Ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος και κατόπιν αναλύονται τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία ανηλίκων και ενηλίκων χωριστά.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος και κατόπιν αναλύονται τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία ανηλίκων και ενηλίκων χωριστά."

Transcript

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Γενικό Λύκειο Βαλτινού Τρικάλων ως εµπλεκόµενο σχολείο στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα Comenius Regio, που υλοποιείται µεταξύ φορέων και οργανισµών των Τρικάλων (Ελλάδα) και του Charleroi(Βέλγιο), και στη θεµατική ενότητα "Schools without borders" ανέλαβε την ευθύνη διεξαγωγής έρευνας µε σκοπό την σκιαγράφηση των σχέσεων των µελών της σχολικής κοινότητας, µαθητών και ενηλίκων, ηµεδαπών και αλλοδαπών, και την ανάδειξη των προβληµάτων που υφίστανται στα σχολεία. Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί για την υλοποίηση της έρευνας είναι η κα. Αγγέλου ήµητρα (µαθηµατικός πληροφορικός) και οι κ. Καραθάνασης Γεώργιος (φιλόλογος) και κ.μπρέντας Απόστολος (φυσικός). Μεθοδολογία έρευνας Τα βήµατα που ακολουθήθηκαν για την ολοκλήρωση της εργασίας ήταν: α) Καθορισµός των βασικών αξόνων διερεύνησης β) Σχεδιασµός πρώτης µορφής ερωτηµατολογίου, ανταλλαγή απόψεων για την τελική του µορφή β) Συνεργασία µε τους Βέλγους συναδέλφους για τους στόχους και την πορεία της ερευνητικής εργασίας. γ) Ολοκλήρωση της τελικής µορφής του κοινού ερωτηµατολογίου δ) Προσαρµογή του σε ηλεκτρονική φόρµα για τη συµπλήρωσή του µέσω διαδικτύου ε) Συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων από εµπλεκόµενες σχολικές µονάδες και φορείς στ) Κωδικοποίηση των απαντήσεων για την στατιστική τους ανάλυση ζ) Ανάλυση των απαντήσεων µε τη χρήση του SPSS ζ) Ανάλυση των αποτελεσµάτων σε µορφή τελικής έκθεσης σε Word η) ηµιουργία παρουσίασης της έρευνας σε Power - Point Το ερωτηµατολόγιο (Παράρτηµα) περιλαµβάνει τέσσερα µέρη: Α. τα κοινωνικά και δηµογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων απαραίτητα για την περιγραφή του δείγµατος και για περαιτέρω έλεγχο ανά κατηγορία ερωτηθέντων, Β. τις προσωπικές θέσεις και στάσεις τους απέναντι στους µετανάστες και στη µετανάστευση γενικά, Γ. τις σχέσεις τους µε το διαφορετικό και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση τους και. τις επιπτώσεις της ύπαρξης µεταναστών σε διάφορους τοµείς της καθηµερινότητάς µας. Ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος και κατόπιν αναλύονται τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία ανηλίκων και ενηλίκων χωριστά.

2 Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στην έρευνα που πραγµατοποιήθηκε συµµετείχαν 149 άτοµα από 5 σχολεία του Νοµού Τρικάλων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα.. Οι άντρες είναι το 48% και οι γυναίκες το 52%. Οι 115 είναι ανήλικοι µαθητές (το 47% είναι αγόρια ενώ το 53% κορίτσια) και οι 34 είναι ενήλικες, εκπαιδευτικοί και µαθητές (50% άνδρες και 50% γυναίκες). Οι µαθητές αποτελούν το 85,7% των συµµετεχόντων, ενώ οι εκπαιδευτικοί το υπόλοιπο 14,3%. Οι ηλικιακές κατηγορίες των συµµετεχόντων µε τα αντίστοιχα ποσοστά είναι: < l > 65 14,6% 60,6% 5,1% 1,5% 8,8% 8% 1,5% 0 Οι πιο πολλοί είναι µαθητές Λυκείου, διότι οι πιο πολλές σχολικές µονάδες που έχουν εµπλακεί στο πρόγραµµα είναι Λύκεια. Η εθνικότητα των συµµετεχόντων στην έρευνα είναι Ελληνική σε ποσοστό 92,8%, Αλβανική σε ποσοστό 5,8% ενώ στην κατηγορία Άλλοι δηλώνει το 1,4 %. Αυτό µάλλον συµφωνεί και µε το γενικότερο ποσοστό των αλλοδαπών στην Ελλάδα που είναι περίπου 10%. Ο τόπος γέννησης των συµµετεχόντων είναι η Ελλάδα σε ποσοστό 90,2%, η Αλβανία σε ποσοστό 5,3%, ενώ Άλλη χώρα δήλωσε το 4,5%. Όσον αφορά στο θρήσκευµα των συµµετεχόντων είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι σε ποσοστό 91,4%, Καθολικοί στο 3,6%, ενώ το 5% δηλώνει Άλλοι και συγκεκριµένα Μάρτυρες του Ιεχωβά, Αγνωστικιστές, Ευαγγελιστές, Μουσουλµάνοι. Όσον αφορά στο µορφωτικό επίπεδο των συµµετεχόντων: µαθητές Γυµνασίου είναι το 31,3%, µαθητές Λυκείου το 53,7%, απόφοιτοι Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης το 11,2% και κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου το 3,7%. Η οικογενειακή κατάσταση των ενηλίκων είναι: Ελεύθεροι σε ποσοστό 38,2%, Παντρεµένοι είναι το 50%, ενώ ιαζευγµένοι το 11,8%. Ο αριθµός παιδιών των µη ελεύθερων ενηλίκων είναι: το 4,5% δεν έχει κανένα παιδί, Ένα έχει το 18,2%, ύο το 40,9%, Τρία το 18,2% και Τέσσερα το 18,2%. Η συνήθης ελληνική οικογένεια έχει δύο παιδιά. Ο τόπος διαµονής των ερωτηθέντων είναι το Χωριό (µε πληθυσµό <2.000 κατοίκους) σε ποσοστό 31,1%, η Κωµόπολη ( κατοίκους) σε ποσοστό 10,4% και τέλος η Πόλη (> κατοίκους) σε ποσοστό 58,5%. Ο Νοµός Τρικάλων έχει περίπου κατοίκους που κατοικούν στα Τρίκαλα (50.000), στις 3 µεγάλες κωµοπόλεις, που έχουν πληθυσµό κάτω από κατοίκους και στα χωριά. Σχεδόν όλα τα παιδιά συγκατοικούν µε τους γονείς τους ενώ οι ενήλικες συγκατοικούν µε τους Γονείς τους σε ποσοστό 29,4%, µε Σύζυγο και παιδιά σε ποσοστό 47,1%, µε Παιδιά σε ποσοστό 8,8%, µε Σύντροφο στο 8,8% και µόνος το 5,9%. Μερικοί ενήλικες είναι µαθητές και µικροί σε ηλικία, και άλλοι είναι άνεργοι γι αυτό είναι µεγάλο το ποσοστό συγκατοίκησης µε τους γονείς τους

3 Εισόδηµα ενηλίκων: Οι πιο πολλοί ενήλικες µαθητές έχουν µηδενικό εισόδηµα, τέσσερις έχουν κάτω από Є και δύο µέχρι Є. Το εισόδηµα των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών είναι: µέχρι Є το 42,1%, από Є µέχρι Є το 42,1%, και πάνω από Є το 15,8%. Στην Ελλάδα οι συνήθεις µηνιαίες απολαβές των εκπαιδευτικών, µε υπηρεσία κάτω από 15 χρόνια, είναι µέχρι Є, µέχρι 25 χρόνια είναι Є και πάνω από 25 χρόνια είναι πάνω από Є. Σχετικά µε τα έτη που κατοικούν οι αλλοδαποί στην Ελλάδα, σχεδόν όλα τα παιδιά µένουν εδώ από τη γέννησή τους ή έχουν έρθει σε πολύ µικρή ηλικία. Η επικρατέστερη απάντηση είναι ότι κατοικούν λιγότερο από 15 χρόνια. Το δείγµα αποτελείται από 10 άτοµα και είναι µικρό. Όλοι οι Έλληνες µιλούν τα ελληνικά γιατί είναι η µητρική τους γλώσσα σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις. Όσον αφορά στους αλλοεθνείς µαθητές σε ποσοστό 20% δηλώνουν ως µητρική γλώσσα την Ελληνική, το 60% την Αλβανική, το 10% την Αγγλική και το υπόλοιπο 10% την Ρωσική. Το 20% µιλά τα Ελληνικά στο σπίτι, το 50% τα Αλβανικά, το 20% τα Ελληνικά και Αλβανικά και το υπόλοιπο 10% τα Ελληνικά Αγγλικά. Η γλώσσα που µιλούν πιο φυσικά: την Ελληνική σε ένα ποσοστό 44,4%, την Αλβανική σε ποσοστό 44,4%, την Αγγλική στο 11,1% και τη Ρωσική στο 11,1%. Οι γλώσσες που µιλούν περισσότερο είναι η Ελληνική στο 90%, ενώ τα Ελληνικά - Αγγλικά στο 10%. Το επίπεδο των γνώσεών τους στα Ελληνικά είναι: Μέτριο - Καλό (50%), Πολύ καλό - Άριστο (50%) Επίπεδο των γνώσεων τους στη µητρική γλώσσα είναι: Μέτριο - Καλό (40%), Πολύ καλό - Άριστο (60%) Ουσιαστικά οι αλλοδαποί µαθητές, έχουν ενσωµατωθεί στην τοπική κοινωνία, δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήµατα µε την ελληνική γλώσσα και είναι αυτή που µιλούν περισσότερο. Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων χωρίστηκαν σε δυο µεγάλες κατηγορίες: σε αυτές των ανηλίκων και σε αυτές των ενηλίκων. Σκοπός είναι να διερευνηθούν οι απόψεις τους, οι στάσεις τους και οι σχέσεις τους µε τους µετανάστες και την µετανάστευση και να διερευνηθούν οι πιθανές οµοιότητες ή και διαφορές µεταξύ των δύο οµάδων ερωτηθέντων.

4 ΣΤΑΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Αρχικά ζητήθηκε η άποψη των νεαρών µαθητών για µια σειρά κοινωνικών θεµάτων και πολιτικών επιλογών που σχετίζονται µε την ύπαρξη µεταναστών. Είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν µια απάντηση. Η ερώτηση και τα ποσοστά των απαντήσεων αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. 1. Ερώτηση: Ποια η άποψή σας για τα παρακάτω κοινωνικά θέµατα: Απόλυτα Αρνητική Αρνητική Ούτε θετική ούτε αρνητική Θετική Πολύ Θετική Εθνική πολιτική µεταναστευτική Ευρωπαϊκή µεταναστευτική πολιτική 6,9 11,8 55,9 20,6 4,9 Ξενοφοβία 16,8 36,7 33,7 14,9 4 Η ανεργία οφείλεται στους µετανάστες 15,7 34,3 34,3 12,7 2,9 Υπάρχει αλλοίωση της εθνικής ταυτότητας λόγω µεταναστών Πολιτική για την εκπαίδευση των µεταναστών 8,8 17,6 27,5 28,4 17,6 Ενσωµάτωση µεταναστών των εν είναι ξεκάθαρη η άποψη των µαθητών για την ακολουθούµενη ελληνική και ευρωπαϊκή µεταναστευτική πολιτική και την ενσωµάτωση των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία, γιατί δεν είναι ενηµερωµένοι σε τέτοια ζητήµατα και δεν τα γνωρίζουν. Η διαµονή σε απλές και µικρές κοινωνίες δεν προκαλεί στους πιο πολλούς αισθήµατα ξενοφοβίας και δεν πιστεύουν ότι οι ξένοι είναι η αιτία για την ανεργία και µια πιθανή αλλοίωση της εθνικής ταυτότητας.

5 Στη συνέχεια οι ανήλικοι µαθητές ερωτήθηκαν για τις κατηγορίες των µεταναστών που πρέπει να νοµιµοποιούνται, τα δικαιώµατα που πρέπει να έχουν και τους παράγοντες που επηρεάζουν τον διαχωρισµό των µεταναστών. Οι ερωτώµενοι είχαν την δυνατότητα να επιλέξουν περισσότερες από µια απαντήσεις. Οι ερωτήσεις και τα ποσοστά των απαντήσεων σε κάθε ερώτηση είναι: 2. Ποιες κατηγορίες µεταναστών πιστεύεις ότι πρέπει να νοµιµοποιούνται; Οι συµµετέχοντες ανήλικοι µαθητές σε ποσοστό 16,6% δήλωσαν πως πρέπει να νοµιµοποιούνται είναι οι εργαζόµενοι, σε ποσοστό 17,5% οι οικογένειες, ένα 25,2% Εργαζόµενοι & οικογένεια. Το 32% των µαθητών αυτών θεωρεί πως Όλοι πρέπει να νοµιµοποιούνται, ενώ το υπόλοιπο 8,7% κανένας. Η µεγάλη πλειοψηφία είναι θετική στη νοµιµοποίηση των οικογενειαρχών και εργαζόµενων µεταναστών. 3. Ποια δικαιώµατα πιστεύεις ότι πρέπει να έχουν οι µετανάστες; Οι µαθητές απάντησαν σε ποσοστό 9,7 πως τα Εργασιακά δικαιώµατα πρέπει να έχουν οι µετανάστες, το 4,9 % τα Εκπαιδευτικά, ενώ το 1,9% τα Θρησκευτικά. Όλα το 21,4% και Κανένα το 8,7%. Περίπου το ¼, συγκεκριµένα το 24,3% Εργασιακά- εκπαιδευτικά-θρησκευτικά ενώ το 18,4% τα Εργασιακάεκπαιδευτικά, ενώ τα Εργασιακά-εκλογικά- εκπαιδευτικά το 9,7%. Ο συνδυασµός των απαντήσεων δείχνει πως οι περισσότεροι πιστεύουν πως οι µετανάστες πρέπει να έχουν κυρίως εργασιακά και εκπαιδευτικά δικαιώµατα, γιατί έχουν συνηθίσει την ύπαρξη µεταναστών ως εργαζόµενους και ως συµµαθητές, ενώ η µεγάλη πλειοψηφία πιστεύει ότι δεν πρέπει να έχουν εκλογικά δικαιώµατα και να έχουν δύναµη µε τη ψήφο τους. 4. Πιστεύεις ότι στη χώρα σου υπάρχει διαχωρισµός των µεταναστών ανάλογα µε: Οι ανήλικοι µαθητές δηλώνουν ότι υπάρχει διαχωρισµός των µεταναστών ανάλογα µε τη Χώρα προέλευσης σε ποσοστό 22,3%, την Εθνικότητα σε ποσοστό 14,6%, το έρµα σε ποσοστό 4,9%, το Θρήσκευµα σε ποσοστό 3,9%, και Όλα σε ποσοστό 22,3%. Αρκετά µεγάλος αριθµός µαθητών σε ποσοστό 16,5% δηλώνει τον συνδυασµό Χώρα προέλευσης και Εθνικότητα, ενώ τον συνδυασµό Χώρα και έρµα το 9,7%. Εθνικότητα Χρώµα - Θρησκεία Κυρίαρχοι παράγοντες διαχωρισµού των µεταναστών είναι η χώρα προέλευσης και η εθνικότητα (οι πιο πολλοί θεωρούν ότι είναι το ίδιο) ενώ δεν είναι σηµαντικοί το δέρµα και η θρησκεία. Στην περιοχή µας είναι µικρός ο αριθµός των µεταναστών µε διαφορετικό δέρµα από τους κατοίκους. Κατόπιν ζητήθηκε από του µαθητές να απαντήσουν αν αισθάνονται πολίτες της χώρας που διαµένουν και το ρόλο που παίζει η θρησκεία στις σχέσεις µε τους άλλους και να δικαιολογήσουν την απάντησή τους. Οι ερωτήσεις, τα ποσοστά των απαντήσεων και οι δικαιολογήσεις τους, σε κάθε ερώτηση είναι: 5. Αισθάνεστε Έλληνας πολίτης: Η ισχυρή πλειονότητα των ερωτηθέντων σε ποσοστό 94%, απάντησε πως αισθάνεται έλληνας πολίτης ενώ το υπόλοιπο 6% όχι. Αρνητικά απάντησαν µερικά παιδιά από την Αλβανία. 6. Θεωρείτε ότι η θρησκεία είναι σηµαντικός παράγοντας στις σχέσεις σας µε τους άλλους ανθρώπους;

6 Η θρησκεία θεωρείται σηµαντικός παράγοντας µόνο από το 17,6% των ανηλίκων µαθητών, ενώ στην πλειονότητά τους σε ποσοστό 82,4% δεν τον θεωρούν σηµαντικό. Αυτοί που επηρεάζονται από τη θρησκεία απάντησαν ότι: Η κοινή θρησκεία µας δένει περισσότερο, δείχνει το είδος του ανθρώπου, δηµιουργεί κοινές πεποιθήσεις, ενδιαφέροντα, αντιλήψεις σε πολλούς τοµείς όπως στα στις σχέσεις, στα ήθη και στα έθιµα της περιοχής. Οι Έλληνες ως λαός είµαστε προκατειληµµένοι και δύσκολα αποδεχόµαστε το διαφορετικό. Στις νεαρές ηλικίες η θρησκεία δεν παίζει µεγάλο ρόλο στις σχέσεις των παιδιών. Γ. Η ΣΧΕΣΗ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ Αρχικά ζητήθηκε η άποψη των νεαρών µαθητών να εκφράσουν τα συναισθήµατά τους απέναντι στους µετανάστες, να αναφέρουν αν έχουν δεχθεί ή έχουν ασκήσει ρατσιστική επίθεση, να δηλώσουν τον βαθµό αποδοχής και την εθνικότητα των µεταναστών σε διάφορα είδη σχέσεων και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση τους. Οι µαθητές είχαν τη δυνατότητα να δώσουν µια απάντηση στα πέντε πρώτα ερωτήµατα και να εκφράσουν συναισθήµατα, ενώ στις δυο τελευταίες ερωτήσεις είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν περισσότερες από µια απαντήσεις. 1. Τι είδους συναισθήµατα έχετε απέναντι στους µετανάστες; Οι ανήλικοι µαθητές δηλώνουν ότι έχουν θετικά συναισθήµατα σε ποσοστό 61,2%, ενώ αρνητικά στο υπόλοιπο 38,8%. Τα θετικά συναισθήµατα είναι: Συµπόνια, Λύπη, Κατανόηση, Συµπάθεια, Αγάπη, Ενδιαφέρον Τα αρνητικά συναισθήµατα είναι: Φόβος, Μίσος, Απέχθεια - Αντιπάθεια, Επιφύλαξη 2. Έχετε δεχθεί ρατσιστική επίθεση (σωµατική ή λεκτική) στο σχολείο ή στο χώρο εργασίας σας; Σε ποσοστό 24% έχουν δεχθεί ρατσιστική επίθεση ενώ στο 72,8% όχι. Ελάχιστοι απάντησαν πως δεν απαντούν/δεν ξέρουν (2,9%). Έγινε διερεύνηση των απαντήσεων χωριστά για τα δύο φύλα και οι απαντήσεις ήταν αναλυτικά: Αγόρια: Ναι (27,1%), Όχι (68,8%), Ξ/ Α (4,2%) Κορίτσια: Ναι (22,2%), Όχι (75,9%), Ξ/ Α (1,9%) 3. Έχετε ασκήσει ρατσιστική επίθεση (σωµατική ή λεκτική) στο σχολείο ή στο χώρο εργασίας σας; Το 21,4% των ερωτηθέντων απαντά πως έχει ασκήσει ενώ το 77,6% πως δεν έχει ασκήσει. Μόνο το 1% απάντησε πως δεν απαντά/ δεν ξέρει. Οι απαντήσεις των δύο φύλων χωριστά ήταν: Αγόρια: Ναι (29,2 %), Όχι (70,8% ) Κορίτσια: Ναι (14,8%), Όχι (83,3%), Ξ/ Α (1,9%) Το ένα στα τέσσερα παιδιά έχει δεχθεί ή έχει ασκήσει ρατσιστική επίθεση ενώ τα µισά από αυτά είναι αγόρια που έχουν δεχθεί και έχουν ασκήσει.

7 4. Πόσο θα δεχόσασταν έναν µετανάστη σε: Ο βαθµός αποδοχής των µεταναστών σε διάφορες σχέσεις όπως την κοινωνική, φιλική, εργασιακή αλλά και πιο στενές όπως οικογενειακή και σχέση γάµου ποικίλει. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται πως κατανέµονται οι απαντήσεις των ερωτηθέντων µαθητών σε ποσοστά για κάθε σχέση. Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ Οικογενειακή σχέση 31,4 26,5 27,5 7,8 6,9 Κοινωνική σχέση 13,6 24,3 30,1 21,4 10,7 Φιλική σχέση 10,8 23,5 23,5 26,6 15,7 Εργασία Σχέση γάµου 38,5 28,7 22,8 4 5,9 Όσο η σχέση είναι πιο χαλαρή η αποδοχή είναι πιο µεγάλη, ενώ όσο η σχέση γίνεται πιο στενή η αποδοχή γίνεται πιο µικρή. 5. Θα αποδεχόσασταν τους παρακάτω µετανάστες ως: Οι ερωτηθέντες µαθητές καλούνταν να απαντήσουν ποιον από τους Βαλκάνιο, Αφρικανό, Ασιάτη, Βορειοευρωπαίο ή Αµερικανό θα αποδεχόταν στις περιπτώσεις επίσκεψης στη χώρα µας, πολίτη της χώρας µας, γείτονα, συνάδελφο, συγκάτοικο, φίλο και ερωτικό σύντροφο. Για κάθε περίσταση τα ποσοστά των απαντήσεων που δόθηκαν παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: Βαλκάνιο Αφρικανό Ασιάτη Βορειοευρωπαίο Αµερικάνο επισκέπτη της χώρας σας πολίτη της χώρας σας 19,4 11,2 3,1 38,8 27,6 γείτονα συνάδελφο 22,4 6,1 4,1 35,7 31,6 συγκάτοικο 25,3 4,2 3,2 25,3 42,1 φίλο 22,1 10,5 7,4 22,1 37,9

8 ερωτικό σύντροφο ,1 22,9 49 µέλος σε µια στενή σχέση γάµου 26,1 7,6 1,1 28,3 37 Πιο µεγάλη είναι η αποδοχή των Αµερικάνων και των Βορειοευρωπαίων, µικρότερη των Βαλκάνιων γειτόνων µας, ενώ των Αφρικανών και των Ασιατών είναι πολύ µικρή. 6. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη στάση σας απέναντι στους ξένους µαθητές; Τη στάση των ανηλίκων µαθητών απέναντι στους ξένους µαθητές φαίνεται από τις απαντήσεις τους να επηρεάζουν τα ΜΜΕ σε ποσοστό 16,5%, η Οικογένεια στο 12,6%, οι Φίλοι στο 5,9%, η Θρησκεία στο 1,9%, Άλλος (3,9%), Κανένας (20,4%). Σηµαντικό ποσοστό παρουσιάζεται στον συνδυασµό ΜΜΕ Οικογένεια-φίλοι και συγκεκριµένα έχουµε το 23,3%. Οι άλλοι παράγοντες που αναφέρθηκαν ότι επηρεάζουν τη στάση των µαθητών είναι το σχολείο, η ατοµική συµπεριφορά, η πολιτική τους προσέγγιση 7. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη στάση σας απέναντι στους µετανάστες; Την στάση των µαθητών απέναντι στους µετανάστες φαίνεται να επηρεάζουν σε ποσοστό 21,4% τα ΜΜΕ, στο 10,7% η Οικογένεια, οι Φίλοι στο 6,8%, η Θρησκεία στο 2,9%, Άλλος (3,9%), ενώ το 13,6% δήλωσε πως κανένας παράγοντας δεν το επηρεάζει. Ο συνδυασµός των ΜΜΕ και Οικογένεια (κ. ά) επηρεάζει σε ποσοστό 24,3%. Από τον συνδυασµό των παραπάνω παραγόντων προκύπτει ότι µεγαλύτερη επίδραση στα νέα παιδιά έχουν κυρίως τα ΜΜΕ και η οικογένεια, λιγότερο οι φίλοι και ελάχιστα η θρησκεία.. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ζητήθηκε από τους µαθητές να αξιολογήσουν τη συµβολή της µετανάστευσης σε διάφορους τοµείς της καθηµερινότητάς µας και ως τελικό συµπέρασµα να αναφέρουν αν η ύπαρξη µεταναστών είναι ωφέλιµη ή βλαβερή. Εδώ υπήρχε δυνατότητα επιλογής µιας απάντησης. 1. Πως αξιολογείτε τη συµβολή της µετανάστευσης στον ή στην: Οι µαθητές αξιολόγησαν τη συµβολή της µετανάστευσης στα θέµατα ασφάλειας, καθηµερινότητας, πολιτισµού, εγκληµατικότητας, βίας, οικονοµίας, αλλοίωση της εθνικής ταυτότητας από πολύ αρνητικά έως πολύ θετικά. Για κάθε θέµα παρουσιάζονται τα ποσοστά των απαντήσεών τους στον παρακάτω πίνακα: Πολύ αρνητικά Αρνητικά Ουδέτερα Θετικά Πολύ θετικά Ασφάλεια 14, ,7 2,9 4,9 Καθηµερινότητα 10,8 21, ,7 2,9 Πολιτισµό 7,8 17,6 40,2 26,5 7,8

9 Εγκληµατικότητα 23,8 43,6 22,8 7,9 2 Βία 24,5 41,2 25,5 6,9 2 Οικονοµία 10,7 26,2 41,7 18,4 2,9 Αλλοίωση εθνικής ταυτότητας 19,4 29,1 39,8 8,7 2,9 2. Η ύπαρξη µεταναστών ωφελεί ή βλάπτει τη χώρα που διαµένετε; Στην γενική ερώτηση αν η ύπαρξη µεταναστών βλάπτει ή ωφελεί τη χώρα οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν πως Ωφελεί σε ποσοστό 18,4% ενώ Βλάπτει σε ποσοστό 40,8%. Ένα µεγάλο ποσοστό, 40,8%, των ερωτηθέντων δήλωσαν δεν ξέρω δεν απαντώ. Το συµπέρασµα που προκύπτει από τα τελευταία αποτελέσµατα είναι πως οι ανήλικοι µαθητές πιστεύουν ότι η ύπαρξη µεταναστών βλάπτει την Ελλάδα και αξιολογούν αρνητικά την συµβολή τους στους πιο πολλούς τοµείς της καθηµερινής ζωής. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το δείγµα µας περιελάµβανε άντρες και γυναίκες στο ίδιο περίπου ποσοστό. Η πλειοψηφία όµως του δείγµατος ήταν µαθητές και µάλιστα λιγότερο από 10% ήταν αλλοδαποί, οι οποίοι κατά κύριο λόγο έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Οι ανήλικοι µαθητές φάνηκε ότι δεν έχουν ξεκάθαρη άποψη για την ακολουθούµενη ελληνική και ευρωπαϊκή µεταναστευτική πολιτική και την ενσωµάτωση των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία, γιατί δεν είναι ενηµερωµένοι σε τέτοια ζητήµατα και δεν τα γνωρίζουν. εν τρέφουν αισθήµατα ξενοφοβίας και δεν πιστεύουν ότι οι ξένοι είναι η αιτία για την ανεργία και για την αλλοίωση της εθνικής µας ταυτότητας. Αντίθετα, το µεγαλύτερο ποσοστό των ενηλίκων, που έχει τη δυνατότητα και τις εµπειρίες να κρίνει πιο σύνθετα ζητήµατα, κρίνει αρνητικά την ακολουθούµενη ελληνική και ευρωπαϊκή µεταναστευτική πολιτική, καθώς και την πολίτικη εκπαίδευσης των µεταναστών. Ωστόσο δεν είναι ξενοφοβικό και δεν θεωρεί ότι οι µετανάστες είναι υπεύθυνοι για την ανεργία και τον κίνδυνο αλλοίωσης της εθνικής ταυτότητας. Η µεγάλη πλειοψηφία των µαθητών αλλά και των ενηλίκων είναι θετική στη νοµιµοποίηση των οικογενειαρχών και των εργαζόµενων µεταναστών. Ο συνδυασµός των απαντήσεων δείχνει πως οι περισσότεροι µαθητές αλλά και οι ενήλικες πιστεύουν πως οι µετανάστες πρέπει να έχουν κυρίως εργασιακά και εκπαιδευτικά δικαιώµατα, ενώ και οι δυο κατηγορίες ερωτηθέντων πιστεύουν ότι οι µετανάστες δεν πρέπει να έχουν εκλογικά δικαιώµατα και δύναµη µε την ψήφο τους.

10 Κυρίαρχοι παράγοντες διαχωρισµού των µεταναστών είναι η χώρα προέλευσης και η εθνικότητα (οι πιο πολλοί θεωρούν ότι είναι το ίδιο), ενώ δεν είναι σηµαντικοί παράγοντες το χρώµα δέρµατος και η θρησκεία. Η ΣΧΕΣΗ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ Οι ανήλικοι µαθητές αλλά και οι ενήλικες δηλώνουν ότι έχουν θετικά συναισθήµατα σε ποσοστό 61,2%. Τα θετικά συναισθήµατα είναι: συµπόνια, λύπη, κατανόηση, συµπάθεια, αγάπη, ενδιαφέρον. Τα αρνητικά συναισθήµατα είναι: φόβος, µίσος, απέχθεια - αντιπάθεια, επιφύλαξη Ένα στα τέσσερα παιδιά έχει δεχθεί ή έχει ασκήσει ρατσιστική επίθεση ενώ τα µισά από αυτά που έχουν δεχθεί και έχουν ασκήσει ρατσιστική επίθεση είναι αγόρια. Αντίθετα οι ενήλικες δηλώνουν ότι δεν έχουν δεχθεί ή έχουν ασκήσει ρατσιστική επίθεση. Στο ερώτηµα «Πόσο θα δεχόσασταν έναν µετανάστη σε διάφορες σχέσεις» οι απαντήσεις έδειξαν ότι και στους µαθητές και στους ενήλικες ο βαθµός αποδοχής των µεταναστών ποικίλει ανάλογα µε το είδος της σχέσης. Όσο η σχέση είναι πιο χαλαρή, η αποδοχή είναι πιο µεγάλη, ενώ όσο η σχέση γίνεται πιο στενή, η αποδοχή γίνεται πιο µικρή. Η µόνη διαφορά είναι ότι οι ενήλικες δέχονται τους µετανάστες στο εργασιακό περιβάλλον. Αξιοσηµείωτη ήταν η διαφορά που παρουσιάστηκε στις απαντήσεις µαθητών και ενηλίκων ως προς την αποδοχή Βαλκάνιων, Αφρικανών, Ασιατών, Βορειοευρωπαίων ή Αµερικάνων.Οι ερωτηθέντες µαθητές αποδέχονται πολύ περισσότερο τους Αµερικάνους και έπειτα τους Βορειοευρωπαίους,λιγότερο τους Βαλκάνιους γείτονές µας, και ελάχιστα τους Αφρικανούς και τους Ασιάτες. Αντίθετα στους ενήλικες µεγάλη είναι η αποδοχή των Βορειοευρωπαίων και στη συνέχεια των Βαλκάνιων γειτόνων µας, ενώ ελάχιστοι αποδέχονται τους Αφρικανούς και τους Ασιάτες. Στο ερώτηµα «Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη στάση σας απέναντι στους ξένους µαθητές και στους µετανάστες» οι απαντήσεις έδειξαν ότι µεγαλύτερη επίδραση στα νέα παιδιά έχουν κυρίως τα ΜΜΕ και η οικογένεια, λιγότερο οι φίλοι και ελάχιστα η θρησκεία. Από τον συνδυασµό των παραπάνω παραγόντων προκύπτει ότι τα ΜΜΕ επηρεάζουν τη στάση των ενηλίκων στο γενικότερο ζήτηµα των µεταναστών όχι όµως σε ζητήµατα που αφορούν στους ξένους µαθητές. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Το συµπέρασµα που προέκυψε από τα τελευταία αποτελέσµατα είναι πως οι ανήλικοι µαθητές πιστεύουν ότι η ύπαρξη µεταναστών βλάπτει την Ελλάδα και αξιολογούν αρνητικά την συµβολή τους στους πιο πολλούς τοµείς της καθηµερινής ζωής. Αντίθετα οι ενήλικες πιστεύουν ότι η ύπαρξη µεταναστών πιο πολύ ωφελεί την Ελλάδα και αξιολογούν αρνητικά την συµβολή των µεταναστών στους τοµείς της βίας, της ασφάλειας και της εγκληµατικότητας

11 ΣΤΑΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Αρχικά ζητήθηκε η άποψη των ενηλίκων, εκπαιδευτικών και µαθητών, για διάφορα κοινωνικά θέµατα και πολιτικές επιλογές που σχετίζονται µε την ύπαρξη µεταναστών. Είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν µια απάντηση. Η ερώτηση και τα ποσοστά των απαντήσεων αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. 1. Ερώτηση: Ποια η άποψή σας για τα παρακάτω κοινωνικά θέµατα: Απόλυτα Αρνητική Αρνητική Ούτε θετική ούτε αρνητική Θετική Πολύ Θετική Εθνική πολιτική µεταναστευτική 23,5 32,4 26,5 17,6 0 Ευρωπαϊκή µεταναστευτική πολιτική 8,8 35,3 35,3 17,6 2,9 Ξενοφοβία 23,5 29,4 26,5 17,6 2,9 Η ανεργία οφείλεται στους µετανάστες 38,2 17,6 29,4 14,7 0 Υπάρχει αλλοίωση της εθνικής ταυτότητας λόγω µεταναστών 20,6 35,3 11,8 32,4 0 Πολιτική για την εκπαίδευση των µεταναστών 23,5 26,5 20,6 14,7 14,7

12 Ενσωµάτωση µεταναστών των 14,7 23,5 14,7 38,2 8,8 Το µεγαλύτερο ποσοστό των ενηλίκων, που έχει τη δυνατότητα και τις εµπειρίες να κρίνει πιο σύνθετα ζητήµατα, κρίνει αρνητικά την ακολουθούµενη ελληνική και ευρωπαϊκή µεταναστευτική πολιτική, καθώς και την πολίτικη εκπαίδευσής τους, δεν είναι ξενοφοβικό και δεν θεωρεί ότι οι µετανάστες είναι υπεύθυνοι για την ανεργία και τον κίνδυνο αλλοίωσης της εθνικής ταυτότητας. Στη συνέχεια οι ενήλικες ερωτήθηκαν για τις κατηγορίες των µεταναστών που πρέπει να νοµιµοποιούνται, τα δικαιώµατα που πρέπει να έχουν και τους παράγοντες που επηρεάζουν τον διαχωρισµό των µεταναστών. Οι ερωτώµενοι είχαν την δυνατότητα να επιλέξουν περισσότερες από µια απαντήσεις. 2. Ποιες κατηγορίες µεταναστών πιστεύεις ότι πρέπει να νοµιµοποιούνται; Οι ενήλικες ερωτηθέντες δήλωσαν σε ποσοστό 20,6% πως οι Εργαζόµενοι είναι αυτοί που πρέπει να νοµιµοποιηθούν, σε ένα ποσοστό 14,7% οι Οικογένειες, σε ποσοστό 23,5% οι Εργαζόµενοι & Οικογένεια, σε ποσοστό 20,6% δήλωσαν Όλοι, ενώ εµφανίζεται και ένα ποσοστό αυτό του 11,7% που δήλωσε Κανείς. Η µεγάλη πλειοψηφία είναι θετική στη νοµιµοποίηση των οικογενειαρχών και εργαζόµενων µεταναστών. 3. Ποια δικαιώµατα πιστεύεις ότι πρέπει να έχουν οι µετανάστες; Όσον αφορά στα δικαιώµατα που πρέπει να έχουν οι µετανάστες, οι απαντήσεις έδωσαν: Εργασιακά σε ποσοστό 5,9%, Θρησκευτικά σε ποσοστό 2,9%, όλα σε ένα ποσοστό 26,5%, Κανένα στο 14,7%, Εργασιακά- εκπαιδευτικά σε ποσοστό 20,6%, Εργασιακά- εκπαιδευτικά-θρησκευτικά στο 20,6% και τέλος Εργασιακά-εκλογικά- εκπαιδευτικά σε ποσοστό 8,8%. Ο συνδυασµός των απαντήσεων δείχνει πως οι περισσότεροι πιστεύουν πως οι µετανάστες πρέπει να έχουν κυρίως εργασιακά και εκπαιδευτικά δικαιώµατα, γιατί έχουν συνηθίσει την ύπαρξη µεταναστών ως εργαζόµενους µε δικαίωµα µόρφωσης των παιδιών τους, ενώ η µεγάλη πλειοψηφία δεν είναι θετική στην απόδοση εκλογικών δικαιωµάτων. 4. Πιστεύεις ότι στη χώρα σου υπάρχει διαχωρισµός των µεταναστών ανάλογα µε: Οι ερωτηθέντες ενήλικες δηλώνουν ότι η Χώρα προέλευσης αποτελεί κριτήριο για τον διαχωρισµό των µεταναστών σε ποσοστό 26,5%, η Εθνικότητα σε ένα µικρό ποσοστό 5,9%, το έρµα σε ένα ακόµη µικρότερο ποσοστό 3,9%, το Θρήσκευµα στο ποσοστό του 5,9%, ενώ Όλα στο 14,7%. Χώρα προέλευσης - Εθνικότητα (8,8%), Χώρα προέλευσης Εθνικότητα έρµα (5,9%) Κυρίαρχοι παράγοντες διαχωρισµού των µεταναστών είναι η χώρα προέλευσης και η εθνικότητα (οι πιο πολλοί θεωρούν ότι είναι το ίδιο), επηρεάζει λίγο το χρώµα του δέρµατος ενώ δεν είναι σηµαντική το θρήσκευµα

13 5. Αισθάνεστε Έλληνας πολίτης: Το 94,1% των ενηλίκων απάντησαν πως αισθάνονται Έλληνες πολίτες ενώ το 5,9% ότι δεν αισθάνονται έτσι. Αρνητικά απάντησαν και Έλληνες εκτός από τους αλλοδαπούς. 6. Θεωρείτε ότι η θρησκεία είναι σηµαντικός παράγοντας στις σχέσεις σας µε τους άλλους ανθρώπους; Για τους περισσότερους ενήλικες, σε ποσοστό 91,2% η θρησκεία δεν είναι σηµαντικός παράγοντας στις σχέσεις µε τους άλλους ανθρώπους, ενώ για το υπόλοιπο 8,8% είναι. Στις µεγαλύτερες ηλικίες η θρησκεία έχει µικρή επίδραση στις ανθρώπινες σχέσεις. Γ. Η ΣΧΕΣΗ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ Αρχικά ζητήθηκε η άποψη των ενηλίκων να εκφράσουν τα συναισθήµατά τους απέναντι στους µετανάστες, να αναφέρουν αν έχουν δεχθεί ή έχουν ασκήσει ρατσιστική επίθεση, να δηλώσουν τον βαθµό αποδοχής και την εθνικότητα των µεταναστών σε διάφορα είδη σχέσεων και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση τους Είχαν τη δυνατότητα να δώσουν µια απάντηση στα πέντε πρώτα ερωτήµατα και να εκφράσουν συναισθήµατα, ενώ στις δυο τελευταίες ερωτήσεις είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν περισσότερες από µια απαντήσεις. 1. Τι είδους συναισθήµατα έχετε απέναντι στους µετανάστες; Τα συναισθήµατα που τρέφουν οι ενήλικοι ερωτηθέντες για τους µετανάστες είναι Θετικά σε ένα ποσοστό 67,6% ενώ Αρνητικά στο υπόλοιπο ποσοστό 33,4%. 2. Έχετε δεχθεί ρατσιστική επίθεση (σωµατική ή λεκτική) στο σχολείο ή στο χώρο εργασίας σας; Το 14,7% των ενηλίκων ερωτηθέντων δηλώνει πως έχει δεχθεί σωµατική ή λεκτική ρατσιστική επίθεση ενώ στην πλειονότητά τους σε ποσοστό 85,3% όχι. 3. Έχετε ασκήσει ρατσιστική επίθεση (σωµατική ή λεκτική) στο σχολείο ή στο χώρο εργασίας σας; Μόνο το 2,4% των ενηλίκων ερωτηθέντων δηλώνει πως έχει ασκήσει ρατσιστική επίθεση στο σχολείο ή στο χώρο εργασίας των, ενώ όλοι οι υπόλοιποι σε ποσοστό 97,6% πως όχι. Τα αισθήµατα των περισσοτέρων απέναντι στους µετανάστες είναι θετικά και δεν έχουν δεχθεί ή έχουν ασκήσει ρατσιστική επίθεση. 4. Πόσο θα δεχόσασταν έναν µετανάστη σε: Ο βαθµός αποδοχής των µεταναστών σε διάφορες σχέσεις όπως τις κοινωνικές, φιλικές, εργασιακές αλλά και πιο στενές, όπως οικογενειακές και σχέσεις γάµου, ποικίλει και στην περίπτωση των ενηλίκων ερωτηθέντων. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται πως κατανέµονται οι απαντήσεις σε ποσοστά για κάθε σχέση.

14 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ Οικογενειακή σχέση 24,2 36,4 18,2 12,1 9,1 Κοινωνική σχέση 9,1 18,2 30,3 21,2 21,2 Φιλική σχέση 12,1 15,2 24,2 27,3 21,2 Εργασία 6,1 21,2 12,1 33,3 27,3 Σχέση γάµου 36,4 24,2 9,1 18,2 12,1 Όσο η σχέση είναι πιο µακρινή η αποδοχή είναι πιο µεγάλη, ενώ όσο η σχέση γίνεται πιο στενή η αποδοχή γίνεται πιο µικρή. Κυρίως οι ενήλικοι δέχονται τους µετανάστες στο εργασιακό περιβάλλον. 5. Θα αποδεχόσασταν τους παρακάτω µετανάστες ως: Οι ερωτηθέντες ενήλικες καλούνταν να απαντήσουν ποιον από τους: Βαλκάνιο, Αφρικανό, Ασιάτη, Βορειοευρωπαίο ή Αµερικανό θα αποδεχόταν στις περιπτώσεις επίσκεψης στη χώρα µας, πολίτη της χώρας µας, γείτονα, συνάδελφο, συγκάτοικο, φίλο και ερωτικό σύντροφο. Για κάθε περίσταση τα ποσοστά των απαντήσεων που δόθηκαν παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: Βαλκάνιο Αφρικανό Ασιάτη Βορειοευρωπαίο Αµερικάνο επισκέπτη της χώρας σας 24,2 6,1 12,1 39,4 18,2 πολίτη της χώρας σας 19,4 0 3,2 64,5 12,9 γείτονα 25,1 9,4 3, ,5 συνάδελφο 12,5 3,1 6,3 65,6 12,5 συγκάτοικο 23, ,7 φίλο 29 9,7 0 54,8 6,5

15 ερωτικό σύντροφο 26,7 3,3 6,7 56,7 6,7 µέλος σε µια στενή σχέση γάµου ,2 58,1 9,7 Μεγάλη είναι η αποδοχή των Βορειοευρωπαίων και στη συνέχεα των Βαλκάνιων γειτόνων µας, ενώ ελάχιστοι αποδέχονται τους Αφρικανούς και τους Ασιάτες. 6. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη στάση σας απέναντι στους ξένους µαθητές; Το 50% των ερωτηθέντων ενηλίκων δήλωσε πως δεν επηρεάζεται από κανένας όσον αφορά στη στάση του απέναντι στους µετανάστες. Φαίνεται να επηρεάζεται από τα ΜΜΕ το 11,8%, από την Οικογένεια το 2,9%, τους Φίλους το 2,9%, τη Θρησκεία το 5,9%, ενώ Άλλος δήλωσε το 2,9%. Ο συνδυασµός ΜΜΕ Οικογένεια-Φίλοι ήταν σε ποσοστό 14,7%. 7. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη στάση σας απέναντι στους µετανάστες; Και στην περίπτωση αυτή το 44,1% των ερωτηθέντων ενηλίκων δήλωσε πως κανένας παράγοντας δεν επηρεάζει την στάση του απέναντι στους µετανάστες, Από τα ΜΜΕ επηρεάζεται το 29,4 %, τη Θρησκεία το 2,9%, Άλλος το 2,9%. Τον συνδυασµό ΜΜΕ Θρησκεία (κ.α) δηλώνει το 14,7% των ερωτηθέντων. Από τον συνδυασµό των παραπάνω παραγόντων προκύπτει ότι µεγαλύτερη επίδραση στα ενήλικες έχουν τα ΜΜΕ για το γενικότερο ζήτηµα των µεταναστών και λιγότερο για τους ξένους µαθητές... ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ζητήθηκε από τους ενήλικες να αξιολογήσουν τη συµβολή της µετανάστευσης σε διάφορους τοµείς της καθηµερινότητάς µας και ως τελικό συµπέρασµα να αναφέρουν αν η ύπαρξη µεταναστών είναι ωφέλιµη ή βλαβερή. Εδώ υπήρχε δυνατότητα επιλογής µιας απάντησης. 1. Πως αξιολογείτε τη συµβολή της µετανάστευσης στον ή στην: Οι ερωτηθέντες αξιολόγησαν τη συµβολή της µετανάστευσης στα θέµατα: ασφάλειας, καθηµερινότητας, πολιτισµού, εγκληµατικότητας, βίας, οικονοµίας, αλλοίωση της εθνικής ταυτότητας από πολύ αρνητικά έως πολύ θετικά. Για κάθε θέµα παρουσιάζονται τα ποσοστά των απαντήσεών τους στον παρακάτω πίνακα: Πολύ αρνητικά Αρνητικά Ουδέτερα Θετικά Πολύ θετικά Ασφάλεια 26, ,6 2,9 0 Καθηµερινότητα 6,3 31,3 46,9 15,6 0

16 Πολιτισµό 9,4 18,8 31,3 37,5 3,1 Εγκληµατικότητα 23,5 44,1 17,6 14,7 0 Βία 17,6 44,1 26,5 11,8 0 Οικονοµία 11,8 26,5 23,5 35,3 2,9 Αλλοίωση εθνικής ταυτότητας 22,6 12,9 41,9 19,4 3,2 2. Η ύπαρξη µεταναστών ωφελεί ή βλάπτει τη χώρα που διαµένετε; Για το 44,1% των ερωτηθέντων ενηλίκων η ύπαρξη των µεταναστών ωφελεί τη χώρα που διαµένουν, για το 29,4% τη βλάπτει, ενώ σηµαντικό ποσοστό 26,5% δήλωσε δεν ξέρω/δεν απαντώ. Το συµπέρασµα που προκύπτει από τα τελευταία αποτελέσµατα είναι πως οι ενήλικες πιστεύουν ότι η ύπαρξη µεταναστών πιο πολύ ωφελεί την Ελλάδα και αξιολογούν αρνητικά την συµβολή τους στους τοµείς της βίας, της ασφάλειας και της εγκληµατικότητας. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το δείγµα µας περιελάµβανε άντρες και γυναίκες στο ίδιο περίπου ποσοστό. Η πλειοψηφία όµως του δείγµατος ήταν µαθητές και µάλιστα λιγότερο από 10% ήταν αλλοδαποί, οι οποίοι κατά κύριο λόγο έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Οι ανήλικοι φάνηκε ότι δεν έχουν ξεκάθαρη άποψη για την ακολουθούµενη ελληνική και ευρωπαϊκή µεταναστευτική πολιτική και την ενσωµάτωση των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία, γιατί δεν είναι ενηµερωµένοι σε τέτοια ζητήµατα και δεν τα γνωρίζουν. εν τρέφουν αισθήµατα ξενοφοβίας και δεν πιστεύουν ότι οι ξένοι είναι η αιτία για την ανεργία και για την αλλοίωση της εθνικής µας ταυτότητας. Αντίθετα, το µεγαλύτερο ποσοστό των ενηλίκων, που έχει τη δυνατότητα και τις εµπειρίες να κρίνει πιο σύνθετα ζητήµατα, κρίνει αρνητικά την ακολουθούµενη ελληνική και ευρωπαϊκή µεταναστευτική πολιτική, καθώς και την πολιτική εκπαίδευσης των µεταναστών. Ωστόσο δεν είναι ξενοφοβικό και δεν θεωρεί ότι οι µετανάστες είναι υπεύθυνοι για την ανεργία και τον κίνδυνο αλλοίωσης της εθνικής ταυτότητας. Η µεγάλη πλειοψηφία µαθητών και ενηλίκων είναι θετική στη νοµιµοποίηση των οικογενειαρχών και των εργαζόµενων µεταναστών. Ο συνδυασµός των απαντήσεων δείχνει πως οι περισσότεροι µαθητές αλλά και οι ενήλικες πιστεύουν πως οι µετανάστες πρέπει να έχουν κυρίως εργασιακά και εκπαιδευτικά δικαιώµατα, ενώ η µεγάλη πλειοψηφία πιστεύει ότι οι µετανάστες δεν πρέπει να έχουν εκλογικά δικαιώµατα και δύναµη µε την ψήφο τους.

17 Κυρίαρχοι παράγοντες διαχωρισµού των µεταναστών είναι η χώρα προέλευσης και η εθνικότητα (οι πιο πολλοί θεωρούν ότι είναι το ίδιο), ενώ δεν είναι σηµαντικοί παράγοντες το χρώµα δέρµατος και η θρησκεία. Η ΣΧΕΣΗ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ Οι ανήλικοι µαθητές αλλά και οι ενήλικες δηλώνουν ότι έχουν θετικά συναισθήµατα σε ποσοστό 61,2%. Τα θετικά συναισθήµατα είναι: συµπόνια, λύπη, κατανόηση, συµπάθεια, αγάπη, ενδιαφέρον. Τα αρνητικά συναισθήµατα είναι: φόβος, µίσος, απέχθεια - αντιπάθεια, επιφύλαξη Ένα στα τέσσερα παιδιά έχει δεχθεί ή έχει ασκήσει ρατσιστική επίθεση ενώ τα µισά από αυτά είναι αγόρια που έχουν δεχθεί και έχουν ασκήσει ρατσιστική επίθεση. Αντίθετα οι ενήλικες δηλώνουν ότι δεν έχουν δεχθεί ή έχουν ασκήσει ρατσιστική επίθεση. Στο ερώτηµα «Πόσο θα δεχόσασταν έναν µετανάστη σε διάφορες σχέσεις» οι απαντήσεις έδειξαν ότι και στους µαθητές και στους ενήλικες ο βαθµός αποδοχής των µεταναστών ποικίλει ανάλογα µε το είδος της σχέσης. Όσο η σχέση είναι πιο χαλαρή, η αποδοχή είναι πιο µεγάλη, ενώ όσο η σχέση γίνεται πιο στενή, η αποδοχή γίνεται πιο µικρή. Η µόνη διαφορά είναι ότι οι ενήλικες δέχονται τους µετανάστες στο εργασιακό περιβάλλον. Αξιοσηµείωτη ήταν η διαφορά που παρουσιάστηκε στις απαντήσεις µαθητών και ενηλίκων ως προς την αποδοχή Βαλκάνιων, Αφρικανών, Ασιατών, Βορειοευρωπαίων ή Αµερικάνων.Οι ερωτηθέντες µαθητές αποδέχονται πολύ περισσότερο τους Αµερικάνους και έπειτα τους Βορειοευρωπαίους,λιγότερο τους Βαλκάνιους γείτονές µας, και ελάχιστα τους Αφρικανούς και τους Ασιάτες. Αντίθετα στους ενήλικες µεγάλη είναι η αποδοχή των Βορειοευρωπαίων και στη συνέχεια των Βαλκάνιων γειτόνων µας, ενώ ελάχιστοι αποδέχονται τους Αφρικανούς και τους Ασιάτες. Στο ερώτηµα «Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη στάση σας απέναντι στους ξένους µαθητές και στους µετανάστες» οι απαντήσεις έδειξαν ότι µεγαλύτερη επίδραση στα νέα παιδιά έχουν κυρίως τα ΜΜΕ και η οικογένεια, λιγότερο οι φίλοι και ελάχιστα η θρησκεία. Από τον συνδυασµό των παραπάνω παραγόντων προκύπτει ότι τα ΜΜΕ επηρεάζουν τη στάση των ενηλίκων στο γενικότερο ζήτηµα των µεταναστών όχι όµως σε ζητήµατα που αφορούν στους ξένους µαθητές. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Το συµπέρασµα που προέκυψε από τα τελευταία αποτελέσµατα είναι πως οι ανήλικοι µαθητές πιστεύουν ότι η ύπαρξη µεταναστών βλάπτει την Ελλάδα και αξιολογούν αρνητικά την συµβολή τους στους πιο πολλούς τοµείς της καθηµερινής ζωής. Αντίθετα οι ενήλικες πιστεύουν ότι η ύπαρξη µεταναστών πιο πολύ ωφελεί την Ελλάδα και αξιολογούν αρνητικά την συµβολή των µεταναστών στους τοµείς της βίας, της ασφάλειας και της εγκληµατικότητας

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μάθημα : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές του 2 ου Γυμνασίου Μυτιλήνης με την καθοδήγηση της

Διαβάστε περισσότερα

Οι στάσεις των Ελλήνων πολιτών απέναντι στη Μετανάστευση

Οι στάσεις των Ελλήνων πολιτών απέναντι στη Μετανάστευση Οι στάσεις των Ελλήνων πολιτών απέναντι στη Μετανάστευση Μεταβολές 2008-2009 Ιούνιος 2009 PI0960/ Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ *Η έρευνα του 2008 δημοσιεύθηκε στην ειδική έκδοση του ECONOMIST, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση αποτελεσμάτων της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας VPRC Φεβρουάριος 2007 13106 / Διάγραμμα 1 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Οι Έλληνες απέναντι στη Μετανάστευση

Οι Έλληνες απέναντι στη Μετανάστευση Οι Έλληνες απέναντι στη Μετανάστευση Στάσεις απέναντι στη μετανάστευση και το νέο νομοθετικό πλαίσιο Μεταβολές 2008-2010 Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ιανουάριος 2010 PI2010006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Η έρευνα αποσκοπεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων για το εάν υφίσταται σχολικός ρατσισμός και σε ποια μορφή και μέγεθος. Πληθυσμός: οι μαθητές και των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ. Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ. Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College Ταυτότητα της Έρευνας Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Θέμα: Αντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση, μειονότητες, ανθρώπινα δικαιώματα

Μετανάστευση, μειονότητες, ανθρώπινα δικαιώματα 02.2016 1 ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙ ΕΡΕΥΝΑ - ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Μετανάστευση, μειονότητες, ανθρώπινα δικαιώματα Γ 2 Περιεχόμενα Ταυτότητα της έρευνας 03 Γ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ "ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ" ΤΟ 2011

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΤΟ 2011 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ "ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ" ΤΟ 2011 Παρακάτω παρατίθενται τα στατιστικά στοιχεία από 163 γυναίκες που απευθύνθηκαν στο «Καταφύγιο Γυναίκας»

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία.

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Οικογενειακή Αγωγή Ι Σχολική Χρονιά: 2007 2008 Καθηγήτρια Οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Κοινωνικό προφίλ

4.1 Κοινωνικό προφίλ 4.1 Κοινωνικό προφίλ 12 Διάγραμμα 2: Ηλικία 18 2% 18-25 17% 26-35 37% 36-45 28% 46-55 11% 56-65 66+ 1% 1% Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 2, το δείγμα καλύπτει όλες τις ηλικιακές ομάδες του ερωτηματολογίου.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης Στα πλαίσια του προγράμματος "EU Parliament: A different perspective" αποφασίστηκε όπως διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τη γυναικεία κακοποίηση στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 3 ΙΙ. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ. Σχολείο Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Συχνότητα Γυµνάσιο 773 37.93% Λύκειο 1006 49.36% ΤΕΕ 259 12.71%

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής:

Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: 1 Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Παναρέτου Κατερίνα, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 8.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό της έρευνάς µας θα ασχοληθούµε µε το συνεχώς αυξανόµενο πρόβληµα της µετανάστευσης. Η παράνοµη µετανάστευση αποτελεί µία ακόµη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου Cyprus Gender Research Centre

Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου Cyprus Gender Research Centre Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου Cyprus Gender Research Centre 1 Ιουνίου 2010 Έρευνα: Μετανάστριες: Οι γνωστές άγνωστες της κυπριακής κοινωνίας Συνοπτικά Αποτελέσµατα Έρευνας 1. Ταυτότητα Έρευνας - Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011)

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Φορέας υλοποίησης Παρατηρητήριο Απασχόλησης της Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας (Ε.ΓΕΩ.) Περίοδος συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Ημερομηνία:.. Σχολείο:. Τάξη:. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Πρόλογος Αγαπητέ/ή μαθητή/τρια, Το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά Ερωτήματα

Ερευνητικά Ερωτήματα ΣΤΟΧΟΣ Στόχος της προτεινόμενης έρευνας ήταν η διερεύνηση ύπαρξης διαφορών στην εκπαίδευση των εργαζομένων μεταναστών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας σε σχέση με το πολιτισμικό τους υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνοκεντρισμός και οι Επιδράσεις του στους Καταναλωτές κατά τη Διάρκεια Οικονομικών Κρίσεων»

«Εθνοκεντρισμός και οι Επιδράσεις του στους Καταναλωτές κατά τη Διάρκεια Οικονομικών Κρίσεων» «Εθνοκεντρισμός και οι Επιδράσεις του στους Καταναλωτές κατά τη Διάρκεια Οικονομικών Κρίσεων» Ονοματεπώνυμο: Βάμβουκα Τριγώνη Ειρήνη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2012 ΣΚΟΠΟς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013 Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ Αθήνα, 24/1/2013 Κοινή Έρευνα των Ινστιτούτων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Το Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Μ ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Μ ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η Χ Ρ Η Σ Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α Π Ο Τ Ο Υ Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο Υ Σ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» Απρίλιος 2006 1 Πίνακας Περιεχοµένων: 1. Τεχνική περιγραφή...3 1.1. Η "Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ Δρ. Κωνσταντίνος Ν. Φελλάς Αντιπρύτανης Έρευνας καιακαδημαϊκού Προσωπικού Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Χριστιάνα Δίπλη Ερευνήτρια- Ψυχολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Βία και επιθετική συμπεριφορά από τους εφήβους.

Βία και επιθετική συμπεριφορά από τους εφήβους. Βία και επιθετική συμπεριφορά από τους εφήβους. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόβλημα: Κατά την έρευνα αυτή θα εξεταστεί κατά το πόσο οι έφηβοι εκδηλώνονται με βίαιη κ επιθετική συμπεριφορά. Υπόθεση: Υποθέτω ότι οι έφηβοι

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Αρ. Ε.01-05-01 Αρ. Έκδοσης: 1. Κωδικός Ενδιαφερόμενου: 1. ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 1 Όνομα. 2 Επώνυμο. 3 Τόπος κατοικίας.

Κωδ. Αρ. Ε.01-05-01 Αρ. Έκδοσης: 1. Κωδικός Ενδιαφερόμενου: 1. ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 1 Όνομα. 2 Επώνυμο. 3 Τόπος κατοικίας. Κωδικός Ενδιαφερόμενου: 1. ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 Όνομα 2 Επώνυμο 3 Τόπος κατοικίας 4 Αριθμός ΑΦΜ 5 Αριθμός ελτίου Ταυτότητας 6 Φύλο 7 Ηλικία 8 Υπηκοότητα 9 Εθνικότητα 10 Τηλέφωνο 11 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου. Ερευνητική Εργασία Α Τετραμήνου Α Λυκείου

2 ο Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου. Ερευνητική Εργασία Α Τετραμήνου Α Λυκείου 2 ο Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου Ερευνητική Εργασία Α Τετραμήνου Α Λυκείου «Ο συμμαθητής μου, ο εφιάλτης μου.» Μία μικρής κλίμακας έρευνα, με ερωτηματολόγιο, για την ενδοσχολική βία στο σχολικό συγκρότημα του

Διαβάστε περισσότερα

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα»

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» «Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Στούμπου Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Χ. Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

και ρατσιστές και εθνικιστές;

και ρατσιστές και εθνικιστές; και ρατσιστές και εθνικιστές; 1 Και ρατσιστές και εθνικιστές; Πως αντιµετωπίζουµε οι Έλληνες τη διαφορετικότητα των ανθρώπων και των φυλών; Θα προτιµούσαµε να µην δεχόταν η Ελλάδα οικονοµικούς µετανάστες;

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : <<ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ>>

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : <<ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ>> o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 0 0 / ΤΑΞΗ Β ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ 0 ΓΡΑΔΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ 7-0 Με εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών. Β. Ενδιαφέροντα κι εξωσχολικές δραστηριότητες. Γνώση Αγγλικών Ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 97.9% των ερωτηθέντων μαθητών γνωρίζει Αγγλικά. Το επίπεδο γνώσεών τους εκτιμάται απ τους ίδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Word 2. Excel 3. Powerpoint 4. Access 5. SPSS

Word 2. Excel 3. Powerpoint 4. Access 5. SPSS Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Κοινωνιολογίας Πρακτική Άσκηση Επιστηµονικά Υπεύθυνος: Γιάννης Ζαϊµάκης Τηλ. επικοινωνίας: 28310 77495 Email: zaimakis@social.soc.uoc.gr Σε παρακαλώ πολύ να αφιερώσεις λίγο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010 ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Φεβρουάριος 2010 Α.Π.Θ Ιδρυματικά Υπεύθυνη Βαβάτση Χριστάκη Νόρμα, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής. Επιμέλεια/ Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα στάσεων και αντιλήψεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Έρευνα στάσεων και αντιλήψεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων Έρευνα στάσεων και αντιλήψεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων Με σκοπό τον σχεδιασμό εξειδικευμένων επικοινωνιακών δράσεων για την εντατικοποίηση της ενημέρωσης των πολιτών, η Αρχή απευθύνθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 18 ΑΝΩ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Επεξεργασία και ανάλυση ερωτηματολογίου TDI

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Europe για την κατοικία στην Ελλάδα

Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Europe για την κατοικία στην Ελλάδα Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Europe για την κατοικία στην Ελλάδα Οι κάτοικοι στην Ελλάδα μετακομίζουν κατά μέσο όρο 3 έως 5 φορές στη ζωή τους, διαμένουν σε ιδιόκτητη κατοικία σε ποσοστό περίπου 70%,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση - Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Ν ΑΥΠΑΚΤΟΥ. Πίνακας Περιεχοµένων:

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Ν ΑΥΠΑΚΤΟΥ. Πίνακας Περιεχοµένων: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η Χ Ρ Η Σ Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α Π Ο Τ Ο Υ Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο Υ Σ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Μάιος 2006 Πίνακας Περιεχοµένων: 1 1. Τεχνική περιγραφή...3 1.1. Η "Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Μάρτιος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας Μελέτη για την «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 3 ο Παραδοτέο : «Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας απορρόφησης» Οκτώβριος 215 Κοινωνία Γνώσης Μονοπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Αύγουστος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Η Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας Ταυτότητα της έρευνας Α Επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ Β Επωνυμία του εντολέα: Η εφημερίδα «Το Ποντίκι». Γ Σκοπός της δημοσκόπησης: Έρευνα κοινής γνώμης για τις

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015. για την

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015. για την Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015 για την Μάρτιος 2015 Μέλος Του ομίλου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork Του ΣΕΔΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ)

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008 Έκθεση Αποτελεσµάτων - Ιανουάριος 2009-1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) Περιεχόµενα Εισαγωγή / Σκοπός Μεθοδολογία Κύρια Ευρήµατα 2 Εισαγωγή /Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Mediterranean College Θεσσαλονικης

ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Mediterranean College Θεσσαλονικης ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Mediterranean College Θεσσαλονικης Παρά την πληθώρα ερευνών που τεκμηριώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η χρήση της σωματικής τιμωρίας από τους γονείς σε ποικίλους τομείς της ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ, ΔΠΘ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΖΕΚΑΚΗ, ΑΠΘ Α ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 201 6-2017 2 ο παραδοτέο Περιεχόμενο 1. Εισαγωγή: το θέμα και η σημασία του, η σημασία διερεύνησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ-ΠΑΙ ΙΩΝ» 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ :ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΣΠΕΡΙΑ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ-ΠΑΙ ΙΩΝ» 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ :ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΣΠΕΡΙΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ-ΠΑΙ ΙΩΝ» 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ :ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΣΠΕΡΙΑ NEWSLETTER ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

questions eligible respondents)

questions eligible respondents) 4. ΚατασκευήΕρωτηµατολογίου Η συγκρότηση του ερωτηµατολογίου είναι από τα πολύ βασικά κοµµάτια της έρευνας. Βήµατα κατασκευής ερωτηµατολογίου: Να καθοριστούν οι ερωτήσεις που θα συµπεριληφθούν Να σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Σηµείωση για όσους συµπληρώνουν το ερωτηµατολόγιο Αυτό είναι ένα ερωτηµατολόγιο που απευθύνεται στα µέλη που βρίσκονται στο Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2009-2010 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Έρευνα που έγινε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος προώθησης γάλακτος και γαλακτοκομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο ιαδίκτυο

Ασφάλεια στο ιαδίκτυο Ασφάλεια στο ιαδίκτυο Κίνδυνοι και τρόποι προστασίας για µηχανές και ανθρώπους Οµάδα Project Α Λυκείου Σχολικό έτος: 2011-2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι μαθητές του project «Ασφάλεια στο διαδίκτυο-κίνδυνοι- Τρόποι προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Ανάλυση Αποτελεσμάτων Ερωτηματολογίου Αποφοίτων του Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. (Π.Ε.Γ.Α.) Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας

Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Μαρία Ξέστερου Λέκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Παναγιώτης Καλογεράκης Ερευνητής Αθανάσιος Κατσής Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 Στην Ελλάδα η έρευνα για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 5 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών Πανευρωπαϊκή έρευνα 1. Γιατί έγινε η έρευνα για τη βία κατά των γυναικών; Παρά τον σημαντικό αντίκτυπο της βίας κατά των γυναικών, σε πολλά κράτη μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Απογευματινή φοίτηση ) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΙ : ΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Εργασιακά στοιχεία

4.2 Εργασιακά στοιχεία 4.2 Εργασιακά στοιχεία 26 Διάγραμμα 15: Σχέση με την Κυπριακή Πολιτεία 87% 13% n=1319 48% 5 89% 11% n=1038 n=1349. 19% 81% n=965 Significance at 0,05 for 1,3 and 4 (Chi square) Bάση: Όσες απάντησαν Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013-21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα