Αγαπητοί γονείς. Βεατρίκη Κάντζολα-Σαμπατάκου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγαπητοί γονείς. Βεατρίκη Κάντζολα-Σαμπατάκου"

Transcript

1 Αγαπητοί γονείς Το βιβλίο αυτό σκοπό έχει να βοηθήσει τους μαθητές της Δ Δημοτικού να κατανοήσουν τις ασκήσεις που περιέχει το Βιβλίο Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών των Αγγλικών της τάξης τους και να τους καθοδηγήσει με απαντήσεις και παραδείγματα. Σε κάθε μάθημα δίνονται: η γραμματική που καλύπτει το συγκεκριμένο μάθημα λεξιλόγιο η εκφώνηση των ασκήσεων από το Βιβλίο Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών (και αυτών που υπάρχουν στα Παραρτήματα και στα Τεστ αυτοαξιολόγησης), η μετάφρασή τους, για πληρέστερη κατανόηση σε αυτό το επίπεδο, και οι απαντήσεις τους χρήσιμες πληροφορίες για ορισμένες από τις ασκήσεις τα κείμενα των ακουστικών ασκήσεων και η μετάφρασή τους, τα οποία όμως καλό είναι να τα διαβάζουν οι μαθητές αφού πρώτα κάνουν τις αντίστοιχες α- σκήσεις στο σχολείο και όχι ως προετοιμασία εκ των προτέρων ερωτήσεις κατανόησης των κειμένων και προτεινόμενες απαντήσεις. Επίσης, μετά τα κεφάλαια 4, 7 και 10 υπάρχουν οι απαντήσεις στα αντίστοιχα επαναληπτικά τεστ. Και μην ξεχνάτε: για να μάθουν τα παιδιά σωστά μια ξένη γλώσσα, πέρα από τη συστηματική μελέτη, απαιτείται τακτική εξάσκηση. Γι αυτό, θα πρέπει να διαβάζουν αγγλόφωνα βιβλία και περιοδικά, να προμηθευτούν ένα καλό λεξικό, να χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν συχνότερα αυτά που μαθαίνουν, τόσο γραπτά όσο και προφορικά, και να μη διστάζουν να ρωτούν το δάσκαλο/τη δασκάλα τους για κάθε τους απορία. Βεατρίκη Κάντζολα-Σαμπατάκου

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ UNIT 1: BACK TO SCHOOL Lesson 1. A new student in class Lesson 2. My timetable Lesson 3. This is my school UNIT 2: WHAT S YOUR FAVOURITE HOBBY OR SPORT? Lesson 1. My favourite sport Lesson 2. Have you got a hobby? Lesson 3. The Olympic Games UNIT 3: THIS IS WHERE I LIVE Lesson 1. My country Lesson 2. My city Lesson 3. Let s talk about Greece UNIT 4: TIME Lesson 1. Happy Birthday! Lesson 2. What s the weather like? Lesson 3. Weather around the world Revision test on Units UNIT 5: HABITS AND CUSTOMS Lesson 1. It s only a dream! Lesson 2. British customs Lesson 3. Finding out about habits and customs UNIT 6: ANIMALS Lesson 1. My pet Lesson 2. A visit to the Sea Turtle Rescue Centre Lesson 3. Animals in danger...150

3 UNIT 7: WHAT ARE YOU DOING? Lesson 1. Helping around the house Lesson 2. What do you do? Lesson 3. Tell me about your job Revision test on Units UNIT 8: AROUND THE CITY Lesson 1. At the park Lesson 2. A traffic warden visits our school Lesson 3. Walking in the street UNIT 9: THE SCHOOL PARTY Lesson 1. At the supermarket Lesson 2. Let s make some sandwiches Lesson 3. Recipes from around the world UNIT 10: ENJOY YOUR HOLIDAYS! Lesson 1. Our yearbook Lesson 2. Dairy the fairy Lesson 3. Your yearbook Revision test on Units

4 UNIT 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ BACK TO SCHOOL ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΑ Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 θα μάθεις: να περιγράφεις το σχολείο και την τάξη σου να μιλάς για το ωρολόγιο πρόγραμμα και τα μαθήματά σου να χρησιμοποιείς τους αριθμούς από το 20 μέχρι το 99.

5 Lesson 1: A new student in class Μάθημα 1: Νέος μαθητής στην τάξη Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥ Η φράση There is σημαίνει «υπάρχει». Στον πληθυντικό χρησιμοποιούμε τη φράση There are, που σημαίνει «υπάρχουν». Long form Short form Long form Short form (Ολόκληρος τύπος) (Σύντομος τύπος) (Ολόκληρος τύπος) (Σύντομος τύπος) Singular There is There s There is not There isn t Is there? (Ενικός) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: Affirmative Negative Interrogative (Κατάφαση) (Άρνηση) (Ερώτηση) Plural There are (There re) There are not There aren t Are there? (Πληθυντικός) There is a poster on the wall. There are fourteen desks in my classroom. There s a board in my classroom. There isn t a music room in my school. Οι σύντομες απαντήσεις είναι: Yes, there is/no, there isn t και Yes, there, are/no, there aren t. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: Is there a playground in your school? Yes, there is. Are there any football fields in your school? No, there aren t. ΓΕΝΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ school = σχολείο student ή pupil = μαθητής/μαθήτρια friend = φίλος/φίλη teacher = δάσκαλος/δασκάλα new = νέος, -α, -ο (καινούριος, -α, -ο) school subject = μάθημα grade = τάξη (βαθμίδα) class = τάξη (μαθητές) 12

6 classroom = τάξη (αίθουσα) desk = θρανίο, έδρα chair = καρέκλα board = πίνακας map = χάρτης door = πόρτα window = παράθυρο curtain = κουρτίνα wall = τοίχος picture = εικόνα, φωτογραφία, ζωγραφιά poster = πόστερ, αφίσα floor = πάτωμα, όροφος but = αλλά English = Άγγλος/Αγγλίδα/αγγλικός, -ή, -ό Greek = Έλληνας/Ελληνίδα, ελληνικός, -ή, -ό nice = ωραίος, -α, -ο big = μεγάλος, -η, -ο small = μικρός, -ή, -ό sunny = ηλιόλουστος, -η, -ο large = μεγάλος, -η, -ο, ευρύχωρος, -η, -ο playground = σχολική αυλή, προαύλιο basketball court = γήπεδο μπάσκετ football field = γήπεδο ποδοσφαίρου music room = αίθουσα μουσικής computer room = αίθουσα υπολογιστών pen friend = φίλος από αλληλογραφία Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή 1. Warm-up Look around your classroom. What is there? Can you make a list? (Προθέρμανση Κοίταξε γύρω σου στην τάξη. Τι υπάρχει; Μπορείς να φτιάξεις έναν κατάλογο;) ΑΠΑΝΤΗΣΗ desk (θρανίο) chair (καρέκλα) teacher s desk (έδρα) poster (πόστερ, αφίσα) picture (εικόνα, ζωγραφιά) board (πίνακας) map (χάρτης) door (πόρτα) curtain (κουρτίνα) 2.Listen, read and find Andrew is a new student in the school. Listen, read and find out: How many students are there in his class?. 13

7 (Άκουσε, διάβασε και βρες O Andrew είναι καινούριος μαθητής στην τάξη. Άκουσε, διάβασε και βρες: «Πόσοι μαθητές υπάρχουν στην τάξη του;».) ΑΠΑΝΤΗΣΗ: There are twenty-five students in his class. You ve got 1 minute to find the secret word. It s Andrew s surname. Write the word:. Then, count the letters and write down your score:. ( Έχεις 1 λεπτό για να βρεις την κρυφή λέξη. Είναι το επώνυμο του Andrew. Γράψε τη λέξη:... Μετά, μέτρησε τα γράμματα και γράψε τη βαθμολογία σου:...) ΚΡΥΦΗ ΛΕΞΗ: Marinellis ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Is Andrew a new student? Yes, he is. Which class is he in? He is in D class. Where is Andrew from? He is from Oxford, England. What s his new school like? It s very nice. Does he like it? Yes, he does. How many students are there in his class? There are 25 students in his class. What s his teacher s name? It s Mrs Stathaki. 5. Read and write This is part of a survey on the number of pupils in Andrew s school for the school newspaper. Can you help Andrew and his classmates fill in the blanks? In the total, write words, not numbers. (Διάβασε και γράψε Ο παρακάτω πίνακας είναι μέρος μιας έρευνας για τη σχολική εφημερίδα σχετικά με τον αριθμό των μαθητών στο σχολείο του Andrew. Μπορείς να βοηθήσεις τον Andrew και τους συμμαθητές του να συμπληρώσουν τα κενά; Στη στήλη με τον τίτλο «Σύνολο» γράψε τους αριθμούς ολογράφως, όχι με ψηφία.) ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τάξη Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Σύνολο Αγόρια seventy-three Κορίτσια eighty 14

8 In our school (1) there are children from many different countries from around the world. There are (2) seventy-three boys and (3) eighty girls, in total. In D class there are (4) twenty-five children, (5) nine boys and (6) sixteen girls. 6.Let s play! Every letter has got a number. Look: e.g. A is 11, N is 42, W is 63. Can you break this code? (Ας παίξουμε! Κάθε γράμμα αντιστοιχεί σε έναν αριθμό. Για παράδειγμα, το Α αντιστοιχεί στο 11, το Ν στο 42 και το W στο 63. Μπορείς να σπάσεις αυτό τον κώδικα;) ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Andrew is very happy at his new school. Now make a short message in the secret code. Dictate it to your classmate sitting next to you. Tell him/her to write it on a piece of paper. Can he/she break your code? (Τώρα γράψε ένα σύντομο μήνυμα στο μυστικό κώδικα. Υπαγόρευσέ το στο διπλανό/στη διπλανή σου. Πες του/της να το γράψει σε ένα κομμάτι χαρτί. Μπορεί να σπάσει τον κώδικά σου;) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ: My new school is very nice. 7. Listen and speak Andrew wants to meet some of his new friends at school but he doesn t know which their classrooms are. Listen to his friends talking about their classrooms. Can you help him find them? Write numbers in the boxes. (Άκουσε και μίλα Ο Andrew θέλει να συναντήσει μερικούς από τους νέους του φίλους στο σχολείο, αλλά δεν ξέρει ποιες είναι οι τάξεις τους. Άκουσε τους φίλους του να μιλούν για τις τάξεις τους. Μπορείς να τον βοηθήσεις να τις βρει; Γράψε αριθμούς στα κουτάκια.) 15

9 ΚΕΙΜΕΝΟ CD: 1. Hi, I m in the first grade. My name is Nancy. There is a small board on the wall in my classroom and my teacher s desk is near the board. There is also a map. 2. Hello, I m Thanos and I m in the third grade. In my class there are three pictures on the walls but there aren t any maps. There are two windows but there aren t any curtains. 3. Hi, I m Katerina and I m in the sixth grade. In my class there are two maps on the wall, one of Greece and one of Europe. There are also three windows with curtains. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ CD: 1. Γεια, πηγαίνω στην Πρώτη τάξη. Με λένε Nancy. Υπάρχει ένας μικρός πίνακας στην τάξη μου και η έδρα της δασκάλας μου είναι κοντά στον πίνακα. Υπάρχει επίσης ένας χάρτης. 2. Γεια, είμαι ο Θάνος και πηγαίνω στην Τρίτη τάξη. Στην τάξη μου υπάρχουν τρεις εικόνες στους τοίχους, αλλά δεν υπάρχουν χάρτες. Υπάρχουν δύο παράθυρα, αλλά δεν υπάρχουν κουρτίνες. 3. Γεια, είμαι η Κατερίνα και πηγαίνω στην Έκτη τάξη. Στην τάξη μου υπάρχουν δυο χάρτες στον τοίχο, ένας της Ελλάδας και ένας της Ευρώπης. Υπάρχουν επίσης τρία παράθυρα με κουρτίνες. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: a-2, b-1, c-3 Which of these classrooms do you like and why? Tell the class. (Ποια από τις αίθουσες αυτές σου αρέσει και γιατί; Πες το στην τάξη.) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ: I like Katerina s classroom because it s very nice. There are three windows and it s very sunny. There are also two maps in her classroom. 8. Speak and write Can you talk about your school now? What is there? Is there a playground, a basketball court, a music room, a computer room? How many classrooms are there? How many students are there in your class and how many teachers are there in the school? Write down your answers and use them to talk about your school to a pen friend (look at lesson 3 and see how you can find one) or a cousin who lives in Australia, Canada or the USA. 16

10 [Μίλα και γράψε Μπορείς κι εσύ να μιλήσεις για το σχολείο σου τώρα; Τι υπάρχει στο σχολείο σου; Υπάρχει προαύλιο, γήπεδο μπάσκετ, αίθουσα μουσικής, αίθουσα υπολογιστών; Πόσες τάξεις υπάρχουν; Πόσοι μαθητές υπάρχουν στην τάξη σου και πόσοι δάσκαλοι στο σχολείο; Γράψε τις απαντήσεις σου και χρησιμοποίησέ τες για να μιλήσεις για το σχολείο σου σε ένα φίλο/μια φίλη από αλληλογραφία (δες στο μάθημα 3 πώς μπορείς να βρεις) ή σε έναν ξάδελφο ή μια ξαδέλφη σου που ζει στην Αυστραλία, στον Καναδά ή στις ΗΠΑ.] ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ: My school is nice and I like it a lot. There are thirteen (13) classrooms and fifteen (15) teachers. There is a large playground and a basketball court. There isn t a music room, but there is a computer room. There are twenty (20) students in my class and my teacher s name is Mrs Petraki. Απαντήσεις στις ασκήσεις του Τετραδίου Εργασιών 1. Match the pictures to the words: (Ταίριαξε τις εικόνες με τις λέξεις:) ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1) f 2) g 3) e 4) a 5) c 6) d 7) b 2.Find the result. Write words: (Βρες το αποτέλεσμα. Γράψε τους αριθμούς ολογράφως:) ΑΠΑΝΤΗΣΗ 52+36= eighty-eight 75+19= ninety-four 67+10= seventy-seven 93-55= thirty-eight 43-18= twenty-five 79-31= forty-eight 8x7= fifty-six 7x9= sixty-three 8x9= seventy-two 58:2= twenty-nine 100:2 = fifty 99:3 = thirty-three 3. What is there in your school? Write numbers (0, 1, 2, 3 ) [Τι υπάρχει στο σχολείο σου; Γράψε αριθμούς (0, 1, 2, 3...)] 17

11 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ: Number Room 0 music room(s) 13 classrooms 0 football field(s) 1 basketball court(s) 2 playground(s) 1 computer room(s) Use your answers in the box and write sentences about your school. Use there is - there are, there isn t - there aren t. (Χρησιμοποίησε τις απαντήσεις που έδωσες και γράψε προτάσεις για το σχολείο σου. Χρησιμοποίησε τις φράσεις there is - there are, there isn t - there aren t.) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ: In my school there are 13 classrooms. There is a computer room, but there isn t a music room. There are also two playgrounds and a basketball court, but there aren t any football fields. 4.What is there in your classroom? Write numbers (0, 1, 2, 3 ) [Τι υπάρχει μέσα στην τάξη σου; Γράψε αριθμούς (0, 1, 2, 3...).] ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ: Number 1 board 1 teacher s desk 1 teacher s chair 0 poster(s) on the wall(s) 4 picture(s) on the wall(s) 0 map(s) Things Use your answers in the box to write sentences about your classroom. Use there is - there are, there isn t - there aren t. 18

12 (Χρησιμοποίησε τις απαντήσεις που έδωσες και γράψε προτάσεις για την τάξη σου. Χρησιμοποίησε τις φράσεις there is - there are, there isn t - there aren t.) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ: In my classroom there is a board, but there isn t a map. My teacher s chair is behind her desk. There are 4 pictures on the walls, but there aren t any posters. 5. This is the head teacher s list in a school in Athens. Use the information on the list to fill in the numbers in the sentences. Write words, not numbers: (Αυτός είναι ο κατάλογος του διευθυντή ενός σχολείου της Αθήνας. Χρησιμοποίησε τις πληροφορίες που υπάρχουν στον κατάλογο για να συμπληρώσεις τους αριθμούς στις προτάσεις. Γράψε τους αριθμούς ολογράφως.) ΑΠΑΝΤΗΣΗ: There are twenty-one students in A class. There are twenty-four students in B class. There are twenty-six students in C class. There are twenty-three students in D class. There are thirty students in E class. There are twenty-five students in F class. There are sixty-nine boys in the school. There are eighty girls in the school. 6. Read the letters from George and John and talk about the differences between the two schools: (Διάβασε τα γράμματα από τον George και τον John και γράψε για τις διαφορές μεταξύ των δύο σχολείων:) ΑΠΑΝΤΗΣΗ: In George s school there are two floors, but in John s school there is only one floor. In George s school there is a large playground and a football field, but in John s school there is a small playground and there isn t a football field. In George s school there are twenty classrooms, but in John s school there are only fifteen classrooms. 19

13 Παράρτημα Ι Απαντήσεις στις ασκήσεις του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 84 Τετραδίου Εργασιών) 5. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: There are twenty-one students in A class. There are twenty-four students in B class. There are twenty-six students in C class. There are twenty-three students in D class. There are thirty students in E class. There are twenty-five students in F class. There are sixty-nine boys in the school. There are eighty girls in the school. 20

14 Lesson 2: My timetable Μάθημα 2: Το πρόγραμμα των μαθημάτων μου Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥ Το ρήμα have got σημαίνει «έχω». Το χρησιμοποιούμε σε πολλές περιπτώσεις, όπως για να μιλήσουμε για πράγματα που μας ανήκουν, καθώς και για την περιγραφή χαρακτηριστικών. Να πώς κλίνεται: Long form Short form Long form Short form (Ολόκληρος (Σύντομος (Ολόκληρος (Σύντομος τύπος) τύπος) τύπος) τύπος) I have got You have got He has got She has got It has got We have got You have got They have got Affirmative Negative Interrogative (Κατάφαση) (Άρνηση) (Ερώτηση) I ve got You ve got He s got She s got It s got We ve got You ve got They ve got I have not got You have not got He has not got She has not got It has not got We have not got You have not got They have not got I haven t got You haven t got He hasn t got She hasn t got It hasn t got We haven t got You haven t got They haven t got Have I got? Have you got? Has he got? Has she got? Has it got? Have we got? Have you got? Have they got? ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: I ve got History on Monday. We haven t got Maths today. He s got blue eyes. Have you got a new computer? ΓΕΝΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Monday = Δευτέρα Tuesday = Τρίτη Wednesday = Τετάρτη Thursday = Πέμπτη Friday = Παρασκευή Saturday = Σάββατο Sunday = Κυριακή timetable = πρόγραμμα μαθημάτων, ωρολόγιο πρόγραμμα day = ημέρα 21

15 year = έτος, χρόνος favourite = αγαπημένος, -η, -ο learn = μαθαίνω about = σχετικά με, για why = γιατί; because = επειδή, γιατί ancient = αρχαίος, -α, -ο Language = Γλώσσα Maths = Μαθηματικά Religious Education (R.E.) = Θρησκευτικά History = Ιστορία Environmental Studies (E.S.) = Μελέτη Περιβάλλοντος Physical Education (P.E.) = Φυσική Αγωγή, Γυμναστική Music = Μουσική Art = Καλλιτεχνικά break = διάλειμμα great = μεγάλος, -η, -ο, σπουδαίος, -α, -ο, καταπληκτικός, -ή, -ό, απίθανος, -η, -ο excellent = εξαιρετικός, -ή, -ό good = καλός, -ή, -ό well = καλά hard = σκληρά read = διαβάζω try = προσπαθώ know = ξέρω be interested (in) = ενδιαφέρομαι sing = τραγουδώ run = τρέχω time(s) = φορά(-ές) once = μία φορά twice = δύο φορές Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή 1. Warm-up Do you know the days of the week? What day is it today? What day is it tomorrow? What is your favourite day and why? On which days do you have English classes at school? Are they your favourite days, too? (Προθέρμανση Ξέρεις τις ημέρες της εβδομάδας; Τι μέρα είναι σήμερα; Τι μέρα είναι αύριο; Ποια είναι η αγαπημένη σου μέρα και γιατί; Ποιες μέρες έχεις μάθημα Αγγλικών στο σχολείο; Είναι και αυτές οι αγαπημένες σου μέρες;) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: Yes, I do/yes, I know the days of the week. Today is Monday. Tomorrow is Tuesday. My favourite day is Sunday because I can play with my friends. I have English classes on Wednesday and Friday. Yes, they are my favourite days. 2.Listen, read and find Andrew is talking to us about his school programme. Listen, read and find out: Why does Andrew like History?. 22

16 (Άκουσε, διάβασε και βρες Ο Andrew μάς μιλά για το σχολικό του πρόγραμμα. Άκουσε, διάβασε και βρες: «Γιατί αρέσει στον Andrew η ιστορία;».) ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Because he can learn about ancient Greece. You ve got 1 minute to find the secret word. It s Nick s favourite day. Write the word:. Then, count the letters and write down your score:. ( Έχεις 1 λεπτό για να βρεις την κρυφή λέξη. Είναι η αγαπημένη μέρα του Nick. Γράψε τη λέξη:... Μετά, μέτρησε τα γράμματα και γράψε τη βαθμολογία σου:...) ΚΡΥΦΗ ΛΕΞΗ: Thursday ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ When has Andrew got a History class? On Tuesday and Wednesday. When has Andrew got a P.E. class? On Tuesday and Thursday. When has Andrew got an R.E. class? On Monday and Friday. When has Andrew got a Music class? On Tuesday and Friday. How many days a week has he got Language classes? Five days a week/ Every day. Why are Tuesday and Wednesday his favourite days of the week? Because he has a History class. 5. Listen and write Betty can t remember what day it is today. Look at the timetable, listen to the children talking and help her remember. (Άκουσε και γράψε Η Betty δεν μπορεί να θυμηθεί τι μέρα είναι σήμερα. Κοίταξε το πρόγραμμα των μαθημάτων, άκουσε τι λένε τα παιδιά και βοήθησέ τη να θυμηθεί.) ΚΕΙΜΕΝΟ CD: Sophia: Wow! It s a great day today! We can sing! We have a music class! Nick: Yes! Great day! We ve got P.E. at 11 o clock too! We can play basketball! Hey, Andrew! What s your favourite class today? Andrew: History. We have it after Language. 23

17 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ CD: Sophia: Ουάου! Είναι απίθανη μέρα σήμερα! Μπορούμε να τραγουδήσουμε! Έχουμε Μουσική! Nick: Ναι! Καταπληκτική μέρα! Και στις 11 έχουμε Γυμναστική! Μπορούμε να παίξουμε μπάσκετ! Έι, Andrew! Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα σήμερα; Andrew: Η Ιστορία. Την έχουμε μετά τη Γλώσσα. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Well, Betty, today is Tuesday. 6.Write Look at the pictures and say what subjects Andrew, Nick and Sophia have got today. Write your answers here: (Γράψε Κοίταξε τις εικόνες και πες τι μαθήματα έχουν σήμερα ο Andrew, o Nick και η Sophia. Γράψε τις απαντήσεις σου εδώ:) ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Today Andrew, Nick and Sophia have got Language, Maths, English, Environmental Studies and History. 8. Write and speak (+ app. I) Write your timetable and send it to a pen friend (look at lesson 3 and see how you can find one) or a cousin who lives in Australia, Canada or the USA. Which is your favourite day? [Γράψε και μίλα (+ Παράρτ. Ι) Γράψε το πρόγραμμα των μαθημάτων σου και στείλ το σε ένα φίλο/-η από αλληλογραφία (δες στο μάθημα 3 πώς μπορείς να βρεις) ή σε έναν ξάδελφο ή μια ξαδέλφη σου που ζει στην Αυστραλία, στον Καναδά ή στις ΗΠΑ. Ποια είναι η δική σου αγαπημένη μέρα;] ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ: Name: Anna Kontou Class: D Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Language Language Language Language Language Language Maths Language Language History break History English English Maths Maths 24

18 Physical History Maths Religious Physical Education Education Education break Environmental Art Environmental English Religious Studies Studies Education break Music Environmental Physical Music Art Studies Education Now look at Andrew s timetable and yours. Talk about the differences. (Τώρα κοίτα το πρόγραμμα του Andrew και το δικό σου και μίλα για τις διαφορές.) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ: Andrew has got Music on Tuesday but I ve got Music on Monday. Andrew has got English on Monday but I ve got English on Tuesday. Andrew has got Physical Education twice a week but I ve got Physical Education three times a week. Andrew has got Language nine times a week but I ve got Language eight times a week. Απαντήσεις στις ασκήσεις του Τετραδίου Εργασιών 1. Match the pictures to the subjects. Write the letters in the blanks: (Ταίριαξε τις εικόνες με τα μαθήματα. Γράψε τα γράμματα που αντιστοιχούν στα μαθήματα στα κενά:) ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 1) d 2) f 3) c 4) a 5) e 6) b 2.Look at the calendar and find what day it is on (Κοίταξε το ημερολόγιο και βρες τι μέρα είναι στις παρακάτω ημερομηνίες:) ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 1) May 13: Monday 2) May 31: Friday 3) May 22: Wednesday 25

19 4) May 19: Sunday 5) May 7: Tuesday 6) May 25: Saturday 7) May 2: Thursday 3. Look at what these children like and try to guess what their favourite subject is: (Διάβασε τι αρέσει σ αυτά τα παιδιά και προσπάθησε να μαντέψεις ποιο είναι το αγαπημένο τους μάθημα:) ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Jim likes numbers. His favourite subject is Maths. Sandra likes running. Her favourite subject is Physical Education. Helen likes trees and flowers. Her favourite subject is Environmental Studies. Philip likes singing and playing the piano. His favourite subject is Music. Charles likes making pictures. His favourite subject is Art. Pam likes grammar. Her favourite subject is Language. Michael likes old things. His favourite subject is History. George likes going to church. His favourite subject is Religious Education. 4.Look at the three timetables for Monday and complete the sentences with have got, has got, hasn t got or haven t got. (Κοίτα τα τρία προγράμματα για τη Δευτέρα και συμπλήρωσε τις προτάσεις με τις φράσεις have got, has got, hasn t got ή haven t got.) ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Sam has got English. George and Angela have got History. Angela hasn t got Art. 26

20 George, Sam and Angela have got Language. Angela hasn t got Maths. Sam hasn t got History. Sam and George have got Art. George hasn t got Physical Education. Sam hasn t got Religious Education. Angela and George haven t got Environmental Studies. 5. Kate, a girl in D class, is writing an to her friend Nickie about her school timetable. Fill in the missing words in the timetable: (Η Kate, ένα κορίτσι της Δ τάξης, γράφει ένα στη φίλη της, τη Nickie, σχετικά με το πρόγραμμα των μαθημάτων της. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν στο πρόγραμμα:) ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 1 η Language Language Language Language Language 2 η Language Language Language Language Maths 3 η Maths Maths Physical Maths History Education 4 η English History Maths Music Physical Education 5 η Environmental English Environmental English Religious Studies Studies Education 6 η Religious Environmental Art Environmental Music Education Studies Studies Παράρτημα Ι Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή (σελ. 130 Βιβλίου Μαθητή) 8. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ: Name: Anna Kontou Class: D Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Language Language Language Language Language 27

21 Language Maths Language Language History break History English English Maths Maths Physical History Maths Religious Physical Education Education Education break Environmental Art Environmental English Religious Studies Studies Education break Music Environmental Physical Music Art Studies Education Andrew has got Music on Tuesday but I ve got Music on Monday. Andrew has got English on Monday but I ve got English on Tuesday. Andrew has got Physical Education twice a week but I ve got Physical Education three times a week. Andrew has got Language nine times a week but I ve got Language eight times a week. Can you do extra work? (σελ. 131 Βιβλίου Μαθητή) (Μπορείς να δουλέψεις επιπλέον;) ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Name: Sophia Milton Brownhill School School Report Class: D Subject Mark Comments Language A Sophia is an excellent student. She can read very well and she s very good at grammar. Maths B She doesn t try very hard. She doesn t like numbers very much. Environmental Studies A She is excellent. She loves animals and she knows a lot about them. 28

22 History A She is very interested in the subject. She knows a lot about the Acropolis and the Parthenon. Religious Education A She is excellent. She knows a lot about Jesus Christ and his life. Art A+ She can make beautiful pictures. Music A+ She is very interested in the subject and she can sing very well. Physical Education A- Sophia is very good at running but she must try and learn how to play basketball. Her teacher Alice White Παράρτημα Ι Απαντήσεις στις ασκήσεις του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 85 Τετραδίου Εργασιών) 3. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Jim likes numbers. His favourite subject is Maths. Sandra likes playing football. Her favourite subject is Physical Education (P.E.). Helen likes trees and flowers. Her favourite subject is Environmental Studies (E.S). Philip likes singing and playing the piano. His favourite subject is Music. Charles likes making pictures. His favourite subject is Art. Pam likes grammar. Her favourite subject is Language. Michael likes old things. His favourite subject is History. George likes going to church. His favourite subject is Religious Education (R.E.). 29

23 Lesson 3: This is my school! Μάθημα 3: Αυτό είναι το σχολείο μου! ΓΕΝΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ crosscurricular = διαθεματικός, -ή, -ό project = εργασία, σχέδιο information = πληροφορίες then = μετά, τότε point = βαθμός, πόντος circle = κυκλώνω, κύκλος correct = σωστός, -ή, -ό Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή Crosscurricular Project Work in groups. Find information about your school and make a poster about it. Draw a map of your school on a poster. Ask your teacher(s) or the headteacher for information about your school and write it on your poster. Answer these questions: (Διαθεματική εργασία Δουλέψτε σε ομάδες. Βρείτε πληροφορίες σχετικά με το σχολείο σας και φτιάξτε μια αφίσα. Σχεδιάστε ένα χάρτη του σχολείου σας σε μια αφίσα. Ζητήστε από το δάσκαλο/τη δασκάλα σας ή το διευθυντή/τη διευθύντριά σας πληροφορίες σχετικά με το σχολείο σας και γράψτε τες στην αφίσα. Απαντήστε σε αυτές τις ερωτήσεις:) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Where is your school? My school is in Marousi, Athens. How old is it? It is 20 years old. Is it big or small? It s big. How many floors are there? There are two floors. How many classrooms are there? There are fourteen classrooms. Is there a large playground? Yes, there is. Is there a computer room? Yes, there is. Is there a music room? No, there isn t. Are there any football fields or basketball courts? There aren t any football fields, but there is a basketball court. 30

24 How many classes are there? There are fourteen classes. How many teachers are there? There are seventeen teachers. How many pupils are there? There are two hundred and ninety-five pupils (295) in my school. There are twenty (20) pupils in my class. Παράρτημα ΙΙΙ Απαντήσεις στις ασκήσεις Λεξιλογίου του Βιβλίου του Μαθητή (σελ. 156 Βιβλίου Μαθητή) Places/things/people in a school (Χώροι/πράγματα/άνθρωποι σε ένα σχολείο): basketball court: γήπεδο μπάσκετ class: τάξη (τμήμα, σύνολο μαθητών) computer room: αίθουσα υπολογιστών curtains: κουρτίνες floor: όροφος, πάτωμα Subjects (Μαθήματα): Art: Καλλιτεχνικά Environmental Studies: Μελέτη Περιβάλλοντος History: Ιστορία Language: Γλώσσα headteacher: διευθυντής/διευθύντρια map: χάρτης music room: αίθουσα μουσικής playground: σχολική αυλή pupil: μαθητής/μαθήτρια Maths: Μαθηματικά Music: Μουσική Physical Education: Φυσική Αγωγή (Γυμναστική) Religious Education: Θρησκευτικά? Self-assessment test (Τεστ αυτοαξιολόγησης) 1. Look at the picture and fill in the missing words: (Κοίταξε την εικόνα και συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν:) ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. There is a computer on the desk. 2. There is a chair near the desk. 3. There is a cat under the chair. 4. There are two posters on the wall. 5. There is a boy on the chair. Βαθμοί: /10 31

25 2. Find the numbers: (Βρες τους αριθμούς:) ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. twenty-three (23) + forty-five (45) = sixty-eight (68) 2. thirty-eight (38) + fifty-nine (59) = ninety-seven (97) 3. fifty-six (56) + nineteen (19) = seventy-five (75) 4. seventy-four (74) fifteen (15) = fifty-nine (59) 5. fifty-seven (57) + twenty-nine (29) = eighty-six (86) 6. fifty-two (52) + thirty-one (31) = eighty-three (83) 7. ninety-nine (99) fifty-one (51) = forty-eight (48) Βαθμοί: /7 3. Look at the dialogue of these two classmates and choose the correct subject in the timetable: (Κοίταξε το διάλογο αυτών των δύο συμμαθητών και διάλεξε το σωστό μάθημα στο πρόγραμμα:) ΑΠΑΝΤΗΣΗ Friday 1 Language 2 Language 3 History 4 Maths 5 Physical Education (P.E.) 6 English Βαθμοί: /6 4. Find the seven days of the week: (Βρες τις επτά ημέρες της εβδομάδας:) 32

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα.

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα. 3 a aeroplane afternoon an and answer ant apple ask at bag banana battery be careful bee big bird boat boy brother bus butterfly cat CD player cherry children church cock coffee come come in come on computer

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

LESSONS GRAMMAR pp. Question Words 4-5. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place

LESSONS GRAMMAR pp. Question Words 4-5. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place Contents LESSONS GRAMMAR pp. 1 My family Who s this? Who s that? Question Words 4-5 2 Bye bye, Greece! The verb have got there is - there are some - any 6-7 3 Welcome to England! ossessive Adjectives ossessive

Διαβάστε περισσότερα

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around Contents LESSONS REVISION 1 REVISION 2 REVISION 3 REVISION A1 Grammalysis-1indd 2 GRAMMAR 1 2 3 1 5 2 1 2 pp -5 The verb HAVE GOT Have got There is /there are Some/any 8-9 Question words 10-11 Colours

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013 LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV 3 December 2013 Place/seat η θέση (thesi) Right (noun) το δίκιο (dikio) I am right έχω δίκιο (eho dikio) Wrong (noun) άδικο (adiko) I am wrong έχω άδικο δεν

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

to be: past simple, There was / There were, time expressions

to be: past simple, There was / There were, time expressions 6a to be: past simple, There was / There were, time expressions Where were you this morning? You weren t at home. I was at the zoo! Learn it! Read and complete. Affirmative I was here. You were there.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες Εκπαιδευτικό Υλικό Οι µαθητές επιδιώκεται:

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

CONTENTS VOCABULARY GRAMMAR LESSONS PAGE INSTRUCTIONS 4 REMEMBER LESSON 1 6 REMEMBER LESSON 2 10 REMEMBER LESSON 3 14 REMEMBER LESSON 4 18

CONTENTS VOCABULARY GRAMMAR LESSONS PAGE INSTRUCTIONS 4 REMEMBER LESSON 1 6 REMEMBER LESSON 2 10 REMEMBER LESSON 3 14 REMEMBER LESSON 4 18 CONTENTS PAGE INSTRUCTIONS 4 REMEMBER LESSON 1 6 REMEMBER LESSON 2 10 REMEMBER LESSON 3 14 REMEMBER LESSON 4 18 LESSONS VOCABULARY GRAMMAR 1 General Words Imperative / Let s 22 2 Clothes Τhe verb have

Διαβάστε περισσότερα

LESSONS GRAMMAR pp. Days, Months & Seasons Colours. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place

LESSONS GRAMMAR pp. Days, Months & Seasons Colours. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place Contents LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1A Articles & Plurals 4 Remember 1B Subject Pronouns & The verb be 5 Remember 2A Cardinal & Ordinal Numbers 6 Remember 2B Days, Months & Seasons Colours 7 Lesson 1

Διαβάστε περισσότερα

Grammar Theory & Exercises. Writing Projects. Vocabulary Revision. Editorial Team Vicky Nash Jean Vinten Maria Baka Foteini Bakarou Sofia Simeonidou

Grammar Theory & Exercises. Writing Projects. Vocabulary Revision. Editorial Team Vicky Nash Jean Vinten Maria Baka Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Editorial Team Vicky Nash Jean Vinten Maria Baka Foteini Bakarou Sofia Simeonidou ISBN 978-960-6895-58-6 978-960-6895-57-9 Teacher s Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες - Παραγγελίες

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 6 ωρών από τους Σχολικούς Συμβούλους στα Πιλοτικά Δημοτικά Σχολεία

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 6 ωρών από τους Σχολικούς Συμβούλους στα Πιλοτικά Δημοτικά Σχολεία Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 6 ωρών από τους Σχολικούς Συμβούλους στα Πιλοτικά Δημοτικά Σχολεία 1 Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας Ηλείας, Μαριάνθη Κοταδάκη Παρασκευή 27 Απριλίου 2012 2 0 Μέρος διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΘΥΜΑΡΑ Μ. Μ. 11 Ο Γυμνάσιο Πειραιά, Δ/νση Β/Θμιας Εκπ/σης Πειραιά e-mail: margthym@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα της διαμόρφωσης των σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;.

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. γιατρο;ω, στρατιϖτικο;ω, πψροσβε;στηω, τραγοψδιστη;ω, πολιτικο;ω, κηποψρο;ω, ποδοσφαιριστη;ω, καυαριστη;ω, ψπα;λληλοω, τροξονο;µοω

Διαβάστε περισσότερα

NUMBERS, NUMERALS AND THE TIME (αριθµοί, αριθµητικά, ώρα)

NUMBERS, NUMERALS AND THE TIME (αριθµοί, αριθµητικά, ώρα) NUMBERS, NUMERALS AND THE TIME (αριθµοί, αριθµητικά, ώρα) Απόλυτα αριθµητικά: one, two, three, four, e.t.c. Τακτικά αριθµητικά: first=πρώτος, second = δεύτερος, third=τρίτος. Τα υπόλοιπα τακτικά σχηµατίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Survey on Intercultural Education

Survey on Intercultural Education ΕΥΡΩΠΑÏΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ COMENIUS COMENIUS-BIRDS BIRDS - Behaviour and Intercultural Respect Development in Schools Συμπεριφορά και Διαπολιτισμικός Σεβασμός Ανάπτυξη στα Σχολεία Survey on Intercultural Education

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΓΛΩΣΣΩΝ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Επίπεδο Α1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου αναφοράς για τις Γλώσσες. Ονοματεπώνυμο εξεταζομένου:

ΚΕΝΤΡΟ ΓΛΩΣΣΩΝ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Επίπεδο Α1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου αναφοράς για τις Γλώσσες. Ονοματεπώνυμο εξεταζομένου: ΚΕΝΤΡΟ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Επίπεδο Α1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου αναφοράς για τις Γλώσσες. Βαθμολογία: /100 Ονοματεπώνυμο εξεταζομένου: Αριθμός ταυτότητας: Υπογραφή: Ημερομηνία: 01 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

For the Teacher: Good luck, Stella Bochori

For the Teacher: Good luck, Stella Bochori For the Teacher: Super Friends 1 is recommended for young learners of English around the age of nine ( Õ èíïôéëïà). Students should finish the Alphabet Lessons section of the Coursebook before starting

Διαβάστε περισσότερα

2. What is Mrs. Black going to do? A) have a drink B) cook dinner C) buy chicken D) go fishing

2. What is Mrs. Black going to do? A) have a drink B) cook dinner C) buy chicken D) go fishing Listening Sample Οι εισαγωγικές εξετάσεις του 2010 για το Κολλέγιο Ανατόλια θα περιλαμβάνουν για πρώτη φορά ένα τμήμα κατανόησης προφορικού λόγου (Listening section), το οποίο θα αντικαταστήσει τις ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Contents. 2 I like English 2. LESSONS GRAMMAR pp. 1 Welcome back! 2 Internet chat Present Continuous 6-7. 3 Joining the gym

Contents. 2 I like English 2. LESSONS GRAMMAR pp. 1 Welcome back! 2 Internet chat Present Continuous 6-7. 3 Joining the gym Contents LESSONS GRAMMAR pp. 1 Welcome back! resent Simple Adverbs of Frequency 4-5 2 Internet chat resent Continuous 6-7 3 Joining the gym resent Simple VS resent Continuous Non Continuous Verbs 8-9 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

The Marlowe. Examinations in English as a foreign language. Administered by the Marlowe Examination Services Ltd. Registered in England PRIMARY

The Marlowe. Examinations in English as a foreign language. Administered by the Marlowe Examination Services Ltd. Registered in England PRIMARY The Marlowe Examinations in English as a foreign language. Administered by the Marlowe Examination Services Ltd. Registered in England PRIMARY Paper 2 Use of English Structure (60 minutes) GR Sample paper

Διαβάστε περισσότερα

CONTENTS. 1 Lessons 1-3 2 Lessons 4-6. 3 Lessons 1-6 & Fun break 1 Test oriented revision activities (Pre-test 1) 17-18 4 Lessons 7-9 5 Lessons 10-12

CONTENTS. 1 Lessons 1-3 2 Lessons 4-6. 3 Lessons 1-6 & Fun break 1 Test oriented revision activities (Pre-test 1) 17-18 4 Lessons 7-9 5 Lessons 10-12 Revision lessons 0 CONTENTS Correspondence to the Super Fun Coursebook & Activity book Remember lessons -3 (Activity book only) Lessons -3 2 Lessons 4-6 Grammar Cardinal & ordinal numbers a/an - the plural

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ø Ξένες γλώσσες ΤΖΕΝΗ ΠΑΥΛΑΚΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ο : Κωνσταντινουπόλεως 59-Βύρωνας Τηλ: 210.7644.853 2 ο : Χειµάρας 1 & Κύπρου-Βύρωνας Τηλ:210.7643.500 3 ο : Μεταµορφώσεως 16-Βύρωνας, Τηλ: 210.7626.623

Διαβάστε περισσότερα

Unit 3: Reading and Understanding in Greek

Unit 3: Reading and Understanding in Greek Write your name here Surname Other names Edexcel GSE entre Number andidate Number Greek Unit 3: Reading and Understanding in Greek Thursday 16 June 2011 - Afternoon Time: 55 minutes You do not need any

Διαβάστε περισσότερα

Unit 3: Reading and Understanding in Greek

Unit 3: Reading and Understanding in Greek Write your name here Surname Other names Edexcel GCSE Centre Number Candidate Number Greek Unit 3: Reading and Understanding in Greek Friday 18 June 2010 Morning Time: 55 minutes You do not need any other

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (LISTENING)

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (LISTENING) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (LISTENING) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ (CEFR - pre A1) Δείκτες επιτυχίας Δείκτες επάρκειας Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance July Monday 23rd the local council, or medical equipment for the local clinics. Contact Neisha on 28250 Tuesday 24th Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance Thursday 26th 11.00.

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού Ονοµατεπώνυµο µαθητή/τριας:.τάξη/τµήµα: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ A/A Διαγωνισμός Θέμα/Tίτλος 1. 8ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ζωγραφικής ΤΟΥΟΤΑ (είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary for Lessons 1-15

Vocabulary for Lessons 1-15 George Joannides 1 of 12 Vocabulary for Lessons 1-15 Greek English αγόρι (το) boy άλλος, -η, -ο other από (απ') from απόγευμα (το) afternoon αριθμός (ο) number αριστερός, -ή, -ο left άσπρος, -η, -ο white

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ. ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν...

Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ. ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν... Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν... ÊñÞôç; ΒΑΣΣΩ (ΒΑΓΙΟ) ΚΑΣΙΜΑΤΗ Υποψήφια Δημ. Σύμβουλος Ρεθύμνου

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is Volume of a Cuboid The formula for the volume of a cuboid is Volume = length x breadth x height V = l x b x h Example Work out the volume of this cuboid 10 cm 15 cm V = l x b x h V = 15 x 6 x 10 V = 900cm³

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Monday 18 May 2009 Afternoon Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/03 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 3 Reading and Responding. Thursday 22 May 2008 Afternoon Time: 55 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/03 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 3 Reading and Responding. Thursday 22 May 2008 Afternoon Time: 55 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 3 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/03 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 3 Reading and Responding Thursday 22 May 2008 Afternoon Time: 55 minutes

Διαβάστε περισσότερα

LN794 Greek: Level 1 (Standard)

LN794 Greek: Level 1 (Standard) 2008 Examination (Language Centre) LN794 Greek: Level 1 (Standard) Instructions to candidates Time allowed: 1 hour 50 minutes This paper contains 3 sections: Listening (15%) Reading (15%) Writing (15%)

Διαβάστε περισσότερα

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ø Ξένες γλώσσες ΤΖΕΝΗ ΠΑΥΛΑΚΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ο : Κωνσταντινουπόλεως 59-Βύρωνας Τηλ: 210.7644.853 2 ο : Χειµάρας 1 & Κύπρου-Βύρωνας Τηλ:210.7643.500 3 ο : Μεταµορφώσεως 16-Βύρωνας, Τηλ: 210.7626.623

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/03 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 3 Reading and Responding. Friday 18 June 2010 Morning Time: 55 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/03 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 3 Reading and Responding. Friday 18 June 2010 Morning Time: 55 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 3 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/03 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 3 Reading and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 55 minutes Materials

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΔ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2013 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Β & Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. www.cms.org.cy

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΔ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2013 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Β & Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. www.cms.org.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΔ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2013 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Β & Γ ΛΥΚΕΙΟΥ www.cms.org.cy ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ PAPERS IN BOTH GREEK AND ENGLISH ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η επιλογή του κατάλληλου τύπου ερωτήσεων και ασκήσεων είναι συνάρτηση της παιδαγωγικής κατάρτισης, της διδακτικής εµπειρίας και της εφευρετικότητας του εκπαιδευτικού. Οι προφορικές

Διαβάστε περισσότερα

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Μιλάτε Αγγλικά με το παιδί σας

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Μιλάτε Αγγλικά με το παιδί σας Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Μιλάτε Αγγλικά με το παιδί σας Μιλάτε Αγγλικά για να βοηθήσετε το παιδί σας Οι γονείς είναι αυτοί που, κατά κύριο λόγο, μαθαίνουν στα παιδιά τους τη γλώσσα του σπιτιού.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΝΕς Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015

ΝΕΝΕς Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΝΕΝΕς Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 Τεύχος Πρώτο Χειμώνας 2015 Γιορτάσαμε Τα Χριστούγεννα... Στις 17 & 19 Δεκεμβρίου, γιορτάσαμε Τα Χριστούγεννα στο Ελληνικό Σχολείο. οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece

Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece Polyxeni Intze & Nikolaos Mathioudakis Democritus University of Thrace,

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Monday 16 May 2011 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα