Our Mobile Planet: Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Our Mobile Planet: Ελλάδα"

Transcript

1 Our Mobile Planet: Ελλάδα Κατανόηση της χρήσης των κινητών από τους καταναλωτές Σεπτέµβριος

2 Σύνοψη Τα smartphone έχουν γίνει αναπόσπαστο µέρος της καθηµερινής µας ζωής. Το ποσοστό εξάπλωσης των smartphone ανέρχεται στο 33% του πληθυσµού, ενώ οι κάτοχοι των smartphone εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από τις συσκευές τους. Το 47% των χρηστών αποκτά πρόσβαση στο διαδίκτυο καθηµερινά από το smartphone και οι περισσότεροι χρήστες δεν φεύγουν ποτέ από το σπίτι χωρίς αυτό. Αποτέλεσµα: Οι επιχειρήσεις που ενσωµατώνουν τα κινητά ως βασικό µέρος της στρατηγικής τους, θα επωφεληθούν από τη δυνατότητα να προσελκύσουν τον νέο, διαρκώς συνδεδεµένο καταναλωτή. Τα smartphone έχουν αλλάξει ριζικά τη συµπεριφορά των καταναλωτών. Η αναζήτηση για κινητά, τα βίντεο, η χρήση εφαρµογών και η κοινωνική δικτύωση είναι ιδιαίτερα εκτεταµένα. Οι χρήστες των smartphone κάνουν ταυτόχρονη χρήση των διαφόρων µέσων που έχουν στη διάθεσή τους, µε το 72% να χρησιµοποιεί το τηλέφωνο, ενώ ασχολείται µε άλλες δραστηριότητες όπως, για παράδειγµα, όταν ακούει µουσική (49%). Αποτέλεσµα: Η διεύρυνση των στρατηγικών διαφήµισης, έτσι ώστε να περιλαµβάνουν τα κινητά και η διαµόρφωση καµπανιών που ενσωµατώνονται σε πολλά µέσα, µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την πιο αποτελεσµατική προσέγγιση των καταναλωτών. Τα smartphone διευκολύνουν τους χρήστες να περιηγούνται στον κόσµο γύρω τους. Η εµφάνιση σε smartphone είναι καίριας σηµασίας για τις τοπικές επιχειρήσεις. Το 94% των χρηστών smartphone αναζητά τοπικές πληροφορίες στο τηλέφωνό του, ενώ το 90% προβαίνει σε επακόλουθες ενέργειες, όπως η πραγµατοποίηση αγοράς ή η επικοινωνία µε την επιχείρηση. Αποτέλεσµα: Η εξασφάλιση της εµφάνισης αριθµών τηλεφώνου µε δυνατότητα κλικ σε τοπικά αποτελέσµατα και η αξιοποίηση των υπηρεσιών βάσει τοποθεσίας σε κινητά διευκολύνουν την επικοινωνία των καταναλωτών απευθείας µε την επιχείρηση. Τα smartphone έχουν αλλάξει τον τρόπο µε τον οποίο οι καταναλωτές πραγµατοποιούν αγορές. Τα smartphone αποτελούν πολύ σηµαντικά εργαλεία για αγορές, µε το 86% των χρηστών να έχει πραγµατοποιήσει αναζήτηση για ένα προϊόν ή µια υπηρεσία στη συσκευή του. Η αναζήτηση σε smartphone επηρεάζει τις αποφάσεις των αγοραστών και τις αγορές σε όλα τα κανάλια. Το 32% των χρηστών smartphone έχει πραγµατοποιήσει µια αγορά στο τηλέφωνό του. Αποτέλεσµα: Η δηµιουργία ενός ιστότοπου βελτιστοποιηµένου για κινητά και η διαµόρφωση µιας διακαναλικής στρατηγικής είναι απαραίτητες, ώστε οι καταναλωτές να ενθαρρύνονται να πραγµατοποιούν αγορές µε πολλούς τρόπους. Τα smartphone βοηθούν τους διαφηµιζόµενους να συνδέονται µε τους καταναλωτές. Οι διαφηµίσεις για κινητά προσελκύουν την προσοχή του 79% των χρηστών smartphone. Τα smartphone αποτελούν, επίσης, ένα σηµαντικό στοιχείο των παραδοσιακών διαφηµιστικών στρατηγικών, καθώς το 80% των χρηστών πραγµατοποιεί αναζήτηση σε smartphone, αφού δει µια διαφήµιση εκτός σύνδεσης. Αποτέλεσµα: Η ενσωµάτωση των διαφηµίσεων για κινητά σε µια ενοποιηµένη στρατηγική µάρκετινγκ µπορεί να αυξήσει την αφοσίωση των καταναλωτών. 2

3 Κατανόηση της χρήσης των κινητών από τους καταναλωτές Αυτή η έρευνα έχει στόχο την απόκτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο οι καταναλωτές χρησιµοποιούν το διαδίκτυο στα smartphone Πιο λεπτοµερώς: Γεγονότα και αριθµητικά δεδοµένα σχετικά µε την καθιέρωση και τη χρήση των smartphone Χρήση του διαδικτύου γενικά, αναζήτηση, βίντεο, κοινωνική δικτύωση, διαφηµίσεις για κινητά και συµπεριφορά εµπορίου µέσω κινητών, από smartphone Αυτή η αναφορά χώρας αποτελεί τµήµα µιας παγκόσµιας έρευνας σχετικά µε τα smartphone, που διεξάγεται σε πολλές χώρες. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση thinkwithgoogle.com/mobileplanet/, για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πρόσθετα εργαλεία και δεδοµένα ΗΜΕΡΑ Νέο! Πώς χρησιµοποιούνται τα smartphone στην καθηµερινή ζωή; Με ποιον τρόπο εκτελούν πολλές εργασίες ταυτόχρονα οι καταναλωτές µε τα smartphone; Με τι είδους δραστηριότητες ασχολούνται οι καταναλωτές στα smartphone; Ποιο ρόλο διαδραµατίζουν τα smartphone στη διαδικασία των αγορών ; Με ποιον τρόπο αντιδρούν οι καταναλωτές σε διαφηµίσεις, εκτός σύνδεσης και σε κινητά; 3

4 Ατζέντα Τα smartphone αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινής ζωής µας Τα smartphone έχουν αλλάξει ριζικά τη συµπεριφορά των καταναλωτών Τα smartphone διευκολύνουν τους χρήστες να περιηγούνται στον κόσµο γύρω τους Τα smartphone αλλάζουν τον τρόπο µε τον οποίο οι καταναλωτές πραγµατοποιούν αγορές Τα smartphone βοηθούν τους διαφηµιζόµενους να συνδέονται µε τους πελάτες 4

5 ΤΑ SMARTPHONE ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ 5

6 Η εξάπλωση της χρήσης των smartphone είναι ραγδαία 33% 1ο τρίµηνο του % 1ο τρίµηνο του 2012 Βάση: Εθνικός αντιπροσωπευτικός πληθυσµός ηλικίας 16+, µέγεθος δείγµατος n= Ε1: Ποια από τις παρακάτω συσκευές χρησιµοποιείτε αυτήν τη στιγµή; 6

7 Τα smartphone αποτελούν βασικό στοιχείο της καθηµερινής ζωής µας 47% των χρηστών χρησιµοποίησε το smartphone καθηµερινά τις τελευταίες 7 ηµέρες Βάση: Ιδιώτες χρήστες smartphone που χρησιµοποιούν γενικά το διαδίκτυο, µέγεθος δείγµατος smartphone n= 600 Ε18: Τις τελευταίες επτά ηµέρες, πόσες µέρες συνδεθήκατε στο διαδίκτυο µε...; 7

8 Τα smartphone είναι πάντα ενεργοποιηµένα, πάντα µαζί σας 76% των χρηστών δεν φεύγει από το σπίτι χωρίς τη συσκευή του Βάση: Ιδιώτες χρήστες smartphone που χρησιµοποιούν γενικά το διαδίκτυο, µέγεθος δείγµατος smartphone n= 600 Ε52: Σε ποιο βαθµό συµφωνείτε µε καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις;, Κορυφαία 2 πλαίσια, διαβάθµιση από 5 συµφωνώ απόλυτα έως 1 διαφωνώ απόλυτα. "Δεν φεύγω από το σπίτι χωρίς το smartphone µου" 8

9 Τα smartphone χρησιµοποιούνται παντού Τόπος χρήσης Σπίτι 91% Καφενείο ή καφετέρια 85% 91% Στο σπίτι Εργασία Εν κινήσει (π.χ., κατά τις µετακινήσεις, σε βόλτες) Δηµόσιες συγκοινωνίες 64% 73% 71% 71% Εν κινήσει Εστιατόριο Κατάστηµα 63% 59% Κοινωνικές συγκεντρώσεις/εκδηλώσεις 50% 59% Σε ένα κατάστηµα Αεροδρόµιο Ιατρείο 32% 46% Σχολείο 30% Βάση: Ιδιώτες χρήστες smartphone που χρησιµοποιούν γενικά το διαδίκτυο, µέγεθος δείγµατος smartphone n= 600 Ε16: Πού χρησιµοποιείτε συνήθως το smartphone σας; Επιλέξτε πρώτα όλες τις τοποθεσίες που το έχετε χρησιµοποιήσει ποτέ - έστω και σπάνια. 9

10 Παρατηρείται αύξηση της συχνότητας χρήσης των smartphone κατά τους τελευταίους έξι µήνες 32 % των χρηστών περνά περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο χρησιµοποιώντας smartphone τους τελευταίους 6 µήνες Βάση: Ιδιώτες χρήστες smartphone που χρησιµοποιούν γενικά το διαδίκτυο, µέγεθος δείγµατος smartphone n= 600 Ε21: Τους τελευταίους 6 µήνες, χρησιµοποιήσατε το smartphone σας για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διαδίκτυο περισσότερο ή λιγότερο σε σχέση µε το παρελθόν; 10

11 Τα smartphone έχουν γίνει τόσο απαραίτητα για τους καταναλωτές που το 43% των χρηστών θα προτιµούσε να εγκαταλείψει την τηλεόρασή του παρά το smartphone του Βάση: Ιδιώτες χρήστες smartphone που χρησιµοποιούν γενικά το διαδίκτυο, µέγεθος δείγµατος smartphone n= 600 Ε52: Σε ποιο βαθµό συµφωνείτε µε καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις;, Κορυφαία 2 πλαίσια, διαβάθµιση από 5 συµφωνώ απόλυτα Εµπιστευτικές έως 1 και ιδιόκτητες πληροφορίες Google 11 διαφωνώ απόλυτα. Θα προτιµούσα να εγκαταλείψω την τηλεόρασή µου παρά το smartphone µου. "Θα προτιµούσα να εγκαταλείψω την τηλεόραση / τον επιτραπέζιο υπολογιστή µου παρά το smartphone µου"

12 ΤΑ SMARTPHONE ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΡΙΖΙΚΑ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 12

13 Τα smartphone αποτελούν βασικό σηµείο πρόσβασης για την αναζήτηση 59% πραγµατοποιεί αναζήτηση στο smartphone καθηµερινά Βάση: Ιδιώτες χρήστες smartphone που χρησιµοποιούν γενικά το διαδίκτυο και οι οποίοι πραγµατοποιούν αναζήτηση µέσω µηχανής αναζήτησης, µέγεθος δείγµατος smartphone n= 585 Ε31: Πόσο συχνά πραγµατοποιείτε αναζητήσεις (µέσω Google, Yahoo!, Bing κ.λπ.) στο smartphone σας; 13

14 Τα smartphone µάς ενηµερώνουν στην καθηµερινή ζωή µας 21% Ταξίδια 14% Εστιατόρια, παµπ και µπαρ 33% Πληροφορίες προϊόντος 13% Προσφορές εργασίας 6% Πληροφορίες ενοικίασης διαµερισµάτων, στέγασης Βάση: Ιδιώτες χρήστες smartphone που χρησιµοποιούν γενικά το διαδίκτυο, µέγεθος δείγµατος smartphone n= 600 Ε23: Για ποια από τις παρακάτω δραστηριότητες χρησιµοποιείτε το smartphone σας; Υποδείξτε αν το χρησιµοποιείτε ποτέ µε αυτόν τον τρόπο. 14

15 Τα smartphone αποτελούν πύλη πολλών δραστηριοτήτων 69% Επικοινωνία Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (αποστολή ή ανάγνωση µηνύµατος) Πρόσβαση σε κοινωνικό δίκτυο (π.χ. ενηµέρωση µηνύµατος κατάστασης, έλεγχος µηνυµάτων ή επίσκεψη σε σελίδες φίλων) 53% 53% 53% Ενηµέρωση Ανάγνωση ειδήσεων σε ιστότοπο εφηµερίδας ή περιοδικού Ανάγνωση ιστολογίων ή πινάκων µηνυµάτων σε ιστότοπους 37% 37% Περιήγηση στο διαδίκτυο 56% 74% Ψυχαγωγία Παιχνίδια Μουσική Παρακολούθηση βίντεο σε ιστότοπο κοινής χρήσης βίντεο (π.χ. YouTube.com) 36% 38% 38% Βάση: Ιδιώτες χρήστες smartphone που χρησιµοποιούν γενικά το διαδίκτυο, µέγεθος δείγµατος smartphone n= 600 Ε23: Για ποια από τις παρακάτω δραστηριότητες χρησιµοποιείτε το smartphone σας; Υποδείξτε αν το χρησιµοποιείτε ποτέ µε αυτόν τον τρόπο. 15

16 Η χρήση των εφαρµογών είναι πανταχού παρούσα 20 εφαρµογές εγκαταστάθηκαν κατά µέσο όρο 9 εφαρµογές χρησιµοποιήθηκαν τις τελευταίες 30 ηµέρες 2 εφαρµογές επί πληρωµή εγκαταστάθηκαν κατά µέσο όρο Βάση: Ιδιώτες χρήστες smartphone που χρησιµοποιούν γενικά το διαδίκτυο, µέγεθος δείγµατος smartphone n= 600 E24: Πόσες εφαρµογές διαθέτετε αυτήν τη στιγµή στο smartphone σας; Βάση: Ιδιώτες χρήστες smartphone που χρησιµοποιούν γενικά το διαδίκτυο και οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον µία εφαρµογή στο smartphone τους, µέγεθος δείγµατος smartphone n= 594 E25: Και από τις εφαρµογές που έχετε εγκατεστηµένες αυτήν τη στιγµή στο smartphone σας, πόσες χρησιµοποιήσατε ενεργά τις τελευταίες 30 ηµέρες; Ε26: Και από τις εφαρµογές που έχετε εγκατεστηµένες αυτήν τη στιγµή στο smartphone σας, πόσες αγοράσατε έναντι συγκεκριµένου ποσού σε µια 16

17 Οι χρήστες των smartphone παρακολουθούν βίντεο µε µεγάλο ενθουσιασµό 86% παρακολουθεί βίντεο ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ 27% χρησιµοποιεί βίντεο τουλάχιστον µία φορά την ηµέρα Βάση: Ιδιώτες χρήστες smartphone που χρησιµοποιούν γενικά το διαδίκτυο, µέγεθος δείγµατος smartphone n= 600 Ε35: Πόσο συχνά παρακολουθείτε βίντεο µέσω ιστότοπων ή εφαρµογών (π.χ. σύντοµα βιντεοκλίπ, βίντεο τηλεοπτικών εκποµπών, τηλεοπτικές ταινίες στο διαδίκτυο, κ.λπ.) στο smartphone σας; 17

18 Οι χρήστες των smartphone συνδέονται συχνά σε κοινωνικά δίκτυα 90% επισκέπτεται κοινωνικά δίκτυα 56% επισκέπτεται κοινωνικά δίκτυα τουλάχιστον µία φορά την ηµέρα Βάση: Ιδιώτες χρήστες smartphone που χρησιµοποιούν γενικά το διαδίκτυο, µέγεθος δείγµατος smartphone n = 600 Ε38: Πόσο συχνά επισκέπτεστε κοινωνικά δίκτυα (µέσω ιστότοπων ή εφαρµογών) στο smartphone σας; 18

19 Τα smartphone χρησιµοποιούνται κατά την παράλληλη ενασχόληση µε άλλα µέσα Ακούει µουσική 49% Διαβάζει βιβλία 11% Παρακολουθεί ταινίες 19% 72 % Χρησιµοποιεί smartphone ενώ παράλληλα Παρακολουθεί τηλεόραση 29% Χρησιµοποιεί το διαδίκτυο 34% Παίζει παιχνίδια 14% Διαβάζει περιοδικά/ εφηµερίδες 25% Βάση: Ιδιώτες χρήστες smartphone που χρησιµοποιούν γενικά το διαδίκτυο και οι οποίοι συνδέθηκαν την προηγουµένη ηµέρα στο διαδίκτυο από το smartphone τους, µέγεθος δείγµατος smartphone n= 600 Ε22: Όταν χρησιµοποιείτε το διαδίκτυο στο smartphone σας, µε ποια από τις παρακάτω δραστηριότητες ασχολείστε ταυτόχρονα συνήθως; 19

20 ΤΑ SMARTPHONE ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΝΑ ΠΕΡΙΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΥΡΩ ΤΟΥΣ 20

21 94% των χρηστών smartphone έχει αναζητήσει τοπικές πληροφορίες 90% έχει προβεί σε επακόλουθη ενέργεια Βάση: Ιδιώτες χρήστες smartphone που χρησιµοποιούν γενικά το διαδίκτυο, µέγεθος δείγµατος smartphone n= 600 Ε33: Πόσο συχνά αναζητάτε πληροφορίες σχετικά µε τοπικές επιχειρήσεις ή υπηρεσίες στο smartphone σας; (Ανέκαθεν) Βάση: Ιδιώτες χρήστες smartphone που χρησιµοποιούν γενικά το διαδίκτυο και οι οποίοι αναζητούν πληροφορίες τουλάχιστον µία φορά το µήνα στο smartphone τους, µέγεθος δείγµατος smartphone n=567 E34 Σε ποια από τις παρακάτω ενέργειες προχωρήσατε αφού αναζητήσατε αυτόν τον τύπο πληροφοριών (επιχείρηση ή υπηρεσίες κοντά στην τοποθεσία σας); 21

22 Η αναζήτηση τοπικών πληροφοριών αποτελεί µια συχνή δραστηριότητα σε smartphone 64% 30% Αναζητά τοπικές πληροφορίες τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα Αναζητά τοπικές πληροφορίες καθηµερινά Βάση: Ιδιώτες χρήστες smartphone που χρησιµοποιούν γενικά το διαδίκτυο, µέγεθος δείγµατος smartphone n= 600 Ε33: Πόσο συχνά αναζητάτε πληροφορίες σχετικά µε τοπικές επιχειρήσεις ή υπηρεσίες στο smartphone σας; (Ανέκαθεν) 22

23 Οι χρήστες που αναζητούν τοπικές πληροφορίες προβαίνουν σε ενέργειες 58% συνδέθηκε µε την επιχείρηση Αναζήτηση της επιχείρησης σε χάρτη ή λήψη οδηγιών για την επιχείρηση ή την υπηρεσία Κλήση της επιχείρησης ή της υπηρεσίας 35% 41% 69% επισκέφτηκε την επιχείρηση Επίσκεψη στον ιστότοπο της επιχείρησης ή της υπηρεσίας Επίσκεψη σε µια επιχείρηση (π.χ. κατάστηµα ή εστιατόριο) 42% 54% 26% µίλησε σε άλλους σχετικά µε αυτή Ανάγνωση ή σύνταξη αξιολόγησης για µια επιχείρηση ή υπηρεσία Σύσταση επιχείρησης ή υπηρεσίας σε άλλο άτοµο 13% 16% 32% πραγµατοποίησε αγορά Πραγµατοποίηση αγοράς από επιχείρηση στο διαδίκτυο Πραγµατοποίηση αγοράς από επιχείρηση στο κατάστηµα 21% 20% Βάση: Ιδιώτες χρήστες smartphone που χρησιµοποιούν γενικά το διαδίκτυο και οι οποίοι αναζητούν πληροφορίες τουλάχιστον µία φορά το µήνα στο smartphone τους, µέγεθος δείγµατος smartphone n= 567 Ε34: Σε ποια από τις παρακάτω ενέργειες προχωρήσατε αφού αναζητήσατε αυτόν τον τύπο πληροφοριών (επιχείρηση ή υπηρεσίες κοντά στην τοποθεσία σας); 23

24 ΤΑ SMARTPHONE ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΑΓΟΡΕΣ 24

25 Τα smartphone προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να αναζητούν προϊόντα ανά πάσα στιγµή, οπουδήποτε Τόπος αναζήτησης Σπίτι 63% 63% Στο σπίτι Καφενείο ή καφετέρια 40% Εργασία 20% 20% Εν κινήσει Εν κινήσει (π.χ., κατά τις µετακινήσεις, σε βόλτες) Δηµόσιες συγκοινωνίες 20% 18% 12% Σε ένα κατάστηµα Εστιατόριο Κατάστηµα 14% 12% Βάση: Ιδιώτες χρήστες smartphone που χρησιµοποιούν γενικά το διαδίκτυο, µέγεθος δείγµατος smartphone n= 600 Ε51α: Που και πότε αναζητήσατε προϊόντα ή υπηρεσίες µε το smartphone σας; 25

26 86% Αναζήτησε ένα προϊόν ή µια υπηρεσία στο τηλέφωνό του Βάση: Ιδιώτες χρήστες smartphone που χρησιµοποιούν γενικά το διαδίκτυο, µέγεθος δείγµατος smartphone n= 600 Ε51α: Που και πότε αναζητήσατε προϊόντα ή υπηρεσίες µε το smartphone σας; 26

27 Τα smartphone είναι οι βασικοί µας σύντροφοι στις αγορές Άλλαξα γνώµη για την αγορά ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας σε ένα κατάστηµα, ως αποτέλεσµα των πληροφοριών που συγκέντρωσα από το smartphone µου. 27% Άλλαξα γνώµη σχετικά µε την αγορά ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας στο διαδίκτυο, ως αποτέλεσµα των πληροφοριών που συγκέντρωσα από το smartphone µου. 21% Βάση: Ιδιώτες χρήστες smartphone που χρησιµοποιούν γενικά το διαδίκτυο, µέγεθος δείγµατος smartphone n= 600 Ε52: Σε ποιο βαθµό συµφωνείτε µε καθεµιά από αυτές τις προτάσεις; Απαντήστε σε µια κλίµακα από το 1 έως το 5. Το "1" σηµαίνει ότι διαφωνείτε απόλυτα µε την πρόταση, ενώ το"5"σηµαίνει ότι συµφωνείτε απόλυτα µε την πρόταση. 27

28 Η έρευνα που ξεκινά στα smartphone οδηγεί σε αγορές σε όλα τα κανάλια Έρευνα σε smartphone 53% 43% οδήγησε σε αγορά οδήγησε σε αγορά µέσω υπολογιστή οδήγησε σε αγορά εκτός σύνδεσης Βάση: Ιδιώτες χρήστες smartphone που χρησιµοποιούν γενικά το διαδίκτυο, µέγεθος δείγµατος smartphone n= 600 Ε48: Παρατίθενται στη συνέχεια διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες. Για καθένα από αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες υποδείξτε την πρόταση που ισχύει για εσάς. 28

29 Τα smartphone αποτελούν ένα νέο σηµείο πωλήσεων 32% των χρηστών smartphone αγόρασε ένα προϊόν ή µια υπηρεσία στο smartphone του ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ 50% αυτών των αγοραστών µέσω smartphone πραγµατοποίησε µια αγορά τον προηγούµενο µήνα Βάση: Ιδιώτες χρήστες smartphone που χρησιµοποιούν γενικά το διαδίκτυο, µέγεθος δείγµατος smartphone n= 600 Ε44: Έχετε αγοράσει ποτέ ένα προϊόν ή µια υπηρεσία µέσω διαδικτύου από το smartphone σας; Με την τον όρο προϊόν ή υπηρεσία, εννοούµε οτιδήποτε µπορείτε να αγοράσετε εκτός από εφαρµογές. Βάση: Ιδιώτες χρήστες smartphone που χρησιµοποιούν γενικά το διαδίκτυο και οι οποίοι πραγµατοποίησαν αγορά µέσω διαδικτύου από το smartphone τους, µέγεθος δείγµατος smartphone n= 189 E45: Πραγµατοποιήσατε αγορά, χρησιµοποιώντας το smartphone σας τον προηγούµενο µήνα; 29

30 Οι αγοραστές µέσω smartphone είναι συχνοί αγοραστές 50% πραγµατοποιεί αγορές από κινητά τουλάχιστον µία φορά το µήνα Βάση: Ιδιώτες χρήστες smartphone που χρησιµοποιούν γενικά το διαδίκτυο και οι οποίοι πραγµατοποίησαν αγορά µέσω διαδικτύου από το smartphone τους, µέγεθος δείγµατος smartphone n= 189 Ε47: Πόσο συχνά πραγµατοποιείτε αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών µε το smartphone σας; 30

31 Εξακολουθούν να υφίστανται εµπόδια στο εµπόριο µέσω κινητών Μη εξοικείωση µε τη διεπαφή των smartphone 57% Δυσπιστία για την ασφάλεια των πιστωτικών καρτών στις κινητές συσκευές 30% Πολύ µικρό µέγεθος οθόνης 26% Δεν είναι ορατές οι αναλυτικές πληροφορίες για προϊόντα/υπηρεσίες 23% Διακεκοµµένη πρόσβαση κινητών συσκευών στο διαδίκτυο 23% Δυσκολία σύγκρισης τιµών και επιλογών 22% Καθυστέρηση στο άνοιγµα σελίδων ιστότοπων 19% Βάση: Ιδιώτες χρήστες smartphone που χρησιµοποιούν γενικά το διαδίκτυο και οι οποίοι ΔΕΝ πραγµατοποίησαν αγορά µέσω διαδικτύου από το smartphone τους, µέγεθος δείγµατος smartphone n= 411 Ε46: Για ποιον λόγο δεν πραγµατοποιήσατε αγορά χρησιµοποιώντας το smartphone σας; Κορυφαίες 7 απαντήσεις 31

32 Τα smartphone βοηθούν τους διαφηµιζόµενους να συνδέονται µε τους πελάτες τους 32

33 Η έκθεση σε διαφηµίσεις εκτός σύνδεσης οδηγεί σε αναζήτηση σε κινητές συσκευές Τοποθεσία διαφήµισης 80% Τηλεόραση 72% Κατάστηµα/ επιχείρηση 72% πραγµατοποίησε αναζήτηση σε κινητό αφού είδε µια διαφήµιση Περιοδικά 65% Αφίσες / Διαφηµιστικές πινακίδες 54% Βάση: Ιδιώτες χρήστες smartphone που χρησιµοποιούν γενικά το διαδίκτυο, µέγεθος δείγµατος smartphone n= 475 Ε43α: Τους τελευταίους 6 µήνες, πόσο συχνά χρησιµοποιείτε το smartphone σας για να πραγµατοποιήσετε αναζήτηση σε ανταπόκριση σε µια διαφήµιση που συναντήσατε σε ένα περιοδικό, µια αφίσα, στην τηλεόραση ή σε ένα κατάστηµα/επιχείρηση; 33

34 79% των χρηστών smartphone παρατηρεί τις διαφηµίσεις για κινητά Βάση: Ιδιώτες χρήστες smartphone που χρησιµοποιούν γενικά το διαδίκτυο, µέγεθος δείγµατος smartphone n= 600 Ε41: Πόσο συχνά παρατηρείτε τις διαφηµίσεις, όταν χρησιµοποιείτε ένα πρόγραµµα περιήγησης ή µια εφαρµογή στο smartphone σας; (Ανέκαθεν) 34

35 Οι διαφηµίσεις για κινητά προσελκύουν το ενδιαφέρον 26% Εντός µιας εφαρµογής Πού προβάλλονται οι διαφηµίσεις για κινητά Κατά την παρακολούθηση ενός βίντεο 37% 33% Σε έναν ιστότοπο Σε έναν ιστότοπο Κατά τη χρήση μιας μηχανής αναζήτησης 33% 32% 32% Κατά τη χρήση µιας µηχανής αναζήτησης Εντός μιας εφαρμογής Σε έναν ιστότοπο βίντεο 26% 24% 37% Κατά την παρακολούθηση ενός βίντεο Σε έναν ιστότοπο λιανικής 17% Βάση: Ιδιώτες χρήστες smartphone που χρησιµοποιούν γενικά το διαδίκτυο και οι οποίοι παρατηρούν τουλάχιστον σπάνια τις διαφηµίσεις, µέγεθος δείγµατος smartphone n= 475 E42: Πού παρατηρήσατε τις διαφηµίσεις χρησιµοποιώντας το smartphone σας; 35

36 Υπόβαθρο 36

37 Μεθοδολογία έρευνας Σε συνεργασία µε την Ipsos MediaCT, πήραµε συνεντεύξεις από συνολικά 600 έλληνες ενήλικες στο διαδίκτυο (ηλικίας 18-64), οι οποίοι δήλωσαν ότι χρησιµοποιούν smartphone για να αποκτήσουν πρόσβαση το διαδίκτυο Η κατανοµή έγινε σύµφωνα µε µια εθνική αντιπροσωπευτική έρευνα και τα δεδοµένα σταθµίστηκαν µε βάση την ηλικία, το φύλο, την περιοχή, την επωνυµία του smartphone, τη συχνότητα χρήσης του διαδικτύου για κινητά και τη χρήση tablet Το smartphone ορίζεται ως "ένα κινητό τηλέφωνο που προσφέρει προηγµένες δυνατότητες, όπως λειτουργίες παρόµοιες µε έναν υπολογιστή ή τη δυνατότητα λήψης εφαρµογών" Οι συµµετέχοντες απάντησαν σε διάφορες ερωτήσεις σχετικά µε τη χρήση της συσκευής, την αναζήτηση για κινητά, την παρακολούθηση βίντεο, τα κοινωνικά δίκτυα, τον ιστό και την εµπορική συµπεριφορά, καθώς και τις διαφηµίσεις σε κινητά Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν κατά το τρίτο τρίµηνο του

38 Δηµογραφικά στοιχεία Φύλο Γυναίκες Άνδρες 37% 63% ετών 27% Ηλικία ετών ετών ετών 21% 17% 32% 55+ ετών 2% Περιοχή Πόλη Προάστιο Επαρχία 4% 16% 80% Άγαµοι 47% Οικογενειακή κατάσταση Συζούν µε το σύντροφό τους Έγγαµοι Σε χηρεία 0% 11% 35% Διαζευγµένοι/σε διάσταση 4% Βάση: Ιδιώτες χρήστες smartphone που χρησιµοποιούν γενικά το διαδίκτυο, κύµα 2, µέγεθος δείγµατος n= 600 S2. Υποδείξτε το φύλο σας. / S1. Ποια είναι η ηλικία σας; / D3. Πού µένετε; D2. Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση; 38

39 Δηµογραφικά στοιχεία Εκπαίδευση Απόφοιτοι λυκείου ή χαµηλότερης βαθµίδας εκπαίδευσης Απόφοιτοι επαγγελµατικού λυκείου/τεχνικής σχολής Απόφοιτοι πανεπιστηµίου Κάτοχοι µεταπτυχιακών τίτλων 26% 25% 33% 15% Επαγγελµατική κατάσταση Εργαζόµενοι ως υπάλληλοι Εργαζόµενοι ως ελεύθεροι επαγγελµατίες Μη εργαζόµενοι επί πληρωµή Φοιτητές/µαθητές Ιδιοκτήτες ακινήτων/σπιτονοικοκυρές 2% 16% 13% 18% 45% Εισόδηµα Ευρώ Ευρώ Ευρώ Ευρώ Ευρώ Ευρώ Ευρώ Ευρώ 4501 Ευρώ ή παραπάνω Άγνωστο/χωρίς απάντηση 10% 14% 17% 14% 8% 9% 5% 3% 2% 18% Βάση: Ιδιώτες χρήστες smartphone που χρησιµοποιούν γενικά το διαδίκτυο, κύµα 2, µέγεθος δείγµατος n= 600 D4. Ποιο είναι το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης που έχετε ολοκληρώσει; D5. Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα την επαγγελµατική σας κατάσταση; D8. Ποιο από τα παρακάτω εύρη προσεγγίζει περισσότερο το συνολικό (ετήσιο) εισόδηµα του νοικοκυριού σας, πριν από την αφαίρεση ΦΠΑ, ασφαλιστικών εισφορών (Κοινωνική ασφάλιση), συνταξιοδοτικών προγραµµάτων, κ.λπ.; 39

Χρήση έξυπνων καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Έρευνα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ανατολή Αραπίδου

Χρήση έξυπνων καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Έρευνα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ανατολή Αραπίδου Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Χρήση έξυπνων καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Έρευνα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ανατολή Αραπίδου Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Κατασκευή Ιστοσελίδας Ηλεκτρονικού Καταστήματος με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Hellas Marketing. Ποιοί είμαστε Ας γνωριστούμε λοιπόν!

Hellas Marketing. Ποιοί είμαστε Ας γνωριστούμε λοιπόν! HelasMarketing BusinessSolutionsforalenterprises *όραμα μας Να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να εξελιχθούν τεχνολογικά μέσω των υπηρεσιών που παρέχουμε με ταυτόχρονη εισαγωγή καινοτομιών, που θα αναδείξουν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών MBA. Τίτλος διπλωματικής εργασίας:

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών MBA. Τίτλος διπλωματικής εργασίας: Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών MBA Τίτλος διπλωματικής εργασίας: Εισηγήτρια: Φρονιμάκη Ευγενία (Α.Μ.: 2132012013) Επιβλέπουσα: Μαύρη Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σταυρίδου Μαρία. Θέμα: Η Αποτελεσματικότητα της διαφήμισης στο Διαδίκτυο

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σταυρίδου Μαρία. Θέμα: Η Αποτελεσματικότητα της διαφήμισης στο Διαδίκτυο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σταυρίδου Μαρία Θέμα: Η Αποτελεσματικότητα της διαφήμισης στο Διαδίκτυο Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που επηρεάζουν τις διαθέσεις των καταναλωτών για αγορές σε διαδικτυακό (online) περιβάλλον

Παράγοντες που επηρεάζουν τις διαθέσεις των καταναλωτών για αγορές σε διαδικτυακό (online) περιβάλλον Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Παράγοντες που επηρεάζουν τις διαθέσεις των καταναλωτών για αγορές σε διαδικτυακό (online) περιβάλλον Δεβετζής Χρήστος Καβάλα 2012

Διαβάστε περισσότερα

Web-Marketing. Το web-marketing µπορεί να εκπληρώσει πέραν της αύξησης των πωλήσεων και της µείωσης του κόστους διάφορες λειτουργίες όπως:

Web-Marketing. Το web-marketing µπορεί να εκπληρώσει πέραν της αύξησης των πωλήσεων και της µείωσης του κόστους διάφορες λειτουργίες όπως: Web-Marketing Το web-marketing µπορεί να εκπληρώσει πέραν της αύξησης των πωλήσεων και της µείωσης του κόστους διάφορες λειτουργίες όπως: Έρευνα αγοράς ( καθορισµός αναγκών καταναλωτών, ανάλυση ανταγωνιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Δ.Ο.: ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Δ.Ο.: ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Δ.Ο.: ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Διερεύνηση της γνώσης, στάσης, πρόθεσης και συμπεριφοράς των καταναλωτών προς το Marketing μέσω κινητού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσα από τα Social Media,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Mobile Marketing: Ο ρόλος των sms στη διαφήµιση

ΘΕΜΑ Mobile Marketing: Ο ρόλος των sms στη διαφήµιση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Mobile Marketing: Ο ρόλος των sms στη διαφήµιση Εισηγήτρια: Σοφία Τσουκλίδη Α.Μ: 234/Α

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΨΥΧΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ».

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΨΥΧΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ». Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΨΥΧΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ». ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΔΗ Α.Ε.Μ. : 4242 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πτυχιακή Εργασία

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πτυχιακή Εργασία Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πτυχιακή Εργασία «Η επίδραση των social media στις αποφάσεις καταναλωτών για τουριστικούς προορισμούς» Υπεύθυνος καθηγητής: Μάμαλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Internet Banking) ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ. Έτους 2011

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ. Έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing. Τρόποι Αξιοποίησής του και Καταναλωτικές Συνήθειες. Διπλωματική Εργασία της Σφακιανού Κωνσταντίνα (ΑΕΜ: 345)

Mobile Marketing. Τρόποι Αξιοποίησής του και Καταναλωτικές Συνήθειες. Διπλωματική Εργασία της Σφακιανού Κωνσταντίνα (ΑΕΜ: 345) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Mobile Marketing Τρόποι Αξιοποίησής του και

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα Goody s

Διπλωματική Εργασία: Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα Goody s ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΑΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Μ.Σ.) Διπλωματική Εργασία: Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα Goody s Φοιτήτρια: Μπεκίρη Αλκέτα

Διαβάστε περισσότερα

1. Συµφωνητικό Εµπιστευτικότητας

1. Συµφωνητικό Εµπιστευτικότητας more options for energy efficient mobility through Car-Sharing momo Car-Sharing More options for energy efficient mobility through Car-Sharing Αριθµός Συµβολαίου: IEE/07/696/SI2.499387 Παραδοτέο 7.5 Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Γ. ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΟΥ Επιβλέπων : Τζήµας ηµήτριος Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων. Πτυχιακή Εργασία

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων. Πτυχιακή Εργασία ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή Εργασία «Ανάλυση Πλατφόρµας Ηλεκτρονικού Εµπορίου» Παπαντωνάτου Ελένη Επιβλέπων Καθηγητής Βασιλάκης Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΡΙΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΑΣΤΕΜΗΡ ΙΩΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε-ΜΒΑ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε-ΜΒΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε-ΜΒΑ) ιπλωµατική Εργασία: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕΣΩ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ MARKETING ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚO ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO IΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓIΟΥ Νέα Κτίρια, 30200, Μεσολόγγι Τηλ: 26310 58462 Fax : 26310 23204 e-mail: elep@teimes.gr URL:http://www.teimes.grr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (ONLINE ADVERTISING) ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ GOOGLE ADWORDS

Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (ONLINE ADVERTISING) ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ GOOGLE ADWORDS ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (ONLINE ADVERTISING) ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ GOOGLE ADWORDS του Σαλματά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Πτυχιακή εργασία που υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ INTERNET MARKETING

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ INTERNET MARKETING ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ INTERNET MARKETING ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Καβάλα 2007 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ INTERNET MARKETING Η πτυχιακή εργασία παραδίδεται

Διαβάστε περισσότερα