Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου"

Transcript

1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 04 Δρ. Μηνάς Δασυγένης Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών arch.icte.uowm.gr/mdasyg

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 2

3 Περιεχόμενα 1. Σκοπός της άσκησης Σύνταξη Προγράμματος Ενδεικτικές Οδηγίες Εισαγωγή Αριθμού Υπολογισμός Συνάρτησης Εκτύπωση αποτελέσματος Ερωτήσεις κατανόησης

4 1. Σκοπός της άσκησης Είσοδος από το πληκτρολόγιο μονοψήφιου αριθμού, υπολογισμός αριθμητικής πράξης και εκτύπωση διψήφιου αριθμού. Κατανόηση του καταχωρητή IP. (A) 13 Ερωτήσεις (C) 1 Πρόγραμμα 2. Σύνταξη Προγράμματος (C1) Να συντάξετε πρόγραμμα με το οποίο θα ζητείται από το χρήστη η τιμή x η οποία θα δίνεται μέσω πληκτρολογίου και θα υπολογίζεται η εξίσωση f(x)=x 2 +2x-3. Στη συνέχεια θα εκτυπώνεται το αποτέλεσμα. Δεν απαιτείται έλεγχος της τιμής της εισόδου σε αυτό το πρόγραμμα. Μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες που δίνονται, αλλά μπορείτε να το υλοποιήσετε και με δικό σας αλγόριθμο. 3. Ενδεικτικές Οδηγίες 3.1 Εισαγωγή Αριθμού 1. Ξεκινήστε από το Template A. 2. Εμφανίστε στην οθόνη το μήνυμα Dwse arithmo x: χρησιμοποιώντας την κατάλληλη κλήση int 21h. Η παραπάνω συμβολοσειρά θα την τοποθετήσετε στο τμήμα δεδομένων με όνομα protropimsg. 3. Θα εισάγετε ένα χαρακτήρα από το πληκτρολόγιο, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη κλήση int 21h. 4. Ο χαρακτήρας που θα εισαχθεί επειδή έρχεται από το πληκτρολόγιο θα έχει τιμή ASCII. Ο χαρακτήρας ASCII που εισήχθηκε προκειμένου να μετατραπεί σε καθαρό αριθμό θα πρέπει να γίνει μια αριθμητική πράξη (προηγούμενη διάλεξη). 3.2 Υπολογισμός Συνάρτησης 5. Μεταφέρετε τον καθαρό αριθμό σε μια θέση μνήμης έστω x_number που έχει δηλωθεί ως db στο τμήμα δεδομένων. 6. Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη αριθμητική πράξη για να υπολογίσετε το 2x (το οποίο είναι ίδιο υπολογιστικά με το x+x). 7. Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη αριθμητική πράξη για να αφαιρέσετε το 3 από τον ανωτέρω αριθμό που έχει δημιουργηθεί (ώστε να υπολογιστεί το κομμάτι 2x-3). 8. Μεταφέρετε το αποτέλεσμα που έχει δημιουργηθεί είτε σε έναν καταχωρητή που δε χρειάζεστε, είτε σε μια θέση μνήμης που έχετε ορίσει στο τμήμα 4

5 δεδομένων (μπορείτε να δηλώνετε προσωρινές μεταβλητές στο τμήμα δεδομένων ως tmp1 db 0). 9. Μεταφέρετε την τιμή x από τη θέση μνήμης x_number σε έναν καταχωρητή που θα χρησιμοποιήσετε για να κάνετε τον πολλαπλασιασμό. 10. Πολλαπλασιάστε τον αριθμό x_number με τον εαυτό του χρησιμοποιώντας την εντολή mul) 11. Προσθέστε στο αποτέλεσμα που θα δημιουργηθεί από το προηγούμενο βήμα, με το αποτέλεσμα 2x-3 που είχε υπολογισθεί σε προηγούμενο βήμα. 12. Μεταφέρετε το αποτέλεσμα στη θέση μνήμης f_result την οποία έχετε δηλώσει στο τμήμα δεδομένων. 3.3 Εκτύπωση αποτελέσματος 13. Ο αριθμός που έχουμε υπολογίσει στο προηγούμενο βήμα θα αποτελείται από δύο ψηφία στο δεκαδικό σύστημα (δηλαδή θα είναι από 00 έως 99). Θα πρέπει να εκτυπωθεί κάθε ψηφίο διαφορετικά. 14. Μεταφέρετε τον αριθμό από τη θέση μνήμης f_result σε έναν καταχωρητή (διαιρετέο) που θα χρησιμοποιήσετε για τη διαίρεση. 15. Τοποθετήστε την τιμή 10 στον καταχωρητή που θα χρησιμοποιηθεί ως διαιρέτης, δεδομένου ότι θέλετε να χωρίσετε τα δυο ψηφία. Για παράδειγμα αν η τιμή είναι 57 τότε η διαίρεση με το 10 θα δώσει πηλίκο 5 και υπόλοιπο 7, οπότε θα τυπώσετε πρώτα το πηλίκο (5) και στη συνέχεια το υπόλοιπο (7). 16. Διαιρέστε με την εντολή div ώστε ο διψήφιος αριθμός να χωριστεί στη δεκάδα και στη μονάδα. 17. Το αποτέλεσμα της διαίρεσης θα τοποθετηθεί σε 2 καταχωρητές (πηλίκο και το υπόλοιπο). Μεταφέρετε τον αριθμό από το πηλίκο στη θέση μνήμης dekada. 18. Εμφανίστε στην οθόνη το μήνυμα To apotelesma einai: χρησιμοποιώντας την κατάλληλη κλήση int 21h. Η παραπάνω συμβολοσειρά θα την τοποθετήσετε στο τμήμα δεδομένων με όνομα apotelesmamsg 19. Μεταφέρετε τον αριθμό από το υπόλοιπο στη θέση μνήμης monada 20. Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη int 21h κλήση εκτύπωσης ενός χαρακτήρα, εκτυπώστε πρώτα τον αριθμό που βρίσκεται στη θέση μνήμης dekada. Μη ξεχάσετε να το μετατρέψετε από καθαρό αριθμό σε αριθμό ASCII, δεδομένου ότι η οθόνη απαιτεί κωδικοποίηση ASCII. 21. Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη int 21h κλήση εκτύπωσης ενός χαρακτήρα, εκτυπώστε στη συνέχεια τον αριθμό που βρίσκεται στη θέση μνήμης monada. Μη ξεχάσετε να το μετατρέψετε από καθαρό αριθμό σε αριθμό ASCII δεδομένου ότι η οθόνη απαιτεί κωδικοποίηση ASCII. 4. Ερωτήσεις κατανόησης 1. Αν ο χρήστης πατήσει τον αριθμό 5, ποια τιμή θα τοποθετηθεί στον κατάλληλο καταχωρητή, ύστερα από την κλήση int 21h. Ποιος καταχωρητής θα φέρει την τιμή αυτή; (A1) 2. Το πρόγραμμά μας από πόσα Byte αποτελείται; (A2) 3. Σε ποια διεύθυνση (Loc) ξεκινάει το τμήμα δεδομένων και σε ποια το τμήμα κώδικα; (A3) 4. Πόσα Byte καταλαμβάνει το τμήμα δεδομένων; (A4) 5

6 5. Πόσα Byte καταλαμβάνει το τμήμα κώδικα; (A5) 6. Το τμήμα κώδικα ξεκινάει στη μνήμη αμέσως μετά το τμήμα δεδομένων ή υπάρχουν κάποιες θέσεις στη μνήμη που μένουν κενές ανάμεσα στα δύο τμήματα; (A6) 7. Αφού γράψετε τον κώδικά σας πατήστε μια φορά το κουμπί emulate και σημειώστε την τιμή που έχει ο 7. καταχωρητής IP. Αν πατήσετε μια φορά το κουμπί [single step] ποια είναι η νέα τιμή του IP; Γιατί το IP πήρε αυτή τη νέα τιμή; (Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί [step back] για να κάνετε αναίρεση της εκτέλεσης (να πάτε μια εντολή δηλαδή πίσω). (A7) 8. Πατήστε το κουμπί [single step] για να εκτελεστεί η 2η εντολή. Το IP ποια τιμή παίρνει; Γιατί; (A8) 9. Πατήστε το κουμπί [single step] για να εκτελεστεί η 3η εντολή. Το IP ποια τιμή παίρνει; Γιατί; (A9) 10. Σημειώστε τη διεύθυνση που δείχνει ο καταχωρητής τμήματος κώδικα CS. Ποια είναι η φυσική διεύθυνση στη μνήμη όπου έχει τοποθετηθεί ο κώδικας (από 0 έως 1 ΜΒ). (A10) 11. Ποια τιμή πρέπει να προστεθεί σε έναν καθαρό αριθμό, ώστε να έχει την αντίστοιχη τιμή σε ASCII; Δώστε την τιμή στο (α) δεκαδικό, (β) δεκαεξαδικό και (γ) δυαδικό σύστημα. (A11) 12. Ποια τιμή πρέπει να αφαιρεθεί από έναν αριθμό στο ASCII, ώστε να έχει την αντίστοιχη πραγματική τιμή; Δώστε την τιμή στο (α) δεκαδικό, (β) δεκαεξαδικό και (γ) δυαδικό σύστημα. (A12) 13. Γιατί δε μπορούμε να μετατρέψουμε ένα διψήφιο αριθμό (π.χ. το 57) σε ASCII προσθέτοντας την τιμή που έχετε γράψει στο 11. (A13) 6

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No 05 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 07 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εργαστήριο

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εργαστήριο Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εργαστήριο Ενότητα: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΣΦΑΛΜΑΤΩΣΗΣ Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 11 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 10 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 12 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκμάθησης στην Assembly 8086 1

Οδηγός Εκμάθησης στην Assembly 8086 1 Οδηγός Εκμάθησης στην Assembly 8086 1 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών http:// arch.icte.uowm.gr/mdasyg

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:09 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 10: Πέρασμα Παραμέτρων σε Διαδικασίες. Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ARDUINO Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ N:08 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.rg Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: Λειτουργίες Αρχείων Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:01 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:01 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Συστήματα

Υπολογιστικά Συστήματα Υπολογιστικά Συστήματα Ενότητα 6: Ασκήσεις στη Visual Basic for Applications (VBA) Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

11 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

11 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα 11 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ενότητα: Μ/Σ FOURIER Aναστασία Βελώνη Τμήμα Η.Υ.Σ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ANDROID-DEVKIT No:01 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 11: Κρυφή Μνήμη Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών http://arch.icte.uowm.gr/mdasyg

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 4: Ψηφιακή Λογική, Άλγεβρα Boole, Πίνακες Αλήθειας (Μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Γ ε ν ι κ ό Λ ύ κ ε ι ο Ε λ ε υ θ ε ρ ο ύ π ο λ η ς. Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι

Γ ε ν ι κ ό Λ ύ κ ε ι ο Ε λ ε υ θ ε ρ ο ύ π ο λ η ς. Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι Αριθμητικοί τελεστές Οι αριθμητικοί τελεστές είναι: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση +,-,*,/ ύψωση σε δύναμη ^ πηλίκο ακέραιης διαίρεσης δύο ακεραίων αριθμών div υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο)

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Ενότητα 1: Εισαγωγή στη C - Αλγόριθμοι Καθηγήτρια Εφαρμογών: Τσαγκαλίδου Ροδή Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:13 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 7: Πρόγνωση διακλαδώσεων. Εξαρτήσεις και εκτέλεση εκτός σειράς. Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα 10: Υποκλέπτοντα πρωτόκολλα. 2-state,3-state,4-state (MESI, dragon) cache coherent protocols. Συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ARDUINO Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 8: Διαχείριση Μνήμης. Φυσικές και Λογικές Διευθύνσεις Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Projects στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Version 2 Ισχύει από Φεβρουάριο 2009

Projects στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Version 2 Ισχύει από Φεβρουάριο 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 4 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Projects στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Version 2 Ισχύει από Φεβρουάριο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 1 : Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 1 : Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Δρ. 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Πληροφορική Ι Ενότητα 1 : Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Δρ. Γκόγκος Χρήστος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 4: Απόδοση & Επιτάχυνση. Νόμος του Amdahl. Συστοιχία καταχωρητών. Υπερβαθμωτοί επεξεργαστές. VLIW. IA64. Δρ. Μηνάς Δασυγένης

Διαβάστε περισσότερα