1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό"

Transcript

1 1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό Τα κυριότερα επικοινωνιακά εργαλεία ή µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά µε τον εθελοντισµό είναι: Η Έντυπη και Ηλεκτρονική ιαφήµιση Οι ηµόσιες Σχέσεις Το Άµεσο Μάρκετινγκ Αξίζει να αναφερθεί ότι συνήθως επιλέγεται και χρησιµοποιείται ένας συνδυασµός αυτών των τριών επικοινωνιακών εργαλείων, που δρουν συµπληρωµατικά µεταξύ τους, µε στόχο τη µεγιστοποίηση του αποτελέσµατος, δηλαδή την επίτευξη των επικοινωνιακών στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον εθελοντισµό. Τα εργαλεία αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια της παρούσας ενότητας, ενώ στο Παράρτηµα 1 προτείνεται για την αποτελεσµατικότερη παρακολούθησή τους να καταστρώνεται ένα Σχέδιο Μέσων Επικοινωνίας. 1.1 ιαφήµιση Η διαφήµιση ορίζεται ως: «κάθε απρόσωπη µορφή παρουσίασης και προώθησης ιδεών, αγαθών ή υπηρεσιών µε πληρωµή από αναγνωρισµένο εγγυητή ή ανάδοχο (διαφηµιζόµενο)». Ειδικότερα, τα βασικά χαρακτηριστικά της διαφήµισης είναι: Χρησιµοποιεί µε πληρωµή τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης για να αποστέλλει µηνύµατα στους αποδέκτες. Επιδιώκει να επηρεάζει ή και να πείθει συγκεκριµένα κοινά. Είναι µία µορφή µαζικής επικοινωνίας. Απευθύνεται σε οµάδες ατόµων και γι αυτό το λόγο θεωρείται µη προσωπική.

2 Είναι πληρωµένη µορφή επικοινωνίας, της οποίας το κόστος παραγωγής αλλά και το κόστος αγοράς χώρου και χρόνου στα µέσα µαζικής επικοινωνίας αναλαµβάνεται από τον ανάδοχο, δηλαδή το διαφηµιζόµενο. Εξαίρεση αποτελούν συχνά τα διαφηµιστικά µηνύµατα κάποιων εθελοντικών οργανισµών, το κόστος εκποµπής ή δηµοσίευσης των οποίων αναλαµβάνεται ορισµένες φορές από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης µε τη µορφή κοινωνικής προσφοράς. Στο πλαίσιο αυτό, τα σηµαντικότερα διαφηµιστικά µέσα που χρησιµοποιούνται για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά µε τον εθελοντισµό είναι: οι εφηµερίδες τα περιοδικά η τηλεόραση το ραδιόφωνο το διαδίκτυο (internet) κάποια υπαίθρια µέσα (εξωτερικοί χώροι και µεταφορικά µέσα) Αυτά τα µέσα διακρίνονται επίσης και µε βάση τον τρόπο που επιλέγονται από το διαφηµιζόµενο σε: µέσα αγοράς χρόνου, στα οποία περιλαµβάνονται εκείνα που εκπέµπουν, όπως π.χ. η τηλεόραση, το ραδιόφωνο κ.ά. µέσα αγοράς χώρου, στα οποία συγκαταλέγονται οι εφηµερίδες, τα περιοδικά κ.ά ιαφήµιση σε Εφηµερίδες Οι εφηµερίδες.. ιακρίνονται σε: εθνικές τοπικές πρωινές απογευµατινές καθηµερινές εβδοµαδιαίες γενικού ειδικού ενδιαφέροντος (π.χ. οικονοµικές, αθλητικές) Παρουσιάζουν µεγάλη κυκλοφορία αναγνωσιµότητα Αποτελούν ένα σχετικά φθηνό µέσο, µε διάρκεια ζωής του διαφηµιστικού µηνύµατος που ποικίλει (εφηµερίδες καθηµερινές και εβδοµαδιαίες) Παρέχουν τις προϋποθέσεις για µία εντατική και παρατεταµένη παρουσίαση της διαφήµισης, εάν η έκδοσή τους είναι καθηµερινή.

3 εν προσφέρουν µεγάλη επιλεκτικότητα του αναγνωστικού κοινού. Η µόνη δυνατότητα επιλεκτικότητας είναι ως προς τη µεταβλητή της γεωγραφικής περιοχής, π.χ. τοπική εφηµερίδα που απευθύνεται σε τοπικό αναγνωστικό κοινό. Μπορούν να προβάλλουν µεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων, υπηρεσιών ή / και προϊόντων. Παρουσιάζουν ευελιξία ως προς την επιλογή του χρόνου εµφάνισης της διαφήµισης, δηλαδή γίνονται δεκτές ακόµη και λίγες ώρες πριν από την έκδοσή τους, αλλά και ως προς το µέγεθος του χώρου που µπορεί να αγοράσει ο διαφηµιζόµενος ιαφήµιση σε Περιοδικά Τα περιοδικά.. ιακρίνονται σε: γενικού ειδικού ενδιαφέροντος εβδοµαδιαία, δεκαπενθήµερα, µηνιαία, διµηνιαία, τριµηνιαία και εξαµηνιαία Θεωρούνται περισσότερο ποιοτικά σε σχέση µε τα άλλα διαφηµιστικά µέσα. Έχουν υψηλότερο κόστος, αλλά εµφανίζουν καλύτερες δυνατότητες στη χρησιµοποίηση των χρωµάτων και γενικότερα στην εκτύπωση. εν εµφανίζουν ευελιξία ως προς την επιλογή του χρόνου προβολής της διαφήµισης. Έχουν υψηλή επιλεκτικότητα αναγνωστών (ιδιαίτερα τα ειδικού ενδιαφέροντος περιοδικά) Ειδικότερα, αναφορικά µε το κόστος της διαφήµισης στα περιοδικά, αυτό εξαρτάται από: τη θέση της διαφήµισης (εξώφυλλο ή εσωτερικές σελίδες) τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται (διχρωµία ή τετραχρωµία) το µέγεθος της διαφήµισης (ολοσέλιδη, 1/2 σελίδας, 1/4 σελίδας κ.λ.π.) ιαφήµιση στην Τηλεόραση Η τηλεόραση..

4 Αποτελεί το ισχυρότερο και δηµοφιλέστερο διαφηµιστικό µέσο. Συνδυάζει άψογα τον ήχο, την κίνηση, το χρώµα και την εικόνα. Θεωρείται ακριβό µέσο για την αγορά χρόνου, αλλά παρουσιάζει µεγάλη κάλυψη. Παρουσιάζει χαµηλή επιλεκτικότητα σε σχέση µε το κοινό που την παρακολουθεί ιαφήµιση στο Ραδιόφωνο Το ραδιόφωνο.. Εκπέµπει σε εθνική, περιφερειακή και τοπική κλίµακα. Είναι ένα µέσο χαµηλού κόστους ως προς την αγορά χρόνου του εκάστοτε διαφηµιστικού µηνύµατος αλλά και ως προς την παραγωγή του. Συνδυάζει ήχο και µουσική. Έχει υψηλή επιλεκτικότητα. Εµφανίζει µεγάλη ευελιξία ως προς τις προθεσµίες, την επιλογή του χρόνου και τη χρονική ακρίβεια στην παρουσίαση του διαφηµιστικού µηνύµατος. εν εµφανίζει προβλήµατα είτε στην προσφορά χρόνου είτε στο χρονικό καθορισµό των διαφηµιστικών µηνυµάτων. Είναι χρήσιµο µέσο για συµπληρωµατική χρήση, αλλά και για την επίτευξη της επαναληπτικότητας. Είναι κατάλληλο µέσο για την προσέγγιση ακροατών έξω από το σπίτι, αλλά και για την προσέγγιση των νέων ανθρώπων. Εµφανίζει µικρή ακροαµατικότητα, πολύ µικρή διάρκεια ζωής για το διαφηµιστικό µήνυµα και πιθανότητα εύκολης απώλειας του ακροατηρίου µε την αλλαγή σταθµού ιαφήµιση στο ιαδίκτυο Η διαφήµιση στο διαδίκτυο (internet) πραγµατοποιείται µέσα από τις ακόλουθες τεχνικές: τη δηµιουργία ειδικά σχεδιασµένων ιστοσελίδων (websites) τη δηµιουργία και καταχώρηση πλαισίων (banners), κουµπιών (buttons), splash screens, advertorials και συνδέσµων (links) µε συγκεκριµένα διαφηµιστικά µηνύµατα, τα οποία καταχωρούνται σε

5 διάφορους δικτυακούς τόπους και οδηγούν στις ειδικά διαµορφωµένες, διαφηµιζόµενες ιστοσελίδες. Πιο συγκεκριµένα: τα banners είναι ο πιο διαδεδοµένος τρόπος διαφήµισης στο διαδίκτυο και ουσιαστικά αποτελούν µικρές λωρίδες στην επικεφαλίδα ή στο υποσέλιδο µίας ιστοσελίδας, στις οποίες προβάλλεται ένα διαφηµιστικό µήνυµα. Επειδή ο χώρος παρουσίασης αυτών των καταχωρίσεων είναι µικρός, οι δηµιουργοί τους καλούνται να προσελκύσουν την προσοχή των χρηστών µε την προσθήκη κίνησης, οπτικών εφέ και αλληλεπιδραστικών στοιχείων. τα buttons αποτελούν έναν απλό σύνδεσµο µίας συγκεκριµένης σελίδας µε τη διαφηµιζόµενη ιστοσελίδα, έχουν τη µορφή ενός µικρού κουµπιού ή µίας εικόνας (κινούµενης ή στατικής) και συνήθως υποστηρίζουν τις διαφηµίσεις µε banners. τα splash screens αποτελούν έναν περιορισµένο τρόπο διαφήµισης και προσοµοιάζουν στις τηλεοπτικές διαφηµίσεις, µε την έννοια ότι για λίγα δευτερόλεπτα, πριν από την είσοδο ενός χρήστη σε µία ιστοσελίδα, παρεµβάλλεται ένα διαφηµιστικό µήνυµα, που καταλαµβάνει ολόκληρη την ιστοσελίδα. τα advertorials αποτελούν πληρωµένες καταχωρίσεις σε διάφορους δικτυακούς τόπους µε τη µορφή άρθρων, που αναφέρονται σε συγκεκριµένες δραστηριότητες, υπηρεσίες ή προϊόντα. Συνήθως συνοδεύονται από τα αντίστοιχα διαφηµιστικά banners ή buttons και πάντα περιλαµβάνουν links. τα links αποτελούν λέξεις που συνδέονται µε τις αντίστοιχες ιστοσελίδες, στις οποίες συγκεκριµένες δραστηριότητες, υπηρεσίες ή προϊόντα διαφηµίζονται. την αποστολή µηνυµάτων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ): σε µεµονωµένους χρήστες σε οµάδες χρηστών εγγεγραµµένων σε λίστες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( lists) σε χρήστες οµάδων συζητήσεων (newsgroups) Υπαίθρια ιαφήµιση Η υπαίθρια διαφήµιση διακρίνεται: α. στη ιαφήµιση σε Εξωτερικούς Χώρους, η οποία: Περιλαµβάνει τις αφίσες, τις διαφηµιστικές πινακίδες, τις φωτεινές επιγραφές κ.ά. Χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλή κυκλοφορία.

6 Παρουσιάζει µεγάλη διάρκεια ζωής ως προς το διαφηµιστικό µήνυµα, αλλά µικρή δυνατότητα συγκέντρωσης της προσοχής των στοχούµενων κοινών. Έχει περιεχόµενο συµπυκνωµένο και πολύ σύντοµο. β. στη ιαφήµιση σε Μεταφορικά Μέσα, η οποία: Αναφέρεται στις διαφηµίσεις σε αφίσες και πινακίδες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό µέρος ενός µεταφορικού µέσου. Έχει χαµηλό κόστος. Εµφανίζει επιλεκτικότητα σε σχέση µε τη γεωγραφική περιοχή, αλλά περιορίζεται κυρίως στα µεγάλα αστικά κέντρα όπου υπάρχουν αστικές συγκοινωνίες. 1.2 ηµόσιες Σχέσεις Οι δηµόσιες σχέσεις ορίζονται ως: «οι δραστηριότητες οι οποίες εστιάζουν στις σχέσεις και στις επικοινωνίες που αναπτύσσουν άτοµα και οργανισµοί µε άλλα κοινά (που ονοµάζονται οµάδες κοινού) µε στόχο την επίτευξη αµοιβαίας καλής πίστης». Στο πλαίσιο της ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον εθελοντισµό, χρησιµοποιούνται οι ακόλουθες δραστηριότητες δηµοσίων σχέσεων: α. Ειδικές Εκδόσεις, όπως: ενηµερωτικά φυλλάδια, διαφηµιστικά φυλλάδια, newsletters, αφίσες κ.ά. περιοδικά και βιβλία ειδικοί οδηγοί και εγχειρίδια (π.χ. οδηγός εθελοντισµού για τους νέους, για τους γονείς, για τους δασκάλους) δελτία τύπου και press kits (ή media kits, δηλαδή πακέτα µε ενηµερωτικό υλικό για τους ανθρώπους των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και όχι µόνο) ετήσιες αναφορές άρθρα για τον τύπο συνεντεύξεις, βίντεο, φωτογραφίες και άλλο οπτικοακουστικό υλικό ηµερολόγια, κονκάρδες β. Ειδικές Εκδηλώσεις και άλλες ραστηριότητες, όπως: εκδηλώσεις αναγνώρισης και βράβευσης του έργου των εθελοντών

7 εκδηλώσεις εορτασµού της Παγκόσµιας Ηµέρας Εθελοντισµού (5 εκεµβρίου) ή / και της Εβδοµάδας Εθελοντισµού διοργάνωση ή / και συµµετοχή σε συνέδρια και ηµερίδες διοργάνωση ή / και συµµετοχή σε σεµινάρια διοργάνωση ή / και συµµετοχή σε εκθέσεις και φεστιβάλ διοργάνωση συνεντεύξεων τύπου διοργάνωση διαγωνισµών (π.χ. ζωγραφικής, λογοτεχνίας, φωτογραφίας) διοργάνωση εκδροµών ταξιδιών διοργάνωση παιχνιδιών επισκέψεις σε σχολεία 1.3 Άµεσο Μάρκετινγκ Το άµεσο µάρκετινγκ ορίζεται ως: «οποιαδήποτε δραστηριότητα άµεσης επικοινωνίας προς ένα άτοµο ή µία επιχείρηση που στοχεύει στη δηµιουργία µίας άµεσης αντίδρασης από τον αποδέκτη, η οποία µπορεί να πάρει τη µορφή της άµεσης παραγγελίας, της ζήτησης πρόσθετων πληροφοριών ή της προσέλκυσης του σε κάποιο χώρο του οργανισµού που διενεργεί την εκάστοτε δραστηριότητα». Στο πλαίσιο της ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον εθελοντισµό, εκείνη η δραστηριότητα του άµεσου µάρκετινγκ που χρησιµοποιείται ευρέως είναι η άµεση ή απευθείας ταχυδρόµηση (direct mail). Πιο συγκεκριµένα, η άµεση ταχυδρόµηση ορίζεται ως: «οποιασδήποτε µορφής διαφήµιση αποστέλλεται άµεσα σε κάποιο άτοµο ή σε µία επιχείρηση

8 µέσω κάποιου δηµόσιου, ιδιωτικού ή ηλεκτρονικού ταχυδροµικού φορέα». ηλαδή, η άµεση ταχυδρόµηση είναι ουσιαστικά διαφήµιση µέσω της χρήσης του ταχυδροµείου και εναλλακτικά ονοµάζεται και άµεση διαφήµιση. Ωστόσο, αυτό το είδος διαφήµισης δεν χρησιµοποιεί τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και γι αυτό το λόγο διαχωρίζεται από τις υπόλοιπες µορφές διαφήµισης. Ειδικότερα, η άµεση ταχυδρόµηση: Παρουσιάζει επιλεκτικότητα. Έχει σχετικά χαµηλό κόστος. Χρησιµοποιείται συµπληρωµατικά µε τα άλλα µέσα επικοινωνίας για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά µε τον εθελοντισµό. Τέλος, είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο µίας τέτοιας δραστηριότητας πρέπει να διευκρινίζονται οι ακόλουθες λεπτοµέρειες: οι παραλήπτες της επιστολής (δηλαδή ποιο ακριβώς είναι το κοινό στόχος) ο κατάλογος άντλησης στοιχείων των παραληπτών ο συνολικός αριθµός των επιστολών προς αποστολή οι ηµεροµηνίες αποστολής το κόστος παραγωγής του υλικού το κόστος της αποστολής του υλικού Η ολοκληρωµένη παρουσίαση των κυριότερων εργαλείων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον εθελοντισµό ενισχύεται µε το Παράρτηµα 2, όπου παρατίθενται κάποια χαρακτηριστικά παραδείγµατα αυτών των εργαλείων για την πληρέστερη και αποτελεσµατικότερη κατανόηση τους.

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Υπεύθυνος καθηγητής Χ.Σαρμανιώτης

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. - Project ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

1ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. - Project ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - Project ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3,4,5 ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ...5,6,7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ...8,9,10 ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΩΝ...10,11,13,14 ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...14,15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΥΣΗΣ Α.Μ: 7032

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΥΣΗΣ Α.Μ: 7032 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΥΣΗΣ Α.Μ: 7032 Είναι διαδικασία γνωστοποίησης και επηρεασμού του καταναλωτικού κοινού για ένα προϊόν ή μία υπηρεσία επί πληρωμή. Η διαφήμιση ανήκει στο μείγμα προβολής και επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η διαφήμιση στο διαδίκτυο. Η αποτελεσματικότητα και η δυναμική της απέναντι στα άλλα μέσα διαφήμισης στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εισαγωγή στη Διαφήμιση Γιώργος Κοκκίνης Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΥΣΙΠΟΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (OTC) ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΟΥ Δρ. Ιωάννη I. Παπαδόπουλου 1, Οικονομίδου Ευτυχίας 2 και Παπαφακλή Λουκίας 2 Την εποχή που η τεχνολογία δεν είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ελληνικών News Sites

Αξιολόγηση Ελληνικών News Sites Human Computer Interaction Αξιολόγηση Ελληνικών News Sites Ζεϊµπέκης ηµήτρης Παλιανόπουλος Γιάννης Παπαθεοδώρου Βασίλης Πάτρα, 2002 1. Εισαγωγή 2. Κριτήρια αξιολόγησης 3. Αξιολόγηση News Sites 3.1 Ελευθεροτυπία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET»

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ T.E.I. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATION, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Οι δικτυακοί τόποι των ελληνικών ΜΜΕ

Οι δικτυακοί τόποι των ελληνικών ΜΜΕ Οι δικτυακοί τόποι των ελληνικών ΜΜΕ Μελέτη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Θεσσαλονίκη Ιούλιος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΓΚΟΥΣΙΑΚΗ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΓΚΟΥΣΙΑΚΗ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΓΚΟΥΣΙΑΚΗ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Α.Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ» Επόπτης καθηγητής: Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

Κριτική προσέγγιση των κανόνων διαφάνειας στις σχέσεις µέσων ενηµέρωσης και διαφηµιστικών εταιρειών: παραδείγµατα από το χώρο του τουρισµού

Κριτική προσέγγιση των κανόνων διαφάνειας στις σχέσεις µέσων ενηµέρωσης και διαφηµιστικών εταιρειών: παραδείγµατα από το χώρο του τουρισµού Κριτική προσέγγιση των κανόνων διαφάνειας στις σχέσεις µέσων ενηµέρωσης και διαφηµιστικών εταιρειών: παραδείγµατα από το χώρο του τουρισµού A critical approach of the rules of transparency in the media

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και Αξιολογική Ανάλυση

Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και Αξιολογική Ανάλυση ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Αρπατζάνη Μελίντα ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης.»

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης.» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάλυση ιστοσελίδων εταιρειών δερμοκαλλυντικών προϊόντων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ A.E. 2001 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΟ A.E. 2001 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Oδηγοί - Eγχειρίδια 9. «Πρακτικές Συµβουλές για επιτυχηµένες δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας σχετικά µε τις παρεµβάσεις των κοινοτικών διαρθρωτικών ταµείων», ΜΟ A.E. 2001 241 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΔΕΜΙΡΗ ΑΝΤΡΙΑΝΑ Α.Μ. 9558 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε εκατομμύρια ανέρχεται πλέον ο αριθμός των ανθρώπων σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η χρήση του Διαδικτύου σαν Εργαλείου Μάρκετινγκ σε Μικρές Τουριστικές Επιχειρήσεις Περιπτώσεις από τη Σάρτη Χαλκιδικής, Ελλάδα Αθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα μελέτη έγινε για εκπαιδευτικούς σκοπούς και κάποια από τα στοιχεία που περιέχει δεν είναι απόλυτα ακριβή.

Η παρούσα μελέτη έγινε για εκπαιδευτικούς σκοπούς και κάποια από τα στοιχεία που περιέχει δεν είναι απόλυτα ακριβή. Η παρούσα μελέτη έγινε για εκπαιδευτικούς σκοπούς και κάποια από τα στοιχεία που περιέχει δεν είναι απόλυτα ακριβή. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΨΗ... 7 Κεφάλαιο 2:ΟΙ ΥΨΗΛΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα