Αγαπητοί γονείς. Βεατρίκη Κάντζολα-Σαμπατάκου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγαπητοί γονείς. Βεατρίκη Κάντζολα-Σαμπατάκου"

Transcript

1 Αγαπητοί γονείς Το βιβλίο αυτό σκοπό έχει να βοηθήσει τους μαθητές της Δ Δημοτικού να κατανοήσουν τις ασκήσεις που περιέχει το Βιβλίο Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών των Αγγλικών της τάξης τους και να τους καθοδηγήσει με απαντήσεις και παραδείγματα. Σε κάθε μάθημα δίνονται: η γραμματική που καλύπτει το συγκεκριμένο μάθημα λεξιλόγιο η εκφώνηση των ασκήσεων από το Βιβλίο Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών (και αυτών που υπάρχουν στα Παραρτήματα και στα Τεστ αυτοαξιολόγησης), η μετάφρασή τους, για πληρέστερη κατανόηση σε αυτό το επίπεδο, και οι απαντήσεις τους χρήσιμες πληροφορίες για ορισμένες από τις ασκήσεις τα κείμενα των ακουστικών ασκήσεων και η μετάφρασή τους, τα οποία όμως καλό είναι να τα διαβάζουν οι μαθητές αφού πρώτα κάνουν τις αντίστοιχες α- σκήσεις στο σχολείο και όχι ως προετοιμασία εκ των προτέρων ερωτήσεις κατανόησης των κειμένων και προτεινόμενες απαντήσεις. Επίσης, μετά τα κεφάλαια 4, 7 και 10 υπάρχουν οι απαντήσεις στα αντίστοιχα επαναληπτικά τεστ. Και μην ξεχνάτε: για να μάθουν τα παιδιά σωστά μια ξένη γλώσσα, πέρα από τη συστηματική μελέτη, απαιτείται τακτική εξάσκηση. Γι αυτό, θα πρέπει να διαβάζουν αγγλόφωνα βιβλία και περιοδικά, να προμηθευτούν ένα καλό λεξικό, να χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν συχνότερα αυτά που μαθαίνουν, τόσο γραπτά όσο και προφορικά, και να μη διστάζουν να ρωτούν το δάσκαλο/τη δασκάλα τους για κάθε τους απορία. Βεατρίκη Κάντζολα-Σαμπατάκου

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ UNIT 1: BACK TO SCHOOL Lesson 1. A new student in class Lesson 2. My timetable Lesson 3. This is my school UNIT 2: WHAT S YOUR FAVOURITE HOBBY OR SPORT? Lesson 1. My favourite sport Lesson 2. Have you got a hobby? Lesson 3. The Olympic Games UNIT 3: THIS IS WHERE I LIVE Lesson 1. My country Lesson 2. My city Lesson 3. Let s talk about Greece UNIT 4: TIME Lesson 1. Happy Birthday! Lesson 2. What s the weather like? Lesson 3. Weather around the world Revision test on Units UNIT 5: HABITS AND CUSTOMS Lesson 1. It s only a dream! Lesson 2. British customs Lesson 3. Finding out about habits and customs UNIT 6: ANIMALS Lesson 1. My pet Lesson 2. A visit to the Sea Turtle Rescue Centre Lesson 3. Animals in danger...150

3 UNIT 7: WHAT ARE YOU DOING? Lesson 1. Helping around the house Lesson 2. What do you do? Lesson 3. Tell me about your job Revision test on Units UNIT 8: AROUND THE CITY Lesson 1. At the park Lesson 2. A traffic warden visits our school Lesson 3. Walking in the street UNIT 9: THE SCHOOL PARTY Lesson 1. At the supermarket Lesson 2. Let s make some sandwiches Lesson 3. Recipes from around the world UNIT 10: ENJOY YOUR HOLIDAYS! Lesson 1. Our yearbook Lesson 2. Dairy the fairy Lesson 3. Your yearbook Revision test on Units

4 UNIT 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ BACK TO SCHOOL ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΑ Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 θα μάθεις: να περιγράφεις το σχολείο και την τάξη σου να μιλάς για το ωρολόγιο πρόγραμμα και τα μαθήματά σου να χρησιμοποιείς τους αριθμούς από το 20 μέχρι το 99.

5 Lesson 1: A new student in class Μάθημα 1: Νέος μαθητής στην τάξη Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥ Η φράση There is σημαίνει «υπάρχει». Στον πληθυντικό χρησιμοποιούμε τη φράση There are, που σημαίνει «υπάρχουν». Long form Short form Long form Short form (Ολόκληρος τύπος) (Σύντομος τύπος) (Ολόκληρος τύπος) (Σύντομος τύπος) Singular There is There s There is not There isn t Is there? (Ενικός) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: Affirmative Negative Interrogative (Κατάφαση) (Άρνηση) (Ερώτηση) Plural There are (There re) There are not There aren t Are there? (Πληθυντικός) There is a poster on the wall. There are fourteen desks in my classroom. There s a board in my classroom. There isn t a music room in my school. Οι σύντομες απαντήσεις είναι: Yes, there is/no, there isn t και Yes, there, are/no, there aren t. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: Is there a playground in your school? Yes, there is. Are there any football fields in your school? No, there aren t. ΓΕΝΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ school = σχολείο student ή pupil = μαθητής/μαθήτρια friend = φίλος/φίλη teacher = δάσκαλος/δασκάλα new = νέος, -α, -ο (καινούριος, -α, -ο) school subject = μάθημα grade = τάξη (βαθμίδα) class = τάξη (μαθητές) 12

6 classroom = τάξη (αίθουσα) desk = θρανίο, έδρα chair = καρέκλα board = πίνακας map = χάρτης door = πόρτα window = παράθυρο curtain = κουρτίνα wall = τοίχος picture = εικόνα, φωτογραφία, ζωγραφιά poster = πόστερ, αφίσα floor = πάτωμα, όροφος but = αλλά English = Άγγλος/Αγγλίδα/αγγλικός, -ή, -ό Greek = Έλληνας/Ελληνίδα, ελληνικός, -ή, -ό nice = ωραίος, -α, -ο big = μεγάλος, -η, -ο small = μικρός, -ή, -ό sunny = ηλιόλουστος, -η, -ο large = μεγάλος, -η, -ο, ευρύχωρος, -η, -ο playground = σχολική αυλή, προαύλιο basketball court = γήπεδο μπάσκετ football field = γήπεδο ποδοσφαίρου music room = αίθουσα μουσικής computer room = αίθουσα υπολογιστών pen friend = φίλος από αλληλογραφία Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή 1. Warm-up Look around your classroom. What is there? Can you make a list? (Προθέρμανση Κοίταξε γύρω σου στην τάξη. Τι υπάρχει; Μπορείς να φτιάξεις έναν κατάλογο;) ΑΠΑΝΤΗΣΗ desk (θρανίο) chair (καρέκλα) teacher s desk (έδρα) poster (πόστερ, αφίσα) picture (εικόνα, ζωγραφιά) board (πίνακας) map (χάρτης) door (πόρτα) curtain (κουρτίνα) 2.Listen, read and find Andrew is a new student in the school. Listen, read and find out: How many students are there in his class?. 13

7 (Άκουσε, διάβασε και βρες O Andrew είναι καινούριος μαθητής στην τάξη. Άκουσε, διάβασε και βρες: «Πόσοι μαθητές υπάρχουν στην τάξη του;».) ΑΠΑΝΤΗΣΗ: There are twenty-five students in his class. You ve got 1 minute to find the secret word. It s Andrew s surname. Write the word:. Then, count the letters and write down your score:. ( Έχεις 1 λεπτό για να βρεις την κρυφή λέξη. Είναι το επώνυμο του Andrew. Γράψε τη λέξη:... Μετά, μέτρησε τα γράμματα και γράψε τη βαθμολογία σου:...) ΚΡΥΦΗ ΛΕΞΗ: Marinellis ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Is Andrew a new student? Yes, he is. Which class is he in? He is in D class. Where is Andrew from? He is from Oxford, England. What s his new school like? It s very nice. Does he like it? Yes, he does. How many students are there in his class? There are 25 students in his class. What s his teacher s name? It s Mrs Stathaki. 5. Read and write This is part of a survey on the number of pupils in Andrew s school for the school newspaper. Can you help Andrew and his classmates fill in the blanks? In the total, write words, not numbers. (Διάβασε και γράψε Ο παρακάτω πίνακας είναι μέρος μιας έρευνας για τη σχολική εφημερίδα σχετικά με τον αριθμό των μαθητών στο σχολείο του Andrew. Μπορείς να βοηθήσεις τον Andrew και τους συμμαθητές του να συμπληρώσουν τα κενά; Στη στήλη με τον τίτλο «Σύνολο» γράψε τους αριθμούς ολογράφως, όχι με ψηφία.) ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τάξη Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Σύνολο Αγόρια seventy-three Κορίτσια eighty 14

8 In our school (1) there are children from many different countries from around the world. There are (2) seventy-three boys and (3) eighty girls, in total. In D class there are (4) twenty-five children, (5) nine boys and (6) sixteen girls. 6.Let s play! Every letter has got a number. Look: e.g. A is 11, N is 42, W is 63. Can you break this code? (Ας παίξουμε! Κάθε γράμμα αντιστοιχεί σε έναν αριθμό. Για παράδειγμα, το Α αντιστοιχεί στο 11, το Ν στο 42 και το W στο 63. Μπορείς να σπάσεις αυτό τον κώδικα;) ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Andrew is very happy at his new school. Now make a short message in the secret code. Dictate it to your classmate sitting next to you. Tell him/her to write it on a piece of paper. Can he/she break your code? (Τώρα γράψε ένα σύντομο μήνυμα στο μυστικό κώδικα. Υπαγόρευσέ το στο διπλανό/στη διπλανή σου. Πες του/της να το γράψει σε ένα κομμάτι χαρτί. Μπορεί να σπάσει τον κώδικά σου;) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ: My new school is very nice. 7. Listen and speak Andrew wants to meet some of his new friends at school but he doesn t know which their classrooms are. Listen to his friends talking about their classrooms. Can you help him find them? Write numbers in the boxes. (Άκουσε και μίλα Ο Andrew θέλει να συναντήσει μερικούς από τους νέους του φίλους στο σχολείο, αλλά δεν ξέρει ποιες είναι οι τάξεις τους. Άκουσε τους φίλους του να μιλούν για τις τάξεις τους. Μπορείς να τον βοηθήσεις να τις βρει; Γράψε αριθμούς στα κουτάκια.) 15

9 ΚΕΙΜΕΝΟ CD: 1. Hi, I m in the first grade. My name is Nancy. There is a small board on the wall in my classroom and my teacher s desk is near the board. There is also a map. 2. Hello, I m Thanos and I m in the third grade. In my class there are three pictures on the walls but there aren t any maps. There are two windows but there aren t any curtains. 3. Hi, I m Katerina and I m in the sixth grade. In my class there are two maps on the wall, one of Greece and one of Europe. There are also three windows with curtains. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ CD: 1. Γεια, πηγαίνω στην Πρώτη τάξη. Με λένε Nancy. Υπάρχει ένας μικρός πίνακας στην τάξη μου και η έδρα της δασκάλας μου είναι κοντά στον πίνακα. Υπάρχει επίσης ένας χάρτης. 2. Γεια, είμαι ο Θάνος και πηγαίνω στην Τρίτη τάξη. Στην τάξη μου υπάρχουν τρεις εικόνες στους τοίχους, αλλά δεν υπάρχουν χάρτες. Υπάρχουν δύο παράθυρα, αλλά δεν υπάρχουν κουρτίνες. 3. Γεια, είμαι η Κατερίνα και πηγαίνω στην Έκτη τάξη. Στην τάξη μου υπάρχουν δυο χάρτες στον τοίχο, ένας της Ελλάδας και ένας της Ευρώπης. Υπάρχουν επίσης τρία παράθυρα με κουρτίνες. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: a-2, b-1, c-3 Which of these classrooms do you like and why? Tell the class. (Ποια από τις αίθουσες αυτές σου αρέσει και γιατί; Πες το στην τάξη.) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ: I like Katerina s classroom because it s very nice. There are three windows and it s very sunny. There are also two maps in her classroom. 8. Speak and write Can you talk about your school now? What is there? Is there a playground, a basketball court, a music room, a computer room? How many classrooms are there? How many students are there in your class and how many teachers are there in the school? Write down your answers and use them to talk about your school to a pen friend (look at lesson 3 and see how you can find one) or a cousin who lives in Australia, Canada or the USA. 16

10 [Μίλα και γράψε Μπορείς κι εσύ να μιλήσεις για το σχολείο σου τώρα; Τι υπάρχει στο σχολείο σου; Υπάρχει προαύλιο, γήπεδο μπάσκετ, αίθουσα μουσικής, αίθουσα υπολογιστών; Πόσες τάξεις υπάρχουν; Πόσοι μαθητές υπάρχουν στην τάξη σου και πόσοι δάσκαλοι στο σχολείο; Γράψε τις απαντήσεις σου και χρησιμοποίησέ τες για να μιλήσεις για το σχολείο σου σε ένα φίλο/μια φίλη από αλληλογραφία (δες στο μάθημα 3 πώς μπορείς να βρεις) ή σε έναν ξάδελφο ή μια ξαδέλφη σου που ζει στην Αυστραλία, στον Καναδά ή στις ΗΠΑ.] ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ: My school is nice and I like it a lot. There are thirteen (13) classrooms and fifteen (15) teachers. There is a large playground and a basketball court. There isn t a music room, but there is a computer room. There are twenty (20) students in my class and my teacher s name is Mrs Petraki. Απαντήσεις στις ασκήσεις του Τετραδίου Εργασιών 1. Match the pictures to the words: (Ταίριαξε τις εικόνες με τις λέξεις:) ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1) f 2) g 3) e 4) a 5) c 6) d 7) b 2.Find the result. Write words: (Βρες το αποτέλεσμα. Γράψε τους αριθμούς ολογράφως:) ΑΠΑΝΤΗΣΗ 52+36= eighty-eight 75+19= ninety-four 67+10= seventy-seven 93-55= thirty-eight 43-18= twenty-five 79-31= forty-eight 8x7= fifty-six 7x9= sixty-three 8x9= seventy-two 58:2= twenty-nine 100:2 = fifty 99:3 = thirty-three 3. What is there in your school? Write numbers (0, 1, 2, 3 ) [Τι υπάρχει στο σχολείο σου; Γράψε αριθμούς (0, 1, 2, 3...)] 17

11 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ: Number Room 0 music room(s) 13 classrooms 0 football field(s) 1 basketball court(s) 2 playground(s) 1 computer room(s) Use your answers in the box and write sentences about your school. Use there is - there are, there isn t - there aren t. (Χρησιμοποίησε τις απαντήσεις που έδωσες και γράψε προτάσεις για το σχολείο σου. Χρησιμοποίησε τις φράσεις there is - there are, there isn t - there aren t.) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ: In my school there are 13 classrooms. There is a computer room, but there isn t a music room. There are also two playgrounds and a basketball court, but there aren t any football fields. 4.What is there in your classroom? Write numbers (0, 1, 2, 3 ) [Τι υπάρχει μέσα στην τάξη σου; Γράψε αριθμούς (0, 1, 2, 3...).] ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ: Number 1 board 1 teacher s desk 1 teacher s chair 0 poster(s) on the wall(s) 4 picture(s) on the wall(s) 0 map(s) Things Use your answers in the box to write sentences about your classroom. Use there is - there are, there isn t - there aren t. 18

12 (Χρησιμοποίησε τις απαντήσεις που έδωσες και γράψε προτάσεις για την τάξη σου. Χρησιμοποίησε τις φράσεις there is - there are, there isn t - there aren t.) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ: In my classroom there is a board, but there isn t a map. My teacher s chair is behind her desk. There are 4 pictures on the walls, but there aren t any posters. 5. This is the head teacher s list in a school in Athens. Use the information on the list to fill in the numbers in the sentences. Write words, not numbers: (Αυτός είναι ο κατάλογος του διευθυντή ενός σχολείου της Αθήνας. Χρησιμοποίησε τις πληροφορίες που υπάρχουν στον κατάλογο για να συμπληρώσεις τους αριθμούς στις προτάσεις. Γράψε τους αριθμούς ολογράφως.) ΑΠΑΝΤΗΣΗ: There are twenty-one students in A class. There are twenty-four students in B class. There are twenty-six students in C class. There are twenty-three students in D class. There are thirty students in E class. There are twenty-five students in F class. There are sixty-nine boys in the school. There are eighty girls in the school. 6. Read the letters from George and John and talk about the differences between the two schools: (Διάβασε τα γράμματα από τον George και τον John και γράψε για τις διαφορές μεταξύ των δύο σχολείων:) ΑΠΑΝΤΗΣΗ: In George s school there are two floors, but in John s school there is only one floor. In George s school there is a large playground and a football field, but in John s school there is a small playground and there isn t a football field. In George s school there are twenty classrooms, but in John s school there are only fifteen classrooms. 19

13 Παράρτημα Ι Απαντήσεις στις ασκήσεις του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 84 Τετραδίου Εργασιών) 5. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: There are twenty-one students in A class. There are twenty-four students in B class. There are twenty-six students in C class. There are twenty-three students in D class. There are thirty students in E class. There are twenty-five students in F class. There are sixty-nine boys in the school. There are eighty girls in the school. 20

14 Lesson 2: My timetable Μάθημα 2: Το πρόγραμμα των μαθημάτων μου Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥ Το ρήμα have got σημαίνει «έχω». Το χρησιμοποιούμε σε πολλές περιπτώσεις, όπως για να μιλήσουμε για πράγματα που μας ανήκουν, καθώς και για την περιγραφή χαρακτηριστικών. Να πώς κλίνεται: Long form Short form Long form Short form (Ολόκληρος (Σύντομος (Ολόκληρος (Σύντομος τύπος) τύπος) τύπος) τύπος) I have got You have got He has got She has got It has got We have got You have got They have got Affirmative Negative Interrogative (Κατάφαση) (Άρνηση) (Ερώτηση) I ve got You ve got He s got She s got It s got We ve got You ve got They ve got I have not got You have not got He has not got She has not got It has not got We have not got You have not got They have not got I haven t got You haven t got He hasn t got She hasn t got It hasn t got We haven t got You haven t got They haven t got Have I got? Have you got? Has he got? Has she got? Has it got? Have we got? Have you got? Have they got? ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: I ve got History on Monday. We haven t got Maths today. He s got blue eyes. Have you got a new computer? ΓΕΝΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Monday = Δευτέρα Tuesday = Τρίτη Wednesday = Τετάρτη Thursday = Πέμπτη Friday = Παρασκευή Saturday = Σάββατο Sunday = Κυριακή timetable = πρόγραμμα μαθημάτων, ωρολόγιο πρόγραμμα day = ημέρα 21

15 year = έτος, χρόνος favourite = αγαπημένος, -η, -ο learn = μαθαίνω about = σχετικά με, για why = γιατί; because = επειδή, γιατί ancient = αρχαίος, -α, -ο Language = Γλώσσα Maths = Μαθηματικά Religious Education (R.E.) = Θρησκευτικά History = Ιστορία Environmental Studies (E.S.) = Μελέτη Περιβάλλοντος Physical Education (P.E.) = Φυσική Αγωγή, Γυμναστική Music = Μουσική Art = Καλλιτεχνικά break = διάλειμμα great = μεγάλος, -η, -ο, σπουδαίος, -α, -ο, καταπληκτικός, -ή, -ό, απίθανος, -η, -ο excellent = εξαιρετικός, -ή, -ό good = καλός, -ή, -ό well = καλά hard = σκληρά read = διαβάζω try = προσπαθώ know = ξέρω be interested (in) = ενδιαφέρομαι sing = τραγουδώ run = τρέχω time(s) = φορά(-ές) once = μία φορά twice = δύο φορές Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή 1. Warm-up Do you know the days of the week? What day is it today? What day is it tomorrow? What is your favourite day and why? On which days do you have English classes at school? Are they your favourite days, too? (Προθέρμανση Ξέρεις τις ημέρες της εβδομάδας; Τι μέρα είναι σήμερα; Τι μέρα είναι αύριο; Ποια είναι η αγαπημένη σου μέρα και γιατί; Ποιες μέρες έχεις μάθημα Αγγλικών στο σχολείο; Είναι και αυτές οι αγαπημένες σου μέρες;) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: Yes, I do/yes, I know the days of the week. Today is Monday. Tomorrow is Tuesday. My favourite day is Sunday because I can play with my friends. I have English classes on Wednesday and Friday. Yes, they are my favourite days. 2.Listen, read and find Andrew is talking to us about his school programme. Listen, read and find out: Why does Andrew like History?. 22

16 (Άκουσε, διάβασε και βρες Ο Andrew μάς μιλά για το σχολικό του πρόγραμμα. Άκουσε, διάβασε και βρες: «Γιατί αρέσει στον Andrew η ιστορία;».) ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Because he can learn about ancient Greece. You ve got 1 minute to find the secret word. It s Nick s favourite day. Write the word:. Then, count the letters and write down your score:. ( Έχεις 1 λεπτό για να βρεις την κρυφή λέξη. Είναι η αγαπημένη μέρα του Nick. Γράψε τη λέξη:... Μετά, μέτρησε τα γράμματα και γράψε τη βαθμολογία σου:...) ΚΡΥΦΗ ΛΕΞΗ: Thursday ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ When has Andrew got a History class? On Tuesday and Wednesday. When has Andrew got a P.E. class? On Tuesday and Thursday. When has Andrew got an R.E. class? On Monday and Friday. When has Andrew got a Music class? On Tuesday and Friday. How many days a week has he got Language classes? Five days a week/ Every day. Why are Tuesday and Wednesday his favourite days of the week? Because he has a History class. 5. Listen and write Betty can t remember what day it is today. Look at the timetable, listen to the children talking and help her remember. (Άκουσε και γράψε Η Betty δεν μπορεί να θυμηθεί τι μέρα είναι σήμερα. Κοίταξε το πρόγραμμα των μαθημάτων, άκουσε τι λένε τα παιδιά και βοήθησέ τη να θυμηθεί.) ΚΕΙΜΕΝΟ CD: Sophia: Wow! It s a great day today! We can sing! We have a music class! Nick: Yes! Great day! We ve got P.E. at 11 o clock too! We can play basketball! Hey, Andrew! What s your favourite class today? Andrew: History. We have it after Language. 23

17 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ CD: Sophia: Ουάου! Είναι απίθανη μέρα σήμερα! Μπορούμε να τραγουδήσουμε! Έχουμε Μουσική! Nick: Ναι! Καταπληκτική μέρα! Και στις 11 έχουμε Γυμναστική! Μπορούμε να παίξουμε μπάσκετ! Έι, Andrew! Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα σήμερα; Andrew: Η Ιστορία. Την έχουμε μετά τη Γλώσσα. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Well, Betty, today is Tuesday. 6.Write Look at the pictures and say what subjects Andrew, Nick and Sophia have got today. Write your answers here: (Γράψε Κοίταξε τις εικόνες και πες τι μαθήματα έχουν σήμερα ο Andrew, o Nick και η Sophia. Γράψε τις απαντήσεις σου εδώ:) ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Today Andrew, Nick and Sophia have got Language, Maths, English, Environmental Studies and History. 8. Write and speak (+ app. I) Write your timetable and send it to a pen friend (look at lesson 3 and see how you can find one) or a cousin who lives in Australia, Canada or the USA. Which is your favourite day? [Γράψε και μίλα (+ Παράρτ. Ι) Γράψε το πρόγραμμα των μαθημάτων σου και στείλ το σε ένα φίλο/-η από αλληλογραφία (δες στο μάθημα 3 πώς μπορείς να βρεις) ή σε έναν ξάδελφο ή μια ξαδέλφη σου που ζει στην Αυστραλία, στον Καναδά ή στις ΗΠΑ. Ποια είναι η δική σου αγαπημένη μέρα;] ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ: Name: Anna Kontou Class: D Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Language Language Language Language Language Language Maths Language Language History break History English English Maths Maths 24

18 Physical History Maths Religious Physical Education Education Education break Environmental Art Environmental English Religious Studies Studies Education break Music Environmental Physical Music Art Studies Education Now look at Andrew s timetable and yours. Talk about the differences. (Τώρα κοίτα το πρόγραμμα του Andrew και το δικό σου και μίλα για τις διαφορές.) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ: Andrew has got Music on Tuesday but I ve got Music on Monday. Andrew has got English on Monday but I ve got English on Tuesday. Andrew has got Physical Education twice a week but I ve got Physical Education three times a week. Andrew has got Language nine times a week but I ve got Language eight times a week. Απαντήσεις στις ασκήσεις του Τετραδίου Εργασιών 1. Match the pictures to the subjects. Write the letters in the blanks: (Ταίριαξε τις εικόνες με τα μαθήματα. Γράψε τα γράμματα που αντιστοιχούν στα μαθήματα στα κενά:) ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 1) d 2) f 3) c 4) a 5) e 6) b 2.Look at the calendar and find what day it is on (Κοίταξε το ημερολόγιο και βρες τι μέρα είναι στις παρακάτω ημερομηνίες:) ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 1) May 13: Monday 2) May 31: Friday 3) May 22: Wednesday 25

19 4) May 19: Sunday 5) May 7: Tuesday 6) May 25: Saturday 7) May 2: Thursday 3. Look at what these children like and try to guess what their favourite subject is: (Διάβασε τι αρέσει σ αυτά τα παιδιά και προσπάθησε να μαντέψεις ποιο είναι το αγαπημένο τους μάθημα:) ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Jim likes numbers. His favourite subject is Maths. Sandra likes running. Her favourite subject is Physical Education. Helen likes trees and flowers. Her favourite subject is Environmental Studies. Philip likes singing and playing the piano. His favourite subject is Music. Charles likes making pictures. His favourite subject is Art. Pam likes grammar. Her favourite subject is Language. Michael likes old things. His favourite subject is History. George likes going to church. His favourite subject is Religious Education. 4.Look at the three timetables for Monday and complete the sentences with have got, has got, hasn t got or haven t got. (Κοίτα τα τρία προγράμματα για τη Δευτέρα και συμπλήρωσε τις προτάσεις με τις φράσεις have got, has got, hasn t got ή haven t got.) ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Sam has got English. George and Angela have got History. Angela hasn t got Art. 26

20 George, Sam and Angela have got Language. Angela hasn t got Maths. Sam hasn t got History. Sam and George have got Art. George hasn t got Physical Education. Sam hasn t got Religious Education. Angela and George haven t got Environmental Studies. 5. Kate, a girl in D class, is writing an to her friend Nickie about her school timetable. Fill in the missing words in the timetable: (Η Kate, ένα κορίτσι της Δ τάξης, γράφει ένα στη φίλη της, τη Nickie, σχετικά με το πρόγραμμα των μαθημάτων της. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν στο πρόγραμμα:) ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 1 η Language Language Language Language Language 2 η Language Language Language Language Maths 3 η Maths Maths Physical Maths History Education 4 η English History Maths Music Physical Education 5 η Environmental English Environmental English Religious Studies Studies Education 6 η Religious Environmental Art Environmental Music Education Studies Studies Παράρτημα Ι Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή (σελ. 130 Βιβλίου Μαθητή) 8. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ: Name: Anna Kontou Class: D Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Language Language Language Language Language 27

21 Language Maths Language Language History break History English English Maths Maths Physical History Maths Religious Physical Education Education Education break Environmental Art Environmental English Religious Studies Studies Education break Music Environmental Physical Music Art Studies Education Andrew has got Music on Tuesday but I ve got Music on Monday. Andrew has got English on Monday but I ve got English on Tuesday. Andrew has got Physical Education twice a week but I ve got Physical Education three times a week. Andrew has got Language nine times a week but I ve got Language eight times a week. Can you do extra work? (σελ. 131 Βιβλίου Μαθητή) (Μπορείς να δουλέψεις επιπλέον;) ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Name: Sophia Milton Brownhill School School Report Class: D Subject Mark Comments Language A Sophia is an excellent student. She can read very well and she s very good at grammar. Maths B She doesn t try very hard. She doesn t like numbers very much. Environmental Studies A She is excellent. She loves animals and she knows a lot about them. 28

22 History A She is very interested in the subject. She knows a lot about the Acropolis and the Parthenon. Religious Education A She is excellent. She knows a lot about Jesus Christ and his life. Art A+ She can make beautiful pictures. Music A+ She is very interested in the subject and she can sing very well. Physical Education A- Sophia is very good at running but she must try and learn how to play basketball. Her teacher Alice White Παράρτημα Ι Απαντήσεις στις ασκήσεις του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 85 Τετραδίου Εργασιών) 3. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Jim likes numbers. His favourite subject is Maths. Sandra likes playing football. Her favourite subject is Physical Education (P.E.). Helen likes trees and flowers. Her favourite subject is Environmental Studies (E.S). Philip likes singing and playing the piano. His favourite subject is Music. Charles likes making pictures. His favourite subject is Art. Pam likes grammar. Her favourite subject is Language. Michael likes old things. His favourite subject is History. George likes going to church. His favourite subject is Religious Education (R.E.). 29

23 Lesson 3: This is my school! Μάθημα 3: Αυτό είναι το σχολείο μου! ΓΕΝΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ crosscurricular = διαθεματικός, -ή, -ό project = εργασία, σχέδιο information = πληροφορίες then = μετά, τότε point = βαθμός, πόντος circle = κυκλώνω, κύκλος correct = σωστός, -ή, -ό Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή Crosscurricular Project Work in groups. Find information about your school and make a poster about it. Draw a map of your school on a poster. Ask your teacher(s) or the headteacher for information about your school and write it on your poster. Answer these questions: (Διαθεματική εργασία Δουλέψτε σε ομάδες. Βρείτε πληροφορίες σχετικά με το σχολείο σας και φτιάξτε μια αφίσα. Σχεδιάστε ένα χάρτη του σχολείου σας σε μια αφίσα. Ζητήστε από το δάσκαλο/τη δασκάλα σας ή το διευθυντή/τη διευθύντριά σας πληροφορίες σχετικά με το σχολείο σας και γράψτε τες στην αφίσα. Απαντήστε σε αυτές τις ερωτήσεις:) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Where is your school? My school is in Marousi, Athens. How old is it? It is 20 years old. Is it big or small? It s big. How many floors are there? There are two floors. How many classrooms are there? There are fourteen classrooms. Is there a large playground? Yes, there is. Is there a computer room? Yes, there is. Is there a music room? No, there isn t. Are there any football fields or basketball courts? There aren t any football fields, but there is a basketball court. 30

24 How many classes are there? There are fourteen classes. How many teachers are there? There are seventeen teachers. How many pupils are there? There are two hundred and ninety-five pupils (295) in my school. There are twenty (20) pupils in my class. Παράρτημα ΙΙΙ Απαντήσεις στις ασκήσεις Λεξιλογίου του Βιβλίου του Μαθητή (σελ. 156 Βιβλίου Μαθητή) Places/things/people in a school (Χώροι/πράγματα/άνθρωποι σε ένα σχολείο): basketball court: γήπεδο μπάσκετ class: τάξη (τμήμα, σύνολο μαθητών) computer room: αίθουσα υπολογιστών curtains: κουρτίνες floor: όροφος, πάτωμα Subjects (Μαθήματα): Art: Καλλιτεχνικά Environmental Studies: Μελέτη Περιβάλλοντος History: Ιστορία Language: Γλώσσα headteacher: διευθυντής/διευθύντρια map: χάρτης music room: αίθουσα μουσικής playground: σχολική αυλή pupil: μαθητής/μαθήτρια Maths: Μαθηματικά Music: Μουσική Physical Education: Φυσική Αγωγή (Γυμναστική) Religious Education: Θρησκευτικά? Self-assessment test (Τεστ αυτοαξιολόγησης) 1. Look at the picture and fill in the missing words: (Κοίταξε την εικόνα και συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν:) ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. There is a computer on the desk. 2. There is a chair near the desk. 3. There is a cat under the chair. 4. There are two posters on the wall. 5. There is a boy on the chair. Βαθμοί: /10 31

25 2. Find the numbers: (Βρες τους αριθμούς:) ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. twenty-three (23) + forty-five (45) = sixty-eight (68) 2. thirty-eight (38) + fifty-nine (59) = ninety-seven (97) 3. fifty-six (56) + nineteen (19) = seventy-five (75) 4. seventy-four (74) fifteen (15) = fifty-nine (59) 5. fifty-seven (57) + twenty-nine (29) = eighty-six (86) 6. fifty-two (52) + thirty-one (31) = eighty-three (83) 7. ninety-nine (99) fifty-one (51) = forty-eight (48) Βαθμοί: /7 3. Look at the dialogue of these two classmates and choose the correct subject in the timetable: (Κοίταξε το διάλογο αυτών των δύο συμμαθητών και διάλεξε το σωστό μάθημα στο πρόγραμμα:) ΑΠΑΝΤΗΣΗ Friday 1 Language 2 Language 3 History 4 Maths 5 Physical Education (P.E.) 6 English Βαθμοί: /6 4. Find the seven days of the week: (Βρες τις επτά ημέρες της εβδομάδας:) 32

ÁããëéêÜ Ä Äçìïôéêïύ. ÔåôñÜäéï Åñãáóéþí

ÁããëéêÜ Ä Äçìïôéêïύ. ÔåôñÜäéï Åñãáóéþí ÁããëéêÜ Ä Äçìïôéêïύ ÔåôñÜäéï Åñãáóéþí ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Αντιγόνη Μπρατσόλη, Εκπαιδευτικός Αγγελική Διαμαντίδου, τ. Σχολική Σύμβουλος Χριστίνα Αγιακλή, Σχολική Σύμβουλος Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus All rights reserved; no part of

Διαβάστε περισσότερα

Feel at home! LESSON 3 UNIT. Σαν στο σπίτι σου!

Feel at home! LESSON 3 UNIT. Σαν στο σπίτι σου! LESSON 3 ΜΑΘΗΜΑ Feel at home! Σαν στο σπίτι σου! UNIT Λεξιλόγιο ΣΕΛ. 18-19.304 what does he want to know? τι θέλει να ξέρει, να μάθει;.305 I m coming to Greece next month έρχομαι / θα έρθω στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ελευθερία-Κλειώ Kολοβού Άννα Κρανιώτου AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY Ε English 5 th Grade ΔΗΜΟΤΙΚ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ English

Διαβάστε περισσότερα

to be: past simple, There was / There were, time expressions

to be: past simple, There was / There were, time expressions 6a to be: past simple, There was / There were, time expressions Where were you this morning? You weren t at home. I was at the zoo! Learn it! Read and complete. Affirmative I was here. You were there.

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Culture, Education & Religious Affairs English Language Certification LEVEL A (A1 & A2) MODULE 1 READING COMPREHENSION

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 UNIT ONE. LESSON 1 I like (Μου αρέσει) Do you like school? Yes, I do. No, I don t. Does he like school? Yes, he does. No, he doesn t.

Page 1 UNIT ONE. LESSON 1 I like (Μου αρέσει) Do you like school? Yes, I do. No, I don t. Does he like school? Yes, he does. No, he doesn t. UNIT ONE LESSON 1 I like (Μου αρέσει) Άρνηση Ερώτηση A Do you like school? Yes, I do. No, I don t. Does he like school? Yes, he does. No, he doesn t. Know -> ξέρω, γνωρίζω How -> πως Use -> χρησιµοποιώ

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Part 1. Writing IN GREEK on a text in English ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Education & Religious Affairs, Culture & Sports English Language Certification LEVEL A1 & A2 on

Διαβάστε περισσότερα

University of Cambridge ESOL Examinations. Key English Test. Πληροφορίες για υποψηφίους

University of Cambridge ESOL Examinations. Key English Test. Πληροφορίες για υποψηφίους University of Cambridge ESOL Examinations Key English Test Πληροφορίες για υποψηφίους Γιατί να συμμετέχετε στην εξέταση Key English Test (KET); Έχετε τις βασικές γνώσεις της αγγλικής γλώσσας; Κατανοείτε

Διαβάστε περισσότερα

(2GK01) (3GK0S) (3GK0W)

(2GK01) (3GK0S) (3GK0W) Edexcel GCSE in Greek (2GK01) (3GK0S) (3GK0W) For first teaching from 2009 Sample Assessment Materials Welcome to the GCSE 2009 Greek Sample Assessment Materials. These sample assessment materials have

Διαβάστε περισσότερα

Present perfect simple

Present perfect simple 3a Present perfect simple Big Bob: What have you done all day? You haven t tidied up, or swept the floors! Big Bob: Believe me... I don t want to know! Hey... you ve cleaned the fridge! What did you Little

Διαβάστε περισσότερα

Have a great time. (exp) περνώ καλά. sport (n) σπορ, άθληµα address (n) διεύθυνση. height (n) ύψος. stand stood (v) στέκοµαι age (n) ηλικία

Have a great time. (exp) περνώ καλά. sport (n) σπορ, άθληµα address (n) διεύθυνση. height (n) ύψος. stand stood (v) στέκοµαι age (n) ηλικία Unit 1 Have a great time. (exp) περνώ καλά sport (n) σπορ, άθληµα address (n) διεύθυνση height (n) ύψος stand stood (v) στέκοµαι age (n) ηλικία hello (excl) γειά σου straight (adj) ίσιος any (det) καθόλου

Διαβάστε περισσότερα

Beloved Brothers and Sisters in Christ,

Beloved Brothers and Sisters in Christ, Beloved Brothers and Sisters in Christ, Forgiveness of transgressions is fundamental to our faith as Orthodox Christians. We understand that the waters of baptism are, waters for the. Christ has the power

Διαβάστε περισσότερα

Interviewee: Gus Pezoulas. Interviewer: Demetrios Liakakos. Date of interview: 1977-08-01. Location of interview: Ottawa Ontario

Interviewee: Gus Pezoulas. Interviewer: Demetrios Liakakos. Date of interview: 1977-08-01. Location of interview: Ottawa Ontario Interviewee: Gus Pezoulas Interviewer: Demetrios Liakakos Date of interview: 1977-08-01 Location of interview: Ottawa Ontario Transcriber: Constantina Vassalou Description: Gus Pezoulas (Greek native Canadian

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-86175-5-1

ISBN 978-960-86175-5-1 Η Γραµµατική για τις Αγγλόφωνες Εξετάσεις στα Γρήγορα! Από το Γιώργο ροσουλάκη Copyright 2007 Γιώργος ροσουλάκης Βουρβάχων 5, 71202 Ηράκλειο εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, µε οποιονδήποτε τρόπο, τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine & Helen Greek Orthodox Church of Washington DC. The Harbinger. August 2013

Saints Constantine & Helen Greek Orthodox Church of Washington DC. The Harbinger. August 2013 Saints Constantine & Helen Greek Orthodox Church of Washington DC The Harbinger August 2013 Dear Saints Constantine and Helen Family, A Message from Father Jason Greetings in Christ! I hope you are all

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΕΠΙΚΟΥΡΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ

ΔΗΜ. ΕΠΙΚΟΥΡΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 3. ΟΡΙΣΤΙΚΟ-ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 4. ΚΤΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ-ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 7 5. ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 10 6. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 12 7. ΧΡΟΝΟΙ 17 8. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 27 9. ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Survey on Intercultural Education

Survey on Intercultural Education ΕΥΡΩΠΑÏΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ COMENIUS COMENIUS-BIRDS BIRDS - Behaviour and Intercultural Respect Development in Schools Συμπεριφορά και Διαπολιτισμικός Σεβασμός Ανάπτυξη στα Σχολεία Survey on Intercultural Education

Διαβάστε περισσότερα

Traces from Lesvos through Europe An exhibition after the 2009 NoBorderCamp in Lesvos

Traces from Lesvos through Europe An exhibition after the 2009 NoBorderCamp in Lesvos This exhibition follows the traces of those who started their stay in Europe with a step on the island s soil of / Greece: We came with small plastic boats, a dangerous trip through the Aegean Sea. It

Διαβάστε περισσότερα

K Ï ÔÏÈÎ XÚÔÓÈ! Test Francophone de Langue Française Université de Liège. N Â, Ï Úˆ Ó ÁÓˆÚÈÛÌ ÓÂ fi ÙÔ A E EÍÂÙ ÛÙÈÎ ÂÚ Ô ÔÈ I ÓÔ ÚÈÔ Î È M ÈÔ

K Ï ÔÏÈÎ XÚÔÓÈ! Test Francophone de Langue Française Université de Liège. N Â, Ï Úˆ Ó ÁÓˆÚÈÛÌ Ó fi ÙÔ A E EÍÂÙ ÛÙÈÎ ÂÚ Ô ÔÈ I ÓÔ ÚÈÔ Î È M ÈÔ ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ Έκδοση ŒÎ ÔÛË Βιβλιοπωλεία BÈ ÏÈÔ ˆÏ ºÏˆÚ Φλωράς Μαρία M Ú Φλωρά ºÏˆÚ E E ΕΠΕ Ó ÈÛÙËÌ Ô Aı Ó Πανεπιστημίου 59, Αθήνα TËÏ.: 210 5232621 Τηλ. 210 5232621 Y  ı ÓË Î ÔÛË : Υπέυθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο πληθυντικός των ουσιαστικών σχηματίζεται προσθέτοντας: ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body-bodies, hobby - hobbies)

Ο πληθυντικός των ουσιαστικών σχηματίζεται προσθέτοντας: ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body-bodies, hobby - hobbies) GRAMMAR REVIEW 1 1. NOUNS-ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Αφηρημένα: hope, faith, love, hate Συγκεκριμένα :musician, student, doctor. Κύρια: John, Greece, Athens, the Parthenon Περιληπτικά : family, police, government

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH-GREEK WORDLIST

ENGLISH-GREEK WORDLIST ENGLISH-GREEK WORDLIST Instructions Οδηγίες Act out. Παίξε θέατρο. Ask and answer. Ρώτησε και απάντησε. Choose. Διάλεξε. Correct. Διόρθωσε. Count. Μέτρησε. Describe. Να περιγράψεις. Do the actions. Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

Ê.Ð.Ã. PRACTICE TESTS. Succeed in B1& B2 LEVEL ATTENTION ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION. on the scale set by the Council of Europe

Ê.Ð.Ã. PRACTICE TESTS. Succeed in B1& B2 LEVEL ATTENTION ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION. on the scale set by the Council of Europe Ê.Ð.Ã. Succeed in ÊÑÁÔÉÊÏ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÃËÙÓÓÏÌÁÈÅÉÁÓ ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION LEVEL B1& B2 on the scale set by the Council of Europe PRACTICE TESTS 1 6 Mark your answers on your answer sheet. Respond

Διαβάστε περισσότερα

«Να χάσεις το μνημονικό και τις ικανότητές σου είναι πολύ δύσκολο από μόνο του χωρίς να χάσεις την ίδια στιγμή και τους φίλους σου» ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΑΞΙΖΟΥΝ

«Να χάσεις το μνημονικό και τις ικανότητές σου είναι πολύ δύσκολο από μόνο του χωρίς να χάσεις την ίδια στιγμή και τους φίλους σου» ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΑΞΙΖΟΥΝ «Να χάσεις το μνημονικό και τις ικανότητές σου είναι πολύ δύσκολο από μόνο του χωρίς να χάσεις την ίδια στιγμή και τους φίλους σου» ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΑΞΙΖΟΥΝ Πώς να παραμείνετε φίλος με κάποιον που έχει άνοια GREEK

Διαβάστε περισσότερα

ISBN. 2008 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / Athena Research Centre

ISBN. 2008 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / Athena Research Centre αρία ιάγκου ιλογλωσσία - έα λληνικά για αρχάριους λληνο-αγγλικό λωσσάριο Maria Giagkou Filoglossia - Modern Greek for beginners Greek-English Glossary ιορθώσεις: ωνσταντίνος αλημέρης, ίκυ άντζου, αριάννα

Διαβάστε περισσότερα

HERALD. ST. DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH 908-964-7957 UNION, NJ www.stdgocunion.org

HERALD. ST. DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH 908-964-7957 UNION, NJ www.stdgocunion.org THE HERALD Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ST. DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH 908-964-7957 UNION, NJ www.stdgocunion.org My Beloved Spiritual Children, Summer 2013 Heavenly King, Comforter, the

Διαβάστε περισσότερα

Greek School of Ayia Triada Birmingham

Greek School of Ayia Triada Birmingham 20132014 Greek School of Ayia Triada Midlands - Greek School of Ayia Triada Birmingham Information Pack for Parents We welcome you all back to Greek School of Ayia Triada and we hope you all had a lovely,

Διαβάστε περισσότερα

The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos

The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos Eleni Skourtou Assistant Professor Department of Primary Education University of the

Διαβάστε περισσότερα