αθήνας Σχολικός εκφοβισμός(bullying). Η περίπτωση της ΔΔΕ Α Αθήνας Χιόνη Μαρία, MSc Προαγωγής & Αγωγής Υγείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ. Δ. Ε. Α Αθήνας Αθήνα, 25/11/2014 Χαρακτηριστικά σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Φύλο (sex) Σεξουαλικότητα (sexuality) Σεξουαλική υγεία (sexual health) Κοινωνική ταυτότητα (γένος) (gender) Κοινωνική ταυτότητα φύλου (gender identity) Σεξουαλικός προσανατολισµός

Διαβάστε περισσότερα

Brussels, 30 January 2013. Αξιότιμα Μέλη,

Brussels, 30 January 2013. Αξιότιμα Μέλη, Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Brussels, 30 January 2013 Αξιότιμα Μέλη, Ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2014, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλω τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ

Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2014-2015 Hilton Park, Λευκωσία,10/09/2015 Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ Η έρευνα διεξήχθη από

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση. Μετάφραση στα Ελληνικά: Αντριάνα Κόσσυβα. ISBN number:

Έκθεση. Μετάφραση στα Ελληνικά: Αντριάνα Κόσσυβα. ISBN number: Έκθεση αναφορικά με την εφαρμογή από την Κυπριακή Δημοκρατία της Σύστασης CM/Rec(2010)5 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για μέτρα αντιμετώπισης διακρίσεων βάσει Σεξουαλικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

στήριξε το «φύλο» σου!

στήριξε το «φύλο» σου! απο την εκπαίδευση στην πρόληψη στήριξε το «φύλο» σου! Ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων: από την εκπαίδευση στην πρόληψη Το Σχέδιο Δράσης με τίτλο: «Ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013-21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άτομα με Νοητική Αναπηρία: αποκλεισμός και αντιμετώπιση από την ευρύτερη κοινότητα. Ελένη Δημητρίου

Άτομα με Νοητική Αναπηρία: αποκλεισμός και αντιμετώπιση από την ευρύτερη κοινότητα. Ελένη Δημητρίου Άτομα με Νοητική Αναπηρία: αποκλεισμός και αντιμετώπιση από την ευρύτερη κοινότητα Ελένη Δημητρίου Άτομα με Νοητική Αναπηρία: ποιοι είναι Αναπηρία: οποιαδήποτε μορφή ανεπάρκειας ή μειονεξίας η οποία προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης Στα πλαίσια του προγράμματος "EU Parliament: A different perspective" αποφασίστηκε όπως διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τη γυναικεία κακοποίηση στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ-ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών προς πολίτες και φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Ημερομηνία:.. Σχολείο:. Τάξη:. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Πρόλογος Αγαπητέ/ή μαθητή/τρια, Το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων

Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων Η σχολική βία και εκφοβισμός δεν είναι φαινόμενα άγνωστα στο ελληνικό σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας αναφέρεται στο φαινόμενο της έξαρσης της νεανικής εγκληματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

«Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας»

«Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας» «Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας» Mαρίνα Οικονόµου-Λαλιώτη Επικ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Επιστηµονικά Υπεύθυνη του Προγράµµατος «αντι-στίγµα» ΕΠΙΨΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον»

Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον» ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΠΕ «ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» Αθήνα,, 22 Μαρτίου 2012 Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον» Σταματίνα Γιαννακούρου

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

και ρατσιστές και εθνικιστές;

και ρατσιστές και εθνικιστές; και ρατσιστές και εθνικιστές; 1 Και ρατσιστές και εθνικιστές; Πως αντιµετωπίζουµε οι Έλληνες τη διαφορετικότητα των ανθρώπων και των φυλών; Θα προτιµούσαµε να µην δεχόταν η Ελλάδα οικονοµικούς µετανάστες;

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για επαγγελματίες που εργάζονται σε φορείς που εξυπηρετούν ανθρώπους με αναπηρία

Ερωτηματολόγιο για επαγγελματίες που εργάζονται σε φορείς που εξυπηρετούν ανθρώπους με αναπηρία Partnership: AIAS Bol1gna onlus (I) Εισαγωγή Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη δημιουργίας θετικού οικογενειακού κλίματος σε οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ(Διαφ.1) Στη 10χρονη εμπειρία μου με χρήστες ηρωίνης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 13/5/2013 1/7/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 2014 Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο: 1.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην πολιτική ζωή της Κύπρου 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας.

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας. Diversity Διαφορετικότητα Ο σεβασμός στην διαφορετικότητα του άλλου καθώς και η έμπρακτή αποδοχή της, συμβάλει στην δημιουργία κοινωνιών οι οποίες χαρακτηρίζονται από ιδέες ισότητας, αλληλοσεβασμού και

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσµάτων Ερωτηµατολογίου

Παρουσίαση αποτελεσµάτων Ερωτηµατολογίου 2ο Φεστιβάλ Τέχνης για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα 20 25 Νοεµβρίου 2002, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών Παρουσίαση αποτελεσµάτων Ερωτηµατολογίου Συµπληρωθέντα Ερωτηµατολόγια : 128 Το προφίλ του Κοινού Το κοινό του BioVision

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο γονέων παιδιών με αναπηρία

Ερωτηματολόγιο γονέων παιδιών με αναπηρία Εισαγωγή Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη δημιουργίας θετικού οικογενειακού κλίματος σε οικογένειες με παιδιά με και ευνοϊκών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου

Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου Κουρίδης Γιάννης, Σάββα Σάββας, Κουρίδης Χρήστος, Τορναρίτης Μιχάλης. Εισαγωγή Στα σχολεία της Κύπρου δεν διδάσκεται το μάθημα της σεξουαλικής

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία της τεκµηρίωσης και αξιολόγησης των προγραµµάτων εργασίας µε άντρες δράστες ενδοοικογενειακής βίας

Σηµαντικά σηµεία της τεκµηρίωσης και αξιολόγησης των προγραµµάτων εργασίας µε άντρες δράστες ενδοοικογενειακής βίας WWP Work with Perpetrators of Domestic Violence in Europe Daphne II Project 2006-2008 1 Σηµαντικά σηµεία της τεκµηρίωσης και αξιολόγησης των προγραµµάτων εργασίας µε άντρες δράστες ενδοοικογενειακής βίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900

Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900 Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900 Καμηλέρη Ράνια: Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, MSc, Στέλεχος/Σύμβουλος Γραμμής SOS 15900 Υποέργο 5 με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (SOS)

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη

Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη Συγγραφέας Βασίλης Γ. Παυλόπουλος Περίληψη Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις του γάμου και της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου Cyprus Gender Research Centre

Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου Cyprus Gender Research Centre Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου Cyprus Gender Research Centre 1 Ιουνίου 2010 Έρευνα: Μετανάστριες: Οι γνωστές άγνωστες της κυπριακής κοινωνίας Συνοπτικά Αποτελέσµατα Έρευνας 1. Ταυτότητα Έρευνας - Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση αποτελεσμάτων της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας VPRC Φεβρουάριος 2007 13106 / Διάγραμμα 1 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΙΚΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΙΚΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Τόµος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΙΚΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων Αγαπητά μέλη του BITSE, Όλοι μας έχουμε άτυπα προσωπικά δίκτυα στη ζωή μας. Έχουμε ανθρώπους στους οποίους βασιζόμαστε, εμπιστευόμαστε, καθώς και ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις ψήφου της λεσβιακής, γκέι, αμφισεξουαλικής, τρανς και κουίρ κοινότητας

Τάσεις ψήφου της λεσβιακής, γκέι, αμφισεξουαλικής, τρανς και κουίρ κοινότητας Τάσεις ψήφου της λεσβιακής, γκέι, αμφισεξουαλικής, τρανς και κουίρ κοινότητας Περίληψη αποτελεσμάτων: Περίληψη αποτελεσμάτων: 1 ο στάδιο έρευνας 1 ο στάδιο έρευνας (προεκλογικό) (προεκλογικό) Μάιος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Tάσεις ψήφου της λεσβιακής, γκέι, αμφισεξουαλικής και κουίρ κοινότητας

Tάσεις ψήφου της λεσβιακής, γκέι, αμφισεξουαλικής και κουίρ κοινότητας Tάσεις ψήφου της λεσβιακής, γκέι, αμφισεξουαλικής και κουίρ κοινότητας Έκθεση αποτελεσμάτων: 2 ο στάδιο έρευνας (μετεκλογικό) Ιούλιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Εισαγωγή... 17

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Εισαγωγή... 17 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος.............................................. 13 Εισαγωγή.............................................. 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η οδύσσεια της σεξουαλικής εξάρτησης: Διαπροσωπικές απόψεις....................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη, Καθηγήτρια Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας για την Ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στην πολιτική ζωή.

Μαίρη Κουτσελίνη, Καθηγήτρια Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας για την Ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στην πολιτική ζωή. Μαίρη Κουτσελίνη, Καθηγήτρια Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας για την Ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στην πολιτική ζωή. Οι λόγοι άνισης παρουσίας της γυναίκας στην πολιτική ζωή Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Αναπηρία Η Συνθήκη του Άµστερνταµ εξουσιοδοτεί την ΕΕ να λάβει µέτρα κατά των διακρίσεων για λόγους αναπηρίας.

Αναπηρία Η Συνθήκη του Άµστερνταµ εξουσιοδοτεί την ΕΕ να λάβει µέτρα κατά των διακρίσεων για λόγους αναπηρίας. Γλωσσάριο Το γλωσσάριο σας προσφέρει ορισµούς βασικών όρων που σχετίζονται µε θέµατα διακρίσεων και διαφορετικότητας στην ΕΕ. Α Άµεση διάκριση Άµεση διάκριση συντρέχει όταν ένα πρόσωπο υφίσταται λιγότερο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 1 / 16 Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 2.Συγκροτήθηκε στο Δήµο σας ΣΕΜ; ΝΑΙ ΟΧΙ (αν όχι συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και δικτύων Εργασία για το μάθημα: Τεχνολογίες Εκπαίδευσης Αλαμπάνου Αγγελική Απιτιαγοπούλου Αγγελική Κολιός Ιωάννης Κουμής Μιχαήλ Μαραβέλης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Λύκειο Αγίου Γεωργίου, Λάρνακα 2012-2013. Θέµα: ράσεις σχετικές µε το θέµα «Ισότητα των φύλων»

Λύκειο Αγίου Γεωργίου, Λάρνακα 2012-2013. Θέµα: ράσεις σχετικές µε το θέµα «Ισότητα των φύλων» Λύκειο Αγίου Γεωργίου, Λάρνακα 2012-2013 Θέµα: ράσεις σχετικές µε το θέµα «Ισότητα των φύλων» Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας ενηµερώνουµε ότι το Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας οργανώνει τις εξής δράσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας : Γεράσιµος Μοσχονάς Υπεύθυνος Επίσκεψης: Αντύπας Τζανέτος Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: Μελίνα Γρηγορίου Αθήνα 14 Φεβρουαρίου 2015

Διδάσκοντας : Γεράσιµος Μοσχονάς Υπεύθυνος Επίσκεψης: Αντύπας Τζανέτος Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: Μελίνα Γρηγορίου Αθήνα 14 Φεβρουαρίου 2015 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Μ.Σ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Μάθηµα : Θεσµοί Κοινωνικής Ευθύνης και Κοινωνική Αλληλεγγύη Διδάσκοντας

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη κυκλοφορία του ευρώ: Εμπειρίες και αντιλήψεις

Παράλληλη κυκλοφορία του ευρώ: Εμπειρίες και αντιλήψεις Παράλληλη κυκλοφορία του ευρώ: Εμπειρίες και αντιλήψεις Τα κυριότερα ευρήµατα της έρευνας Η έρευνα αυτή έγινε την τρίτη βδοµάδα της παράλληλης εισαγωγής του ευρώ στην Κύπρο. Τα κυριότερα ευρήµατά της ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 74. Φθινόπωρο 2010 ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Μαρτίου 2011 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 74. Φθινόπωρο 2010 ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Μαρτίου 2011 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 74 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Φθινόπωρο 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Μαρτίου 2011 Αντιπροσωπεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΑ.Λ. Α ΟΜΑΔΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΑ.Λ. Α ΟΜΑΔΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΑ.Λ. Α ΟΜΑΔΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 Α1. Ο συγγραφέας αναφέρεται στο πρόβλημα της νεανικής εγκληματικότητας. Αρχικά επισημαίνει πως η αύξηση του φαινομένου οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΟΖ.GR Political Map. Lesvosnews.net

ΝΟΟΖ.GR Political Map. Lesvosnews.net ΝΟΟΖ.GR Political Map Lesvosnews.net Οι εκλογές της 6ης Μαΐου έχουν χαρακτηριστεί ως οι πιο σημαντικές Εθνικές εκλογές στη Μεταπολίτευση. Έχοντας αυτό ως βάση, το Nooz.gr φιλοδοξεί να βοηθήσει τους αναγνώστες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΗΛΩΣΗ. Επαναφέρουµε σήµερα ενώπιον σας και ενώπιον της κυπριακής κοινωνίας ένα πολύ σηµαντικό θέµα.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΗΛΩΣΗ. Επαναφέρουµε σήµερα ενώπιον σας και ενώπιον της κυπριακής κοινωνίας ένα πολύ σηµαντικό θέµα. ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΗΛΩΣΗ Θέµα: Το έλλειµµα ισότητας στην διαδικασία εξεύρεσης προσωπικού, µέσω των καταχωρήσεων στον Τύπο Φίλες και φίλοι εκπρόσωποι των ΜΜΕ, Σας ευχαριστώ θερµά για τη σηµερινή παρουσία σας, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού

Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού 6 η Μαρτίου 2015 Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού Σχολικός Εκφοβισμός - Το φαινόμενο «bullying» Υπήρχαν από πάντα πολλές μορφές βίας και σκληρότητας μεταξύ των παιδιών. Αυτό όμως

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

«αυτό το παιδί είναι μαθητής σου» Σκιαγράφηση του. φαινομένου της ομοφοβίας. στην εκπαίδευση. ομοφοφίας στην εκπαίδευση

«αυτό το παιδί είναι μαθητής σου» Σκιαγράφηση του. φαινομένου της ομοφοβίας. στην εκπαίδευση. ομοφοφίας στην εκπαίδευση «αυτό το παιδί είναι μαθητής σου» [ ασπίδα Σκιαγράφηση του φαινομένου της ομοφοβίας στην εκπαίδευση κατά της ομοφοφίας στην εκπαίδευση ΑΣΠΙΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΦΟΒΙΑΣ Σ Τ Η Ν Συντονιστής εκστρατείας: Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟ ΟΣ Α ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΛΖ. ευτέρα 21 εκεµβρίου 2009

ΙΓ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟ ΟΣ Α ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΛΖ. ευτέρα 21 εκεµβρίου 2009 ΙΓ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟ ΟΣ Α ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΛΖ ευτέρα 21 εκεµβρίου 2009 ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει η Βουλευτής Επικρατείας της Νέας ηµοκρατίας κ. Ευγενία

Διαβάστε περισσότερα

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες.

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες. Κεντρικά ερωτήματα: Ποιες είναι οι διαστάσεις της συζήτησης για την κρίση στο Δημόσιο Διάλογο; Ήταν η υιοθέτηση του πακέτου διάσωσης για την Ελλάδα και η ένταξη της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης μονόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Νομοθεσία απασχόλησης για θέματα αναπηρίας Η εργασία είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου των ανθρώπων με αναπηρία όπως αυτό ορίζεται και προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΑΙΚ 2013-2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «Ο ΕΝΣΤΕΡΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ-ΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ» ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΜΕΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Δρ. Μαρία Μαυροπούλου ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ; Διαφωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ατόμων ή ομάδων σε ένα θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος Δρ. Μαρία Μαυροπούλου 1 ΟΜΑΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Επιστημονικός Υπεύθυνος: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Στα πλαίσια του έργου: Improving Gender Equality

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή των τρανς ατόμων στην ΕΕ

Η ζωή των τρανς ατόμων στην ΕΕ HELPING TO MAKE FUNDAMENTAL RIGHTS A REALITY FOR EVERYONE IN THE EUROPEAN UNION ΙΣΟΤΗΤΑ Η ζωή των τρανς ατόμων στην ΕΕ Συγκριτική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας για τα άτομα ΛΟΑΤ στην ΕΕ Σύνοψη Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική κρίση & η σεξουαλική υγεία των νέων

Η οικονομική κρίση & η σεξουαλική υγεία των νέων Public Opinion Strategies Communication Η οικονομική κρίση & η σεξουαλική υγεία των νέων Member of Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα