Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. `Ετος 1ο - Εξάμηνο Α Ακαδημαϊκό έτος 2015/16 Τρίτη : Πέμπτη :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. `Ετος 1ο - Εξάμηνο Α Ακαδημαϊκό έτος 2015/16 Τρίτη : 17.00-19.00 Πέμπτη : 15.30-17.30"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Tμήμα Oργάνωσης & Διοίκησης Eπιχειρήσεων Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Kαθηγητής Kώστας Bελέντζας Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Γραφ.: 406, τηλ.: (2310) `Ετος 1ο - Εξάμηνο Α Ακαδημαϊκό έτος 2015/16 ΩPEΣ ΓPAΦEIOY Τρίτη : Πέμπτη : APXEΣ OIKONOMIKHΣ ΘEΩPIAΣ KAI ΠOΛITIKHΣ MEPOΣ I: MIKPOOIKONOMIA Σκοπός του μαθήματος: O σκοπός του μαθήματος της Eισαγωγής στη Mικροοικονομική Aνάλυση είναι να εφοδιάσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με εκείνες τις έννοιες και τα εργαλεία της σύγχρονης Mικροοικονομίας που είναι απαραίτητα για τη μελέτη της συμπεριφοράς των βασικών οικονομικών μονάδων (νοικοκυριά και επιχειρήσεις), καθώς και της λειτουργίας της αγοράς ενός αγαθού. Στο μάθημα θα παρουσιαστούν θέματα που αφορούν την οικονομική αυτάρκεια και την κοινωνική επιλογή, τη ζήτηση και την προσφορά αγαθών, την παραγωγή και το κόστος παραγωγής, τη λειτουργία της αγοράς ενός αγαθού, καθώς και τη λειτουργία μίας επιχείρησης σε συνθήκες ανταγωνισμού και μονοπωλίου. Aξιολόγηση: Μία εργασία με βαρύτητα 30% και γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου με βαρύτητα 70%. Περίγραμμα μαθήματος Eβδομάδα 1η: Eισαγωγικές έννοιες, Oικονομικό κύκλωμα, Kαμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων, Απόλυτο και σχετικό πλεονέκτημα, Εξειδίκευση. Eβδομάδα 2η: Zήτηση αγαθών, Προσδιοριστικοί παράγοντες, Eλαστικότητες. Eβδομάδα 3η: Προσφορά αγαθών, Προσδιοριστικοί παράγοντες, Eλαστικότητες, Λειτουργία αγοράς, Πλεόνασμα καταναλωτή και πλεόνασμα παραγωγού. Eβδομάδα 4η: Βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδος, Παραγωγή και κόστος παραγωγής. Eβδομάδα 5η: Τέλειος ανταγωνισμός. Eβδομάδα 6η: Mονοπώλιο, Mονοπωλιακός ανταγωνισμός και Oλιγοπώλιο. Bασικά συγγράμματα: - Begg, D., Fischer, S. and Dornbusch, R. (2005), "Economics", 8th edition, McGraw-Hill. Bοηθητικά συγγράμματα: - Βελέντζας, Κ. (2011), "Eισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση: Αριθμητικά Παραδείγματα και Εφαρμογές", Έκδοση Β', Eκδόσεις Eυγ. Mπένου, Aθήνα. - Orchard, E.W., Glen, J. and Eden, J. (1997), "Business Economics", Blackwell. - Salvatore, D. (1984), "Managerial Economics", McGraw-Hill.

2 Principles of Economic Theory and Policy Part I The nature and method of economics. Basic assumptions and definitions. Production possibilities curve, opportunity cost, and the benefits of trade. Demand, supply and the market. Elasticities of demand and supply. Consumer surplus and producer surplus. Production and cost of production. Price and output determination in pure competition, pure monopoly, monopolistic competition and oligopoly. Textbook: Begg, D., Fischer, S. and Dornbusch, R. (2005), "Economics", 8th edition, McGraw-Hill.

3 ΠΑΜΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ζήκος Σπύρος ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αναπλ. Καθηγητής ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ Γραφείο 301 Τηλ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ενότητα 1. - Μακροοικονομία και μικροοικονομία Τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), Τι είναι, τι περιλαμβάνει και τι όχι, Πώς μετριέται, Πραγματικό και ονομαστικό ΑΕΠ. Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν. Εθνικό Εισόδημα. Βασικές ταυτότητες. Ενότητα 2. Προσδιορισμός του προϊόντος ή του εισοδήματος - Πώς προσδιορίζεται το Εθνικό εισόδημα βραχυπρόθεσμα; - Η συνολική ζήτηση στην οικονομία - Το προϊόν ή εισόδημα ισορροπίας - Πολλαπλασιαστές Ενότητα 3. Χρήμα Τι είναι το χρήμα. Ποιες οι λειτουργίες του. Ποιος δημιουργεί χρήμα και πώς. Η αγορά χρήματος : Προσφορά και ζήτηση χρήματος. Ποιος ελέγχει και πώς την προσφορά χρήματος. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης χρήματος. Πως προσδιορίζεται το βραχυχρόνιο επιτόκιο. Ενότητα 4. Πληθωρισμός. -Τι είναι και πως μετριέται. Δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) και κόστος ζωής. -Μορφές πληθωρισμού: Πληθωρισμός ζήτησης κόστους κερδών. Πληθωρισμός ως νομισματικό φαινόμενο. -Το κόστος του πληθωρισμού. -Αποπληθωρισμός.

4 Ενότητα 5. Ανεργία. -Η μέτρηση της ανεργίας και τα προβλήματα της. -Η αγορά εργασίας στο κλασικό υπόδειγμα. - Ισορροπία στην αγορά εργασίας και η έννοια της πλήρους απασχόλησης. - Το φυσικό ποσοστό ανεργίας -Γιατί υπάρχει ανεργία; Ενότητα 6. Δημοσιονομικά ελλείμματα Δημόσιο χρέος. -Ο δημόσιος τομέας και η αγορά κεφαλαίου (Εθνική αποταμίευση Επένδυση Ελλείμματα). -Συνολικό και πρωτογενές δημοσιονομικό έλλειμμα. Τρόποι χρηματοδότησης των δημοσιονομικών ελλειμμάτων. -Δημόσιο χρέος και η ανατροφοδότησή του. -Δημόσιο χρέος και η μεταβολή του. -Η περίπτωση της Ελλάδας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. - Blanchard O. (2012) Μακροοικονομική, Εκδόσεις Επίκεντρο. - Dornbusch R., Fischer S., (1993), Μακροοικονομική, Εκδόσεις Κριτική. - Krugman P., Wells R., (2009), Μακροοικονομική, Εκδόσεις Επίκεντρο. - Μankiw N.G. Taylor P.M. (2010), Aρχές Οικονομικής θεωρίας, Τόμος Β, Εκδόσεις Gutenberg -Stiglitz J., Walsh C., (2009), Αρχές της Μακροοικονομικής, Εκδόσεις Παπαζήση.

5 ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) Κωνςσανσίνορ Καπυάκηρ, Καθηγησήρ Γπαυείο: 310, #710 Ο ςκοπόρ σοτ μαθήμασορ είναι να ευοδιάςει σοτρ υοισησέρ σοτ MBA με σιρ βαςικέρ έννοιερ και σα επγαλεία σηρ ςύγφπονηρ Μακποοικονομικήρ ποτ είναι απαπαίσησα για σην κασανόηςη και ανάλτςη σοτ μακποοικονομικού πεπιβάλλονσορ μέςα ςσο οποίο λεισοτπγούν οι επιφειπήςειρ. ΒΑΙΚΟ ΤΓΓΡΑΜΜΑ Mankiw, G.N (2012), ESSENTIALS OF ECONOMICS, 6 th edition, CENGAGE Learning. Οι διαυάνειερ σων διαλέξεων μποπούν να ανσληθούν από σην παπακάσω διεύθτνςη. powerpoint_essen.html 1

6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Η αξιολόγηςη θα γίνει με γπαπσέρ εξεσάςειρ με βαπύσησα 50% και θα πεπιλαμβάνοτν θεωπία και αςκήςειρ. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 1. ΜΕΣΗΡΗΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΚΑΙ ΚΟΣΟΤ ΖΩΗ Κευάλαια 15 και ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΤΝΗ Κευάλαιο ΑΠΟΣΑΜΙΕΤΕΙ, ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΟΚΙΟ Κευάλαιο ΑΝΕΡΓΙΑ Κευάλαιο ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ, ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ Κευάλαια 21 και ΚΤΚΛΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ Κευάλαιο ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Κευάλαιο 24 2

7 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Μέρος 1 ο : Μικροοικονομία Περίγραμμα του μαθήματος Χειμερινό εξάμηνο 2015 Καθηγητής : Χρήστος Κωνσταντάτος Γραφείο : 503 Τηλ. : Σκοπός του μαθήματος : Η παρουσίαση και ανάλυση των βασικών εννοιών της οικονομικής θεωρίας οι οποίες οδηγούν στην κατανόηση της λειτουργίας του οικονομικού συστήματος και την αξιολόγηση εφαρμοζομένων οικονομικών πολιτικών. Το παρόν περίγραμμα αφορά το πρώτο μέρος του μαθήματος (έξι πρώτες εβδομάδες), το σχετικό με την μικροοικονομική. Η μικροοικονομική μελετά την συμπεριφορά των οικονομικών μονάδων (επιχειρήσεις, νοικοκυριά) καθώς και τη δομή και λειτουργία των αγορών. Η επίδραση πολιτικών όπως φόροι, επιδοτήσεις, ελάχιστες ή μέγιστες επιτρεπτές τιμές, κ.α. θα αξιολογηθεί με βάση απλά υποδείγματα τα οποία θ αναπτυχθούν κατά την διάρκεια του μαθήματος. Βασικό βιβλίο : N. Gregory Mankiw, Αρχές της Οικονομικής, Α ΤΟΜΟΣ. Επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Σπύρος Ζήκος, τυπωθήτω ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΔΑΝΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 2001 Αξιολόγηση : Μία τελική εξέταση, ο βαθμός της οποίας θα συμψηφιστεί με τον βαθμό της μακροοικονομίας και ο αστάθμητος μέσος όρος θα αποτελέσει το βαθμό του μαθήματος «Αρχές οικονομικής θεωρίας και πολιτικής». Η ύλη που θα διδαχθεί (οι αναφορές σε παρένθεση είναι ως προς το βασικό βιβλίο): 1 η εβδομάδα : Εισαγωγή (κεφ. 1, 2), Ζήτηση και Προσφορά (κεφ. 4) 2 η εβδομάδα : Ζήτηση και Προσφορά (κεφ. 4), Ελαστικότητες (κεφ. 5) 3 η εβδομάδα : Ελαστικότητες (κεφ. 5), Αξιολόγηση πολιτικών (φόροι και όρια τιμών) (κεφ. 6) 4 η εβδομάδα : Κόστος (κεφ. 13), 5 η εβδομάδα : Τιμολογιακή πολιτική μονοπωλίου (κεφ. 15), 6 η εβδομάδα : Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικές Αγορές (κεφ. 14).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2005-2006. ΜΑΘΗΜΑ: Μακροοικονοµική Θεωρία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2005-2006. ΜΑΘΗΜΑ: Μακροοικονοµική Θεωρία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2005-2006 ΜΑΘΗΜΑ: Μακροοικονοµική Θεωρία ιδάσκων: Γ. Οικονοµίδης. Email: gecon@aueb.gr, www.aueb.gr/users/gecon

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία

Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία Σκοπός των Σημειώσεων για το Εισαγωγικό Σεμινάριο στην Οικονομική Θεωρία είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με οικονομικές έννοιες και θεωρίες. Επιπλέον,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικών. Εισαγωγή. ΠPOEΔPOΣ Θεοφάνης Mαμουνέας. EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Νίκος Ζήρος Νίκος Θεοδωρόπουλος Ιωάννης Κασπαρής Κώστας Χατζηγιάννης

Οικονομικών. Εισαγωγή. ΠPOEΔPOΣ Θεοφάνης Mαμουνέας. EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Νίκος Ζήρος Νίκος Θεοδωρόπουλος Ιωάννης Κασπαρής Κώστας Χατζηγιάννης Οικονομικών ΠPOEΔPOΣ Θεοφάνης Mαμουνέας ANTIΠPOEΔPOΣ Έλενα Ανδρέου KAΘHΓHTΕΣ Θεοφάνης Mαμουνέας Mιχάλης Σ. Mιχαήλ Πάνος Πασιαρδής Xριστόφορος Πισσαρίδης Λούης Χριστοφίδης EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Νίκος Ζήρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής Είναι το πρώτο κεφάλαιο που εξετάζει τα οικονομικά φαινόμενα από μια διαφορετική οπτική, τη μακροοικονομική, και προσεγγίζει

Διαβάστε περισσότερα

ÈÎÔÓÔÌÈÎ. EI A ø H POE PO ANTI POE PO KA H HT. ANA HPøTE KA H HTE E IKOYPOI KA H HTE KO O TOY TMHMATO. Μιχάλης Σ. Μιχαήλ. Θεοφάνης Mαμουνέας

ÈÎÔÓÔÌÈÎ. EI A ø H POE PO ANTI POE PO KA H HT. ANA HPøTE KA H HTE E IKOYPOI KA H HTE KO O TOY TMHMATO. Μιχάλης Σ. Μιχαήλ. Θεοφάνης Mαμουνέας ÈÎÔÓÔÌÈÎ POE PO Μιχάλης Σ. Μιχαήλ ANTI POE PO Θεοφάνης Mαμουνέας KA H HT Θεοφάνης Mαμουνέας Mιχάλης Σ. Mιχαήλ Πάνος Πασιαρδής Xριστόφορος Πισσαρίδης Λούης Χριστοφίδης ANA HPøTE KA H HTE Έλενα Ανδρέου Σωφρόνης

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. Ενότητα 3: Ελαστικότητα Ζήτησης και Προσφοράς. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Μικροοικονομία. Ενότητα 3: Ελαστικότητα Ζήτησης και Προσφοράς. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μικροοικονομία Ενότητα 3: Ελαστικότητα Ζήτησης και Προσφοράς Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

θέση: 1. Να γνωρίζει τις λειτουργίες που αναδεικνύουν τα ασκήσεων, ερωτήσεων βασισμένες στο Keybook. πλεονεκτήματα του που περιέχει το

θέση: 1. Να γνωρίζει τις λειτουργίες που αναδεικνύουν τα ασκήσεων, ερωτήσεων βασισμένες στο Keybook. πλεονεκτήματα του που περιέχει το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΟΙΚΗΗ. ιδασκαλία Αρχών Οικονομικής Θεωρίας (Μικροοικονομία Μακροοικονομία) με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή υνολική ιάρκεια 48 ώρες ΚΩ ΙΚΟ 1 2 Εισαγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Μικροοικονομία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μικροοικονομία Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΫΝΣΙΑΝΟ ΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΤΟ ΚΕΫΝΣΙΑΝΟ ΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟ ΚΕΫΝΣΙΑΝΟ ΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οι ιδέες των οικονομολόγων και των πολιτικών φιλοσόφων,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος Μακροοικονομική, Χρηματοοικονομική Ενότητα των Επιχειρήσεων, :Εισαγωγή Ενότητα βασικές : έννοιες, Βέλτιστη ΤΜΗΜΑ Κεφαλαιακή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δομή, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Οδηγός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Έκδοση 2013.1.0 Ακαδημαϊκό Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα. Copyright: Eκδόσεις ZHTH, Γ. Ι. Κιτσοπανίδης, Θεσσαλονίκη 2012

Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα. Copyright: Eκδόσεις ZHTH, Γ. Ι. Κιτσοπανίδης, Θεσσαλονίκη 2012 Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 978-960-456-307-4 Copyright: Eκδόσεις ZHTH, Γ. Ι. Κιτσοπανίδης, Θεσσαλονίκη 2012 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.03 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ο ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαθησιακά Αποτελέσματα

1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαθησιακά Αποτελέσματα ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 820101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα. Μαθημάτων

Περιγράμματα. Μαθημάτων Περιγράμματα Μαθημάτων ΣΧΟΛΗ Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Μαθησιακά Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ.ΔΕ 2007 ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. Κεφάλαιο 1 Η Μακροοικονοµική Επιστήµη 1.1. Μικροοικονοµική και Μακροοικονοµική 1.2. Μακροοικονοµικά Υποδείγµατα 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΠΑΤΡΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Πρόλογος Καλωσορίσατε στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

TEI ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ TEI ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2013 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. β τόμος. αρχές. οικονομικής. θεωρίας Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. β τόμος. αρχές. οικονομικής. θεωρίας Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ β τόμος αρχές οικονομικής θεωρίας Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Κάθε αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Γενικό Λύκειο - Οικονομικές Επιστήμες Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Γ Λυκείου,

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση

Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Μελέτες (Studies) / 26 Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΦΕΡΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΤΕΙΔΗ & ΑΓΓΕΟ ΝΟΤΗ ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (Α.Ο.Θ.) ΕΙΑΓΩΓΗ ΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΚ ΟΕΙ ΕΥΡΑΙΑ 2012 Πίνακας περιεχοµένων Προλεγόμενα......................................................15 Η ευελιξία των

Διαβάστε περισσότερα

, = ΔΚ t. = Κ t. - Κ t-1. . Με άλλα λογία, η μεταβολή του αποθέματος παγίου κεφαλαίου προσδιορίζει τη ροή των καθα ρών επενδύσεων (I nt

, = ΔΚ t. = Κ t. - Κ t-1. . Με άλλα λογία, η μεταβολή του αποθέματος παγίου κεφαλαίου προσδιορίζει τη ροή των καθα ρών επενδύσεων (I nt 9 Προς τους φοιτητές Ο μακροχρόνιος στόχος του εγχειριδίου αυτού είναι να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των φοιτητών ενός μακροοικονομικού μαθήματος στο να έχουν την ικανότητα να χειρίζονται τόσο θεωρητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα :Δημοσιονομική πολιτική. Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα :Δημοσιονομική πολιτική. Καραμάνης Κωνσταντίνος Μακροοικονομική Χρηματοοικονομική των,δημοσιονομική Επιχειρήσεων, πολιτική, Ενότητα : Βέλτιστη ΤΜΗΜΑ Κεφαλαιακή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δομή, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης λειτουργεί Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε κύριε,

Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε κύριε, Παιδαγωγική Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε κύριε, Έχετε στα χέρια σας τον συμπληρωματικό Κατάλογο των Επιστημών του Ανθρώπου για την Άνοιξη του 2012, από τον οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις νέες

Διαβάστε περισσότερα